Curriculum Vitae. Veranderen is een vak. Ons vak. Ben Doorn Woonplaats :Zutphen Geboortedatum : 6 januari 1965.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae. Veranderen is een vak. Ons vak. www.houding-en-werk.nl. Ben Doorn Woonplaats :Zutphen Geboortedatum : 6 januari 1965."

Transcriptie

1 Curriculum Vitae Ervaring bij: Industrie: SDD Hengelo SWD Zwolle Thomassen I. Rheden Energy Eemcentrale Delfszijl Urenco-Almelo Akzo-Salinco Hengelo Akzo-Delesto Delfzijl Handel Autosnuverink Borculo Onderwijs: Hogeschool Leeuwarden Opleidingsinstituut - Zutphen PERSOONLIJKE VERBINDING U wilt meer afzet, meer omzet, meer marge (door kostenbesparing en/of minder faalkosten) en meer marktaandeel (door bijvoorbeeld certificering en/of kwaliteitsborging)? Ben Doorn, een professional op het gebied van operationeel management, zorgt voor een meetbare en aantoonbare verbetering van uw organisatie. Ben heeft een gedegen vakinhoudelijke achtergrond, gericht op implementatieprocessen op uitvoerend niveau. In elk project vindt hij het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de mensen. Als inspirerend teamleider kan Ben niet alleen de rol van project- of verandermanager vervullen, hij is tevens vaardig in verschillende leiderschapsrollen. Daarbij weet hij als actieve peoplemanager en coach vaste patronen te doorbreken en lastige beslissingen uit te leggen, zowel op collectief als op individueel niveau. Ben brengt uw organisatie en uw medewerker op een hoger niveau. ONTWIKKELING Rollen: Ondernemer Verandermanager Management Consultant Implementatiemanager Procesadviseur Peoplemanager Teamleider Coach Projectleider Projectmanager Overheid RWS-ANI Arnhem Productie Texas I. Almelo Timmerije Neede Railinfra VolkerRail Utrecht BamRail Rotterdam Rederij HAL Seatle Zakelijke Dienstverl. Houding-en-Werk Zutphen Hoofdopleidingen: Middelbare school ( ) MBO Techniek ( ) HBO Maritiem Officier ( ) MBA-cursus(1998) Vakinhoudelijke cursussen en trainingen: Administratieve organisatie (MKB), communicatie op de werkvloer, NLP (effectief communiceren), verandermanagement, persoonlijke ontwikkeling en zelfmanagement, projectmanagement, sociaal gedrag in organisaties, observeren en interpreteren. Talen: Engels (HAL: 2 jr Engelstalige omgeving). Duits Workshopbegeleider Ontwikkelaar Marketingmanager Kwaliteitsmanager Blad 1 van 5

2 Relevante projecten 2010 heden, Opleidingsorganisatie Zutphen: Interim-voorzitter vestiging, 16 fte s, 512 leden heden, Houdingen-Werk Zutphen. Eigenaar (Rol van kwaliteit- en marketingmanager); 2 vestigingen, 2 fte s , BamRail Rotterdam/Eindhoven Implementatiemanager (Management Cons.); 2 vestigingen, 500 fte s , VolkerRail Utrecht Efficiencymanager vestiging, 3 lokaties, 155 fte s Autosnuverink Borculo Management consultant; 2 dir/eig, 14 fte s. Ervaring Beschrijving: Installeren van een nieuw bestuur. Begeleiden van aftredende bestuursleden naar een adviesfunctie binnen de organisatie. Inzichtelijk maken van de financiële huishouding. Opstellen van een maandelijks begrotingsoverzicht ahv liquiditeitsoverzicht van het afgelopen jaar zodat een betere controle kan plaatsvinden van de uitgaven. Inwerken van bestuursleden en opzetten van een nieuw PR-plan om de organisatie een groeispurt te geven voor de toekomst. Beschrijving: Implementatie van kwaliteitsysteem conform ISO9001. Invoeren van primair proces waarbinnen alle vormen van dienstverlening kunnen worden ondergebracht. Door deze reorganisatie is H-en-W beter in staat om zich te onderscheiden van haar concurrenten en wordt intern accent gelegd op de kernactiviteit/kwaliteit. Deze focus heeft geresulteerd in het beter in de markt zetten van de dienstverlening en is het toetsen van klanttevredenheid en de resultaten.. Beschrijving: Implementatie nieuwe organisatie. Invoeren van nieuwe werkwijze en experimenteren met de medewerkers. Deze reorganisatie inclusief de implementatie van het ERP-pakket Maximo hebben tot doel de werkzaamheden aantoonbaar te maken voor de klant. Acceptatie is tot stand gekomen door middel van workshops uitgaande van de knelpunten die men dagelijks ervaart op de werkvloer. Wekelijks dialoog met de betrokkenen heeft mede geresulteerd in het overwinnen van de meeste weerstand en heeft geleid tot nemen van eigen initiatief. Beschrijving: Efficiency omhoog brengen van de werkvloer. Hierbij is ook de onderste laag in het bedrijf betrokken en met respect in beweging gebracht. De daaruit voortgevloeide efficiencydoelen zijn met behulp van knelpuntenanalyse, workshops en pilots in samenwerking met uitvoerders en monteurs, goed onderbouwd gepresenteerd aan het managementteam. Een deel van deze doelen kon na de pilot direct worden ingevoerd. Beschrijving: Kwaliteitsniveau bedrijfsvoering omhoog brengen. Ondanks dat de werkzaamheden onder een hoge werkdruk uitgevoerd moeten worden is inzicht gegeven in het totale werk(primaire)proces. De knelpunten in de werkprocessen zijn gezamenlijk door de medewerkers met de directie opgelost in aparte sessies na werktijd. Hierdoor is men in staat geweest verkoop en productie los te koppelen en is een actueel magazijn tot stand gekomen als verkoopbuffer. Resultaten Overgangsproces waarbij het aftredende DB de organisatie blijft ondersteunen. Int. bestuur geïnstalleerd. Financieel plan en PR-plan moet nog worden ontwikkeld. Prevered supplier van het UWV. Stijging van de opdrachten in de Arbo- en Cliëntbegeleiding. Uitbreiding en aansluiting in marketingnetwerk en ondernemersorganisaties. Aantoonbaarheid sterk verbeterd waardoor extra facturering van 3 mio euro mogelijk was. Kleine winst van 35 euro sinds jaren. Zelfredzaamheid en acceptatie zijn verankerd in de nieuwe werkwijze. Een kostenbesparing van 1,88 miljoen v/d totaal geadviseerde 3,44 mio. De intentie om de resterende doelen de komende jaren te realiseren. Samenwerking met MT is verbeterd door gezamenlijke focus op de knelpunten. Stijging omzet met 26%, ruimte voor uitbreiding en extra personeel. Hoge motivatie personeel door duidelijke taakverdeling en betere samenwerking met directeureigenaren. Blad 2 van 5

3 Timmerije Neede sr. Projectmanager vestiging, 160 fte s Texas Instruments Almelo Projectleider (Management consultant); 1 vestiging, 200 fte s Rijkswaterstaat ANI Arnhem Projectleider Ultimo (Management consultant); afd. 50 fte s Akzo Energy Hengelo/Delfzijl Projectleider (Adviseur), 2 vestigingen, 50 fte s Siemens Demag Delaval Hengelo Projectleider; 1 vestiging, 150 fte s Beschrijving: Vormgeven projectmanagement. De medewerkers zijn meegenomen in de succesfactoren van een projectorganisatie. Door deze factoren te spiegelen met de knelpunten in de eigen organisatie is men in staat geweest de afdeling op te delen in vakdisciplines. Dit heeft geleid tot de herinrichting van separate werkprocessen die een projectbewaking mogelijk maken voor een groot aantal kleine projecten. Beschrijving: Interne verhuizing. Om 150 werkplekken te verhuizen en tevens naar wens aan te passen, inclusief de technische voorzieningen, heeft een inventarisatie plaats gehad. Door alle betrokkenen inclusief de leverancier mee te nemen in de projectopzet is de meeste weerstand weggenomen. Uiteindelijk is gekozen voor een verhuizing in een weekeinde, ipv verspreid over 8 weken. Vooraf zijn alle technische voorzieningen aangelegd. Na de verhuizing zijn nog enkele problemen naar wens opgelost. Beschrijving: Fusie diensten en samenvoeging afdelingen. Fusies en samenvoegingen hebben geleid tot disfunctionerende onderhoudsorganisatie van de Meetdienst waardoor een overspannen werkomgeving ontstond. Om de organisatie los te trekken is een inventarisatie van wensen en knelpunten gemaakt, dat geresulteerd heeft in een verbeterde werksfeer. In verschillende settings zijn werkprocessen, functies en ontwikkelplannen gezamenlijk tot stand gekomen voor een adequate instrumentenbeheer en de implementatie van de beheersoftware (dat reeds op de plank lag). Beschrijving: Beheerprobleem archief. Door een gevarieerde herkomst van documentatie is een beheeren revisieachterstand ontstaan. Door middel van een inventarisatie is de samenstelling van het archief zichtbaar gemaakt. Door inzicht te geven in beheer op soort, en doelgroep en dynamisch gedrag van documenten is men in staat orde te scheppen. Oude documenten kunnen worden gearchiveerd en actuele documenten kunnen overzichtelijk worden ondergebracht in het workflowmanagementsysteem (SAP). Beschrijving: Digitaliseren papieren archief. Ontwerpinformatie daterend vanaf 1930 digitaal beschikbaar maken voor verwerking op moderne AutoCad-omgeving. Opzet van de projectorganisatie is gebaseerd op aansturing door interne leiding. In het eerste jaar is de projectorganisatie geoptimaliseerd en vastgelegd in deelprocessen zodat de interne organisatie het project zelf kan voortzetten. Tevens is gezorgd voor een acceptabele overgangssituatie mbt toegankelijkheid van het ontwerp gedurende het digitaliseringproject. Organisatie gecertificeerd voor ISOTS waardoor de organisatie gereed is voor de automotive branche. Aangepast organisatieplan waardoor de medewerkers niet vasthouden aan hun oude denk- en handelswijzen. Kostenbesparing 600 uur externen (2 dgn 4 fte s ipv 40 dgn 2 fte s) opgeleverd. Weerstand weten te beperken waardoor vloeiend projectverloop en onverstoorde bedrijfsvoering van de werkvloer; 10 dagen eerder opgeleverd dan plan. Kwaliteitsborging instrumentatiebeheer. Betrouwbaarheid systeem. Soepele implementatie Ultimo-software. Succes heeft geleid tot landelijk invoering. Organisatie gereed voor het werken met onderhoudssoftware Ultimo. Voorkomen van uitval E-centrale doordat installatiedocumentatie goed toegankelijk is en upto-date. Tijdwinst. Heldere rapportage/ presentatie hetgeen voldoende inzicht geeft dat de klant zelf kan archiveren. Duurzame voorbereiding waardoor klant project zelfstandig kon voortzetten. Twee jaar besparing op externe projectleiding. Extra 30% documenten verwerkt binnen budget van 3 mio. Blad 3 van 5

4 2000 Urenco Almelo Projectleider; 1 vestiging, 200 fte s Urenco Almelo Werkvoorbereider (Adviseur); 1 vestiging, 200 fte s. erkennen Thomassen International Rheden Projectengineer (Adviseur); 1 vestiging, 500 fte s 1994 Stork Wärtsile Diesel Zwolle Asst. Projectleider (Adviseur); 1 vestiging, 50 fte s Eemscentrale Delfzijl Asst. Projectleider (Adviseur); 1 vestiging, 50 fte s Siemens Demag Delaval Hengelo Ontwerper (Onderzoeker) ; 1 vestiging, 150 fte s Beschrijving: Opstartproblemen productie. M-div Urenco nl is een centrifugeproducent tbv de uraniumverrijking naar ontwerp van de Duitse partner. Door praktisch in te spelen op organisatorische bezwaren is de kwaliteitsgoedkeuring verkregen op de productiemethode. Voor de start van de centrifugeproductie voor nikkelionen is goedkeuring verkregen voor de ontwerpwijzigingen op het product die zijn opgetekend ivm met beperkingen in de technische productiemogelijkheden. Vervolgens is de productie eerder opgestart dan verwacht. Beschrijving: Repeterende productiefouten. Productieafwijkingen hebben geleid tot een dieper onderzoek naar de oorzaken. Deze zoektocht is aanleiding geweest om de wording van product en productie-installatie te registreren. Door inventarisatie en in groepsverband delen van de knelpunten is draagvlak verkregen voor een betere traceerbaarheid. Hiertoe in het Kwaliteit Controle Document geïntroduceerd en opgesteld om ontwerpinformatie te registreren en de status te controleren per machineonderdeel. Beschrijving: Installatie aanbieden in bouwstenen. Naast normale taak als ontwerper ook teamlid van het modularisatieproject. De totale installatie is als ontwerp in modules opgedeeld en zodanig gespecificeerd. Door middel van verschaling kan de standaard ontwerpspecificatie voor meerdere type installaties en vermogens worden gebruikt. Hierdoor zijn repeterende ontwerphandelingen sterk teruggebracht waardoor meer orders kunnen worden verwerkt. Beschrijving: Snel hergebruik van zes testopstellingen. Door hergebruik van bestaande middelen zijn zes testbanken omgebouwd voor het testen van een grote serie scheepsmotoren. Hierdoor konden de testbanken versneld worden opgeleverd tegen lage ombouwkosten. Vier van de zes proefstanden kunnen gelijktijdig worden ingezet volgens de moderne testeisen. Beschrijving: Benodigde luchttoevoer E-centrale: Gedurende het ontwerp van de Eemscentrale werden ontwerpparameters meer dan eens gewijzigd. Om repeterende handelingen te beperken is een rekenmodel ontwikkeld waarmee de klant snel de benodigde verbrandingsluchttoevoer kan bepalen in alle buitenluchtsituaties. Hierbij is rekening gehouden met de nodige overcapaciteit wanneer een van de ventilatoren uitvalt. Beschrijving: Voor het efficiënt inzetten van eigen aandrijfcapaciteit is een overzichtelijk grafische voorstelling opgesteld. Alle mogelijke aandrijfcombinaties met bijbehorende koppel-, toerental- en vermogenverhoudingen zijn hierin opgenomen. Afhankelijk van het testobject kan de ideale E-motor Reductiekast combinatie worden geselecteerd. Hierdoor worden repeterende berekeningen voorkomen of mogelijke combinaties over het hoofd gezien. Bovendien zijn de veilige grenzen van inzet helder. Project 6 mnd eerder opgeleverd dan voorzien, dus extra opbrengst van 1 mio/mnd na verkorte implementatie. Traceerbaarheid verhoogd door documentregistratie via het Kwaliteit Controle Document (zie vorig project). Productiestops verlaagd doordat fouten in ontwerp en productieproces snel traceerbaar zijn en opgelost worden. In groepsverband traceerbaarheid/verantwoor ding ontwerp erkend. Ruim 600 v/d 800 ontwerpuren/project bespaard (20 project/jr). Lagere van engineeringkosten. In staat om meer projecten aan te nemen. Ruim 70% hergebruik bestaande testinstallatie. Naar schatting 6-12 maanden eerder opgeleverd dan nieuwbouw tegen 20% van de nieuwbouwkosten. Klant spaart kosten uit om nieuwe situaties opnieuw te laten doorrekenen door derden. Doorrekenen kost ongeveer 40 uur per berekening. Minder inhuur nodig door meer inzet van eigen aandrijfcombinaties (vermogen tot 9 MW). Versnellen van de keuze van de aandrijfcombinatie. Veilige inzet. Blad 4 van 5

5 1991 Holland America Line Seatle Maritiem Officier (Veiligheidsadviseur); 1 schip, 500 fte s/1500 passagiers HBO Leeuwarden West Terschelling Student (Afstudeeropdracht: opzet/onderzoek elektropractikum) Beschrijving: Veelvuldig kwamen opvarenden te laat op veiligheidsoefeningen na testalarm. Om de oorzaken te achterhalen is onverwacht een testalarm ingezet. Hierop kwam meer dan de helft van de opvarenden niet opdagen. De oorzaken zijn aangepakt (o.a. alarmbellen in slaapvertrekken) en oefeningen worden onverwacht ingezet om het leereffect te verhogen. Beschrijving: Doordat nieuwe apparatuur voor het elektrapracticum geen leerondersteuning gaf, is een uitgebreid onderzoek gestart. Hieruit zijn oorzaak en gevolg van de knelpunten helder geworden. De practicumopdrachten zijn aangepast zodat deze de theorie optimaal ondersteunen. Dit onderzoek is de grondslag geweest voor het huidige elektrapracticum dat tot de beste van Nederland behoort in het technisch onderwijs. Verhoogde veiligheid door leereffect van de oefeningen en implementatie van verbeteringen. Expertise en effectiviteit oefeningen. Hogere prestaties leerlingen van het vak elektrotechniek; Resultaten geschikt voor trainingsdoeleinden. Samenwerken, beheersbaar maken, efficiëntie bevorderen, oude gewoonten doorbreken. Bewustwording is vaak confronterend. Wij zorgen ervoor dat de bewustwording tot stand komt. Niet alleen vandaag, maar ook volgend jaar. Dat is veranderen. Dat is ons vak. Blad 5 van 5

Van Turen naar Sturen

Van Turen naar Sturen Van Turen naar Sturen Eenmalige uitgave van ROC Eindhoven ten behoeve van Dé Managementconferentie: Netwerken ROC Eindhoven De wereld van ROC Eindhoven is er één van grote getallen: ruim 22.500 studenten,

Nadere informatie

Qolor is gevraagd de projectbeheersing van het project voor de implementatie van het NDW op zich te nemen.

Qolor is gevraagd de projectbeheersing van het project voor de implementatie van het NDW op zich te nemen. RWS Projectmanagement Meldingensysteem De DID optimaliseert haar Service Desk DVM en gaat geautomatiseerd invulling geven aan het proactief storingenbeheer van de Dynamische Verkeers Management (DVM) ketens.

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein Tel: 030 6020602 Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.nl Uw accountmanager: Marco Elkerbout Tel: 030 6020602 Mobiel: 06 21587067 m.elkerbout@attached.nl

Nadere informatie

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Dit Bedrijfsopleidingsplan (BOP) fungeert als voorbeeld voor bij SFRecreatie aangesloten bedrijven die volgens het format van SFRecreatie een BOP willen opstellen.

Nadere informatie

Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie

Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Rendement met kwaliteit bij een ICT-dienst van een hogeschoolorganisatie Léon van der Meij Binnenwerk RMK deel3.indd 7 31-10-2006

Nadere informatie

Onderwijs. referenties. brochure. Your business technologists. Powering progress

Onderwijs. referenties. brochure. Your business technologists. Powering progress Onderwijs referenties brochure Your business technologists. Powering progress Proposities Voorwoord De onderwijssector verandert in hoog tempo door de toenemende (kwaliteits-) eisen van zowel de studenten

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 1 2 1 2 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 3 4 inhoud Voorwoord 7 1 Speerpunten Asset Managementproces Veiligheid Het

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Madelon Roeleveld 14 juni 1965 06-22755849 iepenlaan 81. fkf. Blad 1 van 5

Curriculum Vitae. Madelon Roeleveld 14 juni 1965 06-22755849 iepenlaan 81. fkf. Blad 1 van 5 damesopbezoek Curriculum Vitae Madelon Roeleveld 14 juni 1965 06-22755849 iepenlaan 81 madelon@damesopbezoek.nl 3723 xe bilthoven Als projectleider en interim manager heb ik de afgelopen vijftien jaar

Nadere informatie

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inhoudsopgave VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inleiding 4 1. Ter achtergrond: De basiselementen van een VMS 6 2. Waarom Veilig Incidenten

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging BEDRIJFSPLAN 2009 Begroting 2009 en 1e wijziging Oosterhout 14 november 2008 INHOUDSOPGAVE 1. VERDER BOUWEN OP EEN NIEUW FUNDAMENT...3 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2009?... 5 2.1 Mensontwikkeling verder

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

C2K SCiH Advies Inrichting C2000

C2K SCiH Advies Inrichting C2000 C2K SCiH Advies Inrichting C2000 Inleiding Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningrijk relaties Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Contactpersoon: Dhr M. van Vliet M.vanVliet@cs.ru.nl

Nadere informatie

Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006

Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006 Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006 Datum : 9 maart 2005 Versie : 0.9 Status : Concept ter vaststelling voor Gedeputeerde Staten Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 SAMENVATTING... 4 1

Nadere informatie

Time for Organic Leadership

Time for Organic Leadership Time for Organic Leadership Productfolder Opleidingsgids www.corecommit.com info@corecommit.com +31 050-5269713 PRODUCTEN & ACADEMIE De nieuwe productfolder, tevens opleidingsgids van Core Commit biedt

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning School voor informatie Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning Over GO opleidingen GO opleidingen School voor informatie

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Samen de lat hoger leggen Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Colofon De MKB subsidieregeling Sociale Innovatieadviesregeling is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees

Nadere informatie