Voor nog betere prestaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor nog betere prestaties"

Transcriptie

1 Cockerill Maintenance & Ingénierie Energy Services Defence Industry Voor nog betere prestaties

2 Technologisch, internationaal, sterk CMI ontwerpt, moderniseert en onderhoudt uitrustingen voor energie, defensie, de staalindustrie en de industrie in het algemeen. Het hoofddoel van CMI is de economische, technische en milieuprestatie van industriële uitrustingen tijdens hun hele levenscyclus te verbeteren. De technologisch gerichte CMI Groep biedt zijn klanten in de industrie tal van voordelen, zoals een unieke combinatie van deskundigheid in engineering en maintenance, erkende ervaring in internationaal projectmanagement, een ruime geografische aanwezigheid, een uitgebreid technologisch aanbod en een innovatievermogen dat inzoomt op de concrete behoeften van de klant. Sinds 2002 breidde CMI zijn geografische aanwezigheid en zijn technologieportefeuille voortdurend uit. Vandaag beschikt de Groep over operationele bedrijven in Europa, de Verenigde Staten, Brazilië, Rusland, India en China. Zij worden ondersteund door een internationaal marketing- en verkoopnetwerk. De zowat 3300 medewerkers bieden een schat aan talenten die perfect aansluiten op de ambities van de Groep. Bernard Serin, Voorzitter en Gedegeleerd bestuurder van de CMI Groep : Gesterkt door deze organisatie bedient CMI vandaag een alsmaar meer gediversifieerde clientèle. Wat ze ook specifiek zoeken, ze vinden in CMI altijd een eersterangspartner, zowel als projectaannemer voor alle technologieën, als voor oplossingen om de ecologische afdruk van industriële procedés te verkleinen, voor gespecialiseerde diensten en voor zijn dynamisme op het gebied van innovatie. We stelden voor onszelf de missie om duurzame industriële vooruitgang te genereren, die zowel onze klanten als ons personeel, onze aandeelhouders, de gemeenschappen waarin we gevestigd zijn en de planeet ten goede komt. 2 Cockerill Maintenance & Ingénierie

3 Prestatie EUR 000 BG BG IFRS IFRS IFRS Eigen vermogen Liquiditeitspositie Orders Omzet Bedrijfsresultaat BG = Belgian Gaap IFRS = International Financial Reporting Standards Evolutie van de geografische verdeling van het vast personeel (op 31 december) Evolutie van de veiligheidsprestatie Fg , , ,78 18,31 20,03 0,44 12,28 0,36 Eg 1,0 0,8 0,6 0,4 0, België Frankrijk Rest van de wereld Verenigde Staten Brazilië India Fg : Frequentiegraad van arbeidsongevallen met arbeidsongeschiktheid. Ongevallen x /gepresteerde uren Eg : Ernstgraad van de arbeidsongevallen met arbeidsongeschiktheid. Verloren dagen x 1 000/gepresteerde uren Aandeelhouderschap van de CMI Groep (in %, per 31 december 2010) Verdeling van de orders in 2010 per markt (in %) 19,35% Euremis Luxembourg sa 20,30% 18,60% CMI Energy : 157,5 EUR mio Andere CMI Defence : 308,9 EUR mio 80,65% 24,62% 36,48% CMI Industry : 208,4 EUR mio CMI Services : 171,9 EUR mio 3

4 Twee eeuwen vernuft ten dienste van de industrie Cockerill Maintenance & Ingénierie : twee vakgebieden en een lange geschiedenis die nauw verbonden is met de geschiedenis van de industriële revolutie... In 1817 gaat de Brit John Cockerill van start met zijn industriële activiteit in Wallonië. Hij levert weefgetouwen aan de wolnijverheid. Al snel diversifieert hij de activiteiten van het bedrijf : hoogovens, industriële stoomketels, oorlogsbodems... John Cockerill koestert een heuse passie voor stoommachines en fabriceert in 1835 de eerste stoomlocomotief die op het Europese vasteland zal rijden. In de negentiende eeuw ontvangt een team van de Etablissements Cockerill in Seraing (België) vicekoning Hung-Chang van de Chinese provincie Zhili. De toon was gezet. Deze honger naar vernieuwing heeft hele generaties ingenieurs aangestuurd. Al twee eeuwen brengen zij nieuwe procedés onder het merk Cockerill op de markt : de motor die Rudolf Diesel ontwierp, een kanon, een scheepsmotor, een waterpijpketel, een diesellocomotief, een afgassenketel voor elektrische STEG-centrales, een lijn voor de verzinking van staal, een ketel voor zonneenergiecentrales... Van in het begin liepen de Cockerill fabrieken vooruit op trends en speelden ze een doorslaggevende rol in de wereldwijde technologische vooruitgang. Oprichting van de Etablissements Cockerill in Seraing (België) Oprichting van Cockerill Mechanical Industries n.v. (CMI) Hoogoven Oorlogsschip Industriële locomotief Waterpijpketel Westinghouse nucleaire stoomketel Mk1 kanon (90 mm lage druk) Industriële stoomketel Stoomlocomotief Le Belge Kanon Nordenfelt verdedigingskoepel Diesellocomotief Verticale stoomketel voor elektrische STEG-centrale Continulijn voor de bekleding van staal Nucleair onderhoud Tandwielen en reductiekasten 4 Cockerill Maintenance & Ingénierie

5 John Cockerill legde ook de grondslagen van de internationale roeping van het CMI van vandaag. Als grote industriële ontdekkingsreiziger reisde hij vaak naar het buitenland, waar hij voortdurend speurde naar nieuwe technologieën en nieuwe projecten. Zijn veroveringsdrang bleef sterk leven door de decennia heen. Zo was de firma Cockerill in 1890 betrokken bij de bouw van het eerste grote Chinese staalcomplex in Hanyang, met het ontwerp van de uitrusting en met assistentie aan de klant voor het vergaren van de kapitalen, de bouw van de installatie en de opleiding van de lokale werknemers. De CMI Groep gesterkt door zijn grondig inzicht in industriële processen en nog steeds gedreven door de drang naar verovering en vernieuwing van zijn stichter, blijft uitrustingen ontwerpen, installeren, moderniseren en onderhouden in de hele wereld en biedt zijn klanten en partners nog steeds een grote deskundigheid in internationaal projectmanagement. Ook in de eenentwintigste eeuw bouwen de teams van de CMI Groep verder op de traditie van John Cockerill. Zij stellen alles in het werk om aan de verwachtingen van hun klanten te voldoen. Industriëel onderhoud (België-Luik) China Brazilië CMI wordt Cockerill Maintenance & Ingénierie n.v. Verenigde Staten Mk8 kanon (90 mm middelhoge druk) LCTS90 toren CMI wordt onafhankelijk (nieuw aandeelhouderschap) Duitsland Industriële verwarming Verticale oven voor verwerkingslijnen Frankrijk Rusland India Lijn voor de verzinking van platstaal Locomotief met hydrostatische overbrenging Industriëel onderhoud (België- Henegouwen) Stoomketel voor elektrische zonneenergiecentrale Nucleaire kleppen en afsluiters Denapak industriële stoomketel Onderhoud van stoomketels (Babcock) Warmwalsoven Industriëel onderhoud (Noord-Frankrijk) Industriëel onderhoud (Oost-Frankrijk en Luxemburg) Oven met meervoudige vloer Industriëel onderhoud (Zuid-Frankrijk) Industriëel onderhoud (Brazilië) Oppervlaktebehandeling en chemische oplossingen Industriëel onderhoud (Duitsland) Horizontale stoomketel voor elektrische STEG-centrales Cockerill CT-CV Weapon System (105 mm) Omkeerbare koudwalsen Onderhoud van windturbines Oplossingen om de ecologische afdruk van de industrie te verminderen Geleide antitankraket Falarick 105 (105 mm) 5

6 Een Groep die alsmaar duurzamer werkt CMI is trots op zijn verleden, maar richt ook de blik doelbewust op de toekomst. Het bedrijf wil een duurzame industriële vooruitgang bevorderen, die zowel zijn klanten, zijn personeel, zijn aandeelhouders, de gemeenschappen waarin hij gevestigd is en de planeet ten goede komt. Om dit doel te bereiken is de huidige werking van de Groep op acht krachtlijnen opgebouwd : kwaliteitsvolle werkgelegenheid nastreven, het aanmoedigen van ethisch werken en een deugdelijk bestuur voeren, de productie van groene energie aanmoedigen, de ecologische voetafdruk van de industrie verkleinen, zijn eigen ecologische voetafdruk verminderen, verantwoordelijk gedrag bevorderen, zich inzetten voor lokale ontwikkeling en het voortbestaan van de Groep waarborgen. De eigenlijke roeping van CMI bestaat erin de efficiëntie van de uitrustingen die hem worden toevertrouwd voor ontwerp, modernisering of onderhoud voortdurend te verbeteren. Het energieverbruik verminderen, vervuilende emissies beperken en recycleren, verloren calorieën terugwinnen, afvalstoffen een nieuw leven geven : CMI hanteert elke mogelijke aanpak om de ecologische voetafdruk van de industrie te verkleinen. CMI stelt zijn deskundigheid ter beschikking voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, zoals de zon, hout of wind. CMI beschouwt de verbetering van de ecologische afdruk als een belangrijk criterium voor de beoordeling van zijn technologische innovaties. 6 Cockerill Maintenance & Ingénierie

7 CMI voert geregeld nieuwe instrumenten in voor nog meer ethiek en nog deugdelijker bestuur in zijn bedrijfsvoering, zoals gedragscodes voor het personeel, ethische charters voor de financiers en een interne auditunit. Kwaliteitsvolle werkgelegenheid aanbieden, betekent onafgebroken streven naar de grootste veiligheid op het werk en de strikte naleving van nationale en internationale regels. ISO certificatie, audits in duurzame ontwikkeling, CO 2 -balansen de sites en de producten, virtuele communicatiemiddelen, sensibilisering van het personeel CMI werkt gedurig aan de vermindering van zijn eigen ecologische afdruk. aging and improving their enviicipants with an overview of the for the management of environable participants apply their Het sponsorship over 24 schoolkinderen in Beneden- Mandsjoerije (China) sinds 2006 is één van de vele initiatieven om bij te dragen tot de ontwikkeling van de regio s waar CMI gevestigd is. e involved in the development, environmental management ticipants planning to complete ternal and lead auditor courses. be able to: Met de steun aan de tentoonstelling SOS Planet (Luik, België) rond de opwarming van de aarde, wil CMI zijn partners en personeel aansporen tot individueel verantwoordelijk gedrag en collectieve gedragspatronen. on to develop environmental gement system and explain the series of standards 7

8 Stoomgeneratoren 3 Afgassenketels voor elektriciteitscentrales met een gecombineerde cyclus 3 Afgassenketels voor warmtekrachtkoppeling 3 Stoomgeneratoren voor elektrische zonneenergiecentrales Aanverwante diensten 3 Deskundigheid en technische assistentie voor alle warmtewisselaars 3 Renovatie en modernisering van ketels van alle merken CMI Energy Technologieën voor een beter rendement CMI Energy is gespecialiseerd in het ontwerp, de levering, de opbouw en de indienststelling van stoomgeneratoren voor het genereren van elektriciteit en units met warmtekrachtkoppeling. CMI Energy positioneert zich in de best presterende technologieën op de markt, zoals gecombineerde cycli met hoge efficiëntie, biomassa en zonnewarmte. Om zo bij te dragen tot een aanzienlijke verbetering van het rendement van de elektriciteitscentrales. CMI Energy staat technologisch aan de top in de markt van de afgassenketels die achter gasturbines worden geplaatst in elektriciteitscentrales met een gecombineerde cyclus. De CMI-ketels kunnen gekoppeld worden aan gasturbines van alle vermogens (van 30 MW tot 270MW+) en alle merken. Ze worden verticaal of horizontaal opgesteld, met natuurlijke, ondersteunde of gedwongen circulatie. CMI ontwikkelde een deskundigheid op twee welbepaalde gebieden : in stoomketels met een cyclische werking (opstarten en stoppen van centrales op basis van de elektriciteitsbehoefte), en ketels achter turbines die op zware brandstoffen werken (ruwe olie en zware stookolie). Bovendien kunnen die ketels gebruikt worden in hybride elektriciteitscentrales waar een zonnecyclus aan een klassie ke gecombineerde cyclus gekoppeld is. De stoomketels van CMI beantwoorden over de hele lijn aan de huidige marktvereisten op het gebied van prestatie, vermogen, rendement en flexibiliteit. Dankzij zijn ruime ervaring in stoomgeneratoren kan CMI Energy ook uitrusting aanbieden voor elektrische zonnecentrales met een hoog vermogen. CMI Energy ontwierp onder meer stoomgeneratoren die aangepast zijn voor twee grote zonnetechnologieën : de zogenoemde techniek van de "zonnetoren" (concentratie van zonlicht op een ketel in de top van de toren, waar een vloeistof de warmte opvangt en overdraagt voor het opwekken van stoom) en de techniek van de "parabolische trog" (verhitting van een vloeistof die door een pijp langs een netwerk van parabole spiegels loopt). Voor deze ontwikkelingen werden patenten gedeponeerd. CMI Energy begeleidt zijn klanten overal ter wereld. Zijn teams zijn gevestigd in Luik (België) en in Erie (Pennsylvania, Verenigde Staten). Zij steunen op een wereldwijd commercieel netwerk en werken samen met drie licentiehouders voor China, Zuid-Korea en India. 8 Cockerill Maintenance & Ingénierie

9 CMI Defence De autoriteit in wapensystemen voor pantservoertuigen CMI Defence is de onbetwiste technologische leider in multifunctionele, krachtige wapensystemen voor lichte en middelzware gepantserde voertuigen. Op basis van zijn stevige en geavanceerde expertise in software, ballistiek en elektromechanica ontwerpt en integreert CMI Defence nieuwe geschutskoepels en moderniseert wapensystemen die al in gebruik zijn. De systemen die CMI ontwerpt, integreert of moderniseert zijn geënt op een elektronische architectuur waardoor ze als geen enkel ander moduleerbaar zijn. De hoogste kalibers kunnen ook gebruikt worden voor de lancering van raketten. Ze zijn geschikt voor een breed gamma voertuigen op wielen of rupsbanden en kunnen afgestemd worden op kalibers van 25 tot 120 mm. CMI Defence geeft ook advies voor het gebruik van de systemen. De combinatie van al deze oplossingen staat borg voor een optimale prestatie van de systemen tijdens hun hele levenscyclus. CMI Defence is van geen enkele voertuigfabrikant afhankelijk en onderscheidt zich door de efficiëntie van zijn technologische innovaties die gericht zijn op de voortdurend evoluerende operationele behoeften van de strijdkrachten. Wapensystemen 3 Cockerill CSE90 Weapon System (90 mm lage druk wapensysteem) 3 Cockerill LCTS90 Weapon System (90 mm middelhoge druk wapensysteem) 3 Cockerill CT-CV Weapon System (105 mm hoge druk wapensysteem) en zijn geleide antitankraket Falarick Cockerill Medium Calibre Weapon System 3 Cockerill Mk3 90 mm kanon Aanverwante diensten 3 Modernisering en digitalisering van uitrusting in werking 3 Ondersteuning : opleiding, technische documentatie, vervangstukken en specifiek gereedschap, maintenance en herstellingen 9

10 CMI Industry Engineering voor industriële concurrentiekracht Als expert in industriële processen ontwerpt, inte greert, levert en moderniseert CMI Industry uitrusting voor mechanische, thermische en chemische behandeling en oplossingen voor energie-efficiëntie. CMI Industry levert complexen voor de koude staalbewerking en alle bijhorende uitrusting. Deze uitrusting wordt door CMI zelf ontworpen op basis van de nieuwste technologieën voor de productie van alsmaar geavanceerder vlak koolstofstaal. Sommige technologieën zijn ook beschikbaar op uitrusting voor de verwerking van andere producten, zoals roestvrij staal en lange producten. CMI Industry biedt zijn EPCM-diensten ook aan als projectaan nemer voor andere verwerkingsindustrieën en neemt dan de volledige installatie van hun nieuwe productiemiddelen op zich, alle technologieën gecombineerd. Op dit gebied steunt CMI Industry op zijn grondig inzicht in de industriële processen, zijn vaardigheden in engi neering en zijn ervaring in het beheer van complexe technische projecten in de hele wereld. CMI kan bogen op een ruime kennis uit de eerste hand van opkomende economieën, en werkt dus efficiënt in de lokale economische omgeving en volgens de administratieve regelgeving. Omdat partnership centraal staat bij CMI, is het bedrijf betrokken bij de hele levenscyclus van industriële uitrusting om de prestatie voortdurend te verbeteren, dankzij technologische oplossingen op maat die een snel rendement op investeringen garanderen. In het bijzonder biedt CMI Industry oplossingen voor de industrie om de ecologische afdruk te verkleinen door een wijziging van de werking van de uitrusting, om zo het energieverbruik of de vervuilende uitstoot te verminderen, of door de installatie van randuitrusting voor de recuperatie van de verloren calorieën of de recyclage van vervuilende emissies. Bepaalde CMI-technologieën kunnen ook gebruikt worden om aan afvalstoffen een nuttige toepassing te geven. In alle gevallen biedt CMI Industry zijn klanten de overdracht van expertise, opleidingsprogramma s, begeleiding en ondersteuning bij de opstart van installaties, of prestatie-audits. Om zijn klanten wereldwijd te bedienen, beschikt CMI Industry over technologische ontwikkelingscentra en commerciële en operationele units in verschillende geografische gebieden. CMI Industry is aanwezig in China, Europa, India, Latijns-Amerika, Noord-Amerika en Rusland. Dit ruime aanbod toont aan dat CMI Industry vastbesloten is om zijn klanten uit te rusten met betrouwbare, zuinige en milieuvriendelijke industriële gereedschappen, om welke eindproducten of toepassingen het ook gaat. Industriële uitrusting 3 Procedés voor de staalindustrie : Complexen voor koude staalbewerking Walsmachines voor de vermindering van de dikte en de harding, continuwalsen of gekoppeld aan een beitsinstallatie Wals- en bekledingslijnen Installaties voor ontvetting, beitsen en oppervlaktebehandeling voor zuurregeneratie, chemische behandelingen Inwarmovens voor warmwalsmachines (plakken, blooms, knuppels), ovens voor de koude staalindustrie, warmtebehandelingen 3 Startklare industriële projecten 3 Oplossingen voor de minimalisering van de ecologische afdruk van de industriële processen Aanverwante diensten 3 Expertise, prestatie-audits 3 Overdracht van knowhow 3 Modernisering van uitrusting in werking 3 Opleiding in procedés 10 Cockerill Maintenance & Ingénierie

11 Gespecialiseerde interventies en lokale diensten 3 Assemblage van speciale en zware voertuigen 3 Engineering 3 Controles, expertises en analyses 3 Projectmanagement 3 Verhuur en onderhoud van rangeerlocomotieven 3 Preventief en correctief onderhoud 3 Opening en sluiting van reactorvaten 3 Vervangstukken 3 Herstellingen (plaat- en ketelwerk, oplassen, metaalbewerking) 3 Kleppen en afsluiters 3 Nucleaire kleppen en afsluiters 3 Gedelegeerde tractie 3 Oppervlaktebehandeling en reinigen van stukken 3 Buisleidingen 3 Metaalbewerking Uitrusting, componenten en subgehelen 3 Industriële stoomketels 3 Bestanddelen van stoomketels 3 Tandwielen en reductiekasten 3 Rangeerlocomotieven 3 Mechanisch gelaste ketelonderdelen 3 Vlinderkleppen CMI Services Specialist in diensten aan de industrie Met meer dan vakkundige medewerkers begeleidt, assisteert en adviseert CMI Services zijn klanten bij het operationeel beheer van hun installaties. Het voert gespecialiseerde ingrepen uit en biedt lokale diensten aan om de technische, economische en milieuprestaties van de uitrusting van zijn klanten te verbeteren. Het aanbod gaat van de gewone herstelling van onderdelen tot de volledige renovatie van installaties, over onderhoud, specifieke studies en expertisediensten. CMI Services blinkt vooral uit in geplande interventies en neemt dan het volledige beheer van het project op zich, van de voorbereidende studies tot de implementatie door gespecialiseerd personeel. CMI Services kan een beroep doen op een netwerk van onderling verbonden lokale interventie-units, ateliers en technologische centra. Het is voortdurend aanwezig in België, Brazilië, Frankrijk en Luxemburg en werkt gericht in Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië. Dankzij een alsmaar ruimer en technologischer aanbod voert CMI Services opdrachten uit voor een toenemend aantal industrieën : conventionele en kernenergie, de staalindustrie, de petrochemie, de spoorsector, de militaire sector, windenergie, infrastructuren,... CMI Services levert ook bepaalde nieuwe uitrusting die verband houdt met zijn specialisaties (industriële stoomketels en rangeerlocomotieven), evenals industriële componenten of subgehelen (tandwielen en reductiekasten, vlinderkleppen...). 11

12 Energy Defence Industry Services CMI, voor uitrustingen die nog betrouwbaarder, efficiënter, milieuvriendelijker en duurzamer zijn. Uitgever : B. Coppens Chief Communication Officer Avenue Greiner, 1 BE 4100 Seraing België Lay-out : Debie graphic design Foto s : CMI, F. Vieilletoile, PL. Puissant, G. Labarbe Gedrukt op FSC-papier Cockerill Maintenance & Ingénierie CMI nv Avenue Grenier, 1 BE Seraing België

Robert Bosch GmbH Postbus 10 60 50 D 70049 Stuttgart Duitsland Tel: +49 711 811-0 Fax: +49 711 811-45000 www.intranet.bosch.com

Robert Bosch GmbH Postbus 10 60 50 D 70049 Stuttgart Duitsland Tel: +49 711 811-0 Fax: +49 711 811-45000 www.intranet.bosch.com Robert Bosch GmbH Postbus 10 60 50 D 70049 Stuttgart Duitsland Tel: +49 711 811-0 Fax: +49 711 811-45000 www.intranet.bosch.com Wat motiveert ons, wat is ons gemeen goed, waar staan we voor. House of Orientation:

Nadere informatie

Stimulans voor de Nederlandse economie

Stimulans voor de Nederlandse economie Kennis- en Innovatie Agenda LUCHTVAART Stimulans voor de Nederlandse economie Deze Agenda is opgesteld door vertegenwoordigers van diverse grote ondernemingen en MKB s, brancheorganisaties en kennisinstellingen

Nadere informatie

Avanade ERP voor Professional Services: alles onder controle dankzij volledig overzicht over projecttaken en services

Avanade ERP voor Professional Services: alles onder controle dankzij volledig overzicht over projecttaken en services Avanade ERP voor Professional Services: alles onder controle dankzij volledig overzicht over projecttaken en services Om uw winstgevendheid te optimaliseren heeft u volledig overzicht nodig over uw organisatie

Nadere informatie

ondernemen in de circulaire economie nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers

ondernemen in de circulaire economie nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers 1 2 3 1B4 1C4 1M4 1Y4 70% 70% CMY B C M Y 70% CMY B C M Y CM 1/17/14 2:21 PM 2 3 4 0% CMY B C M Y 70% CMY B C M Y CM CY CMY B C M Y 70% CM ormat 74 2004 Heidelberger Druckmaschinen AG r paskruizen.indd

Nadere informatie

We schrijven 2040. De samenleving heeft behoefte aan continuïteit van het maatschappelijk en economisch leven. De brandweer draagt met het

We schrijven 2040. De samenleving heeft behoefte aan continuïteit van het maatschappelijk en economisch leven. De brandweer draagt met het We schrijven 2040. De samenleving heeft behoefte aan continuïteit van het maatschappelijk en economisch leven. De brandweer draagt met het continuïteitsconcept bij aan een brandveilig leven. Het oneindigheidsteken

Nadere informatie

ASTRID van A tot Z. Communicatie voor veiligheid

ASTRID van A tot Z. Communicatie voor veiligheid ASTRID van A tot Z Communicatie voor veiligheid Vooraf ASTRID is de gespecialiseerde telecomoperator van de hulp- en veiligheidsdiensten in België. ASTRID biedt de politie, de brandweer, de hulpdiensten

Nadere informatie

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt 3 Het wiki-werken Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Welkom

Nadere informatie

Milieueffectenrapport (MER) van de positieve referentiekaart

Milieueffectenrapport (MER) van de positieve referentiekaart Milieueffectenrapport (MER) van de positieve referentiekaart dat het geactualiseerd referentiekader schetst met betrekking tot grote windturbineparken in het Waals gewest Juni 2013 Overheidsopdracht voor

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 04 Inleiding 28 Gezondheid 50 Vrijheid door recht 06 Nieuwe welvaart 08 Nieuwe groei 10 De kansen van een groene, duurzame economie 11 Oneindige

Nadere informatie

Biomaterialen, drijfveer voor de biobased economy. Strategie voor een groene samenleving

Biomaterialen, drijfveer voor de biobased economy. Strategie voor een groene samenleving Biomaterialen, drijfveer voor de biobased economy Strategie voor een groene samenleving Wetenschappelijke en Technologische Commissie voor de biobased economy Biomaterialen, drijfveer voor de biobased

Nadere informatie

DGMR. Meer dan een oplossing. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

DGMR. Meer dan een oplossing. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software een oplossing. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software adviseurs. Bouwfysica Energie en Duurzaam Bouwen Brandveiligheid DGMR. Meer dan een oplossing. DGMR is meer dan een raadgevend

Nadere informatie

Integrale visie op transport en logistiek in 2040: Welke kansen zijn er voor chemie, agrofood en High Tech?

Integrale visie op transport en logistiek in 2040: Welke kansen zijn er voor chemie, agrofood en High Tech? Integrale visie op transport en logistiek in 2040: Welke kansen zijn er voor chemie, agrofood en High Tech? Walther Ploos van Amstel Vrije Universiteit Amsterdam/TNO Mobiliteit Preadvies voor de Raden

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Toekomst van de maakindustrie

Toekomst van de maakindustrie Toekomst van de maakindustrie K n owledge b a sed c apital! Arnoud Muizer Panteia Zoetermeer, december 2013 ISBN : 978-90-371-9789-1 Rapportnummer : A201356 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek

Nadere informatie

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie

Scherp aan de wind! Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren.

Scherp aan de wind! Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren. Scherp aan de wind! Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren advies 77 Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid

Nadere informatie

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING Meer nog dan voorheen staat Brussel voor een tweesprong. Sinds het 25 jaar geleden het levenslicht zag, is de eerste roeping van het Brussels Hoofdstedelijk gewest steeds

Nadere informatie

265 ORGANISATIES IN 96 LANDEN

265 ORGANISATIES IN 96 LANDEN 1 NIET ALLE ONDERNEMINGEN ZIJN COÖPERATIES. MAAR ALLE COÖPERATIES ZIJN WEL DEGELIJK ONDERNEMINGEN. De coöperatieve onderneming bestaat in alle maten en vormen en is actief in de meest uiteenlopende domeinen.

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

In het belang van Nederland

In het belang van Nederland In het belang van Nederland Inhoud Woord van de minister 5 Strategische omgeving 6 Militaire ontwikkelingen 7 Samenwerking in perspectief 8 Taken, strategische functies en vereiste capaciteiten 11 Het

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Europa in 12 lessen door Pascal Fontaine Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt uitgelegd wat de EU

Nadere informatie

Bouwstenen voor een nieuw businessmodel

Bouwstenen voor een nieuw businessmodel Bouwstenen voor een nieuw businessmodel 1 Bouwstenen voor een nieuw businessmodel kpmg.nl Inhoud bouwstenen 1 2 3 4 5 Voorwoord Op weg naar professioneel partnership Anders kijken naar financiering Werkkapitaal

Nadere informatie

Gepubliceerd door: Falck Danmark A/S Polititorvet DK-1780 Kopenhagen V Denemarken Tel. +45 7033 3311 Ontwerp en grafische productie: Bysted A/S

Gepubliceerd door: Falck Danmark A/S Polititorvet DK-1780 Kopenhagen V Denemarken Tel. +45 7033 3311 Ontwerp en grafische productie: Bysted A/S We zijn er altijd Gepubliceerd door: Falck Danmark A/S Polititorvet DK-1780 Kopenhagen V Denemarken Tel. +45 7033 3311 Ontwerp en grafische productie: Bysted A/S Geredigeerd door: Jeppe Ilkjær Louis Honoré

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V.

Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V. Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V. over backstage BACK stage In dit verslag kijken we terug op vijf jaar Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group. We geven hierin uitleg van ons

Nadere informatie

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone.

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen www.stepstone.com Inleiding Organisaties hebben tal van tactieken toegepast om crisissen te bestrijden: herstructureringen,

Nadere informatie

HET NIEUWSTE CAHIER #02

HET NIEUWSTE CAHIER #02 HET NIEUWSTE CAHIER #02 Kennis máken met het goede leven JAN MENGELERS 02 WOORD VOORAF Op 20 maart 2014 is in de prachtige voormalige Statenzaal in Het Noordbrabants Museum te s-hertogenbosch het boek

Nadere informatie

Als er niets meer valt te winnen

Als er niets meer valt te winnen Als er niets meer valt te winnen Onderzoek naar de gevolgen van het afbouwen en beëindigen van de aardgaswinning voor de ruimtelijk economische structuur van Noord-Nederland Lisa van der Molen s1888315

Nadere informatie

SIKA S NORMEN EN WAARDEN

SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA EEN WERElDlEIDER MEt NORMEN EN tradities Sinds de oprichting ruim 100 jaar geleden in zwitserland door de vooruitstrevende uitvinder Kaspar Winkler heeft Sika zich ontwikkeld

Nadere informatie