Overheid & Jongerenbeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overheid & Jongerenbeleid"

Transcriptie

1 R e g i o n a l e s t u d i e d a g e n Bereik uw doelen binnen uw regio! Overheid & Jongerenbeleid Jeugd, Gezin en Privacy Slagvaardig organiseren en implementeren van beleid Optimaliseer uw regionale samenwerkingverband of netwerk met CJG s, Scholen, UWV, gemeenten, re-integratie- en zorgbedrijven q Kom tot een sluitende aanpak in uw keten! q Zorg dat uw cliënt niet tussen wal en schip valt q Vorm vitale coalities met uw netwerkpartners q Zorg voor kolomregie op veiligheid, welzijn, jeugd, werk en inkomen q Bespaar op uitvoering q Houd regie op kwaliteit van de uitvoering r eg i o Eindhoven 30 september 2010 Sofitel Cocagne Amsterdam 7 oktober 2010 Crowne Plaza Schiphol Amersfoort 14 oktober 2010 Regardz Berghotel Zwolle 9 november 2010 Regardz nieuwe Buitensociëteit Zevenbergen 25 november 2010 Golden Tulip Utrecht 9 december 2010 Meeting Plaza I.s.m.

2 R e g i o n a l e S t u d i e d a g e n d ata n a j a a r d i v e r s e l o c at i e s Bereik uw doelen binnen uw netwerk! Uw omgeving geeft u de noodzaak om te veranderen. Budgetwijzigingen door bezuinigingen, ombuiging van beleid en gedrag van uw cliënten en netwerkpartners dat verandert. Hoe kunt u (blijven) presteren in deze veranderende keten? Hoe zorgt u ervoor dat u uw einddoelen behaalt? Kom tot een sluitende aanpak binnen uw keten Naast de veranderingen in en rondom uw organisatie vallen cliënten in de hulpverlening helaas nog steeds tussen wal en schip. Er kan en moet meer gedaan worden om problemen vroegtijdig te signaleren en op te lossen! Om stappen voorwaarts te zetten moeten organisaties samenwerken, maatschappelijk anticiperen, organiseren en hun gedeelde proces goed beheren. Netwerk en keten zijn verantwoordelijk voor: q Het kwalitatief goed inrichten van een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) q Optimale regie op samenwerking tussen, zorg- en re-integratieinstellingen, overheden en cliënten q Het coördineren van samenwerkingsvormen tussen Zorgen Adviesteams van scholen, gemeenten, UWV, zorg- en re-ïntegratiebedrijven Stel de cliënt centraal en zorg voor een optimale aanpak binnen uw regio! Samen Presteer Je Meer Samen met uw regiopartners beschikt u over een brede kennis, ervaring en oplossingsmogelijkheden. Door kennis en ervaringen te organiseren, te bundelen en te ontsluiten (Case- Book-methodiek) worden doelen sneller en efficiënter bereikt. q Hoe signaleert u de verandering van omgeving en het gedrag van uw cliënten en kernpartners in uw netwerk? q Hoe zorgt u voor kolomregie op veiligheid, welzijn, jeugd, werk en inkomen? q Hoe vormt u vitale coalities met uw netwerkpartners? q Hoe bereikt u optimaal delen van kennis en contact? O p tioneel pr esemin a r Als inleiding op de studiedagen bieden wij u de gelegenheid deze voorbereidende avond te volgen gericht op: kwaliteit, effectiviteit, efficiënt samenwerken en regie voeren Ontvangst Organiseren, beheren en anticiperen q 3 kernbegrippen die zorgen voor blijvende vitale coalities e-procesbeheer q Nieuwe (internet)instrumenten voor het vaststellen van bedrijfsprocessen en kritische prestatie indicatoren (kpi s) q Dynamic Information Management e-pdca denken en doen q Hoe bespaart u én voert u toch optimale regie? q Model tot zelfsturing: - Plannen - Uitvoeren - Reflectie - Terugkoppelen Diner CaseBook-methodiek q Social Media (internet) opzetten rond sociale vraagstukken q Communiceren op afstand, waar liggen mogelijkheden? q Methodes om hoogwaardig te zoeken en communiceren (kennis- en expertise-deling) Hoe signaleert u verandering van de omgeving, gedrag van de cliënt en kernpartners in het netwerk? q Noodzaak, ruimte en capaciteit tot veranderen q Kloof tussen noodzaak en ruimte en capaciteit q Omgang met veranderende budgetten, bezuinigingen en beleid met minder middelen meer presteren q Hoe heeft u regie in handen? q Hoe vormt u vitale coalities met uw kernpartners? Afsluiting en aanvang borrel Dit avondprogramma is voorafgaand aan iedere regionale studiedag te boeken (e 299,- per persoon excl. btw). Op deze regionale studiedagen krijgt u handvatten en kaders om uw eigen operationeel netwerk-actieplan vorm te geven! Bekijk wanneer de regionale studiedag in uw regio gepland staat! Bezoek de studiedag met zoveel mogelijk ketenpartners! Schrijf u vandaag nog in, zodat u verzekerd bent van deelname. G r o e p sko r ting Deze regionale studiedagen bieden u dé perfecte gelegenheid om met uw regionale samenwerkingspartners een leerzame én inspirerende dag te beleven. Bezoek deze studiedag daarom samen met uw collega s en zoveel mogelijk regionale partners! Wilt u meer weten over de groepskorting? Neem dan contact met Nancy Kager op tel.: of via

3 R eg i o n a l e studiedag O p tioneel avo n dprogr a m m a H o o f d d a g Ontvangst deelnemers en uitreiking studiemateriaal Samenwerken in netwerken/zorg Advies Teams Praktijkforum (interactief) Een forum van deskundigen gaat vanuit hun specialisme in op het onderwerp én op uw vragen Koffie- en theepauze CaseBook WMO, AWBZ, en WAJONG q Inleiding en voorbeelden van effectieve samenwerking q Vastleggen van kennis en expertise q Wat is de huidige situatie rond de uitvoering? Praktijkforum (interactief) Een forum van deskundigen gaat vanuit hun specialisme in op het onderwerp én op uw vragen Lunchpauze In gesprek met de cliënt en zijn omgeving q Vraagsturing vanuit de cliënt en/of begeleider, ouders q Digitale Portfolio en ontwikkelingen q Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) CaseBook Jeugd en Gezin, Wet Investeren in Jongeren q Inleiding en voorbeelden van effectieve samenwerking q Vastleggen van kennis en expertise q Wat is de huidige situatie rond de uitvoering? Praktisch vormgeven en verbeteren (praktijkcase) q Lezen, uitwerken van praktijkopdracht in teams per keuzethema q Conclusies en presentaties per team q Evaluatie case en bespreking case plenair Maak uw eigen keuze voor praktijkcase: A: Jeugd en Gezin B: Investeren in jongeren en/of WAJONG C: Re-integratie en participatie Tussentijds koffie- en theepauze Praktijk Inspectie Forum Reflectie op de praktijkcase door de forumleden aan de hand van inspectie-rapporten Afsluiting van de studiedag, aanvang borrel K I ES DE STUDIEDAG I N U W R EG I O Eindhoven 30 september 2010 Sofitel Cocagne Amsterdam 7 oktober 2010 Crowne Plaza Schiphol Amersfoort 14 oktober 2010 Regardz Berghotel Zwolle 9 november 2010 Regardz nieuwe Buitensociëteit Zevenbergen 25 november 2010 Golden Tulip Utrecht 9 december 2010 Meeting Plaza En verder? Ter afsluiting van deze studiedag bieden wij u de gelegenheid deel te nemen aan het avondprogramma. Het geeft u inzicht in concrete en specifieke instrumenten voor uw uitvoeringspraktijk. Tevens kunt u informeel met de forumleden van gedachte wisselen over uw integrale aanpak rond uw eigen uitgewerkt thema MileStones Modules q Inzicht in goed werkende internetapplicaties en modules voor ZAT / Netwerk q Privacy bewust bijhouden van e-dossiers q Hoe kostenbewust denken direct veel oplevert Rendement op directe uren stijgt ca 20%! q Kwaliteits-Instrument voor de Coach bij re-integratie en participatie q Loonberekeningsondersteuning en vaststellen subsidies q Competentiematch, Jobcarving, Jobcomposing q e-health check voor de cliënt q Inzet van testinstrumenten en e-vragenlijsten voor de cliënt q Gebruik van e-portfolio voor iedereen die doelen en successen wil behalen q Gebruik van e-casebook voor kennis en expertise uitwisseling rond de uitvoering van sociale zekerheidswetten 19:00 Diner en ronde tafelgesprek Gebruik uw eigen ontwikkelde operationeel verbeterplan voor úw netwerk als basis. Ga het gesprek aan met de forumleden en deelnemers over good practices Afsluiting Dit avondprogramma is ter afsluiting van deze regionale studiedag optioneel te boeken. (e 299,- per persoon excl. btw). Spr ek er s en Forumleden Arjan van Dam, Fidare, psycholoog Astrid Haccou, Steinmetz de Compaan voor Werk, kwaliteitsmanager AWBZ, voorheen teamleider re-integratie Werkroute Bram Barkhuysen, MileStones Modules, directeur ICT instrumenten voor ondersteuning en begeleiding, o.a. MileStones e-portfolio Caroline van Dijk, GGD Zuid Holland Zuid, beleidsadviseur, voorheen werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming Chantalle van Empel, Stichting Privacyloket.nl Edwin de Vos, TNO Kwaliteit van Arbeid, onderzoeker WAJONG, WSW Esther Lam, Keizerhof advocaten, advocaat, voorheen werkzaam bij Jeugdzorg Frans Griffioen, Elan Training, directeur, opleiding JobCoach Geert Klei, Organisatie voor BedrijfsArchitecturen, directeur, marktexpert Sociale zekerheid, Jeugd en Gezin Harrie van den Brand, Hogeschool Fontys, teamleider, senior adviseur voor PRO / VSO onderwijs Ivo Bakker, OBA, adviseur Keteninnovatie, Privacy en Veiligheid Jack Kerkhofs, Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden Limburg, TECA, arbeidsdeskundige, voorheen werkzaam als projectmanager UWV WAJONG

4 Voor wie b estemd? Beleidsmakers, teamleiders, beleidsmedewerkers, programmamanagers, coördinatoren, projectleiders, juristen en adviseurs: Wmo, welzijn, integratie, participatie, maatschappelijke ontwikkeling, zorg, wonen, onderwijs en jeugd bij: q Gemeenten q Gemeentelijke Gezondheidsdiensten q Sociale diensten q Sociale werkvoorziening q Re-integratiebedrijven q Rijks- en provinciale overheid Directie, management, hoofden, teammanagers, projectleiders en medewerkers van: q Zorginstellingen q Onderwijsinstellingen q Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning q Regionale indicatieorganen q Maatschappelijke instellingen q Welzijnsorganisaties q Justitiële instellingen/jeugdinrichtingen q Belangen- en vrijwilligersorganisaties q Cliënt- en patiëntorganisaties q UWV q Raad van Werk en Inkomen q SW instellingen q Vluchtelingorganisaties, asielzoekerscentra q Woningcorporaties q Koepel- en brancheorganisaties Jilt Sietsma, Hogeschool NOVI, directeur, WMO deskundige Mark de Groot, Vertegenwoordiger voor patiënten- en cliëntenorganisaties; Nico Lansbergen, gemeente Tilburg, hoofd Beleid, lid ontwikkelgroep Divosa Nico Pijnacker Hordijk, Senior adviseur Re-integratie en JobCoaching, WSW deskundige Paul van Os, Werk Consult, Loopbaan Winkel, directeur Renske Vonk, OBA MileStones, programma Cliëntvolgsystemen voor sociale zekerheid o.a. WAJONG en WIJ Rinske Frederiks, EQUOIA Re-integratie en Participatie, procesdeskundige Ronald Haccou, Hogeschool Fontys, hoofd docentenopleiding en accreditatie speciaal onderwijs Theo Mensen, Stichting e-portfolio Support, zelfstandig senior adviseur Onderwijs en Werktoeleiding Theo van den Berg, Antenne Groep, senior adviseur persoonlijkheidstest Tom Zeppenfeldt, DATHEON, internationaal consultant ontwikkelingssamenwerking, ICT adviseur CaseBook social media

5 # foldernummer: Inschrijfformulier Ja, ik schrijf me in / wij schrijven ons in voor de regionale studiedag(en) op: q 30 september 2010, Hotel Sofitel Cocagne Eindhoven (sbo 64831/M200) q Preseminar 29 september 2010 (sbo 64831/M100) q Avondprogramma 30 september 2010 (sbo 64831/M300) q 7 oktober 2010, Crowne Plaza Amsterdam Schiphol q Preseminar 6 oktober 2010 q Avondprogramma 7 oktober 2010 q 14 oktober 2010, Regardz Berghotel Amersfoort q Preseminar 13 oktober 2010 q Avondprogramma 14 oktober 2010 q 9 november, Regardz Buitensociëteit Zwolle q Preseminar 8 november 2010 q Avondprogramma 9 november 2010 q 25 november 2010, Golden Tulip Zevenbergen q Preseminar 24 november 2010 q Avondprogramma 25 november 2010 q 9 december 2010, Meeting Plaza Utrecht q Preseminar 8 december 2010 q Avondprogramma 9 december 2010 (sbo 64833/M200) (sbo 64833/M100) (sbo 64833/M300) (sbo 64834/M200) (sbo 64834/M100) (sbo 64834/M300) (sbo 64835/M200) (sbo 64835/M100) (sbo 64835/M300) (sbo 64836/M200) (sbo 64836/M100) (sbo 64836/M300) (sbo 64838/M200) (sbo 64838/M100) (sbo 64838/M300) Naam+voorletters: qm qv Voornaam: Geboortedatum: / / Telefoon: Fax: Mobiel: adres: Afdeling/kamernummer: Functie: Vakgebied: Naam secretaresse: Ik wil op de hoogte gehouden worden van bijeenkomsten op mijn vakgebied: via q ja q nee via fax: q ja q nee Naam organisatie: Branche: Postadres: Postcode/plaats: Telefoon: Aantal werknemers in onze vestiging: Factuuradres: Ons intern ordernummer: Fax: Aanmelding geautoriseerd door: Dhr/mevr. Functie: De kosten voldoe ik/voldoen wij na ontvangst van de factuur. Op alle verbintenissen met ons zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven. Toezending kosteloos op uw verzoek.

6 Zo meldt u zich aan: Postbus CJ Eindhoven Via internet: Via Telefonisch: Of sturen naar: Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid Antwoordnummer VB Eindhoven Per fax: Bij aanmelding via telefoon of internet het foldernummer (zie bovenaan het aanmeldingsformulier) vermelden! Uw inschrijfbewijs sturen we u zo snel mogelijk toe. Als uw adres bij ons bekend is, ontvangt u de bevestiging van uw deelname binnen een werkdag via . Wij sturen u circa 2 weken voor aanvang van de 5-daagse opleiding een herinneringsmail en een routebeschrijving. Deze training op maat voor uw organisatie? Kies voor een praktijkgerichte aanpak waarin uw organisatie centraal staat. Behaal meer rendement door gericht te trainen! Vanaf 5 deelnemers is een incompany training (financieel) aantrekkelijk. Informeer naar de mogelijkheden, bel of ga naar Data en locaties 30 september 2010 Hotel Sofitel Cocagne Eindhoven Vestdijk CA Eindhoven Tel.: oktober 2010 Regardz Berghotel Amersfoort Utrechtseweg EG Amersfoort Tel.: november 2010 Golden Tulip Zevenbergen Schansdijk RH Zevenbergen Tel.: oktober 2010 Crowne Plaza Amsterdam Schiphol Planetenbaan HZ Hoofddorp Tel.: november 2010 Regardz nieuwe Buitensocieteit Zwolle Stationsplein CW Zwolle Tel.: december 2010 Meeting Plaza Utrecht Godebaldkwartier DX UTRECHT Tel.: Meer informatie Klantenservice: Persoonlijk Opleidingsadvies Nancy Kager Tel.: Verantwoordelijk voor het programma: Joyce van Helfteren Conference Manager Overheid Marlies Kuijten - Klomp Senior projectcoördinator Geert Klei Onafhankelijk adviseur Sociale Zekerheid, Interim-manager Uw investering Uw investering bedraagt e 599,- per persoon (excl. btw) per regionale studiedag. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunch en een uitgebreide studiemap, ideaal als naslagwerk! Wanneer u het preseminar de avond voor de regionale studiedag wenst te volgen betaalt u hiervoor e 299,-. Ook de kosten van het optionele avondprogramma bedragen e 299,- (excl. btw). Bent u helaas verhinderd? Uw collega kan u met uw bevestigingsbrief vervangen zonder dat wij daar kosten voor rekenen. Wilt u toch annuleren, dan moet dat schriftelijk gebeuren. Tot een maand voor datum betaalt u e 175,- als administratiekosten (excl. btw). Binnen een maand voor datum wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Wilt u overnachten? Neem voor een hotelovernachting tegen gereduceerd tarief contact op met Nancy Kager, Uw gegevens Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U bent daartoe opgenomen in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. Uw gegevens kunnen verstrekt worden aan derden voor marketingdoeleinden. Kloppen uw gegevens niet of wilt u niet dat anderen deze gebruiken? Neem dan contact op met onze klantenservice tel Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid Organiseert jaarlijks zo n 200 studiedagen & cursussen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs, farma en gezondheidszorg i.s.m. vakdeskundigen en gerenommeerde adviesorganisaties uit het bedrijfsleven, overheid en non-profitorganisaties. OBA: Organisatie voor BedrijfsArchitecturen Ontwikkelt innovatieve instrumenten voor overheid en samenleving, welke besparen op operationele kosten van de uitvoering.

Vakgebied: Naam secretaresse: Ik wil op de hoogte gehouden worden van bijeenkomsten op mijn vakgebied: via e-mail: q ja q nee via fax: q ja q nee

Vakgebied: Naam secretaresse: Ik wil op de hoogte gehouden worden van bijeenkomsten op mijn vakgebied: via e-mail: q ja q nee via fax: q ja q nee # Inschrijfformulier (sbo-63806) q Ja, ik schrijf me in/wij schrijven ons in voor het actualiteitencongres én de verdiepingsdag BODEMENERGIE, 30 juni en 1 juli 2010 (sbo-64651 / M100 / M200) q Ja, ik schrijf

Nadere informatie

MANAGEMENT A C A D E M Y

MANAGEMENT A C A D E M Y IT MANAGEMENT A C A D E M Y B E WA A R E X E M P L A A R A G E N DA N A J A A R 2 0 1 0 M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T DE JUISTE BAGAGE VOOR DE IT MANAGER VAN VANDAAG 30 september 2010 Van Bedrijfsstrategie

Nadere informatie

31 mei & 1 juni 2011 Holiday Inn Amsterdam. 2-daagse. Strategisch Risk Management wordt steeds belangrijker: hoe hoog staat het op uw agenda?

31 mei & 1 juni 2011 Holiday Inn Amsterdam. 2-daagse. Strategisch Risk Management wordt steeds belangrijker: hoe hoog staat het op uw agenda? 31 mei & 1 juni 2011 Holiday Inn Amsterdam GRATIS Boek Improving Operational Risk Management bij 2-daagse deelname! 2-daagse Risk Management Conferentie Gerard Kamps Risico Manager NS Poort Dorien Rookmaker

Nadere informatie

Programma Management

Programma Management 5-DAAGSE CURSUS 17 september, 1 en 13 oktober, 5 en 19 november 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) Gratis boek tisch Creëren Uw docent ir. Jo Bos is zelfstandig adviseur en trainer. Hij adviseert al meer dan

Nadere informatie

Risk Management Conferentie

Risk Management Conferentie Dinsdag 22 juni Woensdag 23 juni Donderdag 24 WTC Rotterdam 2-daagse Risk Management Conferentie gratis hard copy nieuwe ISO 31000 norm bij 2-daagse deelname! + Exclusieve Masterclass ISO 31000 Geen prestaties

Nadere informatie

Marketing & Communicatie

Marketing & Communicatie Marketing & Communicatie in het onderwijs Al jaren hét landelijke kennisplatform voor marketingen communicatieprofessionals in het onderwijs. Speel succesvol in op de actuele ontwikkelingen: De veranderende

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2011/2012 trainingen opleidingen maatwerk Nieuwe website! www.avspifo.nl School for Leadership Jaargang

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching 2012 2013 AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids voor leidinggevenden in het vo Kijk ook op www.avspifo.nl trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

Nadere informatie

INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan)

INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) Is uw organisatie al klaar voor de nieuwe vereisten? Resultaat na deze opleiding, u kunt: Tijdig risico's

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

www.secretary.nl/officemanagement

www.secretary.nl/officemanagement Mw. A.A. Spoor, directiesecretaresse, WLTO 1 2 Organiseren van Evenementen Cursus in twaalf schriftelijke delen met twee praktijkbijeenkomsten Startdatum 2 april 2009 Auteurs Marianne H.M. Smits Bouke

Nadere informatie

Incassoprocedures, Debiteurenbeheer, Credit Management en Actief Bijzonder Beheer

Incassoprocedures, Debiteurenbeheer, Credit Management en Actief Bijzonder Beheer 10 JUNI 2015 MERCURE HOTEL AMSTERDAM CITY Incassoprocedures, Debiteurenbeheer, Credit Management en Actief Bijzonder Beheer Annemarie van Gaal Een Dubbeltje Op Zijn Kant Dr. Nadja Jungmann Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Beheer en Onderhoud van Infrastructuur

Beheer en Onderhoud van Infrastructuur Conferentie Woensdag 18 maart 2015 NBC Nieuwegein UPDATE Masterclasses Donderdag 19 maart 2015 9 e Nationale Conferentie Beheer en Onderhoud van Infrastructuur Dé ontmoetingsplaats voor opdrachtgevers,

Nadere informatie

St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven

St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 8, september 2008 1. Welkom bij het e-zine van Stade Advies... 2 2. De agressie te lijf... 3 3. De toekomst van de bloemkoolwijken... 5

Nadere informatie

Auditing en assessment van ICT

Auditing en assessment van ICT Specialisatieleergang in 9 delen en 2 bijeenkomsten van een dag Startdatum: 7 oktober 2011 Auditing en assessment van ICT Reacties van oud-cursisten: Een zeer gedegen opsomming van facts waarmee een auditor

Nadere informatie

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013 Uitnodiging Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013 Voor de burger is het straks van belang dat gemeenten en zorgverzekeraars tot een goede afstemming van

Nadere informatie

Management van het document/kenniscentrum

Management van het document/kenniscentrum CWI DSM EO NVM RDW UWV www.euroforum-uitgeverij.nl/kenniscentrum i.s.m. Schriftelijke cursus in 12 delen Startdatum: 2 oktober 2009 Management van het document/kenniscentrum > Wees zuinig op uw intellectuele

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

INCLUSIEF EXCURSIE Virtual Reality Lab

INCLUSIEF EXCURSIE Virtual Reality Lab 6-DAAGSE CURSUS 3, 10, 17, 24 november, 1 en 8 december 2015 The Hague Security Delta EXCURSIE VIRTUAL REALITY LAB 11 december 2015 Universiteit Twente Campus EXCURSIE CENTRAAL STATION UTRECHT 18 november

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Sales en Klantgerichtheid Succesvol Pitchen programma Onder leiding van deskundige trainers wordt aandacht besteed aan

Nadere informatie

Energie. Programma. management. Markt, wet en beleid. Doorgrond de complexe energiemarkt

Energie. Programma. management. Markt, wet en beleid. Doorgrond de complexe energiemarkt 5-daagse opleiding 8, 15, 22, 29 september en 6 oktober 2015 > BCN Utrecht Energie Doorgrond de complexe energiemarkt en vertaal deze kennis naar uw eigen toekomstbestendige energiestrategie Uniek: Dé

Nadere informatie

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde -

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde - Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding Professional coach Wie zichzelf kent, kent iedereen - Chinees gezegde - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn

Nadere informatie

Snijden of slim investeren in het onderwijs? De financiële professional als schakel tussen kwaliteit & kosten van onderwijs

Snijden of slim investeren in het onderwijs? De financiële professional als schakel tussen kwaliteit & kosten van onderwijs DINSDAG 2 OKTOBER 2012 TRIAVIUM NIJMEGEN organisatie Het jaarcongres voor financiële professionals werkzaam in de onderwijs sector, van primair onderwijs (PO) tot voortgezet onderwijs (VO) en van beroeps

Nadere informatie

Opleidingsagenda voor de Finance Professional

Opleidingsagenda voor de Finance Professional Opleidingsagenda voor de Finance Professional Kies uit meer dan 15 Finance opleidingen, waaronder: 1 Business Controllersopleiding 2 Project Control 3 Controller in de Zorg 4 Operational Auditing 5 Financial

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Associate degree Management in de Zorg

Associate degree Management in de Zorg Bekijk de video van Dido met Layar 2015 2016 Associate degree Management in de Zorg Associate degree of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Wilma de Vreugd bij Verpleeghuis

Nadere informatie

Informatiemap Stichting e-hulp.nl

Informatiemap Stichting e-hulp.nl Informatiemap Stichting e-hulp.nl jan-11 info@e-hulp.nl. 020-6884981. Van Diemenstraat 88. 1013 CN Amsterdam Inhoudsopgave OVER STICHTING E-HULP.NL... 2 OVER STICHTING E-HULP.NL... 2 DIENSTEN... 4 KENNIS

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie