Vurmekaar De tussenstand

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vurmekaar De tussenstand"

Transcriptie

1 Vurmekaar De tussenstand Informatief document over de mogelijkheden die zich aandienen om stad en platteland gebruik te laten maken van elkaars mogelijkheden Verbinden voor en door jongeren Hans Blankers Juli

2 Voorwoord. Dit document is bedoeld als informatie voor partijen die willen deelnemen in het ontwikkelen van een top-vorm van sociaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen onder de (voorlopige?) naam Vurmekaar. Deze informatie is verzameld in het afgelopen jaar waarin ik samen met mijn medeinitiatiefnemers Rob Voorhoeve en Roland Roefs een flink aantal pilot-activiteiten heb uitgevoerd in het kader van jongeren weer in hun kracht zetten en verantwoordelijkheid laten nemen. Het netwerk dat ik in de loop der jaren heb opgebouwd is in staat om samen deze topvorm neer te zetten als een voorbeeld voor andere regio s. Dit document moet een beeld geven van de mogelijkheden, het netwerk en de expertise die beschikbaar zijn en voor onze voeten liggen. Hans Blankers Mede-initiatiefnemer VurMekaar

3 Samenvatting In dit document ziet u een korte schets van de ervaringen die we tot op heden hebben opgedaan onder de titel Verleden. Onder de titel Heden wordt nog eens herhaald waar we willen staan, en met welke partners we verder zouden willen en kunnen samenwerken. In Toekomst worden de samenwerkingsmogelijkheden kort geschetst. Uitgebreidere beschrijvingen van deze mogelijkheden kunt u terugvinden in de bijlagen waarnaar wordt verwezen. Ter informatie is het cv van ondergetekende opgenomen in bijlage 11.

4 Verleden: VurMekaar, na een jaar Op basis van het in bijlage 1 opgenomen bedrijfsplan zijn we, Roland Roefs, Rob Voorhoeve en Hans Blankers in 2009 gestart met een pilot van VurMekaar, onder de naam De Kempen West ingeschreven bij de kamer van koophandel. We hebben de volgende ervaringen opgedaan: - Schilderen en texen van een huis in Tilburg, aan binnen en buitenkant. Klus van 5 weken met 4 jongeren - Schilderen van een appartement in Hapert. Klus van 3 weken met 3 jongeren - Schilderen begane grond woonhuis in Tilburg: klus van 2 weken met 2 jongeren - bestraten voortuin in Tilburg: 2 dagen met 2 jongeren - Schoonmaken bedrijfshallen VDL Laktechniek: 2 maanden iedere zaterdag van tot uur met 6 jongeren - Tuinonderhoud boerderij Bladel: 4 dagen met 4 jongeren - Re-integratie 64-jarige verkoper - Proefplaatsing van 3 maanden van een autistische ict-er van 29 jaar onder toezicht van de GGZE - Re-integratie 19-jarige hangjongere met verslavingsproblematiek, met resultaat, in samenwerking met het UWV - Schilderen van een speeltuin (project bleek niet haalbaar) - Opsporen jongeren in opdracht van college van B & W van Bladel; 4 jongeren via het jeugdloket weer op het pad van werk, studie of beiden gebracht - 4 keer op verzoek van een collega-ondernemer een passende werkkracht kunnen leveren uit de groep van jongeren waarmee wij contact hebben - 2 keer in samenwerking met Icares mede richting gegeven aan de zoektocht naar een nieuwe opleiding voor een uitgevallen jongere. Om de genoemde re-integratie activiteiten goed te kunnen uitvoeren hebben we de AMA opgericht, de Academie Mens en Arbeid. Om zaken helder gescheiden te houden is Rob inmiddels in goed overleg zelfstandig verder gegaan met de AMA. Rob rapporteert vanuit zijn professie aan instanties als UWV en ISD de Kempen. Alle overige activiteiten zijn voornamelijk door ondergetekende uitgevoerd. Onze activiteiten worden altijd geëvalueerd. Heden: Vurmekaar welke mogelijkheden hebben we gezien Allereerst is belangrijk te melden dat wij ons in hoofdzaak willen blijven richten op jongeren die nog niet hun weg naar zinvolle arbeid of opleiding hebben gevonden, om welke reden dan ook. Wij willen daarbij niet op de stoel gaan zitten van welke instantie dan ook, maar verbindend werken, waarbij we bestaande goede oplossingen in het kader van re-integratie en re-socialisatie met elkaar leren benutten en overdragen aan anderen die daarvan gebruik wensen te maken, om zodoende met elkaar te leren. De mogelijkheid dient zich aan om op basis van de ervaringen en contacten die we hebben opgedaan een model te creëren dat niet alleen in het gebied Eindhoven-de Kempen dienst

5 kan doen als een totaaloplossing voor jongeren, maar ook eenvoudig kan worden gekopieerd naar andere regio s Verder zijn we in de loop van het afgelopen jaar veel met mensen en instanties in contact gekomen die ons gedachtegoed een warm hart toedragen, en die een vorm van samenwerking zouden willen opstarten/doorstarten, om zodoende gezamenlijk een best-practice model uit te rollen. Met de volgende instanties hebben we een samenwerkingservaring opgedaan (of toegezegd): - WVK - ISD - Gemeente Bladel - UWV - GGZE - een viertal zzp-ers uit Bladel en omgeving - een viertal MKB-ers uit Bladel en omgeving - Fontys-Hogescholen de Kunsten(toegezegd) - Fontys Hogescholen ICT - Fontys Hogescholen Marketing Management - Fontys Hogescholen IMD(toegezegd) - Fontys Hogescholen IMD(toegezegd) - Fontys Hogescholen HRM en Psychologie - Een viertal lectoren van Fontys Hogescholen (3 toegezegd) - Fontys Hogescholen Social Studies - VDL-Laktechniek - Rabobank De Kempen West(toegezegd) - Icares (www.icares.nl) - Avans Hogescholen (toegezegd) - INHolland Hogescholen(toegezegd) - Stichting de Boei Eindhoven(toegezegd) - Pherocon (www.pherocon.nl) Toekomst? Medio september 2009 liet de Bladelse politiek bij monde van Arjan van den Houdt weten dat hij t.a.v. de jeugd kampte met 2 problemen: a. Hoe vind je de jeugd die je wil bereiken?(zij die geen opleidings en/of beroepsperspectief hebben) b. Hebben we een totaaloplossing voor onze jeugd? Voor ondergetekende zijn deze vragen voortdurend de drijfveer geweest om bestaande technieken en oplossingen te beschouwen met als doel zo n totaaloplossing met elkaar te creëren. Onderstaande opsomming van mogelijkheden pretendeert niet een totaal-oplossing te zijn, maar is naar ik hoop een goede eerste aanzet om ook anderen enthousiast te houden/maken voor het spel van samenwerking in deze sociaal-maatschappelijke materie.

6 1. Klussen in en om het huis met gemotoriseerde bakfiets: bedrijfsplan gereed 1 augustus. We starten hiermee per 1 september 2010 met als hoofdactiviteit glazenwassen. Het gehele plan kan na een goede instructie direct gekopieerd worden naar andere plaatsen. Interesse hiervoor is al diverse malen getoond; 2. Begeleid wonen/werken/leren voor jonge mensen met een arbeidshandicap in het autistisch spectrum op zorgboerderij: bedrijfsplan gereed eind augustus. Vanuit deze ruimte kunnen jongeren ook in de regio gaan werken 3. Bouw van een nieuw object, respectaurant, aan Groot Terkooijen 4, waar mensen met een aan autisme verwante stoornis arbeid kunnen verrichten in een impulsarme omgeving. Het object zou de volgende functies kunnen omvatten: a. Ict-kennis centrum i. Ontwikkeling van een domotica-systeem (zie bijlage 2) ii. Ontwikkeling van een spel (zie bijlage 3) iii. Ontwikkeling van een beveiligingssysteem (zie bijlage 4) b. Loundry-service en andere niet aan huis gebonden huishoudelijke diensten c. Respectorant : past in de bestemming voor dit gebied (zie bijlage 5) d. Bed & Breakfast: past in de bestemming voor dit gebied (zie bijlage 6) e. In samenwerking met agrariërs verbouwen van gewassen die gebruikt kunnen worden in het respectorant 4. Trainingscentrum: i.s.m. gerenommeerde trainingsinstituten (zie bijlage 7) 5. Kringloop-webwinkel met eigen werkhal: kan i.s.m. WVK 6. Verbindingspunt voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken (zie bijlage 8) 7. Begeleid werken voor en door gepensioneerden (zie bijlage 9) 8. Wijncamping bij Beziers: 2 e bezoek aan Frankrijk hiervoor wordt voor 8 september afgelegd (zie bijlage 10) Verder kan ten aanzien van onderstaande onderwerpen een balletje worden opgegooid: - Verbinding leggen tussen leerplicht-school-ouders ter preventie: detectie-sieraad als stageopdracht voor ict-studenten - Breder onderwijs-pallet voor vwo-ers die in het eerste jaar terugvallen naar HBO en daar moeten onderpresteren - Begeleid werken van jongeren met 60-plussers - Samenwerken tussen jongeren en agrariërs - Zzp-ers die bereid zijn jongeren een werk-leer-ervaring aan te bieden voor korte tijd

7 Bijlage 2 Ontwikkeling van een domotica-systeem In samenwerking met KSE-bladel kunnen jongeren/studenten worden uitgedaagd een domoticasysteem te ontwikkelen, dat verder gaat dan het eigen huis. Zou het niet mooi zijn als je huis ook direct of indirect bewaakt kan worden door je familie of vrienden? Dat je je kinderen veilig thuis kan laten met bewaking op afstand? Dat daarvoor bestaande middelen en technologie zijn gebruikt die het geheel niet duur en milieu-verantwoord maken. Kunnen studenten domotica laten groeien naar Glomotica? KSE-Bladel wil hiermee haar unieke product nog meer onder de aandacht brengen. Object Automation is een unieke software toolbox, waardoor alle electronica die signalen kan zenden en/of ontvangen met elkaar kan praten. Fontys Hogescholen heeft zich reeds bereid verklaard met haar studenten naar de Kempen te willen komen, om te participeren in het project. De samenwerking tussen Fontys en KSE is uitstekend en stabiel. Uit brainstormsessies zijn al meerdere goede ideeën geboren die kunnen aansluiten op deze uitdaging. De tendens is dat we locale glasvezelringen leggen om woongebieden heen. Deze uitdaging vergt een grote doorvoersnelheid op locaal gebied.

8 Bijlage 3 Ontwikkeling van een spel Het spel voldoet aan de volgende eigenschappen: 1. Het is super-attractief 2. Het houdt rekening met de leeftijd en ervaring van het kind, want daar begint het spel 3. Het is interactief en stimuleert het inter-menselijk contact, door de speler met vragen op pad te sturen 4. Het spel biedt een vorm van sociale controle door mensen die het spel en de speler kennen 5. Door het spel wordt een sociale kaart opgemaakt van de speler. Op die kaart is onder andere zichtbaar in welke mate de speler in een veilige omgeving verkeerd 6. Het spel is pedagogisch verantwoord Oud-collega s van Fontys Hogescholen Social Studies en Fontys Hogescholen Pedagogiek hebben hun medewerking al toegezegd. Fontys Hogescholen ICT zou willen participeren met een speciale groep gaming-designers, waaronder een flink aantal met een stoornis in het autistisch spectrum. Ook de GGZE is zeer geïnteresseerd in dit initiatief. Een aantal lectoren hebben reeds hun medewerking verleend Een Eindhovens gaming bedrijf dat is gestart door oud-fontys studenten is een voor de hand liggende partner.

9 Bijlage 4 Ontwikkeling van een beveiligingssysteem Moet met KSE nader worden ingevuld, omdat dit onderdeel mogelijk geïntegreerd kan worden met de ontwikkeling van het Domotica-systeem. Zie bijlage 2

10 Bijlage 5 Respectorant Deze ruimte kan dienst doen als ontmoetingsplaats, waar jonge mensen hun kunnen etaleren in bereiden en serveren van de seizoensmaaltijden. In samenwerking met locale agrariërs worden zo veel als mogelijk de gewassen geteeld die voor de maaltijden nodig zijn. Twee keer per week wordt hier eten geserveerd voor mensen die anders thuis alleen aan tafel zitten,tegen een aantrekkelijk tarief. Het tarief kan aantrekkelijk zijn omdat op deze dagen niet van de kaart wordt gegeten,maar een fixed menu op het programma staat Aan het gedachtegoed van VurMekaar, als topvorm van MVO, zou een lidmaatschap verbonden kunnen worden voor ondernemers die het initiatief een impuls willen geven. Deze leden krijgen als ruil daarvoor ieder kwartaal een seizoensmaaltijd aangeboden. Ondernemers kunnen middels hun bijdrage een stoel of tafel (s) kopen voor een bepaalde periode. Voor iedere doelgroep van ondernemers wordt ieder kwartaal een bijeenkomst georganiseerd met een actueel thema. De ruimte kan tevens worden gebruikt voor lezingen en workshops. In overleg met het lager en voortgezet onderwijs kunnen weer jeugd-bezinningsdagen worden georganiseerd, waarbij onder begeleiding met deze doelgroep kan worden gekookt, de natuur opgezocht, gerecreëerd, en natuurlijk: geleerd Agrariërs uit de omtrek hebben hun welwillendheid voor samenwerking al uitgesproken. In de buurt van Enschede is reeds een voorbeeld van een dergelijke leer-werk omgeving bezocht. De initiator hiervan heeft zijn medewerker reeds toegezegd.

11 Bijlage 6 Bed & Breakfast Gezien het feit dat we gelegen zijn in een recreatief ontwikkelinggebied, is het voor de gemeente een optie om een Bed and Breakfast faciliteit te creëren. De ligging van het object, aan een aantal fietsroutes en dicht bij de natuur, is uitermate geschikt om deze faciliteit te creëren en te exploiteren. De Bed & Breakfast functie kan ook dienst doen als overnachtingsmogelijkheid wanneer er 2-daagse workshops worden georganiseerd. Jong talent zou in deze creatie weer de mogelijkheid kunnen worden geboden om zich dienstbaar op te stellen naar de mensen die mede zorg dragen voor hun inkomen.

12 Bijlage 7 Trainingscentrum Een goede relatie met anderen kunnen we alleen opbouwen als we oog hebben voor elkaars mogelijkheden en beperkingen, en elkaars grenzen respecteren. Het oude atelier van wijlen Fons Roijmans is een warme ruimte die uitstekend dienst kan doen als ruimte waar we in de vorm van workshops en trainingen de verbindingen tussen mensen verbeteren. Met gerenommeerde trainingsinstituten is reeds contact gelegd om samen invulling te geven aan leerarrangementen voor jong en oud. Ondergetekende heeft ruime ervaring in de wereld van persoonlijke ontwikkeling

13 Bijlage 8 Verbindingspunt voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken Het gehele construct aan activiteiten die u in dit document ziet beschreven kan worden verbonden met elkaar. Een informatieve website kan hiervoor worden gebouwd door studenten. De eerste contacten hiervoor zijn reeds gelegd.

14 Bijlage 9 Begeleid werken voor en door gepensioneerden Wordt later uitgewerkt.

15 Bijlage 10 Wijncamping bij Beziers Voor sommige jongeren is een weg naar herstel beter af te leggen wanneer ze volledig uit hun bestaande omgeving worden gehaald, en met traditionele werkzaamheden weer leren hun boterham te verdienen. In de buurt van Beziers zijn wijnboeren bereid hun grond beschikbaar te stellen voor werkende jongeren uit Nederland. Er zijn percelen beschikbaar met woongelegenheid. In overleg met de Franse locale overheid kan worden bezien hoe we wonen, werken en recreëren met elkaar kunnen invullen. De eerste contacten in Frankrijk zijn gelegd.

16 Bijlage 11 Sniederslaan 80, 5531EM Bladel, tel: Hans Blankers Doelstelling: Mijn doel is een verbindende factor te zijn bij het oplossen van sociaal-maatschappelijke vraagstukken, waarbij alle betrokkenen enthousiast worden gemaakt om ieder zijn/haar deel van de verantwoordelijkheid te nemen. Om er zodoende samen een betere samenleving van te maken, en een voorbeeld te zijn voor anderen Ervaring opzet van het gedachtegoed Vurmekaar Bedrijfscoach bij Verhulst klimaattechniek. Mede leiding en invulling gegeven aan een organisatiebreed veranderingsproces Bedrijfscoach bij KSE Bladel. Mede leiding gegeven aan een aanpassing op top niveau, v.w.b. communiceren en vergaderen, internationaal Manager van alle Fontys-mediatheken. Opdracht: laat de mediatheken beter aansluiten op de specifieke behoeftes van de 38 verschillende instituten en geef impulsen aan de samenwerkende hogeschool-bibliotheken in Nederland Teamleider en interim directeur van Fontys Hogescholen HRM en Psychologie. Verantwoordelijk voor onderwijsuitvoering en -ontwikkeling Hogeschool-hoofddocent en stage-afstudeercoördinator bij Fontys Hogescholen ICT Hogeschooldocent Fontys Hogescholen ICT voor alle voorkomende vak-deelgebieden, met name programmeren, databases, beheer van ict-voorzieningen en mens-tot-mens communicatie Sectorhoofd ICT dienst openbare werken en stadsontwikkeling van de gemeente Eindhoven; eindverantwoordelijke voor alle hardware- en software middelen voor 500 gebruikers Informatieanalist, systeemontwerper en bouwer bij de dienst Maatschappelijke en Culturele zaken van de gemeente Eindhoven Beheerder ict-voorzieningen en programmeur/informatie-analist bij de dienst Welzijn,Onderwijs en Sport van de gemeente Eindhoven programmeur/analist bij de opbouw van het megachip-project bij Philips Natuurkundig Laboratorium te Eindhoven diverse tijdelijke banen als verkoper, administratief medewerker, medewerker technische dienst en horeca tankcommandant en onderofficier-instructeur op de Kortheiligers kazerne in Bergen op Zoom

17 Opleiding: Professionele communicatie op basis van TA, NLP en systemisch werken; Phoenix Leergang leiderschap; Fontys Hogescholen Beheer ICT-voorzieningen volgens ITIL; Pink Elephant Object georiënteerd programmeren; Ordina Informatieanalyse; Philips HBO informatica deeltijdopleiding Mavo en Havo aan het Pius X college te Bladel + diverse applicatiecursussen en vaardigheidstrainingen Conclusie na mijn ervaringen: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen begint stilaan een begrip te worden dat is uitgehold. Zodra een bedrijf of instelling een nieuw initiatief lanceert waarin het begrip MVO is vervlochten, denken we vaak gelijk aan een vorm van ondernemen die sociaal zou zijn. Sociaal en maatschappelijk zijn echter twee verschillende begrippen. Wat als maatschappelijk verantwoord wordt beschreven, hoeft niet altijd ook sociaal te zijn. Vandaar dat ik graag het begrip Sociaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen introduceer. Een vorm van ondernemen, waarbij in de keten van ideeënvorming tot aan levering van de dienst of product, alle betrokkenen in de totale ketting dat deel van de opbrengst aan zich toerekenen, wat ze nodig hebben voor levensonderhoud en groei. Wat resteert, kan worden geïnvesteerd waar de nood het hoogst is. Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor mij ook dat Human Resource Management wordt uitgebouwd naar Human Resource and Relations Management. Omdat samenwerken de enige basis is om samen wat te bereiken, is het belangrijk dat mensen weten/leren hoe relaties op te bouwen en te onderhouden, zowel in werk als in privé. Hobbies: - Humor - Mensen - Andere culturen, met name de maya-cultuur en haar rituelen - Sporten, met name fietsen - Wandelen in de natuur

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Dit Bedrijfsopleidingsplan (BOP) fungeert als voorbeeld voor bij SFRecreatie aangesloten bedrijven die volgens het format van SFRecreatie een BOP willen opstellen.

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Online

Schoolmaatschappelijk Werk Online Schoolmaatschappelijk Werk Online Verdieping en verbreding van online hulpverlening in de stadsregio Rotterdam Programmavoorstel in het kader van RAAK-Publiek 2008 Servicepunt Schoolmaatschappelijk Werk

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Student en Stad. Onderzoek naar praktijkvoorbeelden gericht op het bevorderen van de leefbaarheid in de stad voor studenten en andere bewoners

Student en Stad. Onderzoek naar praktijkvoorbeelden gericht op het bevorderen van de leefbaarheid in de stad voor studenten en andere bewoners Student en Stad Onderzoek naar praktijkvoorbeelden gericht op het bevorderen van de leefbaarheid in de stad voor studenten en andere bewoners Rondgang langs een aantal Nederlandse universiteitssteden en

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking Jaarverslag 2007 INHOUD VOORWOORD 4 Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek PROCESONDERSTEUNING 29 Personeel en organisatie Arbo Bezwaren- en geschillencommissie Vertrouwenspersonen Medezeggenschap

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,-

JAARVERSLAG 2014. Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,- JAARVERSLAG 2014 Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,- H E T E F F E C T V A N S A M E N W E R K E N Waarom moeilijk doen als het samen kan? Als initiatiefnemer van de Roosendaalse Uitdaging grijp ik

Nadere informatie

Focus op Onderwijstraject

Focus op Onderwijstraject Focus op Onderwijstraject Een handreiking voor een doorlopend onderwijstraject voor, tijdens en na gesloten verblijf Focus op onderwijstraject 2 Focus op Onderwijstraject Een handreiking voor een doorlopend

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v)

Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v) Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v) Onderzoek naar vrijwilligerswerk door scholieren Maart 2002 Drs. Suzanne Tan Drs. ing. Norbert Broenink Dr. Klaas Gorter l 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

'Jonge ambtenaren moeten één front gaan vormen.' VacatureMatch! De GemeenteBanen Krant van Nederland. tot uw dienst. kandidaat belicht.

'Jonge ambtenaren moeten één front gaan vormen.' VacatureMatch! De GemeenteBanen Krant van Nederland. tot uw dienst. kandidaat belicht. VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 11 - april 2008 kandidaat belicht Mijn naam is Marlen Wirjo en ik ben 29 jaar. Ik ben geboren in

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers Student: Akeem Cruz Neves

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie