met filmpjes Rotterdam Children s Zone Geef kinderen een succesvolle toekomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "met filmpjes Rotterdam Children s Zone Geef kinderen een succesvolle toekomst"

Transcriptie

1 met filmpjes Rotterdam Children s Zone Geef kinderen een succesvolle toekomst

2 Rotterdam Child Geef kinderen een succesvolle toekomst Wanneer je werkt of woont in een van de zeven oude stadswijken op Rotterdam Zuid, heb je vanzelfsprekend te maken met de Rotterdam Children s Zone. In deze gebieden worden de kinderen voorbereid op een succesvolle toekomst. En daar draag jij ook je steen aan bij! Sinds de start van de Rotterdam Children s Zone is er al veel bereikt. Scholen werken intensiever samen binnen coalities. Er liggen nu concrete verbindingen tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs. Talentvolle leerlingen worden extra uitgedaagd in speciale lessen. Docenten leren van hun collega s op andere scholen. En wijkteams ondersteunen gezinnen die hulp nodig hebben, zodat het kind op school beter kan presteren. PROGRAMMERING WIJK EXCELLENTE SCHOOL ONDERSTEUNING THUIS Wil je de videoclips zien met ervaringen uit de praktijk van de Children s Zone? - Download de gratis Layar app in de Apple Store of de Android Market; - Heb je de Layar app al op je smartphone, zorg dan dat je de laatste versie hebt; - Open de Layer app; - Klik op het scan-icoon onderaan in de zoekbalk; - Houd je smartphone boven de pagina die met Layar verrijkt is, druk op de afbeelding en bekijk de films. Wat is de Rotterdam Children s Zone? De Rotterdam Children s Zone is een gebied met een doorgaande leerlijn voor alle kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die hier opgroeien en naar school gaan. We werken in alle drie de leefgebieden van het kind en de jongere: school, thuis en de wijk. Concreet betekent dit dat scholen de status van excellente school willen hebben en extra leertijd aanbieden. Wijkteams bieden op doortastende wijze gezinsondersteuning aan om de leerkrachten op school te ontlasten. Tenslotte is er een veilige en uitdagende leeromgeving buiten school. Om dit te waarborgen zullen zowel professionals als vrijwilligers in de Children s Zone voor de kinderen, de ouders én henzelf steeds de lat hoog moeten leggen. We willen excellent zijn in wat we doen. 2 De Rotterdam Children s Zone

3 ren s Zone Waar is de Rotterdam Children s Zone? De Rotterdam Children s Zone is een aaneengesloten gebied van de zeven vooroorlogse stadswijken van Rotterdam Zuid: Oud-Charlois, Tarwewijk, Carnisse, Hillesluis, Bloemhof, Afrikaanderwijk en Feijenoord. De zeven wijken in de Rotterdam Children s Zone hebben ieder ongeveer inwoners. Burgemeester Aboutaleb: Rotterdam heeft een excellente haven, maar nog geen excellent onderwijs: met de Children s Zone is de eerste stap gezet 3

4 De coalities Wat kunnen we bereiken door samen te werken in de wijk? De Rotterdam Children s Zone is succesvol als scholen, overheid, consultatiebureaus, kinderopvang, woningcorporaties, sportclubs, speeltuinverenigingen, bedrijven en andere partners erin slagen om nauw samen te werken. Allemaal met één doel: het succes van het kind. In deze samenwerking vormen scholen de kern. Om een voorbeeld te geven: in groep 8 hangt een jongen in de klas er maar wat bij. De docente ontdekt dat iemand van het Vakhuis wél de vonk weet over te brengen. Hij komt blij terug omdat hij heeft ontdekt dat hij ergens goed in is. Van de wijkverpleegkundige weet de docente dat er thuis van alles speelt. Zij besluit om met de ouders te gaan praten om hun zoon mee te laten doen aan een wedstrijd in robotica. Nu de docente weet op welke knoppen zij moet drukken, kan zij méér bij het kind bereiken. Dit is een van de vele voorbeelden hoe de Rotterdam Children s Zone in de praktijk werkt. Directeur basisschool Hillesluis: Door samenwerking met andere scholen kunnen we echt méér voor onze leerlingen betekenen Coalities In 2013 hebben scholen in iedere wijk een coalitie gevormd. Soms ook met andere partijen. De coalities hebben zich doelen gesteld om hun teams verder te professionaliseren, doorgaande leerlijnen te vormen met middelbare scholen, krachten te bundelen om een extra programma te bieden voor getalenteerde leerlingen, met andere partners een gedeelde pedagogische visie te maken, ouders beter in positie te helpen komen om hun kind op te voeden en samenwerking te zoeken met een aantal organisaties in en rondom de wijk die veel betekenen voor kinderen na schooltijd. Meer weten over de coalitieplannen? Vraag ze op bij de directeuren. Voor gegevens van de scholen zie: Vakkracht coalitie Carnisse: Mijn hart en ziel, ja, mijn hele persoonlijkheid leg ik in mijn lessen. Dát komt over bij de kinderen 4

