Onderwijssysteem. Syrië. Het Syrische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijssysteem. Syrië. Het Syrische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse"

Transcriptie

1 Onderwijssysteem Syrië Het Syrische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

2 Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Syrië. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Syrië. Dit met het oog op toelating tot en inpassing in opleidingen in het Nederlands hoger onderwijs. Op deze publicatie, met uitzondering van het beeldmateriaal, is de Creative Commons Naamsvermelding NietCommercieel 3.0 Unported-licentie van toepassing. Ga naar voor meer informatie over het hergebruik van deze publicatie. EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

3 PhD دكتوراه (University / Higher Institute) L6 postgraduate Master الماجستیر (University / Higher Institute) 2-4 L4 undergraduate Bachelor الا جازة (University / Higher Institute) 2 L4 4-6 Technical Diploma L3 Certificate شھادة مساعد المجاز ((Technical) Intermediate Institutes) 2 Certificate of L3 Associate Degree / Certificate of Licensed Assistant شھادة دبلوم تقاني ((Technical) Intermediate Institutes) 2 General Secondary Education Certificate شھادة الدراسة الثانویة العامة / الشھادة الثانویة العامة (General Secondary Education) L2 3 Technical / Vocational Secondary Education Certificate L2 الشھادة الثانویة المھنیة... (Vocational Secondary Education) 3 Basic Education Certificate شھادة الدراسة التعلیم الا ساسي (Basic Education) L1 9 L0 Onderwijsniveau 0 Duur van de opleiding Klik hier voor een voorbeeld van het diploma EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

4 Waarderingstabel In onderstaand schema is aan de linkerkant het buitenlandse diploma opgenomen. Het rechter gedeelte geeft de Nederlandse waardering weer met de overeenkomstige niveaus in het Nederlandse en Europese kwalificatieraamwerk. Buitenlands diploma Nederlandse waardering en NLQF niveau EQF niveau Basic Education Certificate شھادة الدراسة التعلیم الا ساسي Technical / Vocational Secondary Education Certificate الشھادة الثانویة المھنیة... Technical Diploma Certificate شھادة دبلوم تقاني Certificate of Associate Degree/ Certificate of Licensed Assistant شھادة مساعد المجاز General Secondary Education Certificate الشھادة الثانویة العامة / شھادة الدراسة الثانویة العامة ongeveer 2 jaar havo 2 2 mbo-diploma (kwalificatieniveau 2 of 3) mbo-diploma (kwalificatieniveau 4) 4 4 mbo-diploma (kwalificatieniveau 4) 4 4 havo-diploma 4 4 Bachelor الا جازة (4 jaar) graad van bachelor in het hbo of 2 jaar wo 6 6 Bachelor الا جازة (5 jaar) in architectuur, engineering, tandheelkunde, farmacie en diergeneeskunde graad van bachelor in het wo 6 6 Master الماجستیر graad van 1-jarige master in het wo of in het hbo 7 7 NB Het betreft hier een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. NLQF = Nederlands nationaal kwalificatieraamwerk. EQF = Europees kwalificatieraamwerk. De waardering van een buitenlandse kwalificatie in termen van EQF/NLQF betekent niet altijd dat de eindtermen van deze niveaus zijn bereikt. Informatie over de Nederlandse waarderingen is beschikbaar in het onderwijssysteem Nederland. Zie: EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

5 De uitspraken over buitenlandse opleidingen op vmbo- en mbo-niveau worden afgegeven door SBB, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De waardering kan afwijken wanneer het diploma wordt gewaardeerd voor andere doeleinden dan toelating tot het hoger onderwijs in Nederland. EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

6 Inleiding Syrië ligt in het Midden-Oosten en grenst aan Turkije, Irak, Jordanië, Libanon en Israël. De Syrische Arabische Republiek is ongeveer 4,5 keer zo groot als Nederland en telde tot voor kort ruim 21 miljoen inwoners 1. De hoofdstad is Damascus, andere grote steden zijn Aleppo, Homs, Hama en Latakia. Het land kent een diverse bevolkingssamenstelling. Arabisch is de officiële taal. Veel (hoger) opgeleide Syriërs spreken ook Engels of Frans. Het Koerdisch en het Armeens worden in bepaalde delen ook gesproken. Vanwege de strategische en centrale ligging in de regio is het een land met een lange geschiedenis. Syrië in haar huidige vorm werd pas na de Eerste Wereldoorlog opgericht als een Frans mandaatgebied. In 1946 werd het onafhankelijk van Frankrijk en maakte vanaf 1958 met Egypte deel uit van de Verenigde Arabische Republiek. Een militaire staatsgreep maakte daar in 1961 een einde aan en zo kwam in 1963 de Ba ath partij aan de macht. Sinds maart 2011 is Syrië het toneel van een grootschalig gewapend conflict. Het conflict is uitgemond in een complexe burgeroorlog met ingrijpende gevolgen voor de Syrische bevolking en beschikbaarheid van publieke voorzieningen, inclusief toegang tot het onderwijs. De Syrische overheid speelt een grote rol in de supervisie en controle van het onderwijs. Het basis- en voortgezet onderwijs staat onder toezicht van het ministerie van Onderwijs. Er bestaat een leerplicht tot 15 jaar. Het hoger onderwijs valt onder het ministerie van Hoger Onderwijs met de Council for Higher Education als coördinerend orgaan. Het onderwijssysteem wordt geregeld door nationale wetgeving. Sinds 2001 is het voor erkende privé-universiteiten toegestaan om onderwijs te verzorgen. Syrië kent geen binair hoger onderwijssysteem; er wordt geen strikt onderscheid gemaakt tussen wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs. Sommige opleidingen hebben zowel de kenmerken van het hoger beroepsgericht onderwijs als van het wetenschappelijk onderwijs. De onderwijstaal is het Arabisch. Er zijn enkele studies op graduate niveau waar het onderwijs naast het Arabisch ook in het Engels of Frans kan worden verzorgd. Het academisch jaar loopt van september tot juni. Sinds het uitbreken van het geweld in Syrië in 2011 kunnen feiten, gebeurtenissen of omstandigheden in Syrië slechts in beperkte mate onafhankelijk worden onderzocht en geverifieerd. Dit document bevat een algemene beschrijving van het Syrische onderwijssysteem en is niet uitputtend. Voor vragen die betrekking hebben op de recente gebeurtenissen in relatie tot het onderwijssysteem wordt verzocht om contact op te nemen met de landendeskundigen van EP-Nuffic. 1 Volgens opgave van de UNHCR zijn er als gevolg van de burgeroorlog ruim 11 miljoen ontheemden binnen en buiten Syrië (oktober 2015). EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

7 Basis en voortgezet onderwijs Alle Syrische scholen van het basis- en het voortgezet onderwijs, ook privéscholen en scholen van UNRWA 2, staan onder nauw toezicht van het Syrische ministerie van Onderwijs. Dit ministerie is direct verantwoordelijk voor het curriculum en het leermateriaal dat gebruikt wordt. De onderwijstaal is Arabisch. Al het openbare basis- en voortgezet onderwijs is kosteloos. Er bestaat een leerplicht van 6 tot 15 jaar (tot de 9 e klas). Tot 2002 was er sprake van een drieledig systeem in het basis- en voortgezet onderwijs (6+3+3 jaar), waarvan elke fase met een diploma werd afgesloten. De eerste fase was 6 jaar basisonderwijs ( الا بتداي ي,(التعلیم de tweede fase 3 jaar onderbouw in het algemeen voortgezet onderwijs الا عدادیة العامة) (الدراسة en de derde fase 3 jaar bovenbouw van het.(الدراسة الثانویة العامة) algemeen voorgezet onderwijs Sinds 2002 zijn de eerste 2 fases samengevoegd en is deze fase voor alle leerlingen in de leeftijd van 6 tot 15 jaar verplicht. Dit onderwijs wordt afgerond met een centraal vastgesteld landelijk examen. Bij het behalen van dit examen verkrijgt men het Basic.(شھادة الدراسة التعلیم الا ساسي ( Certificate Education Het niveau van het Basic Education Certificate الدراسة التعلیم الا ساسي) (شھادة is vergelijkbaar met dat van ongeveer 2 jaar havo. Afhankelijk van de behaalde resultaten in het landelijk examen voor het Basic Education Certificate kunnen scholieren beroepsgericht voortgezet onderwijs (Vocational Secondary Education) volgen of algemeen vormend voortgezet onderwijs (General Secondary Education). 95% van het voortgezet onderwijs wordt verzorgd door de Syrische staat, de rest door privé-instellingen en de UNRWA. Het beroepsgericht voortgezet onderwijs wordt verzorgd door technische scholen en is onderverdeeld in een aantal hoofdrichtingen zoals industrie, handel en landbouw. Deze opleidingen worden afgesloten met een Technical / Vocational Secondary Education Certificate. Er bestaan verschillende benamingen voor de diploma s afhankelijk van het الشھادة الثانویة ( Diploma vakgebied, zoals bijvoorbeeld het Industrial Secondary School of (الشھادة الثانویة المھنیة التجاریة ( Diploma het Secondary School of Commerce,(المھنیة الصناعیة.(الشھادة الثانویة المھنیة الزراعیة ( Diploma het Secondary School of Agriculture 2 United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. Deze organisatie van de Verenigde Naties verzorgt onder andere basis-, voortgezet en postsecundair beroepsonderwijs voor momenteel Palestijnse scholieren in vluchtelingenkampen in Syrië. EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

8 Het niveau van het Technical / Vocational Secondary Education Certificate is vergelijkbaar met dat (الشھادة الثانویة المھنیة (... van een mbo-diploma op kwalificatieniveau 2 of 3, afhankelijk van de studierichting. De bovenbouw van het algemeen vormend voortgezet onderwijs duurt 3 jaar en scholieren zijn doorgaans tussen de 15 en de 18 jaar. Dit onderwijs wordt afgesloten met الشھادة ( Certificate een centraal examen dat leidt tot het General Secondary Education in de gesproken taal ook wel het Baccalaureate. Dit,(الثانویة العامة / شھادة الدراسة الثانویة العامة onderwijs bereidt leerlingen voor op het wetenschappelijk onderwijs en geeft bij succesvolle afronding in beginsel toelating tot universiteiten en andere hoger onderwijsinstellingen. Het eerste jaar is een gezamenlijk inleidend jaar, hierna moeten scholieren een profiel kiezen: het letteren- of het exacte profiel. Het schooljaar loopt van september tot juni en omvat 32 lesweken, exclusief de examenweken. Het niveau van het General Secondary Education Certificate is (الشھادة الثانویة العامة / شھادة الدراسة الثانویة العامة) vergelijkbaar met dat van een havo-diploma. Postsecundair onderwijs Na het beroepsgericht voortgezet onderwijs kan de arbeidsmarkt worden betreden of.(معھد متوسط / معھد تقاني) toegang gezocht worden tot een (Technical) Intermediate Institute Deze onderwijsinstellingen bieden beroepsgericht onderwijs in de richtingen industrie, landbouw, techniek, administratie, economie, bedrijfskunde, lerarenopleidingen voor het basisonderwijs en de onderbouw, transport, toerisme enz. Deze opleidingen hebben een nominale duur van 2 jaar. In Syrië wordt dit onderwijs gerekend tot het hoger beroepsgericht onderwijs, maar in Nederlandse termen is naar niveau en doelstelling eerder sprake van middelbaar beroepsonderwijs. Er zijn 16 ministeries betrokken bij de verzorging van dit onderwijs, alhoewel de meeste Intermediate Institutes onder het ministerie van Onderwijs en het Ministerie van Hoger Onderwijs vallen. Beleidsmatig verantwoordelijk is het Supreme Council of Intermediate Institutes, dat onderdeel van het ministerie van Hoger Onderwijs is. (شھادة دبلوم تقاني) De opleidingen worden afgesloten met een Technical Diploma Certificate of Certificate of Associate Degree مساعد المجاز),(شھادة ook vaak vertaald met Certificate of Licensed Assistant. EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

9 De toelatingscriteria variëren sterk. Intermediate Institutes die zijn verbonden aan een universiteit vereisen meestal een General Secondary Education Certificate of een Technical Secondary Education Certificate met uitzonderlijk hoge score. Aan het andere uiterste staan Intermediate Institutes die studenten met een lage score op hun Technical Secondary Education Certificate of zelfs zonder dat aannemen. Het niveau van het Technical Diploma Certificate دبلوم تقاني) (شھادة is vergelijkbaar met dat van een mbo-diploma op kwalificatieniveau 4, in een overeenkomstige richting. Het niveau van het Certificate of Associate Degree of Certificate of Licensed Assistant is vergelijkbaar met dat van (شھادة مساعد المجاز) een mbo-diploma op kwalificatieniveau 4, in een overeenkomstige richting. Toelating tot hoger onderwijs Het General Secondary Education Certificate (ook wel Baccalaureate) geldt als toelatingseis voor het hoger onderwijs in Syrië. In principe kan iedere student die slaagt voor het eindexamen instromen in het hoger onderwijs. Wel worden jaarlijks minimum eindscores per faculteit vastgesteld en moet men het voor de opleiding juiste profiel hebben gevolgd. Studenten met een exact profiel kunnen doorgaans toelating zoeken tot alle aangeboden opleidingen binnen het hoger onderwijs. Met het letterenprofiel kan alleen toelating worden gezocht tot opleidingen op het gebied van letteren, kunst, geesteswetenschappen, economie en rechten. Studenten met erg hoge scores voor het Technical Secondary Education Certificate kunnen toegang krijgen tot universitaire bacheloropleidingen in overeenkomstige richting, maar dit gebeurt niet vaak. Toelating tot de faculteiten geneeskunde, tandheelkunde, architectuur en natuurwetenschappen vereist hoge scores op het eindexamen dat leidt tot het General Secondary Education Certificate. De toelatingsscores variëren per jaar en worden centraal vastgesteld door het University Admissions Committee van het Council of Higher Education (ministerie van Hoger Onderwijs). EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

10 Voor toelating tot het hoger onderwijs zijn geen toelatingsexamens nodig, wel kan er voor bepaalde studies loting plaatsvinden. Sommige faculteiten stellen aanvullende eisen zoals het geslaagd zijn voor een tweede vreemde taal of een bepaald vak. Scholieren met erg hoge scores voor het afsluitend examen kunnen toegang krijgen tot een universitaire bacheloropleiding in een overeenkomstig vakgebied. Hoger onderwijs Het Syrische hoger onderwijs wordt verzorgd door universiteiten en higher institutes. De hoger onderwijsinstellingen vallen onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Hoger Onderwijs. Zo moeten alle ontwikkelingen met betrekking tot curricula door het ministerie goedgekeurd worden. Ook moeten nieuwe privé-universiteiten volgens bepaalde richtlijnen worden opgericht en worden ze in de eerste stadia nauw in de gaten gehouden. De Council for Higher Education is het overkoepelend orgaan dat het onderwijs aan de hoger onderwijsinstellingen coördineert. Syrië kent zowel publieke als privé-universiteiten. Er zijn op dit moment 7 publieke universiteiten en 20 privéuniversiteiten. 3 Het onderwijs aan publieke universiteiten is kosteloos en wordt verzorgd in het Arabisch. De Universiteit van Damascus is in 1903 opgericht en is de oudste en grootste universiteit. De Syrian Virtual University neemt als publieke universiteit een bijzondere positie in. Deze instelling is in 2002 opgericht door het Ministerie van Hoger Onderwijs om in samenwerking met internationale partnerinstellingen online onderwijs aan te bieden. De programma s die door de Syrian Virtual University worden aangeboden zijn doorgaans beroepsgericht. Privé-universiteiten bestaan er sinds Deze moeten eerst door het ministerie van Hoger Onderwijs erkend zijn voordat zij onderwijs mogen verzorgen. Studenten dienen collegegeld te betalen en naast het Arabisch kan het onderwijs ook in het Engels worden verzorgd. Higher institutes worden beschouwd als centers of excellence en vallen vaak onder de directe supervisie van publieke universiteiten of het Ministerie van Hoger Onderwijs. De toelating eist hogere scores op het General Secondary Education Certificate dan bij publieke universiteiten het geval is. Higher institutes bieden opleidingen aan op bachelor-, master- en PhD- niveau. Het aantal studenten dat aan deze instituten studeert is relatief laag. Universitair en hoger beroepsgericht onderwijs Bachelor Syrische universiteiten en higher institutes verzorgen wetenschappelijk maar ook hoger beroepsgericht onderwijs. Bacheloropleidingen hebben doorgaans een nominale duur van 4 jaar. Een nominale duur van 5 jaar geldt voor de richtingen architectuur, engineering, tandheelkunde, farmacie en diergeneeskunde. De studie geneeskunde heeft een nominale duur van 6 jaar. Na voltooiing van de opleiding wordt de graad van 3 Ministry of Higher Education. September 2015 EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

11 Bachelor uitgereikt: in het Arabisch al- ijâza,(الا جازة) de term Licence kan ook worden gebruikt. De vastgestelde Engelse vertaling is in veel gevallen Bachelor s degree. Achter de graad wordt aangegeven in welke richting de studie is gevolgd. Zo behaalt men na een opleiding in een economische richting een Bachelor s degree in economics een opleiding in de richting werktuigbouwkunde wordt afgesloten met,(الا جازة في الا قتصاد) een Bachelor s degree in mechanical engineering في الھندسة المیكانیكیة).(الا جازة De graad van Bachelor vertegenwoordigt een afgerond kwalificatieniveau, waarmee men de arbeidsmarkt kan betreden en in aanmerking kan komen voor verdere studie. De studieprogramma s beginnen doorgaans met een voorbereidend jaar waarin basisvakken bestudeerd worden. Tijdens dit jaar worden studenten voorbereid op verdere studie in een specifieke richting. Het academische jaar is verdeeld in 2 semesters met een totale studiebelasting van 30 weken. Het niveau van de Bachelor (الا جازة) na een nominaal 4-jarige opleiding is vergelijkbaar met dat van 2 jaar wetenschappelijk onderwijs in overeenkomstige richting of met dat van de graad van bachelor in het hoger beroepsonderwijs, afhankelijk van de oriëntatie van de opleiding (praktijkgericht of wetenschappelijk). Het niveau van de Bachelor (الا جازة) na een nominaal 5-jarige opleiding in de richtingen architectuur, engineering, tandheelkunde, farmacie en diergeneeskunde is vergelijkbaar met dat van de graad van bachelor in het wetenschappelijk onderwijs in overeenkomstige richting. Master Indien de prestaties van de student bij het behalen van de bachelor goed zijn, kan men doorstromen naar een master ( (الماجستیر. Toelatingseis voor een masteropleiding is een eindgemiddelde van 70% in de bacheloropleiding en het met succesvol afleggen van een taaltest Engels of Frans. Voor de richtingen tandheelkunde, engineering en geneeskunde dient nog een extra toelatingstoets te worden gemaakt waarin de kennis en vaardigheden over het betreffende vakgebied worden getest. EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

12 Masteropleidingen hebben een nominale duur van 2 jaar. Onder bepaalde omstandigheden kan de duur verlengd worden met 1 jaar na goedkeuring van de faculteitsraad. Om deel te mogen nemen aan de examens geldt een aanwezigheidsplicht van 90% tijdens de colleges. Een score van 60% per examen is nodig om te slagen en te kunnen beginnen met de scriptie. Publiekelijk dient een scriptie verdedigd te worden ten overstaan van een beoordelingscommissie. De scriptie dient binnen 1 jaar na akkoord voor het scriptievoorstel te zijn afgerond. De benaming van de mastergraden loopt parallel met die van de bachelorgraden. Achter de graad wordt aangegeven in welke richting de studie is gevolgd: bijvoorbeeld een Master s degree in accounting.(الماجستیر في الھندسة المدنیة ( engineering ) of een Master s degree in civil الماجستیر في المحاسبة ( Het niveau van de Master (الماجستیر) is vergelijkbaar met dat van een 1-jarige masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs of het hoger beroepsonderwijs. PhD Na een reguliere masteropleiding kan men in aanmerking komen voor de promotie die.(الدكتوراة) leidt tot de graad van doctor Het promotietraject bestaat uit het volgen van onderwijs op het gebied van onderzoeksvaardigheden, het schrijven en verdedigen van een proefschrift en de publicatie van tenminste 2 wetenschappelijke artikelen. Het programma vereist minstens 2 jaar onderzoekswerk, dat binnen 4 jaar afgerond dient te zijn. Met goedkeuring van de faculteitsraad kan het eventueel verlengd worden met 1 jaar. De toelatingseis is een mastergraad in een overeenkomstige richting met een beoordeling van minstens 75% en een taaltest in een moderne vreemde taal. Beoordelingssystemen In het middelbaar onderwijs worden de volgende beoordelingsschalen gehanteerd: Het maximum aantal punten dat behaald kan worden in het examen van de middelbare school is voor het letteren-profiel 240, het minimum te behalen punten is 102. Voor het exacte profiel is het maximum aantal punten 260, om het examen te halen moeten er minimaal 104 punten behaald zijn. Tegenwoordig zijn er ook diploma s in omloop met een maximum aantal punten van 290 of 2900 en een minimum aantal van 116 respectievelijk Aan de hoger onderwijsinstellingen en Intermediate Institutes wordt een percentageschaal gehanteerd. De schalen verschillen per instellingstype en studieniveau. EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

13 Intermediate Institutes: In cijfers Omschrijving Betekenis % 49 0 (râsib) راسب Fail % (maqbûl) مقبول Pass % (jayyid) جید Good (jayyid jiddan) Very good جید جدا % (imtiyâz) Excellent إمتیاز % Undergraduate Studies: In cijfers Omschrijving Betekenis % 49 0 (râsib) راسب Fail % (maqbûl) مقبول Pass % (jayyid) جید Good (jayyid jiddan) Very good جید جدا % % (imtiyâz) إمتیاز Excellent % (sharaf) شرف Honours Graduate Studies: In cijfers Omschrijving Betekenis % 59 0 (râsib) راسب Fail % (maqbûl) مقبول Pass % (jayyid) جید Good (jayyid jiddan) Very good جید جدا % (imtiyâz) Excellent إمتیاز % (martabat sharaf) Honours مرتبة شرف % EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

14 Kwalificatieraamwerken Syrië heeft geen nationaal kwalificatieraamwerk vastgesteld. Kwaliteitszorg en accreditatie De instantie die zorg draagt voor de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen is voor het lager en voortgezet onderwijs het ministerie van Onderwijs. Voor het hoger onderwijs is dit het ministerie van Hoger Onderwijs. Een lijst van erkende Syrische universiteiten is beschikbaar in de paragraaf Lijst hoger onderwijsinstellingen en op de website van het ministerie van Hoger Onderwijs (zie onder Adressen). Syrië kent geen erkenning op programmaniveau. Internationale verdragen Syrië heeft geen internationale verdragen met andere landen. Adressen Website van het ministerie van Onderwijs (in het Arabisch). C- %D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A% D8%A9 Verificatie van behaalde examenresultaten in het voortgezet onderwijs (vanaf 2011, in het Arabisch). Website van het Ministerie van Hoger Onderwijs (in het Arabisch en Engels). Website van de Association of Arab Universities (in het Arabisch). Toelatingsbeleid aan Syrische universiteiten op de site van het ministerie van Hoger Onderwijs (in het Arabisch). Website van SBB, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

15 Samenstelling dossier Een dossier uit Syrië bevat idealiter een diploma of afstudeerverklaring en een cijferlijst in het Arabisch plus een vertaling van beide documenten. Het komt voor dat Syrische hoger onderwijsinstellingen een diploma en bijbehorende cijferlijst, opgesteld in het Engels, afgeven. De getuigschriften van het algemeen vormend voortgezet onderwijs zijn doorgaans alleen in het Arabisch opgesteld. Het is mogelijk om de examenresultaten van studenten in het voortgezet onderwijs vanaf 2011 online te verifiëren via de website van het ministerie van Onderwijs (zie Adressen). Het controleren van de authenticiteit van Syrische getuigschriften verdient aandacht. Bij twijfel kan men contact opnemen met EP-Nuffic. Lijst hoger onderwijsinstellingen Erkende universitaire instellingen (up-to-date september 2015): Publieke instellingen (جامعة دمشق) Damascus University (جامعة حلب) Aleppo University (جامعة تشرین) Tishreen University (جامعة البعث) Al-Baath University (جامعة الفرات) Al-Furat University (الجامعة الافتراضیة السوریة) Syrian Virtual University ) جامعة حماه ( Hama University of Privé-instellingen (جامعة القلمون الخاصة) University of Kalamoon (جامعة قرطبة الخاصة) Cordoba Private University (جامعة الا تحاد الخاصة) Ittihad Private University (الجامعة العربیة الدولیة الخاصة) Arab International University الجامعة الدولیة الخاصة للعلوم ( Technology International University for Science and (والتكنولوجیا (الجامعة السوریة الخاصة) Syrian Private University (جامعة الا ندلس الخاصة للعلوم الطبیة) Al-Andalus University for Medical Sciences (جامعة الشام الخاصة ( University Al-Sham Private (جامعة الجزیرة الخاصة) Al-Jazeera University (جامعة الحواش الخاصة) Al-Hawash Private University (جامعة الوادي الدولیة الخاصة) Wadi International University (جامعة إیبلا الخاصة) Ebla Private University (جامعة الشھباء الخاصة ( University Al-Shahbaa Private EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

16 (جامعة الیرموك الخاصة) Yarmouk Private University (الجامعة العربیة الخاصة للعلوم والتكنولوجیا) Arab University for Science and Technology Arab Academy for Science and Technology and Maritime Transport (الا كادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري ( (الجامعة الوطنیة الخاصة) Al-Wataniya Private University جامعة الرشید الدولیة ( Technology Al-Rasheed International University for Science & (الخاصة للعلوم والتكنولوجیا (جامعة قاسیون الخاصة للعلوم والتكنولوجیا) Qasyoun University for Science and Technology Higher Institutes ) المعھد العالي لا دارة الا عمال) Higher Institute of Business Administration ) المعھد الوطني للا دارة العامة) The National Institute of Public Administration Higher Institute for Demographic Studies & Researches ) المعھد العالي للدراسات والبحوث السكانیة) ) المعھد العالي لا دارة المیاه) Higher Institute for Water Management Higher Institutes Damascus University المعھد العالي لبحوث اللیزر ( Applications Higher Institute for Research into Lasers and their (وتطبیقاتھ المعھد العالي للبحوث والدراسات ( Research Higher Institute of Earthquake Studies and (الزلزالیة (المعھد العالي للتنمیة الا داریة) Higher Institute for Administrative Development (المعھد العالي للترجمة والترجمة الفوریة) Higher Institute for Translation and Interpretation (المعھد العالي للغات) Damascus University Higher Language Institute Sham Higher Institute for Islamic Sciences, Arabic Language, Islamic Studies and معھد الشام العالي للعلوم الشرعیة واللغة العربیة والدراسات والبحوث ( (SHIIARS) Researches (الا سلامیة Higher Institutes Aleppo University (معھد التراث العلمي العربي) Higher Institute for the History of Arabic Science (المعھد العالي للغات) Higher Institute of Languages Tishreen University (المعھد العالي للبحوث البحریة) Higher Institute for Sea Research (المعھد العالي لبحوث البیي ة) Higher Institute for Environmental Research (المعھد العالي للغات) Higher Institute of Languages Al-Baath University (المعھد العالي لتعلیم اللغات) Higher Institute for Languages EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

17 Basic Education Certificate EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

18 Basic Education Certificate vertaling (pagina 1) EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

19 Basic Education Certificate vertaling (pagina 2) EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

20 General Secondary Education Certificate EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

21 General Secondary Education Certificate vertaling EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

22 General Secondary Education Certificate staand formaat EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

23 Technical / Vocational Secondary Education Certificate EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

24 Technical / Vocational Secondary Education Certificate - vertaling EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

25 Technical Diploma Certificate EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

26 Technical Diploma Certificate vertaling EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

27 Technical Diploma Certificate cijferlijst EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

28 Technical Diploma Certificate cijferlijst vertaling (pagina 1) EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

29 Technical Diploma Certificate cijferlijst vertaling (pagina 2) EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

30 Certificate of Associate Degree / Certificate of Licensed Assistant EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

31 Certificate of Associate Degree / Certificate of Licensed Assistant - vertaling EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

32 Certificate of Associate Degree / Certificate of Licensed Assistant - cijferlijst EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

33 Certificate of Associate Degree / Certificate of Licensed Assistant cijferlijst vertaling (pagina 1) EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

34 Certificate of Associate Degree / Certificate of Licensed Assistant cijferlijst vertaling (pagina 2) EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

35 Bachelor EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

36 Bachelor vertaling EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

37 Bachelor cijferlijst (pagina 1) EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

38 Bachelor cijferlijst (pagina 2) EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

39 Bachelor cijferlijst (pagina 3) EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

40 Bachelor cijferlijst vertaling (pagina 1) EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

41 Bachelor cijferlijst vertaling (pagina 2) EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

42 Master EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

43 Master vertaling EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

44 Master cijferlijst EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

45 Master cijferlijst (vertaling) EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

46 Getuigschrift Syrië General Secondary Education Certificate (الشھادة الثانویة العامة / شھادة الدراسة الثانویة العامة ( diploma algemeen vormend voortgezet onderwijs biedt in eigen land toegang tot het gehele hoger onderwijs (afhankelijk van de scores en de gevolgde richting) Dit getuigschrift is in Nederlandse termen vergelijkbaar met het havodiploma. NB: Het betreft een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

47 Getuigschrift Syrië Bachelor (4 jaar) (الا جازة) 1 e cyclus diploma hoger onderwijs kan in eigen land toegang tot de masteropleiding bieden Dit getuigschrift is in Nederlandse termen vergelijkbaar met de graad van bachelor in het hoger beroepsonderwijs of met 2 jaar wetenschappelijk onderwijs. NB: Het betreft een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

48 Getuigschrift Syrië Bachelor (5 jaar) (الا جازة) 1 e cyclus diploma hoger onderwijs kan in eigen land toegang tot de masteropleiding bieden komt voor in de richtingen architectuur, engineering,tandheelkunde, farmacie, diergeneeskunde Dit getuigschrift is in Nederlandse termen vergelijkbaar met de graad van bachelor in het wetenschappelijk onderwijs. NB: Het betreft een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

49 Getuigschrift Syrië Master (الماجستیر ( 2 e cyclus diploma hoger onderwijs kan in eigen land toegang tot het promotietraject bieden heeft een nominale studieduur van 2 jaar Dit getuigschrift is in Nederlandse termen vergelijkbaar met de graad van master (1-jarige opleiding) in het wetenschappelijk onderwijs of in het hoger beroepsonderwijs. NB: Het betreft een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. EP-Nuffic 1e editie december 2015 versie 1, december

Onderwijssysteem. Pakistan. Het Pakistaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Pakistan. Het Pakistaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Pakistan Het Pakistaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Pakistan. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Tanzania. Het Tanzaniaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Tanzania. Het Tanzaniaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Tanzania Het Tanzaniaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Tanzania. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Iran. Het Iraanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Iran. Het Iraanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Iran Het Iraanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Iran. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Ethiopië. Het Ethiopische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Ethiopië. Het Ethiopische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Ethiopië Het Ethiopische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Ethiopië. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Egypte. Het Egyptische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Egypte. Het Egyptische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Egypte Het Egyptische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Egypte. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Afghanistan. Het Afghaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Afghanistan. Het Afghaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Afghanistan Het Afghaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Afghanistan. Ook wordt uitgelegd wat

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nepal. Het Nepalese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Nepal. Het Nepalese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Nepal Het Nepalese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nepal. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Kenia. Het Keniaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Kenia. Het Keniaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Kenia Het Keniaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Kenia. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nigeria. Het Nigeriaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Nigeria. Het Nigeriaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Nigeria Het Nigeriaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nigeria. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Ierland. Het Ierse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Ierland. Het Ierse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Ierland Het Ierse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Ierland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Thailand. Het Thaise onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Thailand. Het Thaise onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Thailand Het Thaise onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Thailand. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Diplomawaardering & vluchtelingen. Katrien Bardoel Bas Wegewijs Afdeling Onderwijsvergelijking EP-Nuffic

Diplomawaardering & vluchtelingen. Katrien Bardoel Bas Wegewijs Afdeling Onderwijsvergelijking EP-Nuffic Diplomawaardering & vluchtelingen Katrien Bardoel Bas Wegewijs Afdeling Onderwijsvergelijking EP-Nuffic Wat gaan we doen? Diplomawaardering Onderwijssysteem Syrië 2 Diplomawaardering - NL Instroom in het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Rwanda. Het Rwandese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Rwanda. Het Rwandese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Rwanda Het Rwandese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Rwanda. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Ghana. Het Ghanese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Ghana. Het Ghanese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Ghana Het Ghanese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Ghana. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Estland. Het Estse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Estland. Het Estse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Estland Het Estse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Estland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Albanië. Het Albanees onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Albanië. Het Albanees onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Albanië Het Albanees onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Albanië. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Landenmodule. Ghana. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland

Landenmodule. Ghana. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Landenmodule Ghana Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van Ghana en de waardering van getuigschriften uit Ghana met het oog op

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Bangladesh. Het Bengaalse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Bangladesh. Het Bengaalse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Bangladesh Het Bengaalse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Bangladesh. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nigeria. Het Nigeriaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Nigeria. Het Nigeriaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Nigeria Het Nigeriaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nigeria. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Israël. Het Israëlische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Israël. Het Israëlische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Israël Het Israëlische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Israël. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Turkije. Het Turkse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Turkije. Het Turkse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Turkije Het Turkse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Turkije. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Eritrea. Het Eritrese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Eritrea. Het Eritrese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Eritrea Het Eritrese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Eritrea. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Zuid-Afrika. Het Zuid-Afrikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Zuid-Afrika. Het Zuid-Afrikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Zuid-Afrika Het Zuid-Afrikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Zuid Afrika. Ook wordt uitgelegd

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Filipijnen. Het Filipijnse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Filipijnen. Het Filipijnse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Filipijnen Het Filipijnse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van de Filipijnen. Ook wordt uitgelegd wat

Nadere informatie

Europees Baccalaureaat

Europees Baccalaureaat Onderwijssysteem Europees Baccalaureaat Het onderwijssysteem van het Europees Baccalaureaat beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Europees

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Letland. Het Letse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Letland. Het Letse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Letland Het Letse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Letland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. India. Het Indiase onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. India. Het Indiase onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem India Het Indiase onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van India. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Hongarije. Het Hongaarse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Hongarije. Het Hongaarse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Hongarije Het Hongaarse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Hongarije. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Israël. Het Israëlische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Israël. Het Israëlische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Israël Het Israëlische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Israël. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Kroatië. Het Kroatische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Kroatië. Het Kroatische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Kroatië Het Kroatische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Kroatië. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Oekraïne. Het Oekraïense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Oekraïne. Het Oekraïense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Oekraïne Het Oekraïense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Oekraïne. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Suriname. Het Surinaamse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Suriname. Het Surinaamse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Suriname Het Surinaamse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Suriname. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Taiwan. Het Taiwanese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Taiwan. Het Taiwanese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Taiwan Het Taiwanese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Taiwan. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Singapore. Het Singaporese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Singapore. Het Singaporese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Singapore Het Singaporese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Singapore. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Oostenrijk. Het Oostenrijkse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Oostenrijk. Het Oostenrijkse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Oostenrijk Het Oostenrijkse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Oostenrijk. Ook wordt uitgelegd wat

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Denemarken. Het Deense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Denemarken. Het Deense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Denemarken Het Deense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Denemarken. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Japan. Het Japanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Japan. Het Japanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Japan Het Japanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Japan. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Maleisië. Het Maleisische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Maleisië. Het Maleisische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Maleisië Het Maleisische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Maleisië. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Verenigde Staten. Het Amerikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Verenigde Staten. Het Amerikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Verenigde Staten Het Amerikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van de Verenigde Staten. Ook wordt

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Nederland Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nederland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Nederland.

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Nederland Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nederland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Nederland.

Nadere informatie

In de meeste gevallen moet uw kind een taaltest afleggen. Een vrijstelling hiervan is in sommige gevallen mogelijk, wanneer:

In de meeste gevallen moet uw kind een taaltest afleggen. Een vrijstelling hiervan is in sommige gevallen mogelijk, wanneer: Diplomawaardering Met een diploma dat niet-nederlands is, krijgt uw kind soms moeilijk toegang tot het hoger onderwijs in Nederland. Daarvoor verschillen de onderwijssystemen van de diverse landen te veel.

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

Landenmodule. Zuid-Afrika. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland

Landenmodule. Zuid-Afrika. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Landenmodule Zuid-Afrika Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van Zuid-Afrika en de waardering van getuigschriften uit Zuid-Afrika

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Aruba. Het Arubaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Aruba. Het Arubaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Aruba Het Arubaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Aruba. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 0 Algemeen 2 1 Basisonderwijs 2 2. Voortgezet Onderwijs: algemeen vormend Lager algemeen voortgezet onderwijs Hoger algemeen

INHOUDSOPGAVE 0 Algemeen 2 1 Basisonderwijs 2 2. Voortgezet Onderwijs: algemeen vormend Lager algemeen voortgezet onderwijs Hoger algemeen produktiedatum: 22-04-1996 Cola. Zoetermeer Landeninformatie ETHIOPIE INHOUDSOPGAVE 0 Algemeen 2 1 Basisonderwijs 2 2. Voortgezet Onderwijs: algemeen vormend 2 2.1 Lager algemeen voortgezet onderwijs 2

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Griekenland. Het Griekse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Griekenland. Het Griekse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Griekenland Het Griekse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Griekenland. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Naar transparanter hoger onderwijs Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Samenvatting van het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk hoger onderwijs Toegang vanuit [1] Eerste cyclus Tweede

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Noorwegen. Het Noorse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Noorwegen. Het Noorse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Noorwegen Het Noorse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Noorwegen. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Marokko. Het Marokkaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Marokko. Het Marokkaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Marokko Het Marokkaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Marokko. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Curaçao, St. Maarten en de BESeilanden

Curaçao, St. Maarten en de BESeilanden Onderwijssysteem Curaçao, St. Maarten en de BESeilanden Het onderwijssysteem van Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over

Nadere informatie

International Baccalaureate

International Baccalaureate Onderwijssysteem International Baccalaureate Het onderwijssysteem van het International Baccalaureate beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem

Nadere informatie

Landenmodule. Zuid-Korea. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland

Landenmodule. Zuid-Korea. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Landenmodule Zuid-Korea Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van Zuid-Korea en de waardering van getuigschriften uit Zuid-Korea

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Litouwen. Het Litouwse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Litouwen. Het Litouwse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Litouwen Het Litouwse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Litouwen. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Doorstroming van Nederlandstalige leerlingen uit Singapore naar Nederland

Doorstroming van Nederlandstalige leerlingen uit Singapore naar Nederland Doorstroming van Nederlandstalige leerlingen uit Singapore naar Nederland Voor doorstroming in Nederland zijn er twee opties: Internationaal onderwijs Nederlands onderwijs Doorstromen naar: Primair Onderwijs

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

Onderwijssysteem. België. Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. België. Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem België Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van België. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden

Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden Landenmodule Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland 2010 Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van de voormalige Nederlandse Antillen

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Canada. Het Canadese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Canada. Het Canadese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Canada Het Canadese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Canada. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Slowakije. Het Slowaakse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Slowakije. Het Slowaakse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Slowakije Het Slowaakse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Slowakije. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Kameroen. Het Kameroense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Kameroen. Het Kameroense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Kameroen Het Kameroense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Kameroen. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en scholing in Nederland

Algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en scholing in Nederland Algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en scholing in Nederland 2e fase wetenschappelijk onderwijs post hoger beroepsonderwijs beroepsgerichte volwasseneneducatie OU wetenschappelijk onderwijs hoger

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION LERARENOPLEIDING NATUURKUNDE, WISKUNDE, SCHEIKUNDE, INFORMATICA EN ONTWERPEN Heb jij een technische bachelor gevolgd

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Italië. Het Italiaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Italië. Het Italiaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Italië Het Italiaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Italië. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum 100 %?! Terugblik - stedenreizen / EEPD / stadswandeling - lustrum Site: - vakinhoud PTA - examenreglement BOOR Toetsweken Periode 1:- 10 t/m 18 oktober SE's - profielwerkstuk, literatuurlijst - 18 t/m

Nadere informatie

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) ZA4986 Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) FLASH 260 STUDENTS AND HIGHER EDUCATION REFORM Uw locaal interviewernummer Naam plaats

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Verenigde Staten. Het Amerikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Verenigde Staten. Het Amerikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Verenigde Staten Het Amerikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van de Verenigde Staten. Ook wordt

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Brazilië. Het Braziliaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Brazilië. Het Braziliaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Brazilië Het Braziliaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Brazilië. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties Pre-masterprogramma Maakt u plannen voor een masteropleiding Psychologie? Heeft u een afgeronde vierjarige hbo-opleiding of een driejarige bachelor wo-opleiding? Dan kan, voor sommigen van u, het eenjarige

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Verenigde Staten. Het Amerikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Verenigde Staten. Het Amerikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Verenigde Staten Het Amerikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van de Verenigde Staten. Ook wordt

Nadere informatie

NADERE TOELICHTING BIJ AANMELDDOCUMENTEN

NADERE TOELICHTING BIJ AANMELDDOCUMENTEN NADERE TOELICHTING BIJ AANMELDDOCUMENTEN Je dient een aantal documenten samen met je aanmeldformulier up te loaden. Hieronder leggen we per document uit wat we precies verstaan onder deze documenten. IDENTITEITSBEWIJS

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

VUmc Zigma Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht

VUmc Zigma Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht VUmc Zigma 2017-2018 Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam Dubbeltalent gezocht Ben je een talentvolle student met interesse in en ervaring met wetenschappelijk onderzoek? Misschien kun jij

Nadere informatie

Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010

Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010 Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010 Toelichting: In het onderstaande overzicht is per technische masteropleiding aangegeven welke bacheloropleidingen drempelloos worden toegelaten.

Nadere informatie

Informatieboekje havo 5. atheneum 5

Informatieboekje havo 5. atheneum 5 Informatieboekje 2013-2014 voor leerlingen die na havo 5 naar atheneum 5 willen gaan 1 Inhoudsopgave Uitstroom havo... 2 Doorstroomschema havo > HBO>universiteit... 3 Verschil havo en atheneum... 4 Voorwaarden

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

Cambridge. Engels VWO. www.staring.nl. 1039042 Staring A5 brochure Cambridge Engels.indd 1

Cambridge. Engels VWO. www.staring.nl. 1039042 Staring A5 brochure Cambridge Engels.indd 1 Cambridge Engels VWO www.staring.nl 1039042 Staring A5 brochure Cambridge Engels.indd 1 19-01-16 13:33 Wat is Cambridge Engels? De Universiteit van Cambridge heeft een serie cursussen en examens Engelse

Nadere informatie

DOORSTUDEREN NA HET HBO

DOORSTUDEREN NA HET HBO DOORSTUDEREN NA HET HBO Met welke financiële gevolgen moet je rekening houden? Informatie van het Avans Studentendecanaat Stand van zaken 2015-2016 Kenmerk: 14 september 2015 Studeren na het HBO: onderwerpen

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3-0 87

U I T S P R A A K 1 3-0 87 U I T S P R A A K 1 3-0 87 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

DOORSTUDEREN NA HET HBO

DOORSTUDEREN NA HET HBO DOORSTUDEREN NA HET HBO Met welke financiële gevolgen moet je rekening houden? Informatie van het Avans Studentendecanaat Stand van zaken 2016-2017 Kenmerk: 14 september 2015 Studeren na het HBO: onderwerpen

Nadere informatie

Tweetalig Onderwijs: Er gaat een wereld voor je open!

Tweetalig Onderwijs: Er gaat een wereld voor je open! Tweetalig Onderwijs: Er gaat een wereld voor je open! Inhoud presentatie Algemene inleiding Leerlingen naar lokalen Specifieke info voor ouders Wat is TTO? CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Nadere informatie

Landenmodule. Zweden. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland

Landenmodule. Zweden. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Landenmodule Zweden Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van Zweden en de waardering van getuigschriften uit Zweden met het oog

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2014-2015 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING MIDDEN-OOSTEN STUDIES FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie