Handleiding. Nationale AdaptatieScan Versie 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding. Nationale AdaptatieScan Versie 1.0"

Transcriptie

1 Handleiding Nationale AdaptatieScan Versie 1.0

2

3 1 INLEIDING IN ADAPTATIESCAN STARTEN VAN DE ADAPTATIESCAN WELKOM INLOGGEN Account aanmaken Inloggen als gast STARTSCHERM MIJN WERELD DE ADAPTATIESCAN UITVOEREN KLIMAATVERANDERINGEN MIJN WERELD MAATREGELEN VERWERKEN RESULTATEN IN DE ADAPTATIESCAN GEBEURTENISSEN IN DE SECTOREN AANPASSEN AAN DE GEBEURTENISSEN Oorzaken Gevolgen Mogelijke maatregelen Overige relaties REPORTAGE OPSLAAN, LADEN, ZOEKEN EN MENU OPSLAAN LADEN ZOEKEN MENU COMMENTAAR GEVEN...16

4 1 Inleiding in AdaptatieScan De AdaptatieScan is een on-line instrument dat u kan assisteren bij het evalueren van bestaand beleid ten aanzien van klimaatverandering. Daarnaast geeft het instrument een overzicht van de mogelijke adaptieve maatregelen ten behoeve van het klimaatbestendig(er) worden. De basis van de Scan is een database waarin causale relaties gelegd zijn tussen de effecten van klimaatverandering, de maatregelen en de gevolgen van deze maatregelen. Opbouw van de database De data bases is opgebouwd uit de oorzaak - gevolg relaties met betrekking tot klimaatveranderingen die op dit moment bekend zijn. In de database komen de volgende grootheden voor: Klimaatveranderingen Dit zijn de veranderingen voor 2050 zoals die in de KNMI06 scenario s voor Nederland zijn beschreven: Verdamping neemt toe Gemiddelde temperatuur neemt toe Enz. Scenario s Het KNMI heeft onderscheid gemaakt in vier scenario s (G, G+, W, W+). Sommige klimaatveranderingen komen niet in alle scenario s voor. De adaptatiescan biedt de mogelijkheid de gevolgen van alle klimaatveranderingen tegelijk te beschouwen, een specifiek scenario te selecteren, één of meer specifieke klimaatveranderingen te selecteren (en zo zelf een scenario met klimaatveranderingen naar keuze samen te stellen). Gebeurtenissen De klimaatveranderingen kunnen uiteenlopende gevolgen hebben in de samenleving. We noemen dit in de scan gebeurtenissen. De klimaatverandering verdamping neemt toe kan bijvoorbeeld leiden tot de gebeurtenis meer branden. 2 e orde gebeurtenissen Gevolgen van klimaatveranderingen, zoals meer branden, kunnen zelf ook weer gevolgen hebben, bijvoorbeeld slechtere luchtkwaliteit. Met andere woorden gevolgen van gevolgen. Ook deze 2 e orde gebeurtenissen zijn in de database opgenomen. Sectoren Gebeurtenissen vinden plaats in maatschappelijke sectoren. Sommige gebeurtenissen kunnen plaats vinden in meerdere sectoren: meer branden bijvoorbeeld zowel in de sectoren natuur als in de sector gebouwde omgeving. Een aantal van de opgenomen sectoren: Gebouwde omgeving Energie Glastuinbouw Toerisme en recreatie Enz. Maatregelen Maatregelen zijn ingrepen in de maatschappij die de gevolgen van klimaatverandering kunnen beïnvloeden: versterken, verzachten of wegnemen. Maatregelen zijn altijd gericht op gebeurtenissen in een sector. Actoren De adaptatiescan is vooral gericht op gebruik door lokale beleidsmakers (gemeenten, waterschappen, provincies). Een maatregel valt altijd binnen het beleidsdomein van een bestuurslaag; soms één, soms

5 meerdere te gelijk. (Voor enkele maatregelen kon overigens niet een verantwoordelijke bestuurslaag worden aangewezen). Relaties in de database Alle relaties in de database hebben een richting. Klimaatveranderingen zorgen er voor dat een gebeurtenis meer of minder voorkomt. En ook maatregelen zorgen er voor dat een gebeurtenis meer of minder voorkomt. Ook maatregelen die ten gevolge van 2 e orde gebeurtenissen worden genomen, kunnen weer invloed uitoefenen op 1 e orde gebeurtenissen. Klimaatveranderingen (verdamping neemt toe) Gevolgen (meer branden;.) In sectoren (bebouwde omgeving; natuur; ) Eventueel: 2 e orde Gevolgen (slechte luchtkwaliteit;...) In sectoren (bebouwde omgeving; natuur; ) maatregelen (hulpdiensten professionaliseren) Door actoren (Rijk; provincie; ) Eventueel nog meer: maatregelen ( ) Door een actoren ( )

6 2. Starten van de AdaptatieScan 2.1 Welkom Ga naar: Binnenkomst in het Welkomstscherm (Figuur 1) waar u op hier klikt. Figuur 1: Welkomstscherm AdaptatieScan 2.2 Inloggen Het inlogscherm geeft twee mogelijkheden. Een account aanmaken of inloggen als gast. Figuur 2: Inlogscherm Account aanmaken Een account aanmaken doet u als volgt: 1. Klik op het woord aanmelden in de bovenste zin in het onderste blok. 2. Vul het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in Gegevens gemarkeerd met een (*) zijn verplichte velden. 3. Klik, zodra alles ingevuld is, onderaan het scherm op Aanmelden. 4. Naar het opgegeven adres wordt een verstuurd met een link. Klik de link aan om het account te activeren. Wanneer het account geactiveerd is, kunt u inloggen.

7 2.2.2 Inloggen als gast Inloggen als gast, doet u door te klikken op het woord gast in de zin Ik wil toegang als gast. Hiermee kan gewerkt worden in en met de Scan maar er is geen mogelijkheden om werk op te slaan. 2.3 Startscherm Mijn wereld Zodra u ingelogd bent komt u de Scan binnen in Mijn wereld (Figuur 3). Hierin wordt uw wereld geschetst. Het scherm is verdeeld in een aantal onderdelen. Bovenin vindt u de knoppen Menu, Klimaatveranderingen, Mijn Wereld en Maatregelen en Verwerk. Deze middelste knoppen geven de databases van de Klimaatveranderingen en Maatregelen weer. De knop Mijn wereld geeft het onderstaande scherm weer (Figuur 3). Daarnaast is er de Verwerk knop die na elke wijziging gebruikt moet worden om de wijzigingen door te voeren. De menuknop wordt besproken in 4.4. Daaronder vindt u de Quick-view. Deze geeft op snelle wijze de gemaakte keuzes weer. Deze is te vergroten en te verbergen met de blauwe pijltjes links naast de Verwerk knop. De menuknoppen en de Quick-view blijven in elk onderdeel van de AdaptatieScan zichtbaar. Figuur 4: Mijn wereld Figuur 3: Mijn wereld

8 3 De AdaptatieScan uitvoeren N.b.: Standaard staan bij binnenkomst in de AdaptatieScan altijd alle Klimaatveranderingen en Maatregelen aan. De hieronder beschreven schermen kunt u bovenin het scherm vinden: de gekleurde knoppen en in de Quick-view. 3.1 Klimaatveranderingen Figuur 4: Pulldown Klimaatveranderingen Klimaatveranderingen zijn de effecten van klimaatverandering, gebaseerd op de Scenario s van het KNMI. Hierin kunt u selecteren welke Klimaatverandering u relevant vindt, of u kunt ze allemaal aan of uit zetten en u kunt kiezen tussen de verschillende KNMI Klimaatscenario s (G, G+, W en W+). Door met uw muis op het woord scenario te gaan staan komen deze keuzes naar beneden (Figuur 4). Door een van de scenario s aan te klikken zal een aantal vinkjes in het vak Klimaatveranderingen aan of uit gaan. 3.2 Mijn Wereld De grijze balken in de onderste helft van het scherm (Figuur 3 en 5) zijn de verschillende sectoren waarin Adaptatie van toepassing is. Deze balken kunt u naar wens verwijderen en terugzetten in Mijn wereld, afhankelijk van uw werkveld. Het verwijderen doet u door te klikken op het rode kruisje in de Figuur 5: Sectorbalken met verwijderde sector linker bovenhoek (Figuur 5). De sector balk zal in de kolom verwijderd aan de rechter zijde van het scherm geplaatst worden. Om een sector weer toe te voegen klikt u op het groene plusje. Wanneer u een sector verwijderd kunt u deze niet meer bekijken vanuit andere schermen. Wilt u deze wel bekijken zult u ze weer toe moeten voegen aan Mijn wereld. Het verwijderen van een sector betekend dat ook alle relaties die in deze sector zitten niet meer verwerkt worden. 3.3 Maatregelen In het maatregelenscherm kunt u de te nemen of genomen maatregelen en uw actoren kiezen. De actoren staan direct onder de Quick-view (Figuur 6). De keuze van actor heeft gevolgen voor de mogelijke maatregelen. Er is onderscheid gemaakt op welk(e) niveau(s) een maatregel aangestuurd kan worden of onder welke invloedsfeer het valt. Een gemeente kan geen maatregelen inzetten door het Waterschap bepaald worden. Wanneer u een Actor filtert (op de zelfde wijze als Sectoren in Mijn wereld) zullen de bijbehorende Figuur 6: Actorenscherm

9 maatregelen ook gefilterd worden of, als de maatregel aangevinkt is, licht kleuren (Figuur 7). Wilt u alle mogelijke maatregelen kunnen blijven zien, filtert u geen actor. De maatregelen die niet meer te nemen zijn, doordat de Actor uitgeschakeld is, zullen geplaatst worden onder in het scherm onder de kop Maatregelen van gefilterde actoren (Figuur 8). Dit scherm kan, met het aanklikken van het pijltje, uitgeklapt worden waardoor de niet te nemen maatregelen zichtbaar worden. N.b.: De database bevat een aantal maatregelen wordt op het niveau van het individu of bedrijven en buiten de invloedsfeer van de overheid liggen. Genomen en zal daarom te alle tijden lichtgrijs gekleurd zijn. Figuur 7: Maatregelen balken 3.4 Verwerken Figuur 8: Maatregelen van gefilterde actoren Zodra u alle gewenste keuzes gemaakt heeft in Mijn wereld, wordt het tijd om te verwerken (Figuur 9). Dit doet u na elke verandering die u aanbrengt in uw wereld. Zonder doorrekenen, zullen de resultaten niet wijzigen. Figuur 9: Verwerk knop.

