ATM-monitoringsystemen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ATM-monitoringsystemen"

Transcriptie

1 -monitoringsystemen Universele 1-16 kanaals monitoring systemen -kenmerken Specificaties en eigenschappen van de -sensoren en accessoires Commnicatiemogelijkheden met de -accessoires Draadloze sensoren voor de

2 Introdctie Dank vriendelijk voor w belangstelling voor de meet- en registratieapparatr van ATAL. ATAL is al meer dan vijftien jaar de leverancier van betrowbare data-recorders, portable meetinstrmenten, monitoringsystemen en sensoren. Onze instrmenten worden bij zeer iteenlopende applicaties toegepast, onder andere bij de beheersing van het binnenklimaat, in de procesindstrie, bij onderzoeksinstellingen, in ziekenhizen en in de voedingsmiddelenindstrie. ATAL biedt meetoplossingen en registratieoplossingen voor meer dan veertig verschillende parameters. Wij leveren compacte lichtgewicht éénkanaals- en meerkanaals datarecorders, stationaire meerkanaalssystemen, sensoren en portable meetinstrmenten. Door de dialoog met de klant worden wij elke dag weer itgedaagd om prodcten te ontwikkelen en aan te bieden die nog beter aansliten op de specifieke wensen. In deze catalogs staat een groot aantal niewe prodcten gespecificeerd die hn oorsprong hebben in deze belangrijke en zeer gewaardeerde feedback. Zo beschikt de -nit n over een per kanaal instelbare intervaltijd en kan het systeem commniceren via ethernet netwerk en gsm modem. Vanit onze ervaring met zeer iteenlopende meetapplicaties en ons zeer brede leveringsprogramma zllen wij ernaar streven een oplossing te bieden die aanslit op w meetapplicatie. Wij zijn graag verder van dienst! Bezoek onze website Volledig overzicht van alle prodcten Live demo s Aanvllende docmentatie Download van software en handleidingen 24/7 webshop Het ATAL Sales- & Service-team Kalibratieservice Wij knnen de periodieke kalibratie van al w meetinstrmenten verzorgen (ook van fabrikaat derden). Alle kalibraties worden verricht volgens methodes die herleidbaar zijn tot (inter)nationale standaarden en normen zoals bijvoorbeeld NEN-EN ISO/IEC ATAL beschikt bovendien over een geatomatiseerd oproepsysteem, waarbij een maand voordat de kalibratietermijn van het desbetreffende meetinstrment afloopt van ons een schriftelijke herinnering ontvangt dat een herkalibratie wenselijk is. ATAL B.V. Postbs 783 NL-1440 AT Prmerend Tel: +31-(0) Fax: +31-(0) Website: 2

3 Inhod Introdctie 2 Inhod 3 Universele 1- tot 16-kanaals monitoringsystemen 4 Kenmerken -monitoringsystemen 6 -monitoringsystemen, modellen 8 -monitoringsystemen, specificaties 9-055(D) ingangsmodlles 10-06D vrij programmeerbare ingangen 11 Analysesoftware 12 ATAL Database software 14 Aanslitmogelijkheden -monitoringsystemen 15 Sensoren en accessoires 16 Draadloze sensoren voor de 17 Accessoires -monitoringsystemen

4 Universele 1- tot 16-kanaalsmonitoringsystemen -systemen De ATAL -monitoringsystemen zijn stand-alone modlaire 1- tot 16-kanaalsdata-recorders die geheel naar w wens geconfigreerd knnen worden. De serie heeft 16 vrije ingangsslots en kan via ingangsmodles worden itgebreid. Er is een keze it 34 verschillende ingangsmodles, galvanisch of niet-galvanisch gescheiden. De -06D beschikt over 16 niversele ingangen die via de software zijn te programmeren. De systemen zijn ontwikkeld voor stand-alone registratie van o.a. temperatr (via Pt100, Pt1000, Ni1000 en thermokoppels), DC-processignalen (ma, volt) en plsen (stats of tellen). De -systemen kenmerken zich door de eenvodige installatie en de bijzonder gebriksvriendelijke software. Standaard bezitten de -systemen een aantal nieke kenmerken die maximaal gebriksgemak zllen verschaffen. Atomatische dataoverdracht, netwerkmogelijkheden, trigger -mogelijkheden, (GSM) modem- commnicatie, realtime grafische weergave zijn standaard voorzieningen! Dataopslag De monitoringsystemen hebben een grote gehegencapaciteit voor opslag van meetwaarden en knnen zelfstandig, zonder PC, fnctioneren. De intervaltijd, voor de gegevensregistratie, kan voor ieder kanaal afzonderlijk worden ingesteld waarbij deze kan variëren tssen 1x per seconde en 1x per 24 r. Het is ook mogelijk om tijdens de registratie de gegevens op een harde schijf van een PC of laptop op te slaan. Hiertoe dient de via de RS232- poort, de RS485-poort, de USB-poort, een ethernetaansliting of een modem aan een PC gekoppeld te worden. Met de meegeleverde Windows analysesoftware knt alle geregistreerde gegevens eenvodig analyseren en eventeel klaar maken voor rapporten. Eigenschappen -055(D): modlair 1 tot 16 ingangen, keze it 34 ingangsmodles -06D: 16 niversele softwarematig te programmeren ingangen Gehegen meetwaarden, atomatisch downloaden naar PC mogelijk Hoge systeemnawkerigheid door 16 bits analoog/digitaal converter Eenvodige installatie en configratie, het systeem is nagenoeg plg & play Alarmeringsmogelijkheden; akoestisch, optisch, SMS en via relaisitgangen 4

5 -055D Commnicatie-interfaces Indicatie gehegengebrik 1 2 abc 3 DEF 4 GHI 5 JKL 6 MNO Indicatie in bedrijf Tiptoets menbediening voor displayweergave 7PQRS 8 TUV 9WXYZ * a/a 0 + # RS-232/485 (standaard) USB (standaard) Tweeregelige LCD-display met kanaalnaam en actele meetwaarde Alarmindicatie per kanaal Ethernet (optioneel) GSM (optioneel) Applicaties De -nits zijn in zeer diverse applicaties in te zetten, in een schone maar ook in een vervilde indstriële omgeving. Uitgerst met de optionele spatwaterdichte behizing zijn ze zelfs in de bitenlcht inzetbaar. Hieronder vindt een overzicht van een aantal veel voorkomende applicaties. Legionellabewaking Registratie en bewaking van de kritische waterleidingtemperatren. Tinbow Registratie van temperatr (i.v.m. Groen Label Kas), registratie van relatieve vochtigheid en energieverbrik. Koel- en kodetechniek Registratie en bewaking van temperatren en drkken. Research & Development Het registreren en bewaken van processen, registratie van diverse parameters in testopstellingen. Gebow- en energiebeheer Registratie van comfortparameters (o.a. temperatr, % R.V., koolstofdioxide (CO 2 ) en lchtsnelheid), controle van lchtbehandelingskasten, registratie van energieverbrik. Procesindstrie Registratie van o.a. plssignalen, drkken, temperatren, spanningen en stromen. Voedingsmiddelenindstrie en spermarkten Registratie en bewaking van kritische temperatren in het kader van de HACCP-regelgeving. Laboratoria en farmacie Registratie van temperatren, koolstofdioxide (CO 2 ) en andere kritische parameters in het kader van de GLP- of GMP-regelgeving. 5

6 Kenmerken -monitoringsystemen Registratie 6 Ieder kanaal zijn eigen label Per systeem knnen 16 proceslabels worden aangemaakt die tijdens het procesverloop knnen worden gekoppeld aan een kanaal. Een medewerker kan via de fnctietoetsen het gewenste label selecteren. Naast de actele meetwaarde wordt ook het gekozen label geregistreerd. Trigger -ingang voor het extern starten en stoppen Voor bepaalde applicaties is het wenselijk de registratie te starten en te stoppen via een extern contact. Dit om het gehegen van de -nit zo efficiënt mogelijk te bentten. Op iedere willekerige ingang van het -systeem kan een digitale ingang worden opgenomen die als start/stop - ingang fngeert. Zodra een digitale ingang wordt gesloten, kan de registratie worden gestart of gestopt. Het is tevens mogelijk om een ander meetinterval te activeren indien een digitale ingang van stats veranderd (zo is het in geval van storing bijvoorbeeld wenselijk om meer meetgegevens te verzamelen). Informatie op het display De -055D en -06D nits beschikken over een LCDscherm waarop de actele waarden van de diverse ingangen worden weergegeven. Door middel van fnctietoetsen knnen alle waarden één voor één gepresenteerd worden. Verder is er een drietal LED s aanwezig voor de statsweergave van de netspanning en het gehegen. Deze statsmeldingen knnen tevens akoestisch worden gemeld. Draadloze sensoren Door gebrik te maken van draadloze sensoren, knt aanzienlijk op w installatiekosten besparen! Geen kabels meer, geen doorgangen meer in mren of isolatiemateriaal. De -monitoring-nit kan worden geleverd met een externe ontvanger die draadloos in verbinding staat met 1 tot 16 sensoren. De sensoren werken op de 868 Mhz-freqentieband en hebben een open veldbereik van maximaal 400m. De sensoren hebben een lithimbatterij met een lange levensdr. Meer informatie over deze sensoren treft op pagina 17 aan. Optimale bedrijfszekerheid Bij spanningsitval zal de recorder stoppen met het verzamelen van meetgegevens. Tot het moment van spanningsitval zllen de datm en tijd van itval en de meetgegevens in een backpbatterij bewaard blijven. Na herstel van de netspanning zllen de -nits atomatisch de metingen hervatten.

