Comfortlock BAS-425. Beschrijving. Bedrijfscondities. Afstandsbediening. Werking van de Comfort Lock

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Comfortlock BAS-425. Beschrijving. Bedrijfscondities. Afstandsbediening. Werking van de Comfort Lock"

Transcriptie

1 Cmfrtlck BAS-425 Beschrijving De BAS-425 Cmfrt Lck is een radigrafisch afstandsbedieningssysteem vr centrale prtiervergrendeling en cmfrtschakeling. De BAS-425 kan aangeslten wrden p de riginele centrale prtiervergrendeling f p een achteraf ingebuwde centraal prtiervergrendelingssysteem (CDV-1002/-1004/-2002/-2004). Bij het in- en uitschakelen van het systeem vindt er een ptische signalering middels de knipperlichten plaats. Er is tevens een LED aanwezig die gaat knipperen ter indicatie dat de vergrendeling geslten is. Bedrijfscndities De BAS-425 Cmfrt Lck heeft een vedingsspanning ndig welke ligt tussen minimaal 10 Vlt en maximaal 16 Vlt. Het strmverbruik is in actieve testand 20 ma (LED knippert) en in de rust testand 10 ma. Bij een vlle accu, in gede cnditie en ervan uitgaand dat er geen verdere strmverbruikers zijn, kan het systeem ca. 2 maanden werken in actieve testand wanneer de aut langere tijd niet wrdt gebruikt. Afstandsbediening De BAS-425 Cmfrt Lck wrdt geleverd met één (BAS-425) f twee handzenders (BAS-425/2). Deze radigrafische afstandsbediening heeft een digitale cryptgrafische cdering met ca. 64 miljard verschillende cderingsmgelijkheden welke na iedere druk p de knp van de handzender zich wijzigt (anti-scanning en anti-grabbing). Bijbestellen kan alleen indien u een rekening kunt verleggen m te bewijzen dat u de rechtmatige eigenaar van het systeem bent. De veding wrdt verzrgd dr een 12 V batterij type MS-21. De radigrafische afstandsbediening heft niet te wrden afgesteld. Natuurlijk kan k bij deze systemen de batterij leeg zijn; vervang deze bij twijfels altijd. Bij slecht werken van de afstandsbediening dient u p de vlgende punten te letten: Een ntvanger van een radigrafische afstandsbediening kan gestrd wrden dr sterke elektrmagnetische velden in de mgeving zals: CB-zender, auttelefn, een strende elektrmtr f claxn. De antennedraad van de BAS-425 mag niet aan massa gelegd wrden. Werking van de Cmfrt Lck Sluiten van de centrale vergrendeling: Zet de aut van cntact. Buiten de aut p de knp van de handzender drukken. Het systeem wrdt ingeschakeld; hierdr zullen de deuren vergrendeld wrden en zal de cmfrtschakeling aangestuurd wrden (alleen indien de aut cmfrtschakeling heeft). Alle knipperlichten zullen één keer plichten m aan te geven dat de deuren geslten zijn. De LED zal nu rustig gaan knipperen. Openen van de centrale vergrendeling: De eigenaar drukt bij terugkeer bij de aut p de knp van de handzender. Het systeem wrdt uitgeschakeld; hierdr zullen de deuren ntgrendeld wrden. Alle knipperlichten zullen een aantal malen plichten m aan te geven dat de deuren gepend zijn. De LED zal nu gedfd zijn. 1

2 Installeren Vr het juist installeren van de BAS-425 dient men het vlgende in acht te nemen: De unit van de BAS-425 altijd in het interieur plaatsen. LET OP!! De kleuren van de aansluitdraden in de aut kunnen in de prduktie gewijzigd wrden. Cntrleer altijd f deze ng klppen. Om krtsluiting tijdens de mntage van de kabelbm te vrkmen, meten de min- en pluspl van de accu ls gemaakt wrden. Ver de draden zveel mgelijk langs een reeds bestaande kabelstreng en zet ze vervlgens zrgvuldig vast. Men dient erp te letten dat er deugdelijke verbindingen d.m.v. kabelschenen wrden gelegd (gebruik hiervr de zgn. AMP stekkers (kabelschenen met versterkingshuls), gebruik nit zgn. Sctch lks ). Wanneer dit nzrgvuldig gebeurt, lpt u de kans p een niet crrect werkend systeem. Slechte verbindingen maken een fabrieksmatig betruwbaar systeem nbetruwbaar. Het is ndig p de plaatsen waar de draden dr de carrsserie wrden geverd rubbertules te gebruiken. Dit m beschadiging van de draden dr scherpe randen e.d. te vrkmen. Wanneer het gehele systeem vlgens vrschrift is ingebuwd dient het in zijn geheel te wrden getest p de juiste werking. Werkt de centrale prtiervergrendeling? Cntrleer k de LED indicatr, de aansturing van de knipperlichten en eventuele andere pties. Inhud BAS-425 Cmfrt Lck Deze radigrafische afstandsbedieningssysteem vr centrale prtiervergrendeling en cmfrtschakeling bestaat uit de vlgende nderdelen: Cmfrt Lck-centrale met één afstandsbediening (BAS-425) f twee afstandsbedieningen (BAS-425/2). Kabelbm t.b.v. BAS-425. Knipperende indicatie LED. Mntagehandleiding. Gebruikershandleiding. Beschrijving centrale Aansturing vr af fabriek gemnteerde centrale prtiervergrendeling. Radigrafische afstandsbediening (vrzien van cryptgrafische cde ter beveiliging tegen scanning en grabbing (PTT gedgekeurd)). Indicatie LED. Aanstuurmgelijkheid vr richtingaanwijzers Aanstuurmgelijkheid vr de CDV-1002 & & & centrale deurvergrendelingset. Aanstuurmgelijkheid vr cmfrtschakeling. 2

3 Aansluitingen en inbuw Vrdat de elektrische aansluitingen in de aut wrden gemaakt, meten er eerst een aantal nderdelen gemnteerd wrden. BAS-425-centrale Plaats de BAS-425-centrale altijd in het cmpartiment van de aut, nit nder de mtrkap. Vastzetten van de centrale dient p deugdelijke wijze te gebeuren. Dit heft niet persé altijd met buten f parkers te zijn als de mstandigheden dit nmgelijk maken. Ged vastzetten aan een bestaande metalen strip f dikke kabelstreng met trekbanden mag k, maar uitsluitend als een bevestiging met buten f parkers niet mgelijk is. LED Mnteer de indicatie LED p een plaats die van buiten de aut ged te zien is. Trek de LED uit zijn behuizing. Haal hiervr het buitenste deel van de behuizing én het binnengedeelte uit elkaar dr de behuizing vast te huden en p het zichtbare, rdgekleurde, gedeelte van de LED te drukken; de LED kmt nu aan de achterzijde uit de behuizing. Br een gat van Ø 10 mm p de gekzen plek en plaats de behuizing vanaf de vrzijde in het dashbard. Plaats de LED vervlgens van achteren in zijn behuizing. bedrading buitenste deel van behuizing LED zichtbaar, rdgekleurde gedeelte van de LED Elektrische aansluitingen Gebruik de meegeleverde kabelbm. Dit maakt de mntage veel eenvudiger, en garandeert k ptimale verbindingen. Gebruik vr het aansluiten van de kabelbm p de bestaande bekabeling van de aut nit z.g. Sctch lks maar degelijke kabelschenen met versterkingshuls. Opgelet: vrdat de elektrische aansluitingen in de aut wrden gemaakt meten de plus en minpl van de accu ls gemaakt wrden. Aansluiten van de draden e draad (wit stekkerblk pen 1) Verbind de zwarte draad kmende van pen 1 met een plus (+) 12 Vlt na cntactslt. Als alles juist is aangeslten is en de aut wrdt p cntact gezet (d.w.z. er kmt een plus na cntact p de zwarte draad) zal deze draad ervr zrgen dat als men tijdens het rijden per ngeluk p de afstandsbediening drukt de deurvergrendeling niet zal inschakelen. 3

4 Rde draden (wit stekkerblk pen 2 en 4) Beide rde draden aansluiten p de plus (+) van de accu. In de rde vedingsdraad die rechtstreeks van de accu kmt, dient tussen de accu en de BAS-425-centrale de meegeleverde (kabel-) zekering van 15 Ampère pgenmen te wrden. Bruine draden (wit stekkerblk pen 3 en 5) Beide bruine draden aansluiten p de min (-) van de accu. /grene draden (wit stekkerblk pen 12 en 13) Aansluiting knipperlichten links en rechts. Let p dat u deze draden p de plus (+) draad van de knipperlichten aansluit. Aansluiten deurvergrendeling Aut s kunnen diverse types deurvergrendelings sytemen hebben. Hierbij kunnen zich de vlgende situaties vrden: aut s waarbij de linker vrdeur niet bediend wrdt dr de vergrendeling. aut s uitgeverd met +/- sturing (bi-druk pmp). aut s uitgeverd met min (-) sturing. aut s uitgeverd met plus (+) sturing. aut s uitgeverd met nderbrken min (-) sturing. Opgelet!! De kleuren van de bedrading en de schakelwijze kan per mdel en buwjaar aut afwijken, cntrleer daarm altijd eerst de aansluiting (en functie) d.m.v. een multimeter vrdat u de BAS- 425 p de vergrendeling aansluit. Aut s waarbij de linker vrdeur niet bediend wrdt dr de vergrendeling Bij deze aut s zit er in het linker vrprtier geen vergrendelingsmtr. Men kan vanuit het linker vrprtier wel de centrale prtiervergrendeling bedienen. Om tch dit prtier mee te laten gaan bij het aansturen van de centrale prtiervergrendeling via de BAS-425 zal hierin een 2-draads mtr centrale prtiervergrendeling geplaatst meten wrden. Verbind deze mtr dan mechanisch met de bestaande vergrendelingsschakelaar. Mcht dit niet mgelijk zijn plaats dan een mtr met 5-draden. Deze vervangt dan de pneumatische pmp f elektrische eindschakelaar die in het linker vrprtier gemnteerd zit. Aansluiten rde + blauwe draad 2-draads mtr centrale prtiervergrendeling + 12 V Rd Blauw Blauw Gren stekkerblk 4

5 Aut s uitgeverd met +/- sturing (bi-druk pmp) Deze aut s hebben een pneumatische centrale vergrendeling die via beide vrprtieren en het kfferslt geschakeld kan wrden. Er heft dus geen extra mtr geplaatst te wrden. Gewnlijk lpt in de vetruimte van het linker- f rechtervrprtier een kabel die van de pneumatische pmp achterin kmt en naar de vergrendeling in de deur lpt. Deze kabel heeft 3 aders, namelijk één plus (+), één min (-) en één die plus f min (+/-) vert. Deze laatste draad dient nderbrken te wrden. Sluit deze draad vlgens nderstaand schema aan. Aansluiten aut s met +/- sturing (bi-druk pmp) Bi-druk pmp Massa + 12 V Gren Originele draad nderbreken naar deurslt Blauw stekkerblk Aut s uitgeverd met min (-) sturing Deze mdellen hebben een elektrische centrale deurvergrendeling met min (-) schakeling. Hierbij is het mgelijk m deze centrale prtiervergrendeling te bedienen vanaf beide vrprtieren Deze aut s kunnen znder meer met de afstandsbediening in- en uitgeschakeld wrden. Er heft dus geen mtr geplaatst te wrden. Aansluiten aut s met min (-) sturing Naar rig. vergrendeling Sluiten Openen Naar massa Blauw Gren stekkerblk Deze draden niet aansluiten Aut s uitgeverd met plus (+) sturing Deze mdellen hebben een elektrische centrale deurvergrendeling met plus (+) schakeling. Hierbij is het mgelijk m deze centrale prtiervergrendeling te bedienen vanaf beide vrprtieren (en in smmige gevallen k de achterklep). Deze aut s kunnen znder meer met de afstandsbediening in- en uitgeschakeld wrden. Er heft dus geen mtr geplaatst te wrden. Aansluiten aut s met plus (+) sturing Naar rig. vergrendeling Sluiten Openen Blauw Gren Naar plus (+) 12 Vlt cnstant stekkerblk Deze draden niet aansluiten 5

6 Aut s uitgeverd met nderbrken min (-) sturing Deze aut s hebben een elektrische centrale deurvergrendeling met een nderbrken min (-) sturing met een aparte stuurunit. Deze vergrendeling kan znder meer met de afstandsbediening in- en uitgeschakeld wrden. Er heft dus geen mtr geplaatst te wrden. Het aansluiten geschiedt als vlgt: Onderbreek de draad van de schakelaar in het deurslt die verbnden is met de stuurunit van de centrale deurvergrendeling en sluit deze aan vlgens schema. Aansluiten nderbrken min (-) sturing Stuur unit (niet aansluiten) Gren Originele draad nderbreken Deurschakelaar stekkerblk Blauw Instellen pulstijd Smmige aut s hebben een langere pulstijd ndig vr het aansturen van de centrale deurvergrendeling. De BAS-425 is uitgerust met een schakelaar waarmee deze pulstijd ingesteld kan wrden. A = nrmale stand (1 secnde puls) B = verlengde stand (5 secnde puls) Aansluiten cmfrtschakeling Deze draden kunnen gebruikt wrden vr het aansturen van aut's welke vrzien zijn van een cmfrtschakeling. Een aut met cmfrtschakeling valt te herkennen aan de mgelijkheid van het den sluiten van de elektrische ramen en/f schuif-/kanteldak dr tijdens het p slt zetten van de aut de sleutel langer vast te huden. Deze draden meten alleen aangeslten wrden indien een cmfrtschakeling via de afstandsbediening tezamen met het sluiten van de centrale prtiervergrendeling mede aangestuurd met (en kan) wrden. De stuurtijd t.b.v. de aansturing van de cmfrtschakeling is ca. 20 secnden. Aut s kunnen diverse types cmfrtschakeling hebben. Hierbij kunnen zich de vlgende situaties vrden: aut's uitgeverd met min (-) sturing. aut's uitgeverd met plus(+) sturing. Opgelet!! De kleuren van de bedrading en de schakelwijze kan per mdel en buwjaar aut afwijken, cntrleer daarm altijd eerst de aansluiting (en functie) d.m.v. een multimeter vrdat u de BAS- 425 p de cmfrtschakeling aansluit. Aut s uitgeverd met min (-) sturing: Deze aut s hebben een cmfrtschakeling met min (-) sturing. Hierbij is het mgelijk m deze cmfrtschakeling te bedienen vanaf beide vrprtieren (en in smmige gevallen k de achterklep). Bij aut's met een min (-) gestuurde cmfrtschakeling met de zwarte draad van pen 15 aangeslten wrden p de massa stuurdraad van de cmfrtschakeling (bij cmfrtschakeling vaak de sluitdraad van de min (-) gestuurde centrale vergrendeling). De maximale stuurstrm is 500 ma. 6

7 Aut s uitgeverd met plus (+) sturing: Deze mdellen hebben een cmfrtschakeling met plus (+) sturing. Hierbij is het mgelijk m deze cmfrtschakeling te bedienen vanaf beide vrprtieren (en in smmige gevallen k de achterklep). Bij aut's met een plus (+) gestuurde cmfrtschakeling met de grijs/zwarte draad van pen 16 aangeslten wrden p de plus stuurdraad van de cmfrtschakeling (bij cmfrtschakeling vaak de sluitdraad van de plus (+) gestuurde centrale vergrendeling). De maximale stuurstrm is 500 ma. Overige aansluitingen LED-uitgangs cnnectr (met zwart/witte en zwarte draad) Aansluiting vr indicatie LED. Klik de 2-plige zwarte LED-uitgangs cnnectr (met zwart/witte en zwarte draad) in het cntra stekkertje van de indicatie LED. Prgrammeren van een nieuwe afstandsbediening Als een nieuwe handzender is geleverd, bijvrbeeld bij vervanging van een defecte handzender, zal deze via de BAS-425-centrale geprgrammeerd meten wrden. Het is hierbij niet van belang f het systeem in- f uitgeschakeld is. Dit prgrammeren van een nieuwe afstandsbediening gaat als vlgt: Opgelet: zrg er bij de nderstaande handelingen vr géén krtsluiting te maken! 1. Verwijder het schuifje p de behuizing van de BAS Op de printplaat nder het schuifje zit een kleine drukschakelaar (S2) en indicatie LED (LE1) gemnteerd (zie nderstaande afbeelding). drukschakelaar (S2) IC indicatie LED (LE1) 3. Druk de kleine drukschakelaar (S2) in en hu deze ingedrukt. De LED (LE1) brand nu ter indicatie dat de BAS-425 in de handzender prgrammeermde staat. 4. Druk nu eveneens p de knp van de nieuwe, te prgrammeren handzender en hu deze gedurende 5 secnden ingedrukt (let p: gedurende deze handeling met de kleine drukschakelaar (S2) in de Startblck ingedrukt blijven!) 5. Laat nu de kleine drukschakelaar (S2) in de BAS-425 ls. De LED (LE1) zal nu uitgaan. 6. De nieuwe handzender is nu geprgrammeerd. Het kan nu ndzakelijk zijn de handzender te synchrniseren met het systeem. De handzender kan gesynchrniseerd wrden dr minimaal 4 maal achter elkaar p de knp van de handzender te drukken (met tussenpzen van ngeveer 1 secnde). 7. Indien de BAS-425 hierna niet mcht reageren p de nieuwe handzender dienen de stappen 3 t/m 6 herhaald te wrden. 8. Plaats het schuifje weer terug p de behuizing van de BAS-425. Het is mgelijk maximaal vijf handzenders te prgrammeren p het systeem. 7

8 Overzicht cnnectr BAS plig wit stekkerblk BAS-425 Klem Functie Kleur 1 Plus na cntact 2 Plus accu Rd 3 Min accu Bruin 4 Plus accu Rd 5 Min accu Bruin 6 Deurvergrendeling penen Gren gemeenschappelijk cntact 7 Deurvergrendeling penen rust cntact 8 Deurvergrendeling penen werk cntact 9 Deurvergrendeling sluiten Blauw gemeenschappelijk cntact 10 Deurvergrendeling sluiten rust cntact 11 Deurvergrendeling sluiten werk cntact 12 Richtingaanwijzers /gren 13 Richtingaanwijzers /gren 14 - Geen draad 15 Cmfrtschakeling min (-) sturend 16 Cmfrtschakeling plus (+) sturend Grijs/zwart Aansluitschema BAS-425 Cmfrt Lck Antenne draad Indicatie LED LED-uitgangs cnnectr (met zwart/witte en zwarte draad) Grijs/zwarte draad pen 16: cmfrtsturing plus (+) e draad pen 15: cmfrtsturing min (-) /grene draad pen 13: richtingaanwijzers /grene draad pen 12: richtingaanwijzers e draad pen 1: plus (+) 12V na cntact Rde draad pen 2: plus (+) accu Bruine draad pen 3: min (-) accu Rde draad pen 4: plus (+) accu Bruine draad pen 5: min (-) accu Grene draad pen 6: CDV penen (zie tekst) Gele draad pen 7: CDV penen (zie tekst) e draad pen 8: CDV penen (zie tekst) Blauw draad pen 9: CDV sluiten (zie tekst) e draad pen 10: CDV penen (zie tekst) draad pen 11: CDV penen (zie tekst) 8

MONTAGE- INSTRUCTIES W1 BAS328 MKII. SCM/TNO goedgekeurde startblokkering volgens de AA-03 normering met ingebouwde comfort module

MONTAGE- INSTRUCTIES W1 BAS328 MKII. SCM/TNO goedgekeurde startblokkering volgens de AA-03 normering met ingebouwde comfort module MONTAGE- INSTRUCTIES MKII W1 SCM/TNO gedgekeurde startblkkering vlgens de AA-03 nrmering met ingebuwde cmfrt mdule 1 Vrwrd Dank u vr de aanschaf van dit ASN prdukt. Om het systeem prbleemls te kunnen mnteren

Nadere informatie

MONTAGEINSTRUCTIES BAS-430. Stuurmodule t.b.v. centrale vergrendeling met de mogelijkheid van. comfortschakeling aansturing

MONTAGEINSTRUCTIES BAS-430. Stuurmodule t.b.v. centrale vergrendeling met de mogelijkheid van. comfortschakeling aansturing MONTAGEINSTRUCTIES BAS-430 Stuurmdule t.b.v. centrale vergrendeling met de mgelijkheid van cmfrtschakeling aansturing Vrwrd Dank u vr de aanschaf van dit ASN Alarm prdukt. Om het systeem prbleemls te kunnen

Nadere informatie

BEDIENINGS- INSTRUCTIES BAS328 MKII. SCM/TNO goedgekeurde startblokkering volgens de AA-03 normering met ingebouwde comfort module

BEDIENINGS- INSTRUCTIES BAS328 MKII. SCM/TNO goedgekeurde startblokkering volgens de AA-03 normering met ingebouwde comfort module BEDIENINGS- INSTRUCTIES BAS328 MKII SCM/TNO gedgekeurde startblkkering vlgens de AA-03 nrmering met ingebuwde cmfrt mdule Vrwrd Dank u vr de aanschaf van dit ASN prdukt. Lees m het systeem prbleemls te

Nadere informatie

MONTAGE- INSTRUCTIES AV-21B55/PL

MONTAGE- INSTRUCTIES AV-21B55/PL MONTAGE- INSTRUCTIES AV-21B55/PL Dit alarmsysteem is SCM/TNO gedgekeurd nder nrm BV02 Vrwrd Dank u vr de aanschaf van dit Texalarm prdukt. Om het systeem prbleemls te kunnen mnteren dient u, vrdat u met

Nadere informatie

De centrale BAS-325. Beschrijving van de centrale.

De centrale BAS-325. Beschrijving van de centrale. De centrale BAS-325 Beschrijving van de centrale. SCM/TNO gedgekeurd elektrnisch startblkkeringssysteem met tetsenbrd. Indicatie LED geïntegreerd in tetsenbrd. Blkkeercircuit 1 vr het nderbreken van de

Nadere informatie

Kabelboomreparatie kofferdeksel BMW Z3 Coupé links. Beide opties Stap 2, kabelboom doorknippen aan auto zijde

Kabelboomreparatie kofferdeksel BMW Z3 Coupé links. Beide opties Stap 2, kabelboom doorknippen aan auto zijde z3frum.nl HOWTO Kabelbmreparatie kfferdeksel BMW Z3 Cupé links Deze HOWTO is gebaseerd p infrmatie van Brandrver. Hij levert p maat gemaakte en cmplete kabelsets. Neem via het frum cntact met hem p vr

Nadere informatie

SENSOTISS AP 301 MODULE

SENSOTISS AP 301 MODULE SENSOTISS AP 301 MODULE MATRAS HANDLEIDING Inhudspgave 1. Inleiding 2. Algemeen a. Algemene specificaties b. Omgevingsspecificaties c. Versie infrmatie 3. Aansluitgegevens a. Cntact aansluiting b. Cnnectie

Nadere informatie

Draadloze deursensor

Draadloze deursensor Draadlze deursensr 1 Draadlze deursensr Draadlze deursensr (deurcntact DC-15) Inleiding... 2 Onderdelen... 2 Inbegrepen accessires... 4 Ingebuwde magneetschakelaar en uitbreidingscntact... 5 Cntrlelampje...

Nadere informatie

Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN HOE GEBRUIKT U DE DIENSTEN

Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN HOE GEBRUIKT U DE DIENSTEN Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN HOE GEBRUIKT U DE DIENSTEN Inhud Interactieve TV van KPN... 3 Bellen... 4 Draadlze Pwerline-cnnectrs... 6 2 Interactieve TV van KPN He kan ik extra zenderpakketten

Nadere informatie

SENSOTISS AP 301 INTERFACE

SENSOTISS AP 301 INTERFACE SENSOTISS AP 301 INTERFACE HANDLEIDING Inhudspgave 1. Inleiding 2. Algemeen a. Algemene specificaties b. Omgevingsspecificaties c. Versie infrmatie 3. Aansluitgegevens a. Cntact aansluiting b. Cnnectie

Nadere informatie

Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5

Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5 Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5 Inhoud verpakking: Alarmunit Sirene Handzender ( 2 stuks) Kabels incl. zekeringen Zoekfunctie Stil alarm Startblokkering Paniek functie Anti carjacking Aansturing

Nadere informatie

Installatie handleiding Centrale Deurvergrendeling De Basis unit. Schema type 1

Installatie handleiding Centrale Deurvergrendeling De Basis unit. Schema type 1 Installatie handleiding Centrale Deurvergrendeling De set bestaat uit: 2x Handzender (AB) Kabelboom Basis unit Aansluitmateriaal De Basis unit. Plaats deze in de auto onder het dashboard of in het midden

Nadere informatie

INBOUW HANDLEIDING GT625, GT626, GT627

INBOUW HANDLEIDING GT625, GT626, GT627 1 INBOUW HANDLEIDING GT625, GT626, GT627 Hartelijk dank voor het kiezen van een GT produkt. Onze materialen zijn met uiterste zorg gefabriceerd en getest. Mocht U vragen over onze produkten hebben, dan

Nadere informatie

MONTAGE- INSTRUCTIES AV-21B55/NL

MONTAGE- INSTRUCTIES AV-21B55/NL MONTAGE- INSTRUCTIES AV-21B55/NL Dit alarmsysteem is SCM/TNO gedgekeurd nder nrm AA02 20 Vrwrd Dank u vr de aanschaf van dit Texalarm prdukt. Om het systeem prbleemls te kunnen mnteren dient u, vrdat u

Nadere informatie

HANDLEIDING ROBO ROBO

HANDLEIDING ROBO ROBO HANDLEIDING ROBO ROBO 1 Op vrhand 1.1 Materiaal klaarzetten 1 RbRb buwds per 2 kinderen Platen met parcurs vr RbRb Aut en dansvler vr RbRb Dancebt 1.2 Cmputers klaarmaken 1 cmputer per 2 kinderen met hierp

Nadere informatie

De drumeenheid reinigen Brother HL laserprinter. Verwante modellen HL-2130, HL-2135W, HL-2240, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW

De drumeenheid reinigen Brother HL laserprinter. Verwante modellen HL-2130, HL-2135W, HL-2240, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW De drumeenheid reinigen Brther HL laserprinter. Verwante mdellen HL-2130, HL-2135W, HL-2240, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW Vlg de nderstaande prcedure vr het reinigen van de drumeenheid. Gebruik GEEN

Nadere informatie

Wiegendood 02. Preventie wiegendood 02. Het gebruik van de monitor 03. Eventuele moeilijkheden 04. Voorzorgen 04. De monitor geeft alarm 05

Wiegendood 02. Preventie wiegendood 02. Het gebruik van de monitor 03. Eventuele moeilijkheden 04. Voorzorgen 04. De monitor geeft alarm 05 inhud Wiegendd 02 Preventie wiegendd 02 Het gebruik van de mnitr 03 Eventuele meilijkheden 04 Vrzrgen 04 De mnitr geeft alarm 05 Wat den als je baby erg bleek f blauw ziet f niet lijkt te ademen 05 Praktische

Nadere informatie

INBOUW HANDLEIDING GT806 (GT804+GT844)

INBOUW HANDLEIDING GT806 (GT804+GT844) 1 INBOUW HANDLEIDING GT806 (GT804+GT844) Hartelijk dank voor het kiezen van een GT produkt. Onze materialen zijn met uiterste zorg gefabriceerd en getest. Mocht U vragen over onze produkten hebben, dan

Nadere informatie

MONTAGE- INSTRUCTIES AV-2980

MONTAGE- INSTRUCTIES AV-2980 MONTAGE- INSTRUCTIES AV-2980 Dit alarmsysteem is SCM/TNO gedgekeurd nder nrm AA03 1 Vrwrd Dank u vr de aanschaf van dit Texalarm prdukt. Om het systeem prbleemls te kunnen mnteren dient u, vrdat u met

Nadere informatie

Carburateurs reinigen

Carburateurs reinigen Carburateurs reinigen Interval: 10000 km He werkt het? De V50 Nat is een verbrandingsmtr p basis van een mengsel van benzine en lucht. De functie van de carburateur is de lucht en de benzine in de juiste

Nadere informatie

SELCA IS200 klasse 2 alarm SELCA IS300 klasse 3 alarm

SELCA IS200 klasse 2 alarm SELCA IS300 klasse 3 alarm SELCA IS200 klasse 2 alarm SELCA IS300 klasse 3 alarm SCM certificeringnummer AA030037 INSTALLATIE HANDLEIDING OMSCHRIJVING van de componenten Basisunit FM7.11 Sirene AL6.51 met ingebouwde noodstroomaccu

Nadere informatie

AMT Masterunit. Inleiding

AMT Masterunit. Inleiding AMT Masterunit Inleiding De AMT Masterunit is een micrprcessr gestuurde cntrller welke vr diverse tepassingen in de crygene autmatisering kan wrden ingezet. Afhankelijk van de geïnstalleerde sftware is

Nadere informatie

Handleiding. Gebrauchsanweisung. Instructions for use. Mode d emploi

Handleiding. Gebrauchsanweisung. Instructions for use. Mode d emploi Handleiding Gebrauchsanweisung Instructins fr use Mde d empli Fig. A Fig. B Fig. C Fig. D Fig. E 2 Gebruiksaanwijzing Gefeliciteerd met uw aankp van een Azr E-bike! Het Azr E-bike systeem is een elektrische

Nadere informatie

Handleiding. Filterbox installatie

Handleiding. Filterbox installatie Handleiding Filterbx installatie Inhudspgave 1. Aansluiten van de Kliksafe filterbx 2 2. Instellen van de Kliksafe filterbx ruter 3 3. Algemeen 3 4. Online! 4 Handleiding Filterbx installatie - mei 2014

Nadere informatie

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! De kmende tijd kmen jij en je uders een dagbehandeling vlgen in Heideheuvel. In Heideheuvel werken we in een

Nadere informatie

INBOUW HANDLEIDING GT403, 404

INBOUW HANDLEIDING GT403, 404 INBOUW HANDLEIDING GT403, 404 Hartelijk dank voor het kiezen van een GT produkt. Onze materialen zijn met uiterste zorg gefabriceerd en getest. Mocht U vragen over onze produkten hebben, dan staan onze

Nadere informatie

Elektrische warmhoudplaat

Elektrische warmhoudplaat Elektrische warmhudplaat 114.360 114.361 114.362 V1/1209 NL/B 1. Algemeen 74 1.1 Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing 74 1.2 Symblverklaring 74 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 75 1.4 Auteursrecht 75

Nadere informatie

Draadloze handzender mini

Draadloze handzender mini Best. nr. : 0412 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbuw en mntage van elektrische apparaten mag alleen dr een elektrmnteur wrden uitgeverd. Als de handleiding niet wrdt pgevlgd, kunnen

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Opbouw 2X netwerk. Installatiegids adresseerbare 2X brandcentrale. 2X-netwerk. Twisted-pair, CAT5, max 1.2 km to 3.

1 Inleiding. 2 Opbouw 2X netwerk. Installatiegids adresseerbare 2X brandcentrale. 2X-netwerk. Twisted-pair, CAT5, max 1.2 km to 3. 1 / 6 1 Inleiding Deze verkrte handleiding beschrijft de meest vrkmende aansluitmgelijkheden van de 2X brandcentrale en bevat de ndige aansluitschema s. Indien vragen, pmerkingen f twijfel, aarzel dan

Nadere informatie

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int.

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int. Vrbeeld efentypes nline e-learningmdules CmmArt Int. In dit dcument wrdt verwezen naar de specifieke inhud van een van nze e- learningmdules. De efentypes wrden echter gebruikt in alle e-learningmdules

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Gebruik Quality Manager

Gebruik Quality Manager Gebruik Quality Manager Versie 002 Datum uitgifte 2014-01-01 Gebruikershandleiding QM Versie : 002 Pagina : 1 van 15 Gebruikershandleiding Quality Manager Het Labratrium van Aqualysis maakt gebruik van

Nadere informatie

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet Inlggen - Lg in p: https://dialgue.triplis.cm NB. Triplis kan met alle reguliere brwsers wrden gebruikt, echter wrdt het gebruik van Firefx aangeraden en het gebruik Internet Explrer afgeraden. - Vul bij

Nadere informatie

DA F ;u;ff 'atsinstructies Kantelmechanisme {

DA F ;u;ff 'atsinstructies Kantelmechanisme { ó DA F ;u;ff 'atsinstructies Kantelmechanisme { l-05-1 HET KANTELMECHANSME S :-t1 \ -A t,za-\ "t (aga '-ff; qù,- $,{ Éa V/ A. Cabinescharnier B. Vergrendelmechanisme C. Veiligheidsvergrendelmechanisme

Nadere informatie

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889.

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889. COBRA 889 INLEIDING Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889. De belangrijkste vernieuwing in deze 889-serie bestaat uit het systeem, dat de herkenningscode van de afstandsbediening

Nadere informatie

GT909NL. Gebruikershandleiding

GT909NL. Gebruikershandleiding GT909NL Gebruikershandleiding Rhodelta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +31 102927461 Fax + 31 104795755 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl 1.0 HANDZENDER OMSCHRIJVING GT889 GT969CH GT889: handzender

Nadere informatie

Introductie. Introductie

Introductie. Introductie Intrductie Intrductie Op het industrieterrein De Hemmen in Sneek wrden een 9 tal hagelnieuwe, nder architectuur ntwrpen, multifunctinele bedrijfsunits gerealiseerd. Alle units zijn gelegen p uitstekende

Nadere informatie

Handleiding online aanmelden RMA voor klanten

Handleiding online aanmelden RMA voor klanten Handleiding nline aanmelden RMA vr klanten Versin: 3.4 Date: 17-07-2013 Actemium Mercurin 24B 6903 PZ Zevenaar Tel.: +31(0)316 585 100 Fax: +31(0)316 585 101 http://www.actemium.nl/plssingen/supply_chain_slutins/

Nadere informatie

BBB BikeBoard: Zo hoort een fiets applicatie te werken

BBB BikeBoard: Zo hoort een fiets applicatie te werken BBB BikeBard app BBB BikeBard: Z hrt een fiets applicatie te werken Na het intrduceren van Bluetth sensren en een vernieuwende smartphnehuder vrig jaar, knden we eigenlijk niet anders dan k een fietsapplicatie

Nadere informatie

Diepvries voor sterke drank en diepgevroren producten

Diepvries voor sterke drank en diepgevroren producten Diepvries vr sterke drank en diepgevrren prducten 700.075H V1/1209 NL/B 1. Algemeen 86 1.1 Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing 86 1.2 Symblverklaring 86 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 87 1.4 Auteursrecht

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

GT-912/GT-913/GT-914 Inbouwhandleiding

GT-912/GT-913/GT-914 Inbouwhandleiding GT-912/GT-913/GT-914 Inbouwhandleiding Rho-Delta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +031 102927461 Fax. +031 104795755 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl 1.0 - OMSCHRIJVING De GT-912 /GT-913/GT-914

Nadere informatie

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015 Werkinstructie Cntractering Huisartsen 2015 Belangrijkste pmerkingen met betrekking tt de digitale cntractering U sluit uw cntract af via de website van DSW. U lgt in met uw individueel VeCZ certificaat,

Nadere informatie

Hoe zet ik een tent op?

Hoe zet ik een tent op? He zet ik een tent p? 1. Een Gede plek vinden en vrbereiden Zek een plek die hger ligt dan de rest Ga als het mgelijk is niet nder lfbmen staan. Bij regen druppelen deze namelijk lang na. Hud rekening

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING ELEKTRISCHE FIETSEN

GEBRUIKERS HANDLEIDING ELEKTRISCHE FIETSEN GEBRUIKERS HANDLEIDING ELEKTRISCHE FIETSEN 1 Inhud 1. Inleiding 3 2. Gebruik 4 2.1. Systeem in/uitschakelen 4 2.2. Ondersteuningsniveau aanpassen 4 3. Bedieningsdislpay 5 3.1. Luxe Lcd display 5 3.2. Remte

Nadere informatie

De GT636 is een afstandsbediend autoalarmsysteem met de volgende mogelijkheden:

De GT636 is een afstandsbediend autoalarmsysteem met de volgende mogelijkheden: INBOUW HANDLEIDING GT636 Hartelijk dank voor het kiezen van een GT product. Onze materialen zijn met uiterste zorg gefabriceerd en getest. Mocht U vragen over onze producten hebben, dan staan onze technische

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

GT909NL INBOUW HANDLEIDING

GT909NL INBOUW HANDLEIDING GT909NL INBOUW HANDLEIDING Rho-Delta ACP. BV Esudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel nr: 010-4795755 Fax nr: 010-2927461 website: www.rhodelta.nl 1.0 - INHOUD VAN DE DOOS EN LIJST VOOR UITBREIDINGS MODULES.

Nadere informatie

QUICKSTART WEBSHOP SYSTEEM GARDEN CONNECT

QUICKSTART WEBSHOP SYSTEEM GARDEN CONNECT QUICKSTART WEBSHOP SYSTEEM GARDEN CONNECT Deze Quickstart biedt u als gebruiker van het webshp systeem van Garden Cnnect een handreiking bij de meest belangrijke stappen tijdens het pzetten en beheren

Nadere informatie

MTX-injecties. (zelf toedienen van methotrexaat door patiënt/mantelzorger)

MTX-injecties. (zelf toedienen van methotrexaat door patiënt/mantelzorger) MTX-injecties (zelf tedienen van methtrexaat dr patiënt/mantelzrger) Inleiding In verleg met uw behandelend arts f verpleegkundig specialist is beslten zelf nderhuids (subcutaan) te gaan injecteren met

Nadere informatie

Motor Scooter Alarm Systeem. Installatie handleiding

Motor Scooter Alarm Systeem. Installatie handleiding Motor Scooter Alarm Systeem Installatie handleiding Aansluiten van draden en stekkers Stap 1 Basisunit.Basis unit aansluiten (speaker, sirene, antenne) en tijdelijk een plaats zoeken voor bevestiging (pas

Nadere informatie

Protocol Wiegendood. Gastouderbureau KoeKoeK. Anja Rijkens & Rianne Doeschot

Protocol Wiegendood. Gastouderbureau KoeKoeK. Anja Rijkens & Rianne Doeschot Gastuderbureau KeKeK Anja Rijkens & Rianne Descht 2 Helaas kmt het in Nederland wel eens vr, dat een baby verlijdt aan wiegendd. Dit zu dus k kunnen gebeuren tijdens de pvanguren. Gastuderbureau KeKeK

Nadere informatie

Via de snelkoppeling in het bericht dat u voor iedere taak als herinnering ontvangt

Via de snelkoppeling in het bericht dat u voor iedere taak als herinnering ontvangt V:\Autmatisering\Knwledgebase\CreAim - On-line dienstverlening\handleidingen\instructie gebruik prtal - Klantdssier.dcx Instructie Prtal Klantdssier up- en dwnladen bestanden Algemeen... 1 Inlggen p de

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Instructie voor het gebruik van klemmen bij het plaatsen van welfsels (breedte = 600 mm).

Instructie voor het gebruik van klemmen bij het plaatsen van welfsels (breedte = 600 mm). Instructie vr het gebruik van klemmen bij het plaatsen van welfsels (breedte = 600 mm). 1. Algemene veiligheidsvrschriften Er mgen enkel klemmen van FINGO gebruikt wrden, vr het leggen van FINGO-welfsels.

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING MKR 41

INSTALLATIE HANDLEIDING MKR 41 INSTALLATIE HANDLEIDING MKR 41 MKR41 HI-SEC DEZE KIT BESTAAT UIT: 1. Elektronische module met een startonderbrekingssysteem, knipperlichtsignalering, aansluitingen voor alle typen deurvergrendeling en

Nadere informatie

Knipperlicht rechts: zwart/groene draad op zekeringkast in stekker H2 pen 4.

Knipperlicht rechts: zwart/groene draad op zekeringkast in stekker H2 pen 4. VW GOLF III model vanaf okt. 1991 tot aug. 1995 VW GOLF III CABRIOLET model vanaf okt. 1993 tot aug. 1995 VW GOLF III VARIANT model vanaf nov. 1993 tot aug. 1995 VW VENTO model vanaf jan. 1992 tot aug.

Nadere informatie

Pyonkee App Inleiding

Pyonkee App Inleiding Pynkee App Inleiding Inhudspgave 1 Bendigdheden... 1 2 Delstellingen... 1 3 Pynkee app... 1 3.1 Installatie van Pynkee app... 1 3.2 Terminlgie... 1 3.3 Gebruik van Pynkee app... 2 3.4 Juw eerste Pynkee

Nadere informatie

Handleiding voor de online PO wijzer

Handleiding voor de online PO wijzer Handleiding vr de nline PO wijzer Via de e-mail die u van ns gekregen heeft, kunt u inlggen p de site van de nline PO wijzer. Daar vindt u de pagina van uw schl die u drlpend kunt actualiseren. Inhudspgave

Nadere informatie

Huisdieren en vakantie

Huisdieren en vakantie Huisdieren en vakantie Huisdieren en Vakantie 1. Wat te regelen m ze thuis te laten 2. Wat te regelen als ze naar een pensin f lgeeradres gaan 3. Wat te regelen als ze meegaan p vakantie 1. Wat te regelen

Nadere informatie

Motor uitbouwen. Verwijder de zijtassen. Verwijder de tank.

Motor uitbouwen. Verwijder de zijtassen. Verwijder de tank. Mtr uitbuwen De vlgrde bij het uitbuwen van de mtr zals hier beschreven wijkt iets af van de beschrijving in de technische handleiding derde echeln. Om beter bij de verschillende nderdelen te kunnen heb

Nadere informatie

Twinq introduceert: de VergaderApp voor eigenaren. 1 Inloggen in de VergaderApp voor eigenaren

Twinq introduceert: de VergaderApp voor eigenaren. 1 Inloggen in de VergaderApp voor eigenaren Twinq intrduceert: de VergaderApp vr eigenaren De VergaderApp vr eigenaren is een applicatie die dr Twinq is gemaakt vr appartementseigenaren m vrafgaand aan f tijdens f de VvE-vergadering te gebruiken.

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

SELCA MC1.02 - MC1.03 : 12V SELCA MC1.04 : 24V

SELCA MC1.02 - MC1.03 : 12V SELCA MC1.04 : 24V SELCA MC1.02 - MC1.03 : 12V SELCA MC1.04 : 24V Afstandbediening voor centrale deurvergrendeling INSTALLATIE en GEBRUIKERS HANDLEIDING Installatie: Zorg ervoor dat de afstandbediening en de autosleutels

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

(f)mri Onderzoek informatie

(f)mri Onderzoek informatie (f)mri Onderzek infrmatie 1 INLEIDING U wilt binnenkrt participeren in een (f)mri nderzek. De betreffende nderzeker heeft u er wellicht al iets ver verteld. Deze flder infrmeert u ver wat dit nderzek precies

Nadere informatie

Het boek voor de IMPRESSA C5

Het boek voor de IMPRESSA C5 Het bek vr de IMPRESSA C5 Het IMPRESSA bek heeft van de Duitse keurings-instantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen p grnd van de vltte stijl, de vlledigheid en de aandacht vr veiligheidsaspecten. Inhudspgave

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

Adviezen voor de bouw. Voor plaatstalen binnendeurkozijnen

Adviezen voor de bouw. Voor plaatstalen binnendeurkozijnen Adviezen vr de buw Vr plaatstalen binnendeurkzijnen Versie december 2014 Inhudspgave 1. Mntage-methden kzijnen.. 3 1.1. Mnteren van een kzijn tussen betnwanden.... 3 1.2. Mnteren van een kzijn in gipswanden

Nadere informatie

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 2013 Quadrant Sftware B.V. CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 Dit dcument beschrijft de cnversie van een Queen-administratie van release 3 f 4 naar Queen 5.49. De cnversie van een dergelijke administratie

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Verkorte handleiding tiptel.com 822 XT tiptel.com 822 XT Rack tiptel.compact 84 Up4 Rack. tiptel

Verkorte handleiding tiptel.com 822 XT tiptel.com 822 XT Rack tiptel.compact 84 Up4 Rack. tiptel tiptel.cm 822 XT tiptel.cm 822 XT Rack tiptel.cmpact 84 Up4 tiptel.cmpact 84 Up4 Rack (NL) tiptel Vrschriften vr het gebruik van de telefncentrale De telefncentrales zijn vlgens het Eur ISDN prtcl DSS1

Nadere informatie

H1 Inleiding 2 H2 Voorbereidend werk 2. 2.1 Het bespanschema 2 2.2 Frame voorbereiding 3

H1 Inleiding 2 H2 Voorbereidend werk 2. 2.1 Het bespanschema 2 2.2 Frame voorbereiding 3 BESPANHANDLEIDING Inhudspgave H1 Inleiding 2 H2 Vrbereidend werk 2 2.1 Het bespanschema 2 2.2 Frame vrbereiding 3 H3 Vastzetten van het frame 3 H4 Instellen van de spankracht 3 4.1 Bespanmachines met gewicht

Nadere informatie

Elektrische apparaten mogen alleen door een elektromonteur worden gemonteerd en aangesloten.

Elektrische apparaten mogen alleen door een elektromonteur worden gemonteerd en aangesloten. KNX Regelaandrijving 3 Best. nr. : 2176 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies Elektrische apparaten mgen alleen dr een elektrmnteur wrden gemnteerd en aangeslten. Ernstig letsel, brand f materiële

Nadere informatie

Huisregelement opvang Kiddyzz

Huisregelement opvang Kiddyzz Huisregelement pvang Kiddyzz Deze huisregels gelden in cmbinatie met de vereenkmst van pdracht tussen uders/verzrgers en gastuder, welke dr beide partijen ndertekend zijn. Alle vraaguders dienen van deze

Nadere informatie

Prospectbeheer : Te exporteren adressen

Prospectbeheer : Te exporteren adressen Prspectbeheer : Te exprteren adressen 2 Inhudstafel 1. Inleiding: Te exprteren adressen p3 2. Wat verstaan we nder een gekwalificeerd adres? p4 2.1 Particulier=eindklant 2.2 Bestuurder verbnden aan een

Nadere informatie

SENSOTISS AP 301 MODULE

SENSOTISS AP 301 MODULE SENSOTISS AP 301 MODULE HANDLEIDING SENSOPLATE Inhudspgave 1. Inleiding 2. Algemeen a. Algemene specificaties b. Omgevingsspecificaties c. Versie infrmatie 3. Aansluitgegevens a. Cntact aansluiting b.

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

Wiegendood 02. Preventie wiegendood 02. De werking van de cardiorespiratoire monitor 03

Wiegendood 02. Preventie wiegendood 02. De werking van de cardiorespiratoire monitor 03 inhud Wiegendd 02 Preventie wiegendd 02 De werking van de cardirespiratire mnitr 03 1. het aanbrengen van de sensren 03 2. de strmvrziening 04 3. aan- en uitschakelen van de mnitr 04 4. de symblen p het

Nadere informatie

Motor uitbouwen. Verwijder de zijtassen. Verwijder de tank. Tap de motorolie af.

Motor uitbouwen. Verwijder de zijtassen. Verwijder de tank. Tap de motorolie af. Mtr uitbuwen De vlgrde bij het uitbuwen van de mtr wijkt iets af van de beschrijving in de technische handleiding derde echeln. Om beter bij de verschillende nderdelen te kunnen heb ik ervr gekzen het

Nadere informatie

Algemene afspraken Gemeente Zwolle/ sportvereniging gemeentelijke buitensportaccommodaties

Algemene afspraken Gemeente Zwolle/ sportvereniging gemeentelijke buitensportaccommodaties vr elkaar Algemene afspraken Gemeente Zwlle/ sprtvereniging gemeentelijke buitensprtaccmmdaties Algemene afspraken In dit dcument wrden alle afspraken tussen de gemeente Zwlle en de sprtverenigingen beschreven.

Nadere informatie

Instructie formulierenmodule

Instructie formulierenmodule Instructie frmulierenmdule De frmulierenmdule is een uitgebreide mdule en maakt het mgelijk m bepaalde infrmatie van gebruikers p een gestandaardiseerde manier binnen te krijgen per e-mail. Denk aan een

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Handleiding Klantaccordering digitaal uren accorderen

Handleiding Klantaccordering digitaal uren accorderen Handleiding Klantaccrdering digitaal uren accrderen Wat is digitaal accrderen? Talenten van Maandag veren hun gewerkte uren, zakelijk gereden kilmeters en verhead uren (ziekte, verlf, studie uren e.d.)

Nadere informatie

Maak deze plug los van de schakelaar ( op foto is aanpassing al gemaakt!)

Maak deze plug los van de schakelaar ( op foto is aanpassing al gemaakt!) Inbouw Comfortknipper in een MG (T)F Koppel voor de veiligheid de massa kabel van de accu los Demonteer het onderste paneel onder de stuurkolom (3 boutjes), waarvan één achter het klepje zit. Verwijder

Nadere informatie

Migratie internet-favorieten naar nieuw profiel

Migratie internet-favorieten naar nieuw profiel Migratie internet-favrieten naar nieuw prfiel Wanneer je verschillende brwsers gebruikt, en daarin een aantal favrieten hebt pgeslagen kan je deze met nderstaande prcedure migreren naar je nieuwe prfiel.

Nadere informatie

Experimenteren. 1 Experimenteren met energie. Luister eerst naar de afspraken van je leerkracht!

Experimenteren. 1 Experimenteren met energie. Luister eerst naar de afspraken van je leerkracht! Experimenteren Luister eerst naar de afspraken van je leerkracht! Je werkt de nderzekspdrachten uit in grep. Gebruik de fiche Werken in grep met drschuifsysteem. Opgepast! Je wrdt berdeeld dr je grepsleden.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Voor voertuigen met 7 / polige stekkerdoos Aanhangers/caravans met 7 / polige stekker volgens ISO 724 en DIN 446 Aanhanger Tester / Aanhanger Simulator Voor voertuigen met 7 / polige

Nadere informatie

Cobra Bridge CAN 8800

Cobra Bridge CAN 8800 Cobra Bridge CAN 8800 Installatie Handleiding 2005 Clifford Electronics Benelux, Lijnden. Inhoudsopgave. Bridge 8800 CAN...3 Tabel Geheugen Alarm LED....3 Garagestand...4 Plaatsing van de alarmunit...4

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Inhoud

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Inhoud Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Lees de gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door en maak u vertrouwd met de verschillende functies van uw autoalarm. Deze handleiding beschrijft de functies

Nadere informatie

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding Rho-Delta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +03110-4795755 Fax. +03110-2927461 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl - OMSCHRIJVING De GT-912 /GT-913/GT-914

Nadere informatie

Documentatie. KERN Timemanagement

Documentatie. KERN Timemanagement Dcumentatie KERN Timemanagement Versie 2.0 28 mei 2010 Inhud KERN en Kerninfrmatie.nl... 3 Inleiding KERN uren... 3 KERN urenregistratie: de input... 5 Aanwezigheid van medewerkers bekijken... 10 Samenvatting...

Nadere informatie

CURSUS. Basis Elektriciteit

CURSUS. Basis Elektriciteit CURSUS Centrum Vlwassen Onderwijs VTI BRUGGE F. Rubben 1 Wat wrdt van de cursist verwacht? Attitude: In staat zijn binnen de vrgeschreven tijd een taak nauwkeurig te vltien. In staat zijn m zich aan te

Nadere informatie

IMPRESSA J5 de belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA J5 de belangrijkste zaken in het kort IMPRESSA J5 de beangrijkste zaken in het krt Het»Bek vr de IMPRESSA«en»IMPRESSA J5 de beangrijkste zaken in het krt«hebben van de nafhankeijke Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen p grnd

Nadere informatie

Grip op reclame Internet (cookies)

Grip op reclame Internet (cookies) DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip p reclame Internet (ckies) PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Vrwrd Aan de hand van cncrete infrmatie en handige checklists bieden wij u via

Nadere informatie

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche Sturen p Cijfers in de vetverzrgingsbranche 2. Inrichten van uw bedrijfsadministratie U gaat deelnemen aan het prgramma Sturen p Cijfers van het HBA. Uw bedrijfsadministratie met daarp ingericht zijn.

Nadere informatie

LightMate II gebruikershandleiding

LightMate II gebruikershandleiding LightMate II gebruikershandleiding AANHANGER SIMULATOR & AANHANGER TESTER Voor voertuigen met / polige stekkerdoos Aanhangers / caravans met / polige stekker volgens ISO 24 en DIN 44 Waarschuwing: Multicon

Nadere informatie