Ketenintegratie. Wwnv. Transparantie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ketenintegratie. Wwnv. Transparantie"

Transcriptie

1 Loonwaardebepaling Taakstelling Werkgevers Diagnose Klantgericht etrokkenheid Bezuinigingen Inclusieve organisaties Ketenintegratie Wajong Verbinden Wwnv Werkgeversarrangementen Partnership Transparantie ie Samenwerken MVO Jobcarving Deskundigheid Werken naar vermogen Jaarverslag 2011

2 werk met meerwaarde

3 Inhoud Jaarverslag 2011 Voorwoord 5 h1 Ontwikkelingen 6 h2 Mensen met meerwaarde 14 h3 Op volle [arbeids]kracht 22 In beeld gebracht / instroom Investeren in mensen/ doorstroom Op z'n [werk]plek /uitstroom h4 Innovatie en methodiek 40 h5 Financiën 48 h6 Organisatie 57 het DNA van de Atlant Groep 2 3

4 Voorwoord Op het moment van schrijven is het tien jaar geleden In de afgelopen tien jaar werd het DNA van de Atlant dat de Atlant Groep ontstond in de vorm zoals we Groep zichtbaar. Kenmerken als deskundigheid, die nu kennen. Een traditioneel sw-bedrijf en een daadkracht, innovatie, betrokkenheid, klantgerichtheid, re-integratiebedrijf bundelden hun krachten om samenwerken en bovenal verbindingen leggen, gezamenlijk grote groepen mensen met een afstand tekenen onze organisatie. En kwaliteit. De unieke tot de arbeidsmarkt te gaan begeleiden naar werk. Het eigenschappen en de investering in kwaliteit van de bleek een gouden greep. De financiële uitgangssituatie begeleidingsorganisatie, methoden en instrumenten was niet zo rooskleurig en de tijd was rijp voor een forse leidden ertoe dat we van grote toegevoegde waarde vernieuwingsslag. Gesterkt door het vertrouwen van het kunnen zijn voor mens en maatschappij. Dat willen bestuur gingen we aan de slag om een omwenteling te we ook laten zien in dit jaarverslag. Bedrijven als maken. We stootten onderdelen af zodat we ons konden het onze zijn onmisbaar om de doelstellingen te richten op de hoofdzaak: het begeleiden naar werk. Onze bereiken zoals de politiek die voor ogen heeft: mensen detacheerden we. Het was even schrikken voor duurzame arbeidsparticipatie tegen zo laag mogelijke velen, zoals voor iedereen een nieuwe baan spannend is, maatschappelijke kosten. maar ieder vond zijn plek. Duurzame plaatsing buiten bleek mogelijk, en dankzij deze werkwijze heeft anno Nu staan we weer aan de vooravond van een % van onze sw-medewerkers naar tevredenheid omwenteling. Gelukkig zijn we erop ingericht. Die eerste een werkplek buiten de muren van de Atlant Groep. keer maakten we al zo n grote slagen dat we als bedrijf Yvonne van Mierlo voorzitter bestuur Theo van Kroonenburg algemeen directeur Zo n 80% daarvan via detachering of zelfs in regulier dienstverband via begeleid werken. Er staat een solide klaar zijn voor de toekomst. Al zal die heel lastig worden gezien de bezuinigingen. Gezamenlijk zullen we dan ook bedrijf met een gezonde basis, zoals ook weer blijkt alle zeilen moeten bijzetten om te leveren waar we voor uit het positieve resultaat van bijna 2 miljoen euro in staan: werk met meerwaarde [2,5 miljoen euro inclusief de resultaten van de verbonden partijen]. 4 5

5 1 ONTWIKKELINGEN De enige constante is verandering, luidt het gezegde. Zeker in ons werkveld, met politieke wisselingen en veranderende inzichten, is dat van toepassing. Het afgelopen jaar was in dat opzicht extra enerverend. De contouren van de nieuwe wet Werken naar vermogen [Wwnv] werden duidelijk, wat leidde tot de conclusie dat de Atlant Groep al werkt in de geest van de Wwnv. Marc van de Ven, gemeente Helmond/ Werkplein Regio Helmond 6 7

6 Voorbereiding van start Brede maatschappelijke participatie Marc van de Ven [gemeente Helmond / Werkplein Regio Helmond] Het jaar stond vooral in het teken van de voorbereidingen op Vooruitlopend op de veranderende situatie vond intensief overleg plaats met onze gemeenten. Gezamenlijk brachten we de consequenties van de bezuinigingen in beeld en keken we naar maatregelen om die op te vangen, waarbij het uitgangspunt was dat we niet aan kwaliteit willen inboeten. De opdracht voor de komende jaren kreeg meer en meer vorm. We spraken veel met collegabedrijven, brancheorganisaties en de landelijke politiek over de ontwikkelingen. We verlegden de horizon naar inclusieve organisaties en exploreerden de mogelijkheden daaromtrent, onder andere op een speciaal aan het onderwerp gewijde themadag die we organiseerden met 9 sw-bedrijven en 2 werkgeversnetwerken. Verhogen voorspelbaarheid Marc van de Ven is afdelingsmanager Werk & Inkomen bij de gemeente Helmond en lid van de directie Werkplein Regio Helmond. In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor de arbeidsparticipatie van vele inwoners van een groot deel van de Peelgemeenten. Het Werkplein Regio Helmond is namens vijf gemeenten de grootste opdrachtgever van de Atlant Groep. Het is belangrijk dat we met alle partijen de handen ineen slaan om te zorgen voor maatschappelijke participatie van zoveel mogelijk inwoners. Werken naar vermogen moet voorop staan. Zeker met de nieuwe wet in het vooruitzicht! Dat zal nog een uitdaging worden, gezien de bezuinigingen. Samen beginnen we aan een nieuw hoofdstuk in de sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid. Om het een succes te maken, zitten we met alle betrokkenen om tafel. Korte lijnen, heldere afspraken en het gezamenlijke doel voor ogen zijn daarin belangrijke factoren. Veel aandacht besteedden we ook aan het verder doorontwikkelen van onze informatiseringsystemen. Het wordt steeds belangrijker om vooraan in het proces te beschikken over zo veel en zo gedetailleerd mogelijke informatie. De kunst is de voorspelbaarheid te verhogen. Zorgen dat je dermate veel inzicht hebt in de bepalende factoren rondom een traject naar werk dat je vooraf kunt zeggen wat de kansen zijn voor betreffende persoon, wat het traject zal gaan kosten en wat het rendement zal zijn in zowel maatschappelijke als financiële zin. Transparantie leidt tot verlaging van de trajectkosten en verhoging van de kwaliteit, duurzaamheid en het succes van toeleiding naar werk. Om de kwaliteit van dat proces verder te versterken, ontwikkelden we aanvullende kwalitatieve methoden en instrumenten. Vooruitblik In 2012 werken we verder aan de toekomst. Voor de opdracht zijn we klaar. Onze organisatie staat en onze processen zijn ingericht op de diverse doelgroepen. Qua bedrijfsvoering vraagt het om focus. Nog scherper letten op kosten, voortdurend alert zijn en snel reageren. We moeten nog nadrukkelijker de werkgeversbehoefte opzoeken. Onze werkgeversarrangementen zijn een belangrijk instrument om toe te werken naar inclusieve organisaties, organisaties die door aanpassing van werkprocessen en functies zo zijn ingericht dat iedereen er naar vermogen kan werken. Uitbouw van deze arrangementen heeft dan ook prioriteit. 8 9

7 Gemeenteraad #Deurne op bezoek. Gesproken over aankomende #ontschotting sociale wetgeving #samenwerking #Wwnv 5 januari reply retweet favorites Vandaag #OR-verkiezingen. Breng je stem uit! medezeggenschap #isbelangrijk 1 maart reply retweet favorites Start Atlant Diagnose- en Trainingscentrum. Diagnostiek, assessment, training. Methodisch & objectief arbeidsvermogen in beeld #duurzaamheid 1 maart reply retweet favorites Vandaag verwelkomen we #Kwaliteitskring Zuidoost Brabant [KZOB] op locatie van groepsdetachering #Dorel 18 maart reply retweet favorites sluiten x Prof. dr. Frans Nijhuis aanvaardt #Atlant-leerstoel Inclusieve [arbeids]organisatie aan de Universiteit Maastricht 12 mei reply retweet favorites Als je mensen vraagt om te werken naar hun vermogen, dan vraagt dit ook om een inrichting van de werkplek om dit vermogen om te werken te kunnen realiseren. Dit zei Frans Nijhuis in zijn oratie bij het aanvaarden van het ambt als hoogleraar op de Atlant-leerstoel Inclusieve [arbeids]organisatie aan de Universiteit Maastricht op 12 mei Ambities De bezuinigingen maken het lastig. Erg lastig. Zelfs voor de Atlant Groep, al tien jaar uitstekend presterend qua zowel sociaal als economisch resultaat, wordt het een enorme uitdaging. Bij afnemende financiële middelen zullen we in gezamenlijkheid creatieve oplossingen moeten verzinnen. We noemen als voorbeeld het prille idee van een Werkgelegenheidsfonds, waarbij met inleg van ons eigen positieve resultaat en bijdragen van werkgeverszijde en maatschappelijk investeerders zoals Stichting Atlant Partnership en Start Foundation een fonds gecreëerd wordt om de komende jaren anticyclisch te investeren in werkgelegenheid voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Benadering van de toekomst Willen we de klus niet alleen de komende jaren klaren maar ook daarna, dan zullen we deze conceptueel anders moeten benaderen. Breder denken dan het traditionele sw-concept is een must. Het is zo goed als zeker dat het vervullen van de opdracht binnen het huidige financieringsstelsel uiteindelijk niet realiseerbaar is. De uitdaging ligt in onze optiek dan ook in het verbinden van de totale keten en het koppelen van meerdere beleidsvelden. Methoden en informatiesystemen moeten we op elkaar laten aansluiten, zelfs standaardiseren, en vervolgens gezamenlijk doorontwikkelen. Afstappen van instituutdenken en toewerken naar procesdenken moet het motto zijn. Zo komen we tot verlaging van kosten in de gehele keten en verbetering van dienstverlening. Oftewel: minder maatschappelijke kosten, een groter maatschappelijk rendement. De integrale benadering heeft de toekomst. Yvonne van Mierlo nieuwe voorzitter Atlant Groep ik2zx5 31 mei reply retweet favorites Inclusieve organisaties zijn zo ingericht dat iedereen er naar vermogen kan werken. Join the conversation 10 11

8 Themadag Inclusieve Organisaties Samen met de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging [BZW], negen Brabantse socialewerkvoorzieningsbedrijven en Stichting Atlant Partnership organiseerde de Atlant Groep op donderdag 1 december 2011 een themadag over inclusieve [arbeids]organisaties. Het motto: Alles en iedereen inbegrepen: een all-inclusive cruise over de woelige baren van de arbeidsmarkt'. Gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt neemt het besef toe dat ook het arbeidspotentieel van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet moet worden. Enerzijds omdat zij door middel van een baan in staat worden gesteld te participeren in de samenleving en hun capaciteiten maximaal te benutten. Anderzijds omdat ze voor het bedrijfsleven een belangrijke aanwinst kunnen zijn; een aanwinst die in deze tijden van dreigende arbeidsmarktkrapte hard nodig zal zijn. We gaan dus op weg naar zogeheten inclusieve organisaties'. Bedrijven die qua processen en taken zijn ingericht en afgestemd op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zullen mogelijk maken dat iedereen kan meedoen. Inclusieve organisaties helpen de toekomstige krapte op de arbeidsmarkt op te vangen en uitsluiting van grote groepen in de samenleving te voorkomen. Allesomvattende, all-in concepten, waarbij niet alleen alles maar ook iedereen is inbegrepen hebben de toekomst. In de setting van een cruise kwamen zo n 250 bezoekers uit het hele land samen bij de Atlant Groep. De themadag bestond uit drie onderdelen: 1. Een congres over inclusieve [arbeids]organisaties. Het onderwerp werd belicht door sprekers met diverse invalshoeken. Directeur-generaal José Hilgersom sprak namens staatssecretaris De Krom. Ook prof. dr. Frans Nijhuis [Universiteit Maastricht], Peter Swinkels [BZW], José Meijer [A&O fonds sociale werkvoorziening SBCM/AbvaKabo] en Roel Korsmit [Adlasz] belichtten het onderwerp voor de genodigden vanuit gemeenten, sw-organisaties, overkoepelende organisaties en bedrijfsleven. 2. De uitreiking van de Brabantse Re-integratieprijs Linda Achola [28] mocht deze in ontvangst nemen. Voor deze prijs kwamen diegenen in aanmerking die ondanks beperkingen op hun weg aansprekende resultaten bereikten op het gebied van werk. Mensen die met een positieve instelling werkten aan hun deelname aan het arbeidsproces, vooruitgang boekten en nu een grote toegevoegde waarde betekenen voor hun werkgever. Motivatie en eigen inzet zijn daarbij sleutelwoorden. Er waren tien kandidaten genomineerd door de even zovele Brabantse sw-bedrijven. De prijs is ingesteld om de arbeidsparticipatie te stimuleren van mensen in een traject naar werk en om waardering uit te spreken voor de inspanningen die zij zelf plegen. 3. Een avondprogramma, exclusief voor Partners van het Atlant Partnership, bestaande uit een diner met de uitreiking van de prijs voor Meest Maatschappelijk Partner Deze was voor die werkgever die de winnende combinatie van people, planet en profit' had doorgevoerd binnen de bedrijfsvoering of speciaal project, waarbij de nadruk ligt op het people'-aspect. Stichting Robin Hood uit Eindhoven werd door aanwezigen tot winnaar uitgeroepen

9 2 MENSEN MET MEERWAARDE Een flinke groep mensen uit onze regio heeft behoefte aan hulp bij het vinden van werk. Wij leveren een bijdrage aan hun arbeidsdeelname. In opdracht van gemeenten, UWV en bedrijven zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk van deze mensen duurzaam een passende werkplek kunnen vinden. Dat doen we door ze te helpen zich te ontwikkelen tot hun maximale niveau. Dat doen we ook door werkgevers te helpen hun werk zo in te richten dat zij dit nog onbenutte arbeidsvermogen kunnen inzetten. Zo snijdt het mes aan twee kanten! Madelon de Rooij, consulent Intake & Diagnose Team 14 15

10 Toetsing wat wél tot de mogelijkheden behoort Madelon de Rooij [consulent Intake & Diagnose Team] Madelon de Rooij is consulent Intake & Diagnose Team / Atlant Diagnose- en Trainingscentrum [ADTC], gericht op diagnostiek, assessment en training. Met behulp van diverse test- en meetinstrumenten brengt het team methodisch en objectief de arbeidscapaciteit en -prestatie van cliënten/medewerkers in beeld. Tevens traint het ADTC hen in werknemersvaardigheden om hen duurzaam inzetbaar te laten zijn. Meer mensen aan de slag Het is een flinke groep mensen, aan de onderkant van de arbeidsmarkt. In de Peelregio ontvangen mensen [bron: CBS] een bijstandsuitkering. Uit onze gemeenten kregen 233 mensen in 2011 voor het eerst een indicatie sociale werkvoorziening en aan het einde van het jaar stonden er 400 mensen op de wachtlijst voor een baan via de Wet sociale werkvoorziening. Vanaf die wachtlijst kregen in mensen een baan bij en/of via de Atlant Groep. Daarvan traden 17 mensen direct in dienst bij een reguliere werkgever via de begeleidwerkenregeling [16,5%]. In totaal hebben we daarmee in 2011 werkgelegenheid geboden aan mensen, oftewel, in jargon, invulling gegeven aan 1.578,46 arbeidsjaren. We hebben wederom meer mensen aan werk geholpen dan waarvoor we subsidie kregen, dankzij inzet van eigen financiële middelen en die van gemeenten en UWV. Terugloop re-integratietrajecten Ik leer mensen kennen die vanuit allerlei instanties te horen hebben gekregen dat ze een heleboel niet [meer] kunnen. Dat ze zich daardoor alleen concentreren op wat ze níet kunnen, is dan ook niet vreemd. Ik vind het fantastisch als mensen nieuwe kansen ontdekken en zichzelf versteld doen staan met wat nog wél tot hun mogelijkheden behoort. Zo zal ik nooit een dame vergeten die binnen kwam in het ADTC, geheel gefocust op haar beperkingen. Ze wilde in een prikkelvrije omgeving werken zonder radio of mensen en werkte maar een beperkt aantal uren per week. De eerste weken was ze sceptisch en enigszins angstig over haar toekomst. Na drie maanden ontdekte ze zelf hoeveel ze gegroeid was. Ze was intussen gewend geraakt aan de prikkels in de werkomgeving en had zelfs de voorkeur ontwikkeld om met mensen samen te werken. Ze had geleerd wat haar kwaliteiten waren en hierdoor een gezonde dosis zelfvertrouwen en eigenwaarde opgebouwd. Deze verhalen maken mijn werk zinvol en erg dankbaar.' Voor wat betreft re-integratietrajecten nam het volume beduidend af. De gevolgen van de aankomende veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving en de financiële kortingen werden duidelijk merkbaar. Vooral de bezuinigingen hadden impact: rond de zomer werden we geconfronteerd met teruglopende re-integratieopdrachten. Lopende trajecten moesten versneld afgerond worden zodat gemeenten en UWV ruimte hadden zich te beraden op budgettoewijzing en prioriteiten. Later werden projecten opgestart om de trajecten die wegvielen te vervangen. Het betekende dat we snel moesten schakelen: waar eerst flexibele arbeidskrachten uit de begeleidingsorganisatie moesten afvloeien, hadden we die inzet vervolgens weer hard nodig. In 2011 startten we 494 nieuwe trajecten, bijna 36% minder dan voorgaande jaren. We rondden 795 [deels eerder gestarte] trajecten af en aan het einde van het jaar waren er nog 277 in behandeling. Nieuw was de forensische doelgroep. Voor deze cliënten met een justitiële maatregel ontwikkelden we de geïntegreerde aanpak Wonen, Welzijn & Werk, een innoverende aanpak waarmee meer gerichte ondersteuning naar werk geboden wordt

11 Een bus enthousiaste Atlant ers is onderweg naar Ulft om actie te voeren tegen het bestuursakkoord en voor een goede cao Wsw #vngjaarcongres 8 juni reply retweet favorites Frans Nijhuis [Atlant-leerstoel Inclusieve Organisaties]: Creëer eenvoudiger functies voor Wajongers socialevraagstukken.nl/ site/2011/06/2 18 juni reply retweet favorites De Werkwinkel: meteen werken aan werk bij aanvraag uitkering in Gemert-Bakel bit.ly/qg7mk4 18 juli reply retweet favorites Groot misverstand is dat het geld kost om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te hebben [De Pers depers.nl/binnenland/586 ] 3 augustus reply retweet favorites Yvonne van Mierlo nieuwe voorzitter Atlant Groep 31 mei reply retweet favorites sluiten x Yvonne van Mierlo, wethouder Economische Zaken, Sociale Zaken en Financiën van de gemeente Helmond, is benoemd tot de nieuwe voorzitter van het Algemeen Bestuur van de Atlant Groep. Ik ben verheugd met het vertrouwen dat de Atlant Groep mij geeft. Voor hun belangen zal ik me met plezier en verve inzetten. Meervoudige problematiek Bij de instroom van nieuwe medewerkers is relatief meer sprake van complexere problematiek, zo constateren we bij de diagnosestelling. Dat wil niet per definitie zeggen dat deze instroom zwakker is, maar wel dat deze meer behoefte heeft aan maatwerkoplossingen en specifieke begeleiding, gekoppeld aan toegesneden werkomgevingen. Deze medewerkers zijn extern te plaatsen, maar vragen meer creativiteit om die randvoorwaarden in overleg met partners in te vullen. Wachtlijst sociale werkvoorziening 2011 per gemeente [in aantal personen] Gemeente totaal begeleid werken jonger dan 27 jaar overig Asten Deurne Gemert-Bakel Helmond Laarbeek Someren Atlant Groep Omdat een kandidaat tot meerdere categorieën kan behoren, is de optelling van de verschillende categorieën niet gelijk aan het totaal. Bij te Amersfoort 143 Dariuz #assessments afgerond. Mooie klus in goede samenwerking! 10 augustus reply retweet favorites Join the conversation 18 19

12 AtlantGroep Atlant Groep 50 e Reguliere plaatsing van #Wajongers gepasseerd in #Wajong project. Complimenten aan team, #werkgevers en #Wajongers! 16 augustus reply retweet favorites Eerste resultaten project De #Werkwinkel in #Gemert-Bakel zijn positief: 12 deelnemers, 3 mensen een baan, 2 in proefplaatsing. Goede start! 17 augustus reply retweet favorites Start project #VDL: samen gaan we invulling geven aan plaatsing #Wsw en #Wajong obv #jobcarving en vacatures ihkv #mvo 31 augustus reply retweet favorites Nieuw project Helmond van start: Work, meteen werken aan werk bij aanvraag #uitkering in #Helmond! bit.ly/pdpgoo 5 september reply retweet favorites sluiten x Kamerlid Azmani komt vanmiddag met werkgevers praten over participatie van mensen met een arbeidsbeperking, bezoekt groepsdetachering #Dorel 10 juni reply retweet favorites Hij wordt o.a. rondgeleid op de locaties van groepsdetachering Dorel. Daar werken via de Atlant Groep honderden mensen aan de welbekende Maxi-Cosi kinderveiligheidzitjes. Vervolgens praat hij met werkgevers over de plaatsingsmogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking. Het bezoek is onderdeel van een serie werkgeversbijeenkomsten georganiseerd door brancheorganisatie Cedris. Cedris wil hiermee bij de politiek onder de aandacht te brengen wat voor werkgevers belangrijk is in de nieuwe regeling Werken naar vermogen. Realisatie/taakstelling Atlant Groep 2011 [in arbeidsjaren] Taakstelling Gerealiseerd door Taakstelling Realisatie Overrealisatie gemeenten andere sw-organisaties Atlant Groep Atlant Groep Asten 94,78 2,00 92,78 96,15 3,37 Deurne 190,84 5,23 185,61 187,16 1,55 Gemert-Bakel 196,12 4,08 192,04 195,10 3,06 Helmond 796,15 10,62 785,53 795,14 9,61 Laarbeek 122,48 2,22 120,26 121,30 1,04 Someren 88, ,58 90,40 1,82 Geldrop-Mierlo ,60 73,24 1,64 Overige gemeenten ,97 19,97 0 Totaal gerealiseerd 1.488,95 24, , ,46 22,09 De nieuwe instroom vraagt nog meer maatwerkoplossingen, specifieke begeleiding en toegesneden werkomgevingen Join the conversation 20 21

13 3 OP VOLLE [ARBEIDS]KRACHT Het traject dat onze cliënten/medewerkers doorlopen, volgt het proces van instroom, doorstroom en uitstroom. Het doel ervan is te bepalen hoe we iemand met een beperkte arbeidscapaciteit maximaal en duurzaam naar vermogen kunnen inzetten, waar nodig natuurlijk met begeleiding op de werkplek en/ of aanpassingen. Toon Daniëls en Victor Teljoarubun, werkleiders 22 23

14 Positieve arbeidshouding belangrijk Victor Teljoarubun en Toon Daniëls [werkleiders] Als werkleider bij het project zetten Toon Daniëls en Victor Teljoarubun op de werkplek al hun ervaring, kennis en kunde van mens én werkproces in, ter ondersteuning van de participatiecoach. Werken naar vermogen Via diagnose en assessments stellen we de beginsituatie en eventuele groeimogelijkheden vast en helpen we die mogelijkheden te benutten door middel van training en coaching. Na plaatsing op een passende werkplek bepalen we wat de loonwaarde is. Voor het inzichtelijk maken van de competenties en mogelijkheden en voor het meten van de loonwaarde gebruiken we het meetinstrument Dariuz, dat samen met TNO is ontwikkeld. Begeleiding op de werkplek helpt de plaatsing te bestendigen. Duurzaamheid is het motto! Sterk samenspel 'Het is een uitdaging om dagelijks mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te motiveren om naar een bepaald doel te streven. De bedoeling is dat zij zichzelf ontwikkelen, ze moeten het zélf doen. Het project is gericht op het stellen van een diagnose. We bekijken in de werksituatie wat de achterstand op de arbeidsmarkt is en hoe die achterstand weggewerkt zou kunnen worden. Tijdens het werk geven we ze alvast handreikingen om hun baankansen te vergroten. De kans dat ze die baan straks ook behouden is groter als ze een positieve arbeidshouding hebben. Dat leren we ze. Sommigen zien hun eigen negatieve gedrag niet eens meer. Door het te benoemen en bespreken zie je verandering van gedrag optreden. Het doet ons deugd, als tijdens het traject al een stapsgewijze ontwikkeling merkbaar is. Sommige mensen vinden na dit diagnosetraject zelfs al direct een baan! Waar we helemaal niets van snappen, is dat er personen zijn die je alles kunt laten doen en die bijzonder positief zijn maar toch steeds geen baan kunnen vinden of behouden. Je denkt dan: wat wij zien moet een werkgever toch ook zien?' Dagelijks houden zo n 200 professionals binnen de begeleidingsorganisatie zich direct of indirect bezig met de begeleiding naar werk. Het is een team van specialisten met kennis van diagnostiek, mens en werk. Ingespeeld op onze omgeving en elkaar, met een opleidingsen/of ervaringsachtergrond die aansluit op ons werkveld, onze doelgroepen en hun specifieke beperkingen. Ieders expertise is van belang voor een of meerdere onderdelen van het traject. De participatiecoach is verantwoordelijk voor het totale traject en voert de overkoepelende regie. Intake- en diagnosespecialisten richten zich op diagnosestelling en brengen de mogelijkheden in beeld. Zij zijn helemaal thuis in de diverse test- en meetinstrumenten die we hanteren, waarmee de arbeidscapaciteit en -prestatie objectief meetbaar gemaakt worden. Onze arbeidsmakelaars zorgen voor de koppeling met werkgevers. Zij ontwikkelen aantrekkelijke werkgeversarrangementen die een werkgever ontzorgen en die inzet van mensen met een arbeidsbeperking mogelijk maken via jobcarving en herontwerp van bedrijfsprocessen. Het totaalplaatje is financieel marktconform en biedt een MVO-platform: een interessante combinatie voor werkgevers én een aanpak die leidt tot inclusieve organisaties. Op de werkplek zelf, tenslotte, zijn het de werkleiders en jobcoaches die randvoorwaardelijk zijn voor duurzame plaatsing

15 Petra krijgt hulp in snelkookpan : ED over [korte intensieve begeleidingstrajecten voor #werklozen] bit.ly/p14pbx 9 september reply retweet Succes met je presentatie voor luchtmachtdagen! 15 september reply retweet favorites Atlant Partnership genoemd bij kamervragenbeantwoording over hoofdlijnennotitie Werken naar vermogen [pag. 9] 29 september reply retweet favorites Dit weekend #Vierspanwedstrijden #Deurne. Mooi evenement, medewerkers Atlant Catering verzorgen de catering voor bezoekers en sponsoren 30 september reply retweet favorites Morgen Landelijke UWVnl, vnl en 50+. Wij zijn erbij op #Werkplein Regio Helmond van uur 5 oktober reply retweet favorites sluiten x 13 Medewerkers bij groepsdetachering #Dorel behaalden hun mbo-diploma na afronding v/d opleiding #Atlant Werkend Leren! pic.twitter.com/tqbaifg 2 september reply retweet favorites IN BEELD GEBRACHT Nu er minder geld beschikbaar komt, wordt het des te belangrijker om de voorspelbaarheid te verhogen. Bij aanvang kunnen voorspellen wat de kans is op een haalbaar [lees: duurzaam] traject, wat de kosten zijn en welk rendement het oplevert, heeft enorme meerwaarde. Het leidt tot verlaging van de trajectkosten, verhoging van kwaliteit, duurzaamheid en succes van toeleiding naar werk. Grondige diagnosestelling verhoogt die voorspelbaarheid en vermindert de kans op uitval in een later stadium. Het is verleidelijk daarbij alleen te kijken naar de financiële investering en de directe financiële opbrengst. Wat kost investeren in een re-integratietraject en hoeveel wordt er dan bespaard op de uitkering? Het rendement van een duurzame plaatsing is echter groter. Sociaal-maatschappelijk winnen we op vele fronten bij succesvolle re-integratietrajecten. Niet alleen draagt het bij aan het streven iedereen moet meedoen, maar ook levert het een vermindering op van totale maatschappelijke kosten. Uit de uitkering is fijn. Uit de uitkering en aan het werk is beter. Eerste diagnosestelling Al vroeg in het proces bij sw ers starten we vanaf de wachtlijst beginnen we met intakeen diagnosestelling. Met behulp van het meetinstrument Dariuz diagnose wordt de situatie van de cliënt op kwalitatieve wijze in beeld gebracht. Onderwerpen als werkervaring, gezondheid, sociale omgeving en ervaren obstakels op weg naar werk komen daarbij aan bod. In 2011 zijn in totaal 102 Dariuz diagnoses uitgevoerd. Diepgaandere diagnose Afgelopen jaar gingen we van start met het Atlant Diagnose- en Trainingscentrum [ADTC]. In het ADTC komen we op methodische, maximaal objectieve en zoveel mogelijk wetenschappelijke wijze tot een beschrijving van de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om een succesvolle duurzame plaatsing te realiseren voor de betreffende persoon. Het helpt ons de voorspelbaarheid van trajecten te vergroten, opdat de kans op duurzame plaatsing toeneemt. De noodzaak hiertoe is met name gelegen in de toenemende, meervoudige problematiek van de cliënten. De sw-indicatie is niet toereikend en bij re-integratietrajecten is er nagenoeg geen sprake van systematisch opgebouwde diagnose gericht op arbeid. Om diepgaander te kunnen onderzoeken, volgt waar nodig na eerste intake daarom een traject INSTROOMFASE Join the conversation 26 27

16 ADTC. In principe is het ADTC voor 3 jaar ingericht. Daarna evalueren we of het ons bracht wat we ervan verwachtten. Eenduidig trajectplan Conform de wettelijke verplichting stelt de Atlant Groep voor alle medewerkers die na 1998 geïndiceerd zijn een Individueel Ontwikkelings Plan [IOP] op. In 2011 hebben we het IOP en het trajectplan methodisch samengevoegd, waardoor we nu voor alle medewerkers/cliënten een eenduidige werkwijze hanteren. Hiermee anticiperen we op de Wwnv waarbij iedereen hetzelfde proces van instroom, doorstroom en uitstroom doorloopt. Sociale betrokkenheid koppelen met bedrijfsmatige belangen Pieter van der Leegte [VDL Groep] Pieter van der Leegte is adjunct-directeur bij VDL Groep en bestuurslid van Stichting Atlant Partnership. De VDL Groep is een internationale onderneming die zich toelegt op de ontwikkeling, productie en verkoop van halffabricaten, bussen en overige eindproducten. In totaal maken 79 werkmaatschappijen verspreid over 16 landen met zo'n medewerkers deel uit van de groep. 'Als familiebedrijf is de VDL Groep al van oudsher sterk betrokken bij haar leef- en werkomgeving. Het zijn immers de mensen en de omgeving waarvan je als onderneming afhankelijk bent om te blijven voortbestaan. Voor de VDL Groep is het dan ook vanzelfsprekend om een bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van de maatschappij. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen [MVO] is een integraal onderdeel van ons totale ondernemingsbeleid. Zo kiezen we ervoor om in Nederland en in Vlaams-België te blijven produceren, omdat we willen bijdragen aan de werkgelegenheid in deze gebieden. Dat kan mede dankzij samenwerking met bedrijven als de Atlant Groep. Een prima manier om onze sociale betrokkenheid te koppelen met de bedrijfsmatige belangen; het totaalplaatje klopt. Het vervullen van de bestuursfunctie bij Stichting Atlant Partnership, dat zich hard maakt voor de werkgelegenheid van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, past daar perfect in!' Pieter van der Leegte, VDL Groep / Stichting Atlant Partnership 28 29

