OVERZICHT TRAININGEN UNIVERSITY OF KNOWLEDGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERZICHT TRAININGEN UNIVERSITY OF KNOWLEDGE"

Transcriptie

1

2 OVERZICHT TRAININGEN UNIVERSITY OF KNOWLEDGE Basis begroten Begrotingscyclus Beleidsmatig begroten Basis accountantscontrole Comptabiliteitswet en financieel beheer Curaçao Comptabiliteitswet en financieel beheer St. Maarten Basis boekhouden Analyse jaarrekeningen Leergang Administratie Organisatie en Interne Beheersing Financiën voor niet financiële medewerkers Masterclass financieel project management Beheersen van bedrijfsprocessen Staatsinrichting Curaçao Staatsinrichting St. Maarten Corporate Governance in de praktijk Toepassing subsidieverordening Bestuurders aansprakelijkheid overheid / stichtingen Bedrijfsethiek en integriteit

3 UNIVERSITY OF LEADERSHIP The Productive Way (single / duo ) MBTI: Benut je eigen talent Klantgerichtheid Effectief Leiderschap Conflicthantering Effectief Vergaderen Introductie tot Type en Teams (MBTI) The Productive Way Becoming a person of Influence Dr. John C. Maxwell Masterclass Verandermanagement en Leadership Developing the leaders around you Dr. John C. Maxwell

4 SOAB CORPORATE UNIVERSITY At SOAB, we believe that our strength is our knowledge of the government. We believe in the unique talent and potential of our people. We believe we are successful when our people are successful. Because of our belief, we find it extremely important to create an environment of continuous learning and development for our staff. SOAB Corporate University fulfills the purpose of our belief, by building on current knowledge and acting as a vehicle for knowledge management. We also believe that our knowledge has more value when shared. We believe that by consolidating our efforts, we can assist the government and its entities reach the next level. SOAB Corporate University will act as a center of excellence and share its expertise through trainings, workshops and professional coaching. SOAB CORPORATE UNIVERSITY Where knowledge determines future success.

5 Binnen de overheid is er in toenemende mate belangstelling voor een brede ontwikkeling van ambtenaren. De politieke en ambtelijke leiding beseffen dat met kennis alleen niet voldaan kan worden aan de eisen die burgers stellen aan het functioneren van de overheid. De situatie vraagt om een ambtenarenapparaat die up-to-date en vaardig is en hoogwaardige kennis bezit. De afgelopen jaren hebben wij vaak onze kennis en ervaring gedeeld met onze klanten. In de vorm van onder meer trainingen, workshops en seminars. Ook zijn wij bewust samenwerkingsverbanden met andere overheidsaccountantsdiensten aangegaan om onze kennis actief te delen, bijvoorbeeld op Aruba en in Suriname. De vraag is echter zo toegenomen dat wij besloten hebben om onze kennisoverdracht te structuren en professionaliseren. Het resultaat: de SOAB Corporate University. One of life s important questions is Who am I? But even more important is Who am I becoming? Dr. John C. Maxwell De SOAB Corporate University focust zicht op de ontwikkeling van het menselijk kapitaal. Wij benaderen deze ontwikkeling vanuit het individu en de omgeving waarin wij leven en werken. Binnen de Corporate University zijn twee pijlers. De University of Knowledge richt zich op het Intelligent Quotient en de University of Leadership richt zich op het Physical Quotient en het Emotional Quotient. De SOAB Corporate University houdt rekening met de verschillende leerstijlen van mensen en biedt blended learning opties in de vorm van E-Learning, trainingsbijeenkomsten, workshops, masterminds, en individuele coaching. Februari

6 UNIVERSITY OF KNOWLEDGE Basis begroten De SOAB Corporate University biedt een breed scala aan trainingen op het kennisgebied. Onze kracht willen wij delen met u. We know government... Al 20 jaar. Samen met gerenomeerde opleidingsinstituten bieden wij u onze kennis aan. Doelgroep: Ambtenaren. Omschrijving: Leer een begroting op te stellen voor uw project of afdeling. Combinatie van theorie met praktische workshop afgestemd op uw situatie. Duur: 1 dag. Begrotingscyclus Doelgroep: Leidinggevenden. Daardoor zijn wij in staat om Omschrijving: Leer uw begrotingshoogwaardige trainingen aan cyclus begrijpen om er optimaal te bieden, met kennis van zaken. gebruik van te maken voor de aanwij willen deelnemers aan onze trainingen een praktische ervaring leveren waarmee iedereen in de eigen werkpraktijk direct verder kan. 2 sturing van uw afdeling, directie of hele organisatie. Combinatie van theorie met praktische workshop afgestemd op uw situatie. Duur: 1 dag.

7 Beleidsmatig begroten Doelgroep: Beleidsmedewerkers. Omschrijving: Leer het beleid van uw organisatie te vertalen naar concrete doelstellingen en een begroting. Leer vervolgens om de beleidsresultaten en ingezette middelen in samenhang te verantwoorden. Comptabiliteitswet en financieel beheer Curaçao Doelgroep: Medewerkers in een interne controle- of financiële functie. Omschrijving: Leer de werking en de inhoud van wetten, voorschriften en codes voor de financiële huishouding van uw organisatie en land. Theoretische verdieping gecombi- Combinatie van theorie met praktineerd met praktische workshops sche workshops. afgestemd op uw situatie. Duur: 3 X 1 dag. Duur: 3 X 1 dag. Basis accountantscontrole Comptabiliteitswet en financieel beheer St. Maarten Doelgroep: Leidinggevenden en me- Doelgroep: Medewerkers in een indewerkers in een financiële functie. terne controle- of financiële functie. Omschrijving: Leer alles over de taken en instrumenten van uw accountant en ontdek wat u met de resultaten van zijn werk kunt doen voor uw organisatie. Omschrijving: Leer de werking en de inhoud van wetten, voorschriften en codes voor de financiële huishouding van uw organisatie en land. Interactieve workshops. Combinatie van theorie met praktische workshops. Duur: 3 dagen. Duur: 3 X 1 dag. 3

8 UNIVERSITY OF KNOWLEDGE Basis boekhouden Doelgroep: Iedereen binnen de overheid. Leergang Administratieve Organisatie en Interne Beheersing Doelgroep: Medewerkers in een inomschrijving: Leer de basisbeginse- terne controle, financiële of beleidslen van het voeren van een financiële functie. administratie. Omschrijving: Krijg inzicht in de financombinatie van theorie met prakti- ciële processen en procedures van uw organisatie en hoe controle mechasche workshops. nismen hierin ingebouwd worden. Duur: 2 X 2 dagen. Bestaat uit 5 workshops: introductie AO/IB, procesbeschrijven, fraude Analyse jaarrekeningen preventie, management audit, de accountant verklaard. Doelgroep: Leidinggevenden en medewerkers in een financiële functie. Duur: 5 X 1 dag. Omschrijving: Leer een jaarrekening te begrijpen en te analyseren. Financiën voor niet financiële medewerkers Combinatie van theorie met praktische workshops. Doelgroep: Iedereen binnen de overheid. Duur: 2 X 2 dagen. Omschrijving: Verbreed uw kennis op financieel gebied, en krijg meer inzicht in opzet en analyse van de balans, liquiditeit, resultatenrekening, solvabiliteit, etc. E-Learning. Duur: Verbreed uw kennis en vaardigheden in eigen tempo. 4

9 Masterclass financieel project management Beheersen van bedrijfsprocessen Doelgroep: Ambtenaren met een Doelgroep: Medewerkers in een inhbo / Universitair-diploma met 3 jaar terne controle, financiële of beleidsrelevante werkervaring. functie. Omschrijving: De financiële beheersing van projecten en de daarbij behorende verslaggeving laat vaak veel te wensen over. Reden is meestal dat bij projecten de normale standaarden en procedures niet van toepassing zijn. Er zijn dan ook weinig projecten die goed worden beheerst. Budgetoverschrijdingen zijn bijna standaard en vele financiële debacles zorgen voor problemen en negatieve uitstraling. Zelfs gerenommeerde en professionele organisaties blijken niet in staat voldoende greep te houden op projecten en de bijbehorende financiën. In deze leergang worden concrete en praktische inzichten gegeven om juist dit element beter te managen. Omschrijving: Leer de processen in uw organisatie te analyseren en te verbeteren. Theoretische verdieping gecombineerd met interactieve workshops. Duur: 2 X 2 dagen. Staatsinrichting Curaçao Doelgroep: Iedereen binnen de overheid. Omschrijving: Kennis hebben van de overheid en het staatsbestel is essentieel om daarbinnen te functioneren. Na het afronden van de Masterclass Tijdens een interactieve workshop Financieel Project Management ont- leert u de staatsinrichting van het land vangt u een diploma Masterclass Fi- Curaçao kennen. nancieel Project Management. Duur: 1 dag. Duur: 6 contactdagen. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van gemiddeld 10 uur per week. 5

10 UNIVERSITY OF KNOWLEDGE Staatsinrichting St. Maarten Doelgroep: Iedereen binnen de overheid. Omschrijving: Kennis hebben van de overheid en het staatsbestel is essentieel om daarbinnen te functioneren. Tijdens een interactieve workshop leert u de staatsinrichting van het land St. Maarten kennen. Duur: 1 dag. Corporate Governance in de praktijk Toepassing subsidieverordening Doelgroep: Ambtenaren die in aanraking komen met subsidieverstrekking. Omschrijving: In de subsidietraining worden praktische handvatten aangereikt om effectief subsidiebeheer toe te passen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: opstellen van beleid en programma van eisen, evalueren van beleid, beoordelen van subsidie aanvragen, opstellen van subsidiebeschikkingen, monitoren van activiteiten gesubsidieerde instellingen en vaststellen van subsidieafrekeningen. Doelgroep: Leidinggevenden en medewerkers in een financiële- of be- Praktische workshops. leidsfunctie. Duur: 2 X 2 dagen. Omschrijving: Maak kennis met de geldende wet- en regelgeving en leer deze toe te passen in de dagelijkse praktijk. Combinatie van theorie met praktische workshops. Duur: 2 dagen. 6

11 Bestuurders aansprakelijkheid overheid / stichtingen Doelgroep: Bestuurders, leden Raden van toezicht, leidinggevenden binnen de overheid, beleidsmedewerkers. Omschrijving: Maak kennis met de geldende wet- en regelgeving en leer waarvoor bestuurders binnen de overheid, overheidsbedrijven en stichtingen aansprakelijk zijn. Theoretische verdieping van training Corporate Governance in de praktijk. Duur: 1 dag. Bedrijfsethiek en integriteit Doelgroep: Iedereen binnen de overheid. Omschrijving: Leer de do s en don ts voor uw gedrag en handelen op de werkvloer. Praktische workshop. Duur: 1 dag. Background Original artwork by: Ph. Rademaker. Brochure layout by: Prom Design. 7

12 UNIVERSITY OF LEADERSHIP The Productive Way (single / duo) Personal growth is the only vehicle by which individuals arrive at their full potential. Dr. John C. Maxwell. De SOAB Corporate University biedt u een uitstekend leerprogramma om uw capaciteiten als leider en als iemand die het verschil maakt in termen van resultaat en teamwork duurzaam naar een hoger niveau te tillen. Doelgroep: Top- en middenkader. Ook geschikt voor de medewerker met grote uitdaging op gebied van persoonlijke effectiviteit. Omschrijving: Kansen om de persoonlijke effectiviteit te verhogen en werkstress te verlagen zijn aanwezig. Na het doorlopen van het trainingsprogramma is de deelnemer in staat om een betere balans te vinden tussen persoonlijke en werk gerelateerde ambitie. Op een effectieve wijze prioriteiten te stellen en betere keuzes te maken ten aanzien van het efficiënt omgaan met zijn of haar eigen tijd. De in de training aangereikte instrumenten en vaardigheden op zijn of haar eigen wijze toe te passen in het dagelijks leven. Zelf een duurzame verbetering van zijn of haar persoonlijke effectiviteit te realiseren waarvoor tijdens het trainingsprogramma de basis is gelegd. Persoonlijke begeleiding op de werkplek. Duur: 25 uur verspreid over dagdelen. 8

13 MBTI : Benut je eigen talent Doelgroep: Iedereen binnen de overheid. heeft een afwijkend karakter omdat de cursus voorafgegaan wordt door een zelftest die u in een spiegel laat kijken om zo een antwoord te geven op de vraag hoe het met uw klantgerichtheid staat. Omschrijving: De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI ) is wereldwijd erkend E-Learning. als een zeer krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor persoonlijke Duur: Verbreed uw kennis en vaarontwikkeling en zelfinzicht. Ontdek en digheden in eigen tempo. herken uw eigen voorkeur en krijg inzicht in de voorkeuren van de ander waardoor u beter om kunt gaan met Effectief Leiderschap uw energie, talenten en anderen. U leert uw voorkeuren kennen door het Doelgroep: Iedereen binnen de overinvullen van een vragenlijst en door heid. een feedbacktraining en coaching van een geaccrediteerde trainer. Omschrijving: Deze cursus start met het invullen van een vragenlijst rond Workshop en coaching. de zeven belangrijke management competenties: Hoge eisen stellen, Duur: 2 X 1/2 dag. Resultaatgerichtheid, U-gerichtheid, Veranderingsbereidheid, Delegeren, Concreet zijn & Voorbereiding. Na de Klantgerichtheid vragenlijst ontvangt u een cursus die uitleg geeft én u tools aanbiedt om Doelgroep: Iedereen binnen de over- een eigen ontwikkelplan te maken. heid. E-Learning. Omschrijving: Overal kom je klanten tegen. Vaak wordt het accent gemak- Duur: Verbreed uw kennis en vaarkelijk gelegd op functies waarbij men digheden in eigen tempo. vanzelfsprekend met klanten te maken heeft. Veel minder is het besef dat iedereen binnen een organisatie met klanten te maken heeft. Deze cursus 9

14 UNIVERSITY OF LEADERSHIP Conflicthantering Doelgroep: Iedereen die conflicten op een constructieve manier wil oplossen. Omschrijving: U zit er niet op te wachten, maar conflicten zitten nu eenmaal in een klein hoekje. En dan wordt samenwerken en resultaat behalen een moeizame klus. Maar conflicten leveren ook energie op, vooral als u ze op een constructieve manier weet op te lossen. Na de training Conflicthanteren kent u de voor- en nadelen van uw eigen stijl van conflicthanteren. U weet op welke manieren een conflict ontstaat en u kunt de juiste oplossingsstrategie bij elk type conflict inzetten. Daarnaast heeft u geleerd in uw conflictsituatie beter om te gaan met uw eigen emoties en die van de ander. leert u hoe een efficiënte uitwisseling van de stand van zaken op gang kunt brengen, zonder daarbij in eindeloze discussies te verzanden. Deze training besteedt ook aandacht aan het leiden van de vergadering en de diverse manieren om een boodschap over te brengen. Interactieve workshop. Duur: 1 dag. Introductie tot Type en Teams (MBTI ) Doelgroep: Teams die hun effectiviteit willen onderzoeken en verbeteren. Omschrijving: De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI ) toont de meerwaarde van diversiteit in een team aan. Constructief gebruik maken van verschillen is het uitgangspunt van de Interactieve workshop. teamtraining. MBTI maakt het mogelijk om de behoeften, talenten, kwaliteiduur: 1 dag. ten en werkstijl van medewerkers snel te herkennen. Het team onderzoekt Effectief Vergaderen tijdens discussies en games hoe ze de Doelgroep: U vergadert regelmatig. samenwerking op een hoger plan wilof u nu voorzitter bent of deelnemer. len brengen. De persoonlijkheidsprofielen van de teamleden worden hierin Omschrijving: Vergaderingen verlo- meegenomen. pen nogal eens moeizaam en kosten veel tijd en energie. Bovendien is het Interactieve Workshop. resultaat vaak mager en weegt het niet op tegen de inspanning. In de training Duur: 1 X 2 dagen. 10

15 The Productive Way Doelgroep: Medewerkers werkzaam bij dezelfde afdeling of organisatie (binnen overheid). Omschrijving: Kansen om de persoonlijke effectiviteit te verhogen en werkstress te verlagen zijn aanwezig. Na het doorlopen van het trainingsprogramma is de deelnemer in staat om een betere balans te vinden tussen persoonlijke en werk gerelateerde ambitie. Op een effectieve wijze prioriteiten te stellen en betere keuzes te maken ten aanzien het efficiënt omgaan met zijn of haar eigen tijd. De in de training aangereikte instrumenten en vaardigheden op zijn of haar eigen wijze toe te passen in het dagelijks leven. Zelf een duurzame verbetering van zijn of haar persoonlijke effectiviteit te realiseren waarvoor tijdens het trainingsprogramma de basis is gelegd. Workshop en persoonlijke begeleiding op de werkplek. Duur: 25 uur verspreid over dagdelen. Becoming a person of Influence - Dr. John C. Maxwell Doelgroep: Anyone in a leadership position. Omschrijving: Becoming a Person of Influence is essential for anyone who aspires to grow as a leader. Based on the book by Dr. John C. Maxwell and Jim Dornan you will go through ten fundamental qualities that define influencers. Deze Mastermind wordt gegeven in het Engels, door onder andere managing director Drs. Geomaly Martes, RA CFE. Duur: 2 X 2 dagen. Masterclass Verandermanagement en Leadership Doelgroep: Iedereen met een HBO/ Universitair-diploma met 3 jaar relevante werkervaring. Omschrijving: In de Masterclass Verandermanagement en Leadership is er nadrukkelijk aandacht voor de onderdelen ethiek en personal leadership. Als er één constante is in de huidige bedrijfsvoering is het wel dat alles continu in verandering is. Voor iedere manager is veranderen dan ook een structureel onderdeel van het takenpakket. Opvallend daarbij is dat het merendeel van de verandertrajecten mislukt. In ongeveer 60% van de gevallen zelfs een lager resultaat geeft dan de uitgangssituatie. Dit betekent dat managers er in het algemeen nog niet in slagen om dit wezenlijke deel van hun werkzaamheden goed te beheersen. Na het afronden van de Masterclass Verandermanagement en Leadership ontvangt u een diploma Masterclass Verandermanagement en Leadership. Duur: 9 contactdagen. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van gemiddeld 10 uur per week. Developing the leaders around you - Dr. John C. Maxwell Doelgroep: Anyone in a top- Leadership position. Omschrijving: To grow a government is to grow its leaders. To succeed at the highest level, you need to surround yourself with a team of influencers. Although leaders might see the big picture, they need other leaders to make this picture a reality. Deze Mastermind wordt gegeven in het Engels, door onder andere managing director Drs. Geomaly Martes, RA CFE. Duur: 2 X 2 dagen. 11

16 Heeft u vragen over een van onze opleidingen of trainingen? Of wilt u meer informatie over onze diensten op gebied van talentontwikkeling en maatwerktrajecten? Neem dan contact met ons op. SOAB CORPORATE UNIVERSITY

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Rooster 9. Docenten 9. Opleidingskosten 10

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Rooster 9. Docenten 9. Opleidingskosten 10 Inhoudsopgave Inleiding 4 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Rooster 9 Docenten 9 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Project Realisatie Training 3.0. Ik, Wij, Het. Voor teams die vernieuwende projecten realiseren

Project Realisatie Training 3.0. Ik, Wij, Het. Voor teams die vernieuwende projecten realiseren Project Realisatie Training 3.0 Ik, Wij, Het Voor teams die vernieuwende projecten realiseren Management Teams, Project Teams, Sales Teams, ICT Implementatie, Afdelingen Uit studies blijkt dat slechts

Nadere informatie

Les 1. Inleiding effectief leiderschap

Les 1. Inleiding effectief leiderschap Inleiding Leiderschap is de goede dingen doen, management is de dingen goed doen. P. Drucker Hartelijk welkom bij het 1op1 programma Effectief Leiderschap. Zoals de titel van het programma al suggereert,

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Management Accounting & Control 5 Module Externe Verslaggeving 6 Module Management Control & Information Systems 7 Rooster 8 Opleidingskosten 9 Netherlands

Nadere informatie

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) Er zijn veel redenen om een coachopleiding te volgen. Als u wilt werken als coach is een coachopleiding natuurlijk een voorwaarde. Maar ook voor optimale carrièregroei

Nadere informatie

Lean Manager: Oei, ik groei!

Lean Manager: Oei, ik groei! Lean Manager: Oei, ik groei! Versie juni 2014 Even voorstellen Elske Heeren Master Blackbelt en consultant Operational Excellence Carlo Theunissen Blackbelt en consultant Operational Excellence Wat gaan

Nadere informatie

De evolutie-sprong van management naar leiderschap

De evolutie-sprong van management naar leiderschap De evolutie-sprong van management naar leiderschap What got you here, won't get you there - Marshall Goldsmith Als ervaren manager heb je het allemaal al eerder gehoord Als effectief manager gebruik je

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Sneeuwwitje, de zeven dwergen en de boze heks?

Sneeuwwitje, de zeven dwergen en de boze heks? Sneeuwwitje, de zeven dwergen en de boze heks? Over de rol van de Operational Auditor in sturen op kernwaarden, cultuur en gedrag Olof Bik Behavioral & Cultural Governance Trophy Games, 28 nov 2013, Hilversum

Nadere informatie

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Overheidsmanagers, keuzes en dilemma s Management bij de overheid verschilt wezenlijk van leidinggeven in het bedrijfsleven. Het goed kunnen opereren in de complexe

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module

Nadere informatie

Succesvol Conflicten Oplossen

Succesvol Conflicten Oplossen Eendaagse Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Vergroot uw effectiviteit in het hanteren van conflicten Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Conflicten op de werkvloer zijn lastig maar ze horen erbij.

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Leiderschapscompetenties. Wat maakt leiders tot leiders en niet tot volgers?

Leiderschapscompetenties. Wat maakt leiders tot leiders en niet tot volgers? Leiderschapscompetenties Wat maakt leiders tot leiders en niet tot volgers? Terug in tijd, een persoonlijke verhaal? Een verhaal over mij, nee Verhaal over mij publiek, over jullie over jou Initiative

Nadere informatie

Programma Communicatief Leiderschap

Programma Communicatief Leiderschap Programma Communicatief Leiderschap Communicatief Leiderschap Inzicht in communicatie, gespreksvoering en leidinggeven. Aan dit programma beleef je een carriére lang plezier. Voor wie? Dit programma is

Nadere informatie

Effectieve Communicatie

Effectieve Communicatie Effectieve Communicatie Coachen een veelzijdig vak Groningen, 30 september 2011 MARTIJN DOELEN Basiselementen communicatie en vaardigheden Communicatie filosofie Johan Cruyff Institute for Sport Studies

Nadere informatie

Van waar je bent, naar waar je wilt zijn

Van waar je bent, naar waar je wilt zijn Training en coaching Van waar je bent, naar waar je wilt zijn Waarvoor kies je bij Move by Coaching? Move by Coaching helpt mensen en organisaties om, in deze wereld waarin zoveel belemmeringen kunnen

Nadere informatie

反 省. Hansei: Voorwaarde voor continue verbetering. Murielle Van Haesendonck Teamleider

反 省. Hansei: Voorwaarde voor continue verbetering. Murielle Van Haesendonck Teamleider 反 省 Hansei: Voorwaarde voor continue verbetering Murielle Van Haesendonck Teamleider BZIO-groep Revalidatie ziekenhuis: Imbo 125 Sp-bedden en uitgebreide ambulante werking Woonzorgcentrum: Het verhaal

Nadere informatie

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING COALITIE GEMEENTE AMSTERDAM RANDSTAD GOOD HOTEL AMSTERDAM PREFERRED PARTNER PROGRAM Create Beauty, Do Good WHY Create Beauty, Do Good 2009 2012 2014

Nadere informatie

Resultaatgericht Management (3 daags)

Resultaatgericht Management (3 daags) Resultaatgericht Management (3 daags) Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt

Nadere informatie

Geleerde lessen Compliance. Utrecht, 19 januari 2017 Mr. Stijn Sarneel MBA CIPP/E. Agenda

Geleerde lessen Compliance. Utrecht, 19 januari 2017 Mr. Stijn Sarneel MBA CIPP/E. Agenda Geleerde lessen Compliance Toegepast op WP 29: Guideline DPO Utrecht, 19 januari 2017 Mr. Stijn Sarneel MBA CIPP/E Agenda Kennismaken met VCO Ontwikkeling van Compliance in NL WP 29 Triggers Lessons learned

Nadere informatie

S S r r. o v. o S. S m.v n. n o m p.m o S m mens enwerk p S mens enwerk

S S r r. o v. o S. S m.v n. n o m p.m o S m mens enwerk p S mens enwerk FAVV Ruud Buyl, L&D Manager Wat we vandaag willen delen hoe het begon, de moeilijkheden met het duidelijk krijgen wat we willen, het traject & onze aanpak, de successen, de failures en de lessen die wij

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Module Strategie & Beleid 9 Rooster 10 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546

Nadere informatie

Programs By Harold Koning Dynamic Wellness Strategies, Florida, USA

Programs By Harold Koning Dynamic Wellness Strategies, Florida, USA Programs By Harold Koning Dynamic Wellness Strategies, Florida, USA Koosstraat 11, Paramaribo, Suriname +597 8513124 www.withincoaching.net info@withincoaching.net Find us on Facebook Welkom! Geachte geïnteresseerde,

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA C training Ervaring is de optelsom van uw eerder gemaakte fouten! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die 3 tot 8 jaar ervaring hebben in

Nadere informatie

Verstevigen van je positie als MD adviseur

Verstevigen van je positie als MD adviseur Verstevigen van je positie als MD adviseur Workshop voor de NFMD 21 november 2013 Monique van der Meer en Jessica Godijn Agenda 9.00 9.15 Opening NFMD door Myrte Ferwerda 9.15 9.45 Veranderingen en gevolgen

Nadere informatie

Inspecteren is een vak. Programma Professionalisering

Inspecteren is een vak. Programma Professionalisering Inspecteren is een vak Programma Professionalisering Programma Professionalisering Programma Professionalisering Professioneel handelen van toezichtmedewerkers is een belangrijk thema binnen de Inspectieraad.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Financieel Management & Leadership De Post HBO opleiding Financieel Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in

Nadere informatie

Medis h Leiders hap; Hoe i spirere d e je zelf? Wendela Hingst algemeen directeur KNMG

Medis h Leiders hap; Hoe i spirere d e je zelf? Wendela Hingst algemeen directeur KNMG Medis h Leiders hap; Hoe i spirere d e je zelf? Wendela Hingst algemeen directeur KNMG 11 juni 2016 Inhoud sessie Medisch Leiderschap: hoe inspirerend ben je zelf? E e oorstelle Wat is medisch leiderschap?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 4 Module Management Accounting & Control 5 Module Externe Verslaggeving 6 Module Management Control & Information Systems 7 Rooster 8 Docenten

Nadere informatie

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION AND ORGANISATIONAL DEVELOPMENT SAVE THE DATE 5 JUNI 14:00-17:30 RSM Open Programmes UITNODIGING 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT

Nadere informatie

MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR HET BEOORDELEN EN BEHEERSEN VAN PUBLIC SECTOR

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

SUCCESVOL IN COACHING

SUCCESVOL IN COACHING SUCCESVOL IN COACHING Een leerweg voor resultaatgericht coachen Pieterman & Partners SUCCESVOL IN COACHING WAAROM DEZE LEERWEG Binnen een resultaatgerichte omgeving is het niet alleen van belang om medewerkers

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager;

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager; Middle Management I Middle Management I is opgebouwd uit drie van de zes modules die in het programma van de Leergang Middle Management zitten; te weten; leidinggeven aan teams, organiseren en plannen;

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Klik om de ondertitelstijl van het model te bewerken

Klik om de ondertitelstijl van het model te bewerken 1 Zorgelijke trend! Ook afgelopen jaar meer dan 1.000 interne branden! 2 Intern risico bewustzijn 3 Veiligheidscultuur. 4 Organisatiecultuur is HOT! 5 Feiten rond cultuur (Edgar Schein) Cultuur gestold

Nadere informatie

Strategisch Risicomanagement

Strategisch Risicomanagement Commitment without understanding is a liability Strategisch Risicomanagement Auteur Drs. Carla van der Weerdt RA Accent Organisatie Advies Effectief en efficiënt risicomanagement op bestuursniveau Risicomanagement

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

MASTER COACH TALENTONTWIKKELING. Leer & ontwikkelprogramma voor talentvolle jeugdtrainers in het Nederlandse voetbal

MASTER COACH TALENTONTWIKKELING. Leer & ontwikkelprogramma voor talentvolle jeugdtrainers in het Nederlandse voetbal MASTER COACH TALENTONTWIKKELING Leer & ontwikkelprogramma voor talentvolle jeugdtrainers in het Nederlandse voetbal 2 Inleiding In seizoen 2017/ 18 willen we starten met een tweejarig Master coach programma

Nadere informatie

REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING

REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING ERNST JAN REITSMA 27 NOVEMBER 2014 REALTIME LEADERSHIP DEVELOPMENT 1. Iets over theorieën 2. Belang van Live Event 3. Ervaringen 4. Feedback organiseren 5. Voorbeelden

Nadere informatie

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Module Assetmanagement Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Ton Beckers, 21/10/2014 Structuur ISO 9001 5. Directieverantwoordelijkheid 8. meting, analyse en verbetering 4. Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Management training met de LIFO - methode

Management training met de LIFO - methode Management training met de LIFO - methode Zichtbare resultaten bij Carrefour Philip Verhelle Marijke Theunis Onze samenwerking Philip Verhelle, Carrefour Talent Development Senior Management Training specialist

Nadere informatie

Investeren in kennis

Investeren in kennis Solutional Value through expertise Investeren in kennis Trainingen en e-learning Wij delen expertise en kennis Solutional Academy is opgericht met als doelstelling onze expertise en kennis van de asset

Nadere informatie

Rethinking leadership and middle management

Rethinking leadership and middle management Rethinking leadership and middle management 17 October 2013 Prof. dr. Jesse Segers The Future Leadership Initiative @Segersjesse challenging thoughts about leadership. Ego-dominant ( macht ) Rationeel

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

HR BUSINESS PARTNERS. Ralph van der Kleij VISIE & AANPAK KIRKMAN COMPANY

HR BUSINESS PARTNERS. Ralph van der Kleij VISIE & AANPAK KIRKMAN COMPANY HR BUSINESS PARTNERS VISIE & AANPAK KIRKMAN COMPANY Ralph van der Kleij Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

VISIEVORMING & LEIDERSCHAP

VISIEVORMING & LEIDERSCHAP VISIEVORMING & LEIDERSCHAP Een leerweg voor het ontwikkelen van jouw visie en leiderschap Pieterman & Partners VISIEVORMING & LEIDERSCHAP WAAROM DEZE LEERWEG Naast de focus op het dagelijkse proces, willen

Nadere informatie

Heineken Nederland Talent in Ontwikkeling. Presentatie voor Van Harte & Lingsma 30 maart 2010 Nela Wilten

Heineken Nederland Talent in Ontwikkeling. Presentatie voor Van Harte & Lingsma 30 maart 2010 Nela Wilten Heineken Nederland Talent in Ontwikkeling Presentatie voor Van Harte & Lingsma 30 maart 2010 Nela Wilten Vandaag- Agenda Heineken Heineken als wereldwijd bedrijf Heineken Nederland Talentontwikkeling

Nadere informatie

Opleiding Commissaris Publieke Sector

Opleiding Commissaris Publieke Sector ERLY the consulting company Opleiding Commissaris Publieke Sector Dé opleiding voor wie commissaris wil worden in de publieke sector pag. 1 Deze opleiding biedt u als aankomend commissaris dé voorbereiding

Nadere informatie

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK Vaardigheidstraining Managen van conflicten op de werkvloer Introductie Conflicten hebben zowel belemmerende als kansrijke aspecten. Naast pijn, verwarring en onzekerheid

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

BENUT DE KRACHT VAN UW MOOD MAKERS

BENUT DE KRACHT VAN UW MOOD MAKERS BENUT DE KRACHT VAN UW MOOD MAKERS ORGANISATIE ONTWIKKELING Welkom, Maak kennis met ons gedachtegoed. We vertellen u over onze visie, onze overtuiging, de Mood Maker filosofie, de GINK aanpak en ontwikkelen

Nadere informatie

Exploitant. CM-Bureau

Exploitant. CM-Bureau Van Exploitant Naar CM-Bureau You do not lead by hitting people over the head that s assault, not leadership MT MediaGroep BV 2014, Berend Jan Veldkamp Dwight D. Eisenhouwer Over MT MediaGroep boeit en

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Werkgroep. Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers, Lean en Vitale, Productieve medewerkers. Inventarisatie en start bijeenkomst

Werkgroep. Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers, Lean en Vitale, Productieve medewerkers. Inventarisatie en start bijeenkomst Werkgroep Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers, Lean en Vitale, Productieve medewerkers Inventarisatie en start bijeenkomst Dinsdagmiddag 2 september van 13.00 17.00 uur Bosweg 15 te Zwolle. Lean Innovation

Nadere informatie

Total Respect Management Cyclus

Total Respect Management Cyclus Total Respect Management Cyclus Leer excellent leiding te geven en onderneem op een duurzame manier, met excellente resultaten als gevolg Hoe komt het dat bedrijven zoals Torfs, Colruyt, Umicore of Apple

Nadere informatie

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management White Paper - Ervaringsgericht leren de praktijk als leermeester Leren is belangrijk. Voor individuen én voor organisaties en het één is voorwaarde voor het ander. Geen wonder dus dat leren en de effectiviteit

Nadere informatie

Big Picture Recruitment. Find what you need in the details

Big Picture Recruitment. Find what you need in the details Big Picture Recruitment Find what you need in the details Wat is het? Als goed presteren niet goed genoeg is en je bent op zoek naar verschilmakers dan is Big Picture Recruitment een mooi aanvullend hulpmiddel.

Nadere informatie

Hightech Talent Masterclass

Hightech Talent Masterclass Hightech Talent Masterclass Doelstelling 3 Technische professionals leren anders Praktijkgerichte samenwerking Individueel Assessment Masterclass overzicht 6 Wat levert dit programma de deelnemers op?

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Masterclass Corporate Governance Curaçao

Masterclass Corporate Governance Curaçao Masterclass Corporate Governance Curaçao MASTERCLASS Professionaliseringsprogramma De Authentieke en Effectieve Commissaris Curaçao (22 e editie) Een praktisch professionaliseringsprogramma voor register

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

De HR sturing voor een professionele ontwikkeling. Dit materiaal mag vrij gebruikt worden, mits er sprake is van correcte bronvermelding

De HR sturing voor een professionele ontwikkeling. Dit materiaal mag vrij gebruikt worden, mits er sprake is van correcte bronvermelding De HR sturing voor een professionele ontwikkeling. 1 Executive Leadership Foundation 2011 Dit materiaal mag vrij gebruikt worden, mits er sprake is van correcte bronvermelding Niets is zo ongelijk als

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Leidinggeven Leidinggeven: Kwaliteit: Uit veel onderzoeken blijkt dat de invloed van een leidinggevende op zijn omgeving enorm is. Een goede leidinggevende haalt meer uit zijn afdeling, weet zijn medewerkers

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Praktisch Kwaliteitsmanagement

Praktisch Kwaliteitsmanagement Praktisch Kwaliteitsmanagement Een praktijkgerichte opleiding op HBO-niveau voor (aankomend) kwaliteitsmanagers 1 Inhoud... 1 Inleiding... 3 Leerdoelen... 3 Doelgroep en toelatingseisen... 3 Niveau...

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Management Development Next Level

Management Development Next Level Management Development Next Level NFMD congres 27 januari 2015 Marcel Knotter 1. Hoezo MD? 1. Hoezo MD? 1. Hoezo MD? Quiz Vraag 1 Wat is ca. de omvang van management- en A. $50-60 miljoen B. $500-600 miljoen

Nadere informatie

ExxonMobil SHE beleid

ExxonMobil SHE beleid ExxonMobil SHE beleid Samen werken aan Veiligheid Contractors én eigen personeel VOMI Themamiddag Veiligheid Focus op Veiligheid! Delta hotel, Vlaardingen, 12 oktober 2010 Ton Jeen, Environmental Advisor

Nadere informatie

LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP

LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP VERGROOT DE REIKWIJDTE VAN JE SCHOOL VERDIEP JE LEIDERSCHAP LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP VOOR SCHOOLLEIDERS EN MIDDENMANAGERS IN HET ONDERWIJS VOORJAAR 2018 WWW.NSO-CNA.NL LEERGANG

Nadere informatie

Lijdende teams of Leidende teams? Of: bezieling versus burnout

Lijdende teams of Leidende teams? Of: bezieling versus burnout Lijdende teams of Leidende teams? Of: bezieling versus burnout Waaraan herken je een Leidend Team? Effectieve teams zorgen ervoor dat mensen het naar hun zin hebben in de organisatie. Dat mensen met plezier

Nadere informatie

MINDFULNESS IN MEDIATION

MINDFULNESS IN MEDIATION MINDFULNESS IN MEDIATION aandacht. ontspanning. zelfvertrouwen verdiepingstraining ver Mindfulness in Mediation aandacht. ontspanning. zelfvertrouwen Introductie Conflicten leveren spanning en stress op.

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Expeditie Leiderschap. Met uw team naar de top

Expeditie Leiderschap. Met uw team naar de top Expeditie Leiderschap Met uw team naar de top Met uw team naar de top. Goed en effectief leidinggeven in een turbulente markt is lastig. Zeker wanneer u tegelijkertijd strategische doelen, veranderingen

Nadere informatie

De Experience Economy & Change Management

De Experience Economy & Change Management De Experience Economy & Change Management Consequenties voor Organisaties en Management Consultants Presentatie voor PDO-MC Lieke Thijssen Brummen, 16 November 2001 1 Het draaiboek voor deze ervaring Venetië

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Managen versus leidinggeven... 13 1.1 Management... 13 1.2 Leiding geven... 13 1.3 Competenties en taakaspecten van de leidinggevende... 16 1.4 Samenvattend... 16 Hoofdstuk

Nadere informatie

Duurzaam Inzetbaarheids-beleid DSM FIT Worklife Center. Over de zin en onzin van duurzame inzetbaarheid

Duurzaam Inzetbaarheids-beleid DSM FIT Worklife Center. Over de zin en onzin van duurzame inzetbaarheid Duurzaam Inzetbaarheids-beleid DSM FIT Worklife Center Over de zin en onzin van duurzame inzetbaarheid 1 Duurzame inzetbaarheid 2 Inzetbaarheid @ DSM Nederland Life Science & Materialen 46.5 jaar (NL 41.7)

Nadere informatie

Presentation Slides Author Teacher Date Time. # Nickname ID Poll Open Ended Quiz Draw It # Nickname ID Poll Open Ended Quiz Draw It

Presentation Slides Author Teacher Date Time. # Nickname ID Poll Open Ended Quiz Draw It # Nickname ID Poll Open Ended Quiz Draw It Presentation Slides Author Teacher Date Time Focus groups UDL (2) 11 Ron Barendsen Ron Barendsen 05/15 12:22 # of Students Student Participation Quizzes Correct Answers 16 58% 0% Student List # Nickname

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Werken aan veerkracht: een 8 daags HRO trainingsprogramma

Werken aan veerkracht: een 8 daags HRO trainingsprogramma If you do not change direction, you may end up where you are heading. Lao Tzu Werken aan veerkracht: een 8 daags HRO trainingsprogramma Leren en Actie in één programma Het grote verschil tussen de driedaagse

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 5. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 5. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 5 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Rooster 9 Masterclass Verandermanagement 9 Opleidingskosten 10

Nadere informatie

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt. Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie