Vurmekaar De tussenstand

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vurmekaar De tussenstand"

Transcriptie

1 Vurmekaar De tussenstand Informatief document over de mogelijkheden die zich aandienen om stad en platteland gebruik te laten maken van elkaars mogelijkheden Verbinden voor en door jongeren Hans Blankers Juli

2 Voorwoord. Dit document is bedoeld als informatie voor partijen die willen deelnemen in het ontwikkelen van een top-vorm van sociaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen onder de (voorlopige?) naam Vurmekaar. Deze informatie is verzameld in het afgelopen jaar waarin ik samen met mijn medeinitiatiefnemers Rob Voorhoeve en Roland Roefs een flink aantal pilot-activiteiten heb uitgevoerd in het kader van jongeren weer in hun kracht zetten en verantwoordelijkheid laten nemen. Het netwerk dat ik in de loop der jaren heb opgebouwd is in staat om samen deze topvorm neer te zetten als een voorbeeld voor andere regio s. Dit document moet een beeld geven van de mogelijkheden, het netwerk en de expertise die beschikbaar zijn en voor onze voeten liggen. Hans Blankers Mede-initiatiefnemer VurMekaar

3 Samenvatting In dit document ziet u een korte schets van de ervaringen die we tot op heden hebben opgedaan onder de titel Verleden. Onder de titel Heden wordt nog eens herhaald waar we willen staan, en met welke partners we verder zouden willen en kunnen samenwerken. In Toekomst worden de samenwerkingsmogelijkheden kort geschetst. Uitgebreidere beschrijvingen van deze mogelijkheden kunt u terugvinden in de bijlagen waarnaar wordt verwezen. Ter informatie is het cv van ondergetekende opgenomen in bijlage 11.

4 Verleden: VurMekaar, na een jaar Op basis van het in bijlage 1 opgenomen bedrijfsplan zijn we, Roland Roefs, Rob Voorhoeve en Hans Blankers in 2009 gestart met een pilot van VurMekaar, onder de naam De Kempen West ingeschreven bij de kamer van koophandel. We hebben de volgende ervaringen opgedaan: - Schilderen en texen van een huis in Tilburg, aan binnen en buitenkant. Klus van 5 weken met 4 jongeren - Schilderen van een appartement in Hapert. Klus van 3 weken met 3 jongeren - Schilderen begane grond woonhuis in Tilburg: klus van 2 weken met 2 jongeren - bestraten voortuin in Tilburg: 2 dagen met 2 jongeren - Schoonmaken bedrijfshallen VDL Laktechniek: 2 maanden iedere zaterdag van tot uur met 6 jongeren - Tuinonderhoud boerderij Bladel: 4 dagen met 4 jongeren - Re-integratie 64-jarige verkoper - Proefplaatsing van 3 maanden van een autistische ict-er van 29 jaar onder toezicht van de GGZE - Re-integratie 19-jarige hangjongere met verslavingsproblematiek, met resultaat, in samenwerking met het UWV - Schilderen van een speeltuin (project bleek niet haalbaar) - Opsporen jongeren in opdracht van college van B & W van Bladel; 4 jongeren via het jeugdloket weer op het pad van werk, studie of beiden gebracht - 4 keer op verzoek van een collega-ondernemer een passende werkkracht kunnen leveren uit de groep van jongeren waarmee wij contact hebben - 2 keer in samenwerking met Icares mede richting gegeven aan de zoektocht naar een nieuwe opleiding voor een uitgevallen jongere. Om de genoemde re-integratie activiteiten goed te kunnen uitvoeren hebben we de AMA opgericht, de Academie Mens en Arbeid. Om zaken helder gescheiden te houden is Rob inmiddels in goed overleg zelfstandig verder gegaan met de AMA. Rob rapporteert vanuit zijn professie aan instanties als UWV en ISD de Kempen. Alle overige activiteiten zijn voornamelijk door ondergetekende uitgevoerd. Onze activiteiten worden altijd geëvalueerd. Heden: Vurmekaar welke mogelijkheden hebben we gezien Allereerst is belangrijk te melden dat wij ons in hoofdzaak willen blijven richten op jongeren die nog niet hun weg naar zinvolle arbeid of opleiding hebben gevonden, om welke reden dan ook. Wij willen daarbij niet op de stoel gaan zitten van welke instantie dan ook, maar verbindend werken, waarbij we bestaande goede oplossingen in het kader van re-integratie en re-socialisatie met elkaar leren benutten en overdragen aan anderen die daarvan gebruik wensen te maken, om zodoende met elkaar te leren. De mogelijkheid dient zich aan om op basis van de ervaringen en contacten die we hebben opgedaan een model te creëren dat niet alleen in het gebied Eindhoven-de Kempen dienst

5 kan doen als een totaaloplossing voor jongeren, maar ook eenvoudig kan worden gekopieerd naar andere regio s Verder zijn we in de loop van het afgelopen jaar veel met mensen en instanties in contact gekomen die ons gedachtegoed een warm hart toedragen, en die een vorm van samenwerking zouden willen opstarten/doorstarten, om zodoende gezamenlijk een best-practice model uit te rollen. Met de volgende instanties hebben we een samenwerkingservaring opgedaan (of toegezegd): - WVK - ISD - Gemeente Bladel - UWV - GGZE - een viertal zzp-ers uit Bladel en omgeving - een viertal MKB-ers uit Bladel en omgeving - Fontys-Hogescholen de Kunsten(toegezegd) - Fontys Hogescholen ICT - Fontys Hogescholen Marketing Management - Fontys Hogescholen IMD(toegezegd) - Fontys Hogescholen IMD(toegezegd) - Fontys Hogescholen HRM en Psychologie - Een viertal lectoren van Fontys Hogescholen (3 toegezegd) - Fontys Hogescholen Social Studies - VDL-Laktechniek - Rabobank De Kempen West(toegezegd) - Icares (www.icares.nl) - Avans Hogescholen (toegezegd) - INHolland Hogescholen(toegezegd) - Stichting de Boei Eindhoven(toegezegd) - Pherocon (www.pherocon.nl) Toekomst? Medio september 2009 liet de Bladelse politiek bij monde van Arjan van den Houdt weten dat hij t.a.v. de jeugd kampte met 2 problemen: a. Hoe vind je de jeugd die je wil bereiken?(zij die geen opleidings en/of beroepsperspectief hebben) b. Hebben we een totaaloplossing voor onze jeugd? Voor ondergetekende zijn deze vragen voortdurend de drijfveer geweest om bestaande technieken en oplossingen te beschouwen met als doel zo n totaaloplossing met elkaar te creëren. Onderstaande opsomming van mogelijkheden pretendeert niet een totaal-oplossing te zijn, maar is naar ik hoop een goede eerste aanzet om ook anderen enthousiast te houden/maken voor het spel van samenwerking in deze sociaal-maatschappelijke materie.

6 1. Klussen in en om het huis met gemotoriseerde bakfiets: bedrijfsplan gereed 1 augustus. We starten hiermee per 1 september 2010 met als hoofdactiviteit glazenwassen. Het gehele plan kan na een goede instructie direct gekopieerd worden naar andere plaatsen. Interesse hiervoor is al diverse malen getoond; 2. Begeleid wonen/werken/leren voor jonge mensen met een arbeidshandicap in het autistisch spectrum op zorgboerderij: bedrijfsplan gereed eind augustus. Vanuit deze ruimte kunnen jongeren ook in de regio gaan werken 3. Bouw van een nieuw object, respectaurant, aan Groot Terkooijen 4, waar mensen met een aan autisme verwante stoornis arbeid kunnen verrichten in een impulsarme omgeving. Het object zou de volgende functies kunnen omvatten: a. Ict-kennis centrum i. Ontwikkeling van een domotica-systeem (zie bijlage 2) ii. Ontwikkeling van een spel (zie bijlage 3) iii. Ontwikkeling van een beveiligingssysteem (zie bijlage 4) b. Loundry-service en andere niet aan huis gebonden huishoudelijke diensten c. Respectorant : past in de bestemming voor dit gebied (zie bijlage 5) d. Bed & Breakfast: past in de bestemming voor dit gebied (zie bijlage 6) e. In samenwerking met agrariërs verbouwen van gewassen die gebruikt kunnen worden in het respectorant 4. Trainingscentrum: i.s.m. gerenommeerde trainingsinstituten (zie bijlage 7) 5. Kringloop-webwinkel met eigen werkhal: kan i.s.m. WVK 6. Verbindingspunt voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken (zie bijlage 8) 7. Begeleid werken voor en door gepensioneerden (zie bijlage 9) 8. Wijncamping bij Beziers: 2 e bezoek aan Frankrijk hiervoor wordt voor 8 september afgelegd (zie bijlage 10) Verder kan ten aanzien van onderstaande onderwerpen een balletje worden opgegooid: - Verbinding leggen tussen leerplicht-school-ouders ter preventie: detectie-sieraad als stageopdracht voor ict-studenten - Breder onderwijs-pallet voor vwo-ers die in het eerste jaar terugvallen naar HBO en daar moeten onderpresteren - Begeleid werken van jongeren met 60-plussers - Samenwerken tussen jongeren en agrariërs - Zzp-ers die bereid zijn jongeren een werk-leer-ervaring aan te bieden voor korte tijd

7 Bijlage 2 Ontwikkeling van een domotica-systeem In samenwerking met KSE-bladel kunnen jongeren/studenten worden uitgedaagd een domoticasysteem te ontwikkelen, dat verder gaat dan het eigen huis. Zou het niet mooi zijn als je huis ook direct of indirect bewaakt kan worden door je familie of vrienden? Dat je je kinderen veilig thuis kan laten met bewaking op afstand? Dat daarvoor bestaande middelen en technologie zijn gebruikt die het geheel niet duur en milieu-verantwoord maken. Kunnen studenten domotica laten groeien naar Glomotica? KSE-Bladel wil hiermee haar unieke product nog meer onder de aandacht brengen. Object Automation is een unieke software toolbox, waardoor alle electronica die signalen kan zenden en/of ontvangen met elkaar kan praten. Fontys Hogescholen heeft zich reeds bereid verklaard met haar studenten naar de Kempen te willen komen, om te participeren in het project. De samenwerking tussen Fontys en KSE is uitstekend en stabiel. Uit brainstormsessies zijn al meerdere goede ideeën geboren die kunnen aansluiten op deze uitdaging. De tendens is dat we locale glasvezelringen leggen om woongebieden heen. Deze uitdaging vergt een grote doorvoersnelheid op locaal gebied.

8 Bijlage 3 Ontwikkeling van een spel Het spel voldoet aan de volgende eigenschappen: 1. Het is super-attractief 2. Het houdt rekening met de leeftijd en ervaring van het kind, want daar begint het spel 3. Het is interactief en stimuleert het inter-menselijk contact, door de speler met vragen op pad te sturen 4. Het spel biedt een vorm van sociale controle door mensen die het spel en de speler kennen 5. Door het spel wordt een sociale kaart opgemaakt van de speler. Op die kaart is onder andere zichtbaar in welke mate de speler in een veilige omgeving verkeerd 6. Het spel is pedagogisch verantwoord Oud-collega s van Fontys Hogescholen Social Studies en Fontys Hogescholen Pedagogiek hebben hun medewerking al toegezegd. Fontys Hogescholen ICT zou willen participeren met een speciale groep gaming-designers, waaronder een flink aantal met een stoornis in het autistisch spectrum. Ook de GGZE is zeer geïnteresseerd in dit initiatief. Een aantal lectoren hebben reeds hun medewerking verleend Een Eindhovens gaming bedrijf dat is gestart door oud-fontys studenten is een voor de hand liggende partner.

9 Bijlage 4 Ontwikkeling van een beveiligingssysteem Moet met KSE nader worden ingevuld, omdat dit onderdeel mogelijk geïntegreerd kan worden met de ontwikkeling van het Domotica-systeem. Zie bijlage 2

10 Bijlage 5 Respectorant Deze ruimte kan dienst doen als ontmoetingsplaats, waar jonge mensen hun kunnen etaleren in bereiden en serveren van de seizoensmaaltijden. In samenwerking met locale agrariërs worden zo veel als mogelijk de gewassen geteeld die voor de maaltijden nodig zijn. Twee keer per week wordt hier eten geserveerd voor mensen die anders thuis alleen aan tafel zitten,tegen een aantrekkelijk tarief. Het tarief kan aantrekkelijk zijn omdat op deze dagen niet van de kaart wordt gegeten,maar een fixed menu op het programma staat Aan het gedachtegoed van VurMekaar, als topvorm van MVO, zou een lidmaatschap verbonden kunnen worden voor ondernemers die het initiatief een impuls willen geven. Deze leden krijgen als ruil daarvoor ieder kwartaal een seizoensmaaltijd aangeboden. Ondernemers kunnen middels hun bijdrage een stoel of tafel (s) kopen voor een bepaalde periode. Voor iedere doelgroep van ondernemers wordt ieder kwartaal een bijeenkomst georganiseerd met een actueel thema. De ruimte kan tevens worden gebruikt voor lezingen en workshops. In overleg met het lager en voortgezet onderwijs kunnen weer jeugd-bezinningsdagen worden georganiseerd, waarbij onder begeleiding met deze doelgroep kan worden gekookt, de natuur opgezocht, gerecreëerd, en natuurlijk: geleerd Agrariërs uit de omtrek hebben hun welwillendheid voor samenwerking al uitgesproken. In de buurt van Enschede is reeds een voorbeeld van een dergelijke leer-werk omgeving bezocht. De initiator hiervan heeft zijn medewerker reeds toegezegd.

11 Bijlage 6 Bed & Breakfast Gezien het feit dat we gelegen zijn in een recreatief ontwikkelinggebied, is het voor de gemeente een optie om een Bed and Breakfast faciliteit te creëren. De ligging van het object, aan een aantal fietsroutes en dicht bij de natuur, is uitermate geschikt om deze faciliteit te creëren en te exploiteren. De Bed & Breakfast functie kan ook dienst doen als overnachtingsmogelijkheid wanneer er 2-daagse workshops worden georganiseerd. Jong talent zou in deze creatie weer de mogelijkheid kunnen worden geboden om zich dienstbaar op te stellen naar de mensen die mede zorg dragen voor hun inkomen.

12 Bijlage 7 Trainingscentrum Een goede relatie met anderen kunnen we alleen opbouwen als we oog hebben voor elkaars mogelijkheden en beperkingen, en elkaars grenzen respecteren. Het oude atelier van wijlen Fons Roijmans is een warme ruimte die uitstekend dienst kan doen als ruimte waar we in de vorm van workshops en trainingen de verbindingen tussen mensen verbeteren. Met gerenommeerde trainingsinstituten is reeds contact gelegd om samen invulling te geven aan leerarrangementen voor jong en oud. Ondergetekende heeft ruime ervaring in de wereld van persoonlijke ontwikkeling

13 Bijlage 8 Verbindingspunt voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken Het gehele construct aan activiteiten die u in dit document ziet beschreven kan worden verbonden met elkaar. Een informatieve website kan hiervoor worden gebouwd door studenten. De eerste contacten hiervoor zijn reeds gelegd.

14 Bijlage 9 Begeleid werken voor en door gepensioneerden Wordt later uitgewerkt.

15 Bijlage 10 Wijncamping bij Beziers Voor sommige jongeren is een weg naar herstel beter af te leggen wanneer ze volledig uit hun bestaande omgeving worden gehaald, en met traditionele werkzaamheden weer leren hun boterham te verdienen. In de buurt van Beziers zijn wijnboeren bereid hun grond beschikbaar te stellen voor werkende jongeren uit Nederland. Er zijn percelen beschikbaar met woongelegenheid. In overleg met de Franse locale overheid kan worden bezien hoe we wonen, werken en recreëren met elkaar kunnen invullen. De eerste contacten in Frankrijk zijn gelegd.

16 Bijlage 11 Sniederslaan 80, 5531EM Bladel, tel: Hans Blankers Doelstelling: Mijn doel is een verbindende factor te zijn bij het oplossen van sociaal-maatschappelijke vraagstukken, waarbij alle betrokkenen enthousiast worden gemaakt om ieder zijn/haar deel van de verantwoordelijkheid te nemen. Om er zodoende samen een betere samenleving van te maken, en een voorbeeld te zijn voor anderen Ervaring opzet van het gedachtegoed Vurmekaar Bedrijfscoach bij Verhulst klimaattechniek. Mede leiding en invulling gegeven aan een organisatiebreed veranderingsproces Bedrijfscoach bij KSE Bladel. Mede leiding gegeven aan een aanpassing op top niveau, v.w.b. communiceren en vergaderen, internationaal Manager van alle Fontys-mediatheken. Opdracht: laat de mediatheken beter aansluiten op de specifieke behoeftes van de 38 verschillende instituten en geef impulsen aan de samenwerkende hogeschool-bibliotheken in Nederland Teamleider en interim directeur van Fontys Hogescholen HRM en Psychologie. Verantwoordelijk voor onderwijsuitvoering en -ontwikkeling Hogeschool-hoofddocent en stage-afstudeercoördinator bij Fontys Hogescholen ICT Hogeschooldocent Fontys Hogescholen ICT voor alle voorkomende vak-deelgebieden, met name programmeren, databases, beheer van ict-voorzieningen en mens-tot-mens communicatie Sectorhoofd ICT dienst openbare werken en stadsontwikkeling van de gemeente Eindhoven; eindverantwoordelijke voor alle hardware- en software middelen voor 500 gebruikers Informatieanalist, systeemontwerper en bouwer bij de dienst Maatschappelijke en Culturele zaken van de gemeente Eindhoven Beheerder ict-voorzieningen en programmeur/informatie-analist bij de dienst Welzijn,Onderwijs en Sport van de gemeente Eindhoven programmeur/analist bij de opbouw van het megachip-project bij Philips Natuurkundig Laboratorium te Eindhoven diverse tijdelijke banen als verkoper, administratief medewerker, medewerker technische dienst en horeca tankcommandant en onderofficier-instructeur op de Kortheiligers kazerne in Bergen op Zoom

17 Opleiding: Professionele communicatie op basis van TA, NLP en systemisch werken; Phoenix Leergang leiderschap; Fontys Hogescholen Beheer ICT-voorzieningen volgens ITIL; Pink Elephant Object georiënteerd programmeren; Ordina Informatieanalyse; Philips HBO informatica deeltijdopleiding Mavo en Havo aan het Pius X college te Bladel + diverse applicatiecursussen en vaardigheidstrainingen Conclusie na mijn ervaringen: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen begint stilaan een begrip te worden dat is uitgehold. Zodra een bedrijf of instelling een nieuw initiatief lanceert waarin het begrip MVO is vervlochten, denken we vaak gelijk aan een vorm van ondernemen die sociaal zou zijn. Sociaal en maatschappelijk zijn echter twee verschillende begrippen. Wat als maatschappelijk verantwoord wordt beschreven, hoeft niet altijd ook sociaal te zijn. Vandaar dat ik graag het begrip Sociaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen introduceer. Een vorm van ondernemen, waarbij in de keten van ideeënvorming tot aan levering van de dienst of product, alle betrokkenen in de totale ketting dat deel van de opbrengst aan zich toerekenen, wat ze nodig hebben voor levensonderhoud en groei. Wat resteert, kan worden geïnvesteerd waar de nood het hoogst is. Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor mij ook dat Human Resource Management wordt uitgebouwd naar Human Resource and Relations Management. Omdat samenwerken de enige basis is om samen wat te bereiken, is het belangrijk dat mensen weten/leren hoe relaties op te bouwen en te onderhouden, zowel in werk als in privé. Hobbies: - Humor - Mensen - Andere culturen, met name de maya-cultuur en haar rituelen - Sporten, met name fietsen - Wandelen in de natuur

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie Habilis Executive Search - Interim Management Marketing, Sales en Communicatie Habilis Mens en Organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel

Nadere informatie

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen! Veranderingen, verschuivingen u wordt herplaatst!

