SCION A Study on Cost-effectiveness of IPS regarding Open employment in the Netherlands

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCION A Study on Cost-effectiveness of IPS regarding Open employment in the Netherlands"

Transcriptie

1 SCION A Study on Cost-effectiveness of IPS regarding Open employment in the Netherlands Effectonderzoek IPS en Reguliere arbeidsbegeleiding Resultaten na 18 maanden Jooske van Busschbach (RGOc-UMCG) Harry Michon (Trimbos-instituut) Dennis Stant (UMCG) Maaike van Vugt (Trimbos-instituut) (F)ACT congres sept 2010

2 Vraagstelling Verschillen IPS en gebruikelijke arbeidsrehabilitatie in aantal deelnemers dat regulier betaald werk vindt? zonder daling tevredenheid, kwaliteit van leven, zelfwaardering, psychisch en sociaal functioneren tegen welke kosten

3 IPS: Individuele Plaatsing & Steun Regulier betaald werk is het centrale doel Snel zoeken naar echte baan ( place-then-train ) Arbeidsrehabilitatie geïntegreerd in GGZ-hulp Uitgaan van voorkeuren cliënt Langdurige ondersteuning

4 Reguliere arbeidsbegeleiding doorgaans individuele trajectbegeleiding stapsgewijs voorbereiden langere assessment & oriëntatie contact GGZ niet vanzelfsprekend

5 Opzet Vier locaties langdurige zorg volwassenen: GGz Eindhoven Lentis/UMCG Groningen ParnassiaBavo / Pameijer Rotterdam Dimence Almelo Deventer doelstelling respons: 160 of meer cliënten die regulier betaald werk willen ---- realiteit: 151 respondenten gerandomiseerde toewijzing aan IPS of reguliere arbeidsrehabilitatie (AR) september december 2010

6 Stroom van deelnemers ( consort flow ) IPS: 71 metingen 47% gemeld: 198 T0: 151 aan- randomisatie T6 T18 T30 RA: 80 metingen 53%

7 Baseline kenmerken werk (n=151) Werkervaring 61% gewerkt in laatste 5 jaar Soort werk in afgelopen 5 jaar? 52% betaald regulier Uitkering op dit moment: 91% 51% WAO/WAJONG uitkering 33% een bijstandsuitkering

8 Baseline kenmerken psychiatrisch/ggz (n=151) diagnose 58% schizofrenie e.a. psych. st. 22% persoonlijkheids stoornis 17% ontw.stoornissen/autisme spectrum 13% stemmings stoornis 80% heeft in afg half jr medicatie gebruikt GAF symptomen: 56.5 (SD 13.0) GAF beperkingen: 53.5 (SD 11.5) 74% ooit opgenomen geweest 34% opname in het afgelopen half jaar

9 74% man Baseline kenmerken socio-demografisch (n=151) gem leeftijd 35 jr 96% Ned. nationaliteit 82% ongehuwd 64% woont zelfstandig hoogst afgeronde opleiding: basisonderwijs (21%), LBO (20%) of MBO (19%)

10 Randomisatie geslaagd? beide groepen verschillen bij start niet op sociodemografische kenmerken, psychiatrische /GGZ kenmerken werkervaring / actuele werksituatie Respondenten in beide groepen verschillen op baseline wel op psychisch functioneren -> IPS groep lagere score! 1 kenmerk = wellicht toeval! werkuitkomsten veranderen niet indien gecontroleerd voor psychisch functioneren

11 Wat hebben we gemeten? Regulier betaald werk betaald op reguliere arbeidsmarkt, niet apart voor mensen met beperking detachering vanuit SW naar reguliere arbeidsplek Alle vormen betaald werk, incl proefplaatsingen sociale werkvoorziening Werk alle werk, inclusief vrijwilligerswerk exclusief werkstraf

12 18 maanden deelnemers gevolgd.. Ind. Plaatsing Steun n 71 Gebruikelijke arbeidsrehab. n 80

13 18 maanden deelnemers gevolgd.. Ind. Plaatsing Steun n 71 Gebruikelijke arbeidsrehab. n 80

14 Statistisch verschil tussen de 2 groepen? Logistische regressie analyse: afh variabele: regulier betaald werk op enig moment tussen T0-T18 (ja/nee) onafh variabelen: randomisatiegroep (IPS/controle), locatie en psychisch functioneren Uitkomst analyse: significant meer cliënten in de IPS groep hebben regulier betaald werk hebben gevonden (β=1.15, z=2.92, CI , p<0.01)

15 Kenmerken gevonden reguliere banen Gegevens over de deelnemers met regulier betaald werk: gemiddeld per baan 185 dagen gewerkt (minm 7, maxm 547=bijna hele periode) gemiddelde aanstelling 23 uur p/w (minm 4, maxm 40) Snelheid: duur tussen T0 en de eerste regulier betaalde baan: gemiddelde 210 dagen (dit valt in de T6-T18 periode) Geen sign. verschillen over bovenstaande tussen IPS RA

16 Waren er andere effecten? Gekeken naar: Kwaliteit van leven Psychisch functioneren Zelfwaardering Beide groepen verbeteren over de tijd op psychisch functioneren, kwaliteit van leven en zelfwaardering maar niet significant; ook geen sign verschil IPS-RA

17 Kosteneffectief? Lastige analyses.. analyse op basis van uitkomst=werk: IPS iets duurder (maar opbrengst salaris niet meegerekend!) analyse op basis van uitkomst=kwaliteit v leven (MANSA): IPS iets duurder en betere score MANSA dan RA IPS iets hogere maatschappelijke kosten met betere uitkomsten

18 Is IPS toegepast als bedoeld.. Modelgetrouwheidsmetingen

19 Samenvatting modeltrouw / contrast - twee locaties continue modelgetrouw - drie locaties goed contrast RA- IPS - implementatie IPS vergt voortdurende waakzaamheid / bijstelling!!! - Uitkomsten onderzoek blijven overeind bij controle voor locatie

20 Kenmerken trajecten >50% van de trajecten lopen nog door.. gem contact deelnemer: IPS 20 RA 17 gem contact hulpverlener: IPS 19 RA 7 gem contact werkgever: IPS 6 - RA 6 geen sig verschillen, behalve: IPS vaker contact GGZ hulpverlener

21 Conclusie In IPS groep vinden sign. meer mensen regulier betaald werk. T30 nog niet meegerekend: SPANNEND!

22 Wordt vervolgd! Dank jullie aandacht! J. van Busschbach H. Michon D. Stant M. van Vugt en anderen van het scion team, N. van Erp, L. Aerts-Roorda adviseur J. van Weeghel

23 Om over na te denken.. Hoe verder met implementatie IPS? (Moeilijk om IPS te borgen, financiering is lastig.) Toekomstig onderzoek IPS: waar moet zich dat op richten?

24 IPS implementeren, het kan! Michiel Bähler GGZ-Noord Holland Noord

25 Veel willen werken... 21% van de volwassenen met GGZ problematiek hebben een betaalde baan Volwassenen onder GGZ behandeling is het beeld nog triester: 16% (National Service User Survey, 2008) In vergelijking met andere gezondheidsproblemen hebben mensen met GGZ problemen 2x zo veel kans te verliezen bij nieuwe problemen (Burchardt, 2003)

26 Kwaliteit van leven van mensen met EPA en samenhang met de werksituatie. Cliënten met een betaalde baan beoordelen werksituatie net zo (positief) als normalen met een betaalde baan. Cliënten met een betaalde baan ++ dan cliënten met onbetaalde baan of geen baan. Dit effect blijft als rekening wordt gehouden met de ernst van hun problematiek. Pleidooi voor inzetten op methoden die cliënten ondersteunen bij het krijgen en houden van betaald werk. (Wanda Krijnen, 2010)

