Monitor voor vitale functies 300-serie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor voor vitale functies 300-serie"

Transcriptie

1 Monitor voor vitale functies 300-serie Gebruiksaanwijzingen Softwareversie 1.2X

2 ii Welch Allyn Monitor voor vitale funkties 300-serien Copyright 2005 Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan deze handleiding zonder toestemming van Welch Allyn geheel of gedeeltelijk, en in welke vorm dan ook te reproduceren of te dupliceren. Welch Allyn aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor persoonlijk letsel of voor mogelijk illegaal of onjuist gebruik van het product dat het gevolg kan zijn van het niet gebruiken van dit product volgens de instructies, waarschuwingen of mededelingen over het beoogde gebruik in deze handleiding. Welch Allyn en Flexible Monitoring zijn gedeponeerde handelsmerken van Welch Allyn. FlexNet is een handelsmerk van Welch Allyn. Nellcor is een gedeponeerd handelsmerk van Nellcor Puritan Bennett Inc. Op de software in dit product rusten auteursrechten uit 2005 van Welch Allyn of haar toeleveranciers. Alle rechten voorbehouden. De software wordt beschermd door de wetgeving inzake auteursrechten van de Verenigde Staten en bepalingen van internationale verdragen die wereldwijd gelden. Krachtens deze wetgeving heeft de licentiehouder het recht het exemplaar van de software te gebruiken dat bij dit instrument wordt geleverd, voor zover dit gebruik plaatsvindt conform de bestemming van het product waarin de software is opgenomen. De software mag niet worden gekopieerd, gedecompileerd, tot de broncode worden teruggebracht, gedeassembleerd of anderszins worden teruggebracht tot een voor de mens leesbare vorm. Er wordt geen software of software-exemplaar aan u verkocht. Alle (eigendoms)rechten blijven in handen van Welch Allyn of haar toeleveranciers. Neem voor informatie over Welch Allyn-producten contact op met het centrum voor technische ondersteuning van Welch Allyn: Verenigde Staten Australië Canada China Europees callcenter Frankrijk Duitsland Japan Latijns-Amerika Nederland Singapore Zuid-Afrika Verenigd Koninkrijk Bestelnummer XX Artikelnummer handleiding Rev A, 2/2006 Welch Allyn 8500 SW Creekside Place Beaverton, Oregon Gedrukt in de Verenigde Staten

3 iii Inhoud 1 - Algemene informatie Informatie over deze handleiding Beoogd gebruik Symbolen Productoverzicht Waarschuwingen en meldingen Waarschuwingen Veiligheid in het algemeen Schermen, indicatielampjes, bedieningselementen en aansluitingen Numeriek meetscherm en berichtenscherm Statusindicatielampjes Bedieningselementen voor functies Aansluitingen Installatie Aansluitingen Wisselstroom aansluiten De NIBP-manchetslang aansluiten De kabel van de temperatuursonde aansluiten De SpO 2 -sensorkabel aansluiten en loskoppelen Inschakelen, zelftest bij inschakelen, en uitschakelen Bedrijfsparameters configureren Hoe u het menusysteem kunt gebruiken Tijd en datum wijzigen Type patiënt wijzigen MAP-meting activeren en deactiveren NIBP-meeteenheid wijzigen Het temperatuurtype en de meeteenheid wijzigen Het pulstoonvolume wijzigen Stream of Batch selecteren voor afdrukken Patiëntbewaking Bloeddruk bewaken Waarschuwingen NIBP Voorbereiding voor NIBP Handmatige NIBP-meting Automatische NIBP-meting Hartfrequentie bewaken SpO 2 bewaken

4 iv Inhoud Welch Allyn Monitor voor vitale functies 300-serie Waarschuwingen en meldingen SpO Procedure voor SpO 2 -bewaking Temperatuur bewaken Waarschuwingen en meldingen Temperatuur Temperatuurmeettype instellen Sondehoes aanbrengen Gebruikte sondehoezen afwerpen Voorspellende temperatuurmeting Geregistreerde temperatuurmeting Reinigingsprocedure voor thermometer en sonde Reinigingsprocedure voor de afneembare sondeschacht Alarmen en waarschuwingen Reageren op een patiëntalarm Reageren op een apparaatwaarschuwing Herstelbare fout voor temperatuur, NIBD of SpO 2 - niet-geëscaleerd Herstelbare fout voor SpO 2 - geëscaleerd Herstelbare fout voor NIBD - geëscaleerd Onherstelbare fouten Reactie Alarmindicaties Alarmen instellen Verplegersoproep Foutcodes Patiëntgegevens analyseren Opgeslagen patiëntgegevens bekijken Patiëntgegevens afdrukken Beginnen en stoppen met afdrukken Batch afdrukken Doorlopend afdrukken Uitvoer van de printer Patiëntgegevens wissen Gegevens wissen voordat u de datum en tijd wijzigt Gegevens wissen in normale bedrijfsmodus Nieuw printerpapier aanbrengen Onderhoud door de operator Reiniging Opslag Opnieuw in omloop brengen Ter informatie Werking van de accu Waarschuwing als accu bijna leeg is Accustoring Accu vervangen Monitorspecificaties

5 Gebruiksaanwijzingen Inhoud v Specificaties Fysieke specificaties Elektrische specificaties Omgevingsspecificaties Specificaties van het verplegersoproepsysteem Standaardfabrieksinstellingen Beperkte garantie Register

6 vi Inhoud Welch Allyn Monitor voor vitale functies 300-serie

7 1 1 Algemene informatie Informatie over deze handleiding Deze handleiding bevat informatie over de Welch Allyn 300-serie van monitoren voor vitale functies. De serie omvat de volgende modellen: Model Features Model Features Standaard (NIBP, hartfrequentie en MAP) 53N00 Standaard + Nellcor SpO P Standaard + printer 53NT0 Standaard + Nellcor SpO 2 + temperatuur 530T0 Standaard + temperatuur 53N0P Standaard + Nellcor SpO 2 + printer 530TP Standaard + temperatuur + printer 53NTP Standaard + Nellcor SpO 2 + temperatuur + printer Beoogd gebruik Alle operators dienen de handleiding door te lezen en te begrijpen voordat ze de monitor gaan gebruiken. Alvorens de monitor te installeren, te configureren, onderhoud uit te voeren of problemen op te lossen dienen alle technici en ander servicepersoneel deze handleiding door te lezen en te begrijpen. Alle informatie in deze handleiding, met inbegrip van de illustraties, is gebaseerd op een monitor die is geconfigureerd met de opties temperatuur, SpO 2 en printer. Als een of meer opties in de configuratie van uw monitor ontbreken, dan is sommige informatie in deze handleiding niet van toepassing. De monitoren uit de VSM-serie zijn bedoeld voor gebruik door clinici en medisch gekwalificeerd personeel voor niet-invasieve bewaking van bloeddruk, bewaking van hartfrequentie en lichaamstemperatuur en niet-invasieve bewaking van zuurstofverzadiging van hemoglobine in arterieel bloed (SpO2) bij volwassenen, kinderen en pasgeborenen. Patiëntbewaking vindt merendeels plaats op algemene medische/chirurgische afdelingen en in algemene ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Dit apparaat mag uitsluitend in opdracht van een arts of erkende zorgverlener worden aangeschaft.

8 2 Kapittel 1 Algemene informatie Welch Allyn Monitor voor vitale funkties 300-serie Symbolen De hierna afgebeelde symbolen verschijnen op de monitor of in dit document. Table 1. Labels met betrekking tot certificering en werking Dit apparaat is door de Canadian Standards Association International getest op en gecertificeerd voor de geldende medische veiligheidsnormen in de VS en Canada. De CE-markering en het registratienummer van de bevoegde instantie geven aan dat het apparaat voldoet aan alle hoofdvereisten van de Europese richtlijn voor medische hulpmiddelen (93/42/EEG). In Australië geregistreerde importeur Urgente alarmmelding (uitgangssignaal naar verplegersoproepfunctie) Voer gebruikte accu s op de juiste wijze en overeenkomstig de plaatselijke voorschriften af voor hergebruik. Gooi accu s niet in afvalcontainers. Gesloten loodzwavelzuuraccu, 6V 4 Ah Dit product mag niet worden weggegooid bij niet-gesorteerd huishoudelijk afval. ( Opnieuw in omloop brengen op pagina 70.) Aansluitingen op de patiënt zijn van het type BF en beschermd tegen defibrillatie. Waarschuwing Duidt op een toestand die kan kunnen leiden tot ernstige ziekte, letsel of overlijden. Voorzichtig Duidt in deze handleiding op een toestand die kan leiden tot beschadiging van apparatuur of andere zaken. Voorzichtig Op het product betekent dit 'Raadpleeg de bijbehorende documentatie'. Table 2. Labels met betrekking tot verzending, opslag en het milieu Deze zijde van de verpakking of het krat boven houden. Breekbare inhoud. Pas op. De monitor niet blootstellen aan een relatieve vochtigheid die boven deze grens ligt. De monitor niet aan regen blootstellen. De monitor niet blootstellen aan hoogtes die buiten deze grenzen liggen. Niet meer monitors op elkaar stapelen dan het hier aangegeven aantal. De monitor niet blootstellen aan temperaturen die buiten deze grenzen liggen.

9 Gebruiksaanwijzingen Kapittel 1 Algemene informatie 3 Table 3. Labels voor monitorconnectors Kabelconnector van temperatuursonde SpO2 Kabelconnector van SpO 2 -sensor RS232-kabelconnector Kabelconnector van verplegersoproepfunctie Kabelconnector van wisselstroomadapter NIBP-slangconnector Table 4. Printerkleplabel Hierop drukken om printerklep te openen Papier in deze richting plaatsen Een gedetailleerdere beschrijving van de bedieningselementen op het voorpaneel van de monitor vindt u verderop in de handleiding. Table 5. Bedieningselementen op het voorpaneel Alarmgrenzen instellen Alarmen onderdrukken Omhoog-/omlaagschuiven Vooruit-/achteruitschuiven Waarde verhogen/verlagen (Het schuifpictogram wordt in de documentatie als deze twee pijlen weergegeven.) Automatisch NIBP-meetinterval instellen Naar de volgende menuopties gaan Aan/uit Patiëntgegevens afdrukken Patiëntgegevens analyseren NIBP-cyclus starten/stoppen (knop AUTO)

10 4 Kapittel 1 Algemene informatie Welch Allyn Monitor voor vitale funkties 300-serie Table 6. Schermen en indicatielampjes op het voorpaneel SYS DIA SpO2 berichten venster ºC ºF M Systolische druk Diastolische druk Zuurstofverzadiging van hemoglobine in arterieel bloed Hartfrequentie MAP (gemiddelde bloeddruk) Graden Celsius Graden Fahrenheit Geregistreerde temperatuur Accu is leeg hartslaga mplitudeindicator Temperatuur Sterkte van de hartslag Pasgeborene Kind Volwassene Wisselstroom Accu wordt opgeladen (knippert) Accu is opgeladen (brandt) Productoverzicht De monitor kan systolische en diastolische niet-invasieve bloeddruk (NIBP), hartfrequentie en MAP (gemiddelde bloeddruk) registreren. Monitors die zijn geconfigureerd met de juiste opties kunnen bovendien tegelijkertijd temperatuur en SpO 2 registreren en doorlopend de hartfrequentie registreren. Alle metingen van vitale functies worden weergegeven op het voorpaneel van de monitor. Deze metingen kunnen ook worden afgedrukt met behulp van de optionele ingebouwde thermische printer. De monitor voorziet in programmeerbare hoorbare en visuele alarmen en in automatische NIBP-metingen volgens te selecteren intervallen. De monitor kan bovendien worden voorzien van een verplegersoproepfunctie die met een alarm wordt geactiveerd. Aanvullende apparatuur die wordt aangesloten op de analoge en digitale interfaces dient te voldoen aan de respectieve IEC-normen (IEC voor apparatuur voor gegevensverwerking, IEC voor medische hulpmiddelen). Dergelijke configuraties dienen alle te voldoen aan systeemnorm IEC Voorzichtig Personen die aanvullende apparatuur aansluiten op de signaalingang of -uitgang van deze monitor, configureren een medisch systeem en zijn er derhalve verantwoordelijk voor dat het systeem voldoet aan de eisen van systeemnorm IEC

11 Gebruiksaanwijzingen Kapittel 1 Algemene informatie 5 Waarschuwingen en meldingen Waarschuwingen Alle service- en bedienend personeel dient vertrouwd te zijn met de hier verstrekte informatie en met alle andere waarschuwingen die verderop in de handleiding worden gegeven. De labels en verder hebben betrekking op waarschuwingen en meldingen. U kunt ze aantreffen op de monitor, verpakking, container of in dit document. Waarschuwing Veel omgevingsvariabelen, inclusief de levensfuncties van de patiënt en de klinische toepassing, kunnen de nauwkeurigheid en prestaties van de monitor beïnvloeden. De arts moet alle gegevens over de vitale functies van de patiënt controleren voordat wordt ingegrepen. Waarschuwing De monitor is bedoeld voor gebruik door clinici. Hoewel medische bewakingstechnieken in dit document nader worden toegelicht, mag de monitor uitsluitend worden gebruikt door getrainde clinici met kennis op het gebied van het controleren en interpreteren van de vitale functies van een patiënt. Waarschuwing Ten behoeve van de veiligheid van de patiënt en om optimale prestaties en nauwkeurigheid van het product te waarborgen, dient u voor de monitor uitsluitend accessoires en verbruiksproducten te gebruiken die door Welch Allyn worden aanbevolen of geleverd. Deze vindt u in de Producten- en accessoiregids ( XX) van Welch Allyn. Volg bij gebruik van accessoires de gebruiksaanwijzing van de fabrikant nauwgezet op. Waarschuwing Gebruik de monitor niet in de nabijheid van MRI-apparatuur (magnetic resonance imaging) of in hogedrukkamers. Waarschuwing Gebruik de monitor niet in de nabijheid van brandbare anesthesiemengsels met lucht, zuurstof of lachgas, in een zuurstofrijke omgeving of in een andere omgeving waar explosiegevaar aanwezig is. Waarschuwing De clinicus is verantwoordelijk voor het instellen van geschikte alarmgrenzen voor iedere patiënt en de controle hierop. Waarschuwing Voorkom te allen tijde dat er vloeistof in de connectors van de monitor terechtkomt. Als een connector in aanraking komt met een vloeistof: 1. Stel de monitor buiten gebruik. 2. Droog de connector met warme, droge lucht. 3. Test en controleer de werking van de monitor zorgvuldig voordat deze weer in gebruik wordt genomen. Waarschuwing Houd tijdens defibrillatie de paddles uit de buurt van geleidende onderdelen die reeds in contact kunnen staan met de patiënt. Waarschuwing Sluit niet meer dan één patiënt op een monitor aan.

12 6 Kapittel 1 Algemene informatie Welch Allyn Monitor voor vitale funkties 300-serie Veiligheid in het algemeen Waarschuwing Als de monitor is gevallen of beschadigd, moet deze grondig worden getest door een gekwalificeerde servicetechnicus voordat deze weer in gebruik wordt genomen. Waarschuwing Controleer alle snoeren en kabels periodiek op beschadiging, slijtage of rafelen en vervang deze indien nodig. Waarschuwing De monitor bevat geen onderdelen waaraan door operators onderhoud kan worden uitgevoerd, behalve de vervangbare papierrol. Waarschuwing Als de accu tekenen van beschadiging, lekkage of barsten vertoont, dient een gekwalificeerde servicetechnicus deze onmiddellijk te vervangen en wel uitsluitend door een accu die is goedgekeurd door Welch Allyn. Waarschuwing Voer accu s altijd overeenkomstig de plaatselijke voorschriften af voor hergebruik. Gooi accu s niet in afvalcontainers. Waarschuwing Gebruik de monitor niet voor patiënten die op een hart- of longmachine zijn aangesloten. Waarschuwing Gebruik de monitor niet voor patiënten die last hebben van stuiptrekkingen of bevingen. Voorzichtig Als u twijfelt aan de nauwkeurigheid van een meting, controleer dan de desbetreffende vitale functie met behulp van een andere methode. Als de monitor metingen niet nauwkeurig uitvoert, laat deze dan inspecteren door een gekwalificeerde servicetechnicus. Voorzichtig Zorg ervoor dat de monitor stevig staat op een vlakke ondergrond of dat deze met behulp van de juiste bevestigingsmaterialen is opgehangen. Voorzichtig Steriliseer de monitor niet in een autoclaaf. Voorzichtig Plaats geen kopjes, glazen of andere vloeistofhouders op de monitor.

13 Gebruiksaanwijzingen Kapittel 1 Algemene informatie 7 Schermen, indicatielampjes, bedieningselementen en aansluitingen In dit gedeelte worden de meetschermen, statusindicatielampjes, bedieningselementen voor de functies en de monitoraansluitingen beschreven. Numeriek meetscherm en berichtenscherm SYS, DIA en SpO2. Geeft de systolische en diastolische bloeddruk en SpO 2 weer, of de bijbehorende alarmgrenzen en foutcodes. (Zie Foutcodes op pagina 60.) Geeft de hartfrequentie en temperatuur weer, of de bijbehorende alarmgrenzen en foutcodes. (Berichtenvenster) Geeft de huidige datum en tijd, MAP-metingen en alarmgrenzen weer. Geeft configuratie-instellingen, foutcodes, softwareversies en printerstatus weer.

14 8 Kapittel 1 Algemene informatie Welch Allyn Monitor voor vitale funkties 300-serie Statusindicatielampjes NIBP-meeteenheden kilopascal millimeter kwik kpa mmhg Temperatuureenheden Hartslag-amplitude-indicator ºF graden Fahrenheit ºC graden Celsius Type patiënt pasgeborene kind Temperatuurtype geregistreerd M alarmen niet onderdrukt volwassene voeding is uitgeschakeld voeding is ingeschakeld Accustatus alarmen onderdrukt opgeladen bezig met opladen leeg

15 Gebruiksaanwijzingen Kapittel 1 Algemene informatie 9 Bedieningselementen voor functies Afdrukken Menu Omhoog/ Omlaag Aan/uit Alarmen onderdrukt Voeding is ingeschakeld Voeding is uitgeschakeld Gegevens analyseren NIBPinterval instellen NIBP starten/ stoppen (knop AUTO) Alarmgrenzen instellen Alarmen onderdrukken

16 10 Kapittel 1 Algemene informatie Welch Allyn Monitor voor vitale funkties 300-serie Aansluitingen Deze illustratie laat zien waar elke connector zich op de monitor bevindt. Kabelconnector van verplegersoproepfunctie 30V, 1A Max. Kabelconnector van temperatuursonde SpO 2 Kabelconnector van SpO 2 -sensor RS232-kabelconnector Connector gelijkstroomkabel Raadpleeg onderstaande gedeelten voor informatie over deze instellingen. Wisselstroomadapter Wisselstroom aansluiten op pagina 11 Temperatuursonde De kabel van de temperatuursonde aansluiten op pagina 14 SpO 2 -sensor De SpO2-sensorkabel aansluiten en loskoppelen op pagina 15 NIBP-manchetslang De NIBP-manchetslang aansluiten op pagina 13 Kabel van verplegersoproepfunctie Specificaties van het verplegersoproepsysteem op pagina 81

17 11 2 Installatie Aansluitingen In dit hoofdstuk worden de installatieprocedures voor patiëntbewaking beschreven. Gebruik onderstaande procedures om de diverse componenten op de monitor aan te sluiten. Wisselstroom aansluiten De monitor werkt op gelijkspanning die wordt geleverd door de interne accu of door de wisselstroomadapter. (Raadpleeg Werking van de accu op pagina 71 en Elektrische specificaties op pagina 76 voor informatie over de accu.) Wanneer de wisselstroomadapter is aangesloten, wordt de monitor gevoed en wordt tegelijkertijd de interne accu opgeladen. Wanneer de wisselstroomadapter niet is aangesloten, werkt de monitor op de interne accu. Voorzichtig Maak alleen gebruik van de wisselstroomadapter met een medische kwaliteitsgraad die is goedgekeurd door Welch Allyn. (Raadpleeg de Onderdelen- en accessoiregids ( XX) van Welch Allyn voor bestelinformatie.) Mogelijke gevolgen van het gebruik van een nietgoedgekeurde wisselstroomadapter: schending van de isolatievereisten gevaar voor de patiënt beschadiging van de monitor vervallen van de productgarantie

18 12 Kapittel 2 Installatie Welch Allyn Monitor voor vitale funkties 300-serie De wisselstroomadapter gebruiken: 1. Sluit de wisselstroomadapter aan op de netspanning. 2. Steek de connector van de adapter in de gelijkstroomaansluiting van de monitor. Aansluiting voor wisselstroomadapter Laad de accu volledig op met behulp van de wisselstroomadapter voordat u de monitor gaat gebruiken. (Dit kan 12 uur duren.) Voorzichtig Laad de accu volledig op voordat u de monitor voor het eerst gebruikt. Het achterwege laten hiervan leidt tot prestatievermindering en een kortere levensduur van de accu. Wanneer de monitor bezig is met opladen, knippert het AC-laadstroomlampje. Wanneer de monitor voor 90% is opgeladen, brandt het AC-laadstroomlampje continu. Houd de wisselstroomadapter nog enkele uren aangesloten om de accu volledig op te laden. Nadat de monitor voor de eerste keer volledig is opgeladen, kan de monitor worden gevoed door de wisselstroomadapter of door de interne accu.

19 Gebruiksaanwijzingen Kapittel 2 Installatie 13 De NIBP-manchetslang aansluiten Bevestig als volgt de slang aan de monitor en de manchet (zie onderstaande illustratie): 1. Schroef de slangconnector op de NIBP-connector aan de monitor. 2. Schroef de monitorslangconnector op de bijpassende connector aan de manchet. NIBP-slangconnector met schroefdraad Zie Patiëntbewaking op pagina 31 voor informatie over NIBP-metingen.

20 14 Kapittel 2 Installatie Welch Allyn Monitor voor vitale funkties 300-serie De kabel van de temperatuursonde aansluiten Volg deze stappen om de kabel van de temperatuursonde op de monitor aan te sluiten. 1. Zoek aan de achterkant van de monitor de connectoraansluiting van de temperatuursonde op. 2. Pak de kabelconnector van de temperatuursonde zo vast dat de veerclip zich aan de rechterzijde bevindt en steek de kabelconnector voorzichtig in de connectoraansluiting van de temperatuursonde op de monitor. De veerclip springt naar buiten wanneer de connectorhelften volledig en op de juiste wijze in elkaar grijpen. 3. Als de kabel van de temperatuursonde moet worden losgemaakt, drukt u de veerclip in en trekt u de kabelconnector terug. Kabelconnector van temperatuursonde Connectoraansluiting van temperatuursonde Zie Patiëntbewaking op pagina 31 voor informatie over temperatuurmetingen.

21 Gebruiksaanwijzingen Kapittel 2 Installatie 15 De SpO 2 -sensorkabel aansluiten en loskoppelen 1. Zoek aan de zijkant van de monitor de SpO 2 -sensorkabel (gelabeld SpO2) op. 2. Let op het gatenpatroon van de connectorhelften en lijn de kabelconnector hierop uit. Nota Controleer of de connector van de sensorkabel aan weerszijden is voorzien van een gleuf. Als de kabelconnector slechts aan één zijde is voorzien van een gleuf, dan is de sensor niet compatibel met de monitor. De SpO 2 -connectors hebben inkepingen en opstaande randen die voor een goede passing zorgen. Als de connectors niet gemakkelijk in elkaar grijpen, probeer dan niet verder en controleer het volgende: Hebt u de juiste SpO 2 -sensor? Is de kabelconnector correct uitgelijnd? 3. Steek de SpO 2 -kabelconnector voorzichtig in de SpO 2 -monitorconnector. Als u gebruik maakt van een sensorverlengkabel, steek dan de sensor in de verlengkabel en sluit de verlengkabel aan op de monitor.

22 16 Kapittel 2 Installatie Welch Allyn Monitor voor vitale funkties 300-serie De SpO 2 -sensorkabel losmaken, pak de kabelconnector vast zoals is afgebeeld. Nota Trek de kabelconnector uit de connectoraansluiting. Trek niet aan de kabel zelf. Druk met uw duim tegen de bovenste veerclip zodat de connector vrijkomt. Pak het schouderstuk van de connectorkabel tussen duim en wijsvinger vast en trek de kabelconnector uit de connectoraansluiting. Zie Patiëntbewaking op pagina 31 voor informatie over SpO 2 -metingen.

23 Gebruiksaanwijzingen Kapittel 2 Installatie 17 Inschakelen, zelftest bij inschakelen, en uitschakelen Druk wanneer de accu is opgeladen op om de monitor in te schakelen. Telkens wanneer de monitor opstart, wordt er een diagnostische zelftest uitgevoerd. Indien alle geteste functies naar behoren werken, geven de verschillende vensters de opstartwaarden ( 8 en - - ) kortstondig weer en klinkt er tweemaal een korte toon **************** **************** **************** :00:45 0 Indien de zelftest problemen oplevert, verschijnt er een foutcode in het venster SYS. Wanneer de zelftest is voltooid, verschijnt de softwareversie kortstondig in het berichtenvenster, gevolgd door de datum en de tijd. Voorzichtig Houd tijdens het opstarten altijd de monitor in de gaten. Als een scherm niet juist oplicht of als er een foutcode in het systolische venster verschijnt, moet u dit onmiddellijk melden aan de afdeling voor biomedische techniek. U kunt ook contact opnemen met de dichtstbijzijnde klantenservice van Welch Allyn of met het centrum voor technische ondersteuning van Welch Allyn. Gebruik de monitor pas weer als het probleem is verholpen. Druk op om de monitor uit te schakelen. Nota Wanneer de monitor wordt uitgeschakeld, worden alle opgeslagen patiëntgegevens gewist, maar niet de instellingen of de configuratieparameters.

24 18 Kapittel 2 Installatie Welch Allyn Monitor voor vitale funkties 300-serie Bedrijfsparameters configureren U kunt diverse bedrijfsparameters van de monitor wijzigen. Na de wijziging wordt er voortaan opgestart met de gewijzigde waarden als standaardinstelling. Hoe u het menusysteem kunt gebruiken Menu Instellingen De menustructuur van de monitor omvat drie sets met menu's: instellingen, configuratie en service. Open het menu Instellingen door tijdens de normale werking op de menuknop te drukken. Druk vervolgens herhaaldelijk op tot de gewenste parameter verschijnt. Menu Instellingen MAP 90mmHg Type patiënt Streefvuldruk manchet Uitschakelen - alle waarden worden opgeslagen behalve streefvuldruk Geen actie gedurende 10 seconden of Druk op een willekeurige knop, behalve Temperatuureenheid Temperatuurtype ºF ºC M Pulstoonvolume

25 Gebruiksaanwijzingen Kapittel 2 Installatie 19 Gebruik het menu Instellingen voor het selecteren en instellen van de volgende parameters: Type patiënt Pasgeborene vanaf geboorte (bij voldragen zwangerschap) tot en met 28 dagen, of tot 44 weken zwangerschap Kind Volwassene 29 dagen tot en met 12 jaar 13 jaar en ouder Streefdruk Temperatuurmodus Pulstoonvolume ºF ºF M ºC ºC M De beginvuldruk van de manchet (apart instellen voor elk type patiënt) voorspellend in graden Fahrenheit geregistreerd in graden Fahrenheit voorspellend in graden Celsius geregistreerd in graden Celsius Van 0 (geen geluid) tot 5 (maximaal geluid) Instelparameters wijzigen: 1. Selecteer de parameter zoals hierboven is aangegeven. 2. Wijzig de waarde door op of te drukken. 3. Stel de weergegeven nieuwe waarde in door ofwel gedurende 10 seconden niets te doen, ofwel door op een willekeurige knop te drukken, behalve en. Als u op een functieknop (zoals ) drukt, hervat de monitor de normale werking waarbij die functie ( ) geactiveerd blijft.

26 20 Kapittel 2 Installatie Welch Allyn Monitor voor vitale funkties 300-serie Menu Configuratie Open het menu Configuratie door drie seconden ingedrukt te houden. Druk vervolgens herhaaldelijk op tot de gewenste parameter verschijnt. Menu Configuratie MAP 90 kpa seconden ingedrukt houden Tijd en datum instellen MAP Activeren Deactiveren Uitschakelen - alle waarden opgeslagen NIBP-eenheid mmhg kpa 3 seconden ingedrukt houden Geen actie gedurende 10 seconden Druk op een willekeurige knop, behalve Afdrukken Stream Batch

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Welch Allyn Connex Spot Monitor - Snelzoekkaart

Welch Allyn Connex Spot Monitor - Snelzoekkaart Welch Allyn Connex Spot Monitor - Snelzoekkaart Inhoudsopgave Aan/uit-knop...2 Uitschakelen...2 Aanmelden en een profiel selecteren...2 Batterijstatus...2 Profiel wijzigen...2 Bloeddrukmeting starten/stoppen...2

Nadere informatie

Monitor voor vitale functies 300-serie

Monitor voor vitale functies 300-serie Monitor voor vitale functies 300-serie Gebruiksaanwijzingen Softwareversie 1.2X ii Welch Allyn Monitor voor vitale funkties 300-serien 2014 Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EasyView K-type thermometer Model EA11A Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech EasyView thermometer. Dit apparaat biedt een enkelvoudige K-type thermokoppelinvoer met

Nadere informatie

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212420/2 2008-2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Extra Power DC-11/ DC-11K (hierna DC-11 genoemd) kunt u de batterijen van twee compatibele

Nadere informatie

OVERZICHT APPARAAT. Knop Type patiënt. Pacemaker. Sync. Knop Rapporten Knop Afdrukken. Navigatieknoppen. Therapiepoort. ECG-poort.

OVERZICHT APPARAAT. Knop Type patiënt. Pacemaker. Sync. Knop Rapporten Knop Afdrukken. Navigatieknoppen. Therapiepoort. ECG-poort. SCHERM DEFIBRILLATOR OVERZICHT APPARAAT Knop Type patiënt Indicator Klaar voor gebruik USB-poort Therapieknop Overzicht apparaat AED Off Uit Monitor Display Kies energie Laden-knop Pacemaker Knop Lead

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Programmeerbare plug-in thermostaat HT-600

Programmeerbare plug-in thermostaat HT-600 Deze plug-in thermostaat is bestemd voor gebruik in elektrische verwarmingselementen en soortgelijke apparatuur. Knop Functie Stroom aan/uit Temp. omhoog of temp. instellen Temp. omlaag of temp. instellen

Nadere informatie

HP luidsprekertelefoon. Gebruikershandleiding

HP luidsprekertelefoon. Gebruikershandleiding HP luidsprekertelefoon Gebruikershandleiding Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer Gebruikersveiligheid Het systeem en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3011. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3011. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SRP3011 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Uw universele afstandsbediening

Nadere informatie

HANDLEIDING SCOREBORDEN OPTIE 7 Versie 2.0 / augustus 2011

HANDLEIDING SCOREBORDEN OPTIE 7 Versie 2.0 / augustus 2011 HANDLEIDING SCOREBORDEN OPTIE 7 Versie 2.0 / augustus 2011 1.0 Inleiding Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een scorebord optie 7 van Data Display. We hopen dat er veel plezier aan beleefd zal

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het Egardia alarmlicht met sirene. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

56-A11L-10514. Plantronics Calisto -headset met Bluetooth USB-adapter. Gebruikerdshandleiding

56-A11L-10514. Plantronics Calisto -headset met Bluetooth USB-adapter. Gebruikerdshandleiding 56-A11L-10514 Plantronics Calisto -headset met Bluetooth USB-adapter Gebruikerdshandleiding Table des matières Inhoud van de verpakking... 1 Productkenmerken... 2 De headset dragen... 3 In-/uitschakelen...

Nadere informatie

Handleiding EMDR Lightbar

Handleiding EMDR Lightbar Handleiding EMDR Lightbar Versie 1.1 De meest recente versie is te downloaden op: http://www.emdr-lightbar.nl/support/handleiding.pdf Handleiding Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP6011. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP6011. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SRP6011 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Uw universele afstandsbediening

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 1 2 3 1: temperatuur sensor 2: display 3: aan/start/stop/geheugen/uit toets temperatuur weergave display temperatuur weergave geheugen lege batterij indicatie 2 INTRODUCTIE De

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP

Nadere informatie

M Series XL Battery. ZOLL XL Smart Battery Rev. C

M Series XL Battery. ZOLL XL Smart Battery Rev. C M Series XL Battery ZOLL XL Smart Battery 9650-0221-16 Rev. C De verschijningsdatum of het revisienummer van deze handleiding bevindt zich op de voorzijde. ZOLL, XL Battery, Smart Battery, Base PowerCharger

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA TME-3. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA TME-3 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Overzicht 3 De headset opladen 4 De headset dragen 4 De headset inschakelen 4 De headset voor dicteren aansluiten 5 De adapter 5 De geluidsinstellingen van

Nadere informatie

Nokia FM Transmitter CA /1

Nokia FM Transmitter CA /1 Nokia FM Transmitter CA-300 6 3 5 7 9203668/1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product CA-119 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT OMSCHRIJVING Deze LED spot met ingebouwde ontvanger is draadloos en dus overal te bevestigen. Met een KlikAanKlikUit zender naar keuze kunt u het lampje

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

installatiehandleiding Slimme Radiatorknop Geschikt voor de SmartHome Huiscentrale (model GATE-02)

installatiehandleiding Slimme Radiatorknop Geschikt voor de SmartHome Huiscentrale (model GATE-02) installatiehandleiding Slimme Radiatorknop Geschikt voor de SmartHome Huiscentrale (model GATE-02) INSTALLATIEHANDLEIDING SLIMME RADIATORKNOP Gefeliciteerd met de aankoop van de Egardia Slimme Radiatorknop.

Nadere informatie

TREX 2G Handleiding Pagina 2

TREX 2G Handleiding Pagina 2 Informatie in deze handleiding is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. NEAT Electronics AB behoudt zich het recht hun producten te wijzigen of te verbeteren en wijzigingen aan te

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor WoonVeilig Huiscentrale (model WV-1716) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer

Nadere informatie

Welch Allyn Connex -apparaten - Snelzoekkaart. Dutch

Welch Allyn Connex -apparaten - Snelzoekkaart. Dutch Welch Allyn Connex -apparaten - Snelzoekkaart Dutch 80019398 Welch Allyn Connex -apparaten - Snelzoekkaart Inschakelen/modus Energiebesparing display Staat op de behuizing van het apparaat Schakelt de

Nadere informatie

TomTom Hands-Free Car Kit Documentatiegids

TomTom Hands-Free Car Kit Documentatiegids TomTom Hands-Free Car Kit Documentatiegids Inhoud Overzicht 3 Wat zit er in de doos? 4 Wat zit er in de doos?... 4 Aan de slag 6 De TomTom Hands-Free Car Kit in de auto bevestigen... 6 De TomTom Hands-Free

Nadere informatie

GE Security. FEP/FER700-serie brandmeldpanelen en herhaalpanelen Gebruikershandleiding

GE Security. FEP/FER700-serie brandmeldpanelen en herhaalpanelen Gebruikershandleiding GE Security FEP/FER700-serie brandmeldpanelen en herhaalpanelen Gebruikershandleiding versie 1-0 / november 2004 ERKENNING HANDELSMERK De onderstaande merknamen zijn handelsmerken van Echelon Corporation

Nadere informatie

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00 WWW.TECHGROW.NL TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER software versie: 1.00 HANDLEIDING TechGrow HS-1 handleiding GEFELICITEERD! U heeft de TechGrow HS-1 Portable CO 2 Meter aangeschaft. De HS-1 CO 2 Meter

Nadere informatie

Verwarming en ventilatie

Verwarming en ventilatie Verwarming en ventilatie BEDIENINGSELEMENTEN 1. Temperatuurregeling. Afzonderlijk instelbaar voor de bestuurder en de passagier voorin. 2. Programma voor maximaal ontdooien. 3. Luchtverdeling. In de geselecteerde

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CallBarrier

Gebruiksaanwijzing CallBarrier Gebruiksaanwijzing CallBarrier INHOUD blz Inleiding... 3 Werking van de CallBarrier... 4 Installatie van de CallBarrier... 5 Omschrijving toets en indicaties CallBarrier... 6 Uitleg van de opties... 7

Nadere informatie

installatiehandleiding Rookmelder

installatiehandleiding Rookmelder installatiehandleiding Rookmelder INSTALLATIEHANDLEIDING ROOKMELDER Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig rookmelder. Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer informatie over de

Nadere informatie

installatiehandleiding Rookmelder

installatiehandleiding Rookmelder installatiehandleiding Rookmelder INSTALLATIEHANDLEIDING ROOKMELDER Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig rookmelder. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88 E-mail WoonVeilig klantenservice@woonveilig.nl

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY BEDIENINGS INSTRUCTIES 8-SYMBOOL AFSTANDBEDIENING Kinder slot Tijd Signaal indicator Thermostatische stand Batterij Countdown F or C Programma Eco stand Temperatuur Dubbele brander 8-SYMBOOL DISPLAY INSTELLING

Nadere informatie

Externemediakaarten Gebruikershandleiding

Externemediakaarten Gebruikershandleiding Externemediakaarten Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Sun Microsystems, Inc. SD Logo is een handelsmerk

Nadere informatie

Plantronics Calisto -headset met Bluetooth USB-adapter Gebruikershandleiding

Plantronics Calisto -headset met Bluetooth USB-adapter Gebruikershandleiding Plantronics Calisto -headset met Bluetooth USB-adapter Gebruikershandleiding 2008 Plantronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. Plantronics, het ontwerp van het logo, Calisto en Sound Innovation zijn handelsmerken

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing van Digitale Alarmklok NIKKEI NR05WE

Gebruiksaanwijzing van Digitale Alarmklok NIKKEI NR05WE Gebruiksaanwijzing van Digitale Alarmklok NIKKEI NR05WE Gefeliciteerd met de aanschaf van uw NR05WE Digitale Alarmklok. De kenmerken van het model NR05WE bevatten: - LED-display-verlichting voor nachtverlichting

Nadere informatie

Het NESS H200 Wireless-systeem bedienen

Het NESS H200 Wireless-systeem bedienen Hoofdstuk Het NESS H200 Wireless-systeem bedienen 9 Vereisten voor RF-communicatie De besturingseenheid en orthese moeten zich binnen het RF-communicatiebereik bevinden om draadloos te kunnen communiceren.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 ABST-604 DRAADLOZE SCHEMERSENSOR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 ABST-604 DRAADLOZE SCHEMERSENSOR GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 ABST-604 DRAADLOZE SCHEMERSENSOR OMSCHRIJVING De ABST-604 draadloze schemersensor kunt u overal plaatsen, zowel binnen als buiten, zonder gedoe met installatiedraden. De zender

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7 GEBRUIKSAANWIJZING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 ONZE WELGEMEENDE DANK VOOR UW AANKOOP VAN DEZE AFSTANDS- BEDIENING. LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG ALVORENS

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Turtle

Byzoo Sous Vide Turtle Byzoo Sous Vide Turtle ZAT01 Handleiding 220-240V, 50Hz 1300W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE Bij het gebruik van elektrische

Nadere informatie

Item 972483 Radiogestuurde projectieklok met binnentemperatuur Gebruikershandleiding

Item 972483 Radiogestuurde projectieklok met binnentemperatuur Gebruikershandleiding Item 972483 Radiogestuurde projectieklok met binnentemperatuur Gebruikershandleiding Hartelijk dank voor uw aankoop van deze geavanceerde projectieklok. Dit instrument is ontworpen en ontwikkeld met ultramoderne

Nadere informatie

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL Innovative Growing Solutions Datalogger DL-1 software-versie: 1.xx Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL DL-1 Datalogger gebruikershandleiding Bedankt voor het aanschaffen van de TechGrow

Nadere informatie

Software-updates Gebruikershandleiding

Software-updates Gebruikershandleiding Software-updates Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-EMF 823

GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-EMF 823 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-EMF 823 Inhoudsopgave

Nadere informatie

LCD scherm ve LCD scherm

LCD scherm ve LCD scherm scherm. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica zelf

Nadere informatie

Informatie voor de patiënt Gebruik van de Pijn-pomp

Informatie voor de patiënt Gebruik van de Pijn-pomp Informatie voor de patiënt Gebruik van de Pijn-pomp Richtlijnen voor het gebruik van de PCA-pomp INLEIDING: Als onderdeel van Uw behandeling wordt gebruik gemaakt van een PCA-pomp. Deze pomp wordt gebruikt

Nadere informatie

LCD scherm va LCD scherm

LCD scherm va LCD scherm scherm 1. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica

Nadere informatie

F G H. Beschrijving LED s en hoorbare alarmen LED Geluid Uitgang Opladen Beschrijving Wat te doen? - - Nee Ja UPS is

F G H. Beschrijving LED s en hoorbare alarmen LED Geluid Uitgang Opladen Beschrijving Wat te doen? - - Nee Ja UPS is Productinformatie E A C F G H A: Aan/uit-schakelaar : Gebruik wisselstroom: blijft groen branden Gebruik batterijstroom: knippert groen C: Gebruik wisselstroom: aanduiding spanningsniveau Gebruik batterijstroom:

Nadere informatie

VI-D4 Beton Vochtmeter

VI-D4 Beton Vochtmeter VI-D4 Beton Vochtmeter PRODUCTBESCHRIJVING De Caisson VI-D4 vochtmeter is een niet-destructieve vochtmeter voor het meten van diverse ondergronden zoals beton, dekvloeren, gips etc. Door middel van het

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Infrarood Camera PCE-TC 28

GEBRUIKSAANWIJZING Infrarood Camera PCE-TC 28 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Infrarood Camera

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION W5000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION W5000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW HERCULES DJCONTROLWAVE OVERZICHT De Hercules DJControlWave is een 2-decks DJ-controller met Bluetooth draadloze technologie. Hiermee kunt u uiterst

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Geluidsmeter PCE-MSL 1

GEBRUIKSAANWIJZING Geluidsmeter PCE-MSL 1 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Geluidsmeter PCE-MSL 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Thermische printer Voor accutesters

Thermische printer Voor accutesters Onderdeelnr. 6804 Thermische printer Voor accutesters Inleiding Bedieningselementen De Laser 6804 thermische printer is ontworpen voor gebruik met de Laser 6803 accutester en is een snelle en handige manier

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Handleiding Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Belangrijk Wanneer het product is ingeschakeld, ziet u de functie On Mode geactiveerd. Echter, wanneer het product is aangesloten op een extern

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Nederlands. Alarmsysteem & Sensorpleister

Gebruiksaanwijzing Nederlands. Alarmsysteem & Sensorpleister Gebruiksaanwijzing Nederlands Alarmsysteem & Sensorpleister Gebruiksaanwijzing Alarmsysteem & Sensorpleister Dutch version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad, Sweden www.redsensemedical.com

Nadere informatie

Handleiding LifeGuard

Handleiding LifeGuard Handleiding LifeGuard I Introductie De LifeGuard bestaat uit een basisstation en een armband, die gebruikt kunnen worden als alarm bij onderdompeling in water en bij verdwalen. Ga naar www.manual-guide.com

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding Schijfeenheden Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP-producten

Nadere informatie

GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Installatie- en bedieningsinstructies

GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Installatie- en bedieningsinstructies Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Auteursrecht 2015 Labkotec Oy INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding LC-Products B.V. tel. (+31) 088-8111000 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means

Nadere informatie

CAL. Y182, 7T32 ALARM CHRONOGRAAF

CAL. Y182, 7T32 ALARM CHRONOGRAAF NEDERLANDS CAL. Y182, 7T32 ALARM CHRONOGRAAF TIJD/KALENDER Uur- en minuutwijzer met kleine secondewijzer. Datum wordt in getallen weergegeven. ALARM Kan worden ingesteld op basis van 12uurs-instelling

Nadere informatie

Nokia Music Speakers MD-3

Nokia Music Speakers MD-3 Nokia Music Speakers MD-3 9253870/2 NEDERLANDS De MD-3-stereoluidsprekers bieden een uitstekende geluidskwaliteit wanneer u naar muziek of de radio luistert op uw compatibele Nokia telefoon of audioapparaat.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Mini-Hygro-Thermometer PCE-444

GEBRUIKSAANWIJZING Mini-Hygro-Thermometer PCE-444 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Mini-Hygro-Thermometer PCE-444

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AEX-701 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE SIGNAALREPEATER Lees

Nadere informatie

Garmin Nautix. Gebruikershandleiding

Garmin Nautix. Gebruikershandleiding Garmin Nautix Gebruikershandleiding April 2016 190-02078-35_0A Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke

Nadere informatie

Externe-mediakaarten Gebruikershandleiding

Externe-mediakaarten Gebruikershandleiding Externe-mediakaarten Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Het SD-logo is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar. Java is een in de Verenigde Staten gedeponeerd

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING TECHNISCHE HANDLEIDING TIMER SCHAKELAAR Sleutelschakelaar met timerfunctie 230/380V / 4 x 10 Amp - 1 x 2 AMP inschakelbaar incl. LED controle, uitvoering opbouw ASW BV 2011 Technische Handleiding Documentversie

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.3* ACDB-7000C DEURBEL. *Op vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.3* ACDB-7000C DEURBEL. *Op  vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.3* ACDB-7000C DEURBEL *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen OMSCHRIJVING Deze deurbel ontvanger kan worden gebruikt in combinatie met KlikAanKlikUit

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Infrarood Thermometer PCE-666

GEBRUIKSAANWIJZING Infrarood Thermometer PCE-666 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Infrarood Thermometer

Nadere informatie

CA2010 Handleiding Digitale Alcoholmeter

CA2010 Handleiding Digitale Alcoholmeter CA2010 Handleiding Digitale Alcoholmeter Onderdelen Mondstuk Uitgang adem (Niet afdekken) LCD Scherm Aan/Uit Schakelaar Lichtnet Aansluiting Batterij Compartiment (Achterkant) Deze meter is bestemd om

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Xperia SmartTags NT1/NT2 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aan de slag...4 De NFC-functie inschakelen...4 NFC-detectiegebied...4 Smart Connect gebruiken om labels te beheren...4 Xperia

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER ACDB-7000C LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE DEURBEL ONTVANGER

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. celexon Laser-Presenter Expert LP250

Gebruiksaanwijzing. celexon Laser-Presenter Expert LP250 Gebruiksaanwijzing celexon Laser-Presenter Expert LP250 Hartelijk dank voor de aanschaf van een kwaliteitsproduct van celexon Lees voordat u de preseneter gebruikt deze aanwijzing aandachtig door en bewaar

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Thermometer PCE-779N

GEBRUIKSAANWIJZING Thermometer PCE-779N PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Thermometer

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FB-2500

GEBRUIKSAANWIJZING FB-2500 GEBRUIKSAANWIJZING FB-2500 Dit knopje is alleen bedoeld voor service doeleinden. Laat dit knopje dus in deze stand staan voor een juiste werking van de bloeddrukmeter. 2 Aanduiding persoon 1 of persoon

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER ACDB-6600C LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE DEURBEL Lees

Nadere informatie

EL-EPM01 Energiemeter

EL-EPM01 Energiemeter EL-EPM01 Energiemeter NEDERLANDSE INSTRUCTIES Introductie: De EL-PM01 energiemeter is ontwikkeld voor het bewaken en meten van het elektrische energieverbruik. Het apparaat biedt een effi ciënte manier

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-6600AC DRAADLOZE DEURBEL EN DRUKKNOP

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-6600AC DRAADLOZE DEURBEL EN DRUKKNOP GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-6600AC DRAADLOZE DEURBEL EN DRUKKNOP OMSCHRIJVING Omdat deze deurbel op batterijen werkt, kunt u de gong eenvoudig meenemen naar een andere kamer of mee naar buiten nemen

Nadere informatie

HP Roar Plus-luidspreker. Overige functies

HP Roar Plus-luidspreker. Overige functies HP Roar Plus-luidspreker Overige functies Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows en Windows Vista zijn in de VS geregistreerde handelsmerken van de Microsoft-bedrijvengroep.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION DV6500 CTO

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION DV6500 CTO U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION DV6500 CTO. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION DV6500 CTO in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Derde generatie Voor ios

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Derde generatie Voor ios GEBRUIKERSHANDLEIDING Derde generatie Voor ios GEBRUIKERSHANDLEIDING FLIR ONE De FLIR ONE laat u de wereld op een compleet nieuwe manier zien, dankzij een unieke combinatie van warmtebeelden en optische

Nadere informatie

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding Schijfeenheden Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie