Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen"

Transcriptie

1 Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen Uw zekerheid voor een zorgeloos pensioen Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces.

2 Redactie: Vormgeving: Realisatie: Mieke Bruyninckx Bert Hens ArtDokus.be Marketing Acerta Verantwoordelijke uitgever: Paul Roosen, Buro & Design Center Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel Acerta Ondernemingsloket vzw BTW BE RPR Brussel BE Acerta Sociaal Verzekeringsfonds vzw: BTW BE RPR Brussel FSMA ca i.s.m. KBC Verzekeringen BE Acerta streeft naar kwaliteitsvolle actuele informatie, maar is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten. Publicatiedatum: juni

3 Inhoud In het kort Het gewoon VAPZ: de ideale pensioenverzekering! Het sociaal VAPZ: ook verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid Wie kan een VAPZ-contract afsluiten? VAPZ-bijdragen betalen: soepelheid troef! Denk ook aan uw nabestaanden Aftrekbaarheid van de VAPZ-bijdrage: een fiscaal geschenk Uw VAPZ-kapitaal wordt mild belast De wet op de aanvullende pensioenen van de zelfstandigen Waarom kiezen voor Acerta? 3

4 4

5 In het kort Het pensioen van een zelfstandige is vrij laag. Maar wist u dat u uw pensioen kan aanvullen met een ondersteunend pensioenspaarsysteem? Wij stellen graag het vrij aanvullend pensioen van de zelfstandigen (VAPZ) aan u voor. De troeven van het VAPZ We overlopen kort enkele troeven van het VAPZ. Ontdek snel uw voordelen. U stort aan het Acerta Sociaal Verzekeringsfonds VAPZ-bijdragen voor uw individuele polis vrij aanvullend pensioen. Deze wordt beheerd door KBC verzekeringen. KBC verhoogt uw pensioenkapitaal ieder jaar met een gewaarborgde intrest en eventueel ook met een winstdeelname. Uw aanvullend pensioen is gelijk aan het gevormde kapitaal op het moment dat u met pensioen gaat. Uw rechten en verplichtingen liggen wettelijk vast en worden hernomen in een individuele polis. Het geld dat u investeert in uw VAPZ is fiscaal aftrekbaar van uw hoogste inkomensschijf. U bespaart dus niet enkel belastingen, maar ook sociale bijdragen. Dat maakt het VAPZ veel interessanter dan het langetermijnsparen of het pensioensparen. Uw VAPZ-bijdragen hangen af van de hoogte van uw beroepsinkomen, maar u bent op geen enkel moment verplicht om deze bijdragen te storten. Uw aanvullend pensioen wordt zeer mild en in een aantal gevallen helemaal niet belast. U kan binnen uw VAPZ ook een aanvullende overlijdensverzekering afsluiten. U kan uw VAPZ-polis uitbreiden met een aanvullende waarborg tegen arbeidsongeschiktheid. We spreken dan van een sociaal VAPZ. Troeven van de samenwerking tussen Acerta en KBC Verzekeringen Om u optimaal van het VAPZ te laten genieten, werken we samen met KBC Verzekeringen. Wij berekenen de VAPZ-bijdrage die voor u fiscaal het meest interessant is en sturen u daarna een uitnodiging tot betaling. KBC Verzekeringen zorgt als pensioenspecialist voor een optimaal aanvullend pensioen. Bovendien koppelen wij uw VAPZ-bijdragen aan uw sociale bijdragen. Zo kan de fiscus de aftrekbaarheid van uw VAPZ-bijdragen als beroepskost niet verwerpen. 5

6 Iedere zelfstandige wil een spaarpotje opzij zetten tegen zijn pensioenleeftijd. Het wettelijk pensioen van de zelfstandige is immers laag. Het minimum-pensioen op de normale pensioenleeftijd bedraagt 1 403,73 euro per maand voor gehuwden en 1 070,94 euro per maand voor alleenstaanden. Het vervroegd pensioen op 60 jaar bedraagt slechts 1 247,76 euro per maand voor gehuwden en 951,95 euro per maand voor alleenstaanden. Het gewoon VAPZ: de ideale pensioenverzekering! Het VAPZ zorgt voor een aanvullend pensioen Het VAPZ is een aanvullend pensioenkapitaal. Dit kapitaal wordt na uw pensionering aan u persoonlijk uitbetaald of na uw overlijden aan uw nabestaanden. Hoe gaat dit praktisch in zijn werk? U onderschrijft via Acerta een VAPZ-polis. Uw polis wordt beheerd door KBC Verzekeringen. Wanneer u een VAPZ-bijdrage betaalt, storten wij ze door naar KBC. KBC wendt dan uw bijdrage, na afhouding van een beheerskost, aan voor uw individuele polis vrij aanvullend pensioen (uw reserve ) en zal deze bijdrage ieder jaar verhogen met de gewaarborgde intrest die van toepassing is op de datum van ontvangst van de storting. De intrest op uw bijdragen wordt opgenomen in uw reserve en brengt op zijn beurt intrest op. De gewaarborgde intrest geldt tot de einddatum van de polis en bedraagt 1,75 % voor stortingen sinds 1 juni Voor toekomstige stortingen kan deze intrest hoger of lager liggen. Bovenop de gewaarborgde intrestgarantie kan er jaarlijks nog een deelname in de winst worden toegekend. Hieraan zijn wel enkele modaliteiten en voorwaarden verbonden. Deze deelname is niet gegarandeerd en onder andere afhankelijk van de winst van KBC en de economische conjunctuur. Als u ervoor kiest om aan uw VAPZ een overlijdensverzekering te koppelen, wordt voor de financiering van deze overlijdenswaarborg periodiek een risicopremie uit de reserve van uw contract opgenomen. 6

7 Tabel 1 bevat een aantal voorbeelden die u een idee geven van het pensioenkapitaal dat u kan opbouwen, afhankelijk van de gemiddelde bijdrage die u betaalt. Tabel 1: voorbeelden van aanvullend pensioenkapitaal Kapitaal op de pensioenleefdtijd (65 jaar) (1) VAPZ-bijdrage per jaar Beginleeftijd 25 jaar Beginleeftijd 35 jaar Beginleeftijd 45 jaar Beginleeftijd 55 jaar 500, , , , ,76 750, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 (1) Bovenstaande kapitalen werden berekend op basis van een gewaarborgde intrestvoet van 1,75 % en winstdeelname van 1,00 %. Zowel de intrestvoet als de winstdeelneming werden constant verondersteld gedurende de ganse looptijd van het contract. De intrestvoet - actueel 1,75 % - van toepassing op het moment van ontvangst van de storting is gewaarborgd tot op het moment van uitkering, maar kan voor toekomstige stortingen steeds wijzigen. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Bovenvermelde kapitalen zijn informatief en niet bindend voor de betrokken partijen en hebben tot doel een indicatie te geven van de evolutie van het opgebouwd vermogen. Deze simulaties zijn benaderende berekeningen waarbij gebruik gemaakt werd van een vereenvoudigde berekeningswijze. Elke wijziging inzake tijdstip en grootte van de storting heeft invloed op het eindresultaat. 7

8 Het sociaal VAPZ: ook verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid U kan uw VAPZ laten uitbreiden met een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en invaliditeit. We spreken dan van een sociaal VAPZ. De maximumbijdrage voor een sociaal VAPZ ligt 15 % hoger dan voor een gewoon VAPZ. 10 % van de totale VAPZ-bijdrage geldt als premie voor de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en invaliditeit. Als u arbeidsongeschikt wordt, geniet u van een dubbele waarborg: KBC betaalt in uw plaats de bijdrage voor uw VAPZ (uw aanvullend pensioen wordt dus verder gratis opgebouwd) én u ontvangt een invaliditeitsrente. Deze rente is op jaarbasis gelijk aan 1,5 keer de bijdrage die u betaalde in het kalenderjaar vóór de aanvang van de arbeidsongeschiktheid. De verzekering is bedoeld voor ernstige ziektes of ongevallen: de kosteloze pensioenopbouw start vanaf de 7de maand van de arbeidsongeschiktheid (mits erkenning door het ziekenfonds) en de rente vanaf de 13de maand (mits erkenning als invalide door het RIZIV). De verzekering arbeidsongeschiktheid start op 1 januari volgend op het jaar waarin u de polis ondertekende en uw eerste bijdrage voor het sociaal VAPZ betaalde. 8

9 Wie kan een VAPZ-contract afsluiten? Het vrij aanvullend pensioen staat open voor alle zelfstandigen in hoofdberoep. Ook de meewerkende echtgenote die toegetreden is tot het maxi-statuut kan een VAPZ-polis afsluiten. Een zelfstandige in bijberoep kan maar een VAPZ afsluiten als zijn inkomen van 3 jaar geleden minstens even hoog was als de minimumdrempel voor een hoofdberoep. Let wel: een zelfstandige in bijberoep kan geen VAPZ afsluiten zolang hij nog voorlopige bijdragen betaalt als starter. Combinatie met andere pensioenformules Er bestaan nog enkele andere fiscaal aangemoedigde pensioenformules die cumuleerbaar zijn met het VAPZ, namelijk het pensioensparen en het langetermijnsparen. Als u als zelfstandige in een vennootschap werkt, kan de vennootschap via een groepsverzekering of een individuele pensioentoezegging een aanvullend pensioen voor u opbouwen. Deze formules zijn cumuleerbaar met het VAPZ, op voorwaarde dat de som van uw wettelijk pensioen en van uw aanvullende pensioenen niet groter is dan 80 % van uw laatste bruto jaarbezoldiging. Medische beroepen Geconventioneerde geneesheren, tandartsen, apothekers en kinesisten hebben recht op een jaarlijkse bijdrage vanwege het RIZIV. Zij moeten dit bedrag gebruiken als premie voor een sociaal VAPZ en/of voor een polis gewaarborgd inkomen. Bovenop dit sociaal VAPZ, gefinancierd door het RIZIV, kunnen zij een tweede gewoon of sociaal VAPZ nemen, gefinancierd door een eigen bijdrage. De RIZIV-bijdrage is fiscaal niet aftrekbaar, noch belast. De eigen bijdrage daarentegen is fiscaal wel aftrekbaar. Aangezien het wettelijk pensioen van de zelfstandigen laag is, raden we u aan om gebruik te maken van al deze aanvullende pensioenformules. Omdat het VAPZ op (para)fiscaal vlak meestal superieur is ten opzichte van de andere formules, benut u het best eerst het VAPZ. Maar ook de andere formules hebben beslist hun voordelen. 9

10 VAPZ-bijdragen betalen: soepelheid troef! De bijdrage voor het gewoon VAPZ bedraagt maximaal 8,17 % van uw beroepsinkomen en schommelt tussen 100 en 3 027,09 euro per jaar. Als u een sociaal VAPZ neemt, kan u tot 9,40 % betalen, met een maximumbijdrage van 3 482,82 euro per jaar. Wij berekenen uw VAPZ-bijdrage op uw geïndexeerd beroepsinkomen van drie jaar geleden. Voor beginnende zelfstandigen gebeurt de berekening op het forfaitair inkomen waarop zij hun voorlopige sociale bijdrage betalen. Natuurlijk kunnen ze ook opteren voor een hoger geraamd inkomen. In dit geval worden zowel de VAPZ-bijdrage als de voorlopige sociale bijdrage berekend op dit geraamd inkomen. Wij sturen u in het begin van het jaar een uitnodiging om de maximale bijdrage te storten. U bent echter vrij om geen of een lagere bijdrage te storten zolang u de minimumbijdrage van 100 euro per jaar respecteert. Het VAPZ is dus uw persoonlijke spaarpot. U kiest zelf hoeveel u investeert. Snelle betaling jaarbijdrage mogelijk Acerta biedt u onmiddellijk de volledige jaarpremie aan. Deze service is in uw belang. Het laat u immers toe om de jaarbijdrage al te betalen in het begin van het jaar i.p.v. gespreid over 4 kwartalen. Want door sneller te betalen, brengt uw bijdrage meer intrest op! Uw bijdragen renderen onmiddellijk Vanaf de eerste werkdag volgend op de dag waarop KBC uw bijdrage ontvangt, begint de gewaarborgde intrest op uw VAPZ-bijdrage te lopen. Als u ervoor zorgt dat uw sociale bijdrage betaald is en dat u het correcte refertenummer vermeldt bij elke storting, kan Acerta Sociaal Verzekeringsfonds uw VAPZ-bijdrage onmiddellijk doorstorten naar KBC Verzekeringen zodat ze ook onmiddellijk begint te renderen. Tabel 2 bevat enkele voorbeelden van VAPZ-bijdragen. We gingen er van uit dat u uw fiscaal rendement wil optimaliseren; daarom hebben we de bijdrage berekend aan het maximale percentage. U kan ook kiezen om een lagere bijdrage te betalen. 10

11 Tabel 2: VAPZ-bijdrage per jaar Inkomen 2012 Gewoon VAPZ (8,17%) Sociaal VAPZ (9,40%) 0,00 100,00 100, ,51 461,93 531, ,00 630,08 724, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 maximum 3 027, ,82 Beginnende zelfstandige (eerste jaar) , ,51 of hoger (*) 1 209,82 of hoger (*) Beginnende meewerkende echtgenote 5 653,98 461,93 of hoger (*) 531,47 of hoger (*) (*) Het sociaal verzekeringsfonds berekent de bijdrage voor starters op het wettelijk inkomen waarop hun voorlopige sociale bijdrage berekend wordt. Maar de starter kan ook betalen op een hoger geraamd inkomen. 11

12 Denk ook aan uw nabestaanden Het rustpensioen van een zelfstandige is laag. Het overlevingspensioen dat de weduwe of weduwnaar kan genieten bij overlijden eveneens. Indien u overlijdt in de loop van het contract, hebben uw nabestaanden recht op de op dat ogenblik opgebouwde VAPZ-reserve. Hoe minder lang u hiervoor gespaard hebt, hoe kleiner deze reserve uiteraard is. De financiële zorgen na een overlijden zijn echter groter. Om dit op te vangen, kan u in uw VAPZ een aanvullend overlevingspensioen laten verzekeren. Zo ontvangen uw nabestaanden een bedrag dat hoger is dan de reserve. U vermijdt dus financiële kopzorgen. Er bestaan in de aanvullende overlijdenswaarborg twee mogelijke formules. Ofwel kiest u voor een aanvulling van uw VAPZ-reserve tot een bepaald minimaal kapitaal bij overlijden, ofwel kiest u voor de aanvulling van de reserve met een vast kapitaal bij overlijden. Welk van beide formules het meest geschikt is, hangt af van uw familiale situatie. Tabel 3: Aanvulling reserve tot een bepaald overlevingspensioen Leeftijd bij begin VAPZ Tussen 20 en 34 jaar Tussen 35 en 44 jaar Tussen 45 en 54 jaar Tussen 55 en 59 jaar Te verzekeren kapitaal overlijden 30 keer uw jaarlijkse VAPZ-bijdrage 20 keer uw jaarlijkse VAPZ-bijdrage 10 keer uw jaarlijkse VAPZ-bijdrage 5 keer uw jaarlijkse VAPZ-bijdrage 12

13 Aanvulling reserve tot een minimumkapitaal bij overlijden Hebt u (nog) jonge kinderen, dan is de financiële zekerheid voor uw nabestaanden minstens even belangrijk als het bijeensparen van een aanvullend pensioen voor uzelf. Uw pensionering is immers nog erg ver weg. In dat geval raden wij u aan om uw VAPZ-reserve aan te vullen tot een bepaald minimaal kapitaal bij overlijden. De hoogte kan u zelf bepalen. Aanvulling reserve met een vast kapitaal bij overlijden Als uw kinderen op eigen benen staan of als uw pensioenleeftijd dichterbij komt, vindt u het inbouwen van financiële zekerheid voor uw nabestaanden wellicht minder belangrijk. Toch kan een extra kapitaal nuttig zijn. U kan bijvoorbeeld ook een kapitaal voorzien voor uw nabestaanden om uw begrafeniskosten of successierechten te betalen. Wat dacht u bijvoorbeeld van een kapitaal dat wordt berekend in functie van uw VAPZ-bijdrage en van uw leeftijd op het ogenblik dat u het VAPZ-contract afsluit (zie tabel 3)? Uw nabestaanden ontvangen dan een kapitaal dat ongeveer gelijk is aan alle stortingen die u zou gedaan hebben indien u had geleefd tot aan uw pensioen. Voorbeeld: Een zelfstandige van 40 jaar betaalt een VAPZ-bijdrage van euro per jaar. Hij neemt een aanvullende overlijdensverzekering waardoor de reserve van zijn VAPZ-contract wordt aangevuld tot 20 keer zijn jaarlijkse VAPZ-bijdrage. Als hij op 45-jarige leeftijd overlijdt, ontvangen zijn nabestaanden een kapitaal dat gelijk is aan de opgebouwde reserve, aangevuld tot euro (1 600 euro x 20). 13

14 Aftrekbaarheid van de VAPZ-bijdrage: een fiscaal geschenk Eén van de belangrijkste redenen om toe te treden tot het vrij aanvullend pensioen is de fiscale aftrekbaarheid van uw VAPZ-bijdrage. U moet op het deel van uw beroepsinkomen dat u besteedt aan een aanvullend pensioen geen belastingen of sociale bijdragen betalen. Of anders uitgedrukt: als u uw winst op uw gewone bankrekening stort, moet u ze aangeven aan de fiscus; als u uw winst echter in uw VAPZ-spaarverzekering stopt, moet u ze niet aangeven (u kan ze aftrekken van uw beroepsinkomen, hetgeen op hetzelfde neerkomt). U realiseert dus via het VAPZ een besparing aan belastingen en sociale bijdragen. Belastingsbesparing U bespaart via het VAPZ meer belastingen dan via het pensioensparen of het langetermijnsparen. Dit komt omdat u uw VAPZ-bijdrage kan aftrekken van uw beroepsinkomen in uw hoogste belastingschijf. Hierdoor realiseert u een belastingbesparing ten belope van het zgn. marginaal tarief. Deze besparing kan oplopen tot meer dan 50 % (zie tabel 4). Via het langetermijnsparen of het pensioensparen blijft de belastingbesparing beperkt tot 30 %. Bovendien is de maximaal aftrekbare VAPZ-bijdrage ook veel hoger, namelijk 3 027,09 euro voor een gewoon VAPZ of 3 482,82 euro voor een sociaal VAPZ. De juiste fiscale besparing hangt uiteraard af van uw persoonlijke situatie. De maximale premies voor het pensioensparen en het langetermijsparen die voor belastingvermindering in aanmerking komen, bedragen respectievelijk 940 euro en, afhankelijk van uw inkomen, euro. 14

15 Besparing sociale bijdragen U bespaart via het VAPZ ook sociale bijdragen. Uw sociale bijdragen worden immers berekend op uw beroepsinkomen als zelfstandige (vak 12 tot 14 in uw belastingaangifte). Door uw VAPZ-bijdrage af te trekken haalt u dit beroepsinkomen en dus ook uw sociale bijdragen naar omlaag. Let wel: de jaarpremie is maar fiscaal aftrekbaar als u de sociale bijdragen van het betrokken jaar volledig betaald hebt en u geen vrijstelling kreeg van de Commissie voor Vrijstelling. Als u geen vier kwartalen zelfstandige was, bestaat de kans dat de fiscus niet de volledige jaarpremie als aftrekbare kost aanvaardt. Het kan zijn dat de aftrek dan beperkt wordt a rato van het aantal kwartalen verzekeringsplicht. De precieze besparing die u realiseert, hangt af van uw beroepsinkomen (zie tabel 4). Deze bijdragebesparing kan u nooit realiseren via het pensioensparen of het langetermijnsparen (zie tabel 5). Maximaliseren van het fiscaal rendement Betekent dit dat u de andere fiscaal aangemoedigde formules links moet laten liggen? Neen, want u kan de verschillende formules probleemloos combineren en op die manier uw fiscale voordelen maximaliseren. 15

