EDUCAUSE 2004: IT From a Higher Vantage Point

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EDUCAUSE 2004: IT From a Higher Vantage Point"

Transcriptie

1 EDUCAUSE 2004: IT From a Higher Vantage Point

2 Colofon EDUCAUSE 2004: IT From a Higher Vantage Point Stichting SURF Postbus GG Utrecht T F E W Redactie: Wijnand Aalderink, Christelijke Hogeschool Windesheim, Marij Veugelers, Universiteit van Amsterdam, Auteurs Hanneke Becht, Universiteit Twente, Peter J. Dekker, Universiteit van Amsterdam, Esther de Groot, Universiteit Utrecht, Ria Jacobi, Rijksuniversiteit Groningen, Eja Kliphuis, Hogeschool INHOLLAND, Heino Logtenberg, Saxion Hogescholen, Ellen Rusman, Open Universiteit Nederland, Vormgeving Volta_ontwerpers, Utrecht Deze publicatie kan, zolang de voorraad strekt, worden besteld/ gedownload bij Stichting SURF via Stichting SURF ISBN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting SURF worden overgenomen en/of openbaar gemaakt.

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 EDUCAUSE 2004: IT From a Higher Vantage Point 6 3 Emerging Technologies and Practices 10 4 Leadership and Management 16 5 Library, Information Resources and Digital Content 22 6 Training and Support 28 7 Teaching and Learning 34 8 EDUCAUSE 2004: IT From a Higher Vantage Point (Executive summary) 40 Bijlage: Deelnemerslijst EduTrip Nederlandse presentaties op EDUCAUSE

4 Uiteraard zijn er excellente keynote sprekers die een zaal van 7000 deelnemers geïnteresseerd kunnen houden. Daarnaast presenteerder honderden bedrijven en instellingen zich op een grote beurs. 1Inleiding Wijnand Aalderink Christelijke Hogeschool Windesheim Marij Veugelers Universiteit van Amsterdam In oktober 2004 reisde voor de zesde keer een groep Nederlanders naar de jaarlijkse EDUCAUSE-conferentie in de Verenigde Staten. Deze conferentie is één van de grootste internationale bijeenkomsten rondom informatie- en communicatietechnologie (ICT) en onderwijs. EDUCAUSE is een non-profit organisatie die tot doel heeft het hoger onderwijs te verbeteren door zinvol gebruik van ICT. Meer dan 1900 instellingen in het hoger onderwijs, en bedrijven die zich richten op de ICT-markt in het hoger onderwijs, zijn lid van EDUCAUSE. Naast de 1712 instellingen uit de Verenigde Staten, zijn Canada en Australië goed vertegenwoordigd. Het jaarlijkse congres is voor een uiterst brede doelgroep van it-professionals toegankelijk: van onderwijskundigen en bibliothecarissen tot informatiemanagers en beleidsmakers. Onder het thema IT From a Higher Vantage Point, vond EDUCAUSE 2004 plaats van oktober in Denver, Colorado. Het programma was zoals elk jaar veelomvattend. De conferentie startte met een preconference waar men een halve dag of zelfs een hele dag deel kon nemen aan een workshop met een kleine groep geïnteresseerden. De conferentie zelf heeft een aantal tracks om deelnemers enigszins wegwijs te maken in de tientallen parallelsessies, productpresentaties, postersessies, birds of a feathermeetings en rondetafel-discussies voor special interest groups. EduTrip 2004 Het SURF-Platform ICT en Onderwijs heeft een traditie in het organiseren van de reis naar EDUCAUSE. Het doel van deze studiereis is om met collega s, uit het Nederlandse hoger onderwijs en aan het onderwijs gerelateerde bedrijfsleven, gezamenlijk zicht te krijgen op de huidige stand van zaken rondom ICT in de Amerikaanse instellingen voor hoger onderwijs en de betekenis daarvoor voor het hoger onderwijs in Nederland. Naast het verzamelen van kennis biedt de conferentie ook mogelijkheden tot netwerken met de (veelal) Amerikaanse deelnemers, en het uitwisselen van ervaringen met de Nederlandse collega s. Dit jaar gingen 50 deelnemers mee. De groep werkte volgens het vertrouwde concept van deze SURF-studiereis. Iedere deelnemer schrijft zich in voor een van de vijf conferentiethema s: - Emerging Technologies and Practices - Leadership and Management - Library, Information Resources, and Digital Content - Training and Support - Teaching and Learning Onder leiding van een EduGuide hebben de deelnemers zich voorbereid op het conferentiebezoek. Er is een gezamenlijke vraagstelling per thema geformuleerd die tijdens EDUCAUSE beantwoord moest worden. Alle deelnemers hebben meegewerkt aan de verslaglegging van presentaties en plaatsten meer dan 70 verslagen op de EduTrip 2004 website. De EduGuides hebben, vaak met medewerking van enkele deelnemers, het themahoofdstuk in dit rapport geschreven. Nieuwe opzet Dit jaar werd er door de organisatoren een nieuwe opzet geformuleerd voor deze EduTrip: toewerken naar een analyse van het thema onder andere met behulp van het houden van interviews. Bij het formuleren van de analyse werd ook een weging van de informatie tegen de achtergrond van de Nederlandse situatie meegenomen. In de conclusie is een 4