10 4 Resultaten in de AdaptatieScan Nadat alle keuzes gemaakt zijn, kunnen de resultaten onderzocht worden. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe dat gedaan kan worden. 4.1 Gebeurtenissen in de sectoren Figuur 10 Door in de sectorbalk op het groene pijltje te klikken (Figuur 10) wordt het scherm uitgeklapt. In het uitgeklapte scherm staan balkjes met pijlen of vraagtekens (Figuur 11). Deze balkjes geven gevolgen weer van de veranderingen in het klimaat, in het door u gekozen scenario. De pijltjes geven de richting aan. Hierbij geldt: = kenmerk neemt toe; = kenmerk neemt af;? = zowel af- als toename van het kenmerk. Zo zal als gevolg van het gekozen scenario (bijv. scenario G met alle maatregelen uit) in de sector Bebouwde omgeving het aantal Branden toenemen en de Luchtkwaliteit afnemen. Met de Ruimteclaim zal niets gebeuren en voor Overstromingsrisico zijn er zowel af- als toenemende factoren. N.b.: Wanneer er oorzaken zijn die een toename veroorzaken en oorzaken die een afname veroorzaken, zal er een vraagteken komen te staan bij de betreffende gebeurtenis (deze versie van de scan is niet in staat om het netto effect te bepalen). Doel hiervan is een discussie op gang te brengen. Al naar gelang de wijzigingen die u doorvoert in het scenario of in de Maatregelen zullen de pijltjes zich blijven aanpassen en weergeven wat de gevolgen zijn van de ontstane situatie. Figuur 11: Uitgeklapte sectorbalk met kenmerken 4.2 Aanpassen aan de gebeurtenissen Nu bekend is wat de gevolgen zijn, van klimaatverandering in de sector Bebouwde omgeving, is de volgende stap het uitzoeken hoe aan de gevolgen aan te passen is. Door in een van de blokjes op het groene pijltje te klikken wordt deze open geklapt en komen er drie stukken informatie tevoorschijn (Figuur 12). In dit voorbeeld wordt het gevolg Koelbehoefte neemt toe uit de sector Bebouwde omgeving gebruikt Oorzaken De bovenste blokjes onder de uitgeklapte gebeurtenis geven aan wat de oorzaken zijn van het stijgen van de koelbehoefte. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de oorzaken vanuit Klimaatveranderingen, aangegeven in het groen, en de invloed van genomen Maatregelen, aangegeven in het rood (Figuur 13). Deze blokken staan ook onder elkaar in het oorzakenblok. Er zullen geen twee blokken volledig gelijk zijn.

11 4.2.2 Gevolgen Onder de oorzaken staan de gevolgen van het stijgen van de Koelbehoefte. Doordat de Koelbehoefte stijgt, (pijltje onder bij ) zullen de Energiekosten in de sector Bedrijven n.e.g. (niet eerder genoemd) ook stijgen (pijltje onder daar). Tegelijkertijd zal in de Sector Bedrijven n.e.g. bij het gevolg Energiekosten, zal het toenemen van de Koelbehoefte genoemd worden als een van de oorzaken Mogelijke maatregelen In het onderste blok staan de Maatregelen die genomen kunnen worden tegen het stijgen van de Koelbehoefte. U ziet in het voorbeeld Slim ventileren in het lichtgrijs staan (Figuur 12). Dit betekend dat het niet mogelijk is deze maatregel onder uw bevoegdheid te nemen. (Toevallig is dit een actor die niet gekozen kan worden.) Wanneer u de maatregel Groene (vegetatie) daken aanklikt zult u zien dat deze rood kleurt. Dat betekend dat er een wijziging plaatsgevonden heeft zonder dat er doorgerekend is. Wilt u zien welke gevolgen de maatregelen heeft, dan klikt u op verwerk. Het gevolg Koelbehoefte heeft nu een vraagteken gekregen. U ziet dat er onder de groene oorzaken een rode oorzaak verschenen is (Figuur 13). Dit is de maatregel Groene (vegetatie) daken die u genomen heeft. Als gevolg daarvan zult u moeten beslissen wat de reactie van de Energiekosten zal zijn. Figuur 12: Gebeurtenis blok met oorzaken vanuit Klimaatveranderingen

12 Figuur 13: Gevolgen blok met oorzaken vanuit Klimaatveranderingen en Maatregelen Overige relaties Naast het bekijken van de gebeurtenissen in één specifiek onderdeel, kunt u op alle teksten in alle blokken klikken.

13 Maatregelen In het scherm Maatregelen, vindt u, onder de Actoren, een overzicht van de mogelijke Maatregelen. Net als de blokjes van de Sectoren, zijn de blokken van de Maatregelen open te klappen (Figuur 14). In het opengeklapte scherm zijn vier stukken informatie te vinden. Allereerst de actor die de maatregel kan aansturen of beïnvloeden. In dit geval (Groene (vegetatie) daken) is dat de gemeente. Daarna de Bron; waar is de maatregel aan ontleend en als laatste gevolgen van het nemen van deze maatregel. In elke maatregelscherm is te zien welke uitwerking de maatregel heeft op gebeurtenissen in sectoren. Figuur 14 is te lezen dat de maatregel Groene (vegetatie) daken de Koelbehoefte, Warmtevraag en Wateroverlast in de Bebouwde omgeving af nemen. De toelichting geeft een beschrijving en andere additionele informatie over de maatregel. Dit kan een tekstuele toelichting zijn of een verwijzing In dit scherm bestaat ook de mogelijkheid om de gevolgen aan te klikken. Hierdoor wordt u direct naar Mijn wereld geleidt. Figuur 14: Maatregelen scherm Klimaatveranderingen In het scherm van de Klimaatveranderingen staat een overzicht dat vergelijkbaar is met dat van de Maatregelen (Figuur 15). In dit scherm zijn de gevolgen te vinden van de verandering. Zo zijn de gevolgen van deze Klimaatverandering Gemiddelde neerslaghoeveelheid in de zomer neemt toe onder andere dat de Duur van Hoogwater in de rivieren toeneemt en dat de Verdroging afneemt. Evenals in het andere scherm, is het ook hier mogelijk om de gevolgen aan te klikken waardoor direct Mijn wereld geopend wordt. Figuur 15: Klimaatveranderingen scherm

14 5. Reportage De AdaptatieScan geeft de mogelijkheid tot het maken van een overzicht van de gemaakte keuzen. Rechts boven in het menu vindt u het rapportage icoontje naast het schijfje. Wanneer u hier op klikt, komt u in een nieuw scherm, het rapportagescherm (figuur 17). Figuur 16: Rapportage functie In figuur 17 is het nieuwe scherm weergegeven, dit is het volledige overzicht. Alle aangevinkte opties zijn hierin vermeld. Dit betekent dat, wanneer het model gewijzigd wordt, dit overzicht ook wijzigt. Het scherm geeft een drietal mogelijkheden. Afdruk Weergave geeft direct een scherm dat geprint kan worden. Terug naar het model geeft de mogelijkheid om terug te gaan naar het model waar gewenste wijzigingen aangebracht kunnen worden. Rapport als PDF maakt van het overzicht automatisch een PDF bestand. Vanuit de Afdruk weergave gaat u terug naar het overzicht doormiddel van Scherm Weergave rechts bovenin het scherm. Figuur 17: Rapportage mogelijkheden en overzicht

15 6 Opslaan, laden, zoeken en menu Figuur 18: Opslaan/ laden 6.1 Opslaan Als u een account heeft in de Scan, dan heeft u de mogelijkheid om op te slaan. Dit kunt u doen via het schijfje links van de Verwerk knop (Figuur 18). Wanneer u op wilt slaan, gaat u met uw muis op het schijfje staan waardoor er een scherm naar beneden zal komen (Figuur 19). U kiest een naam en klikt op Opslaan als. Uw situatie van dat moment zal opgeslagen worden. 6.2 Laden Figuur 19: Menu voor opslaan Om een opgeslagen file te laden, gaat u op het schijfje links van de Verwerk knop staan. U zult zien dat in het naar beneden komende scherm de door u opgeslagen file staat. Door op het blauwe blokje te klikken zal de file geopend worden (Figuur 20). Daarnaast is het mogelijk dat u een paars balkje krijgt in dit scherm. Dit betekend dat u toegang heeft tot een vooraf aangemaakt model. U kunt dit zelf niet wijzigen. Doormiddel van het schijfje er achter kunt u uw wijzigingen snel opslaan. De prullenbak verwijdert de file. Figuur 20: Menu na opslaan 6.3 Zoeken De Scan heeft geen eigen zoekfunctie. De Windows zoekwijze Ctrl+f werkt wel. 6.4 Menu Om uit de AdaptatieScan uit te loggen, gaat u linksboven op menu staan. Er komt een scherm naar beneden waarin uitloggen staat. Onder de uitlog optie, staat de mogelijkheid tot het wijzigen van uw profiel.

16 7 Commentaar geven Voor u als expert bestaat de mogelijkheid tot het geven van commentaar op de AdaptatieScan. In elk balkje dat informatie bevat, ziet u, wanneer u er op staat met de muis, een envelop verschijnen (Figuur 21). Niet alleen in deze balk ziet u deze envelop, maar ook in alle andere balkjes zult u deze envelop vinden. Wanneer u hierop klikt, komt het Figuur 21: Sectorbalkje met envelop commentaar scherm (Figuur 22) tevoorschijn. Hierin kunt u de opmerkingen geven die u relevant acht voor de AdaptatieScan. U kunt alle velden, zo nodig, naar wens wijzigen en bij de opmerking kunt u uw daadwerkelijke commentaar geven. Wanneer u op verstuur klikt, wordt de informatie naar ons verstuurd. Figuur 22: Commentaar scherm Bij vragen kunt u terecht bij Tjidsger Wierda op of op telnr. +31(0)

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opstarten en inloggen, overzicht startscherm, uitleg symbolen Hoofdstuk 2: aanmaken relaties Hoofdstuk 1: Opstarten

Nadere informatie

Web Presence Builder. Inhoud

Web Presence Builder. Inhoud Web Presence Builder Inhoud Inhoud... 1 Wat is Web Presence Builder?... 2 Het categoriescherm... 2 De eerste stappen naar een eigen website... 3 Onderwerp selecteren en website naam aanpassen... 3 Vooraf

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding De Liemers Helpt Partner handleiding Je kunt de actuele versie van onze handleiding downloaden op: http://www.deliemershelpt.nl/partner-worden/partner-worden.html Registreren Om een account aan te maken

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Winkelparade.nl. De krant voor winkelen in Nederland. Handleiding Winkelparade Parade Basis

Winkelparade.nl. De krant voor winkelen in Nederland. Handleiding Winkelparade Parade Basis Winkelparade.nl De krant voor winkelen in Nederland Handleiding Winkelparade Parade Basis Inhoudsopgave Inloggen...3 Het hoofdmenu...4 Mijn zoekwoorden invoeren of wijzigen... 5 Een nieuw nieuwsbericht

Nadere informatie

Via www.digitaalveiligheidsplan.nl bent u terechtgekomen bij het Digitaal Veiligheidsplan.

Via www.digitaalveiligheidsplan.nl bent u terechtgekomen bij het Digitaal Veiligheidsplan. Wanneer u wilt werken met het Digitaal Veiligheidsplan kunt u zich intuïtief laten leiden door de tool. Wanneer u er niet helemaal uitkomt vindt u in deze handleiding antwoord op al je vragen. We loodsen

Nadere informatie

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl [Geef tekst op] 1. Inloggen Ga naar: http://www.rallykaart.nl/g2 Klik rechtsboven op Inloggen Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat u van ons hebt ontvangen en

Nadere informatie

ISY2CONNECT. Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE

ISY2CONNECT. Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE ISY2CONNECT Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE ISY2CONNECT Inhoud INLOGGEN EN REGISTREREN... 2 PROFIEL INSTELLINGEN... 2 PAGINA S... 4 AGENDA... 5 BEHEER MENU... 6 AANMAKEN OPENBAAR EVENEMENT...

Nadere informatie

Handleiding VKKOnline

Handleiding VKKOnline Handleiding VKKOnline Welkom bij de Online cursus van de Vrij-Katholieke Kerk. Deze handleiding neemt je bij de hand om de cursus te kunnen starten. 1 Donatie Het volgen van de cursus is kosteloos. Wel

Nadere informatie

NEW WAVE TEXTILES HANDLEIDING WEBSHOP

NEW WAVE TEXTILES HANDLEIDING WEBSHOP NEW WAVE TEXTILES HANDLEIDING WEBSHOP 0 INHOUD 1. Snel bestellen 2 2. Mijn Account 3 3. Product zoeken 5 4. Productinformatie quickview 6 5. Productinformatie uitgebreid 8 6. Winkelkar bestelling plaatsen

Nadere informatie

Handleiding. Volgsysteem v2.2. Professioneel Account

Handleiding. Volgsysteem v2.2. Professioneel Account Handleiding Volgsysteem v2.2 Professioneel Account Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Inloggen 3 2 Het menu 4 3 Groepen 5 4 Deelnemers 6 5 Huiswerk 9 6 Extra materiaal 11 7 Resultaten 12 8 Berichten 13 9 Forum

Nadere informatie

Digitaal aanvragen Vierjarige regeling in het kader van het Kunstenplan 2017-2020

Digitaal aanvragen Vierjarige regeling in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 Digitaal aanvragen Vierjarige regeling in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 Inhoudsopgave Account aanmaken voor het aanvragen van Vierjarige subsidie 2017-2020... 2 Het aanvraagformulier openen...

Nadere informatie

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f. 2014 1 2 Notities Inhouds opgave Hoe log ik in? 4 Een pagina toevoegen. 5 Een pagina vullen/aanpassen. 7 Een pagina verwijderen. 8 Een sjabloon kiezen.

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in.

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inloggen... 2 Inloggen... 2 Wachtwoord wijzigen... 3 Postvak IN... 4 Controleren op nieuwe E-mail... 4 Bericht schrijven... 5 Ontvangers toevoegen... 5 Antwoorden... 10

Nadere informatie

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Inloggen Ga via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome of firefox) naar www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl/typo3 U ziet vervolgens

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Gebruiker Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Schermindeling... 6 2 Beheerportal...

Nadere informatie

Producten toevoegen. Inleiding

Producten toevoegen. Inleiding Producten toevoegen Inleiding...1 Stap 1: Instellingen controleren...2 Stap 2: Menu's aanmaken...3 Stap 3: Producten toevoegen...4 Producten overzicht...5 Product verwijderen...5 Menu/submenu verwijderen...5

Nadere informatie

1 Inleiding. WIND Internet / www.windinternet.nl 1

1 Inleiding. WIND Internet / www.windinternet.nl 1 1 Inleiding Om de Webshop goed te kunnen beheren is het noodzakelijk dat u kennis heeft van een aantal componenten. Door alle handelingen die nodig zijn te beschrijven wordt u in staat gesteld het beheer

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door:

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door: Gebruikershandleiding e-kracht is ontwikkeld door: Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Het e-kracht account...4 2.1 Contacten toevoegen... 6 2.2 Een dagboek bijhouden... 7 2.3 Links beheren... 8 2.4 Een fotoalbum

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Handleiding Elektrocrack

Handleiding Elektrocrack Handleiding Elektrocrack Homepagina 2 Log in 3 Dashboard 4 Quiz aanmaken 5 Filter 6 Vragen 7 [i] Detail 8 Mijn Quiz 9 Dashboard 11 Documenten 12 Offline versie 13 Speel het spel 14 Spelvenster 15 Opties

Nadere informatie

Welkom op de testsite van kunstcms!

Welkom op de testsite van kunstcms! Welkom op de testsite van kunstcms! Hieronder volgt een tutorial voor een aantal handelingen die u moet uitvoeren: maken van een nieuwe pagina afbeeldingen in een galerie toevoegen tekst maken Volg de

Nadere informatie

Inloggen in AccountView online voor Mac OS 30 april 2015 versie 9.1 en hoger

Inloggen in AccountView online voor Mac OS 30 april 2015 versie 9.1 en hoger Inloggen in AccountView online Welkom bij eserviceware! Deze handleiding begeleidt u bij de stappen die nodig zijn voor het inloggen in AccountView online. Wanneer u gebruik maakt van een Apple computer,

Nadere informatie

OFFICE 365. Start Handleiding Medewerkers

OFFICE 365. Start Handleiding Medewerkers OFFICE 365 Start Handleiding Medewerkers Meer info: Naast deze handleiding is er zeer veel informatie reeds voorhanden op het internet of door op het vraagteken te klikken in de Office 365 omgeving. Ook

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

Handleiding. WordPress. Deel 1: Werken met het WordPress CMS PROFI-WEB.

Handleiding. WordPress. Deel 1: Werken met het WordPress CMS PROFI-WEB. Handleiding WordPress Deel 1: Werken met het WordPress CMS PROFI-WEB www.profi-web.nl 1 Handleiding WordPress door Profi-Web INHOUD Inloggen... 2 Pagina s Beheren... 3 Pagina Overzicht... 3 Pagina Toevoegen...

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Image Manager hoofdscherm... 2 1.1 Onderdelen van het venster... 2 1.2 Het scherm veranderen... 2 1.3 Een andere

Nadere informatie

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen OFFICE 365 Start Handleiding Leerlingen Meer info: Naast deze handleiding is er zeer veel informatie reeds voorhanden op het internet of door op het vraagteken te klikken in de Office 365 omgeving. Ook

Nadere informatie

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer Auteur: Niels Bons Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie 2014, Provincie Fryslân Uitgegeven in eigen beheer (mail@infofryslan.nl) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces)

Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Versie 2.1 19-02-2013 1 Index 1. Inleiding 3 2. Opstarten Worklist 4 a. Start goedkeurproces 4 b. Inloggen 5 c. Overzicht 6 3. Aanstelling goedkeuren/afwijzen

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

INA. Gebruikershandleiding

INA. Gebruikershandleiding INA Gebruikershandleiding 1 In deze handleiding: 1. Aan de slag met INA 1.1 Introductie 1.2 Release note 1.3 Inloggen en wachtwoord vergeten service 1.4 INA Personen- en Familierecht 2 Start een nieuwe

Nadere informatie

Handleiding LCC Benchmarking Tool

Handleiding LCC Benchmarking Tool Handleiding LCC Benchmarking Tool Stap1. De tool http://benchmarking.zorgenbouw.nl opent met de onderstaande pagina. Op de openingspagina voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in die u van de beheerder

Nadere informatie

Handleiding GlobeTrace Lite CMS V1.0

Handleiding GlobeTrace Lite CMS V1.0 GlobeTrace Lite App Dit is een handleiding voor het gebruik van het GlobeTrace Lite CMS. De GlobeTrace Lite App en het achterliggende systeem is volledig gratis te gebruiken. Mocht u vragen hebben over

Nadere informatie

OZO Handleiding 1. Voor gebruikers/deelnemers

OZO Handleiding 1. Voor gebruikers/deelnemers OZO Handleiding 1 Voor gebruikers/deelnemers Inleiding Deze handleiding legt u uit hoe u als gebruiker/deelnemer op overzichtelijke wijze de weg kunt vinden binnen de OZO website. Wilt u uitleg over de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding DigiCloud Portaal

Gebruikershandleiding DigiCloud Portaal Gebruikershandleiding DigiCloud Portaal Datum Ziedewij 3b Postbus 472 2990 AL Barendrecht T 088 3 444 777 E info@digisource.nl ABN AMRO Bank 56.32.60.858 IBAN NL69ABNA0563260858 BIC ABNANL2A K.v.K. Rotterdam

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Web boeking Van Duuren my.vanduuren.com. Versie 2.0

Gebruikershandleiding Web boeking Van Duuren my.vanduuren.com. Versie 2.0 Gebruikershandleiding Web boeking Van Duuren my.vanduuren.com Versie 2.0 1. Registratie en inloggen Voor u ligt de handleiding voor de Track & Trace en web boeking omgeving van Van Duuren Districenters.

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Dichtbij voor begeleiders

Handleiding Digitaal Dichtbij voor begeleiders Handleiding Digitaal Dichtbij voor begeleiders Mei 2014 Inhoudsopgave 1. Waar vind ik Digitaal Dichtbij? 03 2. Inloggen en starten 04 3. Mijn account 06 4. Digitaal Dichtbij: een overzicht 07 5. Het platform:

Nadere informatie

WIS Academie Manager -Handboek teamleider- Versie 19 december 2012

WIS Academie Manager -Handboek teamleider- Versie 19 december 2012 WIS Academie Manager -Handboek teamleider- Versie 19 december 2012 1. Inloggen Surf naar de website van de Academie Manager via: Kies rechts op de pagina voor het veld inloggen: Inlognaam:

Nadere informatie

Instructie t.b.v. gebruikers (versie )

Instructie t.b.v. gebruikers (versie ) Inhoudsopgave. Inloggen.... Contact maken met server.... Inloggen gebruiker figuur....3 Wachtwoord vergeten figuur.... Patiëntgegevens... 3. Openen patiënt dossiers... 3.. Startscherm zorgpad figuur 6...

Nadere informatie

Handleiding HWO V3. Versie:

Handleiding HWO V3. Versie: Handleiding HWO V3 Versie: April 2016 Inhoudsopgave INLOGGEN... 3 ZOEKFUNCTIES... 4 NIEUW STANDAARD PROTOCOL AANMAKEN... 7 PROGRAMMA AANMAKEN VOOR CLIËNT... 12 BESTAAND PROTOCOL BEWERKEN... 17 MAAK EIGEN

Nadere informatie

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties Handleiding Verenigingen en Organisaties Wij heten u hartelijk welkom bij, het platform waar de verbinding wordt gelegd tussen burgers, instellingen, bedrijven en verenigingen op een eenvoudige en gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd Introductie Deze handleiding heeft tot doel een eenvoudige stap voor stap handleiding te zijn voor eindgebruikers van CMS Made Simple

Nadere informatie

Over deze handleiding

Over deze handleiding Handleiding Inhoudsopgave Over deze handleiding 3 Het startscherm 4 Hoe werkt het 5 Upload media 6 Ontwerp een thema 8 Gebruik van de design editor 10 Plan je content 12 Over deze handleiding In deze handleiding

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

Handleiding GRAS. (Gebruikers registratie activiteiten systeem) Digitale tool voor het aanmelden van kinderen voor het naschoolse aanbod op school

Handleiding GRAS. (Gebruikers registratie activiteiten systeem) Digitale tool voor het aanmelden van kinderen voor het naschoolse aanbod op school Handleiding GRAS (Gebruikers registratie activiteiten systeem) Digitale tool voor het aanmelden van kinderen voor het naschoolse aanbod op school Juli 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Account registreren

Nadere informatie

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn.

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Aan de slag met de Bezoek je domein om de in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Volg de url 'administratie paneel' om in te loggen en de vervolgens in te stellen. Als eerst krijg je de

Nadere informatie

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in.

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in. Snel starten met Testweb PSL als coördinator WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Handleiding ZooEasy Online

Handleiding ZooEasy Online Handleiding ZooEasy Online Een nieuw account of een nieuw wachtwoord Wanneer voor u een nieuw account is aangemaakt, of als u via het inlogscherm een nieuw wachtwoord heeft aangevraagd, ontvangt u een

Nadere informatie

Jaarverslag en Jaarrekening 2013 App en website Gebruikershandleiding Release 6 13 juni 2014

Jaarverslag en Jaarrekening 2013 App en website Gebruikershandleiding Release 6 13 juni 2014 Jaarverslag en Jaarrekening 2013 App en website Gebruikershandleiding Release 6 13 juni 2014 Tekst, vormgeving en uitgave Gemeente Deventer, Copyright 2014 Gemeente Deventer, Alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Leerpaden maken. 1. Account en wachtwoord. 2. Maak een nieuw leerpad aan. 3. Inhoud aan een leerpad toe voegen. 4. Structuur aanbrengen op een pagina.

Leerpaden maken. 1. Account en wachtwoord. 2. Maak een nieuw leerpad aan. 3. Inhoud aan een leerpad toe voegen. 4. Structuur aanbrengen op een pagina. Leerpaden maken 1. Account en wachtwoord 2. Maak een nieuw leerpad aan. 3. Inhoud aan een leerpad toe voegen. 4. Structuur aanbrengen op een pagina. 5. Structuur aanbrengen met stappen 6. Structuur aanbrengen

Nadere informatie

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1 Handleiding planner Handleiding RoosterPlaats pagina 1 In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen een rooster kan maken. Voordat u kunt beginnen met het creëren van

Nadere informatie

Snel starten met Testweb Diagnose

Snel starten met Testweb Diagnose Snel starten met Testweb Diagnose WAAR? Je vind Testweb Diagnose op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb Diagnose INLOGGEN

Nadere informatie

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Algemeen... 2 Afspraken... 6 Synchroniseren... 6 Synchroniseren... 7 Export... 8 Filters... 9 * Er kan niet met Outlook Express gesynchroniseerd

Nadere informatie

Handleiding Plexus Portal

Handleiding Plexus Portal Handleiding Plexus Portal Update juni 2015 Belangrijke gegevens Het Collectebureau is bereikbaar tijdens kantoortijden via 033-3032661 (vanaf 29 juni 2015 tot eind november 2015) Of mail naar: collecte@alzheimer-nederland.nl

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

Basishandelingen OTYS Phoenix Algemene instructie voor launching customers OTYS Phoenix

Basishandelingen OTYS Phoenix Algemene instructie voor launching customers OTYS Phoenix Inhoudsopgave... 1 Inhoudsopgave... 1 Van start met Phoenix... 1... 1 Inloggen... 1 Beschikbare modules... 1 Uitloggen... 2 Dashboard... 2... 2 Portlets toevoegen... 2 Portlets verplaatsen... 2 Portlets

Nadere informatie

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BosorNet

Gebruikershandleiding BosorNet Gebruikershandleiding BosorNet Inhoud Diensten en roosters... 1 Wensen invoeren... 4 Diensten en roosters Je start BosorNet op in een browser (bijvoorbeeld Microsoft Explorer, Opera) met de link die je

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio

Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio Inhoud Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio 1 1 Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio (SVP) 1 2 Inloggen 2 3 Openingsscherm 4 3.1 Bovenste

Nadere informatie

Het bewaren waard handleiding

Het bewaren waard handleiding Het bewaren waard handleiding Wie heeft er niet een verzameling foto's en andere waardevolle documenten op zolder liggen die zorgvuldig in een schoenendoos worden bewaard? Op de website van Het bewaren

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

Handleiding Facebook. SIR-55 Handleiding Facebook 1

Handleiding Facebook. SIR-55 Handleiding Facebook 1 Handleiding Facebook Registreren Facebook is een social network waarbij mensen met elkaar in contact komen. Het is gratis en voor iedereen, vanaf 14 jaar en ouder, toegankelijk. In deze handleiding wordt

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

Producthandleiding. Toxic.nl Voor inhoudelijke vragen: toxic@sdu.nl of 070-3789184 Voor vragen over abonnementen: sales.toxic@sdu.

Producthandleiding. Toxic.nl Voor inhoudelijke vragen: toxic@sdu.nl of 070-3789184 Voor vragen over abonnementen: sales.toxic@sdu. Producthandleiding Toxic.nl Voor inhoudelijke vragen: toxic@sdu.nl of 070-3789184 Voor vragen over abonnementen: sales.toxic@sdu.nl of 070-3780162 HANDLEIDING TOXIC 2.0 V3.19apr2016 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

1. Inloggen Reizen monitoren Adressen toevoegen Nieuw adres toevoegen aan de app Adres verwijderen...

1. Inloggen Reizen monitoren Adressen toevoegen Nieuw adres toevoegen aan de app Adres verwijderen... Handleiding portaal Laatst bijgewerkt op: 11-05-16 Deze handleiding laat de belangrijkste schermen zien die u tegenkomt tijdens het gebruiken van het portaal van GoOV. INHOUDSOPGAVE 1. Inloggen... 2 2.

Nadere informatie

Handleiding Zarafa Webapp. The Best Open Source Email & Collaboration Software

Handleiding Zarafa Webapp. The Best Open Source Email & Collaboration Software Handleiding Zarafa Webapp The Best Open Source Email & Collaboration Software Door: Campai BV Tel. : 079-3637050 Tel. Support: 079-3637051 Gemaakt op: 22-03- 2013 Inhoud 1. Inloggen... 3 2. Settings (instellingen)...

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Secretaresse. Versie 2.1

Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Secretaresse. Versie 2.1 Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Secretaresse Versie 2.1 19-02-2013 1 Index 1. Inleiding 3 2. Opstarten Worklist 4 a. Inloggen 4 b. Overzicht 5 3. Formulier bekijken 6 a. Toelichting

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding ouder login Maakt u gebruik van of wilt u gebruik maken van de tussenschoolse opvang op PCBS De Kring, dan kunt u zich via de website

Nadere informatie

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen DOCENTEN HANDLEIDING Oktober 2009 E-mail: bedrijfsopleidingen@lumc.nl 2009 Alle rechten voorbehouden LUMC-Bedrijfsopleidingen Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. mijncaress Cliëntportaal. Versie: 3.0

Gebruikershandleiding. mijncaress Cliëntportaal. Versie: 3.0 Gebruikershandleiding mijncaress Cliëntportaal Versie: 3.0 Gebruikershandleiding mijncaress Cliëntportaal Versie 2.0 Pagina 1 van 19 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inloggen in het Cliëntportaal...

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl februari 2014 1 Inhoud Om te starten 3 Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 10 Dia exporteren naar toonbankkaart

Nadere informatie

Handleiding IVN Ledenadministratie

Handleiding IVN Ledenadministratie Handleiding IVN Ledenadministratie Versie 2.0, d.d. 28-02-2013 Inhoudsopgave 1. Accountrechten aanvragen p. 3 2. Inloggen p. 4 3. Ledenadministratie afdeling p. 6 4. Lid gegevens bewerken p. 8 5. Nieuw

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement Handleiding CROW Kennisbank Contentmangement 4-7-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels

Nadere informatie

Korte handleiding O365=Office 365

Korte handleiding O365=Office 365 Korte handleiding O365=Office 365 Inhoud 1. Inloggen... 2 2. Openingscherm... 3 3. Outlook... 4 4. Onedrive... 5 Document uploaden (4c)... 6 Nieuw document (4d)... 6 Document bewerken i. Word Online (4f)...

Nadere informatie

Magister 6 voor leerlingen en ouders

Magister 6 voor leerlingen en ouders Magister 6 voor leerlingen en ouders Opgemaakt: Jeanette van Heijst Datum: 03-02-2015 Inhoud Inloggen... 3 Wachtwoord opvragen... 3 Startschermen Magister 6 bij eerste inlog... 5 Schermen M6... 7 Vandaagscherm...

Nadere informatie

Handleiding Volgsysteem Oefenen.nl versie 3.0

Handleiding Volgsysteem Oefenen.nl versie 3.0 Handleiding Volgsysteem Oefenen.nl versie 3.0 Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl Foundation House Koninginnegracht 15 2514 AB DEN HAAG 070 762 2 762 info@oefenen.nl www.oefenen.nl Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER INLEIDING Voor de Veilig Thuis organisaties is in opdracht van de VNG blended learning trainingsmateriaal ontwikkeld door VanMontfoort en Augeo over de thema s Kindermishandeling

Nadere informatie

Handleiding Hootsuite

Handleiding Hootsuite Oktober 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Account aanmaken... 4 2. Wat is wat?... 6 3. Inrichten... 8 3.1 Tabs aanmaken... 8 3.2 Kolommen aanmaken... 8 4. Inrichten voor monitoring... 10 4.1 Zoekwoorden...

Nadere informatie

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Inleiding U kunt via internet de gegevens van de leden van uw afdeling bijhouden. Hieronder staan de mogelijkheden beschreven. Inloggen Om te kunnen werken

Nadere informatie

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl is een product van SkillSource. Maart

Nadere informatie

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Loonstroken inzien 5 4 Verlof 6 5 Verlofoverzicht afdeling / bedrijf 8 6 Verjaardagen 9 7 Declaraties en mutaties

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Tblox Gebruikershandleiding 2012 Versie 1.0 2012 Inhoudsopgave: Inloggen in Tblox blz 3 De Tblox omgeving blz 5 Een bestelling maken blz 6 Bestelling van een vrije tekstorder blz 11 2 Inloggen in Tblox

Nadere informatie

INA Gebruikershandleiding

INA Gebruikershandleiding INA Gebruikershandleiding Iudex Non Aestimat Inhoud 1. Aan de slag met INA 1.1 Introductie 1.2 Release note 1.3 Inloggen 1.4 INA Personen- en Familierecht 2 Start een nieuwe casus 3 Start een nieuwe berekening

Nadere informatie

Handleiding GRAS App. Inhoudsopgave

Handleiding GRAS App. Inhoudsopgave Handleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 1.1 Introductie... 2 2. Installeren van de app... 3 2.1. Installeren voor de iphone... 3 2.2 Installeren voor Android... 5 3. Functies van

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement Handleiding CROW Kennisbank Contentmanagement Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels in de navigatie...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de nieuwe fototool

Veelgestelde vragen over de nieuwe fototool Veelgestelde vragen over de nieuwe fototool 1. Hoe voeg ik foto s toe aan mijn profiel? 3 2. Hoe voeg ik klassenfoto s toe? 7 3. Hoe voeg ik fotoalbums toe? 11 4. Hoe zoek en bekijk ik klassenfoto s? 13

Nadere informatie

Handleiding bij WSM MailformGenerator

Handleiding bij WSM MailformGenerator 1. Voorwoord Welkom bij de handleiding voor de WSM MailformGenerator. Deze handleiding hebben we gemaakt om je snel en gemakkelijk uit te leggen hoe de WSM MailformGenerator werkt. Deze handleiding is

Nadere informatie

Telefoon: +31(0)50 3183031 Fax: +31(0)50 3181656 E-mail: Groningen@mennens.nl

Telefoon: +31(0)50 3183031 Fax: +31(0)50 3181656 E-mail: Groningen@mennens.nl Mennens Amsterdam BV Contactweg 40 1014 AN AMSTERDAM Postbus 8051 1005 AB AMSTERDAM Mennens Dongen BV Metaalstraat 5 5107 ND Dongen Postbus 260 5100 AG Dongen Mennens Groningen BV Duinkerkenstraat 33 9723

Nadere informatie

Handleiding Lab Safety Monitor Versie 16 juli 2009

Handleiding Lab Safety Monitor Versie 16 juli 2009 Handleiding Lab Safety Monitor Versie 16 juli 2009 LegioBox C3 Wireless Module Inhoud Inloggen... 3 Openingsscherm... 4 Navigatiebalk (figuur 2)... 4 Menubalk... 4 Datascherm... 5 Navigeren... 5 Hoe doe

Nadere informatie