Nadere informatie

Sectorkeuze informatieavond mavo 3. Donderdag 25 september 2014

Sectorkeuze informatieavond mavo 3. Donderdag 25 september 2014 Sectorkeuze informatieavond mavo 3 Donderdag 25 september 2014 Ingrid Voorstellen Mentor en MO onderbouw Bram Decaan Inhoud 1. Onderwijssysteem in Nederland 2. Betrokkenen in het keuzeproces 3. Aansluiting

Nadere informatie

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3. Goirle, 26 mei 2016. Uw kenmerk : : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3. Goirle, 26 mei 2016. Uw kenmerk : : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3 Goirle, 26 mei 2016 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe : studievoorlichtingsavond 2 juni2016 Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

OPEN DAGEN HBO 2011. Naam school Datum Info/evt. aanmelden. 18.00-21.00 uur. 18.00-21.00 uur. Woensdag 15 juni. Dinsdag 14 juni: 14.

OPEN DAGEN HBO 2011. Naam school Datum Info/evt. aanmelden. 18.00-21.00 uur. 18.00-21.00 uur. Woensdag 15 juni. Dinsdag 14 juni: 14. NIEUWSBRIEF LOB-BUREAU HAVO 30 mei 2010 OPEN DAGEN HBO 2011 Naam school Datum Info/evt. aanmelden AVANS Breda 18.00-21.00 uur www.avans.nl www.avansopen.nl AVANS Den Bosch 18.00-21.00 uur www.avansopen.nl

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Werkervaring. Als zzp-er onder de naam Mindgap vanaf december 2007 tot heden:

Curriculum Vitae. Werkervaring. Als zzp-er onder de naam Mindgap vanaf december 2007 tot heden: Curriculum Vitae Naam Evers Voornaam Martijn E-mail martijn@mindgap.nl Website www.mindgap.nl Geboortedatum/plaats 1 november 1968 te Apeldoorn Nationaliteit Nederlandse Telefoonnummer 06-51192632 Profiel

Nadere informatie

Was, is of komt er aandacht voor

Was, is of komt er aandacht voor Was, is of komt er aandacht voor SoftwareKwaliteit in het onderwijs? Voorjaarsevenement TestNet 2012 Leo van der Aalst Lector Software Quality and Testing at Fontys University of Applied Sciences Locaties

Nadere informatie

Schakelmodule De jeugd

Schakelmodule De jeugd Schakelmodule De jeugd In het licht van maatschappij en ontwikkelingspsychologie Zou jij je willen verdiepen in wat jongeren bezig houdt? Zou jij meer willen weten over de psychologische ontwikkeling van

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende visie op arbeid Traditionele organisatie modellen zijn

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2014

Nieuwsbrief September 2014 Nieuwsbrief September 2014 Netwerkgroep45plus: ontstaan en doel De Netwerkgroep45plus Nijmegen is een zelfregiegroep van gemotiveerde 45-plussers, met zeer ruime en uiteenlopende werkervaringen. Naast

Nadere informatie

2008 - heden Spin-Sel project- en interimmanagement

2008 - heden Spin-Sel project- en interimmanagement Curriculum Vitae Personalia Naam Adres Mobiel nummer Geboortedatum NaDonaliteit Burgerlijke staat Selma Simonis Blokvenlaan 18 te Waalre 06-51140243 27 augustus 1970 Nederlandse gehuwd, 3 kinderen Profiel

Nadere informatie

Coachende gespreksvoering

Coachende gespreksvoering Over de auteurs Drs. Wouter Backx (1947) studeerde Theoretische en Klinische Psychologie in Leiden. Hij liep een jaar stage bij Albert Ellis,de grondlegger van de RET in New York. Hij is gezondheidszorgpsycholoog

Nadere informatie

Onderzoek naar Een nieuwe toekomst voor de pastorij in Nieuwerkerken. Greet De Brauwere (Hogeschool Gent) in opdracht van de stad Aalst

Onderzoek naar Een nieuwe toekomst voor de pastorij in Nieuwerkerken. Greet De Brauwere (Hogeschool Gent) in opdracht van de stad Aalst Onderzoek naar Een nieuwe toekomst voor de pastorij in Nieuwerkerken Greet De Brauwere (Hogeschool Gent) in opdracht van de stad Aalst Het onderzoek: Centrale vraag Welke diverse ideeën leven bij buurtbewoners

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Profiel. Werkervaring. Als zzp-er onder de naam Mindgap vanaf december 2007 tot heden: martijn@mindgap.nl

Curriculum Vitae. Profiel. Werkervaring. Als zzp-er onder de naam Mindgap vanaf december 2007 tot heden: martijn@mindgap.nl Curriculum Vitae Naam Evers Voornaam Martijn E-mail martijn@mindgap.nl Website www.mindgap.nl Geboortedatum/plaats 1 november 1968 te Apeldoorn Nationaliteit Nederlandse Telefoonnummer 06-51192632 Profiel

Nadere informatie

Samen werken aan een duurzame Stad (voorlopige werktitel)

Samen werken aan een duurzame Stad (voorlopige werktitel) Samen werken aan een duurzame Stad (voorlopige werktitel) 1 Aanleiding Groningen heeft een netwerk waarin burgers, organisaties, bedrijven en de gemeente zich inspannen voor een schone, veilige en zich

Nadere informatie

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen!

Nadere informatie

POA DE LIEMERS: TERUGBLIK OP 2014. Hierna treft u een samenvatting van een aantal POA-activiteiten. PROVINCIALE HUMAN CAPITAL AGENDA TOPSECTOREN

POA DE LIEMERS: TERUGBLIK OP 2014. Hierna treft u een samenvatting van een aantal POA-activiteiten. PROVINCIALE HUMAN CAPITAL AGENDA TOPSECTOREN POA DE LIEMERS: TERUGBLIK OP 2014 Hierna treft u een samenvatting van een aantal POA-activiteiten. PROVINCIALE HUMAN CAPITAL AGENDA TOPSECTOREN Er zijn HCA (Human Capital Agenda)-projecten gestimuleerd

Nadere informatie

Onderzoek naar een sluitend schoolaanbod voor jongeren met ASS die uitvallen binnen het speciaal onderwijs.

Onderzoek naar een sluitend schoolaanbod voor jongeren met ASS die uitvallen binnen het speciaal onderwijs. Onderzoek naar een sluitend schoolaanbod voor jongeren met ASS die uitvallen binnen het speciaal onderwijs. Afstudeerproject - Master Pedagogiek School of Health, Hogeschool Inholland C.C.A (Claudine)

Nadere informatie

Geachte lezer, Veel plezier bij het lezen van het rapport! Hartelijke groet, VictorMundi.com Jeroen Sakkers

Geachte lezer, Veel plezier bij het lezen van het rapport! Hartelijke groet, VictorMundi.com Jeroen Sakkers Geachte lezer, Met gepaste trots presenteren wij u hierbij het eerste ZZP Barometer-rapport van 2011. De ZZP Barometer is de structurele en onafhankelijke onderzoeksmonitor voor en over zzp'ers, freelancers

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules en een

Nadere informatie

Analyses NIDAP bedrijfsopleidingen en trainingen onderzoek 2012-2013. Overzicht

Analyses NIDAP bedrijfsopleidingen en trainingen onderzoek 2012-2013. Overzicht Analyses NIDAP bedrijfsopleidingen en trainingen onderzoek 2012-2013 Overzicht Kerncijfers opleidings- en trainingsproducten Dit overzicht kan worden verbijzonderd voor branche, bedrijfsgrootte, regio,

Nadere informatie

Het Autismecafé: de kracht van ouders

Het Autismecafé: de kracht van ouders Uitgave Uitgeverij BigBusinessPublishers, i.s.m. Stichting Ovaal Tekst Maurice van Lieshout Ontwerp en vormgeving Sanne Dresmé Fotografie Maarten Bakker, begeleid door Atelier 071 Druk GT V Drukwerk Project

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

NIDAP B2C onderzoek: Professionals met een concrete opleidingsbehoefte

NIDAP B2C onderzoek: Professionals met een concrete opleidingsbehoefte NIDAP B2C onderzoek: Professionals met een concrete opleidingsbehoefte in 2015 NIDAP B2C onderzoek: Professionals met een concrete opleidingsbehoefte De markt blijft in beweging De Nederlandse opleidings-

Nadere informatie

Team Ontwikkelings Programma. Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren?

Team Ontwikkelings Programma. Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren? Team Ontwikkelings Programma Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren? Team Ontwikkelings Programma (1 tot 5 dagen) We leven in een hectische tijd die steeds meer

Nadere informatie

Welkom. Informatiemarkt

Welkom. Informatiemarkt Programmaboekje Autisme Informatiemarkt 31 maart 2016 Autisme is topsport! 2 tot en met 10 april 2016 Autisme Informatiemarkt 2016 Welkom In aanloop naar de landelijke Autismeweek (2 t/m 10 april) organiseren

Nadere informatie

geen dag zonder een goed CV White Label

geen dag zonder een goed CV White Label White Label Als intermediair, detacheringorganisatie of uitzendbureau bestaat uw core business uit het verzamelen, beoordelen en herlabelen van CV s. Met name het herlabelen van CV s is een van de punten

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Ontwerpen met je eigen 3D-printer

Ontwerpen met je eigen 3D-printer INSTRUCTIEBRIEF Klik hier om het item te bekijken Ontwerpen met je eigen 3D-printer Ondernemend leren en creativiteit De plusklasleerlingen van basisscholen Het Spectrum en De Eskampen uit Peize zijn vorig

Nadere informatie

Center for Organisation Development in Hospitals

Center for Organisation Development in Hospitals instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Center for Organisation Development in Hospitals Het Center for Organisation Development in Hospitals is een samenwerkingsverband van het instituut Beleid

Nadere informatie

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep EVC Erkennen van Verworven Competenties EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep Inleiding EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Met kennis en ervaring die u op uw werkplek of mogelijk zelf in privé

Nadere informatie

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Van de deelnemers aan het onderzoek heeft 80% ( 121 studenten) de voltijd gedaan en 20% (30 studenten) de deeltijdopleiding.

Nadere informatie

Service Boulevard Ontwikkelen met de wereldtop

Service Boulevard Ontwikkelen met de wereldtop Service Boulevard Ontwikkelen met de wereldtop Brightlands Chemelot Campus 13/10/14 Hugo Delissen Chemisch technoloog 14 jaar Productie engineer, Product ontwikkeling, Operations manager 1990-2004 Philips

Nadere informatie

De unieke steekproef van 3000 opleidingszoekende of volgende professionals geeft onder inzicht in:

De unieke steekproef van 3000 opleidingszoekende of volgende professionals geeft onder inzicht in: Research design NIDAP B2C onderzoek Het NIDAP B2C onderzoek biedt u een zeer volledig beeld van de opleidings- en trainingsbehoefte bij professionals/consumenten met interesse in het volgen van een opleiding

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Petri Embregts Inhoud Waarom een kans in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? Inzetbaarheid en effectiviteit

Nadere informatie

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen Zinthese Plus is een bureau gespecialiseerd in het gedrag van mensen in hun werkomgeving.

Nadere informatie

Oprichtingsplan 2010/2011

Oprichtingsplan 2010/2011 Oprichtingsplan 2010/2011 Saxion Hogeschool Enschede, Juni 2010 Pag. 1 Inleiding Voor u ligt het oprichtingsplan voor studievereniging Construct, die de studies Bouwkunde en Civiele Techniek van de Saxion

Nadere informatie

Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers.

Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers. Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers. Uitdaging zorgsector: meer zorg voor hetzelfde geld. Vraag zorgsector:

Nadere informatie

R O L L EN SP E L E N

R O L L EN SP E L E N ROLLENSPELEN Basisinformatie voor alle rollenspelen De laptops, beamers en inrichtingen voor multimediaruimten zijn in verschillende prijzen en kwaliteiten voorradig. Laptops in prijs variërend van 700,-

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

: miriam@termeerstrategischedenkkracht.nl. Privé-omstandigheden : samenwonend, 2 zonen van 15 en 17 jaar

: miriam@termeerstrategischedenkkracht.nl. Privé-omstandigheden : samenwonend, 2 zonen van 15 en 17 jaar Curriculum vitae Persoonsgegevens Naam Voornamen Adres PC en plaats : Termeer : Miriam Henriëtte Helena : Kapelpad 17A : 5688 HS Oirschot Telefoon : (0499) 57 37 08 Mobiele telefoon : 06 51 51 33 53 E-mail

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Willem Alexander Wiersma. Opleiding. : De Ielreager 41 8702 CJ Bolsward. : ba.ms@home.nl

Curriculum Vitae. Willem Alexander Wiersma. Opleiding. : De Ielreager 41 8702 CJ Bolsward. : ba.ms@home.nl Curriculum Vitae Willem Alexander Wiersma Geboren : 30 april 1967 te Sneek Burgerlijke staat : Gehuwd, vader van 2 kinderen Nationaliteit : Nederlandse Adres : De Ielreager 41 8702 CJ Bolsward Telefoon

Nadere informatie

ICT Niveau 2. ICT Niveau 3 en 4

ICT Niveau 2. ICT Niveau 3 en 4 ict COLLEGE Als ICT er ben je ook veel bezig met het uitleggen van technische zaken aan gebruikers. ICT is techniek én communicatie. >> PAG. 4 HELP ZONDER DESK De computer en jij zijn twee handen op één

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

Inleiding. Keuzes in:

Inleiding. Keuzes in: Keuzes in: 5 Inleiding Tijdens de ouderavond heb ik u uitgelegd hoe de keuzebegeleiding in klas 3 plaats vindt. In dit artikel zet ik de belangrijkste punten nog even op een rij. Mocht u na het lezen ervan

Nadere informatie

Tim15 E-team. Wij zijn het E-team,

Tim15 E-team. Wij zijn het E-team, Wij zijn het E-team, Tim15 E-team Rene Aarnink: Senior Director Minimally Invasive Healthcare Group Philips Reserach Jeroen Kroonen: Programmamanager Energie Peter Dijks: Account manager De Lage Landen

Nadere informatie

Cultureel management van hogescholen

Cultureel management van hogescholen Cultureel management van hogescholen Workshop Fontys Docentevent Yolanda te Poel Lector Diversiteit in de jeugdzorg Fontys Hogeschool Pedagagogiek Eindhoven 10 januari 2013 Dialoog: Wat is goed cultureel

Nadere informatie

TRAJECT: AAN HET WERK!? Module Arbeidstoeleiding. Joan Verhoef Monique Floothuis Natascha van Schaardenburgh Leonard de Vos

TRAJECT: AAN HET WERK!? Module Arbeidstoeleiding. Joan Verhoef Monique Floothuis Natascha van Schaardenburgh Leonard de Vos TRAJECT: AAN HET WERK!? Module Arbeidstoeleiding Joan Verhoef Monique Floothuis Natascha van Schaardenburgh Leonard de Vos TRAJECT: TRansitie naar Arbeidsparticipatie van Jongeren met Een Chronische ziekte

Nadere informatie

Presentatie Guido Walraven

Presentatie Guido Walraven Presentatie Guido Walraven 3 4 Presentatie van de bundel Aandacht en kracht: verbinden van activering van zorg Aanbieding van de bundel door Yvonne van Heerwaarden aan: Marianne van de Boom (MDA), en 5

Nadere informatie

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 6 januari 2014 Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 1. Opening / wie zijn wij Marc Reijs opent de informatieavond en heet iedereen van harte welkom. Foolen & Reijs Vastgoed BV (FRV) houd zich bezig

Nadere informatie

BE PREPARED. GEZONDHEID ECONOMIE EN MANAGEMENT ICT TECHNIEK s-hertogenbosch Onderwijsboulevard 215 PROGRAMMABOEKJE

BE PREPARED. GEZONDHEID ECONOMIE EN MANAGEMENT ICT TECHNIEK s-hertogenbosch Onderwijsboulevard 215 PROGRAMMABOEKJE BE PREPARED. GEZONDHEID ECONOMIE EN MANAGEMENT ICT TECHNIEK s-hertogenbosch Onderwijsboulevard 215 PROGRAMMABOEKJE 1 WELKOM BIJ AVANS HOGESCHOOL Avans behoort al jarenlang tot de beste hogescholen in Nederland.

Nadere informatie

Curriculum. Inh!dsopgave. Lizzy van den Boomen

Curriculum. Inh!dsopgave. Lizzy van den Boomen Curriculum V i t a e Inh!dsopgave Pagina 1 Opleiding Pagina 2 Fabriek Negen Pagina 3 Beroepsproducten Pagina 4 Motivatie Lizzy van den Boomen Adres Raamoever 27, 5361 KZ Grave Geboren 17-12-1990 te Nijmegen

Nadere informatie

Alles uit handen, maar niet de touwtjes

Alles uit handen, maar niet de touwtjes 1 Alles uit handen, maar niet de touwtjes SPORT2SUPPORT I.O.V. REN4SPORT SEPTEMBER 2012 2 LEESWIJZER In het hoofdstuk INTRO, staat een beknopte omschrijving over de onderzoeker en wordt de aanleiding tot

Nadere informatie

Aan de slag met het Business Model Canvas

Aan de slag met het Business Model Canvas 1 Aan de slag met het Business Model Canvas De Wereld van de Ondernemer Gerard Aaftink November 2014 2 Inhoud Deel 1: Het Business Model Canvas Het Business Model Canvas Wat is het? Hoe werkt het? Hoe

Nadere informatie

Nationale DenkTank 2014 Big Data Academy

Nationale DenkTank 2014 Big Data Academy Big Data Academy Achtergrond en uitwerking Big Data Academy (BDA) Management Summary Oplossing [Twintig] deelnemers waarvan [80%] masterstudenten en PhD s en[20%] werknemers die voldoen aan de voorkenniseisen

Nadere informatie

Participatiewet. 1 januari 2015

Participatiewet. 1 januari 2015 Participatiewet 1 januari 2015 Agenda Uitgangspunten Participatiewet - Sjak Vrieswijk De WVK-groep - Gerard van Beek De ISD/Werkplein de Kempen - Sjak Vrieswijk Kempenplus - Gerard van Beek Het regionaal

Nadere informatie

TRAJECT OP MAAT INVESTEREN IN JEUGD

TRAJECT OP MAAT INVESTEREN IN JEUGD Eigen kracht, motivatie, vertrouwen, nieuwe mogelijkheden, ontdekken en ontwikkelen van talenten JEUGD & ONDERWIJS TRAJECT OP MAAT INVESTEREN IN JEUGD Gemeente s Hertogenbosch Afdeling Jeugd en Onderwijs

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Meer zorg op maat via de digitale weg. Wij kunnen de wereld niet veranderen, maar wel inzichtelijker maken. Met het oog op het volgende:

