Product Management Functionele beschrijving BlueRetail versie 3.xx

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Product Management Functionele beschrijving BlueRetail versie 3.xx"

Transcriptie

1 Product Management Functionele beschrijving BlueRetail versie 3.xx Venlo, mei 2011 Betreft BlueRetail van 33

2 Inhoudsopgave: 1 Inleiding Retail Processen Verkoop Inkoop Logistiek Financieel Service Retail CRM Rapportages Beheer Applicatiebeheer Gegevensbeheer Dit document is afgestemd op de algemene leveringsvoorwaarden en de licentie- en onderhoudsvoorwaarden van Newway Retail Solutions B.V. (Newway) en daar integraal onderdeel van. Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Newway van 33

3 1 Inleiding Document inhoud Dit document biedt inzicht in de functionele mogelijkheden van BlueRetail versie 3.60 en hoger. De mogelijkheden van de applicatie worden op hoofdlijnen toegelicht en het geheel is gerubriceerd op basis van processen die Newway in de retail onderkent. Elk proces wordt gevisualiseerd aan de hand van het Retail Business Model. Dit model is door Newway ontwikkeld om haar kennis met betrekking tot Retail-ICT te borgen. De ontwikkeling van de applicatie blijft in volle gang en met grote regelmaat wordt nieuwe functionaliteit toegevoegd. U dient zich ervan bewust te zijn dat deze beschrijving een momentopname betreft, waarbij geen aandacht besteed wordt aan de vele details in de applicatie. Document indeling In dit document wordt elk proces beschreven in termen van: Algemene beschrijving Basisfunctionaliteit Verdieping (incl. eventuele modules) Resultaat Schermafbeeldingen Verdieping Resultaat Algemene beschrijving Basisfunctionaliteit Schermafbeeldingen Hier wordt kort het basisproces of de basis functionaliteit beschreven. Dit verwijst naar de functies die standaard in de applicatie (MMS of RMS) aanwezig zijn, waaronder een volledige geld- en goederenbeweging registratie. Als in de kantlijn de tekst 'In scope' ontbreekt, betekent dit automatisch dat het additioneel is. Verdieping is automatisch additioneel. Hier wordt kort de opbrengst van de functionaliteit beschreven. Omdat de applicatie zeer dynamisch en modulair is, zijn de schermafbeeldingen in dit document momentopnamen. In uw praktijksituatie wordt de indeling mogelijk aan uw behoefte aangepast. Retail Business Model Newway heeft haar aanwezige Retailkennis geborgd in het Retail Business Model (RBM). Het Retail Business Model (RBM) heeft als grondplaat het hieronder getoonde huis. Deze grondplaat is gebaseerd op de tien hoofdgebieden, die je veelal binnen organisaties tegen komt. Met betrekking tot deployment (technisch en applicatiebeheer) onderscheiden we een elfde functie, namelijk beheer (ICT). Het RBM is een theoretisch model, dat niet direct de hoofdprocessen zoals in de inleiding van hoofdstuk 3 benoemd, weerspiegeld. De processen zijn gebaseerd op de operationele zaken die zich op de werkvloer afspelen. In dit document worden bewust de beide werelden met elkaar van 33

4 gecombineerd, omdat in BlueRetail de theorie wordt vertaald naar de praktijk. ICT Functie definities Onderstaande tabel beschrijft per onderdeel de definitie die Newway hiervoor hanteert. ICT Formule Informatie Personeel Financieel Inkoop Leverancier Verkoop Klant Onder ICT zijn alle applicatie gedragissues samengebracht, die bedoeld zijn om BlueRetail informatietechnologisch te moderniseren. Deze hebben geen directe relatie met retail specifieke functionaliteit, maar beschrijven met name de nonfunctionele wensen van retailers m.b.t. BlueRetail. Formule beschrijft de beheersmatige zaken, waarmee de franchisenemer in betere mate het karakter van de (keten)onderneming (het eenduidig gedrag) kan laten weerspiegelen in BlueRetail. Wie doet waar en wat op welk moment m.b.t. bijvoorbeeld artikelbeheer etc. In de categorie Informatie zijn alle functionele zaken samengebracht t.a.v. de informatiestromen binnen BlueRetail. Dit hoofdstuk beschrijft de functies, die de rol van het personeel dat met de applicatie werkt, betreffen. Deze categorie omvat de functies, die de Retailers in staat stellen de geldstromen binnen de organisatie te beheren. Inkoop beschrijft de functionele zaken met betrekking tot de inkoopprocessen. Onder Leverancier zijn de functionele zaken verzameld, die de retailer inzicht geven in de relatie met de leverancier. Verkoop beschrijft de functies met betrekking tot de verkoopprocessen. In dit proces zijn de functionele zaken verzameld, die de van 33

5 retailer een beeld geven van de relatie met de klant. Logistiek Deze categorie omvat de functionele zaken, die de retailer in staat stellen de goederenstromen binnen de organisatie te beheren van 33

6 2 Retail Processen Overzicht Newway onderscheidt de volgende hoofdprocessen in haar BlueRetail applicatie: Verkoop Inkoop Logistiek Financieel Service Retail CRM Rapportage (Applicatie) Beheer In de volgende paragrafen worden bovenstaande processen beknopt beschreven. Modules Tuning Geld & goederen beweging In BlueRetail kan door het inschakelen van modules eventueel gewenste verdieping worden gerealiseerd. BlueRetail kent naast autorisatie(rollen) veel parameters en instellingen, waarmee de exacte werking en het gedrag van de applicatie wordt afgestemd op de behoefte van de klant. Functionaliteit kan ingesteld worden per rol, medewerker en/of werkstation. De horizontale as van gedetailleerde geld en goederenstromen binnen een winkel of groothandelslocatie staat afgebeeld in het RBM. Voorbeeld: een artikel wordt besteld bij de leverancier, geleverd, op voorraad genomen en in de winkel gelegd. Daarna wordt het artikel door de klant meegenomen of bij de klant afgeleverd. De geld- en goederenstromen zijn tegengesteld van 33

7 3 Verkoop Inleiding In een winkel vindt het contact met de klant plaats langs diverse verkoopprocessen. We onderscheiden hier enkele onderdelen zoals kassa, verkooporder en verkoop(credit)factuur. Uiteraard zijn er vele nuanceringen m.b.t. verkoopeisen, de producten die verkocht worden en de beleving die de klant dient te ervaren. Basisfuncties BlueRetail biedt standaard de mogelijkheid om onderstaande verkoopprocessen te verrichten: Traditionele en touch kassa Retourscannen Facturen Verzamelbon Bewaarbon Op rekening Guided selling Tweede kassascherm (kiosk) Uitgebreide overzichten en rapportage De hiervoor noodzakelijke bouwstenen zijn in de basisapplicatie aanwezig. Denk aan relatiebeheer, artikelbeheer, basis promotiebeheer (aanbiedingen, handmatige kortingen en diverse betaalmogelijkheden). Daarnaast kent de applicatie ondersteunende functionaliteit t.b.v. afstorten naar kluis en het eindedag proces (kasgeldtellen), zie Financieel. Verdieping Module Verkooporder Offertes en verkooporders voor uitgestelde levering, uitgestelde betaling (met eventueel een vooruitbetaling en de daarbij behorende leverdocumenten) zijn soms gewenst en/of noodzakelijk. Hiervoor is een additionele module beschikbaar. De module verkooporder bestaat uit de onderdelen offerte verwerking, order registratie, levering en facturering. Offerte verwerking Offertes kunnen per relatie, per periode of per opgenomen artikel worden gepresenteerd. Bij de verwerking van offertes wordt geen beslag gelegd op de voorraad. Hierdoor blijft de gehele voorraad beschikbaar en wordt voorkomen dat er te vroeg of onnodig artikelen worden ingekocht. Order registratie Een offerte kan ingevoerd, gewijzigd, geblokkeerd, geannuleerd of doorgeboekt worden naar een verkooporder. Met de registratie van orders wordt niet alleen de gangbare verkoopregistratie verwerkt, maar kan ook een verkoop op van 33

8 bestelling gedefinieerd worden. Het gehele traject van uitgestelde betaling en uitgestelde levering kan worden verwerkt. Er wordt tevens inzicht verstrekt in de geld- en goederenstroom. Resultaat Scherm afbeeldingen De basisfunctionaliteit biedt inzicht in de verkoopopbrengsten, in de kasstromen, in het klantengedrag, in de voorraadpositie etc. Hier volgt een voorbeeld van een verkooptransactie. Invoeren kassabon op traditionele wijze Invoeren kassabon via touch scherm van 33

9 Transactie met 15% artikelkorting Afrekenen kassabon op traditionele wijze Afrekenen kassabon via touch met geldafbeeldingen van 33

10 Voorbeeld lay-out kassabon: van 33

11 4 Inkoop Inleiding De organisatie moet op gecontroleerde wijze bij leveranciers goederen kunnen bestellen. Hiertoe beschikt de applicatie standaard over de benodigde inkoop functionaliteiten. Basisfuncties BlueRetail kent aan de inkoop-/crediteurenzijde standaard diverse mogelijkheden: Inkooporders kunnen op verschillende manieren worden gemaakt: o Handmatig o Geautomatiseerd (op basis van verkochte aantallen of min/max positie) o Op termijn Uitgebreide overzichten en rapportage zijn beschikbaar Verdieping Applicatie BlueMobile Er zijn geen specifieke inkoopmodules beschikbaar, omdat alle benodigde functionaliteit in de basis zit. De module Mobile kan het inkoopproces ondersteunen. BlueMobile is een applicatie voor het gebruik van een handscanner / mobilescanner. Het gebruik van een mobilescanner garandeert een snelle en foutloze invoer van artikelgegevens, met name bij voorraadopnames en het uitvoeren van voorraadcorrecties. Functies van BlueMobile: artikel info voorraad correctie en opname transacties kassa, order ontvangst goederen etc. Resultaat Scherm afbeeldingen Met behulp van de basisfunctionaliteit kunnen de leveranciers goederen leveren conform de bestelling en condities. Ook worden in het pakket de aanwezige tellers beschikbare voorraad en in bestelling automatisch bijgewerkt. Hier volgt een voorbeeld van een inkooptransactie van 33

12 Invoeren inkooporder Overzicht inkooporders Mobile Client: artikelinformatie scherm van 33

13 5 Logistiek Inleiding Newway spreekt bewust over logistiek, omdat deze functionaliteit in haar ogen de ontvangst van goederen, het leveren van verkooporders en de benodigde handelingen met betrekking tot de voorraad omvat (voorraad correcties en het voorraadopname traject). Omwille van de door klanten gewenste functiescheiding, heeft Newway het logistieke proces gesplitst van het inkoop- en facturatieproces. Basisfuncties BlueRetail onderscheidt de volgende logistieke processtappen. Deze liggen in het verlengde van de processen verkoop en inkoop: Voorraad vormen Verkoopproces o Leveren van verkooptransacties (bij beschikbare voorraad en binnen kredietlimiet) Verkoopproces o Ontvangst goederen 1:1 op basis van de inkooporder o Ontvangst goederen aan de hand van een pakbon o Gecontroleerde retouren met bewaking van ontvangsten o Transfers, manco s, surplus, retour etc. Voorraadbeheer o Voorraadopname methodieken (blind, partieel, gedeeltelijk) o Voorraadcorrectie (met inzage in wie, wanneer en waarom) Uitgebreide overzichten en rapportage Voorraad van 33

14 Toelichting Voorraad is een complex begrip in de retail. De visie op de voorraad wordt bepaald door de invalshoek: Financieel (waarde), Fiscaal (eigendom), Logistiek (beschikbaarheid en plaats), Fysiek (dimensies) etc. Voorbeeld: de operationele voorraad kan worden verdeeld in een deel waarvoor financiële verantwoordelijkheid wordt gedragen en een deel waarvoor logistieke verantwoordelijkheid wordt gedragen. Verdieping Applicatie BlueMobile Module Multimagazijn Resultaat Scherm afbeeldingen Logistieke verdieping binnen BlueRetail is mogelijk in de vorm van de module multimagazijn. De module HHT kan in combinatie met BlueRetail Mobile ook het logistieke proces ondersteunen. Zie Inkoop hoofdstuk De koppeling met een losse handheld terminal en/of mobile scanner maakt het mogelijk om op locatie procesbewegingen vast te leggen. Met dit apparaat kan gescand worden, waarna direct de juiste gegevens ingevoerd, gecorrigeerd en geraadpleegd kunnen worden. Deze geregistreerde data kan door BlueRetail worden ingelezen. Hierdoor neemt de kans op menselijke fouten drastisch af. Voorraadbeheer per magazijn en/of magazijnlocatie (levels: technisch beschikbaar, technisch gereserveerd en derden). Deze module biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om showroom voorraad in vitrines, goederen die in een extern magazijn zijn opgeslagen, voorraad die van derden is, retouren van de klant en/of defecte artikelen te beheren. Het resultaat is een sluitende voorraadpositie (gesloten goederenstroom). Zowel economisch als fysiek kloppen de tellers. Dit voorkomt onnodig nee-verkopen en onnodig hoge voorraden (aanslag op liquiditeit). Met betrekking tot de voorraadcorrecties is permanent inzichtelijk door wie, wanneer en wat gecorrigeerd is met opgave van reden. Door de voorraad partieel te inventariseren is sluiting van de vestiging overbodig, kloppen de voorraadstanden en is eventuele derving ontstaan uit diefstal snel inzichtelijk. Hier volgt een voorbeeld van een logistieke transactie van 33

15 Overzicht binnen te melden orders Binnenmelden van goederen De artikelkaart toont dat de voorraad bijgeboekt is van 33

16 Voorraad correctie scherm De correctie moet nog verwerkt worden Overzicht van de waarde van de correctie van 33

17 6 Financieel Inleiding Het financiële proces is de hekkensluiter in het goederen transactieproces. Aan de verkoopzijde ontvangt de klant een kassabon of een verkoopfactuur. Aan de inkoopzijde dienen de inkoopfacturen ingeboekt te worden al dan niet met een sluitende goederenmatching. Basisfuncties BlueRetail kent aan de financiële zijde standaard diverse mogelijkheden: Retail Business Model Kasgeld en kluisgeld tellen Dag/periode journaal (historie in kassatransacties) Verkoop(credit)facturen Inkoop(credit)facturen Verwerking van betalingen van facturen (inkoop en verkoop) Credit management openstaande posten (inkoop en verkoop) Uitgebreide overzichten en rapportage Waardeketenmodel (marge) Toelichting Retailers creëren meerwaarde, transactiebaten. Het model toont factoren die de opbouw van de marge beïnvloeden, verdeeld over de blokken en naar focus op de leverancier, de klant of intern. Voorbeeld: Retailers regelen de garantieafhandeling met de klant. Dat levert tijdwinst voor de leverancier op, het geeft de retailer een betrouwbaar imago en het geeft de klant zekerheid. Hoewel geen van deze drie componenten in geld is uit te drukken, is het van grote van 33

18 betekenis voor de gerealiseerde marge op het product. Verdieping BlueRetail kent een uitgebreide koppeling met financiële pakketten, waardoor binnen de financiële administratie: direct foutloos inzicht is in: o geldstromen o liquiditeit o openstaande posten debiteuren o te betalen facturen crediteuren o etc. de juiste graad van verdichting kan worden ingesteld en gehanteerd de geldstroom goed gevolgd kan worden de balans- en winst- en verliesrekening m.b.t. de voorraad, de kostprijs en de omzet door de koppeling sluitend is Module Boekhoudkoppeling Vrijwel alle gangbare financiële programma s zijn in staat om gegevensbestanden te importeren. Hiervoor moeten de gegevens vanuit BlueRetail worden geëxporteerd. De module boekhoudkoppeling bestaat onder andere uit de onderdelen facturen en creditnota s en kasmutaties. Facturen en creditnota s Kasmutaties Overig Deze worden op regelniveau geëxporteerd en gekoppeld aan de debiteuren- en crediteurengegevens Deze worden getotaliseerd per omzetgroep. Hiermee bedoelen we de financiële voorraadmutaties, de kortingen en retouren specificaties, e.d. Module Factuurmatching Resultaat Scherm afbeeldingen De module factuurmatching stelt de ondernemer in staat om inkoopfacturen te matchen met ontvangst goederen waardoor voorraad en financiële afwikkeling in overeenstemming zijn met elkaar. Een factuur wordt pas na accordering geëxporteerd. De basisfunctionaliteit zorgt voor volledige financiële transparantie en inzicht in de geld- en goederenstroom (verkoop, inkoop en voorraadopnames). Hiermee wordt het fundament gelegd voor de gesloten geld- en goederenstroom van de onderneming. Hier volgen een aantal schermafbeeldingen m.b.t. het financiële proces van 33

19 Algemeen scherm module boekhoudkoppeling Export opties m.b.t. de boekhoudkoppeling van 33

20 7 Service Inleiding Organisaties worden steeds vaker beoordeeld op hun prestaties op het gebied van dienstverlening. Voor veel retailers is een hoge servicegraad en daarmee de registratie van de service afhandeling daarom van groot belang. Verdieping Applicatie BlueService BlueRetail kan gekoppeld worden met de applicatie BlueService. Newway beschikt over een separate applicatie BlueService. In de Next Generation van BlueRetail (verwachte releasedatum: medio 2012) worden deze functionaliteiten volledig geïntegreerd en als module beschikbaar gesteld: Klachtregistratie Verhuurregistratie Reparatieregistratie (intern of extern) Planning van servicetaken, medewerkers en objecten Garantieregistratie Uitgebreide overzichten en rapportage Resultaat Klanten moeten goed en adequaat geholpen worden. De dienstverlening van bijvoorbeeld een klachten- of garantieproces (intern of uitbesteed) kan volledig bewaakt en geregistreerd worden. Bovendien kunnen gemaakte reparatie- en budget afspraken evenals uitbestede reparatiewerkzaamheden in detail vastgelegd worden van 33

21 8 Retail CRM Inleiding De inkoop- en verkoopprocessen vereisen de registratie van relatiegegevens in het systeem. Basisfuncties BlueRetail bevat de volgende CRM gerelateerde functies: Debiteuren en crediteuren stamkaarten, saldo s en statistieken Kredietlimiet en francowaarde Multimedia, printfunctionaliteit voor klantenpas met pasfoto Relatie gerelateerde notitieblokken (met zoekfunctie) Relatie gerelateerde contactpersonen Relatie en transactie gerelateerde gescande documenten Relatie gerelateerde transactiedocumenten Uitgebreide overzichten en rapportage Verdieping Module Kortingtabellen Extra functionaliteit is aanwezig in de vorm van de module Kortingtabellen en de module E-Customer. Hiermee kunnen absolute en relatieve prijsafspraken geregistreerd worden op het niveau van artikel, omzetgroep of subgroep en/of met de relatie en de relatiegroep. Kortingen voor een relatie of relatiegroep kunnen automatisch worden berekend. Kortingen kunnen worden toegekend aan artikel- of omzetgroepen, aan een relatie of relatiegroep, permanent of voor een bepaalde periode. Resultaat Scherm afbeeldingen De basisfunctionaliteit zorgt ervoor dat u uw relaties kent. Met behulp van selectieroutines kunt u bijvoorbeeld een marketingactie opzetten of klantenpassen uitgeven. Hieronder worden een aantal schermen getoond met betrekking tot CRM van 33

22 Relatie kaart Relatie detail tabblad Overzicht contactpersonen van 33

23 Contactpersonen kaart Module Kortingtabellen van 33

24 9 Rapportages Inleiding Deze functionaliteit biedt hulp bij het verkrijgen van inzicht in verzamelde gegevens. Meten, weten, begrijpen en handelen zijn de vier hoofdonderwerpen die samen de lijn vormen waarlangs de prestaties kunnen worden verbeterd met behulp van een retail informatiesysteem. Wie bijvoorbeeld door artikelscanning meet wat er is verkocht, weet wat er nog op voorraad ligt, begrijpt wat dit betekent voor de verkooptrends en handelt vervolgens door het assortiment op de meest slimme wijze aan te vullen. Voorbeeld: welke producten of productgroepen leveren de grootste bijdrage aan de toegevoegde waarde. Basisfuncties Binnen BlueRetail wordt elke handeling tot in het kleinste detail vastgelegd waardoor op elk moment bekend is hoe de klantformule ervoor staat: meten is weten (zie blauw kader). De applicatie kent vele overzichten welke inzicht verschaffen. Via de aanwezige selectieroutine kunnen eigen overzichten/lijsten worden samengesteld. Overzichten kunnen direct worden omgezet in Excel voor verdere bewerking. Applicatie FinRap FinRap is een losstaande rapportagetool, die zowel lokaal als centraal kan worden gebruikt. In deze tool zitten een aantal specifieke rapportages, waaronder Dagtotalen per omzetgroep en Marges per gebruiker/nivo. Verdieping Applicatie BRPMS Verdieping is mogelijk d.m.v. de module Historie en Prijshistorie. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van de BlueRetail Performance Management Suite (BRPMS), welke door o.a. het bedrijf Scenarius wordt geleverd. Naast het rapporteren van informatie uit BlueRetail biedt Newway de mogelijkheid om met behulp van de BlueRetail Performance Management Suite (BRPMS) gegevens verder te analyseren en deze te koppelen aan verschillende externe informatiebronnen. De analyse van de gegevens en de wijze waarop de nieuw verworven kennis kan worden gebruikt om de handelswijze daarmee te optimaliseren zijn onderdeel van de processtappen begrijpen en handelen. In het document BlueRetail Performance Management Suite wordt deze materie uitgebreid beschreven van 33

25 Bij kan dit document worden opgevraagd. Module Historie en Prijshistorie Door middel van zeer uitgebreide selectiemogelijkheden kan tot in detail worden bekeken welke transacties in het verleden zijn uitgevoerd, inclusief prijs- en kasgeldhistorie. Er kan voor één of meerdere relaties de historie worden bekeken van bijvoorbeeld artikelen, omzetgroepen, mutaties, retour en kortingen. Er kunnen combinaties worden geselecteerd: mutaties binnen één omzetgroep en uitgevoerd door één verkoper, artikelen met een bepaald serienummer of artikelen waaraan een opmerking is gekoppeld et cetera. Resultaat Scherm afbeeldingen De rapportage mogelijkheden bieden voldoende inzicht om een bedrijf te runnen. Hieronder worden een aantal schermen getoond met betrekking tot rapportages. BRPMS Module Historie en Prijshistorie van 33

26 10 Beheer Inleiding Beheer categorieën BlueRetail biedt standaard beheerfunctionaliteiten om succesvol gebruik van de applicatie te faciliteren. De applicatie kan gekoppeld worden met een of meerdere softwarepakketten van derden (o.a. Office, Financieel, (BI)Rapportage). Er is uiteraard voorzien in ondersteuning van specifieke retail hardware. Denk hierbij aan POS terminal, ticketprinter, geldlade(s), klantendisplay, (hand)scanner /mobile terminal en EFT- (pin)apparatuur. Beheer bestaat uit: 1. Applicatiebeheer 2. Gegevensbeheer 10.1 Applicatiebeheer Basisfuncties De applicatie voorziet in de noodzakelijke beheerfunctionaliteiten: Instellingen die het gedrag van de software sturen Instellingen die de koppeling met de hardware regelen Dynamische lay-outs (kassabon, factuur etc.) Gebruikersrollen Uitval (zie hieronder) Module Uitval Verdieping In situaties waarbij de netwerkserver uitvalt (door een calamiteit of onderhoudswerkzaamheden) zal de verkoop aan de kassa daar geen negatieve gevolgen van ondervinden. Deze module regelt de storingsprocedure en garandeert de continuïteit. Nadat de normale werking van het centrale systeem is hersteld, zullen alle verkooptransacties volledig automatisch worden verwerkt. Daarnaast kent BlueRetail enkele additionele beheermodules: Automatische procedures (scheduler) Import functionaliteit, incl. scripting taal Export functionaliteit, incl. scripting taal Ketenbeheer/-communicatie & validatie Koppeling betaalautomaten Koppeling boekhoudpakketten (module: zie financieel) Koppeling handheld-/mobile terminals (module: zie inkoop) Web Transaction Services (e-gift, e-voucher en e-ticket) Module Automatische procedures Deze module maakt het mogelijk om automatisch, zonder tussenkomst van gebruikers allerlei rapporten te printen, inkooporders aan te maken of verzamelrekeningen door te boeken, data met het hoofdkantoor uit te wisselen etc.. De procedures kunnen betrekking hebben op het uitvoeren van een van 33

27 functie binnen BlueRetail, het uitvoeren van een Windows-opdracht of het weergeven van een melding aan de gebruiker. Dergelijke handelingen kunnen op een vooraf ingesteld tijdstip en frequentie automatisch worden opgestart. Dit leidt tot een aanzienlijke vermindering van fouten bij veel voorkomende handelingen. Module Import Omdat productspecificaties en prijzen steeds sneller veranderen, willen leveranciers assortimentsgegevens digitaal aanleveren. Deze bestanden worden geconverteerd waarna ze snel en foutloos in BlueRetail worden geïmporteerd via de BlueRetail scripttaal. Het formaat van de import wordt beschreven in een (maatwerk-) scriptfile waarin wordt vastgelegd welke informatie binnen welke velden moet worden ingelezen. Module Export Bestanden kunnen vanuit BlueRetail worden geëxporteerd, waarna deze verder kunnen worden bewerkt binnen een externe applicatie. Naast de standaard export is export mogelijk naar definieerbare formaten via de BlueRetail scripttaal. Het formaat van de export wordt beschreven in een (maatwerk-) scriptfile, waarin wordt vastgelegd welke informatie in welk formaat moet worden geëxporteerd. Module Betaalautomaat (keuze) Het gebruik van een geïntegreerde PIN-terminal garandeert een snelle en foutloze communicatie. Elektronische betaalmiddelen (debet- en creditcards) kunnen volledig worden geïntegreerd binnen BlueRetail. EFT automaten: Alvira E-Point 5164, twee traps Services B.V. E-Point 6400, geïntegreerd (over ISDN, IP) E-Point 6400, EFT Terminal CCV Verifone VX 570, twee traps Banksys Atos Origin CCV POS, geïntegreerd (over IP) Xenta, geïntegreerd (ISDN, PSTN, IP) Xenta, t.b.v. België Module Taalkeuze Module Web Transaction Services (e-customer) Indien BlueRetail door niet-nederlandstalige medewerkers wordt gebruikt, zal het gebruik van een vreemde taal wenselijk zijn. Per Workstation is de gewenste taal in te stellen. De module ondersteund naast Nederlands de talen: Engels, Frans, Duits en Spaans. Naast de vertrouwde betaalautomaatkoppelingen die binnen BlueRetail mogelijk zijn, kunnen er diverse elektronische transactieoplossingen aangeboden worden zoals een elektronische cadeaubon, een voucher voor opwaardering van een prepaid beltegoed of een ticket voor een attractiepark. Via webservices kan data uitwisseling plaats vinden met applicaties c.q. databanken van derden op online, real time basis. Deze module zal de komende jaren groeien en verder opgedeeld worden in submodules. BlueRetail maakt onderscheid tussen de volgende e-customer producten, die voor iedere host geactiveerd kunnen worden: 1. Spaarkaarten: Dit zijn giftcards, waarvan het saldo meermaals opgehoogd en verlaagd kan worden van 33

28 2. Cadeaubonnen: Dit zijn giftcards, waarmee men kan betalen, maar waarvan het saldo niet opgehoogd kan worden. Er zijn cadeaubonnen met een vaste waarde, maar ook cadeaubonnen die bij verkoop een variabele waarde kunnen krijgen (bijvoorbeeld YourGift). 3. Prepaid artikelen: Dit zijn giftcards, waarmee niet betaald kan worden in de winkel, maar die wel een vaste waarde en een code bevatten om elders (meestal via internet) producten aan te schaffen (bijvoorbeeld itunes). 4. evouchers: De werking van dit produkt is gelijk aan die van het prepaid artikel, behalve dat het produkt zelf geen giftcard is, maar een papieren bon met gegevens waarmee een produkt opgewaardeerd kan worden (bijvoorbeeld opwaarderen telefoonkaart T-Mobile). 5. etickets: Dit zijn elektronische toegangsbewijzen voor pretparken of concerten, die door een winkel uitgegeven kunnen worden in de vorm van een papieren bon met barcode (bijvoorbeeld Legoland, of attractiepark Slagharen). Het begrip giftcard kan in de praktijk en bij de verschillende hosts verschillende betekenissen hebben en dit kan voor verwarring zorgen. Er zijn inmiddels een flink aantal varianten op de markt. Voor BlueRetail is een giftcard een plastic kaartje (net als een bankpas of creditcard) met daarop een kaartnummer (al dan niet als barcode of magneetstrip). Dit plastic kaartje kan in BlueRetail gedefinieerd worden als spaarkaart, als cadeaubon of als prepaid artikelen. Dit is afhankelijk van wat een klant met de giftcard wenst te doen, en welke provider er gekozen wordt. Beschikbare hosts: ICP (RSE) Intersolve Cyberghost Cardservice 10.2 Gegevensbeheer Basisfuncties Om het gegevensbeheer goed te kunnen uitvoeren, kent BlueRetail onder andere de volgende gegevensbestanden: Relatiebestand en aanverwante bestanden (contactpersonen, notitieblokken, multimedia, etc.) Artikelbestand en aanverwante bestanden (omzetgroepen, subgroepen, aanbiedingen, multimedia, twee dimensionale artikel matrix etc.) Algemene bestanden zoals: o Betaalwijzen o Kluizen (afroom- en kasgeld) o Verzendwijzen o Reclameteksten o Etc. Alternatieve factuurrelatie Assortimentbeheer Verdieping Modules die het (keten)beheer oftewel de formule ondersteunen: van 33

29 Alternatieve artikelleveranciers Category Uitbreiding basispromoties (kortingstabellen / mixmatch) eventueel in combinatie met kortingscoupons (Prijs)wijzigingen op termijn Opbouw (samengestelde artikelen) Secundair artikelbestand Synoniemen Multi Magazijn(locatie) Module Alternatieve leverancier Module Category Voor ieder artikel kunnen meerdere leveranciers worden beheerd. Per artikel kan worden aangegeven welke leverancier de vaste en welke leveranciers de alternatieve rol vervullen. Vanuit het artikelbestand kan direct een alternatieve leverancier worden aangemaakt. Per artikel/leverancier kunnen specifieke kenmerken worden beheerd zoals prijs, bestelnummer, verwachte levertijd etc. Deze module is bruikbaar voor het indelen van artikelen in representatieve groepen. Retailers werken met een groot aantal verschillende artikelen. Elk artikel verdient individuele aandacht, maar om redenen van efficiëntie en overzicht worden artikelen gegroepeerd in categorieën. De issues over inkoop, voorraad, waardering, onderhoud, prijzen en verkoop worden groepsgewijs behandeld. Het indelen van artikelen in representatieve groepen is dan ook van cruciaal belang voor een retailer. Vroeger was de indeling in omzetgroepen en subgroepen vaak voldoende, maar met de komst van computers en als gevolg van branchevervaging en snelle productvernieuwing is Category Management een echte wetenschap geworden. Binnen BlueRetail kan het assortiment door elke functionaris naar eigen inzicht worden gecategoriseerd. Zo kan de inkoper behoefte hebben aan categorisering op basis van inkoopfrequentie of de mate van leverbaarheid, zodat eenvoudig inkooporders kunnen worden gegenereerd. De afdeling logistiek is meer geïnteresseerd in de van 33

30 behandelwijze van producten. Het vervoeren en opslaan van artikelen is eenvoudiger wanneer bekend is of artikelen vochtgevoelig, breekbaar of stapelbaar zijn. De categorieën kunnen door de gebruikers van BlueRetail zelf worden ontworpen en elke categorie mag bestaan uit meerdere sub categorieën, die worden opgeslagen in een eenvoudig te beheren boomstructuur. De kracht van BlueRetail is dat de categorieën kunnen worden gebruikt voor het groeperen van artikelen met bijzondere kenmerken. Module Mixmatch Hiermee kan een combinatieprijs worden opgebouwd (voorbeeld: 3 halen, 2 betalen etc.). BlueRetail kent momenteel 6 varianten (zie hieronder). Mixmatch varianten. Module Prijswijzigingen op termijn Module Opbouw Prijswijzigingen kunnen worden ingevoerd en gekoppeld aan een ingangsdatum. Het gaat hierbij om prijsaanpassingen die naar boven of naar beneden kunnen worden doorgevoerd. Ook kunnen de wijzigingen die betrekking hebben op alternatieve leveranciers worden beheerd. Deze module wordt bijvoorbeeld gebruikt om voorgedefinieerde combinaties van artikelen en teksten en/of losse mededelingen met een formulier-editor in te stellen. Een hoofdartikel kan worden opgebouwd uit meerdere losse artikelen. Voorraadbeheer wordt op de losse artikelen bijgehouden. De componenten van het hoofdartikel kunnen desgewenst op de factuur of kassabon worden weergegeven. Formulier Vragenlijst Garantiebewijzen en verzekeringsformulieren kunnen worden voorzien van de juiste klant en artikelgegevens. Tevens kunnen deze automatisch worden geprint. Aan de kassa kunnen combinatieartikelen worden aangeboden of controlevragen worden gesteld. Mededeling Ook kan het systeem mededelingen tonen aan het personeel, die NIET afgedrukt worden op de bon. Voorbeeld: Wenst u ook batterijen? Module Secundair Artikelbestand Deze module stelt een tweede artikelbestand, dat naast het standaard artikelbestand loopt, beschikbaar. Het tweede artikelbestand fungeert alleen als opzoekbestand. Hierin staan artikelen die naar verwachting eenmalig worden opgezocht of worden besteld, maar welke niet op voorraad liggen. Als tijdens het van 33

31 zoeken in dit bestand het artikel gevonden wordt, zal het automatisch naar het primaire bestand verplaatst worden bij een verkoop- of inkooptransactie. Module Synoniemen Ieder artikel kan worden voorzien van een of meerdere synonieme omschrijvingen en (bar-)coderingen. Het artikel zal door middel van deze synoniemen worden geïdentificeerd. Voorbeeld: blikje Cola waarbij het land van productie bepaalt wat de barcode is, maar in het systeem wordt slechts van het blikje de voorraad bijgehouden. Het is mogelijk dat een synoniem voor meerdere artikelen wordt gebruikt. Voorbeeld: typenummer van de printer, om aan de hand daarvan bijbehorende inktpatronen van verschillende leveranciers te zoeken. Module Multimagazijn (zie logistiek) De module stelt de ondernemer in staat om voorraadbeheer per magazijn en/of magazijnlocatie op de levels technisch beschikbaar, technisch gereserveerd en derden te voeren. Een functionaliteit die binnen dit proces van grote waarde is, is de mogelijkheid om voorraad te beheren per magazijn c.q. magazijnlocatie. Denk aan vitrines met showroom voorraad en/of goederen die in een extern magazijn zijn opgeslagen, of voorraad die van derden is (bijvoorbeeld in consignatie). Resultaat Scherm afbeeldingen Beschikbaarheid van alle noodzakelijke functionaliteiten voor het beheer van gegevens en gedrag. Hieronder worden een aantal schermen afgebeeld. Artikelkaart met afbeelding van 33

32 Artikelkaart met tabblad Detail met logistieke gegevens (overig) Artikel aanbieding ( happy hour ) Aanbieding voor een selectie (omzetgroep) van 33

33 Mix-match met couponcode (zie kader) van 33

BlueRetail 3.xx. Functionele beschrijving. Stand versie 3.81. Versie 0.2 Venlo, januari 15. Afdeling Product Management

BlueRetail 3.xx. Functionele beschrijving. Stand versie 3.81. Versie 0.2 Venlo, januari 15. Afdeling Product Management BlueRetail 3.xx Stand versie 3.81 Functionele beschrijving Afdeling Product Management Versie 0.2 Venlo, januari 15 Bestand: 140625_Functionele-Beschrijving-BlueRetail-3xx_v02.docx Algemeen Onderwerp Omschrijving

Nadere informatie

Boekingsgangen. Newway Retail Solutions

Boekingsgangen. Newway Retail Solutions Boekingsgangen Newway Retail Solutions Achtergrond boekingslandschap Discussie bij klant over boekhoudexport/journaalposten Opzetten landschap van boekingen per transactie Gebaseerd op het retail ERP systeem,

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T1500 Voorraad Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn Tel 0229-562110 E-mail : info@leza.nl Inhoudsopgave 1 Module uitleg... 3 1.1Doel...

Nadere informatie

Releasenotes OctoPOS 76

Releasenotes OctoPOS 76 Releasenotes OctoPOS 76 Inleiding In OctoPOS 76 zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd. Daarnaast is functionaliteit toegevoegd. De aanpassingen en de benodigde instellingen zijn in dit document

Nadere informatie

Brochure AMF Inkoop en logistiek

Brochure AMF Inkoop en logistiek Brochure AMF Inkoop en logistiek AMF Inkoop en logistiek AMF Inkoop en logistiek maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

Artikelstatus functionaliteit

Artikelstatus functionaliteit Artikelstatus functionaliteit Het beheren van nieuwe en/of uitlopende artikelen is een uitdaging bij veel bedrijven. Zo is het bijvoorbeeld wenselijk om het nog niet mogelijk te maken om nieuwe artikelen

Nadere informatie

ChainWise Inkoop en voorraad modules

ChainWise Inkoop en voorraad modules ChainWise Inkoop en voorraad modules Product ChainWise Bedrijfssoftware Datum 25-4-2017 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

2014 9 Knots Solutions BV

2014 9 Knots Solutions BV FinMaster FinMaster is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren en te beheren. FinMaster bevat

Nadere informatie

CaseMaster WS E-Commerce Webshop

CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster Webshop Het aantal webshops groeit nog steeds en de ontwikkelingen hierin volgen elkaar in snel tempo op. Om succesvol te blijven, is het van belang dat uw software

Nadere informatie

De Nationale Bioscoopbon. status project digitalisering juni 2013

De Nationale Bioscoopbon. status project digitalisering juni 2013 De Nationale Bioscoopbon status project digitalisering juni 2013 Agenda 1. Inleiding 2. Status 3. Cadeaukaarten NL 4. Planning 5. Techniek 6. Financiele afhandeling 7. Servicedesk Inleiding Het NVB bureau

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP

Standaard functies FashionBase ERP FashionBase ERP biedt voor de bedrijfskledingbranche een totaaloplossing en een op de klant gericht informatiesysteem. U kunt ook inzage krijgen in uw voorraden, inkoopprijzen en winstgevigheid van uw

Nadere informatie

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV CaseMaster Finance CaseMaster Finance CaseMaster Finance is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren

Nadere informatie

Omni-Channel / Cross-Channel ONTZORGEN. Newway sept 14, Softwarepakketten.nl

Omni-Channel / Cross-Channel ONTZORGEN. Newway sept 14, Softwarepakketten.nl Omni-Channel / Cross-Channel ONTZORGEN Wie is Newway en wie ben ik? Harry van der Plas, directeur; Newway bestaat 27 jaar; Van software producent naar totaal aanbieder; Brede Retail portfolio aan software-applicaties;

Nadere informatie

Order- en voorraadbeheer met het Shoxl Dashboard

Order- en voorraadbeheer met het Shoxl Dashboard Order- en voorraadbeheer met het Shoxl Dashboard Shoxl White paper 2010 Integrace Shoxl webshop Dashboard Versie 1.1-30/09/2010 pagina 1 1 Introductie De administratie en logistiek achter uw webshop kan

Nadere informatie

ChainWise Voorraadmodule

ChainWise Voorraadmodule ChainWise Voorraadmodule Product ChainWise Bedrijfssoftware Datum 04-08-2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T1220 Klantenkaart en relatie beheer Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn Tel 0229-562110 E-mail : info@leza.nl Inhoudsopgave 1 Module

Nadere informatie

Overzicht Uren24. Dit document biedt een overzicht van belangrijkste functies van Uren24.

Overzicht Uren24. Dit document biedt een overzicht van belangrijkste functies van Uren24. Overzicht Uren24 Dit document biedt een overzicht van belangrijkste functies van Uren24. NB: het Uren24-abonnement en de aan u toegekende toegangsrechten bepalen van welke functies u gebruik kunt maken.

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Inkoopopdrachten...4 Inkoopopdracht aanmaken...4 Levering maken van inkoopopdracht...9 Inkoopopdracht wijzigen...11 Inkoopopdracht annuleren...12

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie.

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie. Standaard functies FashionBase ERP Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte Facturatie Offertes Orders en vanaf offertes Voorraadbeheer Relatiebeheer (CRM) Agenda Projectadministratie (optioneel)

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

AAN DE SLAG L O G I S T I E K G E D E E LT E i

AAN DE SLAG L O G I S T I E K G E D E E LT E i AAN DE SLAG LOGISTIEK GEDEELT E i Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begin... 4 Schermuitleg... 6 Beschrijving inkoopproces... 7 Beschrijving verkoopproces... 9 Voor veel gestelde vragen (FAQ) kunt u terecht

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows A- Locale PC (Mac en Win.) voor 499,- excl. btw eenmalig. B- Cloud versie voor 27,50 + 15,- p. mnd onderhoudscontract excl. btw. FashionBase Start incl.

Nadere informatie

Verhoging BTW tarief

Verhoging BTW tarief Verhoging BTW tarief INHOUD 1. Wetgeving...3 2. Inleiding...4 3. Aanpassingen inrichting...5 3.1 Voor u begint... 5 3.2 BTW codes / tarieven... 5 3.3 Referentie grootboek... 7 3.4 BTW code in de Btw-scenario

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion voor 31(0)23-5373350 1,- per dag voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion voor 31(0)23-5373350 1,- per dag voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion voor 1,- per dag voor Mac en Windows A- Locale PC (Mac en Win.) voor 31,- per maand. B- In de Cloud vanaf 66,- per maand. Neem uw eigen programma's mee in de Cloud. Werken

Nadere informatie

Nieuw in versie Autoflex 9.1

Nieuw in versie Autoflex 9.1 Nieuw in versie Autoflex 9.1 Onderstaande items zijn veranderd dan wel toegevoegd in versie 9.1. De geel gearceerde items worden erna wat verder uitgediept met schermvoorbeelden. Verkoop Mogelijkheid voor

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

ShopReplenishment. Effectief beheer van uw winkelvoorraad. Ondersteuning van de retailketen als een geïntegreerde supply chain

ShopReplenishment. Effectief beheer van uw winkelvoorraad. Ondersteuning van de retailketen als een geïntegreerde supply chain ShopReplenishment Effectief beheer van uw winkelvoorraad Ondersteuning van de retailketen als een geïntegreerde supply chain ShopReplenishment Efficiënter werken door beter voorraadbeheer Vandaag de dag

Nadere informatie

Releasenotes OctoPOS versie 74

Releasenotes OctoPOS versie 74 In zijn verschillende verbeteringen aangebracht en extra functionaliteit toegevoegd. Handleiding Vanaf OctoPOS 74 is de gebruikershandleiding beschikbaar via internet en kan worden gekoppeld aan een van

Nadere informatie

UniShop SB. De complete oplossing voor uw branche

UniShop SB. De complete oplossing voor uw branche UniShop SB De complete oplossing voor uw branche Inhoudsopgave Over dit document... 3 UniShop Small Business voor 1.995,-... 4 UniShop SB voorziet in... 4 Modules van UniShop SB... 5 Relatie... 5 Voertuig...

Nadere informatie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie Brochure - Verplichtingen administratie Ontwikkeld door: Van der Heijde Automatisering B.V. Registratie van verplichtingen van debiteuren en aan crediteuren Uitgebreide structuur voor autorisatie van verschillende

Nadere informatie

Releasenotes OctoPOS 79

Releasenotes OctoPOS 79 Releasenotes OctoPOS 79 Inleiding In OctoPOS 79 zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd en onvolkomenheden gecorrigeerd. Daarnaast is functionaliteit toegevoegd. De aanpassingen en de benodigde instellingen

Nadere informatie

AllSolutions QX2 10.0.02. Algemeen. Basis. Autorisatie. Website

AllSolutions QX2 10.0.02. Algemeen. Basis. Autorisatie. Website AllSolutions QX2 10.0.02 Algemeen Online betalen verbeterd Het systeem biedt al langere tijd de mogelijkheid om elektronische facturen en webwinkel-bestellingen op een eenvoudige manier online te betalen.

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows Incl. financiele administratie A- Locale PC (Mac en Win.) voor 31,- per maand. B- In de Cloud voor 59,95 per maand. Neem uw eigen programma's

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

RetailFlow Advanced. Softwarebeschrijving

RetailFlow Advanced. Softwarebeschrijving Softwarebeschrijving RetailFlow Advanced is de nieuwste logistieke oplossing voor de kleine tot middelgrote retailer. Met RetailFlow Advanced beschikt u in `no time` over de meest recente voorraad-, verkoop-,

Nadere informatie

Boekhoudkoppeling Gebruikers van een financieel pakket met een open interface kunnen gebruik maken van de universele koppeling met JUPA.

Boekhoudkoppeling Gebruikers van een financieel pakket met een open interface kunnen gebruik maken van de universele koppeling met JUPA. JUPA SOFTWARE VOOR JUWELIERS COMPLETe interfaces JUPA, het pakket voor de juweliersbranche, bevat alle functionaliteiten voor een goede bedrijfsvoering. Koppelingen met diverse boekhoudpakketten, uitgebreide

Nadere informatie

TRAININGSGIDS 2014 REYNOLDS AND REYNOLDS OPLEIDINGSCENTRUM

TRAININGSGIDS 2014 REYNOLDS AND REYNOLDS OPLEIDINGSCENTRUM TRAININGSGIDS 2014 REYNOLDS AND REYNOLDS OPLEIDINGSCENTRUM INHOUDSOPGAVE Reynolds and Reynolds opleidingscentrum 3 Training WinCar Verkoop 4 Training WinCar Magazijn 5 Training WinCar Werkplaats 6 Training

Nadere informatie

ecommunicatie document met begeleidend schrijven

ecommunicatie document met begeleidend schrijven Bijlage 1 ecommunicatie document met begeleidend schrijven T.a.v. Betreft: TBlox ecommunicatie document voor leveranciers Beste leverancier, , 10 mei 2011

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording - ADIS

Onderzoeksverantwoording - ADIS Onderzoeksverantwoording - ADIS Onderzoek Naar een onderbouwde advisering van ICT-oplossingen voor de Nederlandse detailhandelspraktijk, een opdracht van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). Door:

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen AllSolutions 10.0.24 Online samenwerken Documenten bij een entiteit aan kringen koppelen Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen uw bedrijf,

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T1200 Op rekening en relatie beheer Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 1624 NN Hoorn Tel 0229-562110 E-mail : info@leza.nl Inhoudsopgave 1 Module

Nadere informatie

Secretariaat: ECP Postbus 262 2260 AG Leidschendam 070-4190309 INHOUD

Secretariaat: ECP Postbus 262 2260 AG Leidschendam 070-4190309  INHOUD Secretariaat: ECP Postbus 262 2260 AG Leidschendam 070-4190309 jelle.attema@ecp.nl http://www.keurmerkafrekensystemen.nl/ INHOUD INHOUD... 1 INLEIDING... 2 DOEL... 2 BEGRIPPEN... 2 AANDACHTSGEBIED EN BEGRENZING...

Nadere informatie

VERKOOP. Microsoft Dynamics Entrepreneur Solution 2008 VOORDELEN:

VERKOOP. Microsoft Dynamics Entrepreneur Solution 2008 VOORDELEN: VERKOOP Microsoft Dynamics Entrepreneur Solution 2008 Stel uw verkopers in staat slimme, snelle beslissingen te nemen door hen te voorzien van geïntegreerde, toegankelijke informatie. VOORDELEN: Het omzetten

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1200 Klantenbeheer met Acties

HANDLEIDING Q1200 Klantenbeheer met Acties HANDLEIDING Q1200 Klantenbeheer met Acties Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Klanten in kassa...4 Kies Klant knop...4 Aanmelden klant...4 Klantenbeheer overzicht in kassa...5 Klant saldo...6 Klantenbeheer

Nadere informatie

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren.

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren. Product Data Manager zet zich in voor digitale uitwisseling van gegevens tussen partijen. Inkooporders, artikelinformatie, prijsmutaties, voorraadpositie, pakbonnen, facturen, orderbevestigingen; er gaat

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1210 Uitgestelde betaling en relatie beheer

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1210 Uitgestelde betaling en relatie beheer Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T1210 Uitgestelde betaling en relatie beheer www.bolt.nl/afrekenen Inhoudsopgave 1 Module uitleg...3 1.1Doel...3 2 Configuratie...4 2.1Uitgestelde betaling instellingen...4

Nadere informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie Inhoudsopgave 1 Wat is d-basics Creditline?... 3 2 Verzamelen van informatie...

Nadere informatie

Releasenotes WebKasBankBoek. 2.5.2.0 Door: M. Verschuren Laatst bijgewerkt 20-11-2015

Releasenotes WebKasBankBoek. 2.5.2.0 Door: M. Verschuren Laatst bijgewerkt 20-11-2015 Releasenotes WebKasBankBoek. 2.5.2.0 Door: M. Verschuren Laatst bijgewerkt 20-11-2015 Vereiste WEBKBB 2.5.2.: Minimale CGA Versie 4.6. d.d. 21/09/2015 Inhoudsopgave Belangrijke / grote veranderingen:...

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Handleiding Online Kassa. Maart 2010

Handleiding Online Kassa. Maart 2010 Handleiding Online Kassa Maart 2010 2 Inhoudsopgave handleiding Online Kassa Verkopen Pagina 5 Dagstaat Pagina 7 Periodestaat Pagina 8 Omzet per Periode Pagina 9 Artikelen Pagina 10 Relaties Pagina 11

Nadere informatie

Onze Project oplossing

Onze Project oplossing 1 SalesManager Online Onze Project oplossing Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SalesManager Online maakt het eenvoudig om uw klanten en relaties structureel en overzichtelijk te beheren en te bedienen.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie Gebruikershandleiding NEO facturatie Powered bij Twinfield NEO facturatie Copyright Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband,

Nadere informatie

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases.

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. Product Update 396 is algemeen beschikbaar sinds 6 januari 2010.

Nadere informatie

Algemene inrichting van import acties binnen Vision.

Algemene inrichting van import acties binnen Vision. Algemene inrichting van import acties binnen Vision. Deze beschrijving is bedoeld als ondersteuning van de importeer functie om externe gegevens op diverse plaatsen in Vision te importeren. Specifieke

Nadere informatie

HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS

HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS 1 Algemene werking Vanaf de uitgave Professional voorziet Wings Logistiek de mogelijkheid om stockgegevens in te lezen via één of meerdere ASCII-bestanden (Verrichting Inventaris

Nadere informatie

Uw Winkelmanagement Oplossing

Uw Winkelmanagement Oplossing Uw Winkelmanagement Oplossing Pagina : 2 Inhoudsopgave Bladzijde 1 Inleiding ----------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 Filosofie van POSManager

Nadere informatie

QLINE BASIS HANDLEIDING

QLINE BASIS HANDLEIDING QLINE BASIS HANDLEIDING Versie 1.1 Inhoud Kassa opstarten...3 Aanmelden medewerker...3 Betekenis knoppen kassascherm...5 Aanslaan & Afrekenen...7 Betaalwijze Pin (gekoppelde pin)...7 Betaalwijze Contant...9

Nadere informatie

De AVAM software is ontwikkeld voor de volgende doelgroepen:

De AVAM software is ontwikkeld voor de volgende doelgroepen: De AVAM software is ontwikkeld voor de volgende doelgroepen: Garage/dealer Motorfiets Caravan Fietsen Watersport Banden De software bestaat sinds 1985 onder de naam Finam. Na een beëindigde samenwerking

Nadere informatie

KASSA S IN KAART. Onderzoek onder leveranciers van POS-systemen ten behoeve van detaillisten in Nederland VERSLAG LEVERANCIERSBEZOEK.

KASSA S IN KAART. Onderzoek onder leveranciers van POS-systemen ten behoeve van detaillisten in Nederland VERSLAG LEVERANCIERSBEZOEK. KASSA S IN KAART Onderzoek onder leveranciers van POS-systemen ten behoeve van detaillisten in Nederland VERSLAG LEVERANCIERSBEZOEK Leverancier Reeleezee Gericht op Reeleezee Kassa pakket(configuratie)

Nadere informatie

1 van 5 28-4-2016 12:31 Introductie Het importeren van gegevens is een snelle en efficiënte manier om uw financiële en logistieke gegevens in uw administratie te krijgen. U kunt dit doen via [XML, Financiële/Logistieke

Nadere informatie

InnoShop. InnoShop Voorbeeldschermen. Webshop volledig geïntegreerd met SAP Business One

InnoShop. InnoShop Voorbeeldschermen. Webshop volledig geïntegreerd met SAP Business One Tutum BV Asterweg 19 D12 1031 HL Amsterdam Tel. +31 (0) 20 820 11 41 E-mail: info@tutum.nl Website: www.tutum.nl IBAN: NL42 INGB 0007 8961 31 KvK nummer: 57468303 InnoShop InnoShop Voorbeeldschermen Webshop

Nadere informatie

KASSA S IN KAART. Onderzoek onder leveranciers van POS-systemen ten behoeve van detaillisten in Nederland VERSLAG LEVERANCIERSBEZOEK.

KASSA S IN KAART. Onderzoek onder leveranciers van POS-systemen ten behoeve van detaillisten in Nederland VERSLAG LEVERANCIERSBEZOEK. KASSA S IN KAART Onderzoek onder leveranciers van POS-systemen ten behoeve van detaillisten in Nederland VERSLAG LEVERANCIERSBEZOEK Leverancier Iservi Gericht op KasPlus pakket(configuratie) Datum bezoek

Nadere informatie

WMS WISE voor food-retail

WMS WISE voor food-retail WMS WISE voor food-retail De moderne oplossing voor efficiënt magazijnbeheer Warehousemanagement met flexibiliteit als uitgangspunt WISE Minimalisatie van kosten, maximale productiviteit Als food-retailer

Nadere informatie

HORIZON. IC2 Innovative Computer Consultancy

HORIZON. IC2 Innovative Computer Consultancy HORIZON IC2 Innovative Computer Consultancy iconnect Horizon is een zeer compleet programma voor het inrichten, beheren en toepassen van de planning voor onderhoud aan schepen. Het programma is ontwikkeld

Nadere informatie

Voorraadbeheersing. Donderdag 3 december 2015

Voorraadbeheersing. Donderdag 3 december 2015 Voorraadbeheersing Donderdag 3 december 2015 Voorraadbeheersing Nee verkopen Levertijd Voorraadwaarde Omloopsnelheid Handelingskosten Risico Assortiment Traceability Retouren Praktische toepassing van

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Whitepaper. 5 vraagstukken bij het koppelen van uw webwinkel aan uw boekhoud- of ERP systeem.

Whitepaper. 5 vraagstukken bij het koppelen van uw webwinkel aan uw boekhoud- of ERP systeem. 5 vraagstukken bij het koppelen van uw webwinkel aan uw boekhoud- of ERP systeem. Inhoud Inleiding... 1 Factureren... 1 Klantgegevens... 2 Orderverwerking... 2 Artikelinformatie... 3 Voorraad... 3 Inleiding

Nadere informatie

QLINE Q1000 BASIS HANDLEIDING

QLINE Q1000 BASIS HANDLEIDING QLINE Q1000 BASIS HANDLEIDING Versie 0.1 Inhoud Kassa opstarten... 2 Aanmelden medewerker... 2 Betekenis knoppen kassascherm... 4 Aanslaan & Afrekenen... 6 Betaalwijze Pin (gekoppelde pin)... 6 Betaalwijze

Nadere informatie

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager Wetgeving In het Lenteakkoord is afgesproken dat het algemene BTW-tarief wordt verhoogd van 19 procent naar 21 procent. Deze verhoging

Nadere informatie

AMF BTW OMZETTEN. Versie 1.0. Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012. 2012 Microsign bv.

AMF BTW OMZETTEN. Versie 1.0. Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012. 2012 Microsign bv. AMF BTW OMZETTEN Auteur(s) Microsign bv Versie 1.0 Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012 2012 Microsign bv. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol Samenwerken met icounting Beschrijving financiële rol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Financiële rol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.2 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Mutaties inlezen

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentatie Module 3 Gegevens verwerken Les 4. Bank- en kasmutaties en incidentele posten verwerken Verkoopfacturen maken Inkoopfacturen vastleggen Beslisboom Les 3 Hoe importeer en verwerk

Nadere informatie

automatische analyse van pandlijsten met d-basics RAM en d-basics CREDITLINE

automatische analyse van pandlijsten met d-basics RAM en d-basics CREDITLINE & automatische analyse van pandlijsten met d-basics RAM en d-basics CREDITLINE Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Hoe werkt het?... 4 2.1 d-basics Creditline... 5 2.2 d-basics RAM... 6 3 De analyses van

Nadere informatie

Backoffice. Artikelbeheer

Backoffice. Artikelbeheer Backoffice Een kassa kan veel meer zijn dan enkel een apparaat om geldtransacties mee uit te voeren. Met behulp van Procash softwarepakket wordt een kassa omgetoverd in een echte marketingmachine. Een

Nadere informatie

WinPOS Update versie 2.7

WinPOS Update versie 2.7 WinPOS Update versie 2.7 DATUM: VERSIE: AUTEUR: REVIEW: 2-9-2009 1.0 D. Dirven / M. Hermans M. Hermans Inleiding...3 Algemene aanpassingen...4 Nieuwe splash afbeelding... 4 Aangepaste taakbalk omschrijvingen...

Nadere informatie

Update: Exact Online Handel. Joost de Stigter Exact Software Nederland

Update: Exact Online Handel. Joost de Stigter Exact Software Nederland Update: Exact Online Handel Joost de Stigter Exact Software Nederland EXACT ONLINE HANDEL Dé online bedrijfssoftware Agenda Uw organisatie Over Exact en Exact Online Trends De voordelen van de Cloud Oplossing

Nadere informatie

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving Onderwerpen: Algemeen Projecten Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web Procesbeschrijving Algemeen PMO Pro is een systeem om al uw projectgerelateerde informatie

Nadere informatie

CATERING. IC2 Innovative Computer Consultancy

CATERING. IC2 Innovative Computer Consultancy CATERING IC2 Innovative Computer Consultancy iconnect Catering is een zeer compleet programma voor het verwerken van bestellingen van lunches en maaltijden via internet. Het programma is ontwikkeld door

Nadere informatie

QLINE PUNTEN SPAREN (WERKT ALLEEN MET DE Q1200 KLANTENBEHEER)

QLINE PUNTEN SPAREN (WERKT ALLEEN MET DE Q1200 KLANTENBEHEER) QLINE PUNTEN SPAREN (WERKT ALLEEN MET DE Q1200 KLANTENBEHEER) Algemene instellingen Klantenkaart > Spaarpunten: Geactiveerd: Hiermee wordt de spaarpunten optie volledig in- of uitgeschakeld. Standaard

Nadere informatie

Quickstart TreeCommerce Messenger

Quickstart TreeCommerce Messenger Quickstart TreeCommerce Messenger Om snel aan de slag te gaan met TreeCommerce Messenger is het belangrijk een aantal zaken in te stellen, en dat u op de hoogte bent van een aantal zaken. We hebben voor

Nadere informatie

1. Afwijkingen leveranciers (levertijden) t.b.v. leveranciersbeoordeling 2. Omloopsnelheid

1. Afwijkingen leveranciers (levertijden) t.b.v. leveranciersbeoordeling 2. Omloopsnelheid Pagina: van 6. DOEL PROCES Het op doeltreffende wijze kunnen inkopen van artikelen die voldoen aan de eisen en de verwachtingen van onze klanten. 2. TOEPASSINGSGEBIED Voorraad in het centrale magazijn

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

Hieronder ziet u een overzicht van alle wijzigingen die er in SnelFact hebben plaats gevonden.laatste update: 28-03- 2014

Hieronder ziet u een overzicht van alle wijzigingen die er in SnelFact hebben plaats gevonden.laatste update: 28-03- 2014 Versie historie Hieronder ziet u een overzicht van alle wijzigingen die er in SnelFact hebben plaats gevonden.laatste update: 28-03- 2014 Versie 1.2 (Release 17-02-05) - Nieuwe module offertes toegevoegd.

Nadere informatie

Release notes:4.2.14. Module: Centix Configuration Manager Meldingnr Omschrijving. Soort. Page 1 of 16

Release notes:4.2.14. Module: Centix Configuration Manager Meldingnr Omschrijving. Soort. Page 1 of 16 Module: Centix Configuration Manager M1259 Aangepast zodat SQL 2014 ook ondersteund wordt Gewijzigde functionaliteit Page 1 of 16 Module: Centix4 Mobile PC - per installatie M20412 FieldClient - Server-side

Nadere informatie

Mamut Business Software. Introductie. Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Business Software. Introductie. Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Business Software Introductie Mamut Enterprise Travel CRM Introductie in uitbreiding van Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Travel CRM Versie: 12.1 Inhoud OVER MAMUT ENTERPRISE TRAVEL CRM...

Nadere informatie

Workflow Inkoopfacturen

Workflow Inkoopfacturen Workflow Inkoopfacturen Met de Add-on Workflow Inkoopfacturen is het mogelijk om vanuit Microsoft Dynamics AX de inkomende inkoopfacturen te scannen. Vervolgens kunnen de gescande inkoopfacturen (elektronische

Nadere informatie

QLINE PUNTEN SPAREN (WERKT ALLEEN MET DE Q1200 KLANTENBEHEER)

QLINE PUNTEN SPAREN (WERKT ALLEEN MET DE Q1200 KLANTENBEHEER) QLINE PUNTEN SPAREN (WERKT ALLEEN MET DE Q1200 KLANTENBEHEER) Versie 0.1 Algemene instellingen Klantenkaart > Spaarpunten: Geactiveerd: Hiermee wordt de spaarpunten optie volledig in- of uitgeschakeld.

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

HANDLEIDING Q2000 Offerte

HANDLEIDING Q2000 Offerte HANDLEIDING Q2000 Offerte Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Backoffice...4 Offerte aanmaken...4 Offerte naar order...9 Offerte naar factuur...11 Offerte wijzigen...13 Offerte annuleren...14 Overige...15

Nadere informatie

FacilityPro Hét chipkaartsysteem voor facilitair management

FacilityPro Hét chipkaartsysteem voor facilitair management FacilityPro Hét chipkaartsysteem voor facilitair management Indien u binnen uw bedrijf, organisatie of instelling veel kleine bedragen in contant geld accepteert, dan profiteert u van vele voordelen bij

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.82.6

Release Notes BlueRetail versie 3.82.6 Release Notes BlueRetail versie 3.82.6 Product Management Versie 0.3 Venlo, oktober 2014 Bestand: BR v3.82.6 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R. Wolters 10/09/14 V0.1 Initiële

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Release 1.3 Gebruikershandleiding Datum: oktober 2012 All rights reserved Alle rechten zijn voorbehouden. Deze documentatie blijft eigendom van Ternair Software Solutions b.v. en is uitsluitend bedoeld

Nadere informatie

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland DinZ Web ZVW Gebruikershandleiding Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1220 Klantenkaart en relatie beheer

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1220 Klantenkaart en relatie beheer Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T1220 Klantenkaart en relatie beheer www.bolt.nl/afrekenen Inhoudsopgave 1 Module uitleg...3 2 Configuratie...4 2.1Klantenkaart instellingen...4 2.1.1Waardes...4

Nadere informatie

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden:

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: Release 2013 Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: IB47-formulieren Zoals onze kerkelijke relaties weten moeten

Nadere informatie