Zaken doen binnen de EU?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zaken doen binnen de EU?"

Transcriptie

1 Zaken doen binnen de EU?

2 Doelstelling Het Instituut voor Europese Handelsbevordering heeft het EBS geïnitieerd met als doel het midden- en kleinbedrijf (MKB volgens EU-criteria) te steunen. Dit doet het instituut enerzijds door een nieuwe positionering in een andere EU-lidstaat te stimuleren, en anderzijds door de mogelijkheid te bieden geselecteerde diensten voor een overzichtelijke periode te gebruiken. Belangrijk element in deze is dat de contributie zodanig uitnodigend is dat deelname aan dit programma een ideaal instrument is om in te stappen om een land naar keuze als proefmarkt binnen de EU aan te pakken. Doe de EU-test! Filosofie Wij zijn ervan overtuigd dat het midden- en kleinbedrijf vaak niet gediend zijn met marktstudies waar veelal statische en dynamische cijfers worden opgevoerd. Ervaringen in de praktijk zijn vaak van een veel groter belang. Echter, de obstakels en valkuilen die men daar tegen komt liegen er niet om: Ongeschikt of niet voldoende gekwalificeerd personeel inzake taal- en cultuurkennis en het gebrek aan talent om in het buitenland succesvol zaken te kunnen doen. Onvoldoende kennis over mogelijke nieuwe partners, afnemers en/of leveranciers. Hoge kosten en risico s, die medewerkers en bedrijven te wachten staan om zich aan te passen aan de nieuwe (markt-) omstandigheden. Het adequate gebruik van tijd inzake planning, voorbereiding en uitvoering van een stappenplan. Veel taken waarbij vertalingen en informatie over risico s centraal staan. Het gebrek aan tijd en geld om alle informatie te selecteren op bruikbaarheid. Initiatief Uiteraard dienen wij naast ons eigen belang het algemeen economische belang waarmee ons instituut zich sterk verbonden voelt. Economische voordelen zijn voor elke marktdeelnemer altijd welkom. Wij zijn er van overtuigd dat er een vruchtbare samenwerking zal ontstaan tussen alle participanten van ons programma. Elke Alliance Partner (dienstverlener) van het EBS is op basis van strenge beoordelingscriteria geselecteerd, alvorens deze wordt opgenomen in ons programma. Programma Hierna volgt een overzicht van alle programmaonderdelen, zodat u gemakkelijk een beslissing kunt nemen. Alle ondersteunende diensten die in deze brochure worden vermeld maken deel uit van het EBS-abonnement. Een meer gedetailleerde beschrijving van alle onderdelen en een nadere toelichting kunt u bij onze medewerkers aanvragen.

3 Programmaonderdelen 1. Sales Training Een sales training voor u en/of uw medewerkers (groepen vanaf 6 personen) die specifiek is afgestemd op uw nieuwe markt. Naast de nodige retoriek en tactiek wordt ook de opbouw van een succesvol verkoopgesprek behandeld. U en uw medewerkers kunnen de volgende dag het geleerde al in de praktijk brengen. Duur: 1 dag. 2. Matching Trial Voer eens zakelijke besprekingen met potentiële klanten of partners. Ook als u niet meteen tot een deal komt, beschikt u wel over zeer waardevolle informatie, die later goed van pas kan komen. De eerste 2 à 3 afspraken worden voor u gepland. Ook verkoopondersteuning behoort eventueel tot de mogelijkheden. Duur: In overleg met u. 3. Werving & Selectie Wij willen u graag attenderen op de uitstekende mogelijkheden, die de verschillende centra voor werk en inkomen (CWI/UWV) in het land van uw keuze kunnen bieden. In veel landen wordt stagiaires de mogelijkheid geboden om ook voor buitenlandse bedrijven te werken. De kosten zijn vaak grotendeels subsidiabel. De operationele kosten (exploitatiekosten) neemt u voor uw rekening. Gemotiveerde mensen, die ervaring hebben met verkoop in eigen land, zijn desondanks vaak moeilijk aan een baan te koppelen vanwege de situatie op de arbeidsmarkt van de desbetreffende EU-lidstaat. De politiek zet zich daarom vaak sterk in om mensen met behulp van dit soort stagemodellen aan het werk te krijgen, vandaar dat u zich hier op een zeer aantrekkelijk subsidieregeling kunt verheugen. Het is het proberen op z n minst waard! Duur: wij begeleiden u bij de werving & selectie en het opzetten van een gemeenschappelijk plan. De benodigde tijd wordt in onderling overleg vastgesteld.

4 4. Marketing Services Marketing tools? Is alles aan reclamecampagnes toegestaan in het land van uw keuze? De juiste doelgroep vinden? Zou het dan niet nuttig zijn om met ons van gedachten te wisselen? Met dit programmaonderdeel werken we samen met u aan een stap-voor-stap benadering, die op uw producten en bedrijf van toepassing is. U ontvangt tevens een samenvatting over mogelijkheden van wat, hoe, waar en wanneer zaken te realiseren zijn. Onze adviseurs zijn al vele jaren actief en zijn u graag van dienst op uiteenlopende vakgebieden. Of het nu gaat om spijkerbroeken, cactussap of machinebouw, wij staan u met raad en daad terzijde! Duur: een gedetailleerde bespreking. 5. EU-Screening Heeft u altijd al willen weten of uw bedrijf voldoet aan de verwachtingen van uw buitenlandse markt? Op het gebied van taal? Maakt u gebruik van waar u recht op heeft? Profiteert u al van de nieuwe subsidie- en/of financieringsmogelijkheden? Voldoen uw producten aan de internationale vereisten? Kunt u uw buitenlandse partners en afnemers bieden wat ze van u verwachten? We evalueren samen met u graag alle belangrijke punten om het aha-effect zo snel en zo goed mogelijk in de praktijk te brengen! Duur: 1 à 2 gesprekken. Indien u in een latere fase, buiten het EBS-programma om, een en ander wilt intensiveren behoort dit uiteraard tot de mogelijkheden. 6. Uw nieuwe adres Een nieuw verkoopkantoor in het buitenland vestigen? Een meer internationale uitstraling van uw bedrijf met in het buitenland een meer nationaal karakter? In het land van uw keuze biedt dit onderdeel u een eigen kantooradres. Desgewenst kunnen uw brieven ook worden doorgestuurd. Informeer gerust naar de verdere opties! Duur: gedurende de looptijd van uw abonnement. Wordt uitgevoerd door: Instituut voor Europese 7. Bedrijfsrecherche Hier bieden we u de mogelijkheid om een halve dag recherche-werkzaamheden te laten uitvoeren. De Alliance Partner die dit onderdeel uitvoert is een bedrijf met voormalige politie-rechercheurs. Men is goed bekend met bedrijfsveiligheid maar men kan u ook van dienst zijn bij het inwinnen van nuttige informatie over toekomstige partners, klanten en leveranciers. Het is van groot belang dat u zich van tevoren goed laat informeren. Vragen over bijvoorbeeld piraterij van merken of personeelscontrole worden ook behandeld. De mogelijkheid bestaat economische informatie in te winnen over buitenlandse bedrijven. Ook onderzoeken naar fraude, financiële aangelegenheden en bedrijfsregistratie zijn mogelijk. U zult de voordelen van dit onderdeel voor uw bedrijf zeker waarderen. Graag overleggen wij met u over de inzet van mogelijkheden. Duur: ongeveer een halve dag. 8. Vertalingen Er zijn altijd grote verschillen op het gebied van vertalingen. Een tekst mag in principe nooit woord voor woord vertaald worden, want dan sla je de plank geheid mis! Wij verliezen uw doelgroep bij het vertalen nooit uit het oog. Wie in Spanje woont, spreekt niet per definitie Spaans als moedertaal, denk maar aan Barcelona. En vertel eens aan een Duitse politieagent, dat u net in Nederland bij uw dealer langs bent geweest: U kunt dan rekenen op een grondige controle van uw auto en bagage! We zouden u nog legio voorbeelden kunnen noemen. Het zijn de nuances in de taal die vaak de doorslag geven voor een goede communicatie en succes in het zakenleven. Naast het verzorgen van vertalingen bieden wij u ook een second opinion aan, dus een controle van bestaande vertalingen. Duur: maximaal 1 uur. Wordt uitgevoerd door: Instituut voor Europese Handelsbevordering in samenwerking met diverse gespecialiseerde vertaalbureaus.

5 9. Administratieve service Wij kunnen voor u desgewenst facturen en brieven opstellen maar u kunt ook uw reeds vertaalde teksten door ons laten corrigeren en/of aanpassen. Wij willen graag dat uw correspondentie correct is. Informeer eens naar de mogelijkheden. Duur: in overleg met u, mede i.v.m. het gebruik van andere onderdelen van dit programma. 10. Reclame & Promotie In de verschillende EU-landen gelden andere spelregels voor reclame. Leg uw reclamemateriaal maar eens aan ons voor. Voor dit programmaonderdeel zullen wij alles grondig controleren en geven wij u suggesties voor een aanpak die voor uw bedrijf nog meer voordeel oplevert. Mocht u (nog) niet beschikken over eigen reclamemateriaal, dan bieden wij u een maatwerkoplossing voor uw nieuwe markt. Praat eens met ons over de mogelijkheden die voor uw bedrijf bestaan. Het is belangrijk om te weten dat andere landen vaak verschillende gewoonten, culturen en tradities hebben, die op hun eigen specifieke manieren dienen te worden benaderd. Wij creëren en realiseren met de juiste vertaalslag uw reclame- en promotie-activiteiten voor elke EU-lidstaat. Duur: 1 dag. 12. Interim Manager Dit programmaonderdeel brengt u in contact met managers en/of specialisten die u verder kunnen helpen, bijvoorbeeld in tijden van crisis, ziekte, bij een project of om een kloof te overbruggen. Wij helpen u de kosten beheersbaar te houden en attenderen u op de verschillen met uw eigen land. Samen met u een oplossing vinden is ons hoogste doel. Duur: maximaal 3 uur. 11. Bedrijfsovernames Soms is het niet zinvol het wiel opnieuw uit te vinden. Binnen de EU staat een groot aantal bedrijven in de etalage. Misschien een idee een bestaand bedrijf te kopen? Wilt u bestaande klanten en leveranciers overnemen of profiteren van fiscale voordelen? Ten dele zijn bedrijfsovernamen en de daarmee samenhangende investeringen subsidiabel. Houdt u ook rekening met de verschillende manieren van bedrijfswaardering in sommige EU-lidstaten, of wilt u zich eerst oriënteren? Ervaar meer over actuele aanbiedingen of maak kennis met verschillende methoden inzake waardeberekening. Wij leggen voor u het contact met makelaars en bedrijven. Of wilt u liever eerst met ons in gesprek over de mogelijkheden? Wij staan u graag met raad en daad terzijde. Duur: enkele uren. Handelsbevordering en een Alliance Partner.

6 15. Taalcursus Uw bedrijf in Europa. Uistekend. Maar de concurrentie staat ook al in de startblokken. Interculturele miscommunicatie is vaak een reden voor problemen op juridisch en vooral sociaal gebied. Dat kan beter! 13. Juridische vragen Wij willen en kunnen uw advocaat niet vervangen maar een gedegen advies in bedrijfseconomisch opzicht dient rekening te houden met alle aspecten in termen van juridische structuur, contracten, algemene voorwaarden, conformiteitsverklaringen, contracten met klanten, joint ventures en corporate zaken. Dit programmaonderdeel is uitstekend geschikt voor alle EU-landen. Wij zijn met veel aspecten op Europees gebied vertrouwd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan EU-richtlijnen en het aanbestedingsproces in de EU. Wij werken samen met juristen uit alle EU-lidstaten en indien nodig gaan we ook buiten de EU. Duur: zal worden vastgesteld na onderling overleg, rekening houdende met uw actieplan. Handelsbevordering in samenwerking met een Alliance Partner. 14. Fiscale vragen Boekhouding, jaarverslagen en belastingaangiften tussen twee EG-lidstaten zijn slechts enkele aspecten die u met ons kunt bespreken. Vooral als u met ons kunt communiceren in uw eigen taal wordt een aantal zaken veel gemakkelijker. Wij geloven bovendien dat u zeer gebaat bent met een adviseur die met uw bedrijf meedenkt en vooral meegroeit. Zodoende kunnen onze adviseurs met alle aspecten rekening houden voor zowel grote (bijvoorbeeld NV s) als kleine bedrijven (MKB), want alleen dan zal een vruchtbare samenwerking ontstaan die goede resultaten boekt. Denk ook eens aan financiële transacties die vaak onderworpen zijn aan specifieke regels. Hoewel het hier misschien niet altijd gaat om een fiscale aangelegenheid zullen wij ook dit onderwerp graag oppakken en met u bespreken. De speciaal ontwikkelde methode van deze succesvolle taalcursus houdt niet alleen een goede beheersing van de taal in, maar vooral handige informatie over culturele aspecten. Bovendien wordt elke cursus toegesneden op de behoeftes van de lerende die voor een bepaalde periode van tijd naar een ander land gaat of wordt gedetacheerd. Duur: 1 dag Handelsbevordering in samenwerking met een Alliance Partner. 16. Netwerken & Ontbijten De vroege vogel vangt de worm. Dat geldt ook voor netwerken en het contacten leggen met toekomstige afnemers. Netwerken & Ontbijten is erg populair in Nederland. Neem de proef op de som: Wij nodigen uw potentiële netwerkpartners uit voor een ontbijt. We helpen u graag met de organisatie en stellen hier voor ons eigen netwerk ter beschikking. Duur: in overleg met u. 17. Plan de Campagne Wij kijken samen met u naar alle hier aangeboden ondersteunende diensten en stellen dan een actieplan op. Na het zetten van uw handtekening beginnen we met het intakegesprek, waarbij wij samen met u een passende strategie afspreken. Daarnaast voeren we een drietal evaluerende tussengesprekken met u om de actuele stand van zaken te bespreken. Duur: een interview van ongeveer 2 uur (de evaluerende tussengesprekken kunnen op uw verzoek telefonisch plaats vinden). Duur: tot 4 uur. Wordt uitgevoerd door: Instituut voor Europese Handelsbevordering samen met een Alliance Partner.

7 Duur & Kosten Hoe zit het allemaal in elkaar en natuurlijk, wat gaat het kosten? Voor de kosten verwijzen we u naar de bijlage die tevens als contract dient. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen. Dit programma is in eerste instantie opgezet voor een beperkt aantal deelnemers. Het betreft hier een abonnement met een vaste maandelijkse bijdrage en een looptijd van 12 maanden. Het meest belangrijke aspect is echter dat we dit programma op basis van een fair play -principe uitvoeren (wat is dat?). U bent geheel vrij in het samenstellen van een pakket ondersteunende diensten, waarbij wij u vanzelfsprekend graag zullen adviseren en begeleiden. Conclusie Wij bieden u een programma aan dat uit 17 verschillende onderdelen bestaat voor de duur van 12 maanden. Misschien maakt u geen gebruik van alle door ons aangeboden diensten. We denken echter, dat u bij nader inzien geen programmaonderdelen meer wilt missen. Wij zouden ons zeer verheugen indien wij u als nieuwe abonnee zouden mogen begroeten en wensen u nu alvast veel succes toe op de Europese markt. Met vriendelijke groeten uit de EU-lidstaten. Instituut voor Europese Handelsbevordering

8 Institut für Europäische Wirtschaftsförderung EWIV Deutschland / Nederland / Espana Bahnhofstraße 72 D Zeven Tel.: Fax: Internet:

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Rapportage Startersscan

Rapportage Startersscan Rapportage Startersscan Organisatie Naam organisatie 29 september 2010 Inhoud Deel I: Persoonlijk Ondernemersprofiel... 3 1. Inleiding Persoonlijk Profiel... 3 2. Mijn DRIVEN Profiel... 4 Deel II: De onderneming...

Nadere informatie

Requirements Engineering bij marktgedreven IT-bedrijven

Requirements Engineering bij marktgedreven IT-bedrijven Requirements Engineering bij marktgedreven IT-bedrijven Welke entiteiten leveren de requirements? Bachelorscriptie Informatiekunde Mark van Liefland (0213381) Begeleider: Dr ir G.E. Veldhuijzen van Zanten

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Samenvatting Collectief inkopen van energie, is één van de manieren om besparingen

Nadere informatie

DNHK OVERZICHT VAN DIENSTEN

DNHK OVERZICHT VAN DIENSTEN DNH semi DNHK OVERZICHT VAN DIENSTEN www.pwc.de/dutch-german PwC Dutch / German Business Group Grensverleggend succesvol U bent met uw bedrijf actief in Nederland of Duitsland of van plan er actief te

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken

Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken The Way Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken The Way Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken Onze gedragscode voor verantwoord ondernemen Boodschap van de Chief Executive De meest constante

Nadere informatie

Vertalen. Een kwestie van kwaliteit! Vertaalwijzer voor opdrachtgevers

Vertalen. Een kwestie van kwaliteit! Vertaalwijzer voor opdrachtgevers Vertalen Een kwestie van kwaliteit! Vertaalwijzer voor opdrachtgevers U wilt een vertaling laten maken, maar u weet niets of weinig van vertalen af? Deze vertaalwijzer helpt u op weg. Is er verschil tussen

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

OnderhandenWerk. Arjan Veenje & Jan Wolters (Jan Wolters Makelaardij) Een goede accountant kost geen geld, maar levert geld op.

OnderhandenWerk. Arjan Veenje & Jan Wolters (Jan Wolters Makelaardij) Een goede accountant kost geen geld, maar levert geld op. OnderhandenWerk NIEUWSBRIEF VANNOORD ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS EDITIE SEPTEMBER 2013 Het Gesprek Arjan Veenje & Jan Wolters (Jan Wolters Makelaardij) Een goede accountant kost geen geld, maar levert

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Zakendoen kent geen grenzen

Zakendoen kent geen grenzen Zakendoen kent geen grenzen Ondernemers vertellen hoe zij succes behalen uit handelsreizen Zakendoen kent geen grenzen Ondernemers vertellen hoe zij succes behalen uit handelsreizen Inhoudsopgave Samen

Nadere informatie

Figuur 1 geeft dit weer. Een goede inzet van HRD draagt bij aan de prestaties van de onderneming. Fig uur 1

Figuur 1 geeft dit weer. Een goede inzet van HRD draagt bij aan de prestaties van de onderneming. Fig uur 1 HRD-model voor startende ondernemingen in de detailhandel Bent u van plan een onderneming te beginnen of bent u korter dan zes jaar eigenaar van een onderneming in de detailhandel? Dan behoort u tot de

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK Inhoudsopgave 1 1. Wie zijn wij? 2 2. Werkwijze 2 Kennismaking 2 Oriëntatie 2 Inventarisatie en analyse 3 Advies 3 Bemiddeling 3 Nazorg 3 3. Onze kwaliteit 3 4. Wat

Nadere informatie

Gids Praktijkbeheer van kleine en middelgrote praktijken

Gids Praktijkbeheer van kleine en middelgrote praktijken Originally published by Gids Praktijkbeheer van kleine en middelgrote praktijken Module 3 Uw praktijk opbouwen en uitbouwen Module 3 Uw praktijk opbouwen en uitbouwen 1 Small and Medium Practices Committee

Nadere informatie

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc. Hand out behorende bij de training VOBSPAN Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.nl

Nadere informatie