Het Werkt eportfolio Evaluatierapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Werkt eportfolio Evaluatierapport"

Transcriptie

1 Het Werkt eportfolio Evaluatierapport Auteurs Kenteq Synergetics : Dries Pruis : Theo Hensen Versie Datum : 1.0 : 14 november 2008 Project van

2 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 2 Achtergrond en innovatie 6 3 Inleiding Doelstelling van het document Bronnen Leeswijzer 11 4 Behaalde resultaten Resultaten per product/activiteit Deelname Plugfest Plugfest project Het Werkt eportfolio Validatie eportfolio package door Kennisnet Deelname eportfolio conferentie Doelstellingen 26 5 Evaluatie Het project Samenwerking tussen de partners 30 6 Knelpunten en aanbevelingen Knelpunten en oplossingen Aanbevelingen 33 7 Succespunten en vervolg Succespunten Vervolg 36 8 Aanbevelingen: voor de NTA2035 e-portfolio NL 38 Versie van 38

3 1 Samenvatting Het project Het werkt eportfolio in het kort Dit project dat uitgevoerd is in het kader van de regeling e-portfolio van Kennisnet is vooral bedoeld om de uitwisseling van persoonlijke gegevens tussen verschillende partijen via een eportfolio systeem te realiseren en uit te testen, waarbij aanbevelingen vanuit de praktijk kunnen worden gedaan voor de verbetering en uitbreiding van de eportfolio standaard: NTA 2035 e-portfolio NL. Het project Het werkt portfolio kan gezien worden als een vervolg op het 3Portfolio project rond de reorganisatie bij NedCar in Zuid Limburg. In dit project kreeg iedere met ontslag bedreigde werknemer een eportfolio. Het gebruik van een Employability Portfolio heeft de bemiddeling van werk naar werk enorm bevorderd. In het 3Portfolio project is er voor gekozen om gebruik te maken van het eportfolio Management systeem van Giunti Labs. Met dit epms was het mogelijk om portfolio-gegevens te importeren en te exporteren met de eportfolio standaard van IMS. Een nadeel van de bestaande eportfolio systemen is dat ze ingericht zijn voor onderwijsprocessen en veel employability informatie niet kunnen opslaan laat staan kunnen uitwisselen. Binnen het 3Portfolio project is het bestaande applicatieprofiel uitgebreid met employability velden. Binnen het project Het werkt eportfolio zijn we de uitdaging aangegaan om een innovatieve oplossing te zoeken voor de interoperabiliteit (uitwisseling van gegevens tussen verschillende systemen). In het projectplan hebben we nog wel een slag om de arm gehouden, zodat we altijd konden terugvallen op het systeem dat gebruikt is in het 3Portfolio project. Nu we aan het eind van het project zijn kunnen we concluderen dat door Synergetics binnen het project een werkend systeem is ontwikkeld dat de interoperabiliteit tussen verschillende standaarden mogelijk maakt. In een specifiek plugfest van het project hebben we de uitwisseling met succes kunnen demonstreren en testen. Na nog een enkele aanpassing hebben we het Employability Portfolio Systeem in de praktijk met 19 werknemers van Alescon gebruikt. Bekijk de animatie van de uitwisseling op YouTube: Dit project is uitgevoerd tegen de achtergrond van de doorstroomproblematiek waarmee Alescon geconfronteerd wordt. Men heeft als organisatie een eigen aanpak ontwikkeld om de Wet Sociale Werkvoorziening in de regio Drenthe inhoud te geven. De werkvoorziening is geen doel meer op zich zelf maar een middel om mensen een plek te geven in het reguliere bedrijfsleven en volwaardig te laten participeren in de maatschappij. Men detacheert werknemers met een beperking bij verschillende bedrijven in de regio. Om de werknemers geschikt te maken voor de arbeidsmarkt worden zij opgeleid en getraind voor Versie van 38

4 uiteenlopende beroepen en branches. Om de passende match te kunnen maken tussen de competenties van de medewerker en de benodigde competenties op de arbeidsmarkt worden allerlei employability instrumenten gebruikt zoals EVC s, assessements, MDI en coaching. Alescon onderzoekt in dit project of het toepassen van een eportfolio bijdraagt aan een betere plaatsing van haar medewerkers bij het reguliere bedrijfsleven, want voor een optimale dienstverlening aan de werkgevers en een passende plaatsing in het beroep is een snelle en betrouwbare uitwisseling van de informatie uit diverse elektronische systemen essentieel. Werkwijze Voor de informatieanalyse werden alle processen en de daarvoor benodige gegevenselementen van Alescon, Alfa-college en Kenteq geïnventariseerd, vergeleken, genormaliseerd en tenslotte een plaats gegeven binnen de NTA 2035 specificatie. Vervolgens werd deze gegevensstructuur vastgelegd in een NTA eportfolio applicatieprofiel dat met de Telcert XML conformance-testing tool Fedora werd gecontroleerd, getest en uiteindelijk gecertificeerd. Tenslotte werd dit XML schema geïmplementeerd. Hierbij werden herhaalde problemen ondervonden bij het IMS & NTA standaard compliant houden van een sterk uitgebreide dataset. Op basis van de inventarisatie is door Synergetics het Emplyability Portfolio Systeem gebouwd. Dit systeem maakt het mogelijk om employability informatie vanuit verschillende specificaties te genereren en uit te wisselen. Het gaat om een specificatie-neutrale gegevensbank, waarmee meerdere standaarden kunnen worden uitgewisseld. Ook kan het systeem webservices leveren, die rechtstreeks de systemen van de partners faciliteren. Het individu zal bediend worden met de mogelijkheid om op elk moment een dynamisch portfolio te genereren vanuit het gedistribueerde Employability Portfolio Systeem. In het plugfest op 11 juni was het systeem nog niet klaar, waardoor wij alleen de import van het testbestand van Piet Portfolio konden importeren. Pas op 1 september was het systeem zover ontwikkeld dat we er mee konden testen. Daarom heeft de stuurgroep besloten om op 30 september een eigen Plugfest te organiseren, waarin we konden zien dat import en export van alle informatie tussen de partners kon worden uitgewisseld en de uitgewisselde gegevens konden worden getoond in een eportfolio. Pas in oktober en november konden we beginnen met de uitvoering in de praktijk. We hebben met 19 medewerkers van Alescon het proces doorlopen. Het grote voordeel van ons project voor de medewerkers is dat alle informatie die nodig is voor de EVC-procedure, die al was opgeslagen in het HR-system COMPAS van Alescon, voor de deelnemers reeds zichtbaar was in het EVC-systeem COMPETENT van Kenteq. Dat betekent dat men slechts de gegevens hoefde te controleren en niet allemaal op nieuw moest intypen. Versie van 38

5 Het project had een hoog technisch gehalte. Het employability Portfolio heeft wellicht als enige binnen de regeling eportfolio een Telcert gecertificeerd applicatieprofiel opgeleverd. Bovendien vormt de webservices enabling van het ontwikkeld employabilityportfolio een basis voor verdere integratiemogelijkheden, die straks als blauwdruk kunnen dienen voor de employability-benadering in Nederland. Het vervolg van het initiatief Kenteq en Synergetics werken in het Europese project TAS 3 samen en zullen in 2009 t/m 2011 Employability pilots uitvoeren met het trusted, secured and shared ICTinfrastructuur. Tevens is het de bedoeling een aantal Employability projecten op te starten op de volgende gebieden: Regionale arbeidsmobiliteit. Lerende regio. Reorganisaties en work2work projecten. Branche vouchers voor loopbaanontwikkeling. Bij al deze projecten kunnen we de resultaten van dit Kennisnet-project heel goed gebruiken. Conclusies Op basis van de resultaten van het project worden de volgende conclusies getrokken: Het project heeft een werkend systeem opgeleverd, dat een oplossing biedt voor het vraagstuk van de interoperabiliteit. Kortom het project is zeer succesvol verlopen. Bij de inrichting van de portfolio-infrastructuur is het essentieel dat de (regionale) stakeholders gezamenlijk deze voorziening faciliteren en beheren. In verschillende sectoren en regio s zouden projecten moeten worden gestart om de portfolio-infrastructuur verder te ontwikkelen en toe te passen. Kenniscentra kunnen hun toegevoegde waarde voor het bedrijfleven, de loopbaanontwikkeling van werknemers en de werking van de arbeidsmarkt vergroten door employability als centraal service concept te hanteren. Synergetics zou de portfolio-infrastructuur in allerlei verschillende situatie moeten gaan toepassen. Alescon zou in de toekomst het Employability Portfolio kunnen gebruiken voor haar HR beleid en de matching op competenties voor de plaatsing van werknemers bij het reguliere bedrijfsleven. Versie van 38

6 2 Achtergrond en innovatie Achtergrond De wens om een regionale ICT-infrastructuur te ontwikkelen komt voort uit een nieuwe visie op de werking van de arbeidsmarkt. Tegenwoordig werkt men niet meer 40 jaar bij één werkgever en zal men door de snel te ontwikkelingen op de markt en in de technologie een leven lang moeten leren. Op de arbeidsmarkt gaat het om thema s zoals (intersectorale) mobiliteit, nieuwe ontslagregels, optimale informatievoorziening, inzicht in kansrijke sectoren en een goede match tussen aanwezige en benodigde competenties. Dit stelt hoge eisen aan de flexibiliteit van de arbeidsmarkt in het algemeen en van de inzetbaarheid (employability) van zowel werknemers als bedrijven in het bijzonder. Kennismanagement en competentiemanagement hebben hun intrede gedaan in het moderne bedrijfsleven met het doel om het rendement en het concurrerend vermogen van investeringen in kennis en competenties te verhogen. Dat vereist ondermeer het opslaan en onderhouden van de informatie in kennisdragers en personeelsdossiers. Eén van de problemen is dat bedrijven en instellingen met name de aan functies en personen en teams gekoppelde kennis en competenties niet gemakkelijk actueel, betrouwbaar en valide kunnen houden. Daarnaast zien we een ontwikkeling dat werknemers steeds meer zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen loopbaanontwikkeling. Kortom de tijd is rijp voor een Employability Portfolio. Dit project is uitgevoerd tegen de achtergrond van de doorstoomproblematiek van medewerkers bij Alescon. Deze medewerkers stromen heel moeilijk door naar het reguliere bedrijfsleven. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de risico s die werkgevers nemen als men een medewerker met een bepaalde beperking aanneemt. De huidige krapte op de arbeidsmarkt biedt nieuwe mogelijkheden, waar Alescon een oplossing voor heeft bedacht. Via de werkwinkel kunnen Alescon medewerkers worden bemiddeld of gedetacheerd bij een werkgever. Een bedrijf dat bijvoorbeeld tijdelijk mensen nodig heeft kan medewerkers van Alescon inhuren. Alescon heeft als organisatie een eigen aanpak ontwikkeld om de Wet Sociale Werkvoorziening in de regio Drenthe inhoud te geven. De werkvoorziening is geen doel meer op zich zelf maar een middel om mensen een plek te geven in het reguliere bedrijfsleven en volwaardig te laten participeren in de maatschappij. Elke werknemer van Alescon begint in het leerwerkbedrijf, waarin de werknemer binnen een vakgerichte afdeling onder begeleiding aangepast werk uitvoert. Hier worden tijdens het werk de capaciteiten van de mensen in kaart gebracht en passende training en opleidingen geregeld. Als de werknemers er voor klaar zijn, kunnen ze de stap naar de buitenwereld maken. Het gaat om mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking die steeds vaker uitgroeien tot zeer gewaardeerde Versie van 38

7 werknemers in vele bedrijfstakken. Hiervoor is vanzelfsprekend een uitgebreid begeleidingstraject ingericht. In dit project wil Alescon voor de detachering van haar werknemers bij de aangesloten bedrijven een eportfolio-systeem gaan gebruiken. Het is de bedoeling dat de werknemers van Alescon al hun employability- en loopbaaninformatie in een eportfolio krijgen aangeboden, zodat de matching tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt optimaal kan verlopen. De partners in dit project zijn er van overtuigd dat werknemers zelf, net als in het onderwijs het beheer moeten krijgen over hun eigen employability- en loopbaaninformatie. Daarom moeten de voorwaarden worden geschapen dat ieder werknemer de beschikking kan krijgen over een persoonlijk eportfolio, zodat men de eigen loopbaaninformatie zelf kan gaan beheren en kan bepalen wie toegang krijgt tot welke informatie. Om dat te realiseren is het nodig dat er een ICT-infrastructuur beschikbaar is waarin de persoonlijke employability informatie tussen de verschillende systemen gemakkelijk en veilig kan worden uitgewisseld Employability Portfolio infrastructuur In het project Het werkt eportfolio is de informatie-uitwisseling tussen de verschillende elektronische systemen van (1) het bedrijfsleven (Alescon), (2) de employability markt (Kenteq) en (3) het onderwijsveld (Alfa college) gerealiseerd en getest. Versie van 38

8 Hierbij gegeven we in algemene zin een voorbeeld hoe de uitwisseling in deze infrastructuur werkt: 1. Een bedrijf beschikt over een HR-informatie-systeem eventueel met een applicatie voor een organisatie eportfolio. Vanuit dit HR-syteem wordt de relevante informatie van een werknemer uitgewisseld met het employablity-portfolio-systeem. 2. Deze informatie wordt daarna uitgewisseld met het informatie systeem van de employability dienstverlener. 3. De employability dienstverlener voert bijvoorbeeld een EVC uit en wisselt de verrijkte employability informatie weer uit met het employability-portfolio-systeem. 4. De verrijkte informatie wordt dan uitgewisseld met de applicatie van het persoonlijk eportfolio. 5. Indien de werknemer een opleiding wil volgen wordt deze informatie uitgewisseld met het school informatiesysteem en tijdens het opleidingstraject in de school wordt de informatie in het school eportfolio verrijkt met opleidingsinformatie. 6. Indien de werknemer een nieuwe baan wil zoeken kan de informatie uitgewisseld worden met het informatie systeem van een arbeidsbemiddelingorganisatie (bijvoorbeeld het CWI) 7. Tenslotte kan alle aanvullende informatie van de opleiding of van de arbeidsbemiddeling altijd worden uitgewisseld met het persoonlijke eportfolio. Met het project Het Werkt eportfolio is getracht om de lokale employability-markt transparanter en toegankelijker te maken door middel van het inzetten van het Employability-Portfolio-Systeem. Waarom een aparte infrastructuur? Als de gegevens uit de relevante systemen bij alle partners generiek uitwisselbaar en toepasbaar zijn, kunnen de partners (bedrijven, werknemers, arbeidsbemiddeling, kenniscentra en onderwijs) beter samenwerken om de plaatsbaarheid, mobiliteit en flexibiliteit op de arbeidsmarkt te verbeteren. De systemen van de huidige generatie eportfolio s richten zich voornamelijk op het leren en ontwikkelen. Een portfolio voor employability moet een veel breder geheel van processen afdekken dan schoolportfolio s, daarom is in dit project het idee gerealiseerd om een neutraal systeem te ontwikkelen, waarin het formaat (syntax) van de gegevens niet meer van belang is. Dit past in het kader van een trend om bestaande systemen interoperabel te maken en om een veelheid van businessprocessen te ondersteunen in plaats van het invoeren van complexe allesomvattende systemen (denk aan ERP-systemen). Hierdoor worden interoperabiliteit en semantiek (betekenis) sleutelbegrippen. De vraag is of de opkomende employability-markt zijn systemen compatibel zal maken met de standaard IMS eportfolio en/of NTA e-portfolio NL. Waarschijnlijker is dat de infrastructuur evolueert naar een model waarbij de gegevens gedistribueerd worden met Versie van 38

9 verschillende systemen en via een gateway (doorgeefluik) verstuurd worden naar de aanvrager van de gegevens. Het door ons gebruikte Employability-Portfolio-Systeem is hier een voorbeeld van. In ons project wordt de bovenvermelde gedistribueerde aanpak gebruikt: door analyse en het semantisch op elkaar afstemmen van deze gegevens ontstaat een bibliotheek van dataelementen die binnen een databibliotheek kunnen worden opgeslagen. Daarna kunnen groepen van gegevens worden geselecteerd om in een variëteit van syntax formaten (standaard of gesloten bijv. IMS, HR-XML, NTA e-portfolio NL ) als speclets (kleine stukjes specificatie) te worden gedefinieerd. Deze worden dan afgeleverd als webservices aan de verschillende employability-gerelateerde processen. HR-XML is de defacto standaard in de wereld van employment en employability. Onderwijsorganisaties zoals JISC-Cetis in het Verenigd Koninkrijk sluiten momenteel aan bij HR-XML (en worden er lid van) om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt vlotter te laten verlopen. Naast uitwisseling in de formaten van de IMS eportfolio specificatie en NTA e-portfolio NL is ook uitwisselen conform HR-XML standaardformaat van en naar de databibliotheek noodzakelijk. Als HR-XML.org bestuurder is Synergetics hier van dichtbij bij betrokken. Om de relevante informatie toch op gestructureerde wijze naar allerlei partijen te kunnen doorsturen en dit ongeacht hun BackOffice systemen, staan ons echter alternatieve mogelijkheden ter beschikking. Webservice is daar één van. Service georiënteerde architecturen (SOA) zijn een sterk opkomende trend in IT en het lijkt evident dat eportfolio s in de toekomst ook die kant opgaan. In die zin is SOA de beoogde opvolger van de clientserver architectuur. Business-applicaties zoals ERP, CRM en SCM systemen worden bij SOA op afstand toegankelijk gemaakt, door delen van deze applicaties aanroepbaar te maken in de vorm van webservices. Binnen het project is eenzelfde weg gekozen. Het Employability- Portoflio-Systeem is intussen volledig webservice enabled, in de zin dat naast de mogelijkheid om willekeurige datavelden te aggregeren in een eportfolio view formaat, kunnen deze gegevens ook als webservice worden aangeboden. Deze webservices worden vervolgens opgeslagen in een databibliotheek, de webservice repository. Deze webservice repository vervangt de server in de oude client-server architectuur, als nieuwe client fungeert een businessprocess management systeem (BMPS). Dit BPMS bepaalt welke webservices wanneer worden afgespeeld en hoe die webservices daarbij samen moeten werken, zoals de uitvoering van een symfonie. Dit illustreert meteen het belang van een conclusie van dit project: om gemeenschappelijke Portfolio infrastructuren te bouwen voor specifieke communities (scholen, regio, sector, employability, etc ). Voor de verdere ontwikkeling is het cruciaal dat er dan op gestructureerde wijze meerdere projecten aan worden gerelateerd. Versie van 38

10 3 Inleiding 3.1 Doelstelling van het document Dit document wil geïnteresseerden informeren over de doelstellingen en opbrengsten van dit project in het algemeen en de opgeleverde producten in het bijzonder. Tevens worden de resterende knelpunten benoemd en de aanbevelingen gepresenteerd. Eén van de doelstellingen van het project Het werkt eportfolio is het formuleren van aanbevelingen, waarmee de NTA 2035 e-portfolio NL beter kan worden gebruikt voor de informatie-uitwisseling tussen de eportfolio-gebruiker enerzijds en het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en arbeidsbemiddelaars anderzijds. Het project Het werkt eportfolio heeft een ruime hoeveelheid informatie opgeleverd, waar de NTA e-portfolio NL kan worden verbeterd en aangevuld. Daartoe worden aanbevelingen gedaan over de gewenste aanpassingen. Daarnaast is er een oplossing gevonden voor de uitwisseling van employability informatie met de ontwikkeling van een Employability- Portfolio-Systeem: - Uit de Informatieanalyse (het onderzoek van de informatie in de systemen van de 3 partners) is gebleken dat er naast de standaard IMS-velden van de NTA e-portfolio NL behoefte is om specifieke informatie voor de bedrijfsprocessen van de partners op te slaan. Op zich is dit niet verwonderlijk gezien de IMS eportfolio voornamelijk vanuit het onderwijs is opgezet. Dit heeft geresulteerd in een applicatieprofiel, waarmee de informatie-uitwisseling tussen de partners van dit project mogelijk is. - Voor de directe toegankelijkheid van de informatie is het van groot belang dat de gegevens met de taal van de organisatie wordt benoemd en opgeroepen. Afspraken over welke gegevensvelden voorhanden dienen te zijn alléén blijken daarom niet voldoende. In die zin zijn ook de vele IMS eportfolio vocabularies aan te passen aan de employability omgeving en dit zonder afbreuk te doen aan de onderwijsbehoeften. - Om de informatie voldoende generiek te kunnen uitwisselen is de NTA e-portfolio NL aangevuld met een flink aantal velden die o.a. voor de coaching en arbeidsbemiddeling van portfoliogebruikers noodzakelijk zijn. Versie van 38

11 3.2 Bronnen Tabel: Overzicht gebruikte bronnen Document Auteur Datum IMS EP 1.0 specificatie Imsglobal.org juni 2005 Projectplan Het werkt eportfolio 10 december 2007 Inventarisatierapport Het werkt eportfolio 25 februari 2008 NTA 2035 e-portfolio NL NEN Mei 2008 Testrapport Het werkt eportfolio 8 oktober 2008 Uitvoeringsrapport Het werkt eportfolio 29 oktober Leeswijzer In dit evaluatierapport wordt verslag gedaan van de resultaten van het project Het werkt eportfolio. Het project is uitgevoerd in de samenwerking met partners uit het bedrijfsleven, onderwijs en employability dienstverleners met als doel de uitwisseling van portfoliogegevens te bevorderen, zodat leerlingen, studenten, stagiaires, personeel van bedrijven en werkzoekenden beter toegang kan worden geboden tot diensten op het terrein van levenslang leren en werken en levenslange competentieontwikkeling, waarmee de inzetbaarheid (employability) kan worden vergroot. De producten bestaan uit een inventarisatierapport, specificatie van portfoliogegevens in relatie tot de NTA e-portfolio NL, een testrapport, een uitvoeringrapport, een multimedia presentatie en dit evaluatierapport, dat tevens dient als eindrapportage. In hoofdstuk 4 worden de resultaten in relatie tot de doelstellingen van het project toegelicht. In hoofdstuk 5 kijken we terug op de gang van zaken in en rond het project. De knelpunten en aanbevelingen zijn in hoofdstuk 6 beschreven. In hoofdstuk 7 zetten we de succespunten nog even op een rijtje en noemen we mogelijke vervolgactiviteiten. Ten slotte geven we een aantal aanbevelingen voor de NTA 2035 e-portfolio NL specificatie. Versie van 38

12 4 Behaalde resultaten 4.1 Resultaten per product/activiteit In het projectplan zijn de doelstellingen uitgewerkt in diverse producten en activiteiten die in het project zijn uitgevoerd. Daarvan zijn de volgende resultaten opgeleverd: Definitief projectplan Rapportage inventarisatie Testverslag van technische uitwisselen Rapportage van uitvoering in de praktijk Multimedia presentatie Evaluatierapport In onderstaande tabellen wordt, op basis van het definitieve projectplan, ingegaan op de resultaten per product. Productnaam: Doel Inhoud 1. Definitief projectplan Het vastleggen en plannen van de te realiseren producten en processen. In het projectplan zijn de te realiseren producten, activiteiten, planning, organisatie, kwaliteit en de begroting opgenomen. Het plan vormt de basis voor een met Kennisnet te sluiten overeenkomst voor het uitvoeren van het project. Resultaten - Het definitieve projectplan is opgeleverd en goedgekeurd. - Alle genoemde activiteiten hebben plaatsgevonden. - Het tijdpad volgens het activiteitenplan in projectplan is niet geheel gehaald. Met name is de technische realisatie erg vertraagd doordat de ontwikkeleisen en -behoeftes niet snel boven tafel kwamen, zodat de ontwikkeling van het Employability-Portfolio- Systeem langer geduurd heeft dan ingeschat. Dit is niet geheel verwonderlijk omdat de ambitie erg hoog lag. Er is gekozen om een geheel nieuw concept uit te werken. - Daarnaast hebben we te maken gekregen met verschillende personeelswisselingen bij Alescon en Alfa-college, dat de Versie van 38

13 continuïteit van zo n innovatief project enorm vertraagd. - Uiteindelijk zijn alle doelstellingen gehaald en producten met veel kunst en vliegwerk opgeleverd, waarbij we een prachtig resultaat hebben behaald. - Tenslotte hebben Synergetics en Kenteq de vaste wil uitgesproken om (via meerdere opvolgprojecten) door te gaan. Eén en ander is intussen in gang gezet in het internationale project TAS 3 via de voorbereiding van nieuwe employability implementatie projecten. - Meetbare criteria: Het projectplan voldoet aan de criteria Van initieel naar definitief projectplan en de in de toekenningbrief vermelde feedback van de beoordelingscommissie. Conclusie Het project heeft zijn voornaamste doelstellingen de realisering van de interoperabiliteit gehaald en levert een blauwdruk om in verschillende regio s een employability-infrastructuur op te zetten. Op de internationale eportfolio conferentie zijn verschillende presentaties verzorgd over dit concept. Ook naar aanleiding van de presentatie van de Alescon use case zijn veel positieve reacties ontvangen. Productnaam: Doel Inhoud Resultaten 2. Rapportage inventarisatie Het inventariseren van de bij de partners elektronische vastgelegde informatie en de vergelijking met de NTA e-portfolio NL. Met behulp van een informatieanalyse oplossingen aandragen voor een brede procesgeoriënteerde gegevensuitwisseling. Samenvatting, gespreksverslagen per partner, resultaten per partner, vergelijkingsschema met NTA2035 e-portfolio NL en conclusies en adviezen. Van oktober 2007 tot februari 2008 vonden bilaterale en consortium meetings plaats. Deze hebben een uitgekristalliseerd beeld opgeleverd welke informatie de verschillende partners nodig hebben en kunnen leveren om de employability van de medewerkers van Alescon te ondersteunen. Het gaat daarbij in eerste instantie om het doorlichten van de bestaande employability-processen van de dienstenleveranciers, het aanpassen en integreren hiervan in een service georiënteerde architectuur en het bereiken van een overeenkomst omtrent de informatie-flow en het hiervoor nodige voorstel tot uitbreiding van de NTA e-portfolio NL. Versie van 38

14 De werkwijze Allereerst is gekozen om de informatie op te vragen bij de partners aan de hand van een uitwisselingsschema. Op basis van dit schema heeft iedere partner aangegeven welke informatie men van welke partner wil ontvangen en welke informatie aan welke partner geleverd kan worden. Na het verwerken van de verkregen informatie zijn per partner vragenlijsten opgesteld. Deze informatie is verzameld door interviews af te nemen met verschillen persoon van de partners. Deze gesprekken zijn op locatie met de verschillende partners gevoerd. Gelijktijdig met deze informatieronde is gestart met de inventarisatie van de al beschikbare data vanuit de IMS eportfolio 1.0 specificatie, de NTA E-portfolio NL 1.0 en het 3Portfolio project. Na de informatiesessies zijn de resultaten van de informatieronde verwerkt en is er een analyse uitgevoerd. Vervolgens zijn alle gegevens zoveel mogelijk gemapt op specificaties IMS eportfolio 1.0 en NTA E-portfolio NL 1.0. Uiteindelijk is aan alle betrokken partners gevraagd om de gegevens na te kijken en eventuele hiaten of aanvullingen door te geven, zodat een consensus rond de velden die nodig zijn in het employability- Portfolio kon worden bepaald. Resultaat Het resultaat is een overzicht van alle gegevens die de betrokken partners konden aanleveren of nodig hebben. Waar mogelijk is dit gerelateerd aan de standaarden: IMS en de NTA eportfolio NL. Door deze vergelijking komt naar voren welke (informatie)velden niet worden gebruikt van de NTA e-portfolio NL 1.0. Conclusie De informatieanalyse heeft een uitgebreid en helder beeld opgeleverd van álle employability processen van álle partners. Deze informatie vorm de basis voor het plan van eisen voor de ontwikkeling van het Employability Portfolio Systeem. Versie van 38

15 Productnaam: Doel Inhoud Resultaten 3. Testverslag van technische uitwisseling Het inrichten van de specificatieneutrale portfolio infrastructuur en met behulp van testgegevens (gebaseerd op de NTA e-portfolio NL) de uitwisseling van de portfoliogegevens uittesten. Het testverslag bestaat uit een inleiding, een semantisch model voor een specificatieneutraal employability-portfolio, beschrijving van de infrastructuur, aanpak, testresultaten, conclusies en aanbevelingen. De inhoud van het inventarisatierapport levert een goed beeld op omtrent de één op één uitwisseling tussen het employability Portfolio van de deelnemer en de partners. De bi-directionele koppeling van het Employability Portfolio Systeem naar respectievelijk Alescon, Kenteq en Alfa-college is beschreven in de vorm van databehoeften in de informatieanalyse. Systeemontwikkeling Op basis van het programma van eisen is een domeinontwerp gemaakt van het employability-portfolio-systeem waarna een prototype is ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van dit prototype lag eerst de nadruk op de import en daarbinnen op de juistheid van het te importeren XML-bestand. Vervolgens is een viewer ontwikkeld en zijn de eerste geïmporteerde gegevens zichtbaar gemaakt. Tot slot is de export ontwikkeld. Dit prototype is als proof of concept uitgebreid getest voor zowel de import als de export. De laatste stap was het uitbreiden van de gegevens naar de volledige gegevensset. De mapping en het vullen van de templates is uitgevoerd voor de 3 koppelingen binnen het project zijnde het e-portfolio conform NTA e- Portfolio NL, het ERP systeem COMPAS van Alescon en het EVC systeem COMPETENT van Kenteq. Het uitwisselingsproces op hoofdlijnen Bij het uitwisselingsproces is uitgegaan van de procesgang tussen de partijen. De gegevens van een mogelijke kandidaat van Alescon worden geëxporteerd vanuit COMPAS. De gegevens van de kandidaat van Alescon worden geïmporteerd in het employability-portfoliosysteem en hier vanuit geëxporteerd naar het Kenteq formaat. De gegevens worden ingelezen in het Kenteq systeem COMPETENT en vervolgens verrijkt met de EVC resultaten van de kandidaat, waarna export plaatsvindt. Deze export wordt geïmporteerd in het employability-portfolio-systeem. Vervolgens vindt export plaats naar het COMPAS formaat. Deze export wordt bij Alescon ingelezen in het Versie van 38

16 ERP-systeem COMPAS. Voor het Alfa-college geldt eenzelfde procedure, alleen daar worden de gegevens verrijkt met de opleidings-/leerresultaten van de lerende uit het eportfolio systeem van de school. Wijze van testen Na de eerste ontwikkeling van het employability-portfolio-systeem is deelgenomen aan het plugfest van Kennisnet op 11 juni Helaas was de ontwikkeling nog in een prematuur stadium, waardoor alleen de import getest kon worden. Na de verdere ontwikkeling (de proof of concept) van het employability-portfolio-systeem is meteen gestart met het uitvoeren van het technische testen. Aan de hand van deze testen is het aantal uit te wisselen gegevens vergroot tot de inhoud van de aangeleverde gegevensverzamelingen. Vervolgens heeft op 30 september 2008 een speciaal plugfest plaatsgevonden binnen het project. Hierin zijn de benoemde scenario s voor zover mogelijk getest. Belangrijkste testresultaten De uitwisseling met een gevuld eportfolio (PietPortfolio) is succesvol getest. Aanpassingen op het portfolio werden niet altijd correct weergegeven op het scherm en toevoegingen aan het portfolio niet geëxporteerd. In de maand oktober zijn deze tekortkomingen hersteld en is een geëxporteerd eportfolio package ter validatie aan Kennisnet aangeboden. De uitwisseling met Kenteq COMPETENT, als ook met Alescon COMPAS het verliep succesvol. Conclusie De belangrijkste conclusies gebaseerd op de testresultaten zijn: 1. Uit de test van de gegevens van NTA e-portfolio NL is gebleken dat de afspraak goed werkbaar is met uitzondering van het date-time veld. 2. De test op interoperabiliteit van de gegevens tussen de partners van het project is succesvol uitgevoerd met een rijk gevuld e-portfolio package Pietportfolio, met Alescon (COMPAS) en met Kenteq (COMPETENT). 3. De onvolkomenheden zijn aangepast. 4. Algehele conclusie van de gegevens: Versie van 38

17 - Het uitwisselen van gegevens tussen verschillende partijen met behulp van een standaard is uitstekend mogelijk. - Het uitwisselen van gegevens tussen verschillende partijen middels XML is zeer goed mogelijk. Productnaam: Doel Inhoud Resultaten 4. Rapportage van uitvoering in de praktijk De uitwisseling van de portfolio informatie en de resultaten van EVC van ten minste 10 Alescon-medewerkers importeren in hun eportfolio. In het kader van employability-processen, een voorstel aandragen voor een uitbreiding van het eportfolio NL afspraak, hierbij rekening houdende met de resultaten van het NedCar project. Het testverslag bestaat uit een inleiding, de aanpak, de testresultaten reflectie van de deelnemers, conclusies en aanbevelingen. Opstellen van een voorstel tot uitbereiding van de Kennisnet NL Portfolio Afspraak tot employabilityportfolio afspraak voor Nederland. Dit dient gezien te worden als het voornaamste consensus eindresultaat van de bevindingen van het 3Portfolio consortium. In dit project hebben we de uitwisseling tussen Alescon en Kenteq in de praktijk toegepast. De reeds aanwezige gegevens die nodig zijn voor het vakbekwaamheidonderzoek (EVC) en de gegevens uit het onderzoek worden onderling tussen Alescon en Kenteq uitgewisseld. Bij de uitvoering van dit project gaat het om negentien werknemers die werken bij het leerwerkbedrijf van Alescon. Het gaat hier dus om mensen die door een beperking enige afstand hebben tot de arbeidsmarkt en zonder hulp, begeleiding of training niet gemakkelijk een baan kunnen vinden bij het reguliere bedrijfsleven. Voor de uitvoering van het vakbekwaamheidonderzoek hebben we de volgende activiteiten ondernomen: Inventarisatie van benodigde competenties per vakgebied. Uitwisseling van employability informatie uit het HR-systeen COMPAS per persoon. Instructie voor de begeleiders van Alescon. Voorlichting en instructie aan de deelnemers. Afname van het vakbekwaamheidonderzoek (EVC). Versie van 38

18 Vullen van het eportfolio van de medewerker. Werkwijze We zijn begonnen met een instructiebijeenkomst voor de begeleiders van Alescon, waarin we het project hebben toegelicht, de doelstellingen van het vakbekwaamheidonderzoek hebben besproken en een instructie hebben verzorgd bij de gebruikte instrumenten. Vervolgens hebben we de deelnemers in twee groepen verdeeld en een voorlichtingsgesprek georganiseerd, waarin het doel en de aanpak van het vakbekwaamheidonderzoek is uitgelegd en de ondersteuning van de begeleiders is toegelicht. Daarna hebben de deelnemers in een kleine groep in het computerlokaal onder begeleiding de ontbrekende gegevens en de vragenlijsten ingevuld. We hebben direct de resultaten van de testen uitgeprint en uitgereikt. De begeleider heeft de ingevulde gegevens en bewijsmateriaal gecontroleerd aan de hand van het screeningformulier dat tijdens de intake is ingevuld. De deelnemers konden als men dat wilde later bijvoorbeeld thuis inloggen op Competent, om de gegevens aan te vullen of te verbeteren. Vervolgens is het interview afgenomen. Dit is een persoonlijk gesprek tussen de kandidaat en de assessor van Kenteq. Aansluitend heeft de assessor een gesprek gevoerd met de persoonlijke begeleider en de werkleider van de kandidaat. Op basis van alle informatie heeft de assessor zijn conclusies en aanbevelingen geschreven en ingevuld in het systeem Competent. Ten slotte heeft de kwaliteitscontroleur van het exameninstituut Kenteq de eindrapportage vastgesteld. Deze eindrapportage wordt op een later moment, samen met het Employability-Portfolio aan de kandidaten uitgereikt. Conclusie Bij de uitvoering in de praktijk zijn de volgende conclusies te trekken:. De deelnemers hebben over het algemeen weinig of geen ervaring met computers en individuele begeleiding is nodig. Alle gegevens die nodig zijn voor de verschillende processen moeten in kaart worden gebracht. Aanmaken export vanuit COMPAS: Alescon is minder ervaren in het gebruik van exports; Emergo Systems heeft deze activiteit voor haar rekening genomen Versie van 38

19 Aanvullen van de alle gegevens uit de EVC-procedure en het assessment-proces in het employability portfolio. Overnemen van de EVC-gegevens in COMPAS met name de competenties zijn belangrijk, omdat die ook gebruikt worden binnen Alescon. 5. Multimedia presentatie Doel Inhoud Resultaten Een aansprekende presentatie vanuit het gezichtspunt van de eigenaar van het eportfolio, de Alescon medewerker. PowerPoint presentatie met foto, filmpjes, animaties, plaatjes en demoversie via internet. Er is een storyboard van de presentatie opgesteld, dat besproken is in de stuurgroep. Besloten is in verband met de deadline om een Engeltalige versie te produceren, die gebruikt kan worden voor de internationale eportfolio conferentie op 23 en 24 oktober In dit project zijn we bezig met een innovatie die misschien een oplossing kan bieden voor het interoperabiliteitsvraagstuk waarmee de eportfolio comunity worstelt. Vervolgen hebben we video fragmenten, animaties, foto s en plaatjes ontwikkeld en samengesteld. Ten slotte hebben we ingesproken engels tekst er in gemonteerd. De presentatie is met succes door Kenteq gepresenteerd op de internationale eportfolio conferentie Conclusie De presentatie wordt binnenkort op internet geplaatst en is dan via een link te bekijken. Er is nu al vraag naar deze presentatie en hij is al vertoond binnen het TAS3 project. Binnenkort dus voor iedereen te zien. De animatie van de uitwisseling is hier (Ctrl-klik) te zien. Versie van 38

20 5. Evaluatierapport Doel Inhoud Resultaten Leren van dit project en de ervaring die is opgedaan delen met andere partners. Het evaluatierapport bevat een beschrijving van het proces dat is doorgemaakt en een evaluatie van de resultaten die zijn bereikt Dit evaluatierapport is zo opgezet dat het tevens gezien kan worden als een eindrapportage van het project Het Werkt eportfolio. Hiervoor hebben we de hoofdlijnen van de eerdere rapportages er in opgenomen, waardoor de lezer toch een compleet beeld krijgt van het hele project. Evaluatie Een belangrijk onderdeel in dit rapport is de evaluatie van het project, waarbij een hebben gekeken naar: De regeling eportfolio van Kennisnet De organisatie van het project. De tegenslagen die we tegen kwamen De ervaringen van de deelnemende medewerkers van Alescon Tenslotte hebben we een aantal aanbevelingen voor: de standaard NTA 2035, Synergetics, Alescon, Alfa-college en Kenteq. Vervolg: Kenteq en Synergetics werken in het Europese project TAS 3 samen en zullen in 2009 t/m 2011 Employability pilots uitvoeren met het trusted, secured and shared ICT-infrastructuur. Tevens is het de bedoeling een aantal Employability projecten op te starten op de volgende gebieden: Regionale arbeidsmobiliteit. Lerende regio. Reorganisaties en workt2work projecten. Branche vouchers voor loopbaanontwikkeling. Bij al deze projecten kunnen we de resultaten van dit Kennisnetproject heel goed gebruiken. Conclusie Het project heeft een werkend systeem opgeleverd, dat een oplossing biedt voor het vraagstuk van de interoperabiliteit. Versie van 38

Het Werkt eportfolio Rapportage van de uitvoering in de praktijk

Het Werkt eportfolio Rapportage van de uitvoering in de praktijk Het Werkt eportfolio Rapportage van de uitvoering in de praktijk Verslag van de werkgroep uitvoering: Kenteq Synergetics Alescon Alescon : Dries Pruis : Theo Hensen : Eric van der Schuit : John Riemeijer

Nadere informatie

Groene Scharnieren. Groene Scharnieren

Groene Scharnieren. Groene Scharnieren Groene Scharnieren Groene Scharnieren het portfolioproject van de AOC s EduExchange 2006 Partners Alle AOC s onderschrijven het project Feitelijke uitvoering door Aeres Groep, Helicon Opleidingen, HollandAccent

Nadere informatie

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet.

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet. Eindrapportage Interactieve Leerlijnen versie datum 1 / 7 Eindrapportage Interactieve Leerlijnen www.dnsleerroutes.net Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010 Kennisnet.nl www.dnsleerroutes.net

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Plan van Aanpak Pilot

Plan van Aanpak Pilot Plan van Aanpak Pilot DBK-applicaties Beproeven compatibiliteit DBK-applicaties op innovatieplatform voor de Veiligheidsregio s Status : concept Versienummer : V0.2 Datum : Augustus 2012 Blad : 2 / 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

Moduleoverzicht Moduleoverzicht Scorion Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008

Moduleoverzicht Moduleoverzicht Scorion Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008 Moduleoverzicht Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008 Scorion: het instrument Scorion ondersteunt professionals bij de persoonlijke professionele ontwikkeling op basis van competenties. Scorion stelt een

Nadere informatie

Stappenplan koppelen Kringloopwijzer

Stappenplan koppelen Kringloopwijzer Stappenplan koppelen Kringloopwijzer Het is van belang om z.s.m. te koppelen met Kringloopwijzer zodat uw klanten met een druk op de knop de leveringsgegevens kunnen inlezen in Kringloopwijzer. Als u tijdig

Nadere informatie

Exact Synery Add-on Adres Validatie

Exact Synery Add-on Adres Validatie Product Update 396 Exact Synery Add-on Adres Validatie Gebruikershandleiding Product update 396 Exact Synergy Add-on Adres Validatie II Exact Synergy Add-on Adres Validatie Inhoudsopgave Inleiding Licentie

Nadere informatie

Terugkoppeling testen egeo internetpanel

Terugkoppeling testen egeo internetpanel www.rijksoverheid.nl Terugkoppeling testen egeo internetpanel Inleiding De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft in 2013 een nieuwe versie van de webapplicatie voor het bekijken en wijzigen van

Nadere informatie

Roadmap. RIE Manager

Roadmap. RIE Manager Roadmap RIE Manager Look & Feel Rapportage/ Documentatie Uploaden Documenten Major Release 3 Lokaal beheer Major Release 2 Regie in eigen hand Submodules Major Release 1 Introductie In deze roadmap geeft

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Algemeen Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- Erasmus MC J.A. Hazelzet (voorlopig)

Nadere informatie

Project Initiatie Document Leerwerkbedrijf KOMPAS

Project Initiatie Document Leerwerkbedrijf KOMPAS De geaccrediteerde Stichting Kompas Nederland en ROC Leeuwenborgh Opleidingen hebben samen het initiatief genbomen om te komen tot een gemeenschappelijk leerwerkbedrijf concept. Dit leerwerkbedrijf wil

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument Financieringsverstrekkersportaal Aansluitdocument Colofon Documentnaam: Fink financieringsverstrekkersportaal aansluitdocument Versie: 0.3 Datum: 17 september 2015 Versiebeheer Releasedatum Wijziging Versie

Nadere informatie

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek Op weg naar JOB-monitor 2016 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs is de belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten. JOB voert in 2016 voor de negende keer onderzoek uit naar de tevredenheid

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

ROC Zeeland Plan van Aanpak. Curvi. Leren van elkaar vanuit de beroepspraktijk

ROC Zeeland Plan van Aanpak. Curvi. Leren van elkaar vanuit de beroepspraktijk ROC Zeeland Plan van Aanpak Curvi Leren van elkaar vanuit de beroepspraktijk versie 30 juni 2011 Inhoudsopgave 1. Projectbeschrijving... 3 1.1. Probleemstelling... 3 1.2. Uitwerking Oplossing... 3 1.3.

Nadere informatie

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Project Dijkversterking Krimpen

Project Dijkversterking Krimpen Project Dijkversterking Krimpen Dijkversterking & UAV-gc Samenwerken met de opdrachtnemer Huub Verbruggen Projectmanager Dijkversterking Krimpen Even voorstellen Huub Verbruggen Projectmanager van beroep

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Workshop 12 ART-DECOR en Acute overdracht. Michael Tan Kai Heitmann Maarten Ligtvoet

Workshop 12 ART-DECOR en Acute overdracht. Michael Tan Kai Heitmann Maarten Ligtvoet Workshop 12 ART-DECOR en Acute overdracht Michael Tan Kai Heitmann Maarten Ligtvoet 22 november 2012 Topics Aanpak en visie Perinatologie Michael Tan Uitleg Acute Overdracht in ART-DECOR Kai Heitmann Faciliteren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

Rapportage WG Inventarisatie Het Werkt eportfolio

Rapportage WG Inventarisatie Het Werkt eportfolio Rapportage WG Inventarisatie Het Werkt eportfolio Auteurs: Synergetics Luk Vervenne Synergetics Synergetics Joost Verplancke Theo Hensen DATUM: 25 FEBUARI 2008 VERSIE: 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 5

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

T Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit

T Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit Duur van stage/afstuderen Manager Begeleider Locatie : 6 à 9 Maanden : dr. ir. J.J. Aue : dr. ir. H.J.M. Bastiaansen

Nadere informatie

Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente. Het succes van samenwerking

Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente. Het succes van samenwerking Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente Het succes van samenwerking Het project VAKwerk Doel van het project: het optimaliseren van kansen op werk door te investeren in de kansen door

Nadere informatie

Aansluiten op VPI. (VolmachtBeheer Producten Interface)

Aansluiten op VPI. (VolmachtBeheer Producten Interface) Aansluiten op VPI (VolmachtBeheer Producten Interface) Auteur : Max Wout en Bram Doveren (Colimbra) Versie : 1.1 Datum : 27 april 2009 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel van dit

Nadere informatie

Registratie & Uitwisseling van de Verplichte Eindtoets

Registratie & Uitwisseling van de Verplichte Eindtoets Registratie & Uitwisseling van de Verplichte Eindtoets Versie 1.0 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046 4571830 INLEIDING Vanaf schooljaar 2014 2015 is het voor alle leerlingen in leerjaar 8 in het reguliere

Nadere informatie

ExamenTester versus Facet. Overeenkomsten en verschillen

ExamenTester versus Facet. Overeenkomsten en verschillen ExamenTester versus Facet Overeenkomsten en verschillen ExamenTester versus Facet even voorstellen Jan Kruijs is werkzaam bij het Deltion College. Ik ben rekencoördinator en verantwoordelijk voor gehele

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

De testgegevens worden automatisch bewaard en zijn altijd en overal voor u inzichtelijk zodat u zorgvuldige opleidingsafwegingen kunt maken.

De testgegevens worden automatisch bewaard en zijn altijd en overal voor u inzichtelijk zodat u zorgvuldige opleidingsafwegingen kunt maken. Ter onderbouwing en het inzichtelijk maken van de aanwezige kennisgaten adviseren wij u om een nulmeting te faciliteren. De overstap naar Office2016 is groot met veel nieuwe functionaliteiten, scherm-

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

1 XML/CSV documentatie

1 XML/CSV documentatie 1 XML/CSV documentatie 1.1 INLEIDING Voor wat betreft het invoeren van data kunt u met e-line op 3 manieren werken: data-entry via het rapportagescherm (handmatig). Zie document: Gebruikershandleiding

Nadere informatie

POP POP. Programma workshop POP. 1. Algemeen kader Situering POP. 2. Link Werkervaring (Wim Van Ammel Web vzw) 3. Aan de slag!

POP POP. Programma workshop POP. 1. Algemeen kader Situering POP. 2. Link Werkervaring (Wim Van Ammel Web vzw) 3. Aan de slag! Programma workshop 1. Algemeen kader Situering Aanleiding Project -model 2. Link Werkervaring (Wim Van Ammel Web vzw) 3. Aan de slag! 1 Achtergrond: Evoluties op de AM: uitdagingen toenemend aantal knelpuntberoepen

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project "Web Essentials" 02 april 2009. Versie 2.1.0

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project Web Essentials 02 april 2009. Versie 2.1.0 Projectteam 6 Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht Projectleider: Hans Allis, hans.allis@student.hu.nl Technisch ontwerp Project "Web Essentials" 02 april 2009 Versie 2.1.0 Teamleden: Armin

Nadere informatie

Omschrijving: Implementatie en bouw van de websites van ROC van Flevoland en Amsterdam in CMS

Omschrijving: Implementatie en bouw van de websites van ROC van Flevoland en Amsterdam in CMS Nota van Inlichtingen Implementatie en bouw van de websites van ROC van Flevoland en Amsterdam in CMS Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Implementatie en bouw van de websites van ROC van Flevoland

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Alure - stappenplan Importeren relaties

Alure - stappenplan Importeren relaties Alure - stappenplan Importeren relaties Versie 1.0 06-10-2014 Inhoudsopgave Stap 1. Definiëren lijst... 2 Stap 2. Selecteren velden... 2 Stap 3. Excel bestand... 3 Stap 4. Instellingen - Dossiernummer...

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Betere besluitvorming bij crisis en ramp door betere informatiepositie

Betere besluitvorming bij crisis en ramp door betere informatiepositie Betere besluitvorming bij crisis en ramp door betere informatiepositie Doorontwikkeling LCMS Mei 2010 Projectstructuur Netcentrisch Werken Stuurgroep NW Projectdirecteur NW Projectbureau Productontwikkeling

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO

Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO Deze notitie geeft een checklist voor hogescholen die gebruikt kán worden bij het opzetten van een EVC-procedure in het kader van het pilot-project

Nadere informatie

Implementatiescenario voor lidorganisaties

Implementatiescenario voor lidorganisaties Informatiemodel en Gegevensset Federatie Opvang 2011 Implementatiescenario voor lidorganisaties Federatie Opvang, 22 september 2011 versie 1.0 Projectleiding: Projectuitvoering: Mark Clarijs, Informatiemanager

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Helicon Opleidingen 1.0 28 september 2007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding. coacher

Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding. coacher Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding coacher Loopbaancoach als regisseur U wilt als loopbaanbureau minder administratieve handelingen, de kansen van uw kandidaten vergroten en meer klanten werven.

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Plan van Aanpak. TWI implementatie. www.twitraining.nl

Plan van Aanpak. TWI implementatie. www.twitraining.nl Plan van Aanpak TWI implementatie Inhoudsopgave 1. Achtergrond TWI... 3 2. Projectorganisatie... 5 2.1 Trainen medewerkers... 5 2.2 Randvoorwaarden voor het slagen van TWI... 6 3. Planning en doorlooptijd...

Nadere informatie

Inventarisatie QTI Toetsspeler

Inventarisatie QTI Toetsspeler Inventarisatie QTI Toetsspeler Versie: 1.0 Datum: 16 januari 2008 Colofon Inventarisatie QTI Toetsspeler Dit document is opgesteld door het project Inventarisatie van afspraken over digitaal toetsmateriaal

Nadere informatie

Crinnos PCDi- match Persoonlijkheid Competenties Drijfveren identity match

Crinnos PCDi- match Persoonlijkheid Competenties Drijfveren identity match Crinnos PCDi- match Persoonlijkheid Competenties Drijfveren identity match Beschrijving PCDi- match is een web- based applicatie van CRINNOS waarmee de testresultaten van een via het Internet afgenomen

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen 1a. Niveau Ervaren kwaliteit van leven door de cliënt. 1b. Kwaliteitsthema Cliëntervaring Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit van de integrale

Nadere informatie

Twinfield change list v6.3.5

Twinfield change list v6.3.5 Twinfield change list v6.3.5 Eerste beschikbaarheid: 28 november 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland V6.3.5 2 van 8 Artikelen Verbetering 4972 Vanaf nu is het mogelijk

Nadere informatie

Advies voor het plaatsen van nieuwe versies van de standaarden SETU en Semantisch Model e-factuur op de pas toe of leg uit -lijst

Advies voor het plaatsen van nieuwe versies van de standaarden SETU en Semantisch Model e-factuur op de pas toe of leg uit -lijst FS150225.2B FORUM STANDAARDISATIE 25 februari 2015 Agendapunt 2. Open standaarden, lijsten Stuknummer 2B. Concept Notitie SETU en SMeF Betreft: Advies voor het plaatsen van nieuwe versies van de standaarden

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Versnellingsprojecten Deelproject ParkinsonInzicht

Versnellingsprojecten Deelproject ParkinsonInzicht Versnellingsprojecten Deelproject ParkinsonInzicht Implementatiehandleiding ParkinsonInzicht Mei 2017 Versie 0.1 CONCEPT Documenthistorie Versie Datum Omschrijving 0.1 CONCEPT 23 mei 2017 Initiële versie

Nadere informatie

Informatiedocument voorbereiding ZZP-score

Informatiedocument voorbereiding ZZP-score Informatiedocument voorbereiding ZZP-score Dit document is opgesteld met het doel om zorgaanbieders in het kader van de zorgzwaartebekostiging te informeren over de voorbereidingen die men kan treffen

Nadere informatie

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F.

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. BentVoorbeeld Proces en informatie onderzoek DECLA consultancy Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INTRODUCTIE... 4 3 OPDRACHTOMSCHRIJVING EN SCOPE... 5 4

Nadere informatie

Poortcontroles en afhandeling OLP

Poortcontroles en afhandeling OLP Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Poortcontroles en afhandeling OLP De uitvoering

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN BERICHTUITWISSELING VIA WEBSERVICE

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN BERICHTUITWISSELING VIA WEBSERVICE GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN BERICHTUITWISSELING VIA WEBSERVICE AANVRAGEN EN INSTALLATIE CPA Versie 1.0 Datum Mei 2016 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Aansluiting op Digikoppeling..1

Nadere informatie

1a. Is de centrale doelstelling van het hele programma zorgacademie voor u duidelijk? Wat zijn volgens u de voornaamste doelstellingen?

1a. Is de centrale doelstelling van het hele programma zorgacademie voor u duidelijk? Wat zijn volgens u de voornaamste doelstellingen? Appendix 1 chapter 4 Interview schema Zorgacademie Voorafgaand aan het interview graag achterhalen of de geïnterviewde toestemming geeft voor het opnemen van het gesprek. Kort uitleggen dat het interview

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen AllSolutions 10.0.24 Online samenwerken Documenten bij een entiteit aan kringen koppelen Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen uw bedrijf,

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs.

Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs. Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs. Inhoud presentatie De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Implementatie norm en ISO-certificering bij de Ambelt Meerwaarde voor de Ambelt Rol van de externe

Nadere informatie

FUMO deelnemersonderzoek 2015

FUMO deelnemersonderzoek 2015 FUMO deelnemersonderzoek 2015 FUMO Projectgroep Tevredenheidsonderzoek 5 november 2015 1 Inleiding Om te achterhalen op welke wijze de deelnemers aankijken tegen de prestaties van de FUMO, heeft de directie

Nadere informatie

Koppeling - NWP van ÈFDÉCÉ Software b.v. concept_software

Koppeling - NWP van ÈFDÉCÉ Software b.v. concept_software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je de koppeling vanuit Invice kan starten en welke gegevens je In Invice kan invoeren om door de koppeling zo veel mogelijk gegevens naar het NWP van ÈFDÉCÉ Software

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Aanmeldformulier open standaarden

Aanmeldformulier open standaarden Aanmeldformulier open standaarden Inleiding Door het invullen van het onderstaande aanmeldformulier kunt u standaarden aanmelden voor opname op de lijst met open standaarden die in Nederland onder het

Nadere informatie

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden Projectmatig werken Inleiding...2 Het maken van projecthandleidingen...3 Format Projecthandleiding...4 Procesverslag...5 Problemen bij samenwerking...7 Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden 1 Inleiding In deze

Nadere informatie

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de Jeugdzorg HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de jeugdzorg Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring -

Nadere informatie

ISEO Consult. voorbeelden uitgevoerde projecten

ISEO Consult. voorbeelden uitgevoerde projecten ISEO Consult voorbeelden uitgevoerde projecten E-LEARNING ONTWIKKELEN Type opdrachtgever: kenniscentrum Ontwikkel een e-learning module (inclusief toetsing) voor nieuwe medewerkers op tankstations. In

Nadere informatie

Vraagstelling fundamentele vragen

Vraagstelling fundamentele vragen Vraagstelling De roerige tijden van bezuinigingen op lokaal en Rijksniveau zorgen ervoor dat geldstromen kritisch onder de loep worden genomen. Zowel door de uitvoerende organisaties, als door de subsidieverstrekkers,

Nadere informatie

Gezamenlijke backoffice inkomensvoorziening

Gezamenlijke backoffice inkomensvoorziening Marktonderzoek Gezamenlijke backoffice inkomensvoorziening Versie 1.0, 4 mei Kenmerk. 0014 1 Gezamenlijke backoffice informatievoorziening Binnen het programma 'Gezamenlijke backoffice informatievoorziening'

Nadere informatie

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011 Naar een nieuwe website voor het Alfa-college April, 2011 Wie zijn we? Waar zitten we? Wie zijn we? Portaal Bestuurder M&C Adviseur HRM Docent Student Anoniem Portaal Primair onderwijsproces Onderwijs

Nadere informatie

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer!

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer! Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer! Agenda 19.00 Welkom 19.05 Terugblik op presentatie Service managersdag 2011 19.30 Gelaagdheid in dienstverlening

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Hoe werkt de Week van de Mobiliteit

Hoe werkt de Week van de Mobiliteit Hoe werkt de Week van de Mobiliteit Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 De Week van de Mobiliteit wat houdt dit in? 4 Voor wie bedoeld? 4 Werkervaring 5 Hoe werkt het, de Week van

Nadere informatie

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart EBT-SOLUTIONS Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart. 22-4-2010 Deze handleiding is bedoeld om uw boekhouding vanuit MijnWebwinkel te exporteren waarna te

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Op de volgende pagina s vindt u de uitgebreide instructie. Handleiding De MVO-Wijzer voor gebruik van MVO-Stakeholderevaluatie Versie 1.

Op de volgende pagina s vindt u de uitgebreide instructie. Handleiding De MVO-Wijzer voor gebruik van MVO-Stakeholderevaluatie Versie 1. U hebt de MVO-Stakeholderevaluatie aangeschaft, deze Stakeholderevaluatie wordt gebruikt wanneer een organisatie wil weten hoe het MVO-beleid van de organisatie beoordeeld wordt door medewerkers (inclusief

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos DEFINITIEF Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) www.rivm.nl Nictiz, het expertisecentrum voor

Nadere informatie

ZI-meting uitvoeren met behulp van Ons. Voorbereidingen

ZI-meting uitvoeren met behulp van Ons. Voorbereidingen ZI-meting uitvoeren met behulp van Ons Gedurende de periode van 1 oktober 2013 tot en met 13 december 2013 dienen alle zorgorganisaties de jaarlijks terugkerende VVT-kwaliteitsgegevens aan te leveren in

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie