Meeuwen, R. van. Geachte mevrouw/mijnheer,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meeuwen, R. van. Geachte mevrouw/mijnheer,"

Transcriptie

1 Meeuwen, R. van Van: Torre, P. van der Verzonden: maandag 2 november :08 Aan: SST Antwoord Onderwerp: Reactie op uw mail over De Heybergh Geachte mevrouw/mijnheer, Graag reageren wij, college van burgemeester en wethouders, op uw mail waarin u uw zorgen uit over de ontwikkelingen rondom woonzorgcentrum De Heybergh. Om te beginnen willen wij benadrukken dat het college van b&w er naar streeft dat inwoners van Soesterberg oud kunnen worden in Soesterberg en ook in Soesterberg de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben. In juli van dit jaar heeft Zorgpalet Baarn-Soest besloten het woonzorgcentrum De Heybergh te sluiten. Een onwenselijke situatie, aangezien een belangrijke voorziening door dit besluit zal verdwijnen uit Soesterberg. Om die reden hebben wij de afgelopen maanden de regie genomen om samen met Zorgkantoor Achmea, Zorgpalet Baarn- Soest en de gebouweigenaar SBBS/DDE de mogelijkheden te onderzoeken om een zorgvoorziening voor ouderen met een zware zorgvraag in Soesterberg te behouden. De vier voornoemde partijen vormen samen een Kerngroep. Daarnaast is een Denktank opgericht waarin De Actiegroep, de huisartsen en het COSBO vertegenwoordigd zijn. Zoals u wellicht weet, verandert er veel in de ouderenzorg in Nederland. Een van de ontwikkelingen is dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en daarbij vaker een beroep moeten doen op hun eigen sociale netwerk. Als gevolg hiervan sluiten in heel Nederland verzorgingshuizen. Woonzorgcentum De Heybergh is een verzorgingshuis, waar sinds een aantal jaren ook verpleeghuiszorg een plek heeft gekregen. Woonzorgcentrum De Heybergh voldoet echter niet meer aan de eisen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg aan verpleeghuizen stelt. Het betreft ARBO technische eisen voor het personeel en rolstoelstoeltoegankelijkheid voor bewoners. Per 1 januari 2017 zal Zorgkantoor Achmea geen plaatsen meer financieren in gebouwen die niet voldoen aan de eisen van de Inspectie. Er zijn door de Kerngroep een aantal scenario's onderzocht om woonzorgcentrum De Heybergh ook in de toekomst in te kunnen zetten voor zware zorg. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de omvang van de zorgbehoefte. Zorgkantoor Achmea heeft een regioanalyse uitgevoerd om de zorgbehoefte te bepalen voor Soesterberg. Zij geven aan dat er behoefte is aan een nieuwe voorziening met circa 15 plaatsen zware zorg in Soesterberg. Op dit moment wonen er meer dan 15 mensen in woonzorgcentrum De Heybergh. Een aantal van deze bewoners valt echter onder de categorie verzorgingshuis. Daarnaast zullen vanaf heden steeds minder mensen de indicatie zware zorg krijgen. Dit heeft te maken met de ontwikkeling dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig, met verschillende vormen van zorg aan huis, thuis blijven wonen. Om woonzorgcentrum De Heybergh in te kunnen blijven zetten voor zware zorg, zal het gebouw verbouwd moeten worden. Er zijn door de Kerngroep twee scenario's uitgewerkt met als uitgangspunt het noodzakelijk verbouwen van woonzorgcentrum De Heybergh. In hoofdlijnen betreft het onderstaande twee scenario's: 1. Het rolstoeltoegankelijk maken van de kamers en vergroten van de bestaande badkamers, waardoor de bestaande kamers echter kleiner worden en alleen nog als slaapkamer kunnen fungeren. Een aantal kamers zal in dat geval worden verbouwd tot één gezamenlijke (groeps-) woonkamer & keuken. 2. Het samenvoegen van steeds twee kamers tot één volwaardig appartement dat voldoet aan de huidige eisen. Beide varianten brengen een hoge investering met zich mee. Als gevolg hiervan zal de huur buitenproportioneel hoog worden. Dit sluit niet aan bij de wens om een betaalbare voorziening in Soesterberg te behouden. Ook het door de Actiegroep voorgestelde scenario met kamers, met de optie om een gezamenlijke badkamer te realiseren per twee bewoners, blijkt financieel niet haalbaar. Dit vanwege de hoge investering, maar ook vanwege 1

2 het leegstandsrisico. Voor de 5 tot 10 extra plaatsen die in dit scenario gerealiseerd worden is volgens Zorgkantoor Achmea op dit moment geen behoefte. Dit scenario neemt een voorschot op de groei van de doelgroep oudere inwoners in Soesterberg (2025) en het eventueel sluiten van zorgvoorzieningen in Zeist, waardoor mensen uit Zeist naar Soesterberg zullen komen voor zware zorg. Aangezien een aantal gegevens bedrijfsgevoelig is en om die reden niet voor alle leden van de Kerngroep inzichtelijk, heeft het college van b&w ervoor gekozen om nog een onafhankelijke deskundige in te schakelen. Deze onafhankelijke deskundige zal een toetsing doen op de uitgangspunten en de berekeningen. Wij gaan er vanuit dat de deskundige tot dezelfde conclusies zal komen. Toch vinden wij het belangrijk om volledig en zorgvuldig te zijn. Mocht deze deskundige tot andere inzichten komen, dan zullen wij de Kerngroep verzoeken tot heroverweging van voornoemde drie scenario's over gaan. In het gebouw De Heybergh zijn echter nog een 13-tal appartementen. Deze zijn in bezit van De Alliantie. Een deel van deze appartementen wordt reeds gehuurd door Zorgpalet Baarn-Soest. Deze appartementen zijn, met een kleine aanpassing, snel geschikt te maken voor zware zorg. De Alliantie is bereid om deze appartementen te reserveren/bestemmen voor zware zorg. Op deze manier kan in De Heybergh een betaalbare voorziening gerealiseerd worden voor ouderen die zware zorg nodig hebben. Bewoners van de appartementen krijgen in de toekomst zorg in hun eigen huurwoning met een Volledig Pakket Thuis (VPT). Bij een VPT is de eigen bijdrage voor de zorg lager dan bij een traditioneel verpleeghuis. De bewoner zal naast deze lagere bijdrage nog wel zelf huur moeten betalen. Doordat de appartementen van De Alliantie sociale huurwoningen zijn, met eventueel huurtoeslag wanneer bewoners daarvoor in aanmerking komen, blijft de voorziening betaalbaar. Het verschil met de huidige voorziening is dat er bij zware zorg door middel van een VPT geen 24-uurs zorg in het gebouw zelf aanwezig is. Deze voorziening is niet realiseerbaar bij een omvang van 15 bewoners. Om die reden onderzoekt de Kerngroep of er doelgroepen zijn met 24-uurs zorgbehoefte, die het huidige woonzorgcentrum De Heybergh in gebruik zou kunnen nemen zonder al te grote aanpassingen aan het gebouw. Door samenwerking, zou 24-uurs zorg dan ook voor de ouderen aanwezig kunnen zijn. Dit is echter nog in een onderzoeksfase. Vanzelfsprekend wordt bekeken of, en zo ja, op welke wijze het mogelijk is om verschillende doelgroepen te mengen in één gebouw. Dit maakt onderdeel uit van het vervolgonderzoek, waar ook de Denktank weer een belangrijke rol krijgt om mee te denken. In het vervolgonderzoek, dat voor het einde van dit jaar is afgerond, worden tevens de mogelijkheden onderzocht voor een ontmoetingsruimte voor ouderen uit Soesterberg in aanvulling op de al bestaande voorziening in De Drie Eiken. Ook zal gekeken worden of er nog een tweetal appartementen extra en een ruimte voor kortdurende opvang kan worden gerealiseerd in het bestaande gebouw. Tot 1 januari werkt de Kerngroep, in samenwerking met De Alliantie, het scenario uit tot een concreet plan. Voor de huidige huurders van de Alliantie verandert er niets. Pas bij een eventuele vrijwillige verhuizing, of wanneer de huidige huurder een zorgindicatie heeft, wordt een woning geschikt gemaakt voor zware zorg. De komende periode zal de Kerngroep wel onderzoeken of er mogelijkheden zijn om deze bewoners een ander appartement in Soesterberg aan te bieden die wellicht zelfs beter aansluit op de wensen van deze bewoner. Vijf van de 13 appartementen worden op dit moment al gehuurd door Zorgpalet en kunnen direct worden ingezet. Wij zijn blij dat er zicht is op een oplossing waarbij betaalbare zware zorg voor ouderen de komende jaren behouden blijft in Soesterberg. Dit neemt niet weg, dat het college zich realiseert dat deze verandering van grote invloed is op de bewoners van het woonzorgcentrum in De Heybergh en hun naasten. Met de partijen in de Kerngroep is afgesproken dat iedereen zich maximaal zal inzetten om de overgang zo goed mogelijk te organiseren met oog voorde belangen van elke individuele bewoner. De Kerngroep nodigt u binnenkort graag uit voor een bijeenkomst om verder van gedachten te wisselen en antwoord te krijgen op vragen die nu wellicht nog niet beantwoord of duidelijk zijn. Op zeer korte termijn ontvangt u een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Met vriendelijke groet, namens het college van burgemeester en wethouders, 2

3 P.A. (Peter) van der Torre Wethouder Zorg c.a. P. (Peter) Torre, van der Wethouder Afdeling Bestuur Adres: Postadres: Telefoon: Fax: Internet: Raadhuisplein 1 Postbus 2000, 3760 CA Soest

4 Meeuwen, R. van Van: Torre, P. van der Verzonden: maandag 2 november :07 Aan: CC: SST Antwoord Onderwerp: Reactie op uw mail over De Heybergh Geachte mevrouw Zandstra, Graag reageren wij, college van burgemeester en wethouders, op uw mail waarin u uw zorgen uit over de ontwikkelingen rondom woonzorgcentrum De Heybergh. Om te beginnen willen wij benadrukken dat het college van b&w er naar streeft dat inwoners van Soesterberg oud kunnen worden in Soesterberg en ook in Soesterberg de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben. In juli van dit jaar heeft Zorgpalet Baarn-Soest besloten het woonzorgcentrum De Heybergh te sluiten. Een onwenselijke situatie, aangezien een belangrijke voorziening door dit besluit zal verdwijnen uit Soesterberg. Om die reden hebben wij de afgelopen maanden de regie genomen om samen met Zorgkantoor Achmea, Zorgpalet Baarn- Soest en de gebouweigenaar SBBS/DDE de mogelijkheden te onderzoeken om een zorgvoorziening voor ouderen met een zware zorgvraag in Soesterberg te behouden. De vier voornoemde partijen vormen samen een Kerngroep. Daarnaast is een Denktank opgericht waarin De Actiegroep, de huisartsen en het COSBO vertegenwoordigd zijn. Zoals u wellicht weet, verandert er veel in de ouderenzorg in Nederland. Een van de ontwikkelingen is dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en daarbij vaker een beroep moeten doen op hun eigen sociale netwerk. Als gevolg hiervan sluiten in heel Nederland verzorgingshuizen. Woonzorgcentum De Heybergh is een verzorgingshuis, waar sinds een aantal jaren ook verpleeghuiszorg een plek heeft gekregen. Woonzorgcentrum De Heybergh voldoet echter niet meer aan de eisen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg aan verpleeghuizen stelt. Het betreft ARBO technische eisen voor het personeel en rolstoelstoeltoegankelijkheid voor bewoners. Per 1 januari 2017 zal Zorgkantoor Achmea geen plaatsen meer financieren in gebouwen die niet voldoen aan de eisen van de Inspectie. Er zijn door de Kerngroep een aantal scenario's onderzocht om woonzorgcentrum De Heybergh ook in de toekomst in te kunnen zetten voor zware zorg. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de omvang van de zorgbehoefte. Zorgkantoor Achmea heeft een regioanalyse uitgevoerd om de zorgbehoefte te bepalen voor Soesterberg. Zij geven aan dat er behoefte is aan een nieuwe voorziening met circa 15 plaatsen zware zorg in Soesterberg. Op dit moment wonen er meer dan 15 mensen in woonzorgcentrum De Heybergh. Een aantal van deze bewoners valt echter onder de categorie verzorgingshuis. Daarnaast zullen vanaf heden steeds minder mensen de indicatie zware zorg krijgen. Dit heeft te maken met de ontwikkeling dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig, met verschillende vormen van zorg aan huis, thuis blijven wonen. Om woonzorgcentrum De Heybergh in te kunnen blijven zetten voor zware zorg, zal het gebouw verbouwd moeten worden. Er zijn door de Kerngroep twee scenario's uitgewerkt met als uitgangspunt het noodzakelijk verbouwen van woonzorgcentrum De Heybergh. In hoofdlijnen betreft het onderstaande twee scenario's: 1. Het rolstoeltoegankelijk maken van de kamers en vergroten van de bestaande badkamers, waardoor de bestaande kamers echter kleiner worden en alleen nog als slaapkamer kunnen fungeren. Een aantal kamers zal in dat geval worden verbouwd tot één gezamenlijke (groeps-) woonkamer & keuken. 2. Het samenvoegen van steeds twee kamers tot één volwaardig appartement dat voldoet aan de huidige eisen. Beide varianten brengen een hoge investering met zich mee. Als gevolg hiervan zal de huur buitenproportioneel hoog worden. Dit sluit niet aan bij de wens om een betaalbare voorziening in Soesterberg te behouden. 1

5 Ook het door de Actiegroep voorgestelde scenario met kamers, met de optie om een gezamenlijke badkamer te realiseren per twee bewoners, blijkt financieel niet haalbaar. Dit vanwege de hoge investering, maar ook vanwege het leegstandsrisico. Voor de 5 tot 10 extra plaatsen die in dit scenario gerealiseerd worden is volgens Zorgkantoor Achmea op dit moment geen behoefte. Dit scenario neemt een voorschot op de groei van de doelgroep oudere inwoners in Soesterberg (2025) en het eventueel sluiten van zorgvoorzieningen in Zeist, waardoor mensen uit Zeist naar Soesterberg zullen komen voor zware zorg. Aangezien een aantal gegevens bedrijfsgevoelig is en om die reden niet voor alle leden van de Kerngroep inzichtelijk, heeft het college van b&w ervoor gekozen om nog een onafhankelijke deskundige in te schakelen. Deze onafhankelijke deskundige zal een toetsing doen op de uitgangspunten en de berekeningen. Wij gaan er vanuit dat de deskundige tot dezelfde conclusies zal komen. Toch vinden wij het belangrijk om volledig en zorgvuldig te zijn. Mocht deze deskundige tot andere inzichten komen, dan zullen wij de Kerngroep verzoeken tot heroverweging van voornoemde drie scenario's over gaan. In het gebouw De Heybergh zijn echter nog een 13-tal appartementen. Deze zijn in bezit van De Alliantie. Een deel van deze appartementen wordt reeds gehuurd door Zorgpalet Baarn-Soest. Deze appartementen zijn, met een kleine aanpassing, snel geschikt te maken voor zware zorg. De Alliantie is bereid om deze appartementen te reserveren/bestemmen voor zware zorg. Op deze manier kan in De Heybergh een betaalbare voorziening gerealiseerd worden voor ouderen die zware zorg nodig hebben. Bewoners van de appartementen krijgen in de toekomst zorg in hun eigen huurwoning met een Volledig Pakket Thuis (VPT). Bij een VPT is de eigen bijdrage voor de zorg lager dan bij een traditioneel verpleeghuis. De bewoner zal naast deze lagere bijdrage nog wel zelf huur moeten betalen. Doordat de appartementen van De Alliantie sociale huurwoningen zijn, met eventueel huurtoeslag wanneer bewoners daarvoor in aanmerking komen, blijft de voorziening betaalbaar. Het verschil met de huidige voorziening is dat er bij zware zorg door middel van een VPT geen 24-uurs zorg in het gebouw zelf aanwezig is. Deze voorziening is niet realiseerbaar bij een omvang van 15 bewoners. Om die reden onderzoekt de Kerngroep of er doelgroepen zijn met 24-uurs zorgbehoefte, die het huidige woonzorgcentrum De Heybergh in gebruik zou kunnen nemen zonder al te grote aanpassingen aan het gebouw. Door samenwerking, zou 24-uurs zorg dan ook voor de ouderen aanwezig kunnen zijn. Dit is echter nog in een onderzoeksfase. Vanzelfsprekend wordt bekeken of, en zo ja, op welke wijze het mogelijk is om verschillende doelgroepen te mengen in één gebouw. Dit maakt onderdeel uit van het vervolgonderzoek, waar ook de Denktank weer een belangrijke rol krijgt om mee te denken. In het vervolgonderzoek, dat voor het einde van dit jaar is afgerond, worden tevens de mogelijkheden onderzocht voor een ontmoetingsruimte voor ouderen uit Soesterberg in aanvulling op de al bestaande voorziening in De Drie Eiken. Ook zal gekeken worden of er nog een tweetal appartementen extra en een ruimte voor kortdurende opvang kan worden gerealiseerd in het bestaande gebouw. Tot 1 januari werkt de Kerngroep, in samenwerking met De Alliantie, het scenario uit tot een concreet plan. Voor de huidige huurders van de Alliantie verandert er niets. Pas bij een eventuele vrijwillige verhuizing, of wanneer de huidige huurder een zorgindicatie heeft, wordt een woning geschikt gemaakt voor zware zorg. De komende periode zal de Kerngroep wel onderzoeken of er mogelijkheden zijn om deze bewoners een ander appartement in Soesterberg aan te bieden die wellicht zelfs beter aansluit op de wensen van deze bewoner. Vijf van de 13 appartementen worden op dit moment al gehuurd door Zorgpalet en kunnen direct worden ingezet. Wij zijn blij dat er zicht is op een oplossing waarbij betaalbare zware zorg voor ouderen de komende jaren behouden blijft in Soesterberg. Dit neemt niet weg, dat het college zich realiseert dat deze verandering van grote invloed is op de bewoners van het woonzorgcentrum in De Heybergh en hun naasten. Met de partijen in de Kerngroep is afgesproken dat iedereen zich maximaal zal inzetten om de overgang zo goed mogelijk te organiseren met oog voorde belangen van elke individuele bewoner. De Kerngroep nodigt u binnenkort graag uit voor een bijeenkomst om verder van gedachten te wisselen en antwoord te krijgen op vragen die nu wellicht nog niet beantwoord of duidelijk zijn. Op zeer korte termijn ontvangt u een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Met vriendelijke groet, 2

6 namens het college van burgemeester en wethouders, P.A. (Peter) van der Torre Wethouder Zorg c.a. P. (Peter) Torre, van der Wethouder Afdeling Bestuur Adres: Postadres: Telefoon: Fax: Internet: Raadhuisplein 1 Postbus 2000, 3760 CA Soest

7 Meeuwen, R. van Van: Torre, P. van der Verzonden: maandag 2 november :08 Aan: CC: SST Antwoord Onderwerp: Reactie op uw mail over De Heybergh Geachte mevrouw Smits, Graag reageren wij, college van burgemeester en wethouders, op uw mail waarin u uw zorgen uit over de ontwikkelingen rondom woonzorgcentrum De Heybergh. Om te beginnen willen wij benadrukken dat het college van b&w er naar streeft dat inwoners van Soesterberg oud kunnen worden in Soesterberg en ook in Soesterberg de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben. In juli van dit jaar heeft Zorgpalet Baarn-Soest besloten het woonzorgcentrum De Heybergh te sluiten. Een onwenselijke situatie, aangezien een belangrijke voorziening door dit besluit zal verdwijnen uit Soesterberg. Om die reden hebben wij de afgelopen maanden de regie genomen om samen met Zorgkantoor Achmea, Zorgpalet Baarn- Soest en de gebouweigenaar SBBS/DDE de mogelijkheden te onderzoeken om een zorgvoorziening voor ouderen met een zware zorgvraag in Soesterberg te behouden. De vier voornoemde partijen vormen samen een Kerngroep. Daarnaast is een Denktank opgericht waarin De Actiegroep, de huisartsen en het COSBO vertegenwoordigd zijn. Zoals u wellicht weet, verandert er veel in de ouderenzorg in Nederland. Een van de ontwikkelingen is dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en daarbij vaker een beroep moeten doen op hun eigen sociale netwerk. Als gevolg hiervan sluiten in heel Nederland verzorgingshuizen. Woonzorgcentum De Heybergh is een verzorgingshuis, waar sinds een aantal jaren ook verpleeghuiszorg een plek heeft gekregen. Woonzorgcentrum De Heybergh voldoet echter niet meer aan de eisen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg aan verpleeghuizen stelt. Het betreft ARBO technische eisen voor het personeel en rolstoelstoeltoegankelijkheid voor bewoners. Per 1 januari 2017 zal Zorgkantoor Achmea geen plaatsen meer financieren in gebouwen die niet voldoen aan de eisen van de Inspectie. Er zijn door de Kerngroep een aantal scenario's onderzocht om woonzorgcentrum De Heybergh ook in de toekomst in te kunnen zetten voor zware zorg. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de omvang van de zorgbehoefte. Zorgkantoor Achmea heeft een regioanalyse uitgevoerd om de zorgbehoefte te bepalen voor Soesterberg. Zij geven aan dat er behoefte is aan een nieuwe voorziening met circa 15 plaatsen zware zorg in Soesterberg. Op dit moment wonen er meer dan 15 mensen in woonzorgcentrum De Heybergh. Een aantal van deze bewoners valt echter onder de categorie verzorgingshuis. Daarnaast zullen vanaf heden steeds minder mensen de indicatie zware zorg krijgen. Dit heeft te maken met de ontwikkeling dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig, met verschillende vormen van zorg aan huis, thuis blijven wonen. Om woonzorgcentrum De Heybergh in te kunnen blijven zetten voor zware zorg, zal het gebouw verbouwd moeten worden. Er zijn door de Kerngroep twee scenario's uitgewerkt met als uitgangspunt het noodzakelijk verbouwen van woonzorgcentrum De Heybergh. In hoofdlijnen betreft het onderstaande twee scenario's: 1. Het rolstoeltoegankelijk maken van de kamers en vergroten van de bestaande badkamers, waardoor de bestaande kamers echter kleiner worden en alleen nog als slaapkamer kunnen fungeren. Een aantal kamers zal in dat geval worden verbouwd tot één gezamenlijke (groeps-) woonkamer & keuken. 2. Het samenvoegen van steeds twee kamers tot één volwaardig appartement dat voldoet aan de huidige eisen. Beide varianten brengen een hoge investering met zich mee. Als gevolg hiervan zal de huur buitenproportioneel hoog worden. Dit sluit niet aan bij de wens om een betaalbare voorziening in Soesterberg te behouden. 1

8 Ook het door de Actiegroep voorgestelde scenario met kamers, met de optie om een gezamenlijke badkamer te realiseren per twee bewoners, blijkt financieel niet haalbaar. Dit vanwege de hoge investering, maar ook vanwege het leegstandsrisico. Voor de 5 tot 10 extra plaatsen die in dit scenario gerealiseerd worden is volgens Zorgkantoor Achmea op dit moment geen behoefte. Dit scenario neemt een voorschot op de groei van de doelgroep oudere inwoners in Soesterberg (2025) en het eventueel sluiten van zorgvoorzieningen in Zeist, waardoor mensen uit Zeist naar Soesterberg zullen komen voor zware zorg. Aangezien een aantal gegevens bedrijfsgevoelig is en om die reden niet voor alle leden van de Kerngroep inzichtelijk, heeft het college van b&w ervoor gekozen om nog een onafhankelijke deskundige in te schakelen. Deze onafhankelijke deskundige zal een toetsing doen op de uitgangspunten en de berekeningen. Wij gaan er vanuit dat de deskundige tot dezelfde conclusies zal komen. Toch vinden wij het belangrijk om volledig en zorgvuldig te zijn. Mocht deze deskundige tot andere inzichten komen, dan zullen wij de Kerngroep verzoeken tot heroverweging van voornoemde drie scenario's over gaan. In het gebouw De Heybergh zijn echter nog een 13-tal appartementen. Deze zijn in bezit van De Alliantie. Een deel van deze appartementen wordt reeds gehuurd door Zorgpalet Baarn-Soest. Deze appartementen zijn, met een kleine aanpassing, snel geschikt te maken voor zware zorg. De Alliantie is bereid om deze appartementen te reserveren/bestemmen voor zware zorg. Op deze manier kan in De Heybergh een betaalbare voorziening gerealiseerd worden voor ouderen die zware zorg nodig hebben. Bewoners van de appartementen krijgen in de toekomst zorg in hun eigen huurwoning met een Volledig Pakket Thuis (VPT). Bij een VPT is de eigen bijdrage voor de zorg lager dan bij een traditioneel verpleeghuis. De bewoner zal naast deze lagere bijdrage nog wel zelf huur moeten betalen. Doordat de appartementen van De Alliantie sociale huurwoningen zijn, met eventueel huurtoeslag wanneer bewoners daarvoor in aanmerking komen, blijft de voorziening betaalbaar. Het verschil met de huidige voorziening is dat er bij zware zorg door middel van een VPT geen 24-uurs zorg in het gebouw zelf aanwezig is. Deze voorziening is niet realiseerbaar bij een omvang van 15 bewoners. Om die reden onderzoekt de Kerngroep of er doelgroepen zijn met 24-uurs zorgbehoefte, die het huidige woonzorgcentrum De Heybergh in gebruik zou kunnen nemen zonder al te grote aanpassingen aan het gebouw. Door samenwerking, zou 24-uurs zorg dan ook voor de ouderen aanwezig kunnen zijn. Dit is echter nog in een onderzoeksfase. Vanzelfsprekend wordt bekeken of, en zo ja, op welke wijze het mogelijk is om verschillende doelgroepen te mengen in één gebouw. Dit maakt onderdeel uit van het vervolgonderzoek, waar ook de Denktank weer een belangrijke rol krijgt om mee te denken. In het vervolgonderzoek, dat voor het einde van dit jaar is afgerond, worden tevens de mogelijkheden onderzocht voor een ontmoetingsruimte voor ouderen uit Soesterberg in aanvulling op de al bestaande voorziening in De Drie Eiken. Ook zal gekeken worden of er nog een tweetal appartementen extra en een ruimte voor kortdurende opvang kan worden gerealiseerd in het bestaande gebouw. Tot 1 januari werkt de Kerngroep, in samenwerking met De Alliantie, het scenario uit tot een concreet plan. Voor de huidige huurders van de Alliantie verandert er niets. Pas bij een eventuele vrijwillige verhuizing, of wanneer de huidige huurder een zorgindicatie heeft, wordt een woning geschikt gemaakt voor zware zorg. De komende periode zal de Kerngroep wel onderzoeken of er mogelijkheden zijn om deze bewoners een ander appartement in Soesterberg aan te bieden die wellicht zelfs beter aansluit op de wensen van deze bewoner. Vijf van de 13 appartementen worden op dit moment al gehuurd door Zorgpalet en kunnen direct worden ingezet. Wij zijn blij dat er zicht is op een oplossing waarbij betaalbare zware zorg voor ouderen de komende jaren behouden blijft in Soesterberg. Dit neemt niet weg, dat het college zich realiseert dat deze verandering van grote invloed is op de bewoners van het woonzorgcentrum in De Heybergh en hun naasten. Met de partijen in de Kerngroep is afgesproken dat iedereen zich maximaal zal inzetten om de overgang zo goed mogelijk te organiseren met oog voorde belangen van elke individuele bewoner. De Kerngroep nodigt u binnenkort graag uit voor een bijeenkomst om verder van gedachten te wisselen en antwoord te krijgen op vragen die nu wellicht nog niet beantwoord of duidelijk zijn. Op zeer korte termijn ontvangt u een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Met vriendelijke groet, 2

9 namens het college van burgemeester en wethouders, P.A. (Peter) van der Torre Wethouder Zorg c.a. P. (Peter) Torre, van der Wethouder Afdeling Bestuur Adres: Postadres: Telefoon: Fax: Internet: Raadhuisplein 1 Postbus 2000, 3760 CA Soest

10 Meeuwen, R. van Van: Torre, P. van der Verzonden: maandag 2 november :08 Aan: CC: SST Antwoord Onderwerp: Reactie op uw mail over De Heybergh Geachte mevrouw Knoops, Graag reageren wij, college van burgemeester en wethouders, op uw mail waarin u uw zorgen uit over de ontwikkelingen rondom woonzorgcentrum De Heybergh. Om te beginnen willen wij benadrukken dat het college van b&w er naar streeft dat inwoners van Soesterberg oud kunnen worden in Soesterberg en ook in Soesterberg de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben. In juli van dit jaar heeft Zorgpalet Baarn-Soest besloten het woonzorgcentrum De Heybergh te sluiten. Een onwenselijke situatie, aangezien een belangrijke voorziening door dit besluit zal verdwijnen uit Soesterberg. Om die reden hebben wij de afgelopen maanden de regie genomen om samen met Zorgkantoor Achmea, Zorgpalet Baarn- Soest en de gebouweigenaar SBBS/DDE de mogelijkheden te onderzoeken om een zorgvoorziening voor ouderen met een zware zorgvraag in Soesterberg te behouden. De vier voornoemde partijen vormen samen een Kerngroep. Daarnaast is een Denktank opgericht waarin De Actiegroep, de huisartsen en het COSBO vertegenwoordigd zijn. Zoals u wellicht weet, verandert er veel in de ouderenzorg in Nederland. Een van de ontwikkelingen is dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en daarbij vaker een beroep moeten doen op hun eigen sociale netwerk. Als gevolg hiervan sluiten in heel Nederland verzorgingshuizen. Woonzorgcentum De Heybergh is een verzorgingshuis, waar sinds een aantal jaren ook verpleeghuiszorg een plek heeft gekregen. Woonzorgcentrum De Heybergh voldoet echter niet meer aan de eisen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg aan verpleeghuizen stelt. Het betreft ARBO technische eisen voor het personeel en rolstoelstoeltoegankelijkheid voor bewoners. Per 1 januari 2017 zal Zorgkantoor Achmea geen plaatsen meer financieren in gebouwen die niet voldoen aan de eisen van de Inspectie. Er zijn door de Kerngroep een aantal scenario's onderzocht om woonzorgcentrum De Heybergh ook in de toekomst in te kunnen zetten voor zware zorg. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de omvang van de zorgbehoefte. Zorgkantoor Achmea heeft een regioanalyse uitgevoerd om de zorgbehoefte te bepalen voor Soesterberg. Zij geven aan dat er behoefte is aan een nieuwe voorziening met circa 15 plaatsen zware zorg in Soesterberg. Op dit moment wonen er meer dan 15 mensen in woonzorgcentrum De Heybergh. Een aantal van deze bewoners valt echter onder de categorie verzorgingshuis. Daarnaast zullen vanaf heden steeds minder mensen de indicatie zware zorg krijgen. Dit heeft te maken met de ontwikkeling dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig, met verschillende vormen van zorg aan huis, thuis blijven wonen. Om woonzorgcentrum De Heybergh in te kunnen blijven zetten voor zware zorg, zal het gebouw verbouwd moeten worden. Er zijn door de Kerngroep twee scenario's uitgewerkt met als uitgangspunt het noodzakelijk verbouwen van woonzorgcentrum De Heybergh. In hoofdlijnen betreft het onderstaande twee scenario's: 1. Het rolstoeltoegankelijk maken van de kamers en vergroten van de bestaande badkamers, waardoor de bestaande kamers echter kleiner worden en alleen nog als slaapkamer kunnen fungeren. Een aantal kamers zal in dat geval worden verbouwd tot één gezamenlijke (groeps-) woonkamer & keuken. 2. Het samenvoegen van steeds twee kamers tot één volwaardig appartement dat voldoet aan de huidige eisen. Beide varianten brengen een hoge investering met zich mee. Als gevolg hiervan zal de huur buitenproportioneel hoog worden. Dit sluit niet aan bij de wens om een betaalbare voorziening in Soesterberg te behouden. 1

11 Ook het door de Actiegroep voorgestelde scenario met kamers, met de optie om een gezamenlijke badkamer te realiseren per twee bewoners, blijkt financieel niet haalbaar. Dit vanwege de hoge investering, maar ook vanwege het leegstandsrisico. Voor de 5 tot 10 extra plaatsen die in dit scenario gerealiseerd worden is volgens Zorgkantoor Achmea op dit moment geen behoefte. Dit scenario neemt een voorschot op de groei van de doelgroep oudere inwoners in Soesterberg (2025) en het eventueel sluiten van zorgvoorzieningen in Zeist, waardoor mensen uit Zeist naar Soesterberg zullen komen voor zware zorg. Aangezien een aantal gegevens bedrijfsgevoelig is en om die reden niet voor alle leden van de Kerngroep inzichtelijk, heeft het college van b&w ervoor gekozen om nog een onafhankelijke deskundige in te schakelen. Deze onafhankelijke deskundige zal een toetsing doen op de uitgangspunten en de berekeningen. Wij gaan er vanuit dat de deskundige tot dezelfde conclusies zal komen. Toch vinden wij het belangrijk om volledig en zorgvuldig te zijn. Mocht deze deskundige tot andere inzichten komen, dan zullen wij de Kerngroep verzoeken tot heroverweging van voornoemde drie scenario's over gaan. In het gebouw De Heybergh zijn echter nog een 13-tal appartementen. Deze zijn in bezit van De Alliantie. Een deel van deze appartementen wordt reeds gehuurd door Zorgpalet Baarn-Soest. Deze appartementen zijn, met een kleine aanpassing, snel geschikt te maken voor zware zorg. De Alliantie is bereid om deze appartementen te reserveren/bestemmen voor zware zorg. Op deze manier kan in De Heybergh een betaalbare voorziening gerealiseerd worden voor ouderen die zware zorg nodig hebben. Bewoners van de appartementen krijgen in de toekomst zorg in hun eigen huurwoning met een Volledig Pakket Thuis (VPT). Bij een VPT is de eigen bijdrage voor de zorg lager dan bij een traditioneel verpleeghuis. De bewoner zal naast deze lagere bijdrage nog wel zelf huur moeten betalen. Doordat de appartementen van De Alliantie sociale huurwoningen zijn, met eventueel huurtoeslag wanneer bewoners daarvoor in aanmerking komen, blijft de voorziening betaalbaar. Het verschil met de huidige voorziening is dat er bij zware zorg door middel van een VPT geen 24-uurs zorg in het gebouw zelf aanwezig is. Deze voorziening is niet realiseerbaar bij een omvang van 15 bewoners. Om die reden onderzoekt de Kerngroep of er doelgroepen zijn met 24-uurs zorgbehoefte, die het huidige woonzorgcentrum De Heybergh in gebruik zou kunnen nemen zonder al te grote aanpassingen aan het gebouw. Door samenwerking, zou 24-uurs zorg dan ook voor de ouderen aanwezig kunnen zijn. Dit is echter nog in een onderzoeksfase. Vanzelfsprekend wordt bekeken of, en zo ja, op welke wijze het mogelijk is om verschillende doelgroepen te mengen in één gebouw. Dit maakt onderdeel uit van het vervolgonderzoek, waar ook de Denktank weer een belangrijke rol krijgt om mee te denken. In het vervolgonderzoek, dat voor het einde van dit jaar is afgerond, worden tevens de mogelijkheden onderzocht voor een ontmoetingsruimte voor ouderen uit Soesterberg in aanvulling op de al bestaande voorziening in De Drie Eiken. Ook zal gekeken worden of er nog een tweetal appartementen extra en een ruimte voor kortdurende opvang kan worden gerealiseerd in het bestaande gebouw. Tot 1 januari werkt de Kerngroep, in samenwerking met De Alliantie, het scenario uit tot een concreet plan. Voor de huidige huurders van de Alliantie verandert er niets. Pas bij een eventuele vrijwillige verhuizing, of wanneer de huidige huurder een zorgindicatie heeft, wordt een woning geschikt gemaakt voor zware zorg. De komende periode zal de Kerngroep wel onderzoeken of er mogelijkheden zijn om deze bewoners een ander appartement in Soesterberg aan te bieden die wellicht zelfs beter aansluit op de wensen van deze bewoner. Vijf van de 13 appartementen worden op dit moment al gehuurd door Zorgpalet en kunnen direct worden ingezet. Wij zijn blij dat er zicht is op een oplossing waarbij betaalbare zware zorg voor ouderen de komende jaren behouden blijft in Soesterberg. Dit neemt niet weg, dat het college zich realiseert dat deze verandering van grote invloed is op de bewoners van het woonzorgcentrum in De Heybergh en hun naasten. Met de partijen in de Kerngroep is afgesproken dat iedereen zich maximaal zal inzetten om de overgang zo goed mogelijk te organiseren met oog voorde belangen van elke individuele bewoner. De Kerngroep nodigt u binnenkort graag uit voor een bijeenkomst om verder van gedachten te wisselen en antwoord te krijgen op vragen die nu wellicht nog niet beantwoord of duidelijk zijn. Op zeer korte termijn ontvangt u een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Met vriendelijke groet, 2

12 namens het college van burgemeester en wethouders, P.A. (Peter) van der Torre Wethouder Zorg c.a. P. (Peter) Torre, van der Wethouder Afdeling Bestuur Adres: Postadres: Telefoon: Fax: Internet: Raadhuisplein 1 Postbus 2000, 3760 CA Soest

13 Meeuwen, R. van Van: Torre, P. van der Verzonden: maandag 2 november :08 Aan: CC: SST Antwoord Onderwerp: Reactie op uw mail over De Heybergh Geachte mevrouw Haxe, Graag reageren wij, college van burgemeester en wethouders, op uw mail waarin u uw zorgen uit over de ontwikkelingen rondom woonzorgcentrum De Heybergh. Om te beginnen willen wij benadrukken dat het college van b&w er naar streeft dat inwoners van Soesterberg oud kunnen worden in Soesterberg en ook in Soesterberg de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben. In juli van dit jaar heeft Zorgpalet Baarn-Soest besloten het woonzorgcentrum De Heybergh te sluiten. Een onwenselijke situatie, aangezien een belangrijke voorziening door dit besluit zal verdwijnen uit Soesterberg. Om die reden hebben wij de afgelopen maanden de regie genomen om samen met Zorgkantoor Achmea, Zorgpalet Baarn- Soest en de gebouweigenaar SBBS/DDE de mogelijkheden te onderzoeken om een zorgvoorziening voor ouderen met een zware zorgvraag in Soesterberg te behouden. De vier voornoemde partijen vormen samen een Kerngroep. Daarnaast is een Denktank opgericht waarin De Actiegroep, de huisartsen en het COSBO vertegenwoordigd zijn. Zoals u wellicht weet, verandert er veel in de ouderenzorg in Nederland. Een van de ontwikkelingen is dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en daarbij vaker een beroep moeten doen op hun eigen sociale netwerk. Als gevolg hiervan sluiten in heel Nederland verzorgingshuizen. Woonzorgcentum De Heybergh is een verzorgingshuis, waar sinds een aantal jaren ook verpleeghuiszorg een plek heeft gekregen. Woonzorgcentrum De Heybergh voldoet echter niet meer aan de eisen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg aan verpleeghuizen stelt. Het betreft ARBO technische eisen voor het personeel en rolstoelstoeltoegankelijkheid voor bewoners. Per 1 januari 2017 zal Zorgkantoor Achmea geen plaatsen meer financieren in gebouwen die niet voldoen aan de eisen van de Inspectie. Er zijn door de Kerngroep een aantal scenario's onderzocht om woonzorgcentrum De Heybergh ook in de toekomst in te kunnen zetten voor zware zorg. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de omvang van de zorgbehoefte. Zorgkantoor Achmea heeft een regioanalyse uitgevoerd om de zorgbehoefte te bepalen voor Soesterberg. Zij geven aan dat er behoefte is aan een nieuwe voorziening met circa 15 plaatsen zware zorg in Soesterberg. Op dit moment wonen er meer dan 15 mensen in woonzorgcentrum De Heybergh. Een aantal van deze bewoners valt echter onder de categorie verzorgingshuis. Daarnaast zullen vanaf heden steeds minder mensen de indicatie zware zorg krijgen. Dit heeft te maken met de ontwikkeling dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig, met verschillende vormen van zorg aan huis, thuis blijven wonen. Om woonzorgcentrum De Heybergh in te kunnen blijven zetten voor zware zorg, zal het gebouw verbouwd moeten worden. Er zijn door de Kerngroep twee scenario's uitgewerkt met als uitgangspunt het noodzakelijk verbouwen van woonzorgcentrum De Heybergh. In hoofdlijnen betreft het onderstaande twee scenario's: 1. Het rolstoeltoegankelijk maken van de kamers en vergroten van de bestaande badkamers, waardoor de bestaande kamers echter kleiner worden en alleen nog als slaapkamer kunnen fungeren. Een aantal kamers zal in dat geval worden verbouwd tot één gezamenlijke (groeps-) woonkamer & keuken. 2. Het samenvoegen van steeds twee kamers tot één volwaardig appartement dat voldoet aan de huidige eisen. Beide varianten brengen een hoge investering met zich mee. Als gevolg hiervan zal de huur buitenproportioneel hoog worden. Dit sluit niet aan bij de wens om een betaalbare voorziening in Soesterberg te behouden. 1

14 Ook het door de Actiegroep voorgestelde scenario met kamers, met de optie om een gezamenlijke badkamer te realiseren per twee bewoners, blijkt financieel niet haalbaar. Dit vanwege de hoge investering, maar ook vanwege het leegstandsrisico. Voor de 5 tot 10 extra plaatsen die in dit scenario gerealiseerd worden is volgens Zorgkantoor Achmea op dit moment geen behoefte. Dit scenario neemt een voorschot op de groei van de doelgroep oudere inwoners in Soesterberg (2025) en het eventueel sluiten van zorgvoorzieningen in Zeist, waardoor mensen uit Zeist naar Soesterberg zullen komen voor zware zorg. Aangezien een aantal gegevens bedrijfsgevoelig is en om die reden niet voor alle leden van de Kerngroep inzichtelijk, heeft het college van b&w ervoor gekozen om nog een onafhankelijke deskundige in te schakelen. Deze onafhankelijke deskundige zal een toetsing doen op de uitgangspunten en de berekeningen. Wij gaan er vanuit dat de deskundige tot dezelfde conclusies zal komen. Toch vinden wij het belangrijk om volledig en zorgvuldig te zijn. Mocht deze deskundige tot andere inzichten komen, dan zullen wij de Kerngroep verzoeken tot heroverweging van voornoemde drie scenario's over gaan. In het gebouw De Heybergh zijn echter nog een 13-tal appartementen. Deze zijn in bezit van De Alliantie. Een deel van deze appartementen wordt reeds gehuurd door Zorgpalet Baarn-Soest. Deze appartementen zijn, met een kleine aanpassing, snel geschikt te maken voor zware zorg. De Alliantie is bereid om deze appartementen te reserveren/bestemmen voor zware zorg. Op deze manier kan in De Heybergh een betaalbare voorziening gerealiseerd worden voor ouderen die zware zorg nodig hebben. Bewoners van de appartementen krijgen in de toekomst zorg in hun eigen huurwoning met een Volledig Pakket Thuis (VPT). Bij een VPT is de eigen bijdrage voor de zorg lager dan bij een traditioneel verpleeghuis. De bewoner zal naast deze lagere bijdrage nog wel zelf huur moeten betalen. Doordat de appartementen van De Alliantie sociale huurwoningen zijn, met eventueel huurtoeslag wanneer bewoners daarvoor in aanmerking komen, blijft de voorziening betaalbaar. Het verschil met de huidige voorziening is dat er bij zware zorg door middel van een VPT geen 24-uurs zorg in het gebouw zelf aanwezig is. Deze voorziening is niet realiseerbaar bij een omvang van 15 bewoners. Om die reden onderzoekt de Kerngroep of er doelgroepen zijn met 24-uurs zorgbehoefte, die het huidige woonzorgcentrum De Heybergh in gebruik zou kunnen nemen zonder al te grote aanpassingen aan het gebouw. Door samenwerking, zou 24-uurs zorg dan ook voor de ouderen aanwezig kunnen zijn. Dit is echter nog in een onderzoeksfase. Vanzelfsprekend wordt bekeken of, en zo ja, op welke wijze het mogelijk is om verschillende doelgroepen te mengen in één gebouw. Dit maakt onderdeel uit van het vervolgonderzoek, waar ook de Denktank weer een belangrijke rol krijgt om mee te denken. In het vervolgonderzoek, dat voor het einde van dit jaar is afgerond, worden tevens de mogelijkheden onderzocht voor een ontmoetingsruimte voor ouderen uit Soesterberg in aanvulling op de al bestaande voorziening in De Drie Eiken. Ook zal gekeken worden of er nog een tweetal appartementen extra en een ruimte voor kortdurende opvang kan worden gerealiseerd in het bestaande gebouw. Tot 1 januari werkt de Kerngroep, in samenwerking met De Alliantie, het scenario uit tot een concreet plan. Voor de huidige huurders van de Alliantie verandert er niets. Pas bij een eventuele vrijwillige verhuizing, of wanneer de huidige huurder een zorgindicatie heeft, wordt een woning geschikt gemaakt voor zware zorg. De komende periode zal de Kerngroep wel onderzoeken of er mogelijkheden zijn om deze bewoners een ander appartement in Soesterberg aan te bieden die wellicht zelfs beter aansluit op de wensen van deze bewoner. Vijf van de 13 appartementen worden op dit moment al gehuurd door Zorgpalet en kunnen direct worden ingezet. Wij zijn blij dat er zicht is op een oplossing waarbij betaalbare zware zorg voor ouderen de komende jaren behouden blijft in Soesterberg. Dit neemt niet weg, dat het college zich realiseert dat deze verandering van grote invloed is op de bewoners van het woonzorgcentrum in De Heybergh en hun naasten. Met de partijen in de Kerngroep is afgesproken dat iedereen zich maximaal zal inzetten om de overgang zo goed mogelijk te organiseren met oog voorde belangen van elke individuele bewoner. De Kerngroep nodigt u binnenkort graag uit voor een bijeenkomst om verder van gedachten te wisselen en antwoord te krijgen op vragen die nu wellicht nog niet beantwoord of duidelijk zijn. Op zeer korte termijn ontvangt u een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Met vriendelijke groet, 2

15 namens het college van burgemeester en wethouders, P.A. (Peter) van der Torre Wethouder Zorg c.a. P. (Peter) Torre, van der Wethouder Afdeling Bestuur Adres: Postadres: Telefoon: Fax: Internet: Raadhuisplein 1 Postbus 2000, 3760 CA Soest

Informatiebijeenkomst 16 november 2015, De Heybergh Locatie: Kontakt der Kontinenten (Ceciliakapel) te Soesterberg

Informatiebijeenkomst 16 november 2015, De Heybergh Locatie: Kontakt der Kontinenten (Ceciliakapel) te Soesterberg Informatiebijeenkomst 16 november 2015, De Heybergh Locatie: Kontakt der Kontinenten (Ceciliakapel) te Soesterberg Er zijn circa 140 belangstellenden aanwezig tijdens de informatieavond. Op het podium

Nadere informatie

Geachte mevrouw van Ketel en heer Garretsen,

Geachte mevrouw van Ketel en heer Garretsen, Gemeente Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Raadsfractie SP t.a.v. Frits Garretsen en Jolande van Ketel Datum 27 mei 2014 Onskenmerk 2014/182999 Contactpersoon S.A.D. Leensen Doorkiesnummer

Nadere informatie

De Heybergh, Soesterberg

De Heybergh, Soesterberg Opdrachtgever: Gemeente Soest Postbus 2000 3760 CA SOEST AAG projectteam: drs. J.C. van Houwelingen, director drs. A.J. Jens, adviseur I. Vos, adviseur AAG projectcode: 126036, Second Opinion De Heybergh

Nadere informatie

Verslag bezoek 12 maart demonstratiewoning domotica Zorgpalet Baarn-Soest

Verslag bezoek 12 maart demonstratiewoning domotica Zorgpalet Baarn-Soest Verslag bezoek 12 maart demonstratiewoning domotica Zorgpalet Baarn-Soest Op 12 maart 2008 werden ongeveer 30 medewerkers uit de zorg, afkomstig uit heel Nederland, ontvangen in verpleeghuis Daelhoven

Nadere informatie

Ouder worden in Maassluis

Ouder worden in Maassluis Ouder worden in Maassluis Samenvatting discussiebijeenkomsten Ouderen ten behoeve van de Heroriëntatie van het ouderenbeleid in de gemeente Maassluis. Sector Welzijn Juli 2003 Voorwoord Nederland vergrijst

Nadere informatie

Informatiebrochure Zuidesch Emmen

Informatiebrochure Zuidesch Emmen Informatiebrochure Zuidesch Emmen - Over de Zuidesch - Zorg vanuit de Holdert - Plattegronden De Zuidesch Het vormt de schakel tussen de stad en de dierentuin: de Zuidesch. In deze woontoren kijkt u vanaf

Nadere informatie

HOF VAN BATENSTEIN WONEN MET ZORG

HOF VAN BATENSTEIN WONEN MET ZORG HOF VAN BATENSTEIN WONEN MET ZORG IN VIANEN HOF VAN BATENSTEIN De vraag naar goede zorg in combinatie met wonen is de afgelopen jaren gegroeid. Ook in Vianen. Daarom hebben LEKSTEDEwonen, ZorgSpectrum

Nadere informatie

Betreft: Verzoek Lelie Zorggroep inzake acht sociale huurwoningen in Facet 1 te Krimpen aan den IJssel

Betreft: Verzoek Lelie Zorggroep inzake acht sociale huurwoningen in Facet 1 te Krimpen aan den IJssel V COMFORTABEL WONEN ons kenmerk behandeld door Sandra Adrianow College van Burgemeester en wethouders Gemeente Krimpen aan den IJssel Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL doorkiesnummer (010) 444

Nadere informatie

BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium

BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium N BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium Mei 2014 Beste lezer, Met dit bulletin informeren wij u over de bouwontwikkelingen rondom ZINN locatie Patrimonium. In 2013 heeft ZINN samen met Woningstichting Patrimonium

Nadere informatie

BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium

BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium N BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium zomer 2013 Beste lezer, Met dit bulletin willen we u op de hoogte brengen van de plannen en bouwontwikkelingen rondom ZINN locatie Patrimonium in Selwerd. Ik ben blij

Nadere informatie

All-inclusive wonen zelfstandig en beschermd wonen in De Vlasgaard

All-inclusive wonen zelfstandig en beschermd wonen in De Vlasgaard All-inclusive wonen zelfstandig en beschermd wonen in De Vlasgaard All-inclusive wonen Inhoud Wonen zonder zorgindicatie Appartementen Huurtarieven Genieten in de beleeftuin Locatie Meer weten? 5 5 9 10

Nadere informatie

Wonen in Parc Drieën-Huysen

Wonen in Parc Drieën-Huysen Wonen in Parc Drieën-Huysen 1 Wonen in Parc Drieën-Huijsen Nieuw verpleeghuis In het vierde kwartaal 2017 is het zover; vanaf dan kan het nieuwe verpleeghuis op Parc Drieën-Huysen worden bewoond. In dit

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

Sint Annaparochie 1 5 A A N L E U N A P P A R T E M E N T E N I N S I N T A N N A P A R O C H I E

Sint Annaparochie 1 5 A A N L E U N A P P A R T E M E N T E N I N S I N T A N N A P A R O C H I E 1 5 A A N L E U N A P P A R T E M E N T E N I N S I N T A N N A P A R O C H I E Sint Annaparochie 125908-1-WONEN-broch_Beuckelaer.indd 1 13-03-12 13:27 Gelijktijdig met de vernieuwbouw en uitbreiding van

Nadere informatie

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o.

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Datum: 16 maart 2017 Agenda: 1. Opening 2. Voorstelronde 3. Stand van zaken en planning 4. Sociaal Statuut; wat is dat? En wat is belangrijk

Nadere informatie

Planpresentatie Beschermd Wonen en Ontmoeten DGZ Molenstraat-Veldhuislocatie Apeldoorn 22 februari 2016, update d.d. 12 augustus i.s.m.

Planpresentatie Beschermd Wonen en Ontmoeten DGZ Molenstraat-Veldhuislocatie Apeldoorn 22 februari 2016, update d.d. 12 augustus i.s.m. Planpresentatie Beschermd Wonen en Ontmoeten DGZ Molenstraat-Veldhuislocatie Apeldoorn 22 februari 2016, update d.d. 12 augustus 2016 i.s.m. Inhoud - Aanleiding: Visie De Goede Zorg - PvE - Schetsplan

Nadere informatie

Evaluatie van Wiekslag Boerenstreek te Soest: tevreden maar kritische gebruikers

Evaluatie van Wiekslag Boerenstreek te Soest: tevreden maar kritische gebruikers Evaluatie van Wiekslag Boerenstreek te Soest: tevreden maar kritische gebruikers Het evalueren van gebouwen heeft als doel het verkrijgen van kennis om in de toekomst (nog) betere gebouwen te ontwerpen

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Oostzaan P/a Postbus 20 153OAA Wormeriand - 8 APR. Comeents Oostzaan Gemeentehuis ockadrcs Kerkbuurt 4, 1 511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1

Nadere informatie

Fysiotherapie bij u in de wijk

Fysiotherapie bij u in de wijk Fysiotherapie bij u in de wijk Florence Florence biedt met ruim 4.000 medewerkers onder meer jeugdgezondheidszorg, thuiszorg, verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg in Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg,

Nadere informatie

Zicht op een toegankelijke woning

Zicht op een toegankelijke woning Zicht op een toegankelijke woning Heeft u een lichamelijke beperking of bent u slecht ter been? Zoekt u een woning met (zorg)voorzieningen in de buurt? Wilt u ook op latere leeftijd graag zo lang mogelijk

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld. Pagina 1 van 5

Praktijkvoorbeeld. Pagina 1 van 5 Toekomst verzorgingshuizen: complexiteit exploitatie zorg- en dienstverlening vaak over het hoofd gezien Vooral kleine verzorgingshuizen krijgen het lastig Door de extramuralisering van de zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

Zelfstandig Zorgwonen

Zelfstandig Zorgwonen Zelfstandig zorgwonen, dat was precies wat ik zocht Zelfstandig Zorgwonen Dat is zelfstandig wonen met de gerustheid van zorg en services dichtbij. Ewoud. Uw nieuwe vertrouwde thuis. www.vechtenijssel.nl

Nadere informatie

COSBO WONEN WELZIJN & ZORG. Enquête door COSBO en betrokken organisaties in Soest SOESTERS WILLEN SAMEN OUDER WORDEN, MAAR.IN SOEST NATUURLIJK.

COSBO WONEN WELZIJN & ZORG. Enquête door COSBO en betrokken organisaties in Soest SOESTERS WILLEN SAMEN OUDER WORDEN, MAAR.IN SOEST NATUURLIJK. WONEN WELZIJN & ZORG SOESTERS WILLEN SAMEN OUDER WORDEN, MAAR.IN SOEST NATUURLIJK. DAT KAN TOCH? ALS JE HET MAAR REGELT! Enquête door COSBO en betrokken organisaties in Soest Deze enquête gaat om uw toekomst.

Nadere informatie

Zelfstandige Zorgwoningen Vecht en IJssel - locatie Zuylenstede

Zelfstandige Zorgwoningen Vecht en IJssel - locatie Zuylenstede Zelfstandige Zorgwoningen Vecht en IJssel - locatie Zuylenstede Mevrouw Van Vliet woont in een zorgwoning van Vecht en IJssel, in woonzorg centrum Zuylenstede. Met haar vriendinnen drinkt ze als vanouds

Nadere informatie

Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?.

Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?. Onderwerp: reactie op advies HAG Zonnepanelen Bijlage: reactie op deelvragen Geachte heer, mevrouw, In september is de eerste huurdersadviesgroep (HAG) van Acantus gestart. U heeft deelgenomen aan deze

Nadere informatie

Bezoekadres. E-mail. Aan de bewoners van: Breitnerweg, Joh. Bosboomlaan 22, J.H. Weissenbruchweg 8 t/m 19, J. van Ruisdaellaan 44

Bezoekadres. E-mail. Aan de bewoners van: Breitnerweg, Joh. Bosboomlaan 22, J.H. Weissenbruchweg 8 t/m 19, J. van Ruisdaellaan 44 Datum Bijlage(n) 17 mei 2011 1 Verzonden 18 MEI 2011 Ons kenmerk 461617 I bm Behandeld door M.J. Hin Uw brief van Doorkiesnummer 023-5485769 Uw kenmerk Onderwerp Riolering Breitnerweg Aan de bewoners van:

Nadere informatie

Mooi wonen met alle zorg die u wenst. Fraaie zorgappartementen in het compleet vernieuwde Woonzorgcentrum en verpleeghuis Gertrudis in s-heerenberg

Mooi wonen met alle zorg die u wenst. Fraaie zorgappartementen in het compleet vernieuwde Woonzorgcentrum en verpleeghuis Gertrudis in s-heerenberg Mooi wonen met alle zorg die u wenst Fraaie zorgappartementen in het compleet vernieuwde Woonzorgcentrum en verpleeghuis Gertrudis in s-heerenberg Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek Comfortabel

Nadere informatie

Jacintha Engelhart Manager Zorg aan huis en Dagcentra. Zorgpalet Baarn-Soest

Jacintha Engelhart Manager Zorg aan huis en Dagcentra. Zorgpalet Baarn-Soest Jacintha Engelhart Manager Zorg aan huis en Dagcentra Zorgpalet Baarn-Soest Uitgangspunten Persoonlijk,Vertrouwd en Dichtbij! Zorg aan huis in integrale kleine wijkteams, bekende gezichten Individuele

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 20 juni 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 20 juni 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Woonoppervlakte 64 m 2 TE HUUR. De Baronie Capelle aan den IJssel

Woonoppervlakte 64 m 2 TE HUUR. De Baronie Capelle aan den IJssel Woonoppervlakte 64 m 2 TE HUUR De Baronie Capelle aan den IJssel ALGEMEEN Huur vanaf 55+. Diverse 2 kamer appartementen te huur in De Roo in Capelle aan den IJssel. INDELING De Roo Appartementen bevinden

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 5 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 6 Inschrijfformulier

Nadere informatie

Zicht op een toegankelijke woning

Zicht op een toegankelijke woning Zicht op een toegankelijke woning Heeft u een lichamelijke beperking of bent u slecht ter been? Zoekt u een woning met (zorg)voorzieningen in de buurt? Wilt u ook op latere leeftijd graag zo lang mogelijk

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE DE GRAUWERT 2 3451 KL TE VLEUTEN

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE DE GRAUWERT 2 3451 KL TE VLEUTEN VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE DE GRAUWERT 2 3451 KL TE VLEUTEN Geachte bezoeker van onze website, In reactie op de door u getoonde belangstelling danken wij u hartelijk voor het opvragen van onze digitale

Nadere informatie

Mariënhorst en Mariënheuvel

Mariënhorst en Mariënheuvel Mariënhorst en Mariënheuvel Een veilige, fijne plek om te wonen Dichtbij het centrum van Soest, in de prachtige, parkachtige omgeving van Paleis Soestdijk, staat woonzorgcentrum Mariënburg. Dit woonzorgcentrum

Nadere informatie

FLORIANTE. Modern en zorgeloos wonen met alles in de buurt

FLORIANTE. Modern en zorgeloos wonen met alles in de buurt FLORIANTE Modern en zorgeloos wonen met alles in de buurt 1 Modern en zorgeloos wonen met alles in de buurt Floriante bestaat uit 69 woningen waar u modern en zorgeloos woont met alle (zorg) faciliteiten

Nadere informatie

samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1

samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1 samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1 Inleiding In de gemeente Geertruidenberg staan al geruime tijd woonzorgcomplexen op de nominatie om herontwikkeld

Nadere informatie

Brielle. Woningcorporatie Vestia t.a.v. de Raad van Commissarissen Postbus GA ROTTERDAM. Brielle, 2 mei 2016 verzonden * 3 M!

Brielle. Woningcorporatie Vestia t.a.v. de Raad van Commissarissen Postbus GA ROTTERDAM. Brielle, 2 mei 2016 verzonden * 3 M! GEMEENTE Brielle * &."- Woningcorporatie Vestia t.a.v. de Raad van Commissarissen Postbus 29013 3001 GA ROTTERDAM behandeld door: mr. R. Knoop e: r.knoop@brielle.nl bljlage(n): # GG/RK/ Brielle, 2 mei

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg (SWZ) Technische Briefing Tweede Kamer 7 maart

Scheiden van wonen en zorg (SWZ) Technische Briefing Tweede Kamer 7 maart Scheiden van wonen en zorg (SWZ) Technische Briefing Tweede Kamer 7 maart Inhoudsopgave - Historie - Kabinetsplannen - Huidige bekostiging - Verdieping V&V - Vervolgstappen Historie wonen in de AWBZ 1963

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE PRINS HENDRIKWEG 49 3451 CL TE VLEUTEN

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE PRINS HENDRIKWEG 49 3451 CL TE VLEUTEN VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE PRINS HENDRIKWEG 49 3451 CL TE VLEUTEN Geachte bezoeker van onze website, In reactie op de door u getoonde belangstelling danken wij u hartelijk voor het opvragen van onze

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

Onderwerp Zienswijze op (voorgenomen) verkoop van 8 woningen Woonstichting Vooruitgang - Besluitvormend

Onderwerp Zienswijze op (voorgenomen) verkoop van 8 woningen Woonstichting Vooruitgang - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 20 december 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00967 Onderwerp Zienswijze op (voorgenomen) verkoop van 8 woningen Woonstichting Vooruitgang - Besluitvormend Beknopte samenvatting

Nadere informatie

Comfortabel wonen, mét zorg zoals u dat wenst

Comfortabel wonen, mét zorg zoals u dat wenst Comfortabel wonen, mét zorg zoals u dat wenst 51 nieuwe appartementen aan het Raadhuisplein Heerlijk en onbezorgd wonen in hartje Drachten! www.friesewouden.nl Thuiszorg De Friese Wouden verhuurt, speciaal

Nadere informatie

Een huurwoning kopen. Uw eigen huis kopen van Leystromen

Een huurwoning kopen. Uw eigen huis kopen van Leystromen Een huurwoning kopen Uw eigen huis kopen van Leystromen U huurt een woning van Leystromen, maar heeft u er wel eens aan gedacht om uw woning te kopen? Wij bieden regelmatig huurwoningen te koop aan. En

Nadere informatie

Appartementen Herdershof Serooskerke

Appartementen Herdershof Serooskerke Appartementen Herdershof Serooskerke 3 Appartementen Herdershof Ruime appartementen met balkon De centrale ligging van het gebouw zorgt ervoor dat de voorzieningen van het dorp op loopafstand bereikbaar

Nadere informatie

Rapport sluiting verzorgingshuizen

Rapport sluiting verzorgingshuizen Rapport sluiting verzorgingshuizen ActiZ is een ondernemende branchevereniging die haar leden faciliteert om een gezonde onderneming te kunnen exploiteren die hoogwaardige zorg en ondersteuning biedt.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Nieuwbouw Eltheto Welkom!

Informatiebijeenkomst Nieuwbouw Eltheto Welkom! Informatiebijeenkomst Nieuwbouw Eltheto Welkom! 1 Programma Welkom (door Kootje Stronkhorst) Nieuwbouw Eltheto (door Annemarie Asbreuk) Nieuwbouw woningen DGW (door Jan van der Spek) Kennismaking en presentatie

Nadere informatie

Te huur 86 appartementen in woonpark Zonnetij te Aarle-Rixtel

Te huur 86 appartementen in woonpark Zonnetij te Aarle-Rixtel Te huur 86 appartementen in woonpark Zonnetij te Aarle-Rixtel Inhoudsopgave Zonnetij 3 Waar gelegen in Aarle-Rixtel? 4 De appartementen 5 Kwaliteit en voorzieningenniveau 6 Situatietekening 7 Blok A Overzichtsplattegrond

Nadere informatie

Feiten en cijfers over de verpleeghuiszorg

Feiten en cijfers over de verpleeghuiszorg Feiten en cijfers over de verpleeghuiszorg Hoeveel ouderen zijn er in Nederland? Nederland heeft op dit moment zo n 735.000 inwoners van 80 jaar of ouder. Dat is 4,3% van alle Nederlanders. Dit aantal

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE MIDDELHOEVE 39 3438 MG TE NIEUWEGEIN

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE MIDDELHOEVE 39 3438 MG TE NIEUWEGEIN VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE MIDDELHOEVE 39 3438 MG TE NIEUWEGEIN Geachte bezoeker van onze website, In reactie op de door u getoonde belangstelling danken wij u hartelijk voor het opvragen van onze

Nadere informatie

Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar niet alleen?

Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar niet alleen? Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar niet alleen? In Het Ouden Huis woont u in uw eigen woning en leeft u uw eigen leven. Zoekt u hulp of gezelschap dan is dat dichtbij. De Zorgdrager, die in Het Ouden

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling

Langdurige zorg in een zorginstelling Langdurige zorg in een zorginstelling Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder 3 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 4 Uw rechten 5 Wachtlijst en wachtstatus 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Hebt u advies

Nadere informatie

Zelf klussen. 100% wonen

Zelf klussen. 100% wonen Zelf klussen 100% wonen Zelf klussen Klussen in, aan en/of om uw huurwoning Huurders hebben bij SallandWonen veel vrijheid om hun woning naar eigen smaak aan te passen. We gaan er daarbij wel van uit dat

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 5 De Zorgcirkel vestigingen Meer informatie Inschrijfformulier

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE MUIDERSCHANS 93 3432 XD TE NIEUWEGEIN

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE MUIDERSCHANS 93 3432 XD TE NIEUWEGEIN VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE MUIDERSCHANS 93 3432 XD TE NIEUWEGEIN Geachte bezoeker van onze website, In reactie op de door u getoonde belangstelling danken wij u hartelijk voor het opvragen van onze

Nadere informatie

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden Aan de Gemeenteraad Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Onderwerp Vragen ex artikel 39 van het Reglement van Orde betreffende zorginstellingen.

Onderwerp Vragen ex artikel 39 van het Reglement van Orde betreffende zorginstellingen. www.prv-overijssel.nl Leden van Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 80 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum ZC/2004/52

Nadere informatie

informatie en interesse disclaimer

informatie en interesse disclaimer De Hoefstaete Oud worden in een stijlvolle en duurzame villa met gelijkgestemden waar privacy, veiligheid, zorg en service gewaarborgd zijn, is een wens van vele ouderen. Villa Hoefstaete laat deze wens

Nadere informatie

WonenaandeAa. 30eengezinswoningen

WonenaandeAa. 30eengezinswoningen WonenaandeAa 30eengezinswoningen Wonen aan de Aa Geachte lezer, In de prachtig groene buurt Beeklust aan de Rombout Verhulstlaan bouwt Beter Wonen 30 grondgebonden woningen. Met Wonen aan de Aa ontstaat

Nadere informatie

55+ woningen verdeeld over 6 rijtjes van 3, 4 of 5 woningen. Elzenbos in Brummen. Wonen in het. groen!

55+ woningen verdeeld over 6 rijtjes van 3, 4 of 5 woningen. Elzenbos in Brummen. Wonen in het. groen! 55+ woningen verdeeld over 6 rijtjes van 3, 4 of 5 woningen Elzenbos in Brummen Wonen in het groen! Nieuwbouw Elzenbos Oude Brummense beek. Woningen De 22 woningen zijn verdeeld over 6 rijtjes van 3, 4

Nadere informatie

GOLFSLAG EXTRA Uitgave 2 juni 2013

GOLFSLAG EXTRA Uitgave 2 juni 2013 Geachte bewoner, familie en mantelzorger, Beste collega en vrijwilliger, Hierbij ontvangt u de tweede Golfslag Extra met nieuws over en rondom het proces van de verhuizing van bewoners van Golfslag. Zowel

Nadere informatie

Eengezinswoningen Van den Boschstraat

Eengezinswoningen Van den Boschstraat Eengezinswoningen Van den Boschstraat Eengezinswoningen Van den Boschstraat In deze verhuurbrochure vindt u alle informatie over de procedure rondom de verhuur van zes eengezinswoningen in de Van den Boschstraat

Nadere informatie

Nieuwbouw Eltheto. December 2011

Nieuwbouw Eltheto. December 2011 Nieuwbouw Eltheto December 2011 Nieuwbouw Eltheto Carintreggeland - 32 plaatsen PG - 20 plaatsen somatiek - Dagvoorziening - Zorgservicecentrum met wijk-/welzijnsfunctie De Goede Woning 56 extramurale

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen SP conform artikel 39 - Wmo-voorzieningen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De raadsfractie

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE PRINS HENDRIKWEG 43 3451 CL TE VLEUTEN

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE PRINS HENDRIKWEG 43 3451 CL TE VLEUTEN VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE PRINS HENDRIKWEG 43 3451 CL TE VLEUTEN Geachte bezoeker van onze website, In reactie op de door u getoonde belangstelling danken wij u hartelijk voor het opvragen van onze

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Keijzer (CDA) en Dik-Faber (CU) over vastgoed in de zorg (2016Z22670).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Keijzer (CDA) en Dik-Faber (CU) over vastgoed in de zorg (2016Z22670). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

HET PLAN TOVERSNEST HEEZE WONEN EN ONTMOETEN VOOR 55+

HET PLAN TOVERSNEST HEEZE WONEN EN ONTMOETEN VOOR 55+ geldrop someren leende HET PLAN TOVERSNEST HEEZE WONEN EN ONTMOETEN VOOR 55+ 77 APPARTEMENTEN (15 HUUR EN 62 KOOP) impressie C B A BLOK C 23 APPARTEMENTEN 4 WOONLAGEN PARKEREN 28 PARKEERPLAATSEN IN PARKEERGARAGE

Nadere informatie

Huren bij. Zorggroep Sint Maarten. Dat is zelfstandig wonen met de zekerheid van betekenisvolle zorg binnen handbereik.

Huren bij. Zorggroep Sint Maarten. Dat is zelfstandig wonen met de zekerheid van betekenisvolle zorg binnen handbereik. Huren bij Zorggroep Sint Maarten Dat is zelfstandig wonen met de zekerheid van betekenisvolle zorg binnen handbereik deel je leven Uitgave oktober 2015 Huurappartementen met zorg Goede zorg en een betekenisvol

Nadere informatie

Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda

Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda Zorghotel Breda Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda Februari 2006 Antoinette Bolscher, RIGO Research en Advies Stichting Elisabeth en Stichting Thuiszorg Breda hebben gezamenlijk

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden DuPont Nederland op 23 april 2015. Ontwikkelingen.

Nadere informatie

Ontwikkelingen in Zorg, Welzijn en Wonen

Ontwikkelingen in Zorg, Welzijn en Wonen Ontwikkelingen in Zorg, Welzijn en Wonen Voorzitter commissie Zorg, Welzijn en Wonen NVOG/KNVG Vereniging van DSM gepensioneerden s-hertogenbosch, 11 april 2017 Vergrijzing in Nederland Bevolkingsopbouw

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER

INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER Algemene toelichting Stichting Brentano Amstelveen (SBA) is gespecialiseerd in wonen, zorg en dienstverlening aan ouderen in Amstelveen. SBA is al 40 jaar actief

Nadere informatie

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb.

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Zorg voor mensen Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Het uitgangspunt van Vivantes is om senioren te helpen zichzelf in hun eigen kracht te zetten en zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te wonen.

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

Zorg in onze huizen. Zorg in onze huizen

Zorg in onze huizen. Zorg in onze huizen Zorg in onze huizen 1 Zorg in onze huizen 2 Zorg in onze huizen Zorg in onze huizen 3 Zorg en aandacht voor elkaar Wanneer u naar een verpleeghuis verhuist, is dit een grote verandering voor u en de mensen

Nadere informatie

Wonen in de wijk van de toekomst. De Oogst. Zelfstandig wonen met zorg bij de hand

Wonen in de wijk van de toekomst. De Oogst. Zelfstandig wonen met zorg bij de hand Wonen in de wijk van de toekomst De Oogst Zelfstandig wonen met zorg bij de hand In Wijchen-Noord ligt woonzorgcomplex De Oogst. In dit moderne nieuwe gebouw met 46 appartementen wonen mensen zelfstandig.

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE HET LEIWERK 22 3451 VJ TE VLEUTEN

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE HET LEIWERK 22 3451 VJ TE VLEUTEN VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE HET LEIWERK 22 3451 VJ TE VLEUTEN Geachte bezoeker van onze website, In reactie op de door u getoonde belangstelling danken wij u hartelijk voor het opvragen van onze digitale

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE VERLENGDE UTRECHTSEWEG 101 A 3544 HH TE UTRECHT

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE VERLENGDE UTRECHTSEWEG 101 A 3544 HH TE UTRECHT VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE VERLENGDE UTRECHTSEWEG 101 A 3544 HH TE UTRECHT Geachte bezoeker van onze website, In reactie op de door u getoonde belangstelling danken wij u hartelijk voor het opvragen

Nadere informatie

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg Rekenen aan zorg drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 juni 2011 www.kcwz.nl 1 Een grote kans. dat u voornemens

Nadere informatie

Prachtig wonen in de Cuijkse Cantheelen Cuijk. 34 huurwoningen

Prachtig wonen in de Cuijkse Cantheelen Cuijk. 34 huurwoningen Prachtig wonen in de Cuijkse Cantheelen Cuijk 34 huurwoningen Huren op een unieke locatie aan de Maasdijk Op deze unieke locatie is Mooiland in samenwerking met Gemeente Cuijk en Pantein gestart met de

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE RATELAAR 26 3434 EV TE NIEUWEGEIN

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE RATELAAR 26 3434 EV TE NIEUWEGEIN VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE RATELAAR 26 3434 EV TE NIEUWEGEIN Geachte bezoeker van onze website, In reactie op de door u getoonde belangstelling danken wij u hartelijk voor het opvragen van onze digitale

Nadere informatie

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g Sociaal Plan Jeruzalem 2009 S a m e n v a t t i n g De eerste palen voor een nieuwe wijk gaan de grond in (foto: Gemeente Archief). Sociaal Plan Jeruzalem 2009 samenvatting 2 De huidige situatie, ruim

Nadere informatie

Plattegronden woningen nieuwbouwproject Spekhouwerstraat

Plattegronden woningen nieuwbouwproject Spekhouwerstraat Plattegronden woningen nieuwbouwproject Spekhouwerstraat Situatieschets A1 A2 B C D E vijf levensloopbestendige woningen binnen huurtoeslaggrens drie levensloopbestendige woningen, duurdere huur zeven

Nadere informatie

Woonzorgvoorziening Zorghotel De Gouden Leeuw Zelhem b.v. Burgemeester Rijpstrastraat 3-5 7021 CP Zelhem

Woonzorgvoorziening Zorghotel De Gouden Leeuw Zelhem b.v. Burgemeester Rijpstrastraat 3-5 7021 CP Zelhem Woonzorgvoorziening Zorghotel De Gouden Leeuw Zelhem b.v. Burgemeester Rijpstrastraat 3-5 7021 CP Zelhem Correspondentieadres De Gouden Leeuw Groep b.v. Postbus 607 7000 AP Doetinchem T 0314-38 07 99 F

Nadere informatie

Woonveste Drunen: Verzoek ontheffing bewoningsplicht door eigenaar van het appartement Afrikalaan 33 in Drunen

Woonveste Drunen: Verzoek ontheffing bewoningsplicht door eigenaar van het appartement Afrikalaan 33 in Drunen Samenvatting: Inleiding: Bij de verkoop van de bouwgrond voor de 13 appartementen aan de Afrikalaan hoek Boliviaring in Drunen in 1995 is afgesproken dat de woningen enkel mogen worden bewoond door personen

Nadere informatie

2. Heeft het museum momenteel nog personeel om voor de belangen van het museum op te komen?

2. Heeft het museum momenteel nog personeel om voor de belangen van het museum op te komen? Gemeente Hoogeveen R - MEI 2015 DATUM 30 april 2015 ONDERWERP Beantwoording schriftelijke vragen museum ONS NUMMER Postadres Postbus 20.000 7900 PA Hoogeveen Bezoekadres Raadhuisplein 24 7901 BW Hoogeveen

Nadere informatie

Wonen met zorg in de wijk van de toekomst. Meander. Woonzorgcomplex in Wijchen-Noord

Wonen met zorg in de wijk van de toekomst. Meander. Woonzorgcomplex in Wijchen-Noord Wonen met zorg in de wijk van de toekomst Meander Woonzorgcomplex in Wijchen-Noord In Wijchen-Noord ligt woonzorgcomplex Meander. In dit moderne nieuwe gebouw wonen 56 mensen met een intensieve zorgvraag.

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen VOOR: Gepensioneerden AGRIFIRM 24 en 26 maart 2015. Kort filmpje over mijn voettocht

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de Raad,

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de Raad, POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Langestraat 24 Aan de gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 10 juli 2014 H. Teussink UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER (053)

Nadere informatie

BREEK VERZORGINGSHUIZEN

BREEK VERZORGINGSHUIZEN BREEK VERZORGINGSHUIZEN NIET AF ST ERK GROEIENDE V RAAG NAAR INTENSIEVE ZORG VRAAGT OM BE- H O UD VASTGOED Auteur Henk Nouws Ruimte voor zorg bv Research en advies in wonen en zorg Postbus 2038, 3800 CA

Nadere informatie

eigen thuis eigen kracht eigen leven

eigen thuis eigen kracht eigen leven eigen thuis eigen kracht eigen leven Visie van mosae zorggroep Eigen thuis, eigen kracht, eigen leven Wij geloven in de eigen kracht van mensen, ongeacht hun leeftijd. Door de regie van cliënten en de

Nadere informatie

Welkom. Onze huurders, uw cliënten, uw leden bepalen hoe zij wonen!

Welkom. Onze huurders, uw cliënten, uw leden bepalen hoe zij wonen! Welkom Onze huurders, uw cliënten, uw leden bepalen hoe zij wonen! Programma Onze huurders bepalen hoe zij wonen! Huistest In de praktijk Pauze Hoe verder Vryleve nodigt u uit Aanleiding: U bepaalt hoe

Nadere informatie

Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer 15.16418 IIUIIllllllll

Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer 15.16418 IIUIIllllllll Gemeente Landgraaf Aan de SP Landgraaf t.a.v. mevrouw I. Koopman Maastrichterlaan 11 6374 VL LANDGRAAF IIUIIllllllll Onderwerp Vragen ex artikel 43 Reglement van Orde inzake wachtlijsten. Landgraaf, Verzonden

Nadere informatie

r , Website t ARCHIEFEXEMPlAAR

r ,  Website  t ARCHIEFEXEMPlAAR ~ Burgemeester en Wethouders ~ ABVAKABO De heer P. Lempens Postbus 1555 3500 BN UTRECHT VERZOND:::-M 1 5 0 KT. 2014 uw kenmerk uw brief van zaaknummer behandeld door telefoonnummer e-mail 794627 R. Albersnagel

Nadere informatie

Beleid ten aanzien van Toelating en Toewijzing

Beleid ten aanzien van Toelating en Toewijzing Stichting Bij Elkaar - Maar Apart p/a project Ensemble Belvederelaan 439 8043 VD Zwolle Mobiel: 06-17155952 email: info@be-mazwolle.nl Beleid ten aanzien van Toelating en Toewijzing Toelating en Toewijzing

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

Stedelijke Ontwikkeling. sociale huurwoningen Amstelveen. Geachte mevrouw en mevrouw,

Stedelijke Ontwikkeling. sociale huurwoningen Amstelveen. Geachte mevrouw en mevrouw, Stedelijke Ontwikkeling Uw contact gemeente@amstelveen.nl Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Datum 8 december 2015 Uw brief van 2 november 2015 Uw kenmerk

Nadere informatie

Groene wijk Herperhof, Herpen. 25 huurwoningen aan de Waterstraat en Sint Sebastianusstraat

Groene wijk Herperhof, Herpen. 25 huurwoningen aan de Waterstraat en Sint Sebastianusstraat Groene wijk Herperhof, Herpen 5 huurwoningen aan de Waterstraat en Sint Sebastianusstraat Wonen in het centrum van Herpen Op de locatie aan de Sint Sebastianusstraat en Waterstraat bouwt Mooiland Herperhof.

Nadere informatie