Nieuwsbrief. Meer zorg op maat via de digitale weg. Wij kunnen de wereld niet veranderen, maar wel inzichtelijker maken. Met het oog op het volgende: Nieuwsbrief Meer zorg op maat via de digitale weg Met het oog op het volgende: Wij kunnen de wereld niet veranderen, maar wel inzichtelijker maken. Hebben we binnenkort een geheel vernieuwde website. Natuurlijk

Nadere informatie

Curriculum vitea N. van Harten

Curriculum vitea N. van Harten Curriculum vitea N. van Harten Naam : Nicolaas van Harten Roepnaam : Nico Geboren : 5 maart 1952 Burgerlijke staat : Gehuwd Adres : Sanatoriumlaan 18 7447PK Hellendoorn Tel. Privé : 0548-688042 Tel. Zakelijk

Nadere informatie

DOEL van de WORKSHOP. KIESKEURIG 3 jaar OPDRACHT. Hoe KIESKEURIG bent u geweest bij het kiezen van deze workshop? 13-11-2014

DOEL van de WORKSHOP. KIESKEURIG 3 jaar OPDRACHT. Hoe KIESKEURIG bent u geweest bij het kiezen van deze workshop? 13-11-2014 KIESKEURIG 3 jaar Ondersteuning bij het kiezen van een vervolgopleiding voor middelbare scholieren HAVO en VWO November 2014 Eveline Hartman RSG Wolfsbos Hoogeveen Franca Hiddink Lectoraat rehabilitatie

Nadere informatie

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE Naam:... Klas:... Stap : Wat Kan ik? Voor welke vakken haal(de) je de hoogste cijfers op school? Aardrijkskunde Algemene natuurwetenschappen Bewegen, sport en maatschappij

Nadere informatie

NHL Kenniscentrum Computer Vision Lab

NHL Kenniscentrum Computer Vision Lab NHL Kenniscentrum Computer Vision Lab Computer Vision Computer Vision is het automatiseren van visuele inspecties. Met behulp van een computer worden beelden geïnterpreteerd die met een camera zijn vastgelegd.

Nadere informatie

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Centrale Aanmelding en Plaatsing Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Bij een aantal opleidingen/instellingen zijn na de uitvoering van de loting nog plaatsen over.

Nadere informatie

Professioneel facility management. Competenties en veranderstrategieën om waarde toe te voegen aan het primaire proces

Professioneel facility management. Competenties en veranderstrategieën om waarde toe te voegen aan het primaire proces Professioneel facility management Competenties en veranderstrategieën om waarde toe te voegen aan het primaire proces Inhoud Voorwoord Professionele frontliners 1. Theoretisch kader 2. Competenties en

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Internet of Things: netwerk voor kennis, onderzoek, onderwijs en ontwikkeling Samenwerking van hogescholen, kennisinstituten en industriële partners

Internet of Things: netwerk voor kennis, onderzoek, onderwijs en ontwikkeling Samenwerking van hogescholen, kennisinstituten en industriële partners Internet of Things: netwerk voor kennis, onderzoek, onderwijs en ontwikkeling Samenwerking van hogescholen, kennisinstituten en industriële partners dr. Geert de Haan 1 drs. Wim Smit 2 dr. Jan Dirk Schagen

Nadere informatie

Stichting Boemerang De Ploeg 44 7335 LD Apeldoorn 055-5338765 06-11872847 info@boemerang.org NL98RABO0103140913 K.v.K. Apeldoorn: 41042672

Stichting Boemerang De Ploeg 44 7335 LD Apeldoorn 055-5338765 06-11872847 info@boemerang.org NL98RABO0103140913 K.v.K. Apeldoorn: 41042672 Stichting Boemerang De Ploeg 44 7335 LD Apeldoorn 055-5338765 06-11872847 info@boemerang.org NL98RABO0103140913 K.v.K. Apeldoorn: 41042672 Beleidsplan Stichting Boemerang 2014 2015 Voorwoord. Voor u ligt

Nadere informatie

Een jongerenruimte in Hapert!

Een jongerenruimte in Hapert! Een jongerenruimte in Hapert! Doelstelling: Het bewerkstelligen van maatschappelijke participatie van jongeren door middel van het aanbieden van een plek aan jongeren in de leeftijd van 12 t/m 20 jaar

Nadere informatie

De spilfunctie van het Leercentrum binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool

De spilfunctie van het Leercentrum binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool De spilfunctie van het Leercentrum binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool Ellen Simons en Rien Brouwers Leer- en Innovatiecentrum Inhoud Context Onderwijsvisie van Avans Van mediatheek naar Leercentrum

Nadere informatie

Ondernemen in crisistijd. Eddy Drent International Finance Manager

Ondernemen in crisistijd. Eddy Drent International Finance Manager Ondernemen in crisistijd Eddy Drent International Finance Manager 13 september 2012 Rabobank Groep wereldwijd 1.650 kantoren in 48 landen, 19 International Desks om NL klanten te bedienen in 23 landen

Nadere informatie

Curriculum vitae. Tim Velraeds

Curriculum vitae. Tim Velraeds Curriculum vitae Tim Velraeds Persoonlijke gegevens Dit gedeelte is niet zichtbaar in de online versie van mijn CV. Mocht je interesse hebben, neem dan contact met mij op via info@timvelraeds.nl of via

Nadere informatie

MJD maakt werk van vrijwilligers!

MJD maakt werk van vrijwilligers! MJD maakt werk van vrijwilligers! Bakens voor vrijwilligerswerk Rechten en plichten, voorzieningen en werkzaamheden van MJD vrijwilligers. www.mjd.nl 1 Inleiding MJD maakt werk van vrijwilligers. We zijn

Nadere informatie

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE Naam:... Klas:... Stap : Wat Kan ik? Voor welke vakken haal(de) je de hoogste cijfers op school? Aardrijkskunde Algemene natuurwetenschappen Bewegen, sport en maatschappij

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Leerstijlen en Werkvormen

Achtergrondinformatie Leerstijlen en Werkvormen Achtergrondinformatie Leerstijlen en Werkvormen Marjoleine Hanegraaf (NMI bv) & Frans van Alebeek (PPO-AGV), december 2013 Het benutten van bodembiodiversiteit vraagt om vakmanschap van de teler. Er is

Nadere informatie

Eerste reeks stellingen

Eerste reeks stellingen Eerste reeks stellingen De meeste scholen hebben een heldere visie op ouderbetrokkenheid op papier, maar in het gedrag van veel leerkrachten is dit onvoldoende terug te zien. Dat moet je je afvragen niet

Nadere informatie

Onderwijs van de 21ste eeuw:

Onderwijs van de 21ste eeuw: Onderwijs van de 21ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Onderwijs van de 21 ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie Professionaliseringsaanbod

Nadere informatie

10 Tips. over Leiderschap voor startende Managers. 2014 zwaartekracht academie

10 Tips. over Leiderschap voor startende Managers. 2014 zwaartekracht academie 10 Tips over Leiderschap voor startende Managers 1. 1 Accepteer het feit dat jij nog steeds veel moet leren. Je hebt de afgelopen jaren keihard gewerkt om dit te bereiken. Op jouw vakgebied heb je de nodige

Nadere informatie

URBAN SHOPPER. De locatie. Plattegrond. De unit. Aantrekkelijke voorwaarden. Wij zoeken. Planning. Contact

URBAN SHOPPER. De locatie. Plattegrond. De unit. Aantrekkelijke voorwaarden. Wij zoeken. Planning. Contact versie 25 januari 2013 URBAN SHOPPER De locatie Plattegrond De unit Aantrekkelijke voorwaarden Wij zoeken Planning Contact 3 4 5 5 6 6 7 URBAN SHOPPER Strijp-S is het nieuwe creatieve en culturele hart

Nadere informatie

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders COACH JE KIND ouders worden zelfredzame opvoeders 1 Eigen Kracht Iedere ouder heeft wel eens vragen over het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. De meeste ouders weten waar ze terecht kunnen, zowel

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Open dag Avans Hogeschool 31 januari 2015

Open dag Avans Hogeschool 31 januari 2015 Open dag Avans Hogeschool 31 januari 2015 Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) - Accountancy - Bedrijfseconomie - Bedrijfskunde MER - Human Resource Management WELKOM BIJ AAFM Even voorstellen:

Nadere informatie

STAGEMOGELIJKHEDEN INHOUD 1 HET CULTUURPARK. Participatiestage / Afstudeerstage. Bonaire Caribisch Nederland

STAGEMOGELIJKHEDEN INHOUD 1 HET CULTUURPARK. Participatiestage / Afstudeerstage. Bonaire Caribisch Nederland STAGEMOGELIJKHEDEN STAGE OPDRACHTEN: SOORT STAGES: VAKGEBIED: NIVEAU: STAGEPERIODE: STARTDATUM: WERKLOCATIE: RIJBEWIJS: Zie voorbeelden Participatiestage / Afstudeerstage Divers MBO HBO - WO in overleg

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

KLANTEN WERVEN IN 5 STAPPEN

KLANTEN WERVEN IN 5 STAPPEN KLANTEN WERVEN IN 5 STAPPEN In dit E-book help ik jou als zelfstandig ondernemer in vijf stappen meer klanten te werven. Niet door vage tips te geven, maar door je in vijf stappen naar een plan te leiden.

Nadere informatie

CURSUS STRATEGISCH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT VOOR DOCENTEN HRM AAN NEDERLANDSE HOGESCHOLEN

CURSUS STRATEGISCH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT VOOR DOCENTEN HRM AAN NEDERLANDSE HOGESCHOLEN CURSUS STRATEGISCH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT VOOR DOCENTEN HRM AAN NEDERLANDSE HOGESCHOLEN Faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie (REBO) Departement Bestuurs- & Organisatiewetenschap (USBO) Universiteit

Nadere informatie

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt Stel dat iedere medewerker het naar zijn of haar zin heeft op het werk, het gevoel heeft zijn of haar talenten te kunnen inzetten, de sfeer in het team klopt, collega

Nadere informatie

Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen

Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen Het Huis voor democratie en rechtsstaat is een nog op te richten instelling. Het Huis wil kennis van burgers over onze

Nadere informatie

Eindrapportage. Project Verbreding augustus 2008 juli 2012

Eindrapportage. Project Verbreding augustus 2008 juli 2012 Vereniging voor verbrede landbouw De Frisse Wind Eindrapportage Project Verbreding augustus 2008 juli 2012 POP/ILG projectnummer: 2008-41517-32609 Contact: Westfriesedijk 164 1767 CV Kolhorn info@defrissewind.nl

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Verslag extern netwerkoverleg

Verslag extern netwerkoverleg Verslag extern netwerkoverleg Eindhoven, 30 mei 2011 Van kennismaken naar samenwerken aan fietsstimulering? Dit verslag geeft een beeld van het eerste extern netwerkoverleg van het project CARMA. Bij deze

Nadere informatie

DE HZ. Aantal studenten Ruim 4800 studenten in totaal 4300 nationaal en 500 internationaal

DE HZ. Aantal studenten Ruim 4800 studenten in totaal 4300 nationaal en 500 internationaal WELKOM OP DE HZ DE HZ Aantal studenten Ruim 4800 studenten in totaal 4300 nationaal en 500 internationaal Wat bieden we aan? 25 voltijd opleidingen op het gebied van water, toerisme, economie, zorg, techniek

Nadere informatie

Workshop. De Vakman als Praktijkcoach

Workshop. De Vakman als Praktijkcoach Workshop De Vakman als Praktijkcoach Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd, gekopieerd, opgeslagen of

Nadere informatie

Nederland. Programmamanagement volgens PMI 21 maart 2006

Nederland. Programmamanagement volgens PMI 21 maart 2006 PMI Nederland Programmamanagement volgens PMI 21 maart 2006 Even voorstellen Betty Nieuwenburg (IPMA-B) project- en programmamanager IPMA-assessor Voorzitter PMI-programmagroep Programmamanagement Onderwerpen

Nadere informatie

HAN en duurzame energie

HAN en duurzame energie Beroepsonderwijs tijdens de energie transitie HAN en duurzame energie Van buiten naar binnen. Tinus Hammink programma-manager SEECE Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO en topsectoren; keuze van HAN 1.

Nadere informatie

ToReachIt. Acceptance is the beginning of change!!!

ToReachIt. Acceptance is the beginning of change!!! ToReachIt Acceptance is the beginning of change!!! Acceptance is the beginning of change! Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 1.1. Wat ontbreekt er in Nederland aan begeleiding voor onze doelgroep volgens

Nadere informatie

U VERDIENT HET! www.paystaff.nl 013 5 4444 20

U VERDIENT HET! www.paystaff.nl 013 5 4444 20 U VERDIENT HET! www.paystaff.nl 013 5 4444 20 U houdt de regie in eigen hand Wat is payroll? Bij payroll houdt u de regie in eigen hand: u werft en selecteert uw eigen medewerkers. U bepaalt wie, wanneer,

Nadere informatie