16 Tabel 4: Mogelijke besparing op fiscaal en sociaal vlak Inkomen Fiscaal voordeel (1) Fiscaal voordeel (2) Fiscaal voordeel (3) 0, ,00 26,75 % 0,00 % 26,75 % 8 710, ,00 32,10 % 0,00 % 32,10 % , ,42 42,80 % 0,00 % 42,80 % , ,00 42,80 % 22,67 % 55,77 % , ,00 48,15 % 22,67 % 59,90 % , ,94 53,50 % 22,67 % 64,04 % , ,81 53,50 % 14,59 % 60,28 % , ,50 % 0,00 % 53,50 % (1) Om de fiscale besparing te berekenen hielden we ook rekening met de gemeentebelasting (7 %). (2) De besparing aan sociale bijdragen wordt sinds 2015 gerealiseerd in het jaar zelf. (3) Het totale voordeel is niet gelijk aan de som van het fiscaal en sociaal voordeel. Het sociaal voordeel leidt immers al tot een lager netto-beroepsinkomen, waardoor het fiscaal voordeel vermindert. Het fiscaal voordeel is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Tabel 5: Sociaal VAPZ versus pensioensparen/langetermijnsparen - maximale premie Sociaal VAPZ Pensioensparen/Langetermijnsparen Beroepsinkomen, geïndexeerd , ,67 Maximale premie 3 482, ,00 Besparing belastingen (1) 1 676, ,20 Besparing sociale bijdragen (2) 789,56 Nihil Totale besparing 2 086, ,20 (1) Er werd rekening gehouden met de belastingschalen voor aanslagjaar 2015 (inkomstenjaar 2014) en met een gemeentebelasting van 7 %. (2) De bijdragevermindering wordt sinds 2015 gerealiseerd in het jaar zelf. Het fiscaal voordeel is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. 16

17 Uw VAPZ-kapitaal wordt mild belast In de meeste gevallen wordt het VAPZ- kapitaal mild belast. Dit komt door het samenspel van een aantal factoren. Voor de berekening van de belasting wordt uw kapitaal verminderd met een RIZIV en solidariteitsbijdrage (zie verder) en met een eventuele winstdeelname. Blijft u actief tot aan de wettelijke pensioenleeftijd, dan wordt slechts 80 % van uw kapitaal belast. U moet van het resterende bedrag slechts 5 % aangeven gedurende 10 jaar (te beginnen met het jaar waarin de uitkering plaatsvindt). Als u jonger bent dan 65 jaar op het ogenblik van de uitkering, is de aangiftetermijn 13 jaar, maar dan is het aan te geven percentage van de uitkering lager (dit hangt af van uw precieze leeftijd). U moet dus per jaar slechts een deel van het opgebouwde kapitaal aangeven, samen met uw wettelijk pensioen als zelfstandige. In een doorsnee geval blijft de som van deze bedragen laag genoeg, zodat er weinig belasting verschuldigd is. Dit komt door het samengaan van de belastingvrije schijven en van de belastingvermindering op pensioenen. Zelfstandigen die een zeer hoog VAPZ-kapitaal opbouwen doordat zij gedurende een lange loopbaan een hoge VAPZ-bijdrage betalen, zullen een bepaalde belasting moeten betalen. Maar ook deze blijft beperkt dankzij de gespreide aangifte. Ook zelfstandigen die naast hun wettelijk pensioen en hun VAPZ-kapitaal nog andere inkomsten genieten (eventueel via de echtgenote), zullen in bepaalde gevallen een beperkte belasting moeten betalen. RIZIV-bijdrage Op uw VAPZ-kapitaal (inclusief winstdeelname) wordt een bijdrage van 3,55 % ingehouden, bestemd voor het RIZIV. Geen premietaks Er is op de VAPZ-bijdrage geen premietaks van 2 % verschuldigd. Een leuk extraatje! Solidariteitsbijdrage Sinds 1 januari 2014 wordt ook een solidariteitsbijdrage van maximum 2 % ingehouden op uw VAPZ-kapitaal (inclusief winstdeelname). 17

18 De wet op de aanvullende pensioenen van de zelfstandigen Sinds 1 januari 2004 is de wet op de aanvullende pensioenen voor de zelfstandigen (WAPZ) van kracht. We overlopen graag de belangrijkste elementen voor u. Koppeling tussen de sociale bijdragen en de VAPZ-bijdragen Ook indien uw sociale bijdragen niet betaald zijn, mag u voortaan bijdragen voor uw VAPZ-contract betalen. Maar in dat geval zal de fiscus uw VAPZbijdrage wel verwerpen als aftrekbare beroepskost. Daarom blijft het zeer belangrijk dat u uw sociale bijdragen stipt betaalt. Wij maken de koppeling tussen beide bijdragen zodat u achteraf niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Bovendien berekenen wij uw VAPZ-bijdrage op de fiscaal meest gunstige manier. Goede redenen om uw VAPZ-bijdrage via ons te betalen. Overdracht reserve U mag als zelfstandige uw VAPZ op ieder ogenblik overdragen van de ene verzekeraar naar de andere. U mag kiezen of u de opgebouwde reserve al dan niet meeneemt naar de nieuwe verzekeringsmaatschappij. Er mag geen winstdeelname verloren gaan en de nieuwe verzekeraar mag geen kosten aanrekenen. Wel moet u rekening houden met enkele aspecten zoals een eventuele afkoopvergoeding, de actualisering van de gegarandeerde intrest en het effect op de overlijdensdekking. Uitkering in de vorm van een lijfrente De overlijdensdekking is niet langer verplicht Vroeger was de gehuwde zelfstandige verplicht om een overlijdensdekking op te nemen in zijn VAPZ. Dit hoeft sinds 2004 niet meer. Toch blijft het een aanrader. U kan als zelfstandige uw VAPZ-kapitaal opnemen als een kapitaal of een lijfrente. Om de lijfrente te stimuleren, is de verzekeraar verplicht om u vanaf uw 45ste verjaardag om de vijf jaar mee te delen welke maandelijkse rente u kan verwachten vanaf uw pensioenleeftijd. Meer transparantie De WAPZ verplicht de verzekeraars om regelmatig te communiceren met hun VAPZ-klanten. Zo ontvangt u jaarlijks een pensioenfiche waarin de opgebouwde reserve meegedeeld wordt. 18

19 Waarom kiezen voor Acerta? Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. We zijn marktleider in Vlaanderen en kennen een sterk groeiende aanwezigheid in Brussel en Wallonië. Als full service hr-dienstengroep hebben we alles in huis: vestigingsformaliteiten, sociale zekerheidsdiensten, payrollmanagement, gespecialiseerd juridisch advies, kinderbijslagdiensten, enz. U staat als klant steeds centraal Correcte service Onze permanente zorg gaat uit naar een correct beheer van uw dossier, naar toegankelijke informatie en naar een kwaliteitsvolle dienstverlening. U geniet bij ons van een persoonlijke begeleiding. Innovatieve tools U kan gerust zijn dat wij te allen tijde investeren in onze tools en ondersteuning. Daarbij stellen wij veiligheid, efficiëntie en een gemakkelijk gebruik voorop. Zo staan wij 24/24 voor u klaar. Bereikbaar en snel U bent steeds van harte welkom in onze plaatselijke kantoren. Voor meer informatie kan u steeds terecht in onze kantoren. Een actueel overzicht vindt u terug op onze website ikbenzelfstandige.be. 19

20 V.U.: Paul Roosen, Buro & Design Center - Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel ikbenzelfstandige.be

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen Uw zekerheid voor een zorgeloos pensioen Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Redactie: Vormgeving:

Nadere informatie

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen Uw zekerheid voor een zorgeloos pensioen Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Redactie: Vormgeving:

Nadere informatie

Accent. Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen. De meest rendabele pensioenverzekering. januari 2015

Accent. Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen. De meest rendabele pensioenverzekering. januari 2015 Accent Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen De meest rendabele pensioenverzekering januari 2015 acerta.be ondernemingsloket sociale en loonadministratie HR services Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen

Nadere informatie

Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen. De meest rendabele pensioenverzekering

Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen. De meest rendabele pensioenverzekering Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen De meest rendabele pensioenverzekering september 2013 In het kort Het pensioen van de zelfstandige is vrij laag. De zelfstandige kan zijn pensioen echter aanvullen

Nadere informatie

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen.

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. U weet het zelf maar al te goed: als zelfstandige krijgt u een erg beperkt wettelijk pensioen.

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Wij geven je graag meer uitleg over het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen - 050/

Wij geven je graag meer uitleg over het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen - 050/ Wij geven je graag meer uitleg over het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen - 050/40 65 65 info@incozina.be www.incozina.be startcentrum voor zelfstandigen sociaal statuut aanvullende verzekeringen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

Uw aanvullend pensioen: méér dan de RIZIV-bijdragen. Efficiënt bouwen aan pensioenzekerheid. Zeker van elkaar.

Uw aanvullend pensioen: méér dan de RIZIV-bijdragen. Efficiënt bouwen aan pensioenzekerheid. Zeker van elkaar. Zeker van elkaar. Efficiënt bouwen aan pensioenzekerheid p.2 Inleiding: RIZIV als vangnet p.2 De troeven van VAPZ-RIZIV p.3 VAPZ met eigen middelen p.4 IPT? p.4 Plan op maat p.5 Besluit Uw aanvullend pensioen:

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Onderwerp Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen. Datum 22 december 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat

Nadere informatie

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING 30.30.014/10 09/08 U bent bedrijfsleider en u wil een extra-legaal pensioenvoordeel - gefinancierd do of aan bepaalde personeelsleden.

Nadere informatie

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen GEWONE VAPZ

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen GEWONE VAPZ informeert: Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen GEWONE VAPZ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 2 Vandaag minder belastingen en sociale bijdragen, later een ruim aanvullend pensioen

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag al werk van een goed pensioen Een beter pensioen Leg nu de fundamenten voor een goed inkomen bij pensioen Met één jaarlijkse

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Life@Ease Type levensverzekering Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven Er wordt een pensioenkapitaal opgebouwd door kapitalisatie van de betaalde

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN (ingaand op 01/01/2015) Groepsverzekering overlijden Groepsverzekering pensioen Deze brochure vormt geen juridisch bindend

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan?

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? Inhoudstafel Deel 1. Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? 1. Waarom is een groepsverzekering interessant voor uzelf en voor uw vennootschap?... 1 1.1. Opbouw van een aanvullend

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Waar moet ik het sociaal statuut situeren? Wat moet ik doen? Hoeveel kost mijn sociaal statuut? SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan

vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan inhoud : 1. iedere zelfstandige zijn VAPZ 2. het gemiddeld wettelijk pensioen van een zelfstandige 3. het VAPZ

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV 1. wat is een jaaroverzicht? Een jaaroverzicht bezorgt u een jaarlijks overzicht van de bewegingen op uw contract tijdens het afgelopen kalenderjaar (E). 2. nieuwe gegevens op

Nadere informatie

Pensioen zelfstandigen

Pensioen zelfstandigen Pensioen zelfstandigen Aanleggen buitenwettelijk pensioen voor bedrijfsleiders en/of zelfstandigen Pijler 1: het wettelijk pensioen Binnen de 1 ste pijler zijn er drie pensioenstelsels: een pensioenstelsel

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 15/4/2016 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017 Type levensverzekering Doelgroep Spaardoelstelling Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeraar. Deze levensverzekering laat toe om eventuele winstdelingen

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan - VAPZ Uw pensioenplanning snel geregeld. Met één jaarlijkse inspanning regelt

Nadere informatie

VAPZ Technische fiche

VAPZ Technische fiche VAPZ Technische fiche Naam van het product Omschrijving Aanvullend Pensioen VAPZ Een VAPZ zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg bij overlijden, met

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Pension@work Werknemer PROFESSIONELEN

Pension@work Werknemer PROFESSIONELEN Werknemer PROFESSIONELEN Intro Een zekere toekomst dankzij uw werkgever Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering aan. Daarmee bouwt hij een mooi kapitaal op waarover u vrij beschikt bij

Nadere informatie

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen.

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De groepsverzekering info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN GROEPSVERZEKERING?

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013.

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013. Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector www.federale.be www.baksteen.be Voorwoord Eind 2011 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de baksteensector. Met dit sectorpensioenplan

Nadere informatie

Uw financieel fundament voor de toekomst

Uw financieel fundament voor de toekomst Uw financieel fundament voor de toekomst Vermogensopbouw 2 e en 3 e pijler Lies Van Kerckhove Account manager vrije beroepen Kantoor Leuven Inhoud Statuut arts-specialist in opleiding Vermogensopbouw 2

Nadere informatie

Zelfstandige? Laat uw belastinggeld niet verloren gaan. Maak er liever spaargeld van voor uw pensioen.

Zelfstandige? Laat uw belastinggeld niet verloren gaan. Maak er liever spaargeld van voor uw pensioen. VRIJ AANVULLEND PENSIOEN ZELFSTANDIGEN Zelfstandige? Laat uw belastinggeld niet verloren gaan. Maak er liever spaargeld van voor uw pensioen. Raad op mensenmaat Intro U bent zelfstandige? Dan weet u ongetwijfeld

Nadere informatie

SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086

SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086 SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086 1 Aanvullend pensioen? 3 PIJLERS VAN HET PENSIOEN 1 e pijler Wettelijk pensioen Overheid (arbeiders, bedienden,.) 2 e pijler Aanvullend pensioen Bedrijf

Nadere informatie

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien!

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ biedt u absolute zekerheid 1. Jaar na jaar

Nadere informatie

Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1

Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1 Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2016 01/06/2016 41.573,16 EUR 42.404,95 EUR Maximumpensioen 80 %-grens 01/01/2016

Nadere informatie

VIVIUM Top-Hat Plus Plan

VIVIUM Top-Hat Plus Plan VIVIUM Top-Hat Plus Plan Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen Uw vennootschap betaalt uw pensioenpremies U betaalt minder belastingen dan bij een loonsverhoging U behoudt de vrijheid om uw pensioengeld

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

Save Plan 1. Type levensverzekering

Save Plan 1. Type levensverzekering Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1

Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1 Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2017 42.404,95 EUR Maximumpensioen 80 %-grens 01/01/2017 54.648,70 EUR RSZ-grens zelfstandigen

Nadere informatie

Intro: de pensioenspijlers

Intro: de pensioenspijlers Pensioenskapitaal opbouwen Dat zelfstandigen een laag pensioen genieten is alom bekend. We zijn dus in feite verplicht om zelf initiatief te nemen om onze oude dag te kunnen financieren. We onderscheiden

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

Hoe vindt u de fiscaal interessantste oplossing om voor uw pensioen te sparen via uw aanvullend pensioencontract?

Hoe vindt u de fiscaal interessantste oplossing om voor uw pensioen te sparen via uw aanvullend pensioencontract? Dossier Vrij Aanvullend Pensioen Onderlinge verzekeringsvereniging Hoe vindt u de fiscaal interessantste oplossing om voor uw pensioen te sparen via uw aanvullend pensioencontract? HOE UW PENSIOENKAPITAAL

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering?

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Sedert enkele jaren hebben zelfstandigen de mogelijkheid om via hun sociaal verzekeringsfonds een aanvullend pensioen op te bouwen, het zogenaamde

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering met een gegarandeerde intrestvoet

Nadere informatie

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Spaar en bespaar Bent u ook op zoek naar een fiscaal voordelige spaarformule? Wist u dat u elk jaar tot 1.990 euro kan sparen en tevens een belastingvermindering

Nadere informatie

VAPZ Technische fiche (1)

VAPZ Technische fiche (1) VAPZ Technische fiche (1) Naam van het product Omschrijving Aanvullend Pensioen VAPZ Een VAPZ zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg bij overlijden,

Nadere informatie

Pension Invest Plan - RIZIV

Pension Invest Plan - RIZIV Pension Invest Plan - RIZIV Arts, tandarts, apotheker en kinesitherapeut Kent u de sterkste aanzet voor een mooi aanvullend pensioen? De sterkste aanzet voor een mooi aanvullend pensioen Als geconventioneerde

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond.

Nadere informatie

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Niemand kan voorspellen hoe uw professionele toekomst er zal uitzien. Er zijn heel

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Voorwoord Midden 2014 werd voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven een sectoraal pensioenplan ingevoerd. Met dit sectorpensioenplan bouwt

Nadere informatie

Bijsluiter sociale bijdragen Alles over uw eindafrekening

Bijsluiter sociale bijdragen Alles over uw eindafrekening Bijsluiter sociale bijdragen 2015 Alles over uw eindafrekening Inhoudstafel Een eindafrekening? Perfect normaal! 4 Hoe zit het bijdragesysteem in elkaar? 5 Berekening definitieve bijdragen 2015 6 Uw betalingen

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

Sociaal VAP Technische fiche

Sociaal VAP Technische fiche Sociaal VAP Technische fiche Naam van het product Omschrijving Doelgroep Partijen Financiering Aanvullend Pensioen - Sociaal VAP Een Sociaal VAP zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

Save Plan 1. Type levensverzekering

Save Plan 1. Type levensverzekering Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET ZO DOE JE HET 1. WAT IS PENSIOENSPAREN? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de personenbelasting.

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving en grijp dus uw kans: Extra Aanvullend Pensioen vanaf 2017

Nieuwe regelgeving en grijp dus uw kans: Extra Aanvullend Pensioen vanaf 2017 AANVULLEND PENSIOEN Nieuwe regelgeving en grijp dus uw kans: Extra Aanvullend Pensioen vanaf 2017 Er zijn verschillende mogelijkheden om een extralegaal aanvullend pensioen op te bouwen. Voor zelfstandigen

Nadere informatie

VIVIUM Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

VIVIUM Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Zeker van elkaar. VIVIUM Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen De voordeligste pensioenspaarformule voor zelfstandigen. Fiscale korting Sociale korting Mooie uitkeringen Wat is een VAPZ precies?

Nadere informatie

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE Paritair Subcomité 106.02 cao van 9 oktober 2006 VOORWOORD Met de ondertekening van de cao van 9 oktober 2006 werd de invoering van een sectoraal

Nadere informatie

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV Blz. 1 van 5 OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV VERZEKERINGNEMER DOKTER JONGE VERZEKERDE DOKTER JONGE Geslacht : mannelijk Geboortedatum : 01/01/1989 Leeftijd : 25 jaar en 6 maand Sociaal Statuut : zelfstandige

Nadere informatie

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV Blz. 1 van 5 OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV VERZEKERINGNEMER DOKTER JONGE VERZEKERDE DOKTER JONGE Geslacht : mannelijk Geboortedatum : 01/01/1989 Leeftijd : 25 jaar en 6 maand Sociaal Statuut : zelfstandige

Nadere informatie

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie².

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². RECORD PREMIUM 1 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². In geval van leven van

Nadere informatie

VIVIUM Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

VIVIUM Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Zeker van elkaar. VIVIUM Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen De voordeligste pensioenspaarformule voor zelfstandigen. Fiscale korting Sociale korting Mooie uitkeringen verkozen tot beste product

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

Dries Wouters Docent Ergo Life en Brokers Training Mede-auteur Belasting- en Beleggingsgids 2014. KVK, dinsdag 21 oktober 2014

Dries Wouters Docent Ergo Life en Brokers Training Mede-auteur Belasting- en Beleggingsgids 2014. KVK, dinsdag 21 oktober 2014 De fiscus in uw leven Dries Wouters Docent Ergo Life en Brokers Training Mede-auteur Belasting- en Beleggingsgids 2014 KVK, dinsdag 21 oktober 2014 1 Vragen en antwoorden Wat is de weerslag van een vakantiejob

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond.

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Om te bewaren Hervorming sociale bijdragen vanaf 2015

Om te bewaren Hervorming sociale bijdragen vanaf 2015 Om te bewaren Hervorming sociale bijdragen vanaf 2015 Wat is de impact voor u? 2 Inhoudstafel Kort samengevat 3 Op welk inkomen betaalt u voorlopige bijdragen? 4 Welke keuzes kunt u maken? 5 Hoe uw inkomen

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Grenzen jaar 2015 versie 01/06/2015 1

Grenzen jaar 2015 versie 01/06/2015 1 Grenzen jaar 2015 versie 01/06/2015 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2015 41.059,92 EUR Loonplafond Riziv 01/04/2015 41.573,16 EUR Maximumpensioen 80 %-grens

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie