Welkom. Kadering: Attitudebeleid. Praktijkvoorbeeld: Leidinggevende Leerteams. Workshops. Attitudecoaching in het bedrijfsleven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom. Kadering: Attitudebeleid. Praktijkvoorbeeld: Leidinggevende Leerteams. Workshops. Attitudecoaching in het bedrijfsleven"

Transcriptie

1 Attitudebeleid schakel tussen school en bedrijf Dagorde 9u00: Ontvangst 9u20: Welkom en kadering 9u45: Praktijk: leidinggevende leerteams 10u20: Workshops met cases uit Will s Kracht 12u15: Attitudecoaching in het bedrijfsleven 12u45: Lunch Welkom Kadering: Attitudebeleid Eén van de belangrijke taken van een onderwijsinstelling is haar leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de arbeidsmarkt. In dit proces spelen zowel kennis als arbeidshouding een belangrijke rol. Werken aan attitudes in een schoolomgeving heeft echter vaak organisatorische gevolgen. Zowel gevolgen op het pedagogisch vlak als op het vlak van schoolorganisatie en personeelscultuur. Het uitbouwen van een beleid waarin alle betrokkenen zich vinden is belangrijk in het proces naar een attitude actieve school. Praktijkvoorbeeld: Leidinggevende Leerteams Het ontwikkelen van een attitudebeleid is onlosmakelijk verbonden met veranderingsmanagement. Een hulpmiddel in dit proces is het werken met leidinggevende leerteams. In het THHI Tessenderlo werd deze werkwijze gebruikt bij het ontwikkelen van een attitude gerichter evaluatiebeleid. Jos Van Thienen (scholengemeenschap Diest Tessenderlo) geeft toelichting bij de leertraject dat hij met dit leerteam heeft afgelegd aangevat. Workshops Will s Workshop Train de trainer Karel Bailleux (VIIO) en Ingeborg Leën (WICO Sint Maria) geven een beknopte voorstelling van het nieuwe train de trainer pakket van Will's Kracht. Aan de hand van concreet en realistisch oefenmateriaal tonen zij aan hoe leerkrachten via Will's Kracht kunnen werken aan de arbeidshouding van derdegraadsleerlingen. WAM Softwarepakket Geert Hasevoets (CHAINreACTion) en Guido Jaspers (LOOA) overlopen het softwarepakket Will's Kracht Attitudemonitoring. Dit pakket biedt instrumenten om attitudes te evalueren en te rapporteren, maar kan ook gebruikt worden als beleidsinstrument om bepaalde tendensen in kaart te brengen. Attitudecoaching in het bedrijfsleven Dominiek Van Eepoel, HR Manager van Profel schetst het belang van attitudevorming en coaching in het bedrijfsleven. De juiste attitude wint bij aanwerving van jonge werknemers nog meer dan vroeger aan belang naast kennis en kunde. Ook bedrijven ondernemen actie om het vormingsproces dat onderwijs startte verder te zetten.

2 Attitudebeleid schakel tussen school en bedrijf Dagorde 9u00: Ontvangst 9u20: Welkom en kadering 9u45: Praktijk: leidinggevende leerteams 10u20: Workshops met cases uit Will s Kracht 12u15: Attitudecoaching in het bedrijfsleven 12u45: Lunch Informatiefiche Leidinggevende leerteams Het ontwikkelen van een attitudebeleid staat in onlosmakelijk verband met veranderingsmanagement. Verandering brengt wrijving mee. Belangrijk bij het groeien naar een (ander) beleid is het opnemen van alle groepen in het proces. Een manier om dit te doen is het werken met leidinggevende leerteams. Zo n proces werd opgestart in het THHI Tessenderlo. Jos Van Thienen geeft toelichting. Voor wie is het Voor alle veranderingsactoren (directie, middenkader,leerkrachten) Hoe werkt het Wie met een leergroep aan de slag wil, zoekt best externe ondersteuning van een zogenaamde 'kritische vriend(in)'. Die steunt en bewaakt het proces en voorkomt dat er organisatieblindheid optreedt. Verder breng je bij elkaar: een groep mensen op basis van motivatie, deskundigheid, vertegenwoordiging en beschikbaarheid. Het is goed dat een lid van de directie deel uitmaakt van de groep. Starten met een leergroep betekent ook dat je een veranderingsdoel vooropstelt (dat is tegelijkertijd een leerdoel, want de groep zal zich in deze materie verdiepen) en de juiste leervragen formuleert. Stel ook een tijdspad voorop (voor ingrijpende veranderingen: twee jaar). Meer informatie

3 Werken met een leidinggevend leerteam Hasselt, 9 mei 2008 Jos Van Thienen Leerhouding../10 Leervordering../40 1

4 attituttut-beleid 2

5 Leren Veranderen Leerteam Leerteam Focus op leren Leerdoel: leren te doen en leren door te doen Veranderdoel: al lerend doen Synoniem: leidinggevend leerteam Leren + leiding geven aan verandering (bevoegd en verantwoordelijk voor een verandering) Context van een lerende organisatie 3

