Product Management Functionele beschrijving BlueRetail versie 3.xx

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Product Management Functionele beschrijving BlueRetail versie 3.xx"

Transcriptie

1 Product Management Functionele beschrijving BlueRetail versie 3.xx Venlo, mei 2011 Betreft BlueRetail van 33

2 Inhoudsopgave: 1 Inleiding Retail Processen Verkoop Inkoop Logistiek Financieel Service Retail CRM Rapportages Beheer Applicatiebeheer Gegevensbeheer Dit document is afgestemd op de algemene leveringsvoorwaarden en de licentie- en onderhoudsvoorwaarden van Newway Retail Solutions B.V. (Newway) en daar integraal onderdeel van. Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Newway van 33

3 1 Inleiding Document inhoud Dit document biedt inzicht in de functionele mogelijkheden van BlueRetail versie 3.60 en hoger. De mogelijkheden van de applicatie worden op hoofdlijnen toegelicht en het geheel is gerubriceerd op basis van processen die Newway in de retail onderkent. Elk proces wordt gevisualiseerd aan de hand van het Retail Business Model. Dit model is door Newway ontwikkeld om haar kennis met betrekking tot Retail-ICT te borgen. De ontwikkeling van de applicatie blijft in volle gang en met grote regelmaat wordt nieuwe functionaliteit toegevoegd. U dient zich ervan bewust te zijn dat deze beschrijving een momentopname betreft, waarbij geen aandacht besteed wordt aan de vele details in de applicatie. Document indeling In dit document wordt elk proces beschreven in termen van: Algemene beschrijving Basisfunctionaliteit Verdieping (incl. eventuele modules) Resultaat Schermafbeeldingen Verdieping Resultaat Algemene beschrijving Basisfunctionaliteit Schermafbeeldingen Hier wordt kort het basisproces of de basis functionaliteit beschreven. Dit verwijst naar de functies die standaard in de applicatie (MMS of RMS) aanwezig zijn, waaronder een volledige geld- en goederenbeweging registratie. Als in de kantlijn de tekst 'In scope' ontbreekt, betekent dit automatisch dat het additioneel is. Verdieping is automatisch additioneel. Hier wordt kort de opbrengst van de functionaliteit beschreven. Omdat de applicatie zeer dynamisch en modulair is, zijn de schermafbeeldingen in dit document momentopnamen. In uw praktijksituatie wordt de indeling mogelijk aan uw behoefte aangepast. Retail Business Model Newway heeft haar aanwezige Retailkennis geborgd in het Retail Business Model (RBM). Het Retail Business Model (RBM) heeft als grondplaat het hieronder getoonde huis. Deze grondplaat is gebaseerd op de tien hoofdgebieden, die je veelal binnen organisaties tegen komt. Met betrekking tot deployment (technisch en applicatiebeheer) onderscheiden we een elfde functie, namelijk beheer (ICT). Het RBM is een theoretisch model, dat niet direct de hoofdprocessen zoals in de inleiding van hoofdstuk 3 benoemd, weerspiegeld. De processen zijn gebaseerd op de operationele zaken die zich op de werkvloer afspelen. In dit document worden bewust de beide werelden met elkaar van 33

4 gecombineerd, omdat in BlueRetail de theorie wordt vertaald naar de praktijk. ICT Functie definities Onderstaande tabel beschrijft per onderdeel de definitie die Newway hiervoor hanteert. ICT Formule Informatie Personeel Financieel Inkoop Leverancier Verkoop Klant Onder ICT zijn alle applicatie gedragissues samengebracht, die bedoeld zijn om BlueRetail informatietechnologisch te moderniseren. Deze hebben geen directe relatie met retail specifieke functionaliteit, maar beschrijven met name de nonfunctionele wensen van retailers m.b.t. BlueRetail. Formule beschrijft de beheersmatige zaken, waarmee de franchisenemer in betere mate het karakter van de (keten)onderneming (het eenduidig gedrag) kan laten weerspiegelen in BlueRetail. Wie doet waar en wat op welk moment m.b.t. bijvoorbeeld artikelbeheer etc. In de categorie Informatie zijn alle functionele zaken samengebracht t.a.v. de informatiestromen binnen BlueRetail. Dit hoofdstuk beschrijft de functies, die de rol van het personeel dat met de applicatie werkt, betreffen. Deze categorie omvat de functies, die de Retailers in staat stellen de geldstromen binnen de organisatie te beheren. Inkoop beschrijft de functionele zaken met betrekking tot de inkoopprocessen. Onder Leverancier zijn de functionele zaken verzameld, die de retailer inzicht geven in de relatie met de leverancier. Verkoop beschrijft de functies met betrekking tot de verkoopprocessen. In dit proces zijn de functionele zaken verzameld, die de van 33

5 retailer een beeld geven van de relatie met de klant. Logistiek Deze categorie omvat de functionele zaken, die de retailer in staat stellen de goederenstromen binnen de organisatie te beheren van 33

6 2 Retail Processen Overzicht Newway onderscheidt de volgende hoofdprocessen in haar BlueRetail applicatie: Verkoop Inkoop Logistiek Financieel Service Retail CRM Rapportage (Applicatie) Beheer In de volgende paragrafen worden bovenstaande processen beknopt beschreven. Modules Tuning Geld & goederen beweging In BlueRetail kan door het inschakelen van modules eventueel gewenste verdieping worden gerealiseerd. BlueRetail kent naast autorisatie(rollen) veel parameters en instellingen, waarmee de exacte werking en het gedrag van de applicatie wordt afgestemd op de behoefte van de klant. Functionaliteit kan ingesteld worden per rol, medewerker en/of werkstation. De horizontale as van gedetailleerde geld en goederenstromen binnen een winkel of groothandelslocatie staat afgebeeld in het RBM. Voorbeeld: een artikel wordt besteld bij de leverancier, geleverd, op voorraad genomen en in de winkel gelegd. Daarna wordt het artikel door de klant meegenomen of bij de klant afgeleverd. De geld- en goederenstromen zijn tegengesteld van 33

7 3 Verkoop Inleiding In een winkel vindt het contact met de klant plaats langs diverse verkoopprocessen. We onderscheiden hier enkele onderdelen zoals kassa, verkooporder en verkoop(credit)factuur. Uiteraard zijn er vele nuanceringen m.b.t. verkoopeisen, de producten die verkocht worden en de beleving die de klant dient te ervaren. Basisfuncties BlueRetail biedt standaard de mogelijkheid om onderstaande verkoopprocessen te verrichten: Traditionele en touch kassa Retourscannen Facturen Verzamelbon Bewaarbon Op rekening Guided selling Tweede kassascherm (kiosk) Uitgebreide overzichten en rapportage De hiervoor noodzakelijke bouwstenen zijn in de basisapplicatie aanwezig. Denk aan relatiebeheer, artikelbeheer, basis promotiebeheer (aanbiedingen, handmatige kortingen en diverse betaalmogelijkheden). Daarnaast kent de applicatie ondersteunende functionaliteit t.b.v. afstorten naar kluis en het eindedag proces (kasgeldtellen), zie Financieel. Verdieping Module Verkooporder Offertes en verkooporders voor uitgestelde levering, uitgestelde betaling (met eventueel een vooruitbetaling en de daarbij behorende leverdocumenten) zijn soms gewenst en/of noodzakelijk. Hiervoor is een additionele module beschikbaar. De module verkooporder bestaat uit de onderdelen offerte verwerking, order registratie, levering en facturering. Offerte verwerking Offertes kunnen per relatie, per periode of per opgenomen artikel worden gepresenteerd. Bij de verwerking van offertes wordt geen beslag gelegd op de voorraad. Hierdoor blijft de gehele voorraad beschikbaar en wordt voorkomen dat er te vroeg of onnodig artikelen worden ingekocht. Order registratie Een offerte kan ingevoerd, gewijzigd, geblokkeerd, geannuleerd of doorgeboekt worden naar een verkooporder. Met de registratie van orders wordt niet alleen de gangbare verkoopregistratie verwerkt, maar kan ook een verkoop op van 33

8 bestelling gedefinieerd worden. Het gehele traject van uitgestelde betaling en uitgestelde levering kan worden verwerkt. Er wordt tevens inzicht verstrekt in de geld- en goederenstroom. Resultaat Scherm afbeeldingen De basisfunctionaliteit biedt inzicht in de verkoopopbrengsten, in de kasstromen, in het klantengedrag, in de voorraadpositie etc. Hier volgt een voorbeeld van een verkooptransactie. Invoeren kassabon op traditionele wijze Invoeren kassabon via touch scherm van 33

9 Transactie met 15% artikelkorting Afrekenen kassabon op traditionele wijze Afrekenen kassabon via touch met geldafbeeldingen van 33

10 Voorbeeld lay-out kassabon: van 33

11 4 Inkoop Inleiding De organisatie moet op gecontroleerde wijze bij leveranciers goederen kunnen bestellen. Hiertoe beschikt de applicatie standaard over de benodigde inkoop functionaliteiten. Basisfuncties BlueRetail kent aan de inkoop-/crediteurenzijde standaard diverse mogelijkheden: Inkooporders kunnen op verschillende manieren worden gemaakt: o Handmatig o Geautomatiseerd (op basis van verkochte aantallen of min/max positie) o Op termijn Uitgebreide overzichten en rapportage zijn beschikbaar Verdieping Applicatie BlueMobile Er zijn geen specifieke inkoopmodules beschikbaar, omdat alle benodigde functionaliteit in de basis zit. De module Mobile kan het inkoopproces ondersteunen. BlueMobile is een applicatie voor het gebruik van een handscanner / mobilescanner. Het gebruik van een mobilescanner garandeert een snelle en foutloze invoer van artikelgegevens, met name bij voorraadopnames en het uitvoeren van voorraadcorrecties. Functies van BlueMobile: artikel info voorraad correctie en opname transacties kassa, order ontvangst goederen etc. Resultaat Scherm afbeeldingen Met behulp van de basisfunctionaliteit kunnen de leveranciers goederen leveren conform de bestelling en condities. Ook worden in het pakket de aanwezige tellers beschikbare voorraad en in bestelling automatisch bijgewerkt. Hier volgt een voorbeeld van een inkooptransactie van 33

12 Invoeren inkooporder Overzicht inkooporders Mobile Client: artikelinformatie scherm van 33

13 5 Logistiek Inleiding Newway spreekt bewust over logistiek, omdat deze functionaliteit in haar ogen de ontvangst van goederen, het leveren van verkooporders en de benodigde handelingen met betrekking tot de voorraad omvat (voorraad correcties en het voorraadopname traject). Omwille van de door klanten gewenste functiescheiding, heeft Newway het logistieke proces gesplitst van het inkoop- en facturatieproces. Basisfuncties BlueRetail onderscheidt de volgende logistieke processtappen. Deze liggen in het verlengde van de processen verkoop en inkoop: Voorraad vormen Verkoopproces o Leveren van verkooptransacties (bij beschikbare voorraad en binnen kredietlimiet) Verkoopproces o Ontvangst goederen 1:1 op basis van de inkooporder o Ontvangst goederen aan de hand van een pakbon o Gecontroleerde retouren met bewaking van ontvangsten o Transfers, manco s, surplus, retour etc. Voorraadbeheer o Voorraadopname methodieken (blind, partieel, gedeeltelijk) o Voorraadcorrectie (met inzage in wie, wanneer en waarom) Uitgebreide overzichten en rapportage Voorraad van 33

14 Toelichting Voorraad is een complex begrip in de retail. De visie op de voorraad wordt bepaald door de invalshoek: Financieel (waarde), Fiscaal (eigendom), Logistiek (beschikbaarheid en plaats), Fysiek (dimensies) etc. Voorbeeld: de operationele voorraad kan worden verdeeld in een deel waarvoor financiële verantwoordelijkheid wordt gedragen en een deel waarvoor logistieke verantwoordelijkheid wordt gedragen. Verdieping Applicatie BlueMobile Module Multimagazijn Resultaat Scherm afbeeldingen Logistieke verdieping binnen BlueRetail is mogelijk in de vorm van de module multimagazijn. De module HHT kan in combinatie met BlueRetail Mobile ook het logistieke proces ondersteunen. Zie Inkoop hoofdstuk De koppeling met een losse handheld terminal en/of mobile scanner maakt het mogelijk om op locatie procesbewegingen vast te leggen. Met dit apparaat kan gescand worden, waarna direct de juiste gegevens ingevoerd, gecorrigeerd en geraadpleegd kunnen worden. Deze geregistreerde data kan door BlueRetail worden ingelezen. Hierdoor neemt de kans op menselijke fouten drastisch af. Voorraadbeheer per magazijn en/of magazijnlocatie (levels: technisch beschikbaar, technisch gereserveerd en derden). Deze module biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om showroom voorraad in vitrines, goederen die in een extern magazijn zijn opgeslagen, voorraad die van derden is, retouren van de klant en/of defecte artikelen te beheren. Het resultaat is een sluitende voorraadpositie (gesloten goederenstroom). Zowel economisch als fysiek kloppen de tellers. Dit voorkomt onnodig nee-verkopen en onnodig hoge voorraden (aanslag op liquiditeit). Met betrekking tot de voorraadcorrecties is permanent inzichtelijk door wie, wanneer en wat gecorrigeerd is met opgave van reden. Door de voorraad partieel te inventariseren is sluiting van de vestiging overbodig, kloppen de voorraadstanden en is eventuele derving ontstaan uit diefstal snel inzichtelijk. Hier volgt een voorbeeld van een logistieke transactie van 33

15 Overzicht binnen te melden orders Binnenmelden van goederen De artikelkaart toont dat de voorraad bijgeboekt is van 33

16 Voorraad correctie scherm De correctie moet nog verwerkt worden Overzicht van de waarde van de correctie van 33

17 6 Financieel Inleiding Het financiële proces is de hekkensluiter in het goederen transactieproces. Aan de verkoopzijde ontvangt de klant een kassabon of een verkoopfactuur. Aan de inkoopzijde dienen de inkoopfacturen ingeboekt te worden al dan niet met een sluitende goederenmatching. Basisfuncties BlueRetail kent aan de financiële zijde standaard diverse mogelijkheden: Retail Business Model Kasgeld en kluisgeld tellen Dag/periode journaal (historie in kassatransacties) Verkoop(credit)facturen Inkoop(credit)facturen Verwerking van betalingen van facturen (inkoop en verkoop) Credit management openstaande posten (inkoop en verkoop) Uitgebreide overzichten en rapportage Waardeketenmodel (marge) Toelichting Retailers creëren meerwaarde, transactiebaten. Het model toont factoren die de opbouw van de marge beïnvloeden, verdeeld over de blokken en naar focus op de leverancier, de klant of intern. Voorbeeld: Retailers regelen de garantieafhandeling met de klant. Dat levert tijdwinst voor de leverancier op, het geeft de retailer een betrouwbaar imago en het geeft de klant zekerheid. Hoewel geen van deze drie componenten in geld is uit te drukken, is het van grote van 33

18 betekenis voor de gerealiseerde marge op het product. Verdieping BlueRetail kent een uitgebreide koppeling met financiële pakketten, waardoor binnen de financiële administratie: direct foutloos inzicht is in: o geldstromen o liquiditeit o openstaande posten debiteuren o te betalen facturen crediteuren o etc. de juiste graad van verdichting kan worden ingesteld en gehanteerd de geldstroom goed gevolgd kan worden de balans- en winst- en verliesrekening m.b.t. de voorraad, de kostprijs en de omzet door de koppeling sluitend is Module Boekhoudkoppeling Vrijwel alle gangbare financiële programma s zijn in staat om gegevensbestanden te importeren. Hiervoor moeten de gegevens vanuit BlueRetail worden geëxporteerd. De module boekhoudkoppeling bestaat onder andere uit de onderdelen facturen en creditnota s en kasmutaties. Facturen en creditnota s Kasmutaties Overig Deze worden op regelniveau geëxporteerd en gekoppeld aan de debiteuren- en crediteurengegevens Deze worden getotaliseerd per omzetgroep. Hiermee bedoelen we de financiële voorraadmutaties, de kortingen en retouren specificaties, e.d. Module Factuurmatching Resultaat Scherm afbeeldingen De module factuurmatching stelt de ondernemer in staat om inkoopfacturen te matchen met ontvangst goederen waardoor voorraad en financiële afwikkeling in overeenstemming zijn met elkaar. Een factuur wordt pas na accordering geëxporteerd. De basisfunctionaliteit zorgt voor volledige financiële transparantie en inzicht in de geld- en goederenstroom (verkoop, inkoop en voorraadopnames). Hiermee wordt het fundament gelegd voor de gesloten geld- en goederenstroom van de onderneming. Hier volgen een aantal schermafbeeldingen m.b.t. het financiële proces van 33

19 Algemeen scherm module boekhoudkoppeling Export opties m.b.t. de boekhoudkoppeling van 33

20 7 Service Inleiding Organisaties worden steeds vaker beoordeeld op hun prestaties op het gebied van dienstverlening. Voor veel retailers is een hoge servicegraad en daarmee de registratie van de service afhandeling daarom van groot belang. Verdieping Applicatie BlueService BlueRetail kan gekoppeld worden met de applicatie BlueService. Newway beschikt over een separate applicatie BlueService. In de Next Generation van BlueRetail (verwachte releasedatum: medio 2012) worden deze functionaliteiten volledig geïntegreerd en als module beschikbaar gesteld: Klachtregistratie Verhuurregistratie Reparatieregistratie (intern of extern) Planning van servicetaken, medewerkers en objecten Garantieregistratie Uitgebreide overzichten en rapportage Resultaat Klanten moeten goed en adequaat geholpen worden. De dienstverlening van bijvoorbeeld een klachten- of garantieproces (intern of uitbesteed) kan volledig bewaakt en geregistreerd worden. Bovendien kunnen gemaakte reparatie- en budget afspraken evenals uitbestede reparatiewerkzaamheden in detail vastgelegd worden van 33

21 8 Retail CRM Inleiding De inkoop- en verkoopprocessen vereisen de registratie van relatiegegevens in het systeem. Basisfuncties BlueRetail bevat de volgende CRM gerelateerde functies: Debiteuren en crediteuren stamkaarten, saldo s en statistieken Kredietlimiet en francowaarde Multimedia, printfunctionaliteit voor klantenpas met pasfoto Relatie gerelateerde notitieblokken (met zoekfunctie) Relatie gerelateerde contactpersonen Relatie en transactie gerelateerde gescande documenten Relatie gerelateerde transactiedocumenten Uitgebreide overzichten en rapportage Verdieping Module Kortingtabellen Extra functionaliteit is aanwezig in de vorm van de module Kortingtabellen en de module E-Customer. Hiermee kunnen absolute en relatieve prijsafspraken geregistreerd worden op het niveau van artikel, omzetgroep of subgroep en/of met de relatie en de relatiegroep. Kortingen voor een relatie of relatiegroep kunnen automatisch worden berekend. Kortingen kunnen worden toegekend aan artikel- of omzetgroepen, aan een relatie of relatiegroep, permanent of voor een bepaalde periode. Resultaat Scherm afbeeldingen De basisfunctionaliteit zorgt ervoor dat u uw relaties kent. Met behulp van selectieroutines kunt u bijvoorbeeld een marketingactie opzetten of klantenpassen uitgeven. Hieronder worden een aantal schermen getoond met betrekking tot CRM van 33

22 Relatie kaart Relatie detail tabblad Overzicht contactpersonen van 33

23 Contactpersonen kaart Module Kortingtabellen van 33

24 9 Rapportages Inleiding Deze functionaliteit biedt hulp bij het verkrijgen van inzicht in verzamelde gegevens. Meten, weten, begrijpen en handelen zijn de vier hoofdonderwerpen die samen de lijn vormen waarlangs de prestaties kunnen worden verbeterd met behulp van een retail informatiesysteem. Wie bijvoorbeeld door artikelscanning meet wat er is verkocht, weet wat er nog op voorraad ligt, begrijpt wat dit betekent voor de verkooptrends en handelt vervolgens door het assortiment op de meest slimme wijze aan te vullen. Voorbeeld: welke producten of productgroepen leveren de grootste bijdrage aan de toegevoegde waarde. Basisfuncties Binnen BlueRetail wordt elke handeling tot in het kleinste detail vastgelegd waardoor op elk moment bekend is hoe de klantformule ervoor staat: meten is weten (zie blauw kader). De applicatie kent vele overzichten welke inzicht verschaffen. Via de aanwezige selectieroutine kunnen eigen overzichten/lijsten worden samengesteld. Overzichten kunnen direct worden omgezet in Excel voor verdere bewerking. Applicatie FinRap FinRap is een losstaande rapportagetool, die zowel lokaal als centraal kan worden gebruikt. In deze tool zitten een aantal specifieke rapportages, waaronder Dagtotalen per omzetgroep en Marges per gebruiker/nivo. Verdieping Applicatie BRPMS Verdieping is mogelijk d.m.v. de module Historie en Prijshistorie. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van de BlueRetail Performance Management Suite (BRPMS), welke door o.a. het bedrijf Scenarius wordt geleverd. Naast het rapporteren van informatie uit BlueRetail biedt Newway de mogelijkheid om met behulp van de BlueRetail Performance Management Suite (BRPMS) gegevens verder te analyseren en deze te koppelen aan verschillende externe informatiebronnen. De analyse van de gegevens en de wijze waarop de nieuw verworven kennis kan worden gebruikt om de handelswijze daarmee te optimaliseren zijn onderdeel van de processtappen begrijpen en handelen. In het document BlueRetail Performance Management Suite wordt deze materie uitgebreid beschreven van 33

25 Bij kan dit document worden opgevraagd. Module Historie en Prijshistorie Door middel van zeer uitgebreide selectiemogelijkheden kan tot in detail worden bekeken welke transacties in het verleden zijn uitgevoerd, inclusief prijs- en kasgeldhistorie. Er kan voor één of meerdere relaties de historie worden bekeken van bijvoorbeeld artikelen, omzetgroepen, mutaties, retour en kortingen. Er kunnen combinaties worden geselecteerd: mutaties binnen één omzetgroep en uitgevoerd door één verkoper, artikelen met een bepaald serienummer of artikelen waaraan een opmerking is gekoppeld et cetera. Resultaat Scherm afbeeldingen De rapportage mogelijkheden bieden voldoende inzicht om een bedrijf te runnen. Hieronder worden een aantal schermen getoond met betrekking tot rapportages. BRPMS Module Historie en Prijshistorie van 33

26 10 Beheer Inleiding Beheer categorieën BlueRetail biedt standaard beheerfunctionaliteiten om succesvol gebruik van de applicatie te faciliteren. De applicatie kan gekoppeld worden met een of meerdere softwarepakketten van derden (o.a. Office, Financieel, (BI)Rapportage). Er is uiteraard voorzien in ondersteuning van specifieke retail hardware. Denk hierbij aan POS terminal, ticketprinter, geldlade(s), klantendisplay, (hand)scanner /mobile terminal en EFT- (pin)apparatuur. Beheer bestaat uit: 1. Applicatiebeheer 2. Gegevensbeheer 10.1 Applicatiebeheer Basisfuncties De applicatie voorziet in de noodzakelijke beheerfunctionaliteiten: Instellingen die het gedrag van de software sturen Instellingen die de koppeling met de hardware regelen Dynamische lay-outs (kassabon, factuur etc.) Gebruikersrollen Uitval (zie hieronder) Module Uitval Verdieping In situaties waarbij de netwerkserver uitvalt (door een calamiteit of onderhoudswerkzaamheden) zal de verkoop aan de kassa daar geen negatieve gevolgen van ondervinden. Deze module regelt de storingsprocedure en garandeert de continuïteit. Nadat de normale werking van het centrale systeem is hersteld, zullen alle verkooptransacties volledig automatisch worden verwerkt. Daarnaast kent BlueRetail enkele additionele beheermodules: Automatische procedures (scheduler) Import functionaliteit, incl. scripting taal Export functionaliteit, incl. scripting taal Ketenbeheer/-communicatie & validatie Koppeling betaalautomaten Koppeling boekhoudpakketten (module: zie financieel) Koppeling handheld-/mobile terminals (module: zie inkoop) Web Transaction Services (e-gift, e-voucher en e-ticket) Module Automatische procedures Deze module maakt het mogelijk om automatisch, zonder tussenkomst van gebruikers allerlei rapporten te printen, inkooporders aan te maken of verzamelrekeningen door te boeken, data met het hoofdkantoor uit te wisselen etc.. De procedures kunnen betrekking hebben op het uitvoeren van een van 33

27 functie binnen BlueRetail, het uitvoeren van een Windows-opdracht of het weergeven van een melding aan de gebruiker. Dergelijke handelingen kunnen op een vooraf ingesteld tijdstip en frequentie automatisch worden opgestart. Dit leidt tot een aanzienlijke vermindering van fouten bij veel voorkomende handelingen. Module Import Omdat productspecificaties en prijzen steeds sneller veranderen, willen leveranciers assortimentsgegevens digitaal aanleveren. Deze bestanden worden geconverteerd waarna ze snel en foutloos in BlueRetail worden geïmporteerd via de BlueRetail scripttaal. Het formaat van de import wordt beschreven in een (maatwerk-) scriptfile waarin wordt vastgelegd welke informatie binnen welke velden moet worden ingelezen. Module Export Bestanden kunnen vanuit BlueRetail worden geëxporteerd, waarna deze verder kunnen worden bewerkt binnen een externe applicatie. Naast de standaard export is export mogelijk naar definieerbare formaten via de BlueRetail scripttaal. Het formaat van de export wordt beschreven in een (maatwerk-) scriptfile, waarin wordt vastgelegd welke informatie in welk formaat moet worden geëxporteerd. Module Betaalautomaat (keuze) Het gebruik van een geïntegreerde PIN-terminal garandeert een snelle en foutloze communicatie. Elektronische betaalmiddelen (debet- en creditcards) kunnen volledig worden geïntegreerd binnen BlueRetail. EFT automaten: Alvira E-Point 5164, twee traps Services B.V. E-Point 6400, geïntegreerd (over ISDN, IP) E-Point 6400, EFT Terminal CCV Verifone VX 570, twee traps Banksys Atos Origin CCV POS, geïntegreerd (over IP) Xenta, geïntegreerd (ISDN, PSTN, IP) Xenta, t.b.v. België Module Taalkeuze Module Web Transaction Services (e-customer) Indien BlueRetail door niet-nederlandstalige medewerkers wordt gebruikt, zal het gebruik van een vreemde taal wenselijk zijn. Per Workstation is de gewenste taal in te stellen. De module ondersteund naast Nederlands de talen: Engels, Frans, Duits en Spaans. Naast de vertrouwde betaalautomaatkoppelingen die binnen BlueRetail mogelijk zijn, kunnen er diverse elektronische transactieoplossingen aangeboden worden zoals een elektronische cadeaubon, een voucher voor opwaardering van een prepaid beltegoed of een ticket voor een attractiepark. Via webservices kan data uitwisseling plaats vinden met applicaties c.q. databanken van derden op online, real time basis. Deze module zal de komende jaren groeien en verder opgedeeld worden in submodules. BlueRetail maakt onderscheid tussen de volgende e-customer producten, die voor iedere host geactiveerd kunnen worden: 1. Spaarkaarten: Dit zijn giftcards, waarvan het saldo meermaals opgehoogd en verlaagd kan worden van 33

28 2. Cadeaubonnen: Dit zijn giftcards, waarmee men kan betalen, maar waarvan het saldo niet opgehoogd kan worden. Er zijn cadeaubonnen met een vaste waarde, maar ook cadeaubonnen die bij verkoop een variabele waarde kunnen krijgen (bijvoorbeeld YourGift). 3. Prepaid artikelen: Dit zijn giftcards, waarmee niet betaald kan worden in de winkel, maar die wel een vaste waarde en een code bevatten om elders (meestal via internet) producten aan te schaffen (bijvoorbeeld itunes). 4. evouchers: De werking van dit produkt is gelijk aan die van het prepaid artikel, behalve dat het produkt zelf geen giftcard is, maar een papieren bon met gegevens waarmee een produkt opgewaardeerd kan worden (bijvoorbeeld opwaarderen telefoonkaart T-Mobile). 5. etickets: Dit zijn elektronische toegangsbewijzen voor pretparken of concerten, die door een winkel uitgegeven kunnen worden in de vorm van een papieren bon met barcode (bijvoorbeeld Legoland, of attractiepark Slagharen). Het begrip giftcard kan in de praktijk en bij de verschillende hosts verschillende betekenissen hebben en dit kan voor verwarring zorgen. Er zijn inmiddels een flink aantal varianten op de markt. Voor BlueRetail is een giftcard een plastic kaartje (net als een bankpas of creditcard) met daarop een kaartnummer (al dan niet als barcode of magneetstrip). Dit plastic kaartje kan in BlueRetail gedefinieerd worden als spaarkaart, als cadeaubon of als prepaid artikelen. Dit is afhankelijk van wat een klant met de giftcard wenst te doen, en welke provider er gekozen wordt. Beschikbare hosts: ICP (RSE) Intersolve Cyberghost Cardservice 10.2 Gegevensbeheer Basisfuncties Om het gegevensbeheer goed te kunnen uitvoeren, kent BlueRetail onder andere de volgende gegevensbestanden: Relatiebestand en aanverwante bestanden (contactpersonen, notitieblokken, multimedia, etc.) Artikelbestand en aanverwante bestanden (omzetgroepen, subgroepen, aanbiedingen, multimedia, twee dimensionale artikel matrix etc.) Algemene bestanden zoals: o Betaalwijzen o Kluizen (afroom- en kasgeld) o Verzendwijzen o Reclameteksten o Etc. Alternatieve factuurrelatie Assortimentbeheer Verdieping Modules die het (keten)beheer oftewel de formule ondersteunen: van 33

29 Alternatieve artikelleveranciers Category Uitbreiding basispromoties (kortingstabellen / mixmatch) eventueel in combinatie met kortingscoupons (Prijs)wijzigingen op termijn Opbouw (samengestelde artikelen) Secundair artikelbestand Synoniemen Multi Magazijn(locatie) Module Alternatieve leverancier Module Category Voor ieder artikel kunnen meerdere leveranciers worden beheerd. Per artikel kan worden aangegeven welke leverancier de vaste en welke leveranciers de alternatieve rol vervullen. Vanuit het artikelbestand kan direct een alternatieve leverancier worden aangemaakt. Per artikel/leverancier kunnen specifieke kenmerken worden beheerd zoals prijs, bestelnummer, verwachte levertijd etc. Deze module is bruikbaar voor het indelen van artikelen in representatieve groepen. Retailers werken met een groot aantal verschillende artikelen. Elk artikel verdient individuele aandacht, maar om redenen van efficiëntie en overzicht worden artikelen gegroepeerd in categorieën. De issues over inkoop, voorraad, waardering, onderhoud, prijzen en verkoop worden groepsgewijs behandeld. Het indelen van artikelen in representatieve groepen is dan ook van cruciaal belang voor een retailer. Vroeger was de indeling in omzetgroepen en subgroepen vaak voldoende, maar met de komst van computers en als gevolg van branchevervaging en snelle productvernieuwing is Category Management een echte wetenschap geworden. Binnen BlueRetail kan het assortiment door elke functionaris naar eigen inzicht worden gecategoriseerd. Zo kan de inkoper behoefte hebben aan categorisering op basis van inkoopfrequentie of de mate van leverbaarheid, zodat eenvoudig inkooporders kunnen worden gegenereerd. De afdeling logistiek is meer geïnteresseerd in de van 33

30 behandelwijze van producten. Het vervoeren en opslaan van artikelen is eenvoudiger wanneer bekend is of artikelen vochtgevoelig, breekbaar of stapelbaar zijn. De categorieën kunnen door de gebruikers van BlueRetail zelf worden ontworpen en elke categorie mag bestaan uit meerdere sub categorieën, die worden opgeslagen in een eenvoudig te beheren boomstructuur. De kracht van BlueRetail is dat de categorieën kunnen worden gebruikt voor het groeperen van artikelen met bijzondere kenmerken. Module Mixmatch Hiermee kan een combinatieprijs worden opgebouwd (voorbeeld: 3 halen, 2 betalen etc.). BlueRetail kent momenteel 6 varianten (zie hieronder). Mixmatch varianten. Module Prijswijzigingen op termijn Module Opbouw Prijswijzigingen kunnen worden ingevoerd en gekoppeld aan een ingangsdatum. Het gaat hierbij om prijsaanpassingen die naar boven of naar beneden kunnen worden doorgevoerd. Ook kunnen de wijzigingen die betrekking hebben op alternatieve leveranciers worden beheerd. Deze module wordt bijvoorbeeld gebruikt om voorgedefinieerde combinaties van artikelen en teksten en/of losse mededelingen met een formulier-editor in te stellen. Een hoofdartikel kan worden opgebouwd uit meerdere losse artikelen. Voorraadbeheer wordt op de losse artikelen bijgehouden. De componenten van het hoofdartikel kunnen desgewenst op de factuur of kassabon worden weergegeven. Formulier Vragenlijst Garantiebewijzen en verzekeringsformulieren kunnen worden voorzien van de juiste klant en artikelgegevens. Tevens kunnen deze automatisch worden geprint. Aan de kassa kunnen combinatieartikelen worden aangeboden of controlevragen worden gesteld. Mededeling Ook kan het systeem mededelingen tonen aan het personeel, die NIET afgedrukt worden op de bon. Voorbeeld: Wenst u ook batterijen? Module Secundair Artikelbestand Deze module stelt een tweede artikelbestand, dat naast het standaard artikelbestand loopt, beschikbaar. Het tweede artikelbestand fungeert alleen als opzoekbestand. Hierin staan artikelen die naar verwachting eenmalig worden opgezocht of worden besteld, maar welke niet op voorraad liggen. Als tijdens het van 33

31 zoeken in dit bestand het artikel gevonden wordt, zal het automatisch naar het primaire bestand verplaatst worden bij een verkoop- of inkooptransactie. Module Synoniemen Ieder artikel kan worden voorzien van een of meerdere synonieme omschrijvingen en (bar-)coderingen. Het artikel zal door middel van deze synoniemen worden geïdentificeerd. Voorbeeld: blikje Cola waarbij het land van productie bepaalt wat de barcode is, maar in het systeem wordt slechts van het blikje de voorraad bijgehouden. Het is mogelijk dat een synoniem voor meerdere artikelen wordt gebruikt. Voorbeeld: typenummer van de printer, om aan de hand daarvan bijbehorende inktpatronen van verschillende leveranciers te zoeken. Module Multimagazijn (zie logistiek) De module stelt de ondernemer in staat om voorraadbeheer per magazijn en/of magazijnlocatie op de levels technisch beschikbaar, technisch gereserveerd en derden te voeren. Een functionaliteit die binnen dit proces van grote waarde is, is de mogelijkheid om voorraad te beheren per magazijn c.q. magazijnlocatie. Denk aan vitrines met showroom voorraad en/of goederen die in een extern magazijn zijn opgeslagen, of voorraad die van derden is (bijvoorbeeld in consignatie). Resultaat Scherm afbeeldingen Beschikbaarheid van alle noodzakelijke functionaliteiten voor het beheer van gegevens en gedrag. Hieronder worden een aantal schermen afgebeeld. Artikelkaart met afbeelding van 33

32 Artikelkaart met tabblad Detail met logistieke gegevens (overig) Artikel aanbieding ( happy hour ) Aanbieding voor een selectie (omzetgroep) van 33

33 Mix-match met couponcode (zie kader) van 33