27 IPS = Paradigma shift Voor organisatie (keuze voor IPS) Voor hulpverleners Voor cliënten Voor familie Voor UWV e.a.

28 Keuze voor IPS Wens betaald werk IPS Alle FACT teams hebben IPS TB Afbouw beschut werk (concurreert) Werk en dagbesteding prioriteit! Alle behandelplan actueel doel

29 Feb-02 Apr-02 Jun-02 Aug-02 Oct-02 Dec-02 Feb-03 Apr-03 Jun-03 Aug-03 Oct-03 Dec-03 Feb-04 Apr-04 Jun-04 Aug-04 Oct-04 Dec-04 Feb-05 Apr-05 Number of people supported Organisatie Employment Specialist across 4 CMHTs 0.5 Employment Specialists per CMHT 1 Employment Specialist per CMHT Open employment Mainstyream education/training Mainstream work experience/voluntary work Rinaldi, M. & Perkins, R. (2007) Implementing Evidence Based Supported Employment. Psychiatric Bulletin 31,

30 Attitude hulpverleners Hulpverleners geloven dat veel meer mensen met een psychiatrische ziekte kunnen werken dan nu. Echter, 2/3 van hen geloven dat zijn caseload of niet in staat is tot werk of alleen vrijwilligers of beschut werk. Op zich zien hulpverleners mensen (terug) helpen aan een baan als belangrijk deel van hun werk. Echter ze voelen zich onvoldoende geschoold of ze hebben onvoldoende vertrouwen in het huidige beschikbare aanbod Marwaha et al, 2008

31 IPS Implementatie (Becker, 2008) Hoge modelgetrouwheid leidt tot betere resultaten, duidelijke koers en minder tegenslag; - IPS in behandelteam - Alleen met IPS-TB bezig - Outreachend werken - Geen uitsluiting

32 Proces en uitkomst, evaluatie, IPS modelgetrouwheid, resultaten en kosten/baten Implementatie: IPS Selectie IPS TB Coaching en supervisie Volgen uitkomsten met feedback Samenwerken met UWV en Gemeenten

33 Oplossing GGZ - NHN GGZ NHN is géén re-integratiebedrijf Samenwerking gezocht met WNK Bedrijven WNK Maatschappelijk goed ingebed Breed netwerk Re-integratie erkenning Re-integratie is core business

34 IPS in dienst bij WNK Gedetacheerd naar GGZ 0,5 fte in alle FACT teams 0,5 fte IPS bij VIP en JOVO Nu 7 FTE plus teamleider Uitbreiding gewenst

35 IPS Trajecten Toeleiden Acquisitie/ plaatsing Coaching/ begeleiding

36 Financiering AWBZ ZVW WMO Re-integratie gelden N -WSW (gemeenten) IRO (UWV) PO gelden (UWV)

37 Financiering ZVW BIG registratie/ zorgverzekeraar afh. WMO Niet op berekend Re-integratie gelden N -WSW IRO (UWV) PO gelden (UWV) Geen ruimte Erkenning Erkenning

38 Financiering IPS In aanloop transitieproject. Gemeentelijke trajecten UWV d.m.v. IRO s Arbeidsdeskundige in IPS team Zorgvernieuwing via AWBZ Zorgverzekeraar als pilot Modelgetrouwheid van belang!!

39 Risico op vals IPS!!

Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland

Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland Opdrachtgever UWV Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland Opdrachtnemer Trimbos; Michon, J.T. van Busschbach, M. van Vugt... [et al.] Onderzoek Basis rapport SCION. Bevindingen na

Nadere informatie

Individuele plaatsing en steun (IPS) Werkblad beschrijving interventie

Individuele plaatsing en steun (IPS) Werkblad beschrijving interventie Individuele plaatsing en steun (IPS) Werkblad beschrijving interventie Colofon Ontwikkelaar / licentiehouder van de interventie Naam Dartmouth IPS Supported Employment Center Dartmouth Psychiatric Research

Nadere informatie

Ontwikkeling van de multidisciplinaire richtlijn Werk en ernstige psychische aandoeningen

Ontwikkeling van de multidisciplinaire richtlijn Werk en ernstige psychische aandoeningen overzichtsartikel Ontwikkeling van de multidisciplinaire richtlijn Werk en ernstige psychische aandoeningen n. van erp, h. michon, d. van duin, j. van weeghel achtergrond In Nederland is de arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Richtlijn. Werk en Ernstige psychische aandoeningen. Concepttekst

Richtlijn. Werk en Ernstige psychische aandoeningen. Concepttekst Richtlijn Werk en Ernstige psychische aandoeningen Concepttekst Multidisciplinaire Richtlijn voor begeleiding bij het behouden van werk aan mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) Conceptversie

Nadere informatie

Werk in behandeling. Onderzoek naar aandacht voor arbeidsparticipatiemogelijkheden van jongeren met een psychiatrische stoornis

Werk in behandeling. Onderzoek naar aandacht voor arbeidsparticipatiemogelijkheden van jongeren met een psychiatrische stoornis Werk in behandeling Onderzoek naar aandacht voor arbeidsparticipatiemogelijkheden van jongeren met een psychiatrische stoornis Annemarie Kolenberg december 2009 VOORWOORD Verkennend onderzoek In dit project

Nadere informatie

Quick Scan naar de effecten van het programma Autisme en Werk. Autisme, het moet nu gaan bloeien!

Quick Scan naar de effecten van het programma Autisme en Werk. Autisme, het moet nu gaan bloeien! Quick Scan naar de effecten van het programma Autisme en Werk Opdrachtgevers Onderzoekers Start Foundation, Fonds Psychische Gezondheid René van Hooren, Koster & van Hooren Eelco de Winter, EgberinkDeWinter

Nadere informatie

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad Hogeschool INHOLLAND Rotterdam, april

Nadere informatie

HANDLEIDING Werkblad beschrijving interventie

HANDLEIDING Werkblad beschrijving interventie HANDLEIDING Werkblad beschrijving interventie Handleiding, versie mei 2015 Deze handleiding is tot stand gekomen door samenwerking tussen: Inhoud Vooraf... 3 Waarom het Werkblad Beschrijving Interventie?...

Nadere informatie

Handboek Begeleid Leren

Handboek Begeleid Leren Handboek Begeleid Leren Het ondersteunen van jongeren met psychische beperkingen bij het kiezen, verkrijgen en behouden van een reguliere opleiding Lies Korevaar Handboek Begeleid Leren Het ondersteunen

Nadere informatie

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Toolkit 4you(th) samenwerking GGZ UWV Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Inhoud toolkit Pagina 1. Inleiding 03 2. Vormen van samenwerking 6 - Varianten van samenwerkingen uitgewerkt 8 - Wijzigingen 10

Nadere informatie

Gezond aan het werk. samenwerken aan gezondheidsbevordering en participatie van mensen in de bijstand

Gezond aan het werk. samenwerken aan gezondheidsbevordering en participatie van mensen in de bijstand Gezond aan het werk samenwerken aan gezondheidsbevordering en participatie van mensen in de bijstand Expertmeeting 30 januari 2013 Ministerie SZW - Achmea - Erasmus MC Inhoudsopgave 1. Samenwerken aan

Nadere informatie

Zo gek nog niet, aan het werk met een psychische stoornis

Zo gek nog niet, aan het werk met een psychische stoornis Zo gek nog niet, aan het werk met een psychische stoornis Vooronderzoek: literatuurstudie Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, april 2014 Zo gek nog niet, aan het werk met een psychische

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

CONCEPT. Het beleid van LANDER in 2014. en het perspectief voor 2018

CONCEPT. Het beleid van LANDER in 2014. en het perspectief voor 2018 CONCEPT Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor 2018 Geldermalsen, oktober 2013 LANDER werk & participatie LANDER vult als instrument van gemeenten de maatschappelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Een rol om op te bouwen? Zelfbeeld, levensstrategieën en reintegratietrajecten. langdurigarbeidsongeschikten. Conclusie

