OVERZICHT TRAININGEN UNIVERSITY OF KNOWLEDGE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERZICHT TRAININGEN UNIVERSITY OF KNOWLEDGE"

Transcriptie

1

2 OVERZICHT TRAININGEN UNIVERSITY OF KNOWLEDGE Basis begroten Begrotingscyclus Beleidsmatig begroten Basis accountantscontrole Comptabiliteitswet en financieel beheer Curaçao Comptabiliteitswet en financieel beheer St. Maarten Basis boekhouden Analyse jaarrekeningen Leergang Administratie Organisatie en Interne Beheersing Financiën voor niet financiële medewerkers Masterclass financieel project management Beheersen van bedrijfsprocessen Staatsinrichting Curaçao Staatsinrichting St. Maarten Corporate Governance in de praktijk Toepassing subsidieverordening Bestuurders aansprakelijkheid overheid / stichtingen Bedrijfsethiek en integriteit

3 UNIVERSITY OF LEADERSHIP The Productive Way (single / duo ) MBTI: Benut je eigen talent Klantgerichtheid Effectief Leiderschap Conflicthantering Effectief Vergaderen Introductie tot Type en Teams (MBTI) The Productive Way Becoming a person of Influence Dr. John C. Maxwell Masterclass Verandermanagement en Leadership Developing the leaders around you Dr. John C. Maxwell

4 SOAB CORPORATE UNIVERSITY At SOAB, we believe that our strength is our knowledge of the government. We believe in the unique talent and potential of our people. We believe we are successful when our people are successful. Because of our belief, we find it extremely important to create an environment of continuous learning and development for our staff. SOAB Corporate University fulfills the purpose of our belief, by building on current knowledge and acting as a vehicle for knowledge management. We also believe that our knowledge has more value when shared. We believe that by consolidating our efforts, we can assist the government and its entities reach the next level. SOAB Corporate University will act as a center of excellence and share its expertise through trainings, workshops and professional coaching. SOAB CORPORATE UNIVERSITY Where knowledge determines future success.

5 Binnen de overheid is er in toenemende mate belangstelling voor een brede ontwikkeling van ambtenaren. De politieke en ambtelijke leiding beseffen dat met kennis alleen niet voldaan kan worden aan de eisen die burgers stellen aan het functioneren van de overheid. De situatie vraagt om een ambtenarenapparaat die up-to-date en vaardig is en hoogwaardige kennis bezit. De afgelopen jaren hebben wij vaak onze kennis en ervaring gedeeld met onze klanten. In de vorm van onder meer trainingen, workshops en seminars. Ook zijn wij bewust samenwerkingsverbanden met andere overheidsaccountantsdiensten aangegaan om onze kennis actief te delen, bijvoorbeeld op Aruba en in Suriname. De vraag is echter zo toegenomen dat wij besloten hebben om onze kennisoverdracht te structuren en professionaliseren. Het resultaat: de SOAB Corporate University. One of life s important questions is Who am I? But even more important is Who am I becoming? Dr. John C. Maxwell De SOAB Corporate University focust zicht op de ontwikkeling van het menselijk kapitaal. Wij benaderen deze ontwikkeling vanuit het individu en de omgeving waarin wij leven en werken. Binnen de Corporate University zijn twee pijlers. De University of Knowledge richt zich op het Intelligent Quotient en de University of Leadership richt zich op het Physical Quotient en het Emotional Quotient. De SOAB Corporate University houdt rekening met de verschillende leerstijlen van mensen en biedt blended learning opties in de vorm van E-Learning, trainingsbijeenkomsten, workshops, masterminds, en individuele coaching. Februari

6 UNIVERSITY OF KNOWLEDGE Basis begroten De SOAB Corporate University biedt een breed scala aan trainingen op het kennisgebied. Onze kracht willen wij delen met u. We know government... Al 20 jaar. Samen met gerenomeerde opleidingsinstituten bieden wij u onze kennis aan. Doelgroep: Ambtenaren. Omschrijving: Leer een begroting op te stellen voor uw project of afdeling. Combinatie van theorie met praktische workshop afgestemd op uw situatie. Duur: 1 dag. Begrotingscyclus Doelgroep: Leidinggevenden. Daardoor zijn wij in staat om Omschrijving: Leer uw begrotingshoogwaardige trainingen aan cyclus begrijpen om er optimaal te bieden, met kennis van zaken. gebruik van te maken voor de aanwij willen deelnemers aan onze trainingen een praktische ervaring leveren waarmee iedereen in de eigen werkpraktijk direct verder kan. 2 sturing van uw afdeling, directie of hele organisatie. Combinatie van theorie met praktische workshop afgestemd op uw situatie. Duur: 1 dag.

7 Beleidsmatig begroten Doelgroep: Beleidsmedewerkers. Omschrijving: Leer het beleid van uw organisatie te vertalen naar concrete doelstellingen en een begroting. Leer vervolgens om de beleidsresultaten en ingezette middelen in samenhang te verantwoorden. Comptabiliteitswet en financieel beheer Curaçao Doelgroep: Medewerkers in een interne controle- of financiële functie. Omschrijving: Leer de werking en de inhoud van wetten, voorschriften en codes voor de financiële huishouding van uw organisatie en land. Theoretische verdieping gecombi- Combinatie van theorie met praktineerd met praktische workshops sche workshops. afgestemd op uw situatie. Duur: 3 X 1 dag. Duur: 3 X 1 dag. Basis accountantscontrole Comptabiliteitswet en financieel beheer St. Maarten Doelgroep: Leidinggevenden en me- Doelgroep: Medewerkers in een indewerkers in een financiële functie. terne controle- of financiële functie. Omschrijving: Leer alles over de taken en instrumenten van uw accountant en ontdek wat u met de resultaten van zijn werk kunt doen voor uw organisatie. Omschrijving: Leer de werking en de inhoud van wetten, voorschriften en codes voor de financiële huishouding van uw organisatie en land. Interactieve workshops. Combinatie van theorie met praktische workshops. Duur: 3 dagen. Duur: 3 X 1 dag. 3

8 UNIVERSITY OF KNOWLEDGE Basis boekhouden Doelgroep: Iedereen binnen de overheid. Leergang Administratieve Organisatie en Interne Beheersing Doelgroep: Medewerkers in een inomschrijving: Leer de basisbeginse- terne controle, financiële of beleidslen van het voeren van een financiële functie. administratie. Omschrijving: Krijg inzicht in de financombinatie van theorie met prakti- ciële processen en procedures van uw organisatie en hoe controle mechasche workshops. nismen hierin ingebouwd worden. Duur: 2 X 2 dagen. Bestaat uit 5 workshops: introductie AO/IB, procesbeschrijven, fraude Analyse jaarrekeningen preventie, management audit, de accountant verklaard. Doelgroep: Leidinggevenden en medewerkers in een financiële functie. Duur: 5 X 1 dag. Omschrijving: Leer een jaarrekening te begrijpen en te analyseren. Financiën voor niet financiële medewerkers Combinatie van theorie met praktische workshops. Doelgroep: Iedereen binnen de overheid. Duur: 2 X 2 dagen. Omschrijving: Verbreed uw kennis op financieel gebied, en krijg meer inzicht in opzet en analyse van de balans, liquiditeit, resultatenrekening, solvabiliteit, etc. E-Learning. Duur: Verbreed uw kennis en vaardigheden in eigen tempo. 4

9 Masterclass financieel project management Beheersen van bedrijfsprocessen Doelgroep: Ambtenaren met een Doelgroep: Medewerkers in een inhbo / Universitair-diploma met 3 jaar terne controle, financiële of beleidsrelevante werkervaring. functie. Omschrijving: De financiële beheersing van projecten en de daarbij behorende verslaggeving laat vaak veel te wensen over. Reden is meestal dat bij projecten de normale standaarden en procedures niet van toepassing zijn. Er zijn dan ook weinig projecten die goed worden beheerst. Budgetoverschrijdingen zijn bijna standaard en vele financiële debacles zorgen voor problemen en negatieve uitstraling. Zelfs gerenommeerde en professionele organisaties blijken niet in staat voldoende greep te houden op projecten en de bijbehorende financiën. In deze leergang worden concrete en praktische inzichten gegeven om juist dit element beter te managen. Omschrijving: Leer de processen in uw organisatie te analyseren en te verbeteren. Theoretische verdieping gecombineerd met interactieve workshops. Duur: 2 X 2 dagen. Staatsinrichting Curaçao Doelgroep: Iedereen binnen de overheid. Omschrijving: Kennis hebben van de overheid en het staatsbestel is essentieel om daarbinnen te functioneren. Na het afronden van de Masterclass Tijdens een interactieve workshop Financieel Project Management ont- leert u de staatsinrichting van het land vangt u een diploma Masterclass Fi- Curaçao kennen. nancieel Project Management. Duur: 1 dag. Duur: 6 contactdagen. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van gemiddeld 10 uur per week. 5

10 UNIVERSITY OF KNOWLEDGE Staatsinrichting St. Maarten Doelgroep: Iedereen binnen de overheid. Omschrijving: Kennis hebben van de overheid en het staatsbestel is essentieel om daarbinnen te functioneren. Tijdens een interactieve workshop leert u de staatsinrichting van het land St. Maarten kennen. Duur: 1 dag. Corporate Governance in de praktijk Toepassing subsidieverordening Doelgroep: Ambtenaren die in aanraking komen met subsidieverstrekking. Omschrijving: In de subsidietraining worden praktische handvatten aangereikt om effectief subsidiebeheer toe te passen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: opstellen van beleid en programma van eisen, evalueren van beleid, beoordelen van subsidie aanvragen, opstellen van subsidiebeschikkingen, monitoren van activiteiten gesubsidieerde instellingen en vaststellen van subsidieafrekeningen. Doelgroep: Leidinggevenden en medewerkers in een financiële- of be- Praktische workshops. leidsfunctie. Duur: 2 X 2 dagen. Omschrijving: Maak kennis met de geldende wet- en regelgeving en leer deze toe te passen in de dagelijkse praktijk. Combinatie van theorie met praktische workshops. Duur: 2 dagen. 6

11 Bestuurders aansprakelijkheid overheid / stichtingen Doelgroep: Bestuurders, leden Raden van toezicht, leidinggevenden binnen de overheid, beleidsmedewerkers. Omschrijving: Maak kennis met de geldende wet- en regelgeving en leer waarvoor bestuurders binnen de overheid, overheidsbedrijven en stichtingen aansprakelijk zijn. Theoretische verdieping van training Corporate Governance in de praktijk. Duur: 1 dag. Bedrijfsethiek en integriteit Doelgroep: Iedereen binnen de overheid. Omschrijving: Leer de do s en don ts voor uw gedrag en handelen op de werkvloer. Praktische workshop. Duur: 1 dag. Background Original artwork by: Ph. Rademaker. Brochure layout by: Prom Design. 7

12 UNIVERSITY OF LEADERSHIP The Productive Way (single / duo) Personal growth is the only vehicle by which individuals arrive at their full potential. Dr. John C. Maxwell. De SOAB Corporate University biedt u een uitstekend leerprogramma om uw capaciteiten als leider en als iemand die het verschil maakt in termen van resultaat en teamwork duurzaam naar een hoger niveau te tillen. Doelgroep: Top- en middenkader. Ook geschikt voor de medewerker met grote uitdaging op gebied van persoonlijke effectiviteit. Omschrijving: Kansen om de persoonlijke effectiviteit te verhogen en werkstress te verlagen zijn aanwezig. Na het doorlopen van het trainingsprogramma is de deelnemer in staat om een betere balans te vinden tussen persoonlijke en werk gerelateerde ambitie. Op een effectieve wijze prioriteiten te stellen en betere keuzes te maken ten aanzien van het efficiënt omgaan met zijn of haar eigen tijd. De in de training aangereikte instrumenten en vaardigheden op zijn of haar eigen wijze toe te passen in het dagelijks leven. Zelf een duurzame verbetering van zijn of haar persoonlijke effectiviteit te realiseren waarvoor tijdens het trainingsprogramma de basis is gelegd. Persoonlijke begeleiding op de werkplek. Duur: 25 uur verspreid over dagdelen. 8

13 MBTI : Benut je eigen talent Doelgroep: Iedereen binnen de overheid. heeft een afwijkend karakter omdat de cursus voorafgegaan wordt door een zelftest die u in een spiegel laat kijken om zo een antwoord te geven op de vraag hoe het met uw klantgerichtheid staat. Omschrijving: De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI ) is wereldwijd erkend E-Learning. als een zeer krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor persoonlijke Duur: Verbreed uw kennis en vaarontwikkeling en zelfinzicht. Ontdek en digheden in eigen tempo. herken uw eigen voorkeur en krijg inzicht in de voorkeuren van de ander waardoor u beter om kunt gaan met Effectief Leiderschap uw energie, talenten en anderen. U leert uw voorkeuren kennen door het Doelgroep: Iedereen binnen de overinvullen van een vragenlijst en door heid. een feedbacktraining en coaching van een geaccrediteerde trainer. Omschrijving: Deze cursus start met het invullen van een vragenlijst rond Workshop en coaching. de zeven belangrijke management competenties: Hoge eisen stellen, Duur: 2 X 1/2 dag. Resultaatgerichtheid, U-gerichtheid, Veranderingsbereidheid, Delegeren, Concreet zijn & Voorbereiding. Na de Klantgerichtheid vragenlijst ontvangt u een cursus die uitleg geeft én u tools aanbiedt om Doelgroep: Iedereen binnen de over- een eigen ontwikkelplan te maken. heid. E-Learning. Omschrijving: Overal kom je klanten tegen. Vaak wordt het accent gemak- Duur: Verbreed uw kennis en vaarkelijk gelegd op functies waarbij men digheden in eigen tempo. vanzelfsprekend met klanten te maken heeft. Veel minder is het besef dat iedereen binnen een organisatie met klanten te maken heeft. Deze cursus 9

14 UNIVERSITY OF LEADERSHIP Conflicthantering Doelgroep: Iedereen die conflicten op een constructieve manier wil oplossen. Omschrijving: U zit er niet op te wachten, maar conflicten zitten nu eenmaal in een klein hoekje. En dan wordt samenwerken en resultaat behalen een moeizame klus. Maar conflicten leveren ook energie op, vooral als u ze op een constructieve manier weet op te lossen. Na de training Conflicthanteren kent u de voor- en nadelen van uw eigen stijl van conflicthanteren. U weet op welke manieren een conflict ontstaat en u kunt de juiste oplossingsstrategie bij elk type conflict inzetten. Daarnaast heeft u geleerd in uw conflictsituatie beter om te gaan met uw eigen emoties en die van de ander. leert u hoe een efficiënte uitwisseling van de stand van zaken op gang kunt brengen, zonder daarbij in eindeloze discussies te verzanden. Deze training besteedt ook aandacht aan het leiden van de vergadering en de diverse manieren om een boodschap over te brengen. Interactieve workshop. Duur: 1 dag. Introductie tot Type en Teams (MBTI ) Doelgroep: Teams die hun effectiviteit willen onderzoeken en verbeteren. Omschrijving: De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI ) toont de meerwaarde van diversiteit in een team aan. Constructief gebruik maken van verschillen is het uitgangspunt van de Interactieve workshop. teamtraining. MBTI maakt het mogelijk om de behoeften, talenten, kwaliteiduur: 1 dag. ten en werkstijl van medewerkers snel te herkennen. Het team onderzoekt Effectief Vergaderen tijdens discussies en games hoe ze de Doelgroep: U vergadert regelmatig. samenwerking op een hoger plan wilof u nu voorzitter bent of deelnemer. len brengen. De persoonlijkheidsprofielen van de teamleden worden hierin Omschrijving: Vergaderingen verlo- meegenomen. pen nogal eens moeizaam en kosten veel tijd en energie. Bovendien is het Interactieve Workshop. resultaat vaak mager en weegt het niet op tegen de inspanning. In de training Duur: 1 X 2 dagen. 10

15 The Productive Way Doelgroep: Medewerkers werkzaam bij dezelfde afdeling of organisatie (binnen overheid). Omschrijving: Kansen om de persoonlijke effectiviteit te verhogen en werkstress te verlagen zijn aanwezig. Na het doorlopen van het trainingsprogramma is de deelnemer in staat om een betere balans te vinden tussen persoonlijke en werk gerelateerde ambitie. Op een effectieve wijze prioriteiten te stellen en betere keuzes te maken ten aanzien het efficiënt omgaan met zijn of haar eigen tijd. De in de training aangereikte instrumenten en vaardigheden op zijn of haar eigen wijze toe te passen in het dagelijks leven. Zelf een duurzame verbetering van zijn of haar persoonlijke effectiviteit te realiseren waarvoor tijdens het trainingsprogramma de basis is gelegd. Workshop en persoonlijke begeleiding op de werkplek. Duur: 25 uur verspreid over dagdelen. Becoming a person of Influence - Dr. John C. Maxwell Doelgroep: Anyone in a leadership position. Omschrijving: Becoming a Person of Influence is essential for anyone who aspires to grow as a leader. Based on the book by Dr. John C. Maxwell and Jim Dornan you will go through ten fundamental qualities that define influencers. Deze Mastermind wordt gegeven in het Engels, door onder andere managing director Drs. Geomaly Martes, RA CFE. Duur: 2 X 2 dagen. Masterclass Verandermanagement en Leadership Doelgroep: Iedereen met een HBO/ Universitair-diploma met 3 jaar relevante werkervaring. Omschrijving: In de Masterclass Verandermanagement en Leadership is er nadrukkelijk aandacht voor de onderdelen ethiek en personal leadership. Als er één constante is in de huidige bedrijfsvoering is het wel dat alles continu in verandering is. Voor iedere manager is veranderen dan ook een structureel onderdeel van het takenpakket. Opvallend daarbij is dat het merendeel van de verandertrajecten mislukt. In ongeveer 60% van de gevallen zelfs een lager resultaat geeft dan de uitgangssituatie. Dit betekent dat managers er in het algemeen nog niet in slagen om dit wezenlijke deel van hun werkzaamheden goed te beheersen. Na het afronden van de Masterclass Verandermanagement en Leadership ontvangt u een diploma Masterclass Verandermanagement en Leadership. Duur: 9 contactdagen. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van gemiddeld 10 uur per week. Developing the leaders around you - Dr. John C. Maxwell Doelgroep: Anyone in a top- Leadership position. Omschrijving: To grow a government is to grow its leaders. To succeed at the highest level, you need to surround yourself with a team of influencers. Although leaders might see the big picture, they need other leaders to make this picture a reality. Deze Mastermind wordt gegeven in het Engels, door onder andere managing director Drs. Geomaly Martes, RA CFE. Duur: 2 X 2 dagen. 11

16 Heeft u vragen over een van onze opleidingen of trainingen? Of wilt u meer informatie over onze diensten op gebied van talentontwikkeling en maatwerktrajecten? Neem dan contact met ons op. SOAB CORPORATE UNIVERSITY

commitment excellence focus on results and performance

commitment excellence focus on results and performance commitment excellence focus on results and performance SAMEN ONTWIKKELEN VAN CARIBISCH NEDERLAND & SURINAME Succesvolle organisaties zijn permanent in ontwikkeling: zij spelen in op de veranderende wereld

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2014 Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Trainingskalender 2014

Trainingskalender 2014 Trainingskalender 2014 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com 2 I n h o u d s o p g a ve p a g i n a Au d i t i n g 5 Preparing f or the Audit Fundamentals Internal/Operational

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2013 Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2015 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2015 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep:

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep: Mijn doelgroep Beginnende managers: elijk sterke experts. Vanuit deze expertise ben je doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Wat deze functie van jou vereist, is dat je mensen kan aansturen. Met

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

Coöperatief leren doe je samen

Coöperatief leren doe je samen Coöperatief leren doe je samen 2015 1 2 www.cooperatieacademie.nl Voorwoord NCR Coöperatie Academie: investeren in bestuurlijke kwaliteit is investeren in de coöperatie De omgeving waarin coöperaties zich

Nadere informatie

Trainingen 2015. Improve Quality Services

Trainingen 2015. Improve Quality Services Trainingen 2015 Improve Quality Services Inhoudsopgave Algemeen Improve Quality Services BV 4 Trainingsvormen 6 Maatwerkopleidingen van Improve Quality Services 7 ISTQB ISTQB Foundation Certificate in

Nadere informatie

Trainingskalender 2014

Trainingskalender 2014 Trainingskalender 2014 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com directing you to excellence 2 I n h o u d s o p g a ve p a g i n a Au d i t i n g Preparing f or the

Nadere informatie

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod Competentiegericht trainen Molijn Training Trainingsaanbod Het zijn niet de sterksten en ook niet de slimsten die overleven, maar degenen die zich het best aanpassen aan de veranderende omstandigheden

Nadere informatie

Opleidingsaanbod Testen: het antwoord op úw opleidingsvraag!

Opleidingsaanbod Testen: het antwoord op úw opleidingsvraag! Opleidingsaanbod Testen: het antwoord op úw opleidingsvraag! Aan iedere opleidingsvraag op het gebied van testen en kwaliteitszorg liggen één of meerdere bedrijfsdoelstellingen ten grondslag. U wilt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren lgemeen management Arbeid echt Arbeidsvoorwaard oachend leidinggeven Debiteuenbeheer Cursussen en Doorgroeien na e start trainingen voor ArbeidsrechtFinan el Basiskennis Financieel ma ondernemende agement

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Opleidingen Primair Onderwijs. Ruimte voor onderwijs

Opleidingen Primair Onderwijs. Ruimte voor onderwijs Opleidingen Primair Onderwijs Ruimte voor onderwijs Inhoudsopgave Rovict helpt u ruimte voor Onderwijs te scheppen! 4 ESIS webbased: goed gereedschap behoeft deskundig gebruik 6 Workshops voor bestuur

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT Werken aan world class performance Continu verbeteren: juiste combinatie van leiderschap, competenties, proces en innovatie VOORWOORD Beste Lezer,

Nadere informatie

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA ziekenhuisapothekers Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers Academie voor Medisch Specialisten maart 2010 Management Development programma voor ziekenhuisapothekers

Nadere informatie