ABN AMRO Verzekeringen Veelgestelde vragen. Particuliere Beleggingsverzekeringen Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABN AMRO Verzekeringen Veelgestelde vragen. Particuliere Beleggingsverzekeringen Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen"

Transcriptie

1 ABN AMRO Verzekeringen Veelgestelde vragen Particuliere Beleggingsverzekeringen Particuliere Beleggingsverzekeringen Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen OVEREENKOMST Heeft ABN AMRO Levensverzekering N.V. een overeenkomst gesloten met de consumentenstichtingen (Verliespolis, Woekerpolis Claim)? ABN AMRO Verzekeringen is een joint-venture van Delta Lloyd N.V. en ABN AMRO Bank N.V. De verzekeringsmaatschappij maakt onderdeel uit van de Delta Lloyd Groep. In een eerder stadium heeft de Delta Lloyd Groep een overeenkomst met de consumentenstichtingen gesloten. Deze overeenkomst geldt ook voor ABN AMRO Verzekeringen. Wat houdt de aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening in? In een aanbeveling aan alle Nederlandse levensverzekeraars die beleggingspolissen op de markt hebben gebracht, stelt de Ombudsman Financiële Dienstverlening de heer Wabeke dat verzekeraars in het verleden niet voldoende transparant zijn geweest over de kosten die aan dergelijke polissen kleven. De Ombudsman adviseert verder een maximering van de jaarlijkse kosten op beleggingsverzekeringen en wil dat de verzekeraars de kosten met ingang van 1 januari 2008 maximeren op 2,5% van het jaarlijkse bruto rendement op de polis. Voor polissen gesloten voor 1 januari 2008 geldt een maximaal kostenpercentage van 3,5%. Alles wat verzekeraars in het verleden boven 3,5% aan kosten hebben ingehouden, moet gecompenseerd worden. Verzekeringspremies voor het eventueel meeverzekerde overlijdensrisico en/of arbeidsongeschiktheidrisico worden niet als kosten aangemerkt. Op welke verzekeringen is de overeenkomst van toepassing? De tegemoetkoming is van toepassing op alle particuliere beleggingsverzekeringen van ABN AMRO Levensverzekering N.V., voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden van de regeling Het gaat om de volgende producten: - Koopsom Beleggings Polis - Meegroeiverzekering (als onderdeel van de Meegroeihypotheek) - Aanvullend PensioenPlan (voorheen genaamd Koopsom Abonnement) - ToekomstPlan/StudiePlan (voorheen Spaarkoers of Jong Talent Plan) - Lijfrente Beleggings Polis - Flexibel Pensioen Plan Privé - Vermogensgroeirekening - Rendement Beleggings Polis - Beleggings Polis - Pensioen Beleggings Polis De Pensioenpolissen Flexibel PensioenPlan Individueel, Flexibel PensioenPlan Bedrijf en Flexibel PensioenPlan Collectief vallen niet onder de overeenkomst.

2 Wat is een beleggingsverzekering? Een beleggingsverzekering is een combinatie van een belegging en een (levens)verzekering. U betaalt periodiek of éénmalig een bedrag met twee doelen. U betaalt premie om een risico (bijvoorbeeld overlijden) te verzekeren. En u legt geld in om te beleggen. Doel is dat u op de einddatum van de verzekering mede dankzij het rendement op uw beleggingen een vermogen hebt opgebouwd. In de praktijk kunt u dat vermogen bijvoorbeeld gebruiken om een hypotheek af te lossen. De verzekeringsmaatschappij berekent kosten voor de uitvoering van deze beleggingsverzekering. Over de hoogte van deze kosten gaat de overeenkomst die is getroffen met de consumentenstichtingen. In 2008 is er al overeenstemming bereikt over een eventuele tegemoetkoming aan klanten; waarom wordt ik nu pas geïnformeerd? In september 2008 is er een overeenkomst op hoofdlijnen afgesloten. In mei 2009 is de uitwerking in een aanvullende overeenkomst vastgelegd. De berekeningen die ten grondslag liggen aan de eventuele tegemoetkoming zijn ingewikkeld en worden getoetst door een externe accountant. Dit is de reden waarom u pas nu geïnformeerd wordt. KOSTEN Welke kostenmaximering is in de regeling opgenomen? In de overeengekomen regeling van Delta Lloyd Groep met de consumentenstichtingen ligt het maximum kostenniveau tussen de 2,45% en 3,5%, afhankelijk van de hoogte van de eerste inleg en de vraag of er sprake was van een gegarandeerd rendement. Dit is dus gunstiger dan de aanbeveling van de Ombudsman die uitgaat van een maximaal kostenniveau van 3,5% tot 4,5%. Waar is het kostenpercentage van afhankelijk? Het maximale kostenpercentage is afhankelijk van de hoogte van de ingelegde premie in het eerste jaar én de vraag of de verzekering een garantie geeft voor het behaalde rendement. De werkelijke kosten die in rekening gebracht mogen worden zijn afhankelijk van het rendement van uw belegging(en). Het maximale kostenniveau varieert van 2,45% tot 3,5%. Welk percentage is voor mij van toepassing? Voor alle beleggingsverzekeringen met een ingangsdatum op of na geldt een maximaal kostenpercentage van 2,5%. Voor alle beleggingsverzekeringen met een ingangsdatum voor gelden onderstaande kostenmaximeringen. Het maximale kostenniveau dat is opgenomen in de door Delta Lloyd Groep met de consumentenstichtingen gesloten overeenkomst is onderverdeeld in een viertal groepen t.w.: Groep 1: maximaal 2,45% kosten Beleggingsverzekeringen met een totale premie in het eerste jaar van ten minste 1.200, zonder garantie of met een garantie op het netto fondsrendement van minder dan 3%. Groep 2: maximaal 2,85% kosten Beleggingsverzekeringen met een totale premie in het eerste jaar van minder dan 1.200, (waartoe ook koopsommen worden gerekend), zonder garantie of met een garantie op het netto fondsrendement van minder dan 3%. Groep 3: maximaal 3,10% kosten Beleggingsverzekeringen met een totale premie in het eerste jaar van ten minste en een garantie op het netto fondsrendement van ten minste 3%.

3 Groep 4: maximaal 3,5% kosten Beleggingsverzekeringen met een totale premie in het eerste jaar van minder dan (waartoe ook koopsommen worden gerekend) met een garantie op het netto fondsrendement van ten minste 3%. Betaal ik nu nog steeds teveel kosten? Het is mogelijk dat u meer kosten betaald dan met de Ombudsman is overeengekomen. Dit heeft als oorzaak dat het maximum dat aan kosten gerekend mag worden gekoppeld is aan het rendement van de belegging(en). De overeenkomst met de consumentenstichtingen houdt in dat op uw beleggingsverzekering een maximum aan kosten kan worden ingehouden gedurende de looptijd. Het teveel aan kosten kan daarom pas op het einde van de looptijd van de verzekeringen worden bepaald. U blijft de huidige premie betalen. Waaruit bestaan de kosten? Met kosten worden bedoeld: - het totaal aan kosten van het beleggingsfonds (de zogenaamde Total Expense Ratio) - de bemiddelingskosten. Als u een verzekering afsluit via een bemiddelaar of verzekeringsadviseur, dan ontvangt deze een vergoeding van de verzekeraar voor het adviseren en verkopen van deze verzekering. Dat is de provisie. Om de provisie te kunnen betalen houdt de verzekeringsmaatschappij kosten in op uw verzekering. - kosten van de verzekeraar. Dit zijn onder andere kosten voor het bedenken van de verzekering, het verkopen en administreren ervan en het verstrekken van informatie tijdens de looptijd van de verzekering. - aan- en verkoopkosten van de beleggingen. Dat zijn kosten die de verzekeraar maakt om participaties te kopen en te verkopen. De verzekeringspremies voor overlijdensrisico en/of arbeidsongeschiktheid zijn geen kosten. Wat is de TER (Total Expense Ratio (totale fondsbeheerkosten))? Deze kosten bestaan uit de algemene beheerskosten, in rekening gebrachte bewaarkosten, accountantskosten etc. Deze kosten worden niet onttrokken aan de premie die de klant inlegt maar verrekend met de netto koers van het betreffende beleggingsfonds. Waarom ben ik niet eerder geïnformeerd over kosten? Vanaf 1 januari 2001 ontvangt u jaarlijks het Financieel Jaaroverzicht (FINO). In dit overzicht wordt informatie gegeven over de ingelegde en geïnvesteerde premie, de waarde van de polis en de kosten. Vanaf 2008 ontvangt u daarnaast jaarlijks een waardeoverzicht van uw beleggingsverzekering. Dit overzicht verschaft u inzicht in de waarde per 31 december van het voorgaande jaar en de kosten die in het vorige jaar aan de polis zijn onttrokken.

4 TEGEMOETKOMING Waarop is de tegemoetkoming gebaseerd? Er zijn veel verschillende soorten beleggingsverzekeringen en het maximale kostenpercentage is dan ook afhankelijk van de kenmerken van uw verzekering. Daarbij gaat het vooral om de hoogte van de ingelegde premie in het eerste jaar én de vraag of de verzekering een garantie geeft voor het behaalde rendement. De vuistregel is: hoe hoger de garantie, hoe hoger het maximum kostenpercentage. De berekening van de eventuele tegemoetkoming is door een externe accountant gecontroleerd. Kan ik zelf de hoogte van de tegemoetkoming berekenen? Het is niet mogelijk zelf de hoogte van de tegemoetkoming te berekenen. De berekening van de tegemoetkoming is erg complex. De berekeningsmethode is overeenkomstig de aanbeveling van de ombudsman Financiële Dienstverlening de heer Wabeke en de overeenkomst met de consumentenstichtingen. Daarnaast wordt de berekening getoetst door een externe accountant. Waarom is de in de brief genoemde tegemoetkoming indicatief? De overeenkomst met de consumentenstichtingen houdt in dat op uw beleggingsverzekering een maximum aan kosten kan worden ingehouden gedurende de looptijd. De hoogte van de kosten en daarmee ook van de tegemoetkoming kan pas aan het einde van de looptijd van de verzekering precies worden berekend. Tot dat moment kunnen wij u alleen een indicatie van de tegemoetkoming geven. Aan deze indicatie kunt u overigens geen rechten ontlenen. Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor een tegemoetkoming? Indien u een actieve (koopsom, premiebetalende of premievrije) polis heeft, hoeft u nu niets te doen. De verzekeraar zal alle particuliere beleggingsverzekeringen toetsen aan de voorwaarden van de regeling. Voldoet uw beleggingsverzekering aan deze voorwaarden voldoet, dan komt u wellicht in aanmerking voor een tegemoetkoming. Eind 2009 zal ABN AMRO Verzekeringen u hierover informeren. Voor polissen die afgekocht zijn, zie vraag: Mijn polis is afgekocht. Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming? Voor polissen die geëxpireerd zijn, zie vraag: Mijn polis is geëxpireerd. Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming? Mijn polis is afgekocht. Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming? Indien u een beëindigde beleggingsverzekering hebt waarvan u meent dat die voldoet aan de voorwaarden van de regeling en waarvoor u ten minste vijf jaar premie hebt betaald, kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Indien de polis is beëindigd na hoeft u niets te doen. De verzekeraar zal u namelijk uiterlijk eind 2009 laten weten of deze regeling ook betrekking heeft op uw beleggingsverzekering en welk bedrag u aan tegemoetkoming zult ontvangen. Is uw polis echter beëindigd vóór en de polis heeft minimaal 5 jaar gelopen dan dient u zich aan te melden. U kunt dit doen via of via telefoonnummer (lokaal tarief) van maandag tot en met vrijdag van tot uur en op zaterdag van tot uur.

5 Mijn polis is geëxpireerd of beëindigd vanwege overlijden. Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming? Indien u een beëindigde beleggingsverzekering hebt (geëxpireerd of vanwege overlijden) waarvan u meent dat die voldoet aan de voorwaarden van de regeling, kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Indien de polis is beëindigd na hoeft u niets te doen. De verzekeraar zal u namelijk uiterlijk eind 2009 laten weten of deze regeling ook betrekking heeft op uw beleggingsverzekering en welk bedrag u aan tegemoetkoming zult ontvangen. Is uw polis echter beëindigd vóór dan dient u zich aan te melden. U kunt dit doen via of via telefoonnummer (lokaal tarief) van maandag tot en met vrijdag van tot uur en op zaterdag van tot uur. Ik heb in het verleden een beleggingsverzekering gehad maar beschik niet meer over het polisnummer. Kan ik mij toch aanmelden? U kunt dit doen via U kunt bij de vraag over het polisnummer onbekend invullen. Uw aanmelding wordt dan toch in behandeling genomen. Eventueel kunt u zich aanmelden via telefoonnummer (lokaal tarief) van maandag tot en met vrijdag van tot uur en op zaterdag van tot uur. Voldoen de huidige beleggingsverzekeringen van ABN AMRO Verzekeringen aan de Wabeke norm? Alle huidige beleggingsverzekeringen van ABN AMRO Verzekeringen voldoen aan de zogenoemde Wabeke-norm. Ik ben niet aangesloten bij de stichting Verliespolis of, Woekerpolis Claim. Kom ik toch in aanmerking voor een tegemoetkoming? De regeling geldt voor alle polishouders van ABN AMRO Levensverzekering N.V. met een particuliere beleggingsverzekering. Voor polissen die afgekocht zijn, zie vraag: Mijn polis is afgekocht. Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming? Voor polissen die geëxpireerd zijn, zie vraag: Mijn polis is geëxpireerd. Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming? Hoe wordt de tegemoetkomingsregeling uitgevoerd? Het verschil tussen de werkelijke kosten en de overeengekomen maximale kosten voor de verzekering wordt op de einddatum verrekend op basis van het dan beschikbare eindkapitaal. Om u nog beter inzicht te geven in de kosten en resultaten van uw beleggingsverzekering stuurt ABN AMRO Levensverzekering N.V. u jaarlijks het waardeoverzicht. Dit overzicht bevat met ingang van 2010 tevens informatie over de mogelijke hoogte van de tegemoetkoming op de einddatum van de verzekering. Als de verzekering inmiddels is beëindigd kan de tegemoetkoming vastgesteld worden. De verzekeraar zal u hierover uiterlijk eind 2009 informeren. Kan ik de tegemoetkoming nu op mijn rekening ontvangen? Voor een lopende beleggingsverzekering is dat niet mogelijk. Omdat de hoogte van de eventuele tegemoetkoming mede afhankelijk is van het rendement op uw belegging(en) kan deze pas op het einde van de looptijd van de verzekering definitief worden vastgesteld en uitbetaald. Indien uw polis beëindigd is wordt u hier eind 2009 door ABN AMRO Verzekeringen over geïnformeerd.

6 Wat als ik geen tegemoetkoming krijg? Indien u een particuliere beleggingsverzekering heeft die aan de voorwaarden van de regeling voldoet en u geen tegemoetkoming ontvangt, heeft u een product waarbij het maximale kostenniveau niet wordt overschreden. Alle polishouders die per 1 januari 2008 een verzekering hadden lopen én de polishouders van beëindigde polissen die zich hebben aangemeld worden ook indien zij geen tegemoetkoming krijgen door de verzekeraar geïnformeerd. Ik krijg nu bericht over één polis maar ik heb meerdere polissen, wanneer krijg ik bericht over de andere polissen? De berekening van de tegemoetkoming en vervolgens de verzending van de brieven vindt gefaseerd plaats. Alle polishouders ontvangen uiterlijk eind 2009 bericht. Ook u zult worden geïnformeerd over de eventuele tegemoetkoming op uw andere polissen. Ik heb meerdere polissen; hoe kan het dat ik voor de ene polis wel een tegemoetkoming ontvang en voor de andere niet? De hoogte van de eventuele tegemoetkoming wordt per polis vastgesteld. De hoogte van de eventuele tegemoetkoming is afhankelijk van een aantal factoren die per polis kunnen verschillen. Voorbeelden van deze factoren zijn: de hoogte van de in rekening gebrachte kosten, de hoogte van het rendement op uw beleggingen, de hoogte van de eerste inleg en of er al dan niet sprake is van een gegarandeerd rendement. Wat zijn de gevolgen van de tegemoetkoming voor mijn al gedane of komende belastingaangiftes? De tegemoetkoming heeft geen gevolgen voor belastingaanslagen in het verleden. Indien de verzekering nog niet tot uitkering is gekomen, heeft de tegemoetkoming ook geen gevolgen voor komende belastingaangiftes. Indien de verzekering regulier tot uitkering komt, maakt de tegemoetkoming (in fiscale zin) onderdeel uit van het verzekeringskapitaal. Het totale bedrag zult u te zijner tijd moeten betrekken in uw aangifte. Voor verzekeringen waarvoor in het verleden uitkering is gedaan en waarvoor aanspraak op tegemoetkoming bestaat, geldt dat de uitkering van de tegemoetkoming dezelfde fiscale behandeling krijgt als de uitkering van destijds. Als de tegemoetkoming bijvoorbeeld betrekking heeft op een lijfrenteverzekering (een inkomensvoorziening), dan zal de uitkering van de tegemoetkoming in fiscale moeten worden beschouwd als een lijfrentetermijn. Een dergelijke lijfrentetermijn zal door u aan de fiscus moeten worden opgegeven als inkomen uit werk en woning, de verzekeraar zal loonbelasting inhouden op die uitkering. Wat is de reden dat ik een brief ontvang, ik krijg toch geen compensatie? Met de Consumentenstichtingen is overeengekomen dat alle polishouders die per 1 januari 2008 een beleggingsverzekering hadden, zullen worden geïnformeerd over de eventuele tegemoetkoming. Naar aanleiding van deze afspraak hebt u deze brief ontvangen.

7 Ik ben van mening dat ik wel in aanmerking kom voor een tegemoetkoming. Wat moet ik doen? De berekening van de tegemoetkoming is gebaseerd op de met de consumentenstichtingen gesloten overeenkomst en is vervolgens gecontroleerd door een externe accountant. Mocht u desondanks van mening zijn dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij ABN AMRO Levensverzekering N.V., Afdeling Cliëntenservice, Postbus 10085, 8000 GB Zwolle. Hoe komt het dat het bedrag van de tegemoetkoming zo laag is, ik leg toch iedere maand/jaar een groot bedrag in? Slechts een beperkt deel van de inleg heeft betrekking op de kosten voor de verzekeraar. Voor deze kosten is met de Consumentenstichtingen een maximum afgesproken. De indicatie van uw tegemoetkoming is het verwachte verschil tussen deze maximale kosten en de door de verzekeraar in rekening gebrachte kosten. Zie tevens de vraag Waaruit bestaan de kosten Word ik ook gecompenseerd voor het verlies dat ik heb geleden doordat mijn beleggingen in waarde zijn gedaald? De overeenkomst die is gesloten met de Consumentenstichtingen heeft uitsluitend betrekking op een tegemoetkoming in de kosten die door de verzekeraar in rekening zijn gebracht. De overeenkomst heeft geen betrekking op geleden koersverliezen. Voor het beleggingsrisico en eventueel daaruit voortvloeiende koersverliezen wordt u niet gecompenseerd. Ik maak mij zorgen over de waarde van de beleggingsverzekering, wat moet ik doen? Wij adviseren u een afspraak te maken met uw Preferred Banker of contact op te nemen met één van de adviseurs van ons Customer Contact Center telefoon ( 0,10 per minuut). Wat zijn de mogelijkheden om mijn huidige beleggingsverzekering te beëindigen? Het beëindigen van een levensverzekering voor de einddatum heeft mogelijk negatieve gevolgen voor u. De gevolgen zijn afhankelijk van fiscale wetgeving en de polisvoorwaarden. Wij adviseren u contact op te nemen met uw Preferred Banker of één van de adviseurs van ons Customer Contact Center telefoon ( 0,10 per minuut). Zij kunnen u informeren over de fiscale gevolgen, polisvoorwaarden en ook over de kosten van een eventuele beëindiging. Ik ben ontevreden over het advies dat ik heb gekregen, ik wil helemaal geen beleggingsverzekering meer, wat moet ik doen? Als u ontevreden bent over een gegeven advies kunt u contact opnemen met uw kantoor of Preferred Banker en daar uw ongenoegen kenbaar maken. Ook kunt u contact opnemen met één van de adviseurs van ons Customer Contact Center telefoon ( 0,10 per minuut). Waarom word ik over de tegemoetkoming niet geïnformeerd door mijn Preferred Banker? U hebt een polis afgesloten bij ABN AMRO Levensverzekering N.V. waarbij ABN AMRO Bank heeft bemiddeld. De tegemoetkoming heeft betrekking op door de verzekeraar ingehouden kosten. Vandaar dat ook de verzekeraar (in dit geval ABN AMRO Levensverzekering N.V.) en niet uw Preferred Banker u informeert over deze eventuele tegemoetkoming.

8 Ik voel/vind mij niet vertegenwoordigd door de Consumentenstichtingen. Is het mogelijk op individuele basis tot een overeenkomst te komen? Het is niet mogelijk op individuele basis een overeenkomst te sluiten. De overeenkomst met de Consumentenstichtingen is mede gebaseerd op de adviezen van de Ombudsman Financiële Dienstverlening, de heer Wabeke en is totstandgekomen na lange onderhandelingen. De overeenkomst geldt voor alle (ex)polishouders van een particuliere beleggingsverzekering. KLACHT INDIENEN Kan ik een klacht indienen bij ABN AMRO Levensverzekering N.V.? Natuurlijk is het mogelijk een klacht in te dienen. U kunt uw brief sturen naar: ABN AMRO Levensverzekering N.V. T.a.v. afdeling Cliëntenservice Postbus GB Zwolle Kan ik een klacht bij een externe instantie indienen? Bent u het niet eens met het resultaat van de klachtenbehandeling bij ABN AMRO Verzekeringen dan kunt u een klacht indienen bij: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Postbus AG Den Haag

Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen Veelgestelde vragen

Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen Veelgestelde vragen ABN AMRO Verzekeringen Particuliere Beleggingsverzekeringen Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen Veelgestelde vragen Algemene informatie Hierbij wordt uitleg gegeven over de 3 verschillende regelingen

Nadere informatie

Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen

Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen ABN AMRO Verzekeringen Particuliere Beleggingsverzekeringen Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen Veel gestelde vragen Algemene informatie Hierbij wordt uitleg gegeven over de 3 verschillende regelingen

Nadere informatie

E 01.7.08-0609. Tegemoetkoming beleggingsverzekeringen

E 01.7.08-0609. Tegemoetkoming beleggingsverzekeringen E 01.7.08-0609 Tegemoetkoming beleggingsverzekeringen pagina 2 Tegemoetkoming beleggingsverzekeringen pagina 3 Tegemoetkoming beleggingsverzekeringen Delta Lloyd Groep heeft in september 2008 een overeenkomst

Nadere informatie

Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering

Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering Achmea compenseert klanten met een beleggingsverzekering Achmea gaat een aantal van haar klanten met een beleggingsverzekering compenseren. Heeft u vóór

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Maart 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen SNS REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Augustus 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 1 Wat u kunt verwachten 2 Beleggingsverzekering 3 De Achmearegeling 4 Komt u in aanmerking? 5 Hoe nu verder? Voorwoord De laatste tijd is er veel kritiek

Nadere informatie

EEN DUIDELIJK VERHAAL OVER UW BELEGGINGSVERZEKERING

EEN DUIDELIJK VERHAAL OVER UW BELEGGINGSVERZEKERING EEN DUIDELIJK VERHAAL OVER UW BELEGGINGSVERZEKERING 1 wat kunt u verwachten? 2 beleggingsverzekering 3 De achmearegeling 4 wie komt in aanmerking? 5 hoe nu verder? INHOUDSOPGAVE 1. Wat kunt u van ons verwachten?

Nadere informatie

Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening. informatie voor particulieren. Berekening vergoeding kosten

Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening. informatie voor particulieren. Berekening vergoeding kosten 1 Berekening vergoeding kosten 2 Berekening vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening informatie voor

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening 1 2 3 4 De berekening van de vergoeding voor de kosten De berekening van de vergoeding hefboomwerking De verwerking van

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening 1 Berekening vergoeding kosten 2 Berekening vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot Berekening vergoeding

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Wat KUNT U. Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 5. informatie voor particulieren

Wat KUNT U. Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 5. informatie voor particulieren 1 Wat KUNT U verwachten? 2 Beleggingsverzekering 3 De achmearegeling 4 Wie komt in aanmerking? Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 5 Hoe nu verder? informatie voor particulieren INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Q: Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling van Cordares Verzekeringen? Q: Wat is een woekerpolis?

Q: Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling van Cordares Verzekeringen? Q: Wat is een woekerpolis? Q: Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling van Cordares Verzekeringen? A: De compensatieregeling geldt voor mensen met een beleggingsverzekering met een ingangsdatum vóór 1 januari 2008. Is uw

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen 1 Vergoeding kosten 2 Vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot 1 Inhoudsopgave 1. De berekening van

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland December 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Budgetfonds B. Wegwijzer. Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975

Budgetfonds B. Wegwijzer. Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975 Budgetfonds B Wegwijzer Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975 In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product Budgetfonds B van AEGON Spaarkas N.V. Deze informatie

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland December 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren. maart 2011 59801 Compensatie brochure.indd 2 24-03-11 13:56 Uw beleggingsverzekering

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering)

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Achtergrondinformatie 1 Over onze Compensatieregeling 1.1 Inleiding 4 1.2 Wat houdt de Compensatieregeling in? 4 1.3 Wat compenseren wij? 5 1.4 Wijze van uitkeren

Nadere informatie

Een akkoord! Wat betekent dat voor u?

Een akkoord! Wat betekent dat voor u? Een akkoord! Wat betekent dat voor u? AEGON heeft in 2009 een akkoord gesloten met de Stichting Woekerpolis Claim en de Stichting Verliespolis over de maximale hoogte van de kosten van particuliere beleggingsverzekeringen.

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

In het Vergoedingsoverzicht bij deze brief leest u meer over de vergoeding en de toetsnorm.

In het Vergoedingsoverzicht bij deze brief leest u meer over de vergoeding en de toetsnorm. Beleggingspensioen Behandeld door Telefoon Kenmerk Datum Blad Adviesgroep Pensioenen (055) 579 41 00 Polisnummer 123 123 123 december 2012 1 van 1 Prins Willem-Alexanderlaan 651, Postbus 700, 7300 HC Apeldoorn

Nadere informatie

Gehanteerde uitgangspunten Ingangsdatum 1 januari 2002

Gehanteerde uitgangspunten Ingangsdatum 1 januari 2002 De heer T.E.S.T van de Compensatie Treurstraat 13 1313 GH Kralingen, 13 november 2014 Geachte heer van de Compensatie, U wilt een goed inzicht in uw beleggingsverzekering 67676868678686 van Toekomst Leven,

Nadere informatie

Regeling particuliere beleggingsverzekeringen De Goudse

Regeling particuliere beleggingsverzekeringen De Goudse Regeling particuliere beleggingsverzekeringen De Goudse De Goudse heeft kennis genomen van de Aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening van 4 maart 2008. Aanvullend daarop heeft zij een aantal

Nadere informatie

Het Natuurlijk Garantieplan

Het Natuurlijk Garantieplan Vermogen opbouwen met gegarandeerd rendement. Dat is bij ons volkomen natuurlijk. Het Natuurlijk Garantieplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Compensatieregeling ASR Nederland

Compensatieregeling ASR Nederland Compensatieregeling ASR Nederland 2 Voorwoord Mensen beleggen niet zomaar. Je belegt met een doel. Een deel van de hypotheek aflossen, een pensioen opbouwen, je kinderen laten studeren. Als dan blijkt

Nadere informatie

Ons kenmerk BVIP/1234-01

Ons kenmerk BVIP/1234-01 Beleggingspensioen Interpolis Postbus 90106 5000 LA Tilburg Spoorlaan 298 Tilburg www.interpolis.nl A. B. Voorbeeld Voorbeeldstraat 1 9999 ZZ VOORBEELDSTAD Datum december 2012 Onderwerp Toetsnorm voor

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van Haarlem Uw Financieel Adviseur. Strandmeer 1 3994 ZR Houten Telefoon 030-6590800 Fax 084-2273005 KvK Utrecht 30219708 Internet www.uwfinancieeladviseur.nl E-mail vanhaarlem@uwfinancieeladviseur.nl

Nadere informatie

Suppletieregeling Beleggingsverzekeringen Legal & General

Suppletieregeling Beleggingsverzekeringen Legal & General Suppletieregeling Beleggingsverzekeringen Legal & General Legal & General zal de Aanbeveling van de Ombudsman van 4 maart 2008 volgen, tenzij hieronder nadrukkelijk anders is bepaald. De Regeling heeft

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON beleggingsverzekering van AEGON

Nadere informatie

In het Vergoedingsoverzicht bij deze brief leest u meer over de vergoeding en de toetsnorm.

In het Vergoedingsoverzicht bij deze brief leest u meer over de vergoeding en de toetsnorm. Beleggingspensioen Behandeld door Telefoon Kenmerk Datum Blad Adviesgroep Pensioenen (055) 579 41 00 Polisnummer 123 123 123 december 2012 1 van 1 Prins Willem-Alexanderlaan 651, Postbus 700, 7300 HC Apeldoorn

Nadere informatie

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering U gaat binnenkort met pensioen of u overweegt eerder te stoppen met werken. Eindelijk tijd om

Nadere informatie

Studie+fonds. Wegwijzer. Studie+fonds

Studie+fonds. Wegwijzer. Studie+fonds Studie+fonds Wegwijzer Studie+fonds In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product Studie+fonds van AEGON Spaarkas N.V. Aan de hand van een serie vragen en antwoorden schetst de Wegwijzer

Nadere informatie

AANVULLENDE OVEREENKOMST. tussen (1) NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. (2) ING LEVENSVERZEKERINGEN RETAIL N.V.

AANVULLENDE OVEREENKOMST. tussen (1) NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. (2) ING LEVENSVERZEKERINGEN RETAIL N.V. AANVULLENDE OVEREENKOMST tussen () NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. (2) ING LEVENSVERZEKERINGEN RETAIL N.V. (3) RVS LEVENSVERZEKERING N.V. en (4) STICHTING VERLIESPOLIS (5) STICHTING

Nadere informatie

Meegroeiverzekering. Toelichting op de belangrijkste voorwaarden

Meegroeiverzekering. Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Meegroeiverzekering 1309 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet van

Nadere informatie

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant 55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant Wat is ASR VermogenGarant? Unieke kenmerken? Welke informatie staat waar? Koopsom of periodieke inleg? Wat krijgt u bij overlijden? - ASR VermogenGarant

Nadere informatie

In het Vergoedingsoverzicht bij deze brief leest u meer over de vergoeding en de toetsnorm.

In het Vergoedingsoverzicht bij deze brief leest u meer over de vergoeding en de toetsnorm. Beleggingspensioen Behandeld door Telefoon Kenmerk Datum Blad Adviesgroep Pensioenen (055) 579 41 00 Polisnummer 123 123 123 december 2012 1 van 1 Prins Willem-Alexanderlaan 651, Postbus 700, 7300 HC Apeldoorn

Nadere informatie

Ons kenmerk BVIP/1234-01

Ons kenmerk BVIP/1234-01 Beleggingspensioen Interpolis Postbus 90106 5000 LA Tilburg Spoorlaan 298 Tilburg www.interpolis.nl A. B. Voorbeeld Voorbeeldstraat 1 9999 ZZ VOORBEELDSTAD Datum december 2012 Onderwerp Toetsnorm voor

Nadere informatie

BudgetB/Pensioen+fonds. Wegwijzer. BudgetB/Pensioen+fonds

BudgetB/Pensioen+fonds. Wegwijzer. BudgetB/Pensioen+fonds BudgetB/Pensioen+fonds Wegwijzer BudgetB/Pensioen+fonds In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product BudgetB/Pensioen+fonds van AEGON Spaarkas N.V. Aan de hand van een serie vragen en

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

Informatieformulier beleggingsverzekering

Informatieformulier beleggingsverzekering Informatieformulier beleggingsverzekering Op dit formulier moet u de gegevens invullen die u weet over uw beleggingsverzekering. Daarover gaat het eerste deel van dit het formulier. U kunt ook duidelijk

Nadere informatie

Het Gouden Handdrukplan

Het Gouden Handdrukplan Het is uw gouden handdruk. Daar nemen wij geen risico s mee. Het Gouden Handdrukplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in levensverzekeringen, pensioenen

Nadere informatie

Ons kenmerk BVIP/1234-01

Ons kenmerk BVIP/1234-01 Beleggingspensioen Interpolis Postbus 90106 5000 LA Tilburg Spoorlaan 298 Tilburg www.interpolis.nl A. B. Voorbeeld Voorbeeldstraat 1 9999 ZZ VOORBEELDSTAD Datum december 2012 Onderwerp Toetsnorm voor

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering U gaat binnenkort met pensioen of u overweegt eerder te stoppen met werken. Eindelijk tijd om

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Vrijkomende lijfrente

Vrijkomende lijfrente Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende lijfrentekapitaal? Mei 2016 2 Inleiding Inleiding Binnenkort bereikt uw lijfrenteverzekering de einddatum. Dit betekent dat een lijfrentekapitaal beschikbaar

Nadere informatie

AEGON Safe Pensioen, AEGON Safe Koopsom, AEGON 55+ Pensioen, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON DUTY-FREE.

AEGON Safe Pensioen, AEGON Safe Koopsom, AEGON 55+ Pensioen, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON DUTY-FREE. Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen met Safe Systeem (lijfrente) AEGON Safe Pensioen, AEGON Safe Koopsom, AEGON 55+ Pensioen, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON DUTY-FREE. 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Pensioen Beleggings Polis

Pensioen Beleggings Polis Pensioen Beleggings Polis 1307 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER BELEGGINGS- VERZEKERINGEN

ALGEMENE INFORMATIE OVER BELEGGINGS- VERZEKERINGEN ALGEMENE INFORMATIE OVER BELEGGINGS- VERZEKERINGEN OPGESTELD DOOR HET VERBOND VAN VERZEKERAARS BELEGGINGSVERZEKERINGEN De algemene informatie over beleggingsverzekeringen is opgesteld door het Verbond

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Well Insured B.V. 2593 AG Den Haag T. 070 362 74 37 F. 070 362 84 32 Dienstverleningsdocument (DVD) Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) EB Verzekeringen Smederijstraat 2 4814 DB BREDA www.ebverzekeringen.nl tel:0161 801 000 fax:0161 801 003 info@ebverzekeringen.nl Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument K. Venema Assurantiën, Kerkstraat 58-60, 9271 AN ZWAAGWESTEINDE Tel. : 0511-447500, Fax : 0511-445343 www.kvenemaassurantien.nl, info@kvenemaassurantien.nl Ons kantoor hecht aan

Nadere informatie

t Twaalfuurtje van deze week 4 maart 2015

t Twaalfuurtje van deze week 4 maart 2015 t Twaalfuurtje van deze week 4 maart 2015 Deze week in het Twaalfuurtje een eigen zaak die het volledige klachtentraject van het Kifid van de Ombudsman tot en met de Commissie van Beroep doorlopen heeft.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

AEGON Spaarkas N.V, gevestigd te Leeuwarden, hierna te noemen: Aangeslotene.

AEGON Spaarkas N.V, gevestigd te Leeuwarden, hierna te noemen: Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-264 d.d. 8 juli 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, drs. W. Dullemond en mr. B.F. Keulen, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Wegwijzer VermogensPlan met een ingangsdatum vóór 1 januari 1991

Wegwijzer VermogensPlan met een ingangsdatum vóór 1 januari 1991 VP05.001.a mei 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer VermogensPlan met een ingangsdatum

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Postma Financieel Advies. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van verzekeringen, bankspaarproducten, pensioenen

Nadere informatie

Rendement Beleggings Polis 1308 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden

Rendement Beleggings Polis 1308 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Rendement Beleggings Polis 1308 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument:

Dienstverleningsdocument: Dienstverleningsdocument: Algemene informatie Het Bespaarhuis is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is de verzekeringsbemiddeling.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie november 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Model 3 BPR. Transparantie pensioenbeleggingsverzekeringen

Model 3 BPR. Transparantie pensioenbeleggingsverzekeringen Model 3 BPR Transparantie pensioenbeleggingsverzekeringen Model 3 Informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering in Voor nieuw gesloten polissen vanaf 1 april 2010 Informatie over uw beleggingsverzekering

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Bijlage. ING Direct Ingaande Lijfrente

Bijlage. ING Direct Ingaande Lijfrente Bijlage ING Direct Ingaande Lijfrente Waarom deze informatie? Een financieel product zoals een levensverzekering vinden veel mensen ingewikkeld. Daarom is het goed om te weten wat een dergelijk product

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD TRANSPARANTIE (Modellen De Ruiter)

VRAAG EN ANTWOORD TRANSPARANTIE (Modellen De Ruiter) VRAAG EN ANTWOORD TRANSPARANTIE (Modellen De Ruiter) 1. Welke modellen zijn er? Er zijn bij Legal & General in totaal 5 modellen in omloop. Model 1, Model 2 bij een offerte, nieuwe polis of mutatie, Model

Nadere informatie

Schakelsparen. Wegwijzer Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1)

Schakelsparen. Wegwijzer Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1) Schakelsparen Wegwijzer Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1) In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1) van AEGON Spaarkas N.V. Deze informatie

Nadere informatie

OPMAAT De Bruin IJsselstein V.OF., Benschopperstraat 35, 3401 DG IJsselstein tel.: 0348-575010; fax 0842-283071; email: info@opmaatdebruin.

OPMAAT De Bruin IJsselstein V.OF., Benschopperstraat 35, 3401 DG IJsselstein tel.: 0348-575010; fax 0842-283071; email: info@opmaatdebruin. OPMAAT De Bruin IJsselstein V.OF., Benschopperstraat 35, 3401 DG IJsselstein tel.: 0348-575010; fax 0842-283071; email: info@opmaatdebruin.nl; website: www.opmaatdebruin.nl. Ons kantoor hecht aan een goede

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 (in het kort)? 2. Voor wie is

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering

Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een

Nadere informatie

Invest Finance Groep. Dienstverleningsdocument. gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772. Fax.

Invest Finance Groep. Dienstverleningsdocument. gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772. Fax. Dienstverleningsdocument Invest Finance Groep gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772 Fax. 030 267 4565 www. www.investfinancegroep.nl @. info@investfinancegroep.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument H.P. Assurantien & Financieringen BV tel: 0113-216777 Voorstad18 fax: 0113-223861 4461 KN Goes website:www.hpassurantien.nl email:info@hpassurantien.nl Ons kantoor hecht aan een

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Beleggings- verzekeringen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Beleggings- verzekeringen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Beleggings- verzekeringen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een beleggingsverzekering wil afsluiten.

Nadere informatie

AEGON Safe Rendement Plan, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON Safe Hypotheek.

AEGON Safe Rendement Plan, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON Safe Hypotheek. Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen met Safe Systeem AEGON Safe Rendement Plan, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON Safe Hypotheek. 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen met Safe Systeem 3 In deze Wegwijzer

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument voor relaties van Postma Financieel Advies

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument voor relaties van Postma Financieel Advies voor relaties van Postma Financieel Advies Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Postma Financieel Advies. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van schadeverzekeringen,

Nadere informatie

Algemene informatie. In dit document vindt u de volgende onderwerpen: Voor wie bemiddelen wij?

Algemene informatie. In dit document vindt u de volgende onderwerpen: Voor wie bemiddelen wij? Algemene informatie EZA verzekeringen is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is de verzekeringsbemiddeling. EZA

Nadere informatie

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek,

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, Wie zijn wij? Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, maar ook uit eigen beweging) nazorg op het gebied van financiële

Nadere informatie

ToekomstPlan/StudiePlan

ToekomstPlan/StudiePlan ToekomstPlan/StudiePlan 1311 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

01.01.2009-31.12.2009

01.01.2009-31.12.2009 Kosten & waardeoverzicht 2009 In dit overzicht vindt u informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering in 2009. Hoe heeft de waarde van uw verzekering zich ontwikkeld? Hoeveel premie is in 2009 betaald?

Nadere informatie

E-mail: info@woutersluis.nl Internet: www.woutersluis.nl

E-mail: info@woutersluis.nl Internet: www.woutersluis.nl Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Hoofdstraat 6 6916 AC TOLKAMER Tel : 0316-541847 Fax : 0316-542444 E-mail : info@ikink-koenders.nl Internet: www.ikink-koenders.nl Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl

Nadere informatie

Haal het maximale uit uw ontslagvergoeding

Haal het maximale uit uw ontslagvergoeding AEGON Gouden Handdruk Verzekering Haal het maximale uit uw ontslagvergoeding Haal het maximale uit uw Gouden Handdruk U bent bij uw werkgever vertrokken en heeft hiervoor van uw werkgever een vergoeding

Nadere informatie

ASR Levensverzekering N.V., gevestigd te Utrecht, hierna te noemen Aangeslotene.

ASR Levensverzekering N.V., gevestigd te Utrecht, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 2013-83 d.d. 19 maart 2013 (prof. mr. M.M. Mendel, voorzitter, drs. W. Dullemond en mr. A.W.H. Vink, leden en mr. S.N.W. Karreman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van der Sprong Assurantiën

Dienstverleningsdocument Van der Sprong Assurantiën Dienstverleningsdocument Van der Sprong Assurantiën Van der Sprong Assurantiën Regentesseplantsoen 47 2801 CM Gouda Tel: 0182-587070 Fax: 0182-529799 www.vdsprong.nl info@vdsprong.nl Ons kantoor hecht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Lammers Assurantiën en Hypotheken Nieuwstraat 28-b 6021 HS Budel Postbus 2182 6020 AD Budel www.dirklammers.nl Tel. 0495-499677 Fax 0495-499088 info@dirklammers.nl Ons kantoor

Nadere informatie

Flexibel Pensioenplan Privé

Flexibel Pensioenplan Privé Flexibel Pensioenplan Privé 1309 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet van toepassing zijn. Of kunnen juist andere voorwaarden gelden. De toelichting hieronder

Nadere informatie

niet opbouwende polis

niet opbouwende polis Legal & General heeft per 21 augustus 2015 100% van de klanten met een niet opbouwende polis geactiveerd. Dit resultaat is per 31 maart 2016 als volgt samengesteld; 39 % 14 % Verzekering is inmiddels opbouwend

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument.

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument. Bakker Verzekeren Hypotheken & Financieel Advies B.V. BomKade 17 3311JD Dordrecht Tel 06-46211165 & info@bakkerbusiness.nl Kvk 24322897 AFM 12004344 Ons kantoor hecht aan een

Nadere informatie

Lees deze brochure zorgvuldig door. Uw advies bij de Rabobank. Advies over vermogen, levensen inkomensverzekeringen. Een aandeel in elkaar

Lees deze brochure zorgvuldig door. Uw advies bij de Rabobank. Advies over vermogen, levensen inkomensverzekeringen. Een aandeel in elkaar Lees deze brochure zorgvuldig door Uw advies bij de Rabobank Advies over vermogen, levensen inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar Leeswijzer In deze brochure leest u welke vormen van advies de Rabobank

Nadere informatie

Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering

Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering In deze toelichting bij uw 'Informatie over uw beleggingsverzekering' (kortweg: waardeoverzicht) geven wij u aanvullende informatie over de verschillende

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Struijs Financial Planning

DIENSTENWIJZER. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Struijs Financial Planning DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Struijs Financial Planning Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs. Wij willen ons graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering U gaat binnenkort met pensioen of u overweegt eerder te stoppen met werken. Eindelijk tijd om

Nadere informatie

Direct ingaande garantielijfrente

Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Wat is de Direct ingaande garantielijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een vaste

Nadere informatie