ING Sprinters XL. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koersstijging of

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ING Sprinters XL. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koersstijging of -daling @"

Transcriptie

1 ING Sprinters XL Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koersstijging of

2 ING Sprinters XL Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen. Een Sprinter heeft een groot winst potentieel, is beursgenoteerd en heeft een transparante koersvorming. In april 2011 heeft de ING vervolgens de Sprinters XL geïntroduceerd. Met Sprinters XL kunt u met een nog grotere hefboom inspelen op marktont wikkelingen. Wat is een Sprinter XL? Een Sprinter XL is een beleggingsproduct van de ING waarmee u versneld kunt profiteren van een koersstijging of -daling van een onderliggende waarde, bijvoorbeeld de AEX-index. Sprinters XL kunnen een grotere hefboom hebben dan gewone Sprinters. Sprinters XL zijn er in twee soorten: de Sprinter XL Long en de Sprinter XL Short. Als u een stijging van de koers van de onderliggende waarde verwacht, kunt u een Sprinter XL Long kopen. Als u een koersdaling van de onderliggende waarde verwacht, kunt u daarop inspelen met een Sprinter XL Short. Voordelen Sprinters XL Hoge rendementen Door het gebruik van een hefboom kunt u met een relatief kleine inleg een hoog rendement behalen. Verhandelbaarheid Sprinters XL zijn verhandelbaar op verschillende beurzen en handelsplatformen. U kunt ze, net als aandelen, bij uw bank of broker kopen of verkopen. Risico s Beleggen is niet zonder risico s. Dat geldt dus ook voor Sprinters XL. Een belegging in Sprinters XL is risicovoller dan een directe belegging in de onderliggende waarde of een gewone Sprinter. Een belangrijke reden hiervoor is het gebruik van een hefboom. U kunt maximaal uw hele inleg verliezen. Verderop in de brochure vindt u een uitgebreidere beschrijving van de risico s. ING Sprinters XL 2

3 Kenmerken van de Sprinter XL Iedere Sprinter XL heeft een aantal specifieke kenmerken. Met behulp van deze kenmerken kunt u op de voor u mogelijk geschikte Sprinter XL vinden. Een overzicht van de belangrijkste kenmerken van een Sprinter XL vindt u hieronder. De hefboom Met een Sprinter XL kunt u versneld profiteren van bepaalde koersbewegingen. Dit komt door de hefboom. De hefboom van een Sprinter XL op bijvoorbeeld een index geeft aan hoeveel sneller de waarde van een Sprinter XL verandert ten opzichte van de betreffende index. Het stop loss-niveau Sprinters XL hebben een stop loss-niveau. Het stop lossniveau blijft gedurende de looptijd van de Sprinter XL onveranderd. Als de koers van de onderliggende waarde dit stop loss-niveau bereikt, zal de Sprinter XL worden beëindigd. U lijdt in dat geval een verlies op uw investering. Sommige onderliggende waarden worden ook buiten de handelstijden van Sprinters XL verhandeld en kunnen dan hun stop loss-niveau bereiken. Kijk voor de handelstijden per Sprinter XL op Restwaarde bij het bereiken van het stop loss-niveau Zodra de onderliggende waarde van een Sprinter XL het stop loss-niveau heeft bereikt, wordt de Sprinter XL beëindigd. In de betreffende Sprinter XL kan dan niet meer worden gehandeld. Omdat het stop loss-niveau gelijk is aan het financieringsniveau, ontvangt u geen restwaarde voor een Sprinter XL als het stop loss-niveau wordt geraakt. U verliest in dit geval dus uw gehele inleg. Het financieringsniveau Sprinters XL hebben een financieringsniveau dat gelijk is aan het stop loss-niveau. De financieringskosten zijn verwerkt in de prijs van de Sprinter XL. Hierdoor blijft het financieringsniveau gedurende de looptijd van de Sprinter XL onveranderd. Vervaldatum Naast een stop loss-niveau hebben Sprinters XL ook een vervaldatum. Dit houdt in dat de Sprinter XL automatisch wordt beëindigd als de vervaldatum wordt bereikt. Sprinters XL vervallen in beginsel op de laatste vrijdag van de maand. Op de vervaldatum kan de Sprinter XL een restwaarde hebben. Deze restwaarde zal na de vervaldatum worden uitgekeerd. Restwaarde bij het bereiken van de vervaldatum Op de vervaldatum wordt de Sprinter XL beëindigd. Nadat de Sprinter XL is beëindigd, kan in de Sprinter XL niet meer worden gehandeld. De koers van de onderliggende waarde op het moment dat de Sprinter XL wordt beëindigd vormt de basis voor de restwaarde van de Sprinter XL. De restwaarde wordt binnen vijf werkdagen na bekendmaking op uw rekening bijgeschreven. De restwaarde van beëindigde Sprinters XL kunt u vinden op Vervaltijden Een Sprinter XL wordt op de vervaldatum beëindigd. Voor Nederlandse indices en aandelen vindt beëindiging plaats bij sluiting van de beurs van Euronext Amsterdam, in beginsel om uur. Voor de tijden van andere onderliggende waarden verwijzen wij u naar de definitieve voorwaarden van de betreffende Sprinter XL. De definitieve voorwaarden voor een specifieke Sprinter XL zijn te vinden op Verschillen tussen Sprinters, Sprinters XL en opties Sprinters Sprinters XL Opties Vervaldatum Nee Ja Ja Stop loss-niveau Ja Ja Nee Hefboom Ja Ja Ja Gap Risk-waarde Nee Ja Nee Tijdswaarde Nee Ja Ja Volatiliteitswaarde Nee Ja Ja Dividenden Worden verwerkt in het financieringsniveau Zijn verwerkt in de prijs van de Sprinter XL Zijn verwerkt in de prijs van de optie Prijsvorming Transparant Complex Zeer complex ING Sprinters XL 3

4 De ratio Soms is de koers van de onderliggende waarde zeer hoog of zeer laag. De Sprinter XL heeft in dat geval een ratio. De ratio geeft aan hoeveel Sprinters XL u moet aanschaffen om één keer volledig de koersbeweging van de onderliggende waarde te volgen. Zo hebben Sprinters XL op de AEX een ratio van 10. Dit betekent overigens niet dat u Sprinters XL per 10 moet kopen. U kunt Sprinters XL per stuk kopen of verkopen. De wisselkoers De koers van een Sprinter XL noteert altijd in euro. Als u een Sprinter XL koopt of verkoopt, wordt dus altijd in euro s met u afgerekend. De onderliggende waarde van een Sprinter XL kan echter in een andere valuta noteren. In dat geval heeft ook de wisselkoers invloed op de waarde van een Sprinter XL. Een sterkere koers van de euro ten opzichte van de valuta van de onderliggende waarde zal een negatief effect hebben op de waarde van de Sprinter XL, terwijl een lagere koers van de euro een hoger rendement in euro voor u betekent. Gap Risk-waarde De prijs van een Sprinter XL is onder meer afhankelijk van de looptijd, de verwachte dividenden van de onderliggende waarde, de rentestand en de beweeglijkheid van de onderliggende waarde. Aan de prijs van de Sprinter XL kan een opslag worden toegevoegd voor het risico dat de ING loopt als de Sprinter XL het stop loss-niveau doorbreekt. Deze opslag wordt de Gap Risk-waarde genoemd. Deze opslag kan groter zijn naarmate de beweeglijkheid (volatiliteit) van de onderliggende waarde toeneemt. Corporate actions Als de onderliggende waarde van een Sprinter XL een aandeel is en op dit aandeel vindt een corporate action plaats, zoals een aandelensplitsing of een aandelenemissie, dan zullen het financieringsniveau en het stop loss-niveau opnieuw worden berekend. Een corporate action heeft in beginsel geen effect op de waarde van de Sprinter XL. Dividend Sprinters XL keren geen dividend uit. Bij Sprinters XL zijn de verwachte dividenden al verrekend in de prijs van de Sprinter XL. Een dividenduitkering heeft in beginsel dus geen invloed op de prijs van de Sprinter XL. Als het verwachte dividendbedrag van de onderliggende waarde verandert, dan heeft dit wel invloed op de waarde van de Sprinter XL. Door een dividenduitkering kan de koers van de onderliggende waarde veranderen, waardoor een Sprinter XL op die specifieke onderliggende waarde kan worden beëindigd. Dit gebeurt als de koers van de onderliggende waarde het stop loss-niveau van de betreffende Sprinter XL raakt. Issuer call De ING heeft het recht om een Sprinter XL voor de vervaldatum of het bereiken van het stop loss-niveau te beëindigen. In deze gevallen zal de ING beleggers hierover informeren. De waarde van een Sprinter XL De waarde van een Sprinter XL is afhankelijk van de looptijd, de verwachte dividenden van de onderliggende waarde, de rentestand, de Gap Risk-waarde en de beweeglijkheid van de onderliggende waarde. Hiermee is de prijsvorming van een Sprinter XL minder transparant dan die van een gewone Sprinter. Hoe bereken ik de waarde van een Sprinter XL op de vervaldatum? Op de vervaldatum kan de volgende formule worden gebruikt om de waarde van een Sprinter XL te berekenen. Formule 1 Waarde Sprinter XL Long: koers onderliggende waarde - financieringsniveau ratio Formule 2 Waarde Sprinter XL Short: financieringsniveau - koers onderliggende waarde ratio Stel: de stand van de AEX-index is 350. Wat is nu de waarde van een Sprinter XL Long met een financieringsniveau van 345 en een ratio van 10? Stap 1 Koers onderliggende waarde financieringsniveau: = 5 Stap 2 Deel door de ratio: 5 / 10 = 0,50 ING Sprinters XL 4

5 Rekenvoorbeelden Om de werking van een Sprinter XL te verduidelijken, worden hiernaast vier scenario s uitgewerkt voor de waarde van een AEX Sprinter XL Long op de vervaldatum. De gegeven voorbeelden dienen slechts ter verduidelijking van de werking van Sprinters XL en bieden geen garantie voor toekomstige rendementen. In onderstaande scenario s is geen rekening gehouden met transactiekosten, financieringskosten en bied-laatspread bij tussentijdse aan- of verkoop. Voor dit voorbeeld gelden de volgende kenmerken: Stop loss-niveau 345 Financieringsniveau 345 Ratio 10 Stand AEX bij aankoop Sprinter XL 350 Prijs Sprinter XL bij aankoop¹ 0,60 Hefboom (koers index / (koers index financieringsniveau)) 70 In onderstaande tabel is de invloed van de prijscomponenten op de waarde van een Sprinter XL weergegeven. Dit dient alleen ter indicatie, en elke invloed geldt alleen als alle andere factoren gelijkblijven. In werkelijkheid zullen er vaak meerdere factoren tegelijk bewegen. Scenario 1: Stijgende koers, stand AEX op de vervaldatum 360 De AEX-index stijgt van 350 naar 360. Op de vervaldatum is de waarde van de Sprinter XL ( ) / 10 = 1,50. Het rendement op de Sprinter XL is op de vervaldatum 150%. Scenario 2: Gelijkblijvende koers, stand AEX op de vervaldatum 350 De AEX-index blijft onveranderd op 350 punten. Op de vervaldatum is de waarde van de Sprinter XL ( ) / 10 = 0,50. Op de vervaldatum heeft u een verlies van 0,10 per Sprinter XL. Het rendement op de Sprinter XL is op de vervaldatum -17%. Scenario 3: Dalende koers, stand AEX op de verval datum 346 De AEX-index daalt naar 346 punten. Op de vervaldatum is de waarde van de Sprinter XL ( ) / 10 = 0,10. Op de vervaldatum heeft u een verlies van 0,50 per Sprinter XL. Het rendement op de Sprinter XL is op de vervaldatum -83%. Scenario 4: Dalende koers en het stop loss-niveau wordt geraakt De AEX daalt naar 345 punten. Doordat een Sprinter XL een stop loss-niveau heeft, zal de Sprinter XL worden beëindigd als dit niveau wordt geraakt. De Sprinter XL heeft in dit geval geen restwaarde. Als het stop loss-niveau wordt geraakt, heeft u een verlies van 0,60 per Sprinter XL. Het rendement op de Sprinter XL is op de vervaldatum -100%. ¹ De getoonde prijs is indicatief en is afhankelijk van de looptijd, de verwachte dividenden, de rentestand, de Gap Risk-waarde en de beweeglijkheid van de onderliggende waarde. Prijscomponent Prijs Sprinter XL Long Prijs Sprinter XL Short Koers onderliggende waarde Verwacht dividend Rente Beweeglijkheid onderliggende waarde Gap Risk-waarde Resterende looptijd Koers euro t.o.v. de valuta waarin de onderliggende waarde is genoteerd ING Sprinters XL 5

6 Hoe kan ik een Sprinter XL kopen en verkopen? Sprinters XL kunt u tijdens beursdagen eenvoudig via uw bank of broker kopen en verkopen. Op vindt u voor iedere Sprinter de betreffende handelstijden. Bij brokers kunt u de Sprinter XL Long herkennen aan de afkorting SPL XL of SL XL en de Sprinter Short herkent u als SPS XL of SS XL. Ook wordt de vervaldatum in de naam van de Sprinter XL vermeld. Zo wordt een AEX Sprinter XL Long met een stop loss-niveau van 300 en een vervaldatum op 29 april 2011 weergegeven als AEX SPL XL Het orderboek Als belegger in Sprinters XL houdt u de koersen natuurlijk scherp in de gaten. Belangrijk hierbij is dat u niet alleen op de laatste koers let, maar dat u ook de bied- en laatprijzen goed in de gaten houdt. Dit zijn de koersen waartegen daadwerkelijk kan worden gehandeld. Deze koersen zijn te zien in het orderboek. Het orderboek geeft behalve de bied- en laatprijzen ook de volumes en het aantal orders weer. De biedprijs is de prijs die kopers maximaal willen betalen, de laatprijs is de prijs die verkopers minimaal willen hebben. Vraag- en aanbodprijzen dus. Het verschil tussen de bied- en laatprijs wordt de spread genoemd. Als u Sprinters XL wilt kopen en u wilt er zeker van zijn dat uw order wordt uitgevoerd, zult u dus de laatprijs moeten betalen. Omgekeerd geldt dat als u Sprinters XL wilt verkopen en u er zeker van wilt zijn dat uw order wordt uitgevoerd, u dat dus tegen de biedprijs moet doen. ING als liquidity provider ING is liquidity provider voor de Sprinters, wat wil zeggen dat ING onder normale omstandigheden een bied- en een laatprijs geeft voor de Sprinters. De bied- en laatprijs die door de liquidity provider wordt afgegeven en de hoeveelheid Sprinters die de liquidity provider bereid is te kopen, hangt onder andere af van de volgende factoren: (a) de waarde van de onderliggende en/of de waarde van de future op de onderliggende, (b) vraag en aanbod in onderliggende en de Sprinter, (c) de volatiliteit in de markt en (d) indien van toepassing de openingstijd van de beurs waarop de onderliggende wordt verhandeld. De liquidity provider kan de spread veranderen indien de marktomstandigheden wijzigen. In het geval van onzekerheden in de markt kan de spread worden vergroot. Ook kan de liquidity provider prijzen afgeven op Sprinters waarvan de in het prospectus gespecificeerde beurs van de onderliggende waarde niet geopend is. In een dergelijk geval kan de bied- en laatprijs worden berekend aan de hand van bijvoorbeeld: (a) de future op de onderliggende of (b) de waarde van de onderliggende op andere beurzen. Deze waardes kunnen afwijken van de daadwerkelijke koers van de onderliggende bij opening van de in het prospectus gespecificeerde beurs. Let op: het stop loss-niveau kan alleen worden bereikt indien de in het prospectus gespecificeerde beurs van de onderliggende waarde geopend is. Kosten Als u in Sprinters XL handelt, heeft u te maken met transactiekosten. U betaalt transactiekosten bij uw bank of broker waar u de Sprinters XL koopt en verkoopt. Voor Sprinters XL wordt normaal gesproken het aandelentarief gehanteerd. Financieringskosten en -opbrengsten worden dagelijks verwerkt in de prijs van de Sprinter XL. In principe betaalt u over het financieringsniveau van een Sprinter XL Long de daggeldrente plus een opslag van 2 procent op jaarbasis. In principe ontvangt u over het financieringsniveau van een Sprinter XL Short de daggeldrente minus een afslag van 2 procent op jaarbasis. Als de daggeldrente lager is dan 2 procent, betaalt u 2 procent minus de daggeldrente op jaarbasis. Tot slot kan uw bank of broker een vergoeding in rekening brengen voor het aanhouden van een effectenrekening en de daarop aanwezige effecten. Een overzicht van toepasselijke verschuldigde vergoedingen en kosten zijn verkrijgbaar bij uw bank of broker. Fiscale behandeling De fiscale gevolgen van het beleggen in Sprinters XL zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wij adviseren u dan ook om te allen tijde een deskundige te raadplegen. Bent u een particuliere belegger en woont u in Nederland, dan geldt voor u in de regel het volgende: wat u als particulier werkelijk aan rente, dividend of koersresultaten op uw belegging ontvangt, is fiscaal niet relevant. Jaarlijks wordt uw nettovermogen belast in box 3 tegen een percentage van 30% op basis van een forfaitair rendement van 4%. Daarbij gaat de fiscus uit van uw nettovermogen op 1 januari in een jaar, voor zover dit meer bedraagt dan het heffingsvrij vermogen van EUR (2012) per persoon. Dit heffingsvrij vermogen kan onder bepaalde voorwaarden met toeslagen worden verhoogd. Als u niet in Nederland woont, wordt u in Nederland alleen belast voor specifiek in de wet genoemde genoten inkomsten. Voor u valt de Sprinter XL in de regel niet in box 3. Voor een rechtspersoon en voor professionele beleggers zijn andere fiscale aspecten van toepassing. ING Sprinters XL 6

7 Fiscaliteit, alleen van toepassing op ingezetenen in België In het kader van een normaal beheer van hun privépatrimonium zijn de natuurlijke personen die fiscaal in België gedomicilieerd zijn, niet onderworpen aan een belasting op de meerwaarde die op de Sprinters XL wordt gerealiseerd in geval van verkoop op de secundaire markt. Buiten het normale beheer van hun privépatrimonium wordt de meerwaarde die op de Sprinters XL wordt gerealiseerd door natuurlijke personen die fiscaal in België woonachtig zijn, onderworpen aan een belasting van 33%. In geval van terugkoop van de Sprinters XL of uitbetaling op de eindvervaldag door de emittent, dient een roerende voorheffing van 15% te worden betaald op het bedrag dat boven de uitgifteprijs wordt ontvangen, wanneer een in België gevestigde tussenpersoon tussenkomt bij de uitbetaling. Indien géén RV wordt afgehouden (bv. bij inning buiten België) dient u dit inkomen zelf op te nemen in uw belastingaangifte, en wordt het apart belast aan 15% (tenzij globalisatie voordeliger is). Elke aankoop en verkoop van Sprinters XL in België is onderheven aan de Taks op de Beursverrichtingen van 0,17% (met een maximum van EUR 500). De fiscale behandeling van de Sprinters XL hangt echter af van uw eigen situatie. Daarenboven kan het fiscale regime wijzigingen ondergaan in de toekomst. Gelieve uw fiscaal adviseur hierover te raadplegen. Risico s Als u belegt in Sprinters XL, belegt u met een bepaalde hefboom. Door deze hefboom zal de koers van een Sprinter XL sterker fluctueren dan de koers van de onderliggende waarde. Hoe groter de hefboom van de Sprinter XL, des te dichter het stop loss-niveau van de Sprinter XL zich bij de koers van de onderliggende waarde bevindt en des te hoger het risico is. Een kleine koersbeweging van de onderliggende waarde kan betekenen dat de Sprinter XL het stop loss-niveau raakt. De Sprinter XL wordt in dat geval afgelost en u verliest uw gehele investering. Sprinters XL worden beëindigd op de vervaldatum. Indien de koers van de onderliggende waarde op die dag op of onder het stop loss-niveau van de Sprinter XL ligt, zal u uw hele inleg verliezen. Naast het extra risico dat een belegger loopt doordat deze hoge hefboom het negatieve rendement versterkt als uw visie niet uitkomt, betekent dit dat de kans dat het stop loss-niveau wordt bereikt groter is. Deze kans neemt toe naarmate u een positie langer vasthoudt. Uw rendement zal altijd negatief zijn als het stop loss-niveau bereikt wordt. Dit betekent dat de kans dat u een negatief rendement behaalt bij een Sprinter XL met een hoge hefboom hoger is dan bij een lage hefboom. Bovendien neemt deze kans toe naarmate u deze positie langer aanhoudt. Sprinters XL met een hoge hefboom zijn dan ook alleen geschikt voor ervaren, actieve beleggers met een kortetermijnstrategie. Als u belegt in een Sprinter XL Long en de koers van de onderliggende waarde daalt, of als u belegt in een Sprinter XL Short en de koers van de onderliggende waarde stijgt, zal het procentuele verlies op uw Sprinter XL groter zijn dan in het geval u direct in de onderliggende waarde had belegd. Als de koers van de onderliggende waarde het stop loss-niveau bereikt, zal de Sprinter XL worden beëindigd. U ontvangt in deze gevallen geen restwaarde. Sprinters XL waarvan de onderliggende waarde ook buiten de handelstijden van Sprinters worden verhandeld, kunnen ook hun stop loss-niveau bereiken buiten deze handelsuren. U kunt op die momenten niet reageren op koersbewegingen van de onderliggende waarde. De koersen van Sprinters XL waarvan de onderliggende waarde niet in euro s noteren, kunnen worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoers. De ING streeft ernaar om tijdens de handelstijden van de Sprinter XL bied- en laatprijzen af te geven op de Sprinters XL. In bijzondere omstandigheden kan de ING besluiten om tijdelijk geen bied- en laatprijzen op bepaalde Sprinters XL af te geven. Ook kan het voorkomen dat, bij storingen in het handelssysteem van de ING of de beurs waar de onderliggende waarde of de Sprinter wordt verhandeld, de handel in bepaalde Sprinters tijdens beursuren moet worden stilgelegd. De ING aanvaardt in dergelijke gevallen geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel hierdoor opgelopen schade. Onder bijzondere omstandigheden zoals 1) ingrijpende wijzigingen in het Nederlandse fiscale stelsel, 2) ingrijpende wijzigingen met betrekking tot de onderliggende waarde en/ of 3) indien de ING Bank N.V. niet meer aan haar finan ciële verplichtingen kan voldoen, heeft de ING de mogelijkheid de Sprinters XL vervroegd af te lossen tegen de actuele marktwaarde. Deze waarde kan lager zijn dan de uitgifteprijs. De specifieke voorwaarden voor vervroegde aflossing zijn terug te vinden in het prospectus. Sprinters XL worden uitgegeven door de ING. Door middel van een belegging in Sprinters XL loopt u kredietrisico op ING Bank N.V. Indien ING Bank N.V. niet langer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, bestaat de mogelijkheid dat u uw gehele inleg verliest. ING Bank N.V. heeft (op 6 mei 2013) een credit rating van A2 (Moody s) en A+ (Standard & Poor s). ING Sprinters XL 7

8 Onder welke voorwaarden kunnen Sprinters XL interessant zijn voor u? Als u op zoek bent naar een belegging die u potentieel hogere rendementen kan opleveren dan op directe investeringen in de onderliggende waarde. Als u bereid bent om volledig koersrisico op uw inleg te lopen in het geval uw visie niet uitkomt. Als u bereid bent om gedurende de looptijd kredietrisico te lopen op ING Bank N.V. Voor beleggen in Sprinters XL geldt dat u actief uw effecten portefeuille dient te beheren. Sprinters XL zijn slechts geschikt voor een beperkt aantal beleggingsdoelstellingen. De Sprinter XL is een product met een verhoogd risico. U dient uw beslissing om te beleggen in Sprinters XL uitsluitend te nemen op basis van het basisprospectus (en eventuele supplementen) en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van de Sprinter XL. Deze documenten vindt u op U dient zelf na te gaan of uw beleggingsprofiel aansluit bij de kenmerken van de Sprinter XL. Uw beleggingsadviseur kan u hierover meer informatie geven. Meer informatie Het actuele aanbod van Sprinters XL vindt u op onze website: Hier vindt u van alle Sprinters XL onder andere de actuele koers, het financieringsniveau en het stop loss-niveau. Het basisprospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van iedere Sprinter XL kunt u op downloaden. Ook kunt u zich via deze website inschrijven voor de gratis Sprinter nieuwsbrief. Heeft u een specifieke vraag over de ING Sprinters XL, dan kunt u een sturen naar De ING zal uw vraag dan zo snel mogelijk beantwoorden. Voor beleggingsadvies verwijzen wij u naar uw eigen beleggingsadviseur. Met Sprinters XL kunt u eenvoudig inspelen op stijgingen en dalingen van een scala onderliggende waarden. Een totaaloverzicht van de onderliggende waarden waarin u met Sprinters XL kunt beleggen, vindt op ING Sprinters XL 8

9 Let op! De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Disclaimer Deze brochure is geen prospectus. Elk voorbeeld of rendementsverloop in deze brochure geldt enkel ter nadere uitleg van het onderhavige product en is in geen enkele wijze een indicatie voor het koers- en/of het rendementsverloop in de toekomst. Aan informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in deze brochure moet worden beschouwd als een juridisch, fiscaal of enig ander advies of (uitnodiging tot het doen van) een aanbod tot het aangaan van enige transactie. In deze brochure opgenomen informatie is geen expliciete of impliciete beleggingsaanbeveling en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Een aanbod van Sprinters vindt uitsluitend plaats op basis van het prospectus. De beslissing Sprinters te kopen dient uitsluitend te geschieden op basis van het prospectus, dat u op verzoek kosteloos wordt verstrekt. Een dergelijk verzoek kun u richten tot ING Bank N.V., Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam (fax +31 (0) ). Aan een belegging zijn financiële risico s verbonden. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van deze risico s alvorens over te gaan tot een investeringsbeslissing en zonodig onafhankelijk professioneel advies inwinnen om vast te stellen of een investering past binnen hun eigen beleggingsbeleid. Deze brochure of kopieën hiervan mogen niet worden verspreid in de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Canada of aan ingezetene in de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Ook in andere jurisdicties kunnen beperkingen gelden. U wordt verzocht zich aan deze beperkingen te houden. Ondanks dat ING Bank N.V. de uiterste zorg heeft betracht bij de samenstelling van deze brochure, geeft ING Bank N.V. geen enkele garantie dat de informatie in deze brochure juist, volledig of actueel is. ING Bank N.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. Alle rechten met betrekking tot de in de brochure aangeboden informatie worden door ING Bank N.V. expliciet voorbehouden. ING Bank N.V. beschikt voor de verlening van beleggingsdiensten over een vergunning krachtens de Wft verleend door De Nederlandsche Bank te Amsterdam (zie voor meer informatie ING Bank N.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam (zie voor meer informatie Index Disclaimer De Sprinter Certificaten worden niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door de Index of de Index Sponsor. De Index Sponsor geeft geen enkele verklaring, belofte of garantie, noch uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot de mogelijk te behalen resultaten door het gebruik van de Index en/of het niveau waarop de Index staat op een bepaalde tijd op een bepaalde datum of anderszins. De Index Sponsor is niet aansprakelijk (hetzij door nalatigheid of anderszins) voor eventuele fouten in de Index en de Index Sponsor is niet verplicht om iemand op een fout daaromtrent te attenderen. De Index Sponsor geeft geen enkele verklaring, belofte of garantie, noch uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot de wenselijkheid of raadzaamheid van de aankoop of het aangaan van risicoís in verband met de Sprinter Certificaten. Noch de Issuer, noch de Calculation Agent aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig handelen of nalaten door de Index Sponsor in verband met de berekening, aanpassing of het onderhoud van de Index. Noch de Issuer, noch de Calculation Agent heeft enige verwantschap met of controle over de Index of de Index Sponsor of enige controle over de berekening, de samenstelling of de verspreiding van de Index. Hoewel de Issuer en de Calculation Agent informatie over de index verkrijgen uit openbaar beschikbare bronnen, die zij als betrouwbaar beschouwen, wordt de juistheid van deze informatie niet apart door de Issuer of de Calculation Agent geverifieerd. Noch de Issuer, noch de Calculation Agent geeft enige verklaring, garantie of belofte (noch expliciet noch impliciet) en geen enkele verantwoordelijkheid wordt aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van informatie over de Index. Februari 2014 ING Sprinters XL 9

10 Meer informatie Voor specifieke vragen over ING Sprinters XL kunt u een sturen naar FIM ING Bank N.V. ING Sprinters XL 10

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s De turbo is een populair product onder ervaren en actieve beleggers. Het hoge winstpotentieel gecombineerd met een transparante

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België ABN AMRO TRADER Goed voorbereid actief beleggen. België Wilt u beleggen met een versnelling? Maar wilt u niet het risico lopen om meer dan uw inleg te verliezen? Dan is de Trader het nieuwste hefboomproduct

Nadere informatie

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16.

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16. Commerzbank Turbo s Inhoud 3 Inhoud Commerzbank Turbos s 04 Hoe werkt een Turbo? 05 BEST Turbo s 12 Limited Turbo s 14 Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16 Risico s 18 Kosten 20 4 Commerzbank Turbo s

Nadere informatie

Beleg slim, beleg Turbo

Beleg slim, beleg Turbo Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

markets.bnpparibas.nl

markets.bnpparibas.nl markets.bnpparibas.nl Boosters zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

Outperformance Bonus Note II 2013-2018*

Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Best of Both Worlds II * De Outperformance Bonus Note II 2013-2018 is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het toekomst. verleden

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

rbs.be/markets Beleg slim, beleg Turbo

rbs.be/markets Beleg slim, beleg Turbo rbs.be/markets Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten

Nadere informatie

Goldman Sachs Traders

Goldman Sachs Traders Goldman Sachs Traders Met ingang van: Juli 2015 Advertentiebericht 4 Goldman Sachs Traders Inhoudsopgave Traders nader bekeken 8 Belangrijke informatie 17 Verklarende woordenlijst 27 Een belegging in

Nadere informatie

commerzbank Speeders PRODUCTINFORMATIE

commerzbank Speeders PRODUCTINFORMATIE commerzbank Speeders PRODUCTINFORMATIE Speeder long Speeder short / www.speeders.commerzbank.com / Waarom Speeders? Het type beleggingsproduct waar de Speeder in thuis hoort is recent in Nederland. In

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties Wanneer koopt u een RBS AEX Obligatie? De RBS AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de

Nadere informatie

Goldman Sachs Turbo s

Goldman Sachs Turbo s Goldman Sachs Turbo s Met ingang van: Juli 2015 Advertentiebericht 4 Goldman Sachs Turbo s Inhoudsopgave 1. Turbo s nader bekeken 8 2. Turbo s op aandelen en indexen 18 3. Turbo s op valuta s 22 4. Turbo

Nadere informatie

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties 2 De RBS AEX Obligaties van The Royal Bank of Scotland N.V. zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en

Nadere informatie

Speeders Limited Speeders. Snel & Simpel

Speeders Limited Speeders. Snel & Simpel Speeders Limited Speeders Speeders en Limited Speeders Snel & Simpel 2 SPEEDERS EN LIMITED SPEEDERS SPEEDERS EN LIMITED SPEEDERS 3 Over Citi Citi is een van de grootste financiële dienstverleners ter wereld.

Nadere informatie

Beleggen met Boosters

Beleggen met Boosters Beleggen met Boosters Rogier San Giorgi Amsterdam, 26 januari 2015 BNP Paribas Markets: een warm bad Team dat Turbo heeft gelanceerd naar BNP Paribas Nico Bakker en andere partners Actief in Nederland

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het afgelopen jaar hebben de aandelenbeurzen extreme dalingen vertoond. De economische crisis die hieraan ten grondslag ligt,

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Commerzbank AG Factors

Commerzbank AG Factors Commerzbank AG Factors Corporates & Markets Ontdek de voordelen van de Factor, het populairste hefboomproduct in Europa! Deze producten zijn bestemd voor actieve en ervaren beleggers. Deze producten zijn

Nadere informatie