informatiekrant maart 2014 SlimFit: Open dag 19 maart t/m 28 maart Week van het Passend Onderwijs Ontdek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "informatiekrant maart 2014 SlimFit: Open dag 19 maart 2014 24 t/m 28 maart Week van het Passend Onderwijs Ontdek"

Transcriptie

1 informatiekrant maart 2014 verrassend passend onderwijs SlimFit: Past perfect Open dag 19 maart t/m 28 maart Week van het Passend Onderwijs Ontdek Onderwijs voor een Nieuwe Tijd

2 Ieder kind verdient verrassend passend onderwijs Josje is 8. Een vrolijke meid, altijd enthousiast. Ze is nieuwsgierig en gaat graag naar school. Mike is 10. Z n ouders zijn net gescheiden. Dat vindt hij moeilijk en daardoor kan hij zich niet goed concentreren. Fadia is 11 en hoogbegaafd. Ze vliegt door de lesstof, maar is vaak onzeker over zichzelf. Zomaar drie kinderen uit Sneek. Unieke kinderen. Elk met hun eigen verhaal, eigen talenten en behoeften. Ze verdienen goed onderwijs dat perfect bij hen past. Zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen. Passend onderwijs dus, op een fijne school in de eigen omgeving. Dat klinkt natuurlijk prachtig. Maar hoe breng je dit in de praktijk? Odyssee doet het. Onze scholen zijn helemaal klaar voor passend onderwijs. En daar zijn we best een beetje trots op. We denken vanuit het kind en bieden innovatief, flexibel onderwijs van hoge kwaliteit. Elke leerling telt hier mee. Van moeilijk lerend tot hoogbegaafd. Is extra begeleiding of juist extra uitdaging nodig? Dit is direct beschikbaar voor alle leerlingen; we hebben onder meer Plusklassen, een eigen Expertisecentrum en de Campus Simmerdyk met voorzieningen voor speciaal onderwijs. Vijf dagen per week kunnen kinderen op onze scholen terecht voor onderwijs, opvang en activiteiten. We letten continu op hoe kinderen zich ontwikkelen én zorgen voor een doorgaande leerlijn. Verrassend passend. Zo noemen we ons onderwijs. In deze krant ontdekt u waarom! Klinkt het eigenwijs? Misschien wel. Maar wij zijn er klaar voor. We vinden dat ieder kind het beste onderwijs verdient, onderwijs dat past. En daar gaan we voor. Samen met ouders en onze vele samenwerkingspartners. Zo wordt leren elke dag een mooi avontuur! Betske Salverda Voorzitter college van bestuur Odyssee Nieuwe wet Passend Onderwijs Vanaf 1 augustus 2014 gaat de nieuwe wet Passend Onderwijs in. Schoolbesturen zijn vanaf dan verplicht om elke leerling een passende onderwijsplek te bieden. Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs wordt georganiseerd voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulp middelen of onderwijs op een speciale school. Passend onderwijs is geen schooltype ; kinderen zitten niet op passend onderwijs. Scholen werken met elkaar samen en maken afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat álle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Op de website vindt u een uitgebreide informatiegids over passend onderwijs. Tinie Sterenborg, zorgcoördinator Expertisecentrum Hier profiteert elke leerling van Een Expertisecentrum dus. Waarom precies? Elke school is zelf verantwoordelijk voor het bieden van passend onderwijs. De Odysseescholen hebben veel kennis en ervaring, ook bestaat op elke school een interne zorgstructuur. Zo kom je al een heel eind. Maar: soms is meer nodig. Of iets anders dan de school zelf kan bieden. In die situaties komt het Expertisecentrum in beeld. Hoe werkt het in de praktijk? Zoeken de scholen zelf contact? Klopt inderdaad. Zodra een vraag van een school binnenkomt, over leggen wij met leerkracht en ouders over de gewenste steun of begeleiding. De leerkracht houdt wel de regie. Een leerling kan bij ons tijdelijk extra ondersteuning krijgen van een specialist. We adviseren de leerkracht en bieden eventueel coaching. Ouders spelen een belangrijke rol, want de begeleiding kan verder gaan dan alleen op school. Wat het Expertisecentrum óók doet is kennis delen. We organiseren bijvoorbeeld overleg met alle interne begeleiders van de scholen, gericht op preventie en signalering. Ons centrum werkt in eerste instantie voor de scholen van Odyssee, De Gearhing en De Opbouw, maar ook andere scholen in Zuidwest-Friesland kunnen advies vragen. Wat heeft het Expertisecentrum allemaal te bieden? Ons aanbod is uitgebreid. Een paar voorbeelden: hulp bij dyslexie, leesen rekenproblemen, begeleiding van hoogbegaafde kinderen, weerbaarheidtraining, begeleiding van hoogsensitieve kinderen en creatieve therapie. We lopen een tijdje mee met leerling, leerkracht en ouders. Soms is kortdurende ondersteuning voldoende, soms is meer nodig. Het Expertisecentrum heeft professionals in huis, zoals logopedisten, kindercoaches en orthopedagogen. Daarnaast Ouders spelen een belangrijke rol bij het Expertisecentrum Kennis en expertise: dat hebben de Odysseescholen zeker in huis. Maar hoe maak je dit toegankelijk voor alle leerlingen? Want dát is van belang als je samen passend onderwijs wilt realiseren. Ons antwoord is het Odyssee Expertisecentrum. Hier wordt alle expertise van onze scholen gebundeld. Het maakt dus niet uit of een kind naar De Wyken, Master of WetterWille gaat; het Expertisecentrum is er voor alle leerlingen. Zorgcoördinator Tinie Sterenborg is de spin in het web. zijn diverse leerkrachten van de verschillende Odysseescholen betrokken. We werken ook inten - sief samen met externe partijen. En dan het resultaat wat levert dit op? Het Expertisecentrum maakt passend onderwijs heel concreet. Voor alle kinderen is direct onder - steuning en begeleiding beschikbaar. Voor korte of langere tijd. Dat is natuurlijk prachtig. De scholen weten precies waarvoor ze bij ons terecht kunnen, de lijnen zijn kort. En we benutten de expertise van alle Odysseeleerkrachten volop. Uiteindelijk profiteert ieder kind hier van. Wij praten niet alleen over passend onderwijs, wij dóen het! Expertisecentrum in de praktijk Anna (7) heeft Asperger, een vorm van autisme. Na overleg met haar ouders, neemt de leerkracht contact op met het Expertisecentrum. Anna volgt nu het programma Ik ben speciaal, onder begeleiding van de kindercoach. Doel: meer zelfkennis, meer kennis van autisme en leren hiermee om te gaan. Lars (9) is heel erg verlegen. Hij wil graag met andere kinderen spelen, maar durft het niet te vragen. In de pauzes staat hij vaak alleen. Zijn juf overlegt met het Expertisecentrum, de zorgcoördinator adviseert een sociale vaardigheidstraining. Lars volgt de training bij het centrum en voelt zich al gauw zelfverzekerder. Hij meldt zich zelfs aan bij de voetbalclub! Met Layar is extra digitale informatie toegevoegd aan deze krant. Download de Layar-app, scan de pagina waarop u het Layar-logo ziet en bekijk de extra informatie direct via uw smartphone of tablet. SlimFit: past perfect! Waar denk jij aan bij het woord SlimFit? Een slimme methode om fit te worden? Een perfect passend kledingstuk? Bijna goed! SlimFit is een nieuwe manier van lesgeven. Bij Odyssee doen we het namelijk nét even anders. Want zo krijgt ieder kind echt passend onderwijs. Steeds meer Odysseescholen werken met SlimFit. En dat betekent: geen vaste (jaar)klassen meer met één meester of juf. Leerlingen komen in een stamgroep en ieder kind krijgt een eigen dag- en weekrooster met taken. Een schooldag bestaat uit momenten in de stamgroep, zelfstandig werken op het werkplein en gerichte instructies van een specialist. Bijvoorbeeld voor rekenen en taal. Niet één leerkracht maar het hele team is verantwoordelijk voor de leerlingen. Elkaar helpen Leerlingen weten precies waar ze op welk moment moeten zijn. De leerkrachten zorgen voor rust en Ouders van Mees (11) Mees kan heel goed leren, maar is ook erg onzeker. In de Plusklas groeit haar zelfvertrouwen. Zij kan hier helemaal zichzelf zijn en krijgt erkenning voor wie ze is. structuur. Op het werkplein is altijd een leerkracht aanwezig. Hier werken kinderen uit alle groepen aan hun taken. Ze kunnen elkaar dus ook helpen. Goede match Waarom we het zo doen? Leerkrachten kunnen beter inspelen op de behoeften van ieder kind. Er is ook meer tijd voor persoonlijke begeleiding. Gaat een kind snel of wat langzamer door de lesstof? Geen probleem, dan schuift het eenvoudig aan bij de instructiemomenten van een andere groep. Zo ontstaat een goede match tussen kind en onderwijs. We zitten niet meer de hele dag in een saai klaslokaal Gouden weken bij Odyssee Enthousiaste kinderen Onze leerlingen zijn enthousiast over SlimFit. Ze vinden de afwisseling leuk en prettig, zitten niet meer lange tijd in één klaslokaal. Leerkrachten kunnen hun talenten optimaal inzetten en hebben meer tijd voor begeleiding van kinderen. Kortom: SlimFit maakt het onderwijs flexibel, afwisselend en interessant. Een leuke sfeer in de klas. Betrokken ouders. Daarmee begint een goede schooltijd! In de weken na de zomervakantie geven we extra aandacht aan groepsvorming en oudercontact. Dit zijn de Gouden Weken. Leerlingen maken met elkaar positieve groepsregels. Zoals goed luisteren en vriendelijk zijn. Ook doen alle groepen dagelijks energizers; spelletjes om bijvoorbeeld te oefenen met samenwerken. De leerkracht geeft het goede voorbeeld, leerlingen krijgen complimenten voor positief gedrag. Tijdens de Gouden Weken organiseren we ook extra gesprekjes met ouders. Zo zorgen we samen voor een fijn schooljaar. Op avontuur in de Plusklas Voor kinderen met een ontwikkelvoorsprong Sommige kinderen denken en leren snel. Ze hebben méér nodig. Extra uitdaging. Andere prikkels. Daarom heeft Odyssee de Plusklas. Zo is leren ook voor deze kinderen een avontuur. Ze volgen versneld het gewone lesprogramma op hun school. Daarnaast gaan ze een dag per week naar de Plusklas. En hier dagen we ze flink uit! De kinderen praten samen over wat hen bezighoudt. Filosoferen en zelfreflectie krijgen veel aandacht. We werken met uitdagende praktijkblokken. Wat dacht je van Japans schaken, meubels op schaal ontwerpen of kunstgeschiedenis? We zetten de kinderen aan het denken en bieden hen veel nieuwe prikkels. Dit stimuleert de creativiteit. De Plusklas heeft speciaal opgeleide leerkrachten. Ze hebben veel ervaring met kinderen die een ontwikkelvoorsprong hebben. Ouders zijn blij met de Plusklas; ze merken dat hun kind tot bloei komt. Kinderen voelen zich gelukkiger en durven meer zichzelf te zijn. Zo wordt leren voor hen een boeiende ontdekkingstocht. Elize (9) Vooral de spelletjes van de Gouden Weken zijn leuk. En we kijken elke ochtend even naar de groepsregels. Samen buiten spelen is nu nog fijner. Ik vind onze groep gewoon super. 2 verrassend passend onderwijs 3

3 #socialmedia Het tijdperk van appen en snapchatten Het was een revolutie in 1963, toen de televisie huiskamers en klaslokalen binnenkwam. Vijftig jaar later ziet de wereld er anders uit. Kinderen gebruiken nu naast de tv heel veel andere media: een smartphone, tablet en computer horen al vroeg bij hun standaard uitrusting. Appen, snapchatten, hashtags en likes. Misschien houd je het als ouder amper bij. Daarom een handige introductie in het social mediatijdperk! Klaar voor een flinke portie innovatie?! Neem een kijkje bij Master Steve Jobs Een primeur in Sneek: Odyssee opende in 2013 de school Master Steve Jobs. Het is een van de eerste scholen in Nederland die werkt met het schoolmodel Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT). Het aantal leerlingen van Master groeit zo snel, dat het nieuwe school gebouw aan de Jancko Douwamastraat binnenkort wordt uitgebreid. Master Steve Jobsschool helpt kinderen om hun unieke talenten te ontwikkelen en gebruikt daarbij de nieuwste technologieën. Ieder kind krijgt een persoonlijk leerplan met leerdoelen én een eigen ipad met de beste onderwijsapps. Leren kan dus altijd en overal, leerlingen hoeven niet meer continu in het schoolgebouw te zijn. Leerkrachten zijn coach en instructeur voor de leerlingen, ze werken groepsoverstijgend. Community Naast de gewone schoolvakken is er veel aandacht voor vaardigheden als samenwerken, creativiteit, kritisch denken en problemen oplossen. Kinderen leren dit binnen en buiten de school. Bijvoorbeeld tijdens allerlei leuke projecten. En heel belangrijk: Master is een community. Ouders, leerlingen, leerkrachten én organisaties en mensen in de omgeving van de school werken allemaal samen. Zo ontstaat goed, interactief en leuk onderwijs. ipad = onderwijs op maat Het werken met een ipad en onderwijsapps heeft veel voordelen. De ipad biedt veel meer mogelijkheden dan methodeboeken of instructies. Ook kan de lesstof snel worden aangepast, zodat kinderen echt op maat leren, Het werken met de apps maakt het leren extra boeiend voor kinderen. Ouders kunnen precies volgen wat hun kind doet en thuis ook begeleiding geven. Leerlingen werken zeker niet de hele dag met de ipad. Bij Master is er juist veel tijd voor ontmoeting, samenwerken en samen spelen. Knutselen, muziek maken, tekenen of sporten? Het gebeurt allemaal op deze hippe school! Steeds meer Odysseescholen werken met het onderwijsconcept SlimFit; een nieuwe manier om het onderwijs te organiseren, anders dan de jaarklas met één vaste leerkracht (zie ook pagina 3). O4NT bij Master Steve Jobs is een logisch vervolg op SlimFit. Het schoolmodel O4NT heeft vier uitgangspunten: Elk talent wordt gekend Combinatie van fysieke en virtuele school kinderen leren vaardigheden van de 21e eeuw Leren in een community Vanaf het moment dat ik met Odyssee contact had over ons vernieuwend onderwijsconcept, was ik onder de indruk van de betrokkenheid en slagvaardigheid. Te vaak kom ik mensen tegen van Ja, maar.... De mensen die vooral uitdagingen zien en in oplossingen denken, dát zijn de mensen die echt veranderingen tot stand brengen. Die mentaliteit is terug te vinden in Master Steve Jobs. Ik ontvang regelmatig zeer positieve reacties van ouders. En dit wordt keer op keer (h)erkend, als ik aanwezig ben met gasten uit binnen- en buitenland. Wat nu samen met Odyssee is gestart, zal zich de komende jaren breed over Nederland én het buitenland verspreiden. Niet voor het bestuur of de directeur, maar voor de leerlingen waar het allemaal om gaat. En natuurlijk met dank aan de leerkrachten die zich maximaal inzetten om dit belangrijke veranderingsproces tot een goed einde te brengen. Respect. Maurice de Hond Leef mee met een spannende game Honderden tv-zenders, duizenden online games en miljoenen YouTube-filmpjes. Media bieden kinderen eindeloze mogelijkheden. Dat is mooi, maar roept bij veel ouders ook vragen op. Hoeveel tijd laat je je kind voor een tv of tablet doorbrengen? En mag hij of zij alles zien en doen? Drie mediatips. 1. Maak afspraken Kinderen zijn al snel zelfstandig in het gebruik van hun ipod, tablet of smartphone. Prima natuurlijk, maar het vraagt wel om heldere afspraken. Laat je kind bijvoorbeeld nooit zomaar apps downloaden of kopen, maar dit eerst met jou overleggen. Benadruk dat het voorzichtig moet omgaan met persoonlijke gegevens en maak duidelijk dat anderen beledigen of kwetsen op social media not done is. Spreek ook af hoeveel tijd je kind mag tvkijken, What sappen of gamen. Minstens tien minuten pauze per uur is erg belangrijk. Het spelen van bijvoorbeeld gewelddadige videogames kun je als ouder best verbieden. Er zijn genoeg alternatieven. Leg wel uit waarom je iets wel of niet goed vindt. 2. Bied veiligheid Met een paar technische trucs laat je je kind veiliger surfen op internet. Schakel bijvoorbeeld de Firewall op de computer in, installeer een virusscanner en blokkeer pop-ups (internetvensters die zich spontaan openen) met een pop-upkiller. Elke computer biedt de mogelijkheid een filter in te stellen, zodat kinderen niet op websites kunnen komen die ongeschikt voor ze zijn. Een stap verder gaat My Bee, een speciale internetbrowser voor kinderen. Hiermee bepaal je zelf welke websites je kind kan bezoeken. Andere sites worden onvindbaar. Het programma kun je gratis downloaden op 3. Doe mee Praat niet alleen over mediagebruik, maar doe mee met je kind. Samen lezen, samen tv kijken of meeleven met een spannende game. Dat is leuk en je hebt als ouder meteen zicht op wat je kind doet. Je kunt ook hulp of uitleg geven. Maak accounts voor social media samen aan en zorg ervoor dat ze zijn afgeschermd voor onbekenden. En: start een eigen Facebook- en Twitteraccount. Kunnen jij en je kind elkaar liken, taggen en retweeten! #ouderenkind. Social media voor dummies ik snapchat je wel even een selfie Social media is een verzamelbegrip voor online platformen, waarvan de gebruikers de inhoud verzorgen. Door berichten te plaatsen en op elkaar te reageren, delen mensen via social media hun verhalen, foto s, kennis en ervaringen. Tot social media worden onder meer weblogs, fora en sociale netwerken als YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter en Google+ gerekend. Facebook is het grootste social medium van dit moment, met wereld wijd ruim 1,2 miljard gebruikers. In Nederlands was Hyves jarenlang hét online jongerenplatform, maar ook onder tieners is Facebook nu social medium nummer 1. Om je op Facebook te mogen registreren, moet je dertien jaar of ouder zijn. Veel gebruikte termen: Liken: een bericht van een van je vrienden op Facebook leuk vinden. Tweet: bericht op Twitter, dat uit maximaal 140 tekens mag bestaan. # (hashtag): wordt geplaatst voor woorden in bijvoorbeeld een tweet of Facebookpost, om het bericht makkelijk vindbaar te maken. App: afkorting van mobiele applicatie. Een app geeft een smartphone of tablet een extra functie. Apps kun je downloaden in de app store (soort online winkel). Sommige zijn gratis, voor andere moet je betalen. Apps zijn er in alle soorten en maten. Denk aan nieuws- en weerapps, muziek-, spelletjes- en onderwijsapps. (What s)appen: berichtjes versturen via de populaire app What sapp: een soort sms-service via internet. Snapchatten: een nieuwe en vooral onder jongeren populaire app, waarmee je een foto of video kunt delen, die bij de ontvanger slechts enkele seconden zichtbaar is. Via snapchat worden veel selfies verspreid: foto s die mensen van zichzelf maken. Deze apps mag je niet missen! Groep 1 en 2: Zzz Raak het scherm aan en deze slaapkamer vol kabouters komt tot leven. Zoek ze allemaal! De opgespoorde kabouters verzamelen op het bed van een snurkende man. Een ballonnetje geeft aan hoeveel kabouters nog zoek zijn. Heb je de twee zoeners al gevonden? iphone, ipad Groep 3 en 4: Letterlegger Eenvoudige app waarmee je woordjes leert maken. Onder een plaatje liggen meer dan dertig letters. Na het leggen van de juiste letters, wordt het complete woord uitgesproken. ipad Mede mogelijk gemaakt door oud-stagiair Kim Kornmann Groep 5 en 6: Zoek het uit! Met deze app van het Klokhuis kun je weten schappelijke experimenten doen met spullen uit je eigen huis. Onderzoek bijvoorbeeld hoeveel je kunt optillen met een ballon of wat er gebeurt als je zout op een ijsblokje strooit. Upload foto s van je proefjes in de app, zodat anderen jouw resultaat kunnen zien. ipad Groep 7 en 8: Los in t bos Deze app gebruikt augmented reality en legt een extra laagje over de werkelijkheid. Ga ermee het bos in! Daar krijg je de zorg voor een aantal jonge dieren en voer je opdrachten uit van een boswachter. Je moet rennen, vuur blussen en intussen uitkijken voor de stroper. De beloning na vier levels: een virtuele boom. iphone, ipad, Android 4 verrassend passend onderwijs 5

4 Dit zijn de Odysseescholen Samen voor innovatief passend onderwijs! De Zwetteschool Hugo de Grootstraat 2, 8603 BP Sneek, , De Zwetteschool staat sinds 1970 in de Hugo de Grootstraat, het noorden van Sneek. Samen met de wijkvereniging en Kinderwoud kinderopvang vormt de Zwetteschool een Brede School. Onze 300 leerlingen komen voornamelijk uit de wijken Zwette en De Loten. Op onze school staat het welbevinden van leerlingen centraal. We zorgen voor een kindvriendelijke en uitdagende omgeving. De leerkrachten komen tijdens de lessen tegemoet aan de verschillen tussen kinderen. Bijvoorbeeld in aanleg, ontwikkeling, instructiebehoefte, tempo, verdieping of zelfstandigheid. Er is veel ruimte voor eigen inbreng van de leerlingen. Als kinderen zich prettig voelen op school, gaat het spelen, ontdekken, leren en de zelfontplooiing veel soepeler. Master Steve Jobs Master Steve Jobs is een nieuwe Odysseeschool in de wijk Noorderhoek. De school heeft inmiddels 125 leerlingen en dit aantal groeit snel. Master werkt met het innovatieve concept Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT). Avontuurlijk onderwijs Met coachend, innovatief onderwijs en inzet van nieuwe technologie sluiten we optimaal aan bij het niveau en de ontwikkeling van elke leerling. Master richt zich naast basisvaardigheden op 21ste eeuw vaardigheden, zoals samenwerken, creativiteit en kritisch denken. Leerlingen komen in een vaste coachgroep en krijgen een individueel ontwikkelplan. Ze ontvangen passende instructie, begeleiding en lesmaterialen, gebaseerd op het SlimFit-principe. Leerlingen werken met een eigen ipad. Onze school is een community, ouders en externe partijen spelen een belangrijke rol. Jancko Douwamastraat 31, 8602 BK Sneek, , Epemaskoalle De Epemaskoalle ligt in het dorp Ysbrechtum en richt zich vooral op kinderen uit Ysbrechtum en de wijken Hemdijk en Stationsbuurt in Sneek. De school heeft ongeveer 100 leerlingen. De Epemaskoalle is een dorpsschool met structuur, voor een optimale ontwikkeling en met voldoende uitdaging in een rustige, veilige omgeving. Iedereen kent elkaar. Kinderen krijgen voldoende bagage om de wereld te verkennen. En om zichzelf en de ander te leren kennen. Onze leerlingen krijgen de aandacht die ze verdienen. De Epema skoalle organiseert veel extra activiteiten, zoals de jaarlijkse kaatspartij, musicals en goede doelenacties. Zo helpen we kinderen om zelf hun koers te bepalen in de maatschappij. De Wyken De Wyken staat in de wijk Duinterpen en heeft ongeveer 400 leerlingen. Samen met basisschool de Vuurvlinder en Kinderwoud kinderopvang vormen we Brede School Duinterpen. Deze multifunctionele locatie biedt voor zieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar onder één dak: basisscholen, kinderopvang, naschoolse opvang, peuterspeelzaal en sport. De Wyken inspireert kinderen om met plezier te leren in een veilige omgeving. We bieden een zorgzaam en uitdagend leerklimaat, waarbij ZORG staat voor: zelfstandigheid, ontwikkeling, relatie en geborgenheid. Elke dag kunnen kinderen bij ons terecht voor een mooie combinatie van onderwijs, opvang en activiteiten. SBO WetterWille SBO WetterWille is een school voor speciaal basisonderwijs aan de Simmerdyk in Sneek. Onze leerlingen komen groten deels uit de zuidwest hoek van Friesland. SBO WetterWille is onderdeel van Campus Simmerdyk, waar in we samen werken met Sinne (school voor (v)so) en de Praktijkschool. Het Expertisecentrum is ook gevestigd in de Campus. Wij dagen leerlingen uit om op ontdekkingstocht te gaan; binnen hun mogelijkheden en in een veilige omgeving. We werken met kleine groepen in ruime lokalen. Ieder kind krijgt op het eigen niveau instructies voor spelling, rekenen en lezen. Daarnaast ontdekken leerlingen met hun groep de wereld om hen heen (wereldoriëntatie) of zijn ze bezig met bijvoorbeeld tekenen, gym, muziek, koken of filmen. De Oudvaart De Oudvaart is het openbare hart in de wijken Domp, Stadsfenne, Pasveer en Oudvaart. Ongeveer 225 leerlingen bevolken onze school, samen met hun ouders en een professioneel team maken we dat hart waar. Wij staan voor krachtig en prachtig onderwijs. De Oudvaart is voortdurend in ontwikkeling naar het meest passende aanbod voor kinderen. Zodat snelle leerders een uitdagend aanbod krijgen dat bij ze past én we extra begeleiding kunnen geven aan leerlingen die dat nodig hebben. De Oudvaart biedt een compleet dagarrangement, van peuterspeelzaal en voorschoolse opvang tot school én naschoolse opvang met aantrekkelijke workshops. Dit doen we samen met Sisa Kinderopvang. Epemaskoalle, DS. HWCA Visserleane 11, 8633 KH Ysbrechtum, , De Wyken, Keizersmantel 1, 8607 GM Sneek, , SBO WetterWille, Simmerdyk 3, 8601 ZP Sneek, , De Oudvaart, Loëngasterlaan 3, 8604 ZC Sneek, , Driemaster Sperkhem De Driemaster ligt in het hart van de wijk Sperkhem-Tuindorp, dichtbij het centrum van Sneek. Inmiddels heeft de groeiende school ongeveer 70 leerlingen en een inspirerend team. Avontuurlijk onderwijs Samen met Kinderwoud kinderopvang levert Driemaster een uitdagend en volledig onderwijsaanbod. Als eerste Odysseeschool startte De Driemaster met SlimFit (in samenwerking met landelijk project Innovatie in Onderwijs); een nieuwe en efficiënte manier om het onderwijs te organiseren, met als doel maatwerk voor elke leerling. Inmiddels is SlimFit ingevoerd bij meer Odysseescholen. De Driemaster werkt met aantrekkelijke, eigentijdse materialen en nieuwe technologie. Zo bereiden we onze leerlingen goed voor op het vervolgonderwijs en hun toekomst. Driemaster Sperkhem, 1e Woudstraat 57, 8606 CC Sneek, , Praktijkonderwijs Sneek Praktijkonderwijs Sneek is een school voor praktijkonderwijs (voortgezet onderwijs). In het schoolgebouw De Diken werken we samen met school voor praktijkonderwijs de Zuiderpoort. Samen bieden we onderwijs aan ongeveer 200 leerlingen van 12 tot 18 jaar. Onze leerlingen hebben een leerachterstand en leer- en/of gedragsproblemen. Wij richten ons op het aanleren van goede (arbeids)vaardigheden. Met individuele lesprogramma s werken we toe naar certificaten/diploma s, zoals het bromfietscertificaat of het trekkerrijbewijs. Na een gevarieerde en intensieve stageperiode, vinden veel leerlingen een plaats op de arbeidsmarkt. Ook zorgen we voor een veilige en plezierige leer- en werkomgeving. Bij ons leren kinderen door te doen. Praktijkonderwijs betekent individuele aandacht en onderwijs op maat. Praktijkschool De Diken, Simmerdyk 1A, 8601 ZP Sneek, , Sinne Sinne is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Wij bieden onderwijs aan zeer moeilijk lerende leerlingen (zml) en meervoudig gehandicapte leerlingen (mg). Onze ongeveer 90 leerlingen komen uit Sneek en omgeving. Respect voor de medemens, de ander waarderen op grond van innerlijke kwaliteiten en niet op uiterlijkheden. Dat staat bij ons voorop. We hebben hart voor kinderen en bieden onderwijs en zorg op maat. Elk kind heeft recht op passend onderwijs. Wij helpen kinderen met ontwikkelingsachterstand om zich te ontwikkelen tot een volwaardig mens binnen de maatschappij. Op een voor hem of haar zo zelfstandig mogelijke manier. Ons multidisciplinaire team maakt het mogelijk om onderwijs en zorg goed te combineren. Sinne, Simmerdyk 5, 8601 ZP Sneek, , 6 verrassend passend onderwijs 7

5 Campus Simmerdyk: Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet Passend onderwijs? Dat maken we samen Wat een reike samenwerking Sinds 2012 is de dagbehandeling van Reik (voorheen Tjallingahiem) gevestigd in de Campus Simmerdyk van Odyssee. En dat is niet voor niets. Want de intensieve Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Ze leren bijvoorbeeld erg moeilijk of hebben een beperking. Kan een kind niet naar een van onze gewone scholen? Dan biedt de Campus Simmerdyk speciaal onderwijs. Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet. Dat is het uitgangspunt van onze nieuwe Campus, waar kinderen vijf dagen per week terecht kunnen voor passend onderwijs, opvang, zorg en activiteiten. Hier halen ze het beste uit zichzelf. De Campus aan de Simmerdyk bestaat uit drie scholen: Wetterwille (speciaal basisonderwijs), Sinne (voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende en meervoudig gehandicapte kinderen) en de Praktijkschool (voortgezet praktijkonderwijs). De Campus biedt onderwijs aan kinderen met een indicatie uit de hele regio. Alles uitproberen Bijzonder is dat Campus Simmerdyk veel activiteiten en voorzieningen naar binnen haalt. Voorbeelden zijn Oud-leerling Pauline van der Zee (23) kooklessen, toneel, sport en muziek. Voor sommige kinderen kan de drempel naar een gewone vereniging of activiteit te hoog zijn. In de Campus kunnen ze van alles uitproberen en vaardigheden opdoen, die anders mogelijk blijven liggen. Dit maakt hun wereld completer. Kinderen kunnen hier elke dag in een veilige omgeving op ontdekkingstocht. Een belangrijk aspect van de Campus is ontmoeting met kinderen van de gewone Odysseescholen. Dit stimuleert uitwisseling, begrip en saamhorigheid. Campus Simmerdyk werkt ook intensief samen met organisaties en instellingen uit de regio. Zoals sportclubs, culturele instellingen en zorgorganisaties. Zo ontstaat een uitgebreid passend aanbod voor ieder kind. Van speciaal onderwijs naar hbo-studie Logopedie Pauline van der Zee volgde vijftien jaar geleden speciaal basisonderwijs bij Odyssee. Inmiddels is ze afgestudeerd als logopedist. Als kind vond ik het lastig om me te concentreren in grote groepen. Ook had ik moeite met lezen. Daarom ging ik naar de Klokslag, die nu Wetterwille heet. Daar was het rustiger en kreeg ik meer individuele begeleiding. Op deze school werd ik goed voorbereid op de overstap naar de middelbare school. Na mijn tijd bij de Klokslag ging ik naar het LWOO. Daarna haalde ik mijn vmbo kader-diploma, deed ik de mbo-opleiding Onderwijsassistente en kortgeleden heb ik de hbo-studie Logopedie afgerond. Zowel op het mbo als het hbo liep ik stage binnen het speciaal basisonderwijs. Ik vind het fijn om kinderen te ondersteunen die extra aandacht nodig hebben. Misschien wel omdat ik ooit zelf op zo n school zat en weet hoe belangrijk die individuele begeleiding is. Mijn droomfunctie? Een baan binnen een logopediepraktijk combineren met logopedie in het speciaal basisonderwijs. Dat lijkt me fantastisch. Tuinproject leerlingen Sinne meester, ik wil later werken met de bosmaaier Elke donderdag gaan ze op pad: de zes jongens en meiden die de Arbeidsmodule van Sinne volgen. Samen met technisch assistent Bram Sikma steken ze de handen uit de mouwen, om de pleinen en tuinen van de Odysseescholen te onderhouden. De een veegt bladeren bij elkaar, de ander maait gras of ruimt zwerfafval op. Ieder heeft zijn eigen taak en werkt op zijn eigen niveau, legt Sikma uit. De module laat leerlingen ervaren hoe het is om een hele dag te werken. Ze leren op tijd komen, taken verdelen en hun energie goed te verdelen over de dag. Ook geeft het werken inzicht in de talenten van de deelnemende jongens en meiden. Sikma: De meesten beginnen aan de module, zonder dat ze ooit een hark of grasmaaier hebben aangeraakt. Maar na een paar keer groeit hun enthousiasme. Ze kijken iedere week uit naar de donderdag en voelen zich volwaardige werkmannen en -vrouwen. Zo ontstaat veel meer zelfvertrouwen. Sommige leerlingen besluiten zelfs dat ze na hun tijd bij Sinne iets met groen willen doen. Meester, ik wil later werken met de bosmaaier, klinkt het dan. Wil een leerling graag een certificaat halen, dan onderzoeken Sikma en zijn collega s of dat realistisch is voor die leerling. Zo ja, dan kan hij of zij het certificaat vaak halen op de Praktijkschool van Campus Simmerdyk. Sikma: Dat is nou het mooie van deze campus. Met een certificaat op zak vergroot een leerling zijn mogelijkheden. Een werkplek op de sociale werkplaats is dan opeens binnen handbereik. Odyssee biedt kinderen elke dag aantrekkelijk en passend onderwijs. Maar: dat doen we natuurlijk niet alleen. Want passend onderwijs maak je samen. We zijn heel blij met onze samenwerkingspartners, zoals: Akte2 Buro Sportief Centrum voor Jeugd en Gezin De Opbouw, Bolsward Empatec Dubbel Actief Gemeente Súdwest-Fryslân GGD Jeugd Innovatie Impuls Onderwijs integrale Vroeghulp Jeugdhulp Friesland Kinderwoud MEE Friesland KPZ - Pabo Zwolle Natuurlijk alle ouders! NHL Pabo Leeuwarden O4NT Regionale MKB Reik rijksuniversiteit Groningen Schoolmaatschappelijk werk Sisa Stichting de Gearhing Een waardevolle optelsom, zo noemt Joop Boomsma de samenwerking tussen Odyssee, sociale werkplaats Empatec en schoonmaakbedrijven Rooth en Van Dijk & De Boer. Samen geven ze leerlingen van de Campus Simmerdyk de kans om na hun schoolperiode aan het werk te gaan als schoonmaker op de Odysseescholen. Want passend onderwijs is ook leerlingen begeleiden naar passend werk. Boomsma is directeur van De Zwetteschool en als portefeuillehouder Facilitaire Zaken betrokken bij het samenwerkingsproject Samen sterk voor schone scholen en passend werk. Boomsma: Op de Praktijkschool en Sinne (beide onderdeel van Campus Simmerdyk) halen leerlingen certificaten voor schoonmaakwerk en gaan Samen leren leven! samen werking tussen Odyssee en Reik levert veel op voor kind, ouders en beide organisaties. Reik behandelt en begeleidt mensen met een lichtverstandelijke beperking. Een voorbeeld is naschoolse dagbehandeling. Manager Geja Jaasma van Reik: Nu onze organisatie letterlijk is gevestigd in Campus Simmerdyk, zijn de lijntjes met Odyssee heel kort. We horen van elkaar wat er speelt en welke afspraken zijn gemaakt met kinderen. Daardoor kunnen we hen consequent benaderen. Ook het afstemmen van een (naschoolse) behandeling met school gaat makkelijker. Het doel is: één kind, Odyssee doet mee aan een studieproject van Rijksuniversiteit Groningen over programma s tegen pesten: KiVa. Meer weten? Check het KiVa-filmpje. één plan. Want dat vergroot het effect van de behandeling. In de nieuwe situatie lopen ouders ook makkelijker binnen bij Reik. Een gesprek kan bijvoorbeeld heel goed op school plaatsvinden, de drempel is dus laag. Ook fijn: het kost de kinderen die naschoolse behandeling volgen, minder tijd. Ze zijn hier toch al en hoeven niet apart te worden gebracht. Reik kan gebruik maken van de voorzieningen in de Campus en Odyssee profiteert weer van de kennis die Reik inbrengt. Geja: Dit is absoluut een reike samenwerking. Uniek samenwerkingsproject daarna aan de slag bij Empatec. Het leek ons prachtig om hen, via Empatec, binnen Odyssee werk te bieden. Met deze samenwerking is dat nu mogelijk. Nieuwe schoonmaakformule Op 1 februari ging de nieuwe schoonmaakformule van start. Omdat het schoonmaken van scholen aan bepaalde richtlijnen is gebonden, delen medewerkers van de schoonmaakbedrijven Rooth en Van Dijk & De Boer hun kennis en expertise met de schoonmakers van Empatec. Binnenkort zullen de oud-leerlingen van Odyssee instromen en, onder begeleiding van mensen van de schoonmaakbedrijven, starten met het schoonmaken van de Odysseescholen. Voor deze leerlingen is de cirkel rond: zij gaan van passend onderwijs naar passend werk. 8 verrassend passend onderwijs 9

6 rikbord dyssee Lieke (7): Juf, SlimFit is dat gymmen met je hoofd? Muziek is te KEK (Fries cultuurproject)! Esther (6) juf, ik heb in de hééééle school gekeken, maar waar slaap jij nu eigenlijk? Margriet de Nov 15 Misschien wel te leuk? Na de rondleiding van gisteren wilde onze zoon vandaag niet meer naar zijn eigen school! Christina de En dat is nou mijn dochter! Super trots. Ze tekenen en verven dus nog genoeg op school.. Driemaster Dec 4 Meester Jan bakt pepernoten maar komt dat wel goed!? Eerlijkheid Kan iemand mij een voorbeeld geven van de uitdrukking: Eerlijkheid duurt het langst?, vraagt de meester. Ik meester!, antwoordt Wil. Als ik bij een toets afkijk ben ik zo klaar, maar als ik alles zelf invul ben ik urenlang bezig! Napoleon De meester vraagt: Weet iemand waar Napoleon gestorven is? Jantje zoekt het stiekem op in zijn geschiedenisboek en roept: Op pagina 121, meester! help de spin Kinderpagina De koe Jantje heeft tekenles. Waarom heb je nog niks op je papier staan? vraagt meester. Zegt Jantje: Dat heb ik wel, ik heb een grazende koe getekend. Meester: Maar ik zie geen gras! Jantje: Dat heeft de koe al opgegeten. Waarop meester antwoord: Maar ik zie ook geen koe! Jantje: Denk jij dat die koe blijft staan als er geen gras meer is? Help de spin het midden van haar web te vinden, zonder een druppel aan te raken. Miranda van der Oct 17 Bezoek aan Odyssee scholen, wat een prachtige ontwikkelingen de afgelopen puzzel Vul de ontbrekende woorden in, zodat er een nieuw woord ontstaat. OBS De Indianenfeestje Nov 28 Volle bak bij Spotlights!! Geweldig! Marc de Erik (11): Op school hebben we plaksel, maar mijn vader heeft twee-continentenlijm Opbrengst Gouden Weken Bram (8) zegt tegen directeur Joop: Ben jij de burgemeester van deze school? Jan 30 Bijzonder de te zien. Het school bestuur, & de medepioniers mogen trots zijn! Master Nov 24 Mienskip (Community) in praktijk! Vader participeert in Engelse les. Zoek de 10 verschillen Neem je oplossing mee naar de open dag op 19 maart, je krijgt dan een leuk kadootje! COLOFON Tijn (5): Nee, wij waren niet naar vakantie wij waren naar Frankrijk Sofie (10) over invoering SlimFit: Werken op het lesplein?? Is dat niet een beetje koud in de winter?? Bestuursbureau Odyssee Brédyk ZD Sneek Tekst en vormgeving: Groot Haar + Orth Fotografie: Peter de Jong Pleinkunst Odyssee, verrassend passend onderwijs 11

7