Een rol om op te bouwen? Zelfbeeld, levensstrategieën en reintegratietrajecten. langdurigarbeidsongeschikten. Conclusie Opdrachtgever UWV Opdrachtnemer UM / Lineke van Hal, Agnes Meershoek, Angelique de Rijk, Catelijne Joling & Frans Nijhuis Onderzoek Einddatum 15 oktober 2009 Categorie Werkwijze en dienstverlening Een

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

2. De werkwijze van DAAT- Drenthe 6-8. 3. Arbeidsrehabilitatie 9. 4. Productbeschrijving 10-16. Stroomschema 17. Aanmeldingsprocedure 18

2. De werkwijze van DAAT- Drenthe 6-8. 3. Arbeidsrehabilitatie 9. 4. Productbeschrijving 10-16. Stroomschema 17. Aanmeldingsprocedure 18 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 1. De doelstelling en organisatie van DAAT- Drenthe 4-5 Doelstelling Doelgroep Werkgebied Interne organisatie Voorwaarden bij de vestigingen 2. De werkwijze van DAAT- Drenthe

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen?

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? Landelijke tussenrapportage Open voor Werk van het Landelijk Platform GGz Belangrijkste resultaten uit het onderzoek Open

Nadere informatie

Meedoen doet ertoe. Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie

Meedoen doet ertoe. Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie Meedoen doet ertoe Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie 10 redenen om voor sociaal werkers te kiezen www.sociaalwerkers.nl 2 Meedoen doet ertoe Participatie

Nadere informatie

Wel Werk, Geen Geld PROBLEMATIEK EN KANSEN IN WERKERVARINGSPLAATSEN. W: alteropus.nl E: info@alteropus.nl C: Gert van Vugt T: +316 36537605

Wel Werk, Geen Geld PROBLEMATIEK EN KANSEN IN WERKERVARINGSPLAATSEN. W: alteropus.nl E: info@alteropus.nl C: Gert van Vugt T: +316 36537605 20 januari 2015 Wel Werk, Geen Geld PROBLEMATIEK EN KANSEN IN WERKERVARINGSPLAATSEN W: alteropus.nl E: info@alteropus.nl C: Gert van Vugt T: +316 36537605 Samenvatting Context & Aanleiding Veel jongeren

Nadere informatie

Samen de focus op werk. Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg

Samen de focus op werk. Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg Colofon Titel: Samen de focus op werk Programma: Dienstverlenende Overheid Datum: augustus 2012 ISSN 1383-8733

Nadere informatie

Studeren met succes. Vijf succesvolle projecten rond Begeleid Leren voor studenten met psychische beperkingen

Studeren met succes. Vijf succesvolle projecten rond Begeleid Leren voor studenten met psychische beperkingen Studeren met succes Vijf succesvolle projecten rond Begeleid Leren voor studenten met psychische beperkingen Lectoraat Rehabilitatie Hanzehogeschool Groningen Charlotte de Wolff Lies Korevaar Annemarie

Nadere informatie

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen voor klantmanagers en leidinggevenden December 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Psychische aandoeningen en werk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

COMPOOL Situering en beschrijving van het onderzoeksopzet Rapport 1

COMPOOL Situering en beschrijving van het onderzoeksopzet Rapport 1 LUCAS Centrum voor Zorgonderzoek & Consultancy Kapucijnenvoer 39 bus 531 3000 Leuven Tel. + 32 16 37 34 31 Fax. +32 16 33 69 22 www.kuleuven.be/lucas COMPOOL Situering en beschrijving van het onderzoeksopzet

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Voor jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking

Voor jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking TRAININGSCENTRUM WOLDYNE Voor jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking Lijn5 Lijn5 is werkzaam in de provincies Gelderland, Utrecht en Noord- Holland. In Gelderland biedt Lijn5

Nadere informatie