Gehanteerde uitgangspunten Ingangsdatum 1 januari 2002

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gehanteerde uitgangspunten Ingangsdatum 1 januari 2002"

Transcriptie

1 De heer T.E.S.T van de Compensatie Treurstraat GH Kralingen, 13 november 2014 Geachte heer van de Compensatie, U wilt een goed inzicht in uw beleggingsverzekering van Toekomst Leven, want deze verzekering is heel belangrijk voor u. Immers, u wilt er uw hypotheek mee aflossen. Daarom hebben wij deze verzekering voor u geanalyseerd. De resultaten treft u in dit rapport aan. Gehanteerde uitgangspunten Ingangsdatum 1 januari 2002 Looptijd 35,00 jaar Daarmee eindigt de polis op 31 december 2036 De jaarpremie bedraagt 4.691,00 Extra stortingen - Oorspronkelijke prognosekapitaal (op basis van een prognoserendement van 8,00%) Overlijdensrisicodekking Poliswaarde per berekeningsdatum Prognosekapitaal (o.b.v. reeds behaald rendement van -6,28% en vanaf 2010 een prognoserendement van 6,00% ) Inhoudingen, kosten en verzekeringen, berekeningsjaar: 2010/2011 Door uw verzekeraar worden diverse bedragen ingehouden, zoals kosten voor marketing, verkoop en administratie, beleggingsfondsen, de beloning voor de adviseur en eventuele premies van aanvullende verzekeringen zoals een overlijdensrisicoverzekering en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. De hieronder genoemde kosten kunnen afwijken van de inhoudingen die de verzekeraar opgeeft. Premie overlijdensrisicoverzekering 871,70 Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering - Kosten verzekeringsmaatschappij 1.421,33 Aan- en verkoopkosten en TER (kosten vermogensbeheer) 210,17 Kosten bemiddelaar of verzekeringsadviseur - Totale kosten en premies ORV en AO 2.503,20 Uw betalingen U heeft al betaald U gaat nog betalen U betaalt in totaal dus Uw daadwerkelijk investering in kapitaalopbouw Deze zal, na aftrek van inhoudingen, kosten en verzekeringen, over de gehele looptijd zijn. Totaal door u betaalde kosten en premies voor o.a. overlijdensrisicoverzekering De totaal door u betaalde kosten en premies voor o.a. ORV bedragen over de gehele looptijd. In dit bedrag zijn de kosten voor vermogensbeheer niet opgenomen, de zogenaamde TER (Total Expense Ratio). Deze kosten voor de beleggingsfondsen bedragen en worden verrekend met het opgebouwd vermogen. DISCLAIMER De BPC-software is generieke software. Deze analyse is door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vervaardigd op basis vande ons bekende gegevens. Wij streven ernaar u zo goed mogelijk te informeren over uw beleggingsverzekering. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen van de getoonde gegevens met die van de verzekeraar en de gevolgen daarvan voor de juistheid van deze analyse. Deze analyse maakt indien nodig gebruik van zorgvuldig berekende en beredeneerde aannames Copyright Beleggingspolischeck Pagina 1 van 6 Rapportdatum: : 20:50 uur

2 Compensatie? Met consumentenorganisaties zijn maximumkosten voor beleggingsverzekeringen afgesproken. Is uw eindkapitaal lager dan dit met toepassing van deze kosten zou zijn, dan krijgt u een compensatie. Dit is in uw polis niet het geval; u ontvangt daarom geen compensatie. Volgend jaar krijgt u een nieuwe opgaaf. Welk kapitaal kunt u verwachten? Uitgaande van de huidige poliswaarde kunt u de volgende eindkapitalen verwachten als de rendementen vanaf nu elk jaar gehaald worden. Het tot nu toe gerealiseerde rendement is -6,28%. Rendement* vanaf nu -6,28% 4,00% 6,00% 8,00% Prognosekapitaal Nieuw berekend Eindkapitaal Compensatie - Tekort * Brutorendement: vóór aftrek van de kosten van de beleggingsfondsen. Rekenvoorbeeld: als u het tekort van ,50 wilt wegwerken, zou u bij een nettorendement van 2,00%, jaarlijks 7.540,56 méér moeten betalen, dan u nu betaalt. K1-Huidige kostenberekening K2-Normberekening ; 34% ; ; 30% 8% ; 28% Kosten Premies bijverbanden (ORV/PVI) Derving rendement Netto op einddatum K ; 23% ; 14% ; 37% ; 26% Wat te doen? Niets doen is geen optie! U wilt immers toch nog uw doelen bereiken! Daarvoor moet u nú actie ondernemen, maar wel op basis van deskundig advies. Er moet immers aan veel zaken aandacht worden besteed: belastingen, de nieuwe, betere producten, aanpassing van de huidige verzekering en uw huidige persoonlijke situatie. Hierin zijn wij gespecialiseerd. In een persoonlijk gesprek bieden wij u concreet en passend advies voor de beste oplossing. Met vriendelijke groet, Bijlagen: Informatieblad Compensatieregelingen beleggingsverzekeringen Informatieblad Compensatie volgens uitspraak rechter Copyright Beleggingspolischeck Pagina 2 van 6 Rapportdatum: : 20:50 uur

3 Informatieblad Compensatie volgens uitspraak rechter Een bijzondere situatie Een verzekeraar is onlangs door een rechtbank veroordeeld tot de betaling van een forse compensatie aan een klant met een beleggingspolis. De rechter oordeelde dat er sprake was van dwaling ten aanzien van het hefboomeffect en het prognoserendement. Dat leggen we graag even uit. Dwaling Er is sprake van dwaling als de klant door handelen of nalaten van de verzekeraar een verkeerde voorstelling van zaken heeft. Had hij wel een goed beeld gehad, dan had hij de polis niet of tegen andere voorwaarden gesloten. Hefboomeffect Veel polissen hebben een verzekeringselement dat bij overlijden het verschil tussen opgebouwd kapitaal en het gewenste eindkapitaal uitkeert. De premie hiervoor wordt gehaald uit de ingelegde totale premie (uw jaar- of maandpremie) of uit het opgebouwde vermogen. Is het opgebouwde kapitaal door tegenvallende beleggingsresultaten lager dan verwacht, dan is het verschil met het gewenste eindkapitaal ook groter. Daardoor is ook de premie voor de overlijdensrisicodekking hoger: het zogenaamde 'hefboomeffect'. De klant was hiervan niet op de hoogte. Prognoserendement In deze zaak kon volgens de verzekeraar het eindkapitaal behaald worden met een rendement van 9%. Maar omdat er nog kosten werden ingehouden was dit rendement van 9% te laag. Eigenlijk was er 10,5% rendement nodig om het eindkapitaal te behalen en de kosten te betalen. De klant had hierdoor dus een verkeerde voorstelling van zaken. Compensatie De verzekeraar bood aan het nadeel door het hefboomeffect op te heffen, door toevoeging van beleggingseenheden aan de polis. Ter compensatie van de onjuiste prognose bood de verzekeraar aan het aantal beleggingseenheden toe te voegen, dat maandelijks vanaf de start van de polis tot einddatum extra verkregen had kunnen worden voor het bedrag van de onbekende kosten. De klant heeft dit voorste geaccepteerd en de rechtbank heeft dit bekrachtigd. Over de gehele looptijd van de polis - die in 1996 werd gesloten - heeft de benadeelde klant een schadecompensatie van 45 % per betaalde maandpremie toegewezen gekregen. Volgens insiders is dit de hoogste schadevergoeding die ooit in een dergelijke zaak is toegekend. De verzekeraar heeft overigens nog wel hoger beroep ingesteld; het is dus nog niet zeker dat deze uitspraak overeind blijft. De uitspraak zal wel veel gevolgen hebben voor andere polishouders. Er zijn namelijk heel veel polissen waarbij met de verkeerde rendementen is gerekend. Niet alleen de oude polissen, maar ook veel nieuwe polissen bevatten elementen waarbij sprake van dwaling kan zijn. Verjaring Bij dwaling speelt verjaring een belangrijke rol. Verjaring wil zeggen dat u door het verstrijken van een bepaalde tijd geen recht meer hebt om een zaak aan te spannen. Bij dwaling geldt een termijn van 3-5 jaar. Het moment van ontdekking van de dwaling is heel belangrijk. Het moment dat u ontdekt dat er bij u ook sprake is van een verkeerd voorgespiegeld rendement, komt waarschijnlijk pas als u uw polis door een deskundige heeft laten analyseren. De stuitingsbrief die u mogelijk al eerder heeft verstuurd aan de verzekeraar om aan te geven dat u het niet eens bent met uw woekerpolis, dient niet om te klagen over dwaling. Als u ontdekt dat er bij u ook sprake is van een verkeerd voorgespiegeld rendement, dan moet u dus snel per aangetekende brief klagen. Ook moet u dan niet te lang wachten met het aanspannen van een proces. Copyright Beleggingspolischeck Pagina 3 van 6 Rapportdatum: : 20:50 uur

4 Naar de rechter? Mensen met deze polissen maken volgens deskundigen een goede kans bij de burgerlijke rechter. Zij kunnen dat met hulp van een advocaat - zelf doen of uit handen geven aan een organisatie als Consumentenclaim. Deze werkt op no cure, no pay basis (hoewel er wel basiskosten voldaan moeten worden). Mensen die een procedure willen aanspannen, maar geen geduld en geld hebben voor een lang durende procedure bij de rechter, kunnen ook terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Daarvoor dient u eerst uw klacht voor te leggen aan uw verzekeraar. Komt u er niet samen uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Bent u het niet eens met zijn beslissing, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie. Tenslotte is nog hoger beroep mogelijk bij de Commissie van Beroep. Met name deze commissie heeft een aantal uitspraken gedaan die gunstig uitpakken voor de consument. Wat te doen? In onze analyse ziet u voor een aantal scenario s wat het eindresultaat van uw polis zal zijn; mét en zonder eventuele compensatie op basis van de hierboven beschreven rechtszaak. We kunnen ons voostellen dat u nog een aantal vragen hebt. Bijvoorbeeld of u bepaalde stappen moet ondernemen om uw rechten veilig te stellen, hoe u om moet gaan met oude polissen, etc. Maar we kunnen ons ook goed voorstellen dat u uw financiële toekomst wilt verbeteren! Als uw beleggingspolis bijvoorbeeld dient om uw hypotheek af te lossen of uw pensioen aan te vullen zult u waarschijnlijk tekorten willen aanzuiveren. Wij adviseren u graag over alle mogelijkheden om uw doelen alsnog te bereiken. Wellicht is een andere vorm van vermogensopbouw beter geschikt er zijn immers nieuwe producten zoals banksparen ontwikkeld. Maar misschien is aanpassing van de huidige polis een optie, bijvoorbeeld door de overlijdensdekking te verlagen. U ziet dat er veel zaken zijn die bij de beoordeling van uw polis en de te nemen maatregelen moeten worden meegenomen. Verzekeringstechnische aspecten, fiscale zaken, maar zeker ook uw huidige persoonlijke situatie. Samen met u treffen we maatregelen om uw financiële toekomst te verbeteren en uw doelen te behalen. Als deskundig en onafhankelijk adviseur staan wij daarvoor! Copyright Beleggingspolischeck Pagina 4 van 6 Rapportdatum: : 20:50 uur

5 Informatieblad compensatieregelingen beleggingsverzekeringen' Woekerpolisaffaire De laatste jaren hebben consumentenprogramma s, kranten en bladen veel aandacht besteed aan verzekeringen met een beleggingselement. Op grond van de inschattingen van kosten en opbrengsten is veel negatieve publiciteit ontstaan. De term woekerpolis was geboren. Er is geen definitie van een woekerpolis. Wel gaat het om polissen waarbij het eindresultaat tegenvalt als gevolg van de kosten en andere inhoudingen op uw betalingen. Niet als gevolg van tegenvallende beleggingsresultaten!: beleggen houdt immers altijd risico s in In hoeverre er werkelijk sprake is van een woekerpolis moet individueel worden bekeken. Vast staat wel dat individuele beleggingsverzekeringen vaak een resultaat zullen opleveren, dat de verzekeringnemer zal teleurstellen. Of dit ook voor u geldt moet u zelf, mede aan de hand van onze analyse,beoordelen. Compensatie door verzekeraars? De Ombudsman Financiële Dienstverlening deed in 2008 een aanbeveling aan verzekeraars over de maximale kosten van beleggingsverzekeringen. Deze aanbeveling houdt heel kort gezegd in dat verzekeraars niet m dan 2,5% kosten per jaar in rekening zouden mogen brengen (over polissen gesloten voor 2008: 3,5%). Het gaat hier om percentages over het opgebouwde vermogen; niet over de premie! Op basis van deze aanbeveling onderhandelden consumentenstichtingen als Woekerpolisclaim en Verliespolis met de meeste grote verzekeraars. De meeste verzekeraars hebben met deze stichtingen een akkoord over de compensatie van de effecten van te hoge kosten bereikt. Sommige verzekeraars boden hun klanten uit zichzelf een vergelijkbare compensatie aan. De regelingen kunnen per verzekeraar iets afwijken. Daarnaast verschillen ze per soort polis: looptijd, hoogte van de premie en een eventueel gegarandeerde minimumuitkering leveren verschillende maximale kostenpercentages op: tussen de 2,45% en de 3,5% per jaar over het opgebouwde vermogen in de polis. Compensatie werkt als volgt. Aan het eind van de looptijd wordt berekend wat het eindkapitaal geweest zou zijn als de verzekeraar niet méér dan de maximale kosten in rekening zou hebben gebracht. Is dat bedrag hoger dan het bedrag dat u uitgekeerd krijgt op basis van uw polis, dan betaalt de verzekeraar het verschil bij. Is dat bedr lager dan wat u werkelijk ontvangt, dan krijgt u geen compensatie. Deze compensatie hoeft dus pas op de einddatum van de polis plaats te vinden. Sommige verzekeraars betalen de compensatie al vóór die einddatum, bijvoorbeeld door nu reeds, dus tijdens de looptijd, zélf extra in de polis bij te storten. Voor reeds beëindigde, afgekochte of premievrij gemaakte polissen gelden speciale regelingen. Uw adviseur kan u hierover informeren. Is daarmee ook uw eventuele probleem opgelost? Dat is nog maar de vraag! In de onderhandelingen van genoemde stichtingen speelt de aanbeveling van de Ombudsman een grote rol en wordt mede als norm gebruikt. Echter, in veel gevallen blijken verzekeraars reeds onder deze kostennorm te blijven. Is er dan toch niets aan de hand? Het grote verschil zit hem in de uitgangspunten. De discussie over woekerpolissen startte vanwege de inhoudingen op de premie. De aanbeveling van de Ombudsman is een kostenmaximum over het opgebouwde saldo. Volgens sommige deskundigen kunnen de kosten veel lager zijn dan de aanbeveling van de Ombudsman! Copyright Beleggingspolischeck Pagina 5 van 6 Rapportdatum: : 20:50 uur

6 Omdat de kosten van veel polissen al onder de norm van deze aanbeveling blijven, hoeft de verzekeraar dus niets te compenseren! Daarnaast bestaat bij velen de angst, dat verzekeraars de kosten in sommige gevallen juist zullen laten oplopen tot die norm. Zelfs dan hoeft de verzekeraar niets te compenseren. Ook wordt in de discussies een belangrijk aspect meestal niet meegenomen: de rendementsderving. Dat is het rendement dat niet wordt gemaakt, omdat het teveel aan kosten niet wordt belegd! Tenslotte zijn er de beleggingsresultaten. Afhankelijk van de soort fondsen en momenten van investeren kan het eindkapitaal veel lager zijn dan u wilt of nodig heeft. Wat te doen? In onze analyse ziet u voor een aantal scenario s hoe het voor u zal uitpakken. We kunnen ons voostellen dat u nog een aantal vragen hebt. Bijvoorbeeld of u bepaalde stappen moet ondernemen om uw rechten veilig te stellen, hoe u om moet gaan met oude polissen, etc. Maar we kunnen ons ook goed voorstellen dat u uw financiële toekomst wilt verbeteren! Als uw beleggingspolis bijvoorbeeld dient om uw hypotheek af te lossen of uw pensioen aan te vullen zult u waarschijnlijk tekorten willen aanzuiveren. Wij adviseren u graag over alle mogelijkheden om uw doelen alsnog te bereiken. Wellicht is een andere vorm van vermogensopbouw beter geschikt er zijn immers nieuwe producten zoals banksparen ontwikkeld. Maar misschien is aanpassing van de huidige polis een optie, bijvoorbeeld door de overlijdensdekking te verlagen. U ziet dat er veel zaken zijn die bij de beoordeling van uw polis en de te nemen maatregelen moeten worden meegenomen. Verzekeringstechnische aspecten, fiscale zaken, maar zeker ook uw huidige persoonlijke situatie. Samen met u treffen we maatregelen om uw financiële toekomst te verbeteren en uw doelen te behalen. Als deskundig en onafhankelijk adviseur staan wij daarvoor. Copyright Beleggingspolischeck Pagina 6 van 6 Rapportdatum: : 20:50 uur

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

mhvhuysd@consumentenbond.nl 4 november 2014

mhvhuysd@consumentenbond.nl 4 november 2014 E-mail Datum mhvhuysd@consumentenbond.nl 4 november 2014 Doorkiesnummer 070-4454549 Doorkiesnummer telefax 070-4454591 Uw kenmerk Ons kenmerk MG/78376 Onderwerp Woekerpolissen Geacht Bestuur, De woekerpolisaffaire

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Augustus 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 1 Wat u kunt verwachten 2 Beleggingsverzekering 3 De Achmearegeling 4 Komt u in aanmerking? 5 Hoe nu verder? Voorwoord De laatste tijd is er veel kritiek

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening 1 Berekening vergoeding kosten 2 Berekening vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot Berekening vergoeding

Nadere informatie

Wat KUNT U. Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 5. informatie voor particulieren

Wat KUNT U. Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 5. informatie voor particulieren 1 Wat KUNT U verwachten? 2 Beleggingsverzekering 3 De achmearegeling 4 Wie komt in aanmerking? Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 5 Hoe nu verder? informatie voor particulieren INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen 1 Vergoeding kosten 2 Vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot 1 Inhoudsopgave 1. De berekening van

Nadere informatie

Waarom Delta Lloyd Groep een akkoord sluit

Waarom Delta Lloyd Groep een akkoord sluit Waarom Delta Lloyd Groep een akkoord sluit Na maandenlange moeizame onderhandelingen met de stichtingen Woekerpolisclaim en Verliespolis is Delta Lloyd Groep als eerste verzekeraar tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering

Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering In deze toelichting bij uw 'Informatie over uw beleggingsverzekering' (kortweg: waardeoverzicht) geven wij u aanvullende informatie over de verschillende

Nadere informatie

Pensioenoverzicht beschikbare premieregeling

Pensioenoverzicht beschikbare premieregeling Pensioenoverzicht beschikbare premieregeling Rapportnummer: 201411132059 Rapport ten behoeve van: de heer B.P.R. Pensioen BPR-pensioenrapport d.d. 13 november 2014: 20:59 uur Versienummer gebruikte berekeningssoftware:

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Multias Adviesgroep B.V. Postadres: Postbus 310 2100 AH HEEMSTEDE Bezoekadres: Nijverheidsweg 37 2102 LK HEEMSTEDE Telefoon: 023-7502795 Fax: 023-7502792 www.multias.nl info@multias.nl

Nadere informatie

Aanbeveling Ombudsman Financiële Dienstverlening over beleggingsverzekeringen

Aanbeveling Ombudsman Financiële Dienstverlening over beleggingsverzekeringen DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 5.3.9.7 Aanbeveling Ombudsman Financiële Dienstverlening over beleggingsverzekeringen bronnen Nieuwsbericht Verbond van Verzekeraars, 19.3.2008 Persbericht KiFiD,

Nadere informatie

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur.

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. Wij helpen u dé passende hypotheek te vinden als u een huis wilt

Nadere informatie

UW BELEGGINGS- VERZEKERING IS VERPAND. WAT BETEKENT DIT VOOR U?

UW BELEGGINGS- VERZEKERING IS VERPAND. WAT BETEKENT DIT VOOR U? UW BELEGGINGS- VERZEKERING IS VERPAND. WAT BETEKENT DIT VOOR U? Uw beleggingsverzekering is verpand. Oftewel: uw beleggingsverzekering is gekoppeld aan uw hypotheeklening. Wij vinden het belangrijk dat

Nadere informatie

Offerte Garantie Plan - Premie

Offerte Garantie Plan - Premie Offertenummer GPP0100010000598 Offertedatum 31-05-2012 Geldigheid Deze offerte is geldig tot 4 weken na 31-05-2012. Binnen deze geldigheidstermijn moet de aanvraag zijn ingediend. Ook moet dan het ondertekende

Nadere informatie

Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen

Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen Inleiding Toelichting De sector Leven van het Verbond van Verzekeraars heeft richtlijnen opgesteld om de inzichtelijkheid van traditionele

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

DienstverleningsdocumenT

DienstverleningsdocumenT DienstverleningsdocumenT ASYA FINANCE BosenLommerweg 307 1055 Dx Amsterdam Tel : 020-612 22 16 Fax : 020-612 10 81 Site: www.asyafinance.nl KvK : 34161409 A S Y A F I N A N C E F I N A N C I E L A D V

Nadere informatie

Onderzoek ZZP Pensioenen. Goed begin, maar half werk!

Onderzoek ZZP Pensioenen. Goed begin, maar half werk! Onderzoek ZZP Pensioenen Goed begin, maar half werk! 1. De aanbieders tot 2015 1.1 Het fiscale speelveld 1.2 ZZP pensioen als nieuwe vorm? 2. De nieuwe aanbieders vanaf 2015 2.1 Oude wijn in nieuwe zakken

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten?

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij? Folkertsma Financiële Diensten Franeker is een onafhankelijke assurantie- en hypothekenadviseur. Wij adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

Handleiding bij het invoeren van de productwijzers levensverzekeringen. augustus 2008

Handleiding bij het invoeren van de productwijzers levensverzekeringen. augustus 2008 Handleiding bij het invoeren van de productwijzers levensverzekeringen augustus 2008 1 Inleiding Toelichting In het kader van de verbreding van transparantie voor de gehele verzekeringsbranche is door

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Ardea Montis Reeperf 23 4824 GG BREDA

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Ardea Montis Reeperf 23 4824 GG BREDA Ardea Montis Dienstverleningsdocument biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Ardea Montis. Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn in onze dienstverlening en inzicht te geven in onze

Nadere informatie