Scholingskalender Occure 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scholingskalender Occure 2014"

Transcriptie

1 -Bedrijfsartsen -Arbeidsdeskundigen -Arboprofessional Zorg voor mensen Nu en in de toekomst

2 Opleidingsaanbod nascholing bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en arboprofessionals Members Benefit Program Als partner in het Occure Member Benefit Program krijgt u kortingen op tal van zaken, die door Occure scherp zijn ingekocht. Overigens kunnen ook niet-partners van deze member benefits profiteren, maar de extra korting geldt dan niet. Behalve voor opleidingen geldt dit onder andere ook voor verzekeringen (arbeidsongeschiktheid en beroepsaansprakelijkheid), medische artikelen, inrichting onderzoekskamer etc. Meer informatie is te vinden op onze website of voor vragen via Door Occure zullen opleidingen steeds meer prominent op de agenda worden gezet, De opleidingen en workshops die we tot nu toe organiseerden waren steeds een succes, met als pareltje onze nascholing Samenwerken aan duurzame inzetbaarheid; werk als waarde in Zuid-Afrika. Uiteraard ontbreekt deze ook niet op onze kalender in 2014 (3 t/m 6 november!!). Hiernaast zullen we diverse andere scholingen en workshops organiseren. We focussen ons behalve op bedrijfsartsen ook op alle andere arboprofessionals, waarbij we dit jaar de samenwerking bedrijfsarts - arbeidsdeskundige meer onder de loupe willen nemen. En we staan open voor alle onder arboprofessionals levende onderwerpen. Laat ons weten waar u behoefte aan heeft. Hier vindt u een beknopt overzicht van het opleidingsaanbod van Occure in Indien u opmerkingen heeft, aanvullingen of andere behoeften: laat het ons weten via Via dit adres kunt u zich tevens inschrijven voor één of meer onderwerpen. We streven naar een zeer divers aanbod voor alle arboprofessionals en willen met name dat brengen waar vraag naar is. Occure is met een aantal partijen een partnership aangegaan waar het gaat om het organiseren van opleidingen: NWLRN is een nieuw opleidingsbedrijf binnen de arbo-wereld dat opleidingen nieuwe stijl aanbiedt. Thuis voorbereiden met de nieuwste digitale tools en dan tijdens bijeenkomsten meteen de diepte in. Dit zorgt voor een hoog leerrendement in relatief weinig tijd. De opleidingen besteden altijd aandacht aan zowel kennis als vaardigheden. Occure en NWLRN willen samen nascholing voor bedrijfsartsen aanbieden, en daarbij vinden we het belangrijk om te weten waar behoefte aan is. Wij hebben een tweetal onderwerpen uitgewerkt en horen graag waar jullie eventueel nog meer interesse in hebben.

3 Adviesvaardigheden voor bedrijfsartsen. Data : 27 mei 2014 (eerste avondbijeenkomst) 17 juni 2014 (hele dag) 1 juli 2014 (tweede avondbijeenkomst) Tijden Avondbijeenkomsten uur (inclusief broodjesmaaltijd) Dagbijeenkomst uur (inclusief lunch) punten aangevraagd : 895,- Bedrijfsartsen hebben niet alleen met medewerkers te maken, maar ook met leidinggevenden en directies. Als bedrijfsarts ben je naast medicus ook adviseur op het gebied van gezondheidsen verzuimmanagement. In deze training leer je hoe je als bedrijfsarts sneller aan tafel komt bij de juiste mensen binnen je klantorganisatie, hoe je je advies effectief over de bühne brengt en hoe je je advies geaccepteerd krijgt. De training is zeer interactief en er wordt veel geoefend in het voeren van adviesgesprekken waarbij we gebruik maken van rollenspellen met een trainingsacteur. In de training werken wij met kleine groepen (maximaal 10 deelnemers) en maken wij uitsluitend gebruik van casuïstiek die rechtstreeks uit je dagelijkse praktijk komt. Duur van de training: e-learning module (voorafgaand aan de trainingsbijeenkomsten), twee avondbijeenkomsten en een trainingsdag. Er zit steeds een periode van twee tot drie weken tussen de bijeenkomsten, zodat het geleerde in de praktijk geoefend en geborgd kan worden. De opzet van deze training heeft als voordeel dat je zo min mogelijk tijd overdag kwijt bent en toch op effectieve wijze je adviesvaardigheden optimaliseert. De training wordt verzorg door Pamela Pameijer. Zij heeft ruime ervaring als adviseur en gedragstrainer in het werkveld van bedrijfsgezondheidsmanagement. Tijdens de eerste avondbijeenkomst zal Jos Blaauwhof, ervaren bedrijfsarts en werkzaam geweest in de directie van ArboNed, aanwezig zijn. Compententies De volgende competenties komen in de training adviesvaardigheden aan bod: Interpretatie van diverse verzuimgegevens en deze vertalen naar adviezen over gezondheids- en verzuimmanagement Inleven in de klant-organisatie. Welke belangen en ontwikkelingen spelen er? Wat wil/kan de organisatie met verzuim, inzetbaarheid, gezondheidsmanagement en goed werkgeverschap? Herkennen van verschillende gespreksdoelen: wat is mijn doel als adviseur en hoe bereik ik dit? Inventarisatie vaardigheden: vragen stellen en exploreren Overtuigen Regie houden tijdens adviesgesprekken Herkennen van communicatiepatronen van gesprekspartners en hier met resultaat op aansluiten Omgaan met weerstand Afspraken maken en vastleggen

4 De FML als kern-instrument. Data 25 juni 2014 (eerste bijeenkomst) 4 september 2014 (tweede bijeenkomst) Tijden uur (inclusief broodjesmaaltijd) 8 punten aangevraagd 595,- (Partners van het Member Benefit Program krijgen 10 % korting) In deze masterclass De FML als kerninstrument leert u alle finesses van de FML kennen en toepassen. Welke onderdelen zijn cruciaal en hoe vult u hem goed in? Hoe beoordeelt UWV de FML? Wat doet de Arbeidsdeskundige ermee? In deze cursus van 2 dagdelen met e-learning als voorbereiding, leert u een goede FML te maken. U zult alle ins en outs van een goede FML zien. U leert achtergrondinformatie over CBBS en FML en gaat concreet aan de slag met herkenbare dagelijkse casuïstiek. De theorie wordt van te voren zelf via e-learning geoefend, dus iedereen komt tijdens de bijeenkomsten goed beslagen ten ijs. We kunnen hierdoor meteen de diepte in. Dit alles heeft het doel de kwaliteit van verzuimbegeleiding en re-integratie te verhogen. De cursus wordt verzorgd door Izzet Özkan. Hij werkt als bedrijfs- en verzekeringsarts voor diverse werkgevers, arbodienstverleners en UWV. Hij heeft ruime ervaring met belastbaarheidsonderzoeken, deskundigenoordelen en bezwaar- en beroepszaken. Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan: Achtergronden van het CBBS De normaalwaarden De vertaalslag van het medisch beeld naar beperkingen Basisregels WIA Oefenen aan de hand van casuïstiek Overige onderwerpen Samen met NWLRN zullen in de toekomst meer nascholingen worden georganiseerd. Te denken valt daarbij aan de volgende onderwerpen: Te denken valt ook aan de volgende onderwerpen: Privacy Het UWV Wetgeving sociale zekerheid??? laat weten waar je belangstelling voor hebt via

5 KOERS Bedrijfspsychologie Koers Bedrijfspsychologie is een landelijk netwerk van geregistreerde psychologen en trainers. Het bedrijf is onderverdeeld in twee takken: 1. Individuele psychologische dienstverlening (bij verzuim, dreigend verzuim, outplacement en spoor 2 trajecten 2. Trainingen voor het bedrijfsleven (managers en medewerkers) en professionals uit de bedrijfsgezondheidszorg (bijvoorbeeld bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, HRmanagers en casemanagers) De visie van Koers is dat er bij beide soorten dienstverlening zo snel en duurzaam mogelijk wordt toegewerkt naar eigen regie: zowel bij de medewerker/ cliënt, de manager als bij de professional. Vaardigheden die geleerd worden tijdens de trainingen zijn bijvoorbeeld het stimuleren van een medewerker op een positieve manier, het gebruik maken van talent dat al in het team zit (maar er niet voldoende uit komt), mensen in het team actief maken voor het uitvoeren van de lange termijn plannen van de manager en het bewust omgaan met adviseurs wanneer het gaat om een verzuimtraject bij uw medewerker (hoe houd je als manager de grip erop). Resultaat is onder andere dat de manager meer plezier en energie haalt uit zijn samenwerking met medewerkers, er betere resultaten worden behaald door de afdeling en er bewustere keuzes worden gemaakt. Op dit moment zijn er 2 bijscholingen in samenwerking met Koers gepland: Samen op Koers; arboprofessionals één stem richting werkgever: wat is daarvoor nodig? Gespreksvaardigheden bij psychisch verzuim; Hoe coach je als professional de leidinggevende op een effectieve manier?

6 Samen op Koers; arboprofessionals één stem richting werkgever: wat is daarvoor nodig? Datum 15 mei 2014 Tijd uur (inclusief broodjesmaaltijd) 3 voor (bedrijfs)artsen (ABSG), voor arbeidsdeskundigen in aanvraag 95,- Partners van het Member Benefit Program krijgen 15 % korting Samenwerken: het klinkt zo voor de hand liggend, maar gebeurt het ook altijd op de meest efficiënte manier? Waarschijnlijk zullen we het over eens zijn dat de samenwerking tussen verschillende arbo-professionals (arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, casemanagers, psychologen, BMW-ers, etc.) lang niet altijd optimaal benut wordt en dat er soms obstakels ontstaan gedurende een traject. Er wordt te vaak vanaf eilandjes gewerkt en daardoor benutten we elkaars kracht niet optimaal. En dat is jammer, want alle professionals hebben als doel de werknemer en werkgever zo goed mogelijk te begeleiden. Het zou mooi zijn als de verschillende disciplines onderzoeken wat ervoor nodig is op samen op koers te komen, zodat er een gezamenlijke stem gevormd kan worden richting de werkgever en werknemer. Dat verhoogt vaak het werkplezier en vaak de resultaten: twee vliegen in één klap! Deze korte nascholing belicht vanuit verschillende invalshoeken het thema samenwerking tussen verschillende arbo-professionals. Zo wordt er onderzocht: Ken elkaars kracht Wanneer kom je elkaar tegen en welke obstakels werpen zich dan op die de samenwerking belemmeren? Wat is er concreet voor nodig om de samenwerking te verbeteren? Wat is de wens van de werkgever en van de werknemer hierin? Aan de hand van casusmateriaal: hoe kan worden ingegrepen bij een stroef lopende samenwerking? De nascholing bestaat uit korte plenaire gedeeltes, begeleid door een (GZ)-psychologe (Francien Bazelier), een arbeidsdeskundige (Jan Stoffijn) en een bedrijfsarts (Jos Blaauwhof), afgewisseld met verschillende interactieve werkvormen om u samen uw collega s na te laten denken en discussiëren over de bovenstaande onderwerpen. De bedoeling is dat we de sessie afsluiten met een aantal nieuwe ideeën om de samenwerking te optimaliseren, zodat alle partijen daar de volgende dag mee aan de slag kunnen. Doelgroep: Bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, casemanagers, BMW-ers, psychologen

7 Gespreksvaardigheden bij psychisch verzuim; Hoe coach je als professional de leidinggevende op een effectieve manier? Datum 18 september 2014 Tijd uur (inclusief lunch) 6 aangevraagd 295,- Partners van het Member Benefit Program krijgen 15 % korting Veel managers vinden het lastig om het gesprek aan te gaan als het gaat om (dreigend) psychisch verzuim. Dit thema is wat ongrijpbaar en vaag en er kunnen ongevraagde adviezen voorbij komen van bijvoorbeeld huisarts ( de medewerker moet 6 weken rust houden ) waardoor verwarring kan ontstaan. Sommige managers kunnen in die situaties in extremen schieten qua reactie: van bijvoorbeeld pamperen tot de verander of verdwijn manier. Beide stijlen leiden niet tot snelle reïntegratie van de medewerker. Hoe kun je de manager goed begeleiden als professional. Hoe kun je ervoor zorgen dat de manager regie kan houden op het proces? Bijvoorbeeld: welke vragen kan hij/zij nu stellen als manager om meer grip te krijgen op het verzuimproces? Wat zorgt ervoor dat de manager samen met de medewerker toewerkt naar een gezamenlijk doel? Welke zaken moet goed gelet worden, wat zijn eigen valkuilen? Thema s: Psychische problematiek: waar moet je op letten, welke vooroordelen heb je zelf of zou een manager hebben, welke reacties kun je verwachten? Communicatie: hoe werkt het? Stijlen van gedrag en informatieverwerking Qua coaching van de manager: Hoe ga je open en neutraal een gesprek in, hoe krijg je het echte probleem op tafel? Hoe creëer je een gezamenlijk doel? Hoe zorg je voor een open sfeer? Welke vragen mag je stellen bij verzuim? Wanneer schakel je een derde in en hoe behoud je dan toch de regie als manager? Opbouw Theorie wordt afgewisseld met veel opdrachten in werkgroepen. De cursus wordt voorafgegaan door het invullen van een vragenlijst/opdracht gericht op inzicht vergroten. Zo zijn de deelnemers al voorbereid op het thema en kan het meeste uit het contactgedeelte gehaald worden. Wat levert het concreet op? Vergroten Eigen regie rol van de manager doordat het gesprek over verzuim beter en eerder gevoerd wordt. Sneller herkennen van gedragsstijlen bij verzuim die kunnen leiden tot langdurige uitval. Regie ook bij de medewerker kunnen neerleggen waardoor de autonomie vergroot wordt. De manager de juiste vragen kunnen laten stellen in gesprekken over verzuim en kans op verzuim.

8 Benutten potentieel in logistieke organisaties. Data 20 mei 2014 Tijd uur (inclusief broodjesmaaltijd) 3 punten aangevraagd 65,- (Gratis voor partners van het Member Benefit Program) Vavia is een verandermanagement-specialist. Het resultaat wat VAViA hun klanten levert is een Succesvolle Organisatie door Schitterende Mensen. VAViA kijkt onbevangen naar talent van medewerkers en leiding met als doel deze talenten te benutten en te ontwikkelen in het verandertraject. Met als resultaat een blijvende prestatie-verbetering, meer plezier in het werk en een hierdoor dalend verzuim. Eerder al leverde VAViA diverse bijdragen aan door Occure georganiseerde workshops en nascholingen, maar ook aan het congres met betrekking tot duurzame inzetbaarheid. Inhoud interactieve workshop Hoe zijn processen, systemen en mens en organisatie te verbeteren, zodat er logistieke topprestaties worden geleverd? Wat is de samenhang tussen medewerkerstevredenheid, ziekteverzuim,en veiligheid en de mate waarin medewerkers meedenken en met verbetersuggesties komen? Leerdoel Deze praktijkgerichte workshop zorgt er voor dat u als professional weet wat de samenhang is tussen medewerkerstevredenheid, ziekteverzuim, en veiligheid en de mate waarin medewerkers meedenken en met verbetersuggesties komen? U leert te adviseren omtrent het creëren van een vitale omgeving waar medewerkers met passie en plezier werken en waar ze worden uitgedaagd op hun kracht en talenten. Inleiding De praktijk en wetenschappelijk onderzoek tonen aan dat medewerkers die met passie en plezier werken vitaler zijn en voor betere resultaten zorgen. Dit alles leidt tot een gezonde organisatie waar werken leuk is en waar men met elkaar blijvend tot grootse prestaties komt. In een interactieve workshop wordt de samenhang tussen medewerkers-tevredenheid, ziekteverzuim, en veiligheid en de mate waarin medewerkers meedenken duidelijk. Aan de orde komen onderwerpen als Sociale Innovatie en de Value Profit Chain en duurzaam verbeteren. Hierbij wordt waar mogelijk casuïstiek van de deelnemers gebruikt om de directe toepasbaarheid nog meer te vergroten.

9 Verzuimmanagement & Reintegratie van patiënten met (ischemische) hartziekten. Data 28 oktober 2014 Tijden uur (inclusief lunch) 6 punten 295,- (Gratis voor partners van het Member Benefit Program) Organisatie in samenwerking met Kenniscentrum Hart en Arbeid Trainer: Zabier Namdar, bedrijfsarts Doel: Deskundigheidsbevordering voor arboprofessionals m.b.t. verzuimmanagement & reintegratie van patiënten met (ischaemische) hartziekten. Opzet: presentatie, interactief (vraag en antwoord), oefeningen met cases. Hartfunctie -Basisprincipes anatomie en fysiologie -Basisprincipes coronairangiografie -Basisprincipes fietsergometrie Ziektebeelden -Angina Pectoris -Myocardinfarct Re-integratie a. Richtlijnen -NVAB ischaemische hartziekten -STECR Reïntegratie richtlijnen Angina Pectoris -STECR Reïntegratie richtlijnen Myocardinfarct Praktijkvoorbeeld Re-integratie vervolg b. Cardiale belastbaarheid -objectieve parameters -subjectieve parameters c. Belasting/belastbaarheidsonderzoek met FML d. Communicatie met de cardioloog -welke specifieke vragen stel je aan de cardioloog Oefeningen/cases (Inbreng van deelnemers) Deze cursus zal waarschijnlijk samen gaan met mogelijkheid uw apparatuur te laten calibreren: indien u belangstelling heeft, laat dat weten via

10 Nascholing Zuid-Afrika Data 3-6 november 2014 Zuid-Afrika Inclusief voorbereidende bijeenkomst en afsluitende bijeenkomst is deze cursus voor bedrijfsartsen geaccrediteerd met 31 punten!! Voorbereidingsbijeenkomst Samenwerken aan duurzame inzetbaarheid; werk als waarde Een nascholing in Zuid-Afrika voor bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en alle professionals die zich bezig houden met duurzame inzetbaarheid; 3 november tot en met 6 november Inclusief voorbereidende bijeenkomst en afsluitende bijeenkomst is deze cursus voor bedrijfsartsen geaccrediteerd met 31 punten!! Data 5 juni 2014 Tijd uur (inclusief broodjesmaaltijd) 3 punten voor bedrijfsartsen Voor arbeidsdeskundigen in aanvraag De kosten voor deze bijeenkomst bedragen 42,50 excl. BTW. Deelnemers aan de nascholing in november zullen deze kosten mogen aftrekken van de kosten van die nascholing. Vraag de brochure aan via KOM NAAR DE VOORBEREIDENDE EN INFORMATIE-BIJEENKOMST IN ETTEN-LEUR; 5 JUNI A.S., UUR!!

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

Informatiebrochure 1

Informatiebrochure 1 Informatiebrochure 1 SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@samen.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen STUDIEGIDS ARTRA Arbeidsmarkttrainingen Inhoudsopgave Welkom! 3 Algemeen 4 Kennistrainingen 6 n Basisopleiding Intercedent 7 n Basisopleiding Intercedent (E-learning incl. examentraining) 8 n Poolse Basisopleiding

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Wat u kunt lezen in de Livvit Gids

Wat u kunt lezen in de Livvit Gids Livvit Gids 2013 2 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids De hogescholen hebben voor de ondersteuning van hun gezondheidsmanagement weer voor Livvit gekozen, en zo hun vertrouwen uitgesproken in Zilveren Kruis

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato INDIVIDUEEL LOOPBAAN BUDGET. Overzicht van Trainingen & Workshops

Expertisecentrum Plato INDIVIDUEEL LOOPBAAN BUDGET. Overzicht van Trainingen & Workshops Expertisecentrum Plato INDIVIDUEEL LOOPBAAN BUDGET Overzicht van Trainingen & Workshops HET INDIVIDUEEL LOOPBAAN BUDGET OM MEDEWERKERS TE ONDERSTEUNEN EN TE STIMULEREN IN HUN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Catalogus. Diensten en producten

Catalogus. Diensten en producten Catalogus Diensten en producten 2013 Diensten en producten 2013 Op zoek naar een geschikte training of cursus? Werkgevers vereniging Salus Gelria biedt u deze aan! Wie vooruit wil als organisatie of professional,

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

/ Humare Opleidingen. Inleiding

/ Humare Opleidingen. Inleiding Inleiding AdviesDevies van Jos Borsboom en Humare Opleidingen van René Huele werken samen. Wij delen de visie op leren. Vanuit het oogpunt van kwaliteit vinden wij het belangrijk om de continuïteit te

Nadere informatie

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens IK WERK AAN WERK ( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014 Johan Weevers/Karin Boelens Inhoud 1 Woord vooraf... 2 2 De kern van Oosterpoort... 3 2.1 Waarom bestaat Oosterpoort?...

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod Competentiegericht trainen Molijn Training Trainingsaanbod Het zijn niet de sterksten en ook niet de slimsten die overleven, maar degenen die zich het best aanpassen aan de veranderende omstandigheden

Nadere informatie