iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza Doorlopende reisverzekering Het hele jaar goed en voordelig verzekerd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza Doorlopende reisverzekering Het hele jaar goed en voordelig verzekerd"

Transcriptie

1 iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza Doorlopende reisverzekering Het hele jaar goed en voordelig verzekerd

2 IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector Het hele jaar goed en voordelig verzekerd Gaat u alles bij elkaar langer dan drie weken per jaar op vakantie? Dan is de IZA Doorlopende Reisverzekering voor u interessant! Deze reisverzekering sluit u in één keer voor een heel jaar af. Voor alle weken, dagjes of weekenden op reis, is uw verzekering al bij voorbaat goed geregeld. U kunt er bovendien voor kiezen extra s te verzekeren zoals geld of automobilistenhulp. Zo stelt u zelf een verzekeringspakket samen dat precies bij u past. Hebt u een IZA Aanvullende ziektekostenverzekering, dan bent u daarmee al verzekerd voor hulp in het buitenland. De IZA Doorlopende Reisverzekering is hierdoor extra voordelig voor u. Hebt u alleen de (basisverzekering)? Dan nog is de IZA Reisverzekering een goede keuze. Uitgebreid en op maat Drie weken per jaar op vakantie, daar zit u al snel aan. Zo zijn ook uw meerdaagse trips binnen Nederland meeverzekerd met de IZA Doorlopende Reisverzekering (tegen overlegging van boekingsformulier of verblijfsrekening). De doorlopende reisverzekering is een verzekering op maat. Eerst kiest u de basis: de Totaal- of Zonverzekering. Bent u een liefhebber van wintersport- én zonvakanties, dan is de Totaalverzekering uw beste keuze. Gaat u nooit op wintersport, neem dan de Zonverzekering. In beide gevallen kunt u uw partner en kinderen tot 30 jaar meeverzekeren. Zij zijn óók verzekerd wanneer zij zonder u op vakantie gaan. Om de doorlopende reisverzekering af te sluiten, vult u het aanvraagformulier van deze brochure volledig in en stuurt het formulier op. Doe dit niet samen met ziektekostendeclaraties, om vertraging in de behandeling daarvan te voorkomen. De geldigheidsduur van de polis is minimaal twaalf maanden doorlopend. Wij brengen geen poliskosten in rekening. Prettige vakantie!

3 Dekking IZA Doorlopende Reisverzekering Reisbagage Vergoeding Algemeen, waaronder: Foto-, film-, video-, dvd- en computerapparatuur Kostbaarheden, waaronder sieraden en horloges 500 In het buitenland gehuurde sportuitrusting 350 Reisdocumenten, waaronder paspoort, rij- en kentekenbewijs, vervoerbiljetten kostprijs Telecommunicatieapparatuur 350 Vergoeding voor schade, toegebracht aan hotel-/bungalowinventaris of opstallen bij minimaal schadebedrag van 25 per gebeurtenis) 350 Vervangende kleding, toiletartikelen 350 Eigen risico 50 per persoon per reis Reisongevallen* A In geval van overlijden door motor- of scooterrijden voor kinderen tot 16 jaar voor personen van 70 jaar en ouder B In geval van algehele invaliditeit, maximaal door motor- of scooterrijden voor personen van 70 jaar en ouder SOS-kosten, onder andere Extra reis- en verblijfskosten ten gevolge van ziekte, ongeval, vermissing of overlijden kostprijs Extra terugreiskosten naar Nederland en reiskosten terug naar het vakantieadres (maximaal vier personen), wegens terugroeping kostprijs Extra kosten van overkomst en extra verblijfkosten voor maximaal twee familieleden in geval van levensgevaar door ziekte of ongeval Opsporings- en reddingskosten in het buitenland Extra kosten in verband met het uitvallen van de bestuurder van het privé-motorrijtuig door ziekte of ongeval Extra kosten in verband met het uitvallen van het privé-motorrijtuig Extra kosten in verband met het uitvallen van fiets of bromfiets Extra reiskosten voor meegenomen huisdieren Telecommunicatiekosten Vergoeding voor begrafenis- of crematiekosten in het buitenland, inclusief de kosten van overkomst vanuit Nederland van maximaal twee familieleden Reisrechtsbijstand kostprijs verblijfkosten tot 90 per persoon per dag (voor max. 10 dagen) kostprijs noodzakelijke terugreiskosten, verblijfkosten tot 75 per persoon per dag (voor max. 10 dagen) noodzakelijke terugreiskosten, verblijfkosten tot 75 per dag (voor max. 10 dagen), autohuur tot 100 per dag (tot per jaar per polis) noodzakelijke terugreiskosten, verblijfkosten tot 75 per dag (voor max. 5 dagen), huurkosten tot 25 per dag (tot 500 per jaar per polis) kostprijs 100 per gebeurtenis maximaal tot wat de kosten van vervoer stoffelijk overschot naar Nederland zouden zijn binnen Europa: kostprijs buiten Europa: tot per persoon per gebeurtenis Premie IZA Doorlopende Reisverzekering** Verzekerd zijn privé-reizen met een maximale aaneengesloten duur van 180 dagen. Deze verzekering geldt niet bij zakenreizen. Zonverzekering Geldig over de gehele wereld, inclusief onderwatersport en bijzondere sportrisico s, maar exclusief wintersportrisico Totaalverzekering Geldig over de gehele wereld, inclusief wintersport, onderwatersport en bijzondere sportrisico s 1 volwassene 2 volwassenen (inwonende partner) Gezin (inwonende partner en kinderen) Eénoudergezin (inwonende kinderen) Toeslag* 27,40 51,00 62,70 51,00 11,40 38,20 66,60 84,30 66,60 15,20 * Voor IZA-verzekerden zonder en voor gezinsleden die niet IZA-verzekerd zijn. Hebben uw gezinsleden geen of hebt u zelf geen IZA Aanvullende Verzekering, dan betaalt u een toeslag. Het genoemde bedrag geldt eenmaal per polis. Met deze toeslag hebben alle te verzekeren personen een complete reisverzekering inclusief vergoeding van medische kosten en een volledige SOS-dekking. ** De premie voor niet-medische onderdelen van uw Reisverzekering, zoals vervangend vervoer, vergoeding voor gemaakte telefoonkosten en medische kosten voor huisdieren worden verhoogd met 9.7% assurantiebelasting.

4 De extra s Hebt u een keuze gemaakt tussen de Zon- en Totaalverzekering? Dan hebt u de basis van een goede verzekering gelegd. Overweeg nu of u deze wilt uitbreiden. Bijvoorbeeld door uw geld en cheques of een mogelijke annulering te verzekeren. Met de IZA Doorlopende Annuleringsverzekering hebt u helemaal geen omkijken meer naar uw vakantieverzekeringen. Deze annuleringsverzekering vergoedt de vooraf gemaakte kosten voor een reis die niet kan doorgaan. Ook de reissom krijgt u terugbetaald, tot het maximum dat op het dekkingsoverzicht vermeld staat. Bij afbreking of onderbreking van uw vakantie ontvangt u een vergoeding voor de niet gebruikte vakantiedagen. Kiest u de IZA Doorlopende Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering, dan krijgt u de reissom zelfs volledig terug bij afbreking van de vakantie. Ook wanneer dit op de voorlaatste dag gebeurt. Het hele jaar door zijn de annuleringskosten van iedere reis verzekerd. De vergoedingen gelden tot een bedrag van per persoon per reis, tot per polis per jaar. Ook bij afbreking of onderbreking van de reis gelden deze bedragen. Geld en reischeques Wilt u ook uw contant geld en reischeques verzekeren? Dat kan tot een maximum bedrag van 750 per polis per reis. Het eigen risico bedraagt 50 per polis. Hulp voor automobilisten Gaat u met de auto op vakantie, dan is het AutohulppakketPlus een goede uitbreiding. Deze verzekering biedt: directe hulp bij het uitvallen van de auto (inclusief aanhanger/ caravan) zoals het terugbrengen van de auto en vervangend vervoer vergoeding van noodreparaties bij pech langs de weg tot 125 of bergings-, vervoer- en bewakingskosten tot verzending van auto-onderdelen tot 125 vergoeding van vervangende kleding en toiletartikelen wanneer uw bagage op de heenreis uit de auto wordt gestolen, tot 350 per persoon verzekering van reisbagage in de auto als u de auto door pech langs de weg moet achterlaten. Uitgezonderd zijn kostbaarheden, geld, reisdocumenten en foto-, film- en videoapparatuur verhoogde dekking voor autohuur autorechtsbijstand Stage of studie Volgt een van de mee te verzekeren gezinsleden een stage of studie in het buitenland, geef dit dan op het aanvraagformulier aan. Voor dit gezinslid is de reisverzekering een goede aanvulling op de ziektekostenverzekering. De reisverzekering kan alleen worden afgesloten als de stage of studie op administratief, commercieel of toezichthoudend gebied is. Premietoeslag uitbreidingsmogelijkheden* 1 volwassene 2 volwassenen (inwonende partner) Gezin (inwonende partner en kinderen) Eénoudergezin (inwonende kinderen) IZA Doorlopende Annuleringsverzekering 39,20 66,20 78,40 66,20 IZA Doorlopende Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering* 46,60 80,90 95,60 80,90 Geld en reischeques, per polis 29,50 29,50 29,50 29,50 AutohulppakketPlus*, per polis 19,70 19,70 19,70 19,70 Stage/studie, per persoon per polis 34,00 34,00 34,00 34,00 * Deze premie wordt verhoogd met 9,7% wettelijke assurantiebelasting. De verzekering is uit te breiden met: IZA Doorlopende Annuleringsverzekering Maximale vergoeding per verzekerde per reis voor annuleringskosten, kosten van af- of onderbreking en/of vertreksvertraging volgens de Bijzondere Voorwaarden IZA Doorlopende (Dubbel-Zeker) Annuleringsverzekering Tot maximaal per polis per jaar voor alle verzekerden samen * Bij een ongeval als gevolg van een bijzondere (winter)sport, bijvoorbeeld parachutespringen of heliskiën, vindt geen uitkering plaats. U hebt recht op 24-uurs hulp door de IZA Alarmcentrale, telefoon

5 IZA Zorgverzekeraar Hierlangs afscheuren Aanvraag IZA Doorlopende Reisverzekering 1 Te verzekeren personen Hoofdverzekerde Straatnaam en huisnummer Geslacht + Postcode Polisnummer Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer 0 6 adres Inwonende echtgeno(o)t(e) of partner Geslacht Ongehuwde kinderen tot 30 jaar (eventueel uitwonend in verband met studie) 1 Naam Geslacht 2 Naam Geslacht 3 Naam Geslacht 2 Ingangsdatum Ingangsdatum Geldigheidsduur is twaalf maanden doorlopend, met stilzwijgende verlenging. Kiest u de IZA Doorlopende (Dubbel-Zeker) Annuleringsverzekering, dan is de ingangsdatum de boekingsdatum (reserveringsdatum) van uw reis. 3 Machtiging incasso Ondergetekende, de verzekeringnemer, stemt in met automatische afschrijving van de verschuldigde premie (inclusief kosten) door IZA van zijn/haar giro- of bankrekeningnummer: Minimaal één week voor de prolongatiedatum krijgt u schriftelijk bericht van de nieuwe premie. Hebt u nog iets mee te delen dat voor het beoordelen van deze aanvraag van belang zou kunnen zijn? Nee Ja (aub toelichten) Dekking Gewenste verzekering (één hokje aankruisen) Zonverzekering Totaalverzekering Meeverzekeren (meerdere keuzes mogelijk) IZA Doorlopende Annuleringsverzekering IZA Doorlopende Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering Geld en reischeques Handtekening Ondergetekende verklaart, mede gelet op de inhoud van artikel 7:928 van het Burgerlijk Wetboek, dat de gegeven antwoorden juist zijn. Omstandigheden die voor de Maatschappij van belang kunnen zijn, bijvoorbeeld een opzegging van een verzekering door een verzekeraar of veroordeling wegens een vermogens- of geweldsmisdrijf tijdens de laatste acht jaar, zijn niet verzwegen of onjuist voorgesteld. AutohulppakketPlus Eén of meer van de te verzekeren personen gaat naar het buitenland voor stage of studie De IZA Reisverzekering wordt, door bemiddeling van Stichting IZA Belangen ondergebracht bij AGA International SA tevens handelend onder de naam Mondial Assistance in Amsterdam. Stichting IZA Belangen heeft een vergunning gekregen van de AFM om te mogen bemiddelen in schadeverzekeringen. Het vergunningnummer is Scheur dit formulier af langs de perforatierand. Bevochtig de gomrand aan de onderzijde van dit formulier en vouw het formulier dicht. Vergeet niet een postzegel te plakken.

6 iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector Hier een postzegel plakken IZA Reisverzekering Postbus BA Assen

7

8 Meer informatie Hebt u na het lezen van dit overzicht nog vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op. IZA is telefonisch bereik baar via Wij staan u graag te woord op werkdagen van 8.00 tot uur. Een sturen kan ook via IZA Alarmcentrale IZA Reisverzekering Postbus BA Assen D Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend IZA Zorgverzekeraar N.V. (IZA Zorgverzekeraar), gevestigd in Arnhem, KvK-nummer: DNB-vergunningnummer:

iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza Reisverzekering Goed en voordelig verzekerd

iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza Reisverzekering Goed en voordelig verzekerd iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza Reisverzekering Goed en voordelig verzekerd IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector Goed en voordelig op vakantie Met de IZA Reisverzekering gaat

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht. UMC Doorlopende. Reisverzekering. De zorgverzekeraar voor universitair medische centra

Dekkingsoverzicht. UMC Doorlopende. Reisverzekering. De zorgverzekeraar voor universitair medische centra Dekkingsoverzicht UMC Doorlopende Reisverzekering De zorgverzekeraar voor universitair medische centra 2 De zorgverzekering voor universitair medische centra Dekkingsoverzicht UMC Doorlopende Reisverzekering

Nadere informatie

Goed voorbereid op reis.

Goed voorbereid op reis. Goed voorbereid op reis. Al vanaf 0,95 per persoon per dag Kortlopende Reis- en Annuleringsverzekering 100% dochter ANWB Kortlopende Reis- en Annuleringsverzekering U gaat op reis. Maar voordat u vertrekt,

Nadere informatie

Doorlopende Reisverzekering OZF Achmea

Doorlopende Reisverzekering OZF Achmea Doorlopende Reisverzekering OZF Achmea Compleet verzekerd Altijd zorgeloos op reis met de Doorlopende Reisverzekering Wat leest u in deze brochure? Met de Doorlopende Reisverzekering zorgeloos op reis

Nadere informatie

Doorlopende Reisverzekering OZF Achmea

Doorlopende Reisverzekering OZF Achmea Doorlopende Reisverzekering OZF Achmea Compleet verzekerd U kunt met de Doorlopende Reisverzekering in heel Europa reizen gedurende maximaal 180 dagen per jaar. Wat staat in deze brochure? Uitstekend verzekerd

Nadere informatie

Altijd onbezorgd op vakantie.

Altijd onbezorgd op vakantie. Altijd onbezorgd op vakantie. Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Samen uit, samen thuis. 2 Unigarant Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering U gaat

Nadere informatie

Spetter. spatter. met. z n. allen. vakantie. Tijdelijke Reisverzekering

Spetter. spatter. met. z n. allen. vakantie. Tijdelijke Reisverzekering Spetter spatter met z n allen op vakantie. Tijdelijke Reisverzekering Inhoudsopgave 5. Van zorg verzekerd 6. Compleet verzekerd 9. De dekkingen op een rij 10. Extra onderdelen meeverzekeren 11. De premies

Nadere informatie

Altijd onbezorgd op vakantie.

Altijd onbezorgd op vakantie. Altijd onbezorgd op vakantie. Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Samen uit, samen thuis. Samen uit, samen thuis. 1 Doorlopende reis- en annuleringsverzekering U gaat er graag lekker tussenuit,

Nadere informatie

Goed voorbereid op reis.

Goed voorbereid op reis. Goed voorbereid op reis. Kortlopende Reis- en Annuleringsverzekering Samen uit, samen thuis. Samen uit, samen thuis. 1 2 Kortlopende Unigarant Kortlopende Reis- Annuleringsverzekering Reis- en Annuleringsverzekering

Nadere informatie

Doorlopende reisverzekering

Doorlopende reisverzekering Doorlopende reisverzekering Voor iedereen die er meerdere keren per jaar op uit trekt, is de Doorlopende Vakantiereisverzekering van de Europeesche een ideale oplossing. Vakantieplezier verzekerd, het

Nadere informatie

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS!

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS! Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie

Reisverzekering. Met stip de beste

Reisverzekering. Met stip de beste Reisverzekering Met stip de beste Waar u ook vakantie viert, één ding is zeker: u wilt er onbezorgd van genieten. Een reis verzekering is daarbij onmisbaar. Of u nu kiest voor een reisverzekering voor

Nadere informatie

Doorlopende Reisverzekering

Doorlopende Reisverzekering Doorlopende Reisverzekering Doorlopende Reisverzekering Zorgeloos op reis vanaf slechts 5 cent per dag. Sluit u ook elk jaar opnieuw een reisverzekering af? Dat kost u tijd en is bovendien onnodig duur.

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Doorlopende Reisverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Doorlopende Reisverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Doorlopende Reisverzekering Zorgeloos op vakantie Vakantie moet zorgeloos genieten zijn. Daarom is het voor een vakantie of weekendje weg zondermeer

Nadere informatie

Onbezorgd op vakantie. www.reaal.nl

Onbezorgd op vakantie. www.reaal.nl Vakantieverzekering Onbezorgd op vakantie www.reaal.nl Iedereen gaat graag op vakantie. Misschien hebt u uw volgende vakantie al geboekt. Bent u uw reisverzekering niet vergeten? Met de Vakantieverzekering

Nadere informatie

Doorlopende reisverzekering

Doorlopende reisverzekering Polisvoorwaarden (DRAV-VUZ-14) De verzekering bestaat uit een polisblad, de Algemene voorwaarden en de Productvoorwaarden. U leest nu het algemene deel uit de Productvoorwaarden. Hierin beschrijven wij

Nadere informatie

Van Randstad naar Eeuwige Stad

Van Randstad naar Eeuwige Stad Van Randstad naar Eeuwige Stad Van Randstad naar Eeuwige Stad Een bedevaart vanuit het bisdom Rotterdam naar Rome De pelgrimsreis naar Rome, van 24 september tot 2 oktober 2010, belooft voor ons bisdom

Nadere informatie

Particulier ZekerheidsPakket Doorlopende reisverzekering DLR2.2

Particulier ZekerheidsPakket Doorlopende reisverzekering DLR2.2 Algemene en Bijzondere voorwaarden Particulier ZekerheidsPakket Doorlopende reisverzekering INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN: Inleiding: Pagina: 2 Artikel 1: Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten?

Nadere informatie

Doorlopende Verzekering voor Reizen Voor uw reizen & annulering

Doorlopende Verzekering voor Reizen Voor uw reizen & annulering 42 46 03 N 1 23 04 E Noortje van der Woude Marktonderzoeker, Europeesche Doorlopende Verzekering voor Reizen Voor uw reizen & annulering 66124_12-14 We blijven nog wel even 66124 Doorlopende Verzekering

Nadere informatie

Dekkingen. Dekking reisverzekering

Dekkingen. Dekking reisverzekering Vaar Vakantie polis - Reis- en annuleringsverzekering speciaal voor watersportvakanties - Dekking voor gevolgschade/waarborgsom - Betrouwbare en snelle hulp door ANWB Alarmcentrale Vaar Vakantie polis

Nadere informatie

Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering

Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Allianz Global Assistance Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Productvoorwaarden De verzekering bestaat uit een polisblad, de Algemene voorwaarden en de Productvoorwaarden. Je leest nu de Product

Nadere informatie

Doorlopende Reisverzekeringen Algemene Voorwaarden A-14

Doorlopende Reisverzekeringen Algemene Voorwaarden A-14 Doorlopende Reisverzekeringen Algemene Voorwaarden A-14 Je leest nu de Algemene voorwaarden van onze verzekeringen. Deze voorwaarden horen bij de verzekering die je hebt afgesloten. Op het polisblad zie

Nadere informatie

SPECIALE VOORWAARDEN DOORLOPENDE PARTICULIERE REISVERZEKERING MR 2006

SPECIALE VOORWAARDEN DOORLOPENDE PARTICULIERE REISVERZEKERING MR 2006 Voor directe hulpverlening, bij ziekenhuisopname, ernstig ongeval of overlijden alsmede bij het uitvallen van het privé-motorrijtuig en/of de bestuurder, terugroeping naar Nederland en vervangend verblijf

Nadere informatie

ad Holland De doorlopende

ad Holland De doorlopende d De doorlopendereisverzekeringen van Stad Holland De doorlo sverzekeringen van Stad Holland De doorlopendereisverzekeri ad Holland De doorlopende De doorlopendereisverzekeringen van Stad Holland De dereisverzekeringen

Nadere informatie

Verzekering. Onze verzekering bestaat altijd uit: polisblad; algemene voorwaarden; productvoorwaarden of bijzondere voorwaarden.

Verzekering. Onze verzekering bestaat altijd uit: polisblad; algemene voorwaarden; productvoorwaarden of bijzondere voorwaarden. Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie

Doorlopende Reisverzekeringen

Doorlopende Reisverzekeringen Allianz Global Assistance Doorlopende Reisverzekeringen Algemene Voorwaarden A-D13 algemene VOORWAARDEN doorlopende reisverzekeringen De verzekering bestaat uit een polisblad, de Algemene voorwaarden en

Nadere informatie

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS!

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS! Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie

Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering

Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Allianz Global Assistance Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Productvoorwaarden Je leest nu de Productvoorwaarden van de Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering. Met deze verzekering ben je

Nadere informatie

Verzekering. Onze verzekering bestaat altijd uit: polisblad; algemene voorwaarden; productvoorwaarden of bijzondere voorwaarden.

Verzekering. Onze verzekering bestaat altijd uit: polisblad; algemene voorwaarden; productvoorwaarden of bijzondere voorwaarden. Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie

Doorlopende Reisverzekeringen

Doorlopende Reisverzekeringen Allianz Global Assistance Doorlopende Reisverzekeringen Algemene Voorwaarden A-D13 algemene VOORWAARDEN doorlopende reisverzekeringen De verzekering bestaat uit een polisblad, de Algemene voorwaarden en

Nadere informatie