5 duidelijke link gelegd naar de Nederlandse situatie om zo de relevantie van de bevindingen van de Amerikaanse input te kunnen beoordelen. Veel EduGuides hebben samen met de deelnemers interviews afgenomen met een aantal belangrijke sprekers zoals Denise Eltouncy, Robert Kaleta, Mitch Kapor, Richard Katz, Paul Kirschner, Diana Oblinger, Willy Pritchard, Howard Strauss, Edward Walker, Shirley Waterhouse en Jean Zappe. We hopen dat de analyse en de introductie van de interviews de deelnemers een nieuwe verdiepingsslag hebben opgeleverd in deze EduTrip, en dat de verschillende spelers in het e-learningveld in Nederland er interessante aanknopingspunten in vinden. De opbouw van dit rapport is als volgt: eerst een algemene analyse van de totale conferentie en vervolgens in een aantal hoofdstukken de thematische analyse en conclusie. We willen de EduGuides en alle deelnemers bedanken voor hun bijdrage aan dit eindrapport. 5

6 2 EDUCAUSE 2004: IT From a Higher Vantage Point Educating the Net Generation: de student nu ook in de VS centraal Wijnand Aalderink Christelijke Hogeschool Windesheim Marij Veugelers Universiteit van Amsterdam Inleiding Ze was de talk of the town van deze editie van het jaarlijkse e-learning event, Diana Oblinger, vice-president van de EDUCAUSE-organisatie. Met haar lezing: Educating the Net Generation 1 verwoordde ze het centrale thema van EDUCAUSE 2004 in Denver. De studenten van tegenwoordig staan anders in het leven, onder invloed van informatie- en communicatietechnologie. Ze willen alles, altijd, overal, tegelijk. De Net Generation of Plug and Play Kids, zoals oud-educause president Duderstadt 2 ze noemde, verwerkt informatie op een andere manier, communiceert op een andere manier en leert op een andere manier. Docenten krijgen hierbij van Oblinger de raad: zorg voor balans tussen actie en reflectie, tussen beeld en tekst, tussen individueel en sociaal leren. De boodschap van de de Net Generation klonk door in de conferentiewandelgangen en ook in de vijf thema s waarmee de Nederlandse delegatie naar EDUCAUSE trok. Inderdaad, de Amerikanen hebben de learner ontdekt: ze gaan de student centraal stellen. Niet vanuit het persoonlijke ontwikkelings -denken, zoals wij dat in Nederland en in West-Europa kennen, maar gevoed door de ervaring dat de student wezenlijk verandert en niet meer vanuit de organization focussed -modellen te bedienen valt. From a Higher Vantage Point Hoe moeten we de EDUCAUSE conferentie van 2004 duiden in termen van ontwikkeling op het gebied van e-learning in de Verenigde Staten? Het is gemakkelijker om nieuwe trends te identificeren, als we eerst eens terug kijken wat de bezoeken aan de vorige conferenties hebben opgeleverd. Enkele citaten uit de afgelopen EduTrips op een rijtje: 2001: Onderwijskundige evaluaties ontbraken net als vorig jaar 2002: Er is weinig bewijs voor echte transformatie van het onderwijs onder invloed van informatie- en communicatietechnologie 2003: De focus lag tijdens EDUCAUSE 2003 erg op de techniek Samen illustreren deze citaten van de voorgaande drie jaren het beeld dat we traditioneel al hebben van de Amerikaanse cultuur in vergelijking met de West- Europese cultuur: 1. De Amerikanen kijken vooral naar de techniek, sterker nog: zij houden van techniek. In onze cultuur zijn we er eerder bang voor, of op zijn minst sceptisch over. 2. De Amerikanen faciliteren en implementeren gekozen veranderingen meestal veel beter dan wij dat doen. Zij gaan voor goud, waar wij onze ten langen leste gemaakte keuzes eindeloos ter discussie blijven stellen. 3. De Amerikanen richten zich minder op de student als lerende vanuit een didactisch perspectief, maar juist meer vanuit een sterke servicetraditie. For us in The Netherlands, pedagogy comes first, zeggen wij dan, als we met ze praten. Op het derde punt is sprake van een verandering, op de eerste twee punten lijkt de situatie ongewijzigd. Deze verandering zien we ook terug in een flash forward naar de editie van volgend jaar. EDUCAUSE 2005 in Orlando heeft als motto: Transforming the Academy. De invloed van de centralere rol van de student past heel goed bij dit thema. Het is natuurlijk wel afwachten of ze hun organisaties echt gaan kantelen. Daarnaast hebben de EduTrippers nog enkele andere opvallende trends waargenomen tijdens de conferentie die hieronder per thema aan de orde komen. 6

7 Emerging Technologies and Practices Nieuwe technieken verbinden apparaten, mensen en informatie met elkaar op een geïndividualiseerde manier. Een trend die steeds sterker doorzet en die het mogelijk maakt dat alles en iedereen altijd overal tegelijk beschikbaar kan zijn. De techniek gaat met je mee: draagbaar, mobiel en toegankelijk. Over enige tijd praten we wellicht over een persoonlijke standaard uitrusting (maar welke dan precies, en volgens welke standaarden?) voor alle studenten en medewerkers, die niet langer geheel vanuit de organisatie verstrekt hoeft te worden. Integendeel: de studenten komen voorzien van de eigen tools, waar ze mee opgroeien (telefoons, MP3-spelers, pocket pc s, MSN, weblogs) naar onze universiteiten en hogescholen toe en verwachten dat onze techniek samenwerkt met die van hen. Daar ligt een stevige uitdaging voor onze organisaties. Ellen Rusman en Eja Kliphuis beschrijven in hoofdstuk 3 welke kant het op gaat met deze nieuwe technieken. In hun bijdrage komen ook thema s als open source, open content en cyber security aan bod. Leadership and Management Veranderingsmanagement, dat is wat we nodig hebben in onze organisaties. Natuurlijk niet in plaats van lijnmanagement en ook niet als een strikt apart belegde tak van sport. Daarbij: management- en leiderschapskwaliteiten zijn zelden in één en de zelfde persoon verenigd. Het gaat bij veranderingsmanagement om het in goede banen leiden van de verandering die een verschuiving van de focus naar de student met zich mee brengt. Die nieuwe student is overigens maar een van de redenen om onderwijs te willen vernieuwen; er zijn natuurlijk ook andere veranderingen in de wereld om ons heen die hiertoe aanleiding geven. Het maakt bovendien verschil of we het dan hebben over een complete kanteling van de organisatie of over een accentverschuiving. Vergelijk de omslag naar het vraaggestuurde competentiegericht onderwijs in veel van de Nederlandse hbo-instellingen en de opkomende aandacht voor academische vorming across the curriculum op onze universiteiten. In beide gevallen bieden de bestaande human resources, zowel van de kant van medewerkers als juist ook van de kant van studenten (de Net Generation), een belangrijk aanknopingspunt. Het maakt daarnaast ook verschil of we werken met middenmanagers die, in het Amerikaanse model, vooral operationeel actief zijn, of dat we te maken hebben met de meer inhoudelijke Nederlandse invulling van deze rol. De benadering vanuit het verandermanagement past, binnen het e-learning thema, op een interessante manier bij de verdere verschuiving van de aandacht van de tools naar de processen in de organisatie. Dat gaat niet via een big bang ; Peter J. Dekker noemt het in hoofdstuk 4 een fluwelen revolutie. De kunst van het veranderingsmanagement bestaat eruit de energie die in de organisatie aanwezig is en de energie die binnenkomt in goede banen te leiden. De veranderende student kan in dit verhaal een hoofdrol vervullen. Library, Information Resources and Digital Content In het vijfde hoofdstuk van Hanneke Becht staat vervolgens de vraag centraal wat studenten en medewerkers doen met alle beschikbare informatie. Je kunt er de vraag aan toevoegen wat alle informatie doet met de studenten en de medewerkers. De Net Generation van aankomende studenten heeft als kenmerk dat ze minder lineair met informatie omgaat, maar parallel met verschillende communicatiestromen bezig is. Multimedia literacy groeit als consequentie van deze ontwikkeling uit tot een belangrijk thema, waarvoor ook in Amerika nu gerichte aandacht ontstaat. Vanuit het perspectief van kennisconstructie draait het om de vraag hoe de moderne lerende overeind blijft in de hoeveelheid informatie en met welke informatievaardigheden hij dit doet. Deze ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor de manier waarop een informatiebemiddelende instantie als de bibliotheek werkt. Wat in Nederland gebeurt, zien we ook in de Verenigde Staten terug: de bibliotheken gaan vanuit een integraal model samenwerken met it-centra en onderwijskundige centra in de organisatie, waarbij de klant centraal komt te staan. Hanneke Becht heeft tijdens deze EDUCAUSE-editie geen fundamenteel nieuwe technische oplossingen kunnen ontdekken, op dit punt zijn we in Nederland helemaal bij. Training and Support In de Amerikaanse context is er veel aandacht voor bewustwording bij docenten over de mogelijkheden van e-learning. Pas als ze zich goed weten in te leven in de belevingswereld van de studenten van de Net Generation, en voldoende vertrouwen hebben in hun eigen rol, gaan ze daadwerkelijk op een vruchtbare manier aan de slag. Ria Jacobi en Esther de Groot formuleren in hun bijdrage in hoofdstuk 6 een fasenmodel. Daarin komen de volgende drie stappen aan bod: Bewustwording, Stap voor stap 7

8 ondersteuning en Ontwikkelen en ontwerpen van (vernieuwend) onderwijs. In elk van deze fasen is een eigen mix van ondersteuningsvormen mogelijk, en is een eigen kwalitatieve norm ten aanzien van de ontwikkelde resultaten op zijn plaats. Succes- en faalfactoren voor de Amerikaanse situatie geven handvaten voor professionaliseringstrajecten in de Nederlandse situatie. Naar verwachting zal de niet te negeren behoefte van de nieuwe studenten de docenten makkelijker in beweging brengen, dan de stimulansen vanuit management en organisatie tot nu toe. Teaching and Learning Een sterk punt van de Amerikaanse universiteiten schuilt in de manier waarop ze werk maken van de ontwikkeling van onderwijs en dit vanuit de organisatie faciliteren. Instructional design vormt een apart taakgebied waarvoor diverse hulptroepen de docent ondersteunen. In ons Nederlandse model is de docent veelal voor alle rollen tegelijk verantwoordelijk: onderwijs maken, onderwijs geven, onderwijs evalueren. En daar ligt natuurlijk een probleem als onze docenten actief willen zijn in de elektronische leeromgeving: ze zijn vaak door gebrek aan tijd en technische competenties niet in staat om een optimaal learning design te ontwikkelen. Ze vinden het lastig om een helder plan op te stellen over hoe ze vanuit het didactisch perspectief de informatie- en communicatietechnologie in willen zetten. Van een andersoortige roldifferentiatie die in Nederland sinds enige tijd - althans op papier - op de kaart staat, waarbij onder andere het onderscheid tussen de coach en de vakdocent wordt gemaakt, zien we in de Amerikaanse situatie veel minder manifest. Heino Logtenberg constateert dit in het zevende hoofdstuk. Ook hij beschrijft de ontdekking van de individuele lerende, met als gevolg dat er meer en meer aandacht komt voor de toepassing van ICT om interactieve en authentieke leeromgevingen te creëren, die de studenten voor een belangrijk deel ook buiten de muren van de instelling al bezoeken in de vorm van games en simulaties. Ook op dit terrein moeten we aansluiten bij de cultuur van de klant (lees: student), als we deze met succes willen bereiken. Conclusies Wat kunnen we van de Amerikanen leren en wat kunnen we verwachten voor de toekomst? Hiervoor komen we nog even terug op de drie punten van verschil die in het begin van deze analyse genoemd zijn: 1. het verschil in attitude tegenover techniek; 2. het verschil in implementatiestrategie; 3. het verschil met betrekking tot de onderwijskundige uitgangspunten. Attitude tegenover techniek Mede onder invloed van de Net Generation, zal de houding ten aanzien van techniek in onze Nederlandse samenleving en in ons onderwijs verder veranderen. Het zou daarbij interessant zijn om te onderzoeken in hoeverre er sprake is van verschillen tussen de houding ten opzichte van techniek onder Amerikaanse en Nederlandse jongeren. Hoe dan ook, de Nederlandse kinderen gaan steeds jonger en steeds vaker aan de ICT. Daardoor zal de scepsis over techniek, niet alleen onder jongeren, verder afnemen, waarbij de gebruiksvriendelijkheid van apparaten uiteraard ook een rol speelt. De voortschrijdende toepassing van informatie- en communicatietechnologie zal het bestaande sentiment, dat techniek vaak vooral duur is en ook nog eens regelmatig extra veel werk oplevert, doen verminderen. De inzet van ICT zal daartoe niet alleen de pedagogische en administratieve processen in onze instellingen voor hoger onderwijs daadwerkelijk efficiënter en effectiever moeten maken, maar deze juist ook bijeen moeten brengen. Als gevolg daarvan zullen ook digital immigrants, zoals Stefaan van Hooydonk 3 (Vlerick Leuven Gent Management School) op de SURF Onderwijsdagen 2004 iedereen van vóór de Net Generation betitelde, techniek meer gaan waarderen, zoals dat in de Amerikaanse cultuur al langer het geval is. De digital natives, die met computers opgroeien, zullen bovendien steeds nadrukkelijker vragen om onderwijs met informatie- en communicatietechnologie. Uit de analyse van Oblinger blijkt onder meer dat de studenten niet alleen maar om meer inzet van informatie en communicatie technologie vragen, maar ook om anders vormgegeven onderwijs. Ze geven hiermee een belangrijke push van de kant van de gebruikers die de docenten en het management in beweging zet. Zodra een bepaalde hoeveelheid kritische massa is bereikt, hebben de laatkomers het gevoel dat ze niet langer achter kunnen blijven. Implementatiestrategie Amerikanen veranderen hun organisaties vaak veel meer top down. Ze kiezen sneller en voeren hun keuzes onder een hoog tempo in. Het is de vraag in hoeverre wij ons poldermodel achter ons kunnen laten, de vraag is ook óf dat een goed idee is. De noodzaak om gemeenschappelijke stappen vooruit te zetten wordt in de Nederlandse 8

9 context wel meer en meer gevoeld, getuige ontwikkelingen als Virtual Clearing House en de groeiende aandacht voor architectuur en standaarden. Voorlopig maken de Amerikanen sneller en meer meters dan wij, maar wanneer wij werk weten te maken van de juiste strategieën voor veranderingsmanagement, slagen wij er uiteindelijk misschien beter in om de verschillende stakeholders in onze organisaties succesvol gezamenlijk ICT te laten werken. Bovendien hebben wij bij de samenwerking tussen de instellingen, op wat consortiumperikelen na, veel minder last van het private concurrentiemodel, zoals dat in de Verenigde Staten in sterke mate speelt. 3 Stefaan van Hooydonk, Corporates and schools. A tale of east is east and west is west? vanhooydonk_.pdf Onderwijskundige uitgangspunten Het blijft ook de komende jaren interessant om over de Atlantische oceaan naar EDUCAUSE te vliegen, om te aanschouwen hoe zich de ontwikkelingen daar uitkristalliseren. De kans is reëel dat de Amerikanen, nu ze de lerende centraal gaan stellen in hun denken, ook meer oog krijgen voor de pedagogische vraagstukken, waar wij van oudsher zo zwaar het accent op leggen. Vanuit Europa kunnen we ze helpen om dit thema beter op hun agenda te krijgen en te houden. Net zo goed als wij van hen wat meer go for it -mentaliteit en van hun hogere serviceniveau kunnen gebruiken en eens wat minder voorzichtig mogen zijn om nieuwe technieken uit te proberen. Van beide kanten valt nog een hoop te leren en ook voor de landelijke samenwerking pakt het vaak goed uit om met elkaar het EDUCAUSE avontuur te ondernemen. Hopelijk bevinden zich onder de deelnemers van de volgende EDUCAUSE-editie in Orlando Transforming the Academy: Dreams and Reality opnieuw veel landgenoten, zowel bezoekers als presentatoren. Referenties (Endnotes) 1 Diana Oblinger, Educating the NETgeneration, verslag door Ria Jacobi, training/14122 Streaming weergave van de presentatie: sonicfoundry.com/live/liveviewer/frontend/view. aspx?peid=2808fd88-7ab3-49e6-bc25-93f2c1b7dc39 2 James Duderstadt, Preparing for the revolution: Redux Code=E04/GS01 9

10 3Emerging Technologies and Practices Open netwerken: spelers kiezen zelf voor medespelers en instrumenten Ellen Rusman Open Universiteit Nederland Eja Kliphuis Hogeschool INHOLLAND It is people we are connecting, not devices - Ben Teitelbaum (Program Manager of Internet2 s Voice and integrated communications initiatives, EDUCAUSE, 2004). Inleiding Moore 1 (oud-directeur van de Fairchild Semiconductor Research and Development Laboratories) voorspelde al in 1965 dat de dichtheid van transistors op een chip elke 12 tot 18 maanden zou verdubbelen, terwijl de kostprijs van een transistor in die zelfde periode werd teruggebracht tot de helft. Deze voorspelling van Moore, nu bekend als Moore s law, blijkt vandaag de dag aardig uit te komen en de toekomst brengt ons dus steeds grotere computerkracht tegen een lagere prijs, potentieel betaalbaar voor iedereen. Kleinere, lichte en krachtige instrumenten komen beschikbaar voor het hoger onderwijs. Wat betekent het als: apparaten gemakkelijker en intuïtiever in gebruik worden en in de toekomst waarschijnlijk door middel van één infrastructuur gebaseerd op internettechnologie draadloos (wifi, bluetooth, e.d.) of draadgebonden (koper, glas, coax) met elkaar verbonden zijn? 2 er steeds meer functies in één apparaat (denk aan mobiele telefoons met camera, wekker, agenda e.d.) zijn geïntegreerd? 2 er tegelijkertijd waarschijnlijk ook apparaten met sterk gespecialiseerde functies, de zogenaamde telematons 3, verschijnen? er steeds meer open source soft-and courseware beschikbaar komt? 4+5 Oftewel: Wát kan je met nieuw opkomende technologieën die je graag wílt kunnen om het leren binnen het Nederlandse hoger onderwijs te ondersteunen en te stimuleren?. Door het bijwonen van presentaties en het houden van een drietal interviews met sleutelfiguren uit het veld (Willy Pritchard 6, Edward Walker 7 and Mitch Kapor 5 ), verzamelde de themagroep Emerging Technologies and Practices relevante informatie. We keken zowel naar ideeen over toekomstig gebruik als naar concrete praktijken, om zo van ervaringen te leren. Een belangrijke vraag daarbij is: In hoeverre zijn de ervaringen die onderwijsinstellingen in de Verenigde Staten met deze technologieën hebben opgedaan bruikbaar voor het Nederlandse hoger onderwijs? Vier trends We vonden veel tijdens EDUCAUSE 2004 en zien vier trends: Connecting people, tools and information in a personalised way; Mobile accessible and wearable; Sharing and managing content and instruments; Cybersecurity. 1. Connecting people, tools and information in a personalised way Mensen kunnen tegenwoordig continu aangesloten zijn op netwerken met andere mensen, instrumenten en informatie, zowel op het persoonlijke als het professionele vlak. Ze maken ook steeds vaker gebruik van gepersonifieerde informatie, in verschillende vormen en bijvoorbeeld afgestemd op: - de plaats waar zij zich bevinden 1 - persoonlijke interesse, niet uitsluitend gerelateerd aan het werk 8 - de functionele status (bijvoorbeeld: aanwezig, bezet) - het gedrag dat ze vertonen (bijvoorbeeld: veel googlen op een bepaald onderwerp, leidt vervolgens tot automatische informatie in een persoonlijk portaal) - de actualiteit en vernieuwingssnelheid van de informatie zelf. 10

11 Informatie sluit dus beter aan bij de bezigheden van mensen, bereikt hen sneller en komt vaker automatisch op één virtuele toegangsplaats beschikbaar 2+3, bijvoorbeeld door middel van RSS (Really Simple Syndication), een formaat om de meest recente berichten van een site op een gestandaardiseerde manier, in XML-formaat, aan te bieden 9. Je kunt je abonneren op RSS-feeds van sites en dit naar je eigen plek laten sturen (bijvoorbeeld je portaal), waardoor je altijd van het meest recente nieuws op de hoogte bent. Het portaal wordt steeds meer een persoonlijke bril op de wereld in plaats van een presentatiemiddel van organisaties 9. Naast informatie zijn via het portaal ook andere services, bijvoorbeeld je favoriete muziek te bereiken. Steeds meer instellingen in de Verenigde Staten sluiten contracten af met muziekservices zoals Napster 10. Doel hiervan is tegelijkertijd een aantal problemen als toename van virussen en illegale praktijken te voorkomen. Het is opvallend dat de universiteiten in de Verenigde Staten de mogelijkheden van informatietechnologie gebruiken om de opleiding te ondersteunen én heel bewust kiezen om de student ook in zijn persoonlijke leven te ondersteunen. Studenten hebben bepaalde dingen thuis (zoals draadloze toegang via computer of mobiele telefonie), dus moet de universiteit het ook aanbieden, ook als de directe relatie met het onderwijs soms moeilijk te leggen is. Een veel gehoord argument hiervoor is dat dit indirect het gebruik van en de vaardigheid met informatie- en communicatietechnologie onder studenten (én onder docenten) bevordert. Informatie sluit ook beter aan op persoonlijke profielen doordat mensen gemakkelijker zélf publiceren, bijvoorbeeld door middel van blogs (persoonlijke sites waarop in chronologische volgorde informatie gepresenteerd en gearchiveerd wordt) en wiki s (gedeelde sites waarop een groep mensen informatie kan presenteren, aanvullen, wijzigen en archiveren om zo gemeenschappelijke kennis te delen en op te bouwen) 11. Meer mensen zullen informatie over interessen delen via blogs en wiki s, omdat die gemakkelijk in gebruik zijn. Een andere reden voor het succes is volgens Diana Oblinger (vice-president EDUCAUSE) 12 dat mensen het internet zien als een podium. Ze vinden het lekker om gehoord te worden en onbeperkt te kunnen publiceren. Door deze persoonlijke push van informatie, de persoonlijke bijdragen en interpretaties groeit het aanbod sterk en worden filters belangrijker om information overload te voorkomen. Deze ontwikkelingen sluiten blijkbaar ook goed aan bij de wensen van de doelgroep. Uit onderzoek van ECAR 13, het EDUCAUSE Centre for Applied Research, blijkt dat studenten informatie- en communicatietechnologie niet zozeer gebruiken in relatie met de opleidingsdoelen, maar meer vanwege het gemak, de controle die ze kunnen uitoefenen en de mogelijkheden om te communiceren met de docent en andere studenten. Zoals Ben Teitelbaum 1 (Program Manager of Internet2 s voice and integrated communications initiatives) ook in zijn lezing zei: communicatie is de killer application van de toekomst. Studenten willen bellen, mailen, SMS-en en MSNen. Daarbij, of misschien wel daarom, zal ook een convergentie van de technologieën voor het uitwisselen van geluid en beeld over IP steeds populairder worden: integratie van (beeld)telefonie en de computer, bijvoorbeeld Voice over IP (transfer van geluid over het internet naar analoge toestellen) en IP-telefonie (geluid van computer naar computer). Uiteraard is ook kostenreductie daarbij belangrijk voor de consument. De organisatie van helpdiensten zal moeten aansluiten bij dit veranderende gedrag van lerenden in de toekomst. Dit betekent waarschijnlijk persoonlijke ondersteuning: 24 uur per dag, 7 dagen per week door middel van telefoon, , chat en websites met handleidingen Mobile, accessible and wearable Mensen worden mobieler en nemen hun informatiebronnen en steeds compactere en draagbare communicatiemiddelen met zich mee. Ze kunnen door middel van instrumenten als PDA, Blackberry, tablet PC, laptop, mobiele telefoon en draadloze verbindingen, bijvoorbeeld WiFi of mobiele telecommunicatie (UMTS-verbinding) 24 uur per dag met elkaar verbonden zijn Zo vormen ze draadloze netwerken waarover informatie uitgewisseld kan worden. Deze instrumenten en netwerken van mensen bieden ook mogelijkheden voor het hoger onderwijs, wanneer leermiddelen op deze instrumenten afgespeeld en tussen mensen uitgewisseld kunnen worden. Uiteraard zijn er de voordelen van toegang tot informatie onafhankelijk van tijd, plaats en tempo van de gebruiker. Er kan echter meer, zowel binnen contact- als afstandsonderwijs: 11