7 Alarmering & Commnicatie Alarmfncties De -nits hebben itgebreide voorzieningen voor alarmdoormelding. Iedere ingang (kanaal) heeft vier onafhankelijk instelbare voorwaarden met hysterese en eventele opkom- of afvalvertragingen. Een alarm kan zowel akoestisch (zoemer) als optisch (LED 1 tot 32) worden gemeld. De -nits beschikken over relaiscontacten voor doormelding naar een centraal meldsysteem of voor aanstring van een telefoonkiezer. In combinatie met de externe relais modle zijn de vier alarmvoorwaarden per ingang flexibel toepasbaar. Zo knnen bijvoorbeeld meerdere voorwaarden worden gebrikt om de relaisitgangen aan te stren en meerdere voorwaarden voor alarmdoormelding per en SMS. Alarmering via: GSM-modem bericht SMS-bericht Telefoonkiezer Zoemer (lokaal) Meerdere -systemen gekoppeld via RS485- of ethernetnetwerkaansliting Indien 16 kanalen van één -systeem niet toereikend zijn voor een bepaald meetproject, dan knnen meerdere -systemen met behlp van een RS485- of ethernet-netwerk worden gekoppeld. Iedere -nit krijgt hierbij een niek RS485- of IP-adres toegewezen. In geval van een RS485-netwerk dient bij de centrale PC een RS232/485-converter geplaatst te worden. De maximale afstand die via RS485 kan worden overbrgd, is 1 km. GSM & SMS Commnicatie Commnicatie via GSM-modem Voor het commniceren op afstand met een -nit kan een GSM-modem worden toegepast. Alle fncties, zoals het instellen, itlezen en zelfs het realtime weergeven van de meetgegevens, knnen met behlp van modemcommnicatie geschieden. Het GSM-modem heeft als voordeel dat er geen vaste telefoonlijn aanwezig hoeft te zijn. De door ATAL aangeboden modems zijn itvoerig in de praktijk getest, zodat verzekerd bent van een maximale bedrijfszekerheid. Alarmering via SMS-bericht Alle -systemen zijn standaard voorzien van een RS232 SMS-poort waarop een door ATAL goedgekerd GSM modem kan worden aangesloten voor het doormelden van alarmen via SMS berichten. De -nit kan naar 4 willekerige mobiele nmmers doormelden. Op de RS232-, RS485-, USB- of Ethernetpoort van het -systeem kan een PC worden gekoppeld die onafhankelijk kan worden gebrikt van de SMSpoort. Tevens kan op afstand contact worden gemaakt met de -nit om instellingen te wijzigen, meetgegevens realtime te bekijken en om opgeslagen meetgegevens op te halen. Actele meetgegevens opvragen via SMS-berichten De systeem verantwoordelijke kan een SMS-bericht INFO naar het op afstand geplaatste -systeem stren en vervolgens een SMS-bericht retor ontvangen met alle actele meetwaarden incl. alarmen systeemstats. Het -systeem dient hiervoor te zijn gekoppeld aan een door ATAL goedgekerd GSM-modem. 7

8 -monitoringsystemen, modellen 8-055(D) Middels 1 tot 16 ingangsmodles die in de -055(D) worden geplaatst kan de gewenste configratie worden samengesteld. Keze it meer dan 30 verschillende ingangsmodles (voor overzicht zie pagina 10). NIEUW: Virtele (berekende) kanalen -055 Zonder LCD-scherm -055D Belangrijke verschillen -055(D) -06D Ingangen: 1 tot 16 modlair op te bowen Met LCD-scherm 16 niverseel softwarematig te programmeren Max te meten DC stroom waarde: 5 A dc 20 ma dc Max. te meten DC spannings 75 V dc 10 V dc waarde: Gevoeligste ing.bereik DC 100 mv dc 18 mv dc spanning: Max. te meten AC spanning 50 V ac n.v.t. waarde: Max. te meten AC stroom waarde 5 A ac n.v.t. Mogelijkheid voor meting 0 tot 5 khz n.v.t. freqentie: Mogelijkheid voor het tellen Ja n.v.t. van plsen (voor bijv. energiemeters): Mogelijkheid voor galvanisch gescheiden ingangen: Ja RS485 ingang is galvanisch gescheiden. Analoge ingangen zijn niet galvanisch gescheiden. Leverbaar in 19 rack versie: Nee Ja, model - 06DR Bovenaanzicht (systeem aanslitingen) Standaard RS232, RS485 en USB. Ethernet is optioneel Onderaanzicht (sensor aanslitingen) -06D De -06D serie heeft 16 niversele softwarematig te programmeren ingangen. Keze it een beperkt aantal ingangsmogelijkheden (voor overzicht zie pagina 11). NIEUW: Virtele (berekende) kanalen -06D Met LCD-scherm -06DR -06DT 19 rackmontage tafelmodel Bovenaanzicht (systeem aanslitingen) Standaard RS232, RS485 en USB. Ethernet is optioneel Onderaanzicht (sensor aanslitingen)

9 -monitoringsystemen, specificaties De -monitoringsystemen zijn leverbaar in verschillende itvoeringen. In de onderstaande tabel staan de kenmerkende verschillen tssen de systemen gespecificeerd. De -055(D)-serie is naar wens te configreren met behlp van ingangsmodles (keze it 34 verschillende modles). De niewe -06D serie heeft 16 niversele softwarematig te programmeren ingangen D -06D A-05D Ingangen: 1 tot 16 samenstellen m.b.v. ingangsmodles 1 tot 16 samenstellen m.b.v. ingangsmodles Data-recording: Ja Ja Ja LCD-display en 4-knopsbediening: Nee (optioneel extern) Ja Ja Commnicatie-interfaces, standaard voorzieningen: (voor koppeling met de PC) Commnicatie-interface, optioneel: -modellen zijn optioneel leverbaar met: - Ethernet (LAN), commnicatie via SNMP, SOAP en via webbrowser SMS/Data commnicatie poort: Standaard Standaard Standaard Commnicatiesnelheid: Systeemvereisten: 9.600, , , & Bad -software is geschikt voor Windows XP en recentere Windows versies Visele alarmering: Nee Voorzien van LED-indicatie voor weergave alarmstats, 2 LED s per kanaal Externe alarmmelding (relais): 1 (230VAC/8A) 1 (230VAC/8A) 1 (230VAC/8A) Externe alarmmelding (spanning): Externe alarmmelding optioneel: 16 niverseel softwarematig te programeren Alle -modellen zijn standaard itgevoerd met: - RS232-aansliting (voor directe koppeling met de PC of via(gsm)modem), - USB-aansliting, - RS485 netwerkinterface (bij toepassen van afgeschermde kabel kan een afstand tot max mtr. worden overbrgd) Voorzien van LED-indicatie voor weergave alarmstats, 2 LED s per kanaal Alle -modellen zijn itgevoerd met een spanningsitgang 0V/4,8V (max. 50mA) voor het aanstren van een externe zoemer of externe telefoonkiezer, zie accessoires pag. 18/19 Alle -modellen zijn itbreidbaar met een 16-kanaals externe relaismodle (bestelcode -05-AC01), zie accessoires pag. 18/19 Afmetingen (b x h x d): 215 x 225 x 60 mm 215 x 225 x 60 mm 215 x 225 x 44 mm Gewicht: ca gr. ca gr. ca gr. Waterdichte behizing: Optioneel Optioneel Optioneel Algemene specificaties Materiaal behizing: Metaal Bedrijfscondities: 0 tot 50 C Klok: Realtimeklok A/D-conversie: 16 bits resoltie Intervaltijd: In stappen instelbaar van 1 sec. tot 24 r per kanaal afzonderlijk instelbaar Gehegencapaciteit: Standaard 2 MB ( analoge meetwaarden) Registratiemethoden: Stop-indien-vol of first-in-first-ot Beschermingsklasse: IP2x Aanslitconnector: Standaard Wago insteekconnector (afneembaar) -055(D): Per kanaal zijn 3 aanslitingen beschikbaar (in, com, afscherming) -06(D): Per kanaal zijn 4 aanslitingen beschikbaar (24V/25mA max. ot, in, com, afscherming) LED-indicatie: (alleen -055D/-06D) Voeding: Bij aanwezigheid netspanning Bij overschrijding alarmgrenswaarden (meerdere niveas per ingang) Bij overschrijding van instelbaar gehegen percentage 9-30Vdc (24Vdc aanbevolen) 9

10 -055(D)-Ingangsmodles -055D Het basis -055(D) systeem is standaard voorzien van 16 vrije ingangsslots waarin een willekerige ingangsmodle kan worden geplaatst. Door de modlaire opbow heeft de vrijheid om met enkele ingangsmodles te starten en het systeem later it te breiden en/of te wijzigen met een maximm van 16 ingangsmodles per -055(D). Indien gewenst, kan ATAL deze herconfigratie ook voor verzorgen. Beschikbare ingangsmodles: Code Type Bereik Opmerking Max. resoltie -A0 DC-stroom 4-20mA loop wordt door modle gevoed 0,001 ma -A1 DC-stroom 4-20mA loop dient extern te worden gevoed 0,001 ma -B0 DC-stroom 0-20mA 0,001 ma -B1 DC-stroom 0-1A 0,0001 A -B2 DC-stroom 0-5A 0,001 A -C0 AC-stroom 0-20mA galvanisch gescheiden 0,001 ma -C1 AC-stroom 0-1A galvanisch gescheiden 0,0001 A -C2 AC-stroom 0-5A galvanisch gescheiden 0,001 A -D0 DC-spanning 0-100mV 0,0001 V -D1 DC-spanning 0-1V 0,0001 V -D2 DC-spanning 0-10V 0,001 V -D4 DC-spanning 0-75V 0,01 V -D5 Code DC Type spanning -10V Bereik tot +10V galvanisch Opmerking gescheiden 0,001V Max. resoltie -E0 -A0 AC-spanning DC-stroom 0-100mV 4-20mA galvanisch loop wordt gescheiden door modle gevoed 0,01 0,001 mv ma -E1 -A1 AC-spanning DC-stroom 0-1V 4-20mA galvanisch loop dient extern gescheiden te worden gevoed 0,0001 0,001 ma V -E2 -B0 AC-spanning DC-stroom 0-10V 0-20mA galvanisch gescheiden 0,001 V ma -E4 -B1 AC-spanning DC-stroom 0-50V 0-1A galvanisch gescheiden 0,001 0,0001 V A -F -B2 weerstand DC-stroom 2-draads 0-5A bereik vooraf specificeren 0,001 A -J -C0 RTD AC-stroom Ni draads 0-20mA bereik galvanisch 50 tot gescheiden +250 C 0,01 0,001 C ma -K -C1 RTD AC-stroom Pt100 2-draads 0-1A bereik galvanisch 140 gescheiden tot +600 C 0,1 0,0001 C A -K1 -C2 RTD AC-stroom Pt draads 0-5A bereik galvanisch 140 gescheiden tot +600 C 0,1 0,001 C A -K3 -D0 RTD DC-spanning Pt draads 0-100mV bereik -10 tot +50 C 0,01 0,0001 C V (nawkerigheid +/-0,06C) -D1 DC-spanning 0-1V 0,0001 V -N thermokoppel K bereik 70 tot 1300 C 0,1 C -D2 DC-spanning 0-10V 0,001 V -O -D4 thermokoppel DC-spanning J 0-75V bereik 200 tot 750 C 0,1 0,01 C V -P -D5 thermokoppel DC spanning S -10V tot +10V bereik galvanisch 0 tot gescheiden 1700 C 0,1 0,001V C -Q -E0 thermokoppel AC-spanning B 0-100mV bereik galvanisch +100 gescheiden tot C 0,1 0,01 C mv -S -E1 digitaal AC-spanning contacten 0-1V niet galvanisch galvanisch gescheiden gescheiden 0,0001 V -SG -E2 digitaal AC-spanning contacten 0-10V galvanisch gescheiden 0,001 V -S1 -E4 digitaal AC-spanning spanning 0-50V ON-stats: galvanisch 3 gescheiden tot 30 Vss 0,001 V -F weerstand 2-draads galvanisch bereik vooraf gescheiden specificeren -CTU -J teller RTD Ni1000 spanning 2-draads ON-stats: bereik 50 tot 3 tot Vss C 0,01 C galvanisch gescheiden -Z13 RTD Pt draads bereik 10 tot +50 C 0,1 C max. plsfreqentie 5 khz -K RTD Pt100 2-draads voorzien bereik 140 van tot backpbatterij +600 C 0,1 C -CTK -K1 teller RTD Pt1000 contacten 2-draads niet bereik galvanisch 140 tot gescheiden +600 C 0,1 C -K3 RTD Pt draads max. bereik pls -10 freqentie tot +50 C 5 khz 0,01 C voorzien (nawkerigheid van backpbatterij +/-0,06C) -RP -N RS485 thermokoppel Modbs K protocol voor bereik sensoren/ 70 tot 1300 transmitters C met RS- 0,1 C -O thermokoppel +ADAM J Advantech 485-itgang, bereik 200 tot galvanisch 750 C gescheiden. 0,1 C Commnicatie via Modbs of ADAM -P thermokoppel S bereik 0 tot 1700 C 0,1 C Advantech. Ook toepasbaar i.c.m. ATAL -Q thermokoppel B draadloze bereik +100 sensoren tot C 0,1 C -FU freqentie 0-5 khz on stats 3 tot 24 vdc 1 Hz galvanisch gescheiden min. pls dr 30 μs -FK freqentie 0-5 khz potentiaal vrije contacten min. pls dr 30 μs 1 Hz De modles A1 / B0 / B1 / B2 / D0 / D1 / D2 / D4 / D5 / F / J / K / K1 / N / T / O / P / Q en S zijn niet galvanisch gescheiden. De modles zijn optioneel ook als galvanisch gescheiden ingangsmodles leverbaar. Bij bestelling dient de letter G achter de artikelcode van de desbetreffende ingangsmodle vermeld te worden (bijv. de galvanisch gescheiden ingangsmodle voor 0-10VDC-signalen heeft artikelcode -D2G). 10

11 -06D - Vrij programmeerbare ingangen De -06D datalogger is standaard voorzien van 16 niversele vrij te programmeren ingangen. Op basis van de hieronder weergegeven ingangstypen met bijbehorend meetbereik kan iedere willekerige combinatie worden gemaakt. Kortom een veelzijdige recorder met bijzonder veel gebriksgemak en optimale flexibiliteit. Optioneel wordt een RS485 ingang aangeboden waarmee het mogelijk is om opnemers die commniceren volgens het Modbs protocol in te lezen, en vervolgens te registeren. 06D Te programmeren ingangen en meetbereiken: Meetwaarde Nawkerigheid Toelichting DC-stroom 4 tot 20 ma ±0,1 volle schaal (±0,02mA) geschikt voor actieve sensoren (via aanslitingen COM en GND) of voor passieve sensoren (via aanslitingen +24V en COM DC-spanning -10V tot +10V ±0,1% volle schaal (±10 mv) ingangsimpedantie ± 10 Mohms, aanslitingen IN en COM DC-spanning -1V tot +1V ±0,1% volle schaal (±1 mv) ingangsimpedantie ± 10 Mohms, aanslitingen IN en COM DC-spanning -100mV tot +100mV ±0,1% volle schaal (±100 V) ingangsimpedantie ± 10 Mohms, aanslitingen IN en COM DC-spanning -18mV tot +18mV ±0,1% volle schaal (±18 V) ingangsimpedantie ± 10 Mohms, aanslitingen IN en COM Thermokoppel K (NiCr-Ni) -200 tot C Thermokoppel J (Fe-Co) -200 tot +750 C Thermokoppel S (Pt10%Rh-Pt) 0 tot C Thermokoppel B (Pt30%Rh-Pt) +100 tot C Thermokoppel T (C-CNi) -200 tot +400 C Platinm temperatr sensor Pt tot +600 C Platinm temperatr sensor Pt tot +600 C Nickel temperatr sensor Ni1000/6180ppm -50 tot +250 C Weerstand 2-draads 0 tot 300 Ohm Weerstand 2-draads 0 tot 3000 Ohm Weerstand 2-draads 0 tot Ohm Digitale ingang aan/it Optioneel RS485IN commnicatie ingang voor aansliting van sensoren met RS485 itgang (modbs of Advantech ADAM protocol) (bestelcode -AC43) ±0,3% van de meetwaarde + 1,5 C ±0,3% van de meetwaarde + 1,5 C ±0,3% van de meetwaarde + 1,5 C ±0,3% van de meetwaarde + 1,0 C ±0,3% van de meetwaarde + 1,5 C ±0,2 C van -200 tot +100 C ±0,2% van de meetwaarde van +100 tot +600 C ±0,2 C van -200 tot +100 C ±0,2% van de meetwaarde van +100 tot +600 C ±0,2 C van -50 tot +100 C ±0,2% van de meetwaarde van +100 tot +250 C 0,1% volle schaal (±0,3 Ohms) gelineariseerd, kode las compensatie, aanslitingen IN en COM gelineariseerd, kode las compensatie, aanslitingen IN en COM gelineariseerd, kode las compensatie, aanslitingen IN en COM gelineariseerd, zonder kode las compensatie, aanslitingen IN en COM gelineariseerd, kode las compensatie, aanslitingen IN en COM 2-draads aansliting, meetstroom ± 0,8mA (pls 50ms), aanslitingen IN en COM 2-draads aansliting, meetstroom ± 0,5mA (pls 50ms), aanslitingen IN en COM 2-draads aansliting, meetstroom ± 0,5mA (pls 50ms), aanslitingen IN en COM 2-draads aansliting, meetstroom ± 0,8mA (pls 50ms), aanslitingen IN en COM 0,1% volle schaal (±3 Ohm) 2-draads aansliting, meetstroom ± 0,5mA (pls 50ms), aanslitingen IN en COM 0,1% volle schaal (±10 Ohm) 2-draads aansliting, meetstroom ± 0,1mA (pls 50ms), aanslitingen IN en COM ingangsspanning voor stats L (IN-COM) < 0,8 V (Rin < 1 kohm). Weerstand bij gesloten contact bij stats L (IN-COM) < 1 kohm. ingangsspanning voor stats H (IN-COM) > 2 V. weerstand bij gesloten contact bij stats H (IN-COM) > 10 kohm. min. pls dr voordat pls wordt gedetecteerd: 200ms. commnicatie ingang voor aansliting van sensoren met RS485 itgang (modbs of Advantech ADAM protocol). Ingang is geschikt voor max. 16 apparaten. Max. badsnelheid Bd. Galvanisch gescheiden Let op: De ingangen zijn niet galvanisch gescheiden. Indien galvanisch gescheiden ingangen benodigd zijn kies dan voor het -055(D) systeem met een itgebreid aanbod aan galvanisch gescheiden ingangsmodles. 11

12 - Analysesoftware Analysesoftware Voor het itlezen en verwerken van de verzamelde meetgegevens van de ATAL systemen, is een gebriksvriendelijk softwareprogramma beschikbaar. De gebriksinterface bestaat it een pll-down -men en een overzichtelijke menbalk, deze wijst direct de weg naar het maken van didelijke presentaties en rapporten van de meetgegevens. De software bestaat in grote lijnen it twee onderdelen: het commnicatie- en het analysegedeelte. De software is veelzijdig, compleet en zeer toegankelijk. Heldere presentaties van de meetwaarden. Zo knnen zowel beginnende als ervaren PC-gebrikers direct met de ATAL-meetsystemen aan de slag. De software is geschikt voor Windows. Eigenschappen Heldere presentatie van de meetgegevens in grafieken en tabellen Eenvodig gegevens exporteren naar MS-Excel - en PDF-bestanden Uitgebreide afdrkmogelijkheden. Professionele layot voor opname van grafieken en gegevens in meetrapporten Exporteren Met één drk op de knop knnen de meetgegevens geëxporteerd worden naar een XLS- of dbf-bestand voor verwerking en analyse in spreadsheet-programma s, zoals MS-Excel. Deze export van meetbestanden kan ook volledig worden geatomatiseerd. Statistieken In de tabelmode zijn de statistische gegevens eenvodig op te vragen. Gegevens als minimm, maximm, gemiddelde, standaarddeviatie en het aantal opgeslagen meetwaarden worden overzichtelijk weergegeven. 12

13 Gegevensoverdracht Atomatische gegevensoverdracht per project of van meerdere projecten Indien een -systeem via een seriële (RS232 of RS485), USB, ethernet- of (GSM)modemverbinding is gekoppeld, is de -software in staat om de meetgegevens atomatisch op te slaan volgens een door de gebriker ingesteld tijdschema (bijv. dagelijks of wekelijks). Deze fnctie is ook voorhanden indien meerdere - systemen via een RS485-verbinding zijn gekoppeld. Realtime 16-kanaalsschrijverfnctie De -software heeft standaard voorzieningen om processen realtime zowel grafisch als nmeriek te volgen. In een overzichtelijk venster worden aan de linkerzijde de nmerieke waarden inclsief alarmstats weergegeven en aan de rechterzijde wordt een grafisch verloop getoond van de geactiveerde ingangen. Deze papierloze schrijver -fnctie is bijzonder praktisch om kortstondige processen of tests te volgen en indien nodig direct gepaste maatregelen te nemen. Deze fnctie is ook te gebriken indien het systeem aan een modem of via het ethernet is verbonden. Realtimefnctie HTML-pagina De actele meetgegevens van de -systemen zijn n ook via HTML-pagina s beschikbaar via de webbrowser. Meerdere gebrikersgroepen (bijvoorbeeld de technische dienst, de kwaliteitsdienst of het management) knnen met behlp van deze fnctie simltaan meekijken met kritische processen. De actele meetgegevens knnen zowel nmeriek als grafisch via de webinterface worden gepresenteerd. Voorwaarde is dat de PC, waaraan het -systeem is gekoppeld, is opgenomen in het bedrijfsnetwerk. Deze PC fngeert namelijk als webserver. In deze mods kan de software tevens de realtime meetdata wegschrijven in een MySQL database. 13

14 ATAL Database-software Eenvodig beheer van meetbestanden via de ATAL Database-software Voor gebrikers van ATX-, ATV data loggers, meerkanaals monitoring systemen en (ethernet gebaseerde) sensoren zijn een aantal software oplossingen beschikbaar die het mogelijk maken om de meetgegevens centraal op te slaan in een MySQL- of MS-SQL database. Deze software modle is bij itstek geschikt voor klanten met meerdere instrmenten die grote hoeveelheden data (van verschillende type instrmenten) willen vergelijken en analyseren. De database software bied de mogelijkheid om data van verschillende instrmenten- of data van bijvoorbeeld verschillende weken in één grafiek te combineren. De DataBase-software oplossingen DBL-WIN Database software voor ATX- en ATV-dataloggers DBM-WIN Database software voor (niversele) 1-16 kanaals monitoring systemen DBS-WIN Database software voor Ethernet gebaseerde sensoren (met SOAP onderstening psh data) DBV-WIN Database Viewer-licentie Deze database versies vervangen w hidige software en hebben additioneel de mogelijkheid om de data centraal op te slaan in een SQL database. In deze database softwareversies wordt een geïntegreerde Viewer-applicatie meegeleverd om de data te analyseren. Deze Viewer-applicatie is tevens los te bestellen voor andere gebrikers op het netwerk die eveneens de data willen analyseren. Enige ervaring met het installeren van PC-/ netwerken is wenselijk om deze software te installeren kan. monitoringsysteem ATX- en ATV dataloggers DBL Software incl. Viewer licentie DBL Software incl. Viewer licentie Ethernet gebaseerde systemen die SOAP onderstenen knnen actele meetgegevens direct naar de database stren soap Data opslag in MySQL of MS SQL Analyse via zogenaamde Viewer applicatie Kenmerken Viewer software: Data kan eenvodig worden afgedrkt naar printer of als PDF docment. Export mogelijkheid naar CSV formaat. De instrmenten worden in een overzichtelijk venster weergegeven. De gewenste periode kan direct worden geselecteerd. De data van verschillende instrmenten kan eenvodig worden samengevoegd in een tabel of grafiek. 14

15 Aanslitmogelijkheden voor de Aanslitmogelijkheden Het -systeem is een veelzijdig systeem met vele commnicatiemogelijkheden, zoals via RS232, RS485, USB, Ethernet en GSM/analoogmodem. Daarbij kan het systeem aan de meetzijde met behlp van ingangsmodles volledig naar wens worden geconfigreerd, zodat nagenoeg iedere meetapplicatie kan worden ingevld. Sensoren knnen zowel in ster- als netwerk worden bekabeld. Voor moeilijk te bekabelen projecten bieden onze draadloze sensoren itkomst. Deze sensoren staan op pagina 17 gespecificeerd. Het onderstaande schema geeft een indrk van de diverse aanslitmogelijkheden. 15

16 Sensoren en accessoires -monitoringsystemen Sensoren/opnemers Actieve opnemers voor Monitoring Systemen ATAL levert een itgebreid programma aan passieve en actieve temperatr- en relatieve vochtigheidsopnemers, en omvormers voor fysische en elektrische grootheden. Hieronder volgt een beknopt overzicht: Koolstofdioxide CO 2 -sensoren Bereik: ppm Uitgang: 0-4 Vdc ( ppm) Voeding: 9 Vdc of batterij gevoed Drkverschil Bereik: Uitgang: Voeding: 0-50 Pa 0-10 Vdc of 4-20mA 9-30 Vdc AC-Spanning Bereik: Uitgang: Voeding: VAC 0-5 Vdc of 4-20 ma 9-30 Vdc Drk Bereik: Uitgang: Voeding: 0-10 bar 0-10 Vdc of 4-20 ma 9-30 Vdc Lchtsnelheid Bereik: Uitgang: Voeding: 0-20 m/s of 0-40 m/s 0-10 Vdc of 4-20 ma 9-30 Vdc AC-Stroom Bereik: Uitgang: Voeding: 0-30, 60 en 120 A 0-5 Vdc of 4-20mA Selfpowered CO 2 -sensoren ATAL heeft verschillende typen CO 2 -sensoren die op de -systemen aangesloten knnen worden. Hieronder volgt een beknopt overzicht. Een volledig overzicht van onze CO 2 -sensoren vindt in onze CO 2 -Sensorcatalogs. Model/type AT-VLB-02 AT-VLH-03ND-A3 AT-VLH-03-A3 AT-VL-03T UItvoering: CO 2 -sensor met 3 kleren LEDindicatie/ stoplicht-signalering CO 2, temperatr en rel. vochtigheidssensor met/zonder meeklerend LCD-scherm Uitgangssignaal: 0-5V / 0-10V 3x 0-5V / 0-10V 0-10V CO 2 - & temperatr sensor v.v. LCDscherm en 3 kleren LED-indicatie/ stoplichtsignalering Temperatr, relatieve vochtigheid en atmosferische (barometrische) drk ATAL heeft een groot aantal temperatr, relatieve vochtigheid en atmosferische drk sensoren beschikbaar die op de systemen gekoppeld knnen worden. Er zijn itvoeringen beschikbaar voor metingen in vertrekken of voor kanaalmontage. Daarnaast omvat het pakket indoor/interiersensoren en opnemers geschikt voor montage in de bitenlcht of voor indstriële toepassingen. Hieronder volgt een beknopt overzicht. Een volledig overzicht van deze sensoren vindt in onze sensor catalogs. Model/type TRA-102D / TRV-102D TRV-104D TRV-105D / TRA-105D PV-101D / PA-101D UItvoering: Temp. & R.V. sensor met LCD-scherm, voor algemene toepassingen Temp. & R.V. sensor met LCD-scherm, met externe meetprobe Temp. & R.V. interier-sensor met LCD-scherm. Atmosferische drk-sensor met LCD-scherm Uitgangssignaal: 4-20mA / 0-10V 4-20mA 0-10V / 4-20mA 0-10V / 4-20mA 16

17 Draadloze sensoren voor de Draadloze sensoren Een meerkanaals, draadloos temperatrregistratiesysteem is vanaf n heel eenvodig te realiseren. Met de combinatie van de niewe ATAL-draadloze temperatrsensoren en de -monitoringsystemen knt bovendien aanzienlijk op w installatiekosten besparen! Door onze draadloze temperatrsensoren toe te passen, worden de bekabelingskosten namelijk tot nihil geredceerd. Ook zijn er modellen beschikbaar voor meting van temperatr, relatieve vochtigheid, CO 2 en processignalen. Bel voor meer informatie over de draadloze sensoren. Zenderspecificaties Bedrijfstemperatr: -20 tot +80 C Meetinterval (M): Vanaf 1 sec/max. 99 sec/standaard 10 sec (Via PC instelbaar) Zendinterval (Z): Vanaf 5 sec/max. 5 mm/standaard 10 sec (Via PC instelbaar) Freqentieband: Mhz (915 Mhz US) Radiostandaard: ETS Openveldbereik: 1000 m, inpandig bereik 50 tot 80 m via repeater is het bereik te vergroten Configratie: Via SensorTrend software programma Batterij: 1x AA 3,6 Lithimbatterij, eenvodig te vervangen, levensdr 3 jaar met standaardinstellingen M, en levensdr 5 jaar indien M en Z zijn ingesteld op 30 sec. Externe voeding: Optioneel Ieverbaar Behizing: IP65, kler grijs Afmetingen: Ca. 88 x 120 x 36 mm (afh. van sensoritvoering) Goedkering: R&TTE, CE De -data-recorder kan n worden geleverd met een externe of geïntegreerde ontvanger die draadloos in verbinding staat met 1 tot 16 sensoren. De sensoren werken op de 868 Mhz-freqentieband en hebben een inpandig bereik van 50 tot 80 m. De sensoren zijn batterijgevoed en zijn leverbaar in diverse itvoeringen. WTT-201 / temp. WTT-202 / temp. WHT-201 / temp. / R.V. Bedrijfscondities zender: -20 tot 80 C -20 tot 80 C -20 tot 80 C Bereik: -20 tot 80 C -80 tot 200 C (ext. sensor) -20 tot 80 C / % Resoltie: 0,1 C 0,1 C 0,1 C / 0,1 % R.V. Nawkerigheid: ±0,5 C (van -10 tot 80 C) ±0,5 C (van -10 tot 80 C) ±1 C (van 0-40 C) ±3,5 % R.V. (van %) Sensor: Digitaal Pt100 of Pt1000 (3-dr.) Digitaal Probe: Intern Extern (niet inbegrepen) Intern Ontvanger (Base) WRC-100N De ontvanger is gekoppeld aan een -RP-ingangsmodle van de -data-recorder. Indien de - RP-ingangsmodle wordt geplaatst op positie 1 van de -recorder dan worden de ingangen 1 t/m 16 gereserveerd voor draadloze temperatr- en temperatr & relatieve vochtigheidssensoren. WRC-100N Bedrijfstemperatr: 0 tot 60 C Voeding: 8-30 Vdc Radiostandaard: ETS Freqentie: Mhz (915 Mhz US) Commnicatie: RS232 / RS485 (-RS-ingang) Uitgang (optioneel): 0-20 ma (4x), alarmrelais Netwerk: Max. 100 sensoren, 9 repeaters Antenne: Extern Afmetingen: 130 x 180 x 60 (B x H x D) Configratie: Via Sensor Trend softwareprogramma Behizing: IP40, kler RAL7035 grijs Goedkering: R&TTE, CE Neem contact met ons op voor informatie omtrent de overige itvoeringen van draadloze sensoren (o.a. voor binnenklimaat metingen of met meting van processignalen en plsen). 17

18 Accessoires -monitoringsystemen Commnicatie -AC30 Speciale connector voor het eenvodig bekabelen van de RS232-poort. -AC19 Gëintegreerde Ethernet interface. Voor commnicatie via het bedrijfsnetwerk. USB interface kabel. -AC31 -AC06 Externe GSM modem kit voor commnicatie op afstand (modem dient op master RS232 poort van -systeem te worden aangesloten. -AC01 RS232-RS485 Converter. Indien de afstand tssen de PC en het systeem langer is dan 10m. -AC44 Lantronic RS485-Ethernet converter. Meerdere -systemen knnen op 1 Ethernet aansliting worden aangesloten. -AC23 USB-RS485 Converter. Indien de afstand tssen de PC en het systeem langer is dan 10m. Montage -systeem -AC33 Metalen bevestigingsbegel om systeem tegen de wand te bevestigen. -AC34 Accessoire om de op een DIN-rail te knnen bevestigen. Voeding -PS02 Universele geschakelde ac/dc adapter 230V-50Hz/24Vdc/1A/24W. -PS03 Geschakelde voeding geschikt voor DIN-rail montage (35mm) 230V-50Hz/ 24Vdc/2,5A. 18

19 Accessoires -monitoringsystemen Relais Uitgangs Modle -05-AC01 Externe 16-kanaals Relais Uitgangs Modle Voorzien van 16 relais met wisselcontact 230Vac/8A. Elk relais kan afzonderlijk worden geschakeld via het -systeem voor alarm-/regeldoeleinden. -AC35-60CM -AC35-5M -AC35-10M Verbindingskabel tssen en de Relais Uitgangs Modle, verkrijgbaar in lengtes 0,6 m, 5m, 10m. Montage Relais Uitgangs Modle -AC34 Accessoire om de Relais Uitgangs Modle op een DIN-rail te knnen bevestigen. -AC36 Kleine schroevedraaier speciaal voor het aansliten van bekabeling op de Wago connector van de -nit. -AC38 DIN-rail incl. afstandshoders voor montage van Relais Uitgangs Modle in de IP65 behizing. Externe LCD-Display Modle -AC35-60CM -AC35-5M -AC35-10M Verbindingskabel tssen de en LCD Display Modle. -05-AC02 Extern LCD-scherm/toetsenbord, geschikt voor paneelinbow. (Exclsief verbindingskabel, zie -AC 35). -05-AC02E Extern LCD-scherm/toetsenbord, ingebowd in een knststof behizing, geschikt voor wandmontage. Geleverd met 2 mtr. aanslitkabel. Waterdichte behizingen -AC37 IP65-behizing geschikt voor montage van systeem. Voorzien van DIN-rail en hoder voor -055(D) of - 06D. Afmeting: 270 x 570 x 140mm. -05D-WP ingebowd in een IP65-behizing. De externe LCD Display Modle is in de deksel van de behizing ingebowd. Compleet met verbindingskabel, DIN-rail en hoder voor -055(D) of -06D. Afm: 270 x 570 x 140mm. 19

20 Meet- en registratie oplossingen voor: CO O3 (ozon) draadloos meten windsnelheid P.Atm. Atmosferische drk.monitoring systemen.data recorders / Data loggers.portable meetinstrmenten.sensoren.kalibratie service ATAL B.V. Ampèrestraat NL-1446 TR Prmerend Nederland Postbs 783, NL-1440 AT Prmerend Tel: +31-(0) Fax: +31-(0) Website: Distribter: 2011 ATAL B.V., alle rechten voorbehoden. Wijzigingen zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving en zonder verplichting van ATAL B.V. - S.E. & O.

SensoStat Multi-sensor/ regelaar

SensoStat Multi-sensor/ regelaar Mlti-sensor/ regelaar De is een mltisensor regelaar speciaal ontworpen voor o.a. Verwarming-, ventilatie- en airconditioningstoepassingen. Afhankelijk van het model heeft de geïntegreerde sensoren voor

Nadere informatie

ATX- & ATV-dataloggers

ATX- & ATV-dataloggers ATX- & ATV-dataloggers Compacte 1- tot 4-kanaals data-recorders Analysesoftware www.atal.nl Introdctie Dank vriendelijk voor w belangstelling voor de meet- en registratieapparatr van ATAL. ATAL is al meer

Nadere informatie

Temperatuur/R.V.-en atmosferische druksensoren

Temperatuur/R.V.-en atmosferische druksensoren Temperatuur/R.V.-en atmosferische druksensoren De nieuwe generatie temperatuur- & relatieve vochtigheidssensoren kenmerken zich door een robuuste en een duidelijk afleesbaar LCD-scherm. Het LCD- scherm

Nadere informatie

1-kanaalstemperatuur (1x intern) ATX-01E (Economy) ATX-01 ATV-01

1-kanaalstemperatuur (1x intern) ATX-01E (Economy) ATX-01 ATV-01 modellen ATX-01E / ATX-01 / ATV-01 1-kanaalstemperatuur (1x intern) ATX-01E (Economy) ATX-01 ATV-01 1 1 Display: Nee Nee Ja Type sensor: Pt1000 temperatuursensor Pt1000 temperatuursensor Pt1000 temperatuursensor

Nadere informatie

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage Analyse & Rapportage Coldstore east 14.09.2014 tot 16.09.2014 Grafische weergave 14/09/2014 15/09/2014 16/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabelvorm weergave Alarmen Alle

Nadere informatie

Universeel draadloos meetsysteem (868MHz) voor een grote variëteit aan applicaties. WirelessProbes. ppm. m/s %RH. C Bar. atal.nl ATAL B.V.

Universeel draadloos meetsysteem (868MHz) voor een grote variëteit aan applicaties. WirelessProbes. ppm. m/s %RH. C Bar. atal.nl ATAL B.V. m/s ppm %RH C 0 Bar Postbus 783, NL-1440 AT Purmerend Tel: 31-(0)299-630610 Fax: 31-(0)299-630611 WirelessProbes Universeel draadloos meetsysteem (868MHz) voor een grote variëteit aan applicaties atal.nl

Nadere informatie

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage Analyse & Rapportage Coldstore east 14.09.2014 tot 16.09.2014 Grafische weergave 14/09/2014 15/09/2014 16/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabelvorm weergave Alarmen Alle

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Inbouw Datalogger PCE-KD9 Inbouw Datalogger met max. 72 analoge of digitale ingangen / RS-485 / max. 36 thermoelementen of 18 weerstand-ingangen / TFT-scherm met touchscreen / datalogger voor maximaal

Nadere informatie

- Indicatie batterij status - Het LCD scherm van de multimeter heeft achtergrondverlichting en staafdiagram - Multimeter met intern geheugen (32.

- Indicatie batterij status - Het LCD scherm van de multimeter heeft achtergrondverlichting en staafdiagram - Multimeter met intern geheugen (32. Handheld Multimeter PCE-DM 22 Handmatige TRUE RMS data logger multimeter met meerdere meetfuncties, geheugen / data logger, RS-232 interface en software standaarden: IEC 1010 1000 V CAT III Deze handmatige

Nadere informatie

Profiteer maximaal van uw solarsysteem

Profiteer maximaal van uw solarsysteem Monitoring Profiteer maximaal van uw solarsysteem Historie en ontwikkeling van opbrengsten Bewaking & alarmering Voor PC, laptop of iphone Oplossingen voor 500 W tot 200 kwatt installaties Monitoring:

Nadere informatie

AQM. Binnenklimaatmeting via WiFi. Air Quality Monitor

AQM. Binnenklimaatmeting via WiFi. Air Quality Monitor AQM Binnenklimaatmeting via WiFi Air Quality Monitor atal.nl AQM Air Quality Monitor De AQM is een veelzijdige binnenklimaatmonitor. Het fraai vormgegeven instrument meet en registreert het CO 2 -niveau,

Nadere informatie

ATM-monitoringsystemen

ATM-monitoringsystemen -monitoringsystemen Universele 1-16 kanaals monitoring systemen -kenmerken Specificaties en eigenschappen van de -sensoren en accessoires Commnicatiemogelijkheden met de -accessoires Draadloze sensoren

Nadere informatie

Optinet SX/MX. Installatiehandleiding. Opticom Engineering B.V.

Optinet SX/MX. Installatiehandleiding. Opticom Engineering B.V. Optinet SX/MX Installatiehandleiding Opticom Engineering B.V. INSTALLATIE - 2 - oktober 2010 TOEPASSING De Optinet is een complete communicatie interface voor het fabrikaat onafhankelijk beheren en bewaken

Nadere informatie

PRS xbxxx basisversterkers

PRS xbxxx basisversterkers Commnicatiesystemen PRS xbxxx basisversterkers PRS xbxxx basisversterkers www.boschsecrity.nl Uiterst efficiënt(e) klasse D-versterkerkan(a)al(en) Geschakelde voeding Lokale adio-ingangen Werkt op netvoeding

Nadere informatie

De FLIR i3 is een perfecte camera voor snelle en praktische spotmetingen tijdens gebouwinspecties of controles aan elektrische installaties.

De FLIR i3 is een perfecte camera voor snelle en praktische spotmetingen tijdens gebouwinspecties of controles aan elektrische installaties. 2011 Zomer FLIR i3 de meest geavanceerde en compacte warmtebeeldcamera in zijn klasse De FLIR i3 is een perfecte camera voor snelle en praktische spotmetingen tijdens gebouwinspecties of controles aan

Nadere informatie

Draadloos dataloggersysteem

Draadloos dataloggersysteem Draadloos dataloggersysteem Saveris 2 Temperatuur en vochtbewaking een stap vooruit Directe dataoverdracht via WLAN C Altijd en overal inzicht in alle meetdata Automatische alarmering %RV Saveris 2-T1

Nadere informatie

WiFi dataloggersysteem

WiFi dataloggersysteem WiFi dataloggersysteem Saveris 2 temperatuur en vochtigheid altijd en overal onder controle Gegevensoverdracht via WiFi Meetwaarden zijn altijd en overal te bekijken in de Cloud Automatische alarmering

Nadere informatie

Optinet-SX/MX-H. Installatiehandleiding. Opticom Engineering B.V.

Optinet-SX/MX-H. Installatiehandleiding. Opticom Engineering B.V. Optinet-SX/MX-H Installatiehandleiding Opticom Engineering B.V. INSTALLATIE - 2 - november 2012 TOEPASSING De Optinet-SX/MX-H is een "high performance" communicatie interface voor het fabrikaat onafhankelijk

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Multichannel-Datalogger PCE-KD5 Tot 48 analoge of binaire ingangen / 16 Schakel- of 8 analoge uitgangen / Grafische TFT-weergave met touchscreen / RS485-interface / ca. 30 mathematische functies 8 geintegreerde

Nadere informatie

DATALOGGERS. Technolog - Cello 8-kanaals CELLO 8 KANAALS SMS/GPRS DATALOGGER

DATALOGGERS. Technolog - Cello 8-kanaals CELLO 8 KANAALS SMS/GPRS DATALOGGER TECHNOLOG - CELLO 8-KANAALS Technolog - Cello 8-kanaals CELLO 8 KANAALS SMS/GPRS DATALOGGER Volledig geïntegreerde SMS/GPRS datalogger Elk kanaal kan onafhankelijk geselecteerd worden voor digitale of

Nadere informatie

ATP-ATAL. Temperatuur dataloggers met geïntegreerde printer voor geconditioneerd transport. Temperatuur

ATP-ATAL. Temperatuur dataloggers met geïntegreerde printer voor geconditioneerd transport. Temperatuur ATP-ATAL Temperatuur dataloggers met geïntegreerde printer voor geconditioneerd transport Temperatuur atal.nl Temperatuur dataloggers met geïntegreerde printer De ATAL ATP T-Print omvat een reeks unieke

Nadere informatie

WiFi dataloggersysteem

WiFi dataloggersysteem systeem Saveris 2 temperatuur en vochtigheid altijd en overal onder controle Gegevensoverdracht via C Meetwaarden zijn altijd en overal te bekijken in de Cloud Automatische alarmering %RV Gegarandeerde

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Datalogger voor temperatuur PCE-T 800 met real-time datalogging op SD-kaart, LCD-scherm 4,5 " voor grafieken, USB-poort, software voor gegevensoverdracht en -evaluatie. De datalogger PCE-T 800 is een 8-kanaals

Nadere informatie

AMAX Panel 2100 EN. Inbraakdetectiesystemen AMAX Panel 2100 EN. www.boschsecurity.nl. 8 vast bekabelde zones / 2 partities / 64 gebruikerscodes

AMAX Panel 2100 EN. Inbraakdetectiesystemen AMAX Panel 2100 EN. www.boschsecurity.nl. 8 vast bekabelde zones / 2 partities / 64 gebruikerscodes Inbraakdetectiesystemen AMAX Panel 2100 EN AMAX Panel 2100 EN www.boschsecrity.nl Het AMAX 2100 EN inbraakalarmsysteem is bedoeld voor toepassingen in woningen en kleine tot middelgrote bedrijven. Het

Nadere informatie

Productinformatie. SmartLink-(RM) Communicatie-interface (Remote+ module)

Productinformatie. SmartLink-(RM) Communicatie-interface (Remote+ module) Productinformatie Hotraco Agri BV Stationsstraat 142 5963 AC Hegelsom Tel +31 (0)77 327 50 20 Fax +31 (0)77 327 50 21 info@hotraco.com www.hotraco.com SmartLink-(RM) Communicatie-interface (Remote+ module)

Nadere informatie

Profiteer maximaal van uw solarsysteem

Profiteer maximaal van uw solarsysteem Monitoring Profiteer maximaal van uw solarsysteem Historie en ontwikkeling van opbrengsten Bewaking & alarmering Voor PC, laptop of iphone Oplossingen voor 500 W tot 200 kwatt installaties Monitoring:

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Temperatuur - luchtvochtigheid PCE-1 WMS Uitbreidbaar temperatuur en vochtigheid - Meetsysteem bijvoorbeeld Magazijn of Productie hal (maximaal 100 meetpunten worden bewaakt) Het meetsysteem voor magazijn

Nadere informatie

Productportfolio dataloggers en alarmmelders

Productportfolio dataloggers en alarmmelders Productportfolio dataloggers en alarmmelders Augustus 010 Alectryon B.V. Postbus 44 7550 AK Hengelo Tel.+31 (0)74-50 08 55 fax +31 (0)74 4 96 01 info@alectryon.nl www.alectryon.nl Alectryon portfolio dataloggers

Nadere informatie

Configuratie Temperatuurlogger

Configuratie Temperatuurlogger Configuratie Temperatuurlogger Lascar 1 Tinbergenlaan 1 3401 MT IJsselstein Postbus 46 3400 AA IJsselstein T 030 281 44 11 F 030 281 44 44 E algemeen@spruyt-hillen.nl Configuratie temperatuurlogger EL-USB-2-LCD:

Nadere informatie

Oxix TRANSMITTER VOOR OPGELOSTE ZUURSTOF BROCHURE NL 5.40 OXIX BROCHURE 1401

Oxix TRANSMITTER VOOR OPGELOSTE ZUURSTOF BROCHURE NL 5.40 OXIX BROCHURE 1401 Oxix TRANSMITTER VOOR OPGELOSTE ZUURSTOF BROCHURE NL 5.40 OXIX BROCHURE 1401 SENSOR MET MINIMAAL ONDERHOUD De Oxix transmitter is een nieuw en uniek MJK instrument voor het meten van opgeloste zuurstof.

Nadere informatie

Voor registreren en bewaken van temperaturen in tapwaterinstallaties

Voor registreren en bewaken van temperaturen in tapwaterinstallaties Datablad Micromon en Temperatuurbewaking en alarmering Voor registreren en bewaken van temperaturen in tapwaterinstallaties Kenmerken: Basisinstelling in enkele minuten door een eenvoudige menustructuur

Nadere informatie

Productinformatie. ORION-VA Klimaatcomputer met centrale regelingen (IRIS)

Productinformatie. ORION-VA Klimaatcomputer met centrale regelingen (IRIS) Productinformatie Hotraco Agri BV Stationsstraat 142 5963 AC Hegelsom Tel +31 (0)77 327 50 20 Fax +31 (0)77 327 50 21 info@hotraco.com www.hotraco.com Klimaatcomputer met centrale regelingen (IRIS) Klimaatcomputer

Nadere informatie

AirQuality Monitor. Handleiding. ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND. Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND

AirQuality Monitor. Handleiding. ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND. Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND AirQuality Monitor Handleiding ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND T (+31) 0299 630 610 F (+31) 0299 630 611 E info@atal.nl I www.atal.nl Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

Parameter Min. Typisch Max. Eenheid. Meetbereik temperatuur ºC. Meetresolutie temperatuur 0,1 ºC. Nauwkeurigheid temperatuur ±0,1 ±0,2 ºC

Parameter Min. Typisch Max. Eenheid. Meetbereik temperatuur ºC. Meetresolutie temperatuur 0,1 ºC. Nauwkeurigheid temperatuur ±0,1 ±0,2 ºC Slechts 97,78 (prijs exclusief 21 % BTW en verzending) EL-GFX-1: temperatuur logger met grafisch display Bestel on-line bij Vego VOF, levering naar Nederland en Vlaanderen EL-GFX-1: kennismaking De EL-GFX-1

Nadere informatie

Data sheet. MJK Automation B.V. Castricummer Werf 144 NL-1901 RS Castricum Tel.: 0251-672171 Fax: 0251-671951 mjk@mjk.com www.mjk.

Data sheet. MJK Automation B.V. Castricummer Werf 144 NL-1901 RS Castricum Tel.: 0251-672171 Fax: 0251-671951 mjk@mjk.com www.mjk. De Comtroller 702 is ontworpen voor controle en monitoring van kleinere pompstations en watervoorraad-stations. De Comtroller 702 is een complete unit met in- en uitgangen, CPU, datalogger en communicatie-poort

Nadere informatie

OPTILOG-290. Opticom Engineering B.V.

OPTILOG-290. Opticom Engineering B.V. Opticom Engineering B.V. TOEPASSING De OPTILOG-290 is een complete "high performance" telecommunicatie interface voor het bewaken van technische installaties in combinatie met het Otc-programma. De OPTILOG-290

Nadere informatie

Ethernet. Multifunctionele dataloggers met Ethernet interface %R.V. MultiLogger. 0-20mA. Contacte. Puls CO2. atal.nl

Ethernet. Multifunctionele dataloggers met Ethernet interface %R.V. MultiLogger. 0-20mA. Contacte. Puls CO2. atal.nl Multifunctionele dataloggers met Ethernet interface 0-20 0 C n Contacte Puls 2 MultiLogger %R.V. Ethernet atal.nl Ethernet MultiLogger Ethernet MultiLogger (EML) ATAL s serie Ethernet MultiLoggers (EML)

Nadere informatie

Productinformatie. ORION-VS Klimaatcomputer met centrale regelingen (SIRIUS)

Productinformatie. ORION-VS Klimaatcomputer met centrale regelingen (SIRIUS) Productinformatie Hotraco Agri BV Stationsstraat 142 5963 AC Hegelsom Tel +31 (0)77 327 50 20 Fax +31 (0)77 327 50 21 info@hotraco.com www.hotraco.com Klimaatcomputer met centrale regelingen (SIRIUS) Klimaatcomputer

Nadere informatie

Draadloos LSN-branddetectiesysteem

Draadloos LSN-branddetectiesysteem 17 19 18 34 3 50 49 21 20 36 35 52 51 23 2 38 37 54 53 24 10 26 25 40 39 5 57 56 13 12 28 27 42 41 59 58 15 14 30 29 4 43 61 60 16 32 31 46 45 63 62 48 47 64 Branddetectiesystemen Draadloos LSN-branddetectiesysteem

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding LC-Products B.V. tel. (+31) 088-8111000 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means

Nadere informatie

ENV-MB450-NV. CO2 s i g n a a l m e t e r G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g (versie maart 2015)

ENV-MB450-NV. CO2 s i g n a a l m e t e r G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g (versie maart 2015) ENV-MB450-NV CO2 s i g n a a l m e t e r G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g (versie maart 2015) 2 Inleiding Dank u vriendelijk voor uw aankoop van één of meerdere ATAL ENV-MB450- NV CO 2 -signaalmeter(s).

Nadere informatie

AP22 Analoog Display

AP22 Analoog Display Datasheet AP22 AP22 Analoog Display Toepasbaar als: Display voor positie en snelheid Grenswaardebewaking met hysterese Display voor niet lineaire bewegingen 48 mm ca. 90 mm 96 mm Voor sensoren met analoge

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Mini-datalogger PCE-MSR 145 Mini-datalogger voor langetermijnmeting / Slechts 18 g / Over 2.000.000 meetwaarden zoals vochtigheid, druk,, versnelling, Lichte duurzame Li-ion accu De gunstig geprijsde PCE-MSR145

Nadere informatie

AP21 SSI Display. Display voor positie en snelheid Nokkencontroller Signaalomvormer Display voor niet lineaire bewegingen. 96 mm

AP21 SSI Display. Display voor positie en snelheid Nokkencontroller Signaalomvormer Display voor niet lineaire bewegingen. 96 mm Datasheet AP21 AP21 SSI Display Toepasbaar als: Display voor positie en snelheid Nokkencontroller Signaalomvormer Display voor niet lineaire bewegingen 48 mm ca. 90 mm 96 mm Voor sensoren met Synchroon

Nadere informatie

PLE-2MAxx0-EU Plena-mengversterker

PLE-2MAxx0-EU Plena-mengversterker Commnicatiesystemen PLE-2MAxx0-EU Plena-mengversterker PLE-2MAxx0-EU Plena-mengversterker www.boschsecrity.nl 6 microfoon-/lijningangen pls 3 ingangen voor mziekbronnen Telefoon- en oproeppostingang van

Nadere informatie

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor 1. Algemene beschrijving 2. Gebruiksvoorschriften 3. Bediening & Aansluitingen 4. Gebruiksinstructies 5. Stroomvoorziening 6. Communicatie 7. Uitgangsignaal

Nadere informatie

DIRIS G-30, G-40, G-50 & G-60

DIRIS G-30, G-40, G-50 & G-60 GEBRUIKS- DIRIS G-30, G-40, G-50 & G-60 Gateways NL www.socomec.com/ en/diris-g www.socomec.com NL OVERZICHT 1. DOCUMENTATIE....3 2. GEVAAR EN WAARSCHUWINGEN....4 2.1. Gevaar voor elektrocutie, verbranden

Nadere informatie

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat VDH doc: 9675 Versie: v. Datum: 7729 Software: 9668 MC885HLCMP File: Do9675.wpd Regelbereik: 5/+7 C per, C * Werking De MC 885 HL CMP is een brander thermostaat

Nadere informatie

Draadloze registratie en alarmering

Draadloze registratie en alarmering Draadloze registratie en alarmering www.re5al.nl Draadloze (temperatuur)registratie IceSpy Notion Pro is de opvolger van het succesvolle System5 en maakt gebruik van de nieuwste draadloze technieken. Niet

Nadere informatie

LMX800. Open telecontrol onderstation. smart telecontrol

LMX800. Open telecontrol onderstation. smart telecontrol LMX800 Open telecontrol onderstation smart telecontrol Features Open en modulair concept voor universele toepassing Telecontrol functionaliteit standaard ingebouwd Directe aansluiting voor TCP/IP (tele)communicatie

Nadere informatie

AP80 Display Controller

AP80 Display Controller Datasheet AP80 AP80 Display Controller Toepasbaar als: Display voor positie en snelheid Nokkencontroller Signaalomvormer Toerentalbewaking Linearisatie functie 72 mm ca. 160 mm 144 mm Voor sensoren met:

Nadere informatie

Set-Up instructies MULTICONTROLLER _R02

Set-Up instructies MULTICONTROLLER _R02 Set-Up instructies NL MULTICONTROLLER 0664040_R02 Pagina 3 4 5 6 7 8 9 Beschrijving van de set-up mogelijkheden: 0-10V. Gebruik deze instelling indien u de ventilator 0-10V wilt regelen. Aan/Uit. Gebruik

Nadere informatie

AP40 Display Controller

AP40 Display Controller Datasheet AP40 Versie 03-2010 / NL AP40 Display Controller Toepasbaar als: Display voor positie en snelheid Nokkencontroller Signaalomvormer Toerentalbewaking Procestijdmeting (1/f) 48 mm ca. 150 mm 96

Nadere informatie

Display voor positie en snelheid Voorkeuzeteller Signaalomvormer Toerentalbewaking. 96 mm. Voor sensoren met incrementale interface 5 VTTL of 24 VHTL

Display voor positie en snelheid Voorkeuzeteller Signaalomvormer Toerentalbewaking. 96 mm. Voor sensoren met incrementale interface 5 VTTL of 24 VHTL Datasheet AP20 AP20 Teller Toepasbaar als: Display voor positie en snelheid Voorkeuzeteller Signaalomvormer Toerentalbewaking 48 mm ca. 90 mm 96 mm Voor sensoren met incrementale interface 5 VTTL of 24

Nadere informatie

Sensor Test Unit TSK40A

Sensor Test Unit TSK40A Product Info Sensor Test Unit TSK40A Eenvoudig testen van diverse typen sensoren Instellingen manueel of snel via de PC te wijzigen Standaard kabels voor het snel aansluiten van sensoren Algemeen De sensor

Nadere informatie

Fluke Connect - modules Technische gegevens

Fluke Connect - modules Technische gegevens Fluke Connect - modules Technische gegevens De flexibiliteit om uw eigen wireless systeem te bouwen zoals u het wilt wanneer u het wilt. De Fluke 3000 FC wireless meetinstrumenten vormen een team en de

Nadere informatie

LBB 190x/10 and LBB 191x/10 Plenamengversterkers

LBB 190x/10 and LBB 191x/10 Plenamengversterkers Commnicatiesystemen LBB 190x/10 and LBB 191x/10 Plena-mengversterkers LBB 190x/10 and LBB 191x/10 Plenamengversterkers www.boschsecrity.nl Serie van een- en tweezonemengversterkers van 30 W tot 120 W Vier

Nadere informatie

+31 (0) E:

+31 (0) E: 3-in-1 harmonische analyser PCE-GPA 62 Netwerk analyser / vermogensmeter en energiemeter (real-time) met data logging, grafisch scherm, interface voor PC en software De 3-in-1 harmonische analyser PCE-GPA

Nadere informatie

ATX-ATV Data Recorders

ATX-ATV Data Recorders ATX-ATV Data Recorders Gebruikers Handleiding ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND T (+31) 0299 630 610 F (+31) 0299 630 611 E info@atal.nl I www.atal.nl Inleiding...

Nadere informatie

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL Innovative Growing Solutions Datalogger DL-1 software-versie: 1.xx Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL DL-1 Datalogger gebruikershandleiding Bedankt voor het aanschaffen van de TechGrow

Nadere informatie

OPTILOG-990 OPTILOG-990-SWO

OPTILOG-990 OPTILOG-990-SWO OPTILOG-990-SWO Trendregistratie Bewaken op alarmen Communicatie met fabrikaat onafhankelijke ddc-apparatuur Opticom Engineering B.V. ALGEMEEN De Optilog-990 bestaat uit een compleet micro-computersysteem

Nadere informatie

P1G2. Handleiding. firmware datum auteur Aanpassing

P1G2. Handleiding. firmware datum auteur Aanpassing P1G2 Handleiding firmware datum auteur Aanpassing versie 1.0 5-3-2014 Mike vd Hulst Eerste versie 1.05 2-6-2014 Mike vd Hulst Aangepaste firmware 2.0 1-10-2014 Mike vd Hulst Objecten toegevoegd volgens

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Driefasige harmonische analyser PCE-GPA 62 Netwerk analyser / vermogensmeter en energiemeter (real-time) met data logging, grafisch scherm, interface voor PC en software De driefasige harmonische analyser

Nadere informatie

e+ WATER L van Eijkelkamp Agrisearch Equipment All it takes for environmental research

e+ WATER L van Eijkelkamp Agrisearch Equipment All it takes for environmental research e+ WATER L van Eijkelkamp Agrisearch Equipment All it takes for environmental research e+ WATER L De e+ WATER L (Level) sensor is een intelligente en nauwkeurige sensor voor het meten en registreren van

Nadere informatie

Solar testers. Nieaf-Smitt heeft speciaal voor zonnepanelen meetapparatuur ontworpen welke voorzien in de vraag naar PV kwaliteitscontroles

Solar testers. Nieaf-Smitt heeft speciaal voor zonnepanelen meetapparatuur ontworpen welke voorzien in de vraag naar PV kwaliteitscontroles Solar testers Nieaf-Smitt heeft speciaal voor zonnepanelen meetapparatuur ontworpen welke voorzien in de vraag naar PV kwaliteitscontroles Het pakket bestaat uit een PV-installatietester, een zonnestraling

Nadere informatie

Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Ruimte MODBUS. Omschrijving

Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Ruimte MODBUS. Omschrijving Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Meting van de ruimte T en relatieve vochtigheid (rh) Voedingsspanning : AC/DC 24 Volt Bus interface : MODBUS RTU (RS45) Uitgangssignaal T : proportioneel

Nadere informatie

AMC2 - Modulaire toegangscontroller

AMC2 - Modulaire toegangscontroller Engineered Soltions AMC2 - Modlaire toegangscontroller AMC2 - Modlaire toegangscontroller www.boschsecrity.nl Intelligent toegangsbeheer voor een tot acht ingangen Vier interfaces met voeding voor lezers

Nadere informatie

LBB 442x/xx versterkers

LBB 442x/xx versterkers Commnicatiesystemen LBB 442x/xx versterkers LBB 442x/xx versterkers www.boschsecrity.nl, 2, 4 of 8 adio-itgangen (keze it itgangen voor 00 / 70 / 50 V) Adiobewerking en -vertraging voor elk versterkerkanaal

Nadere informatie

NEDERLANDS SEL2641R433B4D. DIN-Rail ontvanger. De keuze van de installateur cdvibenelux.com

NEDERLANDS SEL2641R433B4D. DIN-Rail ontvanger. De keuze van de installateur cdvibenelux.com NEDERLANDS SEL2641R433B4D De keuze van de installateur Bedankt voor de aankoop van onze producten en het vertrouwen dat u in onze onderneming stelt. 1] PRODUCT PRESENTATIE De DIN-rail-ontvanger SEL2641R433-BD4

Nadere informatie

+31 (0) E:

+31 (0) E: Manometer serie PCE-P15 / 30 / 50 hogedruk manometer met RS-232-interface en software, voor positieve, negatieve en differentiële druk, geschikt voor lucht en gassen, 4 modellen Wij bieden u een hoogwaardige

Nadere informatie

Triaxiale versnellingsopnemer PCE-MSR165 registreert versnelling, vochtigheid, druk, temperatuur en licht / weegt slechts 69 gram

Triaxiale versnellingsopnemer PCE-MSR165 registreert versnelling, vochtigheid, druk, temperatuur en licht / weegt slechts 69 gram Triaxiale versnellingsopnemer PCE-MSR165 registreert versnelling, vochtigheid, druk, temperatuur en licht / weegt slechts 69 gram De universele en compacte triaxiale versnellingsopnemer PCE-MSR165 maakt

Nadere informatie

Tyro Pyxis/Auriga 2, 4, 6 of 8 voudige afstandsbediening Handleiding 868 MHz

Tyro Pyxis/Auriga 2, 4, 6 of 8 voudige afstandsbediening Handleiding 868 MHz Handleiding 868 MHz Pyxis zender en Auriga ontvanger Aantal functies: 2, 4, 6 of 8, ON/OFF Toetsfuncties Pyxis zender activeren: houdt de I knop 2 seconden ingedrukt. Pyxis zender deactiveren: houdt de

Nadere informatie

Ingebouwde integrator (met teller en gegevensopslag).

Ingebouwde integrator (met teller en gegevensopslag). Data sheet Debietmeter 713 Algemeen De Debietmeter 713 is ontworpen voor het meten en registreren van doorstroomhoeveelheden in open meetgoten en kanalen. De Debietmeter 713 is een compleet instrument

Nadere informatie

NL Manual GSM module RC-GBT8448BC V1.1. Handleiding GSM RC-GBT8448BC

NL Manual GSM module RC-GBT8448BC V1.1. Handleiding GSM RC-GBT8448BC Handleiding GSM RC-GBT8448BC 1. Omschrijving: De RC-GBT8448BC is een GSM interface die een niet meer aanwezige standaard PSTN lijn of nieuwe VoIP lijn, middels een Simkaart (niet meegeleverd) omzet naar

Nadere informatie

H.A.C.C.P. EEN ABSOLUTE

H.A.C.C.P. EEN ABSOLUTE H.A.C.C.P. EEN ABSOLUTE NOODZAKELIJKHEID Garanderen van kwaliteit en hygiëne. Voorkomen van bederf. Alarmmelding bij kritieke situaties. Wettelijke verplichtingen (Richtlijn 93/43/EEG). Evaluatie en analyse

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE KWH-TELLERS MET MID IJKING ENERGIE INDUSTRIE GEBOUWEN INSTALLATIE KABEL DATA VERLICHTING

ELEKTRONISCHE KWH-TELLERS MET MID IJKING ENERGIE INDUSTRIE GEBOUWEN INSTALLATIE KABEL DATA VERLICHTING MET MID IJKING ENERGIE INDUSTRIE GEBOUWEN INSTALLATIE KABEL DATA VERLICHTING 2 Elektriciteitstellers - algemene informatie INFO SCHRACK De Europese MID (Measuring Instruments Directive) Meetinstrumenten

Nadere informatie

PCE-PA 8300 / 3000 A AC

PCE-PA 8300 / 3000 A AC Vermogens- en Netwerktester PCE-PA 8300 3-fasen vermogens en netwerktester, harmonische tester / tot 3000 A AC / met SD-Dataopslag/ Grafiek display / Verschillende stroomtangen De vermogens- en netwerktester

Nadere informatie

Nauwkeurigheid over het totale meetbereik door systeemkalibratie. Systeemnauwkeurigheid tot 0,05 C. Akoestisch alarm (instelbare grenswaarden) minuut

Nauwkeurigheid over het totale meetbereik door systeemkalibratie. Systeemnauwkeurigheid tot 0,05 C. Akoestisch alarm (instelbare grenswaarden) minuut Thermometer 3-kanaals testo 735 Hoge nauwkeurigheid door systeemkalibratie over het totale meetbereik door systeemkalibratie C Systeemnauwkeurigheid tot 0,05 C. Weergave, opslag en expressie van Delta

Nadere informatie

SECUSK2EM CODEKLAVIER HANDLEIDING

SECUSK2EM CODEKLAVIER HANDLEIDING SECUSK2EM CODEKLAVIER 1 RELAIS/1000 GEBRUIKERS, MET BADGELEZER Waterdicht autonoom klavier IP66, behuizing ABS, zwart. Drukknoppen met witte LED achtergrondverlichting. Incl. proximity lezer EM 125 KHz,

Nadere informatie

Otc TopEnd voor Windows-95/98/XP

Otc TopEnd voor Windows-95/98/XP Otc TopEnd voor Windows-95/98/XP Opticom Engineering B.V. 1 Programma handleiding Het kan voorkomen dat bepaalde informatie in deze handleiding niet geheel overeenkomt met de werking van het programma.

Nadere informatie

Aanvullende bedieningsvoorschriften DULCOMARIN II, Sensormodule (ph, redox/orp, temperatuur) DXMaM

Aanvullende bedieningsvoorschriften DULCOMARIN II, Sensormodule (ph, redox/orp, temperatuur) DXMaM Aanvullende bedieningsvoorschriften DULCOMARIN II, Sensormodule (ph, redox/orp, temperatuur) DXMaM DXMa Vul hier de identcode van uw regelaar in! Lees deze voorschriften voor gebruik goed door! Bewaar

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing WiFi-plug JFY

Gebruiksaanwijzing WiFi-plug JFY Gebruiksaanwijzing WiFi-plug JFY Inhoudsopgave 1.Inleiding 2 2. Apparaat Layout 2 3. Sluit de WiFi Plug aan op de de Inverter 2 4.Netwerk instelling 2 5. Parameters van WiFi Plug instelling 5 6. De accountgegevens

Nadere informatie

COCOCO In deze richtlijnen is het realiseren en bewaken van een gezond binnenmilieu

COCOCO In deze richtlijnen is het realiseren en bewaken van een gezond binnenmilieu HOOGSTE TIJD VOOR FRISSE LUCHT Per 1 april 2017 worden de landelijke richtlijnen voor binnenen buitenmilieu voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en BSO s van kracht zoals opgesteld door het Landelijk

Nadere informatie

Alfanet IP-interface RS485 naar Ethernet

Alfanet IP-interface RS485 naar Ethernet Alfanet IP-interface RS485 naar Ethernet Hardware Gebruiksaanwijzing Omschrijving : Alfanet IP-interface Doc.nr.: 080886 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 8 Versie: V1.2 Bestand: Do080886 Alfanet IP-Interface

Nadere informatie

LBC 34xx/12 Hoornluidsprekers

LBC 34xx/12 Hoornluidsprekers Commnicatiesystemen LBC xx/ Hoornlidsprekers LBC xx/ Hoornlidsprekers www.boschsecrity.nl Zeer efficiënte drivers Max. W ( vermogen) Grote openingshoek Uitstekende spraakweergave Eenvodig in te stellen

Nadere informatie

LBC 310x/1x Cabinetluidsprekers

LBC 310x/1x Cabinetluidsprekers Commnicatiesystemen LBC 31x/1x Cabinetlidsprekers LBC 31x/1x Cabinetlidsprekers www.boschsecrity.nl Hoogwaardige weergave van mziek en spraak Breed freqentiebereik Grote openingshoek Eenvodig in te stellen

Nadere informatie

LS1-OC100E-1 Hemidirectionele luidspreker

LS1-OC100E-1 Hemidirectionele luidspreker Commnicatiesystemen LS1-OC1E-1 Hemidirectionele lidspreker LS1-OC1E-1 Hemidirectionele lidspreker www.boschsecrity.nl Voor grote oppervlakken en hoge plafonds Optionele begel voor vaste montage Overbelastingsbeveiliging

Nadere informatie

MULTINETWORKING. Router (LAN/WLAN) USB CENTRAAL SYSTEEMBEHEER CENTRAAL DEURBEWAKING CENTRAAL AANSTUREN VAN EXTERNE SYSTEMEN

MULTINETWORKING. Router (LAN/WLAN) USB CENTRAAL SYSTEEMBEHEER CENTRAAL DEURBEWAKING CENTRAAL AANSTUREN VAN EXTERNE SYSTEMEN MULTINETWORKING Gebruiker 1 PC communicatie knooppunt (CommNode) Gebruiker 2 Gebruiker 3 Router (LAN/WLAN) Digitale cilinder Internet/intranet (TCP/IP) USB 26 khz CENTRAAL SYSTEEMBEHEER CENTRAAL DEURBEWAKING

Nadere informatie

Productvergelijking en bijbehorende accessoires. EasyCon GSM. ProCon GSM. Proline GSM. GSM Modules

Productvergelijking en bijbehorende accessoires. EasyCon GSM. ProCon GSM. Proline GSM. GSM Modules Productvergelijking en bijbehorende accessoires EasyCon GSM ProCon GSM Proline GSM GSM Modules Inhoudsopgave Pagina Vergelijking GSM modules 3 EasyCon GSM 4 Accessoires bij de EASY series 5 ProCon GSM

Nadere informatie

VALIO XP KLOKTHERMOSTAAT

VALIO XP KLOKTHERMOSTAAT De VALIO XP opbouw klokthermostaat is ontwikkeld om elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde temperatuur en tijd. Mogelijkheden en voordelen

Nadere informatie

EM4000. Universele meetwaarde omvormer

EM4000. Universele meetwaarde omvormer Universele meetwaarde omvormer EM4000 Compacte behuizing Hoge nauwkeurigheid Volledig galvanische scheiding MODbus (RS232/RS485) 3 Analoge + 1 Puls uitgang Directe spanning ingang tot 690V 48 uurs service

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Meetapparaat voor druk- en trekkracht van de serie PCE-FB Krachtmeter voor het meten van trek- en drukkracht / intern geheugen / mini SD kaart / grafisch display / grenswaarde meting / piekwaarde functie

Nadere informatie

Chatter DATALOGGER MET BATTERIJ EN MODEM BROCHURE NL 6.10 CHATTER BROCHURE 1401

Chatter DATALOGGER MET BATTERIJ EN MODEM BROCHURE NL 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 Chatter DATALOGGER MET BATTERIJ EN MODEM BROCHURE NL 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 B A A N B R E K E N D E T E C H N O L O G I E De Chatter is ontwikkeld voor regeling en meting van de waterstand op plaatsen

Nadere informatie

Handleiding RD5060 SPRAAKMODULE MONTAGE-INSTRUCTIES. RD5060 II /V6ip

Handleiding RD5060 SPRAAKMODULE MONTAGE-INSTRUCTIES. RD5060 II /V6ip Handleiding RD5060 II /V6ip RD5060 SPRAAKMODULE De RD5060 is een module die, in combinatie met een RD6201, boodschappen kan doorgeven naar semadigits of naar particulieren. In beide gevallen wordt gebruik

Nadere informatie

LBC 14x0/x0 MK Volumeregelaars en LBC 1430/10 Programmakiezer

LBC 14x0/x0 MK Volumeregelaars en LBC 1430/10 Programmakiezer Commnicatiesystemen LBC 14x0/x0 MK Volmeregelaars en LBC 1430/10 Programmakiezer LBC 14x0/x0 MK Volmeregelaars en LBC 1430/10 Programmakiezer www.boschsecrity.nl 12 W, 36 W en 100 W itvoeringen Leverbaar

Nadere informatie

LBC 14xx/x0 U40 Volumeregelaars en LBC 1431/10 Programmakiezer

LBC 14xx/x0 U40 Volumeregelaars en LBC 1431/10 Programmakiezer Commnicatiesystemen LBC 14xx/x0 U40 Volmeregelaars en LBC 1431/10 Programmakiezer LBC 14xx/x0 U40 Volmeregelaars en LBC 1431/10 Programmakiezer www.boschsecrity.nl 12 W, 36 W en 100 W itvoeringen Leverbaar

Nadere informatie

Configuratie programma tbv. MJK Instrumentie

Configuratie programma tbv. MJK Instrumentie Configuratie programma tbv. MJK Instrumentie Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61

Nadere informatie

VIDEOJET decoder 7000

VIDEOJET decoder 7000 Video VIDEOJET decoder 7000 VIDEOJET decoder 7000 www.boschsecrity.nl HD-decoderen 1080p en 720p Flexibele indeling van het beeldscherm Strt maximaal twee HD-monitoren rechtstreeks aan Geeft VCA-metagegevens

Nadere informatie

+31 (0) E:

+31 (0) E: Weerstation met touchscreen PCE-FWS 20 Weerstation met 5 sensoren en mast (voor windrichting, windsnelheid, temperatuur, relatieve vochtigheid, neerslag) / alarmfunctie / USB-poort / analysesoftware/ zonnepaneel

Nadere informatie

Inhoud Ñ Ñ Ñ Ñ. De ATAL-sensoren kunnen onder andere worden ingezet voor metingen in de volgende branches/applicaties:

Inhoud Ñ Ñ Ñ Ñ. De ATAL-sensoren kunnen onder andere worden ingezet voor metingen in de volgende branches/applicaties: Inhoud Inhoud 3 Temperatuur/ R.V.-en atmosferische druksensoren 4 Temperatuur/R.V.- en atm. druksensoren 4-20 ma of 0-10 Volt 5 Temperatuur/R.V.- en atm. druksensoren RS232 of RS485 8 Accessoires voor

Nadere informatie