Plan van aanpak van Sensornet voor het uitvoeren van monitoringsmetingen aan Randstadrail. Stadgewest Haaglanden. 23 april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak van Sensornet voor het uitvoeren van monitoringsmetingen aan Randstadrail. Stadgewest Haaglanden. 23 april 2013"

Transcriptie

1 Plan van aanpak van Sensornet voor het uitvoeren van monitoringsmetingen aan Randstadrail Stadgewest Haaglanden 23 april 2013 Sensornet BV, Den Haag 1/20

2 1. Inleiding In onderliggend document vind u het plan van aanpak van Sensornet voor het uitvoeren van monitoringsmetingen aan Randstadrail op een drietal locaties. De uitvraag van het stadsgewest sluit naadloos aan bij de activiteiten die Sensornet reeds ontplooit op het gebied van geluidmonitoring langs het spoor. Om de volgende redenen voldoet ons voorstel het kerndoel van uw uitvraag: Geavanceerde geluidherkenning van railgebonden voertuigen waarbij rekening gehouden wordt met het heersende achtergrondgeluid en de specifieke geluidkarakterisitieken van railgebonden voertuigen. Dagelijkse volautomatische rapportages en datalevering Combinatie van website voor projectgroep (beveiligd) en openbaar Koppelen van meerdere additonele sensoren aan 1 meetpost Door een volledige synchronisatie van zowel de grafieken, geluidopnamen, trillingen en andere parameters kunnen directe verbanden tussen de parameters worden gelegd. In dit voorstel wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de wijze van dataverzameling en het ontsluiten van deze gegevens via het internet (conform onderdeel ). Daarbij wordt gebruik gemaakt van een interne database en ontsluiting software via internet. Voordeel is dat gegevens overal (via een beveiligde site) met een internetbrowser te raadplegen zijn zonder dat speciale database software benodigd is. Vervolgens wordt ingegaan op de uiteindelijk op te leveren losse database met gegevens (onderdeel 4.2.9). Daarna volgt een omschrijving van de opties, een weergave van het Sensornet meetsysteem en uiteindelijk de verklaring dat aan de eisen uit de uitvraag wordt voldaan. Ook willen wij u vooral wijzen op de bijlagen. Hierin hebben wij een toelichting opgenomen over onze werkwijze. Van belang is bijvoorbeeld dat de beheerorganisatie van Sensornet projectrisico s kan verminderen, zoals een fulltime monitoring van de datalevering en een meervoudige opslag van data bij verschillende datacentra. 2/20

3 2. Beschrijving onderdelen uit hoofdstuk 4.2 Algemeen De aanbieding dient te bestaan uit de beschrijving gevraagd onder en Aan deze onderdelen is in dit hoofdstuk uitgebreid eid aandacht besteed. Onder staand treft u per onderdeel nog enkele aanvullingen aan. De opbouw van het uitgebreide meetnet van Sensornet is weergegeven in onderstaand figuur. Aan de linker zijde zijn op de locale computer de diverse sensoren aangesloten die alle data aan de centrale servers beschikbaar stellen. In de bijlagen treft u nog een nadere toelichting over de werkwijze van Sensornet die de kwaliteit en betrouwbaarheid van uw project ten goede komen. Een voorbeeld daarvan is de automatisch volledige backup (redundante servers) om ongewenst dataverlies te voorkomen. Ook ziet u het controle centrum van Sensornet waar fulltime de juiste werking van alle systemen wordt gecontroleerd Meetlocaties Zoals aangegeven zijn de exacte meetlocaties nog niet bekend en wordt geadviseerd de apparatuur hoger in een mast te kunnen monteren. De geluidmeters van Sensornet zijn precies met dat doel ontwikkeld, doch is dit niet mogelijk met de boogde trillingsopnemers of andere sensoren in de directe nabijheid van het spoor. Het verdient derhalve de aanbeveling de afstand tussen de sensoren per locatie beperkt te houden tot circa 10 meter Basis metingen Om de werkelijke geluidsniveaus ter plaatse transparant in beeld te kunnen brengen, hebben wij onze aanbieding gebaseerd op de uitgebreide webdienst voorzien van geluidsmeters volgens klasse 1 (typekeuring klasse 1; IEC type 1 en norm IEC klasse 1). Vanuit deze meters komt de data eveneens in tertsbandmiddenfrequenties beschikbaar. 3/20

4 Vanuit de metingen per seconde (zie boven, inclusief MP3-opnamen van de passages) zullen de volledig geautomatiseerde analyses worden gemaakt. De uitgebreide beschrijving hiervan is weergegeven onder en en Koppeling databases en voertuignummer Zie Communicatie en interne database en Passeersnelheid en optiemetingen Zie hoofdstuk 3 Opties Note: Voor de leesbaarheid van ons voorstel is onderdeel en in volgorde gewisseld Communicatie en interne database Gedurende het etmaal wordt geluid continu bemeten. Tevens worden mp3 bestanden opgeslagen, waarbij in overleg wordt besloten dit continue uit te voeren of hier drempelwaarden toe te passen. Iedere nacht (na einde dienstregeling) wordt volautomatisch de trein herkenningsmodule op de data toegepast. Deze door Sensornet en DGMR ontwikkelde module is in staat treinen te onderscheiden van andere geluidssoorten (bijvoorbeeld vogelgefluit, blaffende hond, voorbij rijdende brommer etc). Vanwege dit feit zijn wij dan ook in staat om stillere passages met een hoge betrouwbaarheid vast te stellen. Opgemerkt moet worden dat door het stadsgewest is aangegeven dat het geluidniveau van de passage minimaal 10 db hoger is dat het achtergrondgeluid (voor iedere tertsband). Mogelijk vervallen sommige stille treinpassages vanwege deze eis. Desgewenst kunnen wij deze eis in de loop van het project versoepelen, waardoor de resultaten nog representatiever worden. Uit deze treinherkenningsmodule volgt de volgende informatie: Tijdstip start en eind passage SEL waarde passage (in tertsen) L Aeq passage (in tertsen) Heersende achtergrondwaarde (in tertsen) Toegepaste correctie vanwege achtergrondwaarde L max passage (in tertsen) Tijdstip L max Temperatuur Luchtvochtigheid Vochtigheid spoorstaaf (optioneel) Rijsnelheid (grof berekend, of nauwkeurig gemeten) Rijrichting (indien rijsnelheid gemeten, anders volgt dat uit koppeling met treinnummers) 4/20

5 Deze gegevens worden opgeslagen in een interne database en kunnen worden gedownload. Binnen deze database zijn tevens velden gereserveerd voor treinnummer en rijrichting. Periodiek worden gegevens over treinnummers en passagetijden aangeleverd. Gegeven het uitgangspunten dat deze een vast formaat en layout hebben, stellen wij voor deze via het web uploadbaar te maken of de bestanden worden naar een speciaal aan te maken adres verzonden. Na aanleveren van deze gegevens wordt de data onmiddellijk verijkt met de verstrekte treinnummers. Hierdoor kunnen wij de responsietijd onafhankelijk van weekend, feestdagen of vakanties tot minder dat 1 uur beperken. Van belang is dat in de bestandsnaam/tabnamen of de sheets ook duidelijk de datum waarover de aangeleverde gegevens gaan wordt vermeld. In de database wordt per treinnummer gegevens bijgehouden over onderhoud. Ook wordt per meetpunt het onderhoud bijgehouden in de database. Middels een speciaal veld kunnen deze gegevens door de RET/HTM zelf via het web worden toegevoegd. Onze rapportage wordt real-time vanuit de database via het web beschikbaar gesteld. In de dagelijkse rapporten treft u naast de gevraagde geluidniveaus en meteo ook grafieken, over een zelf te kiezen periode, met heldere overzichten: Grafiek verloop geluid per treinnummer en/of locatie (per rijrichting); Grafiek aantallen treinen per treinnummer; Grafiek rijsnelheden per treinnummer; Grafiek L den/day/evening/night verloop; Grafieken per week/maand/jaar; Histogrammen met geluidniveau per locatie (per rijrichting) en/of treinnummer Overzichten met treinpassages met tijdstip, treintype, rijrichting, snelheid, L max en SEL; Beschikbaarheid meetpunten. Als bijzonderheid bieden wij u aan in overleg een scatterdiagram te selecteren waarin parameter x is uitgezet tegen parameter y. Hierbij kan een filter voor overige parameters worden toegepast. Een voorbeeld is trillingssterkte vs geluidniveau of luchtvochtigheid vs geluidniveau, rijsnelheid vs geluidniveau, rijsnelheid vs trillingen etc. Daarbij kan een filter worden toegepast op treinnummer, meteoconditie, rijsnelheid etcetera. Sensornet heeft reeds webpagina s met geautomatiseerde rapportages (zie onderstaande voorbeeldfiguren die nu reeds voor vliegtuigen beschikbaar zijn) 5/20

6 Ook de top events zijn reeds een standaard standaard functionaliteit. Daarbij kan over een zelf te kiezen periode per kolom gesorteerd worden. Zie voorbeeld onder voor het overzicht bij de vliegtuigrapportage van Sensornet. 6/20

7 4.2.9 Database en software De ruwe meetdata inclusief mp3 opnames worden in de standaard database van Sensornet opgeslagen. Alle gegevens zijn, inclusief grafieken, via een webpagina te bekijken. Na afloop van het project wordt de interne database op verzoek omgezet naar een losse database in een gangbaar formaat, zoals Microsoft Acces of Excel (naar keuze opdrachtgever). Hierdoor blijven de gegevens middels standaard query s doorzoekbaar. 3. Overzicht aangeboden meetopties Sensornet is in staat om alle gevraagde opties binnen het maximale budget te leveren. Hiermee ontvangt u: 3 geluidmetingen (basis) 1 meteostation (basis) 3 snelheidsmetingen (optie 1) 6 trillingsmeters (optie 2 en 4) 3 vochtigheids en temperatuurmetingen in de rail (optie 3 en 6) Al deze gegevens worden via internet aan de projectgroep ontsloten middels een gebruikersvriendelijke user interface. Onder is een omschrijving van de meetopties weergegeven. Snelheidsmeting Met behulp van een snelheidsradar wordt de rijsnelheid van inkomende en uitgaande treinen geregistreerd. Met één radar worden voertuigen over beide sporen bemeten. Voordeel is dat deze meetmethode zeer betrouwbaar, nauwkeurig en contactloos is. Ook herkend het systeem als er twee treinen tegelijk de meetpositie passeren (mits hoog genoeg geplaatst). Meetnauwkeurigheid van onze snelheidsradars valt binnen 1% en wordt op 1 decimaal in km/h opgeslagen. Wij adviseren het stadsgewest deze optie te kiezen, aangezien dit de betrouwbaarheid van de metingen sterk verhoogd. Metingen trillingen op één rail per locatie Parallel aan de geluidmetingen is het mogelijk direct trillingsmetingen uit te voeren. 7/20

8 Om een vergelijking met de geluidmetingen over langere tijd te optimaliseren, stellen wij voor de trillingsniveaus per seconde vast te stellen, waaruit bovendien de maatgevende V max en de V per en tertsbandmiddenfrequentie worden vastgesteld. Dit kan in 3 richtingen, hoewel aan het spoor veelal slechts 1 richting relevant is. De robuuste trillingsopnemer wordt aan de spoorstaaf vastgezet (magnetisch). Deze resultaten zullen grafisch worden weergegeven synchroon en analoog aan geluid. Metingen vochtigheid en temperatuur op 1 rails Sensornet heeft langdurige ervaring met het registreren van de railtemperatuur en railvochtigheid. Ook deze informatie kan volledig analoog en synchroon worden vastgelegd met de andere parameters. Een voorbeeldgrafiek van eerdere metingen treft u in onderstaand figuur. Ten behoeve van de veiligheid stellen wij voor de vochtigheidsmetingen en temperatuur te bepalen op een separaat stukje spoorrails (ca. 1 meter). Wij gaan ervanuit dat de opdrachtgever bij Randstadrail (HTM/RET) per meetlocatie een dergelijk stukje rails beschikbaar kan stellen om nabij/tussen de rails te positioneren. Extra trillingsmeting op een rail voor de andere rijrichting per locatie Overeenkomstig de eerdere paragraag waarin trillingsmetingen worden toegelicht, is het vanzelfsprekend mogelijk ook vergelijkbare trillingsmetingen direct aan het andere spoor uit te voeren. Meteostation voor de overige meetlocaties of meting temp vochtigheid spoorstaaf Deze optie is een aanvulling op 1 meteostation of 1 meting aan de spoorstaaf. Temperatuur, luchtvochtigheid en wind zullen beperkt variëren. Wel kan condensatie, neerslag en/of opwarming van de spoorstaaf lokaal zijn. Daarom stellen wij voor om hierbij aanvullende metingen aan een separate spoorstaaf uit te voeren. 8/20

9 4. Samenvatting kosten In onderstaande tabel zijn de kosten weergegeven inclusief de kosten voor de door ons aangeboden en aanbevolen opties. Wij kiezen er speciaal voor het stadsgewest de vrijheid te bieden alsnog af te zien van enkele componenten. Hiermee betrachten wij optimale flexibiliteit tegen een optimale prijsstelling Tabel 1 Overzicht kosten (exclusief BTW) metingen gedurende 1 jaar en de minderkosten indien na een half jaar gestopt wordt. Kosten Minderkosten 0.5 jaar Basis 3 locaties geluidmetingen* *** *** Optie 1 Nauwkeurige snelheidsmeting (3 locaties) *** *** Optie 2 Meting van trillingen op een rail per locatie (=3 *** *** trillingsmetingen) Optie 3 Vochtigheids- en temperatuurmeting op één locatie op *** *** één rails in de baan Optie 4 Extra trilling meting als aanvulling op optie 2 een rail per *** *** locatie (=3 trillingsmetingen, totaal 6 trillingsmetingen) Optie 5/6 Twee extra meteo metingen (=totaal 3 meteometingen) *** *** of twee extra vochtigheids- en temperatuurmeting als aanvulling op optie 3 (=totaal 3 vochtigheids- /temperatuurmetingen) Totaal meting met alle opties geselecteerd *** *** Vanwege de kennis en ervaring van Sensornet en het gebruik van reeds bestaande en bewezen technieken zijn wij in staat om binnen het maximum budget een complete set metingen aan te bieden. In navolgende tabel is de gevraagde specificatie voor de basiskosten weergegeven. Tabel 2 Onderverdeling basisprijs 3 geluidmeetpunten werkzaamheid kosten Opstellen uitvoeren metingen *** Verwerk meetresultaten *** Opstellen en onderhoud database *** Opmaak output *** Prepareren en houden overleg *** Opleveren database *** Rekening is gehouden met één webpagina met inlogcode en eventueel één openbare pagina voor bewoners. De meetresultaten en opnamen blijven na afronding van het project minimaal drie maanden beschikbaar op onze servers. 9/20

10 5. Meerprijzen In onderstaande alinea s treft u de meerprijzen van de door u beschreven extra geluidmeter, doch ook van enkele opties waar u in de uitvraag mogelijk nog geen rekening meer had gehouden. Geluid en meteometing remise Zichtenburg Ter hoogte van remise Zichtenburg kan gekozen worden een aanvullende geluid en meteopost te plaatsen. De gegevens vanuit deze locatie worden analoog en sunchroon aan de overige meetpunten gepresenteerd op internet. Ook kan gedacht worden aan een meetpunt ter plaatse van een woning in de nabijheid van een beoogd meetpunt. Met metingen bij particulieren heeft Sensornet een jarenlange ervaring. In de bijlagen treft een standaard formulier om met eventuele bewoners duidelijke afspraken te maken, hetgeen bijdraagt aan de controleerbaarheid in uw project. Tabel 3 Overzicht meerprijs metingen remise zichtenburg aanvullende locatie. Kosten Minderkosten 0.5 jaar Basis 1 locaties geluidmetingen, inclusief meteometingen *** *** Extra geluidmeting op/langs het Randstadrail traject In onderstaande tabel zijn de kosten (inclusief opties) weergegeven voor een aanvullende meetpunt. Tabel 4 Overzicht meerprijs metingen gedurende 1 jaar op 1 aanvullende locatie. Kosten Minderkosten 0.5 jaar Basis 1 aanvullende locatie geluidmetingen *** *** Optie 1 Nauwkeurige snelheidsmeting *** *** Optie 2 Meting van trillingen op een rail per locatie *** *** Optie 3 Vochtigheids- en temperatuurmeting op één locatie op één rails in de baan *** *** Alternatieve energie- en internetvoorziening U heeft aangegeven dat op de beoogde meetpunten een reguliere energievoorziening (240V) beschikbaar is. De meetpunten kunnen naast een reguliere 220V op verschillende manieren van energie voorzien worden: kabel met (12/24 Volt) accu, zonnepanelen of brandstofcel. Aangezien de voorzieningen voor eventuele andere locaties nog niet geheel bekend zijn, zijn de eventuele meerkosten verdeeld in 3 voorkomende opties: Geen internet per kabel ter beschikking o De ervaring is dat op bijzonder veel plaatsen in Nederland internet via een kabel ter beschikking is. Indien deze niet beschikbaar is, kan een draadloze verbinding worden voorzien. Een draadloze verbinding laat geen continue MP3- dataoverdracht toe. In deze situatie zal dit beperkt worden tot de passages (inclusief ruime marges vooraf en achteraf). Volledig onafhankelijk o Sensornet heeft ook een volledig onafhankelijk meetpunt ontwikkeld. Dit systeem is zowel voorzien van zonnepanelen voor de energievoorziening als een draadloze internetverbinding. Voordelen van dit systeem zijn: relatief veel meetposities worden mogelijk, sprake is van een bijzonder milieuvriendelijke oplossing, voorzien van een eigen paal met de juiste lengte, redelijke mate van 10/20

11 vandalisme bestendigheid. De kosten voor een dergelijk onafhankelijk systeem bedragen éénmalig **** Figuur: Een voorbeeld van een volledig onafhankelijk opererend meetsysteem. De ervaring van Sensornet met dit systeem is dat slechts bij forse sneeuwval tijdelijk sprake is van beperkt functioneren. Dit komt overeen met enkele dagen in de afgelopen 4 jaren. Verplaatsing geluidsmeter Het is mogelijk om meetpunten binnen het project te verplaatsen naar een andere geschikte positie. De kosten voor verwijdering en herplaatsing bedragen **** per meetpunt (geluidmeetpost) tot **** bij een systeem inclusief radar, meteo en trillingsopnemers. Wij gaan er in deze situatie vanuit dat de kosten voor veiligheidsvoorzieningen voor de opdrachtgever zijn. 6. Minderprijs meting gedurende een half jaar Indien besloten wordt dat na een half jaar voldoende data beschikbaar is of dat om een andere reden met de metingen wordt gestopt geldt een minderprijs van ***. 7. Betalingscondities De volgende termijnen in rekening worden gebracht: - bij aanvang van de werkzaamheden 30% van de geraamde kosten; - start eerst halfjaar monitoren 20% - start twee halfjaar monitoren 20% - einde monitor periode 20% - na overdracht data laatste 10 % Met betrekking tot de algemene voorwaarden verwijst u naar de Arvodi Het is voor ingenieurs- en adviesdiensten niet redelijk een onbeperkte aansprakelijkheid in financiën en tijd aan te gaan. Deze voorwaarden kunnen niet op voorhand worden geaccoordeerd. Aangezien Sensornet veelal voor overheden werkt met gelijksoortige voorwaarden is hiertoe een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die relevant hoger is dan de maximale kosten voor de opdracht. Wij stellen voor beide onderdelen in onderling overleg uit te werken. Uitgangspunten Sensornet In aanvulling op uw vraag van een geldigheid van minimaal 45 dagen geven wij aan dat deze informatie geldig is tot 1 januari Toestemming vermelding op website t.b.v. aanmelding locaties. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een ten opzichte van de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan de aan de opdracht verbonden vergoeding. Elke aansprakelijkheid vervalt één jaar nadat de opdracht is voltooid. Kosten voor afwijking van deze voorwaarden zijn beschikbaar op aanvraag. 11/20

12 8. Referenties Sensornet heeft een groot aantal doorlopende projecten waarbij soortgelijke gegevens worden vastgelegd. Direct vergelijkbaar elijkbaar zijn de metingen langs het spoor voor de gemeente Best, gemeente Borne, Deltarail (nu Plurel), Prorail en het RIVM. Een bondig overzicht met bijvoorbeeld enig inzicht in het project te Borne treft u in bijlage Verklaring voldoen aan uitvraag Hierbij verklaart ondergetekende, rechtgeldig vertegenwoordiger van Sensornet BV dat Sensornet zal voldoen aan de uitvraag continue geluidmonitoring, tracé Randstadrail van het Stadsgewest Haaglanden van 25 maart Den Haag, 23 april 2013, Sensornet BV R.L.Q. (Ron) Maas Commercieel directeur Bijlagen: 3 12/20

13 Bijlage 1: Informatie over Sensornet Sensornet Sensornet verricht sinds 2004 met een netwerk van meetpunten geluidsmetingen in opdracht van diverse gemeentes waaronder Amsterdam, Best, Borne, Gilze en Rijen, Haarlem, Maastricht, Haarlemmermeer, Leiden, Oegstgeest, Brunssum. Maatwerkrapportages Bij geluidbronnen bestaat de mogelijkheid naast het equivalente geluidsniveau, de maximale niveaus, statistische analyse (bijv. L 95 ) of L den -analyses toe te passen. Met dergelijke aanvullende informatie is het mogelijk de invloed van verstoring door andere bronnen vast te stellen. Een en ander is mede afhankelijk van de te kiezen meetposities. In ieder meetpunt staat de huidige db(a) meting In ieder meetpunt staat de huidige db(a) meting Door het plaatsen van meerdere meetpunten dicht bij elkaar is het mogelijk om lokale geluidsbronnen te onderscheiden van niet-lokale en is de kwaliteit van de metingen optimaal. Een voorbeeld van detailgegevens is onderstaand opgenomen. Een vergelijkbaar openbaar voorbeeld is zichtbaar op: De grafiek laat een voorbeeld zien over de periode van een uur. Zeer eenvoudig en gebruiksvriendelijk kan in- en uitgezoomd worden van seconden tot aan uren of dagen. Door middel van de exportmodule is het mogelijk de resultaten te downloaden in de door de klant gewenste periode (seconden, minuten, uren). Ook de opnamen kunnen op eenvoudige wijze synchroon worden beluisterd gedownload (zie groene lijn), waarbij de naamgeving van het bestand eenduidig is voor locatie en tijd (kwaliteitsbewaking). en Deze werkwijze maakt het mogelijk ook mail-, SMS- of andere meldingen geautomatiseerd te verzenden bij over- of onderschrijdingen Samenwerking Sensornet en DGMR Sinds mei 2006 heeft Sensornet een samenwerking met ingenieursbureau DGMR (www.dgmr.nl). Deze samenwerking stelt ons bedrijf in staat om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en de bestaande te verbeteren. Zo kunnen de meetpunten nu uitgerust worden met een scala van extra sensoren, bijvoorbeeld voor het registreren van gassen, luchtkwaliteit, 13/20

14 temperatuur, luchtvochtigheid, blikseminslagen, regen, zonintensiteit en wind. Enkele voorbeelden treft u bij de referenties. Beheer hardware Zoals aangegeven heeft Sensornet al meerdere jaren een groot aantal (>100) van dergelijke meetsystemen op verschillende meetlocaties in het land staan. Er is derhalve sprake van een zeer ervaren beheerorganisatie voor grote meetnetwerken. De status van alle meetsystemen wordt eveneens door middel van de internetverbinding continu gecontroleerd en opgeslagen in een speciale monitoringsapplicatie. Indien een sensor of verbinding niet meer volgens verwachting functioneert, zal vanuit deze applicatie een melding worden verzonden aan de beheerorganisatie en passende actie ondernomen. In dergelijke incidentele situaties is geen sprake van dataverlies. Dezelfde applicatie controleert ook 24 uur per dag, 356 dagen per jaar de werking van de centrale server, database en de dataverwerking die voor dit project nodig is. Bij de minimaal halfjaarlijkse onderhoudsbeurten/controles zullen de meetpunten telkens geïnspecteerd, onderhouden en afgeregeld/calibratie worden. Spanningsvoorziening Waar mogelijk zullen meetpunten regulier worden aangesloten op het 220V netwerk. Het meetpunt gebruikt circa 10 Watt energie, hetgeen overeen komt met 5,-- energiekosten per jaar. Een dergelijk bedrag zorgt vaak voor bereidheid van locatiehouders (derden) om aan het project mee te werken. De meetpunten kunnen naast een reguliere 220V op verschillende manieren van energie voorzien worden: kabel met (24/12 Volt), accu, zonnepanelen of brandstofcel. Uitgegaan is van 24 uur per dag aanwezige 220V spanning. Voor de alternatieve voorzieningen zijn derhalve de eventuele meerkosten nog niet gedetailleerd. Internetaansluiting Waar mogelijk zal het meetpunt met een vaste aansluiting worden aangesloten op het internet. Het gebruik van een kabel verdient immer de voorkeur boven een draadloze verbinding met betrekking tot de kwaliteit, betrouwbaarheid en daarmee de bedrijfszekerheid. Soms is geen aansluiting op het internet beschikbaar. In deze situatie wordt het meetpunt ter plaatse voorzien van een WiFiverbinding, waarmee de gegevens naar het centrale systeem met internetaansluiting worden verzonden. Een afbeelding van een dergelijk systeem is in de afbeelding hiernaast opgenomen. Bij Sensornet werken mensen van Wireless Leiden, zodat een zeer ruime ervaring aanwezig is met het draadloos verzenden van grote hoeveelheden aan data. Hierbij worden afstanden tot enkele kilometers probleemloos overbrugd. 14/20

15 Beperking risico s Aangezien sprake is van meet- en computerapparatuur kunnen storingen optreden. Onderstaand zijn de voorkomende situaties beknopt beschreven. Medewerking locatiehouder: Sensornet kan zich voorstellen dat de Stadregio minder afhankelijk wenst te zijn van bewoners of bedrijven, waardoor dergelijke locaties geen voorkeur hebben. Ook de plaatsing van meetpunten op (semi) openbare posities kent een afhankelijkheid. Sensornet heeft de ervaring dat bewoners/bedrijven zonder problemen medewerking verlenen. Een goede communicatie vanuit Sensornet en opdrachtgever behoeft hierin niet tot vertragingen te leiden. Een heldere overeenkomst met locatiehouders (bijlage 5) kan hiertoe als hulp dienen; Een risico is het (incidenteel) uitvallen van de spanningsvoorziening, waardoor de meetsystemen geen metingen meer uitvoeren. Bij herstel van de netspanning zal het systeem binnen circa 2 minuten zelfstandig alle werkzaamheden hervatten; De internetverbinding (bedraad of mobiel/umts) kan uitvallen. Het meetsysteem zal alle meetdata opslaan tot de verbinding hersteld is. Bij herstel zal alle data op de server tijdssynchroon worden aangevuld en beschikbaar komen; Sensornet heeft de ervaring dat een continuïteit van 95% of meer realiseerbaar is. In bijlage 2 wordt ook nader ingegaan op de kwaliteitsbewaking van de data (autenticiteit, beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid). Kwaliteit datacommunicatie De authenticiteit van de metingen is beschermd met een user name en password authenticatie, waardoor alleen de meetpunten van Sensornetmetingen in de database kunnen toevoegen. De meetpunten zelf zijn ook beschermd met authenticatie. Beschikbaarheid bevat de garanties voor het afgesproken niveau van dienstverlening gericht op de beschikbaarheid van de dienst op de afgesproken momenten (bedrijfsduur, waarbij rekening wordt gehouden met uitvalstijden, storingen en incidenten). Beschikbaarheid wordt gegarandeerd door de opslag van data binnen het meetpunt. Bij het ontbreken van een verbinding met de opslageenheid, zal zoals aangegeven in voorgaande paragraaf, het meetpunt de data zolang binnen het meetpunt opslaan tot de verbinding weer is hersteld en de data alsnog naar de centrale database wordt verzonden. Uitval of incidenten van het meetpunt zelf worden geregistreerd via Real-time bewaking. De metingen kunnen vergeleken worden met die van naburige meetpunten. Ongeregeldheden in het meetproces worden direct en automatisch herkend, waarna er actie op ondernomen zal worden. Een verdere beschikbaarheid van de metingen wordt gegarandeerd door alle metingen op te slaan in een centrale database, die speciaal is ingericht voor de langdurige opslag van grote hoeveelheden aan gegevens. Ten behoeve van de betrouwbaarheid zijn de extra zwaar uitgevoerde servers en voedingen. De servers zijn opgesteld in een cybercentre in Amsterdam en aangesloten op een razendsnelle internetverbinding Ook is sprake van redundante opslag van de metingen op twee aparte harddisks (RAID). Wanneer een harddisk problemen heeft, werkt het systeem op de andere harddisk door zodat de eerste vervangen kan worden. 15/20

16 Op deze servers zal ook de website ondergebracht worden en worden alle eventuele rapportages voor de opdrachtgever aangemaakt. Integriteit is het kwaliteitsbegrip dat Juistheid, Volledigheid, Tijdigheid en Geautoriseerdheid van de transacties omvat. 1. De integriteit van de metingen is beschermd met authenticatie. De meeste gebruikers van de database mogen alleen informatie raadplegen en alleen de gebruikers waarbij dit noodzakelijk is, hebben schrijfrechten. 2. In het meetpunt wordt NTP gebruikt om de klok van het meetpunt te synchroniseren aan de universele tijd van diverse atoomklokken op het Internet. Zodra het meetpunt enige minuten aanstaat en contact heeft met Internet loopt de klok goed. Vertrouwelijkheid is het kwaliteitsbegrip waaronder privacybescherming maar ook de exclusiviteit van de informatie gevangen kan worden. Het waarborgt dat alleen geautoriseerden toegang krijgen en dat informatie niet kan uitlekken. Voor het meetpunt geldt dat alle metingen via de website beschikbaar worden gemaakt. Deze kunnen openbaar worden gepubliceerd, dan wel door middel van een user name en password authenticatie ontsloten worden. 16/20

17 Bijlage 2: Referenties Sensornet heeft een groot aantal doorlopende projecten waarbij soortgelijke gegevens worden vastgelegd. Onderstaand treft u enkele relevante voorbeelden met daarbij de openbare delen van de websites: Metingen langs het spoor Voor zowel enkele ingenieursbureaus als het RIVM (Rijksinstituut voor milieuhygiëne) verricht Sensornet al enkele jaren continue geluidsmetingen op korte afstand van het spoor. Hierbij worden via een UMTS-verbinding (mobiel internet) naast alle akoestische informatie van de treinpassages (data en audio) ook diverse meteogegevens van de situatie ter plaatse aan de klant volledig synchroon beschikbaar gesteld. De gegevens zijn hierbij ten behoeve van de klant geanonimiseerd. 17/20

18 Gemeente Borne Binnen de Gemeente Borne wordt gedurende meerdere jaren middels drie meetpunten de geluidhinder ten gevolge van het spoor continue in beeld gebracht. De automatische analyse van de circa treinpassages metingen zijn door DGMR verricht. Vanuit de treinherkenning is het mogelijk diverse overzichtelijke resultaten samen te stellen, zoals onderstaande aantal passages vs. SEL-waarde of het verloop van het geluidsniveau in de week Aantal gemteten treinen SEL per passage Totaal equivalent geluidniveau per uur [db(a)] ma 8 ma 4 ma 16 ma 12 ma 20 di 4 di 0 di 8 di 16 di 12 di 20 wo 4 wo 0 wo 8 wo 16 wo 12 wo 20 do 4 do 0 do 12 do 8 do 16 vr 0 do 20 Dag en uur van de week vr 4 vr 12 vr 8 vr 16 za 0 vr 20 za 4 za 12 za 8 za 20 za 16 zo 0 zo 8 zo 4 zo 12 zo 20 zo 16 18/20

19 Geluid Informatiesysteem Lawaaisporten Lelystad (GILL) In opdracht van de Provincie Flevoland heeft de samenwerking DGMR / Sensornet in een actief monitoringssysteem ontwikkeld om de vergunde geluidniveaus ten gevolge van drie motorsportinrichtingen direct te kunnen toetsen. Voor dit systeem met zes klasse 1 microfoons is door de Stichting Innonoise te innovatieprijs 2010 uitgereikt. In de jury was onder andere het ministerie van I&M vertegenwoordigd. 19/20

20 Bijlage 3: Overeenkomst locatiehouder Sensornet Sensornet bouwt een meetnet waarmee diverse metingen kunnen worden uitgevoerd. Voor deze opdracht geldt de Stadsregio Haaglanden als opdrachtgever. U heeft aangegeven een meetpunt te willen huisvesten. Sensornet stelt de volgende afspraken voor. Sensornet mag een meetpunt plaatsen op uw dak (of gelijkwaardig) en gebruik maken van de aanwezige stroomvoorziening en internetaansluiting. De plek van het meetpunt en andere details met betrekking tot de installatie worden in samenspraak met de monteur vastgesteld. Sensornet zorgt voor de plaatsing van de meetapparatuur. Sensornet zal periodiek onderhoud aan het meetpunt verrichten. Dit wordt vooraf aangekondigd en zal doorgaans tijdens kantooruren worden uitgevoerd. Tijdens uw eventuele vakantie laat u de netwerkapparatuur voor uw internetverbinding aan staan. (modem, firewall, router etc.) Uw computers(s) kunnen natuurlijk wel uit. Sensornet heeft wel/geen toestemming om in uw afwezigheid (vakantie etc.) onderhoud te verrichten. Sensornet (of haar opdrachtgever) blijft eigenaar van het meetpunt. Het stroomverbruik van het meetpunt is 10 Watt, omgerekend komt dit neer op circa 15,00 per jaar. Deze kosten worden desgewenst tijdevenredig vergoed. Sensornet is aansprakelijk en verzekerd voor eventuele schade aan het pand, veroorzaakt door de installatie, onderhoud en aanwezigheid van het meetpunt. U informeert Sensornet direct wanneer onverhoopt schade ontstaat aan het meetpunt of aan het pand. In overleg met haar opdrachtgever verwijdert Sensornet het meetpunt. Locatiehouder Adres: Sensornet Postcode: Contact persoon: Telefoon tijdens kantooruren: Casuariestraat VB DEN HAAG t: e: Telefoon buiten kantooruren: Datum, plaats: Handtekening: 20/20

Naar aanleiding van de e-mailwisseling van de heren Maas en Lobeek van 8 januari 2014,ontvangt u hierbij ons voorstel.

Naar aanleiding van de e-mailwisseling van de heren Maas en Lobeek van 8 januari 2014,ontvangt u hierbij ons voorstel. Gemeente Nijkerk t.a.v. de Hr. Horst / Hr. Windhouwer Postbus 1000 3860 BA NIJKERK Betreft Geluidsmonitoring Knooppunt Hoevelaken Den Haag, 17 januari 2014 Geachte heren, Naar aanleiding van de e-mailwisseling

Nadere informatie

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude t.a.v. de heer K. Bruin Postbus 83 1160 AB ZWANENBURG. Den Haag, 13 maart 2015. Geachte heer Bruin,

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude t.a.v. de heer K. Bruin Postbus 83 1160 AB ZWANENBURG. Den Haag, 13 maart 2015. Geachte heer Bruin, Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude t.a.v. de heer K. Bruin Postbus 83 1160 AB ZWANENBURG Betreft SN20150301 Geluids- en fijnstof metingen ten gevolge van vliegtuigen Den Haag, 13 maart 2015 Geachte

Nadere informatie

R.L.Q. Maas. partnerschap

R.L.Q. Maas. partnerschap R.L.Q. Maas partnerschap INHOUD Vraag Stadsgewest Haaglanden / Vraag Zoetermeer Voorstellen Waarom monitoren? Waarom Sensornet / Geluidsnet? Aanpak project techniek en communicatie Demo Een continu geluidmonitoringsonderzoek

Nadere informatie

Sensornet. 13 februari 2012 / R.L.Q. Maas. Mediation Normhandhaving 2.0. Monitoren. Meten

Sensornet. 13 februari 2012 / R.L.Q. Maas. Mediation Normhandhaving 2.0. Monitoren. Meten Sensornet Mediation Normhandhaving 2.0 Monitoren Meten 13 februari 2012 / R.L.Q. Maas Sensornet Opgericht om vliegtuiggeluid transparant inzichtelijk te maken. Naast geluidmetingen ook andere meetsensoren

Nadere informatie

R.L.Q. Maas / J.R. Koolhaas

R.L.Q. Maas / J.R. Koolhaas R.L.Q. Maas / J.R. Koolhaas ICG PUBLICATIE HANDLEIDING METEN EN REKENEN Als algemene regel kan worden gesteld dat de immissiemeetmethode nauwkeuriger is dan de emissieoverdrachtsmethode, mits de representatieve

Nadere informatie

R.L.Q. Maas / N. Kreft / A.Grooff

R.L.Q. Maas / N. Kreft / A.Grooff R.L.Q. Maas / N. Kreft / A.Grooff BEWANDELDE WEG Voorstellen Sensornet Realisatie metingen Communicatie Herkenning helikopters Demonstratie Rapportage VAN GELUIDSNET NAAR SENSORNET Opgericht om geluidmetingen

Nadere informatie

Geluidsmetingen Westergouwe te Gouda

Geluidsmetingen Westergouwe te Gouda Geluidsmetingen Westergouwe te Gouda Behandeld door: Opdrachtgever: M. Groen Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Gemeente Gouda Rapport nummer: 2013092480 Gouda, 29 oktober 2013 Inhoud

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M R001 Geluidsmetingen helikopters te Gilze, Rijen en Tilburg

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M R001 Geluidsmetingen helikopters te Gilze, Rijen en Tilburg Rapport M.2013.1161.00.R001 Geluidsmetingen helikopters te Gilze, Rijen en Tilburg Analyse geluidsmetingen Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie

Door de omgevingsdienst Haaglanden is aangegeven dat deze norm als volgt moet worden geïnterpreteerd:

Door de omgevingsdienst Haaglanden is aangegeven dat deze norm als volgt moet worden geïnterpreteerd: Notitie Project Referentieniveaumetingen A4 Midden-Delfland Betreft geluidsmetingen stiltegebied in situatie vóór opening rijksweg A4 Ons kenmerk M.2013.1022.01.N001 Versie 001 Datum 24 oktober 2014 Verwerkt

Nadere informatie

contactpersoon /telefoon

contactpersoon  /telefoon datum vestiging uw kenmerk ons kenmerk verwerkt door 1 december 2016 Den Haag project betreft M.2013.1022.02.N002 WI JLI/BRA versie contactpersoon e-mail/telefoon Gemeente Midden-Delfland/geluidsmetingen

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Nieuwe metingen. Plan van Aanpak Trillingen. Meteremo PHS Meteren Boxtel. a. Meetmethodiek en meetapparatuur

1. Inleiding. 2. Nieuwe metingen. Plan van Aanpak Trillingen. Meteremo PHS Meteren Boxtel. a. Meetmethodiek en meetapparatuur Plan van Aanpak Trillingen Meteremo PHS Meteren Boxtel Datum 23 september 2014 Bijlage(n) processchema Onderwerp Plan van Aanpak trillingen PHS Meteren Boxtel 1. Inleiding In het kader van Project Hoogfrequent

Nadere informatie

Memo. Zeewolde. Toegepaste meetsystemen rond Schiphol

Memo. Zeewolde. Toegepaste meetsystemen rond Schiphol Van: College van burgemeester en wethouders Aan: Gemeenteraad Documentnummer: z160018123 Datum: 10 mei 2016 Onderwerp: Motie onderzoek meetsysteem vliegtuiggeluid Memo In zijn vergadering van 25 juni 2015

Nadere informatie

onderwerp Geluidmetingen Stiefkiekn 2015 Locatie centrum Westerbork 21-06-2015 Gemeente Midden-Drenthe datum 22-06-2015

onderwerp Geluidmetingen Stiefkiekn 2015 Locatie centrum Westerbork 21-06-2015 Gemeente Midden-Drenthe datum 22-06-2015 onderwerp Geluidmetingen Stiefkiekn 2015 Locatie centrum Westerbork 21-06-2015 project Gemeente Midden-Drenthe datum 22-06-2015 RUD Drenthe Team Advies Email: a.abbingh@ruddrenthe.nl Contactpersoon: ing.

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Emeris Log oplossing. Sleutel functies en voordelen

Emeris Log oplossing. Sleutel functies en voordelen Emeris Log oplossing Met de Emeris Log-oplossing kunt u de consumptie van een watermeter 24 uur per dag controleren. Het is eenvoudig te installeren en voorkomt dure IT-projecten. Het concept bestaat uit

Nadere informatie

Grip op grondwaterstanden. WarecoWaterData Februari 2015

Grip op grondwaterstanden. WarecoWaterData Februari 2015 Grip op grondwaterstanden WWD Maatwerkproducten U wilt inzicht, betrouwbare en continue grondwaterdata Data abonnement, totale ontzorging met apparatuur, validatie en WWD portal. U wilt aan de slag met

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

Installatiehandleiding Privacy- en Verzendmodule DIS voor Windows, Mac OS en Linux

Installatiehandleiding Privacy- en Verzendmodule DIS voor Windows, Mac OS en Linux Installatiehandleiding Privacy- en Verzendmodule DIS Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Uitgebracht aan: Nederlandse Zorgautoriteit Uitgebracht door: ZorgTTP Referentie: Installatie PVM_DIS_5.3 Datum: 17-12-2015

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Vergelijkend akoestisch onderzoek bermverharding type M (Meander) Ing. Z.A.J. Lok A.G.M. Wolbert Dr. Ir. Y.H. Wijnant 18-12-2012

Vergelijkend akoestisch onderzoek bermverharding type M (Meander) Ing. Z.A.J. Lok A.G.M. Wolbert Dr. Ir. Y.H. Wijnant 18-12-2012 Vergelijkend akoestisch onderzoek bermverharding type M (Meander) Ing. Z.A.J. Lok A.G.M. Wolbert Dr. Ir. Y.H. Wijnant 18-12-2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Meetmethode 3 Gebruikte apparatuur 4 Meetopstelling

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online Mac Versie april 2017

Handleiding Back-up Online Mac Versie april 2017 Handleiding Back-up Online Mac Versie april 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Dashboardmail 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Installatieprocedure vanuit de installatiemail: Installatie van

Nadere informatie

R. Kraus 9402

R. Kraus 9402 Aan de raads- en commissieleden E-mail gemeente@oss.nl www.oss.nl Postbus 5 5340 BA Oss Wilt u bij uw reactie de datum van deze brief en ons kenmerk vermelden? Datum Behandeld door Doorkiesnummer 07-09-2017

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport V.2011.1353.02.R001 Analyse metingen vier meetpunten Geluidsnet, Best

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport V.2011.1353.02.R001 Analyse metingen vier meetpunten Geluidsnet, Best Rapport V.2011.1353.02.R001 Resultaten metingen eerste jaar Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus 370 Postbus 671 Postbus

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport V.2011.1353.03.R001 Analyse metingen vier meetpunten Geluidsnet, Best

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport V.2011.1353.03.R001 Analyse metingen vier meetpunten Geluidsnet, Best Rapport V.2011.1353.03.R001 Resultaten metingen eerste twee jaar Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus 370 Postbus 671

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

Handleiding voor enquêtes voor ProZo!

Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Versie 1.1, 1 mei 2012 1 Voorwoord Deze handleiding neemt u stap voor stap mee in de aanvraagprocedure en het beheren van uw ProZo! enquêtes. We raden u aan deze handleiding

Nadere informatie

Draadloze registratie en alarmering

Draadloze registratie en alarmering Draadloze registratie en alarmering www.re5al.nl Draadloze (temperatuur)registratie IceSpy Notion Pro is de opvolger van het succesvolle System5 en maakt gebruik van de nieuwste draadloze technieken. Niet

Nadere informatie

Notitie. FS/ FS//F NO-002 ir. F.A.G.M. Schermer

Notitie. FS/ FS//F NO-002 ir. F.A.G.M. Schermer Notitie b e t r e f t : AMBC Staphorst; protocol voor de handhaving van de geluidproductie van individuele rijders en het aantal crossuren d a t u m : 3 november 2016 r e f e r e n t i e : v a n : FS/

Nadere informatie

BETER OP DE HOOGTE VAN UW INFRASTRUCTUUR

BETER OP DE HOOGTE VAN UW INFRASTRUCTUUR BETER OP DE HOOGTE VAN UW INFRASTRUCTUUR Real-Time inzicht in beweging, verandering, zetting en herstel van infrastructurele objecten www.infrasensorsolutions.com WELKOM, De dynamiek van het aantal transportbewegingen

Nadere informatie

Geluid immissiemetingen van Thalys passages op het HSL spoor bij twee woningen in Breda

Geluid immissiemetingen van Thalys passages op het HSL spoor bij twee woningen in Breda ONGERUBRICEERD TNO-rapport TNO 2012 R10874 Geluid immissiemetingen van Thalys passages op het HSL spoor bij twee woningen in Breda Oude Waalsdorperweg 63 2597 AK Den Haag Postbus 96864 2509 JG Den Haag

Nadere informatie

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage Analyse & Rapportage Coldstore east 14.09.2014 tot 16.09.2014 Grafische weergave 14/09/2014 15/09/2014 16/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabelvorm weergave Alarmen Alle

Nadere informatie

Onbemande geluidmeetsystemen in de praktijk

Onbemande geluidmeetsystemen in de praktijk 1/6 E. Nieuwenhuizen M+P Raadgevende ingenieurs EdwinNieuwenhuizen@mp.nl M+P Raadgevende Ingenieurs bv, www.mp.nl Postbus 344, 1430 AH, AALSMEER, tel. +31 297 320651 Inleiding De laatste jaren hebben (semi-)permanente

Nadere informatie

Casus over het meten van wegverkeersgeluid en de vergelijking met het model: Harderwijk

Casus over het meten van wegverkeersgeluid en de vergelijking met het model: Harderwijk Studiemiddag 9 december 2011 Amersfoort 'Wegverkeerslawaai: meten of rekenen Casus over het meten van wegverkeersgeluid en de vergelijking met het model: Harderwijk (20 minuten) Hans J.A. van Leeuwen DGMR,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de Kenteken Herkenning

Veel gestelde vragen over de Kenteken Herkenning Veel gestelde vragen over de Kenteken Herkenning Hieronder vindt u een opsomming van de vragen die ons de afgelopen tijd gesteld zijn: Uit welke modules bestaat het systeem? Hoe is de werking van het systeem

Nadere informatie

SLA Hosting camerabeelden

SLA Hosting camerabeelden SLA Hosting camerabeelden DAXIS WEB B.V. Maagdenburgstraat 22 7421 ZC Deventer 1 DEFINITIES 3 2 BESCHIKBAARHEID DIENSTEN 5 2.1 BESCHIKBAARHEID DATACENTER 5 2.2 ALGEMENE BESCHIKBAARHEID VAN HET NETWERK

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0 ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA versie 2.0 Gilze, februari 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Dienst FIFO Kantooruren Opdrachtgever Klantapparatuur Maximale Hersteltijd

Nadere informatie

IMMA Programma van Eisen

IMMA Programma van Eisen IMMA Programma van Eisen Ron Peerenboom en Paul Potters 17 juni 2015 1 IMMA PvE Basis functionaliteit benodigd voor vraagbeïnvloedingsprojecten en verkeerskundige onderzoeken Functionaliteit opgedeeld

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ARTIKEL 1 - DEFINITIES ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet

Nadere informatie

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren...

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren... blz. 1 HANDLEIDING BASECONE Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Inloggen in Basecone... 2 3 Aanleveren van documenten... 3 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4 5 Autoriseren... 5 6 Archiveren en opvragen

Nadere informatie

Structureel resultaat. Eenvoudige integratie. Helder inzicht. Onze klanten

Structureel resultaat. Eenvoudige integratie. Helder inzicht. Onze klanten Structureel resultaat Met INSIGHTNOW wordt de kwaliteit van het binnenmilieu op hoog niveau gehandhaafd tegen een fractie van de kosten van infrastructurele maatregelen en verbeteringen. Het inzicht in

Nadere informatie

POL Snelheidsinformatiesystemen

POL Snelheidsinformatiesystemen POL Snelheidsinformatiesystemen POL Heteren bv is importeur van Via Traffic Controlling. Deze Duitse specialist ontwikkelt en produceert al meer dan 20 jaar hoogwaardige radartechniek voor uiteenlopende

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) Colocated servers Provalue B.V.

Service Level Agreement (SLA) Colocated servers Provalue B.V. Service Level Agreement (SLA) Colocated servers Provalue B.V. 1. Inleiding Naast het leveren van colocated servers bieden wij ook de mogelijkheid om een uitgebreide Service Level Agreement (SLA) af te

Nadere informatie

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument Financieringsverstrekkersportaal Aansluitdocument Colofon Documentnaam: Fink financieringsverstrekkersportaal aansluitdocument Versie: 0.3 Datum: 17 september 2015 Versiebeheer Releasedatum Wijziging Versie

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

Project Veilige Data Opslag

Project Veilige Data Opslag 10 goede redenen Sla al uw foto s veilig op Sla al uw films veilig op Sla al uw muziek veilig op Sla al uw documenten, Excel, Word, etc, etc veilig op Deel de data met uw huisgenoten Opslag van alle soorten

Nadere informatie

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage Analyse & Rapportage Coldstore east 14.09.2014 tot 16.09.2014 Grafische weergave 14/09/2014 15/09/2014 16/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabelvorm weergave Alarmen Alle

Nadere informatie

Updateprocedure in vogelvlucht... 2. Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3. Stap 2: Controle vooraf... 4

Updateprocedure in vogelvlucht... 2. Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3. Stap 2: Controle vooraf... 4 Updatehandleiding versie 2.14 Administratie- en leerlingvolgsysteem LVS2000 Inhoud van dit document: Updateprocedure in vogelvlucht... 2 Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3 Stap 2: Controle vooraf...

Nadere informatie

AUROLEX. Plug and Play Monitoring. The best ways to care, for a cleaner and safer environment

AUROLEX. Plug and Play Monitoring. The best ways to care, for a cleaner and safer environment AUROLEX Plug and Play Monitoring The best ways to care, for a cleaner and safer environment R AUROLEX MONITORING SYSTEEM Het flexibele Aurolex Monitoring Systeem biedt de mogelijkheid om tegelijkertijd

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online voor Servers Versie maart 2016

Handleiding Back-up Online voor Servers Versie maart 2016 Handleiding Back-up Online voor Servers Versie maart 2016 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 2 1.1 Wat doet Back-up Online voor Servers 2 1.2 Ondersteunde besturingssystemen 2 1.3 Opslagruimte vergroten

Nadere informatie

ThoRiTemp. Installatie Handleiding. Versie 1.00 NL

ThoRiTemp. Installatie Handleiding. Versie 1.00 NL ThoRiTemp Installatie Handleiding Versie 1.00 NL Inhoud 1. INLEIDING...3 2. OPZETTEN VAN EEN TEMPERATUURMEETSYSTEEM...4 3. AANLEGGEN SYSTEEM ( CHECKLIST 3 )...5 4. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE ( CHECKLIST

Nadere informatie

1. Algemeen... 2. 2. WinParf algemeen... 2. 3. WebShop algemeen... 2. 4. Content Management System (CMS)... 2. 5. Watchdogs... 3

1. Algemeen... 2. 2. WinParf algemeen... 2. 3. WebShop algemeen... 2. 4. Content Management System (CMS)... 2. 5. Watchdogs... 3 Webs hopgek oppel daanwi npar f Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. WinParf algemeen... 2 3. WebShop algemeen... 2 4. Content Management System (CMS)... 2 5. Watchdogs... 3 6. Schematische weergave... 3

Nadere informatie

MEETRAPPORT. Meting trillingen vanwege railverkeer bij woningbouwlocatie Knopenfabriek aan de Wallerstraat te Nijkerk

MEETRAPPORT. Meting trillingen vanwege railverkeer bij woningbouwlocatie Knopenfabriek aan de Wallerstraat te Nijkerk M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica Visserstraat 50, Aalsmeer Postbus 344 1430 AH Aalsmeer T 0297-320 651 F 0297-325 494 Aalsmeer@mp.nl www.mp.nl MEETRAPPORT

Nadere informatie

Service Level Rapportage

Service Level Rapportage Service Level Rapportage Service Level Agreement nummer S115 Service Level Agreement naam HomeWURk Applicaties n.v.t. Naam klant Naam contactpersoon klant Hans van Haren Naam Service manager M.A. Otte

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Handleiding VBus. 1. Ga naar www.vbus.net

Handleiding VBus. 1. Ga naar www.vbus.net Handleiding VBus Deze handleiding beschrijft het instellen van een DL2 datalogger via VBus.net, welke is aangesloten op de VBus aansluiting van de regelaar. De DL2 dient ook aangesloten te zijn op een

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport V.2011.1253.00.R003 Geluidsmetingen railverkeer in Borne. Analyse metingen 2012

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport V.2011.1253.00.R003 Geluidsmetingen railverkeer in Borne. Analyse metingen 2012 Rapport V.2011.1253.00.R003 Geluidsmetingen railverkeer in Borne Analyse metingen 2012 Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x)

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Introductie De Rodin applicatie bestaat uit een programma en een database. Het programma zal altijd lokaal op uw computer worden geïnstalleerd, terwijl

Nadere informatie

Handleiding Installatie en Gebruik Privacy -en Verzend Module LADIS

Handleiding Installatie en Gebruik Privacy -en Verzend Module LADIS Handleiding Installatie en Gebruik Privacy -en Verzend Module LADIS Uitgebracht door: ZorgTTP Referentie: Handleiding Installatie en Gebruik PVM LADIS 2.0.doc Datum: 08 maart 2016 Versie: 2.0 Vooraf Voor

Nadere informatie

meezeilen.nl : het internetknooppunt voor de nederlandse beroepszeilvaart

meezeilen.nl : het internetknooppunt voor de nederlandse beroepszeilvaart : het internetknooppunt voor de nederlandse beroepszeilvaart is het internetknooppunt voor de beroepszeilvaart in Nederland. Een knooppunt waar informatie samenkomt en vervolgens op verschillende manieren

Nadere informatie

zien wat er gebeurt beschermen wat kostbaar is p r o f e s s i o nele videobewaking

zien wat er gebeurt beschermen wat kostbaar is p r o f e s s i o nele videobewaking Echt zien wat er gebeurt beschermen wat kostbaar is p r o f e s s i o nele videobewaking Professionele videobewaking Opnamen die ook achteraf perfect bruikbaar zijn OfficeEye is een compleet en hoogwaardig

Nadere informatie

Basishandleiding. Werknemerloket. Loket.nl

Basishandleiding. Werknemerloket. Loket.nl Basishandleiding Werknemerloket Loket.nl Inhoudsopgave 1 WERKNEMERLOKET... 3 2 TOEGANG TOT WERKNEMERLOKET... 4 3 TOEGANG TOT DE APP WERKNEMERLOKET... 4 4 ESS VIA BANKPORTALEN (FINBOX)... 5 5 DE STARTPAGINA...

Nadere informatie

CycloAgent v2 Handleiding

CycloAgent v2 Handleiding CycloAgent v2 Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...4 Aanmelden...8 Uw apparaat registreren...8 De registratie van uw apparaat

Nadere informatie

Herstel Service. Gegevens Relatie: Naam:... Adres... Postcode / Woonplaats:... Status:... concept Versie:... 1.00 Contractnummer:... Datum:...

Herstel Service. Gegevens Relatie: Naam:... Adres... Postcode / Woonplaats:... Status:... concept Versie:... 1.00 Contractnummer:... Datum:... Herstel Service Gegevens Relatie: Naam:... Adres... Postcode / Woonplaats:... Status:... concept Versie:... 1.00 Contractnummer:... Datum:... Inhoud HERSTEL SERVICE... 3 INLEIDING HERSTEL SERVICE... 3

Nadere informatie

Geluidsmetingen in Bunnik

Geluidsmetingen in Bunnik 1 Geluidsmetingen in Bunnik Geluidsmetingen uitgevoerd naar aanleiding van het Ontwerp Inpassingsplan (OIP) voor de aanleg van de Rijsbruggerweg van Houten naar de A12 Inhoud 1. Inleiding 2. Samenvatting

Nadere informatie

Basishandleiding. Employee Self Service/ App Werknemerloket (werknemer) loket.nl

Basishandleiding. Employee Self Service/ App Werknemerloket (werknemer) loket.nl Basishandleiding Employee Self Service/ App Werknemerloket (werknemer) loket.nl Inhoudsopgave 1 ESS LOKET.NL... 3 2 TOEGANG TOT ESS... 4 3 WERKNEMER TOEGANG TOT APP WERKNEMERLOKET... 4 4 ESS VIA BANKPORTALEN

Nadere informatie

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Copyright 2011 FP-Ruys. FP-Ruys kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enig fout in deze handleiding of verkeerd

Nadere informatie

Online ServiceDesk. www.heutink-ict.nl

Online ServiceDesk. www.heutink-ict.nl Online ServiceDesk De Online ServiceDesk, kortweg OSD, gebruikt u voor het registreren en bijhouden van service aangelegenheden. Zo kunt u de tool gebruiken voor het aanvragen van een serviceverzoek, maar

Nadere informatie

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Contents Inleiding...1 Wanneer is het gebruik van de webservice nodig?...2 Welke stappen dienen uitgevoerd te worden om de webservice

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) Dedicated servers Provalue B.V.

Service Level Agreement (SLA) Dedicated servers Provalue B.V. Service Level Agreement (SLA) Dedicated servers Provalue B.V. 1. Inleiding Naast het leveren van dedicated servers bieden wij ook de mogelijkheid om een uitgebreide Service Level Agreement (SLA) af te

Nadere informatie

Trillingsanalyse met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden aan de A4 Steenbergen ter plaatse van de Stoofdijk 35 te Steenbergen

Trillingsanalyse met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden aan de A4 Steenbergen ter plaatse van de Stoofdijk 35 te Steenbergen Trillingsanalyse met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden aan de A4 Steenbergen ter plaatse van de Stoofdijk 35 te Steenbergen Project : A4 Steenbergen Opdrachtgever : Combinatie A4 Steenbergen

Nadere informatie

AIO- SVT Zuiddijk INTECH DYKE SECURITY SYSTEMS. Rapportage InTech-IDS AIO-SVT Zuiddijk 2012 V02

AIO- SVT Zuiddijk INTECH DYKE SECURITY SYSTEMS. Rapportage InTech-IDS AIO-SVT Zuiddijk 2012 V02 AIO- SVT Zuiddijk INTECH DYKE SECURITY SYSTEMS Eindrapport meetverslag piping Zuiddijk V02 IDS 12006 30 november 2012 1 van 10 Inhoudsopgave DEEL A FACTUAL REPORT... 3 1. ALGEMEEN:... 3 2. INSTRUMENTATIE

Nadere informatie

Diver Telemetrie. Draadloze grondwater- en oppervlaktewaterdata transmissie

Diver Telemetrie. Draadloze grondwater- en oppervlaktewaterdata transmissie Telemetrie Draadloze grondwater- en oppervlaktewaterdata transmissie Maximaliseer datakwaliteit Verminder operationele kosten Near real-time informatie -NETZ BEHEER 3 UW DATA IN STAPPEN Introductie -NETZ

Nadere informatie

De heer P. Reintjes Raadhuisstraat ER Eijsden INLEIDING

De heer P. Reintjes Raadhuisstraat ER Eijsden INLEIDING St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT0528188798 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes - rapportages. Persoonlijk. - facturen. - layout. 1 16-1-2012 14:30:41 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje goed of afkeuren 7 5

Nadere informatie

Handleiding Mijn Websign

Handleiding Mijn Websign Handleiding Mijn Websign Gemnet BV Postbus 19535 2500 CM Den Haag Tel: 070-3436900 www.gemnet.nl info@gemnet.nl Versie 1.1, augustus 2011 Handleiding Mijn WebSign Document nummer 1.1 Augustus 2011 Handleiding

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Norit Nederland B.V. te Klazienaveen 11 op 12 december 2008

Akoestisch onderzoek Norit Nederland B.V. te Klazienaveen 11 op 12 december 2008 Akoestisch onderzoek Norit Nederland B.V. te Klazienaveen 11 op 12 december 2008 Onderzoek geluidsuitstraling naar de omgeving van Norit Nederland B.V. te Klazienaveen In de nachtperiode van 11 op 12 december

Nadere informatie

VideoObservatie. EarlyAlert. AlarmVerificatie. VideoStorage

VideoObservatie. EarlyAlert. AlarmVerificatie. VideoStorage VideoObservatie In de VAS meldkamer zijn centrale videowalls geplaatst. Aangesloten locaties rouleren over de videowalls in een vooraf overeengekomen tijdschema. De centralisten houden preventief toezicht

Nadere informatie

Effectief beheren van geluidsbelasting

Effectief beheren van geluidsbelasting Effectief beheren van geluidsbelasting Eenvoudig en efficiënt inzicht in geluidsbelasting Pro-actief handhaven van geluidsnormen Geluidsbelasting door economische en sociale activiteiten zoals bouwen,

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

Onderzoek naar de geluidbelasting ten gevolge van de HSL-Zuid op de meetlocatie Boskade te Hoogmade

Onderzoek naar de geluidbelasting ten gevolge van de HSL-Zuid op de meetlocatie Boskade te Hoogmade Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Onderzoek naar de geluidbelasting ten gevolge van de HSL-Zuid op de meetlocatie Boskade te Hoogmade V 1014-4-RA Datum: 2 maart 2011

Nadere informatie

ProduPlus. Wat is ProduPlus

ProduPlus. Wat is ProduPlus ProduPlus Wat is ProduPlus ProduPlus is een machine monitoring systeem welke ook functies heeft voor order registratie, product data beheer en preventief onderhoud. ProduPlus is ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik Fuel Handleiding voor installatie en gebruik Inhoudsopgave 1. Installatie 2. Gebruik - Windows - Linux / Apple / andere systemen - Een nieuw voertuig aanmaken - Uitgaven 3. Onderhoud - Waarschuwingen -

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden Excel bestand

GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden Excel bestand GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden Excel bestand Uitleg Excelbestand uploaden - Handmatig aanmelden patiënten In dit document wordt het gebruik van Qualiview uitgelegd. Omdat u gebruik maakt van software waarmee

Nadere informatie

Rapportages instellen

Rapportages instellen Versie 2.0 Introductie In Finchline is het mogelijk om over de ingestelde widgets (grafische weergaven) een rapportage te ontvangen en versturen in PDF of Excel. In deze handleiding komen alle opties,

Nadere informatie

Werken met de Groeps Login app

Werken met de Groeps Login app Werken met de Groeps Login app Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Toegang tot Groeps Login/app... 3 2.1 Inloggen app... 4 2.1.1 App installeren, administratie koppelen en inloggen... 4 2.1.2 Administratie koppelen

Nadere informatie

WiFi dataloggersysteem

WiFi dataloggersysteem WiFi dataloggersysteem Saveris 2 temperatuur en vochtigheid altijd en overal onder controle Gegevensoverdracht via WiFi Meetwaarden zijn altijd en overal te bekijken in de Cloud Automatische alarmering

Nadere informatie

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8 Gebruikershandleiding Versie 2.8 november 2012 Inhoud 1 Voor toegang tot Shell Card Online e-invoicing Service... 3 1.1 Inloggen in Shell Card Online... 3 1.2 Wat als u uw wachtwoord bent vergeten... 3

Nadere informatie

POP locatie. Straatkast. i-box. i-box NOC. i-box. Datacenter

POP locatie. Straatkast. i-box. i-box NOC. i-box. Datacenter Straatkast POP locatie Datacenter Het beheer van uw telecomruimten neemt veel tijd in beslag en is een kostbaar proces. U heeft immers 24/7 personeel nodig dat alle processen nauwkeurig in de gaten houdt.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA TME-3. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA TME-3 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen

Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen U vindt in deze handleiding: 1. Inleiding... 2 2. Abonnementsvormen... 2 3. Zoeken... 2 3.1 Aankondigingen overzicht... 3 3.2 Zoekfilter... 4 3.3 Hoofdinhoud... 5

Nadere informatie

Europese aanbesteding Beeldkwaliteit

Europese aanbesteding Beeldkwaliteit Europese aanbesteding Beeldkwaliteit 2018-2021 Versie 1.0 Datum 14-11-2017 Referentie 170183 Copyright Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer Afdeling Inkoop Postbus 12651 2500 DP Den Haag Tel.nr. 06 13

Nadere informatie

Geluid rond vliegveld Geilenkirchen en Schiphol, zijn er overeenkomsten?

Geluid rond vliegveld Geilenkirchen en Schiphol, zijn er overeenkomsten? Geluid rond vliegveld Geilenkirchen en Schiphol, zijn er overeenkomsten? Een vergelijking van piekniveaus H.A. Lania en H.W. Veerbeek Samenvatting Het ministerie van VROM heeft het NLR benaderd om in

Nadere informatie

Aan de slag met het adres van je website. Handleiding

Aan de slag met het  adres van je website. Handleiding Aan de slag met het e-mailadres van je website Handleiding Inhoud 03 Webmail instellen 05 Voordat je begint: benodigde gegevens 06 Waarom IMAP? 07 E-mailprogramma s 2 Webmail instellen Je hebt van ons

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie