EVALUATIE EN PLANNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EVALUATIE EN PLANNING"

Transcriptie

1 EVALUATIE EN PLANNING Introductie Versie januari 2001 Docentendeel HUISARTS- OPLEIDING

2 Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding van de Vrije Universiteit ten behoeve van de huisartsopleiding aan de VU. De stuurgroep HAIO-onderwijs van de afdeling heeft uiteindelijk de ontwerptekst vastgesteld. Nadere informatie kan verkregen worden bij de onderstaande personen die de ontwerptekst hebben samengesteld. De gegevens van dit programma worden aangeboden aan het Samenwerkings Verband Universitaire Huisartsopleidingen in Utrecht voor centrale archivering in de Centrale Onderwijs Bank. In geval anderen dan de Huisartsopleidingen van dit programma gebruik willen maken of, indien de uitgave voor andere doeleinden of in een ander verband wordt gebruikt, geldt het volgende: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het hoofd van de afdeling huisartsopleiding van de Vrije Universiteit. Programmamaker(s): Lili van Rhijn Trefwoorden : ICPC : LHK : Datum en naam laatste wijzigingen: 6 maart 2003, Marijke Blankestijn Contactpersoon : Lili van Rhijn Telefoon : Huisartsopleiding VU Medisch Centrum Overschiestraat XK Amsterdam 2001 Huisartsopleiding VUmc 2

3 INHOUDSOPGAVE INLEIDING AANVANGSNIVEAU EN DOELSTELLINGEN Aanvangsniveau Doelstellingen METHODIEK ORGANISATIE Voorbereiding deelnemers Tijdschema LITERATUUR Verplichte literatuur DOCENTINSTRUCTIE PER PROGRAMMA-ONDERDEEL EN VOORBEREIDING DOCENT Inhoud HAIO-deel Voorbereiding docent VOORBEREIDING SECRETARIAAT Materiaal Kopiëren SAMENVATTING OWP INTRODUCTIE EVALUATIE PLANNING... 7 BIJLAGE 1 VERPLICHTE LITERATUUR... 8 BIJLAGE 2 OPDRACHTEN Huisartsopleiding VUmc 3

4 INLEIDING Evaluatie/planningsbijeenkomsten staan in het kader van leerprocesbegeleiding. Doelen zijn: De HAIO is op de hoogte van de leerdoelen van de komende periode en wordt op de hoogte gebracht van de daarvoor benodigde voorbereiding. De HAIO kijkt terug op hoe het hem vergaat bij het leren in de praktijk, op de terugkomdag en tijdens zelfstudie, zodat eventuele knelpunten duidelijk worden en verbeterd kunnen worden. Deze eerste keer zal aandacht besteed worden aan het individueel leerplan blok 1 en de manier waarop dit gebruikt kan worden bij (het plannen van) het leren in de praktijk en bij zelfstudie. Daarnaast zullen de voorbereidingen op de onderwijsprogramma s van de terugkomdagen van de komende periode besproken worden. Ten slotte zal er tijd zijn om terug te kijken op deze eerste 2 weken van de opleiding. 1 AANVANGSNIVEAU EN DOELSTELLINGEN 1.1 Aanvangsniveau De HAIO heeft het Leerplan gelezen en de introductieweek gevolgd en weet dat er bij de HOVU sprake is van gestructureerd onderwijs. 1.2 Doelstellingen Algemene doelstellingen De HAIO weet na afloop van dit programma op welke wijze de Evaluatie/planningsbijeenkomsten gebruikt worden voor het stilstaan bij het individuele leren en het plannen van het onderwijs van de komende periode. Concrete doelstellingen De HAIO is na afloop van dit programma in staat om: 1. Te beschrijven welke mogelijkheden de opleiding biedt in het kader van de leerprocesbegeleiding. 2. Te beschrijven wat de bedoeling is van het individueel leerplan blok 1 en hoe hij dit kan gebruiken bij het leren. 3. De weg te vinden in het individueel leerplan bij het plannen van het leren in blok Te beschrijven hoe hij het programma tot nu toe heeft ervaren en welke vragen dit oproept ten aanzien van het leren in de komende periode in de huisartsopleiding, in de praktijk, tijdens zelfstudie en op de terugkomdag. 2 METHODIEK 1. Inleiding (doelstelling 1) De HAB legt de praktische consequenties van de keuzes zoals die in het leerplan zijn beschreven uit. 2. Opdrachten (bijlage 2) in subgroepen van 3 HAIO s (doelstelling 2 en 3). Door het uitvoeren van enkele opdrachten worden HAIO s enigszins wegwijs gemaakt in het individueel leerplan blok 1, in de daarbij horende bijlagen Klachten en aandoeningen blok 1 en de Vaardighedenlijst en in de boekjes van de onderwijsprogramma s 3. Plenair vragen naar aanleiding van opdrachten (doelstelling 2 en 3) 4. Evaluatie van deze week (doelstelling 4). Gelegenheid voor het bespreken van de indrukken die de HAIO s de afgelopen week hebben opgedaan; probeer daarbij vooral te letten op zaken die het leren in de praktijk of in de groep zouden kunnen benadelen. Kies daartoe zelf een geschikte vorm. Deze vorm moet wel aansluiten bij het doel dat je erbij hebt Huisartsopleiding VUmc 4

5 3 ORGANISATIE 3.1 Voorbereiding deelnemers HAIO: Bijlage 1 doorlezen. 3.2 Tijdschema Tijdschema Programma Tijdsduur 0 10 Inleiding 10 min Opdrachten 35 min Plenaire toelichting 30 min Pauze 15 min Evaluatie 1,5 uur 4 LITERATUUR 4.1 Verplichte literatuur Bijlage 1: De leerprocesbegeleiding in blok Huisartsopleiding VUmc 5

6 5 DOCENTINSTRUCTIE PER PROGRAMMA-ONDERDEEL EN VOORBEREIDING DOCENT 5.1 Inhoud HAIO-deel Inleiding, hoofdstuk 1 t/m 4, bijlage 1 en Voorbereiding docent 1. Doornemen van het Leerplan hoofdstuk (zo nodig). Daarnaast doorkijken van het individueel leerplan met de bijlagen Klachten en aandoeningen blok 1 en de Vaardighedenlijst, het rooster blok 1 algemeen en voor de komende periode. Zonodig de opbouw van een onderwijsprogramma en de wijze waarop jijzelf en de HAIO hier kunnen vinden wat er nodig is. 2. Bespreek met je mede-groepsbegeleider op welk wijze jullie de voorbereidingen voor de terugkomdagen willen aanpakken. Realiseer je, dat het allemaal mondeling doen op dat moment erg saai is en demotiverend kan werken voor HAIO s en jezelf. Manieren waarop andere groepsbegeleiders dit oplosten waren: - Zet alle voorbereidingen zoals die vermeld staan in het onderdeel van Voorbereiding deelnemers in de OWP s op schrift en deel deze uit. Licht dit eventueel toe en zorg dat je niet vergeet opdrachten met de HAIO s te verdelen. Deze manier van werken vergt enig elektronisch of letterlijk knip- en plakwerk. Het bleek het afgelopen jaar niet handig om dit door 1 van de 3 groepen voor allen te laten doen, omdat de roosters toch te veel verschilden. - Bereid je een van beiden voor op het onderwijs van de komende periode door alle OWP s door te kijken. Dit is een tijdrovende manier, die wel vruchten af kan werpen, omdat je dan ook beter weet wat de grote lijnen zijn van het onderwijs de komende tijd en je daardoor bepaalde zaken beter op elkaar kunt laten sluiten. Je kunt dan door het doornemen van het individueel leerplan van deze periode een goed overzicht krijgen waar je tijdens het geven van onderwijs ook veel baat bij kunt hebben. - Laat HAIO s in kleine groepjes 1-3 OWP s doorkijken en aan de anderen vertellen wat er van hen verwacht wordt (kost veel tijd op de terugkomdag). - Doe helemaal niets. Dit is af te raden, omdat dan het voorbereiden veel makkelijker zal verzanden. Bespreek verder ook hoe jullie de evaluatie/planningsbijeenkomsten zullen gebruiken. Belangrijke zaken die aan de orde kunnen komen zijn: - Hoe gaat het leren op de praktijk? Hoeveel patiënten ziet de HAIO, hoe doet hij de diensten, hoeveel zelfstandigheid krijgt hij, hoe makkelijk kan hij de HAO vragen, hoe vaak zijn er leergesprekken en welke inhoud hebben deze? - Feedback over het functioneren op de TKD. - Hoe gaat het leren op de terugkomdag? Voorbereiden, onderwijs door de GB s, leren met deze groep, te laat komen zijn vaak belangrijke items. Wat waren belangrijke programma s, wat minder en waar lag dat aan? - Hoe gaat het met het zelf leren, het individueel leren? - Voor- en nabespreken van de HAO-terugkomdag. Realiseer je, dat het zin heeft hier zowel vooraf als achteraf aandacht aan te besteden. Het maakt iets duidelijk over de communicatie tussen de 3 partijen en bovendien kun je het zo gebruiken om zaken te vragen of af te checken. - Hoe pak je dit aan? Mogelijkheden zijn: - individueel spreekuurtje met (één van) de groepsbegeleider(s) - in de groep bespreken - HAIO s in groepjes met elkaar laten praten over hoe het gaat, elkaar tips gevend hoe ze verder zouden kunnen - combinaties hiervan 3. Voorbereiden planning terugkomdagen van komende periode. Docentinstructie: 1. Inleiding Zoals in het Leerplan staat beschreven, is er sprake van gestructureerd leren. Dit betekent, dat er op een aantal manieren duidelijk wordt gemaakt wat er wanneer en hoe geleerd zal worden. Dit komt tot uiting in het individueel leerplan blok 1, het rooster voor de terugkomdagen, de onderwijsprogramma s, en later dit jaar de aanwijzingen voor het maken van een individueel leerplan. Het is belangrijk dat de HAIO s weten hoe ze dit kunnen gebruiken bij hun leren tijdens de HO Huisartsopleiding VUmc 6

7 2. Opdrachten Je kunt er voor kiezen hen eerst eens even te laten kijken naar de diverse stukken, maar doe dat dan kort. HAIO s leren nu eenmaal meestal al doende. In bijlage 2 zitten enkele opdrachten voor de HAIO s die hen wegwijs maken in het individueel leerplan, in een onderwijsprogramma en in het rooster. Vraag hen dit in groepjes van 3 HAIO s te doen en op te schrijven welke vragen en problemen hierbij aan de orde komen, zodat die later in het plenaire deel nog terug kunnen komen. 3. Vragen naar aanleiding van opdrachten Het kan zijn, dat de HAIO s er niet goed uitkomen of dat het vragen oproept ten aanzien van het gekozen principe, de afstemming ten opzichte van het leren naar aanleiding van eigen leervragen tijdens het werken in de praktijk. Mocht je hier zelf ook veel vragen over hebben, dan lijkt het zinvol deze eerst te bespreken met Henriëtte als onderwijscoordinator. Mogelijk te noemen problemen: - Afstemming t.o.v. eigen leerwensen. Dit is niet altijd eenvoudig en kan soms knellen. Over het algemeen is het goed de hoofdlijnen van het onderwijs in elk geval vast te houden tijdens blok 1, dat wil zeggen veelvoorkomende klachten en acute problematiek. - Plannen is hierbij een belangrijk middel om te voorkomen dat het een of het ander helemaal in het slop raakt. Noem met name het plannen. Het is niet goed mogelijk alles te leren in dit blok als er niet gepland wordt. Dit geldt zowel voor het plannen van onderwijs met de HAO als bij de zelfstudie. Besteed daarnaast aandacht aan de wijze waarop ze zelf dergelijke vragen en problemen zouden kunnen aanpakken. Ik neem aan dat je zelf de opdrachten wel kunt beantwoorden; mocht dat niet zo zijn, vraag het dan aan Henriette (rooster en onderwijsprogramma) of Eddy (Individueel leerplan) of mij, Lili. 4. Evaluatie introductieweek Hier is geen programma voor gemaakt. Het gaat om afronden van deze 2 weken van kennis maken en een start maken met de huisartsopleiding. Gebruik dit uur naar eigen inzicht. 6 VOORBEREIDING SECRETARIAAT 6.1 Materiaal Het Individueel leerplan met als bijlagen de lijst Klachten en aandoeningen Blok 1 en Vaardighedenlijst moeten uitgedeeld worden bij dit owp. Tevens het rooster voor de komende periode en de bijbehorende onderwijsprogrammaboekjes. 6.2 Kopiëren Geen. 7 SAMENVATTING OWP INTRODUCTIE EVALUATIE PLANNING Aan de orde komen de wijze van werken tijdens de Evaluatie/planningsbijeenkomsten gedurende de hele opleiding. Daarnaast wordt er besproken hoe het individueel leerplan blok 1 gebruikt wordt. Dit programma wordt aan het einde van de Introductieweek gegeven en het laatste uur wordt besteed aan de evaluatie van de eerste 2 weken in de opleiding Huisartsopleiding VUmc 7

8 BIJLAGE 1 VERPLICHTE LITERATUUR De leerprocesbegeleiding in blok 1 In het Leerplan staan de keuzes beschreven die het uitgangspunt vormen voor de uitvoering van het onderwijs en het leren tijdens de opleiding. Een belangrijk aandachtspunt vormt daarbij het leerproces. De huisartsopleiding van de VU wil de huisarts in opleiding de kennis en vaardigheden bijbrengen, die nodig zijn om het Basistakenpakket van de LHV op wetenschappelijk verantwoorde en kritische wijze te kunnen uitvoeren. Ten aanzien van de visie op onderwijs geldt dat we bijzondere nadruk leggen op het proces van leren en onderwijzen. De inhoud van de huisartsgeneeskunde is sterk in ontwikkeling en daarom staat de leerstof niet voor altijd vast. Belangrijk is dat de HAIO gedrag aanleert om steeds te blijven (bij)scholen. Het leren binnen de huisartsopleiding is een continu proces. Er bestaat daarbij een wisselwerking tussen het werken in de praktijk, het leren van theoretische kennis en het oefenen van vaardigheden voor het toepassen van deze theorie. Dit "ervaringsleren" is een proces, waarbij elke keer bepaalde elementen weer terugkeren. Om dit leren zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, is het zinvol hierbij een stappenplan aan te houden en zo het proces meer richting en inhoud te geven. Dit stappenplan vormt een cirkel en bestaat uit een aantal elementen: Vaststellen van leerdoelen op grond van fase van de opleiding, geconstateerde lacunes en leerwensen Bepalen op welke wijze deze leerdoelen ingevuld kunnen worden Uitvoeren van gemaakte plannen Evalueren en bepalen welke resultaten behaald zijn en welke lacunes er nog zijn Ten aanzien van de leerprocesbegeleiding in Blok 1 is er voor gekozen om te beginnen met het aanbieden van een vastgelegde structuur voor wat er wanneer geleerd moet worden. Hiervoor worden de eerste evaluatie/planningsbijeenkomsten gebruikt naast een schriftelijk individueel leerplan voor blok 1. In de loop van het eerste deel van de basisopleiding (ongeveer na 3-6 maanden opleiding) zal de HAIO kennis en vaardigheden krijgen hoe een eigen individueel leerplan vast te stellen. Voor de HAIO betekent dit dan, dat er verwacht wordt dat hij zijn eigen leerplan opstelt en dit regelmatig bijstelt op grond van feedback, evaluaties en toetsen van zijn functioneren als huisarts(in opleiding). Manieren waarop de leerprocesbegeleiding vorm krijgt: 1. De HAIO krijgt schriftelijk inzicht in leerdoelen per fase van de opleiding (In Leerplan en Individueel leerplan). 2. Op Evaluatie/planningsbijeenkomsten stelt de HAIO zich op de hoogte van wat de leerdoelen er voor het leren in de volgende periode zijn vastgesteld en de wijze waarop hij deze doelen kan behalen. 3. De HAIO leert tijdens het terugkomdagonderwijs in de eerste deel van de basisopleiding van Blok 1 vaardigheden die noodzakelijk zijn om een leerplan op te kunnen stellen, namelijk het formuleren van leerdoelen en het vaststellen van methoden waarmee de leerdoelen behaald kunnen worden. Bovendien krijgt de HAIO meer inzicht in diens eigen leerstijl. 4. De HAIO ontvangt een dossier, waarin het leerplan gemaakt kan worden en een leeragenda, waarin hij desgewenst de planning kan inroosteren. 5. De HAIO trekt tijd uit voor het bespreken van het individueel leren in de praktijk met de HAO tijdens de leergesprekken, naast er zelf thuis aan te werken. Er is ook regelmatig tijd op de terugkomdag tijdens het programma-onderdeel Evaluatie/planning om hierbij stil te staan. 6. De HAIO krijgt regelmatig van de HAO en van de groepsbegeleiders feedback op diens functioneren. Deze feedback wordt deels gegeven op grond van toetsen en deels op grond van datgene wat de HAO en groepsbegeleiders zien wanneer de HAIO aan het werk is in de praktijk en tijdens de terugkomdag Huisartsopleiding VUmc 8

9 Andere onderwijsprogramma s in het kader van leerprocesbegeleiding In het kader van het leerproces worden ook nog de volgende onderwijsprogramma s gegeven op terugkomdagen tijdens Blok 1: - Leerstijlen (inzicht in eigen leerstijl), tijdens 1 e deel basisopleiding - Vaststellen van concrete leerdoelen en bijpassende methodiek voor het zelf maken van een individueel leerplan (vaststellen van manier van invullen hiervan), in het eerste deel van de basisopleiding. - Maken van een Individueel leerplan in elk geval aan het einde van 1 e deel basisopleiding, daarna in het kader van de educatieve voortgangskwalificatie na een half jaar en tenslotte aan het einde van blok 1. - Individueel leren, knelpunten en valkuilen, 2 e deel basisopleiding - Evaluatie/planningsbijeenkomsten, gedurende hele opleiding, ongeveer eens per 6-8 weken - Eindevaluatie blok 1, aan het einde van Blok Huisartsopleiding VUmc 9

10 BIJLAGE 2 OPDRACHTEN OPDRACHTEN Onderwijsprogramma: 1. Zoek op welke voorbereiding er van de HAIO verwacht voor het onderwijsprogramma acute pijn op de borst. 2. Zoek op waar de literatuur voor dit onderwijsprogramma zit 3. Vertel waar te vinden wat de bedoeling van dit programma op de terugkomdag is. Individueel leerplan: 1. Zoek op welke klachten en aandoeningen je moet leren hanteren tijdens de komende 6 weken. 2. Zoek op welke leergesprekken je de komende periode moet plannen met je HAO. Wat is de inhoud en eventueel welke vorm wordt aanbevolen? 3. Zoek op op welke wijze de HAO je de komende tijd kan toetsen en waarop dit zal zijn Rooster: 1. Zoek op wanneer de eerste centrale terugkomdag voor opleiders is, en op welke dag deze valt 2. Zoek op wanneer het onderwijs in consult voering valt. 3. Zoek op wanneer de eerste terugkomdag is, dat jullie als HAIO s zelf een onderwerp kunnen voorbereiden Huisartsopleiding VUmc 10

CATHETERISEREN EN RECTAAL TOUCHER

CATHETERISEREN EN RECTAAL TOUCHER CATHETERISEREN EN RECTAAL TOUCHER BENIGNE PROSTAAT HYPERPLASIE VAARDIGHEIDSONDERWIJS Versie september 2001 HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de

Nadere informatie

EERSTE ZELFSTANDIGE PERIODE eerste jaars HAIO S Voorbespreking en Nabespreking

EERSTE ZELFSTANDIGE PERIODE eerste jaars HAIO S Voorbespreking en Nabespreking EERSTE ZELFSTANDIGE PERIODE eerste jaars HAIO S Voorbespreking en Nabespreking Versie augustus 2001 HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling

Nadere informatie

HUISARTS EN TOEGENOMEN MONDIGHEID

HUISARTS EN TOEGENOMEN MONDIGHEID HUISARTS EN TOEGENOMEN MONDIGHEID Versie januari 2000 Docentendeel HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding van de Vrije

Nadere informatie

URINE-INCONTINENTIE HUISARTS- OPLEIDING. Versie januari Docentendeel

URINE-INCONTINENTIE HUISARTS- OPLEIDING. Versie januari Docentendeel URINE-INCONTINENTIE Versie januari 2000 Docentendeel HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding van de Vrije Universiteit

Nadere informatie

Introductie, formuleren leerdoelen

Introductie, formuleren leerdoelen INDIVIDUEEL LEERPLAN Introductie, formuleren leerdoelen Versie juni 2002 HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding van de

Nadere informatie

PRAKTIJKASSISTENTE, TAKEN

PRAKTIJKASSISTENTE, TAKEN PRAKTIJKASSISTENTE, TAKEN Versie januari 2001 Docentendeel HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding van de Vrije Universiteit

Nadere informatie

REFLECTIERONDE HUISARTS- OPLEIDING. Versie januari 1999. Docentendeel

REFLECTIERONDE HUISARTS- OPLEIDING. Versie januari 1999. Docentendeel REFLECTIERONDE Versie januari 1999 Docentendeel HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding van de Vrije Universiteit ten behoeve

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ INDIVIDUEEL LEREN

HANDLEIDING BIJ INDIVIDUEEL LEREN HANDLEIDING BIJ INDIVIDUEEL LEREN Lili van Rhijn en Ruud van den Berg Maart 2002 HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding

Nadere informatie

INTERCOLLEGIALE TOETSING

INTERCOLLEGIALE TOETSING INTERCOLLEGIALE TOETSING METHODIEK 1 e jaars Versie november 2002 Docentendeel HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding

Nadere informatie

Introductie en formuleren van leerdoelen

Introductie en formuleren van leerdoelen EVALUATIE EN PLANNING Introductie en formuleren van leerdoelen Versie januari 1999 Docentendeel HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding

Nadere informatie

FEEDBACK II: OEFENEN MET HET GEVEN EN ONTVANGEN VAN FEEDBACK

FEEDBACK II: OEFENEN MET HET GEVEN EN ONTVANGEN VAN FEEDBACK FEEDBACK II: OEFENEN MET HET GEVEN EN ONTVANGEN VAN FEEDBACK Maart 2001 Docentendeel HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding

Nadere informatie

FEEDBACK I HUISARTS- OPLEIDING INLEIDING. Versie maart 2001. Docentendeel

FEEDBACK I HUISARTS- OPLEIDING INLEIDING. Versie maart 2001. Docentendeel FEEDBACK I INLEIDING Versie maart 2001 Docentendeel HUISARTS- OPLEIDING 1 Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding van de Vrije Universiteit

Nadere informatie

REFERAAT HOUDEN HUISARTS- OPLEIDING. Februari 2001

REFERAAT HOUDEN HUISARTS- OPLEIDING. Februari 2001 REFERAAT HOUDEN Februari 2001 HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding van de Vrije Universiteit ten behoeve van de huisartsopleiding

Nadere informatie

CV: NABESPREKEN VIDEO-OPNAMEN

CV: NABESPREKEN VIDEO-OPNAMEN CV: NABESPREKEN VIDEO-OPNAMEN Versie april 1999 Docentendeel HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding van de Vrije Universiteit

Nadere informatie

OMGAAN MET ONZEKERHEDEN

OMGAAN MET ONZEKERHEDEN PERSOONLIJK FUNCTIONEREN: OMGAAN MET ONZEKERHEDEN december 2000 Docentendeel HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding van

Nadere informatie

SCHOUDERKLACHTEN HUISARTS- OPLEIDING. Versie maart 2001. Docentendeel

SCHOUDERKLACHTEN HUISARTS- OPLEIDING. Versie maart 2001. Docentendeel SCHOUDERKLACHTEN Versie maart 2001 Docentendeel HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding van de Vrije Universiteit ten behoeve

Nadere informatie

CONSULTVOERING: VOORLICHTING KLEINE KWALEN

CONSULTVOERING: VOORLICHTING KLEINE KWALEN CONSULTVOERING: VOORLICHTING KLEINE KWALEN Versie juli 2001 Docentendeel HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding van de

Nadere informatie

CONSULTVOERING: I N T A K E I

CONSULTVOERING: I N T A K E I CONSULTVOERING: I N T A K E I april 2000 Docentendeel HUISARTS OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding van de Vrije Universiteit

Nadere informatie

CONSULTVOERING: DE BELEIDSFASE

CONSULTVOERING: DE BELEIDSFASE CONSULTVOERING: DE BELEIDSFASE April 1999 Docentendeel HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding van de Vrije Universiteit

Nadere informatie

SLAAPSTOORNISSEN HUISARTS- OPLEIDING. Versie augustus Docentendeel. M:\HO\Owp\1e jaar\slaapstoornissen\owp - Slaapstoornissen

SLAAPSTOORNISSEN HUISARTS- OPLEIDING. Versie augustus Docentendeel. M:\HO\Owp\1e jaar\slaapstoornissen\owp - Slaapstoornissen SLAAPSTOORNISSEN Versie augustus 2000 Docentendeel HUISARTS- OPLEIDING M:\HO\Owp\1e jaar\slaapstoornissen\owp - Slaapstoornissen - 2000.doc 1 Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door

Nadere informatie

CONSULTVOERING: INTRODUCTIE

CONSULTVOERING: INTRODUCTIE CONSULTVOERING: INTRODUCTIE Versie januari 2002 Docentendeel HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding van de Vrije Universiteit

Nadere informatie

OOGHEELKUNDE I HUISARTS- OPLEIDING. Versie januari 2001. Docentendeel

OOGHEELKUNDE I HUISARTS- OPLEIDING. Versie januari 2001. Docentendeel OOGHEELKUNDE I Versie januari 2001 Docentendeel HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding van de Vrije Universiteit ten behoeve

Nadere informatie

HOE COMMUNICEER IK HUISARTS- OPLEIDING. Versie september Docentendeel

HOE COMMUNICEER IK HUISARTS- OPLEIDING. Versie september Docentendeel HOE COMMUNICEER IK Versie september 2000 Docentendeel HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding van de Vrije Universiteit

Nadere informatie

LEERSTIJLEN HAIO HUISARTS- OPLEIDING F HUISARTS- OPLEIDING. Versie januari 2004

LEERSTIJLEN HAIO HUISARTS- OPLEIDING F HUISARTS- OPLEIDING. Versie januari 2004 LEERSTIJLEN Versie januari 2004 HAIO HUISARTS- OPLEIDING F HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding van de Vrije Universiteit

Nadere informatie

PROCEDURE VOORTGANGSKWALIFICATIE HUISARTSOPLEIDING. VU medisch centrum

PROCEDURE VOORTGANGSKWALIFICATIE HUISARTSOPLEIDING. VU medisch centrum PROCEDURE VOORTGANGSKWALIFICATIE HUISARTSOPLEIDING 2003 VU medisch centrum 12 augustus 2003 2 Inleiding Volgens het CHVG besluit no. 4-2000 dient voor het einde van het eerste jaar van de huisartsopleiding

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties?

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? LOGO-congres 15 juni 2012 Onderwijsvernieuwing met Ambitie en Passie WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? Theo Bouman & Valerie Hoogendoorn Opleidingsinstituut PPO Groningen 1 Doel Feeling te krijgen

Nadere informatie

Porfolio. Politie Vormingscentrum

Porfolio. Politie Vormingscentrum Porfolio 1. Inleiding 2. Wat is een portfolio? Hoe gebruik je het portfolio Reflectieverslagen Persoonlijke leerdoelen formuleren Werkwijze en denkmodel om opgaven/problemen op te lossen 1. INLEIDING Ligt

Nadere informatie

CONSULTVAARDIGHEDEN: HET SLECHT NIEUWSGESPREK

CONSULTVAARDIGHEDEN: HET SLECHT NIEUWSGESPREK CONSULTVAARDIGHEDEN: HET SLECHT NIEUWSGESPREK Versie november 2000 Docentendeel HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding

Nadere informatie

Leer meer van de dagelijkse praktijk. KBA s als handvat voor aios en opleiders

Leer meer van de dagelijkse praktijk. KBA s als handvat voor aios en opleiders Leer meer van de dagelijkse praktijk KBA s als handvat voor aios en opleiders disclosure belangen sprekers: geen (potentiële) belangenverstrengeling Structuur Huisartsopleiding Opleidingspraktijk 4 dagen

Nadere informatie

Sociale en recreatieve activiteiten

Sociale en recreatieve activiteiten Sociale en recreatieve activiteiten Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur(s): Richard Prins Inhoudelijke redactie: Patricia Streng Eindredactie: Astrid

Nadere informatie

SURMENAGE HUISARTS- OPLEIDING. Versie mei 2000

SURMENAGE HUISARTS- OPLEIDING. Versie mei 2000 SURMENAGE Versie mei 2000 HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding van de Vrije Universiteit ten behoeve van de huisartsopleiding

Nadere informatie

TRAINING WERKBEGELEIDING

TRAINING WERKBEGELEIDING TRAINING WERKBEGELEIDING Door Martje Kuijlenburg Student no: 500618854 Jaar 3 Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde In opdracht van: de Hogeschool van Amsterdam Docent: Yvonne van Marle INHOUDSOPGAVE Inleiding...

Nadere informatie

DE DOKTERSTAS HUISARTS- OPLEIDING. Versie januari 2001

DE DOKTERSTAS HUISARTS- OPLEIDING. Versie januari 2001 DE DOKTERSTAS Versie januari 2001 HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding van de Vrije Universiteit ten behoeve van de

Nadere informatie

Organisatie van werkzaamheden

Organisatie van werkzaamheden Organisatie van werkzaamheden Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Rubus Opleidingspartners, Richard Prins Inhoudelijke redactie: Jessica Satink

Nadere informatie

Eindrapportage APC project Huisartsopleidingen. Onderwijsproduct: 8 Training doelgericht communiceren

Eindrapportage APC project Huisartsopleidingen. Onderwijsproduct: 8 Training doelgericht communiceren Eindrapportage APC project Huisartsopleidingen Onderwijsproduct: 8 Training doelgericht communiceren Projectgroep Communicatie Huisartsopleiding Nederland Utrecht, mei 2014 8 Train the trainer: workshop

Nadere informatie

Training. Enquêteren

Training. Enquêteren Training Enquêteren Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Floortje Vissers Titel: Enquêteren ISBN: 978 90 3724 129 7 Edu Actief b.v. 2016 Behoudens

Nadere informatie

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam aios. Groepsnummer aios. Naam huisartsopleider. BIG-nummer Plaats praktijk

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam aios. Groepsnummer aios. Naam huisartsopleider. BIG-nummer Plaats praktijk LEOh Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde VERSIE OPLEIDER: ZELFEVALUATIE Naam aios Groepsnummer aios Naam huisartsopleider BIG-nummer Plaats praktijk Opleidingsjaar aios Moment van invullen

Nadere informatie

Leergangkader Ploegchef

Leergangkader Ploegchef Leergangkader Ploegchef Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam huisartsopleider. Plaats praktijk. Opleidingsjaar. jaar 1. jaar 3. Moment van invullen

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam huisartsopleider. Plaats praktijk. Opleidingsjaar. jaar 1. jaar 3. Moment van invullen LEOh Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde VERSIE AIOS IN TE VULLEN DOOR DE AIOS Naam aios IN TE VULLEN DOOR DE OPLEIDER Datum gezien Groepsnummer aios BIG-nummer Naam huisartsopleider Paraaf

Nadere informatie

Voortgangs- en beoordelings systematiek AVG opleiding Erasmus MC Definitieve versie Herzien Marijke Meijer/Hanneke Veeren

Voortgangs- en beoordelings systematiek AVG opleiding Erasmus MC Definitieve versie Herzien Marijke Meijer/Hanneke Veeren Voortgangs- en beoordelings systematiek AVG opleiding Erasmus MC Praktische uitwerking van het hoofdstuk uit het opleidingsplan Voortgangs- en beoordelings systematiek AVG opleiding Erasmus MC Definitieve

Nadere informatie

Feedback is een mededeling aan iemand die informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren.

Feedback is een mededeling aan iemand die informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren. Praktijkopdracht: Feedback 1 Inleiding: Feedback is een mededeling aan iemand die informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren. Om ervoor te zorgen dat de communicatie tussen

Nadere informatie

Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven

Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven Opzet workshop Theorie individueel opleidingsplan Werken met het individueel opleidingsplan Aan de slag! Terugkoppeling en afronding 15 december

Nadere informatie

Samen naar een individueel opleidingsplan. Anouk Straus

Samen naar een individueel opleidingsplan. Anouk Straus Samen naar een individueel opleidingsplan Anouk Straus Opzet workshop Theorie individueel opleidingsplan. Het individueel opleidingsplan in de praktijk Oefenen met IOP gesprek tussen aios en opleider Aan

Nadere informatie

2. WERKWIJZE IN SUPERVISIE

2. WERKWIJZE IN SUPERVISIE SUPERVISIEGIDS 1. INLEIDING Supervisie is een praktijkgebonden leermethode. In kleine groepen wordt onder begeleiding van een supervisor gewerkt aan persoonlijke leerdoelen die voortkomen uit de werkervaringen

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

Wie ben jij? HANDLEIDING

Wie ben jij? HANDLEIDING HANDLEIDING Wie ben jij? Korte omschrijving lesactiviteit Iedereen legt vijf vingers op tafel. Om de beurt vertel je iets over jezelf, waarvan je denkt dat het uniek is. Als het inderdaad uniek is, dan

Nadere informatie

Wetenschappelijke vorming in de huisartsopleiding

Wetenschappelijke vorming in de huisartsopleiding Versiedatum: 0-0-06 Pagina van 5 De wetenschappelijke onderbouwing van het huisartsgeneeskundig handelen vormt een belangrijke leidraad voor de huisarts. Deze moet een wetenschappelijke onderbouwing kunnen

Nadere informatie

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 Opdrachtformulier Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen.

Nadere informatie

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017

Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017 Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017 Introductie Dit is de checklist voor de aios en opleider om halverwege de periode samen te bespreken hoe het opleiden gaat.

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Voorbeeldles RIS-instructie RIS-WRM juni 2009

Voorbeeldles RIS-instructie RIS-WRM juni 2009 Inleiding Voorbeeldles RIS-instructie RIS-WRM juni 2009 Kennismaking Bekijk het ingevulde basis RIS-lesplan en volg de aanwijzingen. Pak de RIS-instructiekaart van de leerling en kijk wat er bij deze les

Nadere informatie

Cursus. Chronisch zieken

Cursus. Chronisch zieken Cursus Chronisch zieken Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur(s): Mies Blok Inhoudelijke redactie: Jo-Anne Schaaf Titel: Chronisch zieken ISBN: 9789037235951

Nadere informatie

Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding

Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding Inleiding De checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F is ontwikkeld voor leerlingen die moeten leren schrijven op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2013 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

DEPRESSIE. Effective GP depression management takes skill rather than time * HUISARTS- OPLEIDING. Versie april 2002. *www.beyondblue.org.

DEPRESSIE. Effective GP depression management takes skill rather than time * HUISARTS- OPLEIDING. Versie april 2002. *www.beyondblue.org. DEPRESSIE Effective GP depression management takes skill rather than time * Versie april 2002 HUISARTS- OPLEIDING *www.beyondblue.org.au Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf

Nadere informatie

Cursus. Evalueren begeleiding van activiteiten

Cursus. Evalueren begeleiding van activiteiten Cursus Evalueren begeleiding van activiteiten Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Nienke Koopman Inhoudelijke redactie: Napona Smid Titel: Cursus

Nadere informatie

juni Jacqueline van Laar COLOFON

juni Jacqueline van Laar  COLOFON juni 2017 - Jacqueline van Laar info@schakelom.nl www.schakelom.nl COLOFON BELANGRIJKE NOOT VOOR DE LEZER Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze

Nadere informatie

Cursus. Coördineren in de kinderopvang, ketenregie, sociale kaart en netwerk

Cursus. Coördineren in de kinderopvang, ketenregie, sociale kaart en netwerk Cursus Coördineren in de kinderopvang, ketenregie, sociale kaart en netwerk Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Angela van der Plas Inhoudelijke

Nadere informatie

Doel en resultaat WPOplus training

Doel en resultaat WPOplus training Doel en resultaat WPOplus training Effect: Werknemers vergroten zichtbaar de vaardigheden goed werknemerschap en daardoor kunnen ze doorstromen in hun loopbaan Resultaat: Deelnemers in staat stellen WPO

Nadere informatie

Studiehandleiding. Excel 2010

Studiehandleiding. Excel 2010 Studiehandleiding Excel 2010 Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1e druk, februari 2011 001204249 2011, NTI bv, Leiden Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Leercoaching in het hbo. Student

Leercoaching in het hbo. Student Leercoaching in het hbo Student Leercoaching in het hbo Student Een kapstok om jezelf uit te dagen de regie over je leren te nemen Jette van der Hoeven 2e druk Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 Ó 2009

Nadere informatie

Training. Werken in een team: vergaderen en evalueren voor SMD en SCW

Training. Werken in een team: vergaderen en evalueren voor SMD en SCW Training Werken in een team: vergaderen en evalueren voor SMD en SCW Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Joke Kraakman Inhoudelijke redactie: Floortje

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris I

Leergang Ambtelijk Secretaris I Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten de leergang met een uitgebreide kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting op het programma en de werkwijze.

Nadere informatie

Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY)

Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY) Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY)

Nadere informatie

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Inleiding De checklist Gesprek voeren 2F is ontwikkeld voor leerlingen die een gesprek moeten kunnen voeren op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht hoe de

Nadere informatie

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Zo verstuurt u een WhatsApp! Opdracht: Analyseren, evalueren

Zo verstuurt u een WhatsApp! Opdracht: Analyseren, evalueren Zo verstuurt u een WhatsApp! Opdracht: Analyseren, evalueren 1. Inleiding Een mobiele telefoon; niet meer weg te denken uit de broekzak van elke scholier. In deze opdracht kijken de leerlingen naar een

Nadere informatie

attitudes zelfstandig leren kennis vaardigheden

attitudes zelfstandig leren kennis vaardigheden zelfstandig leren Leren leren is veel meer dan leren studeren, veel meer dan sneller lijstjes blokken of betere schema s maken. Zelfstandig leren houdt in: informatie kunnen verwerven, verwerken en toepassen

Nadere informatie

Module 9 Kennis delen en coachen

Module 9 Kennis delen en coachen OPDRACHTEN Verzorgende IG Maatschappelijke Zorg Module 9 Kennis delen en coachen Inhoudsopgave Leeropdrachten 3 Leren 5 A Hoe leer ik? 5 B Bevorderende en belemmerende factoren 7 C Plan van aanpak bij

Nadere informatie

TRAIN DE TRAINER EFFECTIEF EN RESULTAATGERICHT TRAINEN. Pieterman & Partners

TRAIN DE TRAINER EFFECTIEF EN RESULTAATGERICHT TRAINEN. Pieterman & Partners TRAIN DE TRAINER EFFECTIEF EN RESULTAATGERICHT TRAINEN Pieterman & Partners TRAIN DE TRAINER RESULTAAT Met succes een training ontwikkelen/aanpassen en het gewenste resultaat bereiken Een succesvolle presentatie,

Nadere informatie

Doe de Booest Check Zet de 1e stappen om jouw praktijk te laten groeien en er een echte onderneming van te maken.

Doe de Booest Check Zet de 1e stappen om jouw praktijk te laten groeien en er een echte onderneming van te maken. Doe de Booest Check Zet de 1e stappen om jouw praktijk te laten groeien en er een echte onderneming van te maken. ü Yes ü No ü Yes ü No Krijg een contstante stroom klanten en verhoog je inkomen ü No Auteurs

Nadere informatie

Basisinformatie Opleiding

Basisinformatie Opleiding Basisinformatie Opleiding Introductie Je neemt deel aan de opleiding Professional Coaching & Leiderschap bij Coachcenter. De opleiding is er voor ieder die zichzelf verder wil ontwikkelen op persoonlijk

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

Competentieprofiel werkbegeleider

Competentieprofiel werkbegeleider Competentieprofiel werkbegeleider Voor verzorgenden en verpleegkundigen Ontwikkeld door: Hennie Verhagen (Evean) Joukje Stellingwerf (Puur Zuid) Maaike Hakvoort (ZGAO) Brenda van der Zaag (ROC TOP) Kim

Nadere informatie

HOE GEEF IK DE WEEK VORM? Handvatten voor de invulling van een werkplek tijdens de Week van de Mobiliteit

HOE GEEF IK DE WEEK VORM? Handvatten voor de invulling van een werkplek tijdens de Week van de Mobiliteit HOE GEEF IK DE WEEK VORM? Handvatten voor de invulling van een werkplek tijdens de Week van de Mobiliteit Tips en trucs: werkplekbegeleider Tips om tot een goede invulling van de Week van de Mobiliteit

Nadere informatie

Draaiboek voor een gastles

Draaiboek voor een gastles Draaiboek voor een gastles Dit draaiboek geeft jou als voorlichter van UNICEF Nederland een handvat om gastlessen te geven op scholen. Kinderen, klassen, groepen en scholen - elke gastles is anders. Een

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

HOE KOM IK VAN LEERDOELEN TOT EEN LES?

HOE KOM IK VAN LEERDOELEN TOT EEN LES? OPDRACHT HOE KOM IK VAN LEERDOELEN TOT EEN LES? In deze opdracht doorloop je in vogelvlucht alle stappen die je kunt zetten om van leerdoelen te komen tot een goede les voor de leerlingen. Het betreft

Nadere informatie

MZ-PBSD-B-K1-W4 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

MZ-PBSD-B-K1-W4 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf MZ-PBSD-B-K1-W4 (C) Ondersteunt de cliënt bij de dagbesteding Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23181 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon Daar waar zij staat, wordt ook hij bedoeld en omgekeerd. Waar

Nadere informatie

Studiehandleiding Taal en diversiteit

Studiehandleiding Taal en diversiteit Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding Taal en diversiteit (studiegidsnummer 70720219DY) Jaar 2 Semester

Nadere informatie

MZ-PBSD-B-K1-W1 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

MZ-PBSD-B-K1-W1 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf MZ-PBSD-B-K1-W1 (C) Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23181 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon Daar waar zij staat, wordt ook hij bedoeld en omgekeerd.

Nadere informatie

Voorbereidende workshop voor maatschappelijke organisaties

Voorbereidende workshop voor maatschappelijke organisaties Voorbereidende workshop voor maatschappelijke organisaties Voorbereiding Doel: De deelnemende maatschappelijke organisaties helpen bij hun voorbereiding op de Beursvloer; zoals bij het formuleren van een

Nadere informatie

35 KENNISQUIZ VOOR GROEPSBEGELEIDERS

35 KENNISQUIZ VOOR GROEPSBEGELEIDERS 35 KENNISQUIZ VOOR GROEPSBEGELEIDERS NB: het is de bedoeling om groepsbegeleiders op deze ludieke wijze erop te attent te maken welke zaken afgesproken zijn, maar vaak niet meer tot de parate kennis horen.

Nadere informatie

Onderhandelen en afspraken maken

Onderhandelen en afspraken maken OPDRACHTFORMULIER Onderhandelen en afspraken maken Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent.

Nadere informatie

Activiteiten uitvoeren

Activiteiten uitvoeren Activiteiten uitvoeren Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur(s): Hanneke Jansen Inhoudelijke redactie: Patricia Streng Eindredactie: Astrid Habraken

Nadere informatie

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Portfolio-opdracht 1 O 2 Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) De Handelsroute Uitgeverij Sarphati Niveau Keuzedeel Kwalificatie Dossierdatum 2 Ondernemend gedrag Niveau 2-dossiers Kerntaak en werkproces

Nadere informatie

Vaardigheden - Enquête HV 2. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52705

Vaardigheden - Enquête HV 2. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52705 Vaardigheden - Enquête HV 2 Auteurs VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 July 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/52705 Dit lesmateriaal is gemaakt

Nadere informatie

PeerEducatie Handboek voor Peers

PeerEducatie Handboek voor Peers PeerEducatie Handboek voor Peers Handboek voor Peers 1 Colofon PeerEducatie Handboek voor Peers december 2007 Work-Wise Dit is een uitgave van: Work-Wise info@work-wise.nl www.work-wise.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

Lijn 3 in een combinatiegroep

Lijn 3 in een combinatiegroep Inhoud 1 Werken met blz. 3 2 2-3 blz. 4 3 3-4 blz. 6 Bijlagen 1 De combinatie Lijn 3 - Station Zuid blz. 7 2 De combinatie Lijn 3 - Station Zuid en Taal actief 4 blz. 9 3 De combinatie Lijn 3 - Station

Nadere informatie

CBL STAGEWERKBOEK Verkoper handleiding

CBL STAGEWERKBOEK Verkoper handleiding CBL STAGEWERKBOEK Verkoper handleiding centraal bureau levensmiddelenhandel 1 stagewerkboek handleiding voor de praktijkopleider (Verkoper) 1 Copyright 2012 OVD Educatieve Uitgeverij bv Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Huisartsopleiding. Kennismakingsbrochure. Huisarts: specialist in veelzijdigheid! a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Huisartsopleiding. Kennismakingsbrochure. Huisarts: specialist in veelzijdigheid! a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Kennismakingsbrochure Huisartsopleiding a a a a a a a a a a 1 Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Je maakt hele

Nadere informatie

1 Studieloopbaanbegeleiding (slb) 15 1.1 Doel en taken slb 15 1.2 slb-instrumenten en methoden 18

1 Studieloopbaanbegeleiding (slb) 15 1.1 Doel en taken slb 15 1.2 slb-instrumenten en methoden 18 Inhoud Inleiding 9 Deel 1 Theorie 13 1 Studieloopbaanbegeleiding (slb) 15 1.1 Doel en taken slb 15 1.2 slb-instrumenten en methoden 18 2 Gespreksvaardigheden 28 2.1 Communicatiewetmatigheden 28 2.2 Luisteren

Nadere informatie

Cognitieve therapie bij sociale angst

Cognitieve therapie bij sociale angst Cognitieve therapie bij sociale angst Dit boek, Cognitieve therapie bij sociale angst, is onderdeel van de reeks Protocollen voor de GGZ. Bij deze titel is tevens het werkboek voor cliënten te bestellen:

Nadere informatie

Training. Coachend begeleiden

Training. Coachend begeleiden Training Coachend begeleiden Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Bertine Pruim Inhoudelijke redactie: Napona Smid Titel: Factor-E Coachend begeleiden

Nadere informatie

Studiehandleiding. Pianospelen met Jan Vayne voor beginners

Studiehandleiding. Pianospelen met Jan Vayne voor beginners Studiehandleiding Pianospelen met Jan Vayne voor beginners Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 001203868 2009, NTI bv, Leiden Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Stap 1 Doelen vaststellen

Stap 1 Doelen vaststellen Stap 1 Doelen vaststellen! Lesdoelen staan altijd in relatie tot langere termijn doelen. Zorg dat je de leerlijn of opbouw van doelen op schoolniveau helder hebt! Groepsdoelen staan altijd in relatie tot

Nadere informatie