Verhoudingen van vermogens, spanningen, stromen, geluidsdruk worden in de elektronica vaak in decibels uitgedrukt.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verhoudingen van vermogens, spanningen, stromen, geluidsdruk worden in de elektronica vaak in decibels uitgedrukt."

Transcriptie

1 Nepers, Bels en decibels, db rekeng 1 Inleidg Verhoudgen van vermogens, spanngen, stromen, geluidsdruk worden de elektronica vaak decibels gedrukt. Als we db zetten een assenstelsel dan is de db schaal logaritmisch. De db is steeds een logaritme van een verhoudg Wat is nu een logaritme? 2 Defitie van logaritme De logaritme bij grondtal a van een getal x, is die macht waartoe a verheven moet worden om x te krijgen. De logaritme is de omgekeerde bewerkg van machtsverheffen: a log( x) y a waar a :het grondtal x : het getal waarvan we de logaritme nemen y : de logaritme van het getal x y x Voorbeeld 10 log(1000) 3 10 Voor de natuurlijke logaritme met grondtal 2,82 wordt dit ln(10) 2,302 2,7182 2, Opdracht: test dit op uw rekenmache met enkele voorbeelden. In de db rekeng werken we bijna slend met logaritmen met het grondtal 10. Enkel als je nepers tegenkomt dan is er gewerkt met de natuurlijke logaritme (grondtal 2,82) Zetten we y= 10 log(x) de verticale as en x de horizontale as dan krijgt de curve volgend verloop. Nepers, Bels en decibels 1/16 LM

2 Grafiek van de logaritme met grondtal 10 als functie van x. Let op: aan de lkerzijde van de grafiek heeft de logaritme een asymptoot naar -onedig als x zeer kle wordt. 2.1 Ordegrootte en logaritmes De logaritme geeft de ordegrootte van een getal aan. Als we 10 als grondtal nemen (Briggse Logaritme) is dat goed te zien: logaritme van 1 geeft 0 logaritme van 10 geeft 1 logaritme van 100 geeft 2 logaritme van 1000 geeft 3 We merken op dat de gegeven voorbeelden machten van 10 zijn (1000 = 10*10*10) = Het werkt ook voor negatieve machten bijvoorbeeld: logaritme van 0,1 geeft -1 logaritme van 0,01 geeft -2 logaritme van 0,001 geeft 3 Voor steeds kleere getallen wordt de logaritme een steeds groter negatief getal. Daarom heeft de grafiek van de logaritme een asymptoot bij nul. De logaritme van 0 is dan ook niet gedefieerd. De logaritme met grondtal 10 geeft dus ongeveer het aantal decimalen waar een getal bestaat. Voor getallen die geen macht van 10 zijn is het iets gewikkelder, bijvoorbeeld: logaritme van 50 geeft ongeveer 1,70. (omdat 10 1,7 =50) Nepers, Bels en decibels 2/16 LM

3 Verder moet x een positief reëel getal zijn. Ook a (het grondtal) is positief en mag bovendien niet gelijk zijn aan 1. 3 Andere grondtallen Bovenstaande voorbeelden zijn gebaseerd op machten van het grondtal 10. We kunnen echter ook bijvoorbeeld 2 als grondtal nemen. 2 log van 2 geeft 1 want 2 1 =2; 2 log van 4 geeft 2 want 2 2 =4 2 log van 8 geeft 3 Logaritmes met verschillende grondtallen zijn eenvoudig elkaar om te zetten door gebruik te maken van: x a log( b) log( b) x log( a) De 2 log(6) is bijgevolg te berekenen als: 2 10 log( 6) 0,778 log( 6) 2, log( 2) 0,301 Controleren we dit even: Natuurlijke logaritme De natuurlijke logaritme heeft een bijzonder grondtal: e=2, (e is net als pi een reëel getal dat een onedig aantal niet-repeterende decimalen heeft.) Deze logaritme is zo belangrijk de wiskunde dat hij zijn eigen symbool heeft: ln. 4.1 Gebruik van logaritmen Al eeuwen geleden was de logaritme belangrijk voor mensen die veel moesten rekenen: een eigenschap van logaritmen is namelijk dat je een vermenigvuldigg om kunt zetten naar een optellg met behulp van bijvoorbeeld logaritmen: log (a * b) = log (a) + log(b) Je kunt dus de logaritme van a opzoeken, en de logaritme van b, beide optellen en bij de komst het antwoord van de vermenigvuldigg terugzoeken. Hiervoor zijn eeuwenlang logaritmentafels (tabellen van getallen met hun logaritme) gerekend en gepubliceerd. Nepers, Bels en decibels 3/16 LM

4 Op dezelfde manier is log (a / b) = log (a) - log(b). Een delg wordt herleid tot een aftrekkg. Ze werden gebruikt door zeelieden bij de plaatsbepalg op zee (navigatie), door genieurs, etc. John Napier is degene die wordt beschouwd als de ontdekker/vder van logaritmen, hij publiceerde erover zijn werk Mifici Logarithmorum Canonis Descriptio Hij gebruikte oorspronkelijk als grondtal 1/e. De natuurlijke logaritme wordt naar hem ook wel de 'Neperse' logaritme genoemd, die met het grondtal tien (10) de 'Briggse'. Ook de rekenliaal is op het prcipe van logaritmen gebaseerd: de schalen zijn zo gedeeld dat de logaritmen van de weergegeven getallen leair verlopen: het lijnstuk tussen 1 en 2 is even lang als het lijnstuk tussen 2 en 4. Door het optellen van twee lijnstukken ter lengte van de logaritme van de getallen leest men bij de komst het resultaat van de vermenigvuldigg ervan af. Door de opkomst van de zakrekenmache zijn zowel logaritmentafels als rekenlialen onbruik geraakt. aga s van een oude logaritmentafelboek Nepers, Bels en decibels 4/16 LM

5 aga s van een oude logaritmentafelboek De voorloper van de rekenmache, de rekenliaal De rekenliaal werd tot de vdg van de zakrekenmache veel gebruikt door genieurs en wetenschappers. Men kan ermee vermenigvuldigen, optellen, aftrekken, delen, kwadrateren, kuberen en worteltrekken. Het strument lijkt veel op een liaal die is voorzien van een groot aantal schaalverdelgen en een beweegbaar middengedeelte. Het werkt volgens het prcipe dat alle wiskundige berekengen kunnen worden gevoerd op een aantal verschuifbare schalen. In het middengedeelte, dat de loper wordt genoemd, zijn fijne lijntjes gekrast waarmee de gebruiker snel en efficiënt verschillende logaritmische schalen op één lijn kan zetten. De logaritme komt goed van pas wanneer iets zo'n enorm bereik heeft dat het verschil tussen de allerlaagste en allerhoogste waarde ons ook niet zo veel meer zegt. Zo worden frequentieassen meestal een logaritmische schaal weergegeven. Bekende logaritmische schalen zijn: Logaritmische en liaire schaal decibel, de cent (een cent is gedefieerd als het honderdste deel van een halve toon de muziek) Nepers, Bels en decibels 5/16 LM

6 de ph (zuurtegraad). Schaal van Richter 5 Decibel en Neper De decibel dankt zijn naam aan Alexander Graham Bell bekend van telefonie. Daar er vaak moest gewerkt worden met opeenvolgende versterkgen en verzwakkgen was het gemakkelijker om deze op te tellen en van elkaar af te trekken dan te vermenigvuldigen. Vandaar dat men hier de hulp van logaritmen riep. Nepers, Bels en decibels 6/16 LM

7 Alexander Graham Bell De Bel is een grote eenheid. In de praktijk werken we met de decibel. De decibel (db) is gelijk aan 0.1 Bel. De Bel is de logaritme (grondtal 10) van de verhoudg tussen twee grootheden: Bel G log 1 en db wordt dit dus G G 0 1 db 10.log G0 waarbij G 0 een referentieniveau is. Willen we de vermogensversterkg van een versterker db drukken dan is het referentie niveau. de grootheid te vergelijken ten opzichte van. De versterkg db is dan: 10 log Naast de decibel wordt soms gebruik gemaakt van de Neper (Np) Bij de Neper gebruikt men de natuurlijke logaritme. Het grondtal van de natuurlijke logaritme is het getal e. Bij benaderg is e= 2, Np l n G G 1 0 In de db rekeng gebruiken we enkel de Briggse logaritme, grondtal 10. Voor omzetten van nepers (grondtal e) naar db zie punt 3. Nepers, Bels en decibels 7/16 LM

8 Twee grootheden verschillen 1 Np als de ene e 2 keer (= ) zo groot is als de andere. Een verhoudg van 100x komt overeen met 4,6Np en een verhoudg van 1000 is dan 6,9 Np Twee grootheden verschillen 10 db als de ene 10 keer zo groot is als de andere; ze verschillen 20 db als de ene 100 keer zo groot is als de andere en 30 db als de verhoudg 1000x is. Het handige van db en Np is dat versterkgen en verzwakkgen herleid worden tot optellgen en aftrekkgen. Immers de wiskunde weten we dat: log(a.b) = log(a)+ log(b) en dat : log (a/b) = log(a) log(b) Voorbeeld: log ( ) = log(100) + log(1000) log ( )=5 log(100)=2 log(1000)=3 log(100)+log(1000)=5 raktisch voorbeeld: Een transmissielijn heeft opeenvolgende versterkgen en verzwakkgen (de verzwakkgen worden veroorzaakt door de kabel lengtes): +10dB, -12dB, +18 db en 3dB ondergaat een totale versterkg van: +10dB -12dB +18dB -3dB = +3dB Een transmissielijn met opeenvolgende versterkgen en verzwakkgen. De verzwakkg wordt veroorzaakt door de lengte van de kabel De totale versterkg is: 10dB +( -12dB) +18 db + ( 3dB) = +3dB Dit komt overeen met een versterkg van 2 keer. Immers: 3db 10.log 0,3 log 0, Nepers, Bels en decibels 8/16 LM

9 6 Soorten Decibels Er bestaan verschillende typen decibels, afhankelijk van het gekozen referentieniveau. De meest voorkomende zijn: dbmv. Decibel met als referentieniveau 1 millivolt over 75 ohm. Dit referentieniveau komt overeen met een vermogen van nanowatt ( = U 2 /R). dbv. Decibel ten opzichte van 1 volt dbu. Decibel voor spanngsmetgen. Referentieniveau is millivolt over 600 ohm, wat overeenstemt met een vermogen van 1 milliwatt. Zodoende komt een spanng van V volt overeen met een vermogen van 20.log(V/ ) dbu. dba. Decibel adjusted. Dit is het gewogen absolute ruisvermogen. Het referentieniveau 0 dba is gelijk aan 3.16 picowatt. 'Gewogen' betekent gefilterd met een speciaal filter. Synoniem: dbrn adjusted. dbm. Decibel met als referentieniveau 1 milliwatt. dbw. Decibel ten opzichte van 1 watt. dbspl. Logaritmische eenheid voor de geluidstensiteit, berekend de geluidsdruk (sound pressure level). Referentieniveau: 20 micropascal. Deze geluidsdruk is ooit eens bepaald als de druk waarbij een groep studenten net iets begt te horen bij een frequentie van 1 khz. De pijngrens ligt bij 120 dbspl. Andere gebruikte waarden: dbk. Decibel met als referentieniveau 1 kilowatt. dba0 (a nul). Ruisvermogen, gedrukt dba. dbc. Decibel ten opzichte van het vermogen van de draaggolf (carrier). dbc betekent ook wel: decibel gewogen met een C-filter. dbfs. Decibel full scale. Het referentieniveau is de volle schaalslag van het meetstrument kwestie. dbi. Antenneversterkg db ten opzichte van een isotrope straler de vrije ruimte met een versterkg van 0 db. dbm0 (m nul). Vermogen dbm ten opzichte van een 'zero transmission level pot' (0TL), een waarde waarbij de signaalsterkte nul geacht wordt te zijn. dbr. Nepers, Bels en decibels 9/16 LM

10 Relatieve vermogensverhoudg gedrukt db. Er moet worden opgegeven wat het referentieniveau is. dbrn. Decibel ten opzichte van referentieruis. Het gewogen (met weegfilter) ruisvermogen db wordt ten opzichte van 1 picowatt genomen. Dus 0 dbrn = -90 dbm. De weegmethode moet worden aangegeven, bijvoorbeeld: DBrnC (C-message) dbrnc0 (C-message t.o.v. 0TL) dbrn (f 1 -f 2 ) (vlakke ruisvermogen dbrn tussen de frequenties f1 en f2) dbrn(144-le) dbx. Decibel boven een referentie-koppelwaarde. Wordt doorgaans gebruikt voor het opgeven van de hoeveelheid overspraak telefoonlijnen. Meer fo: Nepers, Bels en decibels 10/16 LM

11 7 Samenvattg formules 1Bel 10 decibel 1 1decibel Bel 10 Relatie tussen db en Np: Np 20/ln(10) db db Dedecibel en Np duiden steeds een verhoudg aan! G 1 G1 Np l n db 10log G0 G0 decibel grondtal 10, Nepergrondtal e 2,178 Voor vermogen : A (absoluut) A db 10 log Voor spanng en stroom A A A I U U I (absoluut) I I A I db 20 log I U (absoluut) U db 20 log Waarom 10.log voor vermogen en 20.log voor spanng en stroom? Dat er 10 log gebruikt wordt voor het vermogen komt omdat het resultaat gedrukt wordt decibel. Een decibel is 1/10 van een Bel. Bij spanng en vermogen geldt onderstaande redenerg. In de telefonie is Z meestal = Z = 600 We weten dat: Nepers, Bels en decibels 11/16 LM

12 U R 2 als db wordt dit : Z Z A Z U 10log U danis : 2 A 2 U Z U Z U 20log U 2 2 U U want : log( x 2 ) 2log( x) Voor de stroom kan een analoge werkwijze gevolgd worden. Ga dit na! Soms zijn de eigenschappen van een apparaat opgegeven een bepaald decibel-type, terwijl men liever een andere eenheid zag. Voorbeeld: gangsgevoeligheid van een versterker is opgegeven dbm, maar hoe veel volt is dat? 8 Voorbeeldoefengen 1. Een versterker heeft bij een gansvermogen van 1mw een gangsvermogen van 80W. Bereken de versterkg absouluut en db. A p absoluut x Ap db 10log ref 10log dB 2. Op een LF generator staat een knop om de ganspanng met 20dB te verzwakken. Hoeveel keer wordt de ganspanng vermderd als de knop geduwd is? 20dB U 1 U 1 U1 1 U1 log 1 log 10 0,1 20 U2 U2 U2 U2 De spanng wordt dus 10 x kleer. 3. De gevoeligheid van een versterker is -10 dbm, de gangsimpedantie is 50 Ω. Bereken de gangsspanng. Volgens de defitie van de dbm is het referentieniveau 1mW Nepers, Bels en decibels 12/16 LM

13 Ap 10log 10 1 U R 2 ref ref 0,1 U 10 10log ref R U ref 0,1. 1 log ref ref 0,1*1mW 0,1mW W * V log 1 ( 1) ref 9 Voorbeelden van de sterkte van geluiden De hier gepresenteerde waarden zijn ontleend aan vele bronnen, zodat er soms grote variaties mogelijk zijn. db(a) Belevg Voorbeelden 0 Hoordrempel 10 Net hoorbaar Normale ademhalg, vallend blad 20 Radiostudio, boomblaadjes de wd, fluisteren op 1.5 m 30 Erg stil Bibliotheek (30-40 db), zacht gefluister op 5 m, opnamestudio 40 Huiskamer, slaapkamer, rustig kantoor, rustige woonbuurt, vogels bij zonsopkomst, zacht geroezemoes een klas 50 Rustig Licht autoverkeer op 30 m, eigen kantoorkamer, regen, koelkast, het bos 55 Koffiezetapparaat, elektrische tandenborstel (50-60 db) 60 Indrgend Airconditiong (50-75 db), normale conversatie, wasmache (50-75 db), vaatwasser (55-70 db), naaimache, wasdroger, pianospel (60-70 db), F16A straaljager op 6000 m hoogte (59 db) 70 Storend bij telefoneren Verkeer op de snelweg, druk kantoor, elektrisch scheerapparaat (50-80 db), stofzuiger (60-85 db), geluid van hard staande TV, auto op 15 m, fortissimo zgen op 1 m afstand 75 Elektrische mixer, koffiemolen (70-80 db), druk restaurant (70-85 db), F16A straaljager op 3000 m hoogte (74 db) 80 Hderlijk Wekkeralarm op 0.7 m, haardroger (60-95 db), rumoerig kantoor, zwaar verkeer (80-85 db) op 15 m, toilet doorspoelen (75-85 db), deurbel, rkelende telefoon, flende ketel, gemotoriseerde maaimache (65-95 db), machaal handgereedschap, pneumatisch gereedschap op 15 m, kamermuziekorkestje (75-85 db), klassieke gitaar van dichtbij 85 Handzaag, mixer met ijs (83 db), foodprocessor (80-90 db), F16A straaljager op 1500 m hoogte, geluid van vliegtuig door de geluidsbarrière (80-89 db) 90 Zeer hderlijk, Zware vrachtwagen op 15 m, bulldozer op 15 m, druk stadsverkeer, mixer gehoorbeschadigg (80-90 db), tractor, vrachtwagen, schreeuwend praten, gejuich bij rustig na 8 u sportevenement, gillend kd, passerende motorfiets, klee luchtcompressor 95 Elektrische drilboor, op de snelweg rijden met open dak, viool ( db), flspel van dichtbij ( db), trombone van dichtbij ( db), F16A straaljager op 600 m hoogte 100 Zeer luid Zware vuilniswagen, naar vuurwerk kijken, metro ( db), mache fabriek, klas timmerschool, motorfiets ( db), sneeuwmobiel, danszaal, boom box, diesel vrachtwagen, ketelslager, grote luchtcompressor, pneumatische beitel, krachtig spend gaslek, Nepers, Bels en decibels 13/16 LM

14 versnellgsbak auto, de auto op drukke snelweg, F16A straaljager op 300 m hoogte 105 Sneeuwblazer, helikopter op 30 m ( db), krachtige maaimache, pauken, roffel op grote trom, F16A straaljager op 150 m hoogte (107 db) 110 Extreem luid Heimache, rockconcert ( db), schreeuwen iemands oor, gillend huilende baby, speelgoed piepbeestje dicht tegen het oor, motorzaag, bladblazer, disco, drukke videospelhal, symfonie-orkest gemiddeld niveau, onveilige walkman op zijn hardst (112 db), op een sneeuwmobiel rijden, zandstralen, hard spelende radio of hifi, F16A straaljager op 90 m hoogte 115 Krijsende metrowielen 120 Luidste menselijke stem, autoclaxon op 1 m, startend vliegtuig op 70 m, klkhamer, kettgzaag ( db), hameren op een spijker, pneumatische boor ( db), zware mache, sirene van ambulance, voetbal het stadion (117 db), klas met schreeuwende kderen 125 Hifi de auto (normale stallatie), piek van symfonie-orkest ( db) 130 Donderslag ( db), pneumatische hamer, zeer krachtige boormache, luchtalarm, slagwerksectie van orkest, stock-car race, grote ventilator van kuub/u 135 ijngrens volgens andere bron Sommige luide speelgoedpiepbeestjes 140 ijngrens Luchtalarmsirene van dichtbij, vliegtuigen op vliegdekschip, propellorvliegtuig van dichtbij, straalvliegtuig op 300 m ( db) 150 ermanente gehoorschade volgens andere bron Startend straalvliegtuig van dichtbij, artillerie op 150 m, voetzoeker, knallen van een ballon (157 db), piek van rockconcert of normaal niveau nabij de luidsprekers 160 Vuurwerk op 1.5 m, geweerschot (163 db), pistoolschot (166 db) 170 Schot van krachtig hagelgeweer 180 Onherstelbare Raketlanceerplatform gehoorschade 194 Saturnusraket (geluidsdruk is 1 atm) Maximale blootstellgsduur dagelijks Bron: de Amerikaanse Occupational Safety and Health Admistration regulation , geluidsblootstellg voor beroepsmensen. tot 80 db db 8 uur 92 db 6 uur 95 db 4 uur Onbeperkt 97 db 3 uur 100 db 2 uur 102 db 1.5 uur 105 db 1 uur 110 db 30 m 115 db 15 m 120 db 7.5 m 130 db 3.5 m boven 135 db 0 Nepers, Bels en decibels 14/16 LM

15 Bij dagelijkse blootstellg is het verstandig vanaf 85 db altijd geluidsbeschermers te dragen en vanaf 90 db goede oordoppen. Gehoorbeschadigg is meestal cumulatief, dus ieder beetje telt op bij een vorige beschadigg. 10 Oefengen 1. Een versterker heeft een spanngsversterkg van 200x. Hoe groot is de spanngsversterkg db 2. Een versterker heeft een stroomversterkg van 20 db. Hoe groot is de stroom aan de gang als aan de gang een stroom vloeit van 1mA? 3. In filters wordt de bandbreedte gedrukt als zijnde de frequenties waarbnen de versterkg niet meer dan 3dB toeneemt of met 3 db daalt. Hoeveel is dit % dien het gaat om: a. Vermogenversterkg b. Spanngsversterkg c. Stroomversterkg 4. Op een concert wordt een geluidsniveau van 110dBa gemeten. Hoeveel maal is dit ( absolute waarde) meer dan het geluid van een auto aan een snelheid van 80 km/u (70 dba) 5. Een FM antenne levert een signaal van 30dB µv het 100Mhz frequentiegebied. Dit signaal wordt via een coax kabel met een impedantie van 75Ω met een lengte van 10m toegevoerd aan een versterker met een versterkg van 20dB. Na de versterker komt terug een coax kabel met een lengte van 50m. Op het ede van deze sectie wordt het signaal toegevoerd aan een splitter (1 gang -2 gangen). De splitter heeft een verzwakkg van 4,4 db. De gangen van de splitter zijn nagenoeg direct verbonden met de antenne gang van 2 radio s. Hoeveel signaal blijft er over op de antennegang van de radio (, db en V). Alle gebruikte materiaal heeft een impedantie van 75 Ω. Hieronder de eigenschappen van het gebruikte materiaal. a) Kabel Attribute Type Cable Type Outer Sheath Material Cable OD Sheath Colour Reel Length Connector Cable Group Impedance Capacitance Attribute Value URM202 VC mm Grey 200m G 75Ω 56pF/m URM202 (Standard) Television Aerial Downleads to BS2316, sable as a general purpose TV aerial downlead Connector / Cable group G 7//0.25mm pla copper stranded conductor, cellular polythene sulated and pla copper braid covered by an outer VC sheath, available various Nepers, Bels en decibels 15/16 LM

16 colours. Technical specification Attenuation (per 10m) 10MHz 100MHz 1000MHz 0.4dB 1.1dB 4dB b) Versterker Compact-Verstärker; 1 Egang AM-FM/BI/BIII/UHF; Verst.: AM -1,5, VHF-UHF 20 db; Rauschm.: 7 db; Fernspeisung über Ausg. mögl.: 15 V/100 ma Max. Ausgangspegel: 108 dbµv (DIN 66 db KMA) C) Splitter Hirschmann multitap, antennesplitter met f-connectors. 1 gang - 2 gangen. 2-Voudig verdeelelement met f aanslg. Dempg: 3.8 db. Retourgeschikt. Type: 1x - 2x out. Frequencyrange: mhz. Loss: db Nepers, Bels en decibels 16/16 LM

Officieel orgaan van de vzw Vlaamse RadioAmateurs V.R.A. vzw

Officieel orgaan van de vzw Vlaamse RadioAmateurs V.R.A. vzw Officieel orgaan van de vzw Vlaamse RadioAmateurs V.R.A. vzw Bewerking, redactie en layout: Gust Mariëns, ON7GZ Vlaamse RadioAmateurs, V.R.A.,vzw, 0-0 Decibel en toepassingen -/86- V.R.A. - Vlaamse RadioAmateurs

Nadere informatie

1) We weten de 100 niet, als we op die plaats een x zetten volgt: 10 2 = x de uitkomst x = 100 heet de tweede macht van 10.

1) We weten de 100 niet, als we op die plaats een x zetten volgt: 10 2 = x de uitkomst x = 100 heet de tweede macht van 10. 4. Geluid Wat is een logaritme? De gelijkheid 10 2 = 100 bevat drie getallen: 10, 2 en 100. Als we van die drie getallen er één niet weten moeten we hem kunnen berekenen. We kunnen dus drie gevallen onderscheiden:

Nadere informatie

Geluidswering met glas

Geluidswering met glas Geluidswering met glas Technisch bulletin Inleiding We hebben allemaal wel eens last van lawaai; U ligt in bed, u leest een goed boek of u wilt zich concentreren op uw werk en dan wordt de rust verstoord

Nadere informatie

Uitwijking-tijddiagram

Uitwijking-tijddiagram Trillingen en geluid 1 Amplitude, trillingstijd en frequentie 2 Vrije en gedwongen trillingen; resonantie 3 Geluid van bron naar ontvanger 4 Toonhoogte en frequentie 5 Luidheid en geluidsniveau 6 Geluidssnelheid

Nadere informatie

Bijlage bij de syllabus wiskunde A vwo 2018

Bijlage bij de syllabus wiskunde A vwo 2018 BIJLAGE BIJ DE SYLLABUS WISKUNDE A VWO 208 Hoofdstuk 3 voorbeeld(examen)opgaven Bijlage bij de syllabus wiskunde A vwo 208 Hoofdstuk 3 voorbeeld(examen)opgaven Versie april 204 pagina van 42 BIJLAGE BIJ

Nadere informatie

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Eenfasige wisselspanning

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Eenfasige wisselspanning 1 Cursus/Handleiding/Naslagwerk Eenfasige wisselspanning NHODSTAFEL nhoudstafel nleiding 4 Doelstellingen 5 1 Soorten elektrische stroom 6 1.1 Gelijkstroom 6 1. Wisselstroom 8 1.3 Stroom- en spanningsverloop

Nadere informatie

2 Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen

2 Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen Rekenen en wiskunde uitgelegd Kennisbasis voor leerkrachten basisonderwijs Uitwerkingen van de opgaven bij de basisvaardigheden 2 Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen Peter Ale Martine van

Nadere informatie

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp Elektronica 1 Spanningsbronnen 2 Weerstanden en diodes in de elektronica 3 Spanningsdeler, potentiaal, opamp 4 Stroomsterkte en lading; condensator 5 Het op- en ontladen van een condensator 6 De 555 timer

Nadere informatie

Het Land van Oct. Marte Koning Frans Ballering. Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs

Het Land van Oct. Marte Koning Frans Ballering. Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs Het Land van Oct Marte Koning Frans Ballering Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs Hoofdstuk 1 Inleiding Hoi, ik ben de Vertellende Teller, en die naam heb ik gekregen na mijn meest bekende reis, de reis

Nadere informatie

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D Wiskunde in wetenschap vwo D Golven en tsunami s Wiskundig modelleren: Golven en tsunami s 1. Golven en tsunami s 2. Golfsnelheid 2.1.De snelheid van watergolven 2.2.Korte golven 2.3.ange golven 3. Verandering

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1 vwo 2004-I

Eindexamen wiskunde A1 vwo 2004-I Bevolkingsgroei Begin jaren negentig verscheen in NRC Handelsblad een artikel over de bevolkingsgroei en de gevolgen van deze groei. Bij dit artikel werden onder andere de onderstaande figuren 1A, 1B,

Nadere informatie

Hoofdstuk 9: Transistorschakelingen

Hoofdstuk 9: Transistorschakelingen Elektronica: Tweede kandidatuur industrieel ingenieur 1 Hoofdstuk 9: Transistorschakelingen 1: Inleiding Na in het voorgaande hoofdstuk het gedrag van de transistor zelf beschreven te hebben, zullen we

Nadere informatie

SaLVO! 8 Formules en evenredigheden WISKUNDE KLAS 3 HAVO/VWO NAAM: KLAS: I (ma) I R=c. R ( ) boter (gra m) massa massa=2 volume.

SaLVO! 8 Formules en evenredigheden WISKUNDE KLAS 3 HAVO/VWO NAAM: KLAS: I (ma) I R=c. R ( ) boter (gra m) massa massa=2 volume. NAAM: KLAS: SaLVO! 8 Formules en evenredigheden I (ma) I R=c massa massa=2 volume massa=0,5 volume R ( ) boter (gra m) volume WISKUNDE KLAS 3 HAVO/VWO SaLVO! Dit lesmateriaal is een onderdeel van het samenwerkingsproject

Nadere informatie

Examen VWO-Compex. wiskunde A1,2

Examen VWO-Compex. wiskunde A1,2 wiskunde A1,2 Examen VWO-Compex Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 1 juni 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het examen bestaat uit 22 vragen.

Nadere informatie

RekenWijzer, uitwerkingen hoofdstuk 4 Meten en meetkunde

RekenWijzer, uitwerkingen hoofdstuk 4 Meten en meetkunde Uitwerkingen hoofdstuk 4 Meten en meetkunde 4.1 Kennismaken met meten Opdracht 4.1 a 12,41 km/u (snelheid). b 12 uur en 41 min op een wekker, of 12 min en 41 s op een stopwatch (tijd). c 12 euro en 41

Nadere informatie

5. Hoe groot is de barometrische luchtdruk ten opzichte waarvan drukschommelingen optreden?

5. Hoe groot is de barometrische luchtdruk ten opzichte waarvan drukschommelingen optreden? opgaven en uitkomsten hoofdstuk 10 Akoestiek 1. Waaruit bestaat geluid en hoe plant het zich voort? 2. Hoe noemen we de beweging van geluid? 3. Hoe valt een geluidgolf in lucht nader te omschrijven? 4.

Nadere informatie

Financiële wiskunde. Sander Dommers Relinde Jurrius Leslie Molag

Financiële wiskunde. Sander Dommers Relinde Jurrius Leslie Molag Financiële wiskunde Sander Dommers Relinde Jurrius Leslie Molag Vierkant voor Wiskunde Zomerkamp C 2010 Voorwoord Tot een paar jaar geleden was het werken in de financiële wereld een zeer goedbetaalde

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A (pilot) tijdvak 1 woensdag 14 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A (pilot) tijdvak 1 woensdag 14 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2014 tijdvak 1 woensdag 14 mei 13.30-16.30 uur wiskunde A (pilot) Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 22 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen.

Nadere informatie

NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN

NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN Auteurs Fons Alkemade Rick Cremers Peter van Hoeflaken Bart-Jan van Lierop Emile Verstraelen Eindredactie Hans Stevens Eerste editie Malmberg s-hertogenbosch www.nova-malmberg.nl

Nadere informatie

Telecommunicatie. De mobiele telefoon INHOUDSOPGAVE. 1 Telecommunicatie...78. 2 De mobiele telefoon...97

Telecommunicatie. De mobiele telefoon INHOUDSOPGAVE. 1 Telecommunicatie...78. 2 De mobiele telefoon...97 Telecommunicatie De mobiele telefoon INHOUDSOPGAVE 1 Telecommunicatie...78 1.1 Een stukje geschiedenis... 79 1.2 Radiogolven... 81 1.3 Overbrengen van informatie... 85 1.4 Digitalisering... 88 Opgaven...

Nadere informatie

Waarom toch zo luid?

Waarom toch zo luid? K.U. Leuven Master in de Culturele Studies Academiejaar 2009 2010 Waarom toch zo luid? Jan Decock Promotor: Jan Baetens 1 Inhoudsopgave LIJST FIGUREN EN TABELLEN...3 ABSTRACT...4 INTRO EN MOTIVATIE...5

Nadere informatie

Algemene informatie zonnepanelen

Algemene informatie zonnepanelen Algemene informatie zonnepanelen 20 augustus 2012 www.bureauheijmerink.nl tel. 0343-514002 1 Inhoudsopgave Algemene informatie over zonnepanelen... 3 Algemene werking... 3 Grootte en vermogen... 3 Levensduur,

Nadere informatie

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS. Kansrekening voor de tweede graad. Werktekst voor de leerling. Prof. dr. Herman Callaert

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS. Kansrekening voor de tweede graad. Werktekst voor de leerling. Prof. dr. Herman Callaert VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Werktekst voor de leerling Prof. dr. Herman Callaert Hans Bekaert Cecile Goethals Lies Provoost Marc Vancaudenberg 1. Kans als relatieve frequentie...1 1.1. Van realiteit naar

Nadere informatie

22 November 2008 PROFIELWERKSTUK DIGITALE VERSTERKER

22 November 2008 PROFIELWERKSTUK DIGITALE VERSTERKER 22 November PROFIELWERKSTUK DIGITALE VERSTERKER Peter Oostewechel & Sander Brinkhof V6a Hoofdstuk: Voorwoord Voorwoord Voor u ligt het profielwerkstuk van Peter Oostewechel en Sander Brinkhof. Wij hebben

Nadere informatie

Docentenhandleiding lessenserie Spelen met snelheid

Docentenhandleiding lessenserie Spelen met snelheid Docentenhandleiding lessenserie Spelen met snelheid Waarom deze lessenserie? In de natuurwetenschappen is het redeneren met variabelen een belangrijk onderdeel. Op die manier kun je verbanden ontdekken

Nadere informatie

Inhoud hoofdstuk 2. Programmeren met herhaling en keuze. Introductie. Leerkern. Leereenheid 2 Programmeren met herhaling en keuze

Inhoud hoofdstuk 2. Programmeren met herhaling en keuze. Introductie. Leerkern. Leereenheid 2 Programmeren met herhaling en keuze Inhoud hoofdstuk 2 Programmeren met herhaling en keuze Introductie Leerkern 1 Algoritmen 2 Variabelen en toekenning 2.1 Variabelen en waarden 2.2 Toekenningen en uitdrukkingen 2.3 Variabelen in JavaLogo

Nadere informatie

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten Geluidsnormen voor muziekactiviteiten Wegwijs in de regelgeving vanaf 1 januari 2013 1 inhoud 1. Enkele algemene principes 5 2. In een notendop: welke toelating of vergunning heb ik nodig als ik muziekactiviteiten

Nadere informatie

Voorwoord. Voorwoord. Veel doe-plezier voor u en uw leerlingen! Werkmap wetenschapstheater blz. 1

Voorwoord. Voorwoord. Veel doe-plezier voor u en uw leerlingen! Werkmap wetenschapstheater blz. 1 Voorwoord Voorwoord Theatro Bricolo is een wetenschapstheater, dat zich richt tot 8- tot 10-jarigen. Aan de hand van een verhaal uit de leefwereld van de kinderen brengen twee acteurs op een ludieke en

Nadere informatie

Module Rekenvaardigheid in havo als voorbereiding op pabo. AN nr. 3.4044.0006

Module Rekenvaardigheid in havo als voorbereiding op pabo. AN nr. 3.4044.0006 Module Rekenvaardigheid in havo als voorbereiding op pabo AN nr..4044.0006 Inleiding Beste leerling, Wanneer je naar de PABO gaat is het belangrijk dat je een goede beheersing hebt van de Nederlandse

Nadere informatie

Figuur Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document.-1 Werkingsprincipe van een ringleiding

Figuur Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document.-1 Werkingsprincipe van een ringleiding Ringleidingen De principewerking van de ringleiding is al heel oud. Zo oud dat je bijna je verbazing kunt uitspreken dat een systeem zo lang stand kan houden. Wellicht speelt hierbij een rol dat op bijna

Nadere informatie