12 De lerende kan informatie ontvangen én zenden: zo kan iemand zowel in de rol van ontvanger als van aanbieder zitten: de lerende als auteur of onderzoeker. Interactie en delen van informatie tussen lerenden vergroten: tijdens bijeenkomsten kunnen lerenden centraal informatie delen en annoteren, brainstormen, stemmen, groepsbesluiten maken en het resultaat direct voor iedereen beschikbaar maken 17. Directe controle op informatie-uitwisseling en leerinhoud: lerenden kunnen door middel van hetgeen ze zenden, controle uitoefenen op de inhoud van de informatie-uitwisseling in een groep, zoals bijvoorbeeld in het Virtual canvas project 18. De wereld in de klas ( smart classes 2 ): de grote wereld buiten haal je binnen de klas of de klas verplaatst zich naar de wereld buiten, bijvoorbeeld door veldonderzoek. Door middel van simulaties, virtual laboratories, razende onderzoeksreporters die live data verzamelen en naar de klas zenden (bijvoorbeeld het aantal auto s dat op een weg passeert), live expertsessies maak je bijeenkomsten praktijkgerelateerd, interactief, stimulerend en daarmee toegankelijker en meer passend bij de leef- en leerstijlen van studenten. Onderzoek en onderwijs versmelten 19. De nomadicity van studenten: leren vindt niet meer binnen één organisatie plaats doordat lerenden kunnen kiezen uit het aanbod van verschillende organisaties en zo hun ideale programma samenstellen 15. Gedeelde afrekensystemen en webgebaseerde betalingen ondersteunen deze ontwikkeling. Informatie aangepast aan status: afhankelijk van de status van een persoon (bijvoorbeeld de plaats waar hij/zij is, interesseveld) kan informatie aangepast worden 20. Een lerende kan op excursie gaan (bijvoorbeeld Rome) en bij elk geschiedkundig monument relevante informatie op de gewenste manier (audio, tekst, plaatjes), ontvangen, annoteren, maken én toevoegen. Monitoren van leerdoelen: een docent kan al tijdens zijn college snel controleren of de belangrijkste leerdoelen bij de studenten zijn bereikt. Zo was er een voorbeeld van een docent die deze controle met een paar korte vragen op een webpagina uitvoerde. De studenten moesten met een draadloos device (notebook, PDA) de vragen op de webpagina beantwoorden. De docent zag de resultaten van de antwoorden snel als grafiekje en kon vervolgens nog tijdens het college meer of minder aandacht geven aan bepaalde leerstof, om alsnog de doelen te bereiken. 3. Sharing and managing content and instruments De trend open zet zich voort: bij Open Source applicaties én bij leerinhouden. We zien verschillende voorbeelden van instellingen die docenten stimuleren om de leerinhouden die ze ontwikkelen voor een breed publiek te publiceren. SOFIA ( Sharing Of Free Intellectual Assets ) 21 creëert een groeiende community van docenten die kwalitatief hoogwaardige leerinhoud levert in een samenwerkingsverband van instellingen. In deze community krijgt het hele proces van publiceren-reviewen-hergebruiken van bestaand leermateriaal vorm. Interessant daarbij is het gebruik van de Creative Commons License, waarbij docenten als auteurs kiezen hoe ver ze willen gaan met het delen van hun materiaal. Creative Common License heeft elf verschillende licentievormen beschikbaar, zodat er altijd wel één is die bij de situatie past: mix & match 20. Het Foothill De Anza Community College gebruikt samen met partnercolleges al sinds 1995 een zelf ontwikkeld Open Source Content Management Systeem, ETUDES. Inmiddels maken 750 docenten van 50 instellingen daarvan gebruik. Voor ETUDES-Next Generation hebben de instellingen zich opnieuw aangesloten bij een Open Source Applicatie-initiatief: Sakai 22 Uit beide initiatieven spreekt net als bij de vele andere Open Source Application initiatieven heel sterk een houding van het heft in eigen handen : we gaan als instelling of samen met partnerinstellingen zélf met onze docenten aan de slag om leerinhouden te vinden, te publiceren, te reviewen. We richten een aparte afdeling op om digitale leerobjecten te ontwikkelen en te publiceren 23. We ontwikkelen samen met anderen applicaties hiervoor, we participeren in zinvolle samenwerkingsprojecten. We verkleinen onze afhankelijkheid van grote commerciële bedrijven en voorkómen een zogenaamde vendor-lock in. We houden ons aan standaarden. Ook de eerdergenoemde muziekservices die Amerikaanse onderwijsinstellingen bieden, getuigen van deze instelling. Het zijn niet altijd hele cursussen die gedeeld worden: leerobjecten en digital assets (kleinere stukjes herbruikbaar materiaal die op zichzelf staan, bijvoorbeeld een foto/plaatje) worden verzameld met als belangrijk doel: hergebruik. Containers voor data, informatie, kennis en wijsheid zijn respectievelijk Data warehouses, Digital Library and Collections, Knowledge Repositories én the Mind. Een blog is een container voor the mind : een manier om regelmatig je kennis te organiseren, maar ook om nieuwe ideeën en invalshoeken te verspreiden

Blended learning op de FCJ

Blended learning op de FCJ Blended learning op de FCJ Afstudeerscriptie Benjamin Groenewoud #1539623 Bedrijfsbegeleider: Harry Smals Docentbegeleider: Mieke Westveen Datum: 24 juni 2011 Blended learning op de FCJ 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwijs en open leermiddelen. advies

Onderwijs en open leermiddelen. advies Onderwijs en open leermiddelen advies Onderwijs en open leermiddelen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen

Nadere informatie

Leren van jongeren. Een literatuuronderzoek naar nieuwe geletterdheid. Surf Onderwijsreeks november 2005 Prof. dr. Wim Veen en Frans Jacobs M.A.

Leren van jongeren. Een literatuuronderzoek naar nieuwe geletterdheid. Surf Onderwijsreeks november 2005 Prof. dr. Wim Veen en Frans Jacobs M.A. Leren van jongeren Een literatuuronderzoek naar nieuwe geletterdheid Surf Onderwijsreeks november 2005 Prof. dr. Wim Veen en Frans Jacobs M.A. Colofon Leren van jongeren Een literatuuronderzoek naar nieuwe

Nadere informatie

Maak kennis met TPACK

Maak kennis met TPACK KENNISNET ONDERzOEKSREEKS ICT IN HET ONDERWIJS Maak kennis met TPACK Hoe kan een leraar ict integreren in het onderwijs? Voorwoord Dit is de zesentwintigste publicatie in de Kennisnet Onderzoeksreeks,

