Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen"

Transcriptie

1 Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen Uw zekerheid voor een zorgeloos pensioen Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces.

2 Redactie: Vormgeving: Realisatie: Mieke Bruyninckx Bert Hens ArtDokus.be Marketing Acerta Verantwoordelijke uitgever: Paul Roosen, Buro & Design Center Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel Acerta Ondernemingsloket vzw BTW BE RPR Brussel BE Acerta Sociaal Verzekeringsfonds vzw: BTW BE RPR Brussel FSMA ca i.s.m. KBC Verzekeringen BE Acerta streeft naar kwaliteitsvolle actuele informatie, maar is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten. Publicatiedatum: juni

3 Inhoud In het kort Het gewoon VAPZ: de ideale pensioenverzekering! Het sociaal VAPZ: ook verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid Wie kan een VAPZ-contract afsluiten? VAPZ-bijdragen betalen: soepelheid troef! Denk ook aan uw nabestaanden Aftrekbaarheid van de VAPZ-bijdrage: een fiscaal geschenk Uw VAPZ-kapitaal wordt mild belast De wet op de aanvullende pensioenen van de zelfstandigen Waarom kiezen voor Acerta? 3

4 4

5 In het kort Het pensioen van een zelfstandige is vrij laag. Maar wist u dat u uw pensioen kan aanvullen met een ondersteunend pensioenspaarsysteem? Wij stellen graag het vrij aanvullend pensioen van de zelfstandigen (VAPZ) aan u voor. De troeven van het VAPZ We overlopen kort enkele troeven van het VAPZ. Ontdek snel uw voordelen. U stort aan het Acerta Sociaal Verzekeringsfonds VAPZ-bijdragen voor uw individuele polis vrij aanvullend pensioen. Deze wordt beheerd door KBC verzekeringen. KBC verhoogt uw pensioenkapitaal ieder jaar met een gewaarborgde intrest en eventueel ook met een winstdeelname. Uw aanvullend pensioen is gelijk aan het gevormde kapitaal op het moment dat u met pensioen gaat. Uw rechten en verplichtingen liggen wettelijk vast en worden hernomen in een individuele polis. Het geld dat u investeert in uw VAPZ is fiscaal aftrekbaar van uw hoogste inkomensschijf. U bespaart dus niet enkel belastingen, maar ook sociale bijdragen. Dat maakt het VAPZ veel interessanter dan het langetermijnsparen of het pensioensparen. Uw VAPZ-bijdragen hangen af van de hoogte van uw beroepsinkomen, maar u bent op geen enkel moment verplicht om deze bijdragen te storten. Uw aanvullend pensioen wordt zeer mild en in een aantal gevallen helemaal niet belast. U kan binnen uw VAPZ ook een aanvullende overlijdensverzekering afsluiten. U kan uw VAPZ-polis uitbreiden met een aanvullende waarborg tegen arbeidsongeschiktheid. We spreken dan van een sociaal VAPZ. Troeven van de samenwerking tussen Acerta en KBC Verzekeringen Om u optimaal van het VAPZ te laten genieten, werken we samen met KBC Verzekeringen. Wij berekenen de VAPZ-bijdrage die voor u fiscaal het meest interessant is en sturen u daarna een uitnodiging tot betaling. KBC Verzekeringen zorgt als pensioenspecialist voor een optimaal aanvullend pensioen. Bovendien koppelen wij uw VAPZ-bijdragen aan uw sociale bijdragen. Zo kan de fiscus de aftrekbaarheid van uw VAPZ-bijdragen als beroepskost niet verwerpen. 5

6 Iedere zelfstandige wil een spaarpotje opzij zetten tegen zijn pensioenleeftijd. Het wettelijk pensioen van de zelfstandige is immers laag. Het minimum-pensioen op de normale pensioenleeftijd bedraagt 1 403,73 euro per maand voor gehuwden en 1 070,94 euro per maand voor alleenstaanden. Het vervroegd pensioen op 60 jaar bedraagt slechts 1 247,76 euro per maand voor gehuwden en 951,95 euro per maand voor alleenstaanden. Het gewoon VAPZ: de ideale pensioenverzekering! Het VAPZ zorgt voor een aanvullend pensioen Het VAPZ is een aanvullend pensioenkapitaal. Dit kapitaal wordt na uw pensionering aan u persoonlijk uitbetaald of na uw overlijden aan uw nabestaanden. Hoe gaat dit praktisch in zijn werk? U onderschrijft via Acerta een VAPZ-polis. Uw polis wordt beheerd door KBC Verzekeringen. Wanneer u een VAPZ-bijdrage betaalt, storten wij ze door naar KBC. KBC wendt dan uw bijdrage, na afhouding van een beheerskost, aan voor uw individuele polis vrij aanvullend pensioen (uw reserve ) en zal deze bijdrage ieder jaar verhogen met de gewaarborgde intrest die van toepassing is op de datum van ontvangst van de storting. De intrest op uw bijdragen wordt opgenomen in uw reserve en brengt op zijn beurt intrest op. De gewaarborgde intrest geldt tot de einddatum van de polis en bedraagt 1,75 % voor stortingen sinds 1 juni Voor toekomstige stortingen kan deze intrest hoger of lager liggen. Bovenop de gewaarborgde intrestgarantie kan er jaarlijks nog een deelname in de winst worden toegekend. Hieraan zijn wel enkele modaliteiten en voorwaarden verbonden. Deze deelname is niet gegarandeerd en onder andere afhankelijk van de winst van KBC en de economische conjunctuur. Als u ervoor kiest om aan uw VAPZ een overlijdensverzekering te koppelen, wordt voor de financiering van deze overlijdenswaarborg periodiek een risicopremie uit de reserve van uw contract opgenomen. 6

7 Tabel 1 bevat een aantal voorbeelden die u een idee geven van het pensioenkapitaal dat u kan opbouwen, afhankelijk van de gemiddelde bijdrage die u betaalt. Tabel 1: voorbeelden van aanvullend pensioenkapitaal Kapitaal op de pensioenleefdtijd (65 jaar) (1) VAPZ-bijdrage per jaar Beginleeftijd 25 jaar Beginleeftijd 35 jaar Beginleeftijd 45 jaar Beginleeftijd 55 jaar 500, , , , ,76 750, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 (1) Bovenstaande kapitalen werden berekend op basis van een gewaarborgde intrestvoet van 1,75 % en winstdeelname van 1,00 %. Zowel de intrestvoet als de winstdeelneming werden constant verondersteld gedurende de ganse looptijd van het contract. De intrestvoet - actueel 1,75 % - van toepassing op het moment van ontvangst van de storting is gewaarborgd tot op het moment van uitkering, maar kan voor toekomstige stortingen steeds wijzigen. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Bovenvermelde kapitalen zijn informatief en niet bindend voor de betrokken partijen en hebben tot doel een indicatie te geven van de evolutie van het opgebouwd vermogen. Deze simulaties zijn benaderende berekeningen waarbij gebruik gemaakt werd van een vereenvoudigde berekeningswijze. Elke wijziging inzake tijdstip en grootte van de storting heeft invloed op het eindresultaat. 7

8 Het sociaal VAPZ: ook verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid U kan uw VAPZ laten uitbreiden met een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en invaliditeit. We spreken dan van een sociaal VAPZ. De maximumbijdrage voor een sociaal VAPZ ligt 15 % hoger dan voor een gewoon VAPZ. 10 % van de totale VAPZ-bijdrage geldt als premie voor de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en invaliditeit. Als u arbeidsongeschikt wordt, geniet u van een dubbele waarborg: KBC betaalt in uw plaats de bijdrage voor uw VAPZ (uw aanvullend pensioen wordt dus verder gratis opgebouwd) én u ontvangt een invaliditeitsrente. Deze rente is op jaarbasis gelijk aan 1,5 keer de bijdrage die u betaalde in het kalenderjaar vóór de aanvang van de arbeidsongeschiktheid. De verzekering is bedoeld voor ernstige ziektes of ongevallen: de kosteloze pensioenopbouw start vanaf de 7de maand van de arbeidsongeschiktheid (mits erkenning door het ziekenfonds) en de rente vanaf de 13de maand (mits erkenning als invalide door het RIZIV). De verzekering arbeidsongeschiktheid start op 1 januari volgend op het jaar waarin u de polis ondertekende en uw eerste bijdrage voor het sociaal VAPZ betaalde. 8

9 Wie kan een VAPZ-contract afsluiten? Het vrij aanvullend pensioen staat open voor alle zelfstandigen in hoofdberoep. Ook de meewerkende echtgenote die toegetreden is tot het maxi-statuut kan een VAPZ-polis afsluiten. Een zelfstandige in bijberoep kan maar een VAPZ afsluiten als zijn inkomen van 3 jaar geleden minstens even hoog was als de minimumdrempel voor een hoofdberoep. Let wel: een zelfstandige in bijberoep kan geen VAPZ afsluiten zolang hij nog voorlopige bijdragen betaalt als starter. Combinatie met andere pensioenformules Er bestaan nog enkele andere fiscaal aangemoedigde pensioenformules die cumuleerbaar zijn met het VAPZ, namelijk het pensioensparen en het langetermijnsparen. Als u als zelfstandige in een vennootschap werkt, kan de vennootschap via een groepsverzekering of een individuele pensioentoezegging een aanvullend pensioen voor u opbouwen. Deze formules zijn cumuleerbaar met het VAPZ, op voorwaarde dat de som van uw wettelijk pensioen en van uw aanvullende pensioenen niet groter is dan 80 % van uw laatste bruto jaarbezoldiging. Medische beroepen Geconventioneerde geneesheren, tandartsen, apothekers en kinesisten hebben recht op een jaarlijkse bijdrage vanwege het RIZIV. Zij moeten dit bedrag gebruiken als premie voor een sociaal VAPZ en/of voor een polis gewaarborgd inkomen. Bovenop dit sociaal VAPZ, gefinancierd door het RIZIV, kunnen zij een tweede gewoon of sociaal VAPZ nemen, gefinancierd door een eigen bijdrage. De RIZIV-bijdrage is fiscaal niet aftrekbaar, noch belast. De eigen bijdrage daarentegen is fiscaal wel aftrekbaar. Aangezien het wettelijk pensioen van de zelfstandigen laag is, raden we u aan om gebruik te maken van al deze aanvullende pensioenformules. Omdat het VAPZ op (para)fiscaal vlak meestal superieur is ten opzichte van de andere formules, benut u het best eerst het VAPZ. Maar ook de andere formules hebben beslist hun voordelen. 9

10 VAPZ-bijdragen betalen: soepelheid troef! De bijdrage voor het gewoon VAPZ bedraagt maximaal 8,17 % van uw beroepsinkomen en schommelt tussen 100 en 3 027,09 euro per jaar. Als u een sociaal VAPZ neemt, kan u tot 9,40 % betalen, met een maximumbijdrage van 3 482,82 euro per jaar. Wij berekenen uw VAPZ-bijdrage op uw geïndexeerd beroepsinkomen van drie jaar geleden. Voor beginnende zelfstandigen gebeurt de berekening op het forfaitair inkomen waarop zij hun voorlopige sociale bijdrage betalen. Natuurlijk kunnen ze ook opteren voor een hoger geraamd inkomen. In dit geval worden zowel de VAPZ-bijdrage als de voorlopige sociale bijdrage berekend op dit geraamd inkomen. Wij sturen u in het begin van het jaar een uitnodiging om de maximale bijdrage te storten. U bent echter vrij om geen of een lagere bijdrage te storten zolang u de minimumbijdrage van 100 euro per jaar respecteert. Het VAPZ is dus uw persoonlijke spaarpot. U kiest zelf hoeveel u investeert. Snelle betaling jaarbijdrage mogelijk Acerta biedt u onmiddellijk de volledige jaarpremie aan. Deze service is in uw belang. Het laat u immers toe om de jaarbijdrage al te betalen in het begin van het jaar i.p.v. gespreid over 4 kwartalen. Want door sneller te betalen, brengt uw bijdrage meer intrest op! Uw bijdragen renderen onmiddellijk Vanaf de eerste werkdag volgend op de dag waarop KBC uw bijdrage ontvangt, begint de gewaarborgde intrest op uw VAPZ-bijdrage te lopen. Als u ervoor zorgt dat uw sociale bijdrage betaald is en dat u het correcte refertenummer vermeldt bij elke storting, kan Acerta Sociaal Verzekeringsfonds uw VAPZ-bijdrage onmiddellijk doorstorten naar KBC Verzekeringen zodat ze ook onmiddellijk begint te renderen. Tabel 2 bevat enkele voorbeelden van VAPZ-bijdragen. We gingen er van uit dat u uw fiscaal rendement wil optimaliseren; daarom hebben we de bijdrage berekend aan het maximale percentage. U kan ook kiezen om een lagere bijdrage te betalen. 10

11 Tabel 2: VAPZ-bijdrage per jaar Inkomen 2012 Gewoon VAPZ (8,17%) Sociaal VAPZ (9,40%) 0,00 100,00 100, ,51 461,93 531, ,00 630,08 724, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 maximum 3 027, ,82 Beginnende zelfstandige (eerste jaar) , ,51 of hoger (*) 1 209,82 of hoger (*) Beginnende meewerkende echtgenote 5 653,98 461,93 of hoger (*) 531,47 of hoger (*) (*) Het sociaal verzekeringsfonds berekent de bijdrage voor starters op het wettelijk inkomen waarop hun voorlopige sociale bijdrage berekend wordt. Maar de starter kan ook betalen op een hoger geraamd inkomen. 11

12 Denk ook aan uw nabestaanden Het rustpensioen van een zelfstandige is laag. Het overlevingspensioen dat de weduwe of weduwnaar kan genieten bij overlijden eveneens. Indien u overlijdt in de loop van het contract, hebben uw nabestaanden recht op de op dat ogenblik opgebouwde VAPZ-reserve. Hoe minder lang u hiervoor gespaard hebt, hoe kleiner deze reserve uiteraard is. De financiële zorgen na een overlijden zijn echter groter. Om dit op te vangen, kan u in uw VAPZ een aanvullend overlevingspensioen laten verzekeren. Zo ontvangen uw nabestaanden een bedrag dat hoger is dan de reserve. U vermijdt dus financiële kopzorgen. Er bestaan in de aanvullende overlijdenswaarborg twee mogelijke formules. Ofwel kiest u voor een aanvulling van uw VAPZ-reserve tot een bepaald minimaal kapitaal bij overlijden, ofwel kiest u voor de aanvulling van de reserve met een vast kapitaal bij overlijden. Welk van beide formules het meest geschikt is, hangt af van uw familiale situatie. Tabel 3: Aanvulling reserve tot een bepaald overlevingspensioen Leeftijd bij begin VAPZ Tussen 20 en 34 jaar Tussen 35 en 44 jaar Tussen 45 en 54 jaar Tussen 55 en 59 jaar Te verzekeren kapitaal overlijden 30 keer uw jaarlijkse VAPZ-bijdrage 20 keer uw jaarlijkse VAPZ-bijdrage 10 keer uw jaarlijkse VAPZ-bijdrage 5 keer uw jaarlijkse VAPZ-bijdrage 12

13 Aanvulling reserve tot een minimumkapitaal bij overlijden Hebt u (nog) jonge kinderen, dan is de financiële zekerheid voor uw nabestaanden minstens even belangrijk als het bijeensparen van een aanvullend pensioen voor uzelf. Uw pensionering is immers nog erg ver weg. In dat geval raden wij u aan om uw VAPZ-reserve aan te vullen tot een bepaald minimaal kapitaal bij overlijden. De hoogte kan u zelf bepalen. Aanvulling reserve met een vast kapitaal bij overlijden Als uw kinderen op eigen benen staan of als uw pensioenleeftijd dichterbij komt, vindt u het inbouwen van financiële zekerheid voor uw nabestaanden wellicht minder belangrijk. Toch kan een extra kapitaal nuttig zijn. U kan bijvoorbeeld ook een kapitaal voorzien voor uw nabestaanden om uw begrafeniskosten of successierechten te betalen. Wat dacht u bijvoorbeeld van een kapitaal dat wordt berekend in functie van uw VAPZ-bijdrage en van uw leeftijd op het ogenblik dat u het VAPZ-contract afsluit (zie tabel 3)? Uw nabestaanden ontvangen dan een kapitaal dat ongeveer gelijk is aan alle stortingen die u zou gedaan hebben indien u had geleefd tot aan uw pensioen. Voorbeeld: Een zelfstandige van 40 jaar betaalt een VAPZ-bijdrage van euro per jaar. Hij neemt een aanvullende overlijdensverzekering waardoor de reserve van zijn VAPZ-contract wordt aangevuld tot 20 keer zijn jaarlijkse VAPZ-bijdrage. Als hij op 45-jarige leeftijd overlijdt, ontvangen zijn nabestaanden een kapitaal dat gelijk is aan de opgebouwde reserve, aangevuld tot euro (1 600 euro x 20). 13

14 Aftrekbaarheid van de VAPZ-bijdrage: een fiscaal geschenk Eén van de belangrijkste redenen om toe te treden tot het vrij aanvullend pensioen is de fiscale aftrekbaarheid van uw VAPZ-bijdrage. U moet op het deel van uw beroepsinkomen dat u besteedt aan een aanvullend pensioen geen belastingen of sociale bijdragen betalen. Of anders uitgedrukt: als u uw winst op uw gewone bankrekening stort, moet u ze aangeven aan de fiscus; als u uw winst echter in uw VAPZ-spaarverzekering stopt, moet u ze niet aangeven (u kan ze aftrekken van uw beroepsinkomen, hetgeen op hetzelfde neerkomt). U realiseert dus via het VAPZ een besparing aan belastingen en sociale bijdragen. Belastingsbesparing U bespaart via het VAPZ meer belastingen dan via het pensioensparen of het langetermijnsparen. Dit komt omdat u uw VAPZ-bijdrage kan aftrekken van uw beroepsinkomen in uw hoogste belastingschijf. Hierdoor realiseert u een belastingbesparing ten belope van het zgn. marginaal tarief. Deze besparing kan oplopen tot meer dan 50 % (zie tabel 4). Via het langetermijnsparen of het pensioensparen blijft de belastingbesparing beperkt tot 30 %. Bovendien is de maximaal aftrekbare VAPZ-bijdrage ook veel hoger, namelijk 3 027,09 euro voor een gewoon VAPZ of 3 482,82 euro voor een sociaal VAPZ. De juiste fiscale besparing hangt uiteraard af van uw persoonlijke situatie. De maximale premies voor het pensioensparen en het langetermijsparen die voor belastingvermindering in aanmerking komen, bedragen respectievelijk 940 euro en, afhankelijk van uw inkomen, euro. 14

15 Besparing sociale bijdragen U bespaart via het VAPZ ook sociale bijdragen. Uw sociale bijdragen worden immers berekend op uw beroepsinkomen als zelfstandige (vak 12 tot 14 in uw belastingaangifte). Door uw VAPZ-bijdrage af te trekken haalt u dit beroepsinkomen en dus ook uw sociale bijdragen naar omlaag. Let wel: de jaarpremie is maar fiscaal aftrekbaar als u de sociale bijdragen van het betrokken jaar volledig betaald hebt en u geen vrijstelling kreeg van de Commissie voor Vrijstelling. Als u geen vier kwartalen zelfstandige was, bestaat de kans dat de fiscus niet de volledige jaarpremie als aftrekbare kost aanvaardt. Het kan zijn dat de aftrek dan beperkt wordt a rato van het aantal kwartalen verzekeringsplicht. De precieze besparing die u realiseert, hangt af van uw beroepsinkomen (zie tabel 4). Deze bijdragebesparing kan u nooit realiseren via het pensioensparen of het langetermijnsparen (zie tabel 5). Maximaliseren van het fiscaal rendement Betekent dit dat u de andere fiscaal aangemoedigde formules links moet laten liggen? Neen, want u kan de verschillende formules probleemloos combineren en op die manier uw fiscale voordelen maximaliseren. 15

16 Tabel 4: Mogelijke besparing op fiscaal en sociaal vlak Inkomen Fiscaal voordeel (1) Fiscaal voordeel (2) Fiscaal voordeel (3) 0, ,00 26,75 % 0,00 % 26,75 % 8 710, ,00 32,10 % 0,00 % 32,10 % , ,42 42,80 % 0,00 % 42,80 % , ,00 42,80 % 22,67 % 55,77 % , ,00 48,15 % 22,67 % 59,90 % , ,94 53,50 % 22,67 % 64,04 % , ,81 53,50 % 14,59 % 60,28 % , ,50 % 0,00 % 53,50 % (1) Om de fiscale besparing te berekenen hielden we ook rekening met de gemeentebelasting (7 %). (2) De besparing aan sociale bijdragen wordt sinds 2015 gerealiseerd in het jaar zelf. (3) Het totale voordeel is niet gelijk aan de som van het fiscaal en sociaal voordeel. Het sociaal voordeel leidt immers al tot een lager netto-beroepsinkomen, waardoor het fiscaal voordeel vermindert. Het fiscaal voordeel is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Tabel 5: Sociaal VAPZ versus pensioensparen/langetermijnsparen - maximale premie Sociaal VAPZ Pensioensparen/Langetermijnsparen Beroepsinkomen, geïndexeerd , ,67 Maximale premie 3 482, ,00 Besparing belastingen (1) 1 676, ,20 Besparing sociale bijdragen (2) 789,56 Nihil Totale besparing 2 086, ,20 (1) Er werd rekening gehouden met de belastingschalen voor aanslagjaar 2015 (inkomstenjaar 2014) en met een gemeentebelasting van 7 %. (2) De bijdragevermindering wordt sinds 2015 gerealiseerd in het jaar zelf. Het fiscaal voordeel is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. 16

17 Uw VAPZ-kapitaal wordt mild belast In de meeste gevallen wordt het VAPZ- kapitaal mild belast. Dit komt door het samenspel van een aantal factoren. Voor de berekening van de belasting wordt uw kapitaal verminderd met een RIZIV en solidariteitsbijdrage (zie verder) en met een eventuele winstdeelname. Blijft u actief tot aan de wettelijke pensioenleeftijd, dan wordt slechts 80 % van uw kapitaal belast. U moet van het resterende bedrag slechts 5 % aangeven gedurende 10 jaar (te beginnen met het jaar waarin de uitkering plaatsvindt). Als u jonger bent dan 65 jaar op het ogenblik van de uitkering, is de aangiftetermijn 13 jaar, maar dan is het aan te geven percentage van de uitkering lager (dit hangt af van uw precieze leeftijd). U moet dus per jaar slechts een deel van het opgebouwde kapitaal aangeven, samen met uw wettelijk pensioen als zelfstandige. In een doorsnee geval blijft de som van deze bedragen laag genoeg, zodat er weinig belasting verschuldigd is. Dit komt door het samengaan van de belastingvrije schijven en van de belastingvermindering op pensioenen. Zelfstandigen die een zeer hoog VAPZ-kapitaal opbouwen doordat zij gedurende een lange loopbaan een hoge VAPZ-bijdrage betalen, zullen een bepaalde belasting moeten betalen. Maar ook deze blijft beperkt dankzij de gespreide aangifte. Ook zelfstandigen die naast hun wettelijk pensioen en hun VAPZ-kapitaal nog andere inkomsten genieten (eventueel via de echtgenote), zullen in bepaalde gevallen een beperkte belasting moeten betalen. RIZIV-bijdrage Op uw VAPZ-kapitaal (inclusief winstdeelname) wordt een bijdrage van 3,55 % ingehouden, bestemd voor het RIZIV. Geen premietaks Er is op de VAPZ-bijdrage geen premietaks van 2 % verschuldigd. Een leuk extraatje! Solidariteitsbijdrage Sinds 1 januari 2014 wordt ook een solidariteitsbijdrage van maximum 2 % ingehouden op uw VAPZ-kapitaal (inclusief winstdeelname). 17

18 De wet op de aanvullende pensioenen van de zelfstandigen Sinds 1 januari 2004 is de wet op de aanvullende pensioenen voor de zelfstandigen (WAPZ) van kracht. We overlopen graag de belangrijkste elementen voor u. Koppeling tussen de sociale bijdragen en de VAPZ-bijdragen Ook indien uw sociale bijdragen niet betaald zijn, mag u voortaan bijdragen voor uw VAPZ-contract betalen. Maar in dat geval zal de fiscus uw VAPZbijdrage wel verwerpen als aftrekbare beroepskost. Daarom blijft het zeer belangrijk dat u uw sociale bijdragen stipt betaalt. Wij maken de koppeling tussen beide bijdragen zodat u achteraf niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Bovendien berekenen wij uw VAPZ-bijdrage op de fiscaal meest gunstige manier. Goede redenen om uw VAPZ-bijdrage via ons te betalen. Overdracht reserve U mag als zelfstandige uw VAPZ op ieder ogenblik overdragen van de ene verzekeraar naar de andere. U mag kiezen of u de opgebouwde reserve al dan niet meeneemt naar de nieuwe verzekeringsmaatschappij. Er mag geen winstdeelname verloren gaan en de nieuwe verzekeraar mag geen kosten aanrekenen. Wel moet u rekening houden met enkele aspecten zoals een eventuele afkoopvergoeding, de actualisering van de gegarandeerde intrest en het effect op de overlijdensdekking. Uitkering in de vorm van een lijfrente De overlijdensdekking is niet langer verplicht Vroeger was de gehuwde zelfstandige verplicht om een overlijdensdekking op te nemen in zijn VAPZ. Dit hoeft sinds 2004 niet meer. Toch blijft het een aanrader. U kan als zelfstandige uw VAPZ-kapitaal opnemen als een kapitaal of een lijfrente. Om de lijfrente te stimuleren, is de verzekeraar verplicht om u vanaf uw 45ste verjaardag om de vijf jaar mee te delen welke maandelijkse rente u kan verwachten vanaf uw pensioenleeftijd. Meer transparantie De WAPZ verplicht de verzekeraars om regelmatig te communiceren met hun VAPZ-klanten. Zo ontvangt u jaarlijks een pensioenfiche waarin de opgebouwde reserve meegedeeld wordt. 18

19 Waarom kiezen voor Acerta? Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. We zijn marktleider in Vlaanderen en kennen een sterk groeiende aanwezigheid in Brussel en Wallonië. Als full service hr-dienstengroep hebben we alles in huis: vestigingsformaliteiten, sociale zekerheidsdiensten, payrollmanagement, gespecialiseerd juridisch advies, kinderbijslagdiensten, enz. U staat als klant steeds centraal Correcte service Onze permanente zorg gaat uit naar een correct beheer van uw dossier, naar toegankelijke informatie en naar een kwaliteitsvolle dienstverlening. U geniet bij ons van een persoonlijke begeleiding. Innovatieve tools U kan gerust zijn dat wij te allen tijde investeren in onze tools en ondersteuning. Daarbij stellen wij veiligheid, efficiëntie en een gemakkelijk gebruik voorop. Zo staan wij 24/24 voor u klaar. Bereikbaar en snel U bent steeds van harte welkom in onze plaatselijke kantoren. Voor meer informatie kan u steeds terecht in onze kantoren. Een actueel overzicht vindt u terug op onze website ikbenzelfstandige.be. 19

20 V.U.: Paul Roosen, Buro & Design Center - Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel ikbenzelfstandige.be

MIJN AANVULLEND PENSIOEN?

MIJN AANVULLEND PENSIOEN? MIJN AANVULLEND PENSIOEN? Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen 3 Uw vooruitzichten 3 De 4 pijlers

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

Intro: de pensioenspijlers

Intro: de pensioenspijlers Pensioenskapitaal opbouwen Dat zelfstandigen een laag pensioen genieten is alom bekend. We zijn dus in feite verplicht om zelf initiatief te nemen om onze oude dag te kunnen financieren. We onderscheiden

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

Technisch fiscaal dossier

Technisch fiscaal dossier Technisch fiscaal dossier Aanvullende pensioenopbouw voor loontrekkenden Oktober 2011 Fidea, nv met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, RPR 0406.006.069 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING VROEG BEGONNEN IS HALF GEWONNEN We worden overspoeld met sloganeske informatie

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen www.startersservice.be Wij weten waar je aan begint kan u starten sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen NU OOK VOOR vrije beroepen advies StartersGIDS U N I Z O S ta

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

Doe aan pensioensparen

Doe aan pensioensparen Gezond bankieren Gezond bankieren. Wat betekent dat voor Argenta? Dat u niet of nauwelijks betaalt voor uw dagelijks betalingsverkeer. Dat is voor ons een evidentie. En dat u voor uw bankzaken kunt rekenen

Nadere informatie

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging VIVIUM Top-Hat Plus Plan Het product De risico s De kosten De opbrengst Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging U kent het belang van sparen voor uw pensioen.

Nadere informatie

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET ZO DOE JE HET 1. WAT IS PENSIOENSPAREN? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de personenbelasting.

Nadere informatie

Startersgids Kinesitherapeut p. 1. Startersgids Kinesitherapeut

Startersgids Kinesitherapeut p. 1. Startersgids Kinesitherapeut Startersgids Kinesitherapeut p. 1 Startersgids Kinesitherapeut Startersgids Kinesitherapeut INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Starten als kinesitherapeut?... 6 Erkenning... 7 Procedure

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG

Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG Startersgids Paramedicus Psycholoog p. 1 Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 6 Wat is een paramedisch beroep?... 7 Paramedische

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN!

STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN! UW FINANCIEEL PLAN STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN! Financieel geluk of financiële gemoedsrust kent veel vormen. Een appeltje voor de dorst, een regelmatig en behoorlijk inkomen,

Nadere informatie

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen.

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Praktische handleiding voor de startende zelfstandige Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Ik lag nachtenlang wakker voor ik besliste om mijn eigen bloemenwinkel te starten. De medewerker van Xerius stelde

Nadere informatie

Sparen en beleggen. Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan

Sparen en beleggen. Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan Sparen en beleggen Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan Inleiding Iedereen wil de grootst mogelijke opbrengst voor zijn spaargeld en voor zijn beleggingen. Mensen verschillen evenwel,

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

Homologatie diploma tandarts

Homologatie diploma tandarts Homologatie diploma tandarts De uitoefening van het beroep en het dragen van de beroepstitel zijn beschermd. Om in België het beroep van tandarts te beoefenen, moet men houder zijn van het diploma van

Nadere informatie

De verzekering bij uw hypotheeklening

De verzekering bij uw hypotheeklening De verzekering bij uw hypotheeklening Het is verre van gemakkelijk om een goed contract te kiezen voor de schuldsaldoverzekering die u hoogstwaarschijnlijk als garantie voor uw hypotheeklening zult moeten

Nadere informatie

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering.

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering. Uitgave van KBC Bank & Verzekering September 2008 E-BEHEER... v o o r h e t b e h e e r v a n u w p e r s o o n l i j k e n f a m i l i a a l v e r m o g e n & Strategie Accenten E-beheer van uw vermogen

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

KBC-Woongids. Editie 2014

KBC-Woongids. Editie 2014 KBC-Woongids Editie 2014 3 KBC Bank & Verzekering KBC Bank & Verzekering Koestert u koop-, bouw- of renovatieplannen? Dan komt deze KBC-Woongids u ongetwijfeld goed van pas. Hij staat niet alleen boordevol

Nadere informatie

Startersgids HORECA. Startersgids Horeca p. 1

Startersgids HORECA. Startersgids Horeca p. 1 Startersgids HORECA Startersgids Horeca p. 1 Startersgids HORECA INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 DE VESTIGINGSWET 5 HOE INSCHRIJVEN? 5 ACTIVITEITEN DIE ONDER DE VESTIGINGSWET VALLEN 5 VRIJGESTELDE

Nadere informatie

Die verzekering bij uw lening...

Die verzekering bij uw lening... 20 Budget&Recht 227 - maart/april 2013 Er zijn twee grote nieuwigheden. Mannen mag men niet langer méér laten betalen dan vrouwen met hetzelfde profiel. En AFI ESCA, een vrij nieuwe speler op de Belgische

Nadere informatie

Nieuwskrant. INHOUD (Nieuwskrant nr 10)

Nieuwskrant. INHOUD (Nieuwskrant nr 10) Nieuwskrant INHOUD (Nieuwskrant nr 10) Dipecount: Inleiding 1-2 2014 vs 2015 3 Data mining 3-4 De woonbonus 4-5 Bedrijfskredieten herzien? 5 Deltaworx : het uitzendbureau voor studenten 6 De bezoldigingstheorie

Nadere informatie