Een uitkering: wat moet u weten?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een uitkering: wat moet u weten?"

Transcriptie

1 Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt. Het is belangrijk dat u deze map goed doorleest, zodat u weet wat uw rechten, plichten en mogelijkheden zijn. Ook kunt u alle papieren, brieven en informatie over uw uitkering in deze map opbergen. Zo hebt u alle gegevens over uw uitkering bij de hand. De gemeente wijst u twee klantmanagers toe: een klantmanager Re-integratie en een klantmanager Inkomen. Uw klantmanager Re-integratie begeleidt u op uw weg naar de arbeidsmarkt. Uw klantmanager Inkomen geeft antwoord op al uw vragen over uw uitkering en bijzondere bijstand. Uw klantmanagers zijn bereikbaar via het telefoonnummer dat zij u hebben gegeven. U kunt hen ook bereiken per . Wij geven de voorkeur aan communicatie per . Deze map is een naslagwerk. Raadpleeg om op de hoogte te blijven ook regelmatig de website van de gemeente: Op de website vindt u een schat aan informatie: niet alleen de meest actuele versie van alle regelingen, maar ook de formulieren die u nodig hebt om bijvoorbeeld een vakantiemelding te doen of de participatieregeling aan te vragen. Ook houden we u via de website en via de gemeentepagina Best Informatief in Groeiend Best op de hoogte van het actuele nieuws. Heeft u vragen of begrijpt u iets niet? Neem dan gerust contact op met uw klantmanager. Hij of zij helpt u graag verder! Adres- en contactgegevens van de gemeente Best Bezoekadres : Raadhuisplein 1 Postadres : Postbus AB Best Website : Algemeen telefoonnummer :

2 Inhoudsopgave 1. De Participatiewet 2. Re-integratie 3. Uitkering 4. Extra mogelijkheden voor u 5. Wat gebeurt er als u uw plichten niet nakomt? 6. Onderzoeken 7. Hoe gaan we met elkaar om? 8. Bent u niet tevreden? 9. Handige adressen en telefoonnummers 10. Correspondentie / folders

3 1. De Participatiewet Het kabinet wil bereiken dat zoveel mogelijk mensen meedoen in de samenleving. Dit wil ze bereiken door het invoeren van de Participatiewet. Deze wet voegt een aantal wetten samen. Dat zijn de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Er is straks dus één regeling voor iedereen die in staat is om te werken. Voor mensen die helemaal niet kunnen werken, blijft er een bijstandsuitkering mogelijk. De Participatiewet moet wel voorkomen dat mensen een bijstandsuitkering blijven ontvangen. Nieuwe regels voor bijstand Er zijn nieuwe regels gemaakt die moeten helpen bij het ondersteunen van personen die recht hebben op een bijstandsuitkering. Deze regels vindt u in deze informatiemap in de verschillende hoofdstukken terug. Enkele zaken die zullen wijzigen in de bijstandsuitkering zijn: 1. Strengere en heldere regels voor personen met een bijstandsuitkering (een uitkeringsgerechtigde) die hun arbeidsverplichtingen niet nakomen en regels voor het accepteren van algemeen passende arbeid; 2. Als een uitkeringsgerechtigde zich ernstig misdraagt kan de gemeente de uitkering voor drie maanden stopzetten; 3. Personen die een bijstandsuitkering aanvragen moeten eerst aantonen dat ze in de voorafgaande weken er zelf alles aan gedaan hebben om werk te vinden; 4. De hoogte van een uitkering wordt aangepast als men met meerdere volwassen mensen in één huis woont; 5. De langdurigheidstoeslag verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt de individuele inkomenstoeslag. De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat de gemeente u één keer per jaar kan geven als u al drie jaar weinig inkomsten hebt. U kunt het geld vrij besteden. Bijvoorbeeld aan spullen die u met een laag inkomen moeilijk kunt betalen, zoals een nieuwe koelkast of televisie

4 2. Re-integratie Met re-integratie bedoelen we alle activiteiten die bijdragen aan uw deelname aan de arbeidsmarkt (arbeidsinschakeling) of aan de maatschappij (participatie). Het doel van reintegratie is dat u (weer) in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien. Daarom gaat de wet er vanuit dat voor u elk werk passend is. Dit betekent dat u verplicht bent om ook werk beneden uw niveau aan te nemen. Uw klantmanager Re-integratie voert gesprekken met u over uw re-integratieverplichtingen. Het is van belang dat u bewijsstukken, zoals sollicitatiebrieven, reacties hierop en inschrijvingsbewijzen meebrengt. U kunt dan aantonen wat u allemaal hebt gedaan. Breng deze bewijsstukken en uw CV mee tijdens het gesprek. 2.1 Wat wij van u verwachten in de beginfase In de beginfase bij het aanvragen van een uitkering Participatiewet is er de verplichte zoekperiode voor mensen die jonger zijn dan 27 jaar en de inspanningsverplichting voor mensen die 27 jaar of ouder zijn Wat moet u doen wanneer u jonger bent dan 27 jaar? Nadat u begonnen bent met uw uitkeringsaanvraag bent u verplicht de eerste vier weken uw uiterste best te doen om betaald werk te vinden. Ook moet u de mogelijkheid onderzoeken om weer naar school te gaan of te gaan studeren. Indien u nog aanspraak kunt maken op studiefinanciering, dan is dit een voorliggende voorziening en bent u verplicht hiervan gebruik te maken. Na vier weken beslist u of u de aanvraag doorzet of er vanaf ziet. Vraagt u na vier weken alsnog een bijstandsuitkering aan? Dan bent u verplicht aan te tonen dat u voldoende hebt gedaan om betaald werk te krijgen. Dit doet u door aan de volgende voorwaarden te voldoen: U staat als werkzoekende ingeschreven bij UWV Werkbedrijf. U spreekt met een studieadviseur van een school(instelling) om uw studiemogelijkheden te onderzoeken. Wanneer u géén startkwalificatie hebt (niet in bezit van een MBO-2,-3,-4, HAVO- of VWO-diploma) dient u contact op te nemen met Straks.nu (www.straks.nu). U zoekt naar vacatures in kranten, op internet en via andere mogelijkheden. U schrijft zich in bij tenminste 5 uitzendbureaus. U reageert op tenminste 20 vacatures per maand Wat moet u doen wanneer u ouder bent dan 27 jaar? Als u ouder bent dan 27 jaar dan hebt u een inspanningsverplichting. U dient al het mogelijke te doen om aan betaalde arbeid te komen. Dit doet u door aan de volgende voorwaarden te voldoen: U staat als werkzoekende ingeschreven bij UWV. U zoekt naar vacatures in kranten, op internet en via andere mogelijkheden; U schrijft zich in bij tenminste 5 uitzendbureaus; U reageert op tenminste 20 vacatures per maand.

5 2.2 Welke plichten hebt u? Arbeidsverplichting De Participatiewet is een vangnetregeling. Dit betekent dat u alleen van deze regeling gebruik kunt maken als er echt geen andere mogelijkheid is om in uw levensonderhoud te voorzien. Het verrichten van betaalde arbeid is de meest voorkomende manier om geen, of minder, gebruik te hoeven maken van een uitkering. Wat zijn de arbeidsverplichtingen? Vanaf januari 2015 hebt u met een bijstandsuitkering in principe de volgende arbeidsverplichtingen: U bent als werkzoekende ingeschreven bij UWV. Welllicht kunt u hierdoorzo snel mogelijk weer in uw eigen levensonderhoud te kunnen voorzien zonder gebruik te maken van gemeentelijke voorzieningen, zoals een uitkering. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de inschrijving tijdig te verlengen. U probeert betaald werk te vinden. Daarvoor moet u bijvoorbeeld vacatures zoeken, solliciteren, en ingeschreven staan bij een of meer uitzendbureaus. U zoekt niet alleen naar werk in uw eigen woonplaats, maar ook in uw regio of nog verder weg. En als u werk vindt of werk wordt aangeboden, dan neemt u dit aan. U bent bereid om voor uw werk te reizen. Werk waarvoor u elke dag tot maximaal 3 uur moet reizen (11/2 uur heen en 11/2 uur terug) mag u niet weigeren. Als het nodig is om werk te krijgen of te behouden, en als het voor u en uw gezin mogelijk is, moet u zelfs verhuizen. U moet dan wel een contract hebben voor ten minste een jaar en zo veel verdienen met deze baan dat u geen bijstandsuitkering meer nodig hebt. U helpt de gemeente om een plan van aanpak voor uw re-integratie te maken en uit te voeren. U houdt zich aan de afspraken die u hierover met de gemeente maakt. U neemt de re-integratievoorzieningen die de gemeente u biedt aan. U zorgt ervoor dat u uw kennis en vaardigheden bijhoudt of verbetert, als dit nodig is voor het krijgen of behouden van werk. Dus als u een cursus moet volgen om de nieuwste benodigde technieken in uw vakgebied te leren, dan doet u dat ook. U doet geen dingen die het krijgen van werk of het behouden daarvan moeilijker maken. En u doet uw best bij sollicitaties. Zo zorgt u ervoor dat u netjes gekleed, met een verzorgd uiterlijk en op tijd op uw sollicitatiegesprek of op uw werk verschijnt. Moet u aan alle arbeidsverplichtingen voldoen? Ja, alle mensen met een bijstandsuitkering moeten deze arbeidsverplichtingen nakomen. U moet er naar vermogen alles aan doen om werk te vinden of te behouden. Wij zullen daarom nagaan wat u kunt doen om werk te zoeken en wat misschien niet. In het trajectplan dat uw klantmanager voor u maakt, staat daarom precies wat wij van u verwachten. Indien u bent ontheven van de arbeidsverplichting zijn deze verplichtingen niet voor u van toepassing Re-integratieverplichting Re-integratietraject U bent verplicht om gebruik te maken van alle aangeboden voorziening(en) die gericht zijn op reintegratie. Dit betekent dat u verplicht bent om mee te werken aan bijvoorbeeld (taal)cursussen, bij- en omscholing, medische en/of psychische onderzoeken en capaciteitsonderzoeken. Uw klantmanager Re-integratie kan u ook doorverwijzen naar een re-integratiebedrijf. Als hij of zij u aanmeldt bij een re-integratiebedrijf bent u verplicht daaraan mee te werken. Als u ziek wordt tijdens

6 een traject of om een andere reden niet kunt verschijnen op de plek waar u verwacht wordt, dan bent u verplicht u af te melden bij uw klantmanager Re-integratie én bij degene die u verwacht. Vrijwilligerswerk U bent verplicht om u nuttig te maken voor de samenleving als tegenprestatie voor de uitkering die u ontvangt. Dit betekent dat u, voor zover dat voor u mogelijk is, maatschappelijke werkzaamheden moet verrichten. Dit kan onder andere vrijwilligerswerk zijn. Bij twijfel hierover kan door middel van een medisch en/of psychisch en/of capaciteitsonderzoek vastgesteld worden of u hiertoe in staat bent. De eisen die wij aan het vrijwilligerswerk stellen zijn: Het vrijwilligerswerk gebeurt in georganiseerd verband. Dat wil zeggen dat het vrijwilligerswerk wordt gedaan in opdracht van een organisatie. Er is een vrijwilligersovereenkomst afgesloten tussen de organisatie en de persoon die het vrijwilligerswerk doet. In de overeenkomst is afgesproken wanneer en waar het vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd. Voordat een vrijwilligersovereenkomst wordt afgesloten heeft u contact hierover met uw klantmanager Re-integratie Tegenprestatie U ontvangt een uitkering van de gemeente. De gemeente mag u vragen om daarvoor naar vermogen een tegenprestatie te leveren. Die tegenprestatie bestaat uit onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving. Ook vrijwilligerswerk kan door de gemeente onder bepaalde omstandigheden als tegenprestatie worden beschouwd Hoe komt u aan een tegenprestatie? Er zijn verschillende mogelijkheden: de gemeente heeft een klus voor u of u kunt kiezen uit een aantal activiteiten. U kunt ook zelf een voorstel voor een tegenprestatie doen. Als u zelf iets mag uitkiezen, zoek dan een organisatie of vereniging die u aanspreekt. U kunt bellen of langsgaan. Maar u kunt ook bij de vrijwilligerscentrale van Welzijn Best Oirschot terecht. U vindt hen in Bestwijzer waar u terecht kunt voor meer informatie. Wat zijn de voordelen voor u? Een tegenprestatie doen kan heel nuttig zijn. Niet alleen voor de samenleving, maar ook voor u zelf! U ontmoet andere mensen, u ontwikkelt vaardigheden die u bij een betaalde baan goed kunt gebruiken en u doet iets nuttigs voor andere mensen. Wat gebeurt er als u niet meewerkt? Als de gemeente van u een tegenprestatie vraagt, maar u wilt hieraan niet meewerken, dan legt de gemeente u een maatregel (sanctie) op. Dat betekent dat u één of een aantal maanden een lagere uitkering of helemaal geen uitkering krijgt. Hoeveel lager en hoe lang, dat bepaalt de gemeente zelf. De gemeente heeft daarvoor regels vastgelegd in een verordening. Deze verordeningen zijn terug te vinden op de website van de gemeente: Overige verplichtingen U moet ook voldoen aan alle verplichtingen die in de andere hoofdstukken van deze map beschreven zijn.

7 2.2.5 Verblijf in het buitenland of tijdelijk verblijf buiten de gemeente Best U bent verplicht om minimaal twee weken vooraf bij Sociale Zaken te melden dat u in het buitenland of tijdelijk buiten de gemeente Best verblijft. Deze melding geldt niet alleen als u op vakantie gaat, maar óók als u om andere reden buiten de gemeente Best verblijft. Een kortdurend verblijf ergens in Nederland, bijvoorbeeld voor enkele dagen, wordt niet beschouwd als vakantie en dus niet op uw vakantiedagen in mindering gebracht, maar moet wel gemeld worden. Na uw melding krijgt u van Sociale Zaken een brief waarin staat wat de eventuele gevolgen van uw plannen zijn. Uw melding kunt u doen via het formulier melding verblijf buiten gemeente dat u opvraagt bij uw klantmanager of downloadt van de gemeentelijke website. U vindt het internetformulier op Download het formulier, print het uit, vul het in en onderteken het. Geef op het formulier altijd exact aan op welke datum u vertrekt en wanneer u weer terug bent. Het volledig ingevulde formulier kunt u opsturen naar of afgeven bij Sociale Zaken. U kunt uw melding ook digitaal doen met uw DigiD via de gemeentelijke website. Hier vindt u ook een link naar de website van DigiD, waar u uw eigen DigiD kunt aanvragen indien u deze nog niet hebt. Op de eerstvolgende werkdag na uw verblijf buiten de gemeente Best moet u zich persoonlijk melden aan de receptie van het gemeentehuis tussen 8.30 en uur. Neemt u dan altijd uw legitimatiebewijs en eventuele reispapieren mee! Als u een partner of andere gezinsleden hebt die ook buiten de gemeente Best verblijven, moeten deze personen dezelfde procedure volgen en dus ook een formulier melding verblijf buiten gemeente invullen. Als u een re-integratietraject volgt, gelden de volgende voorwaarden voor uw tijdelijk verblijf buiten de gemeente: U mag alleen buiten de gemeente Best verblijven als dit geen vertraging oplevert voor uw re-integratietraject. Overleg dit altijd met uw klantmanager Re-integratie. Als u een opleiding volgt, mag u alleen weg tijdens schoolvakanties. Als u werkt, moet u ook altijd toestemming vragen aan uw werkgever voor uw verblijf elders. Als u een ander soort traject volgt, zal uw klantmanager Re-integratie altijd eerst contact opnemen met uw trajectbegeleider. Wacht het resultaat hiervan altijd af. Let op! Meld minimaal twee weken voordat u weggaat uw vertrek en verblijf elders via de website of het formulier melding verblijf buiten gemeente. Oók als u om een andere reden dan vakantie in het buitenland of tijdelijk buiten Best verblijft. Als u een re-integratietraject volgt, overlegt u eerst met uw klantmanager Re-integratie. Geef precies door wanneer u weggaat, wanneer u weer terug bent en meldt u zich na terugkomst persoonlijk aan de balie van Sociale Zaken. Als u twijfelt of u melding moet doen, overleg dan altijd eerst met uw klantmanager Re-integratie! Hoe lang mag u buiten uw gemeente verblijven? Alle mensen van 18 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd met een uitkering op grond van de Participatiewet mogen maximaal vier weken per jaar buiten de gemeente Best verblijven met behoud van uitkering. Dit mag één periode van vier weken zijn, maar kan ook in kortere periodes gebeuren. Deze periodes mogen niet aansluiten op die van het voorafgaande

8 kalenderjaar als daarmee de totale periode van vier weken wordt overschreden. U mag dus nooit langer dan vier weken aaneengesloten buiten de gemeente verblijven. Vakantie in Nederland Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt en binnen Nederland met vakantie gaat, mag u langer dan vier weken wegblijven. Dan moet u wel het volgende doen: Toestemming vragen aan Sociale Zaken. Doorgeven waar u verblijft en gedurende welke periode. Zorgen dat eventuele post van Sociale Zaken wordt doorgestuurd naar uw vakantieadres. Actief blijven zoeken naar een baan (solliciteren). Direct terugkeren naar huis als er werk voor u is. Als u een re-integratietraject volgt gelden voor u ook de hierboven genoemde voorwaarden. 2.3 Wat mag u bij uw re-integratie van ons verwachten? Inspanningsverplichting van de gemeente en uzelf De gemeente is verplicht u, waar nodig, te ondersteunen bij uw re-integratie. Denkt u bijvoorbeeld aan sollicitatiebegeleiding, een leerwerktraject, een leerwerkplek, scholing en Work First. Work First betekent dat de gemeente u een baan aanbiedt waarbij u direct aan de slag kunt. U bent verplicht mee te werken aan de ondersteuning die de gemeente u op dit gebied geeft Trajectplan De afspraken over uw re-integratie worden vastgelegd in een trajectplan. Deze afspraken zijn leidend voor uw re-integratietraject. Het trajectplan is bindend voor de gemeente en uzelf: beide partijen zijn dus verplicht de afspraken uit het plan na te komen. Op verschillende momenten gaat uw klantmanager Re-integratie na of u uw afspraken voldoende nakomt en wat het resultaat daarvan is Scholing In het trajectplan kunnen afspraken staan over het volgen van een opleiding of cursus. Uw klantmanager Re-integratie beoordeelt of een cursus of opleiding noodzakelijk is voor het vinden van een baan. Daarnaast beoordeelt uw klantmanager Re-integratie of de cursus of opleiding haalbaar is Ontheffing van de arbeidsverplichting en/of re-integratieverplichting De klantmanager Re-integratie onderzoekt samen met u de mogelijkheden om weer aan het werk te gaan. In het uitzonderlijke geval dat werken op dit moment voor u niet mogelijk is, kan uw klantmanager Re-integratie ontheffing verlenen van de arbeidsverplichting. Deze ontheffing geldt altijd voor een nader vast te stellen periode. Bent u een alleenstaande ouder en is uw jongste kind jonger dan vijf jaar, dan zou u tot deze doelgroep kunnen behoren. U wordt dan niet vrijgesteld van de re-integratieverplichting, maar u moet in de vastgestelde periode een opleiding volgen of meewerken aan het bevorderen van uw kansen op betaald werk voor de toekomst. Kinderopvang kan dan vergoed worden door de Belastingdienst via de kinderopvangtoeslag. U leest hierover meer in paragraaf

9 Een ontheffing van de arbeidsverplichting en/of re-integratieverplichting en de duur hiervan delen we altijd via een beschikking aan u mee. Een beschikking is een besluit dat enkel voor u persoonlijk geldt. U krijgt pas ontheffing voor de arbeids- en/of re-integratieverplichting als u een beschikking hebt ontvangen waarin dit vermeld staat Medisch en/of psychisch onderzoek Soms is het nodig dat Sociale Zaken een medisch en/of psychisch onderzoek laat uitvoeren om te beoordelen of er sprake is van medische of psychische beperkingen. Een verklaring van uw eigen arts is onvoldoende. Een door de gemeente aangewezen onafhankelijke arts adviseert over uw beperkingen in relatie tot uw arbeids(on)geschiktheid. Als een medisch advies aanleiding geeft tot ontheffing van de arbeidsverplichting, krijgt u dit altijd via een beschikking te horen Kosten met betrekking tot re-integratie Als u deelneemt aan een re-integratietraject kan Sociale Zaken bepaalde kosten vergoeden. U moet vooraf toestemming krijgen van uw klantmanager Re-integratie om in aanmerking te komen voor een mogelijke vergoeding van deze kosten. Ook moet u (achteraf) bewijsstukken van deze kosten overleggen Kinderopvang Heeft u kinderen tot twaalf jaar? En/of volgt u (en uw partner) een re-integratietraject waardoor u thuis afwezig bent? Via de Belastingdienst kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen om de opvangkosten van uw kinderen tot twaalf jaar te vergoeden. Het is dus erg belangrijk dat u zelf kinderopvangtoeslag aanvraagt bij de Belastingdienst. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst: Als er daarnaast nog extra kosten zijn in verband met de kinderopvang kunt u dat bespreken met uw klantmanager Re-integratie. Als u hulp nodig heeft bij het invullen van formulieren, dan kunt u terecht bij het Infopunt Welzijn Best. Dit informatiepunt vindt u in Bestwijzer: Nazarethstraat 173 in Best, telefoon Inkomstenvrijstelling Als u bijstand ontvangt en in deeltijd gaat werken, worden uw inkomsten aangevuld met uw uitkering. In bepaalde situaties kunt u tijdelijk een vrijstelling krijgen op uw inkomsten. U moet dit zelf aanvragen. Uw klantmanager Re-integratie kan u hierover meer informatie geven.

10 3 Uitkering Uw klantmanager Inkomen geeft antwoord op al uw vragen rondom uw uitkering en bijzondere bijstand. 3.1 Waar moet u aan voldoen? Inlichtingenplicht U bent verplicht om alle informatie die van invloed kan zijn op uw uitkering direct bij uw klantmanager Inkomen te melden. Dit doet u door een wijzigingsformulier in te vullen. Het wijzigingsformulier hebt u van Sociale Zaken gekregen. Als u het wijzigingsformulier niet meer hebt, kunt u bij uw klantmanager Inkomen een nieuwe opvragen of via onze website downloaden en printen. Nadat u het formulier hebt ingevuld en opgestuurd of afgegeven, stuurt Sociale Zaken u een nieuw exemplaar toe. Zo heeft u altijd een exemplaar in huis om wijzigingen door te geven. U bent ook verplicht om persoonlijke gegevens en inlichtingen over uw persoonlijke situatie te verstrekken. Natuurlijk is uw privacy belangrijk. Daarom gaan we voorzichtig om met persoonlijke gegevens. Daarnaast beschermt de Wet bescherming persoonsgegevens uw privacy. Maar het is onmogelijk om uw recht op uitkering vast te stellen als we uw gegevens niet kunnen controleren. Daarom is in de wet geregeld dat een uitkeringsinstantie uw gegevens op waarheid mag controleren. Inkomsten U moet al uw inkomsten via het inkomsten- of wijzigingsformulier aan Sociale Zaken doorgeven. Niet alleen uw eigen inkomsten, maar ook de inkomsten van uw eventuele kind(eren) vanaf 16 jaar en uw eventuele partner. Deze inkomsten zijn namelijk van invloed op de hoogte van uw uitkering. Onder inkomen wordt onder andere verstaan: loon; uitkeringen (bijvoorbeeld WAO, Wajong); inkomsten uit vermogen (bijvoorbeeld dividend, rente en spaargeld); inkomsten uit verhuur, onderhuur, kostgangers; heffingskortingen van de Belastingdienst; alimentatie; giften; uw pensioen. Vermogen Met vermogen bedoelen we al uw bezittingen. Denkt u hierbij aan: tegoeden op lopende rekening(en), spaarrekeningen, internetrekeningen, certificaten en spaarplannen of contant geld (ook van uw minderjarige kinderen); een eigen huis, een vakantiehuis of andere onroerende zaken; een eigen auto, motor, caravan, boot; vermogen en onroerende zaken in het buitenland;

11 beleggingen, zoals aandelen en obligaties; levensverzekeringen, particuliere pensioenopbouw; giften en erfenissen; vermogen uit boedelscheiding; vee (paarden, pony s enzovoorts). Op basis van uw aanvraag stelt de gemeente uw vermogen vast. Men telt daarvoor de bezittingen bij elkaar op en brengt de eventuele, aantoonbare, schulden hierop in mindering, met uitzondering van uw studieschuld. In de Participatiewet is geregeld dat een deel van uw vermogen wordt vrijgelaten. Het is dus belangrijk dat u al uw bezittingen en schulden correct aan ons doorgeeft. Ook als u een bijstandsuitkering ontvangt, bent u verplicht uw klantmanager(s) op de hoogte te houden van uw bezittingen. Wijzigings- en inkomstenformulier Uw levenssituatie is erg belangrijk om de hoogte van uw uitkering te bepalen. Daarom moet u wijzigingen in de levenssituatie van u en uw gezinsleden altijd zo snel mogelijk aan uw klantmanager(s) doorgeven. Denk hierbij aan: huwelijk; samenwonen; echtscheiding; overlijden; verhuizing; kind op kamers; opname in inrichting of detentie. Geef wijzigingen in uw persoonlijke leefomstandigheden zo snel mogelijk door via het wijzigingsformulier. Deze wijzigingen kunnen invloed hebben op de hoogte van uw uitkering. Voorbeelden van zulke wijzigingen zijn: u gaat weer (betaald) werken; uw leefsituatie is veranderd; u hebt een andere auto gekocht. Alle mogelijke wijzigingen staan overzichtelijk op het wijzigingsformulier en zijn in de toelichting verder beschreven. Weet u niet zeker of u iets moet melden? Neem dan altijd contact op met uw klantmanager Inkomen. Als u het wijzigingsformulier hebt ingeleverd, ontvangt u een nieuw wijzigingsformulier. Inkomstenformulier Afhankelijk van uw situatie (bij wisselende inkomsten) ontvangt u een inkomstenformulier. Als u dit formulier ontvangt, moet u dit iedere maand invullen en terugsturen, inclusief bewijsstukken (zoals bijvoorbeeld uw loonstrook) Medewerkingplicht U bent verplicht alle medewerking te verlenen die Sociale Zaken van u vraagt. Dit betekent onder andere dat u verplicht bent om bij uw klantmanager(s) op gesprek te komen. Daarmee voorkomt u dat uw uitkering wordt verlaagd of zelfs stopgezet wordt. Ook moet u alle gevraagde informatie tijdig aan uw klantmanager(s) aanleveren.

12 3.1.3 Overige inkomstenbronnen Heffingskortingen (Belastingdienst) Heffingskortingen zijn teruggaven op uw inkomstenbelasting of uw premie volksverzekering. U moet de voor u van toepassing zijnde heffingskortingen zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Sommige heffingskortingen worden gezien als inkomsten. In die gevallen kort Sociale Zaken die bedragen op uw uitkering en ontvangt u dus een lagere uitkering. Let op! Heffingskorting(en) worden altijd gekort op uw uitkering, ook als u deze niet hebt aangevraagd. Het is daarom erg belangrijk dat u zelf de voor u van toepassing zijnde heffingskortingen op tijd aanvraagt. U kunt recht hebben op meerdere heffingskortingen. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Op de website kunt u de teruggaaftest invullen voor heffingskortingen. Als u niet over een computer beschikt, dan kunt u een aanvraagformulier aanvragen via de belastingtelefoon Als u hulp nodig heeft bij het invullen van formulieren, dan kunt u terecht bij het Infopunt Welzijn Best. Dit informatiepunt vindt u in Bestwijzer: Nazarethstraat 173 in Best, telefoon Voor het invullen van belastingformulieren kunt u onder bepaalde voorwaarden ook terecht bij de Belastingdienst. U moet dan een afspraak maken via de Belastingtelefoon. Houd bij het maken van een afspraak uw burgerservicenummer bij de hand. Toeslagen (Belastingdienst) Naast heffingskortingen kunt u ook recht hebben op toeslagen. Deze toeslagen kent de Belastingdienst apart toe. De Belastingdienst betaalt de toeslagen ook uit. Met een laag inkomen heeft u of uw partner vaak recht op verschillende toeslagen van de Belastingdienst. Dit is afhankelijk van uw inkomen en de samenstelling van uw huishouden. De Belastingsdienst kent onder andere huurtoeslag, zorgtoeslag en de kinderopvangtoeslag. Op de website kunt u de teruggaaftest invullen voor een proefberekening van uw toeslag. Ook kunt u via deze website toeslagen aanvragen. Als u niet over een computer beschikt kunt u een aanvraagformulier aanvragen via de belastingtelefoon: Overige verplichtingen U moet ook voldoen aan alle verplichtingen die in de andere hoofdstukken beschreven zijn. 3.2 Waar hebt u recht op? Woon/leefsituatie Uw woonsituatie is belangrijk voor de hoogte van uw uitkering. In de Participatiewet wordt onderscheid gemaakt in twee categorieën die hiervoor belangrijk zijn. Deze zijn: 1. Alleenstaande U bent ongehuwd en voert geen gezamenlijke huishouding. 2. Gehuwden U wordt aangemerkt als gehuwden als u gehuwd bent of samenwoont

13 3.2.2 Alleenstaande ouders In de WWB werden ook de alleenstaande ouders als categorie aangemerkt. Dit is in de Participatiewet niet meer het geval. Het bedrag dat u extra kreeg, omdat u alleenstaand ouder bent, is daarmee vervallen. Van de Belastingdienst ontvangt u het zogenaamde kindgebonden budget. Dit bedrag, wordt voor alleenstaande ouders zonder toeslagpartner verhoogd met een speciale toeslag. Deze toeslag heet de alleenstaande ouder-kop. Uitzonderingen Woont u bij uw ouder, verblijft uw huwelijkspartner in een verpleeginrichting of in de gevangenis, of is uw huwelijkspartner met onbekende bestemming vertrokken? Dan heeft u volgens de belastingregels meestal een toeslagpartner en daardoor geen recht op de alleenstaande ouder-kop. In dat geval wordt uw bijstandsuitkering pas op 1 januari 2016 verlaagd. U heeft hierdoor meer tijd om u voor te bereiden op een lager inkomen. Wilt u weten of u volgens de belastingregels een toeslagpartner heeft? Kijk dan op de website van de Belastingdienst, Ontvangt u nog geen kindgebonden budget? Dan kunt u op uitrekenen of u recht hebt op kindgebonden budget. Als dat zo is, kunt u dit zelf aanvragen via Mijn toeslagen op toeslagen.nl Op de website kunnen alleenstaande bijstandsouders hun inkomen berekenen Kostendelersnorm Als u een woning deelt met meer volwassenen past de gemeente de kostendelersnorm toe. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning verblijven, hoe lager uw bijstandsuitkering is. Het maakt daarbij niet uit hoeveel inkomen de medebewoners hebben. De reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen. Niet alle volwassenen tellen mee voor de kostendelersnorm. Wie tellen niet mee? jongeren tot 21 jaar studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos) kamerhuurders en kostgangers die een commerciële huurprijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning Verhuurders en kostgevers die een zakelijk of commerciële relatie hebben met de huurders of kostgangers in hun woning Hoe werkt de kostendelersnorm? In de tabel ziet u hoeveel bijstand een uitkeringsgerechtigde in verschillende huishoudens ontvangt. Hierbij staat 100% voor de bijstandsuitkering voor echtparen en samenwonenden (ongeveer 1360 euro).

14 Aantal personen in één woning Bijstandsnorm per persoon* Totale uitkering als alle personen uitkering ontvangen Eén volwassene (alleenstaande) 70,00% (ongeveer 955) 70% van de norm voor een echtpaar Twee kostendelers 50,00% (ongeveer 680) 100% van de norm voor een echtpaar Drie kostendelers 43,33% (ongeveer 590) 130% van de norm voor een echtpaar Vier kostendelers 40,00% (ongeveer 545) 160% van de norm voor een echtpaar Vijf kostendelers 38,00% (ongeveer 520) 190% van de norm voor een echtpaar * Dit zijn afgeronde bedragen. De precieze bedragen worden twee maal per jaar, in december en juni bekend gemaakt. Wonen er vier mensen in één huis en tellen ze allemaal mee voor de kostendelersnorm? Dan ontvangt iedere bijstandsgerechtigde een uitkering van maximaal 40% van de bijstandsuitkering voor gehuwden. Ontvangen alle vier de bewoners van de woning bijstand? Dan krijgen ze samen maximaal 160% van de bijstandsuitkering voor gehuwden. De tabel stopt bij een vijfpersoonshuishouden. Maar de kostendelersnorm geldt ook voor huishoudens met nog meer personen. Wanneer gaat de kostendelersnorm in? De kostendelersnorm gaat op 1 januari 2015 in. Voor mensen die (opnieuw) een bijstandsuitkering aanvragen na 1 januari 2015 zal de kostendelersnorm direct gelden. Als u op 31 december 2014 een bijstandsuitkering ontvangt en op die dag met anderen een woning deelt en de uitkering ook in 2015 ontvangt, valt u onder het overgangsrecht. U krijgt tot 1 juli 2015 een bijstandsuitkering die op de oude manier is berekend. Daarna geldt ook voor u de kostendelersnorm. 3.3 Betaaldata Wilt u weten rond welke datum u uw uitkering op uw rekening ontvangt? Hieronder vindt u het overzicht met de data voor Maand Datum uitbetaling (na 12:00 uur) Januari 13 Februari 13 maart 2015 Maart 15 april 2015 April 13 mei 2015 Mei 15 juni 2015 Vakantiegeld 19 juni 2015 Juni 15 juli 2015 Juli 14 augustus 2015 Augustus 15 september 2015 September 15 oktober 2015 Oktober 13 november 2015 November 15 december 2015 December 15 januari 2016

15 4 Extra mogelijkheden voor u 4.1 Collectieve zorgverzekering De gemeente Best heeft bij de zorgverzekeraar CZ en VGZ een Collectieve Zorg-verzekering Minima (CZM) afgesloten. Veel uitkeringsgerechtigden hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via deze regeling een zorgverzekering met aanvullende verzekering af te sluiten. Hoewel het afsluiten van deze verzekering niet verplicht is, heeft de CZM wel gevolgen voor de toekenning van bijzondere bijstand bij diverse medische kosten. Over bijzondere bijstand leest u meer in paragraaf 4.2. Sociale Zaken kijkt bij de beoordeling van een aanvraag voor bijzondere bijstand altijd naar wat u had kunnen ontvangen als u collectief verzekerd zou zijn geweest. Dit bedrag wordt dus altijd in mindering gebracht, óók wanneer u niet deelneemt aan de CZM. Om de collectieve zorgverzekering van de gemeente nog iets aantrekkelijker voor u te maken, wordt een deel van de premie door de gemeente aan u terugbetaald in maandelijkse termijnen in de vorm van bijzondere bijstand. Voorbeeld Gemaakte tandartskosten: 25,00 Vergoeding bij deelname CZM: 15,00 Bijzondere bijstand: 10,00 U krijgt dus maximaal 10,00 uitgekeerd via de bijzondere bijstand, óók als u niet deelneemt aan de CZM. Let op! Kosten die vallen onder uw wettelijk bepaalde eigen risico worden nooit vergoed. Aanmelden Aanmelden voor de CZM doet u via Sociale Zaken van de gemeente Best. U neemt hiervoor telefonisch contact op met uw klantmanager Inkomen. Als u al verzekerd bent bij CZ of VGZ, dan kunt u zich via Sociale Zaken het hele jaar door aanmelden. Als u niet bij CZ of VGZ verzekerd bent, is het alleen mogelijk uzelf in november en december aan te melden via Sociale Zaken. Als voorwaarden geldt in alle gevallen dat u geen betalingsachterstand van de zorgpremie hebt en dat er geen andere betalingen bij uw zorgverzekeraar openstaan. Wat doet u als u een achterstand in de betaling van uw zorgpremie hebt? Als u de premie voor uw zorgverzekering niet betaalt, stuurt uw zorgverzekeraar na twee maanden betalingsherinneringen of aanmaningen. Het deel van de premie dat de gemeente maandelijks aan u vergoedt en uw aanvullende verzekering worden vanaf dat moment stopgezet. U hebt dan alleen nog een basisverzekering bij CZ of VGZ. Uw zorgverzekeraar zal u vervolgens een betalingsregeling aanbieden. Reageert u hier niet op en hebt u na zes maanden nog steeds niet betaald, dan meldt uw zorgverzekeraar u als wanbetaler aan bij het College van Zorgverzekeringen (CVZ). Uw zorgverzekeraar brengt u hiervan schriftelijk op de hoogte. Bent u het oneens met het besluit, dan moet u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

16 Zodra u bent aangemeld als wanbetaler bij het CVZ betaalt u geen zorgpremie meer aan uw zorgverzekeraar. U moet vanaf dat moment de premie plus een boete betalen aan het CVZ. Als u een uitkering van de gemeente ontvangt, zullen de standaardpremie en de boete automatisch door de gemeente van uw uitkering worden ingehouden en worden doorbetaald aan uw zorgverzekeraar. Dit is de gemeente wettelijk verplicht. U kunt pas worden afgemeld bij het CVZ als u een officieel schuldhulpverleningstraject bent gestart én u dit hebt doorgegeven aan CZ of VGZ óf als u alle schulden hebt afgelost. Als u de schulden volledig hebt afgelost kunt u zich weer aanmelden bij CZ of VGZ voor deelname aan de aanvullende verzekering. Let op! Bovenstaande geldt voor alle zorgverzekeringen, dus niet alleen voor de collectieve zorgverzekering via de gemeente. 4.2 Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand is een tegemoetkoming voor bijzondere kosten. Het gaat om noodzakelijke extra kosten die u niet uit uw eigen inkomen of bezit kunt betalen en waarvoor ook geen vergoeding mogelijk is vanuit een andere regeling of verzekering. In principe gaat het om bijzondere, noodzakelijke kosten als gevolg van individuele omstandigheden. Niet de aard van de kosten zijn bepalend, maar de omstandigheden van u of uw gezin. Welke kosten komen voor vergoeding via bijzondere bijstand in aanmerking? Het is moeilijk een opsomming te geven van alle soorten kosten die voor bijzondere bijstand in aanmerking kunnen komen. Op hoofdlijnen kunnen de soorten onderverdeeld worden naar de volgende categorieën (dit is dus geen uitputtende opsomming): kosten met betrekking tot of in verband met: kinderopvang; thuiszorg; werk en scholing; medische voorzieningen; overige kosten. Voor uitgaven die iedereen doet (zoals eten, kleding, huur en de aanschaf van een koelkast of wasmachine) kunt u in de regel geen bijzondere bijstand aanvragen. U kunt nóóit bijzondere bijstand krijgen voor onder andere: het betalen van een boete, zoals een verkeersboete; het betalen van alimentatie voor uw kinderen of ex-partner; de kosten van geleden schade of toegebrachte schade, zoals brandschade of schade aan uw auto; de premie voor een vrijwillige WIA-, Ziektewet- of WW-uitkering; vrijwillig genomen eigen risico bij de zorgverzekering; een bijzondere, experimentele medische behandeling in Nederland of in het buitenland die niet via de verzekering of via de AWBZ wordt vergoed; kosten die vallen onder uw wettelijk bepaald eigen risico.

17 Let op! U moet bijzondere bijstand altijd aanvragen vóórdat u de kosten maakt. Bij medische kosten moet Sociale Zaken vooraf de medische noodzakelijkheid kunnen bepalen voordat bijzondere bijstand toegekend kan worden. Aanvragen van bijzondere bijstand Het aanvraagformulier kunt u verkrijgen via uw klantmanager Inkomen. Deze kan u dan meteen vertellen of het zinvol is een aanvraag voor bijzondere bijstand in te dienen. Daarnaast kunt u het aanvraagformulier downloaden vanaf de website van de gemeente via Download het formulier, print het uit, vul het in en onderteken het. Als u het hebt ingevuld en ondertekend, kunt u het in de brievenbus van Sociale Zaken doen of per post opsturen naar Sociale Zaken. Uw klantmanager Inkomen beoordeelt de aanvraag voor bijzondere bijstand op de noodzaak hiervan. Bij de beoordeling van de hoogte van de vergoeding houdt Sociale Zaken rekening met de collectieve ziektekostenvergoeding. 4.3 Individuele inkomenstoeslag De langdurigheidstoeslag is vervangen door de individuele inkomenstoeslag. Wat is de individuele inkomenstoeslag? De individuele inkomenstoeslag lijkt op de langdurigheidstoeslag. Het is ook een geldbedrag dat de gemeente Best u, één keer per jaar kan geven als u al 24 maanden weinig inkomsten hebt. U kunt het geld vrij besteden. Bijvoorbeeld aan spullen die u met een minimuminkomen soms moeilijk kunt betalen, zoals een nieuwe koelkast of televisie. Om voor de individuele inkomenstoeslag in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit zijn onder andere: U bent 21 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW-leeftijd. Uw inkomen is de afgelopen 24 maanden niet veel hoger geweest dan de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm. U bezit niet méér eigen vermogen dan u voor de bijstand mag hebben. U ontving voor de afgelopen periode van twaalf maanden niet eerder een langdurigheidstoeslag of individuele inkomenstoeslag. U bent niet in staat met werk een hoger inkomen te krijgen. 4.4 Participatieregeling PW Als u een uitkering hebt, is het soms financieel moeilijk om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten, zoals schoolreisjes, lidmaatschap van een (sport)club of de bibliotheek of de kosten te betalen voor een uitstapje. Daarom heeft de gemeente Best een speciale regeling ingesteld: de Verordening maatschappelijke participatie PW. Deze regeling staat ook wel bekend als de participatieregeling. Deze regeling vergoedt de kosten van maatschappelijke activiteiten en de

18 kosten voor schoolgaande kinderen. De gemeente wil dat deze kinderen voldoende deel kunnen nemen aan activiteiten van de school. Denk daarbij aan het schoolreisje of schoolkamp, schooltas, gymkleding, schriften, pennen en potloden. Wie komt in aanmerking voor de participatieregeling? Deze regeling is bestemd voor elke inwoner van Best die negentien jaar of ouder is met een inkomen dat beneden 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm ligt. De participatieregeling geldt dus niet alleen voor inwoners die een uitkering ontvangen. U komt alleen in aanmerking voor deze regeling als het totale eigen vermogen (spaargeld en bezittingen, zoals auto, huis, caravan of dure sieraden) niet hoger is dan het bedrag dat volgens de Wet werk en bijstand vrijgelaten wordt. Vraag uw klantmanager Inkomen naar meer informatie hierover. Hoeveel geld kunt u via de participatieregeling ontvangen? Het bedrag dat u vanuit de participatieregeling kunt ontvangen is afhankelijk van de samenstelling van uw gezin. De bijdrage is voor de aanvrager en zijn of haar meerderjarige gezinsleden 150,00 per jaar per persoon. De bijdrage voor kinderen van 0 tot 4 jaar is 150,00 per jaar per kind. De bijdrage voor kinderen van 4 tot 12 jaar is 300,00 per jaar per kind. De bijdrage voor kinderen van 12 tot en met 18 jaar is 500,00 per jaar per kind. Om de hoogte van de bijdrage vast te stellen is de leeftijd van de kinderen op 1 januari van dit jaar bepalend. Dus bijvoorbeeld: u vraagt de bijdrage vanuit de participatieregeling aan en uw kind wordt op 3 februari jaar, dan hebt u voor dit kind recht op 300,00, want het kind was op 1 januari 2014 nog 11 jaar oud. Wanneer ontvangt u het geld? Nadat is vastgesteld dat u recht hebt op een bijdrage vanuit de participatieregeling en wat de hoogte van dat bedrag is, krijgt u het bedrag in zijn geheel uitbetaald. Waar mag dit geld voor gebruikt worden? U mag het geld van de participatieregeling gebruiken voor twee verschillende soorten kosten: 1. Kosten in verband met sociale, culturele en sportieve activiteiten: abonnementen en seizoenskaarten voor onder andere het zwembad, de schouwburg, de bibliotheek, musea en sportverenigingen; contributies en attributen als u lid bent van een vereniging of een club, zoals sportverenigingen, hobbyclubs, ouderenverenigingen, buurtverenigingen, politieke partijen en vakbonden, jeugd- en jongerenwerk en dansles; cursusgelden gericht op hobby en creativiteit op het gebied van jongerenwerk, volwasseneneducatie, kunstzinnige vorming, club- en buurthuiswerk en emancipatieactiviteiten; eenmalige activiteiten zoals excursies en uitstapjes naar dierentuin of attractiepark, theater- of bioscoopbezoek, sportwedstrijden en festivals; abonnementskosten voor telefoon, dagblad of internetgebruik. Staat uw activiteit er niet bij? Vraag dan altijd even na of deze in aanmerking komt voor de participatieregeling. Sociale Zaken neemt andere mogelijkheden in overweging als ze

19 passen binnen de uitgangspunten van deze regeling. U kunt hierover altijd advies vragen aan uw klantmanager Inkomen. 2. Indirecte kosten in verband met scholing van uw inwonende kind. Hiermee bedoelt men de kosten die niet door Duo (voorheen IB Groep) worden vergoed. U kunt hierbij denken aan: schoolreisje of schoolkamp; ouderbijdrage; boekentas of gymtas; gymkleding; schoolbenodigdheden als pennen, potloden, etui, schriften, passer en liniaal. Hoe controleert de gemeente of het geld op de juiste manier besteed is? De gemeente controleert steekproefsgewijs of het geld van de participatieregeling op de juiste manier gebruikt wordt. Het is daarom van belang dat u bonnetjes, facturen en bankafschriften goed bewaart tot 1 mei van het volgende jaar! Als u dat niet doet en u krijgt controle, dan kunt u niet afdoende aantonen dat u het geld hebt gebruikt waarvoor het bedoeld is. U moet het geld van de participatieregeling dan terug betalen. Voor uw kinderen van 4 tot 19 jaar oud hoeft u geen bonnetjes te bewaren. Hoe vraagt u de participatieregeling aan? Het aanvraagformulier kunt u verkrijgen via uw klantmanager Inkomen. Deze kan u dan meteen vertellen of het zinvol is een aanvraag voor de participatieregeling in te dienen. Daarnaast kunt u het aanvraagformulier downloaden vanaf de website van de gemeente via Download het formulier, print het uit, vul het in en onderteken het. Als u het hebt ingevuld en ondertekend, kunt u het in de brievenbus van Sociale Zaken doen of per post opsturen naar Sociale Zaken. Uw aanvraag kunt u bij de gemeente indienen tot en met 31 december van het jaar waarin u de regeling aanvraagt. Vraag bij twijfel altijd na bij Sociale Zaken of u recht hebt op de participatieregeling. 4.5 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen U kunt eenmalig een aanvraag indienen voor kwijtschelding van uw gemeentelijke belastingen. Sinds 1 januari 2013 wordt het gehele bedrag kwijtgescholden. Zolang u een bijstandsuitkering ontvangt, krijgt u vervolgens jaarlijks automatisch kwijtschelding van de volgende gemeentelijke belastingen: onroerend zaakbelasting; afvalstoffenheffing tot een maximum bedrag; rioolrecht. Voor vragen over kwijtschelding gemeentelijke belastingen kunt u terecht bij de balie van Vergunningen. U moet vooraf een afspraak maken.

20 Aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belastingen U kunt kwijtschelding van uw gemeentelijke belastingen aanvragen door een aanvraagformulier in te vullen. U vindt het formulier op Download het, print het uit, vul het in en onderteken het. Het volledig ingevulde formulier kunt u opsturen naar of afgeven bij de gemeente Best. U kunt het formulier ook afhalen bij de receptie van het gemeentehuis. 4.6 Schuldhulpverlening Als u door problemen of onvoorziene omstandigheden niet meer aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen en u vindt daar op eigen kracht geen oplossing voor, dan hebt u problematische schulden. Uw klantmanager Inkomen kan u doorverwijzen naar organisaties die u helpen schuldenvrij te raken. U moet zich wel realiseren dat het vinden van een oplossing vooral afhankelijk is van uw eigen inzet. Ook als u wordt begeleid bij het oplossen van uw schulden blijft de aflossing van schulden uw eigen verantwoordelijkheid. 4.7 Zelfstandig ondernemen Als u vanuit de bijstand zelfstandig ondernemer wilt worden kunt u hulp krijgen bij het opzetten van uw bedrijf. Heeft u interesse om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan? Geef dit aan bij uw klantmanager(s) zodat zij u kunnen doorverwijzen naar de klantmanager die belast is met de uitvoering van de Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004). 4.8 WMO Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet verplicht gemeenten om alle inwoners zo goed mogelijk te laten meedoen in de samenleving. Daarnaast heeft de wet als doel mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. U kunt bij de gemeente Best (locatie Bestwijzer) terecht voor onder andere de volgende WMO-producten: hulp bij het huishouden; rolstoelvoorziening; vervoersvoorzieningen; woonvoorzieningen. Hebt u vragen over de Wmo? De Wmo-klantmanagers helpen u graag. U kunt hiervoor terecht bij één van de klantadviseurs van de gemeente in Bestwijzer. Meer informatie vindt u op en

De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet

De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Participatiewet. Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in 2015? De kostendelersnorm

Participatiewet. Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in 2015? De kostendelersnorm Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam verandert. Iedereen die op

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN WET INKOMENSVOORZIENIGING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKELOZE WERKNEMERS (IOAW) EN GEWEZEN ZELFSTANDIGEN (IOAZ)

OVERZICHT WIJZIGINGEN WET INKOMENSVOORZIENIGING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKELOZE WERKNEMERS (IOAW) EN GEWEZEN ZELFSTANDIGEN (IOAZ) OVERZICHT WIJZIGINGEN WET INKOMENSVOORZIENIGING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKELOZE WERKNEMERS (IOAW) EN GEWEZEN ZELFSTANDIGEN (IOAZ) Met ingang van 1 januari 2015 wordt een aantal wijzigingen

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

WWB & Participatiewet

WWB & Participatiewet Wat gaat er veranderen vanaf 1 januari 2015? WWB & Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet. De kostendelersnorm

WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet. De kostendelersnorm WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (Wwb) de Participatiewet. Iedereen die op

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET en WET MAATREGELEN WWB 2015

PARTICIPATIEWET en WET MAATREGELEN WWB 2015 PARTICIPATIEWET en WET MAATREGELEN WWB 2015 Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam

Nadere informatie

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 1. Gevolgen voor de alleenstaande ouder Alleenstaande ouderkop Vanaf 1 januari 2015 ontvangen de meeste alleenstaande bijstandsouders een lagere uitkering.

Nadere informatie

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand?

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Van bijstand naar Participatiewet Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Wat zijn de belangrijke veranderingen in 2015? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Van WWB naar Participatiewet

Van WWB naar Participatiewet Van WWB naar Participatiewet Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam verandert. Iedereen die op 31 december 2014 bijstand ontvangt en daar in

Nadere informatie

WAT WIJZIGT ER PER 1 JANUARI 2015? In deze uitgebreide nieuwsbrief treft u informatie aan over de Participatiewet, met speciale aandacht voor:

WAT WIJZIGT ER PER 1 JANUARI 2015? In deze uitgebreide nieuwsbrief treft u informatie aan over de Participatiewet, met speciale aandacht voor: INFORMATIEBRIEF WAT WIJZIGT ER PER 1 JANUARI 2015? In deze uitgebreide nieuwsbrief treft u informatie aan over de Participatiewet, met speciale aandacht voor: De kostendelersnorm pagina 1 en 2 Strengere

Nadere informatie

Bewaarexemplaar. De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet. Dat betekent iets voor u

Bewaarexemplaar. De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet. Dat betekent iets voor u Bewaarexemplaar De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet Dat betekent iets voor u November 2014 Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari

Nadere informatie

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand?

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Van bijstand naar Participatiewet Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Wat zijn de belangrijke veranderingenin 2015 2-3 1. De kostendelersnorm 4-5 2. Lagere uitkering alleenstaande ouders

Nadere informatie

Van bijstand naar Participatiewet Wat zijn de regels van de bijstand?

Van bijstand naar Participatiewet Wat zijn de regels van de bijstand? Van bijstand naar Participatiewet Wat zijn de regels van de bijstand? Wat zijn de regels van de bijstand? Sinds 1 januari 2015 heet de bijstandswet de Participatiewet. In deze brochure leggen wij de regels

Nadere informatie

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand?

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Van bijstand naar Participatiewet Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? WAT ZIJN DE BELANGRIJKE VERANDERINGEN IN 2015? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

>>> WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT

>>> WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT Van bijstand naar Participatiewet WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT >>> VANAF 1 januari 2015 TREEDT DE PARTIcIPATIEWET IN WERKING. DEZE VERVANGT DE WET WERK EN BIjSTAND (WWB), DE IOAW EN

Nadere informatie

Informatiemap: Alles over uw uitkering

Informatiemap: Alles over uw uitkering Informatiemap: Alles over uw uitkering U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat wij van u verwachten.

Nadere informatie

2015: Participatiewet Wat is er veranderd aan de bijstandswet?

2015: Participatiewet Wat is er veranderd aan de bijstandswet? Van bijstand naar 2015: Participatiewet Wat is er veranderd aan de bijstandswet? Wat zijn de belangrijke veranderingen sinds 1 januari 2015? Sinds 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal??

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal?? PARTICIPATIEWET Inleiding Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is er namelijk

Nadere informatie

Voorlichtingstekst Maatregelen WWB en Participatiewet

Voorlichtingstekst Maatregelen WWB en Participatiewet Voorlichtingstekst Maatregelen WWB en Participatiewet Mei 2014, versie 1 Voorlichtingstekst wijzigingen in de WWB (Wet maatregelen WWB) voor bestaande klanten. Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiefolder staat beschreven wat u van de gemeente mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht

Nadere informatie

Arbeidsverplichtingen en strengere maatregelen in de Participatiewet

Arbeidsverplichtingen en strengere maatregelen in de Participatiewet De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet een feit. Zoveel mogelijk mensen aan het werk: dat is het doel van deze wet. Ook de mensen met een arbeidsbeperking. De Participatiewet gaat over

Nadere informatie

Nieuwe regels voor de bijstandsuitkering. De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een

Nieuwe regels voor de bijstandsuitkering. De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een direct gevolg van de Participatiewet, die vanaf 1 januari 2015 van kracht is. Deze wet vervangt (onder meer) de Wet werk en bijstand. Het doel

Nadere informatie

VERANDERINGEN PARTICIPATIEWET 2015

VERANDERINGEN PARTICIPATIEWET 2015 VERANDERINGEN PARTICIPATIEWET 2015 Samenwerking Friese Gemeenten 2 Op 1 januari 2015 gaat de Participatiewet in. Deze wet vervangt de Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een

Nadere informatie

Participatiewet: wat verandert er voor u? Van Wet werk en bijstand naar Participatiewet

Participatiewet: wat verandert er voor u? Van Wet werk en bijstand naar Participatiewet Participatiewet: wat verandert er voor u? Van Wet werk en bijstand naar Participatiewet Colofon Afdeling Werk en Inkomen Samenwerkingsverband van de gemeenten Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar

Nadere informatie

Voorlichtingstekst Maatregelen WWB en Participatiewet

Voorlichtingstekst Maatregelen WWB en Participatiewet Voorlichtingstekst Maatregelen WWB en Participatiewet Mei 2014, versie 1 Voorlichtingstekst wijzigingen in de WWB (Wet maatregelen WWB) voor bestaande klanten. Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet

Nadere informatie

Werk en inkomen in 2015

Werk en inkomen in 2015 De nieuwe regels van de Participatiewet Financiële regelingen en tegemoetkomingen 2 Werk en inkomen in 2015 3 Een bijstandsuitkering is tijdelijk. Hebt u (nog) geen betaald werk, dan verwacht de gemeente

Nadere informatie

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Wat is een Individuele inkomenstoeslag? De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u kunt ontvangen als u tenminste drie jaar van een

Nadere informatie

Invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015

Invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 Invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam verandert. Er vinden ook een aantal wijzigingen plaats.

Nadere informatie

Participatiewet. onderdeel wijzigingen WWB-maatregelen

Participatiewet. onderdeel wijzigingen WWB-maatregelen Participatiewet onderdeel wijzigingen WWB-maatregelen Vanaf 1 januari 2015 is de Wet werk en bijstand (WWB) onderdeel van de Participatiewet. De naam WWB verdwijnt; we spreken alleen nog van Participatiewet.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016

Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016 Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016 N U N S P E E T ELSPEET HULSHORST VIERHOUTEN 1. PERSOONSGEGEVENS Uzelf Partner Voorletter(s) en achternaam Geboortedatum Burgerservicenummer

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Sociale Zaken. Naam: Burgerservicenummer: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats:

Wijzigingsformulier Sociale Zaken. Naam: Burgerservicenummer: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats: Wijzigingsformulier Sociale Zaken Naam: Burgerservicenummer: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats: Dit formulier is bedoeld om wijzigingen in uw persoonlijke situatie door te geven aan afdeling Sociale

Nadere informatie

Wijzigingen in de WWB (Wet maatregelen WWB) voor bestaande klanten.

Wijzigingen in de WWB (Wet maatregelen WWB) voor bestaande klanten. Wijzigingen in de WWB (Wet maatregelen WWB) voor bestaande klanten. Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiefolder staat beschreven wat u van de gemeente mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht

Nadere informatie

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een participatiewet uitkering of een lopende draagkrachtperiode

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een participatiewet uitkering of een lopende draagkrachtperiode Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een participatiewet uitkering of een lopende draagkrachtperiode Wanneer komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget.

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Registratienummer: Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) (in te vullen door de ISD) Geldig vanaf 1 januari 2015. Op de laatste bladzijde staat algemene

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2016

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2016 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2016 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegegevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Tegemoetkoming bij chronische aandoening. - Tegemoetkoming Eigen Risico (TER)

Aanvraagformulier. Tegemoetkoming bij chronische aandoening. - Tegemoetkoming Eigen Risico (TER) Aanvraagformulier Tegemoetkomingen bij chronische aandoenin Tegemoetkoming hronische andoeningen (T ) - Tegemoetkoming Eigen Risico (TER) Vul dit formulier eerst in op de computer. Daarna het formulier

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Inhoudsopgave Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 4 Hoe hoog is uw bijstandsuitkering?

Nadere informatie

Participatiewet 2015. wat betekent die voor mij?

Participatiewet 2015. wat betekent die voor mij? Participatiewet 2015 wat betekent die voor mij? Op 1 januari 2015 gaat de Participatiewet in. Deze wet vervangt de Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de

Nadere informatie

WIJZINGSFORMULIER BBZ

WIJZINGSFORMULIER BBZ WIJZINGSFORMULIER BBZ Naam: BSN: Naam partner: BSN: U ontvangt een uitkering van de afdeling Werk Inkomen en Zorgverlening (WIZ). Gebruik dit formulier voor het doorgeven van wijzigingen. Dit formulier

Nadere informatie

Participatiewet 2015. wat betekent die voor mij?

Participatiewet 2015. wat betekent die voor mij? Participatiewet 2015 wat betekent die voor mij? Op 1 januari 2015 gaat de Participatiewet in. Deze wet vervangt de Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de

Nadere informatie

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2 September 2011 Naam Adres Woonplaats Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Sociale Zaken van dit jaar. In elke nieuwsbrief behandelen we onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn. Hieronder vindt u

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 invullen iinvullen Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 In te vullen door SoZaWe: Datum ontvangst Cliëntnummer Werkprocesnummer Consulent Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociale Zaken

Nieuwsbrief Sociale Zaken Nieuwsbrief over nieuwe ontwikkelingen binnen Sociale Zaken Bekijk deze e-mail in uw browser Nieuwsbrief Sociale Zaken april 2016 INDEX Hierbij ontvangt u de 4e digitale Nieuwsbrief (april 2016). U leest

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Iedere Nederlander moet zelf in zijn levensonderhoud voorzien. Lukt u dat niet én zijn er geen andere voorzieningen, dan helpt

Nadere informatie

Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand?

Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand? Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand? Per 1 januari 2012 is de Wet werk en bijstand (WWB) veranderd. Er gelden nieuwe regels voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen én voor mensen

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiefolder staat beschreven wat u van de gemeente mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea invullen iinvullen Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER 2017 Individuele Inkomens Toeslag (I.I.T.)

AANVRAAGFORMULIER 2017 Individuele Inkomens Toeslag (I.I.T.) AANVRAAGFORMULIER 2017 Individuele Inkomens Toeslag (I.I.T.) Vul dit formulier eerst in op de computer. Daarna het formulier printen, ondertekenen en opsturen.! Wat is de Individuele Inkomens Toeslag (I.I.T.)

Nadere informatie

Naam: Burgerservicenummer: Geboortedatum: Adres: Huisnummer:

Naam: Burgerservicenummer: Geboortedatum: Adres: Huisnummer: Wijzigingsformulier Sociale Zaken Naam: Burgerservicenummer: Geboortedatum: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats: Dit formulier is bedoeld om wijzigingen in uw persoonlijke situatie door te geven aan

Nadere informatie

Brochuretekst SZW. Wet werk en bijstand Januari 2012

Brochuretekst SZW. Wet werk en bijstand Januari 2012 Brochuretekst SZW Wet werk en bijstand Januari 2012 Wet werk en bijstand Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk

Nadere informatie

NU WEET IK WAT BELANGRIJK IS BIJ MIJN BIJSTANDS- UITKERING. Spelregels met duidelijke afspraken. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN

NU WEET IK WAT BELANGRIJK IS BIJ MIJN BIJSTANDS- UITKERING. Spelregels met duidelijke afspraken. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN 1 NU WEET IK WAT BELANGRIJK IS BIJ MIJN BIJSTANDS- UITKERING. Spelregels met duidelijke afspraken. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN SPELREGELS MET DUIDELIJKE AFSPRAKEN Heeft u geen of onvoldoende

Nadere informatie

WIJZINGSFORMULIER bijstandsuitkering (Participatiewet)

WIJZINGSFORMULIER bijstandsuitkering (Participatiewet) WIJZINGSFORMULIER bijstandsuitkering (Participatiewet) Naam: BSN: Naam partner: BSN: U ontvangt een uitkering van de afdeling Werk Inkomen en Zorgverlening (WIZ). Gebruik dit formulier voor het doorgeven

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER 2015 INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

AANVRAAGFORMULIER 2015 INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG AANVRAAGFORMULIER 2015 INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG VERVOLGAANVRAAG Met de invoering van de Participatiewet is de Langdurigheidstoeslag afgeschaft. In de Participatiewet is een soortgelijke regeling opgenomen:

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan?

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk zoeken. Zolang u geen werk hebt gevonden ontvangt u bijstand, via de Wet

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Datum 23 november 2014 Kenmerk WMOR14016 /AvO/DvL/BN/JG Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2015

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2015 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

Een eigen inkomen met de Wajong

Een eigen inkomen met de Wajong uwv.nl werk.nl Een eigen inkomen met de Wajong Als u zelf geen geld kunt verdienen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand 1. Reden aanvraag 2. Persoonsgegevens aanvrager partner Burgerservicenummer Naam Woonadres Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres 3.

Nadere informatie

Informatieblad en aanvraagformulier. Recht op Individuele inkomenstoeslag (Verkorte aanvraag voor cliënten)

Informatieblad en aanvraagformulier. Recht op Individuele inkomenstoeslag (Verkorte aanvraag voor cliënten) Informatieblad en aanvraagformulier Recht op Individuele inkomenstoeslag (Verkorte aanvraag voor cliënten) Heeft u meer dan 5 jaar een laag inkomen en geen geld om nieuwe spullen aan te schaffen? Dan heeft

Nadere informatie

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Hulp op weg naar inkomen Soms gebeuren er dingen in het leven die u liever anders had gezien. U wordt werkloos of mag minder uren werken, uw relatie strandt.

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Nieuwsbrief BELANGRIJKE INFORMATIE. De kostendelersnorm in 2015

Nieuwsbrief BELANGRIJKE INFORMATIE. De kostendelersnorm in 2015 Nieuwsbrief BELANGRIJKE INFORMATIE De kostendelersnorm in 2015 De Eerste Kamer heeft op 1 juli 2014 ingestemd met de Participatiewet en de maatregelen in de Wet werk en bijstand. Een belangrijke verandering

Nadere informatie

AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN

AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN In te vullen door medewerker Werk, Inkomen en Zorg Aanvraagnummer: Klantnummer : Consulent : Ingekomen d.d.: 1. Persoonsgegevens Burger Service

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER 2016 Optimaalverzekering

AANVRAAGFORMULIER 2016 Optimaalverzekering AANVRAAGFORMULIER 2016 Optimaalverzekering Vul dit formulier eerst in op de computer. De optimaalverzekering is een collectieve ziektekostenverzekering die u via de gemeente Zaanstad kunt afsluiten als

Nadere informatie

WIJ en jij Wet investeren in jongeren

WIJ en jij Wet investeren in jongeren Ik heb een WW-uitkering. Krijg ik een werkleeraanbod? Je krijgt pas een werkleeraanbod als je WW-uitkering is afgelopen. Zolang je een WW-uitkering krijgt, geldt voor jou de sollicitatie- en reintegratieplicht

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

Wijzigingen Wet werk en bijstand per 1 januari 2012

Wijzigingen Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 Wijzigingen Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 In 2012 verandert de Wet werk en bijstand (WWB). Er gelden dan nieuwe regels voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen én voor mensen die al een

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Participatiewet

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Participatiewet Zaaknummer Aanvraagformulier bijzondere bijstand Participatiewet Wat zijn de voorwaarden? De gemeente Gennep biedt ondersteuning aan mensen met een laag inkomen. Bijzondere bijstand is een bijdrage in

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Modelteksten wijziging WWB en samenvoeging WIJ

Modelteksten wijziging WWB en samenvoeging WIJ Modelteksten wijziging WWB en samenvoeging WIJ Teksten - 2012 Oktober 2011 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt

Nadere informatie

Wet investeren in jongeren (WIJ)

Wet investeren in jongeren (WIJ) Wet investeren in jongeren (WIJ) WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Dit is een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding volgen of werken. Wat is de WIJ?

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER 2014 Langdurigheidstoeslag (LDT)

AANVRAAGFORMULIER 2014 Langdurigheidstoeslag (LDT) AANVRAAGFORMULIER 2014 Langdurigheidstoeslag (LDT) Wat is de langdurigheidstoeslag? Als u langdurig van een laag inkomen (1% van het wettelijk minimumloon) moet rondkomen, kunt u de langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

Voorblad aanvraag individuele inkomenstoeslag Korter dan 36 maanden of geen bijstandsuitkering van de Sociale Dienst Oost Achterhoek

Voorblad aanvraag individuele inkomenstoeslag Korter dan 36 maanden of geen bijstandsuitkering van de Sociale Dienst Oost Achterhoek Voorblad aanvraag individuele inkomenstoeslag Korter dan 36 maanden of geen bijstandsuitkering van de Sociale Dienst Oost Achterhoek Wanr komt u mogelijk in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag?

Nadere informatie

Rechten en plichten. Wet werk en bijstand (WWB)

Rechten en plichten. Wet werk en bijstand (WWB) Rechten en plichten Wet werk en bijstand (WWB) mei 2014 Wanneer ontvangt u een WWB uitkering? Heeft u onvoldoende inkomsten om in uw eigen levensonderhoud te voorzien? Dan kunt u in aanmerking komen voor

Nadere informatie

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen?

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen? Wat is de langdurigheidstoeslag? De langdurigheidstoeslag is een geldbedrag dat u van de gemeente kunt krijgen als u al drie jaar of langer van een laag inkomen leeft. U kunt met dit extra geld spullen

Nadere informatie

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Als u het formulier goed invult, wordt u sneller geholpen.

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Als u het formulier goed invult, wordt u sneller geholpen. invullen iinvullen Aanvraag Participatiefonds Inkomensondersteuning Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl Met dit formulier kunt u een bijdrage uit het Participatiefonds

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET AANVRAAG-/INLICHTINGENFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND

TOELICHTING BIJ HET AANVRAAG-/INLICHTINGENFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND CLUSTER KLANT CONTACT CENTRUM Harmen Visserplein 1 Postbus 155 8300 AD Emmeloord Tel.: (0527) 63 39 11 TOELICHTING BIJ HET AANVRAAG-/INLICHTINGENFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND Algemeen U vraagt bijzondere

Nadere informatie

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Uw aanvraag wordt dan sneller afgehandeld.

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Uw aanvraag wordt dan sneller afgehandeld. invullen iinvullen Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis 2017 Sociale Zaken en Werkgelegenheid Inkomensondersteuning Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl

Nadere informatie

Participatiewet. Aanvraag en spelregels van een bijstandsuitkering

Participatiewet. Aanvraag en spelregels van een bijstandsuitkering Participatiewet Aanvraag en spelregels van een bijstandsuitkering Inhoudsopgave U hebt een DigiD nodig 3 U volgt de volgende stappen 4 Bijstand voor jongeren 5 Vaste contactpersoon 5 Deze spelregels zijn

Nadere informatie

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis 1. Reden aanvraag Inlichtingenformulier bij Aanvraag bijstand (WWB) voor levensonderhoud/bijzondere bijstand Waarvoor vraagt u bijstand aan? 2. Persoonlijke gegevens Naam Adres Postcode + Woonplaats Burgerservicenummer

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER 2016 Individuele Inkomens Toeslag (I.I.T.)

AANVRAAGFORMULIER 2016 Individuele Inkomens Toeslag (I.I.T.) AANVRAAGFORMULIER 2016 Individuele Inkomens Toeslag (I.I.T.) Vul dit formulier eerst in op de computer. Daarna het formulier printen, ondertekenen en opsturen. PERSOONSGEGEVENS * Betalingen naar budgetrekeningen

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u dit jaar misschien

Nadere informatie

Werk & Inkomen Hoeksche Waard Aanvraag Bijzondere bijstand 2017

Werk & Inkomen Hoeksche Waard Aanvraag Bijzondere bijstand 2017 Werk & Inkomen Hoeksche Waard Aanvraag Bijzondere bijstand 2017 Cliëntgegevens Cliëntnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Soort ID + nummer* Geldig tot Geboortedatum Telefoonnummer Mobiel nummer Burgerlijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget (POB) of inspanningspremie (IP)

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget (POB) of inspanningspremie (IP) Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget (POB) of inspanningspremie (IP) Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor:

Aanvraagformulier voor: Aanvraagformulier voor: Persoonlijk participatiebudget (pensioengerechtigden) Hieronder staan de gegevens die bij ons bekend zijn. Als er iets niet juist is of als er iets is veranderd, dan kunt u dat

Nadere informatie

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm Toelichting aanvraagformulier minimabeleid Waarom dit formulier? Als u inwoner bent van Wijdemeren en weinig inkomen heeft, kunt u extra geld krijgen. Bijvoorbeeld voor een computer voor schoolgaande kinderen

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG Belangrijk: Lees eerst dit informatieblad. Heeft u recht op individuele inkomenstoeslag? Vul dan het aanvraagformulier in. Deze informatie

Nadere informatie

Aanvraag- en inlichtingenformulier Langdurigheidstoeslag (LDT) 2014

Aanvraag- en inlichtingenformulier Langdurigheidstoeslag (LDT) 2014 Maatschappelijke Zaken Aanvraag- en inlichtingenformulier Langdurigheidstoeslag (LDT) 2014 Leest u eerst de voorwaarden. Als u denkt dat u in aanmerking komt voor deze toeslag vul dan dit formulier in

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Wet WIJ

Veelgestelde vragen Wet WIJ Veelgestelde vragen Wet WIJ Wat is de WIJ? WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Deze nieuwe wet gaat in per 1 oktober 2009 en moet ervoor zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Meer vóór mensen met minder

Meer vóór mensen met minder Meer vóór mensen met minder Iedereen zit wel eens krap bij kas. Maar wie al jarenlang een laag inkomen heeft, zit altijd krap. Door de steeds maar stijgende lasten, onverwachte uitgaven of bijzondere kosten

Nadere informatie

Minimabeleid sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten.

Minimabeleid sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten. Dit formulier is bestemd voor: Gemeente Putten Fontanusplein 1 Postbus 400, 3880 AK Putten Voor inlichtingen: Telefoonnummer (0341) 359 646 Minimabeleid sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten

Nadere informatie