Opiniepeiling SBO. Eindrapport. Onderzoek in opdracht van het SBO Sil Vrielink ResearchNed bv Nijmegen, 10 sep. 07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opiniepeiling SBO. Eindrapport. Onderzoek in opdracht van het SBO Sil Vrielink ResearchNed bv Nijmegen, 10 sep. 07"

Transcriptie

1 Opiniepeiling SBO Eindrapport Onderzoek in opdracht van het SBO Sil Vrielink ResearchNed bv Nijmegen, 10 sep. 07

2 2007 ResearchNed Nijmegen in opdracht van SBO. Alle rechten voorbehouden. Het is niet geoorloofd gegevens uit dit rapport te gebruiken in publicaties zonder toestemming van de opdrachtgever en zonder nauwkeurige bronvermelding. Opiniepeiling SBO 2

3 Inhoud 1 Resultaten 4 2 Veldwerk 12 Bijlage I Resultaten besturen 14 3 Opiniepeiling SBO

4 1 Resultaten In deze notitie presenteren we de resultaten van een opiniepeiling onder het SBO-panel Onderwijspersoneel. Aan het onderzoek hebben 950 panelleden meegedaan uit het primair en voortgezet onderwijs (zie paragraaf 2). In verband met selectiviteit van de respons is een weging toegepast. In het primair onderwijs is gewogen naar vakantieregio, schoolgrootte en schoolsoort. In het voortgezet onderwijs is gewogen naar schoolsoort en regio. De resultaten van besturen zijn in de bijlage opgenomen. Die van schoolleiders (po/vo) en p&o ers in het voortgezet onderwijs zijn opgenomen in dit hoofdstuk. Beloningspositie De komende maanden wordt onderhandeld over een nieuwe CAO in het primair en voortgezet onderwijs. De vakbonden zetten daarbij in op een algemene loonsverhoging van 3,5% 1. In het voortgezet onderwijs, waar de beloningsachterstand ten opzichte van de markt het grootst is, vinden de meeste respondenten (55%) deze looneis voldoende. In het primair onderwijs vindt 44% dat en vindt bijna 55% van de schoolleiders de looneis te laag. Dit is opmerkelijk omdat de beloningsachterstand in het primair onderwijs kleiner is dan in het voortgezet onderwijs en ook de tekorten aan personeel kleiner zijn. Tabel 1.1 Wat vindt u van deze looneis? te laag voldoende te hoog totaal po 54,7% 44,1% 1,3% 719 vo 41,0% 54,7% 4,3% 117 besturen po/vo 35,4% 61,5% 3,1% 96 De komende jaren dreigt opnieuw een tekort aan leraren te ontstaan, vooral in het voortgezet onderwijs. Om dit tegen te gaan, is volgens de meeste respondenten een structurele loonsverhoging nodig. In het primair onderwijs is 87% van de schoolleiders deze mening toegedaan. In het voorgezet onderwijs is circa 80% dat en van de besturen 75% (zie tabel 1.2). Tabel 1.2 Om het lerarentekort tegen te gaan, is een structurele loonsverhoging nodig Mee (=100%) po 1,5% 5,4% 5,7% 28,1% 59,3% 725 vo 0,8% 10,4% 8,8% 45,6% 34,4% 125 besturen po/vo 2,1% 7,2% 15,5% 40,2% 35,1% 97 1 In het VO zetten de centrales in op een generieke loonontwikkeling van 3,5%, waarvan 3% per 1 juli 207 en 0,5% per 1 januari In het PO zetten de bonden in op een algemene salarisverhoging van 3% en 0,5% voor andere doelen (o.a. compensatie voor ziektekosten). Opiniepeiling SBO 4

5 Een betere beloning leidt volgens 47% van de schoolleiders po tot meer kwaliteit voor de klas. In het voortgezet onder onderwijs is 39% van de respondenten deze mening toegedaan. Dit beloningseffect werkt, naar het zich laat aanzien, vooral via de externe arbeidsmarkt (nieuw personeel). Op de vraag of leraren beter presteren indien zij beter worden beloond, lopen de meningen uiteen (zie tabel 1.3). Tabel 1.3 In hoeverre bent u het met de volgende stellingen eens? Mee Primair onderwijs Een betere beloning van leraren leidt tot meer kwaliteit voor de klas Leraren presteren beter, indien zij beter worden beloond Als de kwaliteit verbetert, neemt het salaris toe Voortgezet onderwijs Een betere beloning van leraren leidt tot meer kwaliteit voor de klas Leraren presteren beter, indien zij beter worden beloond 3,5% 24,7% 24,8% 26,7% 20,4% 721 4,0% 29,6% 29,2% 26,2% 11,1% ,9% 33,0% 21,4% 20,4% 12,3% 691 4,1% 35,9% 20,6% 18,8% 20,5% 125 4,5% 36,1% 33,8% 21,5% 4,1% 123 Als de kwaliteit verbetert, neemt het salaris toe 10,7% 35,7% 16,3% 21,7% 15,5% 121 Beloningsdifferentiatie Beloningsdifferentiatie komt in onderwijsland nog maar weinig voor 2. Toch lijkt dit op veel steun te kunnen rekenen, vooral als gaat om het individuele beloningsdifferentiatie. Beloningsdifferentiatie biedt leraren een beter loopbaanperspectief, zo vindt de meerderheid van de respondenten (zie tabel 1.4). Goede leraren verdienen, als het aan schoolleiders en p&o ers ligt, ook een beter beloning dan slechte leraren. Differentiatie naar regio en vakgebied kan echter niet op veel steun rekenen (zie tabel 1.4). Hier overheerst toch vooral het gelijkheidsdenken. Ondanks evidente verschillen in schaarste op de onderwijsarbeidsmarkt naar regio en vakgebied, zien veel respondenten differentiatie op dit punt niet zitten. De opvattingen over regionale beloningsdifferentiatie lopen overigens wel uiteen. Van de schoolleiders in de grote steden is eenderde voor een betere beloning in tekortregio s. Van de schoolleiders elders in het land is een vijfde dat. Op de vraag of leraren op achterstandsscholen meer betaald moeten krijgen dan leraren op andere scholen lopen de meningen uiteen (zie tabel 1.4). In het primair onderwijs zijn er evenveel voor- als 2 Evers (2007) Advies omtrent bevordering implementatie functie- en beloningsdifferentiatie in PO, VO en BVE. OSA: Tilburg. 5 Opiniepeiling SBO

6 tegenstanders 3. In het voortgezet onderwijs vindt 42% van de respondenten dat leraren op achterstandsscholen meer betaald moeten krijgen dan leraren op andere scholen. Ongeveer 30% is het daar. Tabel 1.4 In hoeverre bent u het met de volgende stellingen eens? Mee Primair onderwijs Beloningsdifferentiatie biedt leraren een beter loopbaanperspectief Goede leraren verdienen een betere beloning dan slechte leraren Leraren met een universitaire opleiding dienen beter beloond te worden dan leraren met een hbo-opleiding Leraren op achterstandsscholen moeten meer betaald krijgen dan leraren op andere scholen In regio s waar het lerarentekort het grootst is, moeten leraren beter worden beloond dan elders Voortgezet onderwijs 1,0% 6,1% 6,1% 54,3% 32,5% 726 1,0% 3,9% 8,5% 46,7% 39,9% ,5% 38,9% 22,1% 15,2% 8,2% 724 9,7% 31,7% 17,7% 31,9% 9,0% ,8% 43,0% 16,8% 19,2% 3,2% 721 Beloningsdifferentiatie biedt leraren een beter loopbaanperspectief Goede leraren verdienen een betere beloning dan slechte leraren Leraren met een universitaire opleiding dienen beter beloond te worden dan leraren met een hbo-opleiding Leraren op achterstandsscholen moeten meer betaald krijgen dan leraren op andere scholen In regio s waar het lerarentekort het grootst is, moeten leraren beter worden beloond dan elders Leraren in tekortvakken moeten beter worden beloond dan leraren van andere vakken 1,3% 9,4% 15,8% 43,1% 30,4% 125,0% 1,7% 2,6% 49,0% 46,6% ,1% 41,9% 18,4% 17,9% 11,8% 124 8,3% 22,0% 27,7% 34,4% 7,6% ,5% 43,0% 17,8% 18,6% 4,1% ,7% 41,1% 10,4% 18,2% 2,6% De opvattingen van schoolleiders op zwarte basisscholen wijken op dit punt af van die op andere scholen. Van de schoolleiders op zwarte scholen (>= 50% cumi-leerlingen) is ruim tweederde (69%) voorstander van een betere beloning op achterstandsscholen. Opiniepeiling SBO 6

7 Opmerkelijk is verder dat veel respondenten het zijn met de stelling dat leraren met een universitaire opleiding beter betaald moeten worden dan leraren met een hbo-opleiding. In het primair onderwijs is 54% van de schoolleiders het hier. In het voortgezet onderwijs is dat 52% 4. Dit is vooral opmerkelijk omdat de beloningsachterstand van academici groter is dan die van hbo ers en de Commissie Leraren naar verluid inzet op een extra beloning voor academici. Commissie leraren Eind mei is door het Kabinet de Commissie Leraren ingesteld, onder leiding van oud SER-voorzitter Rinnooy Kan. De commissie is om advies gevraagd over de aanpak van het lerarentekort en de positie en de kwaliteit van de leraar. Over de bijdrage die het advies kan leveren aan het oplossen van de personeelsproblemen in het onderwijs, lopen de meningen uiteen (zie tabel 1.5). De grootste bijdrage wordt verwacht op het terrein van de positie van de leraar en het aantrekkelijker maken van het beroep. Circa 90% van de respondenten verwacht dat het advies van de commissie een bijdrage kan leveren aan verbeteren van de positie van de leraar. Bijna de helft van de schoolleiders po verwacht op dit terrein zelfs een substantiële bijdrage. De bijdrage van de commissie aan het verbeteren van de kwaliteit en het verminderen van de werkdruk wordt lager ingeschat. Ruim een kwart van de respondenten (30% po, 26% vo) verwacht dat het advies van de commissie een substantiële bijdrage zal leveren aan het versterken van de kwaliteit. Ongeveer een vijfde van de respondenten (po 19%, vo 20%) verwacht op dit punt helemaal géén effect. Tabel 1.5a Verwacht u dat de adviezen van de commissie een bijdrage kunnen leveren aan: Primair onderwijs Geen bijdrage In geringe mate In hoge mate Weet niet / geen mening Het vergroten van het aanbod Het verminderen van de werkdruk De betere aansluiting van vraag en aanbod Het aantrekkelijker maken van het beroep van leraar Het verbeteren van de kwaliteit Het verbeteren van de positie 11,6% 56,3% 24,6% 7,6% ,4% 46,6% 23,2% 5,8% ,8% 50,0% 30,6% 7,6% ,1% 35,0% 48,7% 5,2% ,9% 44,9% 30,1% 6,1% 728 8,2% 36,2% 50,5% 5,1% Binnen het voortgezet onderwijs bestaat verschil van mening over deze vorm van beloningsdifferentiatie. Van de respondenten op havo/vwo-scholen vindt de helft dat academici beter beloond moeten worden dan leraren met een hbo-opleiding. Op praktijk- en vmbo-scholen vindt slechts 6% dat. 7 Opiniepeiling SBO

8 Tabel 1.5b Verwacht u dat de adviezen van de commissie een bijdrage kunnen leveren aan: Voortgezet onderwijs Het vergroten van het aanbod Het verminderen van de werkdruk De betere aansluiting van vraag en aanbod Het aantrekkelijker maken van het beroep van leraar Het verbeteren van de kwaliteit Het verbeteren van de positie 8,9% 66,8% 23,0% 1,4% ,4% 50,2% 13,5% 1,9% ,8% 52,3% 31,8% 3,2% ,6% 41,3% 41,1% 2,0% ,1% 52,0% 26,0% 2,0% ,5% 53,2% 34,9% 1,4% 125 Onderwijstijd voortgezet onderwijs Sinds 1 augustus 2006 gelden nieuwe normen ten aanzien van de onderwijstijd in het voortgezet onderwijs. Leerlingen in de onderbouw moeten minimaal 1040 uur onderwijs krijgen. Voor leerlingen in de bovenbouw en de examenklassen geldt een minimumnorm van respectievelijk 1000 en 700 uur. Voor het praktijkonderwijs geldt een minimum van 1000 uur in alle leerjaren. De nieuwe normering en de controle daarop hebben tot veel commotie geleid. Vooral over de haalbaarheid en de gevolgen voor de kwaliteit en de werkdruk lopen de gemoederen hoog op. Veel respondenten (59%) zijn van mening dat het vereiste aantal uren onderwijs binnen de huidige bekostiging niet haalbaar is. Controle op de naleving van de nieuwe wettelijke minimum normen voor onderwijstijd, biedt volgens velen (78%) ook géén garantie voor goed onderwijs (zie tabel 1.6). Om meer onderwijstijd te realiseren moeten leraren meer lesgeven, zo stelt 58% van de respondenten. Het realiseren van meer onderwijstijd gaat zodoende ten koste van de scholing (49%) en leidt tot een grotere werkdruk (66%). Opiniepeiling SBO 8

9 Tabel 6 In hoeverre bent u het met de volgende stellingen eens? Het vereiste aantal uren onderwijstijd is binnen de huidige bekostiging onhaalbaar Door naleving van de urennorm te controleren, wordt goed onderwijs gegarandeerd Om meer onderwijstijd te realiseren, moeten leraren meer lesgeven Om meer onderwijstijd te realiseren, moeten de klassen op school worden vergroot Het realiseren van meer onderwijstijd gaat ten koste van de scholing Het realiseren van meer onderwijstijd leidt tot een grotere werkdruk bij leraren Het niet halen van de onderwijstijd komt vooral door ziekte en het niet (kunnen) realiseren van vervanging mee Mee 13,3% 16,2% 11,8% 29,0% 29,7% ,7% 46,2% 10,1% 6,0% 5,9% 124 8,3% 17,3% 16,9% 39,4% 18,1% ,3% 37,8% 22,7% 13,9% 6,3% ,9% 28,9% 10,8% 26,9% 22,4% 124 7,4% 19,5% 7,5% 37,2% 28,4% 125 5,6% 26,7% 24,4% 22,1% 21,2% 124 Voor- en naschoolse opvang Sinds 1 augustus zijn basisscholen verantwoordelijk voor het organiseren van voor- en naschoolse opvang. Scholen zijn verplicht om aansluiting met de opvang te regelen, maar vrij in de wijze waarop zij de opvang organiseren. Uit dit onderzoek blijkt dat op 82% van de basisscholen de voor- en naschoolse opvang bij de start van het schooljaar volledig was geregeld. Op een kleine groep scholen (18%) was dit (nog) niet het geval. De voornaamste redenen hiervoor zij: gebrek aan opvangruimte (35%), onvoldoende vraag naar opvang (17%) en onvoldoende tijd (13%). Op de meeste scholen (91%) is de organisatie van de voor- en naschoolse opvang afgestemd met de ouders en de MR. Op scholen die de opvang nog niet (volledig) hebben georganiseerd, heeft circa 82% dit gedaan. Op de meeste scholen wordt de voor- en naschoolse opvang verzorgt door een kinderopvangorganisatie (zie tabel 1.7). Vaak gebeurt dit op een aparte locatie, maar soms ook in de school. Opvang via gastouders gebeurt maar incidenteel. 9 Opiniepeiling SBO

10 Tabel 1.7 Hoe is op uw school de voor- en naschoolse opvang georganiseerd, c.q. wilt u de opvang gaan organiseren? organisatie voorgenomen organisatie Een kinderopvangorganisatie verzorgt de opvang in de school 22,8% 26,2% Een kinderopvangorganisatie verzorgt de opvang op een andere locatie 63,9% 54,9% De opvang is zelf georganiseerd, binnen de (brede) school 2,1% 2,0% Via gastouderopvang 5,8% 3,9% We zullen dit jaar (nog) geen opvang organiseren - 4,6% Anders 5,4% 8,3% (= 100%) De organisatie van de voor- en naschoolse opvang kost veel organisatorisch overleg en gaat volgens ruim de helft van de schoolleiders ten kost van het directiewerk (zie tabel 1.8). Voor leraren zijn de gevolgen beperkt. De meeste schoolleiders (59%) verwachten niet dat de voor- en naschoolse opvang tot een hogere werkdruk leidt. Wel vindt circa twee vijfde van de schoolleiders dat leerlingen te veel tijd op school doorbrengen (zie tabel 1.8). Tabel 1.8 In hoeverre bent u het met de volgende stellingen eens? Mee (= 100%)* De voor- en naschoolse opvang vraagt teveel organisatorisch overleg De organisatie van de voor- en naschoolse opvang gaat ten koste van de primaire taak van de schooldirecteur De voor- en naschoolse opvang leidt tot een hogere werkdruk bij leraren 2,4% 28,5% 20,5% 31,7% 17,0% 671 3,9% 24,6% 14,4% 29,5% 27,6% ,1% 46,4% 20,3% 14,2% 6,0% 674 Leerlingen brengen teveel tijd door op school 4,2% 29,0% 22,7% 23,2% 20,8% 661 Scholing en professionalisering Tijdens het algemeen overleg van 5 oktober 2006 is door toenmalig minister van OCW toegezegd om het voorstel van de heer Jungbluth voor een universitaire masteropleiding voor leraren basisonderwijs in achterstandssituaties met de universiteiten te bespreken. De uitkomsten hiervan zijn recent door de staatssecretaris aan de kamer overlegd (brief d.d. 15 aug. 2007). Op grond van ambtelijk overleg met Prof. T. Wubbels en de heer F. Rokebrand concludeert de staatsecretaris dat versterking in achterstandssituaties aandacht moet krijgen via gerichte nascholing. Een (universitaire) masteropleiding acht de staatssecretaris hiervoor niet nodig. Opiniepeiling SBO 10

11 Schoolleiders denken daar soms anders over. Ruim de helft van de schoolleiders in het basisonderwijs vindt dat leraren met veel achterstandsleerlingen zich op termijn verder moeten ontwikkelen door een speciale masteropleiding te volgen (op hbo- of wo-niveau). Bijna 90% vindt gerichte nascholing voor deze groep leraren gewenst (zie tabel 1.9). Tabel 1.9 BO: Leraren met veel achterstandsleerlingen dienen zich verder te ontwikkelen door: Een speciale masteropleiding te volgen Toegespitste cursussen te volgen Mee 3,5% 20,2% 21,6% 44,7% 9,9% 655,9% 3,5% 7,2% 66,6% 21,9% 664 In het onderwijs bestaat veel behoefte aan leraren met een universitaire opleiding (zie tabel 1.10). Dit geldt vooral in het voortgezet onderwijs (70%), maar ook in het basisonderwijs (49%). Tabel 10 Er is behoefte aan leraren die op academisch niveau zijn geschoold Mee bo 4,7% 23,5% 24,6% 33,1% 14,0% 655 vo 2,6% 9,5% 20,7% 31,9% 35,3% Opiniepeiling SBO

12 2 Veldwerk In opdracht van het SBO is eerder dit jaar door ResearchNed het SBO-panel Onderwijspersoneel opgebouwd. Dit betreft een panel van schoolleiders, managers, besturen en personeelsfunctionarissen in het onderwijs. Het panel wordt periodiek uitgenodigd om een korte internetenquête in te vullen over arbeidsmarktgerelateerde onderwerpen. Voor dit onderzoek zijn alle (2.233) panelleden in het primair en voortgezet onderwijs benaderd. Hiervan hebben er 950 de enquête ingevuld. Dit komt neer op een respons van 43% (zie tabel 2.1). De schoolleiders en p&o ers (vo) in het noorden en zuiden van het land zijn, vanwege de vakantiespreiding, eerder benaderd dan die in het midden van het land. De respons ligt daardoor ook hoger (zie tabel 2.2) 5. In het noorden en zuiden van het land is het veldwerk uitgevoerd in de periode van 29 augustus tot 7 september (10.30 uur) en is één keer gerappelleerd (op 4 september). De panelleden in het midden van het land (bo en vo) zijn op 4 september benaderd. Zij hadden tot 7 september (10.30 uur) de tijd om de enquête in te vullen. De schoolleiders in het speciaal onderwijs (sbo/wec) en de besturen zijn eveneens op 4 september benaderd. Tabel 2.1 Overzicht steekproef en respons bruto steekproef netto respons n % bo ,6% sbo/(v)so ,6% vo ,8% besturen po/vo ,9% totaal ,5% Tabel 2.2 Responsoverzicht bo en vo, naar vakantieregio basisonderwijs voortgezet onderwijs n % n % noord ,5% 50 46,7% midden ,7% 39 33,9% zuid ,3% 36 51,4% totaal ,6% ,8% In de enquête zijn vragen gesteld over: beloning en beloningsdifferentiatie, de commissie leraren, onderwijstijd in het voortgezet onderwijs, voor- en naschoolse opvang en scholing en professionalisering. De vragen over beloning en beloningsdifferentiatie en de commissie leraren zijn alle panelleden gesteld. Die over onderwijstijd zijn alleen aan de managers en p&o ers in het voortgezet onderwijs voorgelegd en die over voor- en naschoolse opvang alleen aan de schoolleiders in het 5 In de analyse is hiervoor gecorrigeerd door een weging toe te passen. Opiniepeiling SBO 12

13 basisonderwijs. De vragen over scholing en professionalisering zijn, met uitzondering van het speciaal onderwijs, aan alle respondenten voorgelegd. Voorafgaand aan de analyses is een responsanalyse uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren de respons in het primair en voortgezet onderwijs niet representatief is. Daarom is een weging toegepast. In het primair onderwijs is gewogen naar vakantieregio, schoolgrootte en schoolsoort. In het voortgezet onderwijs is gewogen naar regio en schooltype. 13 Opiniepeiling SBO

14 Bijlage I Resultaten besturen Tabel B1.1 In hoeverre bent u het met de volgende stellingen eens? Mee Een betere beloning van leraren leidt tot meer kwaliteit voor de klas Leraren presteren beter, indien zij beter worden beloond Als de kwaliteit verbetert, neemt het salaris toe 7,2% 34,0% 22,7% 21,6% 14,4% 97 8,2% 39,2% 25,8% 22,7% 4,1% 97 6,5% 29,3% 15,2% 35,9% 13,0% 92 Tabel B1.2 In hoeverre bent u het met de volgende stellingen eens? Mee Beloningsdifferentiatie biedt leraren een beter loopbaanperspectief Goede leraren verdienen een betere beloning dan slechte leraren Leraren met een universitaire opleiding dienen beter beloond te worden dan leraren met een hbo-opleiding Leraren op achterstandsscholen moeten meer betaald krijgen dan leraren op andere scholen In regio s waar het lerarentekort het grootst is, moeten leraren beter worden beloond dan elders 1,0% 7,2% 5,2% 51,5% 35,1% 97 1,0%,0% 7,2% 49,5% 42,3% 97 5,2% 38,1% 19,6% 28,9% 8,2% 97 7,2% 29,9% 20,6% 35,1% 7,2% 97 13,4% 47,4% 17,5% 21,6%,0% 97 Opiniepeiling SBO 14

15 Tabel B1.3 Verwacht u dat de adviezen van de commissie een bijdrage kunnen leveren aan: Het vergroten van het aanbod Het verminderen van de werkdruk De betere aansluiting van vraag en aanbod Het aantrekkelijker maken van het beroep van leraar Het verbeteren van de kwaliteit Het verbeteren van de positie Geen bijdrage In geringe mate In hoge mate Weet niet / geen mening 8,2% 60,8% 23,7% 7,2% 97 23,7% 55,7% 14,4% 6,2% 97 11,3% 51,5% 29,9% 7,2% 97 6,2% 37,1% 51,5% 5,2% 97 13,4% 56,7% 22,7% 7,2% 97 5,2% 47,4% 43,3% 4,1% Opiniepeiling SBO

Werving van leraren. Onderzoek in opdracht van SBO. Sil Vrielink Lette Hogeling Danny Brukx. ResearchNed bv Nijmegen, oktober 08

Werving van leraren. Onderzoek in opdracht van SBO. Sil Vrielink Lette Hogeling Danny Brukx. ResearchNed bv Nijmegen, oktober 08 Werving van leraren Onderzoek in opdracht van SBO Sil Vrielink Lette Hogeling Danny Brukx ResearchNed bv Nijmegen, oktober 08 2008 ResearchNed Nijmegen in opdracht van het SBO. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Aantrekkelijkheid van het leraarschap Rapportage

Aantrekkelijkheid van het leraarschap Rapportage Aantrekkelijkheid van het leraarschap Rapportage ResearchNed Nijmegen Sil Vrielink 26 september 2007 2007 ResearchNed Nijmegen. Alle rechten voorbehouden. Het is geoorloofd gegevens uit dit rapport te

Nadere informatie

CAO-enquête Werkdruk VO

CAO-enquête Werkdruk VO CAO-enquête Werkdruk VO Onderzoek in opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt drs. H.S. Vrielink drs. M. Thomassen drs. B. Kurver drs. L. Hogeling ResearchNed maart 2010 2010 ResearchNed Nijmegen

Nadere informatie

Rapportage. Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs. Utrecht, 10 maart 2017

Rapportage. Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs. Utrecht, 10 maart 2017 Rapportage Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs Utrecht, 10 maart 2017 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud drs. Sido Groenland

Nadere informatie

Het akkoord per sector op hoofdlijnen

Het akkoord per sector op hoofdlijnen Het akkoord per sector op hoofdlijnen ALGEMEEN Al het onderwijspersoneel (onderwijzend en ondersteunend) krijgt op de dag van de leraar in 2008 een bedrag van 200 euro indien men fulltime werkt, deeltijders

Nadere informatie

ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT

ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT Utrecht, maart 2008 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding en probleemstelling 5 2 Resultaten basisonderwijs 7 2.1 Representativiteit

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

19 september Onderzoek: Prinsjesdag Lerarensalarissen

19 september Onderzoek: Prinsjesdag Lerarensalarissen 19 september 2017 Onderzoek: Prinsjesdag 2017 - Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

ICT in het basis- en voortgezet onderwijs. Schooljaar

ICT in het basis- en voortgezet onderwijs. Schooljaar ICT in het basis- en voortgezet onderwijs Schooljaar 2007-2008 Technisch Rapport Versie 0.1 Maart 2008 Inspectie van het Onderwijs Afdeling Kennis Wietske Idema TR ICT Maart 2008.doc Pagina 1 van 21 Gemaakt

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Aan de leden van de commissie voor Onderwijs, Sociale zaken, Werkgelegenheidsbevordering en Integratiebeleid.

Gemeente Den Haag. Aan de leden van de commissie voor Onderwijs, Sociale zaken, Werkgelegenheidsbevordering en Integratiebeleid. Wethouder van Onderwijs, ociale Zaken, Werkgelegenheidsbevordering en Integratie drs P.M.M. Heijnen Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Aan de leden van de commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 27 923 Werken in het onderwijs Nr. 264 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS EN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Tanya Beliaeva Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Rapportage. Actuele onderwijsthema s maart 2017 Onderwijsagenda, Burgerschapsonderwijs, het Lerarenregister en Opnieuw advies na 2 e jaar VO

Rapportage. Actuele onderwijsthema s maart 2017 Onderwijsagenda, Burgerschapsonderwijs, het Lerarenregister en Opnieuw advies na 2 e jaar VO Rapportage Actuele onderwijsthema s maart 2017 Onderwijsagenda, Burgerschapsonderwijs, het Lerarenregister en Opnieuw advies na 2 e jaar VO - directeuren primair en voortgezet onderwijs - Utrecht, 3 april

Nadere informatie

ONVERVULDE UREN IN DE SECTOREN PO, VO EN BVE. Resultaten van een belronde bij de start van het schooljaar 2001/2002.

ONVERVULDE UREN IN DE SECTOREN PO, VO EN BVE. Resultaten van een belronde bij de start van het schooljaar 2001/2002. ONVERVULDE UREN IN DE SECTOREN PO, VO EN BVE Resultaten van een belronde bij de start van het schooljaar 2001/2002 - eindrapport - drs. F.E.M. Berndsen dr. S.W. van der Ploeg drs. A.L. van der Vegt drs.

Nadere informatie

Rapportage Peiling nieuwkomers

Rapportage Peiling nieuwkomers Rapportage Peiling nieuwkomers In opdracht van: Contactpersonen: PO-Raad Onika Pinkus Utrecht, april 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs

Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, december 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Vincent van Grinsven Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 26 juni 2017 beloning van leraren in het primair onderwijs

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 26 juni 2017 beloning van leraren in het primair onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag.. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Financieel-Economische Zaken Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

De Politieke Barometer Onderwijs 2011

De Politieke Barometer Onderwijs 2011 De Politieke Barometer Onderwijs (meting september 2011) Utrecht, september 2011 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden Cécile Mutgeert MEd Postbus 6813 500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Active Ageing in het Primair en Voortgezet Onderwijs

Active Ageing in het Primair en Voortgezet Onderwijs Nederlandse ArbeidsmarktDag 2009 Arbeid in crisis? Terugkijken en vooruitzien 14 oktober 2009 SER Den Haag Active Ageing in het Primair en Voortgezet Onderwijs Auteurs: Sil Vrielink, Jo Scheeren Karin

Nadere informatie

Primair Onderwijs Onze referentie

Primair Onderwijs Onze referentie >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE DEN HAAG.. Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

De Politieke Barometer Onderwijs

De Politieke Barometer Onderwijs De Politieke Barometer Onderwijs (meting januari 2012) Utrecht, januari 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven Cécile Mutgeert MEd Postbus 6813 500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 e-mail:

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs Utrecht, juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Tekortvakken in het voortgezet onderwijs Deborah van den Berg januari 2012

Tekortvakken in het voortgezet onderwijs Deborah van den Berg januari 2012 Tekortvakken in het voortgezet onderwijs Deborah van den Berg januari 2012 1. Inleiding In het voortgezet onderwijs worden op de korte termijn tekorten aan leraren verwacht, oplopend tot een verwacht tekort

Nadere informatie

Actieplan LeerKracht van Nederland

Actieplan LeerKracht van Nederland Actieplan LeerKracht van Nederland De Commissie Leraren en het actieplan LeerKracht van Nederland In mei 2007 heeft het kabinet de Commissie Leraren ingesteld, onder voorzitterschap van Alexander Rinnooy

Nadere informatie

Peiling cao voortgezet onderwijs: 71 procent akkoord

Peiling cao voortgezet onderwijs: 71 procent akkoord Peiling cao voortgezet onderwijs: 71 procent akkoord Direct na het afsluiten van het principe-akkoord voor een nieuwe cao voortgezet onderwijs, heeft de AOb onder de leden een enquête uitgezet om naar

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer po, vo, mbo 2009/2010

Arbeidsmarktbarometer po, vo, mbo 2009/2010 Arbeidsmarktbarometer po, vo, mbo 2009/2010 Jaarrapportage Onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Sil Vrielink Lette Hogeling Bas Kurver Eva van der Boom Susan van de Vlasakker Susan Warmerdam

Nadere informatie

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium)

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanmelding en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen voor de regeling?

Nadere informatie

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 8 september 2008 DL/A/50755

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 8 september 2008 DL/A/50755 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 8 september 2008 DL/A/50755 Onderwerp Financiële gevolgen van Convenant LeerKracht van

Nadere informatie

ENQUÊTE: toetsing op maat

ENQUÊTE: toetsing op maat ENQUÊTE: toetsing op maat Bezoekers van de website van de PO-Raad konden hun mening geven over toetsing op maat. Tussen 22 januari en 6 februari 2013 hebben 201 mensen de enquête volledig ingevuld. De

Nadere informatie

Formatieraming Voortgezet Onderwijs

Formatieraming Voortgezet Onderwijs Formatieraming Voortgezet Onderwijs Onderzoeksnotitie Onderzoek in opdracht van het SBO Sil Vrielink april 2011 2010 Nijmegen in opdracht van het SBO. Alle rechten voorbehouden. Het is niet geoorloofd

Nadere informatie

Cao enquête. Cao 2017 enquête. Algemene Onderwijsbond

Cao enquête. Cao 2017 enquête. Algemene Onderwijsbond Cao 2017 enquête 1 Algemene Onderwijsbond Cao 2017 enquête 2 Algemene Onderwijsbond Cao 2017 enquête AOb-leden: prioriteit bij werkdruk en salaris Eén op de acht werknemers in het onderwijs is actief op

Nadere informatie

Politieke Barometer Onderwijs

Politieke Barometer Onderwijs Rapportage Politieke Barometer Onderwijs directeuren en leerkrachten basisonderwijs Utrecht, 25 juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2011/2012

Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2011/2012 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2011/2012 Vacatures 3e kwartaal 2011 Beleidsonderzoek Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid Onderwijs Sil Vrielink Bas Kurver

Nadere informatie

Een onderzoek naar de mening van schoolleiders over het verschuiven van de afname datum van de CITO eindtoets in het 8 e jaar van de basisschool.

Een onderzoek naar de mening van schoolleiders over het verschuiven van de afname datum van de CITO eindtoets in het 8 e jaar van de basisschool. Een onderzoek naar de mening van schoolleiders over het verschuiven van de afname datum van de CITO eindtoets in het 8 e jaar van de basisschool. Onderzoek CNV Schoolleiders Cito-Eindtoets 14-5-2011 pagina

Nadere informatie

Voorzieningen Bewonerspanel Roerdalen

Voorzieningen Bewonerspanel Roerdalen Voorzieningen april 2011 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. P.O. Box

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanmelding en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen voor de regeling?

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Versie 02-11-2015 Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanmelding en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen

Nadere informatie

Figuur 1: Aantal gediplomeerde studenten lerarenopleidingen studiejaar 2004-2008 (bronnen: hbo-raad en vsnu, bewerkt door sbo)

Figuur 1: Aantal gediplomeerde studenten lerarenopleidingen studiejaar 2004-2008 (bronnen: hbo-raad en vsnu, bewerkt door sbo) Aantal gediplomeerden aan de lerarenopleidingen in Nederland Ondanks huidige en verwachte lerarentekorten is er geen sprake van een substantiële groei van aantal gediplomeerden aan de verschillende lerarenopleidingen.

Nadere informatie

Handleiding voor schoolbesturen bij acties van novemberdecember

Handleiding voor schoolbesturen bij acties van novemberdecember Handleiding voor schoolbesturen bij acties van novemberdecember 2017 Op dinsdag 12 december zal waarschijnlijk door medewerkers in het primair onderwijs in Nederland worden gestaakt. De organisaties die

Nadere informatie

2500EA20018. Leden Vaste Commissie SZW van de Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. M. Esmeijer, griffier Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

2500EA20018. Leden Vaste Commissie SZW van de Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. M. Esmeijer, griffier Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoofdkantoor Jaarbeursplein 22 Postbus 2875 3500 GW UTRECHT Leden Vaste Commissie SZW van de Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. M. Esmeijer, griffier Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 2500EA20018 Datum

Nadere informatie

De staat van het onderwijs, Onderwijsverslag 2012/2013; feiten en cijfers primair onderwijs op een rij

De staat van het onderwijs, Onderwijsverslag 2012/2013; feiten en cijfers primair onderwijs op een rij De staat van het onderwijs, Onderwijsverslag 2012/2013; feiten en cijfers primair onderwijs op een rij De inspectie verzorgt een zeer leesbaar en gedetailleerd rapport over de staat van het onderwijs.

Nadere informatie

Is de bekostiging in het VO voldoende?

Is de bekostiging in het VO voldoende? Is de bekostiging in het VO voldoende? Mark79 1 Inleiding Het onderstaande is gebaseerd op de brochure vereenvoudiging bekostigingsstelsel VO 1 en de gemiddelde personeelslast leraren zoals vermeld in

Nadere informatie

Waar is de leraar scheikunde? Ontwikkelingen in tekortvakken in het vo

Waar is de leraar scheikunde? Ontwikkelingen in tekortvakken in het vo Waar is de leraar scheikunde? Ontwikkelingen in tekortvakken in het vo 1. Inleiding In de afgelopen jaren is het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) gegroeid van 902.000 leerlingen in 2009

Nadere informatie

Toereikendheid personele bekostiging (motie-lambrechts en Hamer)

Toereikendheid personele bekostiging (motie-lambrechts en Hamer) 1 Toereikendheid personele bekostiging (motie-lambrechts en Hamer) Deze notitie is een reactie op het verzoek van uw Kamer om met een goed onderbouwde berekening aan te tonen dat het huidige niveau van

Nadere informatie

Kaderregeling Vierslagleren in het voortgezet onderwijs

Kaderregeling Vierslagleren in het voortgezet onderwijs Kaderregeling Vierslagleren in het voortgezet onderwijs... Inleiding Voor het voorgezet onderwijs (vo) is de verwachting dat het huidige lerarentekort, dat zich vooral voordoet in een aantal vakken, de

Nadere informatie

Onderwijs en vluchtelingenkinderen

Onderwijs en vluchtelingenkinderen Onderwijs en vluchtelingenkinderen Zijn scholen en onderwijsgevenden voldoende toegerust om vluchtelingenkinderen onderwijs te bieden? Een enquête onder onderwijsgevenden van basisscholen, scholen voor

Nadere informatie

BIJLAGEN. Gelukkig voor de klas. Leraren voortgezet onderwijs over hun werk. Ria Vogels

BIJLAGEN. Gelukkig voor de klas. Leraren voortgezet onderwijs over hun werk. Ria Vogels BIJLAGEN Gelukkig voor de klas Leraren voortgezet onderwijs over hun werk Ria Vogels Bijlage bij hoofdstuk 1 Leraren voortgezet onderwijs in beeld... 2 Bijlage bij hoofdstuk 3 Opleiding, bevoegdheid en

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek buitenles

Rapportage Onderzoek buitenles Rapportage Onderzoek buitenles In opdracht van: Contactpersonen: Jantje Beton en IVN in het kader van het project Gezonde Schoolpleinen Wilma Nugteren en Tijs den Uijl Utrecht, maart 2016 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord. CAO sector onderwijs (PO)

Onderhandelaarsakkoord. CAO sector onderwijs (PO) Onderhandelaarsakkoord CAO sector onderwijs (PO) 2007-2009 De ACOP, de CCOOP, het AC en de CMHF enerzijds en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap anderzijds, verder te noemen partijen maken

Nadere informatie

Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school Rapportage Sociale veiligheid op school Utrecht, juli 2016 DUO Onderwijsonderzoek, drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht 030 263 1080 (t) e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

De Politieke Barometer Onderwijs. (meting oktober 2010)

De Politieke Barometer Onderwijs. (meting oktober 2010) De Politieke Barometer Onderwijs (meting oktober 2010) De Politieke Barometer Onderwijs (meting oktober 2010) Utrecht, oktober 2010 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven Postbus 6813 500 AR

Nadere informatie

INVENTARISATIE LERARENTEKORTEN IN AMSTERDAM eindrapport - drs. C.A. Crommelin drs. F.E.M. Berndsen dr. B. Dekker

INVENTARISATIE LERARENTEKORTEN IN AMSTERDAM eindrapport - drs. C.A. Crommelin drs. F.E.M. Berndsen dr. B. Dekker INVENTARISATIE LERARENTEKORTEN IN AMSTERDAM 2003 - eindrapport - drs. C.A. Crommelin drs. F.E.M. Berndsen dr. B. Dekker Amsterdam, september 2003 Regioplan publicatienr. 1096 Regioplan Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Onderzoek De 32-urige werkweek invoeren?

Onderzoek De 32-urige werkweek invoeren? Onderzoek De 32-urige werkweek invoeren? Rapportage 3 maart 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 23.727 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 25 februari tot

Nadere informatie

Kennismeting rekentoets Onderzoek naar de bekendheid en kennis van de rekentoets

Kennismeting rekentoets Onderzoek naar de bekendheid en kennis van de rekentoets Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Kennismeting rekentoets Onderzoek naar de bekendheid

Nadere informatie

Politieke Barometer Onderwijs

Politieke Barometer Onderwijs Rapportage Politieke Barometer Onderwijs directeuren voortgezet onderwijs Utrecht, 28 juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Kabinet steunt voorstel Goed onderwijs en bestuur

Kabinet steunt voorstel Goed onderwijs en bestuur In dit nummer: Kabinet steunt voorstel Goed onderwijs en bestuur /1 Minder schoolbranden tijdens jaarwisseling /1 Hoe effectief is de exploitatie van uw school? /2 Nieuwe CAO-VO dichtbij, maar AOb mort

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2010/2011

Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2010/2011 Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2010/2011 Jaarrapport Onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Sil Vrielink Bas Kurver Lette Hogeling Eva van der Boom Susan van de Vlasakker Susan Warmerdam

Nadere informatie

U hebt verzocht om meer informatie over de bekostiging van de duale opleiding tot leraar BVE.

U hebt verzocht om meer informatie over de bekostiging van de duale opleiding tot leraar BVE. logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 4 november 2003 AP/A&A/2003/53124 Onderwerp Nadere informatie n.a.v. AO lerarenbeleid 29-10-03

Nadere informatie

De rol van financiële educatie in het basisonderwijs

De rol van financiële educatie in het basisonderwijs De rol van financiële educatie in het basisonderwijs De rol van financiële educatie in het basisonderwijs / 2 De rol van financiële educatie in het basisonderwijs 3 / De rol van financiële educatie in

Nadere informatie

De enquête is door 41 collega s ingevuld vorig jaar waren er 25 respondenten.

De enquête is door 41 collega s ingevuld vorig jaar waren er 25 respondenten. VMBO PRO De enquête is door 41 collega s ingevuld vorig jaar waren er 25 respondenten. Alle aspecten zijn t.o.v. vorig jaar fors verbeterd. Met 5,62 scoort organisatie het laagst. Er zijn dus geen onvoldoende

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus AE..DEN HAAG..

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus AE..DEN HAAG.. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE..DEN HAAG.. Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Ict en de invloed op de onderwijsarbeidsmarkt

Ict en de invloed op de onderwijsarbeidsmarkt Ict en de invloed op de onderwijsarbeidsmarkt De invloed van ict-gebruik voor de schoolorganisatie, docenten en onderwijsondersteunend personeel. Ict en de invloed op de onderwijsarbeidsmarkt De invloed

Nadere informatie

FUNCTIEMIXVOORTGEZETONDERWIJS

FUNCTIEMIXVOORTGEZETONDERWIJS FUNCTIEMIXVOORTGEZETONDERWIJS P R E S T A T I E A F S P R A K E N E N S C H O O L B E L E I D Datum 15 april 2009 Betreft Brochure Functiemix voortgezet onderwijs Geachte heer/mevrouw, Voor u ligt de brochure

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 Nr. 125 BRIEF

Nadere informatie

TIJD VOOR VISIE, TIJD VOOR KWALITEIT!

TIJD VOOR VISIE, TIJD VOOR KWALITEIT! CAO VO 2010-2014 TIJD VOOR VISIE, TIJD VOOR KWALITEIT! Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs opgesteld door 5 december 2010 Pre-ambule Tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

DRAAGVLAK VOOR FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN ONDER OUDERS EN LEERKRACHTEN. - eindrapport - Dr. M. de Weerd Dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom

DRAAGVLAK VOOR FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN ONDER OUDERS EN LEERKRACHTEN. - eindrapport - Dr. M. de Weerd Dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom DRAAGVLAK VOOR FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN ONDER OUDERS EN LEERKRACHTEN - eindrapport - Dr. M. de Weerd Dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Regioplan Jollemanhof 18 1019 GW Amsterdam Tel.: +31 (0)20 531 53 15 Amsterdam,

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

Tijd & geld voor beheer schoolnetwerk grootste bottleneck...

Tijd & geld voor beheer schoolnetwerk grootste bottleneck... nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 1000 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 E-mail info@nipo.nl Internet www.nipo.nl NIPO het marktonderzoekinstituut

Nadere informatie

Burgerpeiling Langedijk. Gemeente Langedijk Maart 2012

Burgerpeiling Langedijk. Gemeente Langedijk Maart 2012 Gemeente Langedijk Maart 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1827 Datum : Maart 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

Handleiding voor schoolbesturen bij de staking op 13 april

Handleiding voor schoolbesturen bij de staking op 13 april Handleiding voor schoolbesturen bij de staking op 13 april Op vrijdag 13 april wordt door medewerkers in het primair onderwijs in Noord-Brabant en Limburg gestaakt. De vakbonden hebben de medewerkers van

Nadere informatie

Elk talent telt! Urgent

Elk talent telt! Urgent Elk talent telt! Sfeerverslag van de werkconferentie over doorlopende talentontwikkeling, 25 mei 2016. Deze conferentie is georganiseerd door de Stichting van het Onderwijs. Er zijn mooie voorbeelden van

Nadere informatie

Internetpeiling ombuigingen

Internetpeiling ombuigingen Internetpeiling ombuigingen In opdracht van: Gemeente Sittard-Geleen januari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

Administratieve Lasten bij de voorbereiding van Buitenschoolse Opvang

Administratieve Lasten bij de voorbereiding van Buitenschoolse Opvang Administratieve Lasten bij de voorbereiding van Buitenschoolse Opvang Tweede tussenrapportage Verslag van de metingen januari juli 2007 Anne Luc van der Vegt Karin Westerbeek Sardes Oktober 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer po, vo, mbo 2010 / 2011

Arbeidsmarktbarometer po, vo, mbo 2010 / 2011 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Arbeidsmarktbarometer po, vo, mbo 2010 / 2011 Vacatures derde kwartaal 2010 Beleidsonderzoek Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid Onderwijs Sil Vrielink Lette

Nadere informatie

Kinderopvang in aandachtswijken

Kinderopvang in aandachtswijken Kinderopvang in aandachtswijken Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Barneveld,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Versie 17-08-2016 Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanvragen en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015 2015 Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten Juni 2015 Alle doelstellingen behaald Kinderen en ouders: Doelstelling: 40% van de ouders van kinderen tussen de 8 en 12 jaar is bereikt met

Nadere informatie

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 3 mei 2007 AP/DIR/2007/18150

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 3 mei 2007 AP/DIR/2007/18150 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 3 mei 2007 AP/DIR/2007/18150 Onderwerp Definitieve samenstelling Commissie Leraren + opdrachtformulering

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTBAROMETER PRIMAIR ONDERWIJS 2000/ eindrapport - drs. H.S. Vrielink. Amsterdam, 13 juli 2001 Regioplan publicatienr.

ARBEIDSMARKTBAROMETER PRIMAIR ONDERWIJS 2000/ eindrapport - drs. H.S. Vrielink. Amsterdam, 13 juli 2001 Regioplan publicatienr. ARBEIDSMARKTBAROMETER PRIMAIR ONDERWIJS 2000/2001 - eindrapport - drs. H.S. Vrielink Amsterdam, 13 juli 2001 Regioplan publicatienr. OA-218 Regioplan Onderwijs en Arbeidsmarkt Leidsegracht 105-a 1017 ND

Nadere informatie

3. Een voorbeeld protestbrief aan de minister

3. Een voorbeeld protestbrief aan de minister Hieronder vindt u : 1. De brief per post aan de schoolleiding en de medezeggenschapsraad 2 pagina s 2. De brief per post voor leerling en ouders 3. Een voorbeeld protestbrief aan de minister Den Haag,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 676 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband met buitenschoolse opvang Nr. 5 BRIEF

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Loopbaanwensen en loopbaanmogelijkheden voor ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs

Loopbaanwensen en loopbaanmogelijkheden voor ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs Loopbaanwensen en loopbaanmogelijkheden voor ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs Eindrapport LOOPBAANWENSEN LOOPBAANWENSEN EN LOOPBAANMOGELIJKHEDEN LOOPBAANMOGELIJKHEDEN VOOR VOOR ONDERSTEUNEND

Nadere informatie

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Gemeente Houten Risicobronnen ADV Market Research B.V. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

ONDERWIJS WERKT! Rapportage van een enquête onder docenten en management uit het po, vo, mbo en hbo Nul-meting

ONDERWIJS WERKT! Rapportage van een enquête onder docenten en management uit het po, vo, mbo en hbo Nul-meting ONDERWIJS WERKT! Rapportage van een enquête onder docenten en management uit het po, vo, mbo en hbo Nul-meting ONDERWIJS WERKT! Rapportage van een enquête onder docenten en management uit het po, vo,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17134 26 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2013, nr. JOZ/499515,

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016 Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen Rapportage derde meting juni 2016 Introductie Waarom dit onderzoek? Zijn Nederlanders de afgelopen maanden anders gaan denken over de opvang van vluchtelingen

Nadere informatie

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 (20140411) Dit eindvoorstel komt voort uit de gesprekken die de PO-Raad en de werknemersorganisaties voerden tussen november 2013 en februari 2014. Het is de

Nadere informatie

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs Projectgroep Combifuncties Onderwijs

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs Projectgroep Combifuncties Onderwijs Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2011 Projectgroep Combifuncties Onderwijs Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2011 1. Inleiding De projectgroep Combifuncties Onderwijs wil in de periode

Nadere informatie