Vurmekaar De tussenstand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vurmekaar De tussenstand"

Transcriptie

1 Vurmekaar De tussenstand Informatief document over de mogelijkheden die zich aandienen om stad en platteland gebruik te laten maken van elkaars mogelijkheden Verbinden voor en door jongeren Hans Blankers Juli

2 Voorwoord. Dit document is bedoeld als informatie voor partijen die willen deelnemen in het ontwikkelen van een top-vorm van sociaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen onder de (voorlopige?) naam Vurmekaar. Deze informatie is verzameld in het afgelopen jaar waarin ik samen met mijn medeinitiatiefnemers Rob Voorhoeve en Roland Roefs een flink aantal pilot-activiteiten heb uitgevoerd in het kader van jongeren weer in hun kracht zetten en verantwoordelijkheid laten nemen. Het netwerk dat ik in de loop der jaren heb opgebouwd is in staat om samen deze topvorm neer te zetten als een voorbeeld voor andere regio s. Dit document moet een beeld geven van de mogelijkheden, het netwerk en de expertise die beschikbaar zijn en voor onze voeten liggen. Hans Blankers Mede-initiatiefnemer VurMekaar

3 Samenvatting In dit document ziet u een korte schets van de ervaringen die we tot op heden hebben opgedaan onder de titel Verleden. Onder de titel Heden wordt nog eens herhaald waar we willen staan, en met welke partners we verder zouden willen en kunnen samenwerken. In Toekomst worden de samenwerkingsmogelijkheden kort geschetst. Uitgebreidere beschrijvingen van deze mogelijkheden kunt u terugvinden in de bijlagen waarnaar wordt verwezen. Ter informatie is het cv van ondergetekende opgenomen in bijlage 11.

4 Verleden: VurMekaar, na een jaar Op basis van het in bijlage 1 opgenomen bedrijfsplan zijn we, Roland Roefs, Rob Voorhoeve en Hans Blankers in 2009 gestart met een pilot van VurMekaar, onder de naam De Kempen West ingeschreven bij de kamer van koophandel. We hebben de volgende ervaringen opgedaan: - Schilderen en texen van een huis in Tilburg, aan binnen en buitenkant. Klus van 5 weken met 4 jongeren - Schilderen van een appartement in Hapert. Klus van 3 weken met 3 jongeren - Schilderen begane grond woonhuis in Tilburg: klus van 2 weken met 2 jongeren - bestraten voortuin in Tilburg: 2 dagen met 2 jongeren - Schoonmaken bedrijfshallen VDL Laktechniek: 2 maanden iedere zaterdag van tot uur met 6 jongeren - Tuinonderhoud boerderij Bladel: 4 dagen met 4 jongeren - Re-integratie 64-jarige verkoper - Proefplaatsing van 3 maanden van een autistische ict-er van 29 jaar onder toezicht van de GGZE - Re-integratie 19-jarige hangjongere met verslavingsproblematiek, met resultaat, in samenwerking met het UWV - Schilderen van een speeltuin (project bleek niet haalbaar) - Opsporen jongeren in opdracht van college van B & W van Bladel; 4 jongeren via het jeugdloket weer op het pad van werk, studie of beiden gebracht - 4 keer op verzoek van een collega-ondernemer een passende werkkracht kunnen leveren uit de groep van jongeren waarmee wij contact hebben - 2 keer in samenwerking met Icares mede richting gegeven aan de zoektocht naar een nieuwe opleiding voor een uitgevallen jongere. Om de genoemde re-integratie activiteiten goed te kunnen uitvoeren hebben we de AMA opgericht, de Academie Mens en Arbeid. Om zaken helder gescheiden te houden is Rob inmiddels in goed overleg zelfstandig verder gegaan met de AMA. Rob rapporteert vanuit zijn professie aan instanties als UWV en ISD de Kempen. Alle overige activiteiten zijn voornamelijk door ondergetekende uitgevoerd. Onze activiteiten worden altijd geëvalueerd. Heden: Vurmekaar welke mogelijkheden hebben we gezien Allereerst is belangrijk te melden dat wij ons in hoofdzaak willen blijven richten op jongeren die nog niet hun weg naar zinvolle arbeid of opleiding hebben gevonden, om welke reden dan ook. Wij willen daarbij niet op de stoel gaan zitten van welke instantie dan ook, maar verbindend werken, waarbij we bestaande goede oplossingen in het kader van re-integratie en re-socialisatie met elkaar leren benutten en overdragen aan anderen die daarvan gebruik wensen te maken, om zodoende met elkaar te leren. De mogelijkheid dient zich aan om op basis van de ervaringen en contacten die we hebben opgedaan een model te creëren dat niet alleen in het gebied Eindhoven-de Kempen dienst

5 kan doen als een totaaloplossing voor jongeren, maar ook eenvoudig kan worden gekopieerd naar andere regio s Verder zijn we in de loop van het afgelopen jaar veel met mensen en instanties in contact gekomen die ons gedachtegoed een warm hart toedragen, en die een vorm van samenwerking zouden willen opstarten/doorstarten, om zodoende gezamenlijk een best-practice model uit te rollen. Met de volgende instanties hebben we een samenwerkingservaring opgedaan (of toegezegd): - WVK - ISD - Gemeente Bladel - UWV - GGZE - een viertal zzp-ers uit Bladel en omgeving - een viertal MKB-ers uit Bladel en omgeving - Fontys-Hogescholen de Kunsten(toegezegd) - Fontys Hogescholen ICT - Fontys Hogescholen Marketing Management - Fontys Hogescholen IMD(toegezegd) - Fontys Hogescholen IMD(toegezegd) - Fontys Hogescholen HRM en Psychologie - Een viertal lectoren van Fontys Hogescholen (3 toegezegd) - Fontys Hogescholen Social Studies - VDL-Laktechniek - Rabobank De Kempen West(toegezegd) - Icares ( - Avans Hogescholen (toegezegd) - INHolland Hogescholen(toegezegd) - Stichting de Boei Eindhoven(toegezegd) - Pherocon ( Toekomst? Medio september 2009 liet de Bladelse politiek bij monde van Arjan van den Houdt weten dat hij t.a.v. de jeugd kampte met 2 problemen: a. Hoe vind je de jeugd die je wil bereiken?(zij die geen opleidings en/of beroepsperspectief hebben) b. Hebben we een totaaloplossing voor onze jeugd? Voor ondergetekende zijn deze vragen voortdurend de drijfveer geweest om bestaande technieken en oplossingen te beschouwen met als doel zo n totaaloplossing met elkaar te creëren. Onderstaande opsomming van mogelijkheden pretendeert niet een totaal-oplossing te zijn, maar is naar ik hoop een goede eerste aanzet om ook anderen enthousiast te houden/maken voor het spel van samenwerking in deze sociaal-maatschappelijke materie.

6 1. Klussen in en om het huis met gemotoriseerde bakfiets: bedrijfsplan gereed 1 augustus. We starten hiermee per 1 september 2010 met als hoofdactiviteit glazenwassen. Het gehele plan kan na een goede instructie direct gekopieerd worden naar andere plaatsen. Interesse hiervoor is al diverse malen getoond; 2. Begeleid wonen/werken/leren voor jonge mensen met een arbeidshandicap in het autistisch spectrum op zorgboerderij: bedrijfsplan gereed eind augustus. Vanuit deze ruimte kunnen jongeren ook in de regio gaan werken 3. Bouw van een nieuw object, respectaurant, aan Groot Terkooijen 4, waar mensen met een aan autisme verwante stoornis arbeid kunnen verrichten in een impulsarme omgeving. Het object zou de volgende functies kunnen omvatten: a. Ict-kennis centrum i. Ontwikkeling van een domotica-systeem (zie bijlage 2) ii. Ontwikkeling van een spel (zie bijlage 3) iii. Ontwikkeling van een beveiligingssysteem (zie bijlage 4) b. Loundry-service en andere niet aan huis gebonden huishoudelijke diensten c. Respectorant : past in de bestemming voor dit gebied (zie bijlage 5) d. Bed & Breakfast: past in de bestemming voor dit gebied (zie bijlage 6) e. In samenwerking met agrariërs verbouwen van gewassen die gebruikt kunnen worden in het respectorant 4. Trainingscentrum: i.s.m. gerenommeerde trainingsinstituten (zie bijlage 7) 5. Kringloop-webwinkel met eigen werkhal: kan i.s.m. WVK 6. Verbindingspunt voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken (zie bijlage 8) 7. Begeleid werken voor en door gepensioneerden (zie bijlage 9) 8. Wijncamping bij Beziers: 2 e bezoek aan Frankrijk hiervoor wordt voor 8 september afgelegd (zie bijlage 10) Verder kan ten aanzien van onderstaande onderwerpen een balletje worden opgegooid: - Verbinding leggen tussen leerplicht-school-ouders ter preventie: detectie-sieraad als stageopdracht voor ict-studenten - Breder onderwijs-pallet voor vwo-ers die in het eerste jaar terugvallen naar HBO en daar moeten onderpresteren - Begeleid werken van jongeren met 60-plussers - Samenwerken tussen jongeren en agrariërs - Zzp-ers die bereid zijn jongeren een werk-leer-ervaring aan te bieden voor korte tijd

7 Bijlage 2 Ontwikkeling van een domotica-systeem In samenwerking met KSE-bladel kunnen jongeren/studenten worden uitgedaagd een domoticasysteem te ontwikkelen, dat verder gaat dan het eigen huis. Zou het niet mooi zijn als je huis ook direct of indirect bewaakt kan worden door je familie of vrienden? Dat je je kinderen veilig thuis kan laten met bewaking op afstand? Dat daarvoor bestaande middelen en technologie zijn gebruikt die het geheel niet duur en milieu-verantwoord maken. Kunnen studenten domotica laten groeien naar Glomotica? KSE-Bladel wil hiermee haar unieke product nog meer onder de aandacht brengen. Object Automation is een unieke software toolbox, waardoor alle electronica die signalen kan zenden en/of ontvangen met elkaar kan praten. Fontys Hogescholen heeft zich reeds bereid verklaard met haar studenten naar de Kempen te willen komen, om te participeren in het project. De samenwerking tussen Fontys en KSE is uitstekend en stabiel. Uit brainstormsessies zijn al meerdere goede ideeën geboren die kunnen aansluiten op deze uitdaging. De tendens is dat we locale glasvezelringen leggen om woongebieden heen. Deze uitdaging vergt een grote doorvoersnelheid op locaal gebied.

8 Bijlage 3 Ontwikkeling van een spel Het spel voldoet aan de volgende eigenschappen: 1. Het is super-attractief 2. Het houdt rekening met de leeftijd en ervaring van het kind, want daar begint het spel 3. Het is interactief en stimuleert het inter-menselijk contact, door de speler met vragen op pad te sturen 4. Het spel biedt een vorm van sociale controle door mensen die het spel en de speler kennen 5. Door het spel wordt een sociale kaart opgemaakt van de speler. Op die kaart is onder andere zichtbaar in welke mate de speler in een veilige omgeving verkeerd 6. Het spel is pedagogisch verantwoord Oud-collega s van Fontys Hogescholen Social Studies en Fontys Hogescholen Pedagogiek hebben hun medewerking al toegezegd. Fontys Hogescholen ICT zou willen participeren met een speciale groep gaming-designers, waaronder een flink aantal met een stoornis in het autistisch spectrum. Ook de GGZE is zeer geïnteresseerd in dit initiatief. Een aantal lectoren hebben reeds hun medewerking verleend Een Eindhovens gaming bedrijf dat is gestart door oud-fontys studenten is een voor de hand liggende partner.

9 Bijlage 4 Ontwikkeling van een beveiligingssysteem Moet met KSE nader worden ingevuld, omdat dit onderdeel mogelijk geïntegreerd kan worden met de ontwikkeling van het Domotica-systeem. Zie bijlage 2

10 Bijlage 5 Respectorant Deze ruimte kan dienst doen als ontmoetingsplaats, waar jonge mensen hun kunnen etaleren in bereiden en serveren van de seizoensmaaltijden. In samenwerking met locale agrariërs worden zo veel als mogelijk de gewassen geteeld die voor de maaltijden nodig zijn. Twee keer per week wordt hier eten geserveerd voor mensen die anders thuis alleen aan tafel zitten,tegen een aantrekkelijk tarief. Het tarief kan aantrekkelijk zijn omdat op deze dagen niet van de kaart wordt gegeten,maar een fixed menu op het programma staat Aan het gedachtegoed van VurMekaar, als topvorm van MVO, zou een lidmaatschap verbonden kunnen worden voor ondernemers die het initiatief een impuls willen geven. Deze leden krijgen als ruil daarvoor ieder kwartaal een seizoensmaaltijd aangeboden. Ondernemers kunnen middels hun bijdrage een stoel of tafel (s) kopen voor een bepaalde periode. Voor iedere doelgroep van ondernemers wordt ieder kwartaal een bijeenkomst georganiseerd met een actueel thema. De ruimte kan tevens worden gebruikt voor lezingen en workshops. In overleg met het lager en voortgezet onderwijs kunnen weer jeugd-bezinningsdagen worden georganiseerd, waarbij onder begeleiding met deze doelgroep kan worden gekookt, de natuur opgezocht, gerecreëerd, en natuurlijk: geleerd Agrariërs uit de omtrek hebben hun welwillendheid voor samenwerking al uitgesproken. In de buurt van Enschede is reeds een voorbeeld van een dergelijke leer-werk omgeving bezocht. De initiator hiervan heeft zijn medewerker reeds toegezegd.

11 Bijlage 6 Bed & Breakfast Gezien het feit dat we gelegen zijn in een recreatief ontwikkelinggebied, is het voor de gemeente een optie om een Bed and Breakfast faciliteit te creëren. De ligging van het object, aan een aantal fietsroutes en dicht bij de natuur, is uitermate geschikt om deze faciliteit te creëren en te exploiteren. De Bed & Breakfast functie kan ook dienst doen als overnachtingsmogelijkheid wanneer er 2-daagse workshops worden georganiseerd. Jong talent zou in deze creatie weer de mogelijkheid kunnen worden geboden om zich dienstbaar op te stellen naar de mensen die mede zorg dragen voor hun inkomen.

12 Bijlage 7 Trainingscentrum Een goede relatie met anderen kunnen we alleen opbouwen als we oog hebben voor elkaars mogelijkheden en beperkingen, en elkaars grenzen respecteren. Het oude atelier van wijlen Fons Roijmans is een warme ruimte die uitstekend dienst kan doen als ruimte waar we in de vorm van workshops en trainingen de verbindingen tussen mensen verbeteren. Met gerenommeerde trainingsinstituten is reeds contact gelegd om samen invulling te geven aan leerarrangementen voor jong en oud. Ondergetekende heeft ruime ervaring in de wereld van persoonlijke ontwikkeling

13 Bijlage 8 Verbindingspunt voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken Het gehele construct aan activiteiten die u in dit document ziet beschreven kan worden verbonden met elkaar. Een informatieve website kan hiervoor worden gebouwd door studenten. De eerste contacten hiervoor zijn reeds gelegd.

14 Bijlage 9 Begeleid werken voor en door gepensioneerden Wordt later uitgewerkt.

15 Bijlage 10 Wijncamping bij Beziers Voor sommige jongeren is een weg naar herstel beter af te leggen wanneer ze volledig uit hun bestaande omgeving worden gehaald, en met traditionele werkzaamheden weer leren hun boterham te verdienen. In de buurt van Beziers zijn wijnboeren bereid hun grond beschikbaar te stellen voor werkende jongeren uit Nederland. Er zijn percelen beschikbaar met woongelegenheid. In overleg met de Franse locale overheid kan worden bezien hoe we wonen, werken en recreëren met elkaar kunnen invullen. De eerste contacten in Frankrijk zijn gelegd.

16 Bijlage 11 Sniederslaan 80, 5531EM Bladel, tel: Hans Blankers Doelstelling: Mijn doel is een verbindende factor te zijn bij het oplossen van sociaal-maatschappelijke vraagstukken, waarbij alle betrokkenen enthousiast worden gemaakt om ieder zijn/haar deel van de verantwoordelijkheid te nemen. Om er zodoende samen een betere samenleving van te maken, en een voorbeeld te zijn voor anderen Ervaring opzet van het gedachtegoed Vurmekaar Bedrijfscoach bij Verhulst klimaattechniek. Mede leiding en invulling gegeven aan een organisatiebreed veranderingsproces Bedrijfscoach bij KSE Bladel. Mede leiding gegeven aan een aanpassing op top niveau, v.w.b. communiceren en vergaderen, internationaal Manager van alle Fontys-mediatheken. Opdracht: laat de mediatheken beter aansluiten op de specifieke behoeftes van de 38 verschillende instituten en geef impulsen aan de samenwerkende hogeschool-bibliotheken in Nederland Teamleider en interim directeur van Fontys Hogescholen HRM en Psychologie. Verantwoordelijk voor onderwijsuitvoering en -ontwikkeling Hogeschool-hoofddocent en stage-afstudeercoördinator bij Fontys Hogescholen ICT Hogeschooldocent Fontys Hogescholen ICT voor alle voorkomende vak-deelgebieden, met name programmeren, databases, beheer van ict-voorzieningen en mens-tot-mens communicatie Sectorhoofd ICT dienst openbare werken en stadsontwikkeling van de gemeente Eindhoven; eindverantwoordelijke voor alle hardware- en software middelen voor 500 gebruikers Informatieanalist, systeemontwerper en bouwer bij de dienst Maatschappelijke en Culturele zaken van de gemeente Eindhoven Beheerder ict-voorzieningen en programmeur/informatie-analist bij de dienst Welzijn,Onderwijs en Sport van de gemeente Eindhoven programmeur/analist bij de opbouw van het megachip-project bij Philips Natuurkundig Laboratorium te Eindhoven diverse tijdelijke banen als verkoper, administratief medewerker, medewerker technische dienst en horeca tankcommandant en onderofficier-instructeur op de Kortheiligers kazerne in Bergen op Zoom

17 Opleiding: Professionele communicatie op basis van TA, NLP en systemisch werken; Phoenix Leergang leiderschap; Fontys Hogescholen Beheer ICT-voorzieningen volgens ITIL; Pink Elephant Object georiënteerd programmeren; Ordina Informatieanalyse; Philips HBO informatica deeltijdopleiding Mavo en Havo aan het Pius X college te Bladel + diverse applicatiecursussen en vaardigheidstrainingen Conclusie na mijn ervaringen: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen begint stilaan een begrip te worden dat is uitgehold. Zodra een bedrijf of instelling een nieuw initiatief lanceert waarin het begrip MVO is vervlochten, denken we vaak gelijk aan een vorm van ondernemen die sociaal zou zijn. Sociaal en maatschappelijk zijn echter twee verschillende begrippen. Wat als maatschappelijk verantwoord wordt beschreven, hoeft niet altijd ook sociaal te zijn. Vandaar dat ik graag het begrip Sociaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen introduceer. Een vorm van ondernemen, waarbij in de keten van ideeënvorming tot aan levering van de dienst of product, alle betrokkenen in de totale ketting dat deel van de opbrengst aan zich toerekenen, wat ze nodig hebben voor levensonderhoud en groei. Wat resteert, kan worden geïnvesteerd waar de nood het hoogst is. Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor mij ook dat Human Resource Management wordt uitgebouwd naar Human Resource and Relations Management. Omdat samenwerken de enige basis is om samen wat te bereiken, is het belangrijk dat mensen weten/leren hoe relaties op te bouwen en te onderhouden, zowel in werk als in privé. Hobbies: - Humor - Mensen - Andere culturen, met name de maya-cultuur en haar rituelen - Sporten, met name fietsen - Wandelen in de natuur

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie Habilis Executive Search - Interim Management Marketing, Sales en Communicatie Habilis Mens en Organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel

Nadere informatie

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen! Veranderingen, verschuivingen u wordt herplaatst!

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Meer zorg op maat via de digitale weg. Wij kunnen de wereld niet veranderen, maar wel inzichtelijker maken. Met het oog op het volgende:

Nieuwsbrief. Meer zorg op maat via de digitale weg. Wij kunnen de wereld niet veranderen, maar wel inzichtelijker maken. Met het oog op het volgende: Nieuwsbrief Meer zorg op maat via de digitale weg Met het oog op het volgende: Wij kunnen de wereld niet veranderen, maar wel inzichtelijker maken. Hebben we binnenkort een geheel vernieuwde website. Natuurlijk

Nadere informatie

Sectorkeuze informatieavond mavo 3. Donderdag 25 september 2014

Sectorkeuze informatieavond mavo 3. Donderdag 25 september 2014 Sectorkeuze informatieavond mavo 3 Donderdag 25 september 2014 Ingrid Voorstellen Mentor en MO onderbouw Bram Decaan Inhoud 1. Onderwijssysteem in Nederland 2. Betrokkenen in het keuzeproces 3. Aansluiting

Nadere informatie

Finance & Control. (Bedrijfseconomie)

Finance & Control. (Bedrijfseconomie) Finance & Control (Bedrijfseconomie) PROGRAMMA FINANCE & CONTROL Avans Hogeschool en Academie voor Algemeen en Financieel Management Opbouw opleiding Finance & Control (voorheen Bedrijfseconomie) Manier

Nadere informatie

Het Autismecafé: de kracht van ouders

Het Autismecafé: de kracht van ouders Uitgave Uitgeverij BigBusinessPublishers, i.s.m. Stichting Ovaal Tekst Maurice van Lieshout Ontwerp en vormgeving Sanne Dresmé Fotografie Maarten Bakker, begeleid door Atelier 071 Druk GT V Drukwerk Project

Nadere informatie

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3. Goirle, 26 mei 2016. Uw kenmerk : : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3. Goirle, 26 mei 2016. Uw kenmerk : : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3 Goirle, 26 mei 2016 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe : studievoorlichtingsavond 2 juni2016 Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juni 2015

Nieuwsbrief Juni 2015 Nieuwsbrief Juni 2015 Nieuwsbrief Juni 2015 Jaargang 22, nummer 6 In dit nummer: Van het bestuur 3 Cursus samen sterk 4 Van alles wat 5 Interactieve avond: Ik zie ik zie. 6 Congres autminds 7 Deelname

Nadere informatie

KIESKEURIG Ondersteuning bij het kiezen van een vervolgopleiding voor middelbare scholieren HAVO en VWO Oktober 2015

KIESKEURIG Ondersteuning bij het kiezen van een vervolgopleiding voor middelbare scholieren HAVO en VWO Oktober 2015 KIESKEURIG Ondersteuning bij het kiezen van een vervolgopleiding voor middelbare scholieren HAVO en VWO Oktober 2015 Franca Hiddink MRc, docent Hanzehogeschool Groningen (Lectoraat Rehabilitatie) WAT IS

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Peter Deege. Dick Bovekerk, 52 jaar

Peter Deege. Dick Bovekerk, 52 jaar Dick Bovekerk, 52 jaar Ruim 40 jaar woonachtig in Papendrecht. In 1982 begonnen bij de organisatie McDonald s, wat toen met 25 vestigingen een klein bedrijf was binnen Nederland, maar uitgegroeid tot een

Nadere informatie

Curriculum. Inh!dsopgave. Lizzy van den Boomen

Curriculum. Inh!dsopgave. Lizzy van den Boomen Curriculum V i t a e Inh!dsopgave Pagina 1 Opleiding Pagina 2 Fabriek Negen Pagina 3 Beroepsproducten Pagina 4 Motivatie Lizzy van den Boomen Adres Raamoever 27, 5361 KZ Grave Geboren 17-12-1990 te Nijmegen

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Petri Embregts Inhoud Waarom een kans in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? Inzetbaarheid en effectiviteit

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2014

Nieuwsbrief September 2014 Nieuwsbrief September 2014 Netwerkgroep45plus: ontstaan en doel De Netwerkgroep45plus Nijmegen is een zelfregiegroep van gemotiveerde 45-plussers, met zeer ruime en uiteenlopende werkervaringen. Naast

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen)

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen) In opdracht van de Gemeente Amsterdam (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) Als ik mijn vader had gehad vanaf mijn jeugd, dan zou ik misschien anders zijn in het leven. (...) Wat ik allemaal wel niet

Nadere informatie

werken voor talent! MET DE IPAD!

werken voor talent! MET DE IPAD! Op de Groene Hart Topmavo komen leerlingen met een mavo (vmbo-tl) of mavo/havo-advies. We hebben in klas 1 zowel tl-klassen als tl/havoklassen. Bij ons kunnen leerlingen Meer dan leren. Leerlingen doen

Nadere informatie

KLANTEN WERVEN IN 5 STAPPEN

KLANTEN WERVEN IN 5 STAPPEN KLANTEN WERVEN IN 5 STAPPEN In dit E-book help ik jou als zelfstandig ondernemer in vijf stappen meer klanten te werven. Niet door vage tips te geven, maar door je in vijf stappen naar een plan te leiden.

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

Sauwerd, februari 2015

Sauwerd, februari 2015 Sauwerd, februari 2015 Van de directeur Op je kop in de prullenbak! Drie weken lang heeft de container van de actie recycleplan op ons schoolplein gestaan. En wat werd er flink gesjouwd met oude elektrische

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

Katalysator voor netwerkend ICT

Katalysator voor netwerkend ICT Katalysator voor netwerkend ICT Nieuwsbrief uitgave juni 2014 ONDERWERPEN 1. 2. 3. 4. 5. Nieuwe website Regitel Nieuw bestuurslid Ledenvergadering juli 2014 komt eraan Stagiair gestart voor Regitel Stand

Nadere informatie

Eerste reeks stellingen

Eerste reeks stellingen Eerste reeks stellingen De meeste scholen hebben een heldere visie op ouderbetrokkenheid op papier, maar in het gedrag van veel leerkrachten is dit onvoldoende terug te zien. Dat moet je je afvragen niet

Nadere informatie

OPEN DAGEN HBO 2011. Naam school Datum Info/evt. aanmelden. 18.00-21.00 uur. 18.00-21.00 uur. Woensdag 15 juni. Dinsdag 14 juni: 14.

OPEN DAGEN HBO 2011. Naam school Datum Info/evt. aanmelden. 18.00-21.00 uur. 18.00-21.00 uur. Woensdag 15 juni. Dinsdag 14 juni: 14. NIEUWSBRIEF LOB-BUREAU HAVO 30 mei 2010 OPEN DAGEN HBO 2011 Naam school Datum Info/evt. aanmelden AVANS Breda 18.00-21.00 uur www.avans.nl www.avansopen.nl AVANS Den Bosch 18.00-21.00 uur www.avansopen.nl

Nadere informatie

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE Naam:... Klas:... Stap : Wat Kan ik? Voor welke vakken haal(de) je de hoogste cijfers op school? Aardrijkskunde Algemene natuurwetenschappen Bewegen, sport en maatschappij

Nadere informatie

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE Naam:... Klas:... Stap : Wat Kan ik? Voor welke vakken haal(de) je de hoogste cijfers op school? Aardrijkskunde Algemene natuurwetenschappen Bewegen, sport en maatschappij

Nadere informatie

Schakelmodule De jeugd

Schakelmodule De jeugd Schakelmodule De jeugd In het licht van maatschappij en ontwikkelingspsychologie Zou jij je willen verdiepen in wat jongeren bezig houdt? Zou jij meer willen weten over de psychologische ontwikkeling van

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

Onderzoek naar Een nieuwe toekomst voor de pastorij in Nieuwerkerken. Greet De Brauwere (Hogeschool Gent) in opdracht van de stad Aalst

Onderzoek naar Een nieuwe toekomst voor de pastorij in Nieuwerkerken. Greet De Brauwere (Hogeschool Gent) in opdracht van de stad Aalst Onderzoek naar Een nieuwe toekomst voor de pastorij in Nieuwerkerken Greet De Brauwere (Hogeschool Gent) in opdracht van de stad Aalst Het onderzoek: Centrale vraag Welke diverse ideeën leven bij buurtbewoners

Nadere informatie

Argumentenkaart Deeltijdwerken. Werknemers. Wat zijn voor mij als vrouwelijke deeltijder de argumenten voor en tegen meer uren per week werken?

Argumentenkaart Deeltijdwerken. Werknemers. Wat zijn voor mij als vrouwelijke deeltijder de argumenten voor en tegen meer uren per week werken? Wat zijn mij als vrouwelijke deeler de argumenten en tegen meer uren per week werken? Wat zijn mij als vrouwelijke deeler de argumenten en tegen meer uren per week werken? Wat zijn mij als vrouwelijke

Nadere informatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie VRAGENLIJST Dit is de vragenlijst zoals we die aangeboden hebben. Veel vragen worden door zogenaamde LIkert schalen aangeboden, bij ons op een

Nadere informatie

Was, is of komt er aandacht voor

Was, is of komt er aandacht voor Was, is of komt er aandacht voor SoftwareKwaliteit in het onderwijs? Voorjaarsevenement TestNet 2012 Leo van der Aalst Lector Software Quality and Testing at Fontys University of Applied Sciences Locaties

Nadere informatie

WERKEN BIJ TICOHUIS. De bewoners doen samen met de zorgmedewerkers zelf het huishouden. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig.

WERKEN BIJ TICOHUIS. De bewoners doen samen met de zorgmedewerkers zelf het huishouden. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. WERKEN BIJ TICOHUIS Op dit moment wordt in het centrum van Oosterhout hard gewerkt aan het TICOhuis: een thuis (woon-zorgvoorziening) voor zestien jongvolwassenen met een verstandelijke beperking (ZZP

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Werkervaring. Als zzp-er onder de naam Mindgap vanaf december 2007 tot heden:

Curriculum Vitae. Werkervaring. Als zzp-er onder de naam Mindgap vanaf december 2007 tot heden: Curriculum Vitae Naam Evers Voornaam Martijn E-mail martijn@mindgap.nl Website www.mindgap.nl Geboortedatum/plaats 1 november 1968 te Apeldoorn Nationaliteit Nederlandse Telefoonnummer 06-51192632 Profiel

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

Team Ontwikkelings Programma. Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren?

Team Ontwikkelings Programma. Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren? Team Ontwikkelings Programma Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren? Team Ontwikkelings Programma (1 tot 5 dagen) We leven in een hectische tijd die steeds meer

Nadere informatie

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Essay Dordtologie Een sportevenement specifiek voor Dordrecht Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Inleiding Ik heb met plezier de cursus Dordtologie gevolgd. Allerlei onderwerpen zijn tijdens

Nadere informatie

ICT Niveau 2. ICT Niveau 3 en 4

ICT Niveau 2. ICT Niveau 3 en 4 ict COLLEGE Als ICT er ben je ook veel bezig met het uitleggen van technische zaken aan gebruikers. ICT is techniek én communicatie. >> PAG. 4 HELP ZONDER DESK De computer en jij zijn twee handen op één

Nadere informatie

Curriculum vitea N. van Harten

Curriculum vitea N. van Harten Curriculum vitea N. van Harten Naam : Nicolaas van Harten Roepnaam : Nico Geboren : 5 maart 1952 Burgerlijke staat : Gehuwd Adres : Sanatoriumlaan 18 7447PK Hellendoorn Tel. Privé : 0548-688042 Tel. Zakelijk

Nadere informatie

DOEL van de WORKSHOP. KIESKEURIG 3 jaar OPDRACHT. Hoe KIESKEURIG bent u geweest bij het kiezen van deze workshop? 13-11-2014

DOEL van de WORKSHOP. KIESKEURIG 3 jaar OPDRACHT. Hoe KIESKEURIG bent u geweest bij het kiezen van deze workshop? 13-11-2014 KIESKEURIG 3 jaar Ondersteuning bij het kiezen van een vervolgopleiding voor middelbare scholieren HAVO en VWO November 2014 Eveline Hartman RSG Wolfsbos Hoogeveen Franca Hiddink Lectoraat rehabilitatie

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Centrum voor Onderwijsinnovatie en Onderzoek. Fontys Hogescholen. Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult

Centrum voor Onderwijsinnovatie en Onderzoek. Fontys Hogescholen. Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult Fontys Hogescholen Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult Praktijkbeschrijving studiekeuzegesprekken DEEL 1 Context beschrijving DEEL 2 Redeneerketen op basis van het algemene onderzoeksmodel DEEL 3 Operationali

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

POA DE LIEMERS: TERUGBLIK OP 2014. Hierna treft u een samenvatting van een aantal POA-activiteiten. PROVINCIALE HUMAN CAPITAL AGENDA TOPSECTOREN

POA DE LIEMERS: TERUGBLIK OP 2014. Hierna treft u een samenvatting van een aantal POA-activiteiten. PROVINCIALE HUMAN CAPITAL AGENDA TOPSECTOREN POA DE LIEMERS: TERUGBLIK OP 2014 Hierna treft u een samenvatting van een aantal POA-activiteiten. PROVINCIALE HUMAN CAPITAL AGENDA TOPSECTOREN Er zijn HCA (Human Capital Agenda)-projecten gestimuleerd

Nadere informatie

Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken in Boxtel?

Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken in Boxtel? Voor zover mensen mij nog niet kennen ik ben Els van Esch, manager van het Personeelsdiensten Centrum Boxtel Werken in Boxtel is een initiatief van het PDC. Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken

Nadere informatie

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep EVC Erkennen van Verworven Competenties EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep Inleiding EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Met kennis en ervaring die u op uw werkplek of mogelijk zelf in privé

Nadere informatie

Welkom. Informatiemarkt

Welkom. Informatiemarkt Programmaboekje Autisme Informatiemarkt 31 maart 2016 Autisme is topsport! 2 tot en met 10 april 2016 Autisme Informatiemarkt 2016 Welkom In aanloop naar de landelijke Autismeweek (2 t/m 10 april) organiseren

Nadere informatie

2008 - heden Spin-Sel project- en interimmanagement

2008 - heden Spin-Sel project- en interimmanagement Curriculum Vitae Personalia Naam Adres Mobiel nummer Geboortedatum NaDonaliteit Burgerlijke staat Selma Simonis Blokvenlaan 18 te Waalre 06-51140243 27 augustus 1970 Nederlandse gehuwd, 3 kinderen Profiel

Nadere informatie

Rode Startkabels PROFIEL RODE STARTKABELS BLZ

Rode Startkabels PROFIEL RODE STARTKABELS BLZ De willen nieuwe energie geven aan iedereen die verder wil kijken dan de traditionele adviezen van overheden en andere instanties. De zijn een fysiek netwerk waarbij wij de kracht, kennis en ervaring van

Nadere informatie

Welkom bij de Ambassadors Club!

Welkom bij de Ambassadors Club! Welkom bij de Ambassadors Club! Je ontvangt dit bericht omdat jij je hebt aangemeld bij de World Travel Academy Ambassadors Club. Hoewel wij helaas met enige vertraging te kampen hadden en sommige leden

Nadere informatie

Inleiding. Keuzes in:

Inleiding. Keuzes in: Keuzes in: 5 Inleiding Tijdens de ouderavond heb ik u uitgelegd hoe de keuzebegeleiding in klas 3 plaats vindt. In dit artikel zet ik de belangrijkste punten nog even op een rij. Mocht u na het lezen ervan

Nadere informatie

ELSEVIERS HULP BIJ STUDIEKEUZE

ELSEVIERS HULP BIJ STUDIEKEUZE ELSEVIERS HULP BIJ STUDIEKEUZE Naam:... Klas:... STAP : WAT KAN IK? Voor welke vakken haal(de) je de hoogste cijfers op school? Aardrijkskunde Algemene natuurwetenschappen Bewegen, sport en maatschappij

Nadere informatie

Geachte lezer, Veel plezier bij het lezen van het rapport! Hartelijke groet, VictorMundi.com Jeroen Sakkers

Geachte lezer, Veel plezier bij het lezen van het rapport! Hartelijke groet, VictorMundi.com Jeroen Sakkers Geachte lezer, Met gepaste trots presenteren wij u hierbij het eerste ZZP Barometer-rapport van 2011. De ZZP Barometer is de structurele en onafhankelijke onderzoeksmonitor voor en over zzp'ers, freelancers

Nadere informatie

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101 Aantal geregistreerde deelnemers : 11 Periode evaluatie : 19 maart 01 t/m 6 april 01 Aantal evaluaties : 101 8% ingevuld niet ingevuld % 0% anoniem niet anoniem 0% RESULTATEN EVALUATIE ICT-PRAKTIJKDAG

Nadere informatie

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen:

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen: Je ontvangt deze email omdat wij elkaar persoonlijk kennen. Stel je deze informatief niet op prijs, meld je dan af via de daarvoor bestemde link. Is dit e-mailadres niet correct? Mail ons dan even, alvast

Nadere informatie

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen!

Nadere informatie

R O L L EN SP E L E N

R O L L EN SP E L E N ROLLENSPELEN Basisinformatie voor alle rollenspelen De laptops, beamers en inrichtingen voor multimediaruimten zijn in verschillende prijzen en kwaliteiten voorradig. Laptops in prijs variërend van 700,-

Nadere informatie

Coachende gespreksvoering

Coachende gespreksvoering Over de auteurs Drs. Wouter Backx (1947) studeerde Theoretische en Klinische Psychologie in Leiden. Hij liep een jaar stage bij Albert Ellis,de grondlegger van de RET in New York. Hij is gezondheidszorgpsycholoog

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Profiel. Werkervaring. Als zzp-er onder de naam Mindgap vanaf december 2007 tot heden: martijn@mindgap.nl

Curriculum Vitae. Profiel. Werkervaring. Als zzp-er onder de naam Mindgap vanaf december 2007 tot heden: martijn@mindgap.nl Curriculum Vitae Naam Evers Voornaam Martijn E-mail martijn@mindgap.nl Website www.mindgap.nl Geboortedatum/plaats 1 november 1968 te Apeldoorn Nationaliteit Nederlandse Telefoonnummer 06-51192632 Profiel

Nadere informatie

ONTDEK HET MOTIVATIEKOMPAS. Anton Philips Voorzitter Stichting Emergo

ONTDEK HET MOTIVATIEKOMPAS. Anton Philips Voorzitter Stichting Emergo ONTDEK HET MOTIVATIEKOMPAS Anton Philips Voorzitter Stichting Emergo Johan Cruijff: Als je gelukkig wilt worden moet je de dingen gaan doen waar je je gelukkig bij voelt Heeft iedereen. bepaalde onderwerpen

Nadere informatie

1.Inleiding. 2.Profielen per 1 augustus 2007

1.Inleiding. 2.Profielen per 1 augustus 2007 logoocw De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk VO/OK/2003/53723 Uw kenmerk Onderwerp tweede fase havo/vwo 1.Inleiding In het algemeen

Nadere informatie

1. Management samenvatting

1. Management samenvatting Voorwoord Het plan van aanpak dat hier zal worden weergegeven is een voorbereiding op de ontwikkelingen van het project voor ICT en Media Design van Semester 6. Hierin gaan wij in een groep van 5 studenten

Nadere informatie

Welk talent wil jij ontwikkelen?

Welk talent wil jij ontwikkelen? Programma 7 juni Nijmegen Open Avond voltijd Welk talent wil jij ontwikkelen? han.nl/voltijd Inhoudsopgave Algemeen programma studiekeuze Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 4 HAN Voorlichtings Centrum (HVC)

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende visie op arbeid Traditionele organisatie modellen zijn

Nadere informatie

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september www.demos.be Tatjana van Driessche Stafmedewerker lokale netwerken en sport Ondersteuning

Nadere informatie

Samen werken aan een duurzame Stad (voorlopige werktitel)

Samen werken aan een duurzame Stad (voorlopige werktitel) Samen werken aan een duurzame Stad (voorlopige werktitel) 1 Aanleiding Groningen heeft een netwerk waarin burgers, organisaties, bedrijven en de gemeente zich inspannen voor een schone, veilige en zich

Nadere informatie

Europees Sociaal Fonds. Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Ondernemen INHOLLAND. biedt haar kennis, vraagt uw expertise. Samen boeken we winst

Europees Sociaal Fonds. Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Ondernemen INHOLLAND. biedt haar kennis, vraagt uw expertise. Samen boeken we winst Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Europees Sociaal Fonds Ondernemen INHOLLAND biedt haar kennis, vraagt uw expertise Samen boeken we winst Dubbele winst Welke zaken houden uw organisatie bezig?

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER VAN HET BESTUUR Het zomerreces is weer voorbij. Als u deze nieuwsbrief leest zijn de eerste commissievergaderingen en raadsvergaderingen al weer achter de rug. Er is veel wat aandacht vraagt, de zondagsontheiliging

Nadere informatie

Ziekteverzuim begeleiding Van ziek naar werk

Ziekteverzuim begeleiding Van ziek naar werk Ziekteverzuim begeleiding Van ziek naar werk Een intensief en op maat gesneden traject voor individuele coaching én groepsbegeleiding in de vrije natuur, speciaal bedoeld voor gemeenten en UWV klanten

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt

Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Informele zorg & Toegepaste Gerontologie aan de hogescholen Windesheim en Fontys Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt Het is belangrijk

Nadere informatie

Cultureel management van hogescholen

Cultureel management van hogescholen Cultureel management van hogescholen Workshop Fontys Docentevent Yolanda te Poel Lector Diversiteit in de jeugdzorg Fontys Hogeschool Pedagagogiek Eindhoven 10 januari 2013 Dialoog: Wat is goed cultureel

Nadere informatie

Rapportage Enquête StudieKeuze 2015

Rapportage Enquête StudieKeuze 2015 Rapportage Enquête StudieKeuze 2015 www.qompas.nl Februari 2016 Surrounded by Talent Inleiding In deze rapportage laten we de resultaten zien van een enquête onder eerstejaars studenten welke met de Qompas

Nadere informatie

Programma. Ronde 1 11/02/2015 ZORG VOOR DE TOEKOMST!

Programma. Ronde 1 11/02/2015 ZORG VOOR DE TOEKOMST! Programma Ronde 1 11/02/2015 ZORG VOOR DE TOEKOMST! Georganiseerd door Mede mogelijk gemaakt door 2 VOORWOORD Beste deelnemer, Vandaag ga jij de hele dag aan de slag om de beste zorginnovatie van 2015

Nadere informatie

Drenthe Growers BV Inge de Vries en Peter Bergsma. Ondernemingsplan. Warmoesweg nr. 5

Drenthe Growers BV Inge de Vries en Peter Bergsma. Ondernemingsplan. Warmoesweg nr. 5 1 Drenthe Growers BV Inge de Vries en Peter Bergsma Ondernemingsplan Warmoesweg nr. 5 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Persoonlijk 4. Technische punten 5. Plan van aanpak 6. Conclusie 3

Nadere informatie

3D Design Academy S4C Programma Amsterdam Oost, 2014

3D Design Academy S4C Programma Amsterdam Oost, 2014 3D Design Academy S4C Programma Amsterdam Oost, 2014 Myrthe Lanting Tijdens mijn studies textielontwerp en Design Cultures ben ik me gaan interesseren in hoe ik ontwerp in kan zetten voor sociale innovatie.

Nadere informatie

Ontwerpen met je eigen 3D-printer

Ontwerpen met je eigen 3D-printer INSTRUCTIEBRIEF Klik hier om het item te bekijken Ontwerpen met je eigen 3D-printer Ondernemend leren en creativiteit De plusklasleerlingen van basisscholen Het Spectrum en De Eskampen uit Peize zijn vorig

Nadere informatie

Kernachtige Loopbaan Ont-wikkeling

Kernachtige Loopbaan Ont-wikkeling Kernachtige Loopbaan Ont-wikkeling Training gebaseerd op het FIRO Framework GEORGANISEERD DOOR ALWAYS A CHOICE TRAINING KERNACHTIGE LOOPBAAN ONT-WIKKELING 2 Kernachtige Loopbaan Ont-wikkeling - Wanneer

Nadere informatie

Voor de ruim 800 leden organiseert HMV Actis een breed scala aan activiteiten, zowel informeel als formeel.

Voor de ruim 800 leden organiseert HMV Actis een breed scala aan activiteiten, zowel informeel als formeel. Welkom HMV Actis is de studievereniging van het instituut voor Marketing Management. Bij de vereniging kun je gedurende je studie genieten van vele voordelen. Ga bijvoorbeeld gratis mee naar bedrijfsbezoeken,

Nadere informatie

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug Dit beleid is in eerste instantie opgesteld voor intramurale cliënten van ISZ De Brug. De vertaalslag naar extramurale cliënten moet nog worden gemaakt. Inleiding

Nadere informatie

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Van de deelnemers aan het onderzoek heeft 80% ( 121 studenten) de voltijd gedaan en 20% (30 studenten) de deeltijdopleiding.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Januari 2015

Nieuwsbrief Januari 2015 Nieuwsbrief Januari 2015 Nieuwsbrief Januari 2015 Jaargang 22, nummer 1 In dit nummer: Van het bestuur 3 Nieuwe bestuursleden stellen zich voor 4/5 Van alles wat. 6 AIC Eindhoven stelt zich voor 7/8 Colofon

Nadere informatie

INNOVATIEVE EN INCLUSIEVE REGIO S. Roland Blonk

INNOVATIEVE EN INCLUSIEVE REGIO S. Roland Blonk INNOVATIEVE EN INCLUSIEVE REGIO S Roland Blonk ALS WERK ZOVEEL WAARDE HEEFT, HOE KOM JE DAAR DAN? WAT IS HET HANDELINGSPERSPECTIEF VAN DE PROFESSIONAL OF DAT NU DE VRAAGKANT (BEDRIJVIGHEID & INNOVATIE)

Nadere informatie

tips voor het sollicitatiegesprek

tips voor het sollicitatiegesprek tips voor het sollicitatiegesprek algemeen In elk gesprek komen vragen voor die op meer manieren te beantwoorden zijn. Hiermee probeert een selecteur duidelijkheid te krijgen over je echte motivatie, persoonlijkheid

Nadere informatie

Maak ruimte voor bewegen!

Maak ruimte voor bewegen! Dag van de Openbare Ruimte Maak ruimte voor bewegen! Woensdag 12 oktober 2011 Maartje Kunen, adviseur beweegruimte Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) Dag van de Openbare Ruimte Als beleidsmaker,

Nadere informatie

Lady s Sport. Een Gorinchems initiatief!

Lady s Sport. Een Gorinchems initiatief! Lady s Sport Een Gorinchems initiatief! Hoe is het initiatief ontstaan? Dit initiatief is ontstaan vanuit de behoefte van een Turkse en een Marokkaanse dame. Zij wilden dolgraag sporten, maar met aandacht

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Van idee tot realisatie van innovatie 100,- korting bij inschrijving vóór 1 mei Leergang September - December 2010 Locatie: KvK Eindhoven Innovatief

Nadere informatie

VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM

VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM Inleiding: Deze enquête is bestemd voor toekomstige bewoners en hun ouders en verzorgers. Zij kunnen

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen

Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen Het Huis voor democratie en rechtsstaat is een nog op te richten instelling. Het Huis wil kennis van burgers over onze

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Tim15 E-team. Wij zijn het E-team,

Tim15 E-team. Wij zijn het E-team, Wij zijn het E-team, Tim15 E-team Rene Aarnink: Senior Director Minimally Invasive Healthcare Group Philips Reserach Jeroen Kroonen: Programmamanager Energie Peter Dijks: Account manager De Lage Landen

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Leren & Werken Steeds opnieuw raak ik mijn baan kwijt. Waar ligt dat nou aan? Welke vervolgopleiding zou iets voor mij zijn? Is er voor mij extra ondersteuning

Nadere informatie