Kwalificatiedossier. Assessor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwalificatiedossier. Assessor"

Transcriptie

1 Kwalificatiedossier Assessor

2 Inleiding. Voor u ligt het kwalificatiedossier assessor, zoals ontwikkeld door het Kenniscentrum Bedrijfsleven en Beroepsonderwijs Curaçao. Het streven is om op den duur tot een (ei)landelijke kwalificatie te komen waarin de certificeerbare eenheid assessor als centraal basisdeel wordt geaccepteerd en waaraan per beroep de verschillende benodigde (vakinhoudelijke) aanvullingen gekoppeld kunnen worden om tot uitoefening van de functie te kunnen komen. In deel A wordt voor alle geïnteresseerden een korte omschrijving gegeven van de beroepengroep en de taken die de beroepsbeoefenaar zoal uitvoert en de competenties die hij/zij daarbij nodig heeft. In deel B, de kwalificaties, worden op hoofdlijnen de eisen met betrekking tot certificering beschreven. Deze eisen geven samen weer wat de gecertificeerde moet kunnen als hij/zij als assessor aan de slag gaat. In deel C wordt een uitwerking gegeven aan wat in deel B is gesteld. Deel C is zowel inhoudelijk als methodologisch aan deel B gekoppeld, er is een 1-1 relatie tussen respectievelijk de kerntaken, de proces competentiematrices en de daarin opgenomen werkprocessen, de certificeerbare eenheden met deze entiteiten in deel C. In deel D wordt verantwoording afgelegd over de totstandkoming van dit kwalificatiedossier. Ook vindt u hier de verwijzingen naar het voor dit dossier relevante bronnenmateriaal. Om de leesbaarheid van dit document te vergemakkelijken is gekozen voor de hij vorm. Uiteraard wordt met hij ook zij bedoeld. Pagina 2 van 49

3 Inhoudsopgave. Hoofdstuk Omschrijving Pagina Inleiding 02 Inhoudsopgave 03 Deel A: beeld van de beroepengroep Werk Eigenschappen Certificaat Kwalificatiestructuur 05 Deel B: de kwalificaties Inleiding Algemene informatie Colofon Formele vereisten Typering van de beroepengroep Loopbaanperspectief Trends en innovaties Overzicht van het kwalificatiedossier Beschrijving van de uitstromen Algemene informatie Beschrijving van de kerntaken 12 Deel C: uitwerking van de kwalificaties Inleiding Uitstromen (detaillering proces-competentie matrices) Certificeerbare eenheden 45 Deel D: verantwoording Inleiding Proces- en inhoudsinformatie Betrokkenen Discussiepunten Vertaling competentieprofielen in het dossier Verwantschap Wijzigingen ten opzichte van de laatste versie Ontwikkel- en onderhoudsperspectief 49 Pagina 3 van 49

4 Deel A: Beeld van de beroepengroep 1. Werk Een assessor is betrokken bij het beoordelen van mensen op het gebied van beroepsuitoefening. Dit kan in dienst van een school, maar ook (als leidinggevende) in een bedrijf. Een assessor is een expert in het vakgebied, en functioneert (of heeft gefunctioneerd) op minimaal het niveau waarop je assessments afneemt, met als opmerking dat het laagste niveau minimaal SBO niveau 3 is of gelijkwaardig daaraan. Een assessor organiseert zelfstandig dat kandidaten een eerlijk een assessment kunnen doorlopen, neemt zelfstandig en in samenwerking met een co-assessor het assessment af, kwalificeert en beoordeelt het afgenomen assessment, en evalueert de uitkomsten met de co-assessor en de kandidaat. Bevindingen worden vastgelegd in een rapportage. Dit betekent dat een assessor, naast bewezen vakbekwaamheid, over goede communicatieve beschikt en daar een beroep op doet. 2. Kwaliteiten Een assessor is: Integer Communicatief Onafhankelijk Zich bewust van zijn voorbeeldfunctie Sensitief Flexibel Onafhankelijk Doelgericht Stressbestendig Bereid tot samenwerken Sociaal en empathisch Objectief 3. Certificaat Het certificaat assessor is een bewijs van bekwaamheid, en geldt als aanvulling op (vak)diploma`s en/of praktijkervaring. Pagina 4 van 49

5 4. Kwalificatiestructuur. Kwalificatiedossier Assessor Een assessor staat boven een bepaalde kwalificatie, met als minimaal niveau SBO niveau 3 of gelijkwaardig. In het onderstaande voorbeeld wordt dat duidelijk. Kwalificatie niveau Niveau assessor Uitleg kwalificatieniveau HBO, niveau 5 HBO, niveau 5 Professional SBO, niveau 4 SBO, niveau 4 Middenkaderfunctionaris SBO, niveau 3 SBO, niveau 3 Zelfstandig werkend medewerker SBO, niveau 2 SBO, niveau 3 Medewerker SBO, niveau 1 SBO, niveau 3 Assistent medewerker Ook als de te behalen kwalificatie niet gerelateerd is aan het SBO, maar aan bijvoorbeeld branchestandaarden of bedrijfsstandaarden, dan kan bovenstaande schema gehanteerd blijven. Alleen zullen dan de SBO en HBO kwalificaties vervangen dienen te worden door een nader te bepalen term (een term die in de desbetreffende branche gehanteerd wordt, of als wenselijk gezien wordt). Pagina 5 van 49

6 Deel B: De kwalificaties 1. Inleiding Kwalificatiedossier Assessor Voor u ligt Deel B van het kwalificatiedossier Assessor. In dit deel worden op hoofdlijnen de certificeringseisen beschreven voor: Assessor 2. Algemene informatie 2.1 Colofon Onder regie van Ontwikkeld door Verantwoording Kenniscentrum Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven Curaçao Accountmanager EVC van het KBB Curaçao Vastgesteld door: Directie KBB Op: 1 mei 2010 Te: Willemstad, Curaçao Pagina 6 van 49

7 2.2 Formele vereisten Certificaat In- en doorstroom rechten Assessor De instroom en doorstroomrechten zijn gedefinieerd door KBB Instroom: Een vakdiploma op minimaal SBO niveau 3 (of gelijkwaardig daaraan), tenzij de beroepen waarvoor assessments worden afgenomen zich op een hoger kwalificatieniveau bevinden. Dan volstaat een vakdiploma op dat niveau. Minimaal 3 jaar leidinggevende ervaring gedurende de afgelopen 5 jaar in het vakgebied waarvoor assessments worden afgenomen, of 3 jaar onderwijservaring in het vakgebied met daarin minimaal 1 jaar ervaring met werkzaamheden die aan de examenorganisatie van de school gerelateerd zijn. Aantoonbare ervaring met beoordelen (bijvoorbeeld in de BPV) Doorstroom: Er is geen doorstroommogelijkheid. Certificeerbare eenheden Wettelijke beroepsvereisten Branche vereisten Bron en referentiedocumenten Er zijn geen certificeerbare eenheden gedefinieerd. De kleinst mogelijke certificeerbare eenheid is het competentieprofiel als geheel. Er zijn (nog) geen wettelijke beroepsvereisten geformuleerd. Als deze geformuleerd worden en van kracht zijn zal de assessor daaraan moeten voldoen. Indien er branchevereisten gedefinieerd worden zal de assessor daaraan dienen te voldoen. In dit kwalificatiedossier is gebruik gemaakt van de volgende documenten: Assessorentraining zoals opgesteld door KBB, met gebruikmaking van de in deze genoemde bronnen Handboek EVC zoals opgesteld door KBB, met gebruikmaking van de in deze genoemde bronnen Pagina 7 van 49

8 2.3 Typering beroepengroep Kwalificatiedossier Assessor De assessor is een ervaren kracht in het onderwijs of in het bedrijfsleven. Vanuit een bedrijfsachtergrond heeft de assessor ruime ervaring in het begeleiden en beoordelen van collega`s, medewerkers en/of leerlingen in het bedrijf. Een assessor hoeft niet per sé in een leidinggevende positie werkzaam te zijn; hij moet wel leidinggevende capaciteiten en ervaring hebben. Afhankelijk van het niveau waarop de assessments in het bedrijf worden afgenomen is de assessor een bekwaam vakman (kennis,, en houding). Dit is noodzakelijk om een oordeel te kunnen baseren en uitspreken over de verrichtingen van de medewerkers, collega`s en/of leerlingen. De assessor is op de hoogte van de kwalificatie-eisen van het beroep waarvoor assessments worden afgenomen (vastgelegd in het SBO, of vastgelegd in branchenormen of bedrijfsnormen), en houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen daarin zonder daarin aangestuurd te worden. Naast vaktechnische eisen, die eerder bewezen zijn, beschikt de assessor over uitstekende communicatieve, is to the point en beschikt over leiderschapskwaliteiten. In iedere sector, branche, of bedrijfstype kunnen assessoren werkzaam zijn. De assessor is medeverantwoordelijk voor de toekomst en/of loopbaan van mensen. Objectiviteit is daarom een beroepsvereiste om een oordeel te kunnen uitspreken over de prestaties van anderen. Het oordeel van de assessor heeft dus consequenties, en dat is een grote verantwoordelijkheid. Ook de competentie samenwerken is van groot belang bij het uitvoeren van assessments. Ieder assessment wordt door twee mensen afgenomen; de assessor en de co-assessor. De samenwerking tussen deze professionals zal op een vlotte manier dienen te verlopen om de kandidaat de beoordeling toe te kennen die hij verdient. Vanuit het perspectief van een school voor beroepsonderwijs werkt de assessor voor de poort. De belangen die de school zou kunnen hebben zouden een objectieve manier van beoordelen in de weg kunnen staan. Of de assessor nu in een school werkt of in een bedrijf, de vereisten blijven gelijk. 2.4 Loopbaanperspectief In hoeverre werkgevers taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de assessor waarderen is op dit moment niet te zeggen omdat een eventuele beloning verschilt per bedrijf. Pagina 8 van 49

9 2.5 Trends en innovaties Hieronder worden enkele, voor de in dit kwalificatiedossier beschreven beroepen relevante ontwikkelingen beschreven. Het gaat hierbij om ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de beroepspraktijkvorming, ontwikkelingen in wetgeving en overheidsregulering en ontwikkelingen in de beroepsuitoefening zelf (bv. technologische veranderingen of marktontwikkelingen in de sector). Deze ontwikkelingen worden beschreven om instellingen daarmee de mogelijkheid te bieden in de opleiding al rekening te houden met toekomstige veranderingen in de beroepsuitoefening. Arbeidsmarkt en beroepsonderwijs Knelpunten Wetgeving en regelgeving Ontwikkelingen in de beroeps uitoefening Om EVC trajecten kundig te laten verlopen zijn gekwalificeerde assessoren noodzakelijk. Mede met het oog op instroom op de arbeidsmarkt van mensen uit andere landen kan EVC een instrument zijn om iedere nieuw te werven medewerker volgens dezelfde meetlat te waarderen. Centraal staat daarbij de vraag of iemand gekwalificeerd is om op Curaçao het beroep uit te oefenen. Op dit moment heeft EVC geen officiële status. Door middel van het verlenen van een status aan de assessor kan dit knelpunt voor een groot deel worden opgelost. Naast bestaande wet- en regelgeving voor beroepen gelden nog geen aanvullende wetten en/of regels bij de uitvoering van assessments. Vooral in de bouwsector en in de hospitalitysector is een behoefte aan gekwalificeerde medewerkers (of medewerkers die kunnen bewijzen gekwalificeerd te zijn voor het beroep dat ze uitoefenen). Pagina 9 van 49

10 3. Overzicht van het kwalificatiedossier Uitstroom Een kwalificatiedossier is gericht op een specifieke functie of een op een beroep gekoppeld aan een functieniveau. Wanneer een of meer functies of beroepen op een bepaald functieniveau een heel groot deel gelijk van inhoud zijn en op enkele onderdelen verschillen, wordt een kwalificatiedossier opgesteld met een algemene basis met daar aan gekoppeld een of meer uitstromen. De uitstroom kan op hetzelfde functieniveau liggen (differentiatie) of een niveau daarboven (specialisatie). Een uitstroom wordt gedefinieerd aan de hand van kerntaken en werkprocessen. Kerntaken Een kerntaak is een complexe en samenhangende taak die niet strikt plaats en tijd gebonden is. De kerntaken geven aan welke hoofdtaken typerend zijn in de beroepspraktijk van een uitstroom. Werkprocessen Per kerntaak zijn de werkprocessen omschreven die nodig zijn om die specifieke kerntaak naar behoren uit te voeren. In de beschrijving van de werkprocessen komen noodzakelijke competenties in beeld. Competenties Voor beroepsbeoefenaren op alle functieniveaus en in elke beroepenveld zijn 25 kerncompetenties gedefinieerd. Deze competenties manifesteren zich op verschillende wijze in concreet gedrag en benodigde kennis en afhankelijk van de context. Die context wordt gedefinieerd door de kerntaken en werkprocessen. Wereldwijd werken bedrijven vanaf het MKB met SHL-competenties. Dit is een set van 25 (algemene) competenties die vanaf de jaren `70 zijn ontwikkeld door een Amerikaans bureau, te weten Saville & Holdsworth Limited (SHL) Pagina 10 van 49

11 A beslissen en initiatief tonen B aansturen C begeleiden D aandacht en begrip tonen E samenwerken en overleggen F ethisch en integer handelen G relaties bouwen en netwerken H overtuigen en beïnvloeden I presenteren J formuleren en rapporteren K vakdeskundigheid toepassen L materialen en middelen inzetten M analyseren N onderzoeken O creëren en innoveren P leren Q plannen en organiseren R op de behoefte en verwachtingen van de klant richten* S kwaliteit leveren T instructies en procedures opvolgen U omgaan met verandering en aanpassen V met druk en tegenslag omgaan W gedrevenheid, ambitie tonen X ondernemend en commercieel handelen Y bedrijfsmatig handelen * Onder het woord klant wordt in dit geval verstaan de student/leerling/medewerker die wordt beoordeeld. Pagina 11 van 49

12 Een kwalificatiedossier kan één of meerdere uitstromen bevatten. Met behulp van onderstaande matrix wordt, door te markeren welke kerntaken en werkprocessen de verschillende uitstromen gemeen hebben, duidelijk gemaakt waar de verwantschap tussen de verschillende uitstromen zich bevindt en waar uitstromen van elkaar verschillen. Indien een dossier slechts 1 uitstroom bevat, wordt in deze matrix alleen het overzicht gegeven van de kerntaken en werkprocessen die bij deze uitstroom horen. Kerntaak 1. Het afnemen van een performance assessment: De assessor beoordeelt de competenties van de deelnemer in een praktische situatie, bijvoorbeeld aan de hand van een proeve van bekwaamheid. 2. Het afnemen van een portfolio-assessment: De assessor beoordeelt de waarde van het portfolio en de daarin opgenomen bekwaamheidsbewijzen aan de hand van verschillende criteria: authenticiteit, actualiteit, relevantie, hoeveelheid en verscheidenheid van de bewijzen. 3. Het afnemen van een beoordelingsinterview: De assessor beoordeelt de competenties van de deelnemer aan de hand van een interview, veelal het criteriumgericht interview. Het beoordelingsinterview kan onderdeel zijn van een performance- of portfolio-assessment, maar kan ook op zich zelf staan. Dit is afhankelijk van de wijze waarop de examinering is opgebouwd binnen de onderwijsinstelling of de opleidingsrichting. Werkproces 1.1 Voorbereiden 1.2 Observeren 1.3 Interviewen 1.4 Interpreteren 1.5 Beoordelen 1.6 Communiceren 2.1 Voorbereiden 2.2 Interpreteren 2.3 Interviewen 2.4 Beoordelen 2.5 Communiceren 3.1 Voorbereiden 3.2 Interviewen 3.3 Interpreteren 3.4 Beoordelen 3.5 Communiceren Pagina 12 van 49

13 4. Beschrijving van de uitstromen In dit hoofdstuk worden de verschillende uitstromen van dit kwalificatiedossier nader omschreven. De uitstroomrichting, welke deel uit maakt van dit dossier is: Assessor 4.1 Algemene informatie Context van de uitstroom Typerende beroepshouding Niveau van de beroepsuitoefening Rol en verantwoordelijkheden De assessor is als ervaren beroepsbeoefenaar werkzaam in bedrijven of scholen. Zijn werkzaamheden worden bepaalt door het bedrijf of de school waar hij werkt, en het beroep waarvoor assessments worden afgenomen, maar zijn daar niet afhankelijk van. De assessor is vakman en straalt dat uit. De assessor is assertief. Niveau van de SBO kwalificatie, niveau van de branchecertificaten of de bedrijfscertificaten aangevuld met het certificaat assessor. Minimaal SBO (of daaraan gerelateerd niveau van beroepsuitoefening) is niveau 3 of, indien het beroep waarvoor assessments worden afgenomen op een hoger niveau wordt uitgeoefend, een hoger diploma dat aansluit bij het beroep en niveau (4 of 5) waarvoor assessments worden afgenomen. De assessor werkt zelfstandig als professional in organisaties die een link hebben met het beroepsonderwijs. Dit kan een onderwijsaanbieder zijn, maar ook een BPV plaats waar studenten een leerperiode doorbrengen buiten de school. Zijn taken houden verband met het organiseren, uitvoeren en evalueren van assessments. In zijn vak is hij vakman, in zijn rol als assessor is hij beoordelaar. De assessor heeft een verregaande verantwoordelijkheid. Hij is eindverantwoordelijk voor de rapportages. Complexiteit Wettelijke beroepsvereisten Branche vereisten De assessor werkt nauw samen met de co-assessor en de portfoliobegeleider. Communicatie is een van de sterke punten van een assessor. Het werk bestaat uit het volgen van procedures in steeds wisselende situaties. Niet iedere kandidaat die voor een assessment bij de assessor komt is hetzelfde. Dit vraagt inzicht in wisselende situaties. De assessor kan in principe op iedere geoutilleerde werkplek aan de slag als hij zich vooraf kan oriënteren op de kwalificatie, regels, en procedures die de kwalificerende instelling hanteert. Naast de beroepsvereisten voor het beroep waarvoor de assessor assessments afneemt gelden geen wettelijke beroepsvereisten. Er zijn tot op heden nog geen branche vereisten. De trend is wel dat assessoren die door KBB geaccrediteerd zijn door de branches als zodanig erkend worden. Pagina 13 van 49

14 5. Beschrijving van de kerntaken In dit hoofdstuk zijn de verschillende kerntaken in dit kwalificatiedossier beschreven. Pagina 14 van 49

15 Kerntaak Werkproces Kern competentie 1. Het afnemen van een performance assessment Beschrijving kerntaak: De assessor beoordeelt de competenties van de deelnemer in een praktische situatie, bijvoorbeeld aan de hand van een proeve van bekwaamheid. Voorbereiden De assessor ziet er op toe dat er sprake is van een gestandaardiseerde, veilige, examensituatie. De assessor bereidt zich voor door de documenten die de kwalificatie beschrijven grondig door te nemen. De assessor bereidt zich voor door een grondige inleving in het vereiste vaktechnische niveau (in het geval van expertbeoordeling) en de beroepssituaties waarvoor het te observeren praktijkgedrag kenmerkend is. De assessor informeert de deelnemer over de procedure en eventuele gedragsregels tijdens het assessment. T, O, Q, L Y, M Y, X, M, k R, C Observeren De assessor observeert gedrag en resultaten (producten, processen) tijdens de praktische testsituatie / proeve van bekwaamheid: - Hij onderscheidt observatie en interpretatie (objectiviteit). - Hij observeert zelfstandig, onafhankelijk van een co-assessor. De assessor maakt aantekeningen: - Hij gebruikt een geschikt observatieformulier Interviewen De assessor leidt een reflectiegesprek: - om de redenering van de beoordeelde te peilen; - om het waarom achter het gedrag te ontdekken; - om de onderliggende kennis te testen. Interpreteren De assessor interpreteert en evalueert activiteiten die verband houden met de vereiste competenties: - Hij evalueert activiteiten en de relatie met de onderliggende competenties. M, K, D T S, N, D, A S, M, K, J Pagina 15 van 49

16 2. Het afnemen van een portfolioassessment Beschrijving kerntaak: De assessor beoordeelt de waarde van - Hij evalueert het proces. - Hij evalueert het product. Beoordelen De assessor legt het verband tussen het geobserveerde gedrag, de competenties en de standaard/criteria: - Hij gebruikt het door de examencommissie vastgesteld beoordelingsformulier. - Hij beslist aan welke criteria werd voldaan en in welke mate. - Hij stelt zijn beoordeling vast. De assessor overlegt met andere beoordelaars: - Hij komt met de andere beoordelaars tot een eindoordeel Communiceren De assessor stelt het eindrapport op: - Hij noteert de resultaten van de praktijkbeoordeling op gestandaardiseerde wijze. - Hij zorgt ervoor dat de registratie en terugkoppeling ervan volgens het interne kwaliteitssysteem verloopt. De assessor geeft de beoordeelde en/of de begeleider feedback op het resultaat en het proces. - Hij checkt of de beoordeelde de feedback begrepen heeft Voorbereiding De assessor bereidt zich voor door de documenten die de kwalificatie beschrijven grondig door te nemen. De assessor informeert de deelnemer over de procedure en eventuele gedragsregels tijdens het assessment. Y, T, S, N, M, K, J, F P, K, J, H, F, E, A Y, T, S, R, K, J, H, F S, R, I, H, F, D Y, M Y, X, L, K Pagina 16 van 49

17 het portfolio en de daarin opgenomen bekwaamheidsbewijzen aan de hand van verschillende criteria: authenticiteit, actualiteit, relevantie, hoeveelheid en verscheidenheid van de bewijzen. Interpreteren De assessor interpreteert de kwaliteit en de waarde van de bewijzen, in relatie tot de standaarden, de inhoud en het niveau. - Hij overtuigt zich ervan dat de bewijzen uit het werk van de beoordeelde zelf komen (authenticiteit) - Hij overtuigt zich ervan dat de aangeleverde bewijzen actueel zijn (actualiteit). - Hij herkent inconsistenties. - Hij erkent de diversiteit van bewijzen uit diverse situaties (verscheidenheid). - Hij verbindt bewijzen en capaciteiten met behulp van instrumenten, bijvoorbeeld een matrix (hoeveelheid, verscheidenheid). - Hij legt het verband tussen bewijzen en onderliggende competenties (relevantie). Interviewen De assessor voert een gesprek met de deelnemer, volgens een passende interviewmethode (bijvoorbeeld een criteriumgericht interview) om een evenwichtige en adequate beoordeling mogelijk te maken. - Hij is in staat te wisselen in interviewtechniek, teneinde de juiste informatie van de beoordeelde te achterhalen. Beoordelen De assessor beoordeelt de waarde van het portfolio en de daarin opgenomen bekwaamheidsbewijzen aan de hand van de competenties en de standaarden/criteria. - Hij gebruikt een door de examencommissie vastgesteld beoordelingsformulier. - Hij beslist aan welke criteria is voldaan en in welke mate. - Hij stelt zijn beoordeling vast. De assessor overlegt met andere beoordelaars: - Hij komt met de andere beoordelaars tot een eindoordeel. Y, K, J, H, A S, N, D, A Y, T, S, N, M, K, J, F P, K, J, H, F, E, A Pagina 17 van 49

18 3. Het afnemen van een beoordelingsinterview Beschrijving kerntaak: De assessor beoordeelt de competenties van de deelnemer aan de hand van een interview, veelal het criteriumgericht interview. Het beoordelingsinterview kan onderdeel zijn van een performance- of portfolio-assessment, maar kan ook op zich zelf staan. Dit is afhankelijk van de wijze waarop de examinering is opgebouwd binnen de onderwijsinstelling of de opleidingsrichting. Communiceren De assessor stelt het eindrapport op: - Hij noteert de resultaten van de portfoliobeoordeling op gestandaardiseerde wijze. - Hij zorgt ervoor dat de registratie en terugkoppeling ervan volgens het interne kwaliteitssysteem verloopt. De assessor geeft de beoordeelde en/of de begeleider feedback op het resultaat en het proces. - Hij checkt of de beoordeelde de feedback begrepen heeft. Voorbereiden De assessor bereidt zich voor door een passende interviewmethode te kiezen (bijvoorbeeld een criteriumgericht interview) om een evenwichtige en adequate beoordeling mogelijk te maken. - hij zorgt ervoor dat het verloop van het gesprek duidelijk is en - hij zorgt voor een duidelijke rolverdeling tussen interviewdeelnemers (voorzitter en notulist, eventueel vragensteller) - hij formuleert vooraf aandachtspunten en/of specifieke vragen, mogelijk aan de hand van een gestandaardiseerd interviewprotocol De assessor informeert de deelnemer over de procedure en eventuele gedragsregels tijdens het interview Interviewen De assessor voert een gesprek met de deelnemer, volgens een passende interviewmethode (bijvoorbeeld een criteriumgericht interview) om een evenwichtige en adequate beoordeling mogelijk te maken. - Hij is in staat te wisselen in interviewtechniek, teneinde de juiste informatie van de beoordeelde te achterhalen. Interpreteren De assessor interpreteert de inhoud en het niveau van het interview, in relatie tot de standaarden. - Hij gebruikt daartoe een gestandaardiseerd instrument (bijvoorbeeld een Y, T, S, R, K, J, H, G, F P, K, J, H, F, E, A T, R, Q, L, F, E C, B S, N, D, A Y, X, K, J, A Pagina 18 van 49

19 matrix). Beoordelen De assessor beoordeelt de kwaliteit van het interview aan de hand van de competenties en de standaarden/criteria. - Hij gebruikt een door de examencommissie vastgesteld beoordelingsformulier. - Hij beslist aan welke criteria is voldaan en in welke mate. - Hij stelt zijn beoordeling vast. De assessor overlegt met andere beoordelaars: - Hij komt met de andere beoordelaars tot een eindoordeel. Communiceren De assessor stelt het eindrapport op: - Hij noteert de resultaten van de beoordeling op gestandaardiseerde wijze. - Hij zorgt ervoor dat de registratie en terugkoppeling ervan volgens het interne kwaliteitssysteem verloopt. De assessor geeft de beoordeelde en/of de begeleider feedback op het resultaat en het proces. - Hij checkt of de beoordeelde de feedback begrepen heeft. Y, T, S, N, M, K, J, F, D P, K, J, H, F, E, A Y, T, S, R, K, J, H, G, F P, K, J, H, F, E, A Pagina 19 van 49

20 Deel C: Uitwerking van de kwalificaties 1. Inleiding Deel C is vastgesteld door het Kenniscentrum Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven Curaçao. In dit deel van het kwalificatiedossier wordt de informatie uit deel B gespecificeerd, voor elke uitstroom. In de proces-competentie-matrices wordt specifiek per uitstroom aangegeven welke competenties op welke manier aangewend worden bij de uitvoering van de onderscheiden werkprocessen. In de detaillering van de matrices wordt verantwoord waarom en hoe deze competenties van toepassing zijn. 2. Uitstromen Detaillering proces-competentie-matrices In de detaillering van de matrices wordt duidelijk dat een bepaalde competentie van toepassing is, en wordt beschreven hoe die competenties worden aangewend ten behoeve van het resultaat van het werkproces. Per competentie kunnen meerdere componenten van toepassing zijn. Waar van toepassing, zijn kennis en vermeld welke nodig zijn voor competent gedrag, eventueel aangevuld met referenties (naar concrete geldende normen). Pagina 20 van 49

21 Kerntaak 1: Het afnemen van een performance assessment. 1.1 Het werkproces voorbereiden Omschrijving De assessor bewerkstelligt een voor alle partijen acceptabele examensituatie waar de kandidaat wordt uitgedaagd het beste van zichzelf als vakman te laten zien. Gewenst resultaat Er is een veilige, gestandaardiseerde examensituatie gecreëerd waar de kandidaat de test kan doorlopen, de assessor zich terdege heeft voorbereid, en de kandidaat instructie heeft ontvangen. Het concrete resultaat is dus een kandidaat die kan beginnen aan de performance assessment omdat aan alle voorwaarden voldaan is. Competentie Component(en) Prestatie indicator(en) Vakkennis en T. Instructies en procedures opvolgen O. Creëren en innoveren Q. Plannen en organiseren L. Materialen en middelen inzetten Procedures volgen met betrekking tot het organiseren van een performance assessment Het kiezen van meetinstrumenten en aanpassen aan de reële situatie indien nodig Het plannen van tijd, ruimte en middelen in het kader van het af te nemen assessment Afspraken maken met belanghebbenden mbt het afnemen van performance assessments Het werken volgens de eigen planning Inschatten en bepalen welke materialen en middelen nodig zijn bij het afnemen van het assessment Het aangeven welke zaken ingekocht dienen te worden om het assessment succesvol te kunnen afnemen De assessor heeft kennis genomen van de regels en procedures van de kwalificerende instantie, heeft zich verzekerd dat de ruimte waarin het assessment zal worden afgenomen voldoet aan de vooraf gestelde eisen Een juiste keuze van het bij de assessment te gebruiken beoordelingsinstrumentarium De assessor heeft een draaiboek voor dit assessment opgesteld Alle belanghebbenden zijn op de hoogte van de details mbt het af te nemen assessment De geplande activiteiten zijn volgens eigen planning uitgevoerd Juiste middelen en materialen zijn in voldoende mate aanwezig voor het afnemen van het assessment Juiste middelen en materialen zijn in voldoende mate ingekocht, bruikbaar en beschikbaar voor het afnemen van het assessment Vakkennis mbt de inrichting van een praktijkruimte, kennis van regels en procedures omtrent het assessment met betrekking tot het beoordelen Specifieke vakkennis mbt het plannen en organiseren van assessments, opstellen van een draaiboek, en werken volgens eigen planning Specifieke vakkennis mbt het inzetten van middelen, materialen en financiën ten behoeve van assessments Pagina 21 van 49

22 Y. Bedrijfsmatig handelen Het opstellen van een begroting voor wat betreft de te verwachten kosten Het volledig op de hoogte zijn van kwalificatieniveau`s en vaktechnische aspecten van het beroep M. Analyseren Het analyseren van de inhoud van de kwalificatie waarvoor het assessment zal worden afgenomen X. Ondernemend en commercieel handelen Het ondernemend en commercieel handelen op het niveau waar de kandidaat in de praktijk mee te krijgen heeft Het volledig beheersen van de gevraagde materie Het informeren van de kandidaat mbt het af te nemen assessment K. Vakdeskundigheid toepassen R. Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten C. Begeleiden Het begeleiden van de kandidaat tot het moment dat het daadwerkelijke assessment van start gaat De begroting is correct opgesteld, het te besteden bedrag is reëel. De assessor demonstreert parate vakkennis en is volledig op de hoogte van het beroep waarvoor assessments worden afgenomen Keuzes aangaande de afname van het assessment die gebaseerd zijn op een grondige analyse van de kwalificatie en vaktechnische inhoud van het beroep door de assessor Is in staat om te beoordelen of de door de kandidaat geleverde prestatie een verkoopbaar eindproduct als resultaat heeft De assessor stuurt bij tijdens het assessment, en grijpt in waar nodig Het is de kandidaat voor aanvang duidelijk wat er van hem verwacht wordt De kandidaat weet wat er van hem verwacht wordt tijdens de afname van het assessment Volledig vakman boven het niveau van de kandidaat Volledig bekwaam vakman op een niveau boven de kandidaat Op de hoogte zijn van de wensen en eisen van mogelijke klanten Volledig bekwaam vakmanschap Communicatieve als assessor Sociale en communicatieve Pagina 22 van 49

23 Kerntaak 1: Het afnemen van een performance assessment. 1.2 Het werkproces observeren Omschrijving Het op een duidelijke, objectieve en logische manier registreren van gebeurtenissen en gedrag (gewenst of ongewenst) tijdens het performance assessment, zonder daar in dit stadium over te oordelen. Gewenst resultaat Een situatie waar een voor alle betrokkenen goed assessment heeft plaatsgevonden. De term goed staat los van een al dan niet positieve beoordeling van de kandidaat. Competentie Component(en) Prestatie indicator(en) Vakkennis en M. Analyseren Analyseren door middel van het meten van direct gedrag K. Vakdeskundigheid toepassen D. Aandacht en begrip tonen T. Instructies en procedures opvolgen Het observeren van een kandidaat vanuit het oogpunt van een vakman Het tijdens de afname van het assessment rekening houden met stressfactoren die mogelijk de uitvoering en uitkomst daarvan zouden kunnen beïnvloeden Het invullen van standaard formulieren Uit de aantekeningen / het ingevulde observatieformulier blijkt dat de analyse juist was Uit de aantekeningen / het ingevulde observatieformulier blijkt dat de vakdeskundigheid juist geobserveerd is Uit de aantekeningen / het ingevulde observatieformulier blijkt dat aandacht en begrip voor de kandidaat getoond is Correct ingevulde formulieren na afloop van het assessment Vakkennis op het gebied van werkprocessen in het vakgebied Volledig vakman boven het niveau van de kandidaat Weten hoe bedrijfsprocessen normaliter verlopen Correct gebruik van vakjargon Pagina 23 van 49

24 Kerntaak 1: Het afnemen van een performance assessment. 1.3 Het werkproces interviewen Omschrijving Het voeren van een reflectiegesprek naar aanleiding van het afgenomen performance assessment Gewenst resultaat Een gesprek waarbij de assessor het initiatief genomen heeft, en waarbij de kandidaat heeft kunnen vertellen (aan de hand van vraagstelling door de assessor) wat van belang zou kunnen zijn voor een positieve beoordeling. Competentie Component(en) Prestatie indicator(en) Vakkennis en S. Kwaliteit leveren Een voor alle partijen correct en prettig verlopen reflectiegesprek, volgens vastgelegde procedures en als basis voor de rapportage De deelnemer heeft kenbaar kunnen maken wat hij kenbaar wilde maken De manier van vragen is uitdagend voor een deelnemer De juiste vragen zijn op het juiste moment in de juiste context gesteld Interviewen, gesprekstechnieken N. Onderzoeken Het door middel van vraagstelling onderzoeken of de gevraagde competenties aanwezig zijn D. Aandacht en begrip tonen A. Beslissen en initiatief tonen De situatie, omgeving en gemoedstoestand van de deelnemer kunnen meewegen in de benadering naar de deelnemer toe Het verantwoordelijk zijn voor het gespreksverloop impliceert dat de assessor het gesprek leidt en beslist welke onderwerpen ter sprake komen Door de vraagstelling en intonatie ontstaat een reflectiegesprek waarbij achterliggende kennis naar voren komt Er is een gespreksklimaat waar de deelnemer zich op zijn gemak voelt en durft te vertellen over het afgenomen assessment Een efficiënt, effectief en prettig gesprek. De onderwerpen waarmee de assessor mede zijn oordeel bepaalt zijn ter sprake gekomen. Interviewen, gesprekstechnieken Sociale Sociale Pagina 24 van 49

25 Kerntaak 1: Het afnemen van een performance assessment. 1.4 Het werkproces interpreteren Omschrijving Het interpreteren en evalueren van product en proces die verband houden met het tonen van de vereiste competenties van de kandidaat Gewenst resultaat Een correcte interpretatie van feiten. Op basis van de interpretatie zal een correcte beoordeling kunnen plaatsvinden. Interpreteren en beoordelen zijn afzonderlijk van elkaar uit te voeren door verschillende personen. Competentie Component(en) Prestatie indicator(en) Vakkennis en S. Kwaliteit leveren Het opstellen van een rapport dat gebruikt wordt als uitgangspunt bij het beoordelen. Uitgangspunt bij het opstellen van deze interpretatie zijn de aantekeningen van het observeren (1.3) Een zelfstandig leesbare rapportage, gebaseerd op vakkennis van het beroep M. Analyseren Het inschatten in hoeverre de door de deelnemer geleverde prestatie verband houdt met de vereiste competenties K. Vakdeskundigheid toepassen J. Formuleren en rapporteren Het kunnen onderbouwen waarom de geleverde prestatie zal worden meegewogen in de beoordeling Opstellen van een rapportage waarin de waarnemingen en interpretaties daarvan correct zijn verwoord Een onderbouwde analyse met interpretatie van de door de deelnemer geleverde prestatie Een onderbouwing van de prestatie van de deelnemer in het kader van de beroepsuitoefening Een duidelijk, overzichtelijk en maar op één manier te interpreteren rapport over de verrichtingen van de deelnemer in het licht van de beroepsuitoefening van het beroep van het beroep Rapporteren Pagina 25 van 49

26 Kerntaak 1: Het afnemen van een performance assessment. 1.5 Het werkproces beoordelen Omschrijving Het beoordelen van direct gedrag Gewenst resultaat Een schriftelijke eindrapportage met een waardering voor de door de deelnemer geleverde prestatie Competentie Component(en) Prestatie indicator(en) Vakkennis en Y. Bedrijfsmatig handelen Het beoordelen van een geleverde prestatie aan de hand van vooraf gestelde beroepsvereisten Een beoordeling van het functioneren van een deelnemer gebaseerd op vaktechnische kenmerken en T. Instructies en procedures opvolgen Het invullen van een standaard beoordelingsformulier S. Kwaliteit leveren Een beoordeling gebaseerd op feiten waarin aan de hand van vastgestelde criteria O. Creëren en innoveren Het opstellen van een beoordeling volgens de geldende kwaliteitsnormen Het opstellen van een beoordelingsformulier volgens de geldende kwaliteitsnormen M. Analyseren Verband leggen tussen de geleverde prestatie en de beoordelingscriteria K. Vakdeskundigheid toepassen J. Formuleren en rapporteren F. Ethisch en integer handelen Het kunnen oordelen of de geleverde prestatie wel of niet voldoende is om als gekwalificeerd vakman aan het werk te kunnen Het opstellen van een eindoordeel over de deelnemer in relatie met de geleverde prestatie In het beoordelen alleen de feiten laten wegen Objectieve weergave van feiten Correct ingevulde beoordelingsformulieren De beoordeling is onderbouwd Een lijst met beoordelingspunten gebaseerd op beroepsvereisten. De beoordeling kan gebruikt worden bij een assessment Een beoordelingsformulier dat gebruikt kan worden bij performance assessments Het onderbouwd beoordelen naar aanleiding van een analyse, correct ingevulde formulieren Een onderbouwd oordeel aan de hand van vaktechnische criteria Een duidelijk, overzichtelijk en op zich zelf leesbaar document waaruit de beoordeling blijkt Een beoordeling zonder enig vooroordeel Kennis mbt rapporteren en Algemene kennis mbt beoordelen en en Kennis met betrekking tot rapporteren Sociale en Correct opgestelde rapportage P. Leren Zelfreflectie op de rol als assessor Het toepassen van transfer naar Zelfkennis Pagina 26 van 49

27 aanleiding van zelfreflectie in toekomstige situaties H. Overtuigen en beïnvloeden E. Samenwerken en overleggen A. Beslissen en initiatief tonen Een eindoordeel waar de assessor en de co assessor het samen over eens zijn Het met een andere beoordelaar komen tot een gezamenlijk oordeel over de deelnemer als vakman Het komen tot een eindbeslissing of de deelnemer wel of niet voldaan heeft aan de gestelde eisen Een onderbouwde eindrapportage Een gezamenlijk eindoordeel over de prestatie van een deelnemer Een definitieve rapportage over de verrichtingen van een deelnemer Kennis met betrekking tot rapporteren Sociale en communicatieve Kennis met betrekking tot rapporteren Pagina 27 van 49

28 Kerntaak 1: Het afnemen van een performance assessment. 1.6 Het werkproces communiceren Omschrijving Het in overleg met een co-assessor opstellen van een schriftelijk eindrapportage over het afgenomen performance assessment. De rapportage geeft uitsluitsel of de deelnemer al dan niet competent verklaard kan worden. Gewenst resultaat Een schriftelijke eindrapportage waaruit blijkt of de deelnemer al dan niet competent verklaard kan worden en waarom (niet). Competentie Component(en) Prestatie indicator(en) Vakkennis en Y. Bedrijfsmatig handelen Zakelijk communiceren over vaktechnische aspecten van het afgenomen assessment Een door vaktechnische aspecten onderbouwd oordeel volgens de geldende regels en procedures en T. Instructies en procedures opvolgen Gestandaardiseerd formulier invullen S. Kwaliteit leveren Het afleveren van een degelijk, onderbouwd eindrapport R. Op de behoefte Het geven van feedback en verwachtingen van de klant richten K. Vakdeskundigheid Het baseren van het eindoordeel toepassen op vaktechnische aspecten J. Formuleren en rapporteren H. Overtuigen en beïnvloeden F. Ethisch en integer handelen Het opstellen van een schriftelijke eindrapportage Het geven van feedback aan diverse belanghebbenden Het geven van feedback onderbouwd met degelijke argumenten Tijdens het geven van feedback de feedbackregels in acht nemen Correct ingevuld formulier Registreren van de verrichtingen in een intern kwaliteitssysteem Door de aangehaalde argumenten en voorbeelden zijn de betrokkenen akkoord met de uitkomst van het afgenomen assessment Een onderbouwd eindoordeel Een rapportage in correct taalgebruik en inhoudelijk juist Respectvol taalgebruik bij het geven van feedback De feedback wordt geaccepteerd door de ontvanger Een correct verlopen feedbackgesprek waar partijen zich prettig bij voelen en Kennis van kwaliteitssystemen Sociale en communicatieve Specifieke vakkennis met betrekking tot de uitoefening van het beroep Kennis van taal en grammatica, kennis van het opstellen van rapportages Sociale en communicatieve Sociale en communicatieve Pagina 28 van 49

29 I. Presenteren Het kunnen mondeling presenteren van een definitieve schriftelijke eindrapportage over de verrichtingen van de deelnemer Het correct weergeven van feiten (prestatie) gerelateerd aan de vooraf gestelde eisen Sociale en communicatieve D. Aandacht en begrip tonen Het tijdens het geven van feedback rekening houden met de ontvanger en de situatie waarin die verkeert Het feedbackgesprek wordt door alle gesprekspartners als goed en opbouwend beschouwd. Sociale en communicatieve Pagina 29 van 49

30 Kerntaak 2: Het afnemen van een portfolio assessment. 2.1 Het werkproces voorbereiden Omschrijving Het voorbereiden van een portfolio assessment door middel van het bekend raken met de vakinhoudelijke aspecten waarover het assessment zal worden afgenomen. Gewenst resultaat De assessor is volledig op de hoogte van de vakinhoudelijke materie waarover het assessment zal gaan, is volledig geïnformeerd over de deelnemer, en heeft het volledige portfolio aangeleverd gekregen van de portfoliobegeleider. Competentie Component(en) Prestatie indicator(en) Vakkennis en Y. Bedrijfsmatig handelen Het volledig op de hoogte zijn van kwalificatieniveau`s en vaktechnische aspecten van het beroep M. Analyseren Het analyseren van de inhoud van de kwalificatie waarvoor het assessment zal worden afgenomen X. Ondernemend en commercieel handelen K. Vakdeskundigheid toepassen Het ondernemend en commercieel denken op het niveau waar de kandidaat in de praktijk mee te krijgen heeft Het volledig beheersen van de gevraagde materie De assessor demonstreert parate vakkennis en is volledig op de hoogte van het beroep waarvoor assessments worden afgenomen Onderbouwd afwegen welke bewijsstukken in het portfolio aan de eisen voldoen om te kunnen worden beoordeeld in het portfolio Is in staat om te beoordelen of de door de kandidaat geleverde prestatie voldoet aan de gestelde eisen aan een portfolio De assessor staat boven de vaktechnische materie van het portfolio Volledig vakman boven het niveau van de kandidaat Volledig bekwaam vakman op een niveau boven de kandidaat Volledig bekwaam vakmanschap Pagina 30 van 49

31 Kerntaak 2: Het afnemen van een portfolio assessment. 2.2 Het werkproces interpreteren Omschrijving Het interpreteren en op waarde schatten van de in het portfolio aangeleverde bewijsstukken Gewenst resultaat Een portfolio dat op correcte wijze op waarde is geschat, waarin alle bewijsstukken tot hun recht komen, en wat de basis vormt voor het interview met de deelnemer Competentie Component(en) Prestatie indicator(en) Vakkennis en Y. Bedrijfsmatig handelen Het inschatten welke marktwaarde het portfolio heeft Een onderbouwing waarom het portfolio wel of niet beoordeeld zal worden van het beroep K. Vakdeskundigheid toepassen Het kunnen onderbouwen waarom de geleverde prestatie zal worden meegewogen in de beoordeling Een onderbouwing van de prestatie van de deelnemer in het kader van de beroepsuitoefening van het beroep J. Formuleren en rapporteren H. Overtuigen en beïnvloeden A. Beslissen en initiatief tonen Opstellen van een rapportage waarin de waarnemingen en interpretaties daarvan correct zijn verwoord Zichzelf overtuigen of bewijsstukken authentiek, relevant en actueel zijn Beslissen welke bewijsstukken wel en welke bewijsstukken niet worden opgenomen in het portfolio Een duidelijk, overzichtelijk en maar op één manier te interpreteren rapport over de verrichtingen van de deelnemer in het licht van de beroepsuitoefening Een portfolio van een deelnemer dat voldoet aan de gestelde eisen Een portfolio van een deelnemer dat voldoet aan de gestelde eisen Rapporteren waarderen Algemene kennis van beoordelen en waarderen Pagina 31 van 49

32 Kerntaak 2: Het afnemen van een portfolio assessment. 2.3 Het werkproces interviewen Omschrijving Het voeren van een gesprek met de samensteller van het portfolio met als doel een goede beoordeling mogelijk te maken Gewenst resultaat Er is duidelijkheid over het hoe, wie, wat, waar, wanneer en waarom van de in het portfolio opgenomen bewijsstukken Competentie Component(en) Prestatie indicator(en) Vakkennis en S. Kwaliteit leveren Een voor alle partijen correct en prettig verlopen reflectiegesprek, volgens vastgelegde procedures en als basis voor de rapportage De deelnemer heeft kenbaar kunnen maken wat hij kenbaar wilde maken De manier van vragen is uitdagend voor een deelnemer De juiste vragen zijn op het juiste moment in de juiste context gesteld Interviewen, gesprekstechnieken N. Onderzoeken Het door middel van vraagstelling onderzoeken of de gevraagde competenties aanwezig zijn D. Aandacht en begrip tonen A. Beslissen en initiatief tonen De situatie, omgeving en gemoedstoestand van de deelnemer kunnen meewegen in de benadering naar de deelnemer toe Het verantwoordelijk zijn voor het gespreksverloop impliceert dat de assessor het gesprek leidt en beslist welke onderwerpen ter sprake komen Door de vraagstelling en intonatie ontstaat een reflectiegesprek waarbij achterliggende kennis naar voren komt Er is een gespreksklimaat waar de deelnemer zich op zijn gemak voelt en durft te vertellen over het afgenomen assessment Een efficiënt, effectief en prettig gesprek. De onderwerpen waarmee de assessor mede zijn oordeel bepaalt zijn ter sprake gekomen. Interviewen, gesprekstechnieken Sociale Sociale Pagina 32 van 49

33 Kerntaak 2: Het afnemen van een portfolio assessment. 2.4 Het werkproces beoordelen Omschrijving Het waarderen van het portfolio aan de hand van de geleverde bewijsstukken Gewenst resultaat Het portfolio is onderbouwd beoordeeld aan de hand van de vooraf vastgestelde beroepsvereisten, volgens de geldende regels en procedures. Competentie Component(en) Prestatie indicator(en) Vakkennis en Y. Bedrijfsmatig handelen en Het beoordelen van een aangeleverd portfolio aan de hand van vooraf gestelde beroepsvereisten T. Instructies en Het invullen van een standaard procedures volgen beoordelingsformulier S. Kwaliteit leveren Een beoordeling gebaseerd op feiten waarin aan de hand van vastgestelde criteria N. Onderzoeken Het opstellen van een beoordeling volgens de geldende kwaliteitsnormen Het opstellen van een beoordelingsformulier volgens de geldende kwaliteitsnormen M. Analyseren Verband leggen tussen de geleverde prestatie en de beoordelingscriteria K. Vakdeskundigheid Het kunnen oordelen of de toepassen geleverde prestatie wel of niet voldoende is om als gekwalificeerd vakman aan het werk te kunnen J. Formuleren en rapporteren F. Ethisch en integer handelen Het opstellen van een eindoordeel over de deelnemer in relatie met de geleverde prestatie In het beoordelen alleen de feiten laten wegen Objectieve weergave van feiten Een beoordeling van het functioneren van een deelnemer gebaseerd op vaktechnische kenmerken Correct ingevulde beoordelingsformulieren De beoordeling is onderbouwd Een lijst met beoordelingspunten gebaseerd op beroepsvereisten. De beoordeling kan gebruikt worden bij een assessment Een beoordelingsformulier dat gebruikt kan worden bij performance assessments Het onderbouwd beoordelen naar aanleiding van een analyse, correct ingevulde formulieren Een onderbouwd oordeel aan de hand van vaktechnische criteria Een duidelijk, overzichtelijk en op zich zelf leesbaar document waaruit de beoordeling blijkt Een beoordeling zonder enig vooroordeel Correct opgestelde rapportage Kennis mbt rapporteren en Algemene kennis mbt beoordelen en en Kennis met betrekking tot rapporteren Sociale en Pagina 33 van 49

34 P. Leren Zelfreflectie op de rol als assessor Het toepassen van transfer naar aanleiding van zelfreflectie in toekomstige situaties Zelfkennis H. Overtuigen en beïnvloeden E. Samenwerken en overleggen A. Beslissen en initiatief tonen Een eindoordeel waar de assessor en de co assessor het samen over eens zijn Het met een andere beoordelaar komen tot een gezamenlijk oordeel over de deelnemer als vakman Het komen tot een eindbeslissing of de deelnemer wel of niet voldaan heeft aan de gestelde eisen Een onderbouwde eindrapportage Een gezamenlijk eindoordeel over de prestatie van een deelnemer Een definitieve rapportage over de verrichtingen van een deelnemer Kennis met betrekking tot rapporteren Sociale en communicatieve Kennis met betrekking tot rapporteren Pagina 34 van 49

35 Kerntaak 2: Het afnemen van een portfolio assessment. 2.5 Het werkproces communiceren Omschrijving Het opstellen van een eindrapportage over het portfolio met een beoordeling, en dat toelichten aan diverse belanghebbenden. Gewenst resultaat Een correcte en onderbouwde eindrapportage over het portfolio, met een mondelinge toelichting hoe en waarom dit oordeel tot stand gekomen is. Competentie Component(en) Prestatie indicator(en) Vakkennis en Y. Bedrijfsmatig handelen Zakelijk communiceren over vaktechnische aspecten van het afgenomen assessment Een door vaktechnische aspecten onderbouwd oordeel volgens de geldende regels en procedures en T. Instructies en procedures opvolgen Gestandaardiseerd formulier invullen S. Kwaliteit leveren Het afleveren van een degelijk, onderbouwd eindrapport R. Op de behoeften Het geven van feedback en verwachtingen van de klant richten K. Vakdeskundigheid Het baseren van het eindoordeel toepassen op vaktechnische aspecten J. Formuleren en rapporteren H. Overtuigen en beïnvloeden G. Relaties bouwen en netwerken Het opstellen van een schriftelijke eindrapportage Het geven van feedback aan diverse belanghebbenden Het geven van feedback onderbouwd met degelijke argumenten Met de juiste belanghebbenden in contact treden en de uitkomst van het assessment toelichten Correct ingevuld formulier Registreren van de verrichtingen in een intern kwaliteitssysteem Door de aangehaalde argumenten en voorbeelden zijn de betrokkenen akkoord met de uitkomst van het afgenomen assessment Een onderbouwd eindoordeel Een rapportage in correct taalgebruik en inhoudelijk juist Respectvol taalgebruik bij het geven van feedback De feedback wordt geaccepteerd door de ontvanger De juiste belanghebbenden zijn op de hoogte gebracht over het verloop en de uitkomst van het assessment met een en Kennis van kwaliteitssystemen Sociale en communicatieve Specifieke vakkennis met betrekking tot de uitoefening van het beroep Kennis van taal en grammatica, kennis van het opstellen van rapportages Sociale en communicatieve Sociale en communicatieve Pagina 35 van 49

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Bijlage 1 Format kwalificaties MBO (Behoort bij Beleidsregels voor de totstandkoming en toetsing van kwalificatiedossiers in het beroepsonderwijs, van 16 december 2008, kenmerk BVE-2008/80904)

Nadere informatie

Competentieprofiel beoordelaar

Competentieprofiel beoordelaar Competentieprofiel beoordelaar LTTR, SHE en SLEBB Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor Detailhandel in een EVC-procedure

Competentieprofiel Assessor Detailhandel in een EVC-procedure Competentieprofiel Assessor Detailhandel in een EVC-procedure Algemene informatie Ontwikkeld door: Kenniscentrum Handel, afdeling Educatieve Diensten en Projecten Bron document(en) 1. Naar competente assessoren

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment bereidt het assessment voor informeert kandidaat over de praktische kant van het

Nadere informatie

Algemene informatie over kwalificatie

Algemene informatie over kwalificatie Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie niveau

Nadere informatie

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2)

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) Academie voor Sportkader Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. Functiebenaming Wedstrijdadministratie,

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 2 te behalen,

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen. Door met succes een proeve

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels... 4

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Squash Trainer 2

Kwalificatieprofiel Squash Trainer 2 walificatieprofiel Squash rainer 2 In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven A. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. ypering kwalificatie Werkomgeving yperende beroepshouding Rol en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

1. Algemene informatie over kwalificatie

1. Algemene informatie over kwalificatie 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving Typerende beroepshouding Rol en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

CMV volleybaltrainer 2

CMV volleybaltrainer 2 MV volleybaltrainer 2 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. ypering kwalificatie Werkomgeving yperende

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen,

Nadere informatie

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1 Kwalificatieprofiel Wellnessmasseur Versie 04-04-2014, gebaseerd op Servicedocument 2008 en doorvertaling keuzedeel mbo 2013 sportmasseur. Format KSS 2012 1. Algemene informatie over de kwalificatie A.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10499 7 juli 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 juni 2010, nr. BVE/Stelsel/179292,

Nadere informatie

Profiel EVC-assessor

Profiel EVC-assessor Profiel EVC-assessor Colofon Titel: Profiel EVC-assessor Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.0 Datum: Maart 2011 Projectnummer: 12822.05 Kenniscentrum EVC Postbus 19194 3501 DD Utrecht Tel: 030-6374711

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Schaatsbegeleider niveau 1

Kwalificatieprofiel Schaatsbegeleider niveau 1 Kwalificatieprofiel Schaatsbegeleider niveau 1 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving

Nadere informatie

Talentcoach Kwalificatieprofiel

Talentcoach Kwalificatieprofiel 10 alentcoach walificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 11 A. unctiebenaming 11 B. ypering kwalificatie 11 C. enmerken kwalificatie 11 D. In- en doorstroom 11 2 Overzicht

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PV 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen, moet

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur.

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur. Procedures EVC security. Bijbehorende documenten (via website): - Aanmeldingsformulier EVC traject - Flyer EVC security - Handboek EVC 1. Aanmelding en intake a. De deelnemer vult het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1

Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Toetsplan kwalificatie schaatsbegeleider niveau 1 Overzicht Naam van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Deelkwalificaties PVB 1.1 Assisteren

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

BVT3 PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

BVT3 PvB 3.3 Organiseren van activiteiten BVT3 PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van beachvolleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma beachvolleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

1.2.1 Begeleidt sporters bij toetsen/evenementen; Waarborgt de hygiëne; Maakt afspraken; Handelt formaliteiten af.

1.2.1 Begeleidt sporters bij toetsen/evenementen; Waarborgt de hygiëne; Maakt afspraken; Handelt formaliteiten af. Protocol PVB 1.2 Zorgen voor maatregelen Inleiding Om het door stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie 1 te behalen, moet je twee kerntaken op niveau 1 beheersen. Door met succes

Nadere informatie

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) Keuzedeel mbo Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0211 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.1 Geven van lessen Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen, moet je

Nadere informatie

Handboek EVC (Erkennen Verworven Competenties) Autoschadetraining.nl/ Ecarr

Handboek EVC (Erkennen Verworven Competenties) Autoschadetraining.nl/ Ecarr Handboek EVC (Erkennen Verworven Competenties) Autoschadetraining.nl/ Ecarr Inhoudsopgave Inleiding... 3 EVC Procedure... 4 1. Voorlichting bedrijf/werkgever... 4 2. Overeenkomst met de werkgever... 4

Nadere informatie

BOGO-kwalificatieprofiel Waarnemer/beoordelaar

BOGO-kwalificatieprofiel Waarnemer/beoordelaar BOGO-kwalificatieprofiel Waarnemer/beoordelaar Inleiding In dit document staan de kerntaken van de waarnemer/beoordelaar centraal zoals deze gelden voor de Stichting Brandweeropleidingen BOGO. Positionering

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Triage. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0289

Keuzedeel mbo. Triage. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0289 Keuzedeel mbo Triage gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0289 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2016 2 van

Nadere informatie

Volleybaltrainer 3 beachvolleybal

Volleybaltrainer 3 beachvolleybal Volleybaltrainer 3 beachvolleybal 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Trainer-coach B. Typering kwalificatie Werkomgeving De volleybaltrainer3

Nadere informatie

Kwalificatiedossiers. Kerntaken werkprocessen

Kwalificatiedossiers. Kerntaken werkprocessen Inhoudsopgave Inleiding Wat is EVC? EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. EVC is een instrument dat de werknemer / werkzoekende en belanghebbende organisatie in staat stelt om competenties

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Structuur van het kwalificatiedossier

Structuur van het kwalificatiedossier Structuur van het kwalificatiedossier deel A van het kwalificatiedossier deel B van het kwalificatiedossier deel C van het kwalificatiedossier deel D van het kwalificatiedossier Deel A bevat een voor alle

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Maak talenten zichtbaar met EVC. De EVC procedure Serviceadviseur

Maak talenten zichtbaar met EVC. De EVC procedure Serviceadviseur Maak talenten zichtbaar met EVC De EVC procedure Serviceadviseur EVC is ontwikkeld in opdracht van Stichting OOMT Deze EVC procedure geldt voor: Niveau 3: Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Erkennen van

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen niet

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. 3D-tekenen. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0280

Keuzedeel mbo. 3D-tekenen. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0280 Keuzedeel mbo 3D-tekenen gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0280 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd door: Raad van Toezicht KBB Vakopleiding Carrosseriebedrijf

Nadere informatie

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) Keuzedeel mbo Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0072 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010 Voorwoord Voor u ligt de profielschets praktijkbegeleider PMLF. Deze profielschets is gebaseerd op een, door de gezamenlijke kenniscentra ontwikkeld model en is geactualiseerd door het kenniscentrum PMLF

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: 21 juni 2010 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium Dit document is een onderdeel uit het advies Drie routes naar een valide examenproduct van mei 2016. De uitwerking van het advies vindt plaats vanaf augustus 2016 door de hiervoor aangestelde kwartiermaker

Nadere informatie

PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten

PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten Deelkwalificatie van beachvolleybaltrainer 4 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma beachvolleybaltrainer

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. KNHB Hockeytrainer niveau 2 (HT2)

Kwalificatieprofiel. KNHB Hockeytrainer niveau 2 (HT2) walificatieprofiel NHB Hockeytrainer niveau 2 (H2) Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 3 A unctiebenaming 3 B ypering kwalificatie 3 C enmerken kwalificatie 3 D In- en doorstroom 3 2

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Checklist EVC-procedure voor organisaties

Checklist EVC-procedure voor organisaties Checklist EVC-procedure: voor organisaties Checklist EVC-procedure voor organisaties Eén van de instrumenten uit de toolbox van het kwaliteitsmodel EVC is de checklist voor organisaties. Met behulp van

Nadere informatie

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 INSTRUCTIES BETROKKENEN: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 BETROKKENEN: ROC-begeleider ROC-beoordelaar Praktijkbegeleider Praktijkbeoordelaar

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid 1e Autospuiter Crebonummer 91780 PvB 01 8SPU-D01SO Voorbewerken en spuiten van ondergronden Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie volleybaltrainer 3

Toetsplan van de kwalificatie volleybaltrainer 3 Toetsplan van de kwalificatie volleybaltrainer 3 Overzicht Kenmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Volleybaltrainer 3 Deelkwalificaties 3.1 Geven van trainingen 3.2 Coachen bij wedstrijden Kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Autospuiter. Crebonummer PvB 08. Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de beoordelaar

Autospuiter. Crebonummer PvB 08. Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de beoordelaar Autospuiter Crebonummer 91770 PvB 08 Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar. 1 Wat is een Proeve van

Nadere informatie

PVB 4.3 Ondersteunen van sporttechnisch beleid

PVB 4.3 Ondersteunen van sporttechnisch beleid PV 4.3 Ondersteunen van sporttechnisch beleid Deelkwalificatie van beachvolleybaltrainer 4 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma beachvolleybaltrainer 4 te behalen, moet je 3 kerntaken

Nadere informatie

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren? OPDRACHTFORMULIER Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2013 ROC begeleider BPV-bedrijf Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Naam Adres Plaats Contactpersoon Crebonummer 90440 Niveau 1 Kerntaak

Nadere informatie

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training Assessoren en EVC-begeleiders training 19 februari 2009 en 15 januari 2010 Desirée Joosten-ten Brinke, CELSTEC, Open Universiteit Nederland Doel training Aan het einde van deze training weten de deelnemers:

Nadere informatie

Machinevaardigheid. Inleiding

Machinevaardigheid. Inleiding Machinevaardigheid Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer gaat afleggen.

Nadere informatie

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland KWALITEITSCODE EVC Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland CODE 1. DOEL Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties.

Nadere informatie

Security in systemen en netwerken 1

Security in systemen en netwerken 1 Keuzedeel mbo Security in systemen en netwerken 1 behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Uitvoeren publieksactiviteit

Uitvoeren publieksactiviteit Uitvoeren publieksactiviteit Inleiding Over deze examenstandaard Deze examenstandaard behoort tot cohort 2013-2014. Alle examenstandaarden van dit cohort zijn vormgegeven volgens Model 5 van de groene

Nadere informatie

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3)

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K0137 480 SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) D1 Voorlichting en advies geven aan cliënten over technologische hulpmiddelen

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie volleybaltrainer 2

Toetsplan van de kwalificatie volleybaltrainer 2 Toetsplan van de kwalificatie volleybaltrainer 2 Overzicht Kenmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Volleybaltrainer 2 Deelkwalificaties Kwalificatiestructuur KSS 2017 Kwalificatielijn Kwalificatieniveau

Nadere informatie

KNSB Toetsplan Schaatsbegeleider niveau 1

KNSB Toetsplan Schaatsbegeleider niveau 1 1. Toetsdocumenten Trainer coach 1NSB Toetsplan Schaatsleider niveau 2 KNSB Toetsplan Schaatsbegeleider niveau 1 Inhoudsopgave Overzicht 2 Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 3 PVB

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0067 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn

Nadere informatie

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Algemeen Wat moet ik doen? Aan het eind van je opleiding doe je examen om te laten zien dat je vakbekwaam bent. In dit informatieblad staat alles

Nadere informatie

VakErkenningen. Centrum. Algemene informatie en EVC-procedures. VakErkenningen. Centrum

VakErkenningen. Centrum. Algemene informatie en EVC-procedures. VakErkenningen. Centrum Centrum VakErkenningen Centrum VakErkenningen Centrum VakErkenningen beoordeelt, erkent en certificeert professionals in jeugdzorg, GGZ, gehandicaptenzorg, verslavingszorg, ouderenzorg en onderwijs. Centrum

Nadere informatie

Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A

Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A Beoordelingsinstructie voor de examentoets onderdeel Portfolio: Hieronder volgt een uitleg over de beoordeling van de werkprocessen en een beschrijving

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid.

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. 1e Autospuiter Crebonummer 91780 PvB 01 8SPU-D01SO Voorbewerken en spuiten van ondergronden Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer 1

Nadere informatie

Security in systemen en netwerken 2

Security in systemen en netwerken 2 Keuzedeel mbo Security in systemen en netwerken 2 behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4

PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 BEOORDELINGSDOCUMENTEN Inhoudsopgave: Beoordelingsinstructie voor de examentoets onderdeel Portfolio:... 3 Beoordelingsformulier deelopdracht 1: Beginsituatie... 4 Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Portfoliobeoordeling Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Programma Portfolio als assessmentinstrument (presentatie) (20 min) Soorten bewijsstukken en VRAAK-criteria (presentatie en oefening) (10 min) Koppelen

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Schaatsleider niveau 2

Kwalificatieprofiel Schaatsleider niveau 2 walificatieprofiel Schaatsleider niveau 2 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Leider B. ypering kwalificatie Werkomgeving De Schaatsleider

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij. Gwendoline van Putten School

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij. Gwendoline van Putten School RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij Gwendoline van Putten School Plaats : Sint Eustatius BRIN-nummer : 30GV Crebo-nummer : 90440 Datum

Nadere informatie

Podiumtechnicus Niveau 3

Podiumtechnicus Niveau 3 Examinering Podiumtechnicus Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het voorblad.

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen Profiel Trajectbegeleider / Leercoach Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking

Nadere informatie

De onderbouwing in het ervaringscertificaat

De onderbouwing in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een onderbouwing Secretaresse I Inleiding Onderbouwing In deze toelichting wordt nader ingegaan op de onderbouwing in een ervaringscertificaat. We gebruiken hier de

Nadere informatie

Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar. Dossiers vmbo

Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar. Dossiers vmbo Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar Dossiers vmbo Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Werken op de internationale arbeidsmarkt

Werken op de internationale arbeidsmarkt Keuzedeel mbo Werken op de internationale arbeidsmarkt behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de

Nadere informatie

Outdoor basic - aanleg

Outdoor basic - aanleg Outdoor basic - aanleg Kerntaken Werkprocessen 1 Legt natuur en leefomgeving aan 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Maakt het terrein klaar voor aanlegwerkzaamheden Voert grond verzet uit Legt rioleringssystemen/drainage

Nadere informatie

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: KBB Leerbedrijf Reglement Student Onderwijsinstelling BPV Leermeester Praktijkbegeleider Het

Nadere informatie