De Sociale Aspecten van Telecommunicatie. Symposium Community Networking. Jacob van Kokswijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Sociale Aspecten van Telecommunicatie. Symposium Community Networking. Jacob van Kokswijk"

Transcriptie

1 De Sociale Aspecten van Telecommunicatie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden geciteerd, gekopieerd, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerde gegevensbestand en/of openbaar gemaakt - door middel van druk, fotokopie, website, , microfilm, elektronische kopie of op welke andere wijze dan ook - zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur, Postbus 3265, D HERZ0GENRATH (D). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken dient men zich tevoren tot de auteur te wenden. All rights reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a database or retrieval system, or published in any form or in any way, electronically, mechanically, by print, photo print, microfilm, or any other means without prior written permission from the author, J. van Kokswijk, P.O.box 3265, D HERZ0GENRATH (D), Symposium Community Networking Jacob van Kokswijk HAN Arnhem

2 ... De Sociale Aspecten van Telecommunicatie...Wie vormen de netwerkgeneratie, en wat maakt dat deze online verbonden generatie der Parallelo's een applicatie accepteert of links laat liggen. Het geheim van Hyves, Flickr en nog meer passeert de revue in een beschouwing van "web punt nul"... Symposium Community Networking Dit symposium gaat in op de sociale factoren die maken dat met name jongeren deze nieuwe applicaties omarmen.... Jacob van Kokswijk

3 A De Sociale Aspecten van Telecommunicatie Communicatie verbindt mensen maar telecommunicatie scheidt ze weer.

4 A De Sociale Aspecten van Telecommunicatie Telecommunicatie is het met hulp van electronische technologie verlengen van zintuigen naar locaties en mensen buiten normaal bereik. Omdat die verlenging niet transparant, niet afgeschermd, en niet vrij is, en de verplaatste informatie onmerkbaar is te manipuleren, zal telecommunicatie de communicatie eerder belemmeren dan verbeteren. Telecommunicatie is dus alles behalve sociaal.

5 Nog meer verwachtingsmanagement... Dit 'Community Networking' symposium gaat in op de sociale factoren die maken dat met name jongeren deze nieuwe applicaties omarmen.... 1) 2) 3) 4) 5) Wat voor 'community networking'? Wat verstaan we onder 'jongeren'? Wat is 'nieuw'? Hoe omarmen? Welke sociale factoren?

6 Wat voor 'community networking'? 1

7 Community Networking telecom inside

8 Welke jongeren? 2

9 Definitie van 'jongere' The United Nations (1985) youth : those persons between the ages of 15 and 24 years Ministerie van Financiën: Uitvoeringsregeling Invorderingswet voor jongeren tot 27 jaar. Ministerie van Justitie (Notitie Eenheid van begrip III, 1999):... een jongere in de leeftijd van 12 tot/met 24 jaar... Vlaamse land- en tuinbouwraad bij de melkquota regeling (2005)... een jongere die max. 40 jaar is en 7 jaar of minder bezig als landbouwer... Youth Marketing 2006:...de definitie is steeds anders. De ene keer gaat het over 6-29 of 12-29, de andere keer over 8-18 of 15-24, en bij de publieke omroep is een jongere iedereen onder 50 jaar... European Commission's White Paper A new impetus for European Youth (2001) by Vivian Reding: jaar >> opgerekt door het EuroParlement in 2006 tot 30 jaar.

10

11 Definitie van 'jongeren' Personen in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar jongeren worden steeds jonger oud

12 Wat is nieuw? 3

13 Wat is nieuw? Nieuwe applicaties zijn nieuw? Wat hebben de sociale netwerk applicaties nu, wat er in het verleden niet was? MSN? Hyves? Facebook? Web punt nul? Online? Realtime?

14 2000 jaar geleden was het nieuw Historie bewijst dat nieuwe communicatiesystemen het eerst worden opgezet en gebruikt door grote organisaties. Het Romeinse rijk overheerste dankzij communautaire netwerken. INET'96 - Seattle Community Network

15 150 jaar geleden was het 'nieuw' message routing, instant messaging, social networks with gossiping, dating and marriages, celebration, cryptography and text coding, abbreviated language slang, network security experts, fakers, hackers, wire fraud, abuse, mailing lists, spamming, e-commerce, gambling, stock exchange minute-by-minute reports (via ticker tape machines), network congestion, interconnection problems, regulation

16 Interweb 40 jaar geleden al bedacht Coax-to-the-Home, met Online bank statements, Online share prices, Online mortgage calculators, Online library, Online governmental services, Working from home, Cable-wireless connection, SIM ID's, enz. Toekomstvisie van het UK Post Office Research Station, Dollis Hill (1969) /v/qqtovmacdng

17 Wat is nieuw? nieuw bn, bw 1 nog niet lang bestaand; pas gemaakt, pas verschenen enz. (tegenst oud) 2 vers: ~e haring de eerste haring vh seizoen, ook (Hollandse) nieuwe 3 tot nog toe onbekend: een ~e mode

18 Hoe omarmen? 4

19 Hoe omarmen? Rogers Diffusion of Innovations ( ): variabelen die het tempo van invoering bepalen. Waargenomen acceptatie kenmerken van innovaties: - relatief voordeel, - compatibiliteit, - lage complexiteit, - kunnen uitproberen, - waarneembaarheid.

20 Omarmen... door jongeren: Betekenisvol Deelbare 'fun' Laagdrempelig Vrij verbindend Hun medium 'Just in time' Bruikbaar UTAUT (Unified Theory of Acceptance and The Use of Technology Model) - Venkatesh et al M (2003) Meaningful Has personal significance Pleasurable Experience worth sharing Convenient Easy to use, works like I think Usable Can be used without difficulty Reliable Is available and accurate Functional / Useful Works as programmed on requirements

21 ... dat met name jongeren deze nieuwe applicaties omarmen... Feiten over 'jongeren' tot 100 jaar: De websites van de zoekmachine Google en de sociale netwerksite Hyves hebben in Nederland het grootste bereik. Nederlandse internetgebruikers besteden gemiddeld 25 uur per maand online. De meeste tijd wordt besteed aan sociale netwerksites (voor privégebruik). TNO Marktrapportage Elektronische Communicatie - September 2009 En áls ze online zijn, dan zijn sociale netwerksites (voor privégebruik) de activiteit waar gebruikers het meeste (49%) van hun tijd aan besteden, gevolgd door vergelijkingssites en wiki s. Van de respondenten heeft 72% een profiel op een sociale netwerksite, en 56% heeft een profiel op de meest populaire sociale netwerksite van Nederland, Hyves. Aan Twitter, social bookmarking en virtuele werelden wordt de minste tijd besteed. Ruigrok Internet Panel - April 2009

22

23 ... jongeren omarmen deze applicaties... IVO Rapport 2009: De wijze waarop jongeren met elkaar communiceren en hoe vriendschapsnetwerken tot stand komen, is de afgelopen decennia drastisch veranderd. Sociale contacten via internet zijn echter wel van een andere aard dan ouderwetse face to face contacten. Voor mensen met minder goede sociale vaardigheden is het leggen van sociale contacten door het anonieme en laagdrempelige karakter van internet makkelijker. Maar het lokt ook asociaal gedrag (zoals pesten) uit.

24 ... omarmen... Voorbeeld sociale applicatie: Interactive Friends Graph Map Met zoveel 'vrienden' in beeld wordt het leven heel wat inzichtelijker

25 ... omarmen... IVO Factsheet Monitor Internet & Jongeren November 2008: 40% (in 2004) 70% (in 2008) van de 'jongeren' gebruikt minimaal 1x per week Hyves of Facebook, of fora zoals Sugababes en Superdudes

26 ... jongeren omarmen deze applicaties... Bijna de helft van de jongeren met telefoon gebruikt Internet op die telefoon. Dit is 'n toename van 29 procent ten opzichte van vorig jaar. Van de jarigen is dat 37 procent (CBS )

27 ... jongeren omarmen deze applicaties IVO Rapport 2009: De komst van het internet speelt een sterke rol in de wijze waarop jongeren met elkaar communiceren, zich informeren en zich amuseren. Over de psychische en sociale gevolgen hiervan zowel positief als negatief en zowel op de korte als op de langere termijn is nog te weinig bekend.

28 ... jongeren omarmen deze applicaties? het Web punt Nul De term web 2.0 verwijst verwijst naar internet applicaties (zoals wiki s, blogs, social bookmarking e.d.) die het internet als innovatief platform gebruiken voor datamanagement en daarvoor gebruik maken van de collectieve intelligentie van gebruikers (O Reilly, 2004). Andere aanduidingen voor deze ontwikkeling zijn het participatieve web (OECD), het sociale web en social computing (Forrester).

29

30 ... jongeren omarmen deze applicaties?

31

32 ... jongeren omarmen deze applicaties? 95% of the traffic to the Hyves.nl domain comes from within the Netherlands

33 ... jongeren omarmen deze applicaties?

34 Blogging read or write life

35 ... jongeren omarmen deze applicaties? 5% van de NL jongeren heeft een eigen weblog 'Jongeren 2009' - Qrius MIT Alumni 2004

36 ... jongeren omarmen deze applicaties? De indruk wordt gewekt dat alles wat Amerikaans is, en Engelstalig, ook wereldwijd gebruikt wordt. Maar er zijn nog al wat significante verschillen, meestal taal en land of cultuur gebonden, en ze zijn zeker niet met elkaar verbonden. De participatie van jongeren daarin is relatief laag.

37 (source: Le Monde)

38 Wiki many authors, one site

39 ... jongeren omarmen deze applicaties? Ouderen en jongeren hebben evenveel moeite met het vinden van de juiste informatie. Ouderen hebben minder knoppenkennis, maar jongeren hebben moeite met zoeken en interpreteren.'' Dr. Willem Pieterson, U-Twente, maart 2009

40 ... wie omarmen deze applicaties? Community Networks moeten voldoen aan: (Schuler, Seattle Community Network) Samenhang, veilig, gezond en zorgzaam Biedt volledige, tijdige en betrouwbare informatie Toegang tot onderwijs en training Sterke democratie Effectief systeem Web punt Nul = 0,0

41 Sociale factoren 5

42 Sociale factoren... wat zijn de sociale factoren die maken dat met name jongeren deze nieuwe applicaties omarmen... De sociale factor is NIET dat er web punt nul is. En ook niet dat er nieuwe applicaties zijn. En zeker niet al die mooie buzzwords die de aanbiedersmarkt dagelijks weet te verzinnen.

43 Toys for Boys

44 Wat zijn dan de 'drivers' voor jongeren?

45 Nieuwsgierigheid Gedrevenheid Anders zijn Aandacht Spelen P2P

46 De kennisdelen en waarmerken visie van Jaap van Till: Peer to Peer De maatschappelijke relevantie van deze op p2p netwerkgebruik gebaseerde onderstroom uit zich in grotere sociale cohesie én diversiteit én een open karakter. Dat wil zeggen: de maatschappelijke beweging is niet sektarisch. Voorbeelden waarbij de p2p sociale dynamiek van kennisdelen en waarmerken een zichtbare rol heeft gespeeld of nog speelt zijn: de Solidarnosc beweging, de val van de Soviet-Unie, het dierenbevrijdingsfront, de machtswisseling in de Ukraïne, SETI, de Wikipedia beweging, het rouwbetoon bij de begrafenis van Pim en van prinses Diana, vraagbundelingsprojecten, de IETF werkgroepen, de anti-syrië betogingen in Libanon, Al Quaida, de vermistenlijsten van het WTC na 9/11, de Zapatisten, de Fortuinisten beweging, Falun Gong en het Geospatial Web. Dit alles spontaan en bottom-up.. (uit: column Jaap van Till: Peer-to-peer upstreamers, 2005)

47 Samenvatting Ʃ

48 Samenvatting...Wie vormen de netwerkgeneratie, en wat maakt dat deze online verbonden generatie der Parallelo's een applicatie accepteert of links laat liggen. Het geheim van Hyves, Flickr en nog meer passeert de revue in een beschouwing van "web punt nul"... Voor jongeren (15-24 jaar) is de technologie niet belangrijk. Het is er. En als de applicatie via hun medium 'just in time' wordt aangeboden, als het bruikbaar, betekenisvol en laagdrempelig is, en als je vrij met elkaar contact kunt leggen en de 'fun' kan delen, zullen ze 't als vanzelf accepteren.

49 jongeren omarmen mobiel, IM, P2P en games want 't is nú, OK, handig, simpel, snel, samen en de rest is voor de rest van de wereld

50

SOCIAL MEDIA IN DE DETAILHANDEL EEN ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA SITES DOOR (WEB)WINKELS EN CONSUMENTEN IN NEDERLAND

SOCIAL MEDIA IN DE DETAILHANDEL EEN ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA SITES DOOR (WEB)WINKELS EN CONSUMENTEN IN NEDERLAND SOCIAL MEDIA IN DE DETAILHANDEL EEN ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA SITES DOOR (WEB)WINKELS EN CONSUMENTEN IN NEDERLAND JESSE WELTEVREDEN, ESTHER DE BERG, HAN BOELS, ROB DE BOER, THOMAS ADELAAR,

Nadere informatie

Tweede druk. Noordhoff Uitgevers Groningen Houten

Tweede druk. Noordhoff Uitgevers Groningen Houten Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen Houten Omslag: G2K, Groningen/Amsterdam Ontwerp en opmaak binnenwerk: Ebel Kuipers, Sappemeer Foto s binnenwerk: Corbis, Dreamstime en Hollandse Hoogte Eventuele

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Mediawijsheid

Nadere informatie

Leren van jongeren. Een literatuuronderzoek naar nieuwe geletterdheid. Surf Onderwijsreeks november 2005 Prof. dr. Wim Veen en Frans Jacobs M.A.

Leren van jongeren. Een literatuuronderzoek naar nieuwe geletterdheid. Surf Onderwijsreeks november 2005 Prof. dr. Wim Veen en Frans Jacobs M.A. Leren van jongeren Een literatuuronderzoek naar nieuwe geletterdheid Surf Onderwijsreeks november 2005 Prof. dr. Wim Veen en Frans Jacobs M.A. Colofon Leren van jongeren Een literatuuronderzoek naar nieuwe

Nadere informatie

Wat nou Social Media? Een gids door de wereld van social media en de mogelijkheden ervan voor uw bedrijf of organisatie. M.M.

Wat nou Social Media? Een gids door de wereld van social media en de mogelijkheden ervan voor uw bedrijf of organisatie. M.M. Wat nou Social Media? Een gids door de wereld van social media en de mogelijkheden ervan voor uw bedrijf of organisatie M.M. van Gaans, MSc Juni 2011 Inhoud Inleiding... 3 1: Het veranderende medialandschap...4

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA EN CRISISCOMMUNICATIE

SOCIAL MEDIA EN CRISISCOMMUNICATIE SOCIAL MEDIA EN CRISISCOMMUNICATIE Literatuuronderzoek November 2010, Nationaal CrisisCentrum INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 Aanleiding 2 Doel van onderzoek 2 Onderzoeksvragen 2 Methode 2 2. Social media

Nadere informatie

Verhalen over Technologie

Verhalen over Technologie Verhalen over Technologie Ouderen en de veranderingen van ICT! "Van!snoertelefoon!naar!smartphone"! Een!onderzoek!naar!de!meningen,! ervaringen!en!waardering!van!ouderen! over!hun!ervaringen!met!ict!producten!!

Nadere informatie

magazine Nieuwe media Wat social media doen is relaties zichtbaar maken Privacy en de vijfde golf Gedragscode voor social media?

magazine Nieuwe media Wat social media doen is relaties zichtbaar maken Privacy en de vijfde golf Gedragscode voor social media? AUDIT magazine Magazine voor internal en operational auditors nummer 1 maart 2012 thema: Nieuwe media Wat social media doen is relaties zichtbaar maken Privacy en de vijfde golf Gedragscode voor social

Nadere informatie

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ROUNDTABLES.NL ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN Dit is een uitgave van Roundtables.nl Copyright 2011 E. Baidjnath Misier en G.W. Koren

Nadere informatie

Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen

Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen Auteur Faculteit Opleiding Eerste begeleider Tweede begeleider Mirza

Nadere informatie

Programma Impact ICT

Programma Impact ICT - Centraal Bureau voor de Statistiek Programma Impact ICT Onderzoeksrapport nr. 4 Medegefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Prima Sociale media en bedrijven: een kader en cijfers Nico

Nadere informatie

Voorgeprogrammeerd. Voorgeprogrammeerd.indd 1 28-2-2012 14:19:13

Voorgeprogrammeerd. Voorgeprogrammeerd.indd 1 28-2-2012 14:19:13 Voorgeprogrammeerd Voorgeprogrammeerd.indd 1 28-2-2012 14:19:13 Voorgeprogrammeerd.indd 2 28-2-2012 14:19:13 Voorgeprogrammeerd Hoe internet ons leven leidt Redactie: Christian van t Hof Jelte Timmer Rinie

Nadere informatie

Masterproef Een exploratief onderzoek naar de voordelen van het gebruik van Enterprise Social Networking Software

Masterproef Een exploratief onderzoek naar de voordelen van het gebruik van Enterprise Social Networking Software 2012 2013 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica Masterproef Een exploratief onderzoek naar de voordelen

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Mediawijsheid

Nadere informatie

BRING YOUR OWN DEVICE

BRING YOUR OWN DEVICE Jan Stedehouder BRING YOUR OWN DEVICE Toepassing voor werkgevers en professionals Bring your own device Toepassing voor werkgevers en professionals Jan Stedehouder Meer informatie over deze en andere uitgaven

Nadere informatie

Sociale Media: Friendly Fire op het Internet?

Sociale Media: Friendly Fire op het Internet? Sociale Media: Friendly Fire op het Internet? Onderzoek naar de Afghanistan-gerelateerde informatie die militairen op sociale media hebben geplaatst en de waarde hiervan voor tegenstanders. Door: Tweede

Nadere informatie

Social media; gebruikt uw kind het veilig?

Social media; gebruikt uw kind het veilig? Social media; gebruikt uw kind het veilig? De mogelijkheden en risico s van social media voor uw kind. Niels Konings, Bram Baas & Renee Preijde Social media is tegenwoordig niet meer weg te denken, elke

Nadere informatie

Evolutie van het Web Bundel 2009

Evolutie van het Web Bundel 2009 Evolutie van het Web Bundel 2009 Nationaal Architectuur Forum Web 2.0 - Insight Divergence Convergence Folksonomies Social Networks Crowdsourcing Social Shopping Twitter/Miniblogs Social Marketing RSS

Nadere informatie

ocial media in de netwerkmaatschappij

ocial media in de netwerkmaatschappij S ocial media in de netwerkmaatschappij 1 Jan van Dijk Hoogleraar Communicatiewetenschappen aan de Universi teit Twente Expert en adviseur op het gebied van sociale gevolgen van ICT Auteur van De netwerkmaatschappij:

Nadere informatie

copyright 2010 Blinker BV

copyright 2010 Blinker BV copyright 2010 Blinker BV H1 Inleiding... 2 H2 Het belang van sociale media en e-mail... 3 2.1 Social media en e-mail grote potentie... 3 2.2 E-mail: het grootste online direct marketingkanaal... 4 2.3

Nadere informatie

Assistent communicatiemedewerker & Assistent medewerkermarketing Kerntaak 1

Assistent communicatiemedewerker & Assistent medewerkermarketing Kerntaak 1 Assistent communicatiemedewerker & Assistent medewerkermarketing Kerntaak 1 Assistent communicatiemedewerker & assistent marketingmedewerker Kerntaak 1 Student: Liza Ossewaarde Marketing en Communicatie

Nadere informatie

Onderzoek naar persoonlijk leiderschap

Onderzoek naar persoonlijk leiderschap Persoonlijk leiderschap: diepte interview Onderzoek naar persoonlijk leiderschap André de Waal Een onderzoek naar persoonlijk leiderschap (gedrag) bij Defensie heeft geleid tot een dissertation rapport

Nadere informatie

Draagvlak en Web 2.0 Nieuwe vormen van betrokkenheid via internet

Draagvlak en Web 2.0 Nieuwe vormen van betrokkenheid via internet Draagvlak en Web 2.0 Nieuwe vormen van betrokkenheid via internet Lecture Context MasterClass Draagvlakversterking 4 december 2008 Gedurende de tweede lecture van de Context MasterClass 2008-2009 is er

Nadere informatie

De rol van sociale media bij innovatie door zzp ers

De rol van sociale media bij innovatie door zzp ers De rol van sociale media bij innovatie door zzp ers C. Veldhuis-Van Essen B. van der Linden Zoetermeer, juli 2013 ISBN : 978-90-371-1075-3 Rapportnummer : A201334 Dit onderzoek is gefinancierd door het

Nadere informatie

ICT-trends en innovatie

ICT-trends en innovatie ICT-trends en innovatie Andries van Dijk ICT-trends en innovatie Andries van Dijk Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.:

Nadere informatie

Een kwestie van mentaliteit. Matthijs Rotte en Niniane Veldhoen

Een kwestie van mentaliteit. Matthijs Rotte en Niniane Veldhoen Een kwestie van mentaliteit Matthijs Rotte en Niniane Veldhoen 2 Een kwestie van mentaliteit In opdracht van: CELL (Crossmedia Experience Learning Laboratory) Auteurs: Matthijs rotte (1131518) Niniane

Nadere informatie

gratis pdf inter view met sann roem e koop het boek 19,95

gratis pdf inter view met sann roem e koop het boek 19,95 inter view met sann roem e en koop het boek 19,95 2 Handboek Communities De kracht van sociale netwerken s voorwoord Obstakels voor inzet van social media? Een angstige, gesloten cultuur. En de ict-afdeling.

Nadere informatie

MARKETING.COM 3.0. Wim van der Mark. e-commerce, social media. & mobiel internet. Derde druk

MARKETING.COM 3.0. Wim van der Mark. e-commerce, social media. & mobiel internet. Derde druk MARKETING.COM 3.0 e-commerce, social media & mobiel internet Wim van der Mark Derde druk Marketing.com Praktijkboek e-commerce, social media & mobiel internet Marketing.com 3.0 Praktijkboek e-commerce,

Nadere informatie

Voorwoord. Beste lezer,

Voorwoord. Beste lezer, Voorwoord Beste lezer, Hé Psssst, was mijn eerste gedachte bij het lezen van het project van de heer Verboord over word of mouth. Ik weet nog dat ik direct aan roddelen dacht. Nu, zes maanden later is

Nadere informatie

Het belang van DataPortability voor het sociale web. Rhys Davelaar Afstudeerjaar 2009 Stroming Content Communicatie Publicatie 18-05-2009

Het belang van DataPortability voor het sociale web. Rhys Davelaar Afstudeerjaar 2009 Stroming Content Communicatie Publicatie 18-05-2009 Het belang van DataPortability voor het sociale web scriptie over het belang van standaardisering van content op het sociale web welke invloed heeft het op gebruikers en bedrijven Rhys Davelaar Afstudeerjaar

Nadere informatie