eenheid door verscheidenheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "eenheid door verscheidenheid"

Transcriptie

1 JAARGANG 13 DITI 8 MI 2009 RGIONAL LUCHTHAVN VAN NOORD-HOLLAND-NOORD commodore-vlieger theo ten haaf: eenheid door verscheidenheid Marinevliegkamp De Kooy, tot voor kort onderdeel van de Koninklijke Marine, heet nu Maritiem Vliegkamp Commodore-vlieger Theo ten Haaf is de eerste commandant van het Defensie Helikopter Commando. De Kooy en is ondergebracht bij het vorig jaar gevormde Defensie Helikopter Commando (DHC) van de Koninklijke Luchtmacht. Commodore-vlieger Theo ten Haaf legt uit waarom het DHC is gevormd, wat er sinds de oprichting ervan is gebeurd en wat er de komende jaren nog op het programma staat. Belangrijk item hierbij is de komst van de gloednieuwe NH90 helikopter. VOORWOORD Voorwoord Zoals in de vorige editie al is aangekondigd, heb ik per 1 januari 2009 de functie van luchthavendirecteur overgenomen van Roel Hijmans. Na ruim zeventien jaar heel nauw met Roel te hebben samengewerkt, was dit voor mij niet zo'n heel moeilijke stap. Daarnaast sta ik er niet alleen voor, want ik kan altijd rekenen op de steun van mijn twee enthousiaste medewerksters Debbie Liebe en Marion Tijsen. Roel is nog twee ochtenden per week op de luchthaven aanwezig, zodat ik indien nodig een beroep kan doen op zijn grote kennis en ervaring. Deze editie van onze nieuwsbrief bevat onder meer een uitgebreid interview met Commodore-vlieger Theo ten Haaf, Commandant van het vorig jaar opgerichte Defensie Helikopter Commando. Ondanks dat deze nieuwe defensieorganisatie het nu bij onze buren voor het zeggen heeft, is er voor ons weinig veranderd. De Commodore is het met ons eens dat dingen die goed lopen niet moeten worden veranderd. Aan de naam mag niet veel veranderd zijn, des te opvallender is het nieuwe embleem dat onder andere bij de hoofdingang van Maritiem Vliegkamp De Kooy prijkt. Theo ten Haaf zegt hierover: Op het embleem van het Defensie Helikopter Commando staat de helikopter centraal. Dit satie, die de naam Defensie Helikopter Commando heeft gekregen, beschikt over een luchtvloot van 84 helikopters en biedt werk aan mensen. Oprichting DHC Bij de oprichting van het Defensie Helikopter Commando is men Verder belichten Chief Pilot Adrian Rose en Operations Controller Paul Robben, beiden werkzaam bij Bristow Helicopters, de historie van deze helikoptermaatschappij en de activiteiten die thans op Den Helder Airport worden ontplooid. n Bristow's Senior Operations Controller Caroline van Daalen belicht op haar beurt haar loopbaan in de luchtvaart die zich voor een groot deel op Den Helder Airport heeft afgespeeld. Daarnaast vertelt Objectcoördinator Kees-Jan de Waal over de activiteiten van CSU Security Services en schouwburgdirecteur Jan Fokkinga over de nauwe band die bestaat tussen De Kampanje en Den Helder Airport. wordt gesymboliseerd door de valk die zowel boven water als boven land vliegt en dan ook nog eens zowel 's nachts als overdag. Boven de valk is het sterrenbeeld Kameleon te zien, dat uit vijf sterren bestaat. De kameleon is een heel effectief werkend dier dat Het embleem van het Defensie Helikopter Commando. en Gilze-Rijen. Onderdeel van het embleem is de spreuk 'Merito Unitas' dat 'Verenigde Daadkracht' betekent. Hier heeft het niet over één nacht ijs gegaan. Al in 2001 is de eerste studie naar integrale militaire helikoptercapaciteit uitgevoerd. De zogeheten Werkgroep 35 heeft deze studie verder uitgediept. én ding was hierbij heel duidelijk. We moesten ervoor zorgen dat de Ander nieuws is dat er sinds kort slottijden zijn ingevoerd voor helikopters die in de vroege ochtenduren vertrekken. Dit heeft tot doel de geluidshinder voor de omwonenden te verminderen. Verder staat dit jaar opnieuw een Heldair Show Maritiem op het programma. Deze tweejaarlijkse Open Dag organiseren wij samen met Maritiem Vliegkamp De Kooy. Het belooft weer een spetterend evenement te worden en ik hoop u dan ook allen op zaterdag 19 september te mogen verwelkomen. zich aanpast aan zijn omgeving. Dat doen wij met onze helikopters ook. Daarnaast symboliseren die vijf sterren de vijf vliegvelden waaruit wij zijn voortgekomen. Dit zijn Deelen, Commodore Ten Haaf en zijn staf zeker niet aan ontbroken toen zij zonder enige stagnatie alle helikopteractiviteiten van luchtmacht, landmacht en marine in één organisatie hebben weten mensen van de andere krijgsmachtonderdelen, zoals die op De Kooy, niet overvleugeld zouden worden door die grote lichtblauwe beer, waarmee ik doel op de Wij wensen u wederom veel leesplezier! Conny van den Hoff Luchthavenweg 10A, 1786 PP Den Helder Telefoon: (0223) Fax: (0223) Internet: -mail: De Kooy, Leeuwarden, Soesterberg onder te brengen. Deze organi- - vervolg op pagina 2-1

2 commodore-vlieger theo ten haaf: eenheid door verscheidenheid (vervolg) luchtmacht. Deze fout is jaren 250 miljoen euro geïnvesteerd in Waddeneilanden en kunnen we, geleden al eens gemaakt in onder andere nieuwe hangars en indien nodig, toestellen inzetten Canada en daar hebben we van werkplaatsen. Naast de vesti- bij het bestrijden van calami- geleerd. Op De Kooy blijven het gingen voor de operationele teiten, waaronder bosbranden. marineblauw en de MLD-tradities squadrons hebben we ook een Met de oprichting van het DHC gehandhaafd. Dit moeten we groot logistiek- en onderhoudsge- willen we uiteindelijk drie dingen vooral koesteren en mijn motto is bied en een ring van toeleverings- bereiken. Ten eerste willen we dan ook: 'enheid in verscheiden- bedrijven. onze effectiviteit verhogen door heid'. Op 4 juli 2008 werd het de schaarse middelen die we Dit jaar wordt de NH90 helikopter geïntroduceerd. Defensie Helikopter Commando, Waarom een DHC? hebben te concentreren en één als onderdeel van het Commando Op de vraag waarom het Defensie helikopterloket te vormen. Ten Luchtstrijdkrachten (CLSK), Helikopter Commando nodig is, tweede willen we efficiënter gaan delen worden overgenomen. helikopters opgeleverd. Als de officieel opgericht. Theo ten Haaf antwoordt Theo ten Haaf: werken. In plaats van met drie Door dit alles kan nu dat pakket eerste NH90 heli's zijn gekwalifi- werd benoemd tot Commandant Krijgsmachtbreed is er een staven, zoals vroeger op aan helikopterdiensten worden ceerd voor het uitvoeren van SAR- en hij vestigde zich met zijn staf groeiende vraag naar helikopters. Soesterberg, De Kooy en Gilze- geleverd waar vraag naar is. Het operaties boven land dan gaan we op Vliegbasis Gilze-Rijen. Het Op dit moment zijn wij heel actief Rijen, werken we nu nog maar Defensie Helikopter Commando de drie AB-412 toestellen, die nu overgrote deel van de DHC- in Afghanistan en het Caraïbisch met één staf. Ten derde willen we bestaat voor 81 procent uit lucht- nog in Leeuwarden zijn gestatio- organisatie zit in Gilze-Rijen, gebied en binnenkort ook in meer standaardisatie bewerkstelli- machtpersoneel, voor 18 procent neerd, uitfaseren. Het betrokken waaronder ook de operationele Somalië. Verder voeren we in gen in bijvoorbeeld procedures, uit marinepersoneel en 1 procent personeel komt naar De Kooy en eenheden die met Apache-, Nederland Search And Rescue technische standaards en oplei- uit landmachtpersoneel. De wordt omgeschoold. Als de NH90 Chinook-, Cougar- en Alouette- (SAR) vluchten uit, verzorgen we dingen, waarbij de 'best practices' meesten van hen zijn op hun ook is gekwalificeerd voor opera- helikopters vliegen. Hier is circa het patiëntenvervoer vanaf de van de andere krijgsmachtonder- vroegere thuisbases geplaatst, ties vanaf schepen, dan beginnen waaronder Gilze-Rijen, De Kooy we aan de uitfasering van de Lynx. en Leeuwarden. Daarnaast zijn (advertentie) ook nog enkele tientallen militairen en burgers van zowel Vliegkamp met potentie Om de twee weken brengt de de lucht- als landmacht op Commodore een bezoek aan Vliegbasis Deelen en een aantal Maritiem Vliegkamp De Kooy. Ook op Woensdrecht gestationeerd. heeft hij al kennis gemaakt met de civiele activiteiten van Den Helder Intensief traject Airport. Voor de regio Den Helder De transitieperiode die voor de is de luchthaven van economisch oprichting van het DHC is belang. Wij bieden hoogwaardige uitgestippeld telt vijf intensieve werkgelegenheid en het is jaren ( ), waarin veel belangrijk om die daar te houden. moet gebeuren. De eerste grote Voor ons is het ook een belangrijke stap die werd gezet, betrof de luchthaven omdat we er dicht mee samenvoeging van Soesterberg en tegen de marine, onze voor- Gilze-Rijen. Dit project is naamste klant, aanzitten. n daar- inmiddels afgerond en Soester- naast willen we De Kooy inten- berg is gesloten. Verder wordt dit siever gaan gebruiken. Niet alleen jaar de NH90 helikopter geïntro- om er onze SAR-activiteiten en het duceerd. en aantal technische patiëntenvervoer te concentreren, mensen en vliegers is al naar Italië maar ook als uitvalsbasis voor de vertrokken om daar bij de schietoefeningen die wij bij de fabrikant van dit toestel te worden Waddeneilanden uitvoeren. Het is opgeleid. Als het goed is, hebben echt een maritiem vliegkamp met we in juni de eerste NH90 in Den potentie, waar we flink in willen Helder staan. Deze kist is nog van investeren, onder meer in een de fabriek, maar er kunnen al wel opknapbeurt van de startbaan, de monteurs en vliegers mee worden bouw van een nieuwe stalling- opgeleid. In december wordt de hangar voor de NH90, de moderni- eerste echte Nederlandse NH90 sering van de onderhoudshangar, opgeleverd. Na afronding van de de uitbreiding van het opstelplat- acceptatietesten verwachten we form en op termijn het verplaatsen dit toestel maart volgend jaar op van het dummydeck en de aanleg De Kooy. Het wordt de eerste van van een extra taxibaan. Met name een serie van twaalf NH90 heli's het richting zuiden verplaatsen die vanaf de marineschepen gaan van het dummydeck zal voor de opereren. In 2013 volgen er nog omwonenden de geluidsoverlast acht die tevens als transportheli- reduceren. Met dit alles kopters kunnen worden ingezet. verankeren wij ons als Defensie In de periode wordt Helikopter Commando stevig in ook nog een aantal Chinook- Den Helder. 2

3 bristow helicopters thuis op den helder airport Ruim tien jaar geleden streek Bristow Helicopters op Den Helder Airport neer. en maatschappij die deel uitmaakt van de Bristow Group Inc. uit Houston, één van 's werelds grootste verleners van helikopterdiensten. Chief Pilot Adrian Rose van de afdeling Commercial Air Transport en Operations Controller Paul Robben vertellen over Bristow in het algemeen, de activiteiten die vanaf Den Helder worden ontplooid en de spoedige komst van nieuwe helikopters. In 1953 legde de ngelsman Allan Bristow de basis voor de helikoptermaatschappij die nog altijd zijn naam draagt. Het was destijds, zegt Adrian Rose, de eerste commerciële maatschappij die helikopterdiensten ging verlenen aan de offshoreindustrie op de Noordzee en later ook wereldwijd. Na de fusie met de Amerikaanse maatschappij Air Logistics werd de naam gewijzigd in Bristow Group Inc. en het hoofdkwartier verplaatst naar Houston. De activiteiten die worden ontplooid voor de offshoreindustrie, zijn opgedeeld in Bristow Western Hemisphere en Bristow astern Hemisphere. Hiervan verleent eerstgenoemde helikopterdiensten in Noord- en Zuid-Amerika en het Caraïbisch gebied en laatstgenoemde in uropa, Afrika en Australië. Daarnaast bestaat er ook nog de Bristow Academy, die zowel in de Verenigde Staten als ngeland opleidingen verzorgt waarbij helikopterpiloten erkende diploma's kunnen behalen. Wij vallen onder Bristow astern Hemisphere, zegt Paul Robben. Hiervan staat het hoofdkwartier in Redhill in het ngelse graafschap Surrey. De activiteiten op de Noordzee zijn onderverdeeld in een noordelijk en een zuidelijk deel. In het zuidelijke deel wordt vanuit Den Helder, Norwich en Humberside geopereerd. Vanuit onze vestigingen in Den Helder en Norwich verlenen wij onze diensten voor het zogeheten ONgas project van Shell xpro (UK) en de NAM (NL). Wij vliegen personeel naar booreilanden, olie- en gasproductieplatformen, satellietplatformen en accommodatieplatformen van Shell en de NAM in het zuidelijk deel van de Noordzee. Adrian Rose voegt hieraan toe: Dagelijks voeren wij vanaf Den Helder Airport gemiddeld vier vluchten uit. Dit zijn over het algemeen vluchten van één tot drie uur. Hierbij komt het regelmatig voor dat wij acht of meer tussenstops op offshoreplatformen maken. Twee operaties igenlijk bestaan onze activiteiten uit twee verschillende operaties, zegt Adrian Rose, die zelf op Den Helder Airport als Chief Pilot leiding geeft aan de commerciële helikopteroperaties ten behoeve van de offshore-industrie. Verder voeren wij ook Search And Rescue (SAR) operaties uit. Hiervoor is een contract gesloten met de NOGPA, de branchevereniging van olie- en gasmaatschappijen die in Nederland actief is. Deze operaties worden gecoördineerd Paul Robben en Adrian Rose van Bristow door de Kustwacht en onder leiding van collega Chief Pilot Simon Tye uitgevoerd. In totaal werken op Den Helder Airport bij Bristow Helicopters meer dan vijfenvijftig mensen, waaronder vijftien piloten voor de commerciële helikopteroperaties en twaalf piloten voor de SAR-operaties. De helikoptervloot bestaat op dit moment uit een C155B1 toestel voor de offshore-activiteiten en twee Sikorsky S-61N toestellen voor de SAR-vluchten. Paul Robben: Hierin komt in mei van dit jaar verandering. Omdat we voor het ONgas project over twee helikopters behoren te beschikken, wordt de C155B1 vervangen door twee moderne S-76C++ helikopters plus een S-76A+ als reservetoestel. De vluchten van de C155B1 worden overgenomen door de S-76C++ helikopters. Verder heeft Bristow Helicopters op Den Helder Airport een organisatie opgezet die het onderhoud van de helikopters voor haar rekening neemt. Safety first Bij Bristow staat veilig werken hoog in het vaandel. Adrian Rose: Ruim twee jaar geleden zijn we met het project Target Zero van start gegaan. Dit betreft alle personeelsleden van het bedrijf, dus ook de mensen die op kantoor werken. Iedereen heeft speciale trainingen gevolgd en we zien nu al de eerste resultaten van de nieuwe veiligheidspolicy. Ook wordt veel geïnvesteerd in de veiligheid van de helikopters. Paul Robben: In onze C155B zitten crashbestendige stoelen en brandstoftanks en in de afgelopen twee jaar is Bristow Helicopters begonnen aan de implementatie van een geavanceerd systeem om te voorkomen dat helikopters elkaar in de lucht kunnen raken. Met dit zogeheten Advanced Collision Avoidance system zijn al succesvolle beproevingen uitgevoerd. Adrian Rose: Bristow vervult zelfs een toonaangevende rol als het gaat om de ontwikkeling van monitoringsystemen voor helikopters, met als doel mechanische mankementen te voorkomen. Het marktaandeel van Bristow op de Noordzee is onlangs vergroot door de volledige overname van Norsk Helicopters. Bristow had al een belang van 49 procent in deze Noorse maatschappij en verwierf door de overname de resterende 51 procent. Bij Norsk Helicopters werken 250 mensen en de vloot telt vier Super Puma en negen Sikorsky S-92 helikopters. Als tot besluit wordt gevraagd naar de relatie die Bristow heeft met Den Helder Airport, geven Adrian en Paul een eensluidend antwoord. Wij vinden het geweldig om hier te kunnen werken. r heerst een goede sfeer, gericht op optimale dienstverlening richting de offshore-industrie. Verder zitten wij op een ideale plek met een geweldig uitzicht. Kortom, we voelen ons echt thuis op Den Helder Airport. vreemde vogel In de vroege ochtend van donderdag 5 februari landde een tweemotorig propellertoestel van de Spaanse luchtvaartmaatschappij Aeronova voor een korte tussenstop op Den Helder Airport. Het betrof een Fairchild SA227 AC Metro III met de registratie C-JCU, die kort daarvoor was opgestegen vanaf Prestwick Airport in ngeland. Na anderhalf uur vertrok het toestel weer, met bestemming de Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem in België. 3

4 V R O U W N I N D O F F S H O R W R L D caroline van daalen: voor mij is geen dag hetzelfde Zaken regelen, dingen uitzoeken en problemen oplossen zijn dagelijkse kost voor Senior Operations Controller Caroline van Daalen van Bristow Helicopters. Volgens eigen zeggen allemaal taken die haar op het lijf zijn geschreven en die zij ook nog eens mag uitvoeren op een werkplek met een prachtig mooi uitzicht over de Helderse luchthaven. Behoeft dus geen verder betoog dat zij elke dag met veel plezier naar haar werk gaat. Maar hoe komt nu eigenlijk een Caroline opnieuw van baan en het een uitdaging om deze op te werk is heel afwisselend en geen veel van geleerd. Naast haar in Nijmegen geboren en getogen ging zij voor Skyline Aviation lossen en daar ook de verant- dag is voor mij hetzelfde. werk heeft de in Hoorn vrouw in de helikopteroperaties werken. Daar deed ik hetzelfde woording voor te dragen. Je op Den Helder Airport terecht? als bij Rotorjet, maar op een stuurt dus eigenlijk vanuit OR-werk met haar man ook de zorg voor Caroline legt uit: Na een tijdje gegeven moment wilde ik weer Operations de vliegers aan. Dat De interesse van Caroline in het twee kinderen van 5 en 2,5 jaar. in het zonweringbedrijf van iets gaan doen met offshore- zij bijna geheel in een mannen- bedrijf gaat verder, want naast Alles combineren is af en toe mijn vader te hebben geholpen, helikopters. Deze kans deed wereld opereert, ervaart zij als haar werk is zij ook voorzitter best moeilijk, maar we kunnen ben ik in 1990 bij de Koninklijke zich een jaar later voor toen bij heel normaal. Mannen zijn wat van de Ondernemingsraad. Ik gelukkig terugvallen op een Luchtmacht in dienst getreden Bristow Helicopters een functie makkelijker in de omgang dan ben net aan mijn tweede termijn goed kinderdagverblijf. Door en heb ik vijf jaar lang als op de afdeling Operations vrouwen. Ze zijn ook zakelijker. van twee jaar begonnen. OR- mijn wisselende diensten ben ik Assistent Verkeersleider op vrijkwam. Deze kans heb ik n gebeurt er iets, dan wordt dit werk is heel interessant en je overdag veel vrij en deze tijd kan vliegbasis Leeuwarden gewerkt. met beide handen aangegrepen. uitgesproken en is het klaar. Bij krijgt daarbij ook de kans om de ik dan volledig aan de kinderen vrouwen ligt dit heel anders. achtergrond van het bedrijf besteden, besluit Caroline, die Toen duidelijk werd dat ik geen woonachtige Caroline samen beroeps kon worden, besloot ik Werken in mannenwereld Toch is Caroline niet de enige beter te leren kennen. Voor een nog wel even wil opmerken dat elders te gaan solliciteren. Kort Als Caroline wordt gevraagd wat vrouw die bij Bristow werkt. In ngels bedrijf als Bristow was het zij het gemoedelijke en knusse daarop werd ik op Den Helder zij nu zo leuk vindt aan haar totaal werken hier vijf vrouwen wel even wennen om met een van het oude stationsgebouw af Airport op de afdeling werk, antwoordt zij: Ik vind het en dat is een heel gezellig Nederlandse Ondernemingsraad en toe best wel mist. Daar kon je Operations van KLM Noordzee leuk om alles wat met heli- clubje. De mensen van de in zee te moeten gaan. Bij hun op vrijdagmiddag nog wel eens Helikopters aangenomen. Dit koptervluchten te maken heeft afdeling Operations zitten op de eigen vestigingen hebben ze bij andere bedrijven binnen- bedrijf zou later worden overge- te regelen en om ervoor te eerste verdieping en hebben zogeheten Staff Counsels, die stappen voor een praatje. Maar nomen door Schreiner. In 2000 zorgen dat de vlieger op tijd alle van daaruit een schitterend alleen maar een adviserende rol ondanks dit gemis werk ik hier maakte ik de overstap naar informatie krijgt die hij nodig uitzicht over het luchthaven- hebben. In Nederland heeft de toch tien keer liever dan op Rotorjet van Adam Curry, heeft om een offshorevlucht te terrein. De afdeling telt in totaal OR daarentegen ook rechten en bijvoorbeeld Schiphol, waar alles waarvoor ik naast het opera- maken. n doen zich problemen vier Operations Controllers, dat was voor de ngelsen nieuw. heel groot en onpersoonlijk is. tionswerk ook de aanvraag voor voor, bijvoorbeeld wanneer verdeeld over een ochtend- en Het gewenningsproces is onder- Hier op Den Helder Airport kent een Air Operators Certificate passagiers niet komen opdagen, een middagdienst. Omdat tussen voorbij en de rol van de iedereen elkaar nog en voel ik begeleidde. Dit is een vergun- het toestel te zwaar blijkt te zijn, Bristow 365 dagen per jaar OR volledig geaccepteerd. Wij mij echt thuis. n ook bij ning om met passagiers te het weer te slecht is of de route vliegt, wordt ook in het weekend zijn destijds wel in het diepe Bristow Helicopters heb ik mijn mogen vliegen. In 2002 wisselde moet worden omgezet, vind ik doorgewerkt. Kortom, mijn gegooid, maar hebben er ook draai gevonden. HLDAIR SHOW MARITIM 2009 De eerste paal voor de bouw van de vijfde hangar op Den Helder Airport wordt in mei geslagen. De hangar krijgt een vloeroppervlak van vierkante meter en Dit jaar organiseren Maritiem Vliegkamp De gaat als stalling dienen voor vijf tot zes helikopters. Kooy en Den Helder Airport op zaterdag 19 De speciale rokersruimte in Restaurant Vice Versa is op vrijdag 13 februari in september voor de tweede keer een gebruik genomen. De ruimte is voorzien van een krachtig afzuigsysteem en spectaculaire Open Dag, onder de naam Heldair voldoet aan alle wettelijke eisen. Show Maritiem. Verdeeld over de terreinen van In de Helderse Courant, editie 19 maart 2009, is te lezen dat 30 arbeidsplaatsen zowel MVK De Kooy als Den Helder Airport van Vliegbasis Leeuwarden naar Maritiem Vliegkamp De Kooy overgaan. Dit worden een airmarkt, demonstraties en gebeurt als de nieuwe NH90 helikopter het patiëntenvervoer van de tentoonstellingen gehouden. Daarnaast Waddeneilanden gaat overnemen. Deze vluchten worden nu nog uitgevoerd door kunnen de bezoekers deelnemen aan drie AB-412 helikopters die in Leeuwarden zijn gestationeerd. Deze drie toestellen rondvluchten en genieten van een twee uur worden hierna uitgefaseerd. Meer hierover kunt u lezen in het interview dat de durende Airshow. redactie heeft gehouden met commodore-vlieger Theo ten Haaf, de eerste Noteer deze datum alvast in uw agenda! commandant van het Defensie Helikopter Commando (DHC). 4

5 csu security waakt over den helder airport lk jaar worden op Den Helder Airport weer nieuwe stappen gezet om de veiligheid, beveiliging en bewaking verder te optimaliseren. Hierbij werkt de luchthavendirectie nauw samen met CSU Security Services, het beveiligingsbedrijf dat verantwoordelijk is voor alle veiligheidsgerelateerde zaken. Objectcoördinator Kees-Jan de Waal van CSU Security legt uit wat hier allemaal bij komt kijken en wat de jongste ontwikkelingen zijn. Kees-Jan de Waal is al vanaf 1991 op Den Helder Airport werkzaam. erst als Beveiliger, later als Objectcoördinator, waarbij hij leiding geeft aan twaalf CSUmedewerkers. Daarnaast bekleedt hij nog een aantal andere functies, maar hierover later meer. Naast leidinggevende ben ik ook het aanspreekpunt voor alle bedrijven die op Den Helder Airport actief zijn. Zelf val ik direct onder de luchthavendirectie, waarmee dagelijks COLOFON De Den Helder Airport Nieuwsbrief wordt in brede kring verspreid en heeft als doel geïnteresseerden optimaal te informeren over de activiteiten op en rond de Helderse Luchthaven. Met bronvermelding is overname van delen van de inhoud van deze Nieuwsbrief toegestaan. De inhoud is samengesteld ter informatie. Aan de feitelijke inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Den Helder Airport Luchthavenweg 10A 1786 PP Den Helder Telefoon: (0223) Fax: (0223) Redactieadres PAS Publicaties Postbus AA Anna Paulowna Redactie Paul Schaap Conny van den Hoff Debbie Liebe Productie PAS Publicaties, Anna Paulowna Ontwerp neverseen, GRAPHIC ART&DSIGN Druk Dékavé Managing Print wordt overlegd. De werkzaamheden die wij hier uitvoeren zijn te vergelijken met die op een grote luchthaven als Schiphol. Het betreft onder andere metaaldetectie, identiteits- en bagagecontrole bij vertrek en het controleren of de juiste persoon op de vluchtlijst staat. Verder zorgen we ervoor dat iedereen die met een helikopter offshore gaat de verplichte veiligheidsfilm heeft gezien en voeren we alcoholcontroles uit. Voor het doorlichten van de bagage beschikken we over moderne x-ray apparatuur. Bij terugkomst worden door ons wederom bagagecontroles uitgevoerd. Dit komt erop neer dat jaarlijks ruim personen onze balies passeren. CSU Security houdt tevens toezicht in het stationsgebouw en neemt de beveiliging van het pand en omliggende terreinen voor haar rekening. Verder worden net als op de luchthaven ook in de zeehaven, conform de nieuwe ISPS-regelgeving, beveiligingstaken aan boord van offshorevaartuigen uitgevoerd, waaronder de valreepcontrole. Opzet BHV-organisatie Zijn werk als Objectcoördinator omvat ook de taak van Hoofd BHVorganisatie. Deze bedrijfshulpverleningsorganisatie zorgt ervoor dat bij calamiteiten slagvaardig wordt opgetreden. Het kan dan gaan om een ontruiming, maar ook om het vrijmaken van de doorgang voor de hulpverleners, die wij waar nodig ook moeten kunnen ondersteunen. Volgens Kees- Jan de Waal is het wettelijk verplicht dat risicovolle objecten, waar veel mensen werken en veel passagiers worden ontvangen, over een slagvaardige BHV-organisatie beschikken. Zo'n vier jaar geleden ben ik gestart met het opzetten van een BHV-organisatie, die toen nog geheel bestond uit CSU-medewerkers, die hiervoor onder andere hun BHV- en HBO-diploma hadden behaald. Ongeveer anderhalf jaar geleden hebben we deze organisatie verder uitgebouwd met personeelsleden van de bedrijven die op Den Helder Airport actief zijn. Ook deze mensen zijn hiervoor speciaal getraind. Onze organisatie telt op dit moment 28 personen die één keer per maand samen trainen. Geoefend wordt dan bijvoorbeeld de aanpak bij een bommelding, een brand of een ongeval in het stationsgebouw en op het omliggende terrein. Kees-Jan de Waal heeft veel ervaring als het gaat om het opsporen van explosieven en wapens, onder andere met behulp van x-ray apparatuur. Hiervoor heeft hij diverse opleidingen gevolgd en is nu ook gerechtigd om zelf hierin les te geven. Prettige samenwerking De Objectcoördinator vervult Kees-Jan de Waal sinds kort ook de taak van Safety & Security functionaris. Tijdens een calamiteitenoefening bij één van de hangars, zo'n twee maanden geleden, kwamen zaken aan het licht waar tot dan nog onduidelijkheid over bestond. Dit betrof onder meer de onderlinge afstemming van de verschillende BHV-organisaties die op Den Helder Airport hun werk doen. De eigenaren/gebruikers van de hangars hebben elk een eigen BHV-organisatie en de vraag is nu hoe deze elkaar beter kunnen ondersteunen en/of aanvullen. Om hier meer inzicht in te krijgen worden veiligheidsbijeenkomsten gehouden en elkaars bedrijfsplannen bekeken. Op deze (advertentie) CSU. Daar blijf je bij. T F manier kan in kaart worden gebracht waar het nog aan schort en hoe dit kan worden opgelijnd. Mijn taak is een en ander te coördineren, aldus Kees-Jan de Waal, die eraan toevoegt dat dit alles past in de strategie om ieder jaar op veiligheidsgebied weer verbeterpunten aan te brengen. Den Helder Airport investeert veel in veiligheid en in een goed functionerende calamiteitenbestrijdingsorganisatie. Het is fijn dat CSU Security hierin steeds het voortouw mag nemen. Al met al zijn we zeer betrokken bij Den Helder Airport en de inpandige bedrijven, waarmee dag in, dag uit heel prettig wordt samengewerkt. Klantgericht beveiligen, open communiceren Meer dan ooit straalt CSU Security Services kracht uit. Onze betrokken medewerkers staan bekend om hun kennis en vaardigheden. Zij blijven zich ontwikkelen en stralen vertrouwen uit in hun dagelijkse werkzaamheden. Met veel gevoel voor uw beveiligingsproblematiek, zorgen zij samen met een stabiel en deskundig management voor tevreden klanten. Tevreden klanten waarmee CSU Security Services langdurige partnerships heeft. Daarom zeggen onze klanten CSU. Daar blijf je bij. security services 5

6 luchthaven steun in de rug voor schouwburg Reguliere bezoekers van Schouwburg De Kampanje in Den Helder kijken allang niet meer vreemd op als hen wordt gevraagd zich naar de 'Den Helder Airport Zaal' te begeven. Daarbij kan de naam en het logo boven de toegangsdeuren bijna niet over het hoofd worden gezien. Volgens schouwburgdirecteur Jan Fokkinga is Den Helder Airport één van de drie hoofdsponsors van De Kampanje en vormt daarmee een welkome steun in de rug voor het theater. Schouwburg De Kampanje wordt al vanaf 2001 door Den Helder Airport gesponsord, zegt Jan Fokkinga, die zelf al negentien jaar in het theater de scepter zwaait. De andere twee hoofdsponsors zijn Fortis en HLB Schippers. Alle drie hebben zij hun naam aan De Kampanje verbonden. n wij onze naam weer aan hen omdat wij van mening zijn dat dit elkaar versterkt. Voor mensen die onze schouwburg bezoeken, leidt het zien of horen van de naam Den Helder Airport Zaal vaak tot: 'o ja, we hebben hier in Den Helder ook een luchthaven'. Zelf gebruiken we het om te laten zien dat Den Helder Airport achter ons staat. Ook zijn onze websites gelinkt. Onze drie hoofdsponsors hebben verder het recht om bij professionele voorstellingen bepaalde zitplaatsen te claimen. Deze kunnen zij dan weer inzetten voor hun relatiebeheer, wat in het bedrijfsleven heel belangrijk is. Volgens Jan Fokkinga is er nog ruimte voor nieuwe sponsors die hun naam aan de schouwburg willen verbinden. We hebben bijvoorbeeld nog de Stadshal in de aanbieding. en prachtige ruimte waar vroeger het reddingmuseum in was gevestigd en waar nu allerlei Vertaalbureau Schouwburgdirecteur Jan Fokkinga voor één van de toegangsdeuren van de Den Helder Airport Zaal. (Foto: PAS Publicaties) evenementen worden gehouden. Breed programmeren Het aantal mensen dat de schouwburg bezoekt is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Ons bezoekersaantal staat op ruim per jaar, waarvan de ene helft professionele voorstellingen en de andere helft overige evenementen bijwoont. Op jaarbasis bieden wij 170 professionele (advertentie) voorstellingen, 25 schoolvoorstellingen en een aantal optredens door amateurverenigingen. Daarnaast worden er bedrijfspresentaties, symposia en andersoortige activiteiten georganiseerd. Maar ook voor het houden van een afscheidsreceptie of een jubileumviering kan men bij ons terecht. Verder worden hier ten behoeve van de offshore-industrie cursussen gegeven en examens afgenomen. Tot slot hebben we met urolingua DUINWG 6C NL 1783 AS DN HLDR T +31 (0) F +31 (0) het Marinemuseum een contract gesloten voor het verzorgen van de catering op het museumramschip Schorpioen dat in het Natte Dok van de Oude Rijkswerf Willemsoord ligt afgemeerd. De op 1 januari 2007 opgezette Stichting Schouwburg De Kampanje is een culturele instelling die voor een deel door gemeenschapsgeld wordt gefinancierd. De gemeente Den Helder heeft ons in ruil hiervoor als taak meegegeven dat wij met name op cultureel gebied een heel centrale plaats in de samenleving moeten innemen. Om als een bindende factor in de samenleving te kunnen fungeren, is het onze plicht om initiatieven te ontplooien en activiteiten te ontwikkelen. Niet alleen om zoveel mogelijk mensen de schouwburg in te krijgen, maar ook om het cultureel klimaat in Den Helder en de regio in het algemeen te verbeteren. Dit proberen we onder meer te bewerkstelligen door steeds breder te programmeren, nieuwe wegen te bewandelen en samen met andere instellingen dingen te ontwikkelen. Ook organiseren wij projecten op locatie, zoals bijvoorbeeld de bekroonde voorstelling 'en Odyssee' en de openingsact van de zeilmanifestatie The Tall Ships' Races, die in augustus 2008 in Den Helder is gehouden. Verhuisplannen De plannen om De Kampanje te verplaatsen van het Bernhardplein naar de Oude Rijkswerf Willemsoord krijgen volgens de schouwburgdirecteur steeds vastere vorm. Dit plan gaat gewoon door. Over vijf jaar hopen we echt op het Willemsoordcomplex te zitten. n dan wel in de twee grootste gebouwen, de ketelmakerij en de kathedraal plus de bazaar. Allemaal prachtig cultureel erfgoed dat de gemeenschap nu geld kost, maar straks rendabel kan worden, waardoor het in stand kan worden gehouden. Op dit moment wordt met diverse instanties overlegd hoe deze gebouwen, met respect voor hun monumentale karakter, exploitabel kunnen worden gemaakt als schouwburg. n dat met de komst van De Kampanje het Willemsoordcomplex straks weer deel uitmaakt van het kloppend stadshart van Den Helder vind ik persoonlijk een heel positieve ontwikkeling. n als het aan Jan Fokkinga ligt, krijgt de grote zaal van de nieuwe schouwburg op het werfcomplex gewoon weer de naam Den Helder Airport Zaal. 6

de Vliegende Hollander

de Vliegende Hollander de Vliegende Hollander Maandblad voor de Koninklijke Luchtmacht 64 e jaargang - nummer 1 - januari 2008 BELANGRIJKE LESSEN TIJDENS GREEN FLAG WAT IS HET LUCHTMACHTGEVOEL? Over werken in het lichtblauwe

Nadere informatie

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst juni 2006 - Nr 3 Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking colofon INGELICHT wordt

Nadere informatie

SMILE Nieuwsbrief. ERP M&F Project SMILE jaargang 5 nummer 2 tweede kwartaal 2014. Wat u leest in deze editie. Van de Projectleider

SMILE Nieuwsbrief. ERP M&F Project SMILE jaargang 5 nummer 2 tweede kwartaal 2014. Wat u leest in deze editie. Van de Projectleider SMILE Nieuwsbrief SAP Migratie in de luchtketen Eerste fase Laatste editie ERP M&F Project SMILE jaargang 5 nummer 2 tweede kwartaal 2014 2 3 4 6 7 9 11 12 13 Wat u leest in deze editie Van de Projectleider

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

de pr kkel Thema: Jeugd, leiders van straks

de pr kkel Thema: Jeugd, leiders van straks de pr kkel voorja ar 2008 ja argang 8 vanuit de kern Nederlands Trainingsinstituut voor Neuro-Linguïstisch Programmeren Missie krijgt vorm: 3 5 Thema: Jeugd, leiders van straks Gerard de Leeuw Jeugdzorg

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

Alle Hens Maandblad. Racen door Afrika voor goed doel. Hoe veilig is defensie? Maandblad van de Koninklijke Marine februari 2007

Alle Hens Maandblad. Racen door Afrika voor goed doel. Hoe veilig is defensie? Maandblad van de Koninklijke Marine februari 2007 Alle Hens Maandblad Maandblad van de Koninklijke Marine februari 2007 Racen door Afrika voor goed doel Hoe veilig is defensie? Colofon: Alle Hens Maandblad van de Koninklijke Marine Uitgave: Alle Hens

Nadere informatie

de Vliegende Hollander

de Vliegende Hollander de Vliegende Hollander Jaargang 69 nummer 3 april 2013 Eerbetoon voor luchtmachtinzet Kosovo 1999 Koningin geeft vaandel cravate Oefening blushelikopters blijkt noodzaak F-16 s oefenen bare base in Yuma

Nadere informatie

geel bloed werken bij Jungheinrich Nederland

geel bloed werken bij Jungheinrich Nederland geel bloed werken bij Jungheinrich Nederland Het draait om mensen Je werkt om te leven, wordt wel gezegd. Omdat de Nederlander gemiddeld veertig uur per week werkt, kan ieders werk maar beter zo leuk,

Nadere informatie

QUERCUS PS. Quercus; inspectie op de K2a

QUERCUS PS. Quercus; inspectie op de K2a QUERCUS PS Met o.a. Testen en inspecteren (4) Inspectie-ervaring Quercus op reis Texemus Cursusplanner Explosieveiligheid Open Dag op zaterdag 18 september Nova Jaargang 12 Nr. 19 Juli 2010 NOVA Quercus;

Nadere informatie

Connect. Deventer: One Safe Site. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 Februari 2011 #01

Connect. Deventer: One Safe Site. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 Februari 2011 #01 Connect Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl Jaargang 9 Februari 2011 #01 Deventer: One Safe Site Connect #01 Februari 2011 pagina 2 In deze Connect Elke productielocatie heeft veiligheid

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 Samen nieuwe kansen creëren

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 Samen nieuwe kansen creëren SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 Samen nieuwe kansen creëren Inhoud Voorwoord Samen nieuwe kansen creëren Medezeggenschap Vernieuwde samenstelling ondernemingsraden 3 10 Human Resources Focus op doorstroom en

Nadere informatie

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud September 2012 Jaargang 16 Nummer 2 www.testnet.org secretaris@testnet.org VAN DE REDACTIE Door Hans van Loenhoud tnn@testnet.org @hansvanloenhoud Normaal gesproken val ik jullie niet lastig met persoonlijke

Nadere informatie

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3. Jaarverslag 2003 is verschenen

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3. Jaarverslag 2003 is verschenen INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3 Jaarverslag 2003 is verschenen colofon INGELICHT wordt uitgeven onder verantwoordelijkheid van de directeur

Nadere informatie

Integrale werkplek. Cyberoperations. Redeployment. Jaargang 4 n september 2010

Integrale werkplek. Cyberoperations. Redeployment. Jaargang 4 n september 2010 in touch #3 2010 Tekst XXXXXXXXX foto XXXXXXXXX Het IV-magazine van Defensie1 Jaargang 4 n september 2010 Integrale werkplek Cyberoperations Redeployment 2 Editorial in touch #3 2010 Tekst werner bossmann

Nadere informatie

Connect. Blik op Groot-Ammers. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 April 2011 #02

Connect. Blik op Groot-Ammers. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 April 2011 #02 Connect Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl Jaargang 9 April 2011 #02 Blik op Groot-Ammers Connect #02 April 2011 pagina 2 Connect #02 April 2011 pagina 3 Topmannen hebben slimme Chinese

Nadere informatie

december 2014 Employee journey Rebranding: we gaan het merk herprogrammeren Het nieuwe uniform: geweldig!

december 2014 Employee journey Rebranding: we gaan het merk herprogrammeren Het nieuwe uniform: geweldig! december 2014 Employee journey Rebranding: we gaan het merk herprogrammeren Het nieuwe uniform: geweldig! Inhoudsopgave 10 Column Mattijs Rebranding onderscheidend vermogen concurreren op kosten Klanttevredenheid

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, juli 2014 37 Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ DEC Liemers

Nadere informatie

Alle Hens Maandblad. Marineschepen schieten met scherp. Kikkers koelbloedig in ijzige kou. Maandblad van de Koninklijke Marine april 2006

Alle Hens Maandblad. Marineschepen schieten met scherp. Kikkers koelbloedig in ijzige kou. Maandblad van de Koninklijke Marine april 2006 Alle Hens Maandblad Maandblad van de Koninklijke Marine april 2006 Marineschepen schieten met scherp Kikkers koelbloedig in ijzige kou Alle Hens Maandblad van de Koninklijke Marine Colofon: Uitgave: Alle

Nadere informatie

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 1 Inhoudsopgave In verbinding 1 Organisatie in beweging 3 Ontwikkeling van onze mensen 7 Goed werkgeverschap 11 Collectief en individueel 15 Mobiliteit

Nadere informatie

In de wolken zijn met automatisering. 15 jaar IT Support Groep

In de wolken zijn met automatisering. 15 jaar IT Support Groep In de wolken zijn met automatisering 15 jaar IT Support Groep Inhoudsopgave 4 Persbericht 6 2000-2007 22 2008-2015 30 Kernwaarden 32 Marc Franken De beginjaren van IT Support Groep 20 Systeembeheerder

Nadere informatie

VITALE MENSEN KUNNEN LANGER DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ. nationaal congres active ageing 2015. Nieuwe website Active Ageing Nederland

VITALE MENSEN KUNNEN LANGER DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ. nationaal congres active ageing 2015. Nieuwe website Active Ageing Nederland nationaal congres active ageing 2015 magazine voor active ageing professionals Nieuwe website Active Ageing Nederland Met robots langer zelfstandig WelkomLife, nieuwe website voor 50-plussers Zorgsector

Nadere informatie

kracht van ondernemen met euretco gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor

kracht van ondernemen met euretco gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor PROFIEL profiel november jaargang 201219 extra 02 editie oktober 2012 ROFIEL extra FASHION kracht van ondernemen met euretco SPORT gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor

Nadere informatie

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 Lokaal WMO-MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Mentaal Lokaal jaargang 2 Nummer 2 oktober

Nadere informatie

agazine 9 jaargang 5 voorjaar 2009 Van lappendeken naar landelijke ICT-structuur pagina 4 Strict verwezenlijkt ICT-ambities in de zorg pagina 7

agazine 9 jaargang 5 voorjaar 2009 Van lappendeken naar landelijke ICT-structuur pagina 4 Strict verwezenlijkt ICT-ambities in de zorg pagina 7 9 jaargang 5 voorjaar 2009 agazine Van lappendeken naar landelijke ICT-structuur pagina 4 Strict verwezenlijkt ICT-ambities in de zorg pagina 7 Video s publiceren op verschillende kanalen pagina 8 Voorwoord

Nadere informatie

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken.

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken. Jaarverslag 2006 Voorwoord De wegen in de Geschillendelta uit het jaarverslag van 2005 vinden hun vervolg in 2006, een jaar dat in het teken stond van majeure veranderingen. De introductie van VIValt heeft

Nadere informatie

de Vliegende Hollander

de Vliegende Hollander de Vliegende Hollander Maandblad voor de Koninklijke Luchtmacht 66 e jaargang - nummer 2 - februari 2010 HULP VOOR HAÏTI Eindhoven centraal in Nederlandse bijdrage ORKEST SPEELT CONCERT FOR FREEDOM MIRAGE:

Nadere informatie

Expertise. Huisvesting Fortis IT. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology

Expertise. Huisvesting Fortis IT. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 44, maart 2007 In dit nummer: Huisvesting Fortis IT 1 Huisvesting Fortis IT 4 Jan van Rutte: in diversiteit zit

Nadere informatie