Buiten Gewoon werken. Het verzuim omlaag brengen, vraagt om een structurele aanpak. Het ontwikkeltraject helpt daarbij.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Buiten Gewoon werken. Het verzuim omlaag brengen, vraagt om een structurele aanpak. Het ontwikkeltraject helpt daarbij."

Transcriptie

1 Buiten Gewoon werken voorjaar 2015 Van een betere gezondheid profiteert de medewerker 24 uur per dag, de werkgever profiteert er 8 uur van mee. Het verzuim omlaag brengen, vraagt om een structurele aanpak. Het ontwikkeltraject helpt daarbij. Verzuim gaat uit van iets negatiefs: afwezigheid. Dat hebben we weten om te buigen naar iets positiefs: aanwezigheid.

2 Buiten Gewoon werken Inhoud voorjaar 2015 Van een betere gezondheid profiteert de medewerker 24 uur per dag, de werkgever profiteert er 8 uur van mee. Het verzuim omlaag brengen, vraagt om een structurele aanpak. Het ontwikkeltraject helpt daarbij. Verzuim gaat uit van iets negatiefs: afwezigheid. Dat hebben we weten om te buigen naar iets positiefs: aanwezigheid. Arbo bij Ergon: Voorkomen dat een medewerker uitvalt als gevolg van zijn beperkingen pagina 6 Aan deze editie werkten mee: Joyce Vullings, Ergon René Walenberg, Atlant Groep Nadine Bons, Atlant Groep Reinier van Broekhoven, Soweco Ric Engelberts, Hameland Harry Michon, Fontys hogeschool Cornelijne Bierenga, SWB Hoofdredactie: Huib van Olden, Josje Lesterhuis Eindredactie: Nathalie van Delft Fotografie: Ivonne Zijp Cartoons: Bert Otten Vormgeving: Vormplan design, Amsterdam Drukwerk: Impackt (SW Kampen) Colofon Bijdragen aan passend, zo regulier mogelijk en duurzaam werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het gemeentelijk domein. Dàt is de missie van SBCM, het A&O-fonds voor de SW. SBCM wordt bestuurd door werkgeversen werknemersorganisaties: VNG, Cedris, FNV Overheid en CNV Overheid. Met een gebroken pols kun je nog steeds werken pagina 9 Maatwerk bij terugdringen ziekteverzuim pagina 12 SBCM Postbus CN Den Haag T: E: W: Laatste column Duurzame werking? pagina 14 2 BuitenGewoon werken voorjaar 2015

3 Gezond aan het werk! In ons sociale domein is nu iedereen hard aan de slag met de Participatiewet en de banenafspraak. Oftewel: met het realiseren van banen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Maar als die banen er eenmaal zijn, zijn we er dan? Naar mijn mening begint dan een nog moeilijker opdracht. We moeten er namelijk ook voor zorgen dat mensen duurzaam aan het werk blijven. De basisvoorwaarden hiervoor zijn dat werknemers vitaal zijn en blijven, de arbeidsomstandigheden goed geregeld zijn en de verzuimcultuur op orde is. Hierover gaat dit nummer van Buitengewoon Werken. U leest over aanpakken en instrumenten die SBCM heeft ontwikkeld om sociale werkbedrijven te ondersteunen in deze opdracht. Dit is een breed scala: van de arbocatalogi tot ontwikkeltrajecten terugdringen verzuim. Van het digitale kennisplein BRAVO tot een toolbox om verzuimgedrag te beïnvloeden en het e-learning-programma Steffie Gezond. De resultaten uit het onderzoeksrapport naar de oorzaken van langdurig verzuim (juni 2013) zijn de aanleiding geweest voor SBCM om in 2014 en 2015 extra in te zetten op het terugdringen van het verzuim in de SW. We hebben daarbij de keuze gemaakt om heel diverse producten te ontwikkelen, die aansluiten bij de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen: het MT, de werkleiding, de medewerker, de OR en de manager van het bedrijfsrestaurant. Met dit nummer hopen wij u te inspireren om meer in te zetten op duurzaamheid! Lector Harry Michon heeft dit nummer zijn laatste column als onze vast columnist. Hij kijkt hierin terug op de vier jaar dat hij invulling heeft gegeven aan het SBCM/Fontys lectoraat Duurzaam werken. Over de resultaten van het lectoraat en zijn afscheid wordt u via een andere weg geïnformeerd. Vanaf deze plek wil ik hem alvast hartelijk bedanken voor zijn inzet voor de SW! Huib van Olden, Voorzitter SBCM BuitenGewoon werken voorjaar

4 Kort voorjaar 2015 Toolbox Beïnvloeding verzuimgedrag SBCM heeft een toolbox ontwikkeld die SW-bedrijven praktische handvatten geeft om te communiceren met de medewerker over verzuim(gedrag). De toolbox bestaat uit verschillende instrumenten voor onder meer werkleiders en medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Denk hierbij aan filmpjes, posters, tips & trucs en flyers. Subsidieregeling Training verzuimgesprekken Goede gespreksvaardigheden zijn cruciaal in gesprekken tussen een leidinggevende en medewerker over verzuim. Het verzuimgesprek kan een belangrijk moment zijn om het verzuim te voorkomen. Of om de medeweker sneller terug laten komen. Daarom heeft SBCM in 2015 een subsidieregeling waarin SW-bedrijven maximaal 850,- per trainingsdag vergoed kunnen krijgen wanneer zij een training verzuimgesprekken voor een groep van minimaal acht leidinggevenden aanbieden. Per groep komen maximaal twee trainingsdagen voor een bijdrage in aanmerking. Op vindt u hierover meer informatie. BRAVO kennisplein Het kennisplein BRAVO (Bewegen, Roken, Alcohol & drugs, Voeding, Ontspanning) biedt de professional: Achtergronden over vitaliteit en gezondheid; Tips en tools en praktijkvoorbeelden over BRAVO-thema s en activiteiten; Voorbeelden van concrete aanpakken om met relatief weinig inspanning goede resultaten te bereiken. Kijk op: 4 BuitenGewoon werken voorjaar 2015

5 Nieuw op Arbocatalogussw Arbocatalogus gevaarlijke stoffen De Inspectie SZW heeft het deel gevaarlijke stoffen van de arbocatalogus voor de SW goedgekeurd. In de SW gaat het onder andere om middelen voor schoonmaak, gewasbescherming, metaalbewerking en schilderwerk. In de arbocatalogus staan bindende afspraken die werkgevers en werknemers op brancheniveau hebben vastgelegd over risicobeheersing bij het werken met gevaarlijke stoffen. Handreiking biologische agentia We worden op ieder moment van de dag blootgesteld aan biologische agentia, zoals bacteriën, schimmels en virussen. Vooral in werksoorten zoals groenvoorziening, kinderboerderijen, afvalverwerking of schoonmaak kan sprake zijn van serieuze infectierisico s. De nieuwe handreiking biologische agentia ondersteunt SW-bedrijven om gezondheidsklachten te voorkomen. Kijk op: Denkkader bevorderen inzetbaarheid en verlagen verzuim Denkkader bevorderen inzetbaarheid en verlagen verzuim Management Direct leidinggevende Team van deskundigen/medewerker Aanpak re-integratie Samenhangend beleid Passend werk Afspraken over Inzetbaarbaarheid Arbeidsinhoud geoorloofd verzuim Verzuim Arbeidsverhoudingen of werkhervatting Werkaanbod Arbeidsomstandigheden Arbeidsvoorwaarden Niet-medisch Regels en cultuur: Begeleiding, scholing Hoe doen wij dit hier? Ondersteuning In- en extern Het denkkader geeft inzicht in de mogelijkheden om de inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen en het ziekteverzuim te verlagen. Op vrij eenvoudige wijze wordt inzichtelijk gemaakt welke acties geïnitieerd kunnen worden bij de aanpak van individuele en organisatorische knelpunten. Kijk voor het denkkader op Balans/dialoog Balans/dialoog Verzuimdrempel Hervattingsdrempel Verzuimoorzaak/ dialoog Binding Het vak/werk Inzetbaarheid / belastbaarheid Hervatting (aangepast) werk Het team De organisatie Motivatie Kwalificatie Medisch De klanten Zicht op het eigen aandeel Gezondheid Privésituatie Hervatting ander werk WIA-traject INZETBAARHEIDSBELEID VERZUIM/RE-INTEGRATIEBELEID Medewerkers Medewerker SBCM komt naar u toe met de Roadshow Steffie Gezond De SBCM-roadshow brengt het thema gezondheid op een leuke en niet-belerende manier onder de aandacht. Door de theatervorm is het een leuk uitje voor de medewerkers, aldus Bram van der Veer, opleidingsadviseur bij Weener XL. Kijk op voor meer informatie en hoe u zich aan kunt melden. BuitenGewoon werken voorjaar

6 Joyce Vullings Arbo bij Ergon: Voorkomen dat een medewerker uitvalt als gevolg van zijn beperkingen Fysieke en mentale belasting, machines, schadelijk geluid, gevaarlijke stoffen: werken kan allerlei risico s met zich meebrengen. Goede arbeidsomstandigheden zijn dan ook van groot belang. Zeker bij SW-bedrijven, zegt Joyce Vullings, Projectmedewerker Arbo en Milieu bij Ergon in Eindhoven. Juist omdat wij werken met mensen met beperkingen is arbo belangrijk, want we willen voorkomen dat iemand uitvalt als gevolg van die beperkingen. Werken als Projectmedewerker Arbo en Milieu voor een SWbedrijf is heel anders dan voor een regulier bedrijf, heeft Joyce Vullings gemerkt. Voordat ze in juni 2014 bij Ergon in dienst trad, werkte ze lange tijd als adviseur in de automotive branche. Toen moest ik van één vakgebied alles weten. Bij Ergon moet ik van heel veel onderwerpen kennis hebben. Van de ruim tweeduizend SW-medewerkers is 60 procent gedetacheerd bij externe werkgevers en werkt 40 procent bij onze eigen businessunits, zoals Textieldiensten, Logistieke diensten, Verspreidingen en Groen & Reiniging. Mijn werk bestaat vooral uit risicoinventarisaties en -evaluaties, arborondgangen en werkplekonderzoeken uitvoeren, audits begeleiden, beleid formuleren en instructies en formulieren opstellen. 6 BuitenGewoon werken voorjaar 2015

7 Inzicht Hoe ervaren de medewerkers het werk en wat zijn de mogelijke risico s? Om daar inzicht in te krijgen, voert Ergon elke vier jaar een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit. De aandachtspunten die hieruit naar voren komen, vormen de basis voor verbeterplannen. Ook vindt elke vier jaar in diverse businessunits een preventief medisch onderzoek plaats. Dit PMO is bedoeld om enerzijds de medewerkers inzicht te geven in hun gezondheid en anderzijds inzicht te krijgen in de risico s van het werk en mogelijke gevolgen. Dit stelt Ergon in de gelegenheid preventief acties te ondernemen. De wetgeving is voor alle bedrijven gelijk, maar in de SW-wereld gaan we er vanwege de doelgroep anders mee om. Werkplekonderzoek De wetgeving is voor alle bedrijven gelijk, maar de SW-wereld gaat er vanwege de aard van de medewerkers anders mee om, zegt Vullings. Neem het werkplekonderzoek. Dat kan binnen Ergon worden uitgevoerd, maar ook extern. Zo n onderzoek begint altijd met het verzamelen van relevante informatie over de betreffende medewerker: achtergrond, beperkingen, vaardigheden. Bij een individuele detachering bezoek ik met een jobcoach of detacheringsconsulent de werkplek van een medewerker die bijvoorbeeld vanwege zijn beperking hinder ondervindt van de inrichting of zelfs al gezondheidsklachten heeft. Samen met de werkgever kijken we dan welke aanpassingen wenselijk en mogelijk zijn. Begrijpelijk Joyce Vullings noemt meer verschillen. Ergon heeft diverse beleidsstukken, instructies en formulieren opgesteld. In de Arbobeleidsnota staat het beleid geformuleerd voor de komende vijf jaar. Deze vormt de basis voor het Arbojaarplan met de doelstellingen voor het aankomende jaar. Of het bedrijf deze doelstellingen heeft gerealiseerd, staat in het Arbojaarverslag. Instructies en formulieren zijn op een voor iedereen begrijpelijke manier geschreven. Ook bij het geven van voorlichting en instructies aan de SW-medewerkers, is hier extra aandacht voor. Bij Ergon Textieldiensten moeten we dezelfde beheersmaatregelen treffen als een reguliere wasserij, maar bij ons vraagt uitleg, gedrag en toezicht meer van onze leidinggevenden. Zo hanteren we eenvoudige werkinstructies en moet een leidinggevende vaker iets uitleggen en medewerkers meer aanspreken op hun gedrag. Ik houd goed bij welke trainingen en cursussen SBCM aanbiedt. Instrumenten Vullings gebruikt diverse instrumenten om het binnen Ergon opgestelde arbobeleid vorm te geven. Een aantal hiervan heeft SBCM ontwikkeld. Ik houd goed bij welke trainingen en cursussen SBCM aanbiedt. Zo heb ik vorig jaar de Stoffenmanager gevolgd. Een bijzonder handige tool om gevaarlijke stoffen te beoordelen, al vergt het wat tijd om alle gegevens in te voeren. Je leert de basisinformatie over gevaarlijke stoffen en wetgeving, maar je hebt tijdens de cursus ook contact met vakgenoten en discussieert over relevante vraagstukken. BuitenGewoon werken voorjaar

8 Thermometer Ook het Model RI&E komt goed van pas, al hanteert Ergon de input ervan in een eigen format. Een uitstekend model om risico-inventarisaties en -evaluaties uit te voeren, omdat het volledig is toegespitst is op het SW-bedrijf en je alle basisvragen tegenkomt die je binnen een organisatie als de onze moet stellen. Verder heeft Vullings alle arbocatalogi van SBCM gelezen. Die schetsen een beeld van hoe de organisatie op het betreffende onderdeel ingericht moet zijn en door het document te lezen, kun je vaststellen of er binnen het bedrijf op dat aspect nog aandachtspunten aanwezig zijn. Er is pas een arbocatalogus bijgekomen, gericht op biologische agentia. Ook die ga ik lezen. Ik zie de arbocatalogus als een thermometer. In tegenstelling tot haar voorganger heeft ze nog niet deelgenomen aan een regiobijeenkomst of gebruikgemaakt van Handige Herman. Maar dat gaat zeker gebeuren. Ze haalt ook veel informatie van de sites RIE.nl en arboportal.nl en is lid van de vakvereniging NVvA. Loketraam Joyce Vullings heeft geen spijt van haar overstap naar Ergon. Het is prettig werken bij een SW-bedrijf. Laatst was er voor een medewerker in een rolstoel een aanpassing aan een receptiebalie wenselijk, omdat hij niet bij de greep van het loketraam kon komen. Als je daarna dan de blijheid op zo n gezicht ziet en dankjewel hoort. Daar doe je het voor! Voorkomen dat een medewerker uitvalt als gevolg van zijn beperkingen. Participatiewet Welke gevolgen en vraagstukken de invoering van de Participatiewet voor de Projectmedewerker Arbo en Milieu met zich meebrengt, kan Joyce Vullings nog niet inschatten. De gemeenten moeten nog besluiten welke rol Ergon hierin krijgt. Omdat de wet de plaatsing van zo veel mogelijk arbeidsbeperkten bij externe werkgevers behelst, zal de focus komen te liggen in het aanpassen van het werk, de werkplek en de werkomstandigheden op de mogelijkheden van de medewerker. Ergon heeft jarenlange ervaring in het meedenken over en geschikt maken van werkplekken. Het zou zonde zijn om daar geen gebruik van te maken. 8 BuitenGewoon werken voorjaar 2015

9 Nadine Bons René Walenberg Atlant Groep brengt ziekteverzuim omlaag: Met een gebroken pols kun je nog steeds werken De nadruk leggen op iemands aanwezigheid in plaats van afwezigheid. Uitgaan van wat iemand nog wel kan in plaats van wat iemand niet meer kan. En de SW-medewerkers daar zelf over laten nadenken. Met die veranderingen is de Atlant Groep er de afgelopen jaren in geslaagd het ziekteverzuim drastisch omlaag te krijgen. Verzuim gaat uit van iets negatiefs: afwezigheid. Dat hebben we weten om te buigen naar iets positiefs: aanwezigheid. In 2011 lag het ziekteverzuim onder de ongeveer medewerkers van de Atlant Groep op 16 procent. Daarmee stak de SW-organisatie uit Helmond en omgeving uit boven het gemiddelde in de branche. Dat was reden om een overkoepelende projectgroep op te zetten en met een andere blik naar verzuim te gaan kijken, vertelt algemeen directeur René Walenberg. In 2012 ging project Aanwezigheidsstrategie van start, onder leiding van P&O-adviseur Nadine Bons. BuitenGewoon werken voorjaar

10 Knelpunten De projectgroep bestond uit P&O-adviseurs, leidinggevenden, een directielid, een arbeidsdeskundige en een arbeids- en organisatiepsycholoog. Zij brachten eerst de knelpunten in kaart. De medewerkers bleken weinig betrokken bij het onderwerp ziekteverzuim en de gevolgen ervan voor de organisatie. Ook ontstond er bij telefonische ziekmeldingen vaak discussie tussen medewerker en leidinggevende als de laatste doorvroeg om te achterhalen of de melding wel terecht was. Dat maakte het lastig te bespreken welke werkzaamheden de medewerker eventueel nog kon doen, waardoor de ziekmelding al snel een feit was. Visie op verzuim Wat is eigenlijk onze visie op verzuim?, was de volgende vraag van de projectgroep. Om die te formuleren, hebben we aansluiting gezocht bij de algemene visie van de Atlant Groep, legt Bons uit. Die houdt in dat iedereen moet meedoen aan het arbeidsproces en dat werken staat voor aanwezigheid en maximale inzet. Een indicatie betekent toegang tot werk. Je kunt dus werken, een beperking is geen reden voor arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat een medewerker altijd aanwezig hoort te zijn, behalve bij ziekte met een medisch oordeel. Zo kwamen we uit bij de slogan: Als je voor de Atlant Groep kiest, kies je voor werken. Aanwezigheidsstrategie Vervolgens formuleerde de projectgroep de aanwezigheidsstrategie. Bepalend daarin is de focus op aanwezigheid in plaats van afwezigheid en op iemands mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden, zegt Bons. We willen dat medewerkers zelf nadenken over wat ze nog kunnen. Wij kunnen het eigen werk altijd aanpassen of vervangend werk zoeken - aangepast werk bieden is immers onze specialiteit. Daarmee zijn we afgestapt van het recht dat iemand per definitie ziek is als hij zich ziek meldt; hij vraagt voortaan verzuimverlof aan. Het gaat er vooral om dat de medewerker er zelf ook over nadenkt. Bij hoofdpijn niet automatisch thuisblijven, maar bedenken: misschien kan ik een paracetamol nemen en toch gaan werken. Zelfs met een gebroken pols kun je met één arm nog werk doen. We maken verschil tussen ziek zijn en arbeidsongeschiktheid; arbeidsongeschikt ben je pas als je niet in staat bent enig werk te verrichten. Daarbij demedicaliseren we aanvragen van verzuimverlof zo veel mogelijk: de nadruk ligt meer op houding en gedrag dan op het medische aspect. Open dialoog De projectgroep werkte de visie en strategie, samen met de arbodienst, uit in nieuwe regels en een verzuimprotocol en maakte een communicatieplan. Ook de OR werd er nadrukkelijk bij betrokken. Daarna gaven directeur en P&O-adviseurs diverse presentaties aan leidinggevenden. De P&O-adviseurs presenteerden het nieuwe beleid en de achterliggende gedachte ook in het werkoverleg met medewerkers, waardoor er volgens Bons een open dialoog ontstond. In de laatste fase zijn de leidinggevenden individueel gecoacht door medewerkers van de arbodienst. Het onderwerp is voortdurend onder de aandacht gebracht tijdens het overleg op de werkvloer, maar ook in het personeelsblad Atlant Krant en via posters. Arboverpleegkundige In de nieuwe werkwijze blijft de leidinggevende de regisseur van het verzuim, maar wordt hij elke ochtend ondersteund door een arboverpleegkundige. Een medewerker die verzuimverlof Van links naar rechts op de foto: Wiljan van Neerven, Denise Schmitt, Petra Koolen (werkleider) en Jolanda van Dam. De betreffende afdeling, onderdeel van de basisvoorziening Helmond, heeft over het jaar 2014 een verzuimpercentage van 3,4% met een bezetting van 35 medewerkers. Dit is het laagste verzuim van alle basisvoorzieningen. aanvraagt, bespreekt met zijn leidinggevende wat hij nog wel denkt te kunnen. Kan hij niet volledig werken, dan moet hij na zijn aanvraag de arboverpleegkundige bellen, want die is neutraal en bevoegd om medische vragen te stellen. Bovendien kan die meteen contact opnemen met de bedrijfsarts en een afspraak maken, wat tijdwinst oplevert bij een mogelijke re-integratie. Commitment De resultaten mogen er zijn. In 2012 daalde het ziekteverzuim binnen de Atlant Groep tot 12,4 en in 2013 tot 9,6 procent. Vorig jaar nam het weer licht toe tot 10,2 procent, maar dat kwam vooral door het langdurig verzuim (de aanpak daarvan staat voor 2015 op het programma). Iedereen begrijpt nu dat verzuim een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van werkgever, leidinggevende en medewerker. Daarbij zijn de regels eenduidig en weet iedereen waar hij aan toe is, verduidelijkt Nadine Bons. De medewerkers denken na voordat ze bellen en zeggen steeds vaker zelf al wat ze nog denken te kunnen. Leidinggevenden merken dat de werkrelatie minder onder druk staat. De discussies blijven achterwege en het lukt beter afspraken te maken. Dankzij de coaching groeien zij nog meer in hun rol als verzuimregisseur. De directie is de grote aanjager geweest. Die heeft commitment gecreëerd en zorgt dat het onderwerp hoog op de agenda blijft staan. Succesfactoren Gezamenlijke verantwoordelijkheid Integrale aanpak Medisch oordeel door de arboverpleegkundige Open dialoog met medewerkers over ziekte en arbeidsongeschiktheid, mogelijkheden en onmogelijk heden Strategie en visie worden volledig gesteund door de top van de organisatie 10 BuitenGewoon werken voorjaar 2015

11 Vitaliteit in beeld Van een betere gezondheid profiteert de medewerker 24 uur per dag, de werkgever profiteert er 8 uur van mee. Vitaliteit in beeld: het project Aan het project Vitaliteit in beeld, dat SBCM in samenwerking met Zilveren Kruis Achmea uitvoerde, hebben vijf SW-bedrijven deelgenomen. Het doel van het project was: 1. Bewustwording van eigen verantwoordelijkheid bij medewerkers en werkleiders. 2. Stimuleren beleidsontwikkeling en uitvoering van vitaliteit en gezondheid bij SW-bedrijven. Medewerkers en leidinggevenden vulden een vitaliteitsscan in en kregen individuele terugkoppeling. Op basis van de uitkomsten gingen medewerkers en leidinggevenden in groepsbijeenkomsten in gesprek over de mogelijkheden om de vitaliteit te bevorderen. Een aantal van deze ideeën hebben we hier voor u uitgelicht. Wat hebben medewerkers bedacht om hun vitaliteit te verbeteren? Gezonde boodschappen kopen Vaker de trap nemen Bushalte eerder uitstappen Waarmee kan het bedrijf de medewerker ondersteunen? Snoepautomaat vervangen door fruitautomaat Kantine prijzen veranderen: snacks duurder en gezond eten goedkoper Meer sta-werkplekken Haalbaar plan maken om eigen vitaliteitsdoelen te realiseren Wilt u ze allemaal lezen? Kijk dan op de SBCM-site. Tips van medewerkers om ervaren werkdruk te verminderen Een rustige en schone werkplek Betere werkplanning om piekdrukte en leegloop te voorkomen Meer afwisseling in het werk: zowel fysiek als mentaal Tips voor een positieve en stimulerende bedrijfscultuur Elkaar vaker een compliment geven en minder roddelen Werkleiding geeft het goede voorbeeld: practice what you preach BuitenGewoon werken voorjaar

12 Ric Engelberts Reinier van Broekhoven Ontwikkeltraject bevordering inzetbaarheid Maatwerk bij terugdringen ziekteverzuim Veel SW-bedrijven kampen met een ziekteverzuim dat structureel hoger ligt dan in het reguliere bedrijfsleven. Deelname aan het SBCM-project Ontwikkeltraject bevordering inzetbaarheid biedt de mogelijkheid om met ondersteuning door een ervaren adviseur het verzuimpercentage terug te dringen. Twee SW-organisaties, Hameland in Lichtenvoorde en Soweco in Almelo, zijn na de zomer van 2014 met het project gestart. Soweco probeert al jaren het hoge ziekteverzuim aan te pakken, vertelt algemeen directeur Reinier van Broekhoven. Voor 2011 was ons verzuim erg hoog. We hebben onderzocht wat we daaraan konden doen, goede voorbeelden van andere SWbedrijven tot ons genomen, projecten gedaan. Daarmee konden we het verzuim terugdringen naar 13 procent, maar dat was nog altijd bovengemiddeld. Onze ambitie is om het naar 9 procent te krijgen. Wat kunnen we nog doen behalve weer andere regels afspreken? Met die vraag konden we goed terecht bij de adviseurs van het ontwikkeltraject. Elk bedrijf heeft zijn eigen kenmerken en vragen. Een standaardaanpak werkt dus niet. In dit project kun je met de adviseurs maatwerkafspraken maken. Onvrede Hameland besloot vanaf 2010 alle productactiviteiten af te stoten en zich te concentreren op detachering. Voor de medewerkers die vanwege hun beperkingen niet of moeilijk gedetacheerd konden worden, moest het bedrijf op zoek naar nieuwe activiteiten. Dat viel niet mee. Voor deze groep bleek niet altijd voldoende werk te vinden en het werk dat er was, was vaak weinig uitdagend. Dit leidde tot onvrede, die tot uiting kwam in de medewerkers-tevredenheidsonderzoeken, en tot een verhoogd verzuim onder de medewerkers die beschut binnen werken. Dit verzuim omlaag brengen, vraagt om een structurele aanpak. Het ontwikkeltraject kan ons daarbij helpen. Ons doel is bij beschut binnen een afname van 22 naar 10 procent in twee jaar tijd te realiseren, motiveert Ric Engelberts, Manager Werken, de deelname van Hameland. 12 BuitenGewoon werken voorjaar 2015

13 Zelfevaluatie Soweco begon het project met een grondige zelfevaluatie. De adviseurs spraken met managers, werkleiding, medewerkers, arbodienst en ondernemingsraad. Van Broekhoven: Een belangrijke constatering was dat we een cultuur hebben waarin niet iedereen zich aan afspraken houdt. Zowel medewerkers als werkleiding vinden het soms normaal dat iemand zich vanwege zijn beperkingen vaker ziek meldt of langer thuis blijft. Er wordt niet altijd meteen contact opgenomen met een ziekmelder, terwijl dat wel de afspraak is. Dat accepteren we niet meer! Direct leidinggevenden moeten hierin voorbeeldgedrag tonen, net als het hogere management. Dat moet ook aandacht aan het onderwerp blijven schenken en de leidinggevenden ondersteunen in aanpak en cultuuromslag. Onzekerheid Uit de zelfevaluatie van Soweco bleek ook dat het management de medewerkers onvoldoende had meegenomen met alle veranderingen in de SW-sector. Mensen met een beperking apart zetten in een instelling of sociale werkplaats, past niet meer in deze tijd van zelfredzaamheid en Participatiewet. Hierdoor verandert er veel voor SW-bedrijven en dus ook voor hun medewerkers. Behalve hen beter op de hoogte houden, moeten we vooral ook met ze in gesprek over wat die veranderingen voor hen betekenen. Anders kweek je onrust en onzekerheid, met ziekteverzuim als een van de gevolgen, zegt Van Broekhoven. Engelberts herkent dat bij Hameland. Het gaat om systeemveranderingen, die soms snel moeten worden ingevoerd. Dan neem je niet altijd genoeg tijd om je mensen mee te nemen in dat proces. Het verzuim omlaag brengen, vraagt om een structurele aanpak. Het ontwikkeltraject helpt daarbij. Expertise De projecten lopen nog, maar beide SW-bedrijven merken al resultaat. Engelberts stelt dat ook de sfeer op de werkvloer verbetert. Medewerkers voelen zich weer nodig en er heerst een grotere betrokkenheid bij elkaar en het bedrijf. Volgens Reinier van Broekhoven zijn lagere verzuimcijfers goed voor de bedrijfscultuur, maar ook voor het imago van de SW-sector. Het gaat om een groot maatschappelijk vraagstuk: op een beroepsbevolking van 7,5 miljoen hebben 1,2 miljoen Nederlanders een arbeidsbeperking. Doordat wij met deze kwetsbare groep mensen werken, hebben wij veel meer kennis en expertise over de aanpak van verzuim dan reguliere bedrijven. Dat moeten we uitdragen. Als we dat goed doen, hebben we goud in handen in de overgang naar de participatiemaatschappij. Werkvloer Hameland concentreert zich bij de verzuimaanpak op de werkvloer en structureel overleg. Vanuit het concept anders kijken naar verzuim gaan medewerkers en direct leidinggevenden onder begeleiding van de adviseur vaker met elkaar het gesprek aan. Verzuim kan behalve met ziekte ook te maken hebben met zaken die spelen in het bedrijf of iemands privéleven; de leidinggevenden kunnen dan ook daarnaar vragen. Werkleiding en management overleggen eveneens meer. Communicatie moet niet alleen top-down, maar ook bottom-up gaan. Daarom hebben we nu maandelijks een groepsoverleg van werkbegeleiders, teamleider en medewerkers waarin verzuim en gezondheid op de agenda staan. Ook wordt de werkbegeleiding door de adviseur gecoacht in de gesprekken en aanpak, legt Ric Engelberts uit. Fasemanager Monique Petit voegt toe dat Hameland ook elke twee weken een sociaal-medisch teamoverleg (SMT) heeft ingesteld. Daarin bespreken we casuïstiek en maken afspraken over beleidsaanpassingen. Fysiotherapeut Ook zet Hameland de fysiotherapeut preventief in. Monique Petit: We willen problemen niet medicaliseren en voorkomen dat medewerkers meteen naar de bedrijfsarts gaan. Omdat veel klachten te maken hebben met het bewegingsapparaat, kunnen medewerkers en leidinggevenden preventief de fysiotherapeut raadplegen over zaken als werkhouding, werkplekinrichting, voldoende afwisseling tussen staand en zittend werk. We stimuleren hen om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Medewerkers stimuleren we in hun eigen verantwoordelijkheid. Zo kun je iemand die maximaal vijftig minuten hetzelfde werk mag doen, een eierwekker geven en zeggen dat hij daarna zijn leidinggevende moet aanspreken. Meer informatie Wilt u ook een effectieve verzuimaanpak om de inzetbaarheid van uw medewerkers te vergroten? Meld u dan aan voor het ontwikkeltraject van SBCM. U krijgt twee derde van de kosten vergoed, tot een maximum van per project. Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met projectleider Bruno Fermin, (070) of BuitenGewoon werken voorjaar

14 Column lectoraat Duurzaam werken Harry Michon lector Duurzaam werken Duurzame werking? Tekst: H. Michon In de afgelopen vier jaar is, met financiering van SBCM en Fontys HRM en Psychologie, het lectoraat Duurzaam werken; supporting employability opgezet bij genoemd Fontys instituut. De opdracht was om praktijkgericht onderzoek te doen naar de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We gingen op zoek naar inzichten die direct toepasbaar zijn of opgepakt kunnen worden in de praktijk. De hoofdvraag was welke ondersteuning mensen uit de doelgroep kunnen gebruiken om duurzaam te werken in een gewone baan en hun inzetbaarheid in werk te vergroten. De praktijk waarop we ons gericht hebben, was die van de sociale werkbedrijven. 14 BuitenGewoon werken voorjaar 2015

15 Hoe werkt zo n lectoraat? Die hoofdvraag is opgepakt volgens het centrale idee achter een lectoraat bij Fontys en andere hbo-instellingen. Dat wil zeggen dat met docenten en studenten praktisch onderzoek is gedaan, op geleide van de vragen uit de praktijk. Daarvoor werd een kenniskring van docent-onderzoekers opgericht. De inzichten uit het onderzoek zijn steeds gedeeld met de betrokken praktijken en de bredere re-integratiepraktijk. Ook zijn die inzichten in het lesaanbod voor studenten HRM en Toegepaste Psychologie opgenomen. Direct, doordat de betrokken docenten hun onderzoeksbevindingen in de eigen colleges en werkgroepen konden integreren; en op meer getrapte wijze, door mee te werken aan de ontwikkeling van nieuwe lesinhoud. Op die manier, zo is de gedachte achter zo n lectoraat, leiden we de professionals van de toekomst beter op, met meer gevoel voor de praktijk en bagage om effectief te handelen. In die praktijk ontstaan weer nieuwe kennisbehoeften en dilemma s die om nader onderzoek vragen. En zo kan een nieuwe onderzoekscirkel worden doorlopen. Onderzoek inbedden in onderwijs Zo is bijvoorbeeld meegewerkt aan de minor Duurzame Inzetbaarheid, een keuzevak waarin Fontys-studenten van binnen en buiten de opleiding zich verder kunnen verdiepen in de arbeidsre-integratie. Studenten gingen, als onderdeel van die minor, de praktijk in met de opdracht om een re-integratieprofessional te interviewen, bijvoorbeeld een jobcoach van een sociale werkvoorziening. Bevindingen vanuit de kenniskring werden toegepast bij de voorbereiding op die interviews. De hoofdvragen waren: hoe werkt de professional? en: wat werkt (goed) volgens hem of haar? Door het interview ook echt volgens kwalitatieve onderzoeksmethoden te doen, worden studenten beter op het spoor gezet om kritisch en reflecterend stil te staan bij de kern van het werk van een re-integratieprofessional. Zij leren kritische vragen te stellen, goed door te vragen en naderhand de informatie te analyseren. De studenten leren dus eigenlijk hoe je echt iets kunt leren van de ander. Een andere mooie opbrengst is dat zij de opgedane vaardigheden en inzichten toepassen in hun afstudeeronderzoek. Er is dus iets meer lijn aangebracht in het opleiden in onderzoeksvaardigheden. De praktijk gevonden? De docent-onderzoekers van het lectoraat hebben enkele mooie producten ontwikkeld die handvatten bieden voor de praktijk. Zo is de opleidingsmodule Functiecreatie gemaakt, die op dit moment als pilot bij Ergon in Eindhoven in company wordt gegeven. In Nederland is al het nodige ontwikkeld aan cursussen, met name vanuit UWV en SBCM / Disworks. Voor de nieuwe opleidingsmodule is ook nauw samengewerkt met die twee partijen en is voortgeborduurd op de aanwezige knowhow. De nieuwe module is specifieker gericht op hbo- en hbo+-professionals en onderscheidt zich onder andere ook van het bestaande aanbod door theorie en les te combineren met praktijkopdrachten. Om die praktijkopdrachten mogelijk te maken, duurt de cursus bij elkaar ongeveer een half jaar, met tussen de twaalf lesbijeenkomsten voldoende tijd om het huiswerk te doen. De ervaringen die cursisten daarmee opdoen worden in de lessen besproken en geëvalueerd. Zo hoopt de opleiding reflective practitioners af te leveren, die kunnen toepassen wat ze hebben geleerd. Ook met andere onderzoeken hebben de docent-onderzoekers van het lectoraat de praktijk opgezocht. Een handreiking eigen kracht is bijna klaar en wordt binnenkort gepubliceerd. Ook is een checklist ontwikkeld om de cultuur van een werkgever te kunnen inschatten. Beide aspecten, zowel de eigen kracht van de werknemer aanspreken als de werkgever goed leren kennen, zijn immers belangrijk om een goede match tot stand te brengen. Borging Op dit moment wordt hard gewerkt aan het afronden van het lectoraat en een belangrijke vraag is uiteraard hoe de opbrengsten geborgd kunnen worden. Bij Fontys is in elk geval al concreet afgesproken hoe de diverse inzichten met betrekking tot re-integratie in een vroeg stadium in het curriculum aan de orde komen. Een kernthema bij Fontys HRM en Psychologie is reflectie op wat de Economie van het geluk wordt genoemd. Een loopbaan opbouwen is meer en meer een kwestie van psychische gezondheid, mentale weerbaarheid ontwikkelen en je talenten kunnen aanwenden. Daarbij is het niet zozeer de vraag wie de beste is en het meeste talent heeft, als wel hoe we datgene kunnen doen waar we ons goed bij voelen. In mijn ogen biedt een werkomgeving waar dit adagium heerst, als vanzelf meer kansen voor mensen voor wie meedoen aan het arbeidsproces niet vanzelfsprekend is. Ik denk dat de producten van het lectoraat heel bruikbaar kunnen zijn bij het scheppen van die kansen. Ik hoop dat veel sociale werkbedrijven er ook zo over denken! Harry Michon / Per 1 april stopt het lectoraat volgens de overeengekomen uitvoeringsperiode. Op 24 april is een afsluitende bijeenkomst waarvoor u zich kunt opgeven via Met dank aan de bijdragen van de docent-onderzoekers: P. Bos, W. van Gerwen, K. Helfenrath, R. Kersten en L. Smit-Volkers. Aan het lectoraatsonderzoek hebben diverse SW-bedrijven meegewerkt, onder wie: Alescon werk/leerbedrijven; Atlant Groep; Diamant- Groep; Ergon; Gemeente Amsterdam - DWI; Lander; MTB Regio Maastricht; Pauwbedrijven; Relim; Risse Groep; UW Re-integratie; Weener Groep; Werkse! (Combiwerk); WNK Bedrijven; WSD-Groep. Reageren? BuitenGewoon werken voorjaar

16 Buiten Gewoon werken SBCM Roadshow Steffie Gezond Cornelijne Bierenga Cornelijne werkt al 7 jaar met heel veel plezier bij SWB in Hengelo waarvan het laatste half jaar als inpakmedewerkster op de afdeling Verpakken en Assembleren. Cornelijne was vorig jaar op 8 december samen met haar collega s uitgenodigd voor de SBCMroadshow Steffie Gezond. Hoe belangrijk is gezond eten en bewegen voor jou? Door mijn schildklierproblemen ben ik heel bewust met voeding bezig. Een paar jaar geleden woog ik nog 115 kg en moest het roer echt om. Inmiddels geeft mijn weegschaal 80 kg aan. Ik heb dit niet alleen bereikt door gezond te eten maar ook door voldoende te bewegen. Ik pak dagelijks de fiets, wandel en zwem regelmatig en doe aan yoga. Yoga helpt mij voornamelijk om te ontspannen. Wat vond je het leukst van de roadshow van SBCM? Ik vond het erg leuk om hier samen met mijn collega s aan deel te nemen. Alles werd op een leuke manier gepresenteerd. Het was met momenten heel erg komisch. We hebben heel erg gelachen. Wat heb je van de roadshow geleerd? Het is voor mij noodzaak om gezond te eten. Hiervoor heb ik in het verleden met regelmaat een diëtist bezocht. Inmiddels weet ik er gelukkig voldoende van. Het was erg fijn om tijdens de roadshow de bevestiging te krijgen dat ik op de goede weg ben.

Help! Verzuim voorkomen

Help! Verzuim voorkomen TIP: dit is een interactieve pdf. de inhoudsopgave en het menu onder aan de pagina s zijn clickable. Help! Verzuim voorkomen Een leidraad voor werkoverleg met medewerkers over verzuim Deze publicatie is

Nadere informatie

Plan van Aanpak terugdringen langdurig verzuim sector SW 2014

Plan van Aanpak terugdringen langdurig verzuim sector SW 2014 Plan van Aanpak terugdringen langdurig verzuim sector SW 2014 Inleiding AStri beleidsonderzoek en advies heeft in opdracht van SBCM een onderzoek uitgevoerd naar de achtergrond en aanpak van het ziekteverzuim

Nadere informatie

Denkkader bevorderen inzetbaarheid en verlagen verzuim

Denkkader bevorderen inzetbaarheid en verlagen verzuim Tip: Dit is een interactieve PDF Denkkader bevorderen inzetbaarheid en verlagen verzuim Het denkkader geeft inzicht in de mogelijkheden om de inzetbaarheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat 2013 Re. Entry is samenwerkingspartner binnen FIT Return (zie www.fit-return.nl) 1 Arbeid en Belastbaarheid Intake Fysiek (Arbeids- Bedrijfsfysiotherapeut) De

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Uitwerking van de resultaten, 6 nov. 2012 Pieter Diehl (Voorzitter BvAA en Management & Consultant bij Edux te Breda, pdiehl@edux.nl) Jos

Nadere informatie

In gesprek met medewerkers over verzuim

In gesprek met medewerkers over verzuim TIP: dit is een interactieve pdf. de inhoudsopgave en het menu onder aan de pagina s zijn clickable. In gesprek met medewerkers over verzuim Inhoud 1. verzuim bespreken met medewerkers Het is belangrijk

Nadere informatie

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger!

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Vooraf Psychisch verzuim Problemen. Op het werk of privé. Die Psychisch verzuim is ziekteverzuim vanwege hebben we allemaal wel eens. Uw psychische

Nadere informatie

Tekst: Stan Verhaag Foto s: Shutterstock

Tekst: Stan Verhaag Foto s: Shutterstock Verzuimaanpak moet Dit artikel gaat over een cijfer. Dat cijfer is 13,3. Het is het verzuimpercentage onder SW-medewerkers in het jaar 2012 (zwangerschaps- en bevallingsverloven niet meegerekend). 12 SW-Journaal

Nadere informatie

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL Ik ben Geïnteresseerd Creatief WWW.IKBENHARRIE.NL Communicatief Geeft aandacht Eerlijk Gestructureerd Geduldig Harrie is ontwikkeld door CNV Jongeren en Vilans, met dank aan de support van UWV en Instituut

Nadere informatie

Evaluatie en uitkomsten van project Vitaliteit in Beeld 21 januari 2015

Evaluatie en uitkomsten van project Vitaliteit in Beeld 21 januari 2015 Evaluatie en uitkomsten van project Vitaliteit in Beeld 21 januari 2015 Aanleiding en korte omschrijving van het project In 2014 hebben vijf bedrijven deelgenomen aan het project Vitaliteit in Beeld. Een

Nadere informatie

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te bewegen tot scholing en opleiding Doel van dit stappenplan is aan te geven hoe P&O leidinggevenden kan helpen bij het selecteren van de doelgroep, het voeren van

Nadere informatie

jouw gezondheid telt! Ziekteverzuim HAIRDRESSER

jouw gezondheid telt! Ziekteverzuim HAIRDRESSER HEALTHY jouw gezondheid telt! Ziekteverzuim HAIRDRESSER Ziekteverzuim Ziekteverzuim komt altijd voor. Een hoog ziekteverzuim is een probleem. Hoog verzuim kan een financiële molensteen zijn en de teamsfeer

Nadere informatie

Arbocatalogus Tuincentra

Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Voorwoord Voor u ligt de Arbocatalogus Tuincentra, het oplossingenboek voor arborisico s in tuincentra. In de tuincentra denken we bij veiligheid automatisch

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

zelf regie eigenaarschap vertrouwen

zelf regie eigenaarschap vertrouwen Showcase HBO, 2015 LTC, Pim Mulier en Winnock (samen Santrion) begeleiden meerdere HBO opleidingen thema gericht. Thema s die onder andere spelen zijn: werkdruk, organisatieverandering, het nieuwe werken,

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Verzuim onder de duim Cecile Timmermans Elisabeth ziekenhuis

Verzuim onder de duim Cecile Timmermans Elisabeth ziekenhuis Verzuim onder de duim Cecile Timmermans Elisabeth ziekenhuis Partners: Inhoud presentatie Belangrijke aspecten bij verandering verzuim De belangrijkste actoren Hoe houd je goede resultaten vast Vragen/opmerkingen

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt Jaarplan 2017 2 Jaarplan 2017 Gemeenten leggen de basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt

Nadere informatie

WERKMAAT = MAATWERK. Concreet, succesvol en duurzaam aan de slag! Informatie voor WSP-medewerkers

WERKMAAT = MAATWERK. Concreet, succesvol en duurzaam aan de slag! Informatie voor WSP-medewerkers WERKMAAT = MAATWERK Concreet, succesvol en duurzaam aan de slag! Informatie voor WSP-medewerkers De Werkmaat ontvangt: een dagdeel training op locatie; eén op één training, dus volop ruimte voor maatwerk;

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

meer dan re-integratie

meer dan re-integratie meer dan re-integratie is een goed re-integratiebureau? wij werken ONS ANTWOORD HIEROP IS: Een re-integratiebureau dat dagelijks met toewijding, zorg en passie werknemers en werkgevers begeleidt en ondersteunt,

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

OVEREENKOMST. Het ontwikkelen van een BRAVO beleid, welke vanzelfsprekend onderdeel wordt van de bedrijfsvoering

OVEREENKOMST. Het ontwikkelen van een BRAVO beleid, welke vanzelfsprekend onderdeel wordt van de bedrijfsvoering OVEREENKOMST PROJECTPLAN Voorbeeld: Zorgcombinatie Noorderboog Naam BRAVO project: Fit4Work Zorgcombinatie Noorderboog biedt ziekenhuiszorg, verpleging en verzorging in de regio Meppel en Steenwijkerland.

Nadere informatie

Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening

Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk. Vaak

Nadere informatie

Hoe blijf je er gezond bij?

Hoe blijf je er gezond bij? Het Nieuwe Werken Hoe blijf je er gezond bij? Aandachtspunten bij een verantwoorde introductie W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 1 10-09-10 09:19 W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 2 10-09-10 09:19 Het Nieuwe

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing Duurzame Inzetbaarheid Plan van Aanpak Verstarring erger dan vergrijzing Energiek zijn en blijven is motivatie x competenties x conditie Definitie: Duurzame inzetbaarheid is de mate, waarin medewerkers

Nadere informatie

Vrijheidsbeperkende maatregelen. Vrijheidsbeperkende maatregelen terugdringen? in de langdurende zorg. Vilans helpt mee

Vrijheidsbeperkende maatregelen. Vrijheidsbeperkende maatregelen terugdringen? in de langdurende zorg. Vilans helpt mee Vrijheidsbeperkende maatregelen in de langdurende zorg Vrijheidsbeperkende maatregelen terugdringen? Vilans helpt mee Hoe staat je organisatie ervoor? Kom erachter hoe het staat met vrijheidsbeperking

Nadere informatie

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen Zinthese Plus is een bureau gespecialiseerd in het gedrag van mensen in hun werkomgeving.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. 1. Waarom is de VeiligPlus-aanpak ontwikkeld? 2. Voor wie is de VeiligPlus-aanpak ontwikkeld?

Veelgestelde vragen. 1. Waarom is de VeiligPlus-aanpak ontwikkeld? 2. Voor wie is de VeiligPlus-aanpak ontwikkeld? Veelgestelde vragen 1. Waarom is de VeiligPlus-aanpak ontwikkeld? Alle professionals en cliënten in de gehandicaptenzorg moeten zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Dat is het doel van de VeiligPlus-aanpak.

Nadere informatie

De Participatiewet en veiligheid op de werkvloer

De Participatiewet en veiligheid op de werkvloer Op weg naar een participatiemaatschappij met als thema: Veiligheid? Zoek het ff zelf uit! De Participatiewet en veiligheid op de werkvloer NVVK congres 2 0 1 5 Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd;

Nadere informatie

Werkgevers en de Participatiewet

Werkgevers en de Participatiewet s en de Participatiewet Thema van de presentatie: hoe ervaren werkgevers het werken met (de doelgroep van) de Participatiewet? Miniconferentie Berenschot- CentERdata, 11 december 2015 Door Paul Schenderling

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

Wie dit niet kan lezen, is niet gek! Laaggeletterdheid bij SITA

Wie dit niet kan lezen, is niet gek! Laaggeletterdheid bij SITA Wie dit niet kan lezen, is niet gek! Laaggeletterdheid bij SITA Het ervaringsverhaal Start met vragen aan u, kort SITA algemeen Laaggeletterdheid bij SITA Afronding met vragen aan u 2 Vraag 1 Heeft u medewerkers

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Bedrijfs- en Arbeidsfysiotherapie. Samen werken aan gezond werk!

Bedrijfs- en Arbeidsfysiotherapie. Samen werken aan gezond werk! Bedrijfs- en Arbeidsfysiotherapie Samen werken aan gezond werk! Samen werken aan gezond werk De vitaliteit van een bedrijf of organisatie is voor een groot deel afhankelijk van de werknemers. Gezonde werknemers

Nadere informatie

Duurzaam aan het werk

Duurzaam aan het werk Visio Zicht op Werk Duurzaam aan het werk Bent u zelf slechtziend of blind en wilt u graag zo goed mogelijk (blijven) functioneren op uw werk? Heeft u een slechtziende of blinde werknemer? Begeleidt u

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt Stel dat iedere medewerker het naar zijn of haar zin heeft op het werk, het gevoel heeft zijn of haar talenten te kunnen inzetten, de sfeer in het team klopt, collega

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Beterschap! Aanbevelingen re-integratie langdurig zieke werknemers

Beterschap! Aanbevelingen re-integratie langdurig zieke werknemers Beterschap! Aanbevelingen re-integratie langdurig zieke werknemers langdurig zieke werknemers Wanneer een werknemer langdurig ziek wordt, zijn werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor de re-integratie.

Nadere informatie

Handleiding bij bedrijfsadvies. Uitvoering van de quick scan

Handleiding bij bedrijfsadvies. Uitvoering van de quick scan Handleiding bij bedrijfsadvies Uitvoering van de quick scan 1 Inleiding Als van het bedrijf toestemming is gekregen om een quick scan uit te voeren om te komen tot een advies voor het bedrijf, zijn er

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

Voor jou als deelnemer. Sterk in Werk helpt je aan een baan die bij je past

Voor jou als deelnemer. Sterk in Werk helpt je aan een baan die bij je past Voor jou als deelnemer Sterk in Werk helpt je aan een baan die bij je past Vind je het lastig om een baan te vinden of te houden? Weet je nog niet waar je talenten liggen, heb je nog geen keuze kunnen

Nadere informatie

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet Format eindrapportage In februari levert Cedris de eindrapportage van de sectorplannen op aan SZW. Middels deze laatste evaluatieronde inventariseren we op arbeidsmarktregioniveau welke resultaten zijn

Nadere informatie

Omdat het werkt Voor u en uw medewerker

Omdat het werkt Voor u en uw medewerker Omdat het werkt Voor u en uw medewerker Certego Specialist Sociale zekerheid Werk en Inkomen IMpact Maakt werken mogelijk! Uw medewerker op de juiste plek Is uw medewerker voor langere tijd ziek? Als werkgever

Nadere informatie

Werkoverleg werkt! Zo werk je prettiger! Werkoverleg, een aantal hulpmiddelen

Werkoverleg werkt! Zo werk je prettiger! Werkoverleg, een aantal hulpmiddelen Werkoverleg, een aantal hulpmiddelen Werkoverleg werkt! Opleidingsmodule Coachend Leidinggeven Tweedaagse cursus voor alle leidinggevenden: voorlieden, objectleiders en rayonleiders. De cursus wordt op

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbo. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de arbocatalogus en over actualiteiten op dit gebied.

Nieuwsbrief Arbo. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de arbocatalogus en over actualiteiten op dit gebied. April 2010 Nieuwsbrief Arbo Inhoudsopgave Website gezondverbond.nl Nieuwe rubriek op de website: In de praktijk Workshop OR-leden aan de slag met de Arbocatalogus, 11 mei 2010 Verbond attendeert arbodiensten

Nadere informatie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie Een andere kijk op werken kanker en re-integratie human support grensverleggend mensenwerk Kanker wordt steeds meer een chronische ziekte, dus krijgen organisaties en werkgevers in toenemende mate te maken

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

Checklist MTO voor OR-en

Checklist MTO voor OR-en Checklist MTO voor OR-en Wat is een MTO: Een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) is een belangrijk instrument om een beeld te krijgen van wat medewerkers van de organisatie vinden, hoe zij in hun werk

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden Verzuimprotocol SHDH Verzuimbeleid in goede banen Aandacht voor verantwoordelijkheden Inhoudsopgave 3 Aandacht voor verzuim Iedere medewerker doet er toe 4 Aandacht voor verantwoordelijkheden Medewerker

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Privacy. Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde

Privacy. Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde Privacy www.oval.nl www.nvab-online.nl Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde Privacy Informatie voor werknemers Het gebeurt iedereen

Nadere informatie

Verzuimaanpak. Koninklijke Burger Groep B.V.

Verzuimaanpak. Koninklijke Burger Groep B.V. Verzuimaanpak Koninklijke Burger Groep B.V. 1 Inleiding 365 goesting heeft een onderscheidende aanpak voor verzuim. Wij garanderen een haalbaar verzuimtarget, gebaseerd op berekende prognoses. Onze aanpak

Nadere informatie

Ondernemingsraden maken afspraken over duurzame garantiebanen voor arbeidsbeperkten. Gabbie van der Kroef, trainer-adviseur SBI Formaat

Ondernemingsraden maken afspraken over duurzame garantiebanen voor arbeidsbeperkten. Gabbie van der Kroef, trainer-adviseur SBI Formaat Ondernemingsraden maken afspraken over duurzame garantiebanen voor arbeidsbeperkten Gabbie van der Kroef, trainer-adviseur SBI Formaat In deze workshop aandacht voor Duurzame garantiebanen. Mensen met

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

Case: Rabobank Nederland. Loes Meijlink, 2011

Case: Rabobank Nederland. Loes Meijlink, 2011 Case: Rabobank Nederland Loes Meijlink, 2011 1 Visie Vitaliteit Rabobank Een vitale medewerker = gezond + inzetbaar De Rabobank heeft stevige ambities. Om die te realiseren, moeten onze medewerkers topprestaties

Nadere informatie

fit for work AAN HET WERK BLIJVEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING WERNEMER

fit for work AAN HET WERK BLIJVEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING WERNEMER HANDREIKING WERNEMER AAN HET WERK BLIJVEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING fit for work Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk.

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

VERZUIM EN COMMUNICATIE. Grip op verzuim

VERZUIM EN COMMUNICATIE. Grip op verzuim VERZUIM EN COMMUNICATIE Grip op verzuim CONTEXT Verzuim en communicatie, waarom? https://youtu.be/xsdaassdck0 Voorstellen Wie ben je, waar werk je, waarom doe je dit werk (wat drijft je). Een woord wat

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Leiding geven aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Gertie Verreck & Ingrid Linders

Leiding geven aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Gertie Verreck & Ingrid Linders Leiding geven aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid Gertie Verreck & Ingrid Linders Duurzame Inzetbaarheid is.. Duurzaam inzetbaar = Gezond, productief en met plezier huidig en toekomstig werk...willen

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Gezond. veilig werken. Sectoraanpak Zorg en Welzijn 2012-2015. dát maakt zorg beter

Gezond. veilig werken. Sectoraanpak Zorg en Welzijn 2012-2015. dát maakt zorg beter Gezond veilig werken Sectoraanpak Zorg en Welzijn 2012-2015 dát maakt zorg beter De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen Voor mensen die met heel

Nadere informatie

Langdurig zieke werknemers: de route naar succesvolle reintegratie

Langdurig zieke werknemers: de route naar succesvolle reintegratie Langdurig zieke werknemers: de route naar succesvolle reintegratie Wanneer een werknemer langdurig ziek wordt, zijn werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor de re-integratie. Er zijn twee mogelijkheden

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Onze plus. Opgericht: collega s en voor u als werkgever. + Verzuimcontrole Het gemis van een zieke werknemer voelt u

Onze plus. Opgericht: collega s en voor u als werkgever. + Verzuimcontrole Het gemis van een zieke werknemer voelt u The missing link The missing link... Onze plus Onze dienstverlening Facts & figures Verzuim is lastig. Voor de zieke, voor de Maatwerk is onze standaard. Wij begeleiden + Verzuimregistratie en beheer Opgericht:

Nadere informatie

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Zwaantina van der Veen / Dymphna Meijneken / Marieke Boekenoogen Stad met een hart Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

ARBO IN DE OR (NAAR EEN VEILIGE EN GEZONDE WERKOMGEVING) BASISTRAINING

ARBO IN DE OR (NAAR EEN VEILIGE EN GEZONDE WERKOMGEVING) BASISTRAINING ARBO IN DE OR (NAAR EEN VEILIGE EN GEZONDE WERKOMGEVING) BASISTRAINING ARBO in de OR (naar een veilige en gezonde werkomgeving) Introductie U zit in de OR of in een VWGM- / Arbo commissie van de OR en

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport.

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Gezond Transport: dé verzuimspecialist voor transport en logistiek. Uw bedrijf werkt op het gebied van transport en logistiek en u bent op zoek

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

Werkgevers Helpdesk Mantelzorg

Werkgevers Helpdesk Mantelzorg Werkgevers Helpdesk Mantelzorg Bijna een of de vijf werknemers heeft mantelzorgtaken. Dat werkt door in uw organisatie. Praktisch, maar ook financieel. Hoe voorkomt u overbelaste medewerkers ten gevolge

Nadere informatie

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen.

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Een overzicht van ons aanbod in 2017-2018 Inhoud Inleiding: Samen investeren

Nadere informatie

Meten is leren: Hoe eff

Meten is leren: Hoe eff Meten is leren: Hoe eff De kwaliteit van uw werkgeverschap in De ziekenhuiswereld kent van oudsher een goed ontwikkeld HR-instrumentarium. Opleidingsmogelijkheden zijn voorhanden, de cao is veelomvattend,

Nadere informatie

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI Beter Af Verzuim Risico Verzekering Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Voor u als werkgever in de sector cultuur is het van groot belang uw organisatie

Nadere informatie

Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet

Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet WAT WIL JE WETEN OVER Introductie: beschut moet of toch niet? 2 discussies: Financieel (kosten beschut) Hoogte vd kosten Dienstverband: vast vs

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Mantelzorg & Hogeschool Rotterdam Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers

Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers 1 november 2017 Overzicht belangrijkste conclusies en aandachtspunten Samenvattend antwoord op hoofdvraag 1: ervaren

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers? Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid

Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers? Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid MT-presentatie Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers?. Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid Campagne De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid Start Startsein in

Nadere informatie

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES E-blog HR special MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES In duurzaam inzetbaar Door Caroline Heijmans en Teresa Boons, INLEIDING Als je medewerkers en managers vraagt wat zij doen

Nadere informatie