Voor nog betere prestaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor nog betere prestaties"

Transcriptie

1 Cockerill Maintenance & Ingénierie Energy Services Defence Industry Voor nog betere prestaties

2 Technologisch, internationaal, sterk CMI ontwerpt, moderniseert en onderhoudt uitrustingen voor energie, defensie, de staalindustrie en de industrie in het algemeen. Het hoofddoel van CMI is de economische, technische en milieuprestatie van industriële uitrustingen tijdens hun hele levenscyclus te verbeteren. De technologisch gerichte CMI Groep biedt zijn klanten in de industrie tal van voordelen, zoals een unieke combinatie van deskundigheid in engineering en maintenance, erkende ervaring in internationaal projectmanagement, een ruime geografische aanwezigheid, een uitgebreid technologisch aanbod en een innovatievermogen dat inzoomt op de concrete behoeften van de klant. Sinds 2002 breidde CMI zijn geografische aanwezigheid en zijn technologieportefeuille voortdurend uit. Vandaag beschikt de Groep over operationele bedrijven in Europa, de Verenigde Staten, Brazilië, Rusland, India en China. Zij worden ondersteund door een internationaal marketing- en verkoopnetwerk. De zowat 3300 medewerkers bieden een schat aan talenten die perfect aansluiten op de ambities van de Groep. Bernard Serin, Voorzitter en Gedegeleerd bestuurder van de CMI Groep : Gesterkt door deze organisatie bedient CMI vandaag een alsmaar meer gediversifieerde clientèle. Wat ze ook specifiek zoeken, ze vinden in CMI altijd een eersterangspartner, zowel als projectaannemer voor alle technologieën, als voor oplossingen om de ecologische afdruk van industriële procedés te verkleinen, voor gespecialiseerde diensten en voor zijn dynamisme op het gebied van innovatie. We stelden voor onszelf de missie om duurzame industriële vooruitgang te genereren, die zowel onze klanten als ons personeel, onze aandeelhouders, de gemeenschappen waarin we gevestigd zijn en de planeet ten goede komt. 2 Cockerill Maintenance & Ingénierie

3 Prestatie EUR 000 BG BG IFRS IFRS IFRS Eigen vermogen Liquiditeitspositie Orders Omzet Bedrijfsresultaat BG = Belgian Gaap IFRS = International Financial Reporting Standards Evolutie van de geografische verdeling van het vast personeel (op 31 december) Evolutie van de veiligheidsprestatie Fg , , ,78 18,31 20,03 0,44 12,28 0,36 Eg 1,0 0,8 0,6 0,4 0, België Frankrijk Rest van de wereld Verenigde Staten Brazilië India Fg : Frequentiegraad van arbeidsongevallen met arbeidsongeschiktheid. Ongevallen x /gepresteerde uren Eg : Ernstgraad van de arbeidsongevallen met arbeidsongeschiktheid. Verloren dagen x 1 000/gepresteerde uren Aandeelhouderschap van de CMI Groep (in %, per 31 december 2010) Verdeling van de orders in 2010 per markt (in %) 19,35% Euremis Luxembourg sa 20,30% 18,60% CMI Energy : 157,5 EUR mio Andere CMI Defence : 308,9 EUR mio 80,65% 24,62% 36,48% CMI Industry : 208,4 EUR mio CMI Services : 171,9 EUR mio 3

4 Twee eeuwen vernuft ten dienste van de industrie Cockerill Maintenance & Ingénierie : twee vakgebieden en een lange geschiedenis die nauw verbonden is met de geschiedenis van de industriële revolutie... In 1817 gaat de Brit John Cockerill van start met zijn industriële activiteit in Wallonië. Hij levert weefgetouwen aan de wolnijverheid. Al snel diversifieert hij de activiteiten van het bedrijf : hoogovens, industriële stoomketels, oorlogsbodems... John Cockerill koestert een heuse passie voor stoommachines en fabriceert in 1835 de eerste stoomlocomotief die op het Europese vasteland zal rijden. In de negentiende eeuw ontvangt een team van de Etablissements Cockerill in Seraing (België) vicekoning Hung-Chang van de Chinese provincie Zhili. De toon was gezet. Deze honger naar vernieuwing heeft hele generaties ingenieurs aangestuurd. Al twee eeuwen brengen zij nieuwe procedés onder het merk Cockerill op de markt : de motor die Rudolf Diesel ontwierp, een kanon, een scheepsmotor, een waterpijpketel, een diesellocomotief, een afgassenketel voor elektrische STEG-centrales, een lijn voor de verzinking van staal, een ketel voor zonneenergiecentrales... Van in het begin liepen de Cockerill fabrieken vooruit op trends en speelden ze een doorslaggevende rol in de wereldwijde technologische vooruitgang. Oprichting van de Etablissements Cockerill in Seraing (België) Oprichting van Cockerill Mechanical Industries n.v. (CMI) Hoogoven Oorlogsschip Industriële locomotief Waterpijpketel Westinghouse nucleaire stoomketel Mk1 kanon (90 mm lage druk) Industriële stoomketel Stoomlocomotief Le Belge Kanon Nordenfelt verdedigingskoepel Diesellocomotief Verticale stoomketel voor elektrische STEG-centrale Continulijn voor de bekleding van staal Nucleair onderhoud Tandwielen en reductiekasten 4 Cockerill Maintenance & Ingénierie

5 John Cockerill legde ook de grondslagen van de internationale roeping van het CMI van vandaag. Als grote industriële ontdekkingsreiziger reisde hij vaak naar het buitenland, waar hij voortdurend speurde naar nieuwe technologieën en nieuwe projecten. Zijn veroveringsdrang bleef sterk leven door de decennia heen. Zo was de firma Cockerill in 1890 betrokken bij de bouw van het eerste grote Chinese staalcomplex in Hanyang, met het ontwerp van de uitrusting en met assistentie aan de klant voor het vergaren van de kapitalen, de bouw van de installatie en de opleiding van de lokale werknemers. De CMI Groep gesterkt door zijn grondig inzicht in industriële processen en nog steeds gedreven door de drang naar verovering en vernieuwing van zijn stichter, blijft uitrustingen ontwerpen, installeren, moderniseren en onderhouden in de hele wereld en biedt zijn klanten en partners nog steeds een grote deskundigheid in internationaal projectmanagement. Ook in de eenentwintigste eeuw bouwen de teams van de CMI Groep verder op de traditie van John Cockerill. Zij stellen alles in het werk om aan de verwachtingen van hun klanten te voldoen. Industriëel onderhoud (België-Luik) China Brazilië CMI wordt Cockerill Maintenance & Ingénierie n.v. Verenigde Staten Mk8 kanon (90 mm middelhoge druk) LCTS90 toren CMI wordt onafhankelijk (nieuw aandeelhouderschap) Duitsland Industriële verwarming Verticale oven voor verwerkingslijnen Frankrijk Rusland India Lijn voor de verzinking van platstaal Locomotief met hydrostatische overbrenging Industriëel onderhoud (België- Henegouwen) Stoomketel voor elektrische zonneenergiecentrale Nucleaire kleppen en afsluiters Denapak industriële stoomketel Onderhoud van stoomketels (Babcock) Warmwalsoven Industriëel onderhoud (Noord-Frankrijk) Industriëel onderhoud (Oost-Frankrijk en Luxemburg) Oven met meervoudige vloer Industriëel onderhoud (Zuid-Frankrijk) Industriëel onderhoud (Brazilië) Oppervlaktebehandeling en chemische oplossingen Industriëel onderhoud (Duitsland) Horizontale stoomketel voor elektrische STEG-centrales Cockerill CT-CV Weapon System (105 mm) Omkeerbare koudwalsen Onderhoud van windturbines Oplossingen om de ecologische afdruk van de industrie te verminderen Geleide antitankraket Falarick 105 (105 mm) 5

6 Een Groep die alsmaar duurzamer werkt CMI is trots op zijn verleden, maar richt ook de blik doelbewust op de toekomst. Het bedrijf wil een duurzame industriële vooruitgang bevorderen, die zowel zijn klanten, zijn personeel, zijn aandeelhouders, de gemeenschappen waarin hij gevestigd is en de planeet ten goede komt. Om dit doel te bereiken is de huidige werking van de Groep op acht krachtlijnen opgebouwd : kwaliteitsvolle werkgelegenheid nastreven, het aanmoedigen van ethisch werken en een deugdelijk bestuur voeren, de productie van groene energie aanmoedigen, de ecologische voetafdruk van de industrie verkleinen, zijn eigen ecologische voetafdruk verminderen, verantwoordelijk gedrag bevorderen, zich inzetten voor lokale ontwikkeling en het voortbestaan van de Groep waarborgen. De eigenlijke roeping van CMI bestaat erin de efficiëntie van de uitrustingen die hem worden toevertrouwd voor ontwerp, modernisering of onderhoud voortdurend te verbeteren. Het energieverbruik verminderen, vervuilende emissies beperken en recycleren, verloren calorieën terugwinnen, afvalstoffen een nieuw leven geven : CMI hanteert elke mogelijke aanpak om de ecologische voetafdruk van de industrie te verkleinen. CMI stelt zijn deskundigheid ter beschikking voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, zoals de zon, hout of wind. CMI beschouwt de verbetering van de ecologische afdruk als een belangrijk criterium voor de beoordeling van zijn technologische innovaties. 6 Cockerill Maintenance & Ingénierie

7 CMI voert geregeld nieuwe instrumenten in voor nog meer ethiek en nog deugdelijker bestuur in zijn bedrijfsvoering, zoals gedragscodes voor het personeel, ethische charters voor de financiers en een interne auditunit. Kwaliteitsvolle werkgelegenheid aanbieden, betekent onafgebroken streven naar de grootste veiligheid op het werk en de strikte naleving van nationale en internationale regels. ISO certificatie, audits in duurzame ontwikkeling, CO 2 -balansen de sites en de producten, virtuele communicatiemiddelen, sensibilisering van het personeel CMI werkt gedurig aan de vermindering van zijn eigen ecologische afdruk. aging and improving their enviicipants with an overview of the for the management of environable participants apply their Het sponsorship over 24 schoolkinderen in Beneden- Mandsjoerije (China) sinds 2006 is één van de vele initiatieven om bij te dragen tot de ontwikkeling van de regio s waar CMI gevestigd is. e involved in the development, environmental management ticipants planning to complete ternal and lead auditor courses. be able to: Met de steun aan de tentoonstelling SOS Planet (Luik, België) rond de opwarming van de aarde, wil CMI zijn partners en personeel aansporen tot individueel verantwoordelijk gedrag en collectieve gedragspatronen. on to develop environmental gement system and explain the series of standards 7

8 Stoomgeneratoren 3 Afgassenketels voor elektriciteitscentrales met een gecombineerde cyclus 3 Afgassenketels voor warmtekrachtkoppeling 3 Stoomgeneratoren voor elektrische zonneenergiecentrales Aanverwante diensten 3 Deskundigheid en technische assistentie voor alle warmtewisselaars 3 Renovatie en modernisering van ketels van alle merken CMI Energy Technologieën voor een beter rendement CMI Energy is gespecialiseerd in het ontwerp, de levering, de opbouw en de indienststelling van stoomgeneratoren voor het genereren van elektriciteit en units met warmtekrachtkoppeling. CMI Energy positioneert zich in de best presterende technologieën op de markt, zoals gecombineerde cycli met hoge efficiëntie, biomassa en zonnewarmte. Om zo bij te dragen tot een aanzienlijke verbetering van het rendement van de elektriciteitscentrales. CMI Energy staat technologisch aan de top in de markt van de afgassenketels die achter gasturbines worden geplaatst in elektriciteitscentrales met een gecombineerde cyclus. De CMI-ketels kunnen gekoppeld worden aan gasturbines van alle vermogens (van 30 MW tot 270MW+) en alle merken. Ze worden verticaal of horizontaal opgesteld, met natuurlijke, ondersteunde of gedwongen circulatie. CMI ontwikkelde een deskundigheid op twee welbepaalde gebieden : in stoomketels met een cyclische werking (opstarten en stoppen van centrales op basis van de elektriciteitsbehoefte), en ketels achter turbines die op zware brandstoffen werken (ruwe olie en zware stookolie). Bovendien kunnen die ketels gebruikt worden in hybride elektriciteitscentrales waar een zonnecyclus aan een klassie ke gecombineerde cyclus gekoppeld is. De stoomketels van CMI beantwoorden over de hele lijn aan de huidige marktvereisten op het gebied van prestatie, vermogen, rendement en flexibiliteit. Dankzij zijn ruime ervaring in stoomgeneratoren kan CMI Energy ook uitrusting aanbieden voor elektrische zonnecentrales met een hoog vermogen. CMI Energy ontwierp onder meer stoomgeneratoren die aangepast zijn voor twee grote zonnetechnologieën : de zogenoemde techniek van de "zonnetoren" (concentratie van zonlicht op een ketel in de top van de toren, waar een vloeistof de warmte opvangt en overdraagt voor het opwekken van stoom) en de techniek van de "parabolische trog" (verhitting van een vloeistof die door een pijp langs een netwerk van parabole spiegels loopt). Voor deze ontwikkelingen werden patenten gedeponeerd. CMI Energy begeleidt zijn klanten overal ter wereld. Zijn teams zijn gevestigd in Luik (België) en in Erie (Pennsylvania, Verenigde Staten). Zij steunen op een wereldwijd commercieel netwerk en werken samen met drie licentiehouders voor China, Zuid-Korea en India. 8 Cockerill Maintenance & Ingénierie

9 CMI Defence De autoriteit in wapensystemen voor pantservoertuigen CMI Defence is de onbetwiste technologische leider in multifunctionele, krachtige wapensystemen voor lichte en middelzware gepantserde voertuigen. Op basis van zijn stevige en geavanceerde expertise in software, ballistiek en elektromechanica ontwerpt en integreert CMI Defence nieuwe geschutskoepels en moderniseert wapensystemen die al in gebruik zijn. De systemen die CMI ontwerpt, integreert of moderniseert zijn geënt op een elektronische architectuur waardoor ze als geen enkel ander moduleerbaar zijn. De hoogste kalibers kunnen ook gebruikt worden voor de lancering van raketten. Ze zijn geschikt voor een breed gamma voertuigen op wielen of rupsbanden en kunnen afgestemd worden op kalibers van 25 tot 120 mm. CMI Defence geeft ook advies voor het gebruik van de systemen. De combinatie van al deze oplossingen staat borg voor een optimale prestatie van de systemen tijdens hun hele levenscyclus. CMI Defence is van geen enkele voertuigfabrikant afhankelijk en onderscheidt zich door de efficiëntie van zijn technologische innovaties die gericht zijn op de voortdurend evoluerende operationele behoeften van de strijdkrachten. Wapensystemen 3 Cockerill CSE90 Weapon System (90 mm lage druk wapensysteem) 3 Cockerill LCTS90 Weapon System (90 mm middelhoge druk wapensysteem) 3 Cockerill CT-CV Weapon System (105 mm hoge druk wapensysteem) en zijn geleide antitankraket Falarick Cockerill Medium Calibre Weapon System 3 Cockerill Mk3 90 mm kanon Aanverwante diensten 3 Modernisering en digitalisering van uitrusting in werking 3 Ondersteuning : opleiding, technische documentatie, vervangstukken en specifiek gereedschap, maintenance en herstellingen 9

10 CMI Industry Engineering voor industriële concurrentiekracht Als expert in industriële processen ontwerpt, inte greert, levert en moderniseert CMI Industry uitrusting voor mechanische, thermische en chemische behandeling en oplossingen voor energie-efficiëntie. CMI Industry levert complexen voor de koude staalbewerking en alle bijhorende uitrusting. Deze uitrusting wordt door CMI zelf ontworpen op basis van de nieuwste technologieën voor de productie van alsmaar geavanceerder vlak koolstofstaal. Sommige technologieën zijn ook beschikbaar op uitrusting voor de verwerking van andere producten, zoals roestvrij staal en lange producten. CMI Industry biedt zijn EPCM-diensten ook aan als projectaan nemer voor andere verwerkingsindustrieën en neemt dan de volledige installatie van hun nieuwe productiemiddelen op zich, alle technologieën gecombineerd. Op dit gebied steunt CMI Industry op zijn grondig inzicht in de industriële processen, zijn vaardigheden in engi neering en zijn ervaring in het beheer van complexe technische projecten in de hele wereld. CMI kan bogen op een ruime kennis uit de eerste hand van opkomende economieën, en werkt dus efficiënt in de lokale economische omgeving en volgens de administratieve regelgeving. Omdat partnership centraal staat bij CMI, is het bedrijf betrokken bij de hele levenscyclus van industriële uitrusting om de prestatie voortdurend te verbeteren, dankzij technologische oplossingen op maat die een snel rendement op investeringen garanderen. In het bijzonder biedt CMI Industry oplossingen voor de industrie om de ecologische afdruk te verkleinen door een wijziging van de werking van de uitrusting, om zo het energieverbruik of de vervuilende uitstoot te verminderen, of door de installatie van randuitrusting voor de recuperatie van de verloren calorieën of de recyclage van vervuilende emissies. Bepaalde CMI-technologieën kunnen ook gebruikt worden om aan afvalstoffen een nuttige toepassing te geven. In alle gevallen biedt CMI Industry zijn klanten de overdracht van expertise, opleidingsprogramma s, begeleiding en ondersteuning bij de opstart van installaties, of prestatie-audits. Om zijn klanten wereldwijd te bedienen, beschikt CMI Industry over technologische ontwikkelingscentra en commerciële en operationele units in verschillende geografische gebieden. CMI Industry is aanwezig in China, Europa, India, Latijns-Amerika, Noord-Amerika en Rusland. Dit ruime aanbod toont aan dat CMI Industry vastbesloten is om zijn klanten uit te rusten met betrouwbare, zuinige en milieuvriendelijke industriële gereedschappen, om welke eindproducten of toepassingen het ook gaat. Industriële uitrusting 3 Procedés voor de staalindustrie : Complexen voor koude staalbewerking Walsmachines voor de vermindering van de dikte en de harding, continuwalsen of gekoppeld aan een beitsinstallatie Wals- en bekledingslijnen Installaties voor ontvetting, beitsen en oppervlaktebehandeling voor zuurregeneratie, chemische behandelingen Inwarmovens voor warmwalsmachines (plakken, blooms, knuppels), ovens voor de koude staalindustrie, warmtebehandelingen 3 Startklare industriële projecten 3 Oplossingen voor de minimalisering van de ecologische afdruk van de industriële processen Aanverwante diensten 3 Expertise, prestatie-audits 3 Overdracht van knowhow 3 Modernisering van uitrusting in werking 3 Opleiding in procedés 10 Cockerill Maintenance & Ingénierie

11 Gespecialiseerde interventies en lokale diensten 3 Assemblage van speciale en zware voertuigen 3 Engineering 3 Controles, expertises en analyses 3 Projectmanagement 3 Verhuur en onderhoud van rangeerlocomotieven 3 Preventief en correctief onderhoud 3 Opening en sluiting van reactorvaten 3 Vervangstukken 3 Herstellingen (plaat- en ketelwerk, oplassen, metaalbewerking) 3 Kleppen en afsluiters 3 Nucleaire kleppen en afsluiters 3 Gedelegeerde tractie 3 Oppervlaktebehandeling en reinigen van stukken 3 Buisleidingen 3 Metaalbewerking Uitrusting, componenten en subgehelen 3 Industriële stoomketels 3 Bestanddelen van stoomketels 3 Tandwielen en reductiekasten 3 Rangeerlocomotieven 3 Mechanisch gelaste ketelonderdelen 3 Vlinderkleppen CMI Services Specialist in diensten aan de industrie Met meer dan vakkundige medewerkers begeleidt, assisteert en adviseert CMI Services zijn klanten bij het operationeel beheer van hun installaties. Het voert gespecialiseerde ingrepen uit en biedt lokale diensten aan om de technische, economische en milieuprestaties van de uitrusting van zijn klanten te verbeteren. Het aanbod gaat van de gewone herstelling van onderdelen tot de volledige renovatie van installaties, over onderhoud, specifieke studies en expertisediensten. CMI Services blinkt vooral uit in geplande interventies en neemt dan het volledige beheer van het project op zich, van de voorbereidende studies tot de implementatie door gespecialiseerd personeel. CMI Services kan een beroep doen op een netwerk van onderling verbonden lokale interventie-units, ateliers en technologische centra. Het is voortdurend aanwezig in België, Brazilië, Frankrijk en Luxemburg en werkt gericht in Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië. Dankzij een alsmaar ruimer en technologischer aanbod voert CMI Services opdrachten uit voor een toenemend aantal industrieën : conventionele en kernenergie, de staalindustrie, de petrochemie, de spoorsector, de militaire sector, windenergie, infrastructuren,... CMI Services levert ook bepaalde nieuwe uitrusting die verband houdt met zijn specialisaties (industriële stoomketels en rangeerlocomotieven), evenals industriële componenten of subgehelen (tandwielen en reductiekasten, vlinderkleppen...). 11

12 Energy Defence Industry Services CMI, voor uitrustingen die nog betrouwbaarder, efficiënter, milieuvriendelijker en duurzamer zijn. Uitgever : B. Coppens Chief Communication Officer Avenue Greiner, 1 BE 4100 Seraing België Lay-out : Debie graphic design Foto s : CMI, F. Vieilletoile, PL. Puissant, G. Labarbe Gedrukt op FSC-papier Cockerill Maintenance & Ingénierie CMI nv Avenue Grenier, 1 BE Seraing België

De toekomst voorbereiden

De toekomst voorbereiden Het milieu beschermen. Afdrukken dit document alleen indien nodig De toekomst voorbereiden Partner in duurzaam vertrouwen SPIE is Europees leider wat betreft diensten in de domeinen van elektriciteit,

Nadere informatie

reating ENERGY PROGRESS

reating ENERGY PROGRESS reating ENERGY PROGRESS 2012 ENERGIE EN MILIEU: Opwarming van de aarde: Drastische vermindering CO 2 -uitstoot Energie: De energiekosten fluctueren sterk en zullen alleen maar stijgen Behoud van het milieu

Nadere informatie

Warmtekrachtkoppeling. Waarom Vaillant? Om eenvoudigweg dubbel gebruik te maken van energie. ecopower

Warmtekrachtkoppeling. Waarom Vaillant? Om eenvoudigweg dubbel gebruik te maken van energie. ecopower Warmtekrachtkoppeling Waarom Vaillant? Om eenvoudigweg dubbel gebruik te maken van energie. ecopower Waarom ecopower? Eenvoudigweg omdat het de moeite waard is! Bij een traditionele productie van energie

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL - 07/2015 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL - 02/2016 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL 01/2015 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden de

Nadere informatie

Bescherm uw installaties en optimaliseer uw productie van duurzame energie. Ontvochtigingssystemen voor biogas Drypack

Bescherm uw installaties en optimaliseer uw productie van duurzame energie. Ontvochtigingssystemen voor biogas Drypack U N I V E R S A L P E R F O R M A N C E Ontvochtigingssystemen voor biogas Drypack Bescherm uw installaties en optimaliseer uw productie van duurzame energie NL 11.51 A Optimaliseer de opwerking van biogas

Nadere informatie

Presentatie Climalife Groep Dehon

Presentatie Climalife Groep Dehon Presentatie Climalife Groep Dehon Samenvatting 1. Groep Dehon De kracht van de groep in dienst van het merk Climalife 2. Climalife Samensteller van duurzame en vernieuwende oplossingen voor thermische

Nadere informatie

Cleantech Markt Nederland 2008

Cleantech Markt Nederland 2008 Cleantech Markt Nederland 2008 Baken Adviesgroep November 2008 Laurens van Graafeiland 06 285 65 175 1 Definitie en drivers van cleantech 1.1. Inleiding Cleantech is een nieuwe markt. Sinds 2000 heeft

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken?

Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken? you make it work Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken? ERIKS levert werktuigbouwkundige componenten in alle industriële sectoren. Maar we gaan verder dan dat. Als specialist

Nadere informatie

Wat als... ... er een nieuwe toekomst zou zijn voor groene energie?

Wat als... ... er een nieuwe toekomst zou zijn voor groene energie? NL ... er een nieuwe toekomst zou zijn voor groene energie? De zon, als onuitputtelijke bron van energie, is van cruciaal belang voor mens en natuur: ze beslist over het leven op onze planeet. BISOL gebruikt

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Klima

Kracht door samenwerking. VDL Klima Kracht door samenwerking VDL Klima VDL Klima De voortgang van uw processen en uw productie, daar draait het om bij VDL Klima. Soms kunnen we die voortgang waarborgen met een standaardproduct. Veel vaker

Nadere informatie

Schone technologie voor een levende aarde Bouwen aan de Nederlandse schone technologie sector

Schone technologie voor een levende aarde Bouwen aan de Nederlandse schone technologie sector Wereld Natuur Fonds Driebergseweg 10 Postbus 7 3700 AA Zeist Tel: +31 30 693 7333 Direct: Fax: +31 30 691 2064 Info@wnf.nl www.wnf.nl Schone technologie voor een levende aarde Bouwen aan de Nederlandse

Nadere informatie

Service en onderhoud. Eén telefoontje is genoeg.

Service en onderhoud. Eén telefoontje is genoeg. Service en onderhoud Onze projectmatige werkwijze garandeert snelle en adequate oplossingen. HB Group voert wereldwijd, 24 uur per dag, 7 dagen per week, service en onderhoud uit. Eén telefoontje is genoeg.

Nadere informatie

De Visie: Elektriciteit en warmte uit houtpellets

De Visie: Elektriciteit en warmte uit houtpellets De Visie: Onze missie is om een houtpelletketel te maken die ook elektriciteit kan opwekken. Het bijzondere daaraan? ÖkoFEN ontwikkelt een CO2-neutrale technologie met houtpellets als energiedrager, met

Nadere informatie

Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen

Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen Eneco Groep Duurzame energie voor iedereen Duurzame koploper Eneco is het grootste energiebedrijf van Nederland in publieke handen. Onze missie is betaalbare duurzame energie mogelijk maken die altijd,

Nadere informatie

Maak optimaal gebruik van uw dak. lnvesteer in zonne-energie met SunPower

Maak optimaal gebruik van uw dak. lnvesteer in zonne-energie met SunPower Maak optimaal gebruik van uw dak lnvesteer in zonne-energie met SunPower Hoe werkt het? Verhoog uw inkomsten met zonne-energie 1 SunPower-zonnepanelen Tot voor enkele jaren was een investering met het

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. TIM Hapert

Kracht door samenwerking. TIM Hapert Kracht door samenwerking TIM Hapert TIM Hapert TIM HAPERT IS EEN ERKEND SPECIALIST IN HET BEWERKEN VAN GIET-, LAS- EN SMEED- STUKKEN. DAARBIJ GEVEN WIJ ONZE KLANTEN SUPPORT VANAF DE ONTWIKKELINGSFASE TOT

Nadere informatie

HRM in de KMO 21 februari 2013 Belonen & motiveren. PRAKTIJKGETUIGENIS Frederic Bulcaen - Typhoon

HRM in de KMO 21 februari 2013 Belonen & motiveren. PRAKTIJKGETUIGENIS Frederic Bulcaen - Typhoon HRM in de KMO 21 februari 2013 Belonen & motiveren PRAKTIJKGETUIGENIS Frederic Bulcaen - Typhoon Agenda Over Typhoon Pijlers HR beleid bij Typhoon Verloningsbeleid bij Typhoon Lessons learned oorstelling

Nadere informatie

EPLAN User group. Siemens in Nederland. Unrestricted Siemens Nederland N.V. 2015

EPLAN User group. Siemens in Nederland. Unrestricted Siemens Nederland N.V. 2015 EPLAN User group Siemens in Nederland siemens.nl Wereldwijde aanwezigheid Dicht bij de klant overal ter wereld 10,9 115.000 69 Omzet (in miljard ) 2 15% van wereldwijd totaal Werknemers 3 33 % van wereldwijd

Nadere informatie

Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie

Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie 2 Bosch Solar Bosch: dat klinkt bekend én vertrouwd! Geen wonder, want miljoenen mensen over de hele wereld gebruiken de producten van Bosch. Dag in, dag

Nadere informatie

Diesel roterende UPS systemen. Ride Through systemen. Aggregaten. PDF documentatie

Diesel roterende UPS systemen. Ride Through systemen. Aggregaten. PDF documentatie PDF documentatie Diesel roterende UPS systemen Ride Through systemen Aggregaten Algemeen AA Energy Services verhuurt Uninterruptible Power Supply (UPS) systemen en stroomvoorzieningen. Onze huurvloot omvat

Nadere informatie

GESCHIEDENIS 1898: 1959: 1989: 1995: 1999: 2007: 2009: 2010:

GESCHIEDENIS 1898: 1959: 1989: 1995: 1999: 2007: 2009: 2010: Kijk! dit doen wij. IDENTITY-KIT GESCHIEDENIS 1898: Start Drukkerij Wils - Wiels 1959: Oprichting vennootschap Drukkerij Ignace Wils pvba 1989: omvorming vennootschap naar Drukkerij Ignace Wils nv 1995:

Nadere informatie

Koken met de groene antikleefpan

Koken met de groene antikleefpan Adres Antoon Catriestraat 16 Contactpersoon Website 9031 Drongen David Verhofstadt Communications Manager www.green-pan.com Koken met de groene antikleefpan Activiteiten GreenPan is een Gents bedrijf dat

Nadere informatie

Een warm onthaal begint bij Albrand

Een warm onthaal begint bij Albrand Een warm onthaal begint bij Albrand Een warm onthaal begint bij Albrand De zekerheid van 30 jaar vakmanschap 02 De 10 zekerheden die we installateurs en eindgebruikers bieden, zorgen ervoor dat we al meer

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

Agenda. Warmtenet Waterloo

Agenda. Warmtenet Waterloo Corporate Agenda Inleiding Veolia in het kort Principe Warmtenet Sleutel op de deur concept Businessplan Warmtenet Waterloo Energieopvolging Veolia Hubgrade Praktische info rondleiding Warmtenet Waterloo

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu Beleggen in de toekomst de kansen van beleggen in klimaat en milieu Angst voor de gevolgen? Stijging van de zeespiegel Hollandse Delta, 6 miljoen Randstedelingen op de vlucht. Bedreiging van het Eco-systeem

Nadere informatie

A WORLDWIDE SERVICE OPERATION. Training

A WORLDWIDE SERVICE OPERATION. Training Training Pentair s Fairbanks Nijhuis Services traint wereldwijd de gebruikers van de Fairbanks Nijhuis producten op het gebied van installatie, bediening en onderhoud. Deze trainingen aan management en

Nadere informatie

Aardgas, elektriciteit en diensten

Aardgas, elektriciteit en diensten Panorama Uitgave 2013 Aardgas, elektriciteit en diensten Enovos, één en al energie Enovos is de belangrijkste energieleverancier in een regio die het hart vormt van industrieel Europa en die zich uitstrekt

Nadere informatie

PHAROS, NIEUW GAMMA COMBI-VLOERVERWARMINGSKETELS

PHAROS, NIEUW GAMMA COMBI-VLOERVERWARMINGSKETELS Gas Zonne-energie PHAROS, NIEUW GAMMA COMBI-VLOERVERWARMINGSKETELS PERSMAP Januari 2014 PHAROS: DE ALLES-IN-ééN -ZUILEN Om de kwaliteit van haar oplossingen te verbeteren en tegelijk te beantwoorden aan

Nadere informatie

Remeha Neptuna. Comfort het hele jaar door 4/6/8/11/16/22/27. the comfort innovators

Remeha Neptuna. Comfort het hele jaar door 4/6/8/11/16/22/27. the comfort innovators Neptuna 4/6/8/11/16/22/27 Comfort het hele jaar door the comfort innovators Comfort het hele jaar door Neptuna Een natuurlijke energiebron zoals lucht, water of zonlicht levert besparing op. Kies je voor

Nadere informatie

e natuurlijke combinatie DAIKIN ALTHERMA HYBRIDE WARMTEPOMP VERWARMING EN SANITAIR WARM WATER Voorlopige informatie

e natuurlijke combinatie DAIKIN ALTHERMA HYBRIDE WARMTEPOMP VERWARMING EN SANITAIR WARM WATER Voorlopige informatie e natuurlijke combinatie DAIKIN ALTHERMA HYBRIDE WARMTEPOMP VERWARMING EN SANITAIR WARM WATER Voorlopige informatie 2 De toekomst begint nu... 3 en de toekomst is ecologischer, energiezuiniger en prijsbewuster.

Nadere informatie

Energie voor morgen, vandaag bij GTI

Energie voor morgen, vandaag bij GTI Energie voor morgen, vandaag bij GTI Jet-Net docentendag 5 juni 2008 GTI. SMART & INVOLVED GTI is in 2009 van naam veranderd: GTI heet nu Cofely SLIMME ENERGIENETWERKEN, NU EN MORGEN 2008 2010 Centrale

Nadere informatie

GT 120 GIETIJZEREN GAS / STOOKOLIEKETEL, VLOERMODEL

GT 120 GIETIJZEREN GAS / STOOKOLIEKETEL, VLOERMODEL ZONNE-ENERGIE HOUT WARMTEPOMPEN GAS/STOOKOLIE CONDENSATIE GIETIJZEREN GAS / STOOKOLIEKETEL, VLOERMODEL ADVANCE Grenzeloos comfort >> >> >> Geluidsarme werking en Lange levensduur Oplossingen en Comfort

Nadere informatie

Deze perskit bevat informatie over Ecofys, de geschiedenis van het bedrijf, de kenmerken, enkele feiten en cijfers en de belangrijkste activiteiten.

Deze perskit bevat informatie over Ecofys, de geschiedenis van het bedrijf, de kenmerken, enkele feiten en cijfers en de belangrijkste activiteiten. Ecofys Perskit Ecofys Experts in Energy Inleiding Ecofys is al meer dan 25 jaar een toonaangevend internationaal consultancybedrijf in energie en klimaatbeleid. De visie van Ecofys is "sustainable energy

Nadere informatie

Mijnheer de Schepen, Mijnheer Christiaens, Mijnheer Hellings, Dames en heren,

Mijnheer de Schepen, Mijnheer Christiaens, Mijnheer Hellings, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID Keppel-Seghers 28 maart 2011 Mijnheer de Schepen, Mijnheer

Nadere informatie

Production technology & mechatronics. Bedrijfsgroep Industrial Automation

Production technology & mechatronics. Bedrijfsgroep Industrial Automation Production technology & mechatronics Bedrijfsgroep Industrial Automation 4 Vlaanderen Wallonië Brussel Beleidscellen 14 Business Communities 1700 leden ICT Building Technology Contracting Materials Technology

Nadere informatie

Digitale Heetwater Oplossingen voor Instellingen

Digitale Heetwater Oplossingen voor Instellingen Digitale Heetwater Oplossingen voor Instellingen Ononderbroken Toezicht en Communicatie The Brain kan ingezet worden als laatste punt om de temperatuur te regelen voordat het hete water de ruimte bij nieuwe

Nadere informatie

Alles Over Verbranding. KARA heeft de techniek, de kennis en ervaring

Alles Over Verbranding. KARA heeft de techniek, de kennis en ervaring Alles Over Verbranding KARA heeft de techniek, de kennis en ervaring 100 JAAR ERVARING Verbranden mag dan eenvoudig lijken, maar thermische conversie van biomassa is een complex proces. Voor een optimale

Nadere informatie

Bio-WKK en WKK in de glastuinbouw: meer met minder

Bio-WKK en WKK in de glastuinbouw: meer met minder Voor kwaliteitsvolle WarmteKrachtKoppeling in Vlaanderen Bio-WKK en WKK in de glastuinbouw: meer met minder 16/12/2010 Cogen Vlaanderen Daan Curvers COGEN Vlaanderen Houtige biomassa in de landbouw 16

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Energiesystemen Lucht/water warmtepomp ThermoAura NIEUW. Energie-efficiëntie en een stille werking - een onklopbare combinatie.

Energiesystemen Lucht/water warmtepomp ThermoAura NIEUW. Energie-efficiëntie en een stille werking - een onklopbare combinatie. Energiesystemen Lucht/water warmtepomp ThermoAura NIEUW Energie-efficiëntie en een stille werking - een onklopbare combinatie Leven vol energie Lucht/water warmtepomp ThermoAura Energie-efficiëntie en

Nadere informatie

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Wereldwijde veranderingen vereisen nieuwe manieren van denken en doen op het gebied van wereldwijde megatrends Demografische veranderingen Globale

Nadere informatie

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec)

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec) Kernenergie En dan is er nog de kernenergie! Kernenergie is energie opgewekt door kernreacties, de reacties waarbij atoomkernen zijn betrokken. In een kerncentrale splitst men uraniumkernen in kleinere

Nadere informatie

De logistiek van gekoelde producten made in Europa

De logistiek van gekoelde producten made in Europa De logistiek van gekoelde producten made in Europa Expert in 3 domeinen, één een enkele cultuur, die van de dienstverlening aan de klant, de motor achter ons succes. Logistiek Informatiesystemen Transport

Nadere informatie

3 Elektrische teller. Verhoog uw inkomsten met zonne-energie

3 Elektrische teller. Verhoog uw inkomsten met zonne-energie Waarom zonne-energie? Hoe werkt het? SunPower-zonnepanelen Verhoog uw inkomsten met zonne-energie Tot voor enkele jaren was een investering met het beste rendement nog onverzoenbaar met respect voor het

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 559 VAN HET BELGISCH WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 559 VAN HET BELGISCH WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN Real Software, of Real Naamloze vennootschap Ondernemingsnummer 0429.037.235 - BTW BE 0429.037.235 Gerechtelijk Arrondissement Antwerpen, Kanton Kontich BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG

Nadere informatie

Rotie: Cleaning & Services Amsterdam: Tankstorage Amsterdam: Orgaworld: Biodiesel Amsterdam:

Rotie: Cleaning & Services Amsterdam: Tankstorage Amsterdam: Orgaworld: Biodiesel Amsterdam: Rotie maakt onderdeel uit van de Simadan Groep. De Simadan Groep is een wereldwijd uniek industrieel ecosysteem waarin bij het verwerken van organische reststromen en frituurvet geen bruikbare energie

Nadere informatie

WKK in een industrieel proces.

WKK in een industrieel proces. WKK in een industrieel proces. Erik DEVIS Bergerat Monnoyeur Afdeling Eneria Inhoud 1. Wie? Wat? 2. Waarom WKK met gasmotoren? 3. Inpassing bij Agfa Gevaert. 4. Resultaat 2 MONNOYEUR GROUP 1906 Bergerat

Nadere informatie

Building a sustainable home www.deceuninck.com

Building a sustainable home www.deceuninck.com Building a sustainable home www.deceuninck.com Deceuninck Kerncijfers - 2015 Top 3 designer & producent van PVC raamsystemen en bouwproducten 16 productievestigingen = 220.000 ton compound Verkoop in >

Nadere informatie

Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso,

Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso, Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 22 mei 2013 Nieuwe omstandigheden op de wereldwijde energiemarkt

Nadere informatie

SETIS VOOR EEN KOOLSTOFARME TOEKOMST

SETIS VOOR EEN KOOLSTOFARME TOEKOMST E u r o p e s e Commissie INFORMATIESYSTEEM VOOR STRATEGISCHE ENERGIETECHNOLOGIEËN SETIS VOOR EEN KOOLSTOFARME TOEKOMST http://setis.ec.europa.eu Europese Commissie Informatiesysteem voor strategische

Nadere informatie

Orapi Applied. right chemistry right people

Orapi Applied. right chemistry right people Orapi Applied right chemistry right people Orapi Applied Orapi Applied is wereldwijd één van de belangrijkste leveranciers van gespecialiseerde reinigings- en onderhoudsproducten, waarbij de nadruk ligt

Nadere informatie

solutions mobility Technische installaties

solutions mobility Technische installaties solutions mobility Technische installaties Personen- en goederenvervoer Liften Roltrappen Goederenheffer Transportbanden Toegangsbeheer Automatische deuren Speedgates Roldeuren/hekken Slagbomen Gevelonderhoud

Nadere informatie

SIKA S NORMEN EN WAARDEN

SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA EEN WERElDlEIDER MEt NORMEN EN tradities Sinds de oprichting ruim 100 jaar geleden in zwitserland door de vooruitstrevende uitvinder Kaspar Winkler heeft Sika zich ontwikkeld

Nadere informatie

NIEUWE VISIE OP ZONREGELING

NIEUWE VISIE OP ZONREGELING NIEUWE VISIE OP ZONREGELING Zon en daglicht regeling als deel van de energieprestaties in gebouwen Peter Winters President of the European Solar Shading Organization Director Shading & Building Dickson

Nadere informatie

International Technical Services Eén dienstverlener. Voor alle liften.

International Technical Services Eén dienstverlener. Voor alle liften. International Technical Services Eén dienstverlener. Voor alle liften. ONDERSTEUNING International Technical Services ThyssenKrupp Liften 2 WELKOM IN DE Next Level is onze belofte om u perfecte oplossingen

Nadere informatie

De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn - Uitdagingen & oplossingen -

De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn - Uitdagingen & oplossingen - De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn l - Uitdagingen & oplossingen - DG Energie 22 juni 2011 ENERGIEVOORZIENING NOG AFHANKELIJKER VAN IMPORT Te verwachten scenario gebaseerd op cijfers in 2009 in % OLIE

Nadere informatie

aurostep plus zonneboiler

aurostep plus zonneboiler aurostep plus zonneboiler Veel warm water dankzij zonne-energie 01-09 - 2015 Het goede gevoel, het juiste te doen. Meer comfort terwijl u energie bespaart Duurzaam verzekerd van veel warm water Open de

Nadere informatie

Gefascineerd door elektronica, gedreven door uw uitdaging

Gefascineerd door elektronica, gedreven door uw uitdaging Gefascineerd door elektronica, gedreven door uw uitdaging Altijd de goede verbinding! Kwaliteit, snelheid en flexibiliteit: uw wensen zijn ons uitgangspunt EPR Technopower is gespecialiseerd in de Engineering,

Nadere informatie

Technische kenmerken

Technische kenmerken Technische kenmerken LIXION EVOLUTION Motorvermogen Gewicht snoeischaar Bekopening Snoeidiameter Lengte snoeischaar 165 W 787 g 53 mm 35 mm 197 mm BATTERIJ UliB 200 400 Gewicht 1,9 kg 3,4 kg Spanning 50,2

Nadere informatie

DE THERMISCHE CENTRALES VAN EDF LUMINUS, TECHNOLOGIE CONTINU IN BEWEGING

DE THERMISCHE CENTRALES VAN EDF LUMINUS, TECHNOLOGIE CONTINU IN BEWEGING DE THERMISCHE CENTRALES VAN EDF LUMINUS, TECHNOLOGIE CONTINU IN BEWEGING 2 De thermische centrales van EDF Luminus EEN EVENWICHTIGE ENERGIEMIX Het productiepark van EDF Luminus bestaat uit verschillende

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

Insights Energiebranche

Insights Energiebranche Insights Energiebranche Naar aanleiding van de nucleaire ramp in Fukushima heeft de Duitse politiek besloten vaart te zetten achter het afbouwen van kernenergie. Een transitie naar duurzame energie is

Nadere informatie

Cofely Axima for a better climate 100% HVAC, 100% koudetechniek. www.cofelyaxima-gdfsuez.be

Cofely Axima for a better climate 100% HVAC, 100% koudetechniek. www.cofelyaxima-gdfsuez.be Cofely Axima for a better climate 100% HVAC, 100% koudetechniek www.cofelyaxima-gdfsuez.be Cofely Axima is nooit veraf Elke dag staat een team van enthousiaste medewerkers, van projectingenieurs tot technici,

Nadere informatie

Total Zero Antwoorden op uw vragen

Total Zero Antwoorden op uw vragen Wat is Total Zero? DPD Pakketservice heeft toegezegd om vanaf juli 2012 in zijn zes belangrijkste markten volledig CO 2 -neutraal te werken: dit nieuwe initiatief draagt de naam Total Zero. Als eerste

Nadere informatie

Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain

Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain Managementsamenvatting Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain Neem planningsbesluiten voor maximale winst, meer veiligheid en minimalenadelige gevolgen voor het milieu

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Wij zijn voor ude optimale partner. Op locatie betekent voor ons overal. Ook bij u.

Wij zijn voor ude optimale partner. Op locatie betekent voor ons overal. Ook bij u. Wij zijn voor ude optimale partner. Op locatie betekent voor ons overal. Ook bij u. Planning Modernisering ja of nee, nu of later. Onze vakmensen geven u graag advies over de optimale oplossing voor uw

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

Lucht ARIANEXT NIEUW GAMMA WARMTEPOMPEN

Lucht ARIANEXT NIEUW GAMMA WARMTEPOMPEN Lucht ARIANEXT NIEUW GAMMA WARMTEPOMPEN Persmap Januari 2014 ARIANEXT, EEN COMPLEET GAMMA WARMTEPOMPEN VOOR ENERGIEZUINIGE WONINGEN Chaffoteaux vergroot zijn gamma multi-energiesystemen voor de verwarming

Nadere informatie

CO2-voetafdruk van beleggingen

CO2-voetafdruk van beleggingen CO2-voetafdruk van beleggingen Waarom meet ACTIAM de CO 2 -voetafdruk van haar beleggingen? Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van de komende decennia. Daarom steunt ACTIAM het klimaatakkoord

Nadere informatie

Residentiële AFSLUITINGEN

Residentiële AFSLUITINGEN Residentiële AFSLUITINGEN Welkom in de wereld van de WIŚNIOWSKI afsluitingen Wij produceren al sinds 25 jaar met passie. Het merk WIŚNIOWSKI stamt af van de familienaam van de oprichter en eigenaar Andrzej

Nadere informatie

Duurzame energie in balans

Duurzame energie in balans Duurzame energie in balans Duurzame energie produceren en leveren binnen Colruyt Group I. Globale energievraag staat onder druk II. Bewuste keuze van Colruyt Group III. Wat doet WE- Power? I. Globale energievraag

Nadere informatie

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Onze experts brengen u digitale kennis en ervaring op locatie. Om voortdurend in te kunnen spelen op veranderende

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa)

Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa) Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa) Lees ter voorbereiding onderstaande teksten. Het milieu De Europese Unie werkt aan de bescherming en verbetering van

Nadere informatie

With the future in mind. De ideale oplossing voor verwarmings- en warmwaterprojecten. Condenserende ketels Boilers

With the future in mind. De ideale oplossing voor verwarmings- en warmwaterprojecten. Condenserende ketels Boilers With the future in mind De ideale oplossing voor verwarmings- en warmwaterprojecten Condenserende ketels Boilers Projecten Our excellence ACV, sinds 1922 Belgisch fabrikant van oplossingen voor verwarming

Nadere informatie

Project Transumo A15 Van Maasvlakte naar Achterland Innovatie input TU Delft

Project Transumo A15 Van Maasvlakte naar Achterland Innovatie input TU Delft Project Transumo A15 Van Maasvlakte naar Achterland Innovatie input TU Delft Satish K. Beella, René van Someren september 2008 Inhoudsopgave Introductie 3 Schematisch overzicht transportpreventie (goederen)

Nadere informatie

Wij werken het beste onder druk!

Wij werken het beste onder druk! Wij werken het beste onder druk! All-Hytec ontwerpt hydraulische installaties die uw industriële machines optimaliseren en moderniseren. Het ombouwen, aanpassen, reparatie en het onderhoud van uw machines

Nadere informatie

BETER ZORGEN VOOR ONSZELF EN ONZE PLANEET

BETER ZORGEN VOOR ONSZELF EN ONZE PLANEET BETER ZORGEN VOOR ONSZELF EN ONZE PLANEET Meer dan 550.000 gezinnen hebben al een milieubewuste en verantwoorde kijk op energie. Omdat je energiebudget steeds belangrijker wordt, biedt Lampiris je verschillende

Nadere informatie

FAIRBANKS NIJHUIS. www.fairbanksnijhuis.com

FAIRBANKS NIJHUIS. www.fairbanksnijhuis.com FAIRBANKS NIJHUIS SERVICES www.fairbanksnijhuis.com INSTALLATIE / INBEDRIJFSTELLING Pentair s Fairbanks Nijhuis Services verzorgt de installatie en inbedrijfstelling van complete pompstations, pompkamers

Nadere informatie

WORLD ENERGY TECHNOLOGY OUTLOOK 2050 (WETO-H2) KERNPUNTEN

WORLD ENERGY TECHNOLOGY OUTLOOK 2050 (WETO-H2) KERNPUNTEN WORLD ENERGY TECHNOLOGY OUTLOOK 2050 (WETO-H2) KERNPUNTEN In het kader van de WETO-H2-studie is een referentieprognose van het wereldenergiesysteem ontwikkeld samen met twee alternatieve scenario's, een

Nadere informatie

Hoe duurzaam produceren?

Hoe duurzaam produceren? Hoe duurzaam produceren? Wie is Promat International? Promat verbindt zich tot. Know-how opbouw bij Promat Traditionele sturing : Operational Excellence Nieuwe sturing : Operational Excellence PLUS duurzaam

Nadere informatie

www.pletteinstallaties.nl Bosch Solar zonne-energie

www.pletteinstallaties.nl Bosch Solar zonne-energie 1 Bosch Solar zonne-energie 2 Bosch: dat klinkt bekend én vertrouwd! Geen wonder, want miljoenen mensen over de hele wereld gebruiken de producten van Bosch. Dag in, dag uit. Huishoudelijke apparaten,

Nadere informatie

HENRAD PREMIUM ECO RADIATOR VERLAAGT UW ENERGIEFACTUUR TOT 10,5 %

HENRAD PREMIUM ECO RADIATOR VERLAAGT UW ENERGIEFACTUUR TOT 10,5 % HENRAD PREMIUM ECO RADIATOR VERLAAGT UW ENERGIEFACTUUR TOT 10,5 % ECO brochure 2013 België - Nederland ISSO CERTIFIED WAAROM GROENE WARMTE? WE KUNNEN ER NIET MEER NAAST KIJKEN: HET KLIMAAT KREUNT ONDER

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Verwarming en sanitair warm water: ontwerp en regeling Leefmilieu Brussel Overzicht van de belangrijkste warmteopwekkers Jonathan FRONHOFFS CENERGIE Doelstelling(en) van de presentatie

Nadere informatie

Exclusive Terrazzo. Minerale bekleding type «granito»

Exclusive Terrazzo. Minerale bekleding type «granito» NL Exclusive Terrazzo Minerale bekleding type «granito» BEALSTONE is een minerale bekleding met een «terrazzo / granito» uitzicht. Met een dikte vanaf 2 mm biedt het onbeperkte mogelijkheden voor uw projecten,

Nadere informatie

ECO V. lg Electronics Ventilatie - warmteterugwinning. Speciefieke kenmerken van de Eco V-unit:

ECO V. lg Electronics Ventilatie - warmteterugwinning. Speciefieke kenmerken van de Eco V-unit: lg Electronics Ventilatie - warmteterugwinning ECO V In het kader van het huidige bouwbesluit, waarin een eis is opgenomen dat uw werk of verblijfsruimte een juiste luchtverversing behaald, heeft LG Electronics

Nadere informatie

Een nieuwe kijk op houtenergie

Een nieuwe kijk op houtenergie Een nieuwe kijk op houtenergie HOUT EEN MODERNE ENERGIEBRON AUTHENTIEK EN TOEKOMSTGERICHT In Europa is hout de primaire bron van duurzame energie. Duizenden gezinnen hebben een houtkachel ter beschikking.

Nadere informatie

Helvar voor het milieu. P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s

Helvar voor het milieu. P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s Helvar voor het milieu P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s Helvar voor het milieu Het milieu voor Helvar Betrouwbare energie efficiënte producten en lichtsystemen. Energie efficiëntie bij

Nadere informatie

Datacenters Geïntegreerde oplossingen

Datacenters Geïntegreerde oplossingen Datacenters Geïntegreerde oplossingen De prestaties en de betrouwbaarheid in de kern van de datacenters Het toenemende aantal commerciële en technische eisen die tegenwoordig aan datacenters worden gesteld,

Nadere informatie

Vereniging van toeleveringsbedrijven uit West-Normandië

Vereniging van toeleveringsbedrijven uit West-Normandië Vereniging van toeleveringsbedrijven uit West-Normandië Leden SOTRABAN werd in 1972 opgericht en is een vereniging van +/- zestig toeleveringsbedrijven uit de departementen Calvados, Manche en Orne in

Nadere informatie

PHAROS Gamma combi-condensatievloerketels

PHAROS Gamma combi-condensatievloerketels Gas Zonne-energie PHAROS Gamma combi-condensatievloerketels > Energiebesparingen > Optimaal comfort bij verwarming en productie van sanitair warm water > Beperkt gebruik vloeroppervlak > Ideaal bij intensief

Nadere informatie

Brevini. Power Transmission. Fluid Power

Brevini. Power Transmission. Fluid Power krachtige beweging Brevini Power Transmission Fluid Power Brevini Power Transmission en Brevini Fluid Power zijn onderdelen van de Italiaanse Brevini Group. In Alphen aan den Rijn staan de vestigingen

Nadere informatie