17 Werkplek Groepsdetachering VDL Parree INVESTEREN IN MENSEN DOORSTROOMFASE Bij VDL Parree in Sevenum werken 50 personen via de Atlant Groep in een groepsdetachering. Ze werken er aan het toonaangevende product Quinny Yezz en aan de subassemblage van een deel van de FamilyFix [basis voor Maxi-Cosi autostoeltje]. De in Nederland ontwikkelde en geproduceerde Quinny Yezz is de eerste volledig kunststoffen buggy ter wereld. Een bijzonder product dat onlangs twee ESEF-awards won: in de categorie innovatieve materiaaltoepassingen en de publieksprijs. Werkleider Roland van Kraaij begeleidt de groep vanuit de Atlant Groep: 'Iedereen is erg enthousiast over het werk en het bedrijf. We horen er echt bij, wat iedereen hier ontzettend waardeert. Op jaarbasis produceren we tussen en stuks Quinny Yezz en stuks subassemblage van de poot voor de FamilyFix, de base voor het Maxi-Cosi autostoeltje. Supermooie producten, waar we trots op zijn!' Erkend leerbedrijf We beschikken over een ruim aanbod aan leerwerkplekken en zijn door diverse kenniscentra erkend als leerbedrijf. Een daarvan is ECABO, het landelijke orgaan beroepsonderwijs voor economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen. Groenvoorziening is door Aequor, het kennis- en communicatiecentrum voedsel en leefomgeving, erkend als opleidingsbedrijf en Erkend Bosbouwbedrijf. Daarnaast zijn we erkend door Calibris, kenniscentrum voor leren in de praktijk in de sectoren Gezondheidszorg, Welzijn, Sport en Dienstverlening. Atlant Catering B.V. ten slotte is door Kenwerk erkend als leerbedrijf catering en facilitaire dienstverlening. Ook het merendeel van onze inlenende bedrijven is erkend leerbedrijf binnen hun specifieke vakgebied. Scholing en training In principe nemen we cursussen en trainingen af van bestaande aanbieders in de markt. In de praktijk ondervinden we echter dat er een mismatch bestaat tussen de scholingsmogelijkheden in de markt en de competenties van onze doelgroep. Daarom organiseren we, op kleine schaal en in samenwerking met derden, op onze opleidingsbehoefte toegesneden programma s. Een voorbeeld daarvan is Atlant Werkend Leren. Deze op de Atlant Groep en haar medewerkers afgestemde opleiding werd ontwikkeld in samenwerking met Helicon en ROC Ter AA. In een Beroeps Begeleidende Leerweg-traject [BBL-traject] leren medewerkers verschillende soorten vaardigheden en krijgen ze opdrachten die op de werkplek uit te voeren zijn. Ook leren ze zaken als samenwerken en voor zichzelf opkomen. De deelnemers worden in één jaar opgeleid en krijgen -als ze de opleiding goed hebben afgerond- een diploma op mbo 1-niveau. Voor de begeleiding op de werkplek zijn nagenoeg alle werkleiders opgeleid tot praktijkopleider. Inmiddels bieden we BBL-trajecten aan op de gebieden assemblage/verpakken, groen, catering, schoonmaak, AKA taal, vakbekwaam hovenier en vakgerichte opleidingen. De eerste groep van 13 medewerkers, die van start ging in 2010, slaagde in Het enthousiasme is bijzonder groot en doet het zelfvertrouwen van de medewerker goed. Uiteindelijk verhogen we hiermee zowel de arbeidsmarktwaarde als eigenwaarde van de medewerker en sluiten we nadrukkelijker aan bij de behoefte/vraag van het bedrijfsleven

18 Besparend en flexibel Pieter Melisse [VDL Parree] Pieter Melisse is account manager bij VDL Parree, onderdeel van de VDL Groep. VDL Parree is specialist op het gebied van hoogwaardige technische kunststofspuitgiet- en metaalstamponderdelen, samenstellingen en metaal- en kunststofcombinaties. Training medewerkers/cliënten 2011 Atlant Werkend Leren/BBL-traject niveau 1 84 Omgaan met werk [Liberman module Werk ] 90 Training inspireren en motiveren/competentietraining 140 Functie- en vakgerichte trainingen/cursussen 165 'Het is uniek dat we erin slagen om nu producten te maken en assembleren die voorheen veelal in China werden gemaakt. En dat we dat beter en goedkoper kunnen dan de Chinezen. Dat biedt ons in de opstelling naar een aantal belangrijke klanten een unieke business propositie. Dat kan alleen door de manier waarop we de assemblage nu hebben georganiseerd. Daarnaast levert de samenwerking met de Atlant Groep een scherpere integrale kostprijs van het assemblageproces op: deze is nu substantieel lager dan wanneer wordt gewerkt met regulier personeel. Bovendien zijn we door deze aanpak veel flexibeler en kunnen we sneller reageren op een veranderende marktvraag. Het is aantrekkelijk om zaken te doen met de Atlant Groep. Niet alleen qua tarieven, maar met name de ondernemende opstelling en de flexibiliteit in het aantal medewerkers dat kan worden ingezet vinden we positief. De kwaliteit van de begeleiding van de medewerkers maakt dat we prima kunnen werken. We worden echt ontzorgd op deze manier'. Roland van Kraaij, Atlant Groep en Pieter Melisse, VDL Parree Assessment Via Dariuz assessment worden de verschillende fases van het traject geëvalueerd. De cliënt/medewerker en de werkleider beoordelen de prestatie van de cliënt/medewerker op tien werkgerelateerde competenties. Aan de hand van de productiviteit, inzetbaarheid, begeleidingsbehoefte, krachten en ontwikkelpunten van de cliënt verstrekt de Dariuz specialist vervolgens een advies met betrekking tot de verdere richting van het traject. In 2011 zijn 182 Dariuz assessments uitgevoerd. Onze expertise op dit gebied werd ook ingeschakeld door collega-bedrijf Amfors Groep in Amersfoort, waar we bij 143 sw-medewerkers Dariuz assessments afnamen. Welzijn en arbeidsomstandigheden De werkomgeving en veiligheid van onze medewerkers staat altijd hoog op de agenda, door middel van beoordeling van werkplekken, arbeidsmiddelen en opleiding & instructie. Zo ook in Met de arbocatalogi als leidraad zijn door de projectgroepen Fysieke Belasting, arbo bij detacheringen en Psycho Sociale Arbeidsbelasting [PSA] beleid en uitvoering opgezet. Implementatie ervan vindt plaats in Daarnaast is in 2011 een duidelijk beleid vastgesteld met betrekking tot medicijnverstrekking en medische handelingen. Evenals voorgaande jaren waren continu twee vertrouwenspersonen beschikbaar die opvang, ondersteuning en begeleiding boden aan medewerkers met problemen op het gebied van ongewenst gedrag. Ook was er volop aandacht voor beweging en gezondheid. Via een bedrijfsabonnement kunnen medewerkers gebruik maken van de faciliteiten van sportcentrum Fitland en onze eigen opleidingsrestaurants richten zich op gezonde voeding. In 2011 is daarnaast veel aandacht besteed aan het ziekteverzuim en zijn we overgestapt naar een andere arbodienstverlener. Het verzuim daalde iets tot 14,8% maar het uiteindelijke effect zal meer tijd vragen, aangezien het zich met name kenmerkt door een hoog langdurig verzuim

19 #Jobcarving en herontwerp van processen essentieel om te komen tot inclusieve organisaties ht.ly/6p145 6 oktober reply retweet favorites Bijeenkomst met gemeenten en werkgevers uit Deurne, Asten & Someren over Wet werken naar vermogen en inzet van arbeidsbeperkten 6 oktober reply retweet favorites Vanavond zijn we bij het Ondernemerscafé van SBB #Laarbeek, over evenwichtige verdeling van arbeidsmarktkansen. bit.ly/n6eifk 11 oktober reply retweet favorites We verwelkomen vandaag Tweede en de gemeenteraad van #Someren. Bezoeken o.a. groepsdetachering Dorel #Wwnv 14 oktober reply retweet favorites Vanavond zijn we met bij politiek café over #Wwnv bit.ly/6x5wh 14 oktober reply retweet favorites sluiten x Vandaag ontmoeten werkgevers en werkzoekenden elkaar op de #Werkdate die we pic.twitter. com/fqwnotmp 15 september reply retweet favorites OP Z N [WERK]PLEK Investeren in werkgevers Om cliënten/medewerkers duurzaam te plaatsen tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten, is de verbinding met werkgevers cruciaal. Als netwerkorganisatie investeren we dan ook veel in de relatie met deze stakeholders. De Atlant Groep is lid van diverse netwerken, verenigingen en overlegorganen en staat in nauw contact met het Werkgeversplein Regio Helmond. Onze investering op dit gebied, in zowel tijd als geldelijke middelen, is van wezenlijk belang voor het creëren van werkplekken en optimaal resultaat in de zin van werken naar vermogen voor onze doelgroepen. Atlant Partnership Het werkgeversnetwerk Atlant Partnership, dat we samen met een aantal bedrijven en instellingen in de regio Helmond hebben opgericht biedt regionale werkgevers een platform voor maatschappelijk ondernemerschap. De 120 deelnemende werkgevers hebben gezamenlijk medewerkers in dienst. De stichting was ook in 2011 van grote betekenis voor de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking, onder andere dankzij ondersteuning van de speciale themadag over Inclusieve Organisaties. Ook beloonde ze sociale onderneming Stichting Robin Hood uit Eindhoven met de award voor Meest Maatschappelijk Partner. Werkgeversarrangementen We bieden aantrekkelijke werkgeversarrangementen waarmee een werkgever ontzorgd wordt op het gebied van begeleiding en administratie. Samen met de werkgever zorgen we er via jobcarving en herontwerp van bedrijfsprocessen voor dat de organisatie wordt ingericht op de inzet van mensen met een arbeidsbeperking. Het totaalplaatje is financieel marktconform en doet recht aan de MVO-gedachte: al met al een interessante combinatie voor werkgevers én een aanpak die leidt tot inclusieve organisaties. UITSTROOMFASE Join the conversation 34 35

20 Objectieve loonwaardemeting Bij plaatsing van cliënten/medewerkers maken we gebruik van een objectief meetinstrument voor loonwaardebepaling, uitgevoerd op de werkplek en gerelateerd aan betreffende werkzaamheden. Zo weet de werkgever precies dat hij waar voor zijn geld krijgt. Dariuz loonwaardemeting verschaft objectief inzicht in de productiviteit, de begeleidingsbehoefte, de inzetbaarheid en de reële loonwaarde die deze vertegenwoordigt. In 2011 voerden we 47 Dariuz loonwaardemetingen uit. Uitstroom sw We wisten in 2011 het stabiele niveau van externe plaatsingen te handhaven: 96% van de sw-medewerkers werkt buiten de muren van de Atlant Groep. Ze zijn overwegend werkzaam in de volgende sectoren: 1. Metaalproducten 2. Groen [landbouw & visserij] 3. Chemie en kunststoffen 4. Overheid en onderwijs 5. Overige industrie Qua werksoort blijken eenvoudige en arbeidsintensieve werkzaamheden het meest passend voor de doelgroep. Voorbeelden daarvan zijn montagewerk, in- en ompakken, schoonmaak, monteurs-/onderhoudswerkzaamheden, administratieve, telefoon-, receptie- en/of baliewerkzaamheden; bouw-, buitenwerk en groenwerkzaamheden; verkoop-/winkelwerkzaamheden; conciërge/beheerderstaken; chauffeurswerkzaamheden en horecawerkzaamheden. Een deel daarvan is uitstekend in te vullen op individueel niveau; andere werkzaamheden zijn bij uitstek geschikt voor groepsdetacheringen waarbij we vooral mogelijkheden zien op het gebied van Value Added Logistics. Kansen Gezien de huidige arbeidsmarktontwikkelingen voorzien we voor onze medewerkers kansen in de zorgsector, waar het personeelstekort nu al een probleem is. Daarop anticiperen we reeds door onze samenwerkingen met Elkerliek Ziekenhuis en De Zorgboog [organisatie voor wonen, zorg en welzijn] waar we via jobcarving en herinrichting van werkprocessen kansen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Plaatsing sw-medewerkers Verdeling sw-medewerkers [personen] volgens 3 x 1/3 principe 1 Nederland 2011* Atlant Groep 2011 Werken op locatie 16% 4% 42% 26% Intern geplaatst Extern geplaatst *stand juli 2011, Bron: Cedris 1 De sector hanteert het zogenaamde 3 x 1/3 principe. Daarbij wordt gestreefd naar een sectorbrede verdeling waarin minimaal een derde van de doelgroep werkt bij reguliere werkgevers, een derde werkt op locatie buiten het sw-bedrijf en Werken op locatie maximaal een derde binnen het sw-bedrijf. 16% 42% 32% 80% Extern geplaatst Atlant Groep 2011 Nederland* Begeleid Werken 12% 6% Individueel gedetacheerd 12% 17% Extern Nederland in groep: 2011* groepsdetachering 56% 9% Extern in groep: werken op locatie 16% 26% Atlant Groep 2011 Beschermd/intern geplaatst 4% 40% 26% Test/training arbeidsinpassing 0% 2% 4% Intern geplaatst 32% 80% *stand juli 2011, Bron: Cedris 36 37

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde Samen werken aan werk Atlant Groep Werk met meerwaarde Binnen de Atlant Groep is alles afgestemd op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

Opening door drs. T.A.G. (Theo) van Kroonenburg, MMO algemeen directeur Atlant Groep

Opening door drs. T.A.G. (Theo) van Kroonenburg, MMO algemeen directeur Atlant Groep Op Woelige Baren Opening door drs. T.A.G. (Theo) van Kroonenburg, MMO algemeen directeur Atlant Groep Dames en heren, Goedemorgen en welkom op het congres De koers voor de toekomst: Inclusieve Organisaties

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S TRANSITIE Wwnv / herstructurering SW Hoofdlijnen WWNV (I) 1. Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2. Verantwoordelijkheid gemeenten 3. Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4. Wsw: aangewezen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

immens samen werkend aan ontwikkeling

immens samen werkend aan ontwikkeling immens samen werkend aan ontwikkeling Ergon Pagina 1 Arbeidstrajecten Ergon is een bedrijf waar mensen gewoon werken, optimaal presteren, verantwoordelijkheid dragen, zich aan afspraken houden Maar Ergon

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 De Participatiewet in de praktijk Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt WWB: Wsw: Wajong: 319.000 (realisatie 2012) 118.000 (realisatie 2012) 100.000

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland

Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland SER Noord-Nederland Vastgesteld op 12 oktober 2012 Achtergrond Begin 2012 is SER Noord-Nederland een adviestraject gestart met als belangrijkste adviesvraag

Nadere informatie

College Overdracht Wajong aan gemeenten COLLEGE OVERDRACHT WAJONG AAN GEMEENTEN

College Overdracht Wajong aan gemeenten COLLEGE OVERDRACHT WAJONG AAN GEMEENTEN College Overdracht Wajong aan gemeenten COLLEGE OVERDRACHT WAJONG AAN GEMEENTEN Inleiding Cijfers Wajong Overgang en herbeoordeling Kennis en expertise Samenwerking Afsluiting COLLEGE OVERDRACHT WAJONG

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt!

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt! Percuris Re-integratie & Jobcoaching Gewoon doen werkt! Wij handelen daadkrachtig en resultaatgericht Percuris is een deskundige partner voor re-integratie, jobcoaching en outplacement. Organisaties, bedrijven

Nadere informatie

Definitieve rapportage branchecode toetsingsbezoek Atlant Groep van 18 mei 2011

Definitieve rapportage branchecode toetsingsbezoek Atlant Groep van 18 mei 2011 Definitieve rapportage branchecode toetsingsbezoek Atlant Groep van 18 mei 2011 De bedoeling van de branchecode is de geleverde kwaliteit van de sector inzichtelijk te maken en zo de transparantie binnen

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 STUUR HOUDEN Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 Financiën Brede doelgroep Creatieve oplossingen Expertisecentrum 2 STUUR HOUDEN STUUR HOUDEN Voldoende

Nadere informatie

Loonwaarde meting hoe werkt dat (in de regio)?

Loonwaarde meting hoe werkt dat (in de regio)? Loonwaarde meting hoe werkt dat (in de regio)? Desiree Curfs Directeur Patijnenburg Evert-Jan Slootweg Programmaraad (Divosa) Opbouw Even voorstellen Achtergrond Loonwaardemeting Regio Ervaringen Hoe werkt

Nadere informatie

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist Adresgegevens: Meent 93a 3011 JG Rotterdam 010 41 40 282 Voor algemene informatie over Carrièrewinkel Projecten: www.carrierewinkel.nl E-mail: info@carrierewinkel.nl

Nadere informatie

De decentralisatie van arbeidsparticipatie. Louis Polstra

De decentralisatie van arbeidsparticipatie. Louis Polstra De decentralisatie van arbeidsparticipatie Louis Polstra Activerende verzorgingsstaat Burger wordt aangesproken wat hij voor de samenleving terug kan doen. Terug te zien in o.a.: - Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen

Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen Deze puntsgewijze samenvatting is een uitwerking van de afspraken die hierover in het regeer- en gedoogakkoord zijn gemaakt. Bij

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Denk Breed. Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen

Denk Breed. Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen Denk Breed Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen Mensen met iets kunnen een organisatie verrijken. Deze mensen kunt u inhuren via Breed. Dit kan via individuele detachering of groepsdetachering.

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie naar vermogen

Arbeidsparticipatie naar vermogen Arbeidsparticipatie naar vermogen Driemaal is scheepsrecht - Wet Werken naar Vermogen - Participatiewet - Sociaal akkoord Wanneer duidelijkheid? Derde wetsvoorstel over onderwerp: onderkant van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Geschikt werk voor geschikte mensen

Geschikt werk voor geschikte mensen Geschikt werk voor geschikte mensen Divosa vrijdag Utrecht, 14 maart 2014 Erik Voerman UWV WERKbedrijf 2 Ontwikkelingen Wajong Afname groei aantal Wajongers sinds 2010 Na instroom gaan jongeren sneller

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Best Practice Gemeente Westland. Tekst Aida Jaber Januari 2016

Best Practice Gemeente Westland. Tekst Aida Jaber Januari 2016 Best Practice Gemeente Westland Tekst Aida Jaber Januari 2016 Gemeente Westland laat bestandsanalyse van 650 zittende uitkeringsgerechtigden maken Westland brengt met Dariuz Works Wegwijzer arbeidspotentieel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus EA s-gravenhage. Geachte heer, mevrouw,

Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus EA s-gravenhage. Geachte heer, mevrouw, Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage Kenmerk oval.bri. 13354141 Betreft Inbreng OVAL voor behandeling Participatiewet op

Nadere informatie

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Inzet MEEWERKEN tegenprestatie naar vermogen optima forma Uitgangspunten: Huidige beleidsuitspraken Vraagstelling: Is dit betaalbaar

Nadere informatie

Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet

Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet WAT WIL JE WETEN OVER Introductie: beschut moet of toch niet? 2 discussies: Financieel (kosten beschut) Hoogte vd kosten Dienstverband: vast vs

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

Detacheren & Uitzenden Anticiperen op Participatiewet. Door : Jan Klerks Controller WSD

Detacheren & Uitzenden Anticiperen op Participatiewet. Door : Jan Klerks Controller WSD Detacheren & Uitzenden Anticiperen op Participatiewet Door : Jan Klerks Controller WSD Aanleiding Participatiewet Stop instroom SW Nieuwe positionering WSD Wat doen we met nieuwe brede doelgroep Wat kan

Nadere informatie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Henk Kool Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL)

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Algemeen Met ingang van 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) in werking getreden. In de WWB staat de eigen verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Anja Holwerda Wetenschapper UMCG, Sociale Geneeskunde/Arbeid en Gezondheid

Anja Holwerda Wetenschapper UMCG, Sociale Geneeskunde/Arbeid en Gezondheid 5/15/2014 Lezing Jongeren aan de Onderkant van de Arbeidsmarkt Anja Holwerda Wetenschapper UMCG, Sociale Geneeskunde/Arbeid en Gezondheid A.holwerda01@umcg.nl 050-3638274 1 ParticipatieWet Gemeenten integrale

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen SW-bedrijven als banenmakelaar 400.000 mensen hebben een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben

Nadere informatie

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel:

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: Re-integratiebegeleiding (2 e en 3 e spoor) Doel 1. Duidelijkheid! Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: 2. Werk! * Ruime arbeidsmogelijkheden * Beperkte

Nadere informatie

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2013 In cijfers Als aanvulling op het Jaaroverzicht 2013. SOCIALE WERKVOORZIENING Ook in 2013 is op de sociale parameters goed gepresteerd. Het aantal medewerkers met een sw-dienstverband is in 2013 tot

Nadere informatie

Inbesteding en Social Return Gemeente s-hertogenbosch. NVRD themadag 5 april 2012

Inbesteding en Social Return Gemeente s-hertogenbosch. NVRD themadag 5 april 2012 Inbesteding en Social Return Gemeente s-hertogenbosch NVRD themadag 5 april 2012 De Start In 2008 Collegebesluit Sociaal Inkopen. Invulling door: Werken bij de gemeente door mensen met een achterstand

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Werken naar vermogen. Maart 2012

Werken naar vermogen. Maart 2012 Werken naar vermogen Maart 2012 1 Inhoud presentatie Hoofdlijnen nieuwe systeem Loondispensatie Stand van zaken WWNV Planning wetsvoorstel Planning lagere regelgeving 2 Nieuwe systeem Wet werken naar vermogen

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed,

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Bij uw commissievergadering van 14 februari heb ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, toegezegd, de aanpak van Krachtwijk Actief te

Nadere informatie

KLeintje begroting 2010

KLeintje begroting 2010 KLeintje begroting 2010 De begroting is onderverdeeld in vijf beleidsproducten te weten: Inkomenswaarborg, Activering en Uitstroom, Handhaving, Inburgering en Kinderopvang. De beleidsproducten zijn weer

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting SUBSIDIEKAART Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene scholing, opdoen van

Nadere informatie

Wajong en werk g sch c ikt k t we w rk r vo v o o r o r ge g sch c ikt k e t mensen

Wajong en werk g sch c ikt k t we w rk r vo v o o r o r ge g sch c ikt k e t mensen Wajong en werk geschikt werk voor geschikte mensen Arbeidsparticipatie noodzaak Nieuwe sociale zekerheid én nieuwe arbeidsmarkt : iedereen die kan, moet aan het werk komen en blijven dus: toegang tot arbeidsorganisatie

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers PROGRAMMA Participatie, reintegratie en werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt Een serieuze opgave van hoge

Nadere informatie

Wij zijn: Erica Kooistra, manager Diagnose Elke Crommentuyn, teamleider verdiepend onderzoek

Wij zijn: Erica Kooistra, manager Diagnose Elke Crommentuyn, teamleider verdiepend onderzoek Wij zijn: Erica Kooistra, manager Diagnose Elke Crommentuyn, teamleider verdiepend onderzoek Senzer is een samenvoeging van: SW bedrijf Atlant Groep Afdeling Werk en Inkomen gemeente Helmond Werkgeversplein

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011

Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011 Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011 door Egberdien ten Brink, directeur ISD Noordoost / Werkplein Eemsdelta Werkplein Eemsdelta Een ontmoetingsplaats

Nadere informatie

Jaap Peelen. Business Manager Tender support. In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI

Jaap Peelen. Business Manager Tender support. In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI Jaap Peelen Business Manager Tender support In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI Track record 64 tenders in bouw- en infrasector (EMVI en BVP) 71% werd als beste beoordeeld door de opdrachtgever

Nadere informatie

Vraaggestuurde re-integratie: methode of mythe? Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek) 27 mei 2011

Vraaggestuurde re-integratie: methode of mythe? Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek) 27 mei 2011 Vraaggestuurde re-integratie: methode of mythe? Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek) 27 mei 2011 Onderwerpen presentatie Definitie vraaggestuurde re-integratie Aanleiding onderzoek en onderzoeksvraag

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen Doel bijeenkomst Informeren over de stand van zaken Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen INFORMATIEBIJEENKOMST PARTICIPATIEWET 2 Inleiding Kenmerken van

Nadere informatie

Dames en heren, staatssecretaris tijdens dit congres zal. Het programmaboekje van vandaag is. gelardeerd met termen uit de scheepvaart.

Dames en heren, staatssecretaris tijdens dit congres zal. Het programmaboekje van vandaag is. gelardeerd met termen uit de scheepvaart. 1 Toespraak DG Hilgersom namens staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het congres De koers van de toekomst op 1 december 2011 bij de Atlant Groep in Helmond. Dames en heren,

Nadere informatie

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Participatiewet en De Banenafspraak Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitgangspunten van de Participatiewet 1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen (1.1.2015) 2.

Nadere informatie

Verbinding beschut werk en dagbesteding

Verbinding beschut werk en dagbesteding Verbinding beschut werk en dagbesteding Inhoud van de presentatie 1. De 3 decentralisaties 2. Uitgangspunten Participatiewet en Wmo 2015 3. Conclusies analyse samenhang beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s

project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s LOOR UMC Vrijdag 7 maart 2014 Kim Verschueren Abvakabo FNV projectleider Vooraf Wat zijn jullie ervaringen tot nu toe? Doel project Uiteindelijke

Nadere informatie

Succesvolle matching & begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking

Succesvolle matching & begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking Succesvolle matching & begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking Radar is uw zorgzame partner in business www.radar.org Wel de voldoening & de voordelen, niet de rompslomp We werken gewoon als

Nadere informatie

Voor mensen met een arbeidshandicap.

Voor mensen met een arbeidshandicap. Voor mensen met een arbeidshandicap. Inhoudsopgave 1. Ambitie 2. Ontstaan van Ambitie. 3. Begeleid Werken 4. Jobcoaches en werkbegeleiders 5. Ervaringen 6. Met Ambitie aan het werk 7. Aanmelden Ambitie

Nadere informatie

Participatiewet. Werk training - coaching

Participatiewet. Werk training - coaching Werk training - coaching Met WERK meer MANS Wie zijn wij: 15 jaar ervaring Zuid- / midden Nederland Breed & groot netwerk Consulenten Arbeidsdeskundigen Loopbaanadviseurs (Job)coaches Werkmans stelt zich

Nadere informatie

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Uw mening? Zijn alle werkzaamheden geschikt voor de doelgroep? NEEN! Zijn

Nadere informatie

De markt beweegt verder Rechte tellingen. Rapport: nog te verschijnen

De markt beweegt verder Rechte tellingen. Rapport: nog te verschijnen De markt beweegt verder Rechte tellingen Rapport: nog te verschijnen September 2010 Projectnummer: 09/516 V. Veldhuis, MSc drs T.J. Veerman m.m.v. drs. D.A.G. Arts J.W. van Egmond AStri Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 206 207 33 98 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Veranderende arbeidsmarkt

Veranderende arbeidsmarkt Veranderende arbeidsmarkt De arbeidsmarkt staat aan de vooravond van een grote verandering. Na decennia van een groeiend arbeidspotentieel neemt sinds 2010 de beroepsbevolking af. Commissie Bakker becijfert

Nadere informatie

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie?

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie? Met deze memo informeren wij u aan de hand van veel gestelde vragen en daarbij horende antwoorden over de stand van zaken van het fusietraject tussen de ISD en WML en geven we u informatie ondermeer over

Nadere informatie

Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente. Het succes van samenwerking

Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente. Het succes van samenwerking Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente Het succes van samenwerking Het project VAKwerk Doel van het project: het optimaliseren van kansen op werk door te investeren in de kansen door

Nadere informatie

De Participatiewet, en het creëren van arbeidsmogelijkheden

De Participatiewet, en het creëren van arbeidsmogelijkheden De Participatiewet, en het creëren van arbeidsmogelijkheden Participatiewet en sociaal akkoord Regeerakkoord en sociaal akkoord o Nieuwe Participatiewet (01-01-2015) o o Overdracht naar gemeenten gaat

Nadere informatie

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet Format eindrapportage In februari levert Cedris de eindrapportage van de sectorplannen op aan SZW. Middels deze laatste evaluatieronde inventariseren we op arbeidsmarktregioniveau welke resultaten zijn

Nadere informatie

Kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven. Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties. info@kennis-in-huis.nl www.kennis-in-huis.

Kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven. Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties. info@kennis-in-huis.nl www.kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven WOLTRING & OPPELAAR Kennis-in-huis Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties Woltring & Oppelaar Reïntegratietrajecten Training & coaching bedrijfsmentoren info@kennis-in-huis.nl

Nadere informatie

Op weg naar een robuust businessmodel in de sociale werkvoorziening, WWB re-integratie en arbeidsmatige dagbesteding

Op weg naar een robuust businessmodel in de sociale werkvoorziening, WWB re-integratie en arbeidsmatige dagbesteding Op weg naar een robuust businessmodel in de sociale werkvoorziening, WWB re-integratie en arbeidsmatige dagbesteding Sint-Michielsgestel, september 2013 door Kevin de Haas & Drs. Tom de Haas CMC Inhoudsopgave

Nadere informatie

De Wet Werken naar vermogen en samenwerking met het onderwijs

De Wet Werken naar vermogen en samenwerking met het onderwijs De Wet Werken naar vermogen en samenwerking met het onderwijs WIO congres Wageningen Geert Schipaanboord (VNG) en Gerrit Wunderink (gemeente Helmond) Onderwerpen 1. Wet Werken naar Vermogen 2. Financiën

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Dienstverlening aan werkgevers voor de invulling van banen uit de baanafspraken Een simpel, eenduidig en aantrekkelijk basisaanbod voor werkgevers

Dienstverlening aan werkgevers voor de invulling van banen uit de baanafspraken Een simpel, eenduidig en aantrekkelijk basisaanbod voor werkgevers Dienstverlening aan werkgevers voor de invulling van banen uit de baanafspraken Een simpel, eenduidig en aantrekkelijk basisaanbod voor werkgevers UWV en Gemeenten regio Groot Amsterdam 4 juli 2014 Beginsituatie

Nadere informatie

Trots op onze medewerkers!

Trots op onze medewerkers! Trots op onze medewerkers! Sociaal Jaarverslag 2016 SWB ontwikkelt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot waardevolle medewerkers. INHOUD 3 VOORWOORD 4 ONZE 3 MAATSCHAPPELIJKE TAKEN 7 TEVREDENSTELLENDE

Nadere informatie

Het ambassadeursnetwerk werkgevers in actie voor mensen met een arbeidsbeperking

Het ambassadeursnetwerk werkgevers in actie voor mensen met een arbeidsbeperking Het ambassadeursnetwerk werkgevers in actie voor mensen met een arbeidsbeperking Doel van deze bijeenkomst Participatiewet en banenafspraak Ambassadeursnetwerk Delen van ervaringen en adviezen Netwerken

Nadere informatie