ABN AMRO Verzekeringen Veelgestelde vragen. Particuliere Beleggingsverzekeringen Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABN AMRO Verzekeringen Veelgestelde vragen. Particuliere Beleggingsverzekeringen Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen"

Transcriptie

1 ABN AMRO Verzekeringen Veelgestelde vragen Particuliere Beleggingsverzekeringen Particuliere Beleggingsverzekeringen Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen OVEREENKOMST Heeft ABN AMRO Levensverzekering N.V. een overeenkomst gesloten met de consumentenstichtingen (Verliespolis, Woekerpolis Claim)? ABN AMRO Verzekeringen is een joint-venture van Delta Lloyd N.V. en ABN AMRO Bank N.V. De verzekeringsmaatschappij maakt onderdeel uit van de Delta Lloyd Groep. In een eerder stadium heeft de Delta Lloyd Groep een overeenkomst met de consumentenstichtingen gesloten. Deze overeenkomst geldt ook voor ABN AMRO Verzekeringen. Wat houdt de aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening in? In een aanbeveling aan alle Nederlandse levensverzekeraars die beleggingspolissen op de markt hebben gebracht, stelt de Ombudsman Financiële Dienstverlening de heer Wabeke dat verzekeraars in het verleden niet voldoende transparant zijn geweest over de kosten die aan dergelijke polissen kleven. De Ombudsman adviseert verder een maximering van de jaarlijkse kosten op beleggingsverzekeringen en wil dat de verzekeraars de kosten met ingang van 1 januari 2008 maximeren op 2,5% van het jaarlijkse bruto rendement op de polis. Voor polissen gesloten voor 1 januari 2008 geldt een maximaal kostenpercentage van 3,5%. Alles wat verzekeraars in het verleden boven 3,5% aan kosten hebben ingehouden, moet gecompenseerd worden. Verzekeringspremies voor het eventueel meeverzekerde overlijdensrisico en/of arbeidsongeschiktheidrisico worden niet als kosten aangemerkt. Op welke verzekeringen is de overeenkomst van toepassing? De tegemoetkoming is van toepassing op alle particuliere beleggingsverzekeringen van ABN AMRO Levensverzekering N.V., voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden van de regeling Het gaat om de volgende producten: - Koopsom Beleggings Polis - Meegroeiverzekering (als onderdeel van de Meegroeihypotheek) - Aanvullend PensioenPlan (voorheen genaamd Koopsom Abonnement) - ToekomstPlan/StudiePlan (voorheen Spaarkoers of Jong Talent Plan) - Lijfrente Beleggings Polis - Flexibel Pensioen Plan Privé - Vermogensgroeirekening - Rendement Beleggings Polis - Beleggings Polis - Pensioen Beleggings Polis De Pensioenpolissen Flexibel PensioenPlan Individueel, Flexibel PensioenPlan Bedrijf en Flexibel PensioenPlan Collectief vallen niet onder de overeenkomst.

2 Wat is een beleggingsverzekering? Een beleggingsverzekering is een combinatie van een belegging en een (levens)verzekering. U betaalt periodiek of éénmalig een bedrag met twee doelen. U betaalt premie om een risico (bijvoorbeeld overlijden) te verzekeren. En u legt geld in om te beleggen. Doel is dat u op de einddatum van de verzekering mede dankzij het rendement op uw beleggingen een vermogen hebt opgebouwd. In de praktijk kunt u dat vermogen bijvoorbeeld gebruiken om een hypotheek af te lossen. De verzekeringsmaatschappij berekent kosten voor de uitvoering van deze beleggingsverzekering. Over de hoogte van deze kosten gaat de overeenkomst die is getroffen met de consumentenstichtingen. In 2008 is er al overeenstemming bereikt over een eventuele tegemoetkoming aan klanten; waarom wordt ik nu pas geïnformeerd? In september 2008 is er een overeenkomst op hoofdlijnen afgesloten. In mei 2009 is de uitwerking in een aanvullende overeenkomst vastgelegd. De berekeningen die ten grondslag liggen aan de eventuele tegemoetkoming zijn ingewikkeld en worden getoetst door een externe accountant. Dit is de reden waarom u pas nu geïnformeerd wordt. KOSTEN Welke kostenmaximering is in de regeling opgenomen? In de overeengekomen regeling van Delta Lloyd Groep met de consumentenstichtingen ligt het maximum kostenniveau tussen de 2,45% en 3,5%, afhankelijk van de hoogte van de eerste inleg en de vraag of er sprake was van een gegarandeerd rendement. Dit is dus gunstiger dan de aanbeveling van de Ombudsman die uitgaat van een maximaal kostenniveau van 3,5% tot 4,5%. Waar is het kostenpercentage van afhankelijk? Het maximale kostenpercentage is afhankelijk van de hoogte van de ingelegde premie in het eerste jaar én de vraag of de verzekering een garantie geeft voor het behaalde rendement. De werkelijke kosten die in rekening gebracht mogen worden zijn afhankelijk van het rendement van uw belegging(en). Het maximale kostenniveau varieert van 2,45% tot 3,5%. Welk percentage is voor mij van toepassing? Voor alle beleggingsverzekeringen met een ingangsdatum op of na geldt een maximaal kostenpercentage van 2,5%. Voor alle beleggingsverzekeringen met een ingangsdatum voor gelden onderstaande kostenmaximeringen. Het maximale kostenniveau dat is opgenomen in de door Delta Lloyd Groep met de consumentenstichtingen gesloten overeenkomst is onderverdeeld in een viertal groepen t.w.: Groep 1: maximaal 2,45% kosten Beleggingsverzekeringen met een totale premie in het eerste jaar van ten minste 1.200, zonder garantie of met een garantie op het netto fondsrendement van minder dan 3%. Groep 2: maximaal 2,85% kosten Beleggingsverzekeringen met een totale premie in het eerste jaar van minder dan 1.200, (waartoe ook koopsommen worden gerekend), zonder garantie of met een garantie op het netto fondsrendement van minder dan 3%. Groep 3: maximaal 3,10% kosten Beleggingsverzekeringen met een totale premie in het eerste jaar van ten minste en een garantie op het netto fondsrendement van ten minste 3%.

3 Groep 4: maximaal 3,5% kosten Beleggingsverzekeringen met een totale premie in het eerste jaar van minder dan (waartoe ook koopsommen worden gerekend) met een garantie op het netto fondsrendement van ten minste 3%. Betaal ik nu nog steeds teveel kosten? Het is mogelijk dat u meer kosten betaald dan met de Ombudsman is overeengekomen. Dit heeft als oorzaak dat het maximum dat aan kosten gerekend mag worden gekoppeld is aan het rendement van de belegging(en). De overeenkomst met de consumentenstichtingen houdt in dat op uw beleggingsverzekering een maximum aan kosten kan worden ingehouden gedurende de looptijd. Het teveel aan kosten kan daarom pas op het einde van de looptijd van de verzekeringen worden bepaald. U blijft de huidige premie betalen. Waaruit bestaan de kosten? Met kosten worden bedoeld: - het totaal aan kosten van het beleggingsfonds (de zogenaamde Total Expense Ratio) - de bemiddelingskosten. Als u een verzekering afsluit via een bemiddelaar of verzekeringsadviseur, dan ontvangt deze een vergoeding van de verzekeraar voor het adviseren en verkopen van deze verzekering. Dat is de provisie. Om de provisie te kunnen betalen houdt de verzekeringsmaatschappij kosten in op uw verzekering. - kosten van de verzekeraar. Dit zijn onder andere kosten voor het bedenken van de verzekering, het verkopen en administreren ervan en het verstrekken van informatie tijdens de looptijd van de verzekering. - aan- en verkoopkosten van de beleggingen. Dat zijn kosten die de verzekeraar maakt om participaties te kopen en te verkopen. De verzekeringspremies voor overlijdensrisico en/of arbeidsongeschiktheid zijn geen kosten. Wat is de TER (Total Expense Ratio (totale fondsbeheerkosten))? Deze kosten bestaan uit de algemene beheerskosten, in rekening gebrachte bewaarkosten, accountantskosten etc. Deze kosten worden niet onttrokken aan de premie die de klant inlegt maar verrekend met de netto koers van het betreffende beleggingsfonds. Waarom ben ik niet eerder geïnformeerd over kosten? Vanaf 1 januari 2001 ontvangt u jaarlijks het Financieel Jaaroverzicht (FINO). In dit overzicht wordt informatie gegeven over de ingelegde en geïnvesteerde premie, de waarde van de polis en de kosten. Vanaf 2008 ontvangt u daarnaast jaarlijks een waardeoverzicht van uw beleggingsverzekering. Dit overzicht verschaft u inzicht in de waarde per 31 december van het voorgaande jaar en de kosten die in het vorige jaar aan de polis zijn onttrokken.

4 TEGEMOETKOMING Waarop is de tegemoetkoming gebaseerd? Er zijn veel verschillende soorten beleggingsverzekeringen en het maximale kostenpercentage is dan ook afhankelijk van de kenmerken van uw verzekering. Daarbij gaat het vooral om de hoogte van de ingelegde premie in het eerste jaar én de vraag of de verzekering een garantie geeft voor het behaalde rendement. De vuistregel is: hoe hoger de garantie, hoe hoger het maximum kostenpercentage. De berekening van de eventuele tegemoetkoming is door een externe accountant gecontroleerd. Kan ik zelf de hoogte van de tegemoetkoming berekenen? Het is niet mogelijk zelf de hoogte van de tegemoetkoming te berekenen. De berekening van de tegemoetkoming is erg complex. De berekeningsmethode is overeenkomstig de aanbeveling van de ombudsman Financiële Dienstverlening de heer Wabeke en de overeenkomst met de consumentenstichtingen. Daarnaast wordt de berekening getoetst door een externe accountant. Waarom is de in de brief genoemde tegemoetkoming indicatief? De overeenkomst met de consumentenstichtingen houdt in dat op uw beleggingsverzekering een maximum aan kosten kan worden ingehouden gedurende de looptijd. De hoogte van de kosten en daarmee ook van de tegemoetkoming kan pas aan het einde van de looptijd van de verzekering precies worden berekend. Tot dat moment kunnen wij u alleen een indicatie van de tegemoetkoming geven. Aan deze indicatie kunt u overigens geen rechten ontlenen. Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor een tegemoetkoming? Indien u een actieve (koopsom, premiebetalende of premievrije) polis heeft, hoeft u nu niets te doen. De verzekeraar zal alle particuliere beleggingsverzekeringen toetsen aan de voorwaarden van de regeling. Voldoet uw beleggingsverzekering aan deze voorwaarden voldoet, dan komt u wellicht in aanmerking voor een tegemoetkoming. Eind 2009 zal ABN AMRO Verzekeringen u hierover informeren. Voor polissen die afgekocht zijn, zie vraag: Mijn polis is afgekocht. Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming? Voor polissen die geëxpireerd zijn, zie vraag: Mijn polis is geëxpireerd. Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming? Mijn polis is afgekocht. Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming? Indien u een beëindigde beleggingsverzekering hebt waarvan u meent dat die voldoet aan de voorwaarden van de regeling en waarvoor u ten minste vijf jaar premie hebt betaald, kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Indien de polis is beëindigd na hoeft u niets te doen. De verzekeraar zal u namelijk uiterlijk eind 2009 laten weten of deze regeling ook betrekking heeft op uw beleggingsverzekering en welk bedrag u aan tegemoetkoming zult ontvangen. Is uw polis echter beëindigd vóór en de polis heeft minimaal 5 jaar gelopen dan dient u zich aan te melden. U kunt dit doen via of via telefoonnummer (lokaal tarief) van maandag tot en met vrijdag van tot uur en op zaterdag van tot uur.

5 Mijn polis is geëxpireerd of beëindigd vanwege overlijden. Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming? Indien u een beëindigde beleggingsverzekering hebt (geëxpireerd of vanwege overlijden) waarvan u meent dat die voldoet aan de voorwaarden van de regeling, kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Indien de polis is beëindigd na hoeft u niets te doen. De verzekeraar zal u namelijk uiterlijk eind 2009 laten weten of deze regeling ook betrekking heeft op uw beleggingsverzekering en welk bedrag u aan tegemoetkoming zult ontvangen. Is uw polis echter beëindigd vóór dan dient u zich aan te melden. U kunt dit doen via of via telefoonnummer (lokaal tarief) van maandag tot en met vrijdag van tot uur en op zaterdag van tot uur. Ik heb in het verleden een beleggingsverzekering gehad maar beschik niet meer over het polisnummer. Kan ik mij toch aanmelden? U kunt dit doen via U kunt bij de vraag over het polisnummer onbekend invullen. Uw aanmelding wordt dan toch in behandeling genomen. Eventueel kunt u zich aanmelden via telefoonnummer (lokaal tarief) van maandag tot en met vrijdag van tot uur en op zaterdag van tot uur. Voldoen de huidige beleggingsverzekeringen van ABN AMRO Verzekeringen aan de Wabeke norm? Alle huidige beleggingsverzekeringen van ABN AMRO Verzekeringen voldoen aan de zogenoemde Wabeke-norm. Ik ben niet aangesloten bij de stichting Verliespolis of, Woekerpolis Claim. Kom ik toch in aanmerking voor een tegemoetkoming? De regeling geldt voor alle polishouders van ABN AMRO Levensverzekering N.V. met een particuliere beleggingsverzekering. Voor polissen die afgekocht zijn, zie vraag: Mijn polis is afgekocht. Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming? Voor polissen die geëxpireerd zijn, zie vraag: Mijn polis is geëxpireerd. Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming? Hoe wordt de tegemoetkomingsregeling uitgevoerd? Het verschil tussen de werkelijke kosten en de overeengekomen maximale kosten voor de verzekering wordt op de einddatum verrekend op basis van het dan beschikbare eindkapitaal. Om u nog beter inzicht te geven in de kosten en resultaten van uw beleggingsverzekering stuurt ABN AMRO Levensverzekering N.V. u jaarlijks het waardeoverzicht. Dit overzicht bevat met ingang van 2010 tevens informatie over de mogelijke hoogte van de tegemoetkoming op de einddatum van de verzekering. Als de verzekering inmiddels is beëindigd kan de tegemoetkoming vastgesteld worden. De verzekeraar zal u hierover uiterlijk eind 2009 informeren. Kan ik de tegemoetkoming nu op mijn rekening ontvangen? Voor een lopende beleggingsverzekering is dat niet mogelijk. Omdat de hoogte van de eventuele tegemoetkoming mede afhankelijk is van het rendement op uw belegging(en) kan deze pas op het einde van de looptijd van de verzekering definitief worden vastgesteld en uitbetaald. Indien uw polis beëindigd is wordt u hier eind 2009 door ABN AMRO Verzekeringen over geïnformeerd.

6 Wat als ik geen tegemoetkoming krijg? Indien u een particuliere beleggingsverzekering heeft die aan de voorwaarden van de regeling voldoet en u geen tegemoetkoming ontvangt, heeft u een product waarbij het maximale kostenniveau niet wordt overschreden. Alle polishouders die per 1 januari 2008 een verzekering hadden lopen én de polishouders van beëindigde polissen die zich hebben aangemeld worden ook indien zij geen tegemoetkoming krijgen door de verzekeraar geïnformeerd. Ik krijg nu bericht over één polis maar ik heb meerdere polissen, wanneer krijg ik bericht over de andere polissen? De berekening van de tegemoetkoming en vervolgens de verzending van de brieven vindt gefaseerd plaats. Alle polishouders ontvangen uiterlijk eind 2009 bericht. Ook u zult worden geïnformeerd over de eventuele tegemoetkoming op uw andere polissen. Ik heb meerdere polissen; hoe kan het dat ik voor de ene polis wel een tegemoetkoming ontvang en voor de andere niet? De hoogte van de eventuele tegemoetkoming wordt per polis vastgesteld. De hoogte van de eventuele tegemoetkoming is afhankelijk van een aantal factoren die per polis kunnen verschillen. Voorbeelden van deze factoren zijn: de hoogte van de in rekening gebrachte kosten, de hoogte van het rendement op uw beleggingen, de hoogte van de eerste inleg en of er al dan niet sprake is van een gegarandeerd rendement. Wat zijn de gevolgen van de tegemoetkoming voor mijn al gedane of komende belastingaangiftes? De tegemoetkoming heeft geen gevolgen voor belastingaanslagen in het verleden. Indien de verzekering nog niet tot uitkering is gekomen, heeft de tegemoetkoming ook geen gevolgen voor komende belastingaangiftes. Indien de verzekering regulier tot uitkering komt, maakt de tegemoetkoming (in fiscale zin) onderdeel uit van het verzekeringskapitaal. Het totale bedrag zult u te zijner tijd moeten betrekken in uw aangifte. Voor verzekeringen waarvoor in het verleden uitkering is gedaan en waarvoor aanspraak op tegemoetkoming bestaat, geldt dat de uitkering van de tegemoetkoming dezelfde fiscale behandeling krijgt als de uitkering van destijds. Als de tegemoetkoming bijvoorbeeld betrekking heeft op een lijfrenteverzekering (een inkomensvoorziening), dan zal de uitkering van de tegemoetkoming in fiscale moeten worden beschouwd als een lijfrentetermijn. Een dergelijke lijfrentetermijn zal door u aan de fiscus moeten worden opgegeven als inkomen uit werk en woning, de verzekeraar zal loonbelasting inhouden op die uitkering. Wat is de reden dat ik een brief ontvang, ik krijg toch geen compensatie? Met de Consumentenstichtingen is overeengekomen dat alle polishouders die per 1 januari 2008 een beleggingsverzekering hadden, zullen worden geïnformeerd over de eventuele tegemoetkoming. Naar aanleiding van deze afspraak hebt u deze brief ontvangen.

7 Ik ben van mening dat ik wel in aanmerking kom voor een tegemoetkoming. Wat moet ik doen? De berekening van de tegemoetkoming is gebaseerd op de met de consumentenstichtingen gesloten overeenkomst en is vervolgens gecontroleerd door een externe accountant. Mocht u desondanks van mening zijn dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij ABN AMRO Levensverzekering N.V., Afdeling Cliëntenservice, Postbus 10085, 8000 GB Zwolle. Hoe komt het dat het bedrag van de tegemoetkoming zo laag is, ik leg toch iedere maand/jaar een groot bedrag in? Slechts een beperkt deel van de inleg heeft betrekking op de kosten voor de verzekeraar. Voor deze kosten is met de Consumentenstichtingen een maximum afgesproken. De indicatie van uw tegemoetkoming is het verwachte verschil tussen deze maximale kosten en de door de verzekeraar in rekening gebrachte kosten. Zie tevens de vraag Waaruit bestaan de kosten Word ik ook gecompenseerd voor het verlies dat ik heb geleden doordat mijn beleggingen in waarde zijn gedaald? De overeenkomst die is gesloten met de Consumentenstichtingen heeft uitsluitend betrekking op een tegemoetkoming in de kosten die door de verzekeraar in rekening zijn gebracht. De overeenkomst heeft geen betrekking op geleden koersverliezen. Voor het beleggingsrisico en eventueel daaruit voortvloeiende koersverliezen wordt u niet gecompenseerd. Ik maak mij zorgen over de waarde van de beleggingsverzekering, wat moet ik doen? Wij adviseren u een afspraak te maken met uw Preferred Banker of contact op te nemen met één van de adviseurs van ons Customer Contact Center telefoon ( 0,10 per minuut). Wat zijn de mogelijkheden om mijn huidige beleggingsverzekering te beëindigen? Het beëindigen van een levensverzekering voor de einddatum heeft mogelijk negatieve gevolgen voor u. De gevolgen zijn afhankelijk van fiscale wetgeving en de polisvoorwaarden. Wij adviseren u contact op te nemen met uw Preferred Banker of één van de adviseurs van ons Customer Contact Center telefoon ( 0,10 per minuut). Zij kunnen u informeren over de fiscale gevolgen, polisvoorwaarden en ook over de kosten van een eventuele beëindiging. Ik ben ontevreden over het advies dat ik heb gekregen, ik wil helemaal geen beleggingsverzekering meer, wat moet ik doen? Als u ontevreden bent over een gegeven advies kunt u contact opnemen met uw kantoor of Preferred Banker en daar uw ongenoegen kenbaar maken. Ook kunt u contact opnemen met één van de adviseurs van ons Customer Contact Center telefoon ( 0,10 per minuut). Waarom word ik over de tegemoetkoming niet geïnformeerd door mijn Preferred Banker? U hebt een polis afgesloten bij ABN AMRO Levensverzekering N.V. waarbij ABN AMRO Bank heeft bemiddeld. De tegemoetkoming heeft betrekking op door de verzekeraar ingehouden kosten. Vandaar dat ook de verzekeraar (in dit geval ABN AMRO Levensverzekering N.V.) en niet uw Preferred Banker u informeert over deze eventuele tegemoetkoming.

8 Ik voel/vind mij niet vertegenwoordigd door de Consumentenstichtingen. Is het mogelijk op individuele basis tot een overeenkomst te komen? Het is niet mogelijk op individuele basis een overeenkomst te sluiten. De overeenkomst met de Consumentenstichtingen is mede gebaseerd op de adviezen van de Ombudsman Financiële Dienstverlening, de heer Wabeke en is totstandgekomen na lange onderhandelingen. De overeenkomst geldt voor alle (ex)polishouders van een particuliere beleggingsverzekering. KLACHT INDIENEN Kan ik een klacht indienen bij ABN AMRO Levensverzekering N.V.? Natuurlijk is het mogelijk een klacht in te dienen. U kunt uw brief sturen naar: ABN AMRO Levensverzekering N.V. T.a.v. afdeling Cliëntenservice Postbus GB Zwolle Kan ik een klacht bij een externe instantie indienen? Bent u het niet eens met het resultaat van de klachtenbehandeling bij ABN AMRO Verzekeringen dan kunt u een klacht indienen bij: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Postbus AG Den Haag

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 1 Wat u kunt verwachten 2 Beleggingsverzekering 3 De Achmearegeling 4 Komt u in aanmerking? 5 Hoe nu verder? Voorwoord De laatste tijd is er veel kritiek

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Augustus 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

Wat KUNT U. Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 5. informatie voor particulieren

Wat KUNT U. Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 5. informatie voor particulieren 1 Wat KUNT U verwachten? 2 Beleggingsverzekering 3 De achmearegeling 4 Wie komt in aanmerking? Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 5 Hoe nu verder? informatie voor particulieren INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Aanbeveling Ombudsman Financiële Dienstverlening over beleggingsverzekeringen

Aanbeveling Ombudsman Financiële Dienstverlening over beleggingsverzekeringen DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 5.3.9.7 Aanbeveling Ombudsman Financiële Dienstverlening over beleggingsverzekeringen bronnen Nieuwsbericht Verbond van Verzekeraars, 19.3.2008 Persbericht KiFiD,

Nadere informatie

Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering

Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering In deze toelichting bij uw 'Informatie over uw beleggingsverzekering' (kortweg: waardeoverzicht) geven wij u aanvullende informatie over de verschillende

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening 1 Berekening vergoeding kosten 2 Berekening vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot Berekening vergoeding

Nadere informatie

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013 Wij zijn u graag van dienst Dienstverleningsdocument 2013 Waarom dit dienstverleningsdocument? Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Netto Pensioenbeleggen 2. Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de Afspraken van Evi Netto

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument & Productwijzer

Dienstverleningsdocument & Productwijzer Dienstverleningsdocument & Productwijzer Versie 2013-4 Uitvaartverzekering Twenthe N.V., Enschede Pagina 1 Waarom ontvangt u dit dienstverleningsdocument? Vanaf 1 juli 2013 dienen financiële dienstverleners

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen 1 Vergoeding kosten 2 Vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot 1 Inhoudsopgave 1. De berekening van

Nadere informatie

Offerte Garantie Plan - Premie

Offerte Garantie Plan - Premie Offertenummer GPP0100010000598 Offertedatum 31-05-2012 Geldigheid Deze offerte is geldig tot 4 weken na 31-05-2012. Binnen deze geldigheidstermijn moet de aanvraag zijn ingediend. Ook moet dan het ondertekende

Nadere informatie

Zekerheid van inkomen, vrijheid van leven

Zekerheid van inkomen, vrijheid van leven Zekerheid van inkomen, vrijheid van leven AEGON Variabele Lijfrente AEGON Variabele Lijfrente is een product van AEGON Ireland plc (AEGON) Een inkomensoplossing die ook op úw lijf geschreven is? Straks

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Waarom Delta Lloyd Groep een akkoord sluit

Waarom Delta Lloyd Groep een akkoord sluit Waarom Delta Lloyd Groep een akkoord sluit Na maandenlange moeizame onderhandelingen met de stichtingen Woekerpolisclaim en Verliespolis is Delta Lloyd Groep als eerste verzekeraar tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

DienstverleningsdocumenT

DienstverleningsdocumenT DienstverleningsdocumenT ASYA FINANCE BosenLommerweg 307 1055 Dx Amsterdam Tel : 020-612 22 16 Fax : 020-612 10 81 Site: www.asyafinance.nl KvK : 34161409 A S Y A F I N A N C E F I N A N C I E L A D V

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening

Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening mei 2012 53268 (05-12) Algemeen De ASR lijfrente opbouwrekening is een geblokkeerde bankrekening waarop de rekeninghouder een lijfrentekapitaal

Nadere informatie

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK Leningsvoorwaarden Budget Plus Hypotheek per 22 april 2008 DEEL A LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1.1 De inhoud van de offerte Uw offerte bestaat

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. De werkwijze van MOM Assurantiën

Dienstverleningsdocument. De werkwijze van MOM Assurantiën Dienstverleningsdocument De werkwijze van MOM Assurantiën Versie: maart 2010 Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze

Nadere informatie

Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen

Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen Inleiding Toelichting De sector Leven van het Verbond van Verzekeraars heeft richtlijnen opgesteld om de inzichtelijkheid van traditionele

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Cliëntenbrochure AFAB Geldservice B.V.

Cliëntenbrochure AFAB Geldservice B.V. Cliëntenbrochure AFAB Geldservice B.V. www.afab.nl Deze cliëntenbrochure geeft een beschrijving van de diensten die AFAB Geldservice B.V. (AFAB) voor u kan verrichten. Daarnaast geeft de brochure informatie

Nadere informatie