Gemeente Breda. SSC Onderzoek en Informatie. Veiligheidsmonitor 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Breda. SSC Onderzoek en Informatie. Veiligheidsmonitor 2012"

Transcriptie

1 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Veiligheidsmonitor 2012 Publicatienummer: 1702 Datum: September 2012

2 In opdracht van: Gemeente Breda Kabinet Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda Afdeling SSC Onderzoek en Informatie NEN-ISO gecertificeerd Projectnummer: 1391 Claudius Prinsenlaan DJ Breda Telefoon Bronvermelding verplicht

3 Samenvatting Inleiding Leeswijzer Jongeren Overlast Aard van delict Beginners, meer- en veelplegers Alcohol- en druggebruik onder jongeren Veilige wijken Onveiligheidsgevoelens Delicten en misdrijven Volwassen verdachten Verkeersveiligheid Veiligheid in de binnenstad Geweld Winkeldiefstal Overlast drank en drugs Verdachten drugsdelicten Bedrijvigheid Bedrijfsinbraken en winkelinbraken Winkeldiefstal Veiligheidsbeleving ondernemers Bijlage. Indeling buurten

4 4

5 Samenvatting Inleiding Deze Veiligheidsmonitor concretiseert de doelstellingen uit het Programma Veiligheid Met de monitor is het mogelijk om ontwikkelingen en knelpunten te signaleren. Samen met andere bronnen en signalen kunnen hiermee prioriteiten in beleid worden gesteld. De rapportage is het vervolg op de 0-meting van 2003 en de vervolgmetingen van 2004 t/m In deze monitor zijn voornamelijk de gegevens gebruikt uit: het politieregistratiesysteem Basis Voorzieningen Handhaving (BVH) Integrale Veiligheidsmonitor (enquête IVM), die eens per 2 jaar wordt gehouden Compas/GPS (Openbaar Ministerie - gegevens over verdachten) HKS/ KLPD (politiegegevens over verdachten) De cijfers hebben betrekking op Overige informatie die is gebruikt komt uit de Misdaadmeter van het Algemeen Dagblad. Daarnaast zijn nog landelijke, regionale en lokale onderzoeken en informatiebronnen gebruikt over bepaalde onderwerpen, zoals het Steunpunt Huiselijk Geweld. Deze samenvatting gaat in op: a) De ontwikkeling betreffende de thema s: Jongeren, Veilige Wijken, Veiligheid in de Binnenstad en Bedrijvigheid; b) Veiligheidsaspecten in de Bredase buurten, opgenomen in het dashboard, en vergelijkingen tussen Breda en de overige grote gemeenten van Nederland; c) Algemene conclusies met daarin de belangrijkste aandachtspunten. a) Thema s 1. Jongeren Doel uit veiligheidsprogramma : - De jongerenoverlast in Breda zal in 2012 minder zijn dan in 2007 (1.417 meldingen) - Het aantal jeugdige beginners zal in 2012 minder zijn dan in 2007 (174) - Het alcoholgebruik door jongeren onder de 16 jaar en jongeren van 16 jaar tot 23 jaar zal in 2012 gedaald zijn ten opzichte van 2007 (47%) Alle doelen uit het veiligheidsprogramma met betrekking tot jongeren zijn behaald. Weliswaar kan voor het aantal door de politie geregistreerde incidenten van jongerenoverlast geen vergelijking worden gemaakt met 2007, maar sinds 2009 is het aantal afgenomen. De verwachting voor 2012 is overigens dat het aantal toeneemt. De beleving van bewoners dat jongerenoverlast vaak voorkomt in hun buurt, is sinds 2009 gelijk gebleven. Ten opzichte van de G32 ervaren de inwoners van Breda relatief weinig overlast van groepen jongeren. Tussen 2008 en 2011 is het aantal jeugdige beginners voor de leeftijdsgroep jaar afgenomen tot 125. De afname van verdachten onder de jarigen wordt vooral veroorzaakt door een forse afname van drugsverdachten in deze leeftijdscategorie. Ook het aantal jong volwassen (18-24 jaar) beginners is gedaald. 5

6 Het alcoholgebruik van jongeren is gedaald van 47% in 2007 naar 43% in Van de Bredase jongeren kan 28% geclassificeerd worden als binge drinker ( binge drinken = 5 glazen alcohol of meer drinken bij één gelegenheid). In 2007 was 25% van de Bredase jongeren een binge drinker. 2. Veilige Wijken Doel uit veiligheidsprogramma : Het gevoel van de veiligheid in de woonbuurt zal in 2012 zijn gestegen: minder dan 28% van de Bredase bewoners voelt zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Deze doelstelling is behaald maar het aantal geregistreerde woninginbraken, autoinbraken en geweldsmisdrijven is gestegen. In 2011 daalde het percentage Bredanaars dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt naar 23%. Echter: Het aantal woninginbraken is gestegen van 14,7 inbraken per woningen in 2009 naar 16,6 inbraken per woningen in Verwachting is dat dit aantal in 2012 verder toeneemt. De toename in het aantal woninginbraken volgt een regionale trend; het aantal woninginbraken is ook in de rest van de regio gestegen. Het aantal geweldsincidenten is gestegen van 16,6 incidenten per inwoners in 2009 naar 17,9 incidenten per inwoners in Het aantal diefstallen uit/vanaf auto s is gestegen van 13,6 incidenten per inwoners in 2009 naar 15,7 incidenten per inwoners in In 2012 zal dit aantal naar verwachting afnemen. In vergelijking tot de G32 vinden in Breda bovengemiddeld veel diefstallen uit/vanaf auto s plaats. 3. Veiligheid in de Binnenstad Doel uit Veiligheidsprogramma : Het blijft veilig uitgaan en winkelen in de Binnenstad van Breda, waarbij het aantal relevante delicten, zoals geweld, overtredingen Opiumwet, straatroof en winkeldiefstallen niet hoger mag komen dan in Deze doelstelling is behaald wat betreft het aantal incidenten van drugsoverlast. Voor geweld en winkeldiefstal is de doelstelling niet behaald. Voor het aantal incidenten van drugsoverlast kan geen vergelijking worden gemaakt met Ten opzichte van 2009 is het aantal incidenten van drugsoverlast en drugshandel gedaald in de centrumbuurten van Breda. De politie registreert veel overtredingen van de Opiumwet vergeleken met de G32. De bewoners ervaren echter niet meer overlast van drugs dan het gemiddelde van de G32. Het aantal drugsverdachten is afgenomen voor alle leeftijdsgroepen sinds Hoewel een vergelijking met 2007 niet mogelijk is, is ten opzichte van 2009 het aantal incidenten van geweld in de binnenstad gestegen. Het grootste aandeel van de geweldsmisdrijven bestaat uit mishandelingen. Het aantal winkeldiefstallen in de binnenstad is toegenomen ten opzichte van

7 4. Bedrijvigheid Doelen uit Veiligheidsprogramma : De veiligheid op de bedrijventerreinen zal in 2012 op het niveau van 2007 blijven (minder dan 772 bedrijfsinbraken) en het tevredenheidgevoel (6,2) van de ondernemers moet stijgen. De veiligheid in winkelcentra moet groter worden en het aantal winkeldiefstallen bedraagt niet meer dan 585 per 1000 winkels. De doelstelling is behaald wat betreft het aantal bedrijfsinbraken. Voor winkelcentra is de doelstelling niet behaald. Het aantal bedrijfsinbraken is gedaald. De verwachting voor 2012 is dat het verder afneemt. Het veiligheidsgevoel van ondernemers is in 2010 toegenomen naar 6,4. Het aantal winkeldiefstallen is toegenomen in In 2009 vonden 561 winkeldiefstallen per winkels plaats. In 2011 is dit gestegen naar 600 winkeldiefstallen per winkels. b) Aandachtspunten Bredase buurten: Dashboard Breda en benchmark G32 Voor de aandachtspunten per buurt is er het Dashboard. Hierin is aangegeven in welke mate de verschillende wijken en buurten afwijken van het Bredase gemiddelde. De onderliggende cijfers zijn van 2011 en hebben betrekking op politiegegevens en het onveiligheidsgevoel van de bewoners. Alle informatie is gerelateerd aan het aantal inwoners, woningen, bedrijven of winkels in een buurt. Onderin de tabel staat waaraan de informatie is gerelateerd. De kleuren geven de afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde aan, waarbij rood een erg negatieve afwijking betekent en donker groen een zeer positieve. De plussen en minnen laten zien in hoeverre de situatie in de buurt ten opzichte van vorig jaar volgens de politieregistratie is verbeterd (+) of verslechterd (-). Daar waar geen + of - staat, is de situatie ongeveer gelijk gebleven. Toe- of afnamen worden niet veroorzaakt door een verandering in de aangiftebereidheid. Ook is een overzicht opgenomen van benchmarkgegevens. Breda is hierbij vergeleken met andere grote gemeenten, zowel voor beleving van veiligheidsaspecten als voor registraties van incidenten. c) Algemene conclusies Bredanaars voelen zich steeds veiliger in hun eigen buurt. Toch stijgt het aantal woninginbraken, auto-inbraken en geweldsmisdrijven in Breda. Daarentegen is de overlast van jongeren en de drugsoverlast afgenomen. Vergeleken met andere grote gemeenten geeft een relatief groot aandeel van de bewoners van Breda aan dat woning- en auto-inbraak vaak voorkomt in de buurt. De politie registreert in Breda relatief veel auto-inbraken evenals overtredingen van de Opiumwet. Onveiligheidsbeleving is er vooral in het centrum en rondom het station, in de Hoge Vucht en in de buurten Heuvel, Tuinzigt, Kievitsloop, Kesteren en Muizenberg. Deze buurten hebben vooral te maken met hogere scores op geweld (vooral Centrum), drugsoverlast, jeugdoverlast, autodelicten en woninginbraken voor sommige buurten (Haagse Beemden). De ontwikkelingen vergeleken met 2009 vertonen een wisselend beeld. 7

8 Dashboard veiligheid: overzicht per buurt Buurt Jeugdcriminaliteit Technopreventie Bedrijfsinbraak Winkeldiefstal Gevoel Rapportcijfer onveiligheid veiligheid subjectief objectief subjectief subjectief objectief subjectief objectief subjectief objectief subjectief subjectief objectief objectief objectief subjectief subjectief Centrum en rondom station 0000 City Valkenberg Chasse Fellenoord Schorsmolen Station Belcrum Hoge Vucht 0101 Doornbos-Linie Biesdonk Geeren-zuid Wisselaar Geeren-noord Breda Zuid-Oost Jeugd en veiligheid Overlast jongeren Geweld Bedreiging/ mishandeling Drugs & verslaving Drugsoverlast Woninginbraak 0200 Brabantpark Sportpark Zandberg Heusdenhout Blauwe Kei IJpelaar Overakker 0303 Ginneken Nieuw Wolfslaar Bavel Ulvenhout Boeimeer / Ruitersbos 0400 Boeimeer Ruitersbos Breda West 0500 Haagpoort Heuvel Tuinzigt Princenhage Westerpark Autodelict Veilige leefomgeving 8

9 Buurt Jeugd en veiligheid Overlast jongeren Jeugdcriminaliteit Geweld Bedreiging/ mishandeling Drugs & verslaving Drugsoverlast Woninginbraak Technopreventie Bedrijfsinbraak Winkeldiefstal Gevoel Rapportcijfer onveiligheid veiligheid subjectief objectief subjectief subjectief objectief subjectief objectief subjectief objectief subjectief subjectief objectief objectief objectief subjectief subjectief Haagse Beemden 0600 Gageldonk Kievitsloop Kesteren Muizenberg Heksenwiel Overkroeten Kroeten Autodelict Veilige leefomgeving Teteringen Prinsenbeek Winkelgebied / bedrijventerrein 0105 Krogten Heilaar 0506 Hazeldonk 0507 Steenakker Emer - Breda totaal 2011 (2009) bron 12,1 (13) 3,6 (4,8) 5,3 (6) 1,4 (1,5) 7,7 (7) 7,5 (8) 1,4 (1,6) 14,9 (12) 16,6 (14,7) 1,9 (1,9) 9,1 (7) 15,7 (13,6) 29,8 (30,0) 600,6 (560,5) 23,4 (26) 6,8 (6,6) % p 1000 inw % % p 1000 inw % p 1000 inw % p 1000 w on % % p 1000 inw p 1000 bedrijven p 1000 w inkels % % IVM BVH IVM IVM BVH IVM BVH IVM BVH IVM IVM BVH BVH BVH IVM IVM legenda: ver boven gemiddeld boven gemiddeld rond Bredaas gemiddelde beneden gemiddeld ver beneden gemiddeld onbekend/geen object afwijkende groei tov gemiddelde ontwikkeling afgelopen 2 jaar = verslechtering tov gemiddelde afwijkende daling tov gemiddelde ontwikkeling afgelopen 2 jaar = verbetering tov gemiddelde Onderzoek en Informatie,

10 Benchmark G32 IVM en AD Misdaadmeter INTEGRALE VEILIGHEIDSMONITOR AD-MISDAADMETER Jeugd en Veiligheid Drugs en alcohol Geweld Woninginbraak drugshandel Voertuigcriminaliteit Bedrijvigheid en Veiligheid Veiligheid in de buurt Tevredenheid gemeente/politie Geweld Autoinbraak Woninginbraak Vaak overlast groepen jongeren in % 18e Vaak jeugdcriminaliteit in % 13e Vaak overlast dronken mensen op straat in % 15e Vaak drugsoverlast in % 12e Schaalscore bedreiging 15e Vaak inbraak in woningen 2e Schaalscore technopreventie 22e-23e Vaak diefstal uit auto's 10e *) Vaak beschadiging auto's 7e Onveilige plekken rondom uitgaansgelegenheid 4e Rapportcijfer veiligheid 21e Onveiligheidsgevoelens in % 11e Schaalscore beschikbaarheid politie 11e Schaalscore functioneren politie in de buurt 18e Schaalscore functioneren gemeente 12e Incidenten geweld per inwoners 18e Incidenten inbraak auto per inwoners 3e Incidenten woninginbraak per inwoners 16e Incidenten drugshandel per inwoners 8e HEBANG-GEMEENTEN 1 Haarlem 15,6 6,5 10,7 4,7 1,4 7,5 1,3 5,4 11,8 30,6 6,8 20,9 4,3 5,2 5,6 71,2 62,0 39, Enschede 11 3,8 8,3 7,8 1,1 6,7 1,7 5,4 10,2 33,3 6,7 21,1 4,4 5,3 5,5 85,7 92,1 55, Breda 12,1 5,3 8,7 7,5 1,4 14,9 1,9 9,1 14,4 35,9 6,8 23,4 4,4 5,5 5,5 92,3 110,7 47, Arnhem 13,2 5,6 10,3 6,8 1,6 9 1,7 9,6 13,2 37,5 6,6 25,9 4,2 5,1 5,7 116,6 105,8 52, Nijmegen 13,3 5 9,5 6,7 1,5 7,4 1,3 6 11,5 33,9 6,7 25,8 4,8 5,4 6,3 94,7 68,8 62, Groningen 114,3 44,6 56, OVERIGE GEMEENTEN 7 Alkmaar 17 4,8 9 8,9 1,5 9,4 1,6 4,8 8,4 28,6 6,7 22,5 4,4 5,3 5,8 96,9 52,4 57, Almelo 10,8 3,3 8,1 6, ,8 2,4 8,4 25,8 6,7 18,5 4,5 5,2 5,4 88,8 18,0 27, Amersfoort 8,3 4,4 7,3 5,6 1,1 8 1,6 6,9 8,8 25,6 6,9 15,6 4,5 5,7 x 67,5 56,0 40, Deventer 73,3 59,4 32, Dordrecht ,7 8,6 1,6 4,9 1,7 4,8 10,4 26,5 6,8 21,7 4,3 5,1 5,6 94,9 67,2 32, Ede 10,8 4,3 6,3 3,4 1,1 12,6 1,8 4,5 6,8 28,6 6,8 19,9 x x 5,4 4, Eindhoven 14,7 5,5 10,1 8,8 1,6 13,2 1,8 10,2 13,8 35,3 6,6 26,7 4,6 5,4 5,8 112,4 78,5 59, Emmen 73,8 22,3 26, Heerlen 114,5 71,7 65, Helmond 12,2 6,2 8,4 7,7 1,4 10,3 2,1 6,1 12,5 28,9 6,8 22,6 4,4 5,4 5,5 97,7 52,3 47, Hengelo 9,3 3 7,7 2,8 0,9 5,1 1,8 2,4 8,9 30,9 7 15,7 4,6 5,4 x 75,4 33,9 41, Leeuwarden 11,2 3,5 9,3 6,8 1,4 6,4 1,6 2,7 8,1 x 6,8 20,4 4,2 5,2 5,7 113,0 33,3 55, Leiden 14,7 4,7 13,3 5,6 1,4 9,3 1,4 4,7 9,8 30,4 6,9 20,4 4,8 5,5 5,4 89,9 68,5 45, Lelystad 86,4 52,5 42, Maastricht 100,0 86,1 72, Schiedam 21,9 9,3 15,7 8,8 2,3 10,1 x 9,2 15,1 x 6,4 28,9 4 5,1 x 98,0 74,6 35, 's-hertogenbosch 15 7,3 7,2 7,4 1,5 13,2 1,8 13,9 13,9 32,7 6,8 24,3 4,5 5,5 5,7 91,4 87,9 55, Sittard-Geleen 90,5 64,4 43, Tilburg 14,6 6,1 10,1 7,5 1,6 13 1,9 9,2 15,7 30 6,6 27,4 x x 5,7 100,2 59,8 56, Venlo 14 4,5 7,9 9,1 1,3 4,8 2,1 2,2 9,5 27,2 6,7 22,9 4,1 5,1 5,4 85,1 37,5 33, Zaanstad 16,3 5,5 7,5 4,7 1,5 6,3 1,6 5,5 11,1 28,3 6,7 20,1 4,4 5,2 5,5 82,3 49,2 25, Zwolle 8 2,9 6,6 2,4 0,9 4,7 1,6 3 7,7 25,4 7,1 14,9 4,8 5,5 5,9 76,2 46,4 40, GROTE 4 GEMEENTEN 29 Amsterdam 18,3 9,7 12,5 8,3 2,2 11,9 1, ,3 27,5 6,7 27,1 5 5,5 5,7 141,7 119,3 47, Den Haag 19,9 9,7 13,8 8,2 2,3 17,2 1,5 15,3 18,8 31,1 6,5 28,4 4,8 5,7 5,4 120,1 101,2 49, Rotterdam 18,8 9,2 11,8 9,8 2,1 13 1,3 14,9 18,1 23,7 6,4 26,7 4,5 5,4 5,7 142,6 109,1 48, Utrecht 16,5 9,9 9,7 6,6 1,9 14,1 1,2 19,2 15,7 27,5 6,5 25,7 4,8 5,5 6 95,6 147,5 59, Gemiddelde 10 15,7 *) 7,1 *) 10,5 7,5 1,7 *) 11,2 1,7 10,7 *) 14 *) 29,4 6,7 24,5 4,6 5,4 5,6 69,9 54,5 38, *) gemiddelde is vertekend vanwege de hoge percentages van grootste 4 gemeenten

11 1. Inleiding In 2008 verscheen het Programma Veiligheid Het is de vervolgstap op de in 2005 opgestelde beleidsnotitie Veiligheid Breda. Integrale veiligheid heeft zich ontwikkeld tot een beleidsterrein, waarin partners elkaar op diverse onderdelen hebben gevonden. Doel van deze monitor is om ontwikkelingen en knelpunten te signaleren mede om prioriteiten in beleid aan te geven. Uitgangspunt van deze signalering zijn de doelstellingen uit het Programmaplan Integrale Veiligheid Uitgaande van de doelstellingen zijn indicatoren ontwikkeld, die een beeld geven of de betreffende doelstellingen behaald worden. Daarbij is de indeling aangehouden van het Programmaplan: Jongeren; Veilige Wijken; Veiligheid in de Binnenstad en Bedrijvigheid. Het is voor de 10 e keer dat de veiligheidsmonitor van Breda verschijnt. Nieuw in deze monitor zijn de grafieken die de ontwikkelingen in sommige buurten aangeven. Daarbij worden met name de buurten van Hoge Vucht, Haagse Beemden en Centrum geanalyseerd, omdat deze gebieden in de Veiligheidsmonitoren van voorgaande jaren op verschillende veiligheidsaspecten onder het Bredase gemiddelde scoorden. Naast deze buurten worden voor sommige veiligheidsaspecten ook andere buurten nader belicht. De ontwikkelingen worden geschetst vanaf 2009, vanaf de invoering van het registratiesysteem Basis Voorzieningen Handhaving (BVH) bij de politie. Voor de invulling van de indicatoren is hoofdzakelijk gebruik gemaakt van: a. Politieregistratie: BVH. Dit is het systeem van de meldingen, incidenten en aangiften bij de politie. In de monitor is gebruik gemaakt van de gegevens tot en met Toe- of afnamen worden niet veroorzaakt door een verandering in de aangiftebereidheid. b. Informatie uit Compas/GPS van het Openbaar Ministerie. Hierin is informatie over verdachten opgenomen die door het OM zijn vervolgd; c. De uitkomsten van de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) van het najaar van 2011, de landelijke enquête omtrent veiligheid en aspecten die op veiligheid van invloed zijn, zoals leefbaarheid en buurtproblemen. d. Voor benchmarkgegevens van aangiften is gebruik gemaakt van de Misdaadmeter van het Algemeen Dagblad; voor de benchmarkgegevens van de uitkomsten van de IVM is gebruik gemaakt van de Databank IVM van Bureau Veiligheidsmonitor (NICIS). e. Informatie van verdachten uit het Landelijk Herkenningsdienstsysteem van de politie. Hierin is informatie over verdachten opgenomen die door de politie zijn opgepakt Leeswijzer In de 4 volgende hoofdstukken zullen de centrale items van het Bredase veiligheidsbeleid worden besproken. Achtereenvolgens: jongeren, veilige wijken, veiligheid in de binnenstad en bedrijvigheid. Op basis van de informatie worden, voor zover relevant en voor zover beschikbaar: Ontwikkelingen in de tijd geschetst; Ruimtelijke verschillen tussen buurten aangegeven; Vergelijkingen gemaakt met andere grote steden; 11

12 Ter verduidelijking van de resultaten worden zowel grafieken als overzichtskaarten van Breda in deze rapportage gepresenteerd. Hierbij is de indeling in buurten aangehouden. De buitengebieden zijn daarbij buiten beschouwing gelaten. In een aantal overzichtskaarten (winkeldiefstallen en bedrijfsinbraken) zijn de bedrijventerreinen meegenomen. Naast de grafieken van de Bredase ontwikkelingen, zijn voor sommige buurten van Breda ook ontwikkelingen geschetst. Hiervoor zijn buurten gekozen die op het betreffende thema afwijken van het Bredase gemiddelde of die afwijken van de Bredase ontwikkeling. In de samenvatting wordt in één overzicht de mate van veiligheid voor de buurten van Breda weergegeven, het zogenaamde dashboard (pagina 10 en 11). Op deze manier zijn de pijnpunten per gebied te onderscheiden. Ook is in de samenvatting een overzicht opgenomen van benchmarkgegevens (pagina 12). Breda is hierbij vergeleken met andere grote gemeenten, zowel voor registraties van incidenten als voor beleving van veiligheidsaspecten. 12

13 2. Jongeren In het programma Veiligheid zijn de volgende drie doelen geformuleerd met betrekking tot het onderwerp Jeugd: De jongerenoverlast in Breda zal in 2012 minder zijn dan in 2007 (1.417 meldingen). Situatie 2010: 821 incidenten jongerenoverlast; 2011: 636 incidenten Het aantal jeugdige beginners zal in 2012 minder zijn dan in 2007 (174). Situatie 2011: tussen 2008 en 2011 is het aantal jeugdige beginners voor de leeftijdsgroep jaar afgenomen tot 125. Het alcoholgebruik door jongeren onder de 16 jaar en jongeren van 16 jaar tot 23 jaar zal in 2012 gedaald zijn ten opzichte van Situatie 2011: alcoholgebruik van jongeren is gedaald van 47% in 2007 naar 43% in Indicatoren: 1. Mate van overlast van jongeren in de buurt 2. Aantal jeugdige verdachten 3. Aantal jeugdige veelplegers 4. Aard van het delict 5. Alcohol- en druggebruik onder jongeren 2.1. Overlast Uit de politieregistratie blijkt dat er 3,6 incidenten (per inwoners) van jongerenoverlast hebben plaatsgevonden in Ten opzichte van 2009 (4,8 incidenten per inwoners) en 2010 (4,7 incidenten per inwoners) is het aantal incidenten van jongerenoverlast in Breda afgenomen. Bezien we de cijfers van het eerste half jaar van 2012, zal het totaal aantal incidenten van jongerenoverlast naar verwachting toenemen in Figuur 1 Ontwikkelingen incidenten jongerenoverlast (per inwoners) Bron: BVH, Politie MW-Brabant 13

14 Relatief de meeste incidenten van jongerenoverlast vonden plaats in het Centrum (Valkenberg en Chassé), Geeren-Noord en Heksenwiel. In Valkenberg is het aantal incidenten aanzienlijk toegenomen sinds Ook Heksenwiel zag een toename in jongerenoverlast in vergelijking tot In City, Fellenoord en Biesdonk is het aantal geregistreerde incidenten van jongerenoverlast daarentegen fors afgenomen. Ook in Chassé is dit aantal licht gedaald. In de wijken Breda Zuid-Oost en Boeimeer/ Ruitersbos vindt relatief weinig overlast door jongeren plaats. Ook in Fellenoord en Kesteren is het relatieve aantal geregistreerde incidenten van jongerenoverlast laag. In de volgende figuur is de ontwikkeling van het aantal geregistreerde incidenten van jongerenoverlast weergegeven voor de buurten van Hoge Vucht, met uitzondering van Wisselaar. Deze buurt laat weinig ontwikkelingen zien. In de figuur is te zien dat het aantal incidenten van jongerenoverlast in Geeren-Zuid na een forse stijging in 2010, het afgelopen jaar weer is gedaald naar het niveau van Als mogelijke verklaring voor de forse stijging in 2010 werd gegeven, in de monitor van vorig jaar, extra stimulering van bewoners in deze buurt om jongerenoverlast te melden. De forse daling ten opzichte van 2010 zou kunnen betekenen dat het aantal meldingen van jongerenoverlast in deze buurt weer is gezakt naar het oude niveau. De meeste incidenten van jongerenoverlast in Hoge Vucht vinden in Geeren-Noord plaats. Na een lichte daling in 2010 neemt het aantal incidenten van jongerenoverlast in 2011 weer toe in deze buurt. Ook in Doornbos/Linie is het aantal incidenten van jongerenoverlast toegenomen in vergelijking tot In Biesdonk is het aantal incidenten daarentegen verder afgenomen en nadert hiermee het Bredase gemiddelde. Figuur 2 Ontwikkeling aantal incidenten jongerenoverlast in Hoge Vucht per inwoners Bron: BVH, Politie MW-Brabant, bewerking O&I 14

15 Na een stijging in 2010 is het aantal incidenten van jongerenoverlast in 2011 in de meeste buurten van de Haagse Beemden weer gedaald. Als reden van de forse stijging in 2010 werd in de vorige Veiligheidsmonitor de oprichting van buurtpreventiegroepen gegeven. Bewoners werden gestimuleerd om overlast en verloedering te melden. Mogelijk komt de aanzienlijke daling in 2011, met name in de buurten Kroeten, Kesteren en Muizenberg, doordat het aantal meldingen van jongerenoverlast weer is gedaald naar het oude niveau van In Heksenwiel is het aantal incidenten van jongerenoverlast het hoogst van alle buurten in de Haagse Beemden. Tevens is in deze buurt de jongerenoverlast het hardst gestegen. Oorzaak hiervan is een behoorlijk overlastgevende groep nabij het winkelcentrum en gemeenschapshuis Kraaiennest. Ook winkelcentrum de Donk (Gageldonk) kent veel jeugdoverlast. In 2012 is gestart met de inzet van jeugdwerkers die de overlastgevende jongeren uit beide buurten leiden naar de Jongeren ontmoetingsplaats en het jongerencentrum met begeleiding van de jeugdwerkers van Surplus Welzijn. Figuur 3 Ontwikkeling aantal incidenten jongerenoverlast in Haagse Beemden per inwoners Bron: BVH, Politie MW-Brabant, bewerking O&I Uit de Integrale Veiligheidsmonitor blijkt dat 12% van de Bredanaars vaak overlast ervaart van groepen jongeren. Dit percentage is in vergelijking tot de meting in 2009 ongeveer gelijk gebleven (13%). Ten opzichte van de G32 1 ervaren de inwoners van Breda iets minder vaak overlast door groepen jongeren dan gemiddeld (15,7% heeft vaak overlast van groepen jongeren). In overeenstemming met de gegevens van de politie ervaren de bewoners van Geeren- Noord, Heksenwiel, Valkenberg en Schorsmolen bovengemiddeld vaak overlast van groepen jongeren: 25 tot 30% van de bewoners van deze buurten geeft aan vaak jongerenoverlast te ervaren. Ook in Geeren-Zuid, Tuinzigt en City ervaren inwoners bovengemiddeld vaak overlast door groepen jongeren. Hoewel het aantal door de politie geregistreerde incidenten van jongerenoverlast in Geeren-Zuid fors is gedaald ten opzichte van 2010, is de perceptie van jongerenoverlast in deze buurt het hoogst van alle 1 Van de 32 grote gemeenten van Nederland hebben er 25 deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor. 15

16 Bredase buurten. 32% van de inwoners van deze buurt geeft aan vaak overlast door groepen jongeren te ervaren. Ook in City en Tuinzigt komt de perceptie van jongerenoverlast niet overeen met het aantal door de politie geregistreerde incidenten. Terwijl ongeveer een derde van de inwoners van City en Tuinzigt aangeeft dat jongerenoverlast vaak voorkomt in de buurt, scoren deze buurten niet bovengemiddeld hoog op het aantal incidenten van jongerenoverlast in de registratie van de politie. Ten opzichte van 2009 is er minder overlastbeleving in City en Geeren-Noord. Meer overlast is er in Heksenwiel. Dit komt overeen met de politieregistratie. Figuur 4 Beleving jongerenoverlast in Breda Bron: Integrale Veiligheidsmonitor 2011, bewerking O&I Jeugd en verdachten Openbaar Ministerie Het aantal jeugdige verdachten tussen de 12 en 17 jaar uit Breda lag op verdachten in 2011 bij het Openbaar Ministerie. In de volgende figuur is te zien dat dit aantal fors is gedaald ten opzichte van 2010 (379 verdachten tussen 12 en 17 jaar), maar ook dat de daling vanaf 2007 zich voortzet. Het aantal jongvolwassen verdachten bij het OM tussen 18 en 24 jaar is daarentegen gestegen van 657 verdachten in 2010 naar 739 verdachten in Ten opzichte van 2009 is het aantal wel lager in Aantallen tussen politie en OM verschillen omdat verdachten in het ene jaar opgepakt kunnen door de politie en in het jaar erna pas vervolgd worden door het OM. 16

17 Figuur 5 Instroom verdachten bij OM van en jaar Bron: Compas/GPS OM Breda, bewerking O&I De afname van gewelds- en/of drugsverdachten onder de jarigen wordt vooral veroorzaakt door een afname van drugsverdachten. De toename van jongvolwassen gewelds- en/of drugsverdachten is toe te schrijven aan de toename van geweldsverdachten: 2.2. Aard van delict Geweld In 2011 stonden 88 jongeren geregistreerd als verdachte van een geweldsdelict in Breda. In 2010 waren dit nog 96 verdachten. Het aantal jongvolwassenen dat verdacht wordt van een geweldsdelict (163) is daarentegen gestegen ten opzichte van 2010 (149 verdachten) en ligt daarmee op het niveau van Drugs: Het aantal jeugdige verdachten van een drugsdelict in Breda (18) is gedaald ten opzichte van 2010 (40 verdachten) en komt daarmee weer op het niveau van Er stonden 90 jongvolwassen drugsverdachten bij het OM geregistreerd in Ten opzichte van voorgaande jaren is dit aantal gedaald; in 2010 werden nog 122 jongvolwassenen verdacht van een drugsdelict. 17

18 Figuur 8 Ontwikkeling aantal jeugdige en jongvolwassen verdachten van geweld- en drugsdelicten bij OM Bron: Compas/GPS OM Breda, bewerking O&I 2.3. Beginners, meer- en veelplegers Van de 206 jongeren tussen de 12 en 17 jaar die bij de politie als verdachte geregistreerd staan, behoort in % tot de zogenaamde groep jeugdige beginners, 35% behoort tot de groep jeugdige meerplegers en 4% tot de jeugdige veelplegers. Ten opzichte van 2010 is deze verdeling ongeveer gelijk gebleven. Het aantal jeugdige beginners neemt wel af, zo ook het aantal meerplegers. Figuur 6 Verdeling jeugdige verdachten (12-17 jaar) bij de politie Bron: HKS/ KLPD, bewerking O&I Van de 409 jongvolwassen verdachten tussen de 18 en 24 jaar die bij de politie als verdachte geregistreerd staan, behoort in % tot de zogenaamde groep beginners, 56% behoort tot de groep meerplegers en 3% tot de veelplegers. Sinds 2007 is het aantal beginners en meerplegers gedaald. 18

19 Figuur 7 Verdeling jongvolwassen verdachten (18-24 jaar) bij de politie Bron: HKS/ KLPD, bewerking O&I 2.4. Alcohol- en druggebruik onder jongeren De Jeugdmonitor van de GGD West-Brabant wordt eens per 4 jaar gehouden. De laatste meting is van Uit deze meting blijkt dat 43% van de Bredase jongeren in de afgelopen 4 weken alcohol heeft gedronken (actuele drinker). In 2007 was 47% van de Bredase jongeren een actuele drinker. Van de meisjes gaf 44% aan de afgelopen 4 weken alcohol gedronken te hebben. Bij jongens was dit 42%. Van de Bredase jongeren kan 28% geclassificeerd worden als binge drinker ( binge drinken = 5 glazen alcohol of meer drinken bij één gelegenheid). In 2007 was 25% van de Bredase jongeren een binge drinker. Evenals in 2007 is dit vooral een probleem onder de 16- tot 18-jarigen. Ongeveer evenveel jongens (30%) als meisjes (27%) zijn binge drinkers. Het percentage jongeren dat cannabis gebruikt lag in 2007 en 2011 op 3%. Het gebruik van GHB is beperkt. 19

20 20

21 3. Veilige wijken In het programma Veiligheid is de volgende doelstelling geformuleerd met betrekking tot het onderwerp veiligheid in de wijken: Het gevoel van veiligheid in de woonbuurt zal in 2012 zijn gestegen: minder dan 28% van de Bredase bewoners voelt zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Situatie 2011: 23% van de Bredanaars voelt zich wel eens onveilig in de eigen buurt. In 2009 was dit nog 26%. Indicatoren: 1. Onveiligheidsgevoelens 2. Delicten en misdrijven (woninginbraak, geweldsdelict en autodelict) 3. Volwassen verdachten 4. Verkeersveiligheid 3.1. Onveiligheidsgevoelens In 2011 voelt 30% van de inwoners van Breda zich wel eens onveilig. Ongeveer een kwart (23,4%) van de inwoners van Breda voelt zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Dit is iets verbeterd ten opzichte van 2009 (26%) en komt hiermee overeen met het gemiddelde van de G32 3. In Schorsmolen voelen inwoners zich aanzienlijk vaker onveilig dan inwoners van andere buurten. De helft van de inwoners van Schorsmolen (50,4%) geeft aan zich wel eens onveilig te voelen in de buurt. Ten opzichte van 2009 is met name in de buurten Biesdonk, Station, Gageldonk, Haagpoort, Kesteren, Muizenberg en Overkroeten het gevoel van onveiligheid afgenomen. Het onveiligheidsgevoel is vooral toegenomen in Doornbos-Linie en Heuvel. 3 Van de 32 grote gemeenten van Nederland hebben er 25 deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor. 21

22 Figuur 9 Onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt Bron: Integrale Veiligheidsmonitor 2011, bewerking O&I Als bewoners een rapportcijfer voor de veiligheid in hun buurt mogen geven, krijgen de buurten gemiddeld een 6,8. In 2009 gaven de inwoners van Breda het rapportcijfer 6,6 voor de veiligheid in de buurt. Vooral de buurten van het Centrum en Hoge Vucht/Doornbos-Linie krijgen een lager cijfer, evenals Tuinzigt en Muizenberg. Ook bewoners van Brabantpark, Kievitsloop en Kesteren geven een benedengemiddeld rapportcijfer Delicten en misdrijven A. Woninginbraken Uit de politieregistratie blijkt dat er in Breda 16,6 woninginbraken per woningen hebben plaatsgevonden in In vergelijking tot 2009 (14,7 incidenten) en 2010 (14,9 incidenten) is dit aantal gestegen. Bezien we de cijfers van het eerste half jaar van 2012, zal het totaal aantal incidenten van woninginbraak naar verwachting wederom toenemen in Het aantal woninginbraken is ook in de rest van de regio gestegen. In 2009 werden in de regio Midden- en West-Brabant 11,1 incidenten van woninginbraak per woningen geregistreerd. In 2010 is dit gestegen naar 14,7 incidenten en in 2011 naar 15,2 incidenten per woningen. 22

23 Figuur 10 Incidenten woninginbraken per 1000 woningen in Breda 17 16, , , , , Bron: BVH, Politie MW-Brabant, bewerking O&I In de Misdaadmeter van het Algemeen Dagblad van 2012 staat Breda op de 16 e plaats qua rangorde van de G32 gemeenten waar de meeste woninginbraken per inwoners voorkomen. Dit komt ongeveer overeen met de positie van Breda in 2011 (18 e plaats). In vergelijking tot de G32 scoort Breda dus vrij gemiddeld op het aantal woninginbraken per inwoners. Het volgende kaartje toont het aantal incidenten van woninginbraak gerelateerd aan het aantal woningen in de buurt. De meeste woninginbraken gerelateerd aan het aantal woningen vinden plaats in Fellenoord. Uit politiecijfers blijkt dat in 2011 in deze buurt bijna 30 woninginbraken (per woningen) hebben plaatsgevonden. Ook in de buurten Belcrum, Haagpoort, Boeimeer, Ruitersbos en Kievitsloop ligt het aantal woninginbraken relatief hoog. In veel buurten van Breda is het aantal woninginbraken aanzienlijk gestegen ten opzichte van de meting in 2009 en Zo heeft in de buurten Belcrum, Wisselaar, IJpelaar, Heuvel en Teteringen een verdubbeling in het aantal woninginbraken plaatsgevonden ten opzichte van 2009 en Ook in de buurten Ruitersbos, Haagpoort, Fellenoord, Kroeten en Kievitsloop is het aantal woninginbraken fors gestegen. In Heusdenhout, Westerpark, Kesteren, Muizenberg is het aantal woninginbraken daarentegen aanzienlijk afgenomen. 23

24 Figuur 11 Diefstal/ inbraak woningen naar buurt (aantal Incidenten per woningen) Bron: BVH, Politie MW-Brabant, bewerking O&I, 2011 Bezien we de ontwikkeling van het aantal woninginbraken per woningen binnen Hoge Vucht in de volgende figuur, dan valt de aanzienlijke afname in Geeren-Noord op: lag het relatieve aantal inbraken in deze buurt in 2010 nog ver boven het gemiddelde, in 2011 is het gedaald tot een niveau onder het Bredase gemiddelde. Ook in Geeren-Zuid is het relatieve aantal woninginbraken gedaald ten opzichte van In Wisselaar en Doornbos-Linie is het aantal woninginbraken daarentegen fors gestegen ten opzichte van Biesdonk volgt de ontwikkeling in het aantal woninginbraken het Bredase gemiddelde. 24

25 Figuur 12 Ontwikkeling incidenten woninginbraak t.o.v. het Bredase gemiddelde Hoge Vucht Bron: BVH, Politie MW-Brabant, bewerking O&I In Kievitsloop in de Haagse Beemden is het aantal woninginbraken in 2011 gestegen. Opvallend is de aanzienlijke afname in het aantal woninginbraken in Muizenberg. In 2010 lag het aantal woninginbraken in deze buurt nog ver boven het Bredase gemiddelde, in 2011 is dit gedaald tot een niveau richting het Bredase gemiddelde. Na een stijging in 2010, daalde ook in Gageldonk en Overkroeten het aantal woninginbraken. In Kesteren neemt het aandeel woninginbraken per 1000 woningen de laatste twee jaar af richting het gemiddelde. De overige buurten van Haagse Beemden laten geen opvallende ontwikkelingen zien. Figuur 13 Ontwikkeling incidenten woninginbraak t.o.v. het Bredase gemiddelde Haagse Beemden Bron: BVH, Politie MW-Brabant, bewerking O&I 25

26 Als onderdeel van de IVM is er in 2011 een meting verricht naar de perceptie van woninginbraak in de buurt. Van de inwoners van Breda geeft 15% aan dat inbraak in woningen vaak voorkomt in de buurt. Dit ligt hoger dan het gemiddelde van de G32 4 (11,2%). In vergelijking tot de G32 hebben de inwoners van Breda dus relatief vaak het idee dat woninginbraak vaak voorkomt. Ten opzichte van 2009 is dit percentage licht gestegen: toen gaf 12% van de inwoners van Breda aan dat woninginbraak vaak voorkomt in de buurt. Ook in de rest van de regio is de perceptie dat woninginbraak vaak voorkomt in de buurt gestegen. In 2009 gaf 8% van de inwoners van de regio Midden- en West-Brabant aan dat woninginbraak vaak voorkomt in de buurt. In 2011 is dit gestegen naar 10% van de inwoners. Met name in Biesdonk, Kesteren en Muizenberg is de perceptie van woninginbraak hoog: een derde van de inwoners van deze buurten geeft aan dat woninginbraak vaak voorkomt in de buurt. Opvallend is dat deze buurten niet bovengemiddeld hoog scoren op het aantal door de politie geregistreerde incidenten van woninginbraak. In overeenstemming met politiecijfers geeft een relatief klein percentage van de inwoners van Westerpark, Breda Zuid-Oost en verschillende buurten in het centrum en rondom het station aan dat woninginbraak vaak voorkomt in de buurt. De groei in het aantal incidenten van woninginbraak in Haagpoort, Fellenoord, Kroeten en Teteringen is terug te zien in de perceptie van woninginbraak in deze buurten. Ten opzichte van 2009 geven aanzienlijk meer inwoners van deze buurten aan dat woninginbraak vaak voorkomt. Hoewel politiecijfers geen groei in het aantal woninginbraken in Prinsenbeek, Boeimeer en Nieuw Wolfslaar laten zien, is de perceptie dat inbraak vaak voorkomt in deze buurt fors gestegen. Een omgekeerde trend is zichtbaar in Bavel en Gageldonk. Terwijl een behoorlijke daling heeft plaatsgevonden in de perceptie dat woninginbraak vaak voorkomt in de buurt, is geen daling in het aantal incidenten van woninginbraak zichtbaar. Bewoners kunnen preventieve maatregelen nemen om hun woning te beschermen tegen inbraak. In de IVM van 2011 zijn de Bredanaars gevraagd welke vier technische preventiemaatregelen zij zelf hebben genomen bij hun huis: extra veiligheidssloten of grendels op buitendeuren; luiken of rolluiken voor ramen en/of deuren; buitenverlichting; alarminstallatie in huis. Van de score op deze vier maatregelen is de samengestelde score technopreventie gemaakt. In Breda ligt deze score op een 1,9; dit betekent dat Bredanaars twee van de vier technische preventieve maatregelen getroffen hebben. Wanneer naar het verschil tussen buurten wordt gekeken valt op dat in Station, Valkenberg, City en Schorsmolen burgers minder maatregelen treffen in vergelijking tot het Bredase gemiddelde terwijl in de buurten Westerpark, Teteringen en Prinsenbeek bewoners juist meer maatregelen nemen. B. Geweldsmisdrijven Onder geweldsmisdrijven worden mishandeling (o.a. straatroof, doodslag/moord, overval), bedreiging, ruzie- en vechtpartijen met geweld en zedenmisdrijven verstaan. 4 Van de 32 grote gemeenten van Nederland hebben er 25 deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor. 26

27 In de Misdaadmeter van het Algemeen Dagblad 2012 staat Breda op de 18 e plaats qua rangorde van de G32 gemeenten waar de meeste geweldsmisdrijven per inwoners voorkomen. Dit komt overeen met de positie van vorig jaar (19 e plaats). In vergelijking tot de G32 scoort Breda scoort dus vrij gemiddeld op het aantal geweldsmisdrijven per inwoners. In deze paragraaf wordt eerst ingegaan op de incidenten en slachtoffers van geweld, daarna op verdachten van geweld en tenslotte op huiselijk geweld. Incidenten en slachtofferschap In 2011 werden in Breda 17,9 incidenten van geweld per inwoners geregistreerd. Dit ligt aanzienlijk hoger dan de meting van 2009 (16,6 incidenten per inwoners). Ten opzichte van 2010 (18,4 incidenten per inwoners) is dit aantal licht gedaald. Figuur 14 Aantal geweldsincidenten in Breda Bron: Gebiedsscan 2011 Gemeente Breda, bewerking O&I Als onderdeel van de IVM is er in 2011 een meting verricht naar het slachtofferschap van geweldsdelicten in de buurt. In 2011 gaf 3% van de Bredanaars aan slachtoffer van een geweldsdelict te zijn geweest. Dit is nauwelijks veranderd ten opzichte van 2009 (4%). Het slachtofferschap van geweldsdelicten is vooral hoog is bij bewoners van City, Schorsmolen en Chassé. In City geeft 13% van de bewoners aan in de afgelopen 12 maanden slachtoffer van een geweldsdelict te zijn geweest in de eigen buurt. In Schorsmolen was dit 11% en in Chassé 9%. Ook in Tuinzigt, Doornbos-Linie, Brabantpark, Kesteren, Geeren-Noord, Station en Fellenoord liggen deze percentages aanzienlijk hoger dan het Bredase gemiddelde van 3%. Ten opzichte van de meting in 2009 is het slachtofferschap van geweldsdelicten voornamelijk in Geeren-Noord, Brabantpark en Nieuw Wolfslaar gestegen. Ook in Chassé, Fellenoord, Belcrum, Doornbos-Linie, en Tuinzigt is dit percentage toegenomen. In Valkenberg, Station, Geeren-Zuid, Muizenberg en Heksenwiel is het aantal slachtoffers van geweldsdelicten daarentegen gedaald. 27

28 Figuur 15 Slachtofferschap geweld in eigen buurt in Breda Bron: Integrale Veiligheidsmonitor 2011, bewerking O&I Het grootste aandeel van de door de politie geregistreerde geweldsincidenten in Breda bestaat uit mishandelingen en ruzies/vechtpartijen. Ten opzichte van de metingen in 2009 en 2010 is het aantal mishandelincidenten in Breda aanhoudend toegenomen. Het aantal ruzies en vechtpartijen zag een piek in 2010 maar daalde weer licht in Bedreigingen en zedenmisdrijven vormen een kleiner aandeel van de geweldsincidenten. Het aantal bedreigingen is ten opzichte van de metingen in 2009 en 2010 licht toegenomen. Het aantal zedenmisdrijven is daarentegen licht afgenomen in vergelijking tot 2009 en Figuur 16 Aantal geweldsincidenten gesplitst in mishandeling, ruzie/vechtpartij, bedreiging en zedenmisdrijven 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mishandeling Ruzie/ vechtpartij bedreiging Zeden Bron: Gebiedsscan 2011 Gemeente Breda, bewerking O&I 28

29 Hierna wordt kort ingegaan op het aantal incidenten en het slachtofferschap van mishandeling en bedreiging. Mishandeling/ fysiek geweld In de Misdaadmeter van het Algemeen Dagblad 2012 staat Breda op de 14 e plaats qua rangorde van de G32 gemeenten waar de meeste mishandelincidenten (per inwoners) voorkomen. In vergelijking tot de G32 scoort Breda dus vrij gemiddeld op het aantal mishandelincidenten. Naast mishandeling wordt ook moord, overval en straatroof onder fysiek geweld verstaan. Op straatroof scoort Breda bovengemiddeld hoog en staat in de rangorde van de G32 gemeenten hiermee op de 11e plaats. Het aantal straatroven is in 2011 gestegen ten opzichte van 2010 en Op het aantal overvalincidenten scoort Breda daarentegen lager dan het gemiddelde van de G32 gemeenten en staat hiermee op de 21ste plaats. Het aantal incidenten van moord is beperkt. Bezien we de ontwikkeling van het aandeel mishandelingen per buurt, dan wijzen politiecijfers uit dat het aantal mishandelincidenten in City het hoogst is in Ook in de buurten Valkenberg, Schorsmolen en Station ligt het aantal incidenten van fysiek geweld aanzienlijk hoger dan het Bredase gemiddelde. In de buurten Chassé, Station en Teteringen daalde het aandeel mishandelingen in het afgelopen jaar, terwijl het in City en Haagpoort aanzienlijk steeg. Bedreiging/ psychische geweld De politie registreerde in ,6 incidenten van bedreiging per inwoners. In vergelijking tot de G32 scoort Breda relatief laag op het aantal incidenten van bedreiging en staat hiermee op de 22ste plaats in de rangorde van de G32. In de Integrale VeiligheidsMonitor van het najaar van 2011 is aan Bredanaars op een aantal aspecten van dreiging 5 gevraagd hoe vaak zij vonden dat dit probleem voorkwam in hun eigen buurt en samengevoegd tot een score voor de perceptie van dreiging. De inwoners van City voelen zich het meest bedreigd. De samengestelde score van dreiging ligt in deze buurt drie keer zo hoog dan het Bredase gemiddelde. Ook in Schorsmolen, Tuinzigt en in verschillende buurten in Hoge Vucht is de perceptie van dreiging relatief hoog. Bewoners van Prinsenbeek, Ruitersbos en Breda Zuid-Oost voelen zich het minst bedreigd. De perceptie van dreiging is het meest toegenomen in Overkroeten. Het meest afgenomen is de perceptie van dreiging de buurten Station, Biesdonk, Wisselaar en Princenhage. 5 bedreiging, dronken mensen op straat, vrouwen en mannen die op straat worden lastig gevallen, geweldsdelicten, overlast van groepen jongeren, jeugdcriminaliteit, vrouwen/meisjes die ongewenste aandacht krijgen, drugsoverlast en straatroof. 29

30 Figuur 17 Perceptie van dreiging in de buurt Bron: Integrale Veiligheidsmonitor 2011, bewerking O&I Verdachten Het aantal volwassen (25+) verdachten van een geweldsdelict is in de registratie van het OM fors gestegen naar 368 verdachten in In 2010 lag dit aantal nog op 248 verdachten. Ook het aantal verdachten tussen jaar (163) is gestegen ten opzichte van 2010 (149). Het aantal jeugdige verdachten (88) is daarentegen gedaald ten opzichte van 2010 (96). Gerelateerd aan het aantal inwoners van Breda in deze leeftijdsgroepen komen er vergeleken met de volwassenen veel jeugdige en jongvolwassen geweldsverdachten voor. Figuur 18 Verdachten van geweldsdelicten OM jaar jaar Volwassenen Bron: Compas/GPS OM, bewerking O&I 30

31 Huiselijk geweld Bij het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) in de regio West-Brabant zijn in meldingen geregistreerd. In 2010 waren dit meldingen. In Breda zijn in totaal 630 meldingen van huiselijk geweld geregistreerd in In 2010 waren dit 638 meldingen. In de volgende figuur staan het aantal meldingen van huiselijk geweld in de regio West- Brabant voor de periode weergegeven. In 2010 is het aantal meldingen van huiselijk geweld fors gestegen ten opzichte van In 2011 vond een lichte toename in het aantal meldingen van huiselijk geweld plaats in vergelijking tot Figuur 19 Aantal meldingen huiselijk geweld regio West-Brabant Bron: Steunpunt Huiselijk Geweld, bewerking O&I De politie registreert sinds kort het aantal aangiften voor huiselijk geweld. Hierbij wordt gekeken naar de relatie tussen slachtoffer en dader ongeacht het soort incident wat geregistreerd staat in BVH. In 2011 stonden er in totaal 1,5 aangiften van huiselijk geweld per 1000 inwoners geregistreerd. In 2010 waren dit 1,3 aangiften per 1000 inwoners. In de buurten Princenhage, Heuvel, Brabantpark en Tuinzigt is het aandeel het hoogst. 1 januari 2009 ging de wet Huisverbod bij huiselijk geweld van kracht. Via de wet kan eerder worden ingegrepen bij dreigend huiselijk geweld. De potentiële pleger wordt tien dagen uit huis geplaatst. Het is een bestuurlijke maatregel en de burgemeester is verantwoordelijk voor de oplegging van het huisverbod. In 2009 zijn in Breda 29 huisverboden, in en in huisverboden opgelegd. In de eerste helft van 2012 waren dit er

32 C. Diefstal uit/vanaf auto s In 2011 vonden in Breda per inwoners gemiddeld 15,7 diefstallen uit/ vanaf auto s plaats. In vergelijking tot 2009 en 2010 is dit aantal licht gestegen. Bezien we de cijfers van het eerste half jaar van 2012, zal het totaal aantal incidenten van diefstal uit/vanaf auto s naar verwachting afnemen in In de Misdaadmeter van het Algemeen Dagblad 2012 staat Breda op de 3 e plaats qua rangorde van de G32 gemeenten waar de meeste auto-inbraken per inwoners voorkomen. In vergelijking tot de G32 vinden in Breda dus bovengemiddeld veel diefstallen uit/vanaf auto s plaats. Dit is een forse stijging binnen de rangorde van de AD Misdaadmeter; in 2011 stond Breda nog op de 9 e plaats. Hiermee is de positie van Breda ten opzichte van de G32 aanzienlijk verslechterd. Bezien we de ontwikkeling van het aantal auto-inbraken in Breda per buurt, dan wijzen politiecijfers uit dat de meeste diefstallen in Schorsmolen plaatsvonden. Ook in Fellenoord, Tuinzigt, Chassé en Haagpoort vonden aanzienlijk meer diefstallen uit/vanaf auto s plaats in vergelijking tot het Bredase gemiddelde. Figuur 20 Aantal incidenten diefstal uit/vanaf auto s in Breda per buurt Bron: BVH, Politie MW-Brabant 2011, bewerking O&I In de volgende figuur is de meerjarige ontwikkeling van het aantal diefstallen uit/vanaf auto s in de centrumbuurten ten opzichte van het Bredase gemiddelde weergegeven. Opmerkelijk is dat alle centrumbuurten boven het Bredase gemiddelde liggen met betrekking tot het aantal diefstallen uit/vanaf auto s. De meeste diefstallen uit/vanaf auto s vinden plaats in Schorsmolen. Ten opzichte van 2010 is dit aantal fors gestegen in deze buurt. Opvallend is ook de sterke stijging in Fellenoord. Na een sterke afname in 2010 is het aantal diefstallen uit/ vanaf auto s in Chassé en City weer licht toegenomen. In 32

33 Valkenberg is de autocriminaliteit in 2010 aanzienlijk gedaald en in 2011 op het lage niveau van 2010 gebleven. In Station daalt het aantal diefstallen uit/vanaf auto s. Figuur 21 Ontwikkeling incidenten diefstal uit/vanaf auto s t.o.v. het Bredase gemiddelde in centrumbuurten Bron: BVH, Politie MW-Brabant, bewerking O&I In de volgende figuur is dezelfde ontwikkeling weergegeven voor de buurten waar het aantal diefstallen uit/vanaf auto s dit jaar sterk is gestegen. Ter vergelijking zijn ook de centrumbuurten Schorsmolen en Fellenoord afgebeeld. Hier is vooral de toename in Tuinzigt opvallend. In 2009 en 2010 lag het aantal diefstallen uit/vanaf auto s in deze buurt nog rondom het Bredase gemiddelde, in 2011 is het aantal fors gestegen en vergelijkbaar met de aantallen van de centrumbuurten. Ook in Haagpoort en Heuvel is het aantal diefstallen uit/vanaf auto s behoorlijk gestegen ten opzichte van

34 Figuur 22 Incidenten diefstal uit/vanaf auto s t.o.v. het Bredase gemiddelde in buurten met sterke toename Bron: BVH, Politie MW-Brabant, bewerking O&I In de Integrale VeiligheidsMonitor van het najaar van 2011 is aan Bredanaars gevraagd of zij vonden dat diefstal uit/vanaf auto s vaak voorkwam in de buurt. Hierbij gaf 9,1% van de Bredanaars aan dat dit probleem vaak voorkwam in de buurt. In 2009 was dit 7%. Bezien we deze cijfers per buurt, dan komen de bevindingen van de IVM grotendeels overeen met de registratie van de politie. Met name in Tuinzigt lag het percentage inwoners dat aangaf dat diefstal uit/vanaf auto s vaak voorkomt in de buurt aanzienlijk hoger dan het Bredase gemiddelde. In 2011 gaf 39,3% van de inwoners aan dat dit probleem vaak voorkwam in deze buurt. In 2009 lag dit aandeel nog op 17%. Ook in diverse centrumbuurten (City, Fellenoord, Schorsmolen en Station) gaf een relatief groot aandeel van de inwoners aan dat diefstal uit/ vanaf auto s vaak voorkwam in de buurt. Ten opzichte van 2009 is de perceptie dat diefstal uit/vanaf auto s vaak voorkomt in de buurt aanzienlijk gestegen in Fellenoord, Station, Biesdonk en Nieuw Wolfslaar. Ook in Haagpoort, Heuvel en Tuinzigt is dit aandeel aanzienlijk gestegen. Daarentegen geven aanzienlijk minder inwoners van de buurten Chassé en Kroeten aan dat diefstal uit auto s vaak voorkomt in de buurt Volwassen verdachten Volwassen verdachten Na een dal in 2010, is het aantal verdachten bij het Openbaar Ministerie ouder dan 25 jaar fors gestegen van 1351 verdachten in 2010 naar 1699 verdachten in Hiermee komt het aantal verdachten van 2011 weer ongeveer overeen met het niveau van

Gemeente Breda. Veiligheidsmonitor 2014. Gegevens 2013. Onderzoek en Informatie

Gemeente Breda. Veiligheidsmonitor 2014. Gegevens 2013. Onderzoek en Informatie Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Veiligheidsmonitor 2014 Gegevens 2013 Publicatienummer: 1740 Datum: Mei 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Kabinet Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda Directie

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Werkloosheid Breda per 1 januari 2014. Uitgave:

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Werkloosheid Breda per 1 januari 2014. Uitgave: Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Werkloosheid Breda per 1 januari 2014 Uitgave: Gemeente Breda, Gemeente Breda BBO/Onderzoek en Informatie Claudius Prinsenlaan 10 4811 DJ Breda Publicatienummer 1753

Nadere informatie

Gemeente Breda. Subjectieve onveiligheid. Individuele en buurtkenmerken onderzocht. Juni 2015

Gemeente Breda. Subjectieve onveiligheid. Individuele en buurtkenmerken onderzocht. Juni 2015 Gemeente Breda Subjectieve onveiligheid Individuele en buurtkenmerken onderzocht Juni 2015 Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek en Informatie e-mail: onderzoek@breda.nl www.kenjestadbreda.nl Publicatienummer:

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2016: gegevens 2015

Veiligheidsmonitor 2016: gegevens 2015 Samenvatting De ingezette verbetering van de veiligheid in Breda zet in 2015 door. De meeste delicten nemen af. De veiligheidsbeleving ontwikkelt zich positief. De ervaren overlast en (slachtofferschap

Nadere informatie

Werkloosheid Breda per 1 januari 2016

Werkloosheid Breda per 1 januari 2016 Gemeente Breda BBO Onderzoek en Informatie Werkloosheid Breda per 1 januari 2016 Uitgave: Gemeente Breda, BBO Onderzoek en Informatie Claudius Prinsenlaan 10 4811 DJ Breda E-mail: onderzoek@breda.nl Bronvermelding

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Werkloosheid Breda per 1 januari 2012. Onderzoek & Informatie gemeente Breda. Uitgave:

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Werkloosheid Breda per 1 januari 2012. Onderzoek & Informatie gemeente Breda. Uitgave: Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Werkloosheid Breda per 1 januari 2012 Uitgave: Gemeente Breda, Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie Claudius Prinsenlaan 10 4811 DJ Breda Publicatienummer

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010

OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010 OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010 Hengelo één van de veiligste grote steden De gemeente Hengelo is nog steeds één van de veiligste grote steden van. Dit blijkt uit de resultaten van landelijke

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Etten-Leur Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Moerdijk 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

De CJG-uitgangspunten Voor de dienstverlening van CJG Breda aan ouders/jeugdigen hanteren we in Breda drie uitgangspunten:

De CJG-uitgangspunten Voor de dienstverlening van CJG Breda aan ouders/jeugdigen hanteren we in Breda drie uitgangspunten: Het CJG-werkveld en de functies Dit document duidt het CJG werkveld in Breda. In deze memo beschrijven we de uitgangspunten, functies en de context waarin de CJG-ers werken. Het CJG werkveld is er om Bredase

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010

Veiligheidsmonitor 2010 Veiligheidsmonitor 2010 O&S juni 2010 Samenvatting s-hertogenbosch opnieuw veiliger De veiligheidssituatie in de gemeente is in 2009 wederom verbeterd. De veiligheidsindex is met 12,2 indexpunten gestegen

Nadere informatie

Gemeente Breda. Wijkmonitor Breda 2010. SSC Onderzoek en Informatie. Totaalbeeld van de Bredase buurten

Gemeente Breda. Wijkmonitor Breda 2010. SSC Onderzoek en Informatie. Totaalbeeld van de Bredase buurten Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Wijkmonitor Breda 2010 Totaalbeeld van de Bredase buurten Publicatienummer: Datum: maart 2011 In opdracht van: Gemeente Breda PMP/Wijkontwikkeling Uitgave: Gemeente

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Subsidieplafonds 2017 en 2018

Subsidieplafonds 2017 en 2018 Subsidieplafonds 2017 en 2018 Versie: 18 juli 2017 Thematafels 2017 en 2018 Thematafel: Breda Opgroeien Subsidieplafond: 2017 7.405.750 / 2018 7.095.000 Kinderen kunnen hun talenten ontwikkelen Percentage

Nadere informatie

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2007-2016 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal februari 2017 In 2016 registreerde de politie voor Amersfoort 7.939 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Criminaliteit en slachtofferschap

Criminaliteit en slachtofferschap 3 Criminaliteit en slachtofferschap M.M.P. Akkermans Bijna één op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder was in 2015 slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit zoals gewelds-, vermogensof vandalismedelicten.

Nadere informatie

Atlas Criminaliteit Breda

Atlas Criminaliteit Breda Atlas Criminaliteit Breda Inhoudsopgave 1 Inleiding............ 1 2 Samenwerking...................................... 2 3 Bronnen en methoden................... 3 4 Cijfers.................. 4 5 Kaartbeelden.......................................

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Subsidieplafonds 2017 en 2018

Subsidieplafonds 2017 en 2018 Subsidieplafonds 2017 en 2018 Versie: 14 november 2017 Thematafels 2017 en 2018 Thematafel: Breda Opgroeien Subsidieplafond: 2017 7.405.750 / 2018 7.095.000 Kinderen kunnen hun talenten ontwikkelen Percentage

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Gemeente Qiulewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Van college van burgemeester en wethouders Datum : 21 februari 2017 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester Verhoeve Portefeuille(s) : Openbare

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2012

Veiligheidsmonitor 2012 Veiligheidsmonitor 2012 O&S april 2012 Samenvatting De veiligheidsmonitor verschijnt eens per jaar en is het belangrijkste meetinstrument voor de veiligheid in s-hertogenbosch. In de veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Veiligheidstrends in Leiden

Veiligheidstrends in Leiden Veiligheidstrends in Leiden 25 214 Inleiding BOA (Beleidsonderzoek en Analyse) maakt jaarlijks een uitgave Veiligheid in cijfers. Hierin worden de belangrijkste trends en cijfers weergegeven. De analyse

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

37,1 40, , overlast dak- en thuislozen, gestoorde personen Veiligheid -7,7% -3,8% -6,2% 36,9

37,1 40, , overlast dak- en thuislozen, gestoorde personen Veiligheid -7,7% -3,8% -6,2% 36,9 2016 Veiligheid incidenten en misdrijven Het aantal incidenten en misdrijven ligt in de Drechtsteden iets boven het landelijke gemiddelde. Maar het verschil wordt kleiner. Waar het cijfer in landelijk

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045 5604747 E-mail: o&s@heerlen.nl Heerlen, augustus 2004 Gegevens mogen worden

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, maart 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van

Nadere informatie

rapportage op wijkniveau

rapportage op wijkniveau appendix bij Veiligheidsmonitor 2009 Veiligheidsmonitor 2009 rapportage op wijkniveau Het veiligheidsbeeld in en eerder van tien Goudse wijken: Binnenstad Nieuwe Park Korte Akkeren Bloemendaal Plaswijck

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE ROTTERDAM-RIJNMOND 2008 EMBARGO TOT 7 JULI 2008

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE ROTTERDAM-RIJNMOND 2008 EMBARGO TOT 7 JULI 2008 VEILIGHEIDSRAPPORTAGE ROTTERDAM-RIJNMOND 2008 EMBARGO TOT 7 JULI 2008 Colofon 1 e druk juli 2008 Uitgave van de Begeleidingscommissie Integrale Veiligheid en de Politie -Rijnmond, in opdracht van het naal

Nadere informatie

47,1 37, ,1% , overlast dak- en thuislozen, gestoorde personen Veiligheid 36,9 -6,4% -3,8% -6,2%

47,1 37, ,1% , overlast dak- en thuislozen, gestoorde personen Veiligheid 36,9 -6,4% -3,8% -6,2% 2017 Veiligheid TOTAAL incidenten en misdrijven Het aantal incidenten en misdrijven ligt in de Drechtsteden iets boven het landelijke gemiddelde: 38 per 1.000 inwoners in de Drechtsteden versus 37 landelijk.

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Jeugdige recidiverende woninginbrekers

Jeugdige recidiverende woninginbrekers Jeugdige recidiverende woninginbrekers Utrecht, 17 februari 2014 Pepijn van Amersfoort en Sander Scherders Inleiding De aanpak van woninginbraken heeft prioriteit in de regio Utrecht (Regionale Veiligheidsstrategie

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni 1. Leefbaarheid In de maand juni geven de Bredanaars Breda een 7,6 als gemeente om in te wonen. Breda scoort goed op alle

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2014

Veiligheidsmonitor 2014 Veiligheidsmonitor 2014 O&S april 2014 Samenvatting s-hertogenbosch wordt steeds veiliger. De doelstelling van de coalitie voor het jaar 2014, geformuleerd in 2010, wordt in bijna alle wijken al gehaald.

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Minimale daling aantal huisgerelateerde diefstallen, stijging straatgerelateerde diefstallen In 2007 zijn er 304 huisgerelateerde diefstallen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012 Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen 15 maart 2012 Werkwijze basiseenheid Emmen Vanaf 23 mei 2011 Emmen 1 basiseenheid Emmen verdeelt in 5 gebieden met daaraan gekoppeld wijkagenten en agenten voor

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Helmond 2014. De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld

Veiligheidsmonitor Helmond 2014. De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld VEILIGHEIDSMONITOR HELMOND 2014 De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie.

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. Gastvrije Stad blijkt dat het verschil van s-hertogenbosch met Breda in 2012 iets kleiner

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18,

Nadere informatie

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip Inleiding In het kader van veiligheid zijn politie en gemeenten eerstverantwoordelijk voor openbare orde, handhaving van wettelijke regels en bestrijding van criminaliteit. Burgers ervaren veiligheid als

Nadere informatie

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends 8 secondant #3/4 juli/augustus 2008 Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007 Diefstallen in winkels en horeca nemen toe Crimi-trends De criminaliteit tegen het bedrijfsleven moet in 2010 met een kwart

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE REGIO ROTTERDAM 2014

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE REGIO ROTTERDAM 2014 VEILIGHEIDSRAPPORTAGE REGIO ROTTERDAM 2014 Colofon April 2014 Uitgave van Veiligheidsalliantie Regio Rotterdam en politie Rotterdam, in opdracht van Regionaal Veiligheidsoverleg Eenheid Rotterdam. Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 2011 O&S april 2011 Samenvatting De veiligheidsmonitor verschijnt eens per jaar en is het belangrijkste meetinstrument voor de veiligheid in s-hertogenbosch. In de veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Veiligheid. Aangiftes politie (per 1000 inwoners) Rapportcijfers door bewoners. Criminaliteit in de buurt. hoofdstuk 6

Veiligheid. Aangiftes politie (per 1000 inwoners) Rapportcijfers door bewoners. Criminaliteit in de buurt. hoofdstuk 6 hoofdstuk 6 Aangiftes politie (per 1000 inwoners) 2006 2008 woninginbraak 3,5 4,5 diefstal schuur 4,7 2,2 autocriminalit. 6,4 6,3 fietsendiefstal 7,2 6,2 overige diefst. 1,0 1,8 geweld 5,8 5,5 vandalisme

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Heer l en Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Heerlen heeft eind 2003 als onderdeel van het plan "Operatie Hartslag" cameratoezicht ingevoerd op diverse

Nadere informatie

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen VVH - Openbare orde en Veiligheid De Raad van Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst.

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Veiligheid. Hoofdstuk Inleiding

Veiligheid. Hoofdstuk Inleiding Hoofdstuk 4 Veiligheid 4.1 Inleiding Dit hoofdstuk behandelt een aantal aspecten van veiligheid. Het is gebaseerd op zowel de resultaten van burgeronderzoek (de Veiligheidsmonitor) als ook de cijfers van

Nadere informatie