eenheid door verscheidenheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "eenheid door verscheidenheid"

Transcriptie

1 JAARGANG 13 DITI 8 MI 2009 RGIONAL LUCHTHAVN VAN NOORD-HOLLAND-NOORD commodore-vlieger theo ten haaf: eenheid door verscheidenheid Marinevliegkamp De Kooy, tot voor kort onderdeel van de Koninklijke Marine, heet nu Maritiem Vliegkamp Commodore-vlieger Theo ten Haaf is de eerste commandant van het Defensie Helikopter Commando. De Kooy en is ondergebracht bij het vorig jaar gevormde Defensie Helikopter Commando (DHC) van de Koninklijke Luchtmacht. Commodore-vlieger Theo ten Haaf legt uit waarom het DHC is gevormd, wat er sinds de oprichting ervan is gebeurd en wat er de komende jaren nog op het programma staat. Belangrijk item hierbij is de komst van de gloednieuwe NH90 helikopter. VOORWOORD Voorwoord Zoals in de vorige editie al is aangekondigd, heb ik per 1 januari 2009 de functie van luchthavendirecteur overgenomen van Roel Hijmans. Na ruim zeventien jaar heel nauw met Roel te hebben samengewerkt, was dit voor mij niet zo'n heel moeilijke stap. Daarnaast sta ik er niet alleen voor, want ik kan altijd rekenen op de steun van mijn twee enthousiaste medewerksters Debbie Liebe en Marion Tijsen. Roel is nog twee ochtenden per week op de luchthaven aanwezig, zodat ik indien nodig een beroep kan doen op zijn grote kennis en ervaring. Deze editie van onze nieuwsbrief bevat onder meer een uitgebreid interview met Commodore-vlieger Theo ten Haaf, Commandant van het vorig jaar opgerichte Defensie Helikopter Commando. Ondanks dat deze nieuwe defensieorganisatie het nu bij onze buren voor het zeggen heeft, is er voor ons weinig veranderd. De Commodore is het met ons eens dat dingen die goed lopen niet moeten worden veranderd. Aan de naam mag niet veel veranderd zijn, des te opvallender is het nieuwe embleem dat onder andere bij de hoofdingang van Maritiem Vliegkamp De Kooy prijkt. Theo ten Haaf zegt hierover: Op het embleem van het Defensie Helikopter Commando staat de helikopter centraal. Dit satie, die de naam Defensie Helikopter Commando heeft gekregen, beschikt over een luchtvloot van 84 helikopters en biedt werk aan mensen. Oprichting DHC Bij de oprichting van het Defensie Helikopter Commando is men Verder belichten Chief Pilot Adrian Rose en Operations Controller Paul Robben, beiden werkzaam bij Bristow Helicopters, de historie van deze helikoptermaatschappij en de activiteiten die thans op Den Helder Airport worden ontplooid. n Bristow's Senior Operations Controller Caroline van Daalen belicht op haar beurt haar loopbaan in de luchtvaart die zich voor een groot deel op Den Helder Airport heeft afgespeeld. Daarnaast vertelt Objectcoördinator Kees-Jan de Waal over de activiteiten van CSU Security Services en schouwburgdirecteur Jan Fokkinga over de nauwe band die bestaat tussen De Kampanje en Den Helder Airport. wordt gesymboliseerd door de valk die zowel boven water als boven land vliegt en dan ook nog eens zowel 's nachts als overdag. Boven de valk is het sterrenbeeld Kameleon te zien, dat uit vijf sterren bestaat. De kameleon is een heel effectief werkend dier dat Het embleem van het Defensie Helikopter Commando. en Gilze-Rijen. Onderdeel van het embleem is de spreuk 'Merito Unitas' dat 'Verenigde Daadkracht' betekent. Hier heeft het niet over één nacht ijs gegaan. Al in 2001 is de eerste studie naar integrale militaire helikoptercapaciteit uitgevoerd. De zogeheten Werkgroep 35 heeft deze studie verder uitgediept. én ding was hierbij heel duidelijk. We moesten ervoor zorgen dat de Ander nieuws is dat er sinds kort slottijden zijn ingevoerd voor helikopters die in de vroege ochtenduren vertrekken. Dit heeft tot doel de geluidshinder voor de omwonenden te verminderen. Verder staat dit jaar opnieuw een Heldair Show Maritiem op het programma. Deze tweejaarlijkse Open Dag organiseren wij samen met Maritiem Vliegkamp De Kooy. Het belooft weer een spetterend evenement te worden en ik hoop u dan ook allen op zaterdag 19 september te mogen verwelkomen. zich aanpast aan zijn omgeving. Dat doen wij met onze helikopters ook. Daarnaast symboliseren die vijf sterren de vijf vliegvelden waaruit wij zijn voortgekomen. Dit zijn Deelen, Commodore Ten Haaf en zijn staf zeker niet aan ontbroken toen zij zonder enige stagnatie alle helikopteractiviteiten van luchtmacht, landmacht en marine in één organisatie hebben weten mensen van de andere krijgsmachtonderdelen, zoals die op De Kooy, niet overvleugeld zouden worden door die grote lichtblauwe beer, waarmee ik doel op de Wij wensen u wederom veel leesplezier! Conny van den Hoff Luchthavenweg 10A, 1786 PP Den Helder Telefoon: (0223) Fax: (0223) Internet: -mail: De Kooy, Leeuwarden, Soesterberg onder te brengen. Deze organi- - vervolg op pagina 2-1

2 commodore-vlieger theo ten haaf: eenheid door verscheidenheid (vervolg) luchtmacht. Deze fout is jaren 250 miljoen euro geïnvesteerd in Waddeneilanden en kunnen we, geleden al eens gemaakt in onder andere nieuwe hangars en indien nodig, toestellen inzetten Canada en daar hebben we van werkplaatsen. Naast de vesti- bij het bestrijden van calami- geleerd. Op De Kooy blijven het gingen voor de operationele teiten, waaronder bosbranden. marineblauw en de MLD-tradities squadrons hebben we ook een Met de oprichting van het DHC gehandhaafd. Dit moeten we groot logistiek- en onderhoudsge- willen we uiteindelijk drie dingen vooral koesteren en mijn motto is bied en een ring van toeleverings- bereiken. Ten eerste willen we dan ook: 'enheid in verscheiden- bedrijven. onze effectiviteit verhogen door heid'. Op 4 juli 2008 werd het de schaarse middelen die we Dit jaar wordt de NH90 helikopter geïntroduceerd. Defensie Helikopter Commando, Waarom een DHC? hebben te concentreren en één als onderdeel van het Commando Op de vraag waarom het Defensie helikopterloket te vormen. Ten Luchtstrijdkrachten (CLSK), Helikopter Commando nodig is, tweede willen we efficiënter gaan delen worden overgenomen. helikopters opgeleverd. Als de officieel opgericht. Theo ten Haaf antwoordt Theo ten Haaf: werken. In plaats van met drie Door dit alles kan nu dat pakket eerste NH90 heli's zijn gekwalifi- werd benoemd tot Commandant Krijgsmachtbreed is er een staven, zoals vroeger op aan helikopterdiensten worden ceerd voor het uitvoeren van SAR- en hij vestigde zich met zijn staf groeiende vraag naar helikopters. Soesterberg, De Kooy en Gilze- geleverd waar vraag naar is. Het operaties boven land dan gaan we op Vliegbasis Gilze-Rijen. Het Op dit moment zijn wij heel actief Rijen, werken we nu nog maar Defensie Helikopter Commando de drie AB-412 toestellen, die nu overgrote deel van de DHC- in Afghanistan en het Caraïbisch met één staf. Ten derde willen we bestaat voor 81 procent uit lucht- nog in Leeuwarden zijn gestatio- organisatie zit in Gilze-Rijen, gebied en binnenkort ook in meer standaardisatie bewerkstelli- machtpersoneel, voor 18 procent neerd, uitfaseren. Het betrokken waaronder ook de operationele Somalië. Verder voeren we in gen in bijvoorbeeld procedures, uit marinepersoneel en 1 procent personeel komt naar De Kooy en eenheden die met Apache-, Nederland Search And Rescue technische standaards en oplei- uit landmachtpersoneel. De wordt omgeschoold. Als de NH90 Chinook-, Cougar- en Alouette- (SAR) vluchten uit, verzorgen we dingen, waarbij de 'best practices' meesten van hen zijn op hun ook is gekwalificeerd voor opera- helikopters vliegen. Hier is circa het patiëntenvervoer vanaf de van de andere krijgsmachtonder- vroegere thuisbases geplaatst, ties vanaf schepen, dan beginnen waaronder Gilze-Rijen, De Kooy we aan de uitfasering van de Lynx. en Leeuwarden. Daarnaast zijn (advertentie) ook nog enkele tientallen militairen en burgers van zowel Vliegkamp met potentie Om de twee weken brengt de de lucht- als landmacht op Commodore een bezoek aan Vliegbasis Deelen en een aantal Maritiem Vliegkamp De Kooy. Ook op Woensdrecht gestationeerd. heeft hij al kennis gemaakt met de civiele activiteiten van Den Helder Intensief traject Airport. Voor de regio Den Helder De transitieperiode die voor de is de luchthaven van economisch oprichting van het DHC is belang. Wij bieden hoogwaardige uitgestippeld telt vijf intensieve werkgelegenheid en het is jaren ( ), waarin veel belangrijk om die daar te houden. moet gebeuren. De eerste grote Voor ons is het ook een belangrijke stap die werd gezet, betrof de luchthaven omdat we er dicht mee samenvoeging van Soesterberg en tegen de marine, onze voor- Gilze-Rijen. Dit project is naamste klant, aanzitten. n daar- inmiddels afgerond en Soester- naast willen we De Kooy inten- berg is gesloten. Verder wordt dit siever gaan gebruiken. Niet alleen jaar de NH90 helikopter geïntro- om er onze SAR-activiteiten en het duceerd. en aantal technische patiëntenvervoer te concentreren, mensen en vliegers is al naar Italië maar ook als uitvalsbasis voor de vertrokken om daar bij de schietoefeningen die wij bij de fabrikant van dit toestel te worden Waddeneilanden uitvoeren. Het is opgeleid. Als het goed is, hebben echt een maritiem vliegkamp met we in juni de eerste NH90 in Den potentie, waar we flink in willen Helder staan. Deze kist is nog van investeren, onder meer in een de fabriek, maar er kunnen al wel opknapbeurt van de startbaan, de monteurs en vliegers mee worden bouw van een nieuwe stalling- opgeleid. In december wordt de hangar voor de NH90, de moderni- eerste echte Nederlandse NH90 sering van de onderhoudshangar, opgeleverd. Na afronding van de de uitbreiding van het opstelplat- acceptatietesten verwachten we form en op termijn het verplaatsen dit toestel maart volgend jaar op van het dummydeck en de aanleg De Kooy. Het wordt de eerste van van een extra taxibaan. Met name een serie van twaalf NH90 heli's het richting zuiden verplaatsen die vanaf de marineschepen gaan van het dummydeck zal voor de opereren. In 2013 volgen er nog omwonenden de geluidsoverlast acht die tevens als transportheli- reduceren. Met dit alles kopters kunnen worden ingezet. verankeren wij ons als Defensie In de periode wordt Helikopter Commando stevig in ook nog een aantal Chinook- Den Helder. 2

3 bristow helicopters thuis op den helder airport Ruim tien jaar geleden streek Bristow Helicopters op Den Helder Airport neer. en maatschappij die deel uitmaakt van de Bristow Group Inc. uit Houston, één van 's werelds grootste verleners van helikopterdiensten. Chief Pilot Adrian Rose van de afdeling Commercial Air Transport en Operations Controller Paul Robben vertellen over Bristow in het algemeen, de activiteiten die vanaf Den Helder worden ontplooid en de spoedige komst van nieuwe helikopters. In 1953 legde de ngelsman Allan Bristow de basis voor de helikoptermaatschappij die nog altijd zijn naam draagt. Het was destijds, zegt Adrian Rose, de eerste commerciële maatschappij die helikopterdiensten ging verlenen aan de offshoreindustrie op de Noordzee en later ook wereldwijd. Na de fusie met de Amerikaanse maatschappij Air Logistics werd de naam gewijzigd in Bristow Group Inc. en het hoofdkwartier verplaatst naar Houston. De activiteiten die worden ontplooid voor de offshoreindustrie, zijn opgedeeld in Bristow Western Hemisphere en Bristow astern Hemisphere. Hiervan verleent eerstgenoemde helikopterdiensten in Noord- en Zuid-Amerika en het Caraïbisch gebied en laatstgenoemde in uropa, Afrika en Australië. Daarnaast bestaat er ook nog de Bristow Academy, die zowel in de Verenigde Staten als ngeland opleidingen verzorgt waarbij helikopterpiloten erkende diploma's kunnen behalen. Wij vallen onder Bristow astern Hemisphere, zegt Paul Robben. Hiervan staat het hoofdkwartier in Redhill in het ngelse graafschap Surrey. De activiteiten op de Noordzee zijn onderverdeeld in een noordelijk en een zuidelijk deel. In het zuidelijke deel wordt vanuit Den Helder, Norwich en Humberside geopereerd. Vanuit onze vestigingen in Den Helder en Norwich verlenen wij onze diensten voor het zogeheten ONgas project van Shell xpro (UK) en de NAM (NL). Wij vliegen personeel naar booreilanden, olie- en gasproductieplatformen, satellietplatformen en accommodatieplatformen van Shell en de NAM in het zuidelijk deel van de Noordzee. Adrian Rose voegt hieraan toe: Dagelijks voeren wij vanaf Den Helder Airport gemiddeld vier vluchten uit. Dit zijn over het algemeen vluchten van één tot drie uur. Hierbij komt het regelmatig voor dat wij acht of meer tussenstops op offshoreplatformen maken. Twee operaties igenlijk bestaan onze activiteiten uit twee verschillende operaties, zegt Adrian Rose, die zelf op Den Helder Airport als Chief Pilot leiding geeft aan de commerciële helikopteroperaties ten behoeve van de offshore-industrie. Verder voeren wij ook Search And Rescue (SAR) operaties uit. Hiervoor is een contract gesloten met de NOGPA, de branchevereniging van olie- en gasmaatschappijen die in Nederland actief is. Deze operaties worden gecoördineerd Paul Robben en Adrian Rose van Bristow door de Kustwacht en onder leiding van collega Chief Pilot Simon Tye uitgevoerd. In totaal werken op Den Helder Airport bij Bristow Helicopters meer dan vijfenvijftig mensen, waaronder vijftien piloten voor de commerciële helikopteroperaties en twaalf piloten voor de SAR-operaties. De helikoptervloot bestaat op dit moment uit een C155B1 toestel voor de offshore-activiteiten en twee Sikorsky S-61N toestellen voor de SAR-vluchten. Paul Robben: Hierin komt in mei van dit jaar verandering. Omdat we voor het ONgas project over twee helikopters behoren te beschikken, wordt de C155B1 vervangen door twee moderne S-76C++ helikopters plus een S-76A+ als reservetoestel. De vluchten van de C155B1 worden overgenomen door de S-76C++ helikopters. Verder heeft Bristow Helicopters op Den Helder Airport een organisatie opgezet die het onderhoud van de helikopters voor haar rekening neemt. Safety first Bij Bristow staat veilig werken hoog in het vaandel. Adrian Rose: Ruim twee jaar geleden zijn we met het project Target Zero van start gegaan. Dit betreft alle personeelsleden van het bedrijf, dus ook de mensen die op kantoor werken. Iedereen heeft speciale trainingen gevolgd en we zien nu al de eerste resultaten van de nieuwe veiligheidspolicy. Ook wordt veel geïnvesteerd in de veiligheid van de helikopters. Paul Robben: In onze C155B zitten crashbestendige stoelen en brandstoftanks en in de afgelopen twee jaar is Bristow Helicopters begonnen aan de implementatie van een geavanceerd systeem om te voorkomen dat helikopters elkaar in de lucht kunnen raken. Met dit zogeheten Advanced Collision Avoidance system zijn al succesvolle beproevingen uitgevoerd. Adrian Rose: Bristow vervult zelfs een toonaangevende rol als het gaat om de ontwikkeling van monitoringsystemen voor helikopters, met als doel mechanische mankementen te voorkomen. Het marktaandeel van Bristow op de Noordzee is onlangs vergroot door de volledige overname van Norsk Helicopters. Bristow had al een belang van 49 procent in deze Noorse maatschappij en verwierf door de overname de resterende 51 procent. Bij Norsk Helicopters werken 250 mensen en de vloot telt vier Super Puma en negen Sikorsky S-92 helikopters. Als tot besluit wordt gevraagd naar de relatie die Bristow heeft met Den Helder Airport, geven Adrian en Paul een eensluidend antwoord. Wij vinden het geweldig om hier te kunnen werken. r heerst een goede sfeer, gericht op optimale dienstverlening richting de offshore-industrie. Verder zitten wij op een ideale plek met een geweldig uitzicht. Kortom, we voelen ons echt thuis op Den Helder Airport. vreemde vogel In de vroege ochtend van donderdag 5 februari landde een tweemotorig propellertoestel van de Spaanse luchtvaartmaatschappij Aeronova voor een korte tussenstop op Den Helder Airport. Het betrof een Fairchild SA227 AC Metro III met de registratie C-JCU, die kort daarvoor was opgestegen vanaf Prestwick Airport in ngeland. Na anderhalf uur vertrok het toestel weer, met bestemming de Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem in België. 3

4 V R O U W N I N D O F F S H O R W R L D caroline van daalen: voor mij is geen dag hetzelfde Zaken regelen, dingen uitzoeken en problemen oplossen zijn dagelijkse kost voor Senior Operations Controller Caroline van Daalen van Bristow Helicopters. Volgens eigen zeggen allemaal taken die haar op het lijf zijn geschreven en die zij ook nog eens mag uitvoeren op een werkplek met een prachtig mooi uitzicht over de Helderse luchthaven. Behoeft dus geen verder betoog dat zij elke dag met veel plezier naar haar werk gaat. Maar hoe komt nu eigenlijk een Caroline opnieuw van baan en het een uitdaging om deze op te werk is heel afwisselend en geen veel van geleerd. Naast haar in Nijmegen geboren en getogen ging zij voor Skyline Aviation lossen en daar ook de verant- dag is voor mij hetzelfde. werk heeft de in Hoorn vrouw in de helikopteroperaties werken. Daar deed ik hetzelfde woording voor te dragen. Je op Den Helder Airport terecht? als bij Rotorjet, maar op een stuurt dus eigenlijk vanuit OR-werk met haar man ook de zorg voor Caroline legt uit: Na een tijdje gegeven moment wilde ik weer Operations de vliegers aan. Dat De interesse van Caroline in het twee kinderen van 5 en 2,5 jaar. in het zonweringbedrijf van iets gaan doen met offshore- zij bijna geheel in een mannen- bedrijf gaat verder, want naast Alles combineren is af en toe mijn vader te hebben geholpen, helikopters. Deze kans deed wereld opereert, ervaart zij als haar werk is zij ook voorzitter best moeilijk, maar we kunnen ben ik in 1990 bij de Koninklijke zich een jaar later voor toen bij heel normaal. Mannen zijn wat van de Ondernemingsraad. Ik gelukkig terugvallen op een Luchtmacht in dienst getreden Bristow Helicopters een functie makkelijker in de omgang dan ben net aan mijn tweede termijn goed kinderdagverblijf. Door en heb ik vijf jaar lang als op de afdeling Operations vrouwen. Ze zijn ook zakelijker. van twee jaar begonnen. OR- mijn wisselende diensten ben ik Assistent Verkeersleider op vrijkwam. Deze kans heb ik n gebeurt er iets, dan wordt dit werk is heel interessant en je overdag veel vrij en deze tijd kan vliegbasis Leeuwarden gewerkt. met beide handen aangegrepen. uitgesproken en is het klaar. Bij krijgt daarbij ook de kans om de ik dan volledig aan de kinderen vrouwen ligt dit heel anders. achtergrond van het bedrijf besteden, besluit Caroline, die Toen duidelijk werd dat ik geen woonachtige Caroline samen beroeps kon worden, besloot ik Werken in mannenwereld Toch is Caroline niet de enige beter te leren kennen. Voor een nog wel even wil opmerken dat elders te gaan solliciteren. Kort Als Caroline wordt gevraagd wat vrouw die bij Bristow werkt. In ngels bedrijf als Bristow was het zij het gemoedelijke en knusse daarop werd ik op Den Helder zij nu zo leuk vindt aan haar totaal werken hier vijf vrouwen wel even wennen om met een van het oude stationsgebouw af Airport op de afdeling werk, antwoordt zij: Ik vind het en dat is een heel gezellig Nederlandse Ondernemingsraad en toe best wel mist. Daar kon je Operations van KLM Noordzee leuk om alles wat met heli- clubje. De mensen van de in zee te moeten gaan. Bij hun op vrijdagmiddag nog wel eens Helikopters aangenomen. Dit koptervluchten te maken heeft afdeling Operations zitten op de eigen vestigingen hebben ze bij andere bedrijven binnen- bedrijf zou later worden overge- te regelen en om ervoor te eerste verdieping en hebben zogeheten Staff Counsels, die stappen voor een praatje. Maar nomen door Schreiner. In 2000 zorgen dat de vlieger op tijd alle van daaruit een schitterend alleen maar een adviserende rol ondanks dit gemis werk ik hier maakte ik de overstap naar informatie krijgt die hij nodig uitzicht over het luchthaven- hebben. In Nederland heeft de toch tien keer liever dan op Rotorjet van Adam Curry, heeft om een offshorevlucht te terrein. De afdeling telt in totaal OR daarentegen ook rechten en bijvoorbeeld Schiphol, waar alles waarvoor ik naast het opera- maken. n doen zich problemen vier Operations Controllers, dat was voor de ngelsen nieuw. heel groot en onpersoonlijk is. tionswerk ook de aanvraag voor voor, bijvoorbeeld wanneer verdeeld over een ochtend- en Het gewenningsproces is onder- Hier op Den Helder Airport kent een Air Operators Certificate passagiers niet komen opdagen, een middagdienst. Omdat tussen voorbij en de rol van de iedereen elkaar nog en voel ik begeleidde. Dit is een vergun- het toestel te zwaar blijkt te zijn, Bristow 365 dagen per jaar OR volledig geaccepteerd. Wij mij echt thuis. n ook bij ning om met passagiers te het weer te slecht is of de route vliegt, wordt ook in het weekend zijn destijds wel in het diepe Bristow Helicopters heb ik mijn mogen vliegen. In 2002 wisselde moet worden omgezet, vind ik doorgewerkt. Kortom, mijn gegooid, maar hebben er ook draai gevonden. HLDAIR SHOW MARITIM 2009 De eerste paal voor de bouw van de vijfde hangar op Den Helder Airport wordt in mei geslagen. De hangar krijgt een vloeroppervlak van vierkante meter en Dit jaar organiseren Maritiem Vliegkamp De gaat als stalling dienen voor vijf tot zes helikopters. Kooy en Den Helder Airport op zaterdag 19 De speciale rokersruimte in Restaurant Vice Versa is op vrijdag 13 februari in september voor de tweede keer een gebruik genomen. De ruimte is voorzien van een krachtig afzuigsysteem en spectaculaire Open Dag, onder de naam Heldair voldoet aan alle wettelijke eisen. Show Maritiem. Verdeeld over de terreinen van In de Helderse Courant, editie 19 maart 2009, is te lezen dat 30 arbeidsplaatsen zowel MVK De Kooy als Den Helder Airport van Vliegbasis Leeuwarden naar Maritiem Vliegkamp De Kooy overgaan. Dit worden een airmarkt, demonstraties en gebeurt als de nieuwe NH90 helikopter het patiëntenvervoer van de tentoonstellingen gehouden. Daarnaast Waddeneilanden gaat overnemen. Deze vluchten worden nu nog uitgevoerd door kunnen de bezoekers deelnemen aan drie AB-412 helikopters die in Leeuwarden zijn gestationeerd. Deze drie toestellen rondvluchten en genieten van een twee uur worden hierna uitgefaseerd. Meer hierover kunt u lezen in het interview dat de durende Airshow. redactie heeft gehouden met commodore-vlieger Theo ten Haaf, de eerste Noteer deze datum alvast in uw agenda! commandant van het Defensie Helikopter Commando (DHC). 4

5 csu security waakt over den helder airport lk jaar worden op Den Helder Airport weer nieuwe stappen gezet om de veiligheid, beveiliging en bewaking verder te optimaliseren. Hierbij werkt de luchthavendirectie nauw samen met CSU Security Services, het beveiligingsbedrijf dat verantwoordelijk is voor alle veiligheidsgerelateerde zaken. Objectcoördinator Kees-Jan de Waal van CSU Security legt uit wat hier allemaal bij komt kijken en wat de jongste ontwikkelingen zijn. Kees-Jan de Waal is al vanaf 1991 op Den Helder Airport werkzaam. erst als Beveiliger, later als Objectcoördinator, waarbij hij leiding geeft aan twaalf CSUmedewerkers. Daarnaast bekleedt hij nog een aantal andere functies, maar hierover later meer. Naast leidinggevende ben ik ook het aanspreekpunt voor alle bedrijven die op Den Helder Airport actief zijn. Zelf val ik direct onder de luchthavendirectie, waarmee dagelijks COLOFON De Den Helder Airport Nieuwsbrief wordt in brede kring verspreid en heeft als doel geïnteresseerden optimaal te informeren over de activiteiten op en rond de Helderse Luchthaven. Met bronvermelding is overname van delen van de inhoud van deze Nieuwsbrief toegestaan. De inhoud is samengesteld ter informatie. Aan de feitelijke inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Den Helder Airport Luchthavenweg 10A 1786 PP Den Helder Telefoon: (0223) Fax: (0223) Redactieadres PAS Publicaties Postbus AA Anna Paulowna Redactie Paul Schaap Conny van den Hoff Debbie Liebe Productie PAS Publicaties, Anna Paulowna Ontwerp neverseen, GRAPHIC ART&DSIGN Druk Dékavé Managing Print wordt overlegd. De werkzaamheden die wij hier uitvoeren zijn te vergelijken met die op een grote luchthaven als Schiphol. Het betreft onder andere metaaldetectie, identiteits- en bagagecontrole bij vertrek en het controleren of de juiste persoon op de vluchtlijst staat. Verder zorgen we ervoor dat iedereen die met een helikopter offshore gaat de verplichte veiligheidsfilm heeft gezien en voeren we alcoholcontroles uit. Voor het doorlichten van de bagage beschikken we over moderne x-ray apparatuur. Bij terugkomst worden door ons wederom bagagecontroles uitgevoerd. Dit komt erop neer dat jaarlijks ruim personen onze balies passeren. CSU Security houdt tevens toezicht in het stationsgebouw en neemt de beveiliging van het pand en omliggende terreinen voor haar rekening. Verder worden net als op de luchthaven ook in de zeehaven, conform de nieuwe ISPS-regelgeving, beveiligingstaken aan boord van offshorevaartuigen uitgevoerd, waaronder de valreepcontrole. Opzet BHV-organisatie Zijn werk als Objectcoördinator omvat ook de taak van Hoofd BHVorganisatie. Deze bedrijfshulpverleningsorganisatie zorgt ervoor dat bij calamiteiten slagvaardig wordt opgetreden. Het kan dan gaan om een ontruiming, maar ook om het vrijmaken van de doorgang voor de hulpverleners, die wij waar nodig ook moeten kunnen ondersteunen. Volgens Kees- Jan de Waal is het wettelijk verplicht dat risicovolle objecten, waar veel mensen werken en veel passagiers worden ontvangen, over een slagvaardige BHV-organisatie beschikken. Zo'n vier jaar geleden ben ik gestart met het opzetten van een BHV-organisatie, die toen nog geheel bestond uit CSU-medewerkers, die hiervoor onder andere hun BHV- en HBO-diploma hadden behaald. Ongeveer anderhalf jaar geleden hebben we deze organisatie verder uitgebouwd met personeelsleden van de bedrijven die op Den Helder Airport actief zijn. Ook deze mensen zijn hiervoor speciaal getraind. Onze organisatie telt op dit moment 28 personen die één keer per maand samen trainen. Geoefend wordt dan bijvoorbeeld de aanpak bij een bommelding, een brand of een ongeval in het stationsgebouw en op het omliggende terrein. Kees-Jan de Waal heeft veel ervaring als het gaat om het opsporen van explosieven en wapens, onder andere met behulp van x-ray apparatuur. Hiervoor heeft hij diverse opleidingen gevolgd en is nu ook gerechtigd om zelf hierin les te geven. Prettige samenwerking De Objectcoördinator vervult Kees-Jan de Waal sinds kort ook de taak van Safety & Security functionaris. Tijdens een calamiteitenoefening bij één van de hangars, zo'n twee maanden geleden, kwamen zaken aan het licht waar tot dan nog onduidelijkheid over bestond. Dit betrof onder meer de onderlinge afstemming van de verschillende BHV-organisaties die op Den Helder Airport hun werk doen. De eigenaren/gebruikers van de hangars hebben elk een eigen BHV-organisatie en de vraag is nu hoe deze elkaar beter kunnen ondersteunen en/of aanvullen. Om hier meer inzicht in te krijgen worden veiligheidsbijeenkomsten gehouden en elkaars bedrijfsplannen bekeken. Op deze (advertentie) CSU. Daar blijf je bij. T F manier kan in kaart worden gebracht waar het nog aan schort en hoe dit kan worden opgelijnd. Mijn taak is een en ander te coördineren, aldus Kees-Jan de Waal, die eraan toevoegt dat dit alles past in de strategie om ieder jaar op veiligheidsgebied weer verbeterpunten aan te brengen. Den Helder Airport investeert veel in veiligheid en in een goed functionerende calamiteitenbestrijdingsorganisatie. Het is fijn dat CSU Security hierin steeds het voortouw mag nemen. Al met al zijn we zeer betrokken bij Den Helder Airport en de inpandige bedrijven, waarmee dag in, dag uit heel prettig wordt samengewerkt. Klantgericht beveiligen, open communiceren Meer dan ooit straalt CSU Security Services kracht uit. Onze betrokken medewerkers staan bekend om hun kennis en vaardigheden. Zij blijven zich ontwikkelen en stralen vertrouwen uit in hun dagelijkse werkzaamheden. Met veel gevoel voor uw beveiligingsproblematiek, zorgen zij samen met een stabiel en deskundig management voor tevreden klanten. Tevreden klanten waarmee CSU Security Services langdurige partnerships heeft. Daarom zeggen onze klanten CSU. Daar blijf je bij. security services 5

6 luchthaven steun in de rug voor schouwburg Reguliere bezoekers van Schouwburg De Kampanje in Den Helder kijken allang niet meer vreemd op als hen wordt gevraagd zich naar de 'Den Helder Airport Zaal' te begeven. Daarbij kan de naam en het logo boven de toegangsdeuren bijna niet over het hoofd worden gezien. Volgens schouwburgdirecteur Jan Fokkinga is Den Helder Airport één van de drie hoofdsponsors van De Kampanje en vormt daarmee een welkome steun in de rug voor het theater. Schouwburg De Kampanje wordt al vanaf 2001 door Den Helder Airport gesponsord, zegt Jan Fokkinga, die zelf al negentien jaar in het theater de scepter zwaait. De andere twee hoofdsponsors zijn Fortis en HLB Schippers. Alle drie hebben zij hun naam aan De Kampanje verbonden. n wij onze naam weer aan hen omdat wij van mening zijn dat dit elkaar versterkt. Voor mensen die onze schouwburg bezoeken, leidt het zien of horen van de naam Den Helder Airport Zaal vaak tot: 'o ja, we hebben hier in Den Helder ook een luchthaven'. Zelf gebruiken we het om te laten zien dat Den Helder Airport achter ons staat. Ook zijn onze websites gelinkt. Onze drie hoofdsponsors hebben verder het recht om bij professionele voorstellingen bepaalde zitplaatsen te claimen. Deze kunnen zij dan weer inzetten voor hun relatiebeheer, wat in het bedrijfsleven heel belangrijk is. Volgens Jan Fokkinga is er nog ruimte voor nieuwe sponsors die hun naam aan de schouwburg willen verbinden. We hebben bijvoorbeeld nog de Stadshal in de aanbieding. en prachtige ruimte waar vroeger het reddingmuseum in was gevestigd en waar nu allerlei Vertaalbureau Schouwburgdirecteur Jan Fokkinga voor één van de toegangsdeuren van de Den Helder Airport Zaal. (Foto: PAS Publicaties) evenementen worden gehouden. Breed programmeren Het aantal mensen dat de schouwburg bezoekt is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Ons bezoekersaantal staat op ruim per jaar, waarvan de ene helft professionele voorstellingen en de andere helft overige evenementen bijwoont. Op jaarbasis bieden wij 170 professionele (advertentie) voorstellingen, 25 schoolvoorstellingen en een aantal optredens door amateurverenigingen. Daarnaast worden er bedrijfspresentaties, symposia en andersoortige activiteiten georganiseerd. Maar ook voor het houden van een afscheidsreceptie of een jubileumviering kan men bij ons terecht. Verder worden hier ten behoeve van de offshore-industrie cursussen gegeven en examens afgenomen. Tot slot hebben we met urolingua DUINWG 6C NL 1783 AS DN HLDR T +31 (0) F +31 (0) het Marinemuseum een contract gesloten voor het verzorgen van de catering op het museumramschip Schorpioen dat in het Natte Dok van de Oude Rijkswerf Willemsoord ligt afgemeerd. De op 1 januari 2007 opgezette Stichting Schouwburg De Kampanje is een culturele instelling die voor een deel door gemeenschapsgeld wordt gefinancierd. De gemeente Den Helder heeft ons in ruil hiervoor als taak meegegeven dat wij met name op cultureel gebied een heel centrale plaats in de samenleving moeten innemen. Om als een bindende factor in de samenleving te kunnen fungeren, is het onze plicht om initiatieven te ontplooien en activiteiten te ontwikkelen. Niet alleen om zoveel mogelijk mensen de schouwburg in te krijgen, maar ook om het cultureel klimaat in Den Helder en de regio in het algemeen te verbeteren. Dit proberen we onder meer te bewerkstelligen door steeds breder te programmeren, nieuwe wegen te bewandelen en samen met andere instellingen dingen te ontwikkelen. Ook organiseren wij projecten op locatie, zoals bijvoorbeeld de bekroonde voorstelling 'en Odyssee' en de openingsact van de zeilmanifestatie The Tall Ships' Races, die in augustus 2008 in Den Helder is gehouden. Verhuisplannen De plannen om De Kampanje te verplaatsen van het Bernhardplein naar de Oude Rijkswerf Willemsoord krijgen volgens de schouwburgdirecteur steeds vastere vorm. Dit plan gaat gewoon door. Over vijf jaar hopen we echt op het Willemsoordcomplex te zitten. n dan wel in de twee grootste gebouwen, de ketelmakerij en de kathedraal plus de bazaar. Allemaal prachtig cultureel erfgoed dat de gemeenschap nu geld kost, maar straks rendabel kan worden, waardoor het in stand kan worden gehouden. Op dit moment wordt met diverse instanties overlegd hoe deze gebouwen, met respect voor hun monumentale karakter, exploitabel kunnen worden gemaakt als schouwburg. n dat met de komst van De Kampanje het Willemsoordcomplex straks weer deel uitmaakt van het kloppend stadshart van Den Helder vind ik persoonlijk een heel positieve ontwikkeling. n als het aan Jan Fokkinga ligt, krijgt de grote zaal van de nieuwe schouwburg op het werfcomplex gewoon weer de naam Den Helder Airport Zaal. 6

Een bee. Commandant Defensie Helikopter Commando. Cdre Theo TEN HAAF. Carré 11-2009 pagina 6

Een bee. Commandant Defensie Helikopter Commando. Cdre Theo TEN HAAF. Carré 11-2009 pagina 6 Defensie Helikop Een bee van bin O PI N I E Op 4 juli 2008 is het Defensie Helikopter Commando (DHC) opgericht. Na een plechtige oprichtingsceremonie ging het DHC met een luchtdefilé van 22 helikopters

Nadere informatie

Beleving op Schiphol

Beleving op Schiphol Beleving op Schiphol Schiphol wil Europe s preferred airport zijn. Dat lukt aardig: onze nationale luchthaven is ook dit jaar weer verkozen tot de beste van Europa en tot de nummer drie op de wereldranglijst.

Nadere informatie

Ruimte voor ontwikkeling

Ruimte voor ontwikkeling Ruimte voor ontwikkeling Ruimte voor ontwikkeling Offshorehaven bij uitstek De internationale zeehaven van Den Helder biedt een zee aan ruimte en mogelijkheden. Het is de thuisbasis voor een groeiend aantal

Nadere informatie

TEXEL INTERNATIONAL AIRPORT NIEUWSBRIEF

TEXEL INTERNATIONAL AIRPORT NIEUWSBRIEF TEXEL INTERNATIONAL AIRPORT NIEUWSBRIEF Editie Juni 2012 ALGEMEEN Hierbij ontvangt u weer een update vanaf het internationale vliegveld van Texel middels een nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tweemaal

Nadere informatie

Advies en ondersteuning in techniek, logistiek en opleiding. Sleutel woorden zijn betrouwbaar en toewijding

Advies en ondersteuning in techniek, logistiek en opleiding. Sleutel woorden zijn betrouwbaar en toewijding T.V.W. Consultancy Advies en ondersteuning in techniek, logistiek en opleiding. Sleutel woorden zijn betrouwbaar en toewijding Mijn naam is Tony van Wijchen. Na een militaire carrière binnen de Koninklijke

Nadere informatie

Schouwburg de Kampanje Den Helder

Schouwburg de Kampanje Den Helder Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners Inzending Arie Keppler Prijs 016 SCHOUWBURG DE KAMPANJE DEN HELDER INTRODUCTIE EEN MARITIEM ENSEMBLE Schouwburg De Kampanje

Nadere informatie

werken bij DEFENSIE MARINE Denk je aan de Marine, dan denk je aan schepen. Logisch, want die hebben we bij de Marine in alle soorten en maten. Van mijnenjagers tot onderzeeboten. Toch is de Marine meer

Nadere informatie

Koninklijke Luchtmacht. QIc~ i2 2--2Qh3. Zie verzendlijst

Koninklijke Luchtmacht. QIc~ i2 2--2Qh3. Zie verzendlijst Koninklijke Luchtmacht > Retouradres Postbus 8762 4820 BB Breda Zie verzendlijst Ministerie van Defensie Commando Luchtstrljdkrachten CLSK QIc~ i2 2--2Qh3 Luchtmachtplein 1, Breda MPC92A Postbus 8762 4820

Nadere informatie

VOORWOORD. Voorwoord EDITIE. DE REGIONALE LUCHTHAVEN VAN NOORD-HOLLAND-NOORD nieuwe commissarissen aan het woord

VOORWOORD. Voorwoord EDITIE. DE REGIONALE LUCHTHAVEN VAN NOORD-HOLLAND-NOORD nieuwe commissarissen aan het woord APRIL 2013 JAARGANG 16 DHA App is gratis te downloaden in de EDITIE 16 DE REGIONALE LUCHTHAVEN VAN NOORD-HOLLAND-NOORD nieuwe commissarissen aan het woord Jaap Bakker en Dé Jansen zijn vorig jaar oktober

Nadere informatie

Onderwerp Vliegbaanregistratie 2014 T +31 (0) MDTN * ajp.hardenboi.o1~mindef.ni

Onderwerp Vliegbaanregistratie 2014 T +31 (0) MDTN * ajp.hardenboi.o1~mindef.ni > Retouradres Postbus 8762 4820 BB Breda Zie verzend lijst ~O.~J~ - A~5 Öc~ Ministerie van Defensie Staf Commando Luchtstrijdkrachten C4ISR Bureau Geluidhinder, Zonering en Rapportering Luchtmachtplein

Nadere informatie

ISAF III Deployment Task Force

ISAF III Deployment Task Force ISAF III Deployment Task Force C-DTF Kolonel Henk Morsink 1 Deployment Task Force Mission Statement Taken Eenheden en Middelen Planning Voorbereiding 2 Mission Statement Schep als Deployment Task Force

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Contactpersoon Lkol AJP Hardenbol Datum 7 februari 2014 Hoofd Bureau Geluidhinder,

Contactpersoon Lkol AJP Hardenbol Datum 7 februari 2014 Hoofd Bureau Geluidhinder, > Retouradres Postbus 8762 4820 BB Breda Zie verzend lijst Luchtstrijdkrachten C4ISR Bureau Geluidhinder, Zonering en Rapportering Luchtmachtplein 1, Breda MPC 92 A Postbus 8762 4820 BB Breda Nederland

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Koninklijke Luchtmacht

Koninklijke Luchtmacht Koninklijke Luchtmacht > Retouradres Postbus 8762, 4820 BB Breda Secretariaat COVM Postbus 90004 MPC 55A Keegsdijkje7 3509 AA Utrecht MPC 80 A Postbus 8762 4820 BB Breda Nederland www.luchtmacht.nl Ministerie

Nadere informatie

Koninklijke Luchtmacht

Koninklijke Luchtmacht Koninklijke Luchtmacht çrh, > Retouradres Postbus 8762 4820 BB Breda Zie verzendlijst Ministerie van Defensie Commando Luchtstrijdkrachten CLSK ~ - ~- t. ~ 12 ~ Afdeling Missie Ondersteuning Luchtmachtplein

Nadere informatie

Geschreven taal is een belangrijk middel om te communiceren en is het meest effectief als deze geschreven is in de moedertaal van de lezer.

Geschreven taal is een belangrijk middel om te communiceren en is het meest effectief als deze geschreven is in de moedertaal van de lezer. Editorial Geschreven taal is een belangrijk middel om te communiceren en is het meest effectief als deze geschreven is in de moedertaal van de lezer. Daarom kan Tasma Productions de veiligheidsboodschap

Nadere informatie

Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag.

Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag. Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag. Let op: Alleen het gesproken woord geldt! De lancering

Nadere informatie

AEROBATICS & SPONSORING. he sk is he limi!

AEROBATICS & SPONSORING. he sk is he limi! AEROBATICS & SPONSORING he sk is he limi! Frank van Houten Mijn naam is Frank van Houten. Ik ben captain en trainer bij NetJets Europe, onderdeel van de grootste corporate jet maatschappij ter wereld,

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Achter de schermen. Projectgroep en werkgroepen. Andere overleggen

Achter de schermen. Projectgroep en werkgroepen. Andere overleggen november-december 2014 Bouwbrief 8 Herontwikkeling locatie De Wissel Achter de schermen De verbouw van de locaties t Rond 1, 3, 7, en 9 gaat razendsnel; als je een week niet hebt gekeken herken je het

Nadere informatie

creeren van visie en strategie

creeren van visie en strategie JAARGANG 15 EDITIE 13 OKTOBER 2011 DE REGIONALE LUCHTHAVEN VAN NOORD-HOLLAND-NOORD.. kracht commissaris jan van der zouw: creeren van visie en strategie Hij is net enkele uren terug van een bezoek aan

Nadere informatie

den helder airport moet je koesteren

den helder airport moet je koesteren JAARGANG 14 EDITIE 11 DECEMBER 2010 REGIONALE LUCHTHAVEN VAN NOORD-HOLLAND-NOORD den helder airport moet je koesteren VOORWOORD Voorwoord Adviseur Regiostimulering Jeroen Noot: Den Helder Airport is een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23 400 X Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk X (Ministerie van Defensie) voor het jaar 1994 Nr. 54 BRIEF

Nadere informatie

Peter Deege. Dick Bovekerk, 52 jaar

Peter Deege. Dick Bovekerk, 52 jaar Dick Bovekerk, 52 jaar Ruim 40 jaar woonachtig in Papendrecht. In 1982 begonnen bij de organisatie McDonald s, wat toen met 25 vestigingen een klein bedrijf was binnen Nederland, maar uitgegroeid tot een

Nadere informatie

Verwachtingen HIP-dag

Verwachtingen HIP-dag 1. Aan welk types evenementen zou je deelnemen als deze werden gehouden in jouw buurt? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Type evenementen 94,7 84,2 78,9 36,8 HIP- dag Intervisie Ledenvergadering Anders Anders: Workshops

Nadere informatie

TEXEL INTERNATIONAL AIRPORT NIEUWSBRIEF

TEXEL INTERNATIONAL AIRPORT NIEUWSBRIEF TEXEL INTERNATIONAL AIRPORT NIEUWSBRIEF Editie Maart 2013 Wilt u dit soort nieuwsbrieven in de toekomst niet meer ontvangen? Dan kunt u ons mailen op info@texelairport.nl, wij zullen u uit de mailinglist

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Isabella Lenarduzzi Belgische Ashoka Fellow Ashoka: Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Isabella: Ik ben geboren in Brussel. Mijn vader kwam als twaalfjarige vanuit het

Nadere informatie

PSO. Bekijk het VeVa-introductiefilmpje. Houd dit werkblad erbij en beantwoord na het kijken de vragen.

PSO. Bekijk het VeVa-introductiefilmpje. Houd dit werkblad erbij en beantwoord na het kijken de vragen. PSO Weet jij al welke richting je op wilt na het VMBO? Nu je een sector gaat kiezen, is het best slim om alvast rond te kijken welke opleidingen er zijn. En natuurlijk welke bij je past! Deze les maak

Nadere informatie

Promotie zweefvliegcentrum Someren. LTA-Someren - Internationaal Zweefvliegcentrum in Someren

Promotie zweefvliegcentrum Someren. LTA-Someren - Internationaal Zweefvliegcentrum in Someren pagina 1 van 8 Page 1 LTA-Someren Secretariaat LTA-Someren P/a J. van Lierop Limburglaan 36 5712PM Someren info@heidehoeve.nl - 1 - Datum 7 juni 2014 Onderwerp: LTA-Someren - Internationaal Zweefvliegcentrum

Nadere informatie

DAGORDER. Twee mensen die de afgelopen jaren zo hebben gevochten voor Defensie, voor onze krijgsmacht.

DAGORDER. Twee mensen die de afgelopen jaren zo hebben gevochten voor Defensie, voor onze krijgsmacht. DAGORDER Collega s, Minister Hennis en generaal Middendorp zijn dinsdagavond afgetreden. Twee mensen die de afgelopen jaren zo hebben gevochten voor Defensie, voor onze krijgsmacht. En nu zijn ze op deze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1988-1989 19 455 Marinebasis Den Helder Nr. 6 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-gravenhage,

Nadere informatie

Stabiliteit in een dynamische wereld

Stabiliteit in een dynamische wereld Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN Autogroupage Chemicals global parcel services health care logistics Special Services warehousing Alles in één Het meer dan 100 jaar oude Nederlandse familiebedrijf

Nadere informatie

DE MINISTER VAN DEFENSIE, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

DE MINISTER VAN DEFENSIE, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; Onderwerp: Instelling tijdelijke gebieden met beperkingen ten behoeve van de oefening FWIT 2017 DE MINISTER VAN DEFENSIE, HANDELENDE: in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Nadere informatie

DE MINISTER VAN DEFENSIE, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

DE MINISTER VAN DEFENSIE, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; Onderwerp: Vergunning luchtvaartvertoning (100 jaar MLD en Heldairshow 2017) DE MINISTER VAN DEFENSIE, HANDELENDE: in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; GELEZEN: het

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Er zíjn in zorg Ieder mens is uniek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak wat meer hulp nodig om hun eigen,

Nadere informatie

AviAtion Logistics 2011-2012

AviAtion Logistics 2011-2012 AviAtion Logistics 2011-2012 T TECHNIEK Aviation Logistics 2011-2012 Aviation Logistics: Slimme organisatie op de grond en in de lucht. De luchtvaart is een dynamische wereld. Het op vluchtschema laten

Nadere informatie

Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities.

Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities. N e e r, 2 6 m e i 2 0 1 0 Visie & Beleid Beste lezer, Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities. Indien u opmerkingen, suggesties of vragen heeft, laat ons dit weten.

Nadere informatie

Colofon. Dit is een publicatie van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland NBSO Chengdu. Opgesteld door: Bertrille Snoeijer, NBSO Chengdu

Colofon. Dit is een publicatie van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland NBSO Chengdu. Opgesteld door: Bertrille Snoeijer, NBSO Chengdu Colofon Dit is een publicatie van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland NBSO Chengdu Opgesteld door: Bertrille Snoeijer, NBSO Chengdu Contactpersoon: NBSO Chengdu Chief Representative : Bertrille Snoeijer

Nadere informatie

tien jaar zekerheid voor den helder airport

tien jaar zekerheid voor den helder airport OKTOBER 2012 JAARGANG 15 DHA App is gratis te downloaden in de EDITIE 15 DE REGIONALE LUCHTHAVEN VAN NOORD-HOLLAND-NOORD tien jaar zekerheid voor den helder airport De handtekeningen, waarmee de samenwerking

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers?

Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers? Vragen en antwoorden over outsourcing-projecten Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers? Outsourcingprojecten zijn relevant voor medewerkers als een bedrijf niet alleen ICT-diensten

Nadere informatie

Over De Veenbrug. Jaargang 14, nummer 10 13 januari 2014. toe te wensen voor het nieuwe jaar!

Over De Veenbrug. Jaargang 14, nummer 10 13 januari 2014. toe te wensen voor het nieuwe jaar! Over De Veenbrug Jaargang 14, nummer 10 13 januari 2014 Deze eerste Over De Veenbrug van 2014 willen we natuurlijk niet beginnen zonder u en jullie allemaal eerst: alle goeds en gezondheid en natuurlijk

Nadere informatie

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam Werken bij Havenbedrijf Amsterdam De Amsterdamse haven Als vierde haven van West-Europa speelt de Amsterdamse haven een belangrijke rol in de regionale en nationale economie. Door de strategische ligging

Nadere informatie

Soepel samenwerken met SBM Offshore

Soepel samenwerken met SBM Offshore Soepel samenwerken met SBM Offshore Eind vorig jaar besloot SBM Offshore het hoofdkantoor te verplaatsen naar Schiphol. In acht weken tijd werd het pand verbouwd. In diezelfde korte tijd moest ook de facilitaire

Nadere informatie

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van het Ministerie

Nadere informatie

Informatiebrochure. Commissie overleg en voorlichting milieuhygiëne

Informatiebrochure. Commissie overleg en voorlichting milieuhygiëne Informatiebrochure Commissie overleg en voorlichting milieuhygiëne 2 Een Cougar helikopter in de sneeuw tijdens een koudweeroefening in Noorwegen. Inhoudsopgave 1. Koninklijke Luchtmacht 3 2. Commissie

Nadere informatie

VOORWOORD. Voorwoord DE REGIONALE LUCHTHAVEN VAN NOORD-HOLLAND-NOORD

VOORWOORD. Voorwoord DE REGIONALE LUCHTHAVEN VAN NOORD-HOLLAND-NOORD MEI 2014 JAARGANG 17 EDITIE 18 DE REGIONALE LUCHTHAVEN VAN NOORD-HOLLAND-NOORD certificeringsproject van start Het project verkeert nog in de aanloopfase, maar als het aan de directie van Den Helder Airport

Nadere informatie

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen Bezoekadres: Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland www.cdc.nl Draagvlakmeting TNS NIPO: Drs. Anneloes Klaassen Lisanne van Thiel GW: Drs. Amber Vos +31 (070)

Nadere informatie

Onderwerp Vliegbaanregistratie 2015 T +31 (0) MDTN * ajp.

Onderwerp Vliegbaanregistratie 2015 T +31 (0) MDTN * ajp. > Retouradres Postbus 8762 4820 BB Breda Zie verzendlijst en Rapportering Luchtmachtplein 1, Breda MPC 92 A Postbus 8762 4820 BB Breda Nederland www.luchtmacht,nl Contactpersoon Lkol AJP Hardenbol Datum

Nadere informatie

Schriftelijke vragen Van Bommel over de arrestatie van een Afghaanse burger in Kamp Holland en het gebruik van particuliere beveiligingsbedrijven

Schriftelijke vragen Van Bommel over de arrestatie van een Afghaanse burger in Kamp Holland en het gebruik van particuliere beveiligingsbedrijven Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 29 februari 2008 Ons kenmerk D/2008003878

Nadere informatie

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer Contact bezoekadres Handelskade 75 postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer telefoon 0570-60 30 83 fax 0570-60 37 05 e-mail info.next@saxion.nl particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs Hbo Tweedegraadslerarenopleiding

Nadere informatie

BAS rapportage gebruiksjaar 2013

BAS rapportage gebruiksjaar 2013 BAS rapportage gebruiksjaar 213 Op 14 februari 214 heeft het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) de rapportage over het gebruiksjaar 213 uitgebracht. Het gebruiksjaar loopt niet gelijk met het kalenderjaar,

Nadere informatie

HDAB Aanvulling stand van zakenbrief Afghanistan: nazorg, counter insurgency opleiding en eigen vuur incident

HDAB Aanvulling stand van zakenbrief Afghanistan: nazorg, counter insurgency opleiding en eigen vuur incident Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Afschrift aan de Voorzitter van de Eerste

Nadere informatie

DE MINISTER VAN DEFENSIE, het verzoek van de commandant van het Defensie Helikopter Commando;

DE MINISTER VAN DEFENSIE, het verzoek van de commandant van het Defensie Helikopter Commando; Onderwerp: Instelling bijzondere luchtverkeersgebieden Gilze-Rijen ten behoeve van Luchtmachtdagen 2014 DE MINISTER VAN DEFENSIE, GELEZEN: het verzoek van de commandant van het Defensie Helikopter Commando;

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Geacht College,

gemeente Eindhoven Geacht College, gemeente Eindhoven Inboeknummer STR11bst02386 Beslisdatum B&W 20 december 2011 Dossiernummer 11.51.103 2.7.1 Raadsvragen van het raadslid mw. A. Heesterbeek (SP) over de voorgenomen inzet van NOMOS als

Nadere informatie

novacollege.nl/logistiek Havenoperaties Logistiek Logistiek 2016/2017

novacollege.nl/logistiek Havenoperaties Logistiek Logistiek 2016/2017 novacollege.nl/logistiek Havenoperaties Logistiek Logistiek 2016/2017 Ik wil werken in aviations, de wereld van Schiphol fascineert me. Het werken met al die vrachtdocumenten en hoe dat allemaal wordt

Nadere informatie

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar TRAININGSCENTRUM Schakel naar een passend vervolgtraject Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar Wat is een Trainingscentrum? Bij de Trainingscentra van Lijn5

Nadere informatie

Luchthavens in Nederland

Luchthavens in Nederland Fact Sheet Luchthavens in Nederland In deze fact sheet worden de belangrijkste feiten, cijfers en ontwikkelingen weergeven die over de Nederlandse luchthavens gaan. Alleen de luchthavens die aangesloten

Nadere informatie

dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014

dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014 dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014 DPM groep DPM groep is al 15 jaar actief partner voor bedrijven en instellingen, met name binnen de culturele sector. Wij

Nadere informatie

VOORWOORD. Voorwoord REGIONALE LUCHTHAVEN VAN NOORD-HOLLAND-NOORD. Onderzoek heeft volgens wethouder Economische Zaken van de Gemeente Den

VOORWOORD. Voorwoord REGIONALE LUCHTHAVEN VAN NOORD-HOLLAND-NOORD. Onderzoek heeft volgens wethouder Economische Zaken van de Gemeente Den JAARGANG 11 EDITIE 5 DECEMBER 2007 REGIONALE LUCHTHAVEN VAN NOORD-HOLLAND-NOORD VOORWOORD Voorwoord Wethouder Cor Hienkens: Ik ben heel trots dat wij zo'n prachtige luchthaven op ons grondgebied hebben.

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers s-hertogenbosch Aan de leden van de Vereniging van Oud-Medewerkers datum 4 juli 2016 contactpersoon Corien Blankestein onderwerp Excursie Koninklijke Marine telefoon 088-5256197

Nadere informatie

Sponsormogelijkheden VOETBAL VERENIGING KWADIJK

Sponsormogelijkheden VOETBAL VERENIGING KWADIJK Sponsormogelijkheden VOETBAL VERENIGING KWADIJK 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Sponsormogelijkheden... 3 Subhoofdsponsorschap... 3 Bordsponsor... 4 Club van honderd... 5 Logo op de website... 6 Een team

Nadere informatie

- IVAO - Inte t r e nat a i t onal a Virtu t a u l a Aviat a i t on Organ a iza z t a i t on Fourni V.

- IVAO - Inte t r e nat a i t onal a Virtu t a u l a Aviat a i t on Organ a iza z t a i t on Fourni V. - IVAO - International Virtual Aviation Organization Fourni V. IVAO WIE ZIJN WIJ? De International Virtual Aviation Organization is een onafhankelijke, gratis service voor enthousiaste mensen die er plezier

Nadere informatie

Vervoer gevaarlijke stoffen

Vervoer gevaarlijke stoffen Vervoer gevaarlijke stoffen binnen Defensie Edwin van de Ven Inhoud Defensie Uitzonderingspositie Defensie Voorbereidingen (Gereedstelling) We vertrekken. We doen ons werk. We gaan weer naar huis.. 2 Defensie

Nadere informatie

Factsheet Eindhoven Airport

Factsheet Eindhoven Airport Factsheet Eindhoven Airport Geschiedenis: - 1932 Vliegveld Welschap geopend - 1984 Passagiers terminal gebouwd - 2002 Komst Ryanair - 2006 Komst Wizz Air en Transavia - 2009 KLM stopt - 2013 Ryanair opent

Nadere informatie

brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer!

brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer! I brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer! Brandweer Veiligheidsregio Utrecht zoekt vrijwilligers Werken bij de brandweer: voor sommigen is het een droom, voor anderen een roeping. Werken

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

Theater de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners. Inzending BNA Gebouw van het jaar 2016

Theater de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners. Inzending BNA Gebouw van het jaar 2016 Theater de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners Inzending BNA Gebouw van het jaar 2016 Theater de Kampanje Den Helder EEN MARITIEM ENSEMBLE DE GLAZEN THEATERZAAL Schouwburg De

Nadere informatie

Enquête leerlingtevredenheid onderbouw DL jan.15

Enquête leerlingtevredenheid onderbouw DL jan.15 Enquête leerlingtevredenheid onderbouw DL jan.15 1. Vorig schooljaar was ik leerling in de afdeling: Respondenten 191 A. Havo 102 53% B. Atheneum 73 38% C. Gymnasium 16 8% 2. Dit jaar zit ik in klas: Respondenten

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

Cadettencorps Breda. Koninklijke Militaire Academie

Cadettencorps Breda. Koninklijke Militaire Academie Cadettencorps Breda Koninklijke Militaire Academie Colofon Uitgave september 2009. Deze brochure is een uitgave van het Cadettencorps Breda. Voor meer informatie kun je terecht op internet: www.nlda.nl/cadettencorps.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Staatssecretaris van Defensie Postadres: MPC 58B Postbus 20701 2500 ES Den Haag Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der

Nadere informatie

Van de Groep Olsthoorn Finding Excellence

Van de Groep Olsthoorn Finding Excellence Van de Groep Olsthoorn Finding Excellence technology / industry / logistics 2 1 Management search Executive search International management search Interim management Missie Van de Groep & Olsthoorn staat

Nadere informatie

Logistiek Vastgoedevent

Logistiek Vastgoedevent Logistiek Vastgoedevent Internationale Luchthaven Oostende-Brugge 02 juni 2015 Emmanuel Schelfthout, Business Unit Manager LEM Oostende-Brugge N.V. Commerciële exploitatie door LEM Oostende-Brugge N.V.

Nadere informatie

vorm VOORWOORD Voorwoord REGIONALE LUCHTHAVEN VAN NOORD-HOLLAND-NOORD

vorm VOORWOORD Voorwoord REGIONALE LUCHTHAVEN VAN NOORD-HOLLAND-NOORD JAARGANG 13 EDITIE 9 DECEMBER 2009 REGIONALE LUCHTHAVEN VAN NOORD-HOLLAND-NOORD nieuwe stallingshangaar krijgt vorm VOORWOORD Voorwoord Met een tevreden gevoel kunnen we terugblikken op een zeer geslaagde

Nadere informatie

(~O~Jm-w~~T- 1L1-o(L. Maandrapportage klachtenoverzicht COVM Woensdrecht - Maart 2014. Pagina 1 v2.0 9/3/2014 8:29:18 AM. Melding Vlucht Reactie

(~O~Jm-w~~T- 1L1-o(L. Maandrapportage klachtenoverzicht COVM Woensdrecht - Maart 2014. Pagina 1 v2.0 9/3/2014 8:29:18 AM. Melding Vlucht Reactie (~O~Jm-w~~T- 1L1-o(L Maandrapportage klachtenoverzicht COVM Woensdrecht - Maart 2014 Melding Vlucht Reactie ht nr lnc. nr Datum W000240 07-( Tijd Plaats NISPEN HUIJBERGEN ROOSENDAAL ROOSENDAAL HUIJBERGEN

Nadere informatie

DE VEVA OPLEIDING. Haal je MBO-Diploma en ontdek Defensie

DE VEVA OPLEIDING. Haal je MBO-Diploma en ontdek Defensie DE VEVA OPLEIDING Haal je MBO-Diploma en ontdek Defensie DE TIEN MEEST GES INFORMATIE VOOR OUDERS EN VERZORGERS 1 2 3 4 Is er ondanks de bezuinigingen bij Defensie een toekomst voor leerlingen Veiligheid

Nadere informatie

Mother and Father for the First time Greve, Denemarken

Mother and Father for the First time Greve, Denemarken Mother and Father for the First time Greve, Denemarken Het programma Mother and Father for the First time wordt aangeboden in Greve, een gemeente in Denemarken van ongeveer 48.000 inwoners. Denemarken

Nadere informatie

toekomstperspectief voor den helder airport

toekomstperspectief voor den helder airport APRIL 2012 JAARGANG 15 DHA App vanaf 24 april 2012 gratis te downloaden in de EDITIE 14 DE REGIONALE LUCHTHAVEN VAN NOORD-HOLLAND-NOORD toekomstperspectief voor den helder airport Kees Smilde heeft een

Nadere informatie

DE MINISTER VAN DEFENSIE, het verzoek van de commandant van de vliegbasis Leeuwarden van 12 januari 2013;

DE MINISTER VAN DEFENSIE, het verzoek van de commandant van de vliegbasis Leeuwarden van 12 januari 2013; Onderwerp: Instelling bijzondere luchtverkeersgebieden ten behoeve van de oefening Frisian Flag 2014 DE MINISTER VAN DEFENSIE, GELEZEN: het verzoek van de commandant van de vliegbasis Leeuwarden van 12

Nadere informatie

Uw persoonlijke dienstverlening op maat

Uw persoonlijke dienstverlening op maat Uw persoonlijke dienstverlening op maat Het beste van twee werelden Kemp & Van Egeraat Medioren Senioren Woon en Zorg Makelaardij, biedt alles wat u nodig heeft om tot op zeer hoge leeftijd zelfstandig

Nadere informatie

Regeerakkoord Gevolgen voor Defensie

Regeerakkoord Gevolgen voor Defensie Regeerakkoord 2011-2015 Gevolgen voor Defensie 8 april 2011 Wat ik u kan meedelen Niet Gevolgen voor u persoonlijk Gedetailleerde consequenties van de maatregelen Wel Genomen maatregelen Planning om tot

Nadere informatie

Robinson Crusoe. Daniel Defoe

Robinson Crusoe. Daniel Defoe Robinson Crusoe Robinson Crusoe maakt deel uit van de reeks Wereldverhalen van Uitgeverij Eenvoudig Communiceren. Wereldverhalen is een serie beroemde verhalen. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren Postbus

Nadere informatie

Stichting Fokker F27 Friendship

Stichting Fokker F27 Friendship Inhoud: 1. Doelstelling van de stichting Fokker F27 Friendship 2. Introductie 3. Operationele plannen Praktische invulling 4. Financieel 1. Doelstelling van de De doelstelling van de Stichting is het operationeel

Nadere informatie

'De geschiedenis van Aviod(r)ome'

'De geschiedenis van Aviod(r)ome' 'De geschiedenis van Aviod(r)ome' 1955, oprichting van de Stichting voor het Nationaal Luchtvaartmuseum In 1955 namen diverse maatschappelijk organisaties het initiatief om een Nationaal Luchtvaartmuseum

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sugarfactory is uitermate geschikt voor diverse rental evenementen, zoals:

Sugarfactory is uitermate geschikt voor diverse rental evenementen, zoals: WELCOME Cultuurpodium Sugarfactory is een eigenzinnige en intieme eventlocatie bij uitstek geschikt voor onder andere borrels, bedrijfsevenementen, congressen, vergaderingen, live muziek, theater en dansfeesten.

Nadere informatie

grote renovatie start- en landingsbaan

grote renovatie start- en landingsbaan JAARGANG 14 EDITIE 10 MEI 2010 REGIONALE LUCHTHAVEN VAN NOORD-HOLLAND-NOORD grote renovatie start- en landingsbaan VOORWOORD Voorwoord Hoofd Luchtverkeersleiding Henk Louw: Medio juli verwacht ik dat er

Nadere informatie

(~X Datum 10 februari 2012 Betreft VI iea baa nrea istratie Onze referentje CLSK

(~X Datum 10 februari 2012 Betreft VI iea baa nrea istratie Onze referentje CLSK Koninklijke Luchtmacht > Retouredres Postbus 8762 4820 EB Breda Zie verzendlijst Mhiisterie van Defensie Commando Luchtstrijdkrachten L 0C t ~ U- 0 t t - (Oc)~4 Afdeling Missie Ondersteunin - ~ Luchtmachtplein

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Qurius heeft met Microsoft Dynamics CRM een kwaliteitsslag weten te maken. De onderlinge vestigingen communiceren nu beter

Nadere informatie

voor al uw maatwerk trainingen

voor al uw maatwerk trainingen voor al uw maatwerk trainingen voor al uw maatwerk trainingen Als u wilt dat uw medewerkers weten hoe te handelen bij calamiteiten of dat u uw medewerkers handvatten aan wilt reiken waardoor zij waardevoller

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2014

Nieuwsbrief juni 2014 Nieuwsbrief juni 2014 Voorwoord Jan Steggink Agenda Solextocht We delen u mee dat de solextocht dit jaar niet doorgaat. Na alle investeringen en nog een mooi feestje in het verschiet (informatie volgt

Nadere informatie

Haven van Amsterdam. Open zee. Sluis Ijmuiden

Haven van Amsterdam. Open zee. Sluis Ijmuiden Opis 2012. Haven van Amsterdam Open zee Sluis Ijmuiden 3 oktober 2012 De start van vandaag was er een met veel strubbelingen maar met een geweldig eind. Gisterenavond mochten de jongens even van hun privileges

Nadere informatie

De transitie van een omvangrijk contract van KPN

De transitie van een omvangrijk contract van KPN De transitie van een omvangrijk contract van KPN Het is cruciaal dat het KPN-netwerk 24/7 in de lucht is, ook omdat vitale communicatiediensten ervan afhankelijk zijn. Onderhoud, schoonmaak en beveiliging

Nadere informatie

Tussen schoolse opvang basisschool De Vlier

Tussen schoolse opvang basisschool De Vlier Tussen schoolse opvang basisschool De Vlier Zo, hier is hij dan! Onze allereerste nieuwsbrief. Via deze weg proberen wij u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van nieuwtjes, afspraken en andere wetenswaardigheden

Nadere informatie

Wie dit niet kan lezen, is niet gek! Laaggeletterdheid bij SITA

Wie dit niet kan lezen, is niet gek! Laaggeletterdheid bij SITA Wie dit niet kan lezen, is niet gek! Laaggeletterdheid bij SITA Het ervaringsverhaal Start met vragen aan u, kort SITA algemeen Laaggeletterdheid bij SITA Afronding met vragen aan u 2 Vraag 1 Heeft u medewerkers

Nadere informatie

Nederland: de Maritieme Wereldtop

Nederland: de Maritieme Wereldtop 1 Nederland: de Maritieme Wereldtop Veilig, duurzaam en economisch sterk Maritiem Cluster in de Topsector Water: Innovatiecontract en Topconsortium Kennis en Innovatie V2.0, Samenvatting, 23 december 2011

Nadere informatie

(Of naar een van onze andere aansprekende projecten natuurlijk.)

(Of naar een van onze andere aansprekende projecten natuurlijk.) (Of naar een van onze andere aansprekende projecten natuurlijk.) www.ulcinstallatietechniek.nl Jij...... verstaat je vak. Techniek heeft je altijd al geïnteresseerd. Je hebt een technische opleiding gevolgd.

Nadere informatie