vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen"

Transcriptie

1 vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen

2 3 Inhoudsopgave Wie zijn wij en wat kunnen wij u bieden? 5 Wat vinden wij belangrijk? 7 Wat vindt u in de regio Rotterdam? 9 Van ondersteuning thuis tot 24-uurs zorg en beschut wonen Woonvoorzieningen 14 Dagactiviteiten, werk en school 22 Vrije tijd 28 Zorgondersteuning 30 Dienstverleningspakket op maat 33 Wilt u contact met ons? 35

3 De zorg, begeleiding en ondersteuning bij ASVZ is veelzijdig en persoonlijk, afgestemd op de behoefte van de cliënt.

4 5 Wie zijn wij en wat kunnen wij u bieden? ASVZ is een organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Ruim medewerkers en 900 vrijwilligers zetten zich in voor zo n cliënten. Dat kunnen (jong)volwassenen zijn, ouderen, kinderen of zelfs een heel gezin. De zorg, begeleiding en ondersteuning bij ASVZ is veelzijdig en persoonlijk, afgestemd op de behoefte van de cliënt. Op uiteenlopende manieren wordt antwoord gegeven op de afzonderlijke hulpvragen. ASVZ beschikt op tientallen locaties in Middenen Zuid-Holland en Brabant over een diversiteit aan woonvormen, van meer tot minder beschut. Tevens is er een grote variëteit aan dagactiviteiten. Daarnaast kent de organisatie verschillende vormen van ambulante zorg- en dienstverlening, waaronder: begeleiding bij het zelfstandig wonen gezinsondersteuning pedagogische gezinsbegeleiding logeer-, vakantie- en weekendopvang gezinshuizen Ook leveren wij specialistische vormen van begeleiding en behandeling zoals: specifieke medische en pedagogische zorg tandartszorg aangepaste fysiotherapie diverse therapievormen

5 ASVZ geeft mensen met een verstandelijke beperking de kans hun leven vorm te geven.

6 7 Wat vinden wij belangrijk? Ieder mens is uniek, met zijn eigen behoeftes, voorkeuren en mogelijkheden. ASVZ wil tegemoetkomen aan de persoonlijke wensen en vragen van cliënten, hoe groot of klein die ook zijn. Waar het om gaat, is dat een cliënt zelf keuzes kan maken en invloed heeft op zijn leven en de omgeving waarin hij zich bevindt. Ondersteuning De samenleving stelt hoge eisen aan zelfredzaamheid. Daarom bieden wij mensen met een verstandelijke beperking en hun familie ondersteuning waar zij dat nodig hebben. Thuis, of in een van onze woonvoorzieningen. Persoonlijke aanpak ASVZ geeft mensen met een verstandelijke beperking de kans hun leven vorm te geven. Uitgangspunt is het persoonlijke verhaal van de cliënt. Wij laten cliënten aangeven wat ze willen. Samen zoeken we naar antwoorden. Breed zorgpakket In de loop der jaren zijn ons veel verschillende vragen gesteld. Daardoor hebben wij een gevarieerd pakket van zorg en diensten kunnen opbouwen en beschikken onze medewerkers over zeer uiteenlopende vakkennis. Het dienstverleningspakket groeit mee met de vragen van cliënten. Goede relatie ASVZ wil kwaliteitszorg bieden. Een goede relatie met de cliënt en zijn of haar familie staat daarom voorop. We blijven altijd in gesprek over elkaars mogelijkheden en beperkingen. Dat is de basis van betrokken en persoonlijke zorg- en dienstverlening.

7 De vraag naar ondersteuning kan per persoon verschillen.

8 9 Wat vindt u in de regio Rotterdam? Van ondersteuning thuis tot 24-uurs zorg en beschut wonen Wie behoefte heeft aan extra hulp in zijn eigen vertrouwde omgeving, kan een beroep doen op de ambulante zorg- en dienstverlening van ASVZ. Wij geven begeleiding, ondersteuning en training aan mensen met een verstandelijke beperking die op zichzelf wonen, en aan gezinnen waarvan een kind of ouder een verstandelijke beperking heeft. De vraag naar ondersteuning kan per persoon verschillen. In samenspraak met de cliënt en/of diens verwanten stellen we vast welke vorm van ondersteuning het beste aansluit bij de hulpvraag. Dit wordt in een Individueel Plan (IP) beschreven. Er zijn verschillende vormen van ondersteuning. Begeleiding bij het zelfstandig wonen Mensen met een verstandelijke beperking die beschikken over een eigen woonruimte en een indicatie hebben voor ondersteunende of activerende begeleiding, kunnen thuis ondersteuning krijgen. Het kan gaan om hulp bij: het organiseren van het huishouden, het regelen van geld- en bankzaken, het invullen van formulieren, contact leggen met zakelijke instanties, andere zaken waar iemand moeite mee heeft. Belangrijk aandachtspunt is het opzetten, onderhouden en uitbreiden van het sociale netwerk. Gezinsondersteuning Gezinsondersteuning is gericht op taakverlichting van ouders met een kind met een verstandelijke beperking, een ontwikkelingsachterstand of een stoornis binnen het autistisch spectrum.

9 10 De medewerkers hebben veel ervaring in het verzorgen, begeleiden en verplegen van mensen met een verstandelijke beperking. Op vakkundige wijze en met een grote betrokkenheid bieden zij ondersteuning. Ook kunnen ze vaak praktische tips geven, passend bij de situatie thuis. Dit maakt het mogelijk dat een kind langer thuis kan blijven wonen. Er zijn diverse vormen van ondersteuning: verzorging en/of verpleging, oppashulp, individuele ondersteuning aan het kind bij het ondernemen van activiteiten (bijvoorbeeld op woensdagmiddag), ondersteuning aan het kind bij het ontwikkelen of handhaven van de zelfredzaamheid, ondersteuning op peuterzaal, kinderdagverblijf of basisschool. Ook als een thuiswonend kind meerderjarig is (boven de 18) en er geen reguliere hulp via thuiszorg of wijkverpleging verkregen kan worden, kan ASVZ ondersteuning bieden. Pedagogische gezinsbegeleiding Als een kind een verstandelijke of lichamelijke beperking heeft, gaat de opvoeding niet altijd vanzelf. Dit geldt ook voor een kind met een ontwikkelingsachterstand of een stoornis in het contact. Het kan ook zijn dat een van de ouders (of beide ouders) een lichte verstandelijke beperking heeft, waardoor de opvoeding van hun kind hen voor problemen stelt. Met pedagogische gezinsbegeleiding helpen wij ouders bij het zoeken naar een oplossing. Er zijn verschillende vormen van pedagogische gezinsbegeleiding: Early Intervention: voor ouders van jonge kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar met een vermoedelijke ontwikkelingsachterstand. Praktische pedagogische gezinsbegeleiding: hulp aan huis voor ouders die vragen hebben over of problemen ervaren in de opvoeding van hun kind. Video-Hometraining: om de interacties tussen ouders en kind in beeld te brengen en te verbeteren. Intensieve gezinsbegeleiding: voor gezinnen waar naast opvoedingsproblemen ook problemen zijn op andere gebieden.

10 De medewerkers hebben veel ervaring in het verzorgen, begeleiden en verplegen van mensen met een verstandelijke beperking. Op vakkundige wijze en met een grote betrokkenheid bieden zij ondersteuning.

11 Naast de verschillende ambulante ondersteuningsvormen heeft ASVZ ook een grote variëteit aan woonvoorzieningen, van meer tot minder beschut.

12 13 Logeren Voor ouders kan het verzorgen en opvoeden van een kind met een beperking zwaar zijn. Dan is het prettig als ze de zorg af en toe kunnen overdragen. Ouders die eens een dagje uit of met vakantie willen, met elkaar of met de rest van het gezin, kunnen gebruikmaken van de logeerfaciliteiten van ASVZ. Ook zijn er logeergezinnen waar kinderen terecht kunnen. Op deze manier kunnen ouders even op adem komen en het kind kan wennen aan een andere omgeving. Gezinshuizen Wanneer ondersteuning in de eigen gezinssituatie niet (meer) lukt, bestaat de mogelijkheid een kind te laten wonen in een ander gezin, waarvan een van de ouders in dienst is van ASVZ. Een dergelijk gezin heet een gezinshuis. Het uitgangspunt is: zo gewoon mogelijk. Het kind draait zo veel mogelijk mee met het gewone gezinsleven en bezoekt overdag meestal een kinderdagcentrum of school. Woonvoorzieningen Naast de verschillende ambulante ondersteuningsvormen heeft ASVZ ook een grote variëteit aan woonvoorzieningen, van meer tot minder beschut.

13 14 Woonvoorzieningen In Rotterdam zijn vele woonvoorzieningen en gezinshuizen die een diversiteit aan woonvormen bieden van meer tot minder beschut. Tevens is er een grote variëteit aan dagactiviteitencentra van ASVZ. De vier min of meer beschutte woon/werklocaties Hoogvliet, Lombardijen, Prinsenland en Wielewaal in Rotterdam-Charlois, waar woonvoorzieningen en dagcentrum in elkaars nabijheid zijn gesitueerd, stralen de sfeer uit van een gewone woonwijk. Door een redelijke beschutting van het terrein kunnen cliënten zich ook buiten de woning veelal vrij bewegen. Cliënten die, al dan niet zelfstandig, in de wijk wonen in (geschakelde) woonhuizen en appartementen kunnen eveneens gebruikmaken van de faciliteiten die de verschillende dagcentra van ASVZ bieden. Iedere woonvoorziening in de regio Rotterdam heeft zijn eigen karakter. Uitgaande van de mogelijkheden en de wensen van een persoon zoeken we naar een geschikte woonvorm. We streven ernaar om cliënten te laten samenwonen met mensen van dezelfde leeftijd, mogelijkheden en achtergrond. De woningen zelf worden in overleg met de cliënten ingericht, zodat zij zich thuis kunnen voelen. Meer informatie over de afzonderlijke woningen kunt u vinden op onze website:

14 Iedere woonvoorziening in de regio Rotterdam heeft zijn eigen karakter.

15 Het merendeel van de cliënten gaat naar dagactiviteiten, een aantal gaat naar school of werk. Dit kan bijvoorbeeld (begeleid) werk zijn in tuinonderhoud, op de kinderboerderij of in een winkel, maar het kan ook bestaan uit creatieve bezigheden. 16

16 17 Wie wonen in Rotterdam? Het merendeel van de cliënten in de regio Rotterdam heeft een indicatie voor verblijf of verblijf met behandeling. Dat kan op de verschillende locaties zijn of in de wijk. De vorm van wonen kan sterk verschillen, afhankelijk van leeftijd, mogelijkheden en achtergrond. Er zijn mensen met een lichte verstandelijke beperking die vanwege hun gedrag de beschutting van het terrein nodig hebben, maar ook mensen met een ernstige meervoudige beperking die veel zorg behoeven. De leeftijden van de cliënten lopen eveneens sterk uiteen: er zijn kinderen, (jong)volwassenen en ouderen. En allemaal hebben zij hun eigen zorgvragen. Mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking Alle cliënten hebben een lichte tot ernstige verstandelijke beperking. Een aantal van hen heeft daarnaast ook nog een lichamelijke beperking. Sommige cliënten kunnen zich zelfstandig over het terrein bewegen, anderen kunnen dit alleen onder begeleiding. een winkel, maar het kan ook bestaan uit creatieve bezigheden. Voor alle woningen geldt dat het doel is een prettige en veilige leefomgeving te creëren. Wonen en werken zijn waar mogelijk gescheiden. Dit betekent dat de verschillende cliënten van één woning over het algemeen niet naar dezelfde dagactiviteiten gaan. Mensen met een verstandelijke beperking en een sociale stoornis In Rotterdam zijn diverse woningen waar cliënten wonen die intensieve begeleiding behoeven en twee zogeheten Very Intensive Care (VIC) Workhomes. Deze woongroepen zijn bestemd voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen, autisme of een psychiatrische stoornis. Zij hebben nabijheid en directe ondersteuning nodig. Gedurende de dag zijn er per groep van vier cliënten twee begeleiders aanwezig. De cliënten trekken gezamenlijk op. Dit betekent dat zij niet alleen in dezelfde woning wonen, eten en slapen, maar dat zij ook met elkaar aan het werk gaan. Het merendeel van de cliënten gaat naar dagactiviteiten, een aantal gaat naar school of werk. Dit kan bijvoorbeeld (begeleid) werk zijn in tuinonderhoud, op de kinderboerderij of in

17 18 Mensen met een ernstige meervoudige beperking Er zijn enkele woningen voor cliënten met een ernstige meervoudige beperking die intensieve lichamelijke zorg nodig hebben, ook van artsen en fysiotherapeuten. Met kleine stapjes wordt gewerkt aan het bereiken van concrete doelen. Altijd wordt uitgegaan van de individuele mogelijkheden en behoeften van de cliënt. Soorten woningen In diverse wijken in de regio Rotterdam zijn verschillende typen woningen zoals geschakelde woningen, eengezinswoningen en appartementen. Op de vier locaties Hoogvliet, Lombardijen, Prinsenland en Wielewaal bevinden zich eveneens aaneengeschakelde woningen op min of meer beschut terrein. Behalve genoemde woningen beschikt ASVZ over woningen waar meer gespecialiseerde zorg wordt geboden: Kinderwoningen Op locatie Lombardijen wonen kinderen. Opvoeding, aanleren en begeleiden van vaardigheden op sociaal en psychisch vlak zijn belangrijk, maar individuele aandacht voor ontwikkeling is zeker zo belangrijk, evenals veiligheid, sfeer en regelmaat. Overdag gaan de meeste kinderen naar een voor hun geschikte vorm van onderwijs of dagactiviteiten. Kinderobservatiewoningen In Rotterdam is een kinderobservatiewoning. Deze is primair bedoeld voor kinderen voor wie, door de wachtlijstproblematiek, geen geschikte woonplek beschikbaar is, waardoor ze noodgedwongen langer thuis verblijven. De observatiewoning dient als tijdelijke overbrugging tussen het ouderlijk gezin en een permanente woonplek binnen ASVZ. Het doel van het verblijf in een van deze woningen is om via observatie de zorg- en begeleidingsvraag van een kind in kaart te brengen. Hierdoor kan de overplaatsing naar een definitieve woonplek op een zorgvuldige manier gerealiseerd worden. Daarnaast kan eventueel probleemgedrag binnen de observatiewoning behandeld worden. Ouder en Kind In Rotterdam wordt ondersteuning geboden aan jonge ouders, veelal moeders met een lichte tot matige verstandelijke beperking en hun kind(eren). Problematiek, achtergrond en gedrag zijn veelal complex en samen met nog andere factoren zoals een instabiel netwerk en/of schulden zijn deze ouders erg kwetsbaar.

18 De begeleiding is gericht op het vergroten van de zelfstandigheid en het behoud en aanleren van praktische en sociale vaardig heiden.

19 Laagdrempeligheid en flexibiliteit zijn sleutelwoorden voor het bereiken van deze doelgroep.

20 21 Het opvoeden van kinderen vraagt vaardigheden op sociaal-emotioneel gebied. Behalve de zorg voor het kind heeft deze ouder vaak moeite met het inrichten van het eigen leven. Op basis van de mogelijkheden van de ouder wordt gewerkt aan het samen verantwoordelijk zijn voor kind(eren) en het huis waarin zij wonen. Uitgangspunt is dat medewerkers taken niet overnemen maar de ouder helpen deze zelfstandig en eventueel gezamenlijk uit te voeren. Mobile Mobile richt zich op mensen met een lichte verstandelijke beperking met een complexe hulpvraag die zelfstandig kunnen of willen gaan wonen. Deze hulpvraag kan ontstaan vanuit een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek, (ex-)verslavingsproblematiek of een combinatie hiervan en past niet in de traditionele zorgvormen zoals een woonvoorziening. Mobile kent verschillende inloophuizen, een fasehuis en woningen voor cliënten die (min of meer) zelfstandig wonen en ambulante begeleiding krijgen. Laagdrempeligheid en flexibiliteit zijn sleutelwoorden voor het bereiken van deze doelgroep.

21 22 Dagactiviteiten, werk en school Werk hebben of andere zinvolle dagactiviteiten is voor iedereen belangrijk. Het geeft je de mogelijkheid andere mensen te ontmoeten en jezelf te ontplooien. Je kunt werkzaamheden verrichten die je leuk vindt en die bij je passen. Dagactiviteiten spelen een belangrijke rol in het leven van cliënten en bepalen voor een groot deel ook de kwaliteit van hun bestaan. ASVZ beschikt over een grote variatie aan dagactiviteiten op verschillende locaties. Om een passend activiteitenprogramma te realiseren wordt er ook samengewerkt met andere organisaties binnen de regio. Groei en perspectief Onderzoek naar de vraag van de cliënt en het afstemmen van het aanbod op deze vraag maakt een wezenlijk onderdeel uit van het organiseren van de dagactiviteiten. Voor iedere cliënt wordt een activiteitenplan geschreven. Hierin leggen we in overleg met de cliënt afspraken vast rondom begeleiding en doelen. Het activiteitenplan is een belangrijk instrument om de ontwikkeling en groei van de cliënt te stimuleren en methodisch te sturen. Verschillende doelgroepen De dagactiviteiten zijn afgestemd op de levensfase waarin een cliënt zich bevindt. In de begeleiding maken wij een duidelijk onderscheid tussen verschillende doelgroepen.

22 ASVZ beschikt over een grote variatie aan dagactiviteiten.

23 24 Kinderen Het begeleiden en stimuleren van kinderen in hun ontwikkeling is van groot belang voor hun toekomst. Eerst wordt nagegaan of het volgen van aangepast onderwijs tot de mogelijkheden behoort. ASVZ werkt daartoe nauw samen met een aantal scholen voor speciaal onderwijs in de regio. Als onderwijs niet mogelijk is, worden dagactiviteiten in het kinderdagcentrum aangeboden. Hier wordt gewerkt vanuit een multidisciplinaire benadering. Er is sprake van vaste betrokkenheid van de orthopedagoog. Daarnaast worden indien nodig andere disciplines zoals arts, logopedist, fysiotherapeut en speltherapeut ingeschakeld. De aangeboden activiteiten zijn zeer divers. Het kinderdagcentrum beschikt o.a. over een aangepast zwembad, een bewegingszaal en een snoezelruimte. Speciale aandacht is er voor kinderen met ernstige en/of meervoudige beperkingen. Bij hen ligt het accent op het prikkelen van de zintuigen door middel van contact-, snoezel-, muziek- en bewegingsspel. Ook voor kinderen met een (zeer) intensieve begeleidingsvraag biedt het kinderdagcentrum mogelijkheden. Volwassenen De dagactiviteiten voor volwassenen kenmerken zich door de vele keuzemogelijkheden. ASZV heeft een grote verscheidenheid aan dagcentra en werkprojecten. Hier wordt eveneens samengewerkt met zorgaanbieders in de regio. Dagactiviteiten kunnen productiegericht zijn, zoals koken, bakken, het maken van schilderijen en kaarten, het herstellen van fietsen of scheepswerkzaamheden. Bij dienstverlenende activiteiten staat het verlenen van diensten aan derden centraal. Deze kunnen bestaan uit huishoudelijke activiteiten, werken in een winkel, werken in een keuken/restaurant of het verzorgen van koffie en thee. Andere activiteiten kunnen te maken hebben met alles wat groeit en bloeit, bijvoorbeeld: werken in diergaarde Blijdorp, het onderhouden van voetbalvelden of tuinen. Ook zijn er activiteiten die aansluiten op de belevingswereld van de cliënt op sensomotorisch en zintuiglijk gebied. Deze activiteiten zijn specifiek ontwikkeld voor mensen met (zeer) ernstige beperkingen. Cliënten krijgen onder andere de mogelijkheid ervaringen op te doen op het gebied van voelen, ruiken en proeven. Meedoen en meebeleven is vaak belangrijker dan het eindresultaat.

24 Het begeleiden en stimuleren van kinderen in hun ontwikkeling is van groot belang voor hun toekomst.

25 Dagactiviteiten blijven ook bij het ouder worden belangrijk, omdat de sociale kring van familie kleiner wordt.

26 27 Ouderen Cliënten die op een dusdanige leeftijd komen dat zij niet langer kunnen of willen deelnemen aan het arbeidsproces, hebben de mogelijkheid deel te nemen aan verschillende aangepaste activiteiten, speciaal voor (functioneel) ouderen. De nadruk ligt voor het merendeel op recreatieve, activerende, belevingsgerichte en ondersteunende begeleiding. Speel-o-theek ASVZ beschikt over een uitgebreide speel-otheek in Rotterdam. Hier kunnen (aangepaste) spelmaterialen geleend worden, die zoveel mogelijk aansluiten bij het ontwikkelings- en belevingsniveau van cliënten. Dagactiviteiten blijven ook bij het ouder worden belangrijk, omdat de sociale kring van familie kleiner wordt. Aandachtspunten zijn het instandhouden van vaardigheden, het begeleiden van achteruitgang en het ervaren van een prettige oude dag. In Rotterdam worden op een aantal locaties activiteiten geboden voor de ouder wordende cliënt. Niet zozeer in de inhoud van de activiteiten, maar met name in het tempo van de activiteiten onderscheiden deze groepen zich van andere groepen. Overige mogelijkheden Cliënten met (zeer) intensieve begeleidingsvragen krijgen dagactiviteiten aangeboden in nauwe samenwerking met de woonbegeleiders. Hiervoor bestaan verschillende aangepaste mogelijkheden. Indien nodig ontvangen medewerkers ondersteuning van externe consulenten.

27 28 Vrije tijd Naast school of werk hebben de cliënten vrije tijd die ze naar eigen interesse kunnen invullen. Vaak ook in overleg met ouder/verwant, persoonlijk begeleider en pedagoog. Op alle woonvoorzieningen wordt veel aandacht besteed aan de vrijetijdsbesteding, zowel individueel als in groepsverband. Vrijetijdsbesteding kan in de samenleving plaatsvinden. Cliënten gaan naar activiteiten al dan niet speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook maken zij gebruik van de mogelijkheden op verschillende dagcentra van ASVZ, waar onder andere een soos, disco, muziek- en zangactiviteiten plaatsvinden. Ook worden er films gedraaid en zijn er themaactiviteiten. Van tijd tot tijd vinden speciale activiteiten plaats, zoals strandfeest, huifkarritten, Saab-dag, Carnaval en watersport. Ook worden er regelmatig uitstapjes georganiseerd naar bijvoorbeeld diergaarde Blijdorp of evenementen als de Witte bedjes. Omdat er meerdere woonvoorzieningen in de regio zijn, wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aan te sluiten bij activiteiten die georganiseerd worden vanuit andere woonvoorzieningen. Een aantal zelfstandig wonende cliënten is lid van de Uitgaanspool, een groepsactiviteit die tot doel heeft om het sociale netwerk van de cliënt in stand te houden of uit te breiden. Met ondersteuning van vrijwilligers worden er samen met andere mensen met een verstandelijke beperking uit Rotterdam e.o. geregeld uitstapjes gemaakt in de omgeving.

28 Gedurende het hele jaar vinden er diverse recreatieve activiteiten plaats.

29 30 Zorgondersteuning Professionele aandacht voor de vraag van cliënten is belangrijk. Binnen het dienstencentrum Zorgondersteuning en Zorgontwikkeling van ASVZ werkt een breed scala aan deskundigen. Zij houden zich bezig met de psychische, sociale, emotionele, lichamelijke en motorische ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking. De diverse deskundigen geven ondersteuning en advies aan cliënten, begeleiders, ouders en/of verwanten. Zij gaan ieder te werk vanuit hun eigen specialisme. Uit onderlinge samenwerking van de verschillende disciplines zijn onder meer de specialistische teams en een nieuw initiatief als het ASVZ Advies- en Behandelcentrum ontstaan. Elke vraag verdient een deskundig antwoord Cliënten kunnen vragen hebben op velerlei gebied. Soms zijn die vragen eenvoudig te beantwoorden; een andere keer vereist het meer onderzoek en onderlinge samenspraak om de vraag achter de vraag bloot te leggen en de cliënt in zijn mogelijkheden te ondersteunen. Bent u er niet zeker van bij wie u het beste terecht kunt met uw specifieke vraag/vragen of wilt u een doorverwijzing naar een van de deskundigen, neem dan contact op met het secretariaat van Zorgondersteuning en Zorgontwikkeling. Telefoon:

30 De diverse deskundigen geven ondersteuning en advies aan cliënten, begeleiders, ouders en/of verwanten.

31 Op basis van zijn indicatie kan een cliënt bij ons de zorg, begeleiding of ondersteuning krijgen die voor hem/haar noodzakelijk is.

32 33 Dienstverleningspakket op maat Sinds enige jaren kan een cliënt zijn eigen dienstverleningspakket op maat samenstellen en aangeven of hij de zorg in natura of via een persoonsgebonden budget (PGB) wil ontvangen. Ook kan hij, per onderdeel, aangeven welke zorgaanbieder zijn voorkeur heeft. Elke soort zorg heeft een prijs per uur of per dag. Dit wordt betaald door de AWBZ. Of u nu kiest voor zorg in natura of voor het inkopen van zorg met een persoonsgebonden budget, in beide gevallen heeft u een indicatie nodig. U kunt deze indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ): Op basis van zijn indicatie kan een cliënt bij ons de zorg, begeleiding of ondersteuning krijgen die voor hem/haar noodzakelijk is. Het belangrijkste uitgangspunt bij de samenstelling van het dienstverleningspakket is de vraag van de cliënt. Afspraken tussen de organisatie en de cliënt (en/of diens ouders of vertegenwoordigers) worden vastgelegd in een Individueel Plan (IP) en in een zorg- en dienstverleningsovereenkomst. Voor de aanvraag van indicaties kunt u ook bij MEE terecht. MEE is een onafhankelijke organisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte. MEE informeert, helpt en wijst de weg naar de juiste instanties: U kunt zich ook rechtstreeks tot MEE wenden.

33 ASVZ is een organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking.

34 35 Wilt u contact met ons? Heeft u vragen over ondersteuning thuis, woonvoorzieningen of dagactiviteiten? Of wilt u meer informatie over de diverse therapieën en (para) medische ondersteuningsvormen? Dan kunt u contact opnemen met Zorgbemiddeling. De zorgbemiddelaars adviseren u ook bij andere vragen, zoals het inkopen van zorg of het aanvragen van een indicatie. Telefoon: Ook kunt u kijken op onze website: ASVZ is aangesloten bij een landelijk samen werkings verband van zelfstandige regionaal werkende organisaties in de zorgsector.

35 ASVZ Touwbaan 1 Postbus AC Sliedrecht t ASVZ Zorg- en dienstverlening aan mensen met een beperking

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen 3 Inhoudsopgave Wie zijn wij en wat kunnen wij u bieden? 5 Wat vinden wij belangrijk? 7 Wat vindt u in de regio Sliedrecht? 9 Van ondersteuning

Nadere informatie

Kinderen. Samen op pad. Ondersteuning

Kinderen. Samen op pad. Ondersteuning Kinderen Kinderen Samen op pad Kind zijn betekent de kans krijgen om je te ontwikkelen, te groeien, te ontdekken, te leren, te spelen en te sporten in een veilige omgeving. Sommige kinderen hebben bijzondere

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Pedagogische gezinsbehandeling

Pedagogische gezinsbehandeling Pedagogische gezinsbehandeling Wie zijn wij en wat kunnen wij u bieden? ASVZ is een organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een beperking of psychiatrische problematiek. Ruim 4.000 medewerkers

Nadere informatie

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen Uw opgave is ons uitgangspunt: doelgericht, met de focus op zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen met een

Nadere informatie

Psychotherapie. anders denken anders voelen anders doen. ASVZ is er voor mensen met een verstandelijke beperking

Psychotherapie. anders denken anders voelen anders doen. ASVZ is er voor mensen met een verstandelijke beperking ASVZ Touwbaan 1 Postbus 121 3360 AC Sliedrecht t 0184 491200 info@asvz.nl www.asvz.nl ASVZ is er voor mensen met een verstandelijke beperking anders denken anders voelen anders doen Psychotherapie Inhoudsopgave

Nadere informatie

WONEN. Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Promens Care

WONEN. Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Promens Care WONEN Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking Promens Care Het beste voor uw kind Als ouder of vertegenwoordiger wilt u het beste voor uw kind. U wilt dat uw kind zich thuis voelt, vriendjes

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

dicht bij ons, midden in de stad

dicht bij ons, midden in de stad Bij Amsta ondersteunen we mensen met een verstandelijke beperking bij het vormgeven van hun persoonlijke woon- en leefwensen. We doen dat in heel Amsterdam, met vele woonvormen, diensten en ondersteuningsvormen

Nadere informatie

Inhoud Inleiding... 4 Wonen... 5 School / dagactiviteiten... 10 Extramurale thuisondersteuning... 14 Zorgondersteuning... 17

Inhoud Inleiding... 4 Wonen... 5 School / dagactiviteiten... 10 Extramurale thuisondersteuning... 14 Zorgondersteuning... 17 Productenboek 1 Inhoud Inleiding... 4 Wonen... 5 Omschrijving van het zorgaanbod... 5 Wonen met begeleiding... 5 Wonen met begeleiding, verzorging en behandeling... 6 Wonen met intensieve begeleiding,

Nadere informatie

Wonen bij Op de Bies

Wonen bij Op de Bies Wonen bij Op de Bies Jezelf thuis voelen We hebben allemaal recht op een zo zelfstandig en zo prettig mogelijke woonsituatie. Daarom biedt Op de Bies uiteenlopende vormen van woonondersteuning aan, die

Nadere informatie

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio.

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio. Startnotitie Dagactiviteiten Huidige situatie In de huidige uitvoering van dagactiviteiten is een onderscheid in drie segmenten : dagactiviteiten voor jeugd, volwassenen en ouderen. Zij worden gescheiden

Nadere informatie

AMERPOORT DIENSTVERLENING AAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

AMERPOORT DIENSTVERLENING AAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING AMERPOORT DIENSTVERLENING AAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING Amerpoort: deskundig en betrokken Amerpoort is een organisatie die diensten verleent aan mensen met een verstandelijke beperking. We

Nadere informatie

Kind. & gezinsondersteuning bij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Kind. & gezinsondersteuning bij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Kind & gezinsondersteuning bij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning

Nadere informatie

expertisecentrum Voor ouders met vragen over de ontwikkeling van hun kind Promens Care

expertisecentrum Voor ouders met vragen over de ontwikkeling van hun kind Promens Care expertisecentrum Voor ouders met vragen over de ontwikkeling van hun kind Promens Care Welkom bij het expertisecentrum! Heeft u vragen over de opvoeding of ontwikkeling van uw kind? U bent welkom bij een

Nadere informatie

Dagactiviteiten in groepsverband. voor senioren in Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet

Dagactiviteiten in groepsverband. voor senioren in Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet Dagactiviteiten in groepsverband voor senioren in Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet Dagactiviteiten ouderen Zelfstandig wonende senioren zijn bij Dagactiviteiten ouderen aan het juiste adres voor

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis KINDEREN

&Ons Tweede Thuis KINDEREN &Ons Tweede Thuis KINDEREN & & KINDEREN Inleiding Het liefst zorg je als ouder zelf voor je kind maar soms heb je hulp nodig. Bijvoorbeeld als je kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT)

ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT) ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT) Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor mensen met een verstandelijke beperking die thuis wonen Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een manier om aan te

Nadere informatie

Dagactiviteiten in groepsverband. voor senioren in Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet

Dagactiviteiten in groepsverband. voor senioren in Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet Dagactiviteiten in groepsverband voor senioren in Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet Dagactiviteiten ouderen Zelfstandig wonende senioren zijn bij Dagactiviteiten ouderen aan het juiste adres voor

Nadere informatie

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wonenbij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning op het gebied van wonen,

Nadere informatie

WONEN. Voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Promens Care

WONEN. Voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Promens Care WONEN Voor volwassenen met een verstandelijke beperking Promens Care Een eigen plek Wat hebt u nodig om u ergens thuis te kunnen voelen? Dat verschilt van mens tot mens. Dus ook voor mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK kinderen Soms heeft een gezin extra begeleiding nodig. Bijvoorbeeld als uw kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

Zorgprofiel-Productenboek Lichamelijk Gehandicapten (LG)

Zorgprofiel-Productenboek Lichamelijk Gehandicapten (LG) Zorgprofiel-Productenboek Lichamelijk Gehandicapten (LG) Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor mensen met een verstandelijke beperking en een lichamelijke handicap. Een zorgprofiel is een manier

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

De Driestroom Ambulante dienstverlening

De Driestroom Ambulante dienstverlening voor mensen met een beperking De Driestroom Ambulante dienstverlening voor De Driestroom kinderen met een ontwikkelingsachterstand Inhoudsopgave Inleiding Inleiding Ambulante Dienstverlening - Pedagogische

Nadere informatie

Werken, dagbesteding & vrije tijd bij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Werken, dagbesteding & vrije tijd bij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Werken, dagbesteding & vrije tijd bij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning

Nadere informatie

Wat biedt Irene? Voor wie? Therapeutische groep

Wat biedt Irene? Voor wie? Therapeutische groep Kinderopvang Irene Een bijzonder kind verdient speciale aandacht Kinderopvang Irene is een dagcentrum voor kinderen van nul tot vijf jaar met een ontwikkelingsachterstand, beperking of gedragsproblemen.

Nadere informatie

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd.

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd. Welkom bij De Zijlen Wie wil het niet? Wonen in een prettig dorp of in een leuke buurt. Waar je kunt zijn wie je bent en je leven kunt leiden zoals dat bij jou past. Waar je meedoet aan dat wat er om je

Nadere informatie

Aansprekende zorg, ambulante dienstverlening en logeren. Kinderdiensten van Intermetzo

Aansprekende zorg, ambulante dienstverlening en logeren. Kinderdiensten van Intermetzo Aansprekende zorg, ambulante dienstverlening en logeren. Kinderdiensten van Intermetzo Kinderen leren van en met elkaar. Kinderdagcentrum Heimdal Sommige kinderen en jongeren hebben naast een ontwikkelingsachterstand

Nadere informatie

Zorgprofielen Licht Verstandelijk Gehandicapt (LVG)

Zorgprofielen Licht Verstandelijk Gehandicapt (LVG) Zorgprofielen Licht Verstandelijk Gehandicapt (LVG) Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor mensen met een licht verstandelijke beperking zelfstandig kan wonen. Het gaat om zorg die noodzakelijk

Nadere informatie

Zorgprofielen Productenboek Verzorging en Verpleging

Zorgprofielen Productenboek Verzorging en Verpleging Zorgprofielen Productenboek Verzorging en Verpleging Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor oudere mensen met een verstandelijke beperking met het accent op verzorging en verpleging Een zorgprofiel

Nadere informatie

ZZP-Productenboek Verzorging en Verpleging

ZZP-Productenboek Verzorging en Verpleging ZZP-Productenboek Verzorging en Verpleging Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor oudere mensen met een verstandelijke beperking met het accent op verzorging en verpleging Indicatiestelling Zorg)

Nadere informatie

Waarmee helpt Thuisbegeleiding?

Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Veelzijdig in zorg Verwijzersinformatie Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In elke levensfase

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

Regio Noord. stichting voor gereformeerde zorg en ondersteuning aan mensen met een handicap

Regio Noord. stichting voor gereformeerde zorg en ondersteuning aan mensen met een handicap Regio Noord stichting voor gereformeerde zorg en ondersteuning aan mensen met een handicap Mensen met mogelijkheden Sprank is een landelijke stichting voor zorg, begeleiding en ondersteuning aan mensen

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

Kind, jeugd & Gezin. Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of psychische beperking. Promens Care

Kind, jeugd & Gezin. Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of psychische beperking. Promens Care Kind, jeugd & Gezin Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of psychische beperking Promens Care Welkom bij Kind, Jeugd & Gezin! Kinderen en jongeren hebben recht op een zo gewoon mogelijk

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

Oog voor elkaar. Wijksteunpunten

Oog voor elkaar. Wijksteunpunten even voorstellen Wij zijn Lunet zorg. Wij bieden zorg en ondersteuning aan kinderen, jeugdigen en volwassenen met een (verstandelijke) beperking. Dat doen we vanuit onze professionaliteit, met bezieling

Nadere informatie

Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband

Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband Onderwerp: Samenvatting: Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband Het onderwerp van dit geschil is of en zo ja, in welke situaties, een verzekerde aangewezen kan zijn op

Nadere informatie

Doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen

Doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen GEBRUIKERSGIDS ZORGZWAARTEPAKKETTEN 2010 Doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Informatie over zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Inleiding 3 Voor wie is deze gids? 3 Waarom deze

Nadere informatie

Leekerweide. Wij hebben de woonvorm die jou past. www.leekerweide.nl

Leekerweide. Wij hebben de woonvorm die jou past. www.leekerweide.nl Leekerweide Wonen Wij hebben de woonvorm die jou past www.leekerweide.nl Inhoud Een eigen (t)huis 3 Wonen op maat 4 Wonen voor mensen met een ernstige 5 en/of meervoudige beperking Samen wonen met anderen

Nadere informatie

Zorgprofielen Productenboek

Zorgprofielen Productenboek Zorgprofielen Productenboek Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor mensen met een verstandelijke beperking Amerpoort biedt woonproducten aan voor alle zes zorgprofielen voor mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

Kinderdagcentrum Joris, Amsterdam

Kinderdagcentrum Joris, Amsterdam Kinderdagcentrum Joris, Amsterdam Kinderdagcentrum Joris in hartje Amsterdam is onderdeel van de Joriskring en biedt gespecialiseerde dagopvang aan kinderen en jongeren van 0-24 jaar met een verstandelijke

Nadere informatie

NVTG Zorgvastgoed Congres "Begrijpen wij elkaar nog wel"

NVTG Zorgvastgoed Congres Begrijpen wij elkaar nog wel pagina 1 pagina 2 Agenda 1) Voorstellen 2) Onderwerp: Bouwen is meer dan alleen stenen stapelen 3) Positie van de vastgoedportefeuille. 4) Bedrijfswaarde 5) Bouwen doe je samen (cliënt bestuur - zorg vastgoed)

Nadere informatie

Begeleiding in de thuissituatie

Begeleiding in de thuissituatie Begeleiding in de thuissituatie Wie zijn wij? Profila Zorg is een evangelische zorgorganisatie die naast de mogelijkheid voor wonen en dagbesteding ook begeleiding en ondersteuning biedt in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Zoek je een leuk woonhuis? Welkom bij De Zijlen!

Zoek je een leuk woonhuis? Welkom bij De Zijlen! Zoek je een leuk woonhuis? Welkom bij De Zijlen! Ben je op zoek naar een leuke woonplek met begeleiding? Zoek je vooral een vertrouwde plek voor jouw zoon of dochter? Waar jouw kind zichzelf kan zijn en

Nadere informatie

Wonen, dagbehandeling en ontwikkeling voor slechtziende en blinde kinderen en jongeren

Wonen, dagbehandeling en ontwikkeling voor slechtziende en blinde kinderen en jongeren Wonen, dagbehandeling en ontwikkeling voor slechtziende en blinde kinderen en jongeren Op weg naar zelfstandigheid Onze dochter heeft een visuele beperking en een ontwikkelingsachterstand. Kan ze een paar

Nadere informatie

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen Gemeente Almelo Gemeente Almelo De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met

Nadere informatie

Iedereen telt. Persoonlijke zorg in een huiselijke omgeving

Iedereen telt. Persoonlijke zorg in een huiselijke omgeving Iedereen telt Persoonlijke zorg in een huiselijke omgeving Amsta biedt persoonlijke ondersteuning, wonen, zorg en welzijn aan ouderen, mensen met een verstandelijke handicap, en anderen die om welke reden

Nadere informatie

Menslievende zorg, vanuit de overtuiging dat elk mens zich ontplooien kan.

Menslievende zorg, vanuit de overtuiging dat elk mens zich ontplooien kan. Menslievende zorg, vanuit de overtuiging dat elk mens zich ontplooien kan. de cliënt staat centraal heeft zorgcentra voor mensen met een verstandelijke beperking in westelijk Noord- Brabant, waaronder

Nadere informatie

Advies- en Behandel Centrum

Advies- en Behandel Centrum Advies- en Behandel Centrum Voor wie is deze folder bedoeld? Woon je nog thuis of bij een andere zorgaanbieder dan De Twentse Zorgcentra, heb je een verstandelijke beperking én een behandelvraag? Dan is

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Visie op zorg. en wonen

Visie op zorg. en wonen Wonen met zorg Uw vraag naar zorg Natuurlijk wilt u als u ouder wordt zo lang mogelijk zelfstandig blijven en, eventueel met de nodige ondersteuning, zorg en behandeling, in uw eigen huis blijven wonen.

Nadere informatie

De Driestroom Zorg en ondersteuning binnen onderwijs

De Driestroom Zorg en ondersteuning binnen onderwijs voor De Driestroom kinderen met een ontwikkelingsachterstand Zorg en ondersteuning binnen onderwijs Mariëndael: Begeleidster Karin geeft individuele begeleiding aan Jesse bij motorische oefening Een kind

Nadere informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie Therapeutische peutergroepen Algemene informatie Therapeutische peutergroep Behandeling op een therapeutische peutergroep (TPG) bestaat uit een intensief revalidatieprogramma voor kinderen van ongeveer

Nadere informatie

werk, Dagbesteding en leren voor volwassenen met een verstandelijke beperking Promens Care

werk, Dagbesteding en leren voor volwassenen met een verstandelijke beperking Promens Care werk, Dagbesteding en leren voor volwassenen met een verstandelijke beperking Promens Care Zinvol bezig zijn Een vrije dag is pas genieten als het een uitzondering is. Een vakantie is vooral heerlijk na

Nadere informatie

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Vredense Hof Dagopvang speciaal Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in de Vredense Hof Aan de oostelijke rand van Winterswijk nabij weilanden en de

Nadere informatie

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO ziet kansen Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO is er voor alle mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zuidoost

Nadere informatie

Jouw thuis vind je bij Daelzicht

Jouw thuis vind je bij Daelzicht Jouw thuis vind je bij Daelzicht Kijk voor de mogelijkheden en het complete woningaanbod op onze nieuwe woonsite www.daelzicht.nl/wonen en zoek de woning die bij jou past. Kennismaken met wonen Wonen bij

Nadere informatie

Gebruikersgids blinden en slechtzienden 2011. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids blinden en slechtzienden 2011. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids blinden en slechtzienden 2011 Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Inleiding 3 Voor wie is deze gids? 3 Waarom deze gids? 3 Leeswijzer 3 Algemene informatie

Nadere informatie

Waarmee helpt Thuisbegeleiding?

Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Veelzijdig in zorg Verwijzersinformatie Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In elke levensfase

Nadere informatie

MEE Maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) in Zeeland

MEE Maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) in Zeeland MEE Maakt meedoen mogelijk Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) in Zeeland Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Syndion ondersteunt mensen met een handicap; volwassenen en kinderen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of

Nadere informatie

Welkom bij Promens Care!

Welkom bij Promens Care! Promens Care Welkom bij Promens Care! Ieder mens wil graag een goed leven. Een leven met familie, vrienden, een goed huis, leuk werk en de mogelijkheid om er af en toe op uit te trekken. Heel gewone wensen,

Nadere informatie

Blad 1. Bijlage 3. Nadere beschrijving productcodes en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding

Blad 1. Bijlage 3. Nadere beschrijving productcodes en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding Bijlage 3. Nadere beschrijving product en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding Op basis van de prestatiebeschrijvingen opgesteld door de Nza (2013). Nza F125 Dagactiviteit GGZ-LZA (p/u.) Toeleidingtraject

Nadere informatie

Kijk, het fijne van Daalhof is dat je. echt je eigen gang kunt gaan, alles is in. de buurt. En als het nodig is of je hebt

Kijk, het fijne van Daalhof is dat je. echt je eigen gang kunt gaan, alles is in. de buurt. En als het nodig is of je hebt actief wonen actief wonen ons aanbod In zorglocatie Daalhof ligt het accent op zelfstandig en betaalbaar wonen met zorgvoorzieningen binnen handbereik. Gemak staat voorop. Ondanks de hoge graad van zelfstandigheid

Nadere informatie

We zijn er voor mensen met een beperking

We zijn er voor mensen met een beperking Contact met Amarant Onze Cliëntenservice is gevestigd in Tilburg. Bezoekadres Van Limburg Stirumlaan 4 F 5037 SK Tilburg Postadres Bredaseweg 375 5037 LD Tilburg 0900 8066 Meer informatie op www.amarant.nl

Nadere informatie

MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg Dankzij MEE kunnen we de zorg en hulp thuis

Nadere informatie

WELKOM BIJ LUCIVER! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Laat het ons horen. Wij staan graag voor u klaar!

WELKOM BIJ LUCIVER! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Laat het ons horen. Wij staan graag voor u klaar! WELKOM BIJ LUCIVER! LuciVer is een kleinschalige organisatie voor welzijn, zorg en wonen. Wij zijn er voor ouderen die door verlies van lichamelijke en/of geestelijke mogelijkheden zorg of ondersteuning

Nadere informatie

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling De Molenberg Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Molenberg In het centrum van Groenlo, nabij parken en winkels, ligt

Nadere informatie

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb.

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Zorg voor mensen Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Het uitgangspunt van Vivantes is om senioren te helpen zichzelf in hun eigen kracht te zetten en zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te wonen.

Nadere informatie

MEE Zuid-Holland Noord Meedoen mogelijk maken. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

MEE Zuid-Holland Noord Meedoen mogelijk maken. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) MEE Zuid-Holland Noord Meedoen mogelijk maken Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Dankzij MEE kunnen we de zorg en hulp thuis organiseren Na haar beroerte wilden we niet dat mijn

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Laurens Antonius Binnenweg. Centrum voor revalidatie en specialistische zorg. meer dan zorg

Laurens Antonius Binnenweg. Centrum voor revalidatie en specialistische zorg. meer dan zorg Laurens Antonius Binnenweg Centrum voor revalidatie en specialistische zorg meer dan zorg Antonius Binnenweg De medewerkers van Antonius Binnenweg zijn gespecialiseerd in het bieden van revalidatie zorg

Nadere informatie

Welkom bij Promens Care!

Welkom bij Promens Care! Promens Care Welkom bij Promens Care! Ieder mens wil graag een goed leven. Een leven met familie, vrienden, een goed huis, leuk werk en de mogelijkheid om er af en toe op uit te trekken. Heel gewone wensen,

Nadere informatie

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl Carinova Woonzorg Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl Wonen met zorg Carinova Woonzorg biedt wonen en zorg in zes woon- zorgcentra en twee verpleeghuizen. De woon- zorgcentra zijn Park Braband, De Diessenplas,

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie

WONEN. Voor kinderen en jongeren met een psychische beperking. Promens Care

WONEN. Voor kinderen en jongeren met een psychische beperking. Promens Care WONEN Voor kinderen en jongeren met een psychische beperking Promens Care Een eigen plek onder de zon Kinderen en jongeren met een psychische beperking groeien op en willen net als leeftijdsgenoten zo

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Wonen. bij Profila Zorg

Wonen. bij Profila Zorg Wonen bij Profila Zorg Intensieve begeleiding voor mensen met een licht verstandelijke beperking en gedrags- of psychiatrische problematiek (SGLVG verblijf zonder behandeling) Aanbod Profila Zorg heeft

Nadere informatie

MEE West-Brabant Maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

MEE West-Brabant Maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) MEE West-Brabant Maakt meedoen mogelijk Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg Dankzij MEE kunnen we de zorg en hulp thuis organiseren

Nadere informatie

T H U I S B I J A M E R P O O RT

T H U I S B I J A M E R P O O RT Wonen naar wens T H U I S B I J A M E R P O O RT Thuis bij Amerpoort Ieder mens is anders. En ieder mens heeft andere woonbehoeften. Bij Amerpoort staan de woon- en ondersteuningswensen van mensen met

Nadere informatie

Voel je thuis in Noord-Limburg Sterker in de samenleving.

Voel je thuis in Noord-Limburg Sterker in de samenleving. Voel je thuis in Noord-Limburg Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn De blijdschap bij Charley was groot toen er een plek voor haar vrijkwam in een woongroep van Pluryn in Horst. Zij voelt zich

Nadere informatie

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen De Berkhof Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Wonen Welzijn Zorg Welkom in De Berkhof Nabij het centrum van Winterswijk en landelijk gelegen door het aangrenzende park ligt woonzorgcentrum De Berkhof.

Nadere informatie

uw persoonlijke keuze laurens De Naber

uw persoonlijke keuze laurens De Naber De Naber, uw persoonlijke keuze laurens De Naber De Naber Laurens De Naber is herhaaldelijk tot één van de beste woonzorglocaties voor dementerende ouderen in Nederland uitgeroepen. De locatie ligt in

Nadere informatie

Wonen in De IJsvogel

Wonen in De IJsvogel Wonen in De IJsvogel Inhoud Wonen in De IJsvogel 3 In vertrouwde handen 3 Verzorgd wonen 4 Huishouden, maaltijden en was Welzijnsactiviteiten Aanmelding verzorgd wonen Beschermd wonen 6 Woongroep Wonen,

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Er zíjn in zorg Ieder mens is uniek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak wat meer hulp nodig om hun eigen,

Nadere informatie

Onderwijs, zorg en dienstverlening voor mensen met een visuele en andere beperking

Onderwijs, zorg en dienstverlening voor mensen met een visuele en andere beperking Onderwijs, zorg en dienstverlening voor mensen met een visuele en andere beperking Gewoon als het kan, bijzonder waar nodig Onze dochter heeft een verstandelijke beperking. Wij denken dat zij ook slecht

Nadere informatie

BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING VAN KIND EN GEZIN. Ondersteuning bij integratie. Syndion is een stichting... SECTOR

BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING VAN KIND EN GEZIN. Ondersteuning bij integratie. Syndion is een stichting... SECTOR SECTOR BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING VAN KIND EN GEZIN Ondersteuning bij integratie Syndion is een stichting... Syndion is een stichting voor dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een handicap.

Nadere informatie

Profiel van NOVO. www.novo.nl. Contact. NOVO Eenrumermaar 1 Postbus 9473 9703 LR Groningen

Profiel van NOVO. www.novo.nl. Contact. NOVO Eenrumermaar 1 Postbus 9473 9703 LR Groningen Contact NOVO Eenrumermaar 1 Postbus 9473 9703 LR Groningen Telefoon 050-542 19 99 Fax 050-542 41 15 E-mail info@novo.nl www.novo.nl gemeente.novo.nl volg ons https://twitter.com/stichtingnovo Samen in

Nadere informatie

Kennismaking met Woonzorgcentrum

Kennismaking met Woonzorgcentrum Kennismaking met Woonzorgcentrum Hof van Batenstein Hof van Batenstein, dicht bij u in de buurt In Vianen kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij u thuis zijn of in Hof van Batenstein, in uw eigen

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt jongeren en volwassenen met zowel een verstandelijke

Nadere informatie

Perceelbeschrijving persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf

Perceelbeschrijving persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf Perceelbeschrijving persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud

Nadere informatie

Dat is mensenwerk. Wonen met ondersteuning en zorg bij Reinaerde. Voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Ambulante Begeleiding

Dat is mensenwerk. Wonen met ondersteuning en zorg bij Reinaerde. Voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Ambulante Begeleiding REINAERDE Dat is mensenwerk 1 met ondersteuning en zorg bij Reinaerde Voor volwassenen met een verstandelijke beperking Ambulante Begeleiding Op zoek naar een woning Individueel met begeleiding in de buurt

Nadere informatie