Laboratorium-monitoring van antistollingsmedicatie VAKB symposium - 7 juni 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Laboratorium-monitoring van antistollingsmedicatie VAKB symposium - 7 juni 2005"

Transcriptie

1 Laboratorium-monitoring van antistollingsmedicatie VAKB symposium - 7 juni 2005 Els Bailleul O.L.V.Ziekenhuis Aalst

2 Inleiding Rationale voor monitoring van medicatie: aanpassen dosering i.f.v. efficiëntie veiligheid Rationale voor monitoring van antistollingsmedicatie hangt af van type drug context van gebruik

3 o.a. Individuele dosis-aanpassing Inleiding bv. VKA, UFH Bevestiging van aanpassing dosis vóór electieve of semi-urgente chirurgie bv. VKA Identificatie van slechte responders bv. op bloedplaatjesfunctie-remmers Drug accumulatie bv. nierlijden Screening majeure nevenwerkingen bv. bloeding door cytopenie

4 Overzicht gangbare antistollingsmedicatie Vitamine K antagonisten Heparine en andere polysacchariden Directe trombine inhibitoren Bloedplaatjesfunctie remmers

5 Vitamine K antagonisten > 50 jaar in gebruik Westerse wereld: 1 % van bevolking Indicaties : primaire of secundaire preventie van VTE (o.a. bij hartkleppen, VKF, ) preventie van MI, CVA

6 Vitamine K antagonisten: werking inhibitie γ-carboxylatie van N-terminaal glutaminezuur van FII, FVII, FIX, FX, proteine C en S Ansell, J. et al. Chest 2004;126:204S-233S

7 Vitamine K antagonisten

8 VKA preparaten Product Generische naam Tablet dosis T1/2 Marcoumar Phenprocoumon 3 mg h Marevan Warfarin sodium 5 mg h Sintrom Acenocoumarol 4 mg/1mg 8-11 h

9 Rationale voor monitoring VKA

10 Rationale voor monitoring VKA Nauw therapeutisch venster

11 Rationale voor monitoring VKA Nauw therapeutisch venster Respons: individueel variabel - genetisch - resistentie - verminderde afbraak - GI absorptie, binding aan albumine, leverfunctie, leeftijd,...

12 Rationale voor monitoring VKA Nauw therapeutisch venster Respons: individueel variabel Interferentie Dieet : vitamine K inname (groenten, supplementen), alcohol Potentialiserende of inhiberende medicatie

13 Rationale voor monitoring VKA Nauw therapeutisch venster Respons: individueel variabel Interferentie Misverstanden Monitoring en strict management nodig

14 Monitoring VKA PT Sec % Ratio INR

15 Monitoring VKA 50 : +/ % PT 77 : WHO : IRP ISI voor elk reagens adhv serie van stabiel geanticoaguleerden (60) en normalen (20) met manuele tilttechniek (PT sec patiënt/normaal gemiddelde PT sec) ISI = INR

16 Vitamine K antagonisten Consensus : gevoelig PT reagens met lage ISI (<1.7) Therapeutische range : INR 2-3 LA (?) en mechanische klep : INR 3-4 Bloedingsrisico stijgt wanneer INR > 5

17 Opmerkingen Respons op FVII van verschillende tromboplastines = variabel slechte interlabo precisie in begin van therapie schommelingen met preparaat met korte t1/2 PT INR niet bruikbaar indien basis PT verlengd bv. LA, factor-deficiëntie monitoring FX of FII levels of chromogene test voor FX Thrombotest

18 Tromboplastine van runderhersenen + geadsorbeerd runderplasma: vit K afhankelijke factoren verwijderd + FV + fibrinogeen Thrombotest Gevoelig voor FII, FVII, FX PIVKA s heparine Geen omrekening van de PT!

19 Standardisatie PT INR CV van INR in interlabo QC WIV 02/2004 (241 labo s) Mediaan range CV (%)

20 Standardisatie PT INR 1. Precisie van ISI =? : 1. vergelijking tussen IRP en tromboplastines met manuele methode 2. ISI ook instrument afhankelijk 3. ISI calibratie met plasma s in 3,2 % (0,109M) Na citraat 2. Bepalen normale waarde : bij elke lotverandering van tromboplastine noodzakelijk 3. Preanalytisch 1. vulling citraatstalen 2. transport stalen % vs. 3.8% citraat

21 Lokaal ISI calibreren WHO: voor meeste labo s niet haalbaar ISTH/SSC: gecertifieerde plasma s Lokale ISI calibratie (modificatie van WHO-methode) directe INR calibratie QC Van Den Besselaar AMHP et al. Guidelines on preparation, certification, and use of certified plasmas for ISI calibration an INR determination Thromb haemost (2):

22 Frequentie van monitoring in opstartfase: na 3-4d 2x/week tot stabiel frequentie monitoring (1w - max. 12w) (BMJ 2003; 326: ) afhankelijk van individuele factoren gebruikte preparaat Phenprocoumon vs. Acenocoumarol: (Thromb Haemost. 2003; 90:260-6) 15 % minder controles nodig 50% t.o.v. 43 % TTR

23 Onderbreking VKA invasieve ingrepen veilig vanaf INR <1.7 procedure ofwel 2-7d. vóór ingreep VKA stoppen ofwel 2-3d. stoppen + toediening vitamine K p.o. LMWH tot 5-tal dagen na herstarten VKA tijdstip VKA herstarten i.f.v. bloedingsrisico

24 warfarin patients - average time in INR range 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% TTR 66% 56% 24% 17% 7% 3% SPORTIF III, ACC 2003 Matchar D et al. Am J Med % 11% 2% 2% 1% 1% <1,5 1,5-1,9 2,0-3,0 3,1-4,0 4,1-5,0 >5,0

25 Pogingen tot verbetering Antistollingsklinieken POCT Software voor dosis-aanpassing (DAWN AC; PARMA IL) ISMAA(P): België:

26 Optimale duur OAT bij VTE: rol voor D-dimeren? 369 patiënten na 1e episode VTE - 21 m. follow-up Palareti G. et al. Risk of venous thromboembolism recurrence: high negative predictive value of D-dimer performed after oral anticoagulation is stopped.thromb Haemost. 2002; 87: 7-12

27 Monitoring VKA = goede boekhouding

28 Heparine en familie Heparine (UFH) LMWH Heparan/dermatansulfaat: Danaparoid (Orgaran ) Synthetische oligosacchariden Fondaparinux (Arixtra ) Idraparinux

29 UFH en LMWH

30 UFH > 90 jaar geleden ontdekt indicaties: preventie en therapie VTE therapie acute coronaire incidenten artificiële trombogene oppervlakken bv. dialyse, hart-longmachines

31 Rationale voor monitoring UFH 1/3 bindt aan AT bindt aan plasmaproteines, endotheel, macrofagen heparine clearance: via endotheel en macrofagen renaal intensiteit en duur van effect disproportioneel met dosis rationale voor monitoring!

32 Monitoring UFH aptt ACT anti-fxa activiteit

33 aptt Goedkoop, simpel, relatief snel, geautomatiseerd Dosis-effect = exponentieel aptt meten 6h na bolus verschillende x/d tot stabiel 1x/d Niet bruikbaar indien basis aptt verlengd Bv. LA, factor-deficiëntie heparine-resistentie FVIII, AT

34 aptt 1970s: x gemiddelde normale waarde MAAR: geen standardisatie! : therapeutische range te bepalen in ieder labo voor iedere reagens/toestel combinatie adhv vergelijking aptt met anti-fxa activiteit IU/mL anti-fxa activiteit voor R/ VTE?-0.6 IU/mL anti-fxa activiteit voor coronaire indicaties

35 J. Hirsch et al. Heparin and Low-molecular-Weight Heparin Seventh ACCP Conference on Antithrombotic an thrombolytic Therapy. CHEST 2004; 126:188S-203S

36 Verschillende reagens/toestel Verdunningsreeks heparine : anti-fxa activiteit vs. aptt verlenging combinaties Therapeutische range klassieke heparine : - Actin FSL op Sysmex CA1500 : sec (aptt ratio 2-3) - Synthasil op Sysmex CA6000 : sec (aptt ratio 3.5-5) aptt (sec) ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 anti-fxa activiteit (U/mL) aptt CA1500 Actin FSL apttca6000 SynthasIL

37 Verschillende lotnummers Heparin Sensitivity / BCS aptt (s) 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Actin FSL Actin FSL Actin FSL Actin FSL (impr.) A 0,0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 [Heparin] (u/ml)

38 Opmerkingen Haalbaar voor ieder labo? Anti-FIIa? Pre-analytische variabelen kritisch! NaCitraat-plasma : binnen 2h gecentrifugeerd cfr. PF4

39 1980s Indicaties : Therapie en preventie VTE Therapie acute coronaire incidenten LMWH Meerderheid patiënten : geen monitoring Weinig aspecifieke binding: voorspelbaar antistollings-effect (zeldz.) studies : geen voordeel bij monitoring Aanpassing dosis adhv trombotisch risico en lichaamsgewicht

40 Problemen bij : Accumulatie : creatinine clearance < 30mL/min geen lineaire relatie tussen totaal lichaamsgewicht en intravasculair volume: bv. >120kg, <50 kg, kinderen, zwangerschap,... anti-fxa activiteit meten 4h na LMWH toediening profylactische range : U/mL anti-fxa activiteit therapeutische range : U/mL anti-fxa activiteit accumulatie: vlak vóór volgende LMWH toediening: 0.3 U/mL anti-fxa activiteit LMWH

41 Standardisatie calibratie: bron voor LMWH/UFH/polysaccharides gecalibreerd tegen internationale standaard Anti-FXa activiteit chromogene assay LMWHs: anti-fiia activiteit? Timing en target range dezelfde voor toediening 1x/d en 2x/d? alle LMWH s?

42 LMWH Tinzaparine Innohep Dalteparine Fragmin Enoxaparine Clexane Nadroparine Fraxiparine Fraxodi a-fxa/a-fiia

43 Danaparoid (Orgaran ) Mengsel van heparan, dermatan en chondroitine sulfaat Anti-FXa act./anti-fiia act. = 28/1 Indicaties: Preventie VTE na OP HIT Monitoring: Niet bij preventie Wel indien nierlijden (na 3-4 d. anti-fxa act. 0.4 U/mL) Therapeutisch : U/mL anti-fxa activiteit

44 Fondaparinux (Arixtra ) Synthetisch pentasaccharide Selectief, indirect, AT-afhankelijke, FXa-inhibitor Indicatie : Preventie VTE na orthopedische chirurgie Geen monitoring Lage individuele variabiliteit CAVE renale functie : evaluatie voor START Indien nierlijden : alternatieve behandeling

45 Preventie HIT II UFH LMWH (lagere incidentie) Danaparoid (zeldzaam) Fondaparinux : Geen symptomatische HIT zelfde incidentie Ab s als LMWH Kruisreactie Ab s Bp telling op alternerende dagen in 1e 3 weken voor alle heparines en polysaccharides

46 Samenvatting monitoring heparines aptt /ACT UFH therapeutische dosis Anti-FXa activiteit Bij accumulatie/extreem lichaamsgewicht LMWH heparine-resistentie Danaparoid : bij nierlijden en therapeutische dosis Nierfunctie LMWH Danaparoid Fondaparinux bp-telling: 1e 3 weken op alternerende dagen

47 Directe trombine (FIIa) inhibitoren

48 Directe trombine inhibitoren rhirudine : in Europa goedgekeurd voor : Preventie in orthopedische chirurgie (desirudin, Revasc ) HIT (lepirudin, Refludan ) Monitoring met aptt Screening accumulatie bij nierinsufficiëntie Dosis aanpassing in cardiale chirugie (?)

49 Limitatie aptt Groot verschil in respons afhankelijk van Reagens Methode aptt bruikbaar bij preventieve dosis (0,15-0,30 µg/ml) aptt minder bruikbaar bij therapeutische dosis (1 µg/ml) aptt faalt om overdosis te detecteren

50 Directe trombine inhibitoren Verdunningsreeks hirudine : hirudine concentratie vs. verlening aptt aptt in sec ,5 1 1,5 2 2,5 3 SynthasIL CA6000 Actin FSL CA1500 hirudine concentratie (µg/ml) Profylactische range ( µg/ml) : Actin FSL CA1500 : sec Synthasil CA6000 : sec Therapeutische range (± 1µg/mL)/aPTT ratio Actin FSL CA1500 : sec Synthasil CA6000 : sec

51 Effect of Hirudin on Clotting times clotting time ratio prevention 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 treatment Hirudin concentration (ug/ml) PT TT aptt ECT CABG Arnout, KULeuven 2001

52 ECT selectief meten van trombine-inhibitie minder gevoelig voor lage hirudine levels ECT verlengd door: Laag fibrinogeen (<1.5 g/l) FII < 50% (o.a. VKA)

53 Bloedplaatjesfunctieremmers Aspirine Clopidogrel (Plavix ) Ticlopidine (Ticlid ) IV GpIIbIIIa antagonisten (Abciximab, eptifibatide, tirofiban)

54 Bloedplaatjesfunctie-remmers Tests Globale plaatjesfunctie tests Bloedingstijd Platelet Function Analyser (PFA100 ) = in vitro bloedingstijd Specifieke test van de target optische bloedplaatjesaggregatie

55 Bloedingstijd ~ alle bloedplaatjesfunctie-remmers Invasief Operator-afhankelijk Slecht reproduceerbaar Niet gevoelig genoeg voor aspirine Sterk verlengd bij potente nieuwe inhibitoren klinische relevantie?

56 PFA-100 Test Principle PFA-100 Epinephrine or ADP - 40 mbar aperture 150µm Membrane collagen vwf erythrocyte platelet FLOW capillary 200µm To: Poujol, Nurden, Paponneau, et al.

57 PFA-100 Aspirine : verlengt CT van C/EPI (niet C/ADP) Niet gevoelig voor Ticlopidine en Clopidogrel GPIIbIIIa antagonisten (in overdosis) : verlengen CT sterk klinische relevantie?

58 optische bloedplaatjes aggregatie normaal Aspirine- en clopidogrel-effect

59 Optische bloedplaatjesaggregatie Relatief specifiek (afh. van gebruikte agonist) standardisatie? afhankelijk van: bp-agonist Type aggregometer Instellingen Afhankelijk van bp-aantal Arbeidsintensief Uitrusting duur Klinische relevantie?

60 Bloedplaatjesfunctie-remmers Preventie van neveneffecten Bloeding : Vóór chirurgische ingreep: 5 dagen stoppen!!! Cytopenie : Monitoring celtelling bij thienopyridines en GPIIbIIIa antagonisten Ticlopidine : 2 % : neutropenie, trombocytopenie, aplastische anemie, TTP GPIIbIIIa antagonisten : <2% ernstige trombopenie in eerste 24h, geassocieerd met bloeding Frequent pseudotrombopenie!

61 Samengevat Labo-monitoring voor : VKA UFH Hirudine/LMWH/Nieuwe drugs: specifieke situaties Probleem : standardisatie!

62 Ideale antistollingsmedicatie Voorspelbaar effect breed therapeutisch bereik: beperkt bloedingsrisico oraal en parenteraal toedienbaar effect snel omkeerbaar goedkoop geen monitoring noodzakelijk!

Richtlijn Antistolling met laagmoleculairgewicht heparines (LMWH) bij nierinsufficiëntie

Richtlijn Antistolling met laagmoleculairgewicht heparines (LMWH) bij nierinsufficiëntie Richtlijn Antistolling met laagmoleculairgewicht heparines (LMWH) bij nierinsufficiëntie mei 2012 Verantwoordelijk voor de richtlijn: Kwaliteitscommissie NfN Contact: ATM Jorna, secretaris kwaliteitscommissie,

Nadere informatie

Richtlijn Antistolling bij hemodialyse

Richtlijn Antistolling bij hemodialyse Richtlijn Antistolling bij hemodialyse Namens de kwaliteitscommissie verantwoordelijk voor de richtlijn: dr BC van Jaarsveld, b.jaarsveld@vumc.nl De richtlijn bevat aanbevelingen van algemene aard. Het

Nadere informatie

De kunst van het doseren

De kunst van het doseren De kunst van het doseren Richtlijn, leidraad en informatie voor het doseren van vitamine K-antagonisten De state-of-the-art voor de antistollingsbehandeling met VKA s in Nederland. Voorschoten, mei 2010

Nadere informatie

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de secundaire preventie van CVA, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2010.

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de secundaire preventie van CVA, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2010. Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de secundaire preventie van CVA, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2010. Secundaire preventie van cerebrovasculaire accidenten Zoekdatum

Nadere informatie

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van hemofilie en aanverwante hemostasestoornissen

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van hemofilie en aanverwante hemostasestoornissen Richtlijn Diagnostiek en behandeling van hemofilie en aanverwante hemostasestoornissen Colofon Richtlijn Diagnostiek en behandeling van hemofilie en aanverwante hemostasestoornissen ISBN: 978-90-8523-195-0

Nadere informatie

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de aanpak van stabiele angor, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2008.

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de aanpak van stabiele angor, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2008. Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de aanpak van stabiele angor, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2008. Aanpak van stabiele angor Zoekdatum tot 1 april 2014 Medicamenteuze

Nadere informatie

CAT Critically Appraised Topic

CAT Critically Appraised Topic CAT Critically Appraised Topic Kwaliteitssysteem FOR-003E Dosage van piperaciline-tazobactam (Tazocin ) en meropenem (Meronem ) in het plasma van kritisch zieke patiënten na bolustoediening: Zinvol? Author:

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR ASSISTENTEN OP DE AFDELING MEDISCHE INTENSIEVE GENEESKUNDE MIG

HANDBOEK VOOR ASSISTENTEN OP DE AFDELING MEDISCHE INTENSIEVE GENEESKUNDE MIG HANDBOEK VOOR ASSISTENTEN OP DE AFDELING MEDISCHE INTENSIEVE GENEESKUNDE MIG Januari 2005 INLEIDING...4 ANALGESIE, SEDATIE, EN PARALYSE...5 Sedativa en anesthetica...5 Narcotica / analgetica...6 Paralyse...7

Nadere informatie

Nanobodies. inspired by nature

Nanobodies. inspired by nature Nanobodies inspired by nature JA ARVERSL AG 2010 Inhoud 01 Inleiding 02 03 Brief aan de Aandeelhouders 05 Hoogtepunten van 2010 02 De Nanobody-product motor 06 07 Producten in de kliniek 17 Pre-klinische

Nadere informatie

Een tablet Aciclovir Kela 5 x daags met tussenpozen van 4 uur, waarbij de nachtdosis komt te vervallen.

Een tablet Aciclovir Kela 5 x daags met tussenpozen van 4 uur, waarbij de nachtdosis komt te vervallen. (KELA PHARMA) 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Aciclovir Kela 200 mg tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Aciclovir 200 mg Voor een volledige lijst van de hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

Nadere informatie

Chronische nierschade

Chronische nierschade Chronische nierschade A a n d a c h t s p u n t e n v o o r c l i n i c i 2 Chronische nierschade Chronische nierschade 3 Inleiding: Waarom deze brochure? 5 Methoden om de nierfunctie te berekenen 6 Chronisch

Nadere informatie

Oplossingen: Examenvragen Farmaceutische geneeskunde

Oplossingen: Examenvragen Farmaceutische geneeskunde Kathelijne Szekér 1 ste master BMW Oplossingen: Examenvragen Farmaceutische geneeskunde Prof. Dr. J de Hoon Academiejaar 2009-2010 1. Geef een schematisch stapsgewijs overzicht van het drug discovery proces.

Nadere informatie

Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE

Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE 0540.2014096408 Zorginstituut Nederland Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen

Nadere informatie

De waarde van trombosediensten in Nederland

De waarde van trombosediensten in Nederland De waarde van trombosediensten in Nederland Position paper Mei 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Inleiding 8 2. Trombosepatiënten in Nederland 10 3. Antistollingsbehandelingen in Nederland 15 4. Resultaten

Nadere informatie

FOCUS ON LEGS. Dr. M.J.M. Diekman

FOCUS ON LEGS. Dr. M.J.M. Diekman FOCUS ON LEGS Dr. M.J.M. Diekman FOCUS ON LEGS Dr. M.J.M. Diekman Colofon Productie & regie: Ingrid van Houten Lay-out & omslag: Ivonne Hermens Druk: Met dank aan alle patiënten voor hun toestemming om

Nadere informatie

Perioperatieve bloedingen en de rol van thromboelastografie Hugo ten Cate, afdeling Interne geneeskunde, MUMC+ en CARIM, Maastricht

Perioperatieve bloedingen en de rol van thromboelastografie Hugo ten Cate, afdeling Interne geneeskunde, MUMC+ en CARIM, Maastricht Perioperatieve bloedingen en de rol van thromboelastografie Hugo ten Cate, afdeling Interne geneeskunde, MUMC+ en CARIM, Maastricht Patiënten ouder en zieker Complexere operaties Kritische hematocriet

Nadere informatie

LITERATUURONDERZOEK: DE INVLOED VAN ANEMIE OP VRUCHTBAARHEID EN VROEGE ZWANGERSCHAP.

LITERATUURONDERZOEK: DE INVLOED VAN ANEMIE OP VRUCHTBAARHEID EN VROEGE ZWANGERSCHAP. Academiejaar 2009-2010 LITERATUURONDERZOEK: DE INVLOED VAN ANEMIE OP VRUCHTBAARHEID EN VROEGE ZWANGERSCHAP. Stern BOSSIER Promotor: Prof. Dr. Petra De Sutter Scriptie voorgedragen in de 2 de Master in

Nadere informatie

Workshop Bloedstollings apparaat

Workshop Bloedstollings apparaat Workshop Bloedstollings apparaat ASZ Dordrecht Zaterdag 13 december 2014 Wibo van Run Key Account Manager The Nederlands & België page 2 Rondom Bloedmanagement Bij bloedtransfusies staat de veiligheid

Nadere informatie

December 2010, Vol. 17, Nummer 4. Nederlands Tijdschrift voor. rthopaedie. Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging

December 2010, Vol. 17, Nummer 4. Nederlands Tijdschrift voor. rthopaedie. Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging December 2010, Vol., Nummer 4 rthopaedie Nederlands Tijdschrift voor Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging The Advantages of a Pre-Total Knee Arthroplasty by Zimmer Compatibility

Nadere informatie

Richtlijn Diagnostiek, Preventie en Behandeling van Veneuze Trombo-embolie en Secundaire Preventie Arteriële Trombose

Richtlijn Diagnostiek, Preventie en Behandeling van Veneuze Trombo-embolie en Secundaire Preventie Arteriële Trombose Richtlijn Diagnostiek, Preventie en Behandeling van Veneuze Trombo-embolie en Secundaire Preventie Arteriële Trombose MANDATERENDE VERENIGINGEN: Nederlandsche Internisten Vereeniging Nederlandse Orthopaedische

Nadere informatie

HEMOCHRON Jr. Signature+ Whole Blood Microcoagulation System microcoagulatiesysteem voor volbloed

HEMOCHRON Jr. Signature+ Whole Blood Microcoagulation System microcoagulatiesysteem voor volbloed HEMOCHRON Jr. Signature+ Whole Blood Microcoagulation System microcoagulatiesysteem voor volbloed Bedieningshandleiding Nederlands INHOUDSOPGAVE BEOOGD GEBRUIK...2 SAMENVATTING EN UITLEG...2 PRINCIPES

Nadere informatie

De behandeling van AL-amyloïdose in Nederland anno 2013

De behandeling van AL-amyloïdose in Nederland anno 2013 De behandeling van AL-amyloïdose in Nederland anno 2013 Adviezen van de HOVON-werkgroep Multipel Myeloom The treatment of AL amyloidosis in the Netherlands in 2013 M.C. Minnema, B.P.C. Hazenberg, A. Croockewit,

Nadere informatie

1/05/2011. Algemene principes van nutritioneel management. Bepalen voedingsstatus

1/05/2011. Algemene principes van nutritioneel management. Bepalen voedingsstatus Algemene principes van nutritioneel management Dr. J. Nollet Intensieve Zorg, MICU UZ Gent 30 april 2011 Algemene principes van nutritioneel management Bepalen voedingsstatus: biochemische parameters/anthropometrie

Nadere informatie

Behandeling en Diagnostiek van Membraneuze Nefropathie: de vertaling van de KDIGO richtlijnen naar de praktijk

Behandeling en Diagnostiek van Membraneuze Nefropathie: de vertaling van de KDIGO richtlijnen naar de praktijk Behandeling en Diagnostiek van Membraneuze Nefropathie: de vertaling van de KDIGO richtlijnen naar de praktijk Nederlandse federatie voor Nefrologie november 2013 De richtlijn bevat aanbevelingen van algemene

Nadere informatie

Migraine Contact. Officiële tijdschrift van de Belgian Headache Society Zesmaandelijks tijdschrift Nr. 2 - januari 2002 Afgiftekantoor Brussel X

Migraine Contact. Officiële tijdschrift van de Belgian Headache Society Zesmaandelijks tijdschrift Nr. 2 - januari 2002 Afgiftekantoor Brussel X Migraine Contact 2 Officiële tijdschrift van de Belgian Headache Society Zesmaandelijks tijdschrift Nr. 2 - januari 2002 Afgiftekantoor Brussel X De Meta-analyse van de orale triptans is er eindelijk Laattijdig

Nadere informatie

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de medicamenteuze aanpak van osteoporose, gevolgd door de Transparantiefiche van juli 2008.

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de medicamenteuze aanpak van osteoporose, gevolgd door de Transparantiefiche van juli 2008. Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de medicamenteuze aanpak van osteoporose, gevolgd door de Transparantiefiche van juli 2008. Osteoporose Publicatiedatum tot 1 maart 2014 Medicamenteuze

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn. Cardiovasculair risicomanagement 2006

Multidisciplinaire richtlijn. Cardiovasculair risicomanagement 2006 Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006 Colofon Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006 ISBN-10: 90-8523-131-0 ISBN-13: 978-90-8523-131-8 2006, Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Richtlijn Detox. Verantwoord ontgiften door ambulante of. intramurale detoxificatie

Richtlijn Detox. Verantwoord ontgiften door ambulante of. intramurale detoxificatie Richtlijn Detox Verantwoord ontgiften door ambulante of intramurale detoxificatie 2 Richtlijn Detox > Verantwoord ontgiften door ambulante of intramurale detoxificatie Voorwoord Voor u ligt de richtlijn

Nadere informatie

MEDICATIE BIJ ADHD: EEN ANALYSE VAN KLASSIEK GEBRUIKTE STIMULANTIA EN ATOMOXETINE

MEDICATIE BIJ ADHD: EEN ANALYSE VAN KLASSIEK GEBRUIKTE STIMULANTIA EN ATOMOXETINE FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2010-2011 MEDICATIE BIJ ADHD: EEN ANALYSE VAN KLASSIEK GEBRUIKTE STIMULANTIA EN ATOMOXETINE Steffen WESTELINCK Promotor: Prof. Dr. Romain

Nadere informatie