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006

Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006 Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006 Colofon Auteur(s): Ineke Lam, Wilfred Rubens, Robert-Jan Simons Korte beschrijving: In dit rapport wordt verslag gedaan van

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

De Y-Generatie. en het bedrijfsnetwerk. Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers

De Y-Generatie. en het bedrijfsnetwerk. Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers De Y-Generatie en het bedrijfsnetwerk Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Trendrapport PO en VO

Trendrapport PO en VO Trendrapport PO en VO Technologieën van de toekomst Trendrapport mbo 1 2 Trendrapport PO en VO 3D bril te gebruiken voor voorkant Voorwoord Beam me up, Scotty De kracht van science fiction is dat het ons

Nadere informatie

Invoering E-Learning,

Invoering E-Learning, Invoering E-Learning, een leidraad Fontys Hogeschool opleiding Post HBO E-learning Juni 2009 Auteurs: Maud Leistra, ROC West Brabant Breda, Radius College Arie Oosterwijk Praktijkschool de Noordhoek Groot-Ammers

Nadere informatie

State-of-the-art e-learning. E-learning bezien vanuit technologisch, onderwijskundig, organisatorisch en markt perspectief

State-of-the-art e-learning. E-learning bezien vanuit technologisch, onderwijskundig, organisatorisch en markt perspectief State-of-the-art e-learning E-learning bezien vanuit technologisch, onderwijskundig, organisatorisch en markt perspectief Colofon Verandering: Project referentie: Datum: 10-07-2001 Versie: 2.0 TI referentie:

Nadere informatie

HRD Fonds Postbus 28000, 3003 KA Rotterdam Tel. +31 10 265 19 99 - Fax +31 10 243 90 28, E-mail: info@performa.nl

HRD Fonds Postbus 28000, 3003 KA Rotterdam Tel. +31 10 265 19 99 - Fax +31 10 243 90 28, E-mail: info@performa.nl Nieuwe technologie Develop is het onafhankelijke kwartaaltijdschrift voor Nederland en Vlaanderen over human resource development. Het tijdschrift is onderdeel van het HRD-fonds, een fonds met vakuitgaven

Nadere informatie

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Onder redactie van: Maarten van Veen Door de bomen het bos Informatievaardigheden in het

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Trendrapport open educational resources 2013

Trendrapport open educational resources 2013 Trendrapport open educational resources 2013 Een uitgave van de special interest group open educational resources www.surf.nl/trendrapportoer2013 maart 2013 Trendrapport open educational resources 2013

Nadere informatie

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing?

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? Inhoud Voorwoord 4 Trends, innovatie en de CIO agenda 5 Samenhang tussen trends, denken vanuit megatrends 8 Resultaten voor cluster Cloud en

Nadere informatie

Colofon. Column. Inhoudsopgave. Personaliseren is HOT; Hype Of Trend? 36 Groene ict levert het onderwijs serieuze besparingen op

Colofon. Column. Inhoudsopgave. Personaliseren is HOT; Hype Of Trend? 36 Groene ict levert het onderwijs serieuze besparingen op November 2013 Column Personaliseren is HOT; Hype Of Trend? Als een begrip te vaak gebruikt wordt, when it is learned and how it is learned; this may not indicate unlimited moet je uitkijken. De kans dat

Nadere informatie

Onderwijs organiseren in disruptieve tijden

Onderwijs organiseren in disruptieve tijden Onderwijs organiseren in disruptieve tijden Gemak én eigen verantwoordelijkheid voor de moderne student Whitepaper Slim faciliteren van de student 3.0 Inleiding Inhoudsopgave Leeswijzer 2 Inleiding 3 Studenten

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Door Saskia de Laat De kracht van Social Media voor Interne Communicatie Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Omslag illustratie door: Kim Ravers

Nadere informatie

OP INNOVATIE. december/2011. Docenten ontwerpen onderwijs. Ook in dit nummer. Spotlight Flexibele licenties voor software en content

OP INNOVATIE. december/2011. Docenten ontwerpen onderwijs. Ook in dit nummer. Spotlight Flexibele licenties voor software en content december/2011 04 Ook in dit nummer Spotlight Flexibele licenties voor software en content Best Practices Docenten ontwerpen onderwijs met ICT Techniek Twee hogescholen implementeren Unified Communications

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht

Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht Expertisecentrum ICT in het Onderwijs, IVLOS R.M. Filius S.F. Akkerman Januari 2008 Colofon Auteurs: Renée Filius Sanne Akkerman Korte

Nadere informatie

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Whitepaper op basis van case onderzoek Hogeschool Utrecht, juli 2011 Inhoudsopgave Ei van Columbus of doorn in het oog?... 2 Sociale media in gebiedsontwikkeling...

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Social Software in het onderwijs

Social Software in het onderwijs Colofon Titel Social Software in het onderwijs Auteur Pierre Gorissen, P.Gorissen@fontys.nl Fontys Hogescholen Afdeling Onderwijs Centrum voor Onderwijsinnovatie en Onderzoek Postbus 347, 5600AH Eindhoven

Nadere informatie

Special Analytical Bank

Special Analytical Bank Community for banking, insurance & finance BANKING REVIEW. NL www.bankingreview.nl SEPTEMBER 2014 Wim Meijer: Een goed klantbeeld geeft macht 4 CrossingMinds@Nyenrode * De bank van de toekomst * Modellen

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie