DISTRIPLAN WEALTH TARGET. Een vaarplan voor uw geldzaken SOFTWARE SOLUTIONS BUILT ON EXPERIENCE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DISTRIPLAN WEALTH TARGET. Een vaarplan voor uw geldzaken SOFTWARE SOLUTIONS BUILT ON EXPERIENCE"

Transcriptie

1 Een vaarplan voor uw geldzaken Hoe breng je het hele vermogen van een klant in kaart en schrijf je met visie en expertise een financieel en fiscaal plan? Het Wealth Target-programma van Distriplan onderzoekt systematisch alle vermogenselementen van uw klant. SOFTWARE SOLUTIONS BUILT ON EXPERIENCE

2 Een vaarplan voor uw geldzaken Hoe breng je het hele vermogen van een klant in kaart en schrijf je met visie en expertise een financieel en fiscaal plan? Het Wealth Targetprogramma van Distriplan onderzoekt systematisch alle vermogenselementen van uw klant. onderzoeken aan bod naar de burgerrechtelijke en fiscale implicaties van een huwelijkscontract, levens- en overlijdensverzekeringen, handgiften, schenkingen Met Distriplan Wealth Target kan de gebruiker voor zijn klanten een financieel toekomstscenario uittekenen en optimaliseren. Wealth Target is bij Distriplan het meest complete en gedetailleerde financiële planningsmodel en specifiek ontworpen voor getrainde gebruikers. De door Wealth Target gebruikte software wordt continu up-to-date gehouden en ondersteund door de recentste wetgeving op het vlak van het Belgische taxatieregime en de Belgische sociale zekerheid. Zo maakt het programma gebruik van een correcte fiscale verwerking voor werknemers, ambtenaren, bedrijfsleiders, vrije beroepen en handelaars. Naast dit fiscale luik wordt ook rekening gehouden met alle regels inzake sociale zekerheid, zowel voor de berekening van het wettelijk pensioen, het overlevingspensioen en de sociale zekerheidsuitkering in geval van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit. Het programma is in eerste instantie geschikt voor Belgische inwoners, maar het kan ook op nettobasis (met abstractie van de Belgische fiscaliteit) nuttig worden gebruikt voor niet-belgische klanten. Strategie en anticipatie zijn belangrijke troeven voor een doeltreffend financieel beheer. Met dit softwareprogramma kan u de financiële doelen van de klant rangschikken om zo het hele vermogen van de betrokken klant optimaal en geïntegreerd te beheren. Een voorbeeld: Is de verhouding tussen roerend en onroerend vermogen evenwichtig? Zijn er voldoende liquide middelen om het inkomen na pensioen te vrijwaren? Voorts komen in deze vermogensstrategie onder meer Modulaire opbouw Wealth Target is een financieel planningsinstrument voor de gespecialiseerde adviseur. De software is ontwikkeld voor personal en private banking toepassingen en vereist ervaring om correct te worden gebruikt. Het programma ondersteunt de voornaamste bank- en verzekeringsproducten. Wealth Target laat de financieel specialist toe om een integrale analyse te maken, met onder meer volgende mogelijkheden: - een gedetailleerde overzicht van de huidige financiële situatie - een pensioenanalyse - een volledige cashflow-planning in de toekomst - een wat als -analyse bij invaliditeit of overlijden - de berekening van the number, waarbij geanalyseerd wordt hoeveel de klant nodig heeft om in zijn consumptiebehoeften te voldoen - een successie-analyse en -optimalisatie - een risicoanalyse van de beleggingsportefeuille - een risicoanalyse waarbij het risico van het totale vermogen onder het vergrootglas wordt genomen - de berekening van de permanente consumptie en een analyse naar de mogelijkheden inzake behoud van levensstandaard - een analyse van de verzekeringen en berekening van de 80% regel Dit gespecialiseerde Distriplan-pakket is modulair opgebouwd. Hierdoor kan het ook voor specifieke (deel)analyses worden aangewend. pagina 2 van 5

3 Alles start met de (arbeidsintensieve) input van de noodzakelijke basisgegevens in een database. Deze gegevens moeten slechts één keer worden verzameld en ingegeven. Inhoudelijk zijn vervolgens verschillende deelanalyses mogelijk. Een overzicht: een zicht op de kapitalen die in de eerstkomende jaren vrijkomen. Deze informatie is cruciaal wanneer de beleggingsportefeuille wordt geanalyseerd. Module financiële planning: analyse inzake invaliditeit of overlijden Module financiële planning: een overzicht van de huidige financiële situatie Zowel de vermogensbalans als het overzicht van ontvangsten en uitgaven worden opgemaakt. Elk bestanddeel van het vermogen vindt zijn plaats in de vermogensbalans. De ontvangstenen uitgavenrekening geeft een inzicht in de samenstelling van de kasstromen. Uit deze balansen kunnen ratio s inzake solvabiliteit en liquiditeit van het vermogen gemeten worden. Deze cijfers kunnen gebruikt worden als knipperlichten. Wealth Target toont hiermee of een klant moet reageren om zijn/ haar vermogen te beschermen. Deze analyse laat de klant toe om het effect van invaliditeit voor zichzelf of diens partner te simuleren. In eerste instantie wordt een cashflowanalyse gemaakt. Is de klant hier onder- of oververzekerd? Rekening houdend met de te betalen successierechten wordt ook voorgerekend hoe de financiële situatie van een klant er zou uitzien bij een onverwacht overlijden. Welke verzekeringen komen er vrij? Is er voldoende cash aanwezig om de successierechten én de toekomstige uitgaven te betalen? Ook het effect van een overlijden op het vermogen wordt bestudeerd. Module financiële planning: een pensioenanalyse Module the number: hoeveel vermogen opbouwen om financieel onafhankelijk te zijn? Deze analyse legt de financiële gevolgen bloot van een pensionering. Deze module laat de grote wijzigingen zien in de samenstelling van het vermogen, met onder meer het vrijkomen van kapitalen uit bijvoorbeeld een groepsverzekering of de eventuele verkoop van een zaak, en laat ook alle veranderingen zien in het patroon van de ontvangsten en uitgaven. Hierdoor ziet de vermogensplanner ook welke tekorten vanaf pensionering moeten gedragen worden door de portefeuille. Module financiële planning: een vermogensmutatie en cashflow-analyse Dit is een projectie van een toekomstige toestand met een beeld over de overschotten of tekorten die er in de volgende jaren te verwachten vallen evenals Het programma berekent ook The Number, het magische totaalcijfer dat aangeeft hoeveel vestigingskapitaal iemand moet hebben om, op basis van de huidige levensstandaard, voor de rest van zijn/haar leven (tot de ouderdom van 100 jaar) toe te komen en te rentenieren. Module successie: een successie-analyse en -optimalisatie Wealth Target maakt het mogelijk om de successierechten te berekenen voor een Belgisch rijksinwoner. De tarieven en regelgeving inzake successie van zowel het Vlaams, Waals als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn in dit computerprogramma opgenomen. Wealth Target is hier een instrument dat na een overlijden de correcte berekening uitvoert. pagina 3 van 5

4 Dit Distriplan-programma kan echter veel meer want er is ook een financiële analyse mogelijk van toekomstige nalatenschappen. U kan met de software daarbij fiscale optimalisaties uitvoeren door wijzigingen aan het huwelijkscontract, schenkingen of testamenten te voorzien. Al deze technieken worden ondersteund door de Wealth Targetsuccessieplanner. Met al deze gegevens berekent deze module exact de toekomstig verschuldigde successierechten. De successiemodule is ook apart verkrijgbaar als Distriplan Estate Target. Module visual risk: een risicoanalyse van de beleggingsportefeuille Rekening houdend met de in de volgende jaren geplande toevoegingen én onttrekkingen aan de portefeuille, geeft deze risicoanalyse inzicht in de verwachte evolutie van de beleggingsportefeuille. Ook diverse scenario s voor de financiële markten zijn ingecalculeerd. De visualisering van het portefeuillerisico zorgt ervoor dat de klant een bewuste keuze maakt bij de samenstelling van zijn/haar beleggingsportefeuille. Zo kan de klant controleren of de bestaande toestand voor voldoende rendement zorgt en of er al dan niet een aanpassing noodzakelijk is, afhankelijk van de te voorziene noden, in de toekomst. Module visual risk: een risicoanalyse van het totale vermogen De beleggingsportefeuille moet bekeken worden vanuit de totaliteit van het vermogen. Zo kan een portefeuille relatief meer risicovolle producten aan als bijvoorbeeld een groot deel van het vermogen van de klant beveiligd zit in een groepsverzekering. Een globale risicoanalyse, rekening houdend met alle bestanddelen van de privé-vermogensbalans, zal dus een meer genuanceerd en vooral correcter beeld schetsen van de financiële situatie en tot betere beslissingen leiden. Module permanente consumptie: de berekening van de permanente consumptie en de permanente cashflow Deze module biedt een antwoord op de vraag: Hoeveel kan ik consumeren, rekening houdend met het vooropgestelde vermogen dat al dan niet intact moet blijven? Het is met deze module bijvoorbeeld mogelijk om een klant voor te rekenen hoeveel hij maandelijks/jaarlijks mag consumeren als hij na pensionering het kapitaal van zijn groepsverzekering wil aanspreken om van te leven, maar de rest van zijn beleggingsportefeuille in stand wil houden. Met deze module kan de betrokkene zien of men maandelijks al dan niet boven zijn/haar stand leeft. Kan men extra consumeren (en is er bijvoorbeeld nog ruimte voor een schenking aan de kinderen?) of moet men minder gaan consumeren om het vermogen niet (volledig) aan te tasten? Module verzekeringen: een analyse van de dekkingen leven, overlijden en invaliditeit Weinig klanten kennen de dekkingen in de verschillende verzekeringen die door de jaren heen worden afgesloten. Verzekeringen worden afgesloten via het bedrijf of privé, worden premievrij gezet of afgekocht, wie behoudt er het overzicht? Deze module biedt een volledige inventarisatie en dient vervolgens als uitgangspunt voor de pensioen-, invaliditeits- en overlijdensanalyse. Voor bedrijfsleiders wordt er ook een 80% regel berekend en zijn er hier simulaties mogelijk om de impact van extra verloning op de 80% regel inzichtelijk te maken. pagina 4 van 5

5 Kant-en-klaar rapport Systeemvereisten Distriplan Wealth Target Uniek is dat Wealth Target automatisch een kanten-klaar rapport (in Word-formaat) aanlevert voor de betrokken klant. Indien noodzakelijk kan dit rapport makkelijk worden aangevuld met de analyse en aanbeveling(en) van de adviseur of financieel specialist die het dossier van een klant begeleidt. Het is optioneel mogelijk om dit rapport qua vorm, logo en opmaak volledig op maat te maken van bijvoorbeeld een bank of verzekeringsinstelling, zodat de presentatie van het rapport volledig overeenstemt met de huisstijl van deze bank of verzekeraar. Alle benodigde parameters worden dan door Distriplan op maat van de klant geherprogrammeerd. De Wealth Target-software van Distriplan laat allerhande simulaties toe zodat u een klant vanuit verschillende invalshoeken kan adviseren en bijstaan bij het bereiken van diens vermogensdoel(en). - Windows 2000 SP3-128 MB intern geheugen - MS Word 2000 (voor rapportering) - MDAC 2.6 (zie voor de laatste versie) Doelgroep van Distriplan Wealth Target Financiële planners, estate planners, accountants, legal & tax specialisten, personal en private bankers, verzekeringsmakelaars,... De software van Distriplan is beschermd door een Europees copyright. Wealth Target is een analytisch instrument dat een volledig financieel plan maakt. Voorwaarde is wel dat de gebruiker een goede voorkennis heeft. Voor wie een snelle, gebruiksvriendelijke en minder brede vermogensanalyse nodig heeft, kan het Distriplan-programma Life Target worden gebruikt. Dat is een webapplicatie die een analyse inzake pensioen, invaliditeit of overlijden uitvoert en ook zorgt voor een optimalisatievoorstel. Zo bepaalt Life Target in welk type van financiële producten er moet worden gespaard om het gewenste doel te behalen. Dit internetprogramma is uitermate geschikt voor de specialist die aan een klant een praktisch advies wil geven en meteen een koppeling wil maken met (eigen) bank- of verzekeringsproducten. De webapplicatie is gebaseerd op het SAAS-model, Software As A Service, wat wil zeggen dat je niets moet aankopen of installeren, maar dat men betaalt voor het gebruik (pay per use). pagina 5 van 5

Verzekerd Doel laat u toe om een analyse te maken, die volgende features omvat :

Verzekerd Doel laat u toe om een analyse te maken, die volgende features omvat : Verzekerd Doel Distriplan ontwikkelt sinds 1985 software pakketten voor financiële planning op de Belgische markt. Het is een gamma van flexibele, gebruiksvriendelijke en gespecialiseerde software waarbij

Nadere informatie

DISTRIPLAN. Financial Software Built on Experience

DISTRIPLAN. Financial Software Built on Experience DISTRIPLAN Financial Software Built on Experience Distriplan ontwikkelt financiële software en heeft sedert 1989 een uiterst betrouwbare reputatie opgebouwd. Met de gespecialiseerde computerprogramma s

Nadere informatie

STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN!

STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN! UW FINANCIEEL PLAN STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN! Financieel geluk of financiële gemoedsrust kent veel vormen. Een appeltje voor de dorst, een regelmatig en behoorlijk inkomen,

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij beleggingsondernemingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen. Het pensioenadvies aan het MKB moet beter

Rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen. Het pensioenadvies aan het MKB moet beter Rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen Het pensioenadvies aan het MKB moet beter Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Bedrijfsadvies: met blik vooruit

Bedrijfsadvies: met blik vooruit Het is duidelijk dat de vertrouwde controle over het eigen bezit zaakvoerders ervan weerhoudt om zaken los te laten. Zelfs als zij die stap al zetten, is het nog de vraag of die al dan niet op tijd wordt

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts

Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts Inhoud Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts 3 De aanloop naar een eigen praktijk 4 Van start in uw eigen praktijk 6 Uw praktijk in volle expansie

Nadere informatie

ThomaLife. Financieel inzicht, bepaal uw eigen koers! uw schakel naar zekerheid!

ThomaLife. Financieel inzicht, bepaal uw eigen koers! uw schakel naar zekerheid! ThomaLife Financieel inzicht, bepaal uw eigen koers! uw schakel naar zekerheid! ThomaLife Al onze cliënten hebben financiële doelstellingen voor nu en voor later. U bent er misschien niet iedere dag mee

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

STREMERSCH VAN BROEKHOVEN & PARTNERS

STREMERSCH VAN BROEKHOVEN & PARTNERS STREMERSCH VAN BROEKHOVEN & PARTNERS Financiële Planners www.svbp-financieleplanners.be U bent nu aan zet WEET U HOEVEEL U MOET BEZITTEN om echt financieel onafhankelijk te zijn? Op hoeveel pensioen kan

Nadere informatie

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering.

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering. Uitgave van KBC Bank & Verzekering September 2008 E-BEHEER... v o o r h e t b e h e e r v a n u w p e r s o o n l i j k e n f a m i l i a a l v e r m o g e n & Strategie Accenten E-beheer van uw vermogen

Nadere informatie

MIJN AANVULLEND PENSIOEN?

MIJN AANVULLEND PENSIOEN? MIJN AANVULLEND PENSIOEN? Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen 3 Uw vooruitzichten 3 De 4 pijlers

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Fienancy

Dienstverleningsdocument Fienancy Dienstverleningsdocument Fienancy U overweegt een beroep te doen op onze dienstverlening. Fienancy behartigt uw belangen op het terrein van de financiële dienstverlening. Op onze activiteiten is onder

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK Inhoudsopgave 1 1. Wie zijn wij? 2 2. Werkwijze 2 Kennismaking 2 Oriëntatie 2 Inventarisatie en analyse 3 Advies 3 Bemiddeling 3 Nazorg 3 3. Onze kwaliteit 3 4. Wat

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V.

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Drieheer Verzekeringen B.V. DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Bezoekadres : Industrieweg 11, 8444 AS Heerenveen Postadressen : Postbus 108, 8440 AC Heerenveen Homepage : www.drieheer.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

ook uw vermogen verdient een architect

ook uw vermogen verdient een architect In België biedt de AXA Groep u de keuze uit een ruime waaier van bank- en verzekeringsproducten, die voor uw persoonlijke situatie een gepaste oplossing bieden. ook uw vermogen verdient een architect auto

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Dienstverlening op maat

Dienstverlening op maat Dienstverlening op maat Drie principes om uw dienstverlening beter aan te laten sluiten op de behoefte en situatie van uw klant Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Beroeps en deskundigheidseisen van de financieel planner

Beroeps en deskundigheidseisen van de financieel planner Beroeps en deskundigheidseisen van de financieel planner Documentnaam: Beroeps- en deskundigheidseisen van de financieel planner Versie: Definitief + update 2013 Datum: 12.06.2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Uw onderneming klaar voor de overdracht

Uw onderneming klaar voor de overdracht Uw onderneming klaar voor de overdracht EEN UITGAVE VAN HET AGENTSCHAP ONDERNEMEN IN SAMENWERKING MET HET STAKEHOLDERSPLATFORM VOOR OPVOLGING EN OVERNAME 1 Voorwoord Bedrijfsoverdracht! Elke ondernemer

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

Handboek Online Dienstverlening

Handboek Online Dienstverlening Handboek Online Dienstverlening Ook op internet het belang van de klant centraal Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers 1 Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Deel 1... 3 Hoeveel successierechten betalen uw erfgenamen op uw nalatenschap?

Nadere informatie

... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van.

... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. ... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. Een nieuw jaar, een gezonde start. Ook voor uw bankzaken? Inhoud Naar een goed geregelde vermogensoverdracht Nieuw leven voor uw vermogen

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie