TRANSPORT. Meubels verplaatsen op hoog niveau. Goede Praktijk: Van zwaar naar duurzaam werken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TRANSPORT. Meubels verplaatsen op hoog niveau. Goede Praktijk: Van zwaar naar duurzaam werken"

Transcriptie

1 TRANSPORT Ivestere i gezode, competete e gemotiveerde werkemers is ivestere i duurzame izetbaarheid. Fysiek zwaar werk belemmert de duurzame izetbaarheid. Door simpele acties e de izet va hulpmiddele wordt het werk lichter. Otdek hoe ee meubelbedrijf va zwaar duurzaam werk maakte, vid uit wat dat ee werkgever oplevert e doe ideeë op voor uw eige bedrijf.

2 TRANSPORT. Zwaar werk:. Lichter werk:. Wat hebbe 4. Wat levert Meubeltrasporteurs tille e regelmatig tot i de woig of katoorruimte omdat obstakels, zoals: grid, stoeprade, drempel of tapijt, het gebruik va huidige rollede hulpmiddele belemmere. Doordat het gewicht va de ladig regelmatig hoger is da toegestaa voor persoe, geeft dit ee te hoge fysieke belastig. De is ee opklapbaar hulpmiddel voor het ver plaatse va grote e zware ladige, zoals bake, tapijte, tafels, kaste of keukeblade. Ee gordelsysteem fixeert de ladig op de. Door de grote (iet zwekbare) wiele e korte wielbasis is de met ladig makkelijk te katele e te sture. De ladig ka met ee miimum aa tilhadelige worde afgeleverd. Woigirichter Paul Hoefsloot had het idee om fysieke belastig voor trasporteurs te vermidere. Tijdes ee Sytes bijeekomst kwam hij i cotact met otwerpers (MAX desigers e Kiova). Same otwikkelde ze meerdere prototype va de. De eerste serie is ao 0 geproduceerd door Aaroudse. Tijdes het proces is, o.a. met feedback va gebruikers, het otwerp versimpeld e werd het geschikt voor meer da allee bake. De : Leidt tot fysiek mider zwaar werk Maakt rolled aflevere mogelijk odaks obstakels over elk type odergrod Maakt het verplaatse va mogelijk zoder de tilorm te overschrijde Bevordert de kwaliteit va werk Zorgt voor professioale uit stralig va trasport methode Maakt trasporteurs ethousiast omdat de multifuctioeel igezet ka worde. lees verder lees verder lees verder lees verder

3 Achtergrod iformatie Sector trasport e Logistiek Deelmarkte: verhuisvervoer, distributie, koeriers e expres Brachevereigig CBW-Mitex Beroep Meubelvervoerders e verhuizers, wat zij hu take? De primaire fysieke take rod het aflevere va meubels/goedere zij: i e uit de vrachtauto tille va ladige Verplaatsig va ladig va vracht auto aar woohuis of katoor Bie eerzette e plaatse va de ladig. Risico s Risico s i meubeltrasport: Tille, drage e duwe va zware laste: Hadmatig tille of verplaatse va ladige, vaaf grod tot middel hoogte (,0m) (Bro: Arbocatalogus Trasport e Logistiek) Verzuim: meubelvervoer is de deelmarkt bie trasport waar werkemers het meest verzuime (64% heeft het afgelope jaar verzuimd t.o.v. 4% voor de gehele trasport & logistiek brache) Werkemers uit de sector trasport & logistiek geve aa dat % va het verzuim komt doordat het lichamelijk te zwaar is. 5% va de werkemers die iet tot aa het pesioe het huidige werk wil blijve voortzette geeft als rede fysiek te zwaar. (Bro: Gezod Trasport) Bedrijf Iitiator: HOEFSLOOT woe Website: Cotact: dhr. Paul Hoefsloot, Adere betrokke partije: Idustrieel otwerpbureau: MAX desigers, Ergoomisch adviesbureau: Kiova, Trasportmiddele producet: Aaroudse, Woigirichtigsbedrijf Hoefsloot woe is i 88 is opgericht e werkt i de stadsregio ArhemNijmege. Hoefsloot woe richt woohuize e katoorpade i, waarbij ze zich met hu collectie richte op duurdere segmet va de markt.

4 Zwaar werk: tille Bij het trasport va meubele komt het vaak voor dat e met de had worde getild e gedrage. De beschikbare hulpmiddele zoals trasportwagetjes, steekwagetjes of oderzetwiele zij regelmatig ogeschikt voor lagere afstade of moeilijk odergrode (b.v. grid, stoeprade, drempels, tapijt). Als me met de had tilt of ee laag rolhulpmiddel gebruikt om ee bak va de vrachtauto aar bie te brege moet er ee grote tilhoogte worde overbrugd. Same met het hoge gewicht va veel ladige (>50kg), leidt dit tot ee hoge fysieke belastig va de trasporteurs. De fysieke belastig is regelmatig hoger da door ARBOrichtlije is toegestaa. Otstaa uit de praktijk Woigirichter Paul Hoefsloot zag dat zij eige trasporteurs hier ook mee te make hadde. Om het veelvuldig optille e lagdurig drage va zware meubele te beperke, bedacht hij ee oplossig (5-0 jaar gelede), De Meubelwage. Na jare met het idee te hebbe rod gelope kwam hij op ee door NEN georgaiseerde bijeekomst i 007 over tilproblematiek i het wegvervoer. Op deze bijeekomst, over arbo probleme i de trasport brache, kwame probleemhouders e mogelijke parters voor de oplossig same. Idustrieel otwerpbureau MAX desigers e ergoomisch adviesbureau Kiova zage mogelijkhede voor de door Hoefsloot bedachte oplossig. te otwerpe hulpmiddel moest het aatal e de duur va tilhadelige drastisch beperke. moest daaraast geschikt zij voor alle omstadighede e bij elk type ladig i de dagelijkse praktijk va het meubeltrasport. va eise opgesteld e daaruit volgede de otwerp parameters. Er werd ee SPA subsidie va SeterNovum (u Agetschap NL) aagevraagd voor het odersteue va de otwikkelig. Ee verbeterd prototype volgde e werd uitvoerig door gebruikers getest op fuctioaliteit, gebruiksgemak e maatvoerig. I Aaroudse hulpmiddele BV werd ee parter gevode om de te producere. I het voorjaar va 0 zij de eerste i serie gebouwde Maxo s geproduceerd. start met ee prototype Vauit ee eerste prototype e diverse tests werd ee programma

5 Lichter werke met de De Maxo ka ee ladig tot 50kg verplaatste. De meubel wage heeft 4 grote iet zwekbare wiele met rubbere bade e ee korte wielbasis (4,5cm). draagvlak va de is 8 cm bij 5 of 75,5cm e heeft ee draagvlakhoogte va 70cm. Deze vaste draagvlakhoogte is afgestemd op de gemiddelde laadvloerhoogte va trasport(vracht)auto s. Met ee maximale breedte va 75,5 cm (zoder ladig) ka de makkelijk door ee stadaard deur. De heeft ee alumiium frame e ee totaal gewicht va 4 kg. De Maxo meubelwage ische tech ig teke De ka veel verschillede type ladige verplaatse, zoals: bake, kaste, tafels, aarechtblade, tapijtrolle. De ladig, die veelal groter is da de, wordt vastgesoerd met ee gordel. Meubelwage e ladig kue daardoor als éé geheel gemaipuleerd worde. De grote wiele e korte wiel basis make het katele e daardoor ook het sture va ladig licht e eevoudig. Door de hoogte va de is ee laadklep aa de vrachtauto iet oodzakelijk. De ladig ka vaaf de laadvloerhoogte op de geschove worde zoder veel omhoog of omlaag te moete tille. De ka op de rem worde gezet (aa beide kate), wat hadig is tijdes het belade, trasport e aflade va de. Aa de achterkat va de is het frame verlegd als katelbeveiligig. i- e uitklapmechaisme va de heeft ee automatische vergredelig. De beugels va het draagvlak zij i- e uitklapbaar e teves als klem voor het vervoere va plate te gebruike. lees verder

6 werkproces Als voorbeeld voor het werkproces met de eme we het trasport va ee bak. De bak wordt i de vrachtauto aar de rad va de laadruimte geduwd. Afhakelijk va de hoogte va de laadvloer wordt de bak iets opgetild of aar beede begeleid e op de gezet. De Maxo meubelwage ische tech ig teke De bak wordt aa de vastgesoerd met de aa de vastzittede gordels. geheel ka u gestuurd e gemaipuleerd worde door te duwe op, of te trekke aa de bak. Bij het eme va ee stoeprad duwt me op de bak, zodat e bak katele. De voorste wiele va de kue op de stoep gezet worde e door de achterkat va de bak op te tille kome de achterwiele va de ook op de stoep te staa. meubel ka door katelig ook makkelijk op de grod worde gezet, bijvoorbeeld als het meubel op zij bestemmig is of er bie ee bocht geome moet worde die te krap is voor bak e. De ka i veel gevalle aa de bak vastgesoerd blijve tot deze op zij kat staat. Met de omgekeerde methode ka ee rechtopstaade bak ook weer op de worde gezet. De bak hoeft tijdes het werkproces telkes maar aa éé kat worde opgetild. Me tilt hierdoor slechts de helft va het gewicht (va bak of bak- combiatie). De verplaatsig va ee bak ka i theorie door éé trasporteur gedaa worde. Toch is het beter om met twee trasporteurs ee ladig af te levere, zodat het werkproces veilig e met meer kwaliteit ka worde uitgevoerd. Er zij ook regelmatig situaties waarbij ee korte tilactie va twee persoe odig is. De klat mag volges Hoefsloot ooit i de positie kome dat hij het gevoel heeft mee te moete helpe. I vergelijkig met het tille va ee bak met persoe of het gebruik va ee hodje : zij er mider tilacties odig; worde er zeer weiig tilhoogte meters afgelegd; e is de duur va de tilacties tot ee miimum beperkt. lees verder

7 KADER SLUITEN X uitlade va ee bak De Maxo meubelwage ische tech ig teke werkproces Als voorbeeld voor het werkproces met de eme we het trasport va ee bak. De bak wordt i de vrachtauto aar de rad va de laadruimte geduwd. Afhakelijk va de hoogte va de laadvloer wordt de bak iets opgetild of aar beede begeleid e op. Wage op de de rem gezet.. Bak bove de wage schuive De bak wordt aa de vastgesoerd met de aa de vastzittede gordels. geheel ka u gestuurd e gemaipuleerd worde door te duwe op, of te trekke aa de bak. Bij het eme va ee stoeprad duwt me op de bak, zodat e bak katele. De voorste wiele va de kue op de stoep gezet worde e door de achterkat 5. Bak gekateld houde 6. Wageva aarde achter bak rijde op te tille kome de achterwiele va de ook op de stoep te staa. meubel ka door katelig ook makkelijk op de grod worde gezet, bijvoorbeeld als het meubel op zij bestemmig is of er bie ee bocht geome moet worde die te krap is voor bak e. De ka i veel gevalle aa de bak vastgesoerd totde deze op zij kat staat.. blijve Bak op wage katele 4. Wage va de rem Met de omgekeerde methode ka ee rechtopstaade bak ook weer 7. Bak op wage katele de gezet. 8. op Ladig vastmake eworde wegrijde De bak hoeft tijdes het werkproces telkes maar aa éé kat worde opgetild. Me tilt hierdoor slecht de helft va het gewicht (va bak of bak- combiatie). De verplaatsig va ee bak ka i theorie door éé trasporteur gedaa worde. Toch moet worde aagerade om met twee trasporteurs ee ladig af te levere, zodat het werkproces veilig e met meer kwaliteit ka worde uitgevoerd. Er zij ook regelmatig situaties waarbij ee korte tilactie va twee persoe odig is. De klat mag volges Hoefsloot ooit i de positie kome dat hij het gevoel heeft mee te moete helpe. I vergelijkig met het tille va ee bak met persoe of het gebruik va ee hodje : zij er mider tilacties odig; worde er zeer weiig tilhoogte meters afgelegd; e is de duur va de tilacties tot ee miimum beperkt. lees verder

8 KADER SLUITEN X eme va obstakels De Maxo meubelwage ische tech ig teke werkproces Als voorbeeld voor het werkproces met de eme we het trasport va ee bak. De bak wordt i de vrachtauto aar de rad va de laadruimte geduwd. Afhakelijk va de hoogte va de laadvloer wordt de bak iets opgetild of aar beede begeleid e oprijde de gezet.. Naar stoepje meubel ka door katelig ook makkelijk op de grod worde gezet, bijvoorbeeld als het meubel op zij bestemmig is of er bie ee bocht geome moet worde die te krap is voor bak e. De ka i veel gevalle aa de bak vastgesoerd tot wage deze opkatele zij kat staat.. blijve Bak met De bak wordt aa de vastgesoerd met de aa de vastzittede gordels. geheel ka u gestuurd e gemaipuleerd worde door te duwe op, of te trekke aa de bak. Bij het eme va ee stoeprad duwt me op de bak, zodat e bak katele. De voorste wiele va de Met de omgekeerde methode ka kue op de stoep rechtopstaade bak ook weer gezet worde e door de achterkat 5. ee. Bak gekateld houde Ladig heffe op de 4. Wageva op stoeprad 6. Wage verder rijde worde gezet. de bak oprijde te tille kome de De bak hoeft tijdes het werkproces achterwiele va de telkes maar aa éé kat worde ook op de stoep te staa. opgetild. Me tilt hierdoor slecht de helft va het gewicht (va bak of bak- combiatie). De verplaatsig va ee bak ka i theorie door éé trasporteur gedaa worde. Toch moet worde aagerade om met twee trasporteurs ee ladig af te levere, zodat het werkproces veilig e met meer kwaliteit ka worde uitgevoerd. Er zij ook regelmatig situaties waarbij ee korte tilactie va twee persoe odig is. De klat mag volges Hoefsloot ooit i de positie kome dat hij het gevoel heeft mee te moete helpe. I vergelijkig met het tille va ee bak met persoe of het gebruik va ee hodje : zij er mider tilacties odig; worde er zeer weiig tilhoogte meters afgelegd; e is de duur va de tilacties tot ee miimum beperkt. lees verder

9 KADER SLUITEN X afzette va ee bak De Maxo meubelwage ische tech ig teke werkproces meubel ka door katelig ook Als voorbeeld voor het werkproces makkelijk op de grod worde gezet, met de eme we bijvoorbeeld als het meubel op zij het trasport va ee bak. De bestemmig is of er bie ee bak wordt i de vrachtauto aar bocht geome moet worde die te de rad va de laadruimte geduwd. krap is voor bak e. Afhakelijk va de hoogte va De ka i veel de laadvloer wordt de bak iets gevalle aa de bak vastgesoerd opgetild of aar beede begeleid tot deze wage op zij katelt kat staat. e op de gezet.. Ladig losmake. blijve Bak katele, mee. Wage op de rem De bak wordt aa de vastgesoerd met de aa de vastzittede gordels. geheel ka u gestuurd e gemaipuleerd worde door te duwe op, of te trekke aa de bak. Bij het eme va ee stoeprad duwt me op de bak, zodat e bak katele. De voorste wiele va de Met de omgekeerde methode ka kue op de stoep rechtopstaade bak ook weer gezet wordezette, e door de achterkat 5. ee 4. Bak op armleuig Wage va de rem op de gezet. wage va katelt terugop te tille kome de 6. Wage wegrijde e worde bak plaatse de bak De bak hoeft tijdes het werkproces achterwiele va de telkes maar aa éé kat worde ook op de stoep te staa. opgetild. Me tilt hierdoor slecht de helft va het gewicht (va bak of bak- combiatie). De verplaatsig va ee bak ka i theorie door éé trasporteur gedaa worde. Toch moet worde aagerade om met twee trasporteurs ee ladig af te levere, zodat het werkproces veilig e met meer kwaliteit ka worde uitgevoerd. Er zij ook regelmatig situaties waarbij ee korte tilactie va twee persoe odig is. De klat mag volges Hoefsloot ooit i de positie kome dat hij het gevoel heeft mee te moete helpe. I vergelijkig met het tille va ee bak met persoe of het gebruik va ee hodje : zij er mider tilacties odig; worde er zeer weiig tilhoogte meters afgelegd; e is de duur va de tilacties tot ee miimum beperkt. lees verder

10 KADER SLUITEN X oppakke va ee bak De Maxo meubelwage ische tech ig teke werkproces meubel ka door katelig ook Als voorbeeld voor het werkproces makkelijk op de grod worde gezet, met de eme we bijvoorbeeld als het meubel op zij het trasport va ee bak. De bestemmig is of er bie ee bak wordt i de vrachtauto aar bocht geome moet worde die te de rad va de laadruimte geduwd. krap is voor bak e. Afhakelijk va de hoogte va De ka i veel de laadvloer wordt de bak iets gevalle aa de bak vastgesoerd opgetild of aar beede begeleid tot deze op zij katele kat staat. e op de gezet.. Bak op armleuig zette. blijve Bak tege de wage. Wage op de rem 4. Bak optille De bak wordt aa de vastgesoerd met de aa de vastzittede gordels. geheel ka u gestuurd e gemaipuleerd worde door te duwe op, of te trekke aa de bak. Bij het eme va ee stoeprad duwt me op de bak, zodat e bak katele. De voorste wiele va de Met de omgekeerde methode ka kue op de stoep ee rechtopstaade bak ook weer worde e door de achterkat 5. Ladig gezet vastmake op de worde gezet. 6. Wageva va de de bak rem e opwegrijde te tille kome de De bak hoeft tijdes het werkproces achterwiele va de telkes maar aa éé kat worde ook op de stoep te staa. opgetild. Me tilt hierdoor slecht de helft va het gewicht (va bak of bak- combiatie). De verplaatsig va ee bak ka i theorie door éé trasporteur gedaa worde. Toch moet worde aagerade om met twee trasporteurs ee ladig af te levere, zodat het werkproces veilig e met meer kwaliteit ka worde uitgevoerd. Er zij ook regelmatig situaties waarbij ee korte tilactie va twee persoe odig is. De klat mag volges Hoefsloot ooit i de positie kome dat hij het gevoel heeft mee te moete helpe. I vergelijkig met het tille va ee bak met persoe of het gebruik va ee hodje : zij er mider tilacties odig; worde er zeer weiig tilhoogte meters afgelegd; e is de duur va de tilacties tot ee miimum beperkt. lees verder

11 Voordele: Alteratief voor laadklep; Ladig bevidt zich op draaghoogte; Katele ladig voor obstakels als stoeprade e drempels (tot cm hoogte); Door vaste, iet zwekbare, wiele is de ladig goed te cotrolere bij het duwe; De grote wiele rijde ook goed over ogelijke odergrode (b.v. grid, gras, zad) i tege stellig tot het veel gebruikte hodje met kleie zwek wiele; trasport va de ladige ka door deze eigeschappe i veel gevalle va de vrachtauto tot i het huis of katoor rolled plaatsvide; Hateerbaar gewicht va 4kg; Igeklapt gemakkelijk mee te rolle of oder de arm te drage; Igeklapt op te hage i de vrachtwage (afmetige 8x0,5x86 cm, legte; breedte; hoogte); Robuust door ee miimum aa istelmogelijkhede; Efficiëtie; meubeltrasporteurs zij iet voortdured same odig voor trasport, dus ka ee va he parallel aa de verplaatsig adere hadelige doe (b.v. deure ope make, cotact met klat, betale); Vrachtauto heeft gee laadklep odig; Mider hoge eise aa de tilcapaciteite va e ma/vrouw Na verzuim eerder izetbaar Dit werk tot op hogere leeftijd vol te houde. De Maxo meubelwage ische tech ig teke

12 KADER SLUITEN X TECHNISCHE TEKENING Laadvlakbreedte: 75,5 cm De Maxo ka ee ladig tot 50kg verplaatste. De meubel wage heeft 4 grote iet zwekbare wiele met rubbere bade e ee korte wielbasis (4,5cm). draagvlak va de is 8 cm bij 5 of 75,5cm e heeft ee draagvlakhoogte va 70cm. Deze vaste draagvlakhoogte is afgestemd op de gemiddelde laadvloerhoogte va trasport(vracht)auto s. Met ee maximale breedte va 75,5 cm (zoder ladig) ka de makkelijk door ee stadaard deur. De heeft ee alumiium frame e ee totaal gewicht va 4 kg. De Maxo meubelwage ische tech ig teke De ka veel De ka op de rem verschillede type ladige worde gezet (aa beide kate), verplaatse, zoals: bake; kaste, wat hadig is tijdes het belade, tafels, aarechtblade, tapijtrolle. trasport e aflade va de De ladig, die veelal groter is da de. Aa de achterkat, wordt vast-gesoerd va de is het frame met ee gordel. Meubelwage e verlegd als katelbeveiligig. ladig kue daardoor als éé i- e uitklapmechaisme geheel gemaipuleerd worde. va de heeft ee De grote wiele e korte wiel basis automatische vergredelig. make het katele e daardoor De beugels va het draagvlak zij Laadvlakhoogte: ook het sture va ladig e licht 70icme uitklapbaar e teves als e eevoudig. Door de hoogte klem voor het vervoere plate te va de is ee gebruike. laadklep aa de vracht auto iet oodzakelijk. De ladig ka vaaf de laadvloerhoogte op de meubel wage gezet worde zoder veel omhoog of omlaag te moete tille. Legte: 8 cm Wielbasis: 4,5 cm Spoorbreedte: 48,5 cm

13 aadachtspute De is tijdes het teste bij verschillede bedrijve i de meubel brache ethousiast otvage door de medewerkers. Er zij tijdes de tests gee belemmerige i gebruik va de aar vore gekome. Wel kue de volgede beperki ge worde geoemd, maar deze belemmerde het gebruik iet: Soms ka vuil op de wiele hiderlijk zij bij het aar bie rijde; Gee tijdswist; Voor het eme va korte wedige door ee deur moet de ladig worde afgezet. De weg om va idee tot product te kome is ee lag proces. De eerste stap is het vide va de juiste e gemotiveerde parters. Als me de juiste parters heeft gevode is het product ook og iet -- otwikkeld. vergt tijd om het proces va het fuctioele programma va eise, prototype, aapassig, materiaaleise, ieuw prototype, productierijp make va het uiteidelijke otwerp, tot het i serie bouwe va het product vol te houde. Daaraast is de fiacerig va de otwikkelkoste vaak ee uitdagig, zoder subsidies is de otwikkelig kostbaar i tijd e/of geld. De grootschalige productie is de laatste stap. Ao 0 zij de eerste 0 s i ee ul-serie gebouwd. Bie kort komt het product op de markt. De wordt u bij Hoefsloot zelf al itesief gebruikt.

14 ebt h e e id d e o g Als je ee i actie, de zet het om elwage verlicht Maxo meub het werk va u dagelijks orteurs oze trasp Paul Hoefsloot Koste e bate gebruik va de door ee team va trasporteurs levert iets hogere koste op da als de iet wordt igezet: 45,50 per jaar (afschrijvig i jaar met ee restwaarde va 5%). Ee flik deel va deze extra koste ka worde terugverdied met lagere verzuimkoste. Gemiddeld geome mag me erva uitgaa dat die verzuimkoste met 77 per jaar kue dale. Als éé lagdurig ziektegeval (WIA) ka worde voorkome, verdiet de werkgever de koste va de voor vele jare terug. De overige bate zij kwalitatief, dat wil zegge: iet gemakkelijk i geld uit te drukke. Koste Bate A aschafkoste Maxo 950,- (eemalig) Kwatitatief: Lagere verzuimkoste 77,- (per persoe per jaar) Lere werke met ( uur voor persoe) 40,- (eemalig) Adere bate: Lager kue doorwerke Seller terug aa het werk a ziekte Professioele uitstralig Werk is lichter Meer werkplezier Werk is veiliger lees verder oe fsloot W ur Hoe Directe

15 Toelichtig berekeig De busiess case is gemaakt voor meubelbezorgig. Per jaar zij er 0 dage va bezorgig met 0 tot 0 afleverige per dag. De tijd dat er getild wordt varieert flik, maar ligt gemiddeld op maximaal ee derde va de werkdag. De rest is rijtijd, motage e.d. Koste Er is ee vergelijkig gemaakt va bezorge met hadmatig trasport versus trasport met de waar dat mogelijk is. Hoewel ee aatal bezorgige bij gebruik va de wel door éé ma gedaa zou kue worde, kiest dit bedrijf daar iet voor. bedrijf wil graag ee ette bezorgig e hoe da ook voorkome dat de klat zou moete meehelpe of zich daartoe geroepe zou voele. Wel kiest het bedrijf ervoor regelmatig bijvoorbeeld ee verkoper mee te sture voor de bezorgig. Daarmee eemt de service voor de klat toe; de verkoper weet meer va de meubels da de bezorgers. De MAXO kost 950,- e gaat aar verwachtig techisch gezie tie jaar mee. bedrijf schrijft de i jaar af, e reket met 5% rete over de ivesterig. Na die drie jaar wordt uitgegaa va ee restwaarde va 5%, zijde 7,50. De afschrijvigskoste bedrage da 84,7 per jaar e de gemiddelde rete over de afschrijftermij is 6, per jaar. Per jaar wordt er gemiddeld 5,- aa oderhoud uitgegeve; dat wordt besteed aa wiele e sjorbade. De totale koste per jaar bedrage totaal 45,50 per ploeg va ma. Te opzichte va totale trasport koste (loosom + vrachtwage, same al gauw ) is deze verhogig va de koste margiaal: iet meer da ee kwart procet! Bate Aa de batekat speelt ee aatal aspecte. werke met de gaat iets lagzamer da met de had. Omdat de izet va de per geval ee bewuste keuze is, wordt de trasportroute eerst verked, e dat gebeurt duidelijk beter da waeer met de had wordt getild. Daardoor e door beter zicht op de looproute tijdes trasport is er mider kas op ogelukjes, zoals verstappe, stote tege wade. Op basis va de ervarige tot u toe moet worde aageome dat de arbeids productiviteit gemiddeld geome eve groot is bij hadmatig tille e bij trasport met de. De kas op schade aa meubels of het pad bij trasport wordt ook eve groot igeschat. Bij hadmatig trasport is er kas dat het meubel uit de hade schiet. I de praktijk gebeurt dit iet vaak. Sommige meubels lope ee kleie kas lees verder

16 op schade door het ligge op de. Beide risico s zij bij werk va vakliede gerig; te gerig om mee te rekee. de reductie va ziekteverzuim heeft ee waarde va 0,5% x.000,- = 77,0 per twee ma per jaar. De kas op ziekteverzuim eemt door het gebruik va de meubel wage zeker af. Voor grote aatalle werkemers kue de effecte hierva als volgt globaal bereked worde. ziekteverzuim: 5,0% ziekteverzuim veroorzaakt door klachte aa het bewegigs apparaat: 45% va 5,0% =,5% ziekteverzuim door klachte aa bewegigsapparaat met oorzaak i het werk: 50% va,5% =,5% reductie va het ziekteverzuim door toepasse va de meubel wage: 0% va,5% = 0,5 %. de loosom voor twee ma per jaar: 760 uur x 5,- =.000,- per jaar Bij ee kleie ploeg is het altijd riskat om met gemiddelde te rekee. Daar geldt eerder dat ee evetueel verzuim va bijvoorbeeld zes weke tot hoge koste voor het bedrijf leidt. Me moet het loo doorbetale e itusse ee ivalkracht ihure. Da gaat het al gauw om tot euro aa extra koste. Adere bate zij: Oudere medewerkers kue het werk lager volhoude als de wordt igezet. Dit is vooral va belag u iederee lager moet doorwerke. Terug aar werk a ziekte ka i veel gevalle eerder als de wordt igezet. Hierdoor worde verzuimkoste verder verlaagd. Er is gee laadklep aa de vrachtauto odig bij het gebruik va de, hierdoor zij meer vrachtauto s geschikt voor meubeltrasport. Bij aakoop va ee ieuwe vrachtauto ka er bespaard worde door gee laadklep te kope. De ivesterig i de Maxo heeft zich da i éé klap terug verdied. Werk is lichter, veiliger Meer werkplezier Professioele uitstralig.

17 colofo Uitgave: Oktober 0 Tekst TNO Reiier Köema & Taja de Jog Vormgevig Coek Desig Jeifer Keek Met dak aa Hoefsloot Woe, MAX Desigers, Kiova & Aaroudse Meer wete? Kijk i het oplossigeboek e de arbocatalogus va trasport e logistiek voor meer oplossige. Hier zij aavullede hulpmiddele e methode te vide voor de trasport sector. Deze Goede Praktijk is ee iitiatief va: TNO, Gezod Trasport e het Miisterie va Sociale Zake e Werkgelegeheid Meer goede voorbeelde zie over duurzaam werke? Kijk op: Disclaimer De Goede Praktijke zij iet weteschappelijk oderbouwd. De beschrijvig geeft ee goed voorbeeld va hoe de fysieke belastig i ee bedrijf is aagepakt. De aapak va de fysieke belastig ka og verder verbeterd worde.

TRANSPORT MEUBELS VERPLAATSEN OP HOOG NIVEAU GOEDE PRAKTIJK: VAN ZWAAR NAAR DUURZAAM WERKEN

TRANSPORT MEUBELS VERPLAATSEN OP HOOG NIVEAU GOEDE PRAKTIJK: VAN ZWAAR NAAR DUURZAAM WERKEN TRANSPORT Investeren in GEZONDE, COMPETENTE en GEMOTIVEERDE werknemers is investeren in DUURZAME INZETBAARHEID. FYSIEK ZWAAR werk belemmert de duurzame inzetbaarheid. Door simpele acties en de inzet van

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood Ubiflex, de slimme voordelige loodvervager Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Waterdichte argumenten voor Ubiflex loodvervanger! Ik stel me niet bloot aan lood

Waterdichte argumenten voor Ubiflex loodvervanger! Ik stel me niet bloot aan lood Waterdichte argumete voor Ubiflex loodvervager! Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN

Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN BPA-vrije professioele productereeks voor de levesmiddeleidustrie Voedselpae voor koud e warm ete Rubbermaid

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Multitalent. Stel uw ideale Hyundai samen met de Hyundai Car Configurator op www.hyundai.nl/configurator. Configureer uw Hyundai

Multitalent. Stel uw ideale Hyundai samen met de Hyundai Car Configurator op www.hyundai.nl/configurator. Configureer uw Hyundai Hyudai H300 Multitalet Als oderemer kut u moeilijk om de Hyudai H300 hee. Deze bedrijfswage va Hyudai biedt u amelijk alles wat u va ee bedrijfs wage verlagt. Zij laadruimte e zij veelzijdigheid zij ogeked

Nadere informatie

SUNRAIN. Terraszonweringen SUNRAIN

SUNRAIN. Terraszonweringen SUNRAIN Terraszowerige Ook bij rege va het terras geiete? We kee het allemaal: de barbecue-avod of het verjaardagsfeestje op het terras staat al lag op de ageda, maar iemad ka zegge of het weer da meespeelt. Ee

Nadere informatie

SUNRAIN. www.leiner.de

SUNRAIN. www.leiner.de SUNRAIN www.leier.de SUNRAIN Terraszowerige Ook bij rege va het terras geiete? We kee het allemaal: de barbecue-avod of het verjaardagsfeestje op het terras staat al lag op de ageda, maar iemad ka zegge

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

kleinkinderen familie OCMW beweging 15.28% 1.88% 8.58% 65.15% 9.12% 12.12% 1.68% 8.75% 67.34% 10.10% 12.41% 1.09% 17.88% 62.04% 6.

kleinkinderen familie OCMW beweging 15.28% 1.88% 8.58% 65.15% 9.12% 12.12% 1.68% 8.75% 67.34% 10.10% 12.41% 1.09% 17.88% 62.04% 6. Politieke iteresse (vraag: Sommige mese volge regelmatig wat er gaade is i de politiek, terwijl adere zich daar iet zo voor iteressere. Hoe is dat met u?) Mate va iteresse: 27%: helemaal iet geïteresseerd

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

Q - Classic innovaties

Q - Classic innovaties Veiligheidskaste voor de opslag va gevaarlijke stoffe Veiligheidskaste met draaideure Q - Classic iovaties iovatie door Asecos Uw voordele: 6 3 4 1 Mobiliteit / flexibiliteit Geïtegeerde sokkel met vrije

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Vlooien en teken kleine oorzaken met grote gevolgen

Vlooien en teken kleine oorzaken met grote gevolgen Jeuk, wode, allergieë, otstekige, door parasiete overgedrage ziektes; Vlooie e teke kue gezodheidsprobleme bij uw huisdier veroorzake Effipro speciaal voor uw hod of kat Vlooie e teke kleie oorzake met

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is beeldschermwerk? Vrijwel alle katoormedewerkers va Imtech verrichte regelmatig beeldschermwerk. Oder ivloed va ee verdere automatiserig va werktake

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Mag systeem. Vloerreiniging

Mag systeem. Vloerreiniging NL Mag systeem Vloerreiigig Mag systeem Cocept Eé houder voor alles! Dat was er og ooit: Bij het Mag systeem past éé houder bij alle mopmethode. Zo ka ter plekke telkes de optimale werkbreedte, textielkwaliteit

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

ACO DRAIN. Monolithische goten. Zekerheid, stabiliteit en hoge functionaliteit ACO Drain Monolithische goten. www.aco.nl

ACO DRAIN. Monolithische goten. Zekerheid, stabiliteit en hoge functionaliteit ACO Drain Monolithische goten. www.aco.nl Moolithische gote Zekerheid, stabiliteit e hoge fuctioaliteit ACO Drai Moolithische gote. www.aco.l Wij zorge voor de afwaterig De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervarig e iovatie op het gebied

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Een totaalleverancier met veelzijdige kennis en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop

Een totaalleverancier met veelzijdige kennis en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop we are INDI.l The Idustry Parts People INDI.l is dé totaalleveracier va MRO oderdele per week. INDI.l richt zich op de idustriële markt. met ee kwalitatief hoogwaardige diestverleig. Oze producte, keis

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

MAN TeleMatics Verhoog uw efficiency

MAN TeleMatics Verhoog uw efficiency SYSTEM Dowloadig % 99 % 25 Dowloadig % 71 Dowloadig % 25 % 16 % 88 % 06 Dowloadig % 34 ST T STAR % 29 Dowloadig % 23 % 16 % 48 % 65 Dowloadig % 75 Dowloadig % 23 MAN TeleMatics Verhoog uw efficiecy ma ka.

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen Caterig >> Vrage e atwoorde CNV Caterig is ee oderdeel va CNV Vakmese Caterig Aa deze uitgave kue gee rechte worde otleed. Het is puur ee samevattig e uitleg va de regelige. Werkemers e werkgevers kue

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

Statistiek = leuk + zinvol

Statistiek = leuk + zinvol Statistiek = leuk + zivol Doel 1: Doel : Doel 3: zie titel ee statistisch oderzoek kue beoordele ee statistisch oderzoek kue opzette ee probleem vertale i stadaardmethode gegeves verzamele, verwerke via

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Gas 310/610 Eco PRO. Gas 310/610 Eco PRO De grote ketel die nergens te groot voor is

Product-Data-Blad. Gas 310/610 Eco PRO. Gas 310/610 Eco PRO De grote ketel die nergens te groot voor is Product-Data-Blad Gas 310/610 Eco PRO Gas 310/610 Eco PRO De grote ketel die erges te groot voor is Gas 310/610 Eco PRO Met de geheel ieuwe Gas 310/610 Eco PRO levert Remeha ee hoogwaardig 100% maatwerkproduct

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector FNV Bouw & Ifra is ee oderdeel va FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector 2 Maifest Op aar ee gezode mortelsector Ihoudsopgave 1. Waarom ee maifest?........................................................

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12 Deel A Breuke vergelijke - - 0 Breuke e brokke (). Kleur va elke figuur deel. Doe het zo auwkeurig mogelijk.. Kleur va elke figuur deel. Doe het telkes aders.. Kleur steeds het deel dat is aagegeve. -

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie Project leveskast WZC Markizaat Ergotherapeute - Karlie Puttema 1 Project leveskast 1/ Levesgeschiedeis 2/ Nood: ð project met levesgeschiedeisse ð visie demetie 3/ Doelstellige 4/ Project leveskast 5/

Nadere informatie

MVO MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

MVO MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN MVO MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN WAAR STAAN WE NU? Markat bereikt met kleie e grote stappe de top va de berg. Vaaf stap éé bij het otwikkele va producte zij wij gericht op het milieu e de duurzaamheid

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I Eidexame wiskude A vwo - I Beoordeligsmodel Maratholoopsters maximumscore 3 uur, 43 miute e 3 secode is 98 secode De selheid is 495 98 (m/s) Het atwoord: 4,3 (m/s) maximumscore 3 Uit x = 5 volgt v 4,4

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen.

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen. DUURZAME ENERGIE LUCHT WATER-WARMTEPOMPEN Verwarmigseergie uit de lucht gegrepe. Gratis omgevigswarmte uit de lucht gebruike met warmtepomptechiek voor verwarmig e warm water. 09 2015 STIEBEL ELTRON zit

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 5 november 2013 Agendapunt:

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 5 november 2013 Agendapunt: Aa de gemeeteraad Registratieummer: GF13.20085 Datum collegebesluit: 5 ovember 2013 Agedaput: Portefeuillehouder: Mevrouw C. va der Laa Behadeled ambteaar: De heer C. Tiemersma Oderwerp: Activerig ivesterig

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

Stuur aan op kwaliteit!

Stuur aan op kwaliteit! Va der Velde is ee wettig gedepoeerde merkaam. Va der Velde Marie Systems. Stuur aa op kwaliteit! ex Fl Hydrospoiler e r e el tu o R St ra al bu Dorpsstraat 67a Postbus 2061 2930 AB Krimpe a/d Lek Nederlad

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

Bijeenkomst Gemeenschappelijke Oudercommissies Sport Opvang Maarssen (S.O.M.). op:

Bijeenkomst Gemeenschappelijke Oudercommissies Sport Opvang Maarssen (S.O.M.). op: Deis va Dokkum Notule Bijeekomst Gemeeschappelijke Oudercommissies Sport Opvag Maarsse (S.O.M.). op: Woesdag 18 jui 2014. Aawezig: Deis va Dokkum,,,. Teves Hek Kuiters ames het bestuur va de S.O.M. Afgemeld:

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB Berijders Vergelijkig ritregistratiesysteme Algemee Bet u op zoek aar ee ritregistratiesysteem? Da is het verstadig om te begie met de beslissig of u ee igebouwd systeem wilt of ee los systeem. Leveraciers:

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen Software As A Service voor optimaal cotaier beheer eevoudige oplossige voor complexe processe Otwikkele is vooruitzie De (olie) webportal WiCosyst WMS is ee totaaloplossig voor het behere va odergrodse

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN

SPELREGELS BIJ ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN SPELREGELS BIJ ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Zelf uw woig aapasse? 2 ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Ihoud AANPASSINGEN AAN UW HUURWONING Aapassige aa uw 2 huurwoig Voorwaarde 3 Oderhoud 3 Verhuizig

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie