Koffie en fris Op iedere verdieping en in de schoolstraat/aula zal er koffie, thee en frisdrank worden geschonken.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koffie en fris Op iedere verdieping en in de schoolstraat/aula zal er koffie, thee en frisdrank worden geschonken."

Transcriptie

1

2

3 Welkom op de Open Avond van onze school In dit boekje vindt u het programma van deze avond en het identiteitsprofiel van onze school. We hopen dat u op deze avond een indruk krijgt van het reilen en zeilen op de Gomarus. We willen u een beeld geven hoe een normale lesdag verloopt en wat onze school te bieden heeft. De avond heeft een open karakter. U kunt samen met uw zoon of dochter lessen bezoeken of specifieke onderwerpen bijwonen. Er is de mogelijkheid om vijf verschillende lessen of onderwerpen bij te wonen. Het rooster van deze avond hangt op diverse plaatsen in de school; het staat ook in dit boekje. Afdelingen Bij de afdelingen Bouwen, wonen en interieur, Zorg & Welzijn, Handel & Verkoop en muziek worden geen lessen gegeven. Hier kunt u de hele avond vrij inlopen en om informatie vragen. Onderwerpen In een aantal lokalen worden specifieke onderwerpen behandeld. Denk hierbij aan leerlingen en ouders die komen kijken voor aanmelding hogere leerjaren of ouders die vragen hebben rondom lwoo aanmelding, de verschillende opleidingen, extra ondersteuning of shakespeare (vwo+). Kijkt u even of een onderwerp voor u van belang is. Gaat u in ieder geval één keer naar de aula, waar de directie een algemene presentatie over onze school geeft. Bij een aantal onderwerpen kunt u vrij inlopen. Lestijden Tussen de lessen gaat tweemaal de bel. De eerste keer geeft het einde van de les aan en bij de tweede keer begint de volgende les. Tussen de twee belsignalen zit vijf minuten om naar de volgende les te gaan Inloop Ronde Ronde Ronde Ronde Ronde 5 Koffie en fris Op iedere verdieping en in de schoolstraat/aula zal er koffie, thee en frisdrank worden geschonken. Sluiting Tijdens de laatste ronde sluit de docent in het lokaal de avond met u af. We vragen u uiterlijk om uur de school te verlaten i.v.m. het afsluiten van het gebouw. Vragen? Mocht u nog vragen hebben of een specifiek onderdeel willen bespreken, spreek dan één van onze collega s aan. Zij zijn te herkennen aan de badge op hun kleding. Door de school lopen veel leerlingen met een groen shirt, zij zijn er om u te helpen! Leest u het profiel van de school thuis nog eens op uw gemak door!

4 Specifieke onderwerpen Onderwerpen Locatie Ronde Spreker / Aanspreekpunt Algemene presentatie Aula 1, 3, 5 Dhr. C. van Rijswijk Busvervoer H 0.06 Vrije inloop Arriva Nederland B.V., dhr. R. Vink LWOO voorlichting H 1.21 Presentatie in ronde 1,3,5 vrije inloop ronde 2,4 Dhr. T. van Ooijen Mw. N. van Horssen - Verheij LWOO in de praktijk H ,2,3,4,5 Dhr. M. Kramer H 1.22 en H 1.23 Satelliet-klas (extra begeleiding) H 1.19 Presentatie in ronde 2,3,5 vrije inloop ronde 1,4 Dhr. S. Wisse Dhr. A.J.J. Broer Shakespeare / VWO+ H 1.07 en H 1.08 Leerlingenzorg Kamer H 0.53 Tegenover lokaal H , 2, 3, 4, 5 Dhr. D. Blom Mw. W. Trouwborst-Bos Mw. C. de Leeuw - Zweistra Vrije inloop Mw. E.J. Moerkerken-Stolk Mediatheek 2 e verdieping Vrije inloop Mw. P. Bijl Mw. J. de Gelder Decaan (met name voor hogere leerjaren) H 0.11 Havo presentatie in ronde 3-4 Mw. M.J. Reijnders (havo/vwo) Andere ronde vrije inloop in kamer mw. M.J. Reijnders H 0.55 Dhr. O.C.P. Buitendijk (vmbo) is op de afdeling bouw MAVO H , 4 Dhr. D.G. van Hoeven Beroepenschool (voorlichting) H , 4 Dhr. M. Broere Dhr. T. van Sligtenhorst Havo/VWO H , 3 Dhr. M.A. van der Meijden Omgaan met sociale media H , 3, 5 Dhr. P.W. Meerkerk Lector studiebegeleiding H 0.05 Vrije inloop

5 Lessen Lessen Locatie Niveau Ronde Docent Aardrijkskunde H 1.11 Alle niveaus 1,2,3,4,5 Dhr. J. van Dijk, Dhr. E.J. Mieras Bewegingsonderwijs Gymzalen Alle niveaus 1,2,3,4,5 Dhr. A.J. Kosten, Dhr. A. de Jong, Dhr. M. Zeeders Biologie H 2.17 Havo/vwo 1,2,3,4,5 Dhr. J.W. Kortleven Biologie H 2.19 VMBO 1,2,3,4,5 Mw. P.H. Terlouw - Biesheuvel Duits H 2.14 Alle niveaus 1,2,3,4,5 Mw. E. van Helden - Kalkman Economie H 1.05 Alle niveaus 1,2,3,4,5 Dhr. D.J.W. Blom, Dhr. L. Ottevanger Engels H 1.09 Havo/vwo 1,2,3,4,5 Dhr. W. de Vos Engels H 1.06 VMBO 1,2,3,4,5 Dhr. A. van Helden Frans H 1.01 Mavo/Havo/vwo 1,2,3,4,5 Mw. M. Jongeneel, Mw. J. Verheij Geschiedenis H 0.09 VMBO 1,2,4,5 Dhr. J. Verkroost Geschiedenis H 1.14 Havo/vwo 1,2,3,5 Dhr. J. Averesch Godsdienst H 0.10 Alle niveaus 1,2,3,4,5 Dhr. J.F. Benschop, Dhr. W. Vos, Dhr. A. Kalkman Natuur -/Scheikunde H 2.11 Havo/vwo 1,2,3,4,5 Dhr. A. van Soolingen, Dhr. A. Sinke Natuur -/Scheikunde H 2.16 VMBO 1,2,3,4,5 Dhr. A.P. de Ruijter, Dhr. G.J. Bouman Nederlands H 2.01 Alle niveaus 1,2,3,4,5 Mw. W. de Kruijf-Hoogendoorn, Mw. R.M. Versteeg Tekenen H 1.02 Havo/vwo 1,2,3,4,5 Mw. J.A. van den Dool van Hierden Tekenen H 1.18 VMBO 1,2,3,4,5 Dhr. A.G.J. van den Heuvel Wiskunde H 0.07 VMBO 1,2,3,4,5 Dhr. J.A. Hartog Wiskunde H 2.06 Havo/vwo 1,2,3,4,5 Dhr. D.A. Pater

6 Inlooplessen Lessen Locatie Ronde Docent Afdeling bouwen, wonen Afdeling bouwen, wonen en interieur Vrije inloop Docenten Bouwtechniek en interieur praktijkgebouw begane grond Handel en Verkoop Afdeling Handel & Verkoop, Vrije inloop Docenten Handel & Verkoop praktijkgebouw 2 e verdieping Zorg en Welzijn Afdeling Zorg & Welzijn, Vrije inloop Docenten Zorg & Welzijn praktijkgebouw 2 e verdieping (niet in ronde 5) Beroepenschool Lokalen H2.20, H0.01, Vrije inloop Docenten Beroepenschool H0.03 en H2.18 Muziek H H 1.04 Vrije inloop Dhr. J.J. van Belzen

7 Decaan vmbo-bk Bouw, wonen en interieur Voorlichting Decaan havo/vwo Voorlichting Leerlingenzorg Voorlichting gymzalen Vervoer

8 Shakespeare LWOO S-klas Omgaan met sociale media

9 Zorg & Welzijn Handel & Verkoop Voorlichting opleidingen

10 Omgaan met Sociale Media Vraagt u zich af of u nu wel of geen smartphone moet geven aan uw kind? Bent u bang dat ze zonder smartphone buiten de boot vallen? Wilt u weten of een smartphone kwaad kan? Of bent u benieuwd naar de mening van de Gomarus over dit onderwerp? Kom dan naar de presentatie over Social Media en smartphones tijdens de open avond op 3 februari. Daar willen we met elkaar over bovenstaande (en andere) vragen nadenken. Welkom in lokaal H1.16 Proef in de schoolstraat, de heerlijke smoothies van onze schoolcateraar!

11 Profiel van onze school Vooraf U overweegt uw kind aan te melden op de Gomarus scholengemeenschap. Misschien heeft u al veel over onze school gehoord, maar het kan ook zijn dat dit de eerste kennismaking is. In deze profielschets geven we de Gomarus een gezicht. Wat vinden we belangrijk, waar zetten we ons voor in, waarin onderscheiden we ons? Over de Gomarus is veel te vertellen; dat lukt niet allemaal in deze korte profielschets. Spreek eens met ouders die een kind op de Gomarus hebben, laat ze vertellen wat goed is en wat beter kan. Dan krijgt onze school echt een gezicht. Identiteit De Gomarus is een reformatorische school. Dat betekent dat de school zich nauw verwant voelt met het gedachtegoed van de Reformatie (bijv. Luther en Calvijn) en de Nadere Reformatie (bijv. Voetius, Lodenstein en Teelinck). We aanvaarden de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord en als bron met absoluut gezag. In schoolverband wordt er uitsluitend gebruik gemaakt van de Statenvertaling uit In elke klas zijn Bijbels voor de leerlingen beschikbaar voor de dagopeningen en de (godsdienst)lessen. We zingen uit de psalmberijming van Verder baseert de school opvoeding en onderwijs op de drie reformatorische belijdenisgeschriften: de Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Tevens erkent de school de grote waarde van de gereformeerde traditie. We staan kritisch tegenover ontwikkelingen in de geseculariseerde maatschappij. Ook door regels die betrekking hebben op het uiterlijk van onze leerlingen maken wij deze identiteit zichtbaar. Gezin, kerk en school De Gomarus is opgericht om het mogelijk te maken dat de opvoeding thuis en het onderwijs in de kerk aansluiten bij de vorming van de leerlingen op school. De doopbelofte die de ouders in de kerkelijke gemeente hebben afgelegd, heeft ook een verwijzing naar het onderwijs: In de voorzeide leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen.. Om deze eenheid zoveel als mogelijk te bewaken, is het nodig dat de school een helder beleid voert wat betreft de benoeming van personeelsleden en de toelating van leerlingen. Goede contacten met ouders en kerkenraden zijn essentieel voor het levendig houden van de identiteit van de school. Pas als we gezamenlijk vanuit de grondslag en met respect voor elkaar rondom de leerling staan, krijgt deze eenheid van gezin, kerk en school inhoud.

12 Onderwijs en opvoeding De school staat voortdurend voor de taak om de uitgangspunten te vertalen naar de onderwijskundige en pedagogische praktijk van iedere dag. In de missie van de school vatten we dit beleid samen met drie kernwoorden: bewogen, bevlogen betrokken. Met een christelijke bewogenheid willen we de leerlingen, die aan onze zorg zijn toevertrouwd, wijzen op de noodzaak van bekering en geloof in de Heere Jezus Christus. Begrip voor elkaar, respect voor ieders eigenheid, en de bereidheid naar elkaar te luisteren, vormen voorwaarden voor een veilig leeren leefklimaat. We hechten veel waarde aan de pedagogische/didactische relatie tussen de docent en de leerling. De docent als opvoeder en didacticus weet, zowel voor de klas als geheel, als voor de individuele leerling de juiste aanpak en het juiste niveau te vinden voor een goede kennisoverdracht, een effectief toepassen van leeractiviteiten en een evenwichtig opvoedingsklimaat. Het leren leren in een veilige omgeving is hiervan een belangrijk onderdeel. De goede combinatie van een goede kennisoverdracht binnen een evenwichtig opvoedingsklimaat is de basis voor onderwijskwaliteit. Naast instructie door de docent krijgt ook het zelfstandig werken tijdens de lessen een plaats. Het werken in tweetallen of in groepjes doet een beroep op het vermogen tot samenwerken met en leren van elkaar. Leerlingen leren ook om grotere opdrachten alleen of in groepsverband uit te voeren. Leren plannen, overleggen, onderzoeken, keuzes maken, discussiëren, rapporteren en presenteren wordt door de leerlingen geoefend en eigen gemaakt. Huiswerk is een verlengstuk van de les op school. Het is enerzijds gericht op voorbereidend kennismaken met de stof, zodat de kennisoverdracht in de les vergroot wordt. Anderzijds is het noodzakelijk om voldoende vaardigheid te krijgen in het toepassen van het geleerde. Uiteraard is huiswerk ook gericht op het repeteren, zodat het een blijvende kennis en kunde wordt voor de leerling en later de burger van de maatschappij. De digitale hulpmiddelen voor kennisoverdracht worden, waar het mogelijk en nuttig is, zoveel mogelijk ingezet. Dat zal in veel gevallen op het onderdeel training zijn. De mondelinge kennisoverdracht door de docent is blijvend belangrijk. Op deze manier kan de docent als opvoeder zijn identiteit en ervaringen overdragen aan de leerlingen. Afhankelijkheid Dit is het profiel van de school. Zo willen we graag dat de school eruit ziet, daar richten we ons beleid op en daar werken we aan. Maar we stellen ons vertrouwen daarbij niet op mensen, niet op bestuursleden, docenten of leerlingen. Doelen kunnen niet anders gerealiseerd worden dan onder de zegen van de Heere. We zijn afhankelijk van Hem en bidden dat we in dat besef mogen samenwerken aan een goed en veilig leerklimaat voor uw kind, onze leerling.

13 Beste jongens en meisjes, Op maandagmorgen 19 augustus 1974 fietst een groepje leerlingen naar school. Het weer valt mee. Het is droog en de zon komt regelmatig vanachter de wolken vandaan. Met een regenpak aan fietsen is heel niet fijn. Gelukkig is het ook niet erg warm, want daar zit je echt niet op te wachten als je na een week of zes vakantie weer de schoolbanken in moet. Dat wordt flink wennen. En zeker dit jaar. Ze komen uit Werkendam en gaan voor het eerst naar klas één van de Gomarus mavo in Gorinchem. Ze hebben voor de vakantie afscheid genomen van klas 6 van de basisschool en beginnen nu aan de mavo. Dat is best spannend. Hoe zal dat gaan? Wie worden hun nieuwe klasgenoten? Zijn de leraren streng? Het is allemaal nieuw voor ze. Zo ging dat nu ruim 40 jaar geleden. Misschien waren jullie vader of moeder er wel bij, dat zou zo maar kunnen. Dat was het eerste jaar dat de Gomarus begon met ruim honderd leerlingen. In al die jaren zijn duizenden leerlingen voor het eerst naar de Gomarus gefietst. En nu zijn jullie aan de beurt. Bij leven en welzijn komen jullie op de fiets of met de bus op dinsdag 25 augustus 2015 naar de Gomarus. De school is in die 40 jaar veranderd, ook veel groter geworden. Je kunt kiezen uit vmbo, mavo, havo en atheneum. Wat niet verandert is in al die jaren, dat aan het begin van de dag Gods Woord open gaat, omdat daarin de Weg, de Waarheid en het Leven te vinden is. En dat is veel belangrijker dat alle andere vakken bij elkaar. Welkom op de Gomarus! Chr. J. Flikweert

14 Scholen op de kaart Kijk ook een keer op daar vindt u informatie over de kwaliteit van ons onderwijs en de gemeten waardering van ouders en leerlingen. Tevens kunt u onze school ook vergelijken met andere scholen. Hieronder ziet u een aantal cijfers van Slagingspercentage

15 Tevredenheid leerlingen Tevredenheid ouders Onderwijstijd De norm voor het behalen van de juiste onderwijstijd is 1000 klokuren per schooljaar.

16