Programmadirectie Opdrachtgeverschap Rijkskantoren (POR) & directie Facilitair Huisvesting en Inkoop Rijksdienst (FHIR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmadirectie Opdrachtgeverschap Rijkskantoren (POR) & directie Facilitair Huisvesting en Inkoop Rijksdienst (FHIR)"

Transcriptie

1 Programmadirectie Opdrachtgeverschap Rijkskantoren (POR) & directie Facilitair Huisvesting en Inkoop Rijksdienst (FHIR) DGOBR TBGI Contactpersoon Jan-Willem Brock T ICT in Rijkskantoren (def) Aanleiding Deze notitie bevat de richtinggevende uitspraken, uitgangspunten en voorgestelde voorzieningen op het gebied van ICT in Rijkskantoren. Door POR is in het Tactisch Vraag Overleg (TVO) van 12 januari gevraagd om vanuit het I-domein te komen met één antwoord op de uitgangspunten en voorzieningen t.a.v. ICT in Rijkskantoren. Aanvullend daarop is in het gezamenlijke MT IR-FHIR van 30 januari afgesproken de richtinggevende uitspraken op het gebied van ICT in Rijkskantoren op te nemen in de notitie over de Fysieke Werkplek Rijk. Totstandkoming Deze notie is in een drietal bijeenkomsten opgesteld met: Vertegenwoordigers van het TVO (BZ, I&M, BZK) Vertegenwoordigers van ICT-aanbieders en programma s (Logius, SSC- ICT en programma consolidatie datacenters) Vertegenwoordigers van ICT-beleid (DIR) en Facilitair beleid (FHIR) De Rijksgebouwendienst Telecom deskundigen van SBO/OT2010 Project FMIS/ FMHaaglanden In mei 2012 is deze notitie via een schriftelijke ronde afgestemd met de TVO-leden. Vervolg Deze notitie kan worden toegepast door POR ten behoeve van de vernieuwing van de Rijnstraat 8. De richtinggevende uitspraken worden ten behoeve van de kaderstelling doorgeleid naar FHIR, vanuit waar de afstemming plaatsvindt met de facilitaire dienstverleners (naast FM Haaglanden ook Belastingdienst, Rijkswaterstaat en DJI). Hierna wordt deze notitie onderdeel van de kaderstellende notitie fysieke werkplek Rijk. In overleg met FHIR zal de begroting en realisatie van de ontbrekende generieke voorzieningen geïnitieerd worden. Toepassing De richtinggevende uitspraken dienen als uitgangspunt gehanteerd te worden en met gezond verstand - afhankelijk van de context toegepast te worden door de opdrachtgever. Het zijn dus geen normen en er kan mits goed onderbouwd van worden afgeweken indien dat de kwaliteit, efficiëntie of werking ten goede komt. Deze notitie omvat niet de strategische partnerkeuze voor ICT-aanbieders in Rijkskantoren; dit is onderwerp van de in maart 2012 in de ICBR vastgestelde aanbodstructurering. Pagina 1 van 6

2 Toelichting Deze notitie dient als basis voor de ICT in Rijkskantoren en richt zich niet op de uitzonderingen en aanvullingen, maar houdt daar wel rekening mee. Meldkamers, datacenters, crisiscentra, reproductiecentra en andere specials zijn buiten scope gelaten. Specials zoals hoge beveiligingseisen of specifieke bewoners kunnen met aanvullende maatregelen gefaciliteerd worden. Bij het opstellen van de richtinggevende uitspraken is er van uitgegaan dat deze medio 2014 herijkt worden. De richtinggevende uitspraken voor ICT in Rijkskantoren zijn: 1. Er zijn twee vaste netwerkaansluitingen (outlets) per werkplek. Met werkplek wordt in deze ook een voor werkplek geschikt te maken (overleg)ruimte bedoeld. Ook gangen, plafonds, pantry s en restauratieve voorzieningen zijn voorzien van aansluitingen. 2. Uitgangspunt is een volledige draadloze dekking van het gebouw, met voldoende bandbreedte en capaciteit. De dekking is zowel volledig met UMTS en opvolgers (LTE) als met wifi en opvolgers. De voorziening voor dekking is operator onafhankelijk en aanpasbaar aan de functie van de ruimte / activiteit (dus grotere dichtheid bij vergaderzalen en bijvoorbeeld restaurant). Verschillende bewoners maken gebruik van hetzelfde fysieke netwerk. 3. Zodanige inrichting van de netwerkinfrastructuur dat de handmatige (lokale/fysieke) beheeractiviteiten in het gebouw (zoals patchen) geminimaliseerd is bij verhuizingen. 4. De gebouwgebonden ICT-voorzieningen zijn geschikt voor IPv6. Voor wat betreft de implementatie van IPv6 wordt de door de ICCIO van mei 2012 vastgestelde strategie gevolgd. 5. Het rijkskantoor huisvest geen reken- en opslagcapaciteit (datacenter), m.u.v. eventueel noodzakelijke locatiegebonden systemen (zoals bijvoorbeeld cachingservers t.b.v. performance en het gebouwbeheersysteem). 6. Alle gebouwgebonden ICT-voorzieningen (inclusief netwerken) op één locatie worden beheerd onder verantwoordelijkheid van één leverancier (eventueel met onderaannemers). 7. Het rijkskantoor huisvest geen lokale telefooncentrale, maar er wordt gebruik gemaakt van de centrale (rijksbrede) voorziening. Het gebruik van een lokale slave is voor performance en calamiteiten toegestaan. 8. (Mobiele) telecom die noodzakelijk is voor een goede werking van het gebouw en de gebouwvoorzieningen (klimaatsysteem, liften, etc) is de verantwoordelijkheid van de gebouwbeheerder en geen onderdeel van de centrale rijksbrede voorziening. De registratie van vaste telecom aansluitingen voor goede werking van het gebouw wordt gedeeld tussen de gebouwbeheerder en de ICT-beheerder. 9. Het gebouw is middels één redundante koppeling verbonden aan een rijksoverheidsnetwerk. Op dit moment zal dit in de Haagse regio met de Haagse Ring zijn en anders met het landelijke RijksWAN. 10. (Bijna) alle ruimtes zijn geschikt voor multimedia voorzieningen voor individuen en kleine groepen (dus IP-based). Multimedia voor grote groepen en high-end voorzieningen zijn in centrale daarvoor bestemde ruimtes in het gebouw geplaatst. 11. Er wordt gebruik gemaakt van de Rijksbrede faciliteiten voor toegang en de Rijkspas en aangesloten op het Programma Toegang. Lokaal wordt geen autorisatie, authenticatie en cardmanagement beheerd. Bezoekers kunnen wel lokaal ingevoerd worden. Pagina 2 van 6

3 12. Het gebouw is uitgerust met digital signage, narrowcasting en targetcasting, waarbij de informatieschermen individueel aan te sturen zijn. Het faciliteren van deze voorzieningen is de verantwoordelijkheid van de gebouwbeheerder. 13. Flexibele kantoorhuisvesting en toenemende personificatie moeten optimaal ondersteund worden (o.a. BYO, aanpasbaar meubilair, ) 14. De actieve en passieve netwerkvoorzieningen moeten 24x7 99,98% beschikbaar zijn (exclusief vooraf afgesproken onderhoudsmomenten en calamiteiten) 15. Individuele outlets en accesspoints mogen een lagere beschikbaarheid kennen (door de grote hoeveelheid is en nabij een werkend exemplaar) 16. Inhouse dekkingsinstallaties (voor UMTS, GSM, Wifi, HSDPA, LTE, etc) maken gebruik van het aanwezige IP-netwerk. 17. Voor radio- en televisiesignalen wordt gebruik gemaakt van het aanwezige IP-netwerk en worden geen (coax) kabels toegevoegd. 18. Er zijn geen persoonsgebonden afdruk- en scanvoorzieningen. Deze faciliteiten worden enkel centraal (per vlek/gang/verdieping) aangeboden en bevinden zich op maximaal 30 meter van de werkplekken (niet gescheiden door een trap of lift) en bedienen 60 medewerkers. 19. Centraal in het gebouw zijn (meerdere) geschikte ruimtes voor afdrukvoorzieningen. Deze ruimtes voor afdruk- en scanvoorzieningen zijn logisch gepositioneerd met andere faciliteiten (koffie, sanitair, etc). 20. De afdruk en scanvoorzieningen zijn ICT-faciliteiten. Er is één ICTaanbieder voor afdruk- en scanvoorzieningen per Rijkskantoor. Dit kan een andere zijn dan de beheerder van de ICT-werkplekken. 21. De ICT in Rijkskantoren houdt geen rekening met het faciliteren van reproductieorganisaties, bulkscanning, ICT-inspoelstraten, etc. Dit zijn regionale services die specifieke ICT-voorzieningen kennen. In hun vraag aan het TVO heeft POR een aantal uitgangspunten en ICTvoorzieningen gedefinieerd. In onderstaande opsommingen worden deze aangevuld en verbeterd. Hierbij zijn bovengenoemde richtinggevende uitspraken meegenomen. Uitgangspunten te gebruiken door POR 1. De ICT-infrastructuur in Rijkskantoren is flexibel, persoonsongebonden en departement-onafhankelijk. De ICT-werkplekken kunnen in eerste instantie nog organisatiespecifiek zijn. Naast flexibele en persoonsongebonden werkplekken zullen er altijd persoonsgebonden (maatwerk) werkplekken mogelijk en nodig zijn. De flexibele ICT-infrastructuur is hiervoor geschikt. 2. Hoewel documenten bijna volledig digitaal beschikbaar zijn zegt dit weinig over hoeveel er afgedrukt wordt en er papier is binnen een Rijkskantoor. Het gebouw zal net als de ICT-voorzieningen uit moeten gaan van dat er veel papier is. 3. Single Sign On is reeds in ontwikkeling en voor oplevering van de eerste Rijkskantoren gerealiseerd. Rijkspas plateau 3 (smartcard logon met de Rijkspas) is een werkplekgebonden ICT-voorziening en geen onderdeel van de gebouwgebonden ICT. 4. Voor de realisatie van gebouwgebonden presentatie en multimediavoorzieningen (o.a. Audio/Visuele apparatuur) mag de gebouwbeheerder uitgaan van marktconforme ICT-standaarden en koppelvlakken. 5. Multifunctioneel gebruik van ruimtes wordt ondersteund (zie o.a. bovenstaande richtinggevende uitspraken 1,2,10, 13 en 18) Pagina 3 van 6

4 6. De gebouwgebonden ICT-voorziening voldoet aan de geldende beveiligingseisen (BIR) en is geschikt voor dep-v. 7. De actieve en passieve netwerkvoorzieningen zijn 99,98% beschikbaar (exclusief vooraf aangekondigd onderhoud en calamiteiten). 8. Bij oplevering moet het gebouw minimaal beschikken over Cat6a of Cat7 bekabeling en zodanig afgemonteerd zijn dat Gbit uitwisseling mogelijk is. 9. De ICT-infrastructuur biedt toegang tot drie logisch gescheiden domeinen (publiek, ICT-werkplekdomein en gebouwbeheernetwerk) 10. de netwerkcapaciteit zal zeer sterk toenemen en draadloze capaciteit zelfs exponentieel. 11. Streamingvideo (zoals uitzendingen van Kamerdebatten) is een ICT- (werkplek-)aangelegenheid. 12. De ICT in rijkskantoren is geschikt voor het faciliteren van ruimtes voor videoconferencing/videovergaderen. De toepassing daarvan wordt bepaald door de bewoners. Voor de Rijkskantoren mag van de volgende ICT-voorzieningen uit worden gegaan: 1. Middels een koppeling aan de Haagse Ring (en de daarop geconfigureerde logisch gescheiden verbindingen) hebben Rijkskantoren in het Haagse toegang tot de centrale en departementale ICT-omgevingen. Nieuwe rijkskantoren in het land worden op verzoek gekoppeld aan het RijksWAN. 2. Vanuit ICT- en gebouwvoorzieningen is er voor gasten en medewerkers directe toegang tot bedraad internet op duidelijk herkenbare plaatsen (om desgewenst veilig naar hun eigen ICT-omgeving te gaan). Indien deze voorziening door een bewoner niet gewenst is (vanwege veiligheid of het niet toestaan aan medewerkers) zullen zij daar zelf afspraken over moeten maken of dit technisch voorkomen. 3. Voor inhouse dekkingsvoorzieningen (voor LTE, UMTS, GSM, Wifi, HSDPA, ) zijn bij het rijk ICT-aanbieders beschikbaar (danwel overeenkomsten gesloten) die gebruikt moeten worden. 4. Voor het online kunnen vinden van collega s (presence) mag worden uitgegaan van de op de ICT-werkomgeving aanwezige voorzieningen. De huidige voorzieningen (Rijksadresgids, Outlook, Instant Messaging, ) zullen - op basis van bijgestelde rijksbrede visie en architectuur worden uitgebreid. 5. Het vinden van vergaderlocaties wordt ondersteund vanuit het Facilitair management systeem (voorlopig alleen binnen het verzorgingsgebied van de facilitair dienstverlener). Onderzocht wordt of het wenselijk is om het vinden van een lege werkplek wat als tijdelijk probleem wordt beschouwd hieraan toe te voegen. 6. Voor de Haagse regio is er één facilitair management systeem (FMIS) beschikbaar 7. Smartboards (digitale schoolborden) zijn onderdeel van de gebouwvoorzieningen en worden middels het aanwezige IP-netwerk gekoppeld. Van de volgende voorzieningen hoeft, mag of kan niet worden uitgegaan: 8. Het systeem voor energiebesparing is onderdeel van het gebouwbeheersysteem en wordt niet gekoppeld aan de ICT-omgeving en zal de informatie uit eigen sensoren moeten halen. 9. Één rijksbreed Documentmanagement systeem (DMS) is geen randvoorwaarde en op korte termijn ook niet verwacht. 10. Één rijksbreed Workflowmanagement systeem (WMS) is geen randvoorwaarde en op korte termijn ook niet verwacht. Pagina 4 van 6

5 11. Voor management informatie (zoals bezetting) is ICT-omgeving wel een bron, maar er vindt geen geautomatiseerde verwerking plaats. 12. Het gebouwbeheersysteem en gebouw informatiesysteem (het Building Information System en Building Automation System) zijn niet gekoppeld aan de ICT-omgeving (maar maakt wel gebruik van het aanwezige IPnetwerk). Ad 8. & 11. Hoewel de ICT-voorzieningen informatie hebben over de aanwezigheid van medewerkers op de ICT-werkplek is het beschikbaarstellen hiervan voor energiebesparing in je gebouw een complexe aangelegenheid en duurder dan hiervoor sensoren te gebruiken in de ruimtes. Daarnaast zouden hiervoor standaarden moeten worden afgesproken tussen alle ICT-werkplek en gebouwbeheerders. Hiervoor zijn nog geen defacto (open) standaarden en dit nu beschikbaar stellen als generieke ICT-voorziening is derhalve niet mogelijk. Ad 9. & 10. In de vastgestelde visie op Document Management en worksflow wordt tot 2015 uitgegaan van drie standaarden voor de Rijksdienst. Over de situatie daarna is nog geen uitspraak gedaan. Daarbij kunnen medewerkers van departementen ook zonder één rijksbreed DMS of WMS informatie uitwisselen en documenten delen, namelijk via de Samenwerkruimtes en de voorziening. Ad 12. Dit houdt niet in dat (de website van) de gebouwsysteem niet te benaderen zijn via het netwerk, maar dat er geen intelligente koppeling zijn tussen de ICTsystemen en de gebouwsystemen. De kamertemperatuur kan bijvoorbeeld niet afhankelijk zijn van het aantal toetsaanslagen. Reden hiervoor is dat er nog geen defacto standaarden en dergelijke voorzieningen extra eisen stellen aan de ICTwerkplek. Gezien het aantal ICT- en gebouwbeheerders zal hierop nog een ontwikkeling plaats moeten vinden die nu niet voorzien en begroot is en niet past binnen de huidige prioriteiten van de ICT-werkplek. Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze uitspraken niet gaan over de datacenters, waar temperatuurbeheersing zeer belangrijk is en koppelingen wel gewenst zijn. Pagina 5 van 6

6 Bijlage Betrokkenen / experts Naam Organisatie Niek Verzijl BZK/Rijksgebouwendienst Guus Bisschop BZK/Rijksgebouwendienst Rob Pols BZK/POR Frits van Erpers Roijaards BZK/FHIR Lex van der Loo BZK/DIR Frans Cortenbach IenM Jan Jennissen BZK/FMHaaglanden Hans Schulz EL&I Ruud Koerts BZK Alex de Jonge BZ Paul Leunissen IenM Rinus Belderok V&J Gert van der Linden V&J Paul Zeitzen Financiën Thijs Pfeifer BZK/SSC-ICT Eric Boogert BZK/FMHaaglanden Tom van der Kruys BZK/SBO-ICM Hans Weijers BZK/PCDC Raoul Zonnenberg BZK/FMHaaglanden Via het TVO Rein Jonkman VWS Ronald Smit V&J Tim Roubos V&J Pagina 6 van 6

Shared Service Center ICT Haaglanden. en de digitale snelweg van de Rijksoverheid. Astrid Zwiers Vestigingsmanager Directieteam SSC-ICT Haaglanden

Shared Service Center ICT Haaglanden. en de digitale snelweg van de Rijksoverheid. Astrid Zwiers Vestigingsmanager Directieteam SSC-ICT Haaglanden Shared Service Center ICT Haaglanden en de digitale snelweg van de Rijksoverheid Astrid Zwiers Vestigingsmanager Directieteam SSC-ICT Haaglanden Jaarcongres Strategic Sourcing 16 juni 2015 Even voorstellen:

Nadere informatie

IB-Governance bij de Rijksdienst. Complex en goed geregeld

IB-Governance bij de Rijksdienst. Complex en goed geregeld IB-Governance bij de Rijksdienst Complex en goed geregeld Even voorstellen Carl Adamse Even voorstellen Frank Heijligers Bestaat de Rijksdienst Ministeriële verantwoordelijkheid Grondwet art. 44 lid 1

Nadere informatie

De Compacte Rijksdienst

De Compacte Rijksdienst De Compacte Rijksdienst Veranderingen in het ITlandschap; wat betekent dat voor de markt? Leveranciersdag 1 november 2011 Jan Flippo DG Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk Directie Informatievoorziening

Nadere informatie

Toetsingskader DWR. Versie 1.01. Datum 11 juni 2012 Status versie ter vaststelling ICCIO

Toetsingskader DWR. Versie 1.01. Datum 11 juni 2012 Status versie ter vaststelling ICCIO Toetsingskader DWR Versie 1.01 Datum 11 juni 2012 Status versie ter vaststelling ICCIO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Versiebeheer... 4 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Doel...5 1.3 Scope...6

Nadere informatie

Rijksoverheidsnetwerk 2.0 Een netwerk van netwerken (RON2.0)

Rijksoverheidsnetwerk 2.0 Een netwerk van netwerken (RON2.0) Rijksoverheidsnetwerk 2.0 Een netwerk van netwerken (RON2.0) Stand van zaken rijksconnectiviteit met specifiek aandacht voor IPV 6 Door Alexander Hielkema (Logius) en Leon-Paul de Rouw (DGOBR/DIR) 27 juni

Nadere informatie

Samenhang plannen/documenten "Mobiel werken"

Samenhang plannen/documenten Mobiel werken ICCIO DGOBR DIR Contactpersoon Helga Lobenstein / Jan Ploeg T 06-14150080 Samenhang plannen/documenten "Mobiel werken" 1. Inleiding De discussie rondom samenhang is gestart bij o.a. het inbrengen bij de

Nadere informatie

Toetsingskader DWR. Versie 1.02. Datum 21 juni 2012 Status Definitief, vastgesteld in ICCIO

Toetsingskader DWR. Versie 1.02. Datum 21 juni 2012 Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Toetsingskader DWR Versie 1.02 Datum 21 juni 2012 Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Versiebeheer... 4 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Doel...5 1.3 Scope...6

Nadere informatie

1. Het investeringsplan voor de realisatie van de ICT-netwerk infrastructuur in het

1. Het investeringsplan voor de realisatie van de ICT-netwerk infrastructuur in het agendapunt H.05 1258143 Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN AANVRAAG UITVOERINGSKREDIET ICT IN NIEUWE HUISVESTING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 07-07-2016 I. Het investeringsplan voor

Nadere informatie

DCI ICT sourcing strategie Status: definitief Versie: Doel, scope, richting en marktbenadering

DCI ICT sourcing strategie Status: definitief Versie: Doel, scope, richting en marktbenadering DCI ICT sourcing strategie Status: definitief Versie: 2015 1.3 Doel, scope, richting en marktbenadering Doelstelling en scope DCI ICT sourcing strategie De DCI ICT sourcing strategie ondersteunt bij het

Nadere informatie

4. Eerder behandeld in: ICOP ICIA ICFH ICCIO CBIB Anders: Niet

4. Eerder behandeld in: ICOP ICIA ICFH ICCIO CBIB Anders: Niet Aanbiedingsformulier Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (N.B. maximaal 2 A4) Agendapunt: 4d 1. Korte titel Rijksbrede ambities Tijd- Plaats en Apparaatonafhankelijk Werken (TPAW)

Nadere informatie

Naar een nieuwe inkoopstrategie

Naar een nieuwe inkoopstrategie Naar een nieuwe inkoopstrategie Rijksleveranciersdag 29 november 2013 Mark Bressers Coen Schreiner Professioneel Inkopen door het Rijk Publieke waarden Maatschappelijke impact Rijksinkoop Ca 10 miljard

Nadere informatie

RijksOverheidsNetwerk 2.0 (RON2.0)

RijksOverheidsNetwerk 2.0 (RON2.0) DGOBR Informatiseringsbeleid Rijk Contactpersoon L.P. de Rouw T 06-15 03 54 82 RijksOverheidsNetwerk 2.0 (RON2.0) Lijnparaaf Medeparaaf Afschrift aan Inleiding In het kader van de Compacte Rijksdienst

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Smart Buildings. Gerald Gremmen Unica 28 januari 2016

Smart Buildings. Gerald Gremmen Unica 28 januari 2016 Smart Buildings Gerald Gremmen Unica 28 januari 2016 Agenda Even voorstellen Unica Networks & Services Trend Smart Building Voorbeeld: Smart LED Unica Networks & Services Databekabeling - Koper - Glasvezel

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

WELKOM! WORKSHOP 6 HNW in VUmc, dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar gaat het nu om? Sprekers: Christine Hoebe, Sander Peet en Angela van t Slot

WELKOM! WORKSHOP 6 HNW in VUmc, dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar gaat het nu om? Sprekers: Christine Hoebe, Sander Peet en Angela van t Slot WELKOM! WORKSHOP 6 HNW in VUmc, dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar gaat het nu om? Sprekers: Christine Hoebe, Sander Peet en Angela van t Slot HNW in VUmc dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar

Nadere informatie

Shared telefonie platform voor de Rijksoverheid

Shared telefonie platform voor de Rijksoverheid Shared telefonie platform voor de Rijksoverheid Aanleiding en noodzaak voor het STR platform Veel oude centrales bij verschillende klanten in gebruik en daardoor - versplintering van de kennis en daarmee

Nadere informatie

Verbouwen, nieuw bouwen of verhuizen, QLiCT helpt graag een handje mee!

Verbouwen, nieuw bouwen of verhuizen, QLiCT helpt graag een handje mee! Verbouwen, nieuw bouwen of verhuizen, QLiCT helpt graag een handje mee! 1 1. Bekabeling en Elektra : Juiste bekabeling ( Cat 5 e of Cat 6, hoger is niet nodig) is essentieel voor de goede en snelle werking

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Rapportage Uitwerking huisvestingskosten UWV gebouw B

Rapportage Uitwerking huisvestingskosten UWV gebouw B BIJLAGE 2 Rapportage Uitwerking huisvestingskosten UWV gebouw B UWV La Guardiaweg 68 Postbus 58285 1040 HG Amsterdam Telefoon 020 687 51 51 Datum: 30 oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten Curriculum Vitae Jaap Bregman MSc 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 14 05 58 43 j.bregman@facilityestate.nl Enthousiast Sociaal Onderzoekend Nuchter Eigenwijs Profiel Door zijn studie en werkervaring

Nadere informatie

BIR comply or explainprocedure

BIR comply or explainprocedure BIR comply or explainprocedure Datum: 7 januari 2014 Versie: 1.0 Inleiding In 2012 is de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) van kracht geworden. De Baseline gaat uit van een comply or explain

Nadere informatie

Notitie: Business case de plaatsing van de Bloemendaalse servers. Concept: 25 april 2012 Bedrijfsbureau : Jan van de Straat Corsanummer:

Notitie: Business case de plaatsing van de Bloemendaalse servers. Concept: 25 april 2012 Bedrijfsbureau : Jan van de Straat Corsanummer: Notitie: Business case de plaatsing van de Bloemendaalse servers. Concept: 25 april 2012 Bedrijfsbureau : Jan van de Straat Corsanummer: 2012059072 Achtergronden: De achterliggende gedachte van deze notitie

Nadere informatie

Streefbeeld TPAW 2015

Streefbeeld TPAW 2015 Streefbeeld TPAW 2015 Rijksbrede ambitie TPAW zoals verwoord in I-strategie en Hervormingsagenda De rijksdienst beschikt over een platform dat tijd, plaats en apparaatonafhankelijk werken alsmede interdepartementale

Nadere informatie

Factsheet Reservations Add-in for Microsoft Outlook

Factsheet Reservations Add-in for Microsoft Outlook Factsheet Reservations Add-in for Microsoft Outlook Facility Management via Microsoft Outlook Gebruik van Outlook voor afspraken en e-mail is binnen veel organisaties de standaard. Om deze intuïtieve en

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate. CURRICULUM VITAE Jaap Bregman 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Door zijn studie en werkervaring is Jaap geïnteresseerd geraakt in de kansen

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 CURRICULUM VITAE Jaap Bregman 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM Nummer: Sector: Interne Dienstverlening Veendam, 22 januari 2013 Onderwerp: Invoering Digitaal Vergaderen Voorstel 1. Instemmen met de invoering van ipad Tablet computers

Nadere informatie

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening. Veendam, 22 januari 2013

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening. Veendam, 22 januari 2013 Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari 2013 Veendam, 22 januari 2013 Onderwerp: Invoering Digitaal Vergaderen Voorstel 1. het digitaal vergaderen

Nadere informatie

Wegwijzer. Welkom in Rijnstraat 8. Werken met moderne voorzieningen in jouw Rijkskantoor FMHaaglanden & SSC-ICT helpen je graag

Wegwijzer. Welkom in Rijnstraat 8. Werken met moderne voorzieningen in jouw Rijkskantoor FMHaaglanden & SSC-ICT helpen je graag Wegwijzer Welkom in Rijnstraat 8 Werken met moderne voorzieningen in jouw Rijkskantoor FMHaaglanden & SSC-ICT helpen je graag Welkom in Rijnstraat 8 In deze wegwijzer vind je alle informatie over facilitaire-

Nadere informatie

Dromen, durven, doen, samen doen

Dromen, durven, doen, samen doen Overheids-DataCenter Noord-Nederland Dromen, durven, doen, samen doen Henk Bultje Projectmanager ODC-Noord Roelof Moraal Projectmanager RDW Aanleiding Samenwerking Noord versus Programma consolidatie

Nadere informatie

BYOD - Uitgangspunten versie 1.0

BYOD - Uitgangspunten versie 1.0 Aan Van DGOBR DIR Contactpersoon BYOD - Uitgangspunten versie 1.0 1. Inleiding In deze bestuurlijke notitie BYOD 1 zijn de uitgangspunten voor de implementatie van BYOD beschreven en worden ter vaststelling

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Concept Agendapunt: 06 Lijsten met open standaarden Bijlagen: College Standaardisatie

Concept Agendapunt: 06 Lijsten met open standaarden Bijlagen: College Standaardisatie Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl COLLEGE STANDAARDISATIE Concept CS10-05-06C Agendapunt: 06 Lijsten met open

Nadere informatie

Video Conferencing anno 2012

Video Conferencing anno 2012 White paper Video Conferencing anno 2012 +31 (0) 88 121 20 00 upc.nl/business Pagina 1 van 8 Video Conferencing De behoefte aan video-vergaderen groeit. Mensen gaan steeds flexibeler om met de begrippen

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock

21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock Presentatie Achmea Relatiegegevensbeheer tbv Platform Klantgericht Ondernemen 21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock Achmea doelstelling Meest vertrouwde verzekeraar (gewaagd doel) Bestaande verbeterplannen

Nadere informatie

Agendapunt 7f van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 december 2015.

Agendapunt 7f van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 december 2015. Ter info (AB) Afdeling: Team: Bedrijfsbureau Beh.door: Bos, M.G. Port.houder: DB, Agendapunt 7f van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 december 2015. Memo Informatiebeveiliging Inleiding Met

Nadere informatie

Netwerk infrastructuur Wellantcollege

Netwerk infrastructuur Wellantcollege Netwerk infrastructuur Wellantcollege Dit hoofdstuk beschrijft de netwerkinfrastructuur van Wellantcollege. Allereerst wordt de algemene netwerk architectuur besproken en vervolgens de Wan, Lan en Wlan

Nadere informatie

Vragenlijst ten behoeve van opstellen continuïteitsplan

Vragenlijst ten behoeve van opstellen continuïteitsplan Vragenlijst ten behoeve van opstellen continuïteitsplan Soorten risico s Data (digitaal of op papier) zijn voor langere tijd niet beschikbaar Applicaties (software) zijn voor langere tijd niet beschikbaar

Nadere informatie

Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven

Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven Bestede digitale tijd Aandeel telefoongebruik in digitale tijd ICT 2.500 FIOD 1.200 Toeslagen 1.200 CA 1.600 Belastingdienst BelTel

Nadere informatie

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en diensten en het in stand houden van de kwaliteit daarvan, passend binnen

Nadere informatie

Efficiënt beheer op de grens van demand en supply

Efficiënt beheer op de grens van demand en supply Efficiënt beheer op de grens van demand en supply Horizontale ICT Drs. Ing. Bob van Graft CGEIT, MCM Directeur GDI Taakstelling!! Terugdringen formatie 5% - 10% Kostenreductie 29 miljard 1 miljoen Heroverweging

Nadere informatie

Digitale Agenda Borne. 6 maart 2017

Digitale Agenda Borne. 6 maart 2017 Digitale Agenda 2020 Borne 6 maart 2017 Menu Voorstellen Aanleiding DA2020 Pilotstarter Projecten Q&A 2 Even voorstellen Edwin Boender Accountmanager Implementatieondersteuning Digitale Agenda 2020 06

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Overheid & Sourcing Drs. Ing. Bob van Graft MCM, CGEIT, C CISO Wnd. Directeur SSC ICT Haaglanden Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Digitalization of the Enterprise Bron: Gartner ITxpo

Nadere informatie

WSO2 ebms adapter. Yenlo WSO2 ontbijtsessie. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 1 DEFINITIEF, 18 september 2012

WSO2 ebms adapter. Yenlo WSO2 ontbijtsessie. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 1 DEFINITIEF, 18 september 2012 Ministerie van Infrastructuur en Milieu WSO2 ebms adapter Yenlo WSO2 ontbijtsessie Auteurs Paul Leunissen (Enterprise Architect IenM, 06 5250 6691) Stephen Oostenbrink (Enterprise Architect IenM, 06 4211

Nadere informatie

Spelen voor een gedragen huisvesting

Spelen voor een gedragen huisvesting Spelen voor een gedragen huisvesting Het werkplekspel - Rapportage TU Delft, bibliotheek Sandra Brunia Marion Beijer Dit onderzoek is uitgevoerd door: Sandra Brunia MSc Marion Beijer MSc Center for People

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Commissie Bestuur en Financiën 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de aanschaf en financiering van een nieuwe

Nadere informatie

Op 6 oktober is tijdens het TO vo/mbo de nieuwe versie van het attributenbeleid besproken.

Op 6 oktober is tijdens het TO vo/mbo de nieuwe versie van het attributenbeleid besproken. Memo Aan Van Leden van de Tactische Overleggen po, vo en mbo Programma Implementatie nummervoorziening Datum 19 oktober 2016 Onderwerp Attributenbeleid ECK id 0 Proces In het Tactisch Overleg vo/mbo van

Nadere informatie

Datacentervoorziening Rijk

Datacentervoorziening Rijk Programma Consolidatie Datacenters Algemene kaders consolidatie datacenters Rijk Datacentervoorziening Rijk Datum: 3 april 2012 Versie: 1.0 Versie Status Datum Verspreid naar Wijzigingen 0.1 concept 6-2-2012

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De Minister, dr. R.H.A. Plasterk. Postbus EA Den Haag

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De Minister, dr. R.H.A. Plasterk. Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De Minister, dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bureau ICT-toetsing Turfmarkt

Nadere informatie

Werken in de Fysieke Werkomgeving Rijk

Werken in de Fysieke Werkomgeving Rijk Werken in de Fysieke Werkomgeving Rijk Fysieke Werkomgeving Rijk (FWR) Vanaf 2020 werken alle rijksmedewerkers in een rijkskantoor dat volledig of gedeeltelijk volgens de FWR-kaders is ingericht. Kantoren

Nadere informatie

Categoriemanagement Uitzendkrachten Rijksoverheid

Categoriemanagement Uitzendkrachten Rijksoverheid Categoriemanagement Uitzendkrachten Rijksoverheid Inspiratiedag Externe Inhuur Sociale Verzekeringsbank Jolanda Molenaar Onderwerpen Wat is categoriemanagement?; Kracht van categoriemanagement; Speelveld

Nadere informatie

Unicoz Onderwijsgroep Kosten Centrale ICT dienst

Unicoz Onderwijsgroep Kosten Centrale ICT dienst Unicoz Onderwijsgroep Kosten Centrale ICT dienst In opdracht van: Unicoz Stuurgroep ICT Opsteller: Peter de Haas, Gordon Robinson en Gregory Thodé Datum: 9 november 2015 Versie : 1.3 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Van contractbeheer naar contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Doel van de presentatie (1) Waarom verdient contractmanagement een speciale

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

IBM Connections. Magic XPI. Project uren. fiscaal Financieel

IBM Connections. Magic XPI. Project uren. fiscaal Financieel IBM Connections Magic XPI fiscaal Financieel Project uren Dossier DALE MEARE ACCOUNTANCY Het virtuele en innovatieve accountantskantoor Acuity ondersteunt accountantskantoren met consultancy op het gebied

Nadere informatie

Mobiel Breedband Ontwikkelingen na de veiling

Mobiel Breedband Ontwikkelingen na de veiling Mobiel Breedband Ontwikkelingen na de veiling Alexander ter Haar Slimme Steden Verhalen uit de praktijk amsterdam economic board Amsterdam, 6 februari 2013 Toename dataverbruik: Breedband is niet meer

Nadere informatie

innovaphone case study

innovaphone case study innovaphone case study ARCNL en AMOLF kiezen met het oog op geplande uitbreidingen flexibele IP telefonie en UC oplossing van innovaphone ARCNL en AMOLF: Eind 2014 nam het Advanced Research Center for

Nadere informatie

profielvak media, vormgeving en ICT CSPE GL onderdeel B

profielvak media, vormgeving en ICT CSPE GL onderdeel B Examen VMBO-GL 2017 gedurende 80 minuten profielvak media, vormgeving en ICT CSPE GL onderdeel B Naam kandidaat Kandidaatnummer Bij dit onderdeel horen digitale bestanden. Dit onderdeel bestaat uit 3 opdrachten.

Nadere informatie

Datum 27 april 2009 Betreft Toetreding bedrijfseenheden bij de Werkmaatschappij per

Datum 27 april 2009 Betreft Toetreding bedrijfseenheden bij de Werkmaatschappij per > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorziter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DGOBR BDGOBR Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500

Nadere informatie

SERVICE AT HOME HET FLORENCE VERHAAL. Ascom (Nederland) B.V.

SERVICE AT HOME HET FLORENCE VERHAAL. Ascom (Nederland) B.V. SERVICE AT HOME HET FLORENCE VERHAAL Ascom (Nederland) B.V. 2 Doel van deze presentatie: Inzicht geven in: Hoe bij Florence domotica en IP technologie gebruikt wordt als oplossing voor zorg, welzijn en

Nadere informatie

EEN NIEUW TIJDPERK IN HET BEHEER VAN RUIMTES EN WERKPLEKKEN. Building intelligence

EEN NIEUW TIJDPERK IN HET BEHEER VAN RUIMTES EN WERKPLEKKEN. Building intelligence EEN NIEUW TIJDPERK IN HET BEHEER VAN RUIMTES EN WERKPLEKKEN Building intelligence ROOM MANAGEMENT HAALT MAXIMAAL RENDEMENT UIT ALLE RUIMTES BrightBooking Room Management is een online platform, waarmee

Nadere informatie

kansen voor bedrijven & (semi) overheidsorganisaties 12 juni 2012

kansen voor bedrijven & (semi) overheidsorganisaties 12 juni 2012 kansen voor bedrijven & (semi) overheidsorganisaties 12 juni 2012 Agenda 1. Introductie eherkenning 2. Kansen / voordelen 3. Specifieke (EH) functionaliteit: 1. Machtigingen beheer 2. Signing/ondertekendienst

Nadere informatie

uw portaal voor technisch facilitair management unica online

uw portaal voor technisch facilitair management unica online uw portaal voor technisch facilitair management unica online , Altijd en overal inzicht in uw technische installaties Snel en eenvoudig een storing melden? Inzicht in het energiegebruik van uw installaties?

Nadere informatie

Review op departementale planningen (medio mei 2004) tbv. SSC HRM RAPPORT

Review op departementale planningen (medio mei 2004) tbv. SSC HRM RAPPORT Review op departementale planningen (medio mei 2004) tbv. SSC HRM RAPPORT s-gravenhage, 7 juni 2004 Review op departementale planningen tbv. SSC HRM blz i INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...1 2. Ontwikkeling

Nadere informatie

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Spreker Sandra Landa Plaats Den datum Haag 27 januari 2012 Tactisch beheerder Wat is beheer van de informatievoorziening? In samenspraak met ketenpartijen de

Nadere informatie

Position Paper. Doelarchitectuur Rijks Application Store (RAS) juni 2013 versie 1.0

Position Paper. Doelarchitectuur Rijks Application Store (RAS) juni 2013 versie 1.0 Position Paper Doelarchitectuur Rijks Application Store (RAS) juni 2013 versie 1.0 De Rijks Application Store (RAS) is één van de onderdelen uit de I-infrastructuur voor de rijksambtenaar, zoals beschreven

Nadere informatie

Plan van Aanpak Deelproject: Inrichting & Infrastructuur SSC

Plan van Aanpak Deelproject: Inrichting & Infrastructuur SSC Plan van Aanpak Deelproject: Inrichting & Infrastructuur SSC Versie: februari 2006 Doel overkoepelend deelproject Het project ontwikkeling Shared Service Center van de gemeente Leiden bestaat uit een vijftal

Nadere informatie

Aanvulling op de contractuele afspraken tussen het COA en GGD Nederland

Aanvulling op de contractuele afspraken tussen het COA en GGD Nederland Aanvulling op de contractuele afspraken tussen het COA en GGD Nederland Inhoud Indexering... 1 Vaccinkoelkasten... 1 Zelfzorgmiddelen en medische gebruiks- en verbruiksmiddelen... 2 Materiele voorzieningen

Nadere informatie

Het Rijk in de Wolken Flexibiliteit en veiligheid in het datacenter

Het Rijk in de Wolken Flexibiliteit en veiligheid in het datacenter Het Rijk in de Wolken Flexibiliteit en veiligheid in het datacenter Edward Paijmans IT Architect datacenter en netwerken Agenda Het overheidsdatacenter van de Belastingdienst De uitdagingen voor het datacenter

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF Paul Rullmann, vz SURF Barneveld, 18 september 2014 Grensverleggende ICT-innovaties In SURF werken hoger onderwijsen onderzoeksinstellingen samen aan de verbetering

Nadere informatie

De initiële vraag van USG People ten behoeve van De Speeddates

De initiële vraag van USG People ten behoeve van De Speeddates De initiële vraag van USG People ten behoeve van De Speeddates Welk consortium helpt USG People en andere corporates om invulling te geven aan hun dynamische huisvestingsvraag, waarbij gebruik centraal

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 24 oktober 2006 Aanleiding

Nadere informatie

DISPLAY4ALL HEERJANSDAM (078)

DISPLAY4ALL HEERJANSDAM (078) 2 DISPLAY4ALL is een Audio-Visueel bedrijf met specialisatie op het gebied van: Ontwerp en advies van totaaloplossingen. Wij zijn gespecialiseerd in Audiovisuele ICT oplossingen, Narrowcasting (Digitale

Nadere informatie

2004. Nr. : Krediet ICT Infrastructuurplan Leiden, 7 december 2004.

2004. Nr. : Krediet ICT Infrastructuurplan Leiden, 7 december 2004. 2004. Nr. : 04.0185. Dnst. : ID Krediet ICT Infrastructuurplan 2004-2006. Leiden, 7 december 2004. De ICT (Informatie- en CommunicatieTechnologie) infrastructuur van de gemeente Leiden is sterk verouderd,

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

SOM= Effectief en plezierig werken

SOM= Effectief en plezierig werken SOM= Effectief en plezierig werken 1 VRAGEN AAN U: Wordt in uw organisatie de werkplek effectief gebruikt? Zitten de collega s met een glimlach achter hun bureau? Vindt er bij u veel samenwerking tussen

Nadere informatie

MaxiTEL. dienst beschrijving. www.maxitel.nl. Laatste wijziging: April 2015 Versie: 1.0

MaxiTEL. dienst beschrijving. www.maxitel.nl. Laatste wijziging: April 2015 Versie: 1.0 Laatste wijziging: April 2015 Versie: 1.0 E-mail: info@maxitel.nl - Telefoon: 0172-754 000 Fax: 0172-754 010 - ACM Registraties: 942487 / 942488 1/6 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding...

Nadere informatie

Internet faciliteiten Klokgebouw

Internet faciliteiten Klokgebouw Internet faciliteiten Klokgebouw Naast vaste aansluitingen is er in elke hal Wifi aanwezig. De vaste aansluitingen staan aangegeven op de tekening van de hallen. Vaste netwerk Er zijn twee soorten aansluitingen

Nadere informatie

MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST DRAAGVLAK 1

MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST DRAAGVLAK 1 MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST BRUG DRAAGVLAK 1 VOORSTELLEN AGENDA EVEN VOORSTELLEN Meta t Lam, Lid Raad van Bestuur Rick van Dam, manager Strategie & Innovatie René Bosman, manager Informatie

Nadere informatie

BIM + DCIM = optimaal ontwerpen, bouwen en beheren (+ een gunstige TCO) Leo van Ruijven Principal Systems Engineer Croon Elektrotechniek BV TBI

BIM + DCIM = optimaal ontwerpen, bouwen en beheren (+ een gunstige TCO) Leo van Ruijven Principal Systems Engineer Croon Elektrotechniek BV TBI BIM + DCIM = optimaal ontwerpen, bouwen en beheren (+ een gunstige TCO) Leo van Ruijven Principal Systems Engineer Croon Elektrotechniek BV TBI TBI is een groep van ondernemingen die onze leefomgeving

Nadere informatie

WiFi2Connect. Ontzorgt de horeca

WiFi2Connect. Ontzorgt de horeca WiFi2Connect HorecaConnect voor uw horeca onderneming. Wat biedt u dat? HorecaConnect biedt u het gemak van pinnen met IP pinnen, snel telefoneren met IP telefonie, een goede beveiliging met IP beveiliging

Nadere informatie

VASTSTELLING GEWIJZIGDE HOOFDSTRUCTUUR BESTUURSDIENST (BSD)

VASTSTELLING GEWIJZIGDE HOOFDSTRUCTUUR BESTUURSDIENST (BSD) Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2015.99 RIS 280748 VASTSTELLING GEWIJZIGDE HOOFDSTRUCTUUR BESTUURSDIENST (BSD) HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gezien: - de ambities in het coalitieakkoord

Nadere informatie

BATTLEFIELD INTERNET. Presentatie KIVI, 26 september 2017 Arjen Holtzer,

BATTLEFIELD INTERNET. Presentatie KIVI, 26 september 2017 Arjen Holtzer, BATTLEFIELD INTERNET Presentatie KIVI, 26 september 2017 Arjen Holtzer, arjen.holtzer@tno.nl OVER TNO 2 Battlefield Internet 3 Battlefield Internet BATTLEFIELD INTERNET Gebruikerservaring Eenvoudig koppelen

Nadere informatie

In het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op 11 december 2008 heb ik de Kamer een tweetal toezeggingen gedaan:

In het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op 11 december 2008 heb ik de Kamer een tweetal toezeggingen gedaan: De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Faciliteiten-, Huisvestingen Inkoopbeleid Rijk Schedeldoekshaven 200 2511 K Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.minbzk.nl Contactpersoon Hans

Nadere informatie

Veilige afvoer van ICT-middelen. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Veilige afvoer van ICT-middelen. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Veilige afvoer van ICT-middelen Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging

Nadere informatie

WHITEPAPER Nl-ANALYSE

WHITEPAPER Nl-ANALYSE WHITEPAPER Nl-ANALYSE Inhoudsopgave: 1. Wat is een Next Level-analyse? 2. Waarom een Next Level-analyse en wat is de toegevoegde waarde? 3. Hoe komt een Next Level-analyse tot stand? 4. Dan is er en analyse,

Nadere informatie

Opbouw van onderzoek & analyse

Opbouw van onderzoek & analyse Opbouw van onderzoek & analyse Aanpak De aanpak is pragmatisch en gericht op het analyseren en inventariseren van de kenmerken van de organisatie van werken, zonder dat de dagelijkse gang van zaken verstoord

Nadere informatie

het digitale landschap van de zorg in 2016

het digitale landschap van de zorg in 2016 het digitale landschap van de zorg in 2016 zorg & ict 6 april 2016 Presentatoren Erik van Laar CEO Multrix Peter Vermeulen Pb7 Research het digitale landschap van de zorg in 2016 / Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

DigiInkoop: eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar inkopen!

DigiInkoop: eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar inkopen! DigiInkoop: eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar inkopen! Informatie over DigiInkoop en de wijze van aansluiten Logius Team Implementatie Support DigiInkoop Aanleiding DigiInkoop Eén Rijksbreed inkoopsysteem

Nadere informatie

Inkoop Functieprofielen

Inkoop Functieprofielen Inkoop Functieprofielen UBR HIS Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bijlage S Kenmerk 201600267.049.004 Betreft Europese aanbesteding

Nadere informatie