Monitor voor vitale functies 300-serie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor voor vitale functies 300-serie"

Transcriptie

1 Monitor voor vitale functies 300-serie Gebruiksaanwijzingen Softwareversie 1.2X

2 ii Welch Allyn Monitor voor vitale funkties 300-serien Copyright 2005 Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan deze handleiding zonder toestemming van Welch Allyn geheel of gedeeltelijk, en in welke vorm dan ook te reproduceren of te dupliceren. Welch Allyn aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor persoonlijk letsel of voor mogelijk illegaal of onjuist gebruik van het product dat het gevolg kan zijn van het niet gebruiken van dit product volgens de instructies, waarschuwingen of mededelingen over het beoogde gebruik in deze handleiding. Welch Allyn en Flexible Monitoring zijn gedeponeerde handelsmerken van Welch Allyn. FlexNet is een handelsmerk van Welch Allyn. Nellcor is een gedeponeerd handelsmerk van Nellcor Puritan Bennett Inc. Op de software in dit product rusten auteursrechten uit 2005 van Welch Allyn of haar toeleveranciers. Alle rechten voorbehouden. De software wordt beschermd door de wetgeving inzake auteursrechten van de Verenigde Staten en bepalingen van internationale verdragen die wereldwijd gelden. Krachtens deze wetgeving heeft de licentiehouder het recht het exemplaar van de software te gebruiken dat bij dit instrument wordt geleverd, voor zover dit gebruik plaatsvindt conform de bestemming van het product waarin de software is opgenomen. De software mag niet worden gekopieerd, gedecompileerd, tot de broncode worden teruggebracht, gedeassembleerd of anderszins worden teruggebracht tot een voor de mens leesbare vorm. Er wordt geen software of software-exemplaar aan u verkocht. Alle (eigendoms)rechten blijven in handen van Welch Allyn of haar toeleveranciers. Neem voor informatie over Welch Allyn-producten contact op met het centrum voor technische ondersteuning van Welch Allyn: Verenigde Staten Australië Canada China Europees callcenter Frankrijk Duitsland Japan Latijns-Amerika Nederland Singapore Zuid-Afrika Verenigd Koninkrijk Bestelnummer XX Artikelnummer handleiding Rev A, 2/2006 Welch Allyn 8500 SW Creekside Place Beaverton, Oregon Gedrukt in de Verenigde Staten

3 iii Inhoud 1 - Algemene informatie Informatie over deze handleiding Beoogd gebruik Symbolen Productoverzicht Waarschuwingen en meldingen Waarschuwingen Veiligheid in het algemeen Schermen, indicatielampjes, bedieningselementen en aansluitingen Numeriek meetscherm en berichtenscherm Statusindicatielampjes Bedieningselementen voor functies Aansluitingen Installatie Aansluitingen Wisselstroom aansluiten De NIBP-manchetslang aansluiten De kabel van de temperatuursonde aansluiten De SpO 2 -sensorkabel aansluiten en loskoppelen Inschakelen, zelftest bij inschakelen, en uitschakelen Bedrijfsparameters configureren Hoe u het menusysteem kunt gebruiken Tijd en datum wijzigen Type patiënt wijzigen MAP-meting activeren en deactiveren NIBP-meeteenheid wijzigen Het temperatuurtype en de meeteenheid wijzigen Het pulstoonvolume wijzigen Stream of Batch selecteren voor afdrukken Patiëntbewaking Bloeddruk bewaken Waarschuwingen NIBP Voorbereiding voor NIBP Handmatige NIBP-meting Automatische NIBP-meting Hartfrequentie bewaken SpO 2 bewaken

4 iv Inhoud Welch Allyn Monitor voor vitale functies 300-serie Waarschuwingen en meldingen SpO Procedure voor SpO 2 -bewaking Temperatuur bewaken Waarschuwingen en meldingen Temperatuur Temperatuurmeettype instellen Sondehoes aanbrengen Gebruikte sondehoezen afwerpen Voorspellende temperatuurmeting Geregistreerde temperatuurmeting Reinigingsprocedure voor thermometer en sonde Reinigingsprocedure voor de afneembare sondeschacht Alarmen en waarschuwingen Reageren op een patiëntalarm Reageren op een apparaatwaarschuwing Herstelbare fout voor temperatuur, NIBD of SpO 2 - niet-geëscaleerd Herstelbare fout voor SpO 2 - geëscaleerd Herstelbare fout voor NIBD - geëscaleerd Onherstelbare fouten Reactie Alarmindicaties Alarmen instellen Verplegersoproep Foutcodes Patiëntgegevens analyseren Opgeslagen patiëntgegevens bekijken Patiëntgegevens afdrukken Beginnen en stoppen met afdrukken Batch afdrukken Doorlopend afdrukken Uitvoer van de printer Patiëntgegevens wissen Gegevens wissen voordat u de datum en tijd wijzigt Gegevens wissen in normale bedrijfsmodus Nieuw printerpapier aanbrengen Onderhoud door de operator Reiniging Opslag Opnieuw in omloop brengen Ter informatie Werking van de accu Waarschuwing als accu bijna leeg is Accustoring Accu vervangen Monitorspecificaties

5 Gebruiksaanwijzingen Inhoud v Specificaties Fysieke specificaties Elektrische specificaties Omgevingsspecificaties Specificaties van het verplegersoproepsysteem Standaardfabrieksinstellingen Beperkte garantie Register

6 vi Inhoud Welch Allyn Monitor voor vitale functies 300-serie

7 1 1 Algemene informatie Informatie over deze handleiding Deze handleiding bevat informatie over de Welch Allyn 300-serie van monitoren voor vitale functies. De serie omvat de volgende modellen: Model Features Model Features Standaard (NIBP, hartfrequentie en MAP) 53N00 Standaard + Nellcor SpO P Standaard + printer 53NT0 Standaard + Nellcor SpO 2 + temperatuur 530T0 Standaard + temperatuur 53N0P Standaard + Nellcor SpO 2 + printer 530TP Standaard + temperatuur + printer 53NTP Standaard + Nellcor SpO 2 + temperatuur + printer Beoogd gebruik Alle operators dienen de handleiding door te lezen en te begrijpen voordat ze de monitor gaan gebruiken. Alvorens de monitor te installeren, te configureren, onderhoud uit te voeren of problemen op te lossen dienen alle technici en ander servicepersoneel deze handleiding door te lezen en te begrijpen. Alle informatie in deze handleiding, met inbegrip van de illustraties, is gebaseerd op een monitor die is geconfigureerd met de opties temperatuur, SpO 2 en printer. Als een of meer opties in de configuratie van uw monitor ontbreken, dan is sommige informatie in deze handleiding niet van toepassing. De monitoren uit de VSM-serie zijn bedoeld voor gebruik door clinici en medisch gekwalificeerd personeel voor niet-invasieve bewaking van bloeddruk, bewaking van hartfrequentie en lichaamstemperatuur en niet-invasieve bewaking van zuurstofverzadiging van hemoglobine in arterieel bloed (SpO2) bij volwassenen, kinderen en pasgeborenen. Patiëntbewaking vindt merendeels plaats op algemene medische/chirurgische afdelingen en in algemene ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Dit apparaat mag uitsluitend in opdracht van een arts of erkende zorgverlener worden aangeschaft.

8 2 Kapittel 1 Algemene informatie Welch Allyn Monitor voor vitale funkties 300-serie Symbolen De hierna afgebeelde symbolen verschijnen op de monitor of in dit document. Table 1. Labels met betrekking tot certificering en werking Dit apparaat is door de Canadian Standards Association International getest op en gecertificeerd voor de geldende medische veiligheidsnormen in de VS en Canada. De CE-markering en het registratienummer van de bevoegde instantie geven aan dat het apparaat voldoet aan alle hoofdvereisten van de Europese richtlijn voor medische hulpmiddelen (93/42/EEG). In Australië geregistreerde importeur Urgente alarmmelding (uitgangssignaal naar verplegersoproepfunctie) Voer gebruikte accu s op de juiste wijze en overeenkomstig de plaatselijke voorschriften af voor hergebruik. Gooi accu s niet in afvalcontainers. Gesloten loodzwavelzuuraccu, 6V 4 Ah Dit product mag niet worden weggegooid bij niet-gesorteerd huishoudelijk afval. ( Opnieuw in omloop brengen op pagina 70.) Aansluitingen op de patiënt zijn van het type BF en beschermd tegen defibrillatie. Waarschuwing Duidt op een toestand die kan kunnen leiden tot ernstige ziekte, letsel of overlijden. Voorzichtig Duidt in deze handleiding op een toestand die kan leiden tot beschadiging van apparatuur of andere zaken. Voorzichtig Op het product betekent dit 'Raadpleeg de bijbehorende documentatie'. Table 2. Labels met betrekking tot verzending, opslag en het milieu Deze zijde van de verpakking of het krat boven houden. Breekbare inhoud. Pas op. De monitor niet blootstellen aan een relatieve vochtigheid die boven deze grens ligt. De monitor niet aan regen blootstellen. De monitor niet blootstellen aan hoogtes die buiten deze grenzen liggen. Niet meer monitors op elkaar stapelen dan het hier aangegeven aantal. De monitor niet blootstellen aan temperaturen die buiten deze grenzen liggen.

9 Gebruiksaanwijzingen Kapittel 1 Algemene informatie 3 Table 3. Labels voor monitorconnectors Kabelconnector van temperatuursonde SpO2 Kabelconnector van SpO 2 -sensor RS232-kabelconnector Kabelconnector van verplegersoproepfunctie Kabelconnector van wisselstroomadapter NIBP-slangconnector Table 4. Printerkleplabel Hierop drukken om printerklep te openen Papier in deze richting plaatsen Een gedetailleerdere beschrijving van de bedieningselementen op het voorpaneel van de monitor vindt u verderop in de handleiding. Table 5. Bedieningselementen op het voorpaneel Alarmgrenzen instellen Alarmen onderdrukken Omhoog-/omlaagschuiven Vooruit-/achteruitschuiven Waarde verhogen/verlagen (Het schuifpictogram wordt in de documentatie als deze twee pijlen weergegeven.) Automatisch NIBP-meetinterval instellen Naar de volgende menuopties gaan Aan/uit Patiëntgegevens afdrukken Patiëntgegevens analyseren NIBP-cyclus starten/stoppen (knop AUTO)

10 4 Kapittel 1 Algemene informatie Welch Allyn Monitor voor vitale funkties 300-serie Table 6. Schermen en indicatielampjes op het voorpaneel SYS DIA SpO2 berichten venster ºC ºF M Systolische druk Diastolische druk Zuurstofverzadiging van hemoglobine in arterieel bloed Hartfrequentie MAP (gemiddelde bloeddruk) Graden Celsius Graden Fahrenheit Geregistreerde temperatuur Accu is leeg hartslaga mplitudeindicator Temperatuur Sterkte van de hartslag Pasgeborene Kind Volwassene Wisselstroom Accu wordt opgeladen (knippert) Accu is opgeladen (brandt) Productoverzicht De monitor kan systolische en diastolische niet-invasieve bloeddruk (NIBP), hartfrequentie en MAP (gemiddelde bloeddruk) registreren. Monitors die zijn geconfigureerd met de juiste opties kunnen bovendien tegelijkertijd temperatuur en SpO 2 registreren en doorlopend de hartfrequentie registreren. Alle metingen van vitale functies worden weergegeven op het voorpaneel van de monitor. Deze metingen kunnen ook worden afgedrukt met behulp van de optionele ingebouwde thermische printer. De monitor voorziet in programmeerbare hoorbare en visuele alarmen en in automatische NIBP-metingen volgens te selecteren intervallen. De monitor kan bovendien worden voorzien van een verplegersoproepfunctie die met een alarm wordt geactiveerd. Aanvullende apparatuur die wordt aangesloten op de analoge en digitale interfaces dient te voldoen aan de respectieve IEC-normen (IEC voor apparatuur voor gegevensverwerking, IEC voor medische hulpmiddelen). Dergelijke configuraties dienen alle te voldoen aan systeemnorm IEC Voorzichtig Personen die aanvullende apparatuur aansluiten op de signaalingang of -uitgang van deze monitor, configureren een medisch systeem en zijn er derhalve verantwoordelijk voor dat het systeem voldoet aan de eisen van systeemnorm IEC

11 Gebruiksaanwijzingen Kapittel 1 Algemene informatie 5 Waarschuwingen en meldingen Waarschuwingen Alle service- en bedienend personeel dient vertrouwd te zijn met de hier verstrekte informatie en met alle andere waarschuwingen die verderop in de handleiding worden gegeven. De labels en verder hebben betrekking op waarschuwingen en meldingen. U kunt ze aantreffen op de monitor, verpakking, container of in dit document. Waarschuwing Veel omgevingsvariabelen, inclusief de levensfuncties van de patiënt en de klinische toepassing, kunnen de nauwkeurigheid en prestaties van de monitor beïnvloeden. De arts moet alle gegevens over de vitale functies van de patiënt controleren voordat wordt ingegrepen. Waarschuwing De monitor is bedoeld voor gebruik door clinici. Hoewel medische bewakingstechnieken in dit document nader worden toegelicht, mag de monitor uitsluitend worden gebruikt door getrainde clinici met kennis op het gebied van het controleren en interpreteren van de vitale functies van een patiënt. Waarschuwing Ten behoeve van de veiligheid van de patiënt en om optimale prestaties en nauwkeurigheid van het product te waarborgen, dient u voor de monitor uitsluitend accessoires en verbruiksproducten te gebruiken die door Welch Allyn worden aanbevolen of geleverd. Deze vindt u in de Producten- en accessoiregids ( XX) van Welch Allyn. Volg bij gebruik van accessoires de gebruiksaanwijzing van de fabrikant nauwgezet op. Waarschuwing Gebruik de monitor niet in de nabijheid van MRI-apparatuur (magnetic resonance imaging) of in hogedrukkamers. Waarschuwing Gebruik de monitor niet in de nabijheid van brandbare anesthesiemengsels met lucht, zuurstof of lachgas, in een zuurstofrijke omgeving of in een andere omgeving waar explosiegevaar aanwezig is. Waarschuwing De clinicus is verantwoordelijk voor het instellen van geschikte alarmgrenzen voor iedere patiënt en de controle hierop. Waarschuwing Voorkom te allen tijde dat er vloeistof in de connectors van de monitor terechtkomt. Als een connector in aanraking komt met een vloeistof: 1. Stel de monitor buiten gebruik. 2. Droog de connector met warme, droge lucht. 3. Test en controleer de werking van de monitor zorgvuldig voordat deze weer in gebruik wordt genomen. Waarschuwing Houd tijdens defibrillatie de paddles uit de buurt van geleidende onderdelen die reeds in contact kunnen staan met de patiënt. Waarschuwing Sluit niet meer dan één patiënt op een monitor aan.

12 6 Kapittel 1 Algemene informatie Welch Allyn Monitor voor vitale funkties 300-serie Veiligheid in het algemeen Waarschuwing Als de monitor is gevallen of beschadigd, moet deze grondig worden getest door een gekwalificeerde servicetechnicus voordat deze weer in gebruik wordt genomen. Waarschuwing Controleer alle snoeren en kabels periodiek op beschadiging, slijtage of rafelen en vervang deze indien nodig. Waarschuwing De monitor bevat geen onderdelen waaraan door operators onderhoud kan worden uitgevoerd, behalve de vervangbare papierrol. Waarschuwing Als de accu tekenen van beschadiging, lekkage of barsten vertoont, dient een gekwalificeerde servicetechnicus deze onmiddellijk te vervangen en wel uitsluitend door een accu die is goedgekeurd door Welch Allyn. Waarschuwing Voer accu s altijd overeenkomstig de plaatselijke voorschriften af voor hergebruik. Gooi accu s niet in afvalcontainers. Waarschuwing Gebruik de monitor niet voor patiënten die op een hart- of longmachine zijn aangesloten. Waarschuwing Gebruik de monitor niet voor patiënten die last hebben van stuiptrekkingen of bevingen. Voorzichtig Als u twijfelt aan de nauwkeurigheid van een meting, controleer dan de desbetreffende vitale functie met behulp van een andere methode. Als de monitor metingen niet nauwkeurig uitvoert, laat deze dan inspecteren door een gekwalificeerde servicetechnicus. Voorzichtig Zorg ervoor dat de monitor stevig staat op een vlakke ondergrond of dat deze met behulp van de juiste bevestigingsmaterialen is opgehangen. Voorzichtig Steriliseer de monitor niet in een autoclaaf. Voorzichtig Plaats geen kopjes, glazen of andere vloeistofhouders op de monitor.

13 Gebruiksaanwijzingen Kapittel 1 Algemene informatie 7 Schermen, indicatielampjes, bedieningselementen en aansluitingen In dit gedeelte worden de meetschermen, statusindicatielampjes, bedieningselementen voor de functies en de monitoraansluitingen beschreven. Numeriek meetscherm en berichtenscherm SYS, DIA en SpO2. Geeft de systolische en diastolische bloeddruk en SpO 2 weer, of de bijbehorende alarmgrenzen en foutcodes. (Zie Foutcodes op pagina 60.) Geeft de hartfrequentie en temperatuur weer, of de bijbehorende alarmgrenzen en foutcodes. (Berichtenvenster) Geeft de huidige datum en tijd, MAP-metingen en alarmgrenzen weer. Geeft configuratie-instellingen, foutcodes, softwareversies en printerstatus weer.

14 8 Kapittel 1 Algemene informatie Welch Allyn Monitor voor vitale funkties 300-serie Statusindicatielampjes NIBP-meeteenheden kilopascal millimeter kwik kpa mmhg Temperatuureenheden Hartslag-amplitude-indicator ºF graden Fahrenheit ºC graden Celsius Type patiënt pasgeborene kind Temperatuurtype geregistreerd M alarmen niet onderdrukt volwassene voeding is uitgeschakeld voeding is ingeschakeld Accustatus alarmen onderdrukt opgeladen bezig met opladen leeg

15 Gebruiksaanwijzingen Kapittel 1 Algemene informatie 9 Bedieningselementen voor functies Afdrukken Menu Omhoog/ Omlaag Aan/uit Alarmen onderdrukt Voeding is ingeschakeld Voeding is uitgeschakeld Gegevens analyseren NIBPinterval instellen NIBP starten/ stoppen (knop AUTO) Alarmgrenzen instellen Alarmen onderdrukken

16 10 Kapittel 1 Algemene informatie Welch Allyn Monitor voor vitale funkties 300-serie Aansluitingen Deze illustratie laat zien waar elke connector zich op de monitor bevindt. Kabelconnector van verplegersoproepfunctie 30V, 1A Max. Kabelconnector van temperatuursonde SpO 2 Kabelconnector van SpO 2 -sensor RS232-kabelconnector Connector gelijkstroomkabel Raadpleeg onderstaande gedeelten voor informatie over deze instellingen. Wisselstroomadapter Wisselstroom aansluiten op pagina 11 Temperatuursonde De kabel van de temperatuursonde aansluiten op pagina 14 SpO 2 -sensor De SpO2-sensorkabel aansluiten en loskoppelen op pagina 15 NIBP-manchetslang De NIBP-manchetslang aansluiten op pagina 13 Kabel van verplegersoproepfunctie Specificaties van het verplegersoproepsysteem op pagina 81

17 11 2 Installatie Aansluitingen In dit hoofdstuk worden de installatieprocedures voor patiëntbewaking beschreven. Gebruik onderstaande procedures om de diverse componenten op de monitor aan te sluiten. Wisselstroom aansluiten De monitor werkt op gelijkspanning die wordt geleverd door de interne accu of door de wisselstroomadapter. (Raadpleeg Werking van de accu op pagina 71 en Elektrische specificaties op pagina 76 voor informatie over de accu.) Wanneer de wisselstroomadapter is aangesloten, wordt de monitor gevoed en wordt tegelijkertijd de interne accu opgeladen. Wanneer de wisselstroomadapter niet is aangesloten, werkt de monitor op de interne accu. Voorzichtig Maak alleen gebruik van de wisselstroomadapter met een medische kwaliteitsgraad die is goedgekeurd door Welch Allyn. (Raadpleeg de Onderdelen- en accessoiregids ( XX) van Welch Allyn voor bestelinformatie.) Mogelijke gevolgen van het gebruik van een nietgoedgekeurde wisselstroomadapter: schending van de isolatievereisten gevaar voor de patiënt beschadiging van de monitor vervallen van de productgarantie

18 12 Kapittel 2 Installatie Welch Allyn Monitor voor vitale funkties 300-serie De wisselstroomadapter gebruiken: 1. Sluit de wisselstroomadapter aan op de netspanning. 2. Steek de connector van de adapter in de gelijkstroomaansluiting van de monitor. Aansluiting voor wisselstroomadapter Laad de accu volledig op met behulp van de wisselstroomadapter voordat u de monitor gaat gebruiken. (Dit kan 12 uur duren.) Voorzichtig Laad de accu volledig op voordat u de monitor voor het eerst gebruikt. Het achterwege laten hiervan leidt tot prestatievermindering en een kortere levensduur van de accu. Wanneer de monitor bezig is met opladen, knippert het AC-laadstroomlampje. Wanneer de monitor voor 90% is opgeladen, brandt het AC-laadstroomlampje continu. Houd de wisselstroomadapter nog enkele uren aangesloten om de accu volledig op te laden. Nadat de monitor voor de eerste keer volledig is opgeladen, kan de monitor worden gevoed door de wisselstroomadapter of door de interne accu.

19 Gebruiksaanwijzingen Kapittel 2 Installatie 13 De NIBP-manchetslang aansluiten Bevestig als volgt de slang aan de monitor en de manchet (zie onderstaande illustratie): 1. Schroef de slangconnector op de NIBP-connector aan de monitor. 2. Schroef de monitorslangconnector op de bijpassende connector aan de manchet. NIBP-slangconnector met schroefdraad Zie Patiëntbewaking op pagina 31 voor informatie over NIBP-metingen.

20 14 Kapittel 2 Installatie Welch Allyn Monitor voor vitale funkties 300-serie De kabel van de temperatuursonde aansluiten Volg deze stappen om de kabel van de temperatuursonde op de monitor aan te sluiten. 1. Zoek aan de achterkant van de monitor de connectoraansluiting van de temperatuursonde op. 2. Pak de kabelconnector van de temperatuursonde zo vast dat de veerclip zich aan de rechterzijde bevindt en steek de kabelconnector voorzichtig in de connectoraansluiting van de temperatuursonde op de monitor. De veerclip springt naar buiten wanneer de connectorhelften volledig en op de juiste wijze in elkaar grijpen. 3. Als de kabel van de temperatuursonde moet worden losgemaakt, drukt u de veerclip in en trekt u de kabelconnector terug. Kabelconnector van temperatuursonde Connectoraansluiting van temperatuursonde Zie Patiëntbewaking op pagina 31 voor informatie over temperatuurmetingen.

21 Gebruiksaanwijzingen Kapittel 2 Installatie 15 De SpO 2 -sensorkabel aansluiten en loskoppelen 1. Zoek aan de zijkant van de monitor de SpO 2 -sensorkabel (gelabeld SpO2) op. 2. Let op het gatenpatroon van de connectorhelften en lijn de kabelconnector hierop uit. Nota Controleer of de connector van de sensorkabel aan weerszijden is voorzien van een gleuf. Als de kabelconnector slechts aan één zijde is voorzien van een gleuf, dan is de sensor niet compatibel met de monitor. De SpO 2 -connectors hebben inkepingen en opstaande randen die voor een goede passing zorgen. Als de connectors niet gemakkelijk in elkaar grijpen, probeer dan niet verder en controleer het volgende: Hebt u de juiste SpO 2 -sensor? Is de kabelconnector correct uitgelijnd? 3. Steek de SpO 2 -kabelconnector voorzichtig in de SpO 2 -monitorconnector. Als u gebruik maakt van een sensorverlengkabel, steek dan de sensor in de verlengkabel en sluit de verlengkabel aan op de monitor.

22 16 Kapittel 2 Installatie Welch Allyn Monitor voor vitale funkties 300-serie De SpO 2 -sensorkabel losmaken, pak de kabelconnector vast zoals is afgebeeld. Nota Trek de kabelconnector uit de connectoraansluiting. Trek niet aan de kabel zelf. Druk met uw duim tegen de bovenste veerclip zodat de connector vrijkomt. Pak het schouderstuk van de connectorkabel tussen duim en wijsvinger vast en trek de kabelconnector uit de connectoraansluiting. Zie Patiëntbewaking op pagina 31 voor informatie over SpO 2 -metingen.

23 Gebruiksaanwijzingen Kapittel 2 Installatie 17 Inschakelen, zelftest bij inschakelen, en uitschakelen Druk wanneer de accu is opgeladen op om de monitor in te schakelen. Telkens wanneer de monitor opstart, wordt er een diagnostische zelftest uitgevoerd. Indien alle geteste functies naar behoren werken, geven de verschillende vensters de opstartwaarden ( 8 en - - ) kortstondig weer en klinkt er tweemaal een korte toon **************** **************** **************** :00:45 0 Indien de zelftest problemen oplevert, verschijnt er een foutcode in het venster SYS. Wanneer de zelftest is voltooid, verschijnt de softwareversie kortstondig in het berichtenvenster, gevolgd door de datum en de tijd. Voorzichtig Houd tijdens het opstarten altijd de monitor in de gaten. Als een scherm niet juist oplicht of als er een foutcode in het systolische venster verschijnt, moet u dit onmiddellijk melden aan de afdeling voor biomedische techniek. U kunt ook contact opnemen met de dichtstbijzijnde klantenservice van Welch Allyn of met het centrum voor technische ondersteuning van Welch Allyn. Gebruik de monitor pas weer als het probleem is verholpen. Druk op om de monitor uit te schakelen. Nota Wanneer de monitor wordt uitgeschakeld, worden alle opgeslagen patiëntgegevens gewist, maar niet de instellingen of de configuratieparameters.

24 18 Kapittel 2 Installatie Welch Allyn Monitor voor vitale funkties 300-serie Bedrijfsparameters configureren U kunt diverse bedrijfsparameters van de monitor wijzigen. Na de wijziging wordt er voortaan opgestart met de gewijzigde waarden als standaardinstelling. Hoe u het menusysteem kunt gebruiken Menu Instellingen De menustructuur van de monitor omvat drie sets met menu's: instellingen, configuratie en service. Open het menu Instellingen door tijdens de normale werking op de menuknop te drukken. Druk vervolgens herhaaldelijk op tot de gewenste parameter verschijnt. Menu Instellingen MAP 90mmHg Type patiënt Streefvuldruk manchet Uitschakelen - alle waarden worden opgeslagen behalve streefvuldruk Geen actie gedurende 10 seconden of Druk op een willekeurige knop, behalve Temperatuureenheid Temperatuurtype ºF ºC M Pulstoonvolume

25 Gebruiksaanwijzingen Kapittel 2 Installatie 19 Gebruik het menu Instellingen voor het selecteren en instellen van de volgende parameters: Type patiënt Pasgeborene vanaf geboorte (bij voldragen zwangerschap) tot en met 28 dagen, of tot 44 weken zwangerschap Kind Volwassene 29 dagen tot en met 12 jaar 13 jaar en ouder Streefdruk Temperatuurmodus Pulstoonvolume ºF ºF M ºC ºC M De beginvuldruk van de manchet (apart instellen voor elk type patiënt) voorspellend in graden Fahrenheit geregistreerd in graden Fahrenheit voorspellend in graden Celsius geregistreerd in graden Celsius Van 0 (geen geluid) tot 5 (maximaal geluid) Instelparameters wijzigen: 1. Selecteer de parameter zoals hierboven is aangegeven. 2. Wijzig de waarde door op of te drukken. 3. Stel de weergegeven nieuwe waarde in door ofwel gedurende 10 seconden niets te doen, ofwel door op een willekeurige knop te drukken, behalve en. Als u op een functieknop (zoals ) drukt, hervat de monitor de normale werking waarbij die functie ( ) geactiveerd blijft.

26 20 Kapittel 2 Installatie Welch Allyn Monitor voor vitale funkties 300-serie Menu Configuratie Open het menu Configuratie door drie seconden ingedrukt te houden. Druk vervolgens herhaaldelijk op tot de gewenste parameter verschijnt. Menu Configuratie MAP 90 kpa seconden ingedrukt houden Tijd en datum instellen MAP Activeren Deactiveren Uitschakelen - alle waarden opgeslagen NIBP-eenheid mmhg kpa 3 seconden ingedrukt houden Geen actie gedurende 10 seconden Druk op een willekeurige knop, behalve Afdrukken Stream Batch

Hardwarehandleiding - ABPM 6100

Hardwarehandleiding - ABPM 6100 Vertegenwoordiger inzake naleving regelgevingsaangelegenheden Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles

Nadere informatie

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing CP 50 en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen Gebruiksaanwijzing ii Welch Allyn rust-cp 50elektrocardiograaf 2009 Welch Allyn, Inc. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag in geen

Nadere informatie

Holter Software Systeem. Gebruiksaanwijzing

Holter Software Systeem. Gebruiksaanwijzing Holter Software Systeem Gebruiksaanwijzing ii Expert holtersoftwaresysteem Copyright 2006-2013 Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. Niemand mag deze handleiding zonder toestemming van Welch Allyn geheel

Nadere informatie

Mini Holter Event ECG Systeem Gebruikershandleiding

Mini Holter Event ECG Systeem Gebruikershandleiding Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80017002 Ver. A Gebruiksaanwijzing Copyright 2011, Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. De koper van

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

REMstar Auto A-Flex GEBRUIKSHANDLEIDING

REMstar Auto A-Flex GEBRUIKSHANDLEIDING REMstar Auto A-Flex GEBRUIKSHANDLEIDING 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave Beoogd gebruik...2 Belangrijk...2 Waarschuwingen...2 Aandachtspunten ( Let op

Nadere informatie

HEARTSTART FRx DEFIBRILLATOR GEBRUIKERSHANDLEIDING. 861305 Editie 2

HEARTSTART FRx DEFIBRILLATOR GEBRUIKERSHANDLEIDING. 861305 Editie 2 HEARTSTART FRx DEFIBRILLATOR GEBRUIKERSHANDLEIDING 861305 Editie 2 Opzettelijk onbedrukt gelaten. Opzettelijk onbedrukt gelaten. HeartStart FRx defibrillator BEKNOPTE NASLAGGIDS Opzettelijk onbedrukt

Nadere informatie

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 GEBRUIKSAANWIJZING SAMENGESTELD/UITGEGEVEN/ Gedrukt in China. GEPRODUCEERD DOOR: Olivetti S.p.A. con unico azionista Code van de gebruiksaanwijzing: 381750K Gruppo Telecom Italia

Nadere informatie

Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding

Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding DRUK OP DE AAN-KNOP 1 BEVESTIG ELEKTRODEN VOLG AED- INSTRUCTIES 2 DRUK OP VERZOEK DE SCHOK- KNOP IN 3 B Belangrijk Defibtech

Nadere informatie

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Gebruikershandleiding Software V2.0 Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal, voor bijkomstige of

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. voor het Digital Monitoring System. (Software versies SMB SW-V07.01; MPB SW-V05.01 of volgende)

Gebruiksaanwijzing. voor het Digital Monitoring System. (Software versies SMB SW-V07.01; MPB SW-V05.01 of volgende) Gebruiksaanwijzing voor het Digital Monitoring System (Software versies SMB SW-V07.01; MPB SW-V05.01 of volgende) SenTec Digital Monitoring System Niet-Invasieve Ventilatie en Oxygenatie Monitoring 75

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-V700 MFL68506209 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk

Nadere informatie

LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING

LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING LIFEPAK 15-MONITOR/defibrillator GEBRUIKSAANWIJZING Neem voor meer informatie contact op met Physio-Control op het nummer +1 800 442 1142 of ga naar

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 1600

Gebruikershandleiding Nokia 1600 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 4 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

Gebruikershandleiding HeartSine Samaritan PAD SAM 300P. HeartSine

Gebruikershandleiding HeartSine Samaritan PAD SAM 300P. HeartSine Gebruikershandleiding HeartSine Samaritan PAD SAM 300P HeartSine Inhoud Inleiding Configuratie Van samaritan PAD SAM model 300P Richtlijnen Reanimatie 2005 Uw samaritan PAD Kenmerken Van De samaritan PAD

Nadere informatie

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 1 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 2 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Welkom Overzicht van uw digitale

Nadere informatie

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 Vertaald door: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-D405n MFL68143341 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

PJ X3241N PJ WX3231N GEGEVENSPROJECTOR

PJ X3241N PJ WX3231N GEGEVENSPROJECTOR PJ X3241N PJ WX3231N GEGEVENSPROJECTOR GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor het Gebruik Voorbereidingen Bediening Andere Onderhoud Netwerk en USB-geheugen Voor een veilig en correct gebruik dient u de Voor het Gebruik

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12

Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12 Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12 Basishandelingen 14 Onderdelen en de bijbehorende functies 15 Voorzijde

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Assisted Global Positioning System (A-GPS) 5 Netwerkdiensten 6 Toshiba Corporation 7 EU-garantiebepalingen 10 Licenties 11 Overeenkomstigheidsverklaring 13 Gezondheid en veiligheid

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 4. Instellingen en upgrade. Hoofdstuk 2. Windows 8 gebruiken. Hoofdstuk 5. Problemen oplossen. Hoofdstuk 3. Werken met de computer

Inhoud. Hoofdstuk 4. Instellingen en upgrade. Hoofdstuk 2. Windows 8 gebruiken. Hoofdstuk 5. Problemen oplossen. Hoofdstuk 3. Werken met de computer Handleiding Inhoud Hoofdstuk 1. Aan de slag 1 Hoofdstuk 1. Aan de slag 3 Voor u begint 6 Veiligheidsinstructies 23 Juiste houding tijdens computergebruik 26 Overzicht 32 De computer aan- en uitzetten Hoofdstuk

Nadere informatie

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt. TG1611_1711NL(du-du).book Page 1 Wednesday, March 16, 2011 10:01 AM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1611NL KX-TG1612NL KX-TG1613NL KX-TG1614NL KX-TG1711NL Afgebeeld model is de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 100

Gebruikershandleiding Nokia 100 Gebruikershandleiding Nokia 00 Uitgave. NL Toetsen en onderdelen Select. 8 3 7 4 6 5 Luistergedeelte Scherm 3 Einde / Aan/uit-toets 4 Toetsenbord 5 Microfoon 6 Bladertoets 7 Beltoets 8 Selectietoetsen

Nadere informatie

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copy-ol.p65 2 28/04/00, 15.17 PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti Lexikon, S.p.A. Via Jervis, 77-10015 Ivrea (Italy) Samenstelling: Olivetti Lexikon, S.p.A. Documentazione

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C2-00

Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Uitgave 1.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Uw telefoon in het kort 5 Uw telefoon met dubbele SIM-kaart 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 6 Een SIM-kaart

Nadere informatie

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm De inhoud van het pakket controleren De volgende items worden meegeleverd met de R-05. Controleer dat de volgende items in het pakket zitten zodra u het pakket opent. Neem contact op met uw dealer als

Nadere informatie

Tobii I-Series I 12 I 15

Tobii I-Series I 12 I 15 Ge br u ike r sh a n dle idin g To b i i I- S er i es I 12 I 15 Tobii I-Series Gebruikershandleiding Versie 1.3 01/2014 Alle rechten voorbehouden. Tobii Technology AB De informatie in dit document is eigendom

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding LG-E975. www.lg.com MFL67781230 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding LG-E975. www.lg.com MFL67781230 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding LG-E975 MFL67781230 (1.0) www.lg.com Gebruikershandleiding Nederlands De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk af van wat u daadwerkelijk

Nadere informatie

Q-Logic digitale regelaars De Q3 en Qht voor systemen voor onthard water

Q-Logic digitale regelaars De Q3 en Qht voor systemen voor onthard water Q-Logic digitale regelaars De Q3 en Qht voor systemen voor onthard water BEDIENINGSHANDLEIDING Q3-regelaar Qht-regelaar (met behuizing) Dometic Marine Rev. 20110225 L-2962 Nederlands COPYRIGHT 2007-2011

Nadere informatie