EVENEMENTEN ZONDER BEPERKING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EVENEMENTEN ZONDER BEPERKING"

Transcriptie

1 EVENEMENTEN ZONDER BEPERKING ONDERZOEK NAAR DE TOEGANKELIJKHEID VAN FESTIVALS EN EVENEMENTEN ONDERZOEKSMETHODIEK

2 Colofon Het project 'Evenementen zonder beperking' is een project van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA). In de periode mei - september 2014 werden praktijkonderzoeken uitgevoerd bij tien festivals en evenementen in Amsterdam. De onderzoeksresultaten zijn te vinden op Meer informatie: MDRA, Fleur Poot Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam Postbus NA Amsterdam Met dank aan: Revalidatie Fonds Cliëntenbelang Amsterdam, Bart Weggeman Hogeschool van Amsterdam, studierichting ergotherapie: Paul van der Hulst, Shanti Gatting, Sterre de Boer, Hetty Zegwaard en Ilse van Kleef Stephanie Vormer, Louis Rijks, Nicolette Besemer, José Zwaneveld en Christiaan Zandstra november

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat is toegankelijkheid? 5 2. Onderzoeksmethode 6 3. Wanneer is een festival of evenement toegankelijk? 9 Informatie over toegankelijkheid 12 Checklist 13 3

4 Inleiding Het project Evenementen zonder beperking onderzoekt de toegankelijkheid van festivals en evenementen. Het MDRA ontving verschillende klachten over de toegankelijkheid, variërend van een vrouw die de toegang werd geweigerd vanwege haar hulphond, het niet kunnen bereiken van informatiekramen omdat deze op een tribune waren geplaatst tot het ontbreken van informatie over de aanwezigheid van voorzieningen voor mensen met een beperking. Toegankelijkheid is verre van vanzelfsprekend. Pas als je je erin verdiept of als je zelf een handicap hebt ondervind je hoe lastig het is om op een gelijkwaardige manier van het festivalaanbod gebruik te kunnen maken. Festivalorganisatoren, maar ook vele andere partijen, zijn zich vaak onvoldoende bewust van het effect van een ontoegankelijk gebouw of terrein of het ontbreken van voorzieningen. Het project Evenementen zonder beperking draagt bij aan de bewustwording rond dit thema door het in kaart brengen van de toegankelijkheid van een festival of evenement en oplossingen aan te dragen voor het verbeteren ervan. De onderzoeken zijn niet bedoeld om festivalorganisaties te wijzen op wat er allemaal niet goed is. Wel hoopt het MDRA de organisatoren van festivals en evenementen met de onderzoeken duidelijk te maken wat toegankelijkheid betekent en met welke (betrekkelijk eenvoudige) aanpassingen een festival een feest kan zijn waar iedereen, met of zonder beperking, zich welkom en thuis voelt. 4

5 1. Wat is toegankelijkheid? Toegankelijkheid is de mogelijkheid voor mensen om zelfstandig en op een gelijkwaardige manier gebruik te maken van de omgeving, voorzieningen, producten en diensten. Volgens de Nederlandse wetgeving is iedereen gelijkwaardig en hebben mensen met een beperking dezelfde rechten en plichten als mensen zonder beperking. De toegankelijkheid van een festival of evenement wordt getoetst aan de hand van de volgende vijf thema s: 1. Informatievoorziening over de toegankelijkheid van een evenement (denk aan de website, flyers) 2. De route naar het evenement: kan ik er komen? 3. De entree van een evenement: kan ik naar binnen? 4. De inrichting/bruikbaarheid van het terrein: kan ik gebruikmaken van de voorzieningen, zijn er voorzieningen getroffen voor mensen met een beperking? (denk aan een rolstoeltoegankelijk toilet). 5. Sociale toegankelijkheid: hoe is de sfeer op het terrein, zijn medewerkers en bezoekers meedenkend en behulpzaam? Er zijn (nog) geen wettelijke vereisten voor toegankelijkheid van festivals en evenementen. Soms kan een kleine aanpassing al een grote verandering teweeg brengen, maar ook de bereidheid samen met de bezoeker te zoeken naar oplossingen geven de bezoeker een welkom gevoel. Een aantal voorzieningen is onmisbaar: een entree die breed genoeg is om een rolstoel door te kunnen laten, het toelaten van hulphonden, begaanbare en obstakelvrije paden en looproutes, rolstoeltoegankelijke sanitaire voorzieningen. Het blijkt dat op websites informatie over de aanwezigheid van voorzieningen voor mensen met een beperking vaak ontbreekt. Ook is niet altijd een telefoonnummer of mailadres te vinden waar informatie opgevraagd kan worden. Dit is een gemis, zeker als er wel degelijk voorzieningen zijn getroffen. Ook op de openbare ruimte is nog veel aan te merken. Nog niet alle bus- en tramhaltes zijn toegankelijk gemaakt en vaak ontbreken geleidelijnen. Voor wie doen we het eigenlijk? Volgens de Rijksoverheid ( heeft ruim 1 miljoen Nederlanders een handicap. De aard van de beperkingen loopt zeer uiteen en is deels leeftijdsgebonden. Maar iedereen kan zijn been breken en tijdelijk in een rolstoel belanden. Fijn als je dan toch je favoriete festival kunt bezoeken! 5

6 2. Onderzoeksmethode Hoofddoel van het onderzoek: Het in kaart brengen van de toegankelijkheid van festivals en evenementen op tijdelijke buitenlocaties in Amsterdam en het op basis van de gevonden resultaten adviseren van festival- en evenementenorganisatoren hoe de toegankelijkheid te verbeteren. Globaal ziet de opzet van het onderzoek er als volgt uit: 1. Inlezen / verwerven van kennis over toegankelijkheid 2. Selecteren van de te bezoeken festivals en evenementen 3. Opstellen onderzoeksplan 4. Opstellen financieel plan 5. Fondsen werven (indien nodig) 6. Samenstellen onderzoeksteam 7. Samenstellen team ervaringsdeskundigen 8. Checklist eventueel aanpassen aan de eigen situatie 9. Praktijkonderzoeken door onderzoeksteam en team ervaringsdeskundigen met behulp van de checklist 10. Opstellen adviesrapportage 11. Aanbieden adviesrapportage Hieronder worden onderdelen van het onderzoek toegelicht. Ad. 1 Inlezen / verwerven kennis over toegankelijkheid Om het onderzoek te kunnen uitvoeren is het belangrijk enige basiskennis te hebben over het thema toegankelijkheid. Kijk hiervoor bijvoorbeeld op de websites van Ieder(in) en het College voor de Rechten voor de Mens (CRM). Het Handboek Toegankelijkheid van Evenementen geeft veel specifieke informatie en richtlijnen over toegankelijkheidseisen evenementen en herdenkingen evenement organiseren handboek toegankelijkheid van evenementen Accessibility, (toegankelijke ICT) Ad. 2 Selecteren van de te bezoeken festivals en evenementen De festivals en evenementen die worden onderzocht in het kader van 'Evenementen zonder beperking' voldoen tenminste aan de voorwaarde dat ze plaatsvinden op een buitenlocatie die tijdelijk als festivalterrein wordt ingericht. De keuze voor de evenementen wordt verder bepaald door de locatie, de doelgroep, het type evenement en de praktische uitvoerbaarheid. In Amsterdam was het door het grote aanbod aan festivals en evenementen noodzaak een selectie te maken. Het onderzoek in Amsterdam beperkte zich tot tien festivals en evenementen. 6

7 Ad.3 Opstellen onderzoeksplan In het onderzoeksplan geef je een beschrijving van het project. Vermeld in ieder geval: - Wat ga je doen - Waarom ga je dat doen, wat wil je bereiken - Waar vindt het project plaats - Wie doet wat - Wanneer vindt het project plaats Voeg een tijdsplanning bij en een lijst van de festivals die je gaat onderzoeken. Ad.4 Opstellen financieel plan Aan de hand van het onderzoeksplan stel je een financieel plan op. Kosten: - Toegangskaarten - Reiskosten onderzoekers - Consumpties onderzoekers - Overige vergoedingen voor de onderzoekers (denk aan een kadobon) - Uitbesteden opstellen adviesrapportages - Kantoorkosten Het schrijven van de adviesrapportages kun je zelf doen of uitbesteden aan bijvoorbeeld een locale belangenorganisatie van mensen met een beperking. Ad.5 Fondsen werven (indien nodig) Voor de kosten kun je proberen subsidie te krijgen. Ook kun je de festivalorganisaties vragen de toegangskaarten en eventueel een consumptie beschikbaar te stellen. Wanneer je de adviesrapportages zelf schrijft en afspraken over de toegangskaarten kunt maken met de festivalorganisaties zijn de kosten voor het uitvoeren van dit onderzoeksproject minimaal. Ad.6 Samenstellen onderzoeksteam Het onderzoeksteam bestaat uit personen die betrokken zijn bij en kennis hebben van het onderwerp toegankelijkheid. Dit kunnen studenten zijn van een relevante opleiding (bijvoorbeeld ergotherapie) of medewerkers van een belangenorganisatie van mensen met een beperking. Ook anderen kunnen worden klaargestoomd: zorg er dan voor dat de onderzoekers goed zijn geïnstrueerd en voorbereid. Ad.7 Samenstellen team ervaringsdeskundigen Het onderzoeksteam wordt aangevuld met een of meerdere ervaringsdeskundigen (personen met een visuele en/of een lichamelijke beperking, personen die afhankelijk zijn van een rolstoel). Je werft hen via belangenorganisaties of via social media. Het is belangrijk om ervaringsdeskundigen aan het onderzoeksteam toe te voegen, omdat je ook de sociale toegankelijkheid wilt onderzoeken. Bovendien kan bijvoorbeeld volgens de checklist een entree niet toegankelijk zijn voor een bezoeker in een rolstoel, maar als de organisatie snel een alternatief kan vinden waardoor de bezoeker het terrein toch goed kan bereiken is dat van invloed op de beoordeling. 7

8 Ad. 8 Checklist eventueel aanpassen aan de eigen situatie De voor het Amsterdamse project gemaakte checklist is bijgevoegd en te downloaden vanaf onze website zonder beperking. Deze is vrij te gebruiken, graag wel met bronvermelding. Misschien dat voor de eigen situatie enkele aanpassingen nodig zijn. Ad. 9 Praktijkonderzoeken door onderzoeksteam en team ervaringsdeskundigen met behulp van de checklist Het onderzoeksteam en de ervaringsdeskundigen bezoeken samen de festivals en evenementen. De checklisten worden nauwkeurig ingevuld. Maak foto s van opvallende plekken of situaties. Als je constateert dat bepaalde voorzieningen ontbreken controleer dit dan door navraag te doen bij medewerkers van het festival. Soms zijn voorzieningen niet aangegeven op de plattegrond of is het terrein zo groot, onoverzichtelijk of druk dat je voorzieningen mogelijk over het hoofd ziet. Je kunt bezoekers met een zichtbare handicap vragen naar hun beleving van de toegankelijkheid. Dit levert soms waardevolle aanvullende informatie op. Ad. 10 Opstellen adviesrapportage Aan de hand van de ingevulde checklist worden adviesrapportages geschreven. De praktijkonderzoekers bespreken de resultaten en ervaringen met de opstellers van de adviesrapportage. Noem niet teveel details (je kunt altijd verwijzen naar het Handboek Toegankelijkheid van evenementen). Benoem tegen welke obstakels jullie zijn opgelopen, maar beschrijf ook wat er wel goed was. Bied concrete en overzichtelijke oplossingen aan die relatief makkelijk zijn te realiseren. Denk aan de toon van de adviesrapportages: breng de boodschap op een zo constructief mogelijke manier. Je doel is om de organisator te overtuigen van de meerwaarde van een toegankelijk festival en hem/haar te laten zien dat aanpassingen niet altijd kostbaar en ingewikkeld hoeven te zijn om toch een groot effect te sorteren. Dit doel bereik je niet door te beschrijven dat er niets goed geregeld is en dat het allemaal anders moet. Voeg beeldmateriaal toe om situaties inzichtelijk te maken. Ad. 11 Aanbieden adviesrapportage Voor dit laatste geldt: zoek een manier die bij jou en bij de festivalorganisatie past. Het is geweldig als een festivalorganisatie leden van het onderzoeksteam wil ontvangen om de onderzoeksresultaten en de adviezen te bespreken, maar dit zal niet in alle gevallen mogelijk zijn. 8

9 3. Wanneer is een festival of evenement toegankelijk? Een toegankelijk festival is een festival waar iedereen zich welkom voelt en waar iedereen op een gelijkwaardige manier van het aanbod kan genieten. Deels kan dit door het treffen van voorzieningen en het voorkomen van obstakels. Voor een niet onbelangrijk deel wordt dit ook bereikt door vriendelijke en behulpzame medewerkers die goed op de hoogte zijn van de aanwezige voorzieningen en waar nodig een oplossing kunnen bedenken en uitvoeren. Belangrijkste aanbeveling is om het verbeteren van de toegankelijkheid een vaste plek te geven binnen de organisatie. Dit kan door een van de medewerkers hiervoor verantwoordelijk te maken. Elke verbetering is winst. Hieronder staan de belangrijkste tips. Informatievoorziening Folders, brochures, programmaboekjes en websites zijn belangrijke informatiebronnen en het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kennis kunnen nemen van de informatie. Voor mensen met een lichamelijke beperking is het prettig wanneer er voorafgaand aan het evenement voor hen belangrijke informatie aangeboden wordt, zodat zij niet voor verrassingen komen te staan. Daarom is informatieverstrekking over gehandicaptenvoorzieningen (het meenemen van medicijnen of een hulphond, de bereikbaarheid en de aanwezigheid van rolstoeltoegankelijke toiletten) voorafgaand aan het evenement een belangrijk onderdeel. Ook een duidelijke plattegrond waarop de voorzieningen, routes en vluchtroutes weergegeven zijn (denk aan: toiletten, EHBO-post, nooduitgang, welke horecagelegenheden toegankelijk zijn en welke niet, waar bevinden zich obstakels, herkenningspunten enz.) is een waardevolle aanvulling. Websites zijn voor bezoekers met een visuele beperking beter toegankelijk wanneer er een voorleesfunctie is of wanneer het lettertype vergroot kan worden. Ook de keuze voor de kleur en opmaak is van belang. Met verschillende aanpassingen kan het lezen van een website voor mensen met een visuele beperking verbeterd worden. Bij het maken van een nieuwe website zijn deze aanpassingen vrij eenvoudig in te passen. Route naar het evenement en de entree Keuze voor de locatie Bij de keuze voor een locatie is het goed ook de bereikbaarheid mee te laten wegen. Ligt een terrein ver van openbaar vervoer verwijderd of is de route slecht begaanbaar, overweeg dan om bijvoorbeeld pendelbusjes in te zetten die ook geschikt zijn voor het vervoeren van een rolstoel. Route naar entree De ondergrond van de looproute voor het evenement is bij voorkeur horizontaal, vlak liggend, aangesloten en gemaakt van stroef materiaal. Voert de route over bijvoorbeeld een gras- of zandvlakte dan kan met behulp van platen een verharde en goed begaanbare route worden aangelegd. De aanbevolen afmetingen zijn te vinden in het Handboek Toegankelijkheid van Evenementen (zie pagina 21). Parkeergelegenheid Het is belangrijk dat er voor het evenement parkeerplaatsen voor gehandicapten aanwezig zijn. Het Handboek Toegankelijkheid van evenementen hanteert als richtlijn dat tenminste 2% van het totaal 9

10 aantal parkeerplaatsen gereserveerd wordt voor gehandicapten. De afstand van de gehandicaptenparkeerplaats tot de entree is bij voorkeur niet groter zijn dan 50 meter. De parkeerplaatsen moeten zichtbaar gereserveerd zijn, bijvoorbeeld door middel van een bord. Entree Het is belangrijk om de entree breed genoeg te maken zodat een rolstoel kan passeren. Ook bezoekers met bijvoorbeeld kinderwagens hebben daar plezier van. Hulphonden zijn welkom en de het meenemen van drinkwater voor de hond is geen probleem. Toegang informatiebalie en kassa Het is aan te raden tenminste een van de kassa's en pinautomaten en een aantal kluisjes (indien van toepassing) op zithoogte te maken. Er kan ook gewerkt worden met een mobiel pinapparaat, maar de bezoeker moet zijn of haar bestelling aan de medewerker kenbaar te kunnen maken. Dit betekent dat een balie of loket in hoogte aangepast zal moeten worden. Toegankelijkheid op het evenement Algemeen Zorg dat er op het terrein zo min mogelijk obstakels aanwezig zijn. Dek kabels bijvoorbeeld af, timmer een hellingplaatje als het hoogteverschil te groot is. Maak niet te vermijden obstakels, kleine opstapjes, traptreden duidelijk zichtbaar met een felle en contrasterende kleur en zorg, indien nodig, voor een alternatieve route. Muntverkoop en garderobe De hoogtes van de muntverkoop en de garderobe worden zo aangepast dat ook bezoekers in een rolstoel van deze voorzieningen gebruik kunnen maken. Looproutes op het terrein Hellingen die dwars op de looproute staan zijn bij voorkeur niet steiler dan 1:50. Dit houdt in dat als er een hoogteverschil van 5 cm overbrugd moet worden, de hellingplaat minimaal 50 cm lang is. Daarnaast wordt er geadviseerd om de hellingen te voorzien met een waarschuwingsmarkering voor bezoekers met een visuele beperking. Tevens dienen de obstakels die op de looproute aanwezig zijn een waarschuwingsmarkering te bevatten. Vloeren en ondergronden Om je in een rolstoel of met een rollator goed over een terrein te kunnen bewegen is het belangrijk dat de ondergrond van de looproutes stevig en vlak is. Terreinen voorzien van een grasmat zijn bij droog weer redelijk goed te berijden, maar na een regenbui met een rolstoel onbegaanbaar. Het aanleggen van een looproute is daarom belangrijk. Metalen platen en houten planken kunnen bij nat weer gevaarlijk glad worden en sluiten niet altijd goed aan. Kunststof of rubberen loopmatten zijn een goed alternatief. Horeca en restauratieve voorzieningen Als er tafels zijn geplaatst is het van belang deze zo te plaatsen dat een rolstoel kan manoeuvreren en aan kan schuiven. Bij voorkeur zijn er verspreid over het terrein voldoende plekken om even te 10

11 kunnen zitten. De horeca is bereikbaar (geen trappetjes of andere obstakels) en de verkoopbalies zijn niet te hoog. Zorg dat in ieder geval een van barren goed toegankelijk is. Alternatief kan zijn om mobiele verkoop op het terrein te organiseren met draagbare koffie, bier- of frisdrankschenkers. Toiletten Zorg ervoor dat er minstens één rolstoeltoegankelijk toilet aanwezig is op het terrein. Deze zijn bij verschillende verhuurders van mobiele sanitaire voorzieningen te verkrijgen. Hetzelfde geldt voor wasbakken. Geef op de plattegrond aan waar het rolstoeltoegankelijke toilet te vinden is. Vluchtvoorzieningen Vluchtvoorzieningen worden duidelijk op het gehele terrein aangegeven. Voor de veiligheid dient de vluchtvoorziening niet geblokkeerd te worden door obstakels. Geef de vluchtroute en de nooduitgang duidelijk aan op de plattegrond. Bedenk dat in het geval er ontruimd moet worden bezoekers in een rolstoel zich moeilijk kunnen voortbewegen in de massa. Bovendien hebben zij geen zicht op de locatie van de nooduitgang (zij kunnen niet over de massa heenkijken). Voor bezoekers met een visuele beperking geldt dat zij niet zien welke kant de massa op beweegt of waar het gevaar zich bevindt en dat zij afhankelijk zijn van gesproken informatie. Houdt hier rekening mee met het opstellen van het veiligheidsplan. 11

12 Informatie over toegankelijkheid Festival 5D, praktisch advies voor het verbeteren van toegankelijkheid Cliëntenbelang Amsterdam, advies voor het verbeteren van toegankelijkheid Handboek Toegankelijkheid van evenementen Landelijk Bureau Toegankelijkheid / Gemeente Amsterdam, februari evenementen en herdenkingen evenement organiseren handboek Accessibility, Expertisecentrum voor toegankelijke ICT Bartiméus, advies over toegankelijke communicatie, ICT Ieder(in) Wetgeving College voor de rechten van de mens (CRM) Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) 12

13 Checklist Evenementen zonder beperking Lees vóór je aan het praktijkonderzoek begint alle afmetingen en toegankelijkheidseisen na in het Handboek Toegankelijkheid van Evenementen op de website van de gemeente Amsterdam: Vergeet je fotocamera niet: maak foto s van opvallende zaken en neem een aantal van deze foto s op in het verslag. 1. Informatievoorziening vooafgaand aan het evenement (website, flyers etc.) Op de website staat een plattegrond waarop gehandicaptenvoorzieningen, toegankelijke routes en toegankelijke horeca staan vermeld. Op de website staat vermeld welke gehandicaptenvoorzieningen op het terrein aanwezig zijn of ontbreken. De website heeft een functie om het lettertype te vergroten. De website heeft een voorleesfunctie. Ja Deels Nee N.v.t. Opmerkingen 2. Is het evenement goed bereikbaar? 2.1 Openbaar Vervoer Ja Deels Nee N.v.t. Opmerkingen Er is een tram- bus- of treinhalte op maximaal 200 meter van de entree van het terrein. De halte of het perron zijn goed toegankelijk. De route van de halte of het perron naar het terrein is goed toegankelijk (breed, vlak, harde ondergrond). 2.2 Parkeren Ja Deels Nee N.v.t. Opmerkingen 2% van de parkeerplaatsen is gereserveerd voor gehandicapten. De parkeerplaatsen zijn zichtbaar gereserveerd, bijv. d.m.v. een bord. De afstand van de gehandicaptenparkeerplaats tot de entree is niet groter dan 50 meter. De afmeting van een parkeerplaats is minimaal 3500 x 6000 mm, bij parkeerterrein met insteekparkeerplaatsen: lengte minimaal 5000mm. 2.3 Overig Ja Deels Nee N.v.t. Opmerkingen 13

14 Bezoekers kunnen met de auto worden afgezet in de nabijheid van de entree. De looproute van de parkeerplaats en het openbaar vervoer naar de entree is goed begaanbaar. De route is voldoende breed, vlak en heeft een harde ondergrond. Er zijn geen obstakels op de looproutes. Objecten in en net buiten de looproute die niet verwijderd kunnen worden zijn gemarkeerd met een waarschuwingsmarkering. Er zijn zitgelegenheden aanwezig op de routes. Er wordt gebruik gemaakt van gids- en geleidelijnen. Er zijn routeaanwijzers. 2.4 Entree, informatiebalie en kassa Ja Deels Nee N.v.t. Opmerkingen Hulphonden worden toegelaten. De entree is breed genoeg voor rolstoelen en scootmobiels. (minimaal 1,20 meter) Er zijn rolstoelen te leen bij de ingang van het evenement. De kassa (entree) bestaat uit een hoog en een laag gedeelte of is maximaal 1 meter hoog. De kassa (muntverkoop) bestaat uit een hoog en een laag gedeelte of is maximaal 1 meter hoog. De pinautomaat bevindt zich tussen de 0,90 meter en 1,20 meter hoogte en heeft een uitschuifbare arm. 3. Is het terrein toegankelijk? 3.1 Looproutes op het terrein Ja Deels Nee N.v.t. Opmerkingen De routes naar de diverse activiteiten zijn minimaal 1,80 meter breed en goed begaanbaar. (harde ondergrond, vlak, geen obstakels) Wanneer de afstand tussen de verschillende evenementonderdelen groter is dan 200 meter, is daar rekening mee gehouden door te zorgen voor een zit/rustvoorziening. Als het terrein uit gras of zand bestaat zijn er verharde looproutes aangelegd. Deze looproutes sluiten goed aan, zijn vlak, voldoende breed, er is ruimte om te manoeuvreren. Er zijn tijdelijke verhardingen aangelegd zodat mensen 14

15 met een beperking op het moment dat er sprake is van een onbegaanbare, modderige ondergrond zich nog veilig kunnen voortbewegen. Bij abrupte hoogteverschillen van meer dan 2 centimeter zijn hellingen gemaakt of worden alternatieve routes aangeboden. Als er steile hellingen zijn op het terrein worden alternatieve routes aangeboden. Een trap is minimaal 1,20 meter breed. Opstapjes en trappen zijn aan weerzijden voorzien van een leuning. De trap wordt aangekondigd door een voelbare en goed zichtbare markering. Traptreden en opstappen zijn goed zichtbaar gemarkeerd Voorstellingen Ja Deels Nee N.v.t. Opmerkingen Podia zijn bereikbaar. Tenten zijn toegankelijk (geen opstap of trap). Tenten zijn toegankelijk (in de tent). Er zijn rolstoelplekken op de tribunes of elders aanwezig, zodat personen met een beperking (veilig), een optreden/concert kunnen zien. 3.3 Horeca, restauratieve voorzieningen Ja Deels Nee N.v.t. Opmerkingen Horeca is bereikbaar (niet op een verhoging geplaatst). Uitgiftebalies (bar, eetgelegenheid) zijn maximaal 1 meter hoog. Indien niet alle horeca toegankelijk is: vermeld hoeveel er wel toegankelijk zijn. Rolstoelgebruikers kunnen aanschuiven aan een tafel. Er is voldoende ruimte tussen het meubilair om met een rolstoel te manoeuvreren. (ongeveer 1,20 meter) 3.4 Garderobe Ja Deels Nee N.v.t. Opmerkingen De garderobe is tussen de 900 en 1350 mm hoog. De kluisjes zijn tussen de 400 en 1350 mm hoog. 15

16 3.5 Toiletten Ja Deels Nee N.v.t. Opmerkingen Er is tenminste een rolstoeltoegankelijk toilet aanwezig. Het toilet is goed vindbaar en bruikbaar. De wasbakken zijn bereikbaar voor en te gebruiken door rolstoelgebruikers. 3.6 Vluchtvoorzieningen Ja Deels Nee N.v.t. Opmerkingen Vluchtvoorzieningen zijn duidelijk aangegeven. Er is een vrije doorgang naar de vluchtroutes, er zijn geen obstakels, vluchtvoorzieningen worden niet geblokkeerd. 3.7 Informatievoorziening op het terrein Ja Deels Nee N.v.t. Opmerkingen Op het terrein staat een plattegrond of wordt een plattegrond uitgedeeld waarop gehandicaptenvoorzieningen en toegankelijke routes en toegankelijke horeca staan vermeld. De plattegrond of folder is goed leesbaar: pictogrammen, contrast, reliëf Er is een informatiebalie aanwezig. De medewerkers zijn op de hoogte van voorzieningen voor gehandicapten op het terrein. De informatiebalie is maximaal 1 meter hoog. 4. Overig Ja nee deels n.v.t. Opmerkingen Er wordt gebruik gemaakt van pictogrammen, logo s en symbolen. Bewegwijzering op het terrein is zichtbaar voor mensen in een rolstoel. 16

17 5. Sfeer Ja Deels Nee N.v.t. Opmerkingen Medewerkers zijn behulpzaam. Medewerkers denken mee over oplossingen. Bezoekers zijn behulpzaam. Ik voel me met mijn handicap welkom op dit festival. Geef hieronder een korte beschrijving en beoordeling van het evenement Maak aan de hand van de resultaten van het onderzoek een mooi verslag. Geef hierin tips voor het verbeteren van de toegankelijkheid. Vertel ook wat er goed was. Stuur je verslag aan de festivalorganisatie, of maak een afspraak om het te overhandigen en toe te lichten. 17

EVENEMENTEN ZONDER BEPERKING

EVENEMENTEN ZONDER BEPERKING EVENEMENTEN ZONDER BEPERKING EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEGANKELIJKHEID VAN FESTIVALS EN EVENEMENTEN IN AMSTERDAM ONDERZOEKSRESULTATEN EN ADVIEZEN Colofon De praktijkonderzoeken zijn uitgevoerd als onderdeel

Nadere informatie

8. Checklist Voorbeeld? Volg onderstaande link. ja nee nvt

8. Checklist Voorbeeld? Volg onderstaande link. ja nee nvt 8. Checklist? Volg onderstaande link. ja nee nvt BIJLAGE Bereikbaarheid van het evenement/festival (vanuit de omgeving) 1 Is er vanaf het doorgaande voetpad een natuurlijke gidslijn of een geleidelijn

Nadere informatie

Vragenlijst tbv de website toegankelijkheid van de gemeente Leidschendam-Voorburg (www.leidschendamvoorburg.nl/toegankelijk)

Vragenlijst tbv de website toegankelijkheid van de gemeente Leidschendam-Voorburg (www.leidschendamvoorburg.nl/toegankelijk) Vragenlijst tbv de website toegankelijkheid van de gemeente Leidschendam-Voorburg (www.leidschendamvoorburg.nl/toegankelijk) Basis informatie van het gebouw 1 Naam van de organisatie 2 Bezoekadres. 3 Postcode

Nadere informatie

1 METEN VAN EEN KERKGEBOUW

1 METEN VAN EEN KERKGEBOUW 1 METEN VAN EEN KERKGEBOUW Voordat er gegevens op de website kunnen worden ingevoerd moet de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid BTB van een locatie worden bepaald. De BTB wordt weergegeven

Nadere informatie

Checklist voor het meten van bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen en voorzieningen

Checklist voor het meten van bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen en voorzieningen Checklist voor het meten van bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen en voorzieningen J.W.M. Koremans L.M. Sluijs september 2006 Coördinator Pictogrammen in gemeentegids dhr. P.C.

Nadere informatie

1 METEN VAN EEN LOCATIE

1 METEN VAN EEN LOCATIE 1 METEN VAN EEN LOCATIE Voordat er gegevens op de website kunnen worden ingevoerd moet de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid BTB van een locatie worden bepaald. De BTB wordt weergegeven

Nadere informatie

VOOR EIGEN REGIE IN ZORG EN SAMENLEVING

VOOR EIGEN REGIE IN ZORG EN SAMENLEVING Toegankelijkheidsonderzoek Werkplein West Jan van Galenstraat 323 donderdag 11 maart 2010 ALGEMEEN Het gebouw aan de Jan van Galenstraat bestaat uit twee gedeeltes: Het publieksgedeelte en het personeelsgedeelte.

Nadere informatie

Onderzoeksformulier en vragenlijst voor de website: www.toegankelijk.rotterdam.nl www.toegankelijkrijnmond.nl. Basisinfo van het gebouw.

Onderzoeksformulier en vragenlijst voor de website: www.toegankelijk.rotterdam.nl www.toegankelijkrijnmond.nl. Basisinfo van het gebouw. Onderzoeksformulier en vragenlijst voor de website: www.toegankelijk.rotterdam.nl www.toegankelijkrijnmond.nl MEE Rotterdam Rijnmond Schiedamse Vest 154 3011 BH Rotterdam T 010 282 11 11 Contactpersoon:

Nadere informatie

Toegankelijke verenigingen

Toegankelijke verenigingen Schouwlijst Toegankelijke verenigingen Week van de Toegankelijkheid 6-11 oktober 2014 blauw: c:100 m:70 y:0 k:10 rood: c:15 m:100 y:65 k:5 Inleiding In en rond de Week van de Toegankelijkheid vragen belangenbehartigers

Nadere informatie

Toegankelijkheid openbare gebouwen

Toegankelijkheid openbare gebouwen Toegankelijkheid openbare gebouwen Toegankelijkheid van openbare gebouwen is een belangrijk kwaliteitsaspect. Iedereen, jong en oud, moet gemakkelijk zijn weg kunnen vinden. Dus ook voor mensen met een

Nadere informatie

Naam accommodatie De Huttenheugte Adres accommodatie Dalen Datum schouw 2011

Naam accommodatie De Huttenheugte Adres accommodatie Dalen Datum schouw 2011 Schouwlijst Verblijfsaccommodatie Deze schouw is verricht door mensen met een beperking. De schouw is een momentopname. Hierbij is onderzocht of zij de ruimte kunnen bereiken en gebruiken. Dit wordt ook

Nadere informatie

Naam accommodatie Hotel restaurant De Meulenhoek Adres accommodatie Hoofdstraat 61 7875 AB EXLOO Datum schouw 13-07-201

Naam accommodatie Hotel restaurant De Meulenhoek Adres accommodatie Hoofdstraat 61 7875 AB EXLOO Datum schouw 13-07-201 Schouwlijst Verblijfsaccommodatie Deze schouw probeert u een goede indruk te geven wat u van deze accommodatie kunt verwachten. Hierbij is onderzocht of zorgbehoevenden ruimten kunnen bereiken en gebruiken.

Nadere informatie

Beoordelingslijst Toegankelijkheid Apotheek Pieters Stein

Beoordelingslijst Toegankelijkheid Apotheek Pieters Stein Beoordelingslijst Toegankelijkheid Apotheek Pieters Stein Basisinformatie Gegevens gebouw 1. Naam van de organisatie/bedrijf : apotheek Pieters Stein 2. Bezoekadres Haalbrugskensweg.1 3. Postcode bezoekadres

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Hoofdstuk 1: Definities en toepassingsgebied Artikel 1.1 definities Gehandicapten Parkeerplaats: Een gehandicapten parkeerplaats (GP) (voorheen: algemene invaliden parkeerplaats) is een parkeerplaats waar

Nadere informatie

Toegankelijke Evenementen

Toegankelijke Evenementen Toegankelijke Evenementen Inleiding Heel het jaar door vinden er in Etten-Leur grote en kleine festivals, braderieën, markten en andere evenementen plaats. En bij al deze activiteiten streeft de organisatie

Nadere informatie

Toegankelijke Stemlokalen Toegankelijkheidscriteria voor stemlokalen (update maart 2014)

Toegankelijke Stemlokalen Toegankelijkheidscriteria voor stemlokalen (update maart 2014) Toegankelijke Stemlokalen Toegankelijkheidscriteria voor stemlokalen (update maart 2014) 1. INLEIDING Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) zijn door PBTconsult

Nadere informatie

Evaluatie toegankelijkheid KWAKU Zomerfestival 2014

Evaluatie toegankelijkheid KWAKU Zomerfestival 2014 Evaluatie toegankelijkheid KWAKU Zomerfestival 2014 Voorgeschiedenis: Schouw en overleg voorafgaand aan eerste weekend, incidenteel overleg tijdens het festival. Wij zijn de organisatie van KWAKU erg dankbaar

Nadere informatie

Rapportage. Toegankelijkheidsonderzoek. Jeu de Boules Vereniging Gouda

Rapportage. Toegankelijkheidsonderzoek. Jeu de Boules Vereniging Gouda Rapportage Toegankelijkheidsonderzoek Jeu de Boules Vereniging Gouda Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking Februari 2013 1. Inleiding 2. JBV Gouda beschikt over een prachtig clubhuis, 2 speelvelden

Nadere informatie

Betreft: toegankelijkheid evenementen voor mensen met een beperking

Betreft: toegankelijkheid evenementen voor mensen met een beperking Leden van de commissie EM gemeente Eindhoven Veiligheid en Bestuur Van W.M.M. Vos Kamer 5.B Telefoon (040) 238 24 31 15 december 2014 Memo Betreft: toegankelijkheid evenementen voor mensen met een beperking

Nadere informatie

Toegankelijke Stemlokalen Toegankelijkheidscriteria voor stemlokalen (juni 2012)

Toegankelijke Stemlokalen Toegankelijkheidscriteria voor stemlokalen (juni 2012) Toegankelijke Stemlokalen Toegankelijkheidscriteria voor stemlokalen (juni 2012) 1. INLEIDING Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) zijn door het Projectbureau

Nadere informatie

Toegankelijk Amsterdam

Toegankelijk Amsterdam Onderzoeksformulier www.toegankelijkamsterdam.nl Naam van het gebouw Stuur het ingevulde formulier naar Cliëntenbelang Amsterdam Antwoordnummer 47323 1070 WC Amsterdam Een postzegel is niet nodig. Cliëntenbelang

Nadere informatie

Inhoud. TOEGANKELIJKHEID van informatie en communicatie. Intro vzw? Toegankelijke evenementen en inclusieve projecten

Inhoud. TOEGANKELIJKHEID van informatie en communicatie. Intro vzw? Toegankelijke evenementen en inclusieve projecten Inhoud Toegankelijke evenementen en inclusieve projecten Intro vzw Toegankelijkheid van informatie en communicatie. Toegankelijkheid van de infrastructuur Diensten en materialen Intro-label Intro vzw?

Nadere informatie

Beoordelingslijst Toegankelijkheid Pantaleon 9 september 2013

Beoordelingslijst Toegankelijkheid Pantaleon 9 september 2013 Beoordelingslijst Toegankelijkheid Pantaleon 9 september 2013 Basisinformatie 1. Gegevens gebouw Naam organisatie/bedrijf: Pantaleon Bezoekadres: Steenbakkersstraat 2-12 Postcode bezoekadres: Vestigingsplaats:

Nadere informatie

Onderzoeksformulier parkeergarages Algemene gegevens

Onderzoeksformulier parkeergarages Algemene gegevens Onderzoeksformulier parkeergarages Algemene gegevens Naam van het gebouw Bezoekadres Postcode bezoekadres Vestigingsplaats Waardering Vier punten - Meest toegankelijk Dit geeft aan dat het gebouw of de

Nadere informatie

Beoordelingslijst Toegankelijkheid Royal bioscoop Heerlen

Beoordelingslijst Toegankelijkheid Royal bioscoop Heerlen Beoordelingslijst Toegankelijkheid Royal bioscoop Heerlen Basisinformatie 1. Gegevens gebouw Naam organisatie/bedrijf: Royal Bioscopen Holdings b.v. Bezoekadres: Stationsplein 3-5 Postcode bezoekadres:

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Versie 22 juni 2013

Inhoud. Inleiding. Versie 22 juni 2013 Wandelen, goed voor elkaar! Handleiding inventarisatie toegankelijkheid wandelpaden Versie 22 juni 2013 Inhoud 1. Inleiding 2. De voorbereiding 3. Het inventarisatieformulier 4. Technische informatie 5.

Nadere informatie

Algemeen. Openingstijden. Naam vrijwilliger * e-mail adres. Subcategorie * Naam * Meta titel Meta omschrijving. Sleutelwoorden. Algemene objectinfo:

Algemeen. Openingstijden. Naam vrijwilliger * e-mail adres. Subcategorie * Naam * Meta titel Meta omschrijving. Sleutelwoorden. Algemene objectinfo: Naam vrijwilliger * e-mail adres Algemeen Subcategorie * Naam * Meta titel Meta omschrijving Sleutelwoorden Algemene objectinfo: Straatnaam * Huisnummer * Toevoeging Postcode * Plaatsnaam * Telefoon Fax

Nadere informatie

Obstakels in de wijk moeten wijken. door: Gehandicapten & Patiënten Platform Amersfoort (GPPA) Geactualiseerde versie, september 2013.

Obstakels in de wijk moeten wijken. door: Gehandicapten & Patiënten Platform Amersfoort (GPPA) Geactualiseerde versie, september 2013. Obstakels in de wijk moeten wijken door: Gehandicapten & Patiënten Platform Amersfoort (GPPA) Geactualiseerde versie, september 2013. Wat doet het GPPA? GPPA behartigt de belangen van mensen met een lichamelijke

Nadere informatie

Onderzoek naar Toegankelijkheid en vergunningverlening evenementen & festivals 23 juni 2011

Onderzoek naar Toegankelijkheid en vergunningverlening evenementen & festivals 23 juni 2011 Onderzoek naar Toegankelijkheid en vergunningverlening evenementen & festivals 23 juni 2011 Colofon Onderzoek naar Toegankelijkheid en vergunningverlening evenementen & festivals Een uitgave van CliëntenBelang

Nadere informatie

Vragenlijst. Inleiding. toegankelijkheids-module

Vragenlijst. Inleiding. toegankelijkheids-module toegankelijkheids-module Inleiding Met de gegevens die u in deze vragenlijst invult, wordt voor personen met een beperking bepaald of en in hoeverre organisaties fysiek toegankelijk zijn. Per organisatie

Nadere informatie

Invoerformulier invullen

Invoerformulier invullen Invoerformulier invullen Hoe voer ik de gegevens in op de website www.toegankelijk- Groningen.nl Inloggen op website PCG Ga naar www.toegankelijk- Groningen.nl Voer je login in Voer je wachtwoord in Let

Nadere informatie

ITS beoordelingsrapport

ITS beoordelingsrapport ITS beoordelingsrapport Groenhovenbad Tobbepad 4 2803 WH Gouda Keuringsdatum: 9 juli 2013 / 26 november 2013 Projectnr: PBTaudit: 12PBT001 PBTconsult toegankelijkheidsadviseurs Bezoekadres: Churchilllaan

Nadere informatie

Naam accommodatie Groepsaccommodatie De Koekoeksklok Adres accommodatie Brunsting 18, 9411 VL Beilen Datum schouw 2011

Naam accommodatie Groepsaccommodatie De Koekoeksklok Adres accommodatie Brunsting 18, 9411 VL Beilen Datum schouw 2011 Schouwlijst Verblijfsaccommodatie Deze schouw is verricht door mensen met een beperking. De schouw is een momentopname. Hierbij is onderzocht of zij de ruimte kunnen bereiken en gebruiken. Dit wordt ook

Nadere informatie

Beoordelingslijst Toegankelijkheid Gemeentehuis Stein

Beoordelingslijst Toegankelijkheid Gemeentehuis Stein Beoordelingslijst Toegankelijkheid Gemeentehuis Stein Basisinformatie 1. Gegevens gebouw Naam organisatie/bedrijf: Gemeente Stein Bezoekadres: Stadhouders laan 200 Postcode bezoekadres: 6171KP Vestigingsplaats:

Nadere informatie

Maximale. voor iedereen. zelfredzaamheid. toegankelijkheid &

Maximale. voor iedereen. zelfredzaamheid. toegankelijkheid & Maximale toegankelijkheid & zelfredzaamheid voor iedereen In ons land zijn ongeveer 1,8 miljoen mensen van twaalf jaar en ouder die beperkingen ervaren in activiteiten op het gebied van horen, zien en

Nadere informatie

BAC -^.0^.351 Kr \06. Ingekcms' 2 5NOV. 2011. Afdeling H-iem

BAC -^.0^.351 Kr \06. Ingekcms' 2 5NOV. 2011. Afdeling H-iem GAB t oooonn Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking BAC -^.0^.351 Kr \06 Postbus 2148 0vb_3 2800 BG Gouda 088-929 40 10 Ingekcms' 2 5NOV. 2011 Gouda, 24 november 2011 Afdeling H-iem \.'\,M.:f

Nadere informatie

Laurentius Cliëntenpanel Onderwerp: Ontvangst en beleving. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis, februari 2016

Laurentius Cliëntenpanel Onderwerp: Ontvangst en beleving. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis, februari 2016 Laurentius Cliëntenpanel Onderwerp: Ontvangst en beleving Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis, februari 2016 Respons 67% 33% Ingevuld 67% Niet ingevuld Welke aspecten vindt u belangrijk bij een prettige

Nadere informatie

Naam accommodatie De Bonte Wever Adres accommodatie Stadsbroek 17, 9405 BK Assen Datum schouw 2011

Naam accommodatie De Bonte Wever Adres accommodatie Stadsbroek 17, 9405 BK Assen Datum schouw 2011 Schouwlijst Verblijfsaccommodatie Deze schouw is verricht door mensen met een beperking. De schouw is een momentopname. Hierbij is onderzocht of zij de ruimte kunnen bereiken en gebruiken. Dit wordt ook

Nadere informatie

vragenlijst{toegankelijkheid}

vragenlijst{toegankelijkheid} {toegankelijkheid} Datum publicatie: Versienummer: 20 dec. 2011 1.2 Inleiding Met de gegevens die u in deze invult, wordt voor personen met een beperking bepaald of en in hoeverre organisaties fysiek toegankelijk

Nadere informatie

Integrale Toegankelijkheid van bos, natuur en park

Integrale Toegankelijkheid van bos, natuur en park Integrale Toegankelijkheid van bos, natuur en park Eva Troch Dag van de Openbare Ruimte 13 maart 2008 Agentschap voor Natuur en Bos Het Agentschap voor Natuur en Bos staat in voor het beleid, het duurzaam

Nadere informatie

Studiedag toegankelijke cultuur

Studiedag toegankelijke cultuur Studiedag toegankelijke cultuur Workshop toegankelijke infrastructuur Voorstelling Caroline Delveaux, architect, toegankelijkheidsadviseur Screenings Limburg: 37 Vlaams-Brabant: 5 Brussel (Lasso): 30 Antwerpen:

Nadere informatie

GROEP TOEGANKELIJK ENKHUIZEN. evaluatie & adviesnota toegankelijkheid stemlokalen gemeente Enkhuizen

GROEP TOEGANKELIJK ENKHUIZEN. evaluatie & adviesnota toegankelijkheid stemlokalen gemeente Enkhuizen GROEP TOEGANKELIJK ENKHUIZEN evaluatie & adviesnota toegankelijkheid stemlokalen gemeente Enkhuizen April 2014 1 Voor u ligt de evaluatie & adviesnota toegankelijkheid stemlokalen. Aanleiding: De aanleiding

Nadere informatie

KOM D IN. Inleiding RIS.7156

KOM D IN. Inleiding RIS.7156 RIS.7156 KOM D IN E E E K beter toegankelijk gebouwenbestand te realiseren. Het programma van eisen kiest voor een hoger ambitieniveau dan de minimale wettelijke eisen. Versie: definitief, datum 23 juni

Nadere informatie

Voorbeeld. Toegankelijke eetgelegenheden. Schouwlijst. Week van de Toegankelijkheid 3-8 oktober 2016

Voorbeeld. Toegankelijke eetgelegenheden. Schouwlijst. Week van de Toegankelijkheid 3-8 oktober 2016 Schouwlijst Toegankelijke eetgelegenheden Week van de Toegankelijkheid 3-8 oktober 2016 Van café tot restaurant, van kantine tot frietkraam Voorbeeld Inleiding In en rond de Week van de Toegankelijkheid

Nadere informatie

Voorall Visie. 2013: Onbeperkt toegang tot het Haagse strand

Voorall Visie. 2013: Onbeperkt toegang tot het Haagse strand Voorall Visie 2013: Onbeperkt toegang tot het Haagse strand Zon, zee, strand Een blij gevoel voor de meeste mensen. Als je een beperking hebt, wil je dit vanzelfsprekend ook ervaren. Uitwaaien op het strand

Nadere informