Verandermanager. Plezier in uitvoering Als je werk beter kan, zeg & doe het dan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verandermanager. Plezier in uitvoering Als je werk beter kan, zeg & doe het dan"

Transcriptie

1 Verandermanager Strategische en praktische tips om plezier te sturen Plezier in uitvoering Als je werk beter kan, zeg & doe het dan

2 "Wees de verandering die je in de wereld wilt zien." [Mahatma Gandhi]

3 Veranderwijzer Even stilstaan De succesfactoren van Plezier in uitvoering 6 Alle middelen op een rij 7 De start De voorbereiding van je aanpak 9 Stap 1: Wat je ook wil: doe het samen! 11 Stap 2: Sluit aan op organisatiedoelen en -ambities 13 Meewerken aan haalbare doelstellingen Stap 3: Van moeten naar willen 17 Stap 4: Stel meetbare doelen vast 19 De uitvoering Stap 7: Van willen en weten naar kunnen en doen 27 Zelf aan de slag Stap 8: Kleur je plan en vind de sleutels voor succes 31 Slot Jantien van Oostrum vertelt je haar plezier-aanpak 33 Meer weten of hulp nodig? 36 Wat is jouw inbreng? Stap 5: Waar zitten de verbeterpunten bij verzuim? 21 Stap 6: Waar zitten de verbeterpunten bij werkdruk en stress? 25

4 Wat kun je met de Verandermanager? Dit boekje is een toolkit voor het aanpakken van problemen met verzuim, werkdruk en stress in organisaties. Het is een extra hulpmiddel naast de eerder verschenen boekjes Plezier in uitvoering voor medewerkers, teams en leidinggevenden. Het verschil is dat in dit boekje kennis, instrumenten en tips worden gegeven voor iedereen die vanuit een zekere afstand wil proberen op afzonderlijke locaties goede resultaten te boeken. Vanuit een zekere afstand. zowel in letterlijke als figuurlijke zin. Op het centraal kantoor van een grotere organisatie zit je letterlijk op afstand van de locaties. Daardoor ontstaat ook figuurlijke afstand: je hoort en ziet niet alles, terwijl je wel geacht wordt er (mede) sturing aan te geven. Ook op de terreinen verzuim, werkdruk en stress. Dit boekje is een hulpmiddel om die afstand te overbruggen. Daarbij maakt het niet uit welke functie je hebt. Ben je een manager, een P&O-adviseur, een preventiewerker, een arbocoördinator, een verzuimcoördinator of een kwaliteitsmedewerker? Lees het en pik op wat je nodig hebt! Succesfactoren van de organisatie en van jou Natuurlijk zijn verzuim, werkdruk en stress niet hetzelfde. Maar de succesfactoren bij je aanpak lijken wel erg op elkaar. Die succesfactoren staan daarom centraal. Alle hoofdstukken uit deze Verandermanager zijn hetzelfde opgezet: eerst krijg je informatie en daarna volgt de cruciale vraag, hoe krijgen we het praktisch voor elkaar? De indeling van dit boekje volgt de stappen waarmee je een goede aanpak opzet. > Bij de start en bijstelling van je beleid Het belangrijkste is dat je zorgt voor een samenwerking waarin iedereen zich herkent en die aansluit bij de kerndoelstellingen van de organisatie. Daarbij hoort ook de pleziermethode waarmee je mensen enthousiast maakt en laat meewerken aan haalbare resultaten (stap 1 tot en met 4, vanaf pagina 11). v e r a n d e r m a n a g e r 4

5 > Jouw eigen inbreng is nodig Met de stappen 5 en 6 (pagina 21) kan een grotere organisatie met jouw hulp haar eigen verbeterpunten analyseren. > En dan aan de slag. Maar hoe? Locaties vragen om hulp. Een goede introductie na een kleine vooroefening op één locatie? Een cursus? Of kun je er ook voor zorgen dat ze leren van elkaar? Bijstelling halverwege de aanpak? En welke afspraken horen daarbij? Je vindt de Pleziertips bij stap 7 (pagina 27). > Eigen maatwerk bij elk plan Met de informatie uit deze Verandermanager moet het je lukken van de aanpak een succes te maken. Maar je wilt natuurlijk wel een eigen maatwerkplan maken. In stap 8 (pagina 31) lees je hoe je eigen plan kunt versterken. Het zijn heel kort handige aandachtspunten, waarmee je samen met anderen elk onderdeel van je eigen plan kunt aanscherpen. > De brief van Jantien: alles nog eens in vogelvlucht Tot slot (pagina 33) vind je een compleet verslag van een voorbeeld-aanpak. Het is een brief van Jantien van Oostrum, een collega van jou. Lees haar ervaringen met Plezier in uitvoering. Bedenk wat je ook wilt doen. Of juist anders. Daarmee ligt de weg naar plezierig werken voor je open! Tip Lees ook de NavigatOR Er is ook een plezierboekje voor de OR en de PVT: NavigatOR geheten. Met handige tips vanuit de werknemersvisie op Plezier in uitvoering. Pak dat er bij. Beide boekjes samen garanderen succes! S t r a t e g i s c h e e n p r a k t i s c h e t i p s o m p l e z i e r t e s t u r e n 5

6 De succesfactoren van Plezier in uitvoering Plezier in uitvoering is een methode met duidelijke en succesvolle uitgangspunten: > Het gaat er om iedereen in staat te stellen en te stimuleren vooral zelf te werken aan goed werk. > Door minder naar problemen en meer naar opbrengsten en oplossingen te kijken wordt samenwerken gemakkelijker en bereik je eerder resultaten die echt tellen. De insteek is dus positief! Dat is de sleutel tot je succes. In dit boekje maak je kennis met nieuwe succesfactoren. Je zult zien dat het bij grotere organisaties mogelijk is de ervaringen van al succesvolle locaties in te zetten. Plezier in uitvoering maakt het de organisatie en de mensen mogelijk het beste in zichzelf te vinden en het beste been met plezier naar voren te zetten. Persoonlijk voordeel voor de trekker van verbetertrajecten Je weet hoe het er op de locaties aan toegaat. Medewerkers en leidinggevenden hebben hun handen vol met hun dagelijks werk. Voortdurend komen daar nieuwe projecten bij. En de veranderingen in taken zullen de komende jaren vragen om extra inspanningen. Het kan dan zijn dat het werken aan verzuim, werkdruk of stress als extra last wordt ervaren. Er is tijd te kort om nog een extra probleem op te pakken. Met de methode Plezier in uitvoering kan je het jezelf en anderen een stuk makkelijker maken. Met de ideeën en instrumenten van deze methode krijg je in hun ogen de rol van degene die plezier en energie toevoegt. En word je een welkome gast op alle locaties! Tip Gebruik de andere boekjes Om plezier te introduceren kun je putten uit een arsenaal hulpmiddelen van de methode Plezier in uitvoering (zie pagina 7). Ken je de Werkmaten Beter Werken en Beter Worden? Beide boekjes zijn persoonlijk gereedschap voor medewerkers. Bij werken aan goed werk heb jij je medewerkers nodig. En die medewerkers hebben die boekjes nodig! En ken je de Teamwijzers? Bijvoorbeeld die over Beter Overleggen, voor effectief overleg in teams en op locaties? De Teamwijzer Beter Gezond geeft oefeningen ter vermindering van verzuim, stress en werkdruk. Hoe meer problemen medewerkers zelf omzetten in plezierig en goed werken hoe makkelijker de organisatie het heeft. De informatie uit alle hier genoemde boekjes wordt in de Verandermanager niet herhaald. Er wordt wel telkens naar verwezen. Je hebt ze dus nodig om succes te boeken. Bestel de (gratis) boekjes en deel ze uit. Dat geldt ook voor de Verzuimmanager, een boekje met praktische tips over verzuimbeleid voor direct-leidinggevenden. Meer info of bestellen, zie v e r a n d e r m a n a g e r 6

7 wil je plezier? > Alle middelen Plezier in uitvoering Plezier in uitvoering wordt je aangeboden door FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken in samenwerking met MOgroep, ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel van de methode: de sector Kinderopvang zo gezond en aantrekkelijk mogelijk te maken en te houden. Je kunt al deze middelen gratis bestellen bij FCB ( / Set 1: Energie krijgen en geven Werkmaat Beter Werken Persoonlijk doeboekje voor iedere medewerker. Met tests, tips en trucs om echt plezier in en op het werk te krijgen. En te houden. Teamwijzers Vier boekjes met een schat aan oefeningen, workshops, tips & trucs. Om als team beter te leren overleggen, beter en plezieriger samen te werken en gezonder te functioneren. Verbetermeter Een affiche met barometers om teamdoelen en -afspraken te noteren en bij te houden. Plezierprikkels Affiches om de spirit er in te houden. Handleiding Gebruiksaanwijzing voor alle hulpmiddelen. Verzamelhoes Een transparante hoes met voor elk hulpmiddel een vakje. Naast handig en overzichtelijk is de gevulde hoes ook nog eens erg leuk. S t r a t e g i s c h e e n p r a k t i s c h e t i p s o m p l e z i e r t e s t u r e n 7

8 Set 2: Gezond zijn, beter worden Werkmaat Beter Worden Persoonlijk boekje voor medewerkers die ziek zijn. Met tips en trucs om beter te worden. En met alle rechten en plichten op een rij. Verzuimmanager Handig boekje voor leidinggevenden. Geeft houvast bij opzetten van verzuimbeleid en begeleiden van verzuimende medewerkers. Plezierig gesprek met goede afspraken Formulieren om verzuimgesprekken te structureren. Vastlegger Hulpmiddel om je gezonde en plezierige beleid te borgen. Betere kaarten en affiches Ansichtkaarten en affiches waarmee het team de zieke collega een hart onder de riem kan steken Set 3: (mee)sturen van plezier Verandermanager Adviezen, vaardigheden, methodieken en strategieën voor directies, managers en HRM ers om de processtappen naar plezier te sturen. In een boekje en in werkconferenties. NavigatOR Een boekje en werkconferenties bieden OR en PVT vaardigheden en inzichten om kritisch mee te denken over Plezier in uitvoering en het geheel te toetsen. v e r a n d e r m a n a g e r 8

9 De voorbereiding van je aanpak Om met plezier goede resultaten te bereiken, is best veel nodig. In de Kinderopvang is afgesproken dat er beleid gevoerd wordt op de onderwerpen verzuim, werkdruk en stress. Maar moeten is niet voldoende. Op de locaties hebben ze het al zo druk. En papier is geduldig. Bij de voorbereidende activiteiten gaat het er om dat moeten wordt omgetoverd in woorden met meer aantrekkingskracht: > Wat willen we? > Wat weten we? > Wat kunnen we? > En vooral: HOE krijgen we het voor elkaar? Hoe goed is je plezierplan? Beoordeel elke vraag met een cijfer tussen de 1 en de 10 (1 = helemaal niet, 5= onvoldoende, 6 = ja, maar het kan beter, 10 = dik in orde). Is het onderwerp nog niet aan de orde geweest laat de beoordeling dan leeg maar kruis aan waar je aandacht aan wil gaan besteden. Maar laten we bij jou zelf beginnen. Wat is er nodig om iedereen actief en enthousiast te krijgen? Doe de onderstaande test. En bedenk hoe veel verder je bent als je in alle vakjes een triomfantelijke 10 kunt neerzetten! S t r a t e g i s c h e e n p r a k t i s c h e t i p s o m p l e z i e r t e s t u r e n 9

10 Beoordeel de huidige aanpak in cijfers Verzuim Werkdruk Stress Spreekt de doelstelling van de Plezier in uitvoering iedereen aan? Hebben alle medewerkers en leidinggevenden een goed beeld van de mogelijke opbrengst van de aanpak? Ben je tevreden over je eigen voorbereidingen en inbreng? Zijn de locaties betrokken bij de voorbereiding van de aanpak? Ben je tevreden over het overleg vooraf tussen management, personeelsvertegenwoordiger en de locatieleiding? Is er een goede introductie van de aanpak op de locaties gepland? Krijgen de locaties een praktisch goed uitvoerbaar stappenplan om mee aan de slag te gaan? Hebben of krijgen de locaties de kennis en faciliteiten die ze nodig hebben? Krijgen de locaties duidelijke opdrachten en zijn de resultaten meetbaar gemaakt? Is er een haalbaar tijdpad gepland voor de aanpak als geheel? Is er een plan om goede ideeën, oplossingen en resultaten uit te wisselen tussen de locaties? v e r a n d e r m a n a g e r 10

11 1 Stap Wat je ook wil: doe het samen! De meeste ideeën over de aanpak van verzuim, stress en werkdruk zijn ontwikkeld in andere branches dan in de kinderopvang. Op een belangrijk punt passen ze vaak niet. Kenmerk van de kinderopvang is dat het een dienstverlenend bedrijf is. En daar denken en werken de mensen anders. Als je daar geen rekening mee houdt, krijg je weinig voor elkaar. Kijk eens goed naar het werk van een leidster. Ze is de hele dag met kinderen bezig. En andersom: de kinderen zijn de hele dag met haar bezig. Uiteraard zijn er daarbij vaste spelregels. Over opvang, eten, rust, spelen, activiteiten, pedagogische principes, de tijd van komen en gaan. Maar dat is de buitenkant van het werk. De binnenkant is dat een leidster bijna per minuut zelf beslissingen moet nemen. En dat gaat de hele dag door. > Heeft Jantje extra aandacht nodig, nu of straks > Hoe troost ik Achmed > Willemien eet te weinig en gedraagt zich anders dan anders > De ouders van Anna bellen dat ze hun kind vandaag eerder willen halen Positief gezegd is er iets prachtigs aan de hand. De kwaliteit en de toekomst van de kinderopvang wordt bepaald door de goede bedoelingen, de inzet, kwaliteit, de integriteit en de persoonlijkheid van de medewerkers. Dat is goed en dankbaar werk. En de medewerkers weten dat zelf ook heel goed. En dat laatste is een belangrijk punt bij welk project in de kinderopvang ook. Sturen in een professionele organisatie In de kinderopvang werken professionals. Wat is kenmerkend voor professionals? > Medewerkers zijn in denken en doen meer op de kinderen gericht dan op algemene organisatiedoelen. > De eigen persoonlijkheid en de eigen persoonlijke beleving en beoordeling van medewerkers zijn heel belangrijk. Het managen en sturen van een organisatie waar professionals werken een professionele organisatie dus lukt alleen succesvol als je een aantal regels hanteert. Regel 1: Doe het samen Medewerkers in de kinderopvang zijn wat je noemt professionals. En dat stelt bijzondere eisen. Hen zomaar een verbeterplan voorleggen werkt niet. Ze hebben het druk. Ze hebben andere en eigen prioriteiten. Hun eigen mening en beoordeling zijn belangrijk. Als je als organisatie bij en met medewerkers wat wil bereiken, is er maar één methode die werkt: doe het samen! Regel 2: Gebruik de dialoog-methode Samenwerken betekent niet dat het management van een grote organisatie geen eigen beleid of eigen doelstellingen kan formuleren. Natuurlijk moet dat. Rendement kwaliteit uitstraling certificering verzuim.stress Neem zeker zelf initiatief. Maar zorg dat bedrijf en mensen één-één spelen. Gebruik de S t r a t e g i s c h e e n p r a k t i s c h e t i p s o m p l e z i e r t e s t u r e n 11

12 dialoog-methode. Leg je doelstellingen en plannen vroegtijdig voor aan locaties en medewerkers. En zorg dat je hun belangen, inzichten en oplossingen meeneemt in de bijstelling van je plannen. Niet alleen vooraf, maar ook tijdens de introductie en uitvoering ervan. Regel 3: Even niet eerst doen en dan denken. De kinderopvang is een sector van professionals die erg op praktisch doen zijn gericht. Soms is het voor de aanpak van zaken echter goed om niet direct in het doen te schieten, maar juist even afstand en tijd te nemen voor reflectie, overleg en strategie. Dat geldt ook voor het werken aan plezier in uitvoering. Help locaties systematisch aan hun plezier te werken. Namelijk door ze te stimuleren een plannetje te maken voordat ze plezier gaan doen. Dat plan komt neer op: benoem een projectleider, maak een spoorboekje met tussenstations en eindbestemming en communiceer waarom je het project begint en wat het (iedere leidster en de teams) kan opleveren. Doe het samen, bespreek hoe het gaat en stuur het bij. Timmer niet alles dicht. En vooral: maak het leuk. Het gaat immers om verhogen van werkplezier! Hoe krijg je het voor elkaar? Bij de voorbereiding We maken zelf een eerste analyse van verzuim en werkdruk. Daarbij kijken we naar de informatie die we centraal hebben. En we bedenken eigen doelstellingen en methoden. Maar daarna vragen we een aantal locaties ook om inbreng. En pas daarna stellen we ons plan vast. Dat plan wordt dan rondgestuurd en op een middagbijeenkomst ter discussie gesteld. Dat levert altijd waardevolle bijstellingen op. Een belangrijke vraag op zo n discussiemiddag is ook: wat hebben jullie nodig om dit plan in de praktijk met succes uit te voeren? Samenwerking tijdens de aanpak Ik kijk wel uit om eerst in mijn eentje een plan te maken. We werken hier altijd met projectgroepen met geïnteresseerde medewerkers, leidinggevenden en de personeelsvertegenwoordiging. De PVT hoort er van het begin al bij. Anders kom je in een situatie dat je instemming moet zien te krijgen over plannen en besluiten zonder dat zij en hun achterban zijn geraadpleegd. Dat geeft soms veel vertraging. En hun bijdrage is altijd nuttig. Hun insteek is vaak aanvullend en praktisch. Zo n eens in de zes weken herhalen we dat tijdens het hele project. Introductie en uitvoering op de locaties Voor we de uitvoering van onze plannen vastleggen proberen we het altijd uit in samenwerking met één of twéé locaties. Op basis daarvan maken we dan een introductieplan voor de locaties. De locaties hebben behoefte aan een maatwerk- stappenplan en een spoorboekje ter ondersteuning van hun eigen activiteiten. Periodieke wederzijdse terugkoppeling > We maken wel goede afspraken over de tijdige terugkoppeling over de locatie-activiteiten en plannen. Per locatie vragen we éénmaal per maand een voortgangsbericht van één pagina. > Elke maand sturen we een rond over de voortgang van de aanpak. Daarin geven we alleen een overzicht maar we proberen er ook goede ideeën en voorbeelden vanuit de locaties zelf in op te nemen. Soms doen we dat in de vorm van een leuke poster die op de locaties kan worden opgehangen. Of een paar leuke stellingen van de maand die ze goed kunnen gebruiken voor hun eigen overleg en workshops. v e r a n d e r m a n a g e r 12

13 2 Stap Sluit aan op de organisatiedoelen en -ambities! Jaarlijks krijgen locaties met veel meer plannen en projecten te maken dan alleen die over verzuim, werkdruk en stress. Soms zelfs te veel. Dat is niet handig. Zorg dat ze op één lijn komen te staan. In feite gaan ze toch allemaal over hetzelfde: goed werk en een goede toekomst voor mens en organisatie. Het besluit om op elke locatie één keer per maand een verbetersessie over een actueel thema te houden, heeft veel meer draagvlak dan telkens weer een nieuw project te starten. Kijk eens naar de onderstaande lijn. En lees de tekst die er onder staat. Je ziet drie onderdelen, allemaal even belangrijk. De middelste sluit het meeste aan bij de belevingswereld op de locaties. S t r a t e g i s c h e e n p r a k t i s c h e t i p s o m p l e z i e r t e s t u r e n 13

14 MINDERmanagement PLUSmanagement TOEKOMSTmanagement Minder Problemen (beheersmanagement) Plezier in uitvoering (kwaliteitsmanagement en employability) Ons werk betekent wat (strategisch management en motivatie) We willen minder verzuim, werkdruk en stress. Beheersing van problemen. We willen méér dan alleen minder. We willen ook goed werk mogelijk maken. En er voor zorgen dat iedereen zich thuis en gemotiveerd voelt. Dat hebben we nodig om goede prestaties te leveren. We willen nu en in de toekomst een bijdrage leveren aan de kinderopvang. Het is in ieders belang om steeds nieuwe dingen te bedenken. Voor de kinderen, voor de medewerkers zelf en voor de organisatie. Waarbij we elkaar hard nodig hebben. Draagvlak is matig Mindermanagement is nodig, maar spreekt het aan? Niemand is graag eigenaar van een probleem. Draagvlak is logisch Plusmanagement is stimulerend en brengt iedereen verder. Het sluit aan op de praktijk. De aanpak van problemen heeft duidelijk nut. Minder verzuim en werkdruk betekent leuker werk. Draagvlak is uitdagend Toekomstmanagement is uitdagend. Maar komen we er aan toe? Als het dagelijks werk in orde is wel. En het is erg leuk om steeds iets verder te komen! Plezier in uitvoering betekent kiezen voor PLUSmanagement met het oog op TOEKOMSTmanagement! Plezier in uitvoering betekent samen werken aan goed werk, motivatie, plezier en prestatie. Voor de organisatie betekent kwaliteit: uitstraling en rendement. Voor medewerkers betekent het: plezier in je werk en bijdragen aan je eigen en andermans toekomst. v e r a n d e r m a n a g e r 14

15 Hoe krijg je het voor elkaar? MINDERmanagement Plezier in uitvoering biedt voldoende beheersmogelijkheden: > Preventie door zelfredzaamheid van medewerkers: zorg dat alle medewerkers in het bezit zijn van de Werkmaten Beter Werken en Beter Worden. > Beheersing door verbetering van de Poortwachterprocedures. In de Verzuimmanager vindt je voorstellen voor: Een prognose-gesprek na een week verzuim Goede formulieren voor praktische hervattingsplannen gedurende de eerste weken Een voorbeeld van een eigen Probleem-analyse na vier weken Een prognosegesprek na drie maanden De suggestie om met medewerkers die vaak verzuimen persoonlijke preventieplannen te maken > Op is uitvoerige cursusdocumentatie over verzuim beschikbaar. PLUSmanagement Met name de Teamwijzers bieden plezierige mogelijkheden: > De Teamwijzer Beter Gezond biedt tot in detail beschreven workshops over verzuim, stress en werkdruk. > De Teamwijzer Beter Overleggen kan de kwaliteit van de interne planning verbeteren. > Op vind je voorbeelden van sterke verzuimgesprekken. > Als je met de HKZ-certificering bezig bent: richt de toolbox-bijeenkomsten eens op verbetermogelijkheden op basis van incidenten van de afgelopen week. TOEKOMSTmanagement Dit is heel plezierig: > Met de Teamwijzer Meer Plezier krijgt een locatie inzicht in wat kracht en wat last geeft op het werk. > Op tref voorbeelden van ideeën en activiteiten in een collega-topteam. Zoiets kan ook bij jou. > Je hebt deze Verandermanager niet nodig om locaties zelf te stimuleren continu te werken aan een eigen thema van de maand. > Vraag enthousiaste medewerkers om zelf groepjes te vormen die ideeën uit het werkoverleg vertalen in praktische verbeteringen. Zorg dat in de loop der tijd ook andere medewerkers daar aan mee gaan doen. > Je kunt de inhoud van de Teamwijzer Meer Plezier veranderen door een andere vraag te stellen: wat is er nodig in ons werk om de kwaliteit en uitstraling verder te ontwikkelen? S t r a t e g i s c h e e n p r a k t i s c h e t i p s o m p l e z i e r t e s t u r e n 15

16

17 3 Stap Van moeten naar willen Tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktisch bezwaren., aldus een beroemde regel uit een beroemd gedicht van Willem Elsschot ( Het Huwelijk ). Hoe krijg je plezier in uitvoering? Welke hobbels zijn er en hoe zweef je daar overheen? Drie hobbels die je in één keer kunt nemen 1. Over verzuim zijn al veel goede ideeën en successen bekend. Maar iemand aanspreken op zijn of haar verzuim is vaak moeilijk. Soms leidt dat tot weerstand. En vaker tot irritatie of teleurstelling De een vindt gedrag en verantwoordelijkheid belangrijk. De ander ziet reële problemen, thuis of op het werk. Zo komt van samenwerken weinig terecht 2. Over werkdruk zijn juist weinig succesverhalen bekend. Je kunt aan de slag om de CAO-afspraken over groepsgrootte en taakuren te realiseren. Maar er is nog zo veel meer. 3. Over stress bij individuen is veel bekend. Maar de aanpak is moeizaam. Over stress in organisaties is nog maar weinig bekend. In de nieuwe Arbowet (van begin 2007) is het begrip psychosociale arbeidsbelasting geïntroduceerd. Wat mensen en bedrijven daarmee kunnen en moeten is nog een verrassing. En hun oplossing! De oplossing van Plezier in uitvoering is dat je niet bij jouw of andermans mening over oplossingen moet beginnen. Doe iets anders.. De eerste stap is ENERGIE toevoegen.. En dat is niet moeilijk. Mensen kunnen het vaak oneens zijn over oorzaken. Maar ze zijn het zelden oneens over de gewenste opbrengsten als het probleem eenmaal uit de weg is geruimd. Heb je de opbrengst geformuleerd dan zijn mensen veel makkelijker te motiveren om tijd en moeite te besteden om dat ook daadwerkelijk te bereiken! S t r a t e g i s c h e e n p r a k t i s c h e t i p s o m p l e z i e r t e s t u r e n 17

18 Hoe krijg je het voor elkaar? De dialoog-methode voor het vaststellen van de opbrengsten > Stap 1: Bedenk zelf de opbrengsten voor de organisatie van een laag verzuim, en weinig werkdruk en stress. > Stap 2: Laat op een personeelsbijeenkomst en/of in een projectgroep de opbrengsten bepalen vanuit de belangen van de teams en het werk. > Stap 3: Probeer het op een locatie met weinig problemen en op een locatie met grotere problemen. > Stap 4: Neem de organisatie-opbrengsten en de opbrengsten voor de medewerkers beide op in je plan van aanpak. Illustreer je plannen met voorbeelden en argumenten uit de voorgaande stappen. Tip Communiceer! Communicatie is het halve werk. Wat denk je van een maandelijkse nieuwsbrief over tussentijdse resultaten, slimme ideeën en goede voorbeelden? Vul je eigen ideeën aan met de ideeën uit stap 2 en 3 Wat zijn de opbrengsten voor de organisatie? Wat zijn de opbrengsten voor het werk op de locaties Welke voorbeelden van opbrengsten zijn nu al bekend? v e r a n d e r m a n a g e r 18

19 4 Stap Stel meetbare doelen vast Bij de start van de arboconvenanten is afgesproken te proberen het verzuim in de sector Kinderopvang met 20% omlaag te brengen. Voor een organisatie die op 7% zit is dat te weinig. En voor een organisatie die op 3% zit is dat misschien te veel. Gemiddeld is het verzuim in de kinderopvang iets boven de 5%. Wat is een haalbare doelstelling bij verzuim? Gelukkig zijn er een paar handige vuistregels: > Zit je ver boven de 5% stel je te bereiken verzuimdoel dan 20% lager. Doe dat twee jaar achter elkaar. In één jaar een grotere (dan 20%) verzuimreductie bereiken is moeilijk, want bij een hoog verzuim zijn er vaak aanloopproblemen. > Zit je in de buurt van 6% stel dan het gemiddelde van de branche als doel. > Zit je op 5% of al minder dan is er ook goed nieuws. Onderzoek naar verzuim bij vergelijkbare organisaties levert steeds hetzelfde op: 20% van de bedrijven zit 25% lager dan het gemiddelde. Een ambitieus maar haalbaar doel is dan: laten we komend jaar proberen het even goed te doen als bij 20% van de collega s al mogelijk is gebleken. Bij een huidig verzuim van 5% is dus 3,8% haalbaar. > Ben je onderdeel van een erg grote organisatie met veel vestigingen dan geldt hetzelfde. Maar nu wordt het helemaal makkelijk: stel je nieuwe doel op het niveau van de 25% best scorende eigen locaties! Uiteraard moet je daarbij niet nalaten ook bij de best scorende locaties nog wat meer te bereiken. Het interessante daarvan is dat je daarmee een elk jaar weer verschuivend en lager doel kan stellen! S t r a t e g i s c h e e n p r a k t i s c h e t i p s o m p l e z i e r t e s t u r e n 19

20 Kunnen we ook sturen op de frequentie van het verzuim? Jazeker. De frequentie van het verzuim slaat op het gemiddeld aantal ziekmeldingen per werknemer per jaar. Gemiddeld verzuimen werknemers in Nederland 1,5 keer per jaar. Hoe hoger dat getal, hoe meer last je er als organisatie van hebt. Kijk eens wat je kan met de onderstaande richtlijnen: > Een gemiddelde frequentie van 2 of hoger is een alarmsignaal: het werk wordt te vaak verstoord. > Stuur op het gemiddelde van de branche of hanteer dezelfde vuistregels als hierboven genoemd bij het verzuimpercentage. Moeten we sturen op frequent verzuim of lang verzuim? Het meest verzuim duurt maar kort. Wist je dat het kort verzuim, opgeteld in ziektedagen, eigenlijk nooit veel meer of minder dan 1% verzuim oplevert? Lang verzuim komt gelukkig niet zo vaak voor. Maar het tikt in aantal ziektedagen wel veel sterker aan! Drie langdurig zieken kosten je gemiddeld al 300 dagen, bijna een jaarsalaris! De conclusies zijn duidelijk: > Wil je snel een betere planning, werksfeer en kwaliteit: pak het korte verzuim aan! > Wil je minder kosten en een lager verzuimpercentage: pak het lange verzuim aan! Hoe krijg je het voor elkaar? De beste volgorde is: pak eerst het korte verzuim aan, dan ontstaat de rust waarin je meer kans op succes hebt bij de daarop volgende aanpak van het lange verzuim. v e r a n d e r m a n a g e r 20

21 5 Stap Waar zitten de verbeterpunten bij verzuim? Over verzuim, werkdruk en stress heeft iedereen wel een mening. Maar wat zijn de feiten? En wat zeggen die over de problemen en verbetermogelijkheden? Met name over verzuim zijn veel handige feiten bekend. Hieronder vind je een aantal praktische suggesties. Maak gebruik van bekende kenmerken van verzuim. We noemen dat referentiecijfers. Hieronder vind je er een paar. Veel verzuimregistratie-systemen maken het mogelijk om voor je eigen organisatie die cijfers naar boven te halen. Voor de kinderopvang is er een eigen systeem: de Verzuimspiegel. Veel mensen denken dat het verzuim wordt veroorzaakt door een beperkt aantal mensen. Dat klopt. Gemiddeld komen 65% van het verzuim en van de ziekmeldingen van 15% van de medewerkers. Als je de goede referentiecijfers hebt kan je met die kennis ook goed en gericht aan de slag. Kijk eens naar onderstaande cijfers. Medewerkers Bij 6% Bij 4% Mijn verzuim verzuim organisatie Nooit ziek 30% 40% Heel soms en niet lang ziek 55% 49% Vaak en/of lang ziek 15% 11% S t r a t e g i s c h e e n p r a k t i s c h e t i p s o m p l e z i e r t e s t u r e n 21

22 Vul rechts in de tabel eens in wat bij jouw organisatie het gemiddelde is. En kies dan één of meer van de onderstaande conclusies om je aanpak aan te scherpen. > Als er te weinig medewerkers nooit verzuimen moeten we aan preventie gaan werken. > Als er teveel mensen zijn die vaak of lang verzuimen moeten we die eens op een rijtje zetten en met een aantal leidinggevenden nader analyseren wat er speelt en met welke problemen we beginnen. > Zeggen je eigen cijfers iets over de ondersteuning die leidinggevenden van stafleden en/of de arbodienst mogen verwachten? Basisgegevens verzuim Om een analyse te kunnen maken heb je deze gegevens nodig 1. Verzuim met herstel binnen een week noemen we kort verzuim. Dat korte verzuim komt het meest voor. Gemiddeld is 75% van de medewerkers binnen een week terug. De gemiddelde duur van kort verzuim is 2 tot 3 dagen. 2. Verzuim tot 6 weken noemen we middellang verzuim. Gemiddeld is 20% van zieke medewerkers binnen de zes weken hersteld. De gemiddelde duur van middellang verzuim is 14 dagen. 3. Verzuim tot een jaar noemen we lang verzuim. Gemiddeld betreft dat 5% van alle ziektegevallen. De gemiddelde duur is 100 dagen. 4. Verzuim dat nog langer duurt, komt gelukkig nog maar in 0,6% van de gevallen voor. Hoe krijg je het voor elkaar? De mate waarop een locatie grip heeft op verzuim is met referentiecijfers makkelijk te meten. Wie tot drie kan tellen kan de verbeterpunten analyseren! De aanloop van verzuim Bij kort verzuim gaat het meestal niet om ernstige klachten. Veel of weinig kort verzuim zegt wel iets over de werksfeer en de motivatie op een locatie. En mogelijk iets over werkdruk. Grip op ernstiger verzuim Als iemand onverhoopt toch redelijk ernstig ziek is dan zullen medewerker en leidinggevenden ieder hun best moeten doen om tot een oplossing en herstel te komen. Als dat binnen 6 weken lukt, maken leiding en medewerkers kennelijk goede afspraken en hervattingplannen. Knap in oplossingen bij langdurige gevallen Naarmate verzuim langer duurt, wordt het gecompliceerder om op te lossen. Naast medische spelen ook sociale en psychologische problemen mee. Niet op elke locatie lukt het om tot oplossingen te komen. En soms verliest iemand de moed en duurt het extra lang. v e r a n d e r m a n a g e r 22

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Hoe ga je om met verzuim in je salon?

Hoe ga je om met verzuim in je salon? Deel 2 Praktische informatie over verzuim Hoe ga je om met verzuim in je salon? De kaarten die je in dit deel van de Gezond-Werken-Wijzer vindt, helpen je om het verzuim laag te houden. Ze geven ondersteunende

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

PLEZIER IN UITVOERING

PLEZIER IN UITVOERING oefeningen Samen Hoe kan een team werkplezier verbeteren? Wat oefeningen om samen te werken aan werkplezier Voor Team of groep medewerkers Hoe Print en doe Zie www.plezierinuitvoering.nl/ko voor de hele

Nadere informatie

Met je ziekte aan de slag

Met je ziekte aan de slag Met je ziekte aan de slag Een training voor werknemers met een chronische aandoening Cursusboek Inge Varekamp Gabe de Vries Annelies Heutink Frank van Dijk Juni 2007 (bijgewerkt aug. 2010) Coronel Instituut

Nadere informatie

Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils

Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils 3 Best Practices Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils Wie Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) heeft circa 4.500 medewerkers en verzorgt onder meer

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

Realisatie en tekst: FCB, Dennis Boutkan, Koen-Machiel van de Wetering

Realisatie en tekst: FCB, Dennis Boutkan, Koen-Machiel van de Wetering 2 Best Practices Colofon Deze brochure is een uitgave van: Overleg Arbeidsvoorwaarden Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De productie is verzorgd door: FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

SUCCESFACTOREN BIJ INNOVATIE, DUURZAME INZETBAARHEID EN PRESTATIE

SUCCESFACTOREN BIJ INNOVATIE, DUURZAME INZETBAARHEID EN PRESTATIE SUCCESFACTOREN BIJ INNOVATIE, DUURZAME INZETBAARHEID EN PRESTATIE Een werkzaam en integrerend model op basis van de volwassen en dynamische arbeidsrelatie Visies, modellen, handvatten en vooral: concrete

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Gery Groen. CiEP on track. Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. Grip op je werk!

Gery Groen. CiEP on track. Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. Grip op je werk! Gery Groen CiEP on track Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie Grip op je werk! Grip op je werk! Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie CiEP on track door Gery Groen Uitgeverij Impulsus

Nadere informatie

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat De 10 tips voor

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Logboek Instituut voor brein leiderschap

Logboek Instituut voor brein leiderschap Logboek Instituut voor brein leiderschap logboek instituut voor breinleiderschap Beste deelnemer, Je hebt je ingeschreven voor de Basistraining Breinleiderschap. Het is onze goede gewoonte om deelnemers

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie