Curriculum vitae Gerrit Westerbeek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum vitae Gerrit Westerbeek"

Transcriptie

1 Curriculum vitae Gerrit Westerbeek Personalia Naam : Gerrit Westerbeek Woonplaats : Bergen NH Telefoon : Geboortedatum : 16 maart Website : Profiel Mijn ondernemingszin is mijn kracht. Ik zoek uitdagende complexere projecten met een ICT component die creatieve oplossingen vereisen. Ik opereer bij voorkeur op het snijvlak van ICT en business en schakel makkelijk tussen deze twee werelden en verbind deze. Mijn stijl is no-nonsense, informeel, makkelijk in de omgang en met humor. Het resultaat staat voorop maar tegelijkertijd rekening houdend met de direct belanghebbenden en betrokkenen. Wat heb ik te bieden Branchekennis zorg, energie, banken, verzekeringen, telecom en overheid; Vaardigheid om verandertrajecten onder weerstand tot een goed resultaat te brengen; Mensen binnen een project op de juiste wijze in te zetten en hen optimaal te laten renderen. Specifieke kennisgebieden Organisatieverandering; Procesanalyse/ontwerp/Leanmanagement; Aansturing ontwikkel- en operationele teams; Softwareselectie en requirementsmanagement; On-line omgevingen (websites/intranet/applicaties/integratie backoffice); Datakwaliteit; Inkoop en contracten/sla; Insourcing/outsourcing ICT diensten/applicaties; App ontwikkeling IOS/Android. Opleiding en cursussen Prince2 Foundation&Practitioner (Metier Academy Benelux, certificaat 2015); Lean management (2011) en Lean Six Sigma Orange Belt (2013/certificaat); Managementdrives (via KPN, 2007); Projectmanagement Plus Schouten en Nelissen (2000); Post HBO informatie-analyse (1994, diploma); HTS bedrijfskunde (1987, diploma). Talen Goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal. Hobbies Skien, mountainbiken, skeeleren, schaatsen, film, autosport. Sinds 1996 heb ik op interimbasis opdrachten uitgevoerd vanuit de volgende bedrijven: Via Syntegra / BT in loondienst Via Innovated econsultancy BV als partner Via Venture ICT consultancy BV als partner Via Dentar BV als zzp-er Versiedatum Pagina 1

2 Details werkervaring heden Maart 2014 Heden Stapp2B Ontwikkelen van een app. Mijn wens om een eigen product (app) in de markt te zetten is met de oprichting van Stapp2B (www.stapp2b.nl) en het uitbrengen van de CU too agenda app een feit. Mijn taken hierin: Opstellen businessplan en funding initiele investeringen (website/inhuur); Initiatie, ontwerp en ontwikkeling op het IOS en Android platform. Inhuur en aansturing freelance app ontwikkelaars. Promotie via social media (oa facebook, linkedin). Juni 2013 febr 2014 Sabbatical periode Gedurende deze periode heb ik gereisd, leancursus gevolgd en ben ik mantelzorger geweest. Mei Mei 2013 Vattenfall - Teammanager Data Quality Operations Ivm ouderschapsverlof van het Zweedse Head of DQ werd de teammanager DQO tijdelijk gepromoveerd en nam ik zijn functie waar in Nederland en Zweden. Mijn taken als teammanager van twee teams van DQ specialisten (8 fte) waren: Verbeteren van de datakwaliteit in klantgerichte systemen van Nuon Nederland (SAP ISU/Siebel CRM) en Vattenfall Zweden (SAP/CRM) B2C/B2B; Monitoren van en rapporteren over DQ issues binnen de genoemde klantsystemen. Oplossen van (acute) DQ issues voor Customer Services Operations (CSO) NL en Zweden. Genereren van opportunities via business cases ter verbetering van data en reductie van waste calls, uitval, workload, afhandeltijd binnen de europese CSO organisatie. Managen relaties met stakeholders binnen de internationale organisatie; In lijn brengen van de verschillende werkwijzes en data-analisten meer laten samenwerken; Eind 2012 heb ik naast mijn taak als teammanager DQ parttime de projectinitiatiefase geleid als projectmanager van het project eglue (SAP/Siebel). Dit project beoogt via slimme software de afhandeltijd van mutaties en zoekacties van agents in onderliggende systemen te reduceren. Dmv het ophalen van de requirements via workshops (20 pers) bij de business en de vertaling hiervan naar de eglue oplossing samen met IT is de business case/pid tot stand gekomen. Contractonderhandelingen met de leverancier waren onderdeel van de initiatiefase. Dit traject is daarna overgedragen aan een andere projectmanager die full-time aan dit project kon werken. Aug Jan 2012 Frion - Algeheel projectmanager Ontvlechting & insourcing Mijn uitdaging in dit project was om de jarenlange 'ICT outsourcing' bij de Carante groep en afhankelijkheid van deze partij ongedaan te maken en de diverse diensten onder te brengen binnen de zorginstelling zelf dan wel aan andere partijen te outsourcen. De belangrijkste activiteiten waren: Onderzoek alternatieven (oa Afas/Qlikview) voor bestaande applicaties; Implementatie van kernapplicaties (HR, Financiën, Zorg) binnen Frion; Uitfasering oude systemen en datamigratie van CG naar Frion; Salarisadministratie ontvlechten en ʻoutsourcenʼ aan een externe leverancier; Projectleiding, budgetbewaking, planning en rapportage aan stuurgroep ontvlechting; Selectie en implementatie van een nieuwe BI omgeving (Performation); Contractonderhandeling en nieuwe contracten afsluiten met leveranciers; Het opzetten zelfstandige stichting voor het beheer van clientgelden (5 mio) en het overhalen van ouders van cliënten, het formeren van een bestuur, organiseren van de administratie en ICT ondersteuning en het selecteren van een bank die dit kon beheren was een hele uitdaging. Op het uiteindelijke resultaat, wat velen niet voor mogelijk gehouden hadden, ben ik heel trots. Versiedatum Pagina 2

3 Aug Sept 2010 Frion (VG zorginstelling) - Projectmanager Op basis van mijn resultaat bij Abrona juli 2009 heeft Frion mij benaderd om verbeteringen te realiseren in de personeelsplanning (organisatie, financieel, ICT en processen) bij Frion. Leiding geven aan afdeling personeelsplanning (4 fte) en personeelsadministratie (3 fte). Coaching en begeleiding van medewerkers; Naast deze werkzaamheden is mij gevraagd de potentiele verbeteringen in de processen binnen Frion in kaart brengen. Door managementteam is gekozen geprioriteerde verbeterpunten aan te pakken. Onder mijn leiding is het proces contracteren medewerker herontworpen en geautomatiseerd via geautomatiseerde workflow maatwerksoftware (Aquima). Sept Dec 2009 Zuwe Hofpoort Ziekenhuis - Projectmanager Op verzoek van de klant heeft mij, via de leverancier van een roosterplanningpakket, verzocht het vastgelopen implementatietraject binnen ZUWE hofpoort weer vlot te trekken. Belangrijkste activiteiten waren het organiseren van sturing op het project via een stuurgroep, het wekelijks begeleiden van de applicatiebeheerders bij de inrichting van de pakket en de organisatie bij het operationaliseren van dit pakket. Juli 2009 Topaz zorginstelling - Adviseur Second opinion leveren op de offerte en plan van aanpak leverancier roosterpakket. Okt 2008 dec 2008 Gemeente Lisse consultant digital procesgericht werken Voorbereidingen treffen voor digitaal en procesmatig werken. Intranet opzetten. Opstellen programma van eisen via workshops met diverse vertegenwoordigers. Dit traject is door mij na een paar maanden overgedragen aan een collega ivm tijdgebrek. Sept Juli 2009 Abrona (VG zorginstelling) - Projectmanager Mijn uitdaging hier was de zeer korte deadline voor het reorganiseren van de volledige losse gedecentraliseerde naar een strak geleide centrale personeelsplanning. Daarnaast het creeren van draagvlak binnen de organisatie voor het centraal plannen en het vervangen van het bestaande roosterprogrammatuur en in gebruik nemen van de nieuw aangeschafte programmatuur. Mijn taken en verantwoordelijkheden: Opzetten zelfstandig centraal georganiseerde personeelplanning incl. integratie flexbureau; Invoering nieuwe planningsoftware SP Expert voor personeelsleden en flex 200 personen; Intern en extern werven van de bemensing en deze indien nodig opleiden tot planner; Huisvesting, inventaris plus adequate ICT middelen organiseren; Draagvlak organiseren en weerstanden overwinnen binnen de gebruikersorganisatie/or; Integratie van het bestaande flexbureau (4 fte) binnen het nieuwe centrale planbureau; Ontwerp en invoering nieuw uniform roosterproces en statuut; Invoeren decentrale urenverwerking door medewerkers via de nieuwe planningsoftware; Capaciteitsplanning (nieuw proces) introduceren. ICT applicaties (oa HR/Opleidingen) binnen dit domein met elkaar koppelen/integreren. Resultaat was een volledige operationele en opgeleide planningafdeling werkend vanuit een uniform proces en statuut onder aansturing van een manager. Maart Aug 2008 KPMG Senior Projectmanager Oracle 9i database omgeving upgraden naar 10g en het coördineren en testen van de aanpassingen in een tiental kernapplicaties (oa Peoplesoft, BI systeem) in samenwerking met de respectievelijke functioneel beheerders en gebruikers. Invoeren Webex conference applicatie & instant messaging voor alle KPMG medewerkers. Juli Maart 08 KPN locale overheid/gemnet - Projectmanager De transitie van oude verbindingen (niet KPN) naar KPN producten heb ik projectmatig begeleid. Versiedatum Pagina 3

4 Okt 2006 Juni 2007 KPN locale overheid/gemnet Manager Operations Dagelijkse aansturing van 5 operationele afdelingen (14 fte), Verkoopbinnendienst/support, Webservices/redactie, Systeem/applicatiebeheer, Technisch advies en Tactisch beheer. Na de overname van Gemnet door KPN kreeg ik de taak de integratie van de Gemnet activiteiten binnen KPN vanuit Gemnet vorm te geven. De realisatie hiervan is succesvol verlopen. Juni 2006 Okt 2006 Gemnet BV - Projectmanager Op verzoek van de directeur van Gemnet ben ik gevraagd om een omvangrijk inkooptraject te leiden betreffende datalijnen van Gemnet klanten twv 6 miljoen euro. De voorbereiding is geheel door mij uitgevoerd, Dit traject is uiteindelijk stopgezet ivm de overname van Gemnet door KPN. Mijn andere activiteit was inrichting en inzet van CRM Microsoft Dynamics voor commerciële en orderprocessen. Migratievoorbereiding ter vervanging van een bestaande kernapplicatie, Ontwerpen van diverse maatwerk aanpassingen en laten realiseren door externe leverancier. Juni 2005 Mei 2006 ING bank/postbank Senior projectmanager Aanleiding was het stoppen van onderhoud aan de bestaande koersfeed software door de leverancier. Hierdoor is een selectietraject uitgevoerd voor aanschaf van een minimaal vergelijkbare applicatie om te kunnen voldoen aan de wens/eis om de koersfunctionaliteit op de websites van Postbank en ING bank ogenschijnlijk onveranderd te laten. Typisch zo'n project waar niemand zich aan wilde branden. Mijn taak en verantwoordelijkheid: aansturing van dit vervangingsproject met 10+ ontwikkelaars/cms Broadvision specialisten (intern en extern) en een dedicated testgroep. Eerder project in deze periode. Het ontwikkelen en invoeren van een internetapplicatie Levensloopregeling in samenwerking met een buitenlandse leverancier. Okt 2004 Mei ʼ05 Gemnet BV - Projectmanager Project 1. Invoeren CMS applicatie voor de webredactie (6fte) binnen Gemnet tbv onderhoud en realisatie van webportals voor klanten (overheid). Enkele webportals zijn gerealiseerd onder mijn leiding. Project 2. Migratie van 500 datalijnen bij gemeenten in samenwerking met leverancier BT/Pinkroccade. April Okt 2004 Nuon/Continuon Teammanager 10 medewerkers De fusie van 4 energiebedrijven naar 1 (Nuon) had tot gevolg dat ook 4 systemen zijn gemigreerd naar 1 SAP ISU. Bij deze datamigratie zijn diverse nazorgtrajecten ontstaan waardoor mismatches handmatig door dedicated teams moesten worden rechtgetrokken. Mjn taken en verantwoordelijkheid in dit nazorg traject: Aansturing van een team van 10 medewerkers die de installaties zonder klant in SAP ISU opsporen, klanten opsporen en benaderen en alsnog met terugwerkende kracht factureren (resultaat was 11 miljoen euro). Febr Dec 2004 Symfora groep Consultant ICT Ontwikkelen en implementeren van een intranet/ internetwebsite voor de groep. Opstellen van requirements en ontwerp. Selectie & implementatie van een CMS/leverancier (Hippo). Jan 2003 Jan 2004 Stichting De Open Ankh Projectleider/ICT adviseur Selecteren CMS (Basketbuilders) en implementeren van een Extranet voor het werkverband voor 11 aangesloten zorginstellingen. Versiedatum Pagina 4

5 April 2003 Sept 2003 Symfora groep Consultant ICT Het ondersteunen van de infomatiemanager bij het schrijven van een ICT beleidsplan en een projecten- en meerjaren investeringsplan. Juli 1999 Dec 2002 Nuon Senior Projectleider Project datakwaliteit leiden tbv verhoogde eisen door concurrentie in de free mass market. Project archivering data mainframe systemen ivm uitfasering oude systemen. Nov 2001 Juli 2002 Stadsdeel Zuideramstel Adviseur IP Het opstellen van een informatieplan met een planningshorizon van 3 jaar. Jan - febr 1999 Arthur Andersen Nederland Projectmanager ICT Het aansturen van projecten ten behoeve van de optimalisatie en de inzet van Informatie Technologie. Okt 1998 dec 98 Defensie DVVO - Informatieplanner Formuleren van informatiebeleid, samenstellen projectportfolioʼs en actieprogrammaʼs in een IP rapport. Nov 1997 okt 98 ING Bank - Projectleider Aansturing applicatiebouwers ( Lotus Notes Domino) voor totstandkoming van intranet applicaties. April 1997 nov 97 ING Bank Informatie-analist Opstellen functionele specificaties, datamodellen tbv de vervanging van bestaande mainframeapplicaties. Juni April 1997 Defensie Koninklijke Landmacht - Informatieplanner Informatieplan schrijven voor het Nationaal VerzorgingsCommando te Utrecht. Jan 1996 Juni 1996 KPN telecom Functioneel ontwerper Functioneel detailontwerp van de journaliseringsmodule van de notavervaardiging en debiteurenbeheer. Nov 1989 Jan 1996 Zilveren Kruis Verzekeringen Informatie-analist Diverse ICT projecten met diverse verantwoordelijkheden: informatiebeleid en planning, informatieanalyse, pakketselectie. Aug 1987 Nov 1989 Drukkerij Noordholland Informatie-analist Implementatie van een standaardapplicatie voor de order- en voorraadadministratie. Versiedatum Pagina 5

CURRICULUM VITAE. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979

CURRICULUM VITAE. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979 CURRICULUM VITAE NAAM: Engelhart VOORNAAM: Vanessa Marissa Titel: Ing. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979 Nationaliteit: Nederlandse Woonplaats Den Haag Rijbewijs: Ja TELEFOON: (+31)

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten Curriculum Vitae Erik Diepstraten CSM Projecten CSM Projecten is de bedrijfsnaam, waaronder Erik Diepstraten zijn diensten aanbiedt als zelfstandig project- en programmamanager. Erik is vooral in te zetten

Nadere informatie

Poonwerf 36 2804 MD M: 06 22258932 T : 0182 756420 E : ton.lit@itlasts.nl W: www.itlasts.nl nl.linkedin.com/pub/ton-lit/0/4b2/75a Opleidingen 1980-1984 HEAO Bedrijfskundige Informatica 1980 Moderne BedrijfsAdministratie

Nadere informatie

Curriculum Vitae. : Engels (vloeiend), Duits (conversatie)

Curriculum Vitae. : Engels (vloeiend), Duits (conversatie) Curriculum Vitae Algemeen: Naam : Martin (M.M.) Lodder Woonplaats : Veenendaal Email : martin@lodder-vm.nl Mobiel : +31613673034 Nationaliteit : NL Specialisme Vreemde talen : Interim & Project Management

Nadere informatie

Curriculum Vitae PERSOONSGEGEVENS OPLEIDING & CURSUSSEN. Guido M. Schilperoort Adres Borneolaan 7

Curriculum Vitae PERSOONSGEGEVENS OPLEIDING & CURSUSSEN. Guido M. Schilperoort Adres Borneolaan 7 PERSOONSGEGEVENS Naam Guido M. Schilperoort Adres Borneolaan 7 Postcode 1019 HW Woonplaats Amsterdam Nationaliteit Nederlands Geboortedatum 28-07-1976 Burgerlijke staat ongehuwd E-Mail schilperoort@gsprojects.nl

Nadere informatie

Adres: Weidedreef 206, 2727 EP Zoetermeer Telefoon: 06-24248455 E-mail: jurjen@human-int.nl. Linkedin: www.linkedin.

Adres: Weidedreef 206, 2727 EP Zoetermeer Telefoon: 06-24248455 E-mail: jurjen@human-int.nl. Linkedin: www.linkedin. Jurjen Roels Human-Int Adres:, Telefoon: 06-24248455 E-mail: jurjen@human-int.nl blog: www.roels.nl Linkedin: www.linkedin.com/in/jurjenroels O P L E I D I N G H a a g s e H o g e s c h o o l, I n f o

Nadere informatie

. www.vandendungen.biz/erik. www.sterkmetstress.com

. www.vandendungen.biz/erik. www.sterkmetstress.com Watson Performance Improvement Ambachtweg 12 2841 LZ Moordrecht www.watsonassociates.nl info@watsonassociates.nl +31(0)6 53 22 64 04 Curriculum Vitae Personalia Naam:.Erik van den Dungen Adres:.Tielerweg

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Burgerlijke staat : gehuwd Rijbewijs : Hardlopen, Audio/Video

Curriculum Vitae. Burgerlijke staat : gehuwd Rijbewijs : Hardlopen, Audio/Video Curriculum Vitae Personalia Achternaam : Timmerman Voornamen : Frederik Hendrik Roepnaam : Henk Adres : Sluiswachtershoeve 205 Postcode : 7326 ZC Woonplaats : Apeldoorn Telefoon : 055-5340876 Mobiel :

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein Tel: 030 6020602 Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.nl Uw accountmanager: Marco Elkerbout Tel: 030 6020602 Mobiel: 06 21587067 m.elkerbout@attached.nl

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSONALIA PROFIELSCHETS

CURRICULUM VITAE PERSONALIA PROFIELSCHETS CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam : Joost W.N.M. van Gils Functie : Projectmanager Geboortedatum : 28 oktober 1967 Woonplaats : Oosterhout Nationaliteit : Nederlandse PROFIELSCHETS Ik werk doelgericht,

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Karakteristiek. Kees Booman. Geboorte datum 16 December 1962. Project en interim management;

Curriculum Vitae. Personalia. Karakteristiek. Kees Booman. Geboorte datum 16 December 1962. Project en interim management; Curriculum Vitae Personalia Naam Kees Booman Woonplaats Santpoort Geboorte datum 16 December 1962 Nationaliteit Nederlandse Rijbewijs A en B Burgerlijke staat gehuwd, 2 kinderen Email; info@kbnc.nl GSM;

Nadere informatie

Arend Jan Tuit Geboortedatum: 13-08-1965 Geboorteplaats: Assen WO werk- en denkniveau

Arend Jan Tuit Geboortedatum: 13-08-1965 Geboorteplaats: Assen WO werk- en denkniveau Tuit management support Snip 170 9728 XR Groningen 06-20-136353 / arendjan@tuitmanagementsupport.nl www.tuitmanagementsupport.nl KvK nr: 02 097 955 / IBAN nr: NL16 INGB 0003 1785 19 Ervaring bij: Call

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Maarten van Asveldt

Curriculum Vitae. Maarten van Asveldt Persoonlijke gegevens Naam: Voornaam: Adres: Postcode/plaats: Telefoon: van Asveldt Maarten XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Geboortedatum: 26-08-1971 Geboorteplaats: Burgerlijke staat:

Nadere informatie

Curriculum Vitae Alex van der Linden

Curriculum Vitae Alex van der Linden Curriculum Vitae Alex van der Linden 1 Samenvatting Ik ben een zeer ervaren project- en interimmanager, en u kunt mij voor korte of langere tijd inhuren voor verschillende typen opdrachten. Het soort werk

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia

Curriculum Vitae. Personalia Curriculum Vitae Personalia Naam : Koen van Vliet Woonplaats : Spaarndam Mobiel : 06-50998380 E-mail : mailto:koen.van.vliet@avighna.nl Geboortedatum : 8 mei 1962 Geboorteplaats : Amsterdam Nationaliteit

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSONALIA:

CURRICULUM VITAE PERSONALIA: CURRICULUM VITAE PERSONALIA: Naam : Rogier van Wijk Adres : Oekelsbos 55, 4891 SM Rijsbergen Telefoon : 076 8111110 GSM : 0623-360 380 E-mail : rogier.van.wijk@insegno.nl Geboren : 17 december 1961 te

Nadere informatie

Curriculum Vitae. August Kluijfhout. cv August Kluijfhout pagina:1

Curriculum Vitae. August Kluijfhout. cv August Kluijfhout pagina:1 cv August Kluijfhout pagina:1 Curriculum Vitae August Kluijfhout August is een persoon die ruim 20 jaren ervaring heeft in het IT werkveld. Zijn kracht ligt in het operationeel- en projectmanagement. De

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS WERKERVARING INTERIM MANAGER

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS WERKERVARING INTERIM MANAGER CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : drs. Rob Kool MBA Adres : Grote Belt 148 Woonplaats : 2133 GD Hoofddorp Telefoon : 023-5631378 GSM-nummer : 06-51690311 E-mailadres : r.kool@prokalo.nl Geboortedatum

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ron Oei

Curriculum Vitae Ron Oei Curriculum Vitae Ron Oei PROFIEL Het loopt beter en veel soepeler in een organisatie als ik daarin heb mogen participeren door leiding te geven. Ik ben dan ook trots op het testimonial dat een opdrachtgever

Nadere informatie

Curriculum Vitae van Dick Bins

Curriculum Vitae van Dick Bins Persoonlijke gegevens Algemeen Algemeen Naam : Dick Bins Woonplaats : Noordwijk GN Nationaliteit : Nederlands Telefoon (0594) 65 75 45 / (06) 19 610 380 E-mail : dickbins@gmail.com Websites : www.db-advies.nl

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff Woonplaats : Den Haag Geboortedatum : 20 oktober 1958 Nationaliteit : Nederlands Rijbewijs : B Active Professionals is dé dienstverlener voor interim-oplossingen en werving

Nadere informatie

HOFIA Curriculum Vitae

HOFIA Curriculum Vitae Mijn gegevens Naam : Hermann-Otto F. Israël Nationaliteit : Nederlands Adres : Hertogenlaan 48 4902 AS Oosterhout Geboren : Breda, 31 mei 1967 (44 jaar) Niveau : HBO werk- en denkniveau Mijn profiel Mijn

Nadere informatie

Personalia. Branch ervaring. Skills samenvatting. Carrière samenvatting. Curriculum Vitae

Personalia. Branch ervaring. Skills samenvatting. Carrière samenvatting. Curriculum Vitae Personalia Naam: Drs. Dennis Janssen Adres: Haya van Someren Downerstraat 6 Postcode Woonplaats: 1067 WR Amsterdam Geboortedatum: 21-09-1969 Telefoon: 020-4634493 Telefoon mobiel: 06-41340346 E-mail: Dennisj@xs4all.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Ambitie. Profielbeschrijving. Kernvaardigheden. Vincent Grobben. Geboorte Datum: 17-08-1982

Curriculum Vitae. Personalia. Ambitie. Profielbeschrijving. Kernvaardigheden. Vincent Grobben. Geboorte Datum: 17-08-1982 Curriculum Vitae Personalia Naam: Vincent Grobben Nationaliteit: Nederlands, Australisch Geboorte Datum: 17-08-1982 Woonplaats: Zaltbommel Email: vgrobben@testassist.com Mobiel: 06-55895240 Talen: Nederlands,

Nadere informatie

Curriculum Vitae Michiel Oudegeest d.d. december 2014 Pagina 1 van 8

Curriculum Vitae Michiel Oudegeest d.d. december 2014 Pagina 1 van 8 Pagina 1 van 8 Curriculum Vitae Michiel Oudegeest Personalia Naam : Michiel Oudegeest Geboortedatum : 6 juni 1974 Woonplaats : Meteren (Geldermalsen) Nationaliteit : NL Burgerlijke staat : Gehuwd Werk

Nadere informatie

C.J.A. (Kees) van der Westen Projectmanager / Servicemanager / Manager / Contractmanager Geboortedatum 3 maart 1964

C.J.A. (Kees) van der Westen Projectmanager / Servicemanager / Manager / Contractmanager Geboortedatum 3 maart 1964 Naam C.J.A. (Kees) van der Westen Functie Projectmanager / Servicemanager / Manager / Contractmanager Geboortedatum 3 maart 1964 Woonplaats Koudekerke IT ervaring sinds 1988 Talen Nederlands, Engels Opleidingen

Nadere informatie

Curriculum Vitae Natascha Moonen

Curriculum Vitae Natascha Moonen Personalia Achternaam: Moonen Voornamen: Natascha Gerarda Barbara Adres: Dennenhof 24 Postcode & Woonplaats: 3355 RJ Papendrecht Geboortedatum: 22 november 1976 Telefoonnummer: 06 51 14 77 70 Email: natascha@moonen-consultancy.nl

Nadere informatie

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle Persoonlijke gegevens Naam : Radstake Voornaam : Peter Adriaan Geslacht : Man Woonplaats : Zwolle Telefoonnummer : 06-46280714 E-mail : info@radstake-it-consultant.nl Geb. dat. : 24 april 1974 Nationaliteit

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens Naam : ing. Jan van Galen Geboortedatum : 23 maart 1958 Nationaliteit : Nederlandse Rijbewijs : Ja Beschikking auto : Ja Woonplaats : Huizen (NH) Opleidingsniveau : HTS-E Email :

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Madelon Roeleveld 14 juni 1965 06-22755849 iepenlaan 81. fkf. Blad 1 van 5

Curriculum Vitae. Madelon Roeleveld 14 juni 1965 06-22755849 iepenlaan 81. fkf. Blad 1 van 5 damesopbezoek Curriculum Vitae Madelon Roeleveld 14 juni 1965 06-22755849 iepenlaan 81 madelon@damesopbezoek.nl 3723 xe bilthoven Als projectleider en interim manager heb ik de afgelopen vijftien jaar

Nadere informatie