5 Wat brengt iedereen in? De schoolbesturen hebben toegezegd alle scholen in de zone te helpen om kwaliteitsscholen te worden of te blijven. Zij zorgen voor de beste docenten voor de klas en de meest ondernemende directeuren aan het roer. De gemeente en het Rijk financieren langere leertijden op de scholen, voor een langere periode. Ook heeft de gemeente in iedere wijk een integraal wijkteam dat gezinnen ondersteunt. En vanaf 2014 werkt de gemeente per wijk aan een integrale wijkprogrammering voor kinderen en jongeren, die hen ook buiten school uitdagen om hun passie verder te ontwikkelen. Vrijwilligers van bijvoorbeeld sportclubs, speeltuinen en mentorinitiatieven zijn goud waard omdat zij, eveneens, op kinderen en jongeren een vonk proberen over te brengen. Ook de vakkrachten voor de extra vakken als muziek, kunstgeschiedenis of techniek dragen hieraan bij. Woningcorporaties en gemeente committeren zich door op te treden tegen zaken als illegale huur en onveiligheid. Kortom: de Rotterdam Children s Zone is een square mile ontwikkeling, waarin kinderen en jongeren van alle kanten worden gestimuleerd om kansen te pakken. Nationaal Programma Rotterdam Zuid De Rotterdam Children s Zone is onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Dit is een twintigjarig programma van Rotterdamse partijen, waaronder scholen, gemeente, bedrijfsleven en het Rijk. Het doel is dat Rotterdam-Zuid in 2030 op het niveau komt van de vier grote Nederlandse steden. Dat er nu een kansrijke generatie opgroeit, die er straks wil blijven wonen. Directeur Vakcollege De Hef : Door samen te werken met het basisonderwijs weten jonge kinderen al vroeg wat techniek, economie en zorg is, zodat ze later goede keuzes kunnen maken 5

6 De missie Wat is onze missie? Alle partners in de Rotterdam Children s Zone willen dat de kinderen en jongeren met een goede bagage aan de start van hun carrière verschijnen. Dat zij goed in hun vel zitten, de sociale vaardigheden hebben, de kennis hebben en de taal voldoende machtig zijn om succesvol te kunnen zijn. Ons doel is dat zij in 2020 het gemiddeld nét zo goed doen als in de rest van de stad. En dat zij in 2030 op het niveau gekomen zijn van hun leeftijdsgenoten in de vier grote steden van Nederland. Dit vraagt veel meer dan het halen van goede cijfers. Ons doel is ook dat onze kinderen en jongeren vertrouwen hebben in zichzelf, hun passie kunnen volgen en hun dromen waar durven maken, verantwoordelijkheid nemen voor anderen en voor hun eigen gedrag, kunnen samenwerken en kunnen omgaan met tegenslagen. Dit maximale kunnen meegeven is wat ons, de professionals en vrijwilligers in de Rotterdam Children s Zone, bindt. Deze missie is nog steeds ambitieus. Zeker in wijken waar kinderen weinig algemene ontwikkeling van thuis meekrijgen, een taalachterstand hebben van anderhalf tot twee jaar, en weinig succesvolle rolmodellen hebben. Veel kinderen kunnen op school onvoldoende presteren omdat er privé bij hen thuis van alles aan de hand is. Als docent ben je met veel méér bezig dan lesgeven alleen. Daarom worden scholen in de Rotterdam Children s Zone deels ontlast door het wijkteam (zie kader). De doelen in een paar concrete cijfers Leerlingen hebben merkbaar de goede bagage meegekregen om succesvol te zijn in het leven. Bijvoorbeeld dat zij zich sociaal gedragen ook buiten school, een brede belangstelling hebben en een goed besef van de wereld waarin zij leven. Deze effecten laten zich niet vertalen in scores maar zijn wel merkbaar en essentieel. Leerlingen komen goed voorbereid van de basisschool. De ongewogen Cito-score stijgt in de zone van 527,8 (2010) naar 533 (2020) en 535,4 (schatting voor 2030). Meer leerlingen halen een diploma op hoger niveau. Het percentage leerlingen dat een diploma Havo/VWO haalt stijgt van 29% (2010) naar 31% (2014) en 39% (2020). Meer leerlingen worden trots vakman of vakvrouw, vooral in zorg en techniek. Het percentage leerlingen in het MBO dat afstudeert in techniek of zorg stijgt van 23,7% (2010) naar 34% (2014) en 50% (2020). Gezinscoach in Bloemhof: Sommige kinderen ervaren thuis veel stress, wat hen belemmert om te leren. Dan kan het wijkteam hulp bieden 6 De Rotterdam Children s Zone

7 Wijkteams: extra zorg naast school Ouders hebben een grote invloed op de prestaties van hun kinderen. Hun inbreng kan het verschil zijn tussen naar het VMBO moeten, of naar de Havo kunnen. Omstandigheden thuis zitten het presteren vaak in de weg. Bijvoorbeeld omdat ouders niet over hun stress heenkomen wegens schulden, of omdat een moeder niet weet hoe zij haar zoon moet opvoeden. Het kan ook zijn dat het kind niet aan leren toekomt, omdat het voor opa en twee zusjes moet zorgen. Of dat er thuis weinig belangstelling is voor wat hij of zij op school leert. Iedere wijk in de Rotterdam Children s Zone heeft een wijkteam. Vooral op verzoek van de school gaat het wijkteam in alle leefwerelden van het kind kijken wat er aan de hand is. Soms gaat het om multiprobleemgezinnen. Vaak gaat het om gezinnen die al gebaat zijn bij een relatief eenvoudig advies bij de opvoeding. Het wijkteam komt bij gezinnen thuis. Zij verwijzen door naar gespecialiseerde hulp, als dat nodig is. Zes leidende principes De Rotterdam Children s Zone is feitelijk de optelsom van de professionaliteit en gedrevenheid van de professionals en vrijwilligers die er werken. En van de mate waarin wij rondom de belangen van het kind kunnen samenwerken. De Children s Zone biedt veel ruimte om per wijk het op een eigen manier te doen. Het is geen blauwdruk, ook geen exacte kopie van de inspiratiebron: de Harlem Children s Zone. Partners in de Rotterdam Children s Zone hebben in 2011 wél zes leidende principes opgesteld: 1. Het kind en zijn prestaties staan centraal. We volgen zoveel mogelijk de logica van het kind en het gezin, en niet die van de instellingen. 2. Hoge professionaliteit. De beste docent voor de klas en de beste professionals in de zorg en welzijn. 3. Hoge, gefundeerde en realiseerbare verwachtingen. Zowel van de kinderen, als de ouders en de professionals. De lat ligt zó hoog dat iedereen steeds wordt uitgedaagd het beter te doen. Als professional werk je in de zone omdat je nét die extra stap wilt zetten om het verschil te kunnen maken. 4. Ouders als partners. Ouders zijn de sleutel naar het succes van hun kind. School en wijkteam stellen zich op als partners van ouders bij de ontwikkeling van het kind. 5. Inspirerend leiderschap. Leidinggevenden hebben een duidelijke visie en verstaan de kunst om anderen daaraan te verbinden. 6. Ruimte voor innovatie en maatwerk. We zoeken naar vernieuwende samenwerkingen, die soms dwars door alle traditionele scheidslijnen heen gaan, hoe spannend dat soms ook is voor onze organisaties. Talentontwikkeling in de wijk Vanaf 2014 heeft iedere wijk een integrale wijkprogrammering voor de jeugd. Deze wijkprogrammering is erop gericht om kinderen te stimuleren om hun talenten verder te ontwikkelen. Net als leraren op school, zijn de professionals en vrijwilligers in de wijkprogrammering erop gericht een vonk over te brengen op de jeugd. Of dat nu sport, cultuur of iets anders is. De gemeente stelt een coördinator aan die het buitenschoolse aanbod koppelt aan de lesprogramma s op school. Deze coördinator zit in de wijkcoalitie. 7

8 Enkele hoogtepunten van de Rotterdam Childrens Zone: Calvijn Masterclass. Speciaal programma op het gymnasium waar hoogbegaafde leerlingen tot bloei komen. Het is een combinatie van uitdagende vakken in modulair onderwijs en intensieve persoonlijke begeleiding. Basisscholen krijgen van Calvijn hulp bij het herkennen van hoogbegaafde kinderen die vanaf groep 7 wekelijks een middag les mogen volgen op Calvijn. Met de Masterclass werkt Calvijn samen met ondermeer het Havenbedrijf, Siemens en TU Delft. Rebel Junior Academy. In de Children s Zone Afrikaanderwijk krijgen kinderen wekelijks colleges op niveau. Werknemers van de Rebel Group dagen hen uit met boekbesprekingen, gastcolleges en excursies. Andere kinderen krijgen wekelijks les op het Montfoort gymnasium. Iedere zondag volgt een grote groep kinderen op de "Hef" de weekendschool, met verdiepingslessen, lessen door gastdocenten en educatieve uitstapjes. Promise Academy Charlois. Integrale school voor leerlingen van 2 tot 18 jaar, naar Schots voorbeeld. Dit is één school met doorgaande leerlijn van groep 0 met een Peutercollege naar de basisschool en de middelbare school (mavo-havo-vwo). Vanaf groep 7 krijgen leerlingen in de extra lestijd door docenten van de middelbare school les op hun eigen niveau. Excellente school. Calvijn Juliana is de eerste school op Zuid met het OCW predicaat excellente school. Dankzij een gemotiveerd team durft deze Mavo het aan om ook leerlingen op een iets te laag niveau aan te nemen en uiteindelijk op een hoger niveau examen te laten doen. Feiten over de zone: Inwoners: Kinderen tot 18 jaar: Gezinnen met kinderen tot 18 jaar: Scholen: 33 basisscholen in de zone en 14 scholen voor voortgezet onderwijs op Zuid Hart voor Carnisse Iedere woensdagmiddag volgen leerlingen van de drie basisscholen in de Children s Zone Carnisse een talentenklas. Iedere school levert een expertise (taal, kunstgeschiedenis, muziek en robotica). Dat doen ze in Hart voor Carnisse, een buurthuis dat wordt gerund door buurtbewoners. 8 De Rotterdam Children s Zone

9 Proeftuin Feijenoord. In de Persoonsdam zijn dertig wijkinitiatieven gebundeld. Groepen bewoners werken er onderling samen, maar ook met een aantal sociale ondernemers. Drie basisscholen in de buurt geven een deel van hun lessen terwijl hun moeders er ook allerlei lessen kunnen volgen. Hogeschool Rotterdam Hogeschool Rotterdam (HR) is met het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) een van de belangrijke partners in de Rotterdam Children s Zone. EMI ondersteunt scholen bij hun professionalisering, ouderbetrokkenheid en kennis om techniekonderwijs te geven. Daarnaast zijn HR-studenten voor een grote groep kinderen en jongeren een jaar lang hun mentor of coach. De HR werkt nauw samen met andere CZ-partners zoals bureau Frontlijn, de Katrol, Voorleesexpress en Rotterdam Vakmanstad. Studenten van de hogeschool voeren een groot deel van de werkzaamheden van deze organisaties uit. Professionele leergemeenschap. Hoe kan je beter leren dan van elkaar? In de Children s Zone Hillesluis vormen de basisscholen gezamenlijk een professionele leergemeenschap. Docenten van verschillende scholen ontdekken hoe zij beter kunnen worden in hun vak. Dit doen zij onder leiding van de Erasmus Universiteit en Hogeschool Inholland. Kindercampus Bloemhof. Drie basisscholen werken samen aan goed onderwijs en het versterken van de wijk. Docenten van de drie scholen leren van elkaar in kenniscirkels. De scholen hebben een gezamenlijke weekend- en vakantieschool en leerlingen kunnen naar het Vakhuis. De scholen gaan faciliteiten ontwikkelen waar ouders, andere volwassenen, maar ook de opgeschoten jeugd in de wijk zich verder kunnen ontwikkelen. Vakhuis. Dit is een plek waar kinderen van 10 tot 14 jaar zowel tijdens als buiten schooltijd hun passie voor ICT, technologie en/of zorg kunnen ontwikkelen. In het Vakhuis werken ook wijkbewoners die hun vak mooi zichtbaar maken. Het Vakhuis is ontwikkeld door Rotterdam Vakmanstad. Hoe vind je je collega in de Children s Zone? Je vindt op de actuele contactgegevens van je partners in jouw Children s Zone wijk. Kijk voor inspirerende collega s ook eens op en 9

10 Toekomst In een Children s Zone wijk: kunnen kinderen zich vanaf hun geboorte tot hun 18e volop ontplooien, zowel op school als erbuiten. Er is iedere dag van alles te leren, ook in het weekeinde. voelen ouders zich door school en anderen goed gesteund om hun kinderen goed op te voeden. Dat merken zij aan de opstelling van de school, het wijkteam en anderen die er werken. Als je als ouder zelf een stap verder wilt zetten in je ontwikkeling, kan je in de Children s Zone altijd ergens heen. merken ouders dat zij serieus partner zijn in het succes van hun kind. Zij zien dat scholen en de gemeente veel in hun kind investeren en dat ook een grote inspanning van hen wordt verwacht. Ouders en professionals in de zone delen de overtuiging dat het de normaalste zaak is dat kinderen iedere ochtend ontbijten, en dat je bijvoorbeeld samen naar educatieve programma s kijkt. hebben professionals die kinderen begeleiden contact met de scholen over wat kinderen bezig houdt. De trainer van de sportvereniging weet bijvoorbeeld van school wat de kinderen op school leren, en gaat daar in zijn training nog even op door. En de school weet waar een kind passie voor heeft buiten het schoolse leren. In enkele wijken vind je ook Vakhuizen, waar kinderen tijdens en na schooltijd van alles bijleren op het gebied van onder andere gezondheid, ICT en techniek. is er per wijk een wijkteam dat nauw verbonden is aan de scholen. Je hebt als gezin met één hulpverlener te maken, die eventueel experts kan inzetten als er gespecialiseerde hulp nodig is. Docenten merken dat door inzet van het wijkteam het gedrag van een leerling verbetert en kinderen zich beter kunnen ontwikkelen hebben organisaties die met kinderen werken voor zichzelf een extra hoge norm van vakbekwaamheid. Veel professionals hebben een mastertitel of volgen een opleiding. Op een Children s Zone school: werkt een team docenten die goed tot zeer goed zijn in hun vak. Zij stellen er eer in om te werken met leerlingen die minder bagage mee hebben gekregen dan de gemiddelde leerling in Nederland. Hun beroepstrots is dat zij bijdragen aan zowel de kennis als de sociaalemotionele ontwikkeling van hun leerlingen. Dat merken ook de ouders. Zij ervaren dat zij een gelijkwaardige gesprekspartner zijn en samen optrekken in de ontwikkeling van het kind. staat een directeur aan het roer die visie heeft op kwalitatief goed onderwijs en de verbinding legt met wat er rondom de school belangrijk is in het leven van zijn leerlingen. Een schooldirecteur in de Children s Zone kan en durft mensen aan de visie te binden, zaken bespreekbaar te maken, anderen aan te spreken op wat ze beter kunnen doen, en te vernieuwen. voelt zich met trots echt excellent op minstens één gebied. Steeds meer scholen in de zone komen in 10 De Rotterdam Children s Zone

11 van werken én om alvast vakken te leren op een hoger niveau. Iedere basisschool heeft een samenwerking met tenminste één middelbare school. kunnen kinderen ook lessen volgen op andere basisscholen die in een bepaald vak zijn gespecialiseerd. Iedere basisschool in de zone heeft een extra programma voor bijzonder talent. Om dat te kunnen bieden, werkt de school meestal samen met andere scholen. volgen leerlingen een aanzienlijk langere leerweek. Voor de kleintjes nog niet zo veel, maar voor de oudere kinderen zelfs zes tot tien uur extra per week. In iedere wijk bieden de scholen gezamenlijk, soms samen met wijkpartners, ook weekend- en vakantiescholen. zijn docenten heel bewust bezig met hun vak. Een kwart van de docenten of zelfs meer heeft een master s titel, of is er mee bezig om die te halen. Een Children s Zone professional: kiest bewust om te werken in een achterstandswijk omdat je er een groot verschil kunt maken voor kinderen, en hun ouders zet zich extra in om dat verschil te kunnen maken, doet nét extra zijn best, gaat nét een stapje verder dan collega s die buiten de zone hetzelfde werk doen. Hij legt de lat hoog voor zichzelf, zijn collega s, de kinderen en hun ouders. En hij voelt zich hiervoor ook gewaardeerd door collega s, het management en andere partners in de Children s Zone zoekt samenwerking met anderen, ook met mensen buiten de organisatie waarvoor hij werkt is onderzoekend naar hoe hij het beter kan doen, en reflecteert op zijn eigen gedrag en zijn blik op de wereld vindt zijn werk behoorlijk uitdagend, en heeft er ook zichtbaar plezier in schoolt zich regelmatig bij en krijgt daar de ruimte voor. aanmerking voor het keurmerk excellente school van het ministerie van OCW. Docenten die een stap extra willen zetten kennen elkaar via netwerken zoals Passie op Zuid. zitten kinderen al vanaf hun tweede op school. Met nulgroepen wordt de voor- en vroegschoolse educatie volledig geïntegreerd in de basisschool. volgen kinderen die op de basisschool zitten al gastlessen op een middelbare school. Om te kijken of de school iets is, om te wennen aan de andere manier Directeur Rotterdam Vakmanstad: Deze integrale aanpak heeft wel degelijk effect op de ontwikkeling van kinderen 11

12 De Rotterdam Children's Zone is een gezamenlijk initiatief van de partners van de coalitie van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Deze uitgave is mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam. Fotografie: Jan van der Ploeg, Jim Schalekamp, Vincent Dekkers Drukwerk: Veenman+ Oplage: Publicatie: 20 september 2014 Tot slot Staat je eigen initiatief, of de extra stap die jij en je team zetten niet in deze brochure? Mail dan naar: Dan zetten we m op de website: Hier vind je nog meer voorbeelden uit de praktijk van de Children s Zone. Deze website wil de mogelijkheid bieden om inspiratie op te doen, en kennis en ervaringen met elkaar te delen. Meer informatie:

Onze belofte: we stomen je klaar voor een succesvolle toekomst

Onze belofte: we stomen je klaar voor een succesvolle toekomst Rotterdam Children s Zone Onze belofte: we stomen je klaar voor een succesvolle toekomst Rotterdam Child Onze belofte: we stomen je klaar voor een succesvolle toekomst In de zeven vooroorlogse stadswijken

Nadere informatie

Onze belofte: we stomen je klaar voor een succesvolle toekomst

Onze belofte: we stomen je klaar voor een succesvolle toekomst Rotterdam Children s Zone Onze belofte: we stomen je klaar voor een succesvolle toekomst Rotterdam Children s Zone Onze belofte: we stomen je klaar voor een succesvolle toekomst In de zeven vooroorlogse

Nadere informatie

De Weekend Academie- jaarverslag 2016

De Weekend Academie- jaarverslag 2016 De Weekend Academie is expert op het gebied van talentontwikkeling, mentorschap en gezinscoaching. Wij ondersteunen gemotiveerde jongeren en hun ouders bij hun ontwikkeling en het vergroten van hun zelfredzaamheid

Nadere informatie

Doe mee met Mentoren op Zuid

Doe mee met Mentoren op Zuid Doe mee met Mentoren op Zuid Extra mentor- en coachingervaring opdoen? Cursusjaar 2014-2015 1 Mentoren op Zuid 2605 (incl. Honoursprogramma).indd 1 26-5-2014 11:47:20 Kom naar de voorlichting op vrijdag

Nadere informatie

Leren door samen te doen Workshop ouderbetrokkenheid 3 juni 2015 https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gutm8xnh7dm

Leren door samen te doen Workshop ouderbetrokkenheid 3 juni 2015 https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gutm8xnh7dm Leren door samen te doen Workshop ouderbetrokkenheid 3 juni 2015 https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gutm8xnh7dm Samen uw kind stimuleren om Te doen en te ondervinden Acties te ondernemen

Nadere informatie

vmbo tl - gl uliana (t)huiswerkvrij een Calvijn school

vmbo tl - gl uliana (t)huiswerkvrij een Calvijn school vmbo tl - gl uliana een Calvijn school (t)huiswerkvrij Beste ouder/verzorger, Volgend jaar gaat uw zoon/dochter naar de middelbare school. Een nieuwe school kiezen en afscheid nemen van de basisschool

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

locatie borger MAVO/HAVO, VMBO-BASISBEROEPS- EN -KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG

locatie borger MAVO/HAVO, VMBO-BASISBEROEPS- EN -KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG locatie borger MAVO/HAVO, VMBO-BASISBEROEPS- EN -KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG Je kijkt naar wat er te kiezen valt en je wilt een gezellige klas. Volgend jaar ga je naar het voortgezet onderwijs. Leuk en

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien doen we samen

Opvoeden en opgroeien doen we samen s a m e n met ouders Opvoeden en opgroeien doen we samen Dé brede taalschool Het Kompas Het Kompas vindt het belangrijk dat de kinderen zich welkom, veilig, gesteund en gewaardeerd voelen. Op iedere basisschool

Nadere informatie

Kom eens langs voor een rondleiding!

Kom eens langs voor een rondleiding! Hele dagopvang 0-4 jaar Peuterspeelzaal 2-4 jaar Buitenschoolse opvang 4-13 jaar Kom eens langs voor een rondleiding! www.kindcentrumdeark.nl Omdat leren een Kunst is!? Inschrijven Kijk op eark.nl dcentrumd

Nadere informatie

Rijswijk. vmbo bb vmbo kb mavo lwoo. Brengt leren in beweging

Rijswijk. vmbo bb vmbo kb mavo lwoo. Brengt leren in beweging Rijswijk vmbo bb vmbo kb mavo lwoo Brengt leren in beweging Elke dag beginnen met bewegen Het nieuwe vmbo in Rijswijk Het Stanislascollege is een vernieuwende VMBO-school die draait om jou. Om wat je goed

Nadere informatie

De Brede School Academie Utrecht

De Brede School Academie Utrecht OOK IN uw wijk! De Brede School Academie Utrecht Er gebeurt iets nieuws in Utrecht. Iets bijzonders. Basisscholen uit de wijken Overvecht, Hoograven, Ondiep/Zuilen, Kanaleneiland en Lombok/Oog in Al werken

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS Een school met talentuitdagend onderwijs Een basisschool kiezen is moeilijk. Er is zoveel om op te letten. Is de school wat zij lijkt? Van buiten kan een schoolgebouw

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

MAAK WERK VAN JOUW TALENT

MAAK WERK VAN JOUW TALENT MAAK WERK VAN JOUW TALENT Schatgraven heeft altijd iets spannends. Zeker als je weet dat je iets gaat vinden. Wat komt er tevoorschijn? De komende jaren ga jij schatgraven. Als het kan op onze school.

Nadere informatie

locatie borger MAVO/HAVO, VMBO-BASIS- EN -KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG

locatie borger MAVO/HAVO, VMBO-BASIS- EN -KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG locatie borger MAVO/HAVO, VMBO-BASIS- EN -KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG Je kijkt naar wat er te kiezen valt en je wilt een gezellige klas. Volgend jaar ga je naar het voortgezet onderwijs. Leuk en ook spannend!

Nadere informatie

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf!

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Meer jonge mensen in de techniek Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Over TechniekTalent.nu TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van acht technische sectoren met één doel: meer instroom

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

MAAK WERK VAN JOUW TALENT

MAAK WERK VAN JOUW TALENT MAAK WERK VAN JOUW TALENT Schatgraven heeft altijd iets spannends. Zeker als je weet dat je iets gaat vinden. Wat komt er tevoorschijn? De komende jaren ga jij schatgraven. Als het kan op onze school.

Nadere informatie

Onderwijs. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Onderwijs. Omdat een andere blik je leven verrijkt Onderwijs vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt Omarm diversiteit Voor de samenleving is diversiteit zeer waardevol. Het is essentieel voor het verhogen van de creativiteit en het verbeteren

Nadere informatie

Open huis. Verrassend nieuw onderwijs voor vmbo-t/havo leerlingen

Open huis. Verrassend nieuw onderwijs voor vmbo-t/havo leerlingen Open huis zaterdag 16 januari 10.00-13.00 uur Verrassend nieuw onderwijs voor vmbo-t/havo leerlingen Gaat uw kind vanaf augustus 2016 naar het voortgezet onderwijs? Kies dan voor de Nieuwe Thermen, een

Nadere informatie

Onderwijs met hoofd en hart

Onderwijs met hoofd en hart Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven Onderwijs met hoofd en hart www.altra.nl minigids_school2care.indd 1 18-06-15 14:22 Beste leerling, welkom bij School2Care! School2Care

Nadere informatie

voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo

voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo Frits! voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo twitter.com/hetfritsphilips www.fritsphilips.eu Bezoek ook onze open dagen! op vrijdag 3 en zaterdag 4 februari 2017 facebook.com/ fritsphilipslyceummavo

Nadere informatie

facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips

facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips Frits! facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips over meneer Frits! Meneer Frits, ofwel Frits Philips, werd geboren in 1905 en studeerde af aan de TU van Delft als werktuigbouwkundig

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting De titel van het Strategisch Meerjarenbeleidsplan is een citaat afkomstig van een leerling van de stagegroep 1a van het Praktijkcollege Tilburg. Het citaat geeft het droombeeld van de leerling weer op

Nadere informatie

Schoolprofiel Emelwerda College

Schoolprofiel Emelwerda College Schoolprofiel Emelwerda College Emmeloord Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Emelwerda College 3 2. Procedure werving en selectie vacatures 6 2 1. Informatie over het Emelwerda College 1.1

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1 (Hoog)begaafd? Met onderwijs op maat, uitdagingen in je eigen interesses en jaren ervaring in onderwijs aan (hoog)begaafden ben je bij ons aan het goede adres! (Hoog)begaafd? Wat is (hoog)begaafdheid nou

Nadere informatie

Dwarsdwarsdwars hhhhhhhhhhhhhhh

Dwarsdwarsdwars hhhhhhhhhhhhhhh Dwarsdwarsdwars hhhhhhhhhhhhhhh De waarde van onderwijs oktober 2013 lllllllllllllll dwarsdwarsdwars Inleiding De tijd dat het onderwijs alleen maar gericht was op het overdragen van kennis en vaardigheden

Nadere informatie

Speciale school voor basisonderwijs. Leren met je hoofd, hart en handen op De Dolfijn

Speciale school voor basisonderwijs. Leren met je hoofd, hart en handen op De Dolfijn Speciale school voor basisonderwijs Leren met je hoofd, hart en handen op De Dolfijn Er samen met leerlingen, ouders en collega s voor zorgen dat leerlingen de doelen halen die zij zichzelf hebben gesteld.

Nadere informatie

Begeleiding. novacollege.nl/welzijn. Kinderopvang. Onderwijs. Sociaal werk. Welzijn 2016/2017

Begeleiding. novacollege.nl/welzijn. Kinderopvang. Onderwijs. Sociaal werk. Welzijn 2016/2017 novacollege.nl/welzijn Begeleiding Kinderopvang Onderwijs Sociaal werk Welzijn 2016/2017 Van jongs af weet ik al dat ik wil werken met verstandelijk beperkte jongeren. Dat is vanwege mijn broertje, ik

Nadere informatie

Een ondernemende school!

Een ondernemende school! Calvijn Business School Klantnaam Projectnaam Projectnummer Documentnaam Laatste correctie CALVIJN LOGO 15825 15825_Calvijn_logo_fc.eps 07-09-04 Gebruikte kleuren CYAAN PMS nummers C MAGENTA YELLOW BLACK

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven ONDERWIJS MET HOOFD EN HART WWW.ALTRA.NL

Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven ONDERWIJS MET HOOFD EN HART WWW.ALTRA.NL Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven ONDERWIJS MET HOOFD EN HART WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij School2Care! CoachJ Je coach is de komende tijd je steun en toeverlaat.

Nadere informatie

jouw bestemming onze passie

jouw bestemming onze passie jouw bestemming onze passie rotterdam evangelische school mavo havo atheneum gymnasium Persoonlijk, vertrouwd en betrokken Bijbelgetrouw Hoge kwaliteit onderwijs Goede examenresultaten Passie PRISMA: KUNST,

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Meer dan alleen een goede school

Meer dan alleen een goede school Visser t Hooft Lyceum Rijnsburg KANSRIJK EN UITDAGEND Meer dan alleen een goede school i atheneum havo vhl.nl mavo (vmbo-t) Noordeinde 24 q De leraren kunnen goed met kinderen omgaan. Ze geven je een veilig

Nadere informatie

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. Open Dag za 19 januari 2013. Informatieavond ma 28 januari 2013. Middag groep 8 wo 30 januari 2013

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. Open Dag za 19 januari 2013. Informatieavond ma 28 januari 2013. Middag groep 8 wo 30 januari 2013 Open Dag za 19 januari 2013 van 9.30-12.30 uur Informatieavond ma 28 januari 2013 aanvang 19.30 uur Middag groep 8 wo 30 januari 2013 aanvang 13.30 uur Burggravenlaan Internationaal en ondernemend Bonaventuracollege

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Meesterschap op Zuid. Start van een onderzoek naar de effecten van het leiderschap van een CvB in Rotterdam-Zuid. Cora Vinke

Meesterschap op Zuid. Start van een onderzoek naar de effecten van het leiderschap van een CvB in Rotterdam-Zuid. Cora Vinke Meesterschap op Zuid Start van een onderzoek naar de effecten van het leiderschap van een CvB in Rotterdam-Zuid Cora Vinke Voorstellen INTRODUCTIE & AANLEIDING PCBO 6800 leerlingen die onderwijs krijgen

Nadere informatie

jouw bestemming onze passie

jouw bestemming onze passie jouw bestemming onze passie rotterdam evangelische school mavo havo atheneum gymnasium Persoonlijk, vertrouwd Bijbelgetrouw Hoge kwaliteit Goede examenresultaten Passie PRISMA: Passie Plus: Passie voor

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl

Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl Starten met een opleiding naast je baan? Daar is durf voor nodig en dat begrijpen we bij Inholland Academy als geen

Nadere informatie

MANTELZORG VANAF JANUARI 2015 EEN GROTERE ZORG VOOR GEMEENTEN

MANTELZORG VANAF JANUARI 2015 EEN GROTERE ZORG VOOR GEMEENTEN MANTELZORG VANAF JANUARI 2015 EEN GROTERE ZORG VOOR GEMEENTEN Veel jongeren hebben al vroeg de zorg voor een gezinslid. Maar wie zorgt er eigenlijk voor hen? De klassieke verzorgingsstaat verandert in

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

Ontwikkel je specialiteit! TOPklas leerjaar 1 Cultuur, Sport, ICT en Science

Ontwikkel je specialiteit! TOPklas leerjaar 1 Cultuur, Sport, ICT en Science Ontwikkel je specialiteit! TOPklas leerjaar 1 Cultuur, Sport, ICT en Science Op het Picasso Lyceum sta jij centraal. En de leraren doen er alles aan om jouw talenten verder te ontwikkelen. Daar staat natuurlijk

Nadere informatie

vmbo tl en gl uidermavo de sportieve mavo op Zuid met Havo route een Calvijn school

vmbo tl en gl uidermavo de sportieve mavo op Zuid met Havo route een Calvijn school vmbo tl en gl uidermavo de sportieve mavo op Zuid met Havo route een Calvijn school Beste ouder/verzorger, Uw kind gaat binnenkort naar de middelbare school. Een spannende tijd. Samen met uw kind bezoekt

Nadere informatie

Het erasmus VmBO Het Er asm Ortstr

Het erasmus VmBO Het Er asm Ortstr Het Erasmus VMBO Spo rts troo m Het Era sm us Spo Want r tie ed! ve t ype s Sportstroom Ben je vaak op het hockeyveld, in het zwembad of op de atletiekbaan te vinden? Ben je sportief en zie je het wel

Nadere informatie

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. OPEN DAG za 17 januari 2015. Informatieavond ma 26 januari 2015. Middag groep 8 wo 28 januari 2015

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. OPEN DAG za 17 januari 2015. Informatieavond ma 26 januari 2015. Middag groep 8 wo 28 januari 2015 OPEN DAG za 17 januari 2015 9.30-12.30 uur Informatieavond ma 26 januari 2015 aanvang 19.30 uur Middag groep 8 wo 28 januari 2015 aanvang 14.00 uur online aanmelden vóór 23 jan. Burggravenlaan Internationaal

Nadere informatie

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en regio Kwaliteit op een hoger plan brengen Wie zijn we? Sinds 1

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Schoolgids Carré College (samenvatting)

Schoolgids Carré College (samenvatting) Schoolgids Carré College (samenvatting) 2016-2017 1 Over het Carré College Praktijkgericht Nu naar het Carré College, straks een baan Op het Carré College bieden we de best denkbare voorbereiding op MBO

Nadere informatie

Kies voor meer! kies voor meer

Kies voor meer! kies voor meer kies voor meer Kies voor meer! Je staat op het punt om een heel belangrijke beslissing te nemen: je kiest de school waar je de komende jaren naartoe gaat. Spannend! Want je wilt natuurlijk naar een plek

Nadere informatie

Beste bijna Brugklasser...

Beste bijna Brugklasser... Oecumenische school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium Eigentijds betekent werken en leren met behulp van ICT. Beste bijna Brugklasser... Dinsdag 7 februari 2017 informatieavond Start om

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

op Het Streek tel ik mee!

op Het Streek tel ik mee! op Het Streek tel ik mee! CSG Het Streek Bovenbuurtweg voor mavo, havo, vwo, gymnasium en technasium Yes, dat vind ik leuk! Daar ben ik goed in! Leuk om dat bij jezelf te ontdekken. Op onze school aan

Nadere informatie

leren in oss, zo doen we dat!

leren in oss, zo doen we dat! leren in oss, zo doen we dat! visie op een leven lang leren en ontwikkelen in de gemeente oss Oss is een open leergemeenschap waar individuen in verschillende omgevingen een leven lang leren en zichzelf

Nadere informatie

TOPmavo. Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo.

TOPmavo. Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo. TOPmavo Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo. Met TOPmavo kun je alle kanten op Mavo betekent middelbaar

Nadere informatie

Jaarplan. Schooljaar

Jaarplan. Schooljaar Jaarplan Schooljaar 2015-2016 Arnhem, augustus 2015 Beste betrokkene, Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2015-2016. We hebben het vorig schooljaar geëvalueerd en antwoord gegeven op de vragen: Wat doen

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Onderwijs. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Onderwijs. Omdat een andere blik je leven verrijkt Onderwijs vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt Omarm diversiteit Voor de samenleving is diversiteit zeer waardevol. Het is essentieel voor het verhogen van de creativiteit, verbeteren

Nadere informatie

Hanke de Kock & Marianne de Bruijn

Hanke de Kock & Marianne de Bruijn Hanke de Kock & Marianne de Bruijn 16 januari 2012 Erasmus Universiteit Rotterdam 16 januari 2012 1 Wie zijn wij? Marianne Bedrijfseconomie UVA 11 jaar organisatieadviseur bij KPMG 5 jaar freelance adviseur

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

SPECIAAL ONDERWIJS TALENTEN CAMPUS VENLO GELUKT! ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ

SPECIAAL ONDERWIJS TALENTEN CAMPUS VENLO GELUKT! ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ SPECIAAL ONDERWIJS TALENTEN CAMPUS VENLO GELUKT! ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ GELUKT! Ik zit aan mijn ontbijt. Een beetje nerveus neem ik nog snel de krant door. Gek eigenlijk. Ik sta al jaren voor

Nadere informatie

havo en mavo alvijn usiness chool een Calvijn school

havo en mavo alvijn usiness chool een Calvijn school havo en mavo alvijn usiness chool een Calvijn school Beste ouder/verzorger, U staat samen met uw kind voor een belangrijke keuze: het kiezen van een middelbare school. Wellicht is de Calvijn Business School

Nadere informatie

werken voor talent! MET DE IPAD!

werken voor talent! MET DE IPAD! Groene Hart Rijnwoude is kleinschalig met een breed onderwijsaanbod op het gebied van vmbo-b/k, tl en havo. Op onze school staat Leren met uitzicht centraal. We geven onze leerlingen uitzicht op een goede

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Het Stedelijk Lyceum Dé begaafdheidsprofielschool in de regio

Het Stedelijk Lyceum Dé begaafdheidsprofielschool in de regio Extra bij het magazine voor groep-8 leerlingen en hun ouders over Het Stedelijk Zutphen Het Stedelijk Lyceum Dé in de regio In dit nummer Tieners met talent Je eigen coach Maatwerk Vwo in 5 jaar 1 De enige

Nadere informatie

Profielschets. Ondernemende school

Profielschets. Ondernemende school Profielschets Ondernemende school Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00 1 Scholen met Succes Een school

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een vakcollege techniek vakcollege zorg en welzijn vakcollege economie en ondernemen vakcollege media, vormgeving en ICT mavo mavo + havo vwo gymnasium vwo + entreprenasium technasium Volgend schooljaar naar

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

info MET PLEZIER NAAR SCHOOL GAAN

info MET PLEZIER NAAR SCHOOL GAAN info 2017 2018 MET PLEZIER NAAR SCHOOL GAAN HOI! WIJ ZITTEN OP DE HEEMGAARD. EEN SUPERLEUKE SCHOOL IN APELDOORN. KOM JE OP ONZE OPEN DAG? OF OP EEN VOORLICHTINGSAVOND? DAN ZIEN WE JE DAAR! open dag 20

Nadere informatie

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer Contact bezoekadres Handelskade 75 postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer telefoon 0570-60 30 83 fax 0570-60 37 05 e-mail info.next@saxion.nl particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs Hbo Tweedegraadslerarenopleiding

Nadere informatie

Onze missie: Wij zijn trots op Rotterdam: een dynamische en vooruitstrevende wereldstad.

Onze missie: Wij zijn trots op Rotterdam: een dynamische en vooruitstrevende wereldstad. gedragscode Onze missie: Wij zijn trots op Rotterdam: een dynamische en vooruitstrevende wereldstad. Wij werken graag en hard aan een betere toekomst voor alle Rotterdammers en aan een stad waar het goed

Nadere informatie

Informatieavond voortgezet onderwijs. Het Palet 7 januari 2015

Informatieavond voortgezet onderwijs. Het Palet 7 januari 2015 Informatieavond voortgezet onderwijs Het Palet 7 januari 2015 Opzet van de avond De scholen voor voortgezet onderwijs in Zoetermeer Het onderwijskundig rapport Verdere procedure Hoe kies ik een goede school

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport WILGENPLASLAAN WILGENPLASLAAN. Wij maken leren persoonlijk. Hoog slagingspercentage. Veel aandacht voor taal en rekenen

Ondernemen, Welzijn & Sport WILGENPLASLAAN WILGENPLASLAAN. Wij maken leren persoonlijk. Hoog slagingspercentage. Veel aandacht voor taal en rekenen WILGENPLASLAAN WILGENPLASLAAN christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Leren, ervaren én doen! Gezellig en kleinschalig Veel aandacht voor taal en rekenen Welzijn & Sport Onderwijs maken we

Nadere informatie

Onderwijs op maat voor jou!

Onderwijs op maat voor jou! Onderwijs op maat voor jou! Je krijgt van je basisschool een gemiddeld advies. Een havo-advies betekent bijvoorbeeld dat je over gemiddeld over alle schoolvakken het best past op havo. Maar jij bent natuurlijk

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen!

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen! christelijke school voor mavo-havo-vwo Met elkaar voor elkaar De Blesewic: heel veel plussen! We werken samen aan jouw toekomst Kleinschalig en uitdagend voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen!

Nadere informatie

Ontwikkel je specialiteit! TOPklas - leerjaar 1. Cultuur, Sport, ICT en Science

Ontwikkel je specialiteit! TOPklas - leerjaar 1. Cultuur, Sport, ICT en Science Ontwikkel je specialiteit! TOPklas - leerjaar 1 Cultuur, Sport, ICT en Science Op het Picasso Lyceum sta jij centraal. En de leraren doen er alles aan om jouw talenten verder te ontwikkelen. Daar staat

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek

Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek - Staat talentherkenning en ontwikkeling bij u op school de komende jaren op de agenda? - Wilt u een rijke

Nadere informatie

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt Werk vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt (Samen)werken met autisme Autisme heeft invloed op het hele leven, dus ook op de werkplek. Autisme brengt talenten en kwaliteiten met zich mee

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Junior Wmo-professionals met open blik

Junior Wmo-professionals met open blik Kennis van de Overheid Junior Wmo-professionals met open blik Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Informatie over de brugklas voor ouders

Informatie over de brugklas voor ouders Open Huis vrijdag 29 januari 2016 16.00-21.00 uur scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) Informatie over de brugklas voor ouders Open lessen 11, 12, 14 en 15 januari 2015 Deelname

Nadere informatie

Visie Kindcentrum Vroondaal

Visie Kindcentrum Vroondaal Visie Kindcentrum Vroondaal Daar word je wijzer van! Den Haag, mei 2017 Deze visietekst is tot stand gekomen via stuurgroepbijeenkomsten met professionals vanuit SCOH en Triodus, gesprekken met teamleden

Nadere informatie