6 Geïsoleerd leiderschap Gedeeld leiderschap 4

7 Lerende organisatie Gedeeld i.p.v. geïsoleerd leiderschap Cultuur van samenwerking/conversatie i.p.v. cultuur van isolatie Leergemeenschap voor allen i.p.v. een onderwijsinstelling Een professionele leergemeenschap is een gemeenschap van voortdurend onderzoek en verbetering (schoolontwikkeling, verandering) Eric Verbiest Het traject 5

8 14 leden Gevraagd door de directie Op basis van vertegenwoordiging Management (directie), leraren, OP Niveaus en secties Extern begeleider Doel + tijdspad Enkele leervragen Wat zijn attitudes? Waarom attitudes evalueren? Waar schiet het bestaande systeem tekort? Welke attitudes zijn belangrijk voor ons en willen we evalueren? (Link met opvoedingsproject) Schoolbreed? Aantal attitudes? Kunnen we attitudes clusteren? Gebruiken we een 5-, 4-, 3 of 2-puntschaal? Hoe worden de attitudes verwoord? Layout? Cijfers of letters? Worden attitude en leervordering opgeteld? Wat doen we met de verkregen informatie? 6

9 Leren door intervisie (o.a. beoordelen bestaande rapport) informatie verzamelen (artikels, boeken, attitudeschalen, voorbeeldrapporten) observatie experimenten (o.a. buddying) mislukkingen (zelf)evaluatie Het eindproduct 7

10 Evaluatie: valkuilen Groepsleden vooral gekozen op basis van vertegenwoordiging (niet: deskundigheid, motivatie, beschikbaarheid ) Focus van de verandering opgelegd door de schoolleiding en weinig onderhandeld d Gebrek aan ervaring Terug naar af Gebrek aan communicatie met het team 8

11 Evaluatie: succesfactoren Mandaat (verantwoordelijkheid en bevoegdheid) Grootte van de leergroep Samengesteld door de schoolleiding Heterogeniteit Deelname van de schoolleiding Duur van het proces (2 jaar, 10 sessies) Extern begeleider Meer lezen 9

12 Attitudebeleid schakel tussen school en bedrijf Dagorde 9u00: Ontvangst 9u20: Welkom en kadering 9u45: Praktijk: leidinggevende leerteams 10u20: Workshops met cases uit Will s Kracht 12u15: Attitudecoaching in het bedrijfsleven 12u45: Lunch Informatiefiche Will s Workshop Wat is het - Een vormingspakket over arbeidsattitudes waarin stagebegeleiders / leerkrachten tijdens een opleiding van 2 halve dagen een intensieve training krijgen over het aanscherpen van arbeidsattitudes bij leerlingen. - Bij de training hoort een cursus met oefeningen die onmiddellijk toepasbaar zijn, zowel in theorie als praktijkvakken. Voor wie is het - Leerkrachten derde graad die bereid zijn eens iets anders te doen. - Leerlingen derde graad. Hoe werkt het - Train de trainer cursus voor leerkrachten in uw school. - Integratie materiaal in bestaande lestijden, schooljaarplanning en stage ervaring. Wat kost het - 40 euro /pakket (gedrukt/in kaft/met cd rom). - Deelnemingsintentie in het project Will s Kracht. Will s Affichecampagne - 2 maandelijkse affichecampagne doorheen het schooljaar rond 5 arbeidsattitudes: willen leren, flexibiliteit, stiptheid en orde, engagement, doorzetting. - Ondersteuning met door postkaarten met concrete tips. - Voor leerkrachten en leerlingen uit de derde graad. - In het oog springende uitspraken houden de aandacht van de lezer vast. Regelmatige herhaling (vb. op verschillende plaatsen in de school) bevordert de herkenbaarheid. - Verwijzing naar de campagne doorheen de lessen kan een aanknopingspunt zijn om een dialoog op te starten over arbeidsattitudes. - Op aanvraag worden de affiches gratis in de school bezorgd.

13 LOOA vzw Limburgs Overleg Onderwijs Arbeid Pieter Commerman Tel.: Fax: Will s Kracht is een initiatief van Will s Kracht Welkom op Will s workshop: een train de trainerpakket voor Onderwijsprofessionals Ingeborg Leën (WICO) Karel Baillieux (VIIO) 1

14 Projectfiche Wat is het? Een vormingspakket over arbeidsattitudes Een bron van materiaal te gebruiken in theorie en praktijkvakken Voor wie is het? Leerkrachten derde graad die bereid zijn eens iets anders te doen Leerlingen derde graad Hoe werkt het? Train de trainer cursus voor leerkrachten in uw school Integratie materiaal in bestaande lestijden Hoe kan ik het gebruiken? Gedrukte cursus + cd-rom als basis Jaarplanning school samen met stage als ijkpunt Wat kost het? 40 euro /pakket (gedrukt/in kaft/met cd-rom) intentie tot medewerking in het project Will s Kracht Will s Kracht In de helft van de gevallen waar bedrijven problemen ondervinden met het invullen van vacatures, is hét grote struikelblok hierbij niet zozeer het gebrek aan opleiding, maar wel het gebrek aan motivatie (35%) en arbeidshouding (30%) bij de werkzoekenden! Pas daarna volgen andere redenen zoals looneisen (13%) en een gebrek aan opleiding (11%) 2

15 Will s Kracht Problemen zijn te vinden in 1) Communicatie Communicatie Communicatie begint met een (juiste) handdruk 3

16 Communicatie Bush& Rice Ruis op de lijn Brammetje Misverstanden en vooroordelen Communicatie - Goede communicatie is heel moeilijk. - Zowel gesproken als geschreven boodschappen worden vaak anders begrepen dan bedoeld. - Belangrijk: - goed kunnen luisteren - correct geven van én omgaan met feedback 4

17 Communicatie Broodje Choco Instructies geven, begrijpen, uitvoeren. Will s Kracht Problemen zijn te vinden in 2) Engagement 5

18 Droomwereld Doelstelling: Leerlingen zoeken hun intrinsieke motivatie. Werkwijze: Stel je valt in een diepe slaap en je wordt pas wakker binnen 15 jaar. Omschrijf je leven zoals je dat het liefst zou willen. Omschrijf je relaties. Wat voor liefdesrelatie heb je? Hoeveel investeer je in je liefdesrelatie? Heb je kinderen? Hoe oud? Hoe is jouw relatie met je kinderen? Wat voor vrienden heb je? Hoe vul je je vriendschappen in? Hoe ga je met je familie om? Omschrijf je woonplaats. Waar woon je? In welke omgeving woon je? Welke stijl heeft je huis? Droomwereld Omschrijf je vrije tijd? Welke hobby s heb je? Met wie ga je om? Hoeveel tijd spendeer je aan je vrije tijd? Omschrijf je job. Wat ben je aan het doen? Wat zijn je belangrijkste verantwoordelijkheden en taken? Wat maakt je trots? Omschrijf jezelf. Op welke manier is jouw karakter veranderd? Welke waarden vind je belangrijk? Ieder maakt een beeld op papier van zijn droomleven binnen 15 jaar. De leerlingen kunnen tekenen of een collage maken. 6

19 Droomwereld Groepsgesprek Om beurt staat een leerling centraal. Eerst wordt de tekening of collage bekeken. De medeleerlingen vertellen wat ze zien en geven hun interpretatie. Daarna geeft de eigenaar van de tekening/collage pas zijn verhaal hij bevestigt en/of doorprikt de interpretaties van de medeleerlingen. Hij geeft zijn verhaal zo gedetailleerd mogelijk weer. De medeleerlingen geven op hun beurt feedback over het realiteitsgehalte van zijn verhaal. Samen worden de te nemen stappen besproken die nodig zijn om het droomleven te bereiken. Engagement Engagement is ook LEREN DOORZETTEN Oefening: het suikerklontje 7

20 Will s Kracht Problemen zijn te vinden in 3) Stiptheid Stiptheid De Trein is altijd een beetje reizen 8

21 Stiptheid: opdrachten uitvoeren De 1 minuut- oefening 1. Lees volgende instructies eerst volledig door. 2. Schrijf je voornaam rechts boven. 3. Schrijf links boven de voornaam van je buur. 4. Teken op de achterzijde een vierkant niet groter dan 5x5 cm. 5. Teken daaronder een cirkel met een minimum diameter van 3 cm. 6. Trek door het vierkant de 2 diagonaallijnen. 7. Kleur in de cirkel willekeurig 5 zwarte bolletjes. 8. Verbind de cirkel met het vierkant door een volle lijn. 9. Zet naast de volle lijn rechts het aantal leerlingen dat in de klas is. 10. Zet naast de volle lijn links je leeftijd in jaren. 11. Voer enkel taak 1 en 2 door en draai dan je blad om, kruis je armen en wees stil. Will s Kracht Problemen zijn te vinden in 4) Willen leren 9

22 Willen leren Tsjoek Tsjoek Will s Kracht Problemen zijn te vinden in 5) Flexibiliteit 10

23 Lost at sea!!! U en uw bemanning staan op het punt u zinkende jacht te verlaten en over te stappen in een rubberbootje. Welke voorwerpen hebben de het grootste belang om te kunnen overleven? Bereik een consensus Lost at sea!!! 1) Scheerspiegel 2) Vat olie/gasmengsel 3) 20 l water 4) Pakket US Army 5) Dekplastiek 6) Chocoladerepen 7) Visuitrusting 8) Nylon touw 9) Zitkussen 10) Haaihaak 11) Rum 12) Radio 13) Kaart oceaan 14) Muggennet 15) Sextant 11

24 Lost at sea!!! Basisnoden: artikelen om aandacht te trekken artikelen om te overleven tot de redders opduiken Basisredenen om signaleringsmiddelen te rangschikken boven overlevingsmiddelen (voedsel en water) is dat zonder eerstgenoemde er bijna geen kans is om opgemerkt en gered te worden. Daarenboven situeren de meeste reddingen zich gedurende de eerste 36 uren en kan men in die periode zonder voedsel en water. Tegen je goesting Tegen je goesting tot je 18 de naar school gaan, dat is erg. Maar straks 40 jaar lang tegen je goesting gaan werken dat is pas erg!!! 12

25 Attitudebeleid schakel tussen school en bedrijf Dagorde 9u00: Ontvangst 9u20: Welkom en kadering 9u45: Praktijk: leidinggevende leerteams 10u20: Workshops met cases uit Will s Kracht 12u15: Attitudecoaching in het bedrijfsleven 12u45: Lunch Informatiefiche Will s Kracht Attitude Monitoring (WAM) Het WAM pakket is een softwarepakket dat inspeelt op de drempels rond meten, beoordelen, rapporteren, communiceren en remediëren. Het is ontwikkeld vanuit de input van leerkrachten, directies en pedagogische begeleiders. Het instrument werd uitgewerkt door CHAINreACTion en LOOA. Voor wie is het Het WAM pakket is bedoeld: voor leerkrachten, schooldirecties en klassenraden als evaluatie instrument. voor leerlingen en ouders als communicatie instrument. Kenmerken Het softwarepakket is autonoom bruikbaar en kan geïntegreerd worden in de ICT structuur van de school. Het pakket start met een basisversie, maar is verder uitbreidbaar. Bedoeling van het instrument is niet enkel rapporteren, maar ook bewust maken en het bevorderen van de dialoog. Rapporten kunnen worden gegenereerd per leerling, per klas, per periode (per leerling en per klas) en per schooljaar (per leerling en per klas). Hoe krijg ik het Via het evaluatieformulier van deze studiedag of op aanvraag.

26 LOOA vzw Limburgs Overleg Onderwijs Arbeid Pieter Commerman Tel.: Fax: Will s Kracht is een initiatief van Workshop WAM Will s Kracht Attitude Monitoring software - Voorstellingsronde - Attitudemonitoring : zin en onzin - WAM: uitgangspunten - Voorstelling Software - Opzet en gebruik - Mogelijkheden Geert Hasevoets en Guido Jaspers 1

27 Workshop WAM Attitude Monitoring: Zin of onzin? toepassingen leerpunten adviezen beperkingen randvoorwaarden Workshop WAM Uitgangspunten Software autonoom instrument dialoogbevorderend & bewustmakend uitbreidbaar basispakket gebruiksvriendelijk / eenduidig in te passen in ICT structuur 2

28 Workshop WAM Voorstelling software opzet en gebruik mogelijkheden Voorstelling Software Opzet en gebruik 3 geïntegreerde applicaties server (centrale database) admin (beheersmodule) cliënt (ingeven evaluaties) Database met schoolstructuur per schooljaar onderwijs vorm / studiegebied / klas / leerlingen aanpasbaar 3

29 Voorstelling Software Opzet en gebruik nieuw schooljaar - > wizard : KEUZEMOMENTEN aantal evaluaties bijkomende evaluatievragen afdrukken van een herhaal% op het attituderapport Herhaal%= aantal keer dat een bepaalde evaluatie terugkomt tov het totale aantal evaluaties Keuzes afhankelijk van intensiteit gebruik betrokkenheid coördinatie Voorstelling Software Attitudes 8 algemene arbeidsattitudes uit Will s Kracht / gebaseerd op Attitude-Meter samen met leerkrachten, schooldirecties, coördinatoren (6) afgestemd en aangevuld door bedrijfsleven (2) 2 vrij te kiezen (vak)attitudes naar leerplan of eindtermen 4

30 Voorstelling Software Mogelijkheden vanuit het hoofdscherm schoolstructuur aanpassen leerlingen evalueren evaluaties bekijken / aanpassen zelfevaluatie inbrengen beoordelingstabel klassenraad Afdrukbare rapporten Rapporten individueel attituderapport zelfevaluatie per leerling jaaroverzicht per leerling jaaroverzicht per klas klasresultaten per periode 5

31 Workshop WAM Randvoorwaarden Draagkracht en draakvlak Objectiviteit Attitude- coördinator Werken met WAM? aanvraag software via evaluatieformulier release juni 2008 ev. toelichting ter plaatse LOOA vzw Limburgs Overleg Onderwijs Arbeid Pieter Commerman Tel.: Fax:

32 Attitudebeleid schakel tussen school en bedrijf Dagorde 9u00: Ontvangst 9u20: Welkom en kadering 9u45: Leidinggevende leerteams 10u20:Workshops met cases uit Will s Kracht 12u15: Attitudecoaching in het bedrijfsleven 12u45: Lunch Informatiefiche Attitudecoaching in het bedrijf Het bezitten van een aangepaste arbeidshouding wint bij aanwerving van jonge werknemers nog meer dan vroeger aan belang naast kennis en kunde. Ook bedrijven ondernemen actie. Dominiek Van Eepoel, HR Manager van Profel schetst het belang van attitudevorming en coaching in het bedrijfsleven. - Het belang van arbeidshouding in de overgang tussen schoolbanken en werkplek en in de verdere loopbaan. - De verhouding en het gewicht van arbeidshouding ten opzichte van technische bagage. - Welke plek krijgt attitude in het hedendaags HR beleid? - Hoe kan onderwijs inspelen op de trend in het bedrijfsleven? Profel Overpelt - Bestaande initiatieven - Integreren van attitude aandacht in de proces van de (jonge) werknemers - Vormingsprocedures van personeel en middenkader - VAKMAN evaluatie - Kwaliteitsgericht denken - Informatie

33 Om de impact van onze campagnes in uw school te verhogen, kunt u de affiches over de diverse thema s van Will s Kracht bestellen. Op die manier toont uw school haar engagement om de doelstelling van dit project kracht bij te zetten: het verbeteren van de (arbeids-) attitudes van schoolverlaters. Wij stellen uw inspanningen om ons hierbij te helpen erg op prijs. Bestellen kan eenvoudig door onderstaand formulier ingevuld terug te zenden FAXSTROOK bestellingen 1. Affiche Er is nog nooit iemand in zweet verdronken. ex. 2. Affiche Limp Bizkit is een nieuw koffiekoekje. ex. 3. Affiche Alles is moeilijk. Totdat het gemakkelijk wordt. ex. 4. Affiche Je kan beter een blauwtje lopen dan een groentje blijven! ex. 5. Affiche Voor te snel werken is nog niemand geflitst. ex. 6. Affiche Ken jij wel genoeg standjes? ex. 7. Affiche Gebeten zijn is goed. Alleen niet in uw gat. ex. 8. Affiche Zonder voorkomen mag je niet terugkomen! ex. 9. Affiche Denken dat iets onmogelijk is, is het onmogelijk maken. ex. 10. Affiche Bied je talenten aan en krijg je verdiende loon. ex. 11. Affiche Precies genoeg is soms net te weinig. ex. 12. Affiche Schakel snel... en je geraakt verder. ex. 13. Affiche Je krijgt geen tweede kans om een eerste indruk te maken. ex. 14. Affiche Hoe harder je werkt, hoe meer geluk je hebt. ex. 15. Affiche Je kan beter afzien van hard werken dan van spijt. ex. 16. Affiche Zoals het klokje op het werk tikt, tikt het nergens. ex. 17. Affiche Een job die je raakt doet geen pijn. ex. 18. Affiche Zoek werk dat je graag doet en je hoeft nooit meer te werken. ex. School:... Naam:... Voornaam:... Straat:... Postcode:... Gemeente:... Tel:... Fax: Naam Handtekening Datum ; ; ; Te faxen naar: Meer info: Pieter Commerman, T

34 Om de impact van onze campagnes in uw school te verhogen, kunt u de postkaarten over de diverse thema's van Will's Kracht bestellen. Op die manier toont uw school haar engagement om de doelstelling van dit project kracht bij te zetten: het verbeteren van de (arbeids-)attitudes van schoolverlaters. Wij stellen uw inspanningen om ons hierbij te helpen erg op prijs. Bestellen kan eenvoudig door onderstaand formulier ingevuld terug te zenden FAXSTROOK bestellingen 1. Postkaart Er is nog nooit iemand in zweet verdronken. x 20 ex.: ex. 2. Postkaart Limp Bizkit is een nieuw koffiekoekje. x 20 ex.: ex. 3. Postkaart Alles is moeilijk. Totdat het gemakkelijk wordt. x 20 ex.: ex. 4. Postkaart Je kan beter een blauwtje lopen dan een groentje blijven! x 20 ex.: ex. 5. Postkaart Voor te snel werken is nog niemand geflitst x 20 ex.: ex. 6. Postkaart Ken jij wel genoeg standjes? x 20 ex.: ex. 7. Postkaart Gebeten zijn is goed. Alleen niet in uw gat. x 20 ex.: ex. 8. Postkaart Niet geschoten is altijd mis. x 20 ex.: ex. School: Naam: Functie: Straat: Postcode: Tel: Gemeente: Voornaam: Fax: Nr.: Naam Handtekening Datum Te faxen naar: Meer info: Pieter Commerman, T

35 PROJECTFICHE WILL S KRACHT WAAROM WILL'S KRACHT? Bedrijven, scholen en ouders stellen meer dan hen lief is een gebrek aan de juiste motivatie en arbeidsattitudes vast bij sommige jongeren. Ze staan met andere woorden te negatief ten opzichte van 'gaan werken'. Meer concreet ontbreekt het een aantal schoolverlaters aan deze noodzakelijke voorwaarden om te kunnen meedingen naar een leuke, langdurige job. Uit onderzoek van onder andere RTC Limburg, VKW, UNIZO, VOKA, Agoria en VDAB blijkt het gebrek aan attitudes zoals flexibiliteit, doorzettingsvermogen, motivatie of stiptheid - en niet de technische bagage - de belangrijkste belemmering bij de aanwerving van schoolverlaters. DOELSTELLING Met het project Will's Kracht wordt op diverse manieren getracht om arbeidsattitude s bij schoolverlaters uit het bso, tso, kso, dbso en de leertijd bij te schaven. De ultieme doelstelling is om via dit project meer jongeren sneller en langer aan het werk te helpen. Dit kan worden bereikt door subdoelstellingen te verwezenlijken: Jongeren bewust maken het belang van positieve attitudes en deze aanscherpen, zodat zij met een realistisch beeld de arbeidsmarkt op kunnen. Scholen en leerkrachten motiveren en trainen om de attitudevorming bij hun leerlingen vanuit de scholen te stimuleren en te evalueren. Schooldirecties ondersteunen in het uitbouwen van een attitudecultuur. Ouders bewust maken van hun cruciale rol in de vorming van attitudes. Het verwachtingspatroon van schoolverlaters en bedrijven beter op elkaar afstemmen en ondernemingen aanzetten om jonge werknemers beter te coachen en te begeleiden. VOOR WIE De doelgroepen van Will s Kracht zijn: Jongeren uit de derde graad bso, tso, kso, dbso en de leertijd (= schoolverlaters) ); leerkrachten en scholen die de richtingen aanbieden van leerlingen uit de doelgroep; ouders van leerlingen uit de doelgroep; bedrijven die jongeren uit de doelgroep nodig hebben als werknemer (o.a. stagebedrijven). HOE WERKT WILL S KRACHT? Het initiatief van dit project komt van het RTC Limburg (Regionaal Technologisch Centrum) en het ERSV Limburg (Erkend Regionaal Samenwerkingsverband). De financiering gebeurt door Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke en het Limburgse Provinciebestuur (via het Limburgplan). De coördinatie van Will's Kracht ligt in handen van LOOA vzw, het Limburgs Overleg Onderwijs-Arbeid. Deze vzw schakelt in diverse domeinen externee professionele partners in, zoals voor de communicatie of de begeleiding van workshops. Uit overleg met het onderwijs- en het arbeidsveld kwamen 5 algemene arbeidsattitudes waarop het project is gebaseerd: doorzetting stiptheid en orde flexibiliteit engagement willen leren Deze 5 attitudes werden omgezet in 20 concreet observeerbare gedragsindicatoren. 1

36 De concrete uitwerking van het project gebeurt door 4 DOE-teams (project stuurgroepen), die werden samengesteld met vertegenwoordigers en experts van de 4 doelgroepen van Will's Kracht: Het DOE-team Leerlingen werkt acties uit die gericht zijn op leerlingen. Op welke manier kan het project hen helpen om meer stil te staan bij hun eigen houding en gedrag? Realisaties zijn onder andere de website van Will s Kracht, attitudecampagnes via affiches in scholen, een vormingspakket Will s Workshop voor leerlingen, Het DOE-team Leerkrachten en Schooldirecties moet impulsen geven om via de scholen de leerlingen in kwestie te benaderen. Zij zijn het doorgeefluik van de informatie. We werken hier onder andere aan concrete en bruikbare instrumenten voor leerkrachten om te werken rond attitudevorming. Realisaties hier zijn een train de trainer cursus voor Will s Workshop (vormingspakket), los lesmateriaal, autonome evaluatiesoftware (attituderapporten), studiedagen rond attitude-evaluatie en projectaanbod. Het DOE-team Ouders en schooldirecties wil instrumenten ontwikkelen om binnen het schoolbeleid attitudevorming meer te integreren. In dit gebied focussen we ons op volgkaarten (hoe start ik met? ) voor directies, ondersteuning bij het werken rond attitudes en via de school als maatschappelijk leercentrum nstelling trachten we ook de ouders te betrekken in het vormingsproces van laatstejaarsleerlingen. Het DOE-team Bedrijven brengt ondernemingen samen. Bedrijfssectoren, werkgeversorganisaties, bedrijfsleiders en onderwijs ontwikkelen samen acties om de overstap naar de arbeidsmarkt te helpen maken. Ten opzichte van hun verwachtingen naar schoolverlaters, maar ook voor begeleiding in het (attitude) leerproces van jongeren. Om te ontdekken of acties resultaat leveren, ontwikkelt Will's Kracht een aantal wetenschappelijk onderbouwde autonome meetinstrumenten: de attitudemeter (provinciale bevraging), een attituderapport voor leerkrachten (autonome software), een attitude-zelftest (on-line test) voor leerlingen en een attitudelogboek voor stagementoren in bedrijven (complementair met bedrijfseigen software). Samen zorgen deze attitude-tools voor een coherente afsprakenset over attitudevorming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. WAAR IS WILL S KRACHT TE VINDEN? Will's Kracht is een proefproject dat voorlopig in de provincie Limburg actief is. Na een positieve evaluatie einde schooljaar wordt het project beschikbaar voor Vlaanderen. Ondertussen is Will's Kracht al wel actief op zoek naar interessante insteken. Zo zijn er onder ander contacten met de regio Mechelen (via RESOC Mechelen), met Familiehulp (regio Limburg en Hageland), met Profel Overpelt (insteek in eigen personeelsbeleid), Start People (uitzendsector), Limob, Agoria en de 3 werkgeversorganisaties. WEBSITE Will's Kracht heeft ook een eigen stek op het web. CONTACT Voor alle informatie kan u terecht bij de projectverantwoordelijke of op de website. LOOA vzw Limburgs Overleg Onderwijs Arbeid Pieter Commerman - projectverantwoordelijke Tel.: Fax: Stadsomvaart Hasselt E: W: 2

37 Attitudebeleid schakel tussen school en bedrijf netoverschrijdend uitwisselingsmoment over de introductie en implementatie van attitude-opvolging in de schoolomgeving Eén van de belangrijke taken van een onderwijsinstelling is haar leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de arbeidsmarkt. In dit proces spelen zowel kennis als arbeidshouding een belangrijke rol. Ook bedrijven vinden het steeds belangrijker dat jonge werknemers naast een gedegen technische bagage een goede arbeidshouding hebben als ze de schoolbanken verlaten. Werken aan attitudes in een schoolomgeving heeft echter vaak organisatorische gevolgen. Zowel gevolgen op het pedagogisch vlak als op het vlak van schoolorganisatie en personeelscultuur. Arbeidshouding objectief beoordelen blijft een moeilijke oefening. Hierin moeten alle betrokken partijen samenwerken om tot positieve motiverende instrumenten te komen. Om directies, (vak)leerkrachten, coördinatoren en pedagogisch adviseurs van Limburgse scholen te informeren over attitudebeleid, organiseren de DOE-teams schooldirecties en leerkrachten van het project Will s Kracht op vrijdag 9 mei 2008 tussen 9u30 en 13u de studievoormiddag attitudebeleid: introductie en instrumenten PROGRAMMA 09u00 Ontvangst 09u20 Welkom door Luk Robijns, voorzitter LOOA vzw en RTC Limburg vzw 09u30 Kadering door gedeputeerde voor Onderwijs Frank Smeets 09u45 Attitudebeleid: praktijkervaring over introductie, randvoorwaarden en integratie in de schoolomgeving Yvan Lemmens directeur Technisch Heilig Hart Tessenderlo 10u20 11u20 12u15 12u45 Workshops met cases uit het project Will s Kracht Attitudevorming met Will s Workshop een train de trainerpakket voor leerkrachten Karel Baillieux trainer Will's Kracht en docent op VIIO en KHLIM Attitudes evalueren met het Will's Kracht Attitudemonitoring softwarepakket Geert Hasevoets organisatiedeskundige CHAINreACTion Wisselen van workshop Het belang van attitudecoaching in het bedrijfsleven Dominiek Van Eepoel HRM Profel Overpelt Afsluiting en lunch in het Free Flow restaurant LOCATIE Expertisecentrum van de Provinciale Hogeschool Limburg, Gebouw D, Elfde Liniestraat 23 te Hasselt (Parkingplan in bijlage) Deelname aan de studiedag kost 10 euro per persoon (documentatie en lunch inbegrepen), te storten op rekening met vermelding van studiedag/[school] ANTWOORDKAART Ja, ik schrijf mij in voor de studievoormiddag Attitudebeleid: introductie en instrumenten op vrijdag 9 mei 2008 Naam:.. Voornaam: School:. adres: Ik stort 10 euro per deelnemer op rekening met vermelding van studiedag/[school] Graag volledig ingevuld versturen vóór woensdag 7 mei a.s. naar LOOA vzw, Stadsomvaart 9, 3500 Hasselt fax: 011/

38 Provinciale Hogeschool Limburg Elfde Liniestraat 23 BLOK D 3500 Hasselt 011/ Website BEREIKBAARHEID WAGEN Autosnelweg 313: / afrit: 27 AFRIT HASSELT WEST. Op het einde van de afrit kom je op de steenweg Hasselt Diest. Neem LINKS richting Hasselt. Ongeveer anderhalve kilometer verder kom je aan de grote ring rond Hasselt. (Brico) Die neem je naar LINKS richting Eindhoven Genk. Blijf de ring volgen. Ongeveer anderhalve kilometer verder, aan de 2 de verkeerslichten rechts de Elfde Liniestraat. Afrit 29 AFRIT HASSELT OOST: Je neemt richting centrum tot aan de grote Ring. Daar sla je af naar rechts. Na ongeveer 3 km aan de verkeerlichten na het passeren van de Ethias/Grenslandhallen ligt links de Elfde Liniestraat De Elfde Liniestraat is aan de verkeerslichten tussen deze van de Kempische Steenweg (N74) en deze aan de Ethias/Grenslandhallen PARKEREN Parking achter blok D Je neemt hiervoor aan het kruispunt naar de Elfde Liniestraat de parallelweg van de Ring (G. Verwilghensingel) Voor wie rechts afmoet het kruispunt oversteken en de parallelweg nemen Voor wie naar links moet is het bijna 180 draaien op het kruispunt. Je volgt deze parallelweg tot aan het Bord PHL Parking (20 meter) en rijdt daar de parking op.

Hoe arbeidsattitudes van leerlingen aanscherpen?

Hoe arbeidsattitudes van leerlingen aanscherpen? Cursusmap train de trainer voor leerkrachten BSO/TSO/KSO/DBSO/leertijd Hoe arbeidsattitudes van leerlingen aanscherpen? Ontdek jezelf, Iedereen heeft wel eens zin om positieve keuzes te maken, goede dingen

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

WegWijs in competenties

WegWijs in competenties WegWijs in competenties 1 Woord Vooraf Ieder bedrijf dat zijn opdrachten wil realiseren én tegelijkertijd de competenties van zijn medewerkers optimaal wil benutten, maakt werk van competentiemanagement.

Nadere informatie

Studiekeuzebegeleiding en leren kiezen. Pascale Van Camp - Ann Van Reeth Lieve Van Gorp Maart 2011. Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Studiekeuzebegeleiding en leren kiezen. Pascale Van Camp - Ann Van Reeth Lieve Van Gorp Maart 2011. Guimardstraat 1, 1040 Brussel Studiekeuzebegeleiding en leren kiezen Pascale Van Camp - Ann Van Reeth Lieve Van Gorp Maart 2011 Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhoud 1 Theoretisch model: 6 studiekeuzetaken (Verschueren en Germeijs)...7

Nadere informatie

Werkzoekende wordt loopbaanondernemer

Werkzoekende wordt loopbaanondernemer Werkzoekende wordt loopbaanondernemer 1 WERKR8! werd gerealiseerd met de steun van het Europees Sociaal Fonds. Jobcentrum is promotor van dit project. JES en Dominiek Savio Instituut zijn partners. Redactie:

Nadere informatie

in dit nummer 10 jaar ProfS nodigt uit tot reflectie / Bernardusscholen groeien naar hervormd SO / Saneren scholenterreinen

in dit nummer 10 jaar ProfS nodigt uit tot reflectie / Bernardusscholen groeien naar hervormd SO / Saneren scholenterreinen 10 Jaargang december 2013 44 Maandblad verschijnt niet in juli en augustus Afgiftekantoor 2099 Antwerpen X - P509707 Afzendadres: Guimardstraat 1 1040 Brussel Vlaams secretariaat van het katholiek onderwijs

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Brochure voor de leraar van het secundair onderwijs 2 Kom in de stemming Welkom U hebt een bezoek aan het Vlaams Parlement vastgelegd: van harte

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

VOORTRAJECTEN: EEN NUTTIGE STAP IN HET DEELTIJDS ONDERWIJS?

VOORTRAJECTEN: EEN NUTTIGE STAP IN HET DEELTIJDS ONDERWIJS? ACADEMIEJAAR 2013-2014 VOORTRAJECTEN: EEN NUTTIGE STAP IN HET DEELTIJDS ONDERWIJS? EEN ONDERZOEK NAAR DE EFFECTIVITEIT VAN DE VOORTRAJECTEN IN VLAANDEREN Scriptie ingediend door INE SIMONS voor het behalen

Nadere informatie

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom,

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom, onderwijs dat werkt nummer 14 september 2010 Het afgelopen jaar hebben 25 studenten op zeven mbo-instellingen hun Job Academy-stage positief doorlopen. Onder wie Celesta Pluijmaeckers. Een interview. Door

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Opleidingsbrochure Najaar 2014

Opleidingsbrochure Najaar 2014 Najaar 2014 Inhoud Een opleiding voor iedere werkplaats... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 3 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 4 Verdiepingsmodules in

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

Werkboek Transfer van leren

Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Administratie Werkgelegenheid De auteur is Els Vanhoven van het HRM Centre van de Vlerick Leuven Gent Management School In samenwerking met : Kathleen

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers Jong Geweld Jongeren over jongeren voor werkgevers Werkvolk werven op het web Feiten & fabels volgens jonge werknemers Pedagoog Bert Smits "Een jongere vraagt zich elke dag af of hij zinvol bezig is" Jong

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk Campus OLB, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt tel.: 011 28 82 70 fax: 011 28 82 69 www.khlim.be/saw B a c h e l o r n a b a c h

Nadere informatie

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het versterken van leraren voor wetenschappen en techniek - 988

Nadere informatie

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Voorwoord EEN ANDERE BRIL, EEN ANDERE KIJK Dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Beste lezer, Vele

Nadere informatie

Colofon. Ontwerp en druk: Grafisch Buro Bis, De Paepestraat 6, 2200 Herentals, info@grafischburobis.be, www.grafischburobis.be. Uitgave: November 2004

Colofon. Ontwerp en druk: Grafisch Buro Bis, De Paepestraat 6, 2200 Herentals, info@grafischburobis.be, www.grafischburobis.be. Uitgave: November 2004 Colofon Samenstelling: Werkgroep Compas: Myriam Heeremans, projectontwikkelaar STC-Mechelen, Hendrik Consciencestraat 5, 2800 Mechelen, myriamheeremans@stcmechelen.be Inge Croes, projectontwikkelaar STC-Limburg,

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie

De baan die bij me past

De baan die bij me past Passend onderwijs en zorg H. te Braake-Schakenraad en M. Voets Met medewerking van M. van de Laar en W. Schafrat De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso De baan die bij me past Oriëntatie

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Inzetten op eigen kracht

Inzetten op eigen kracht Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling 1 Colofon Postbus 556 2501 CN Den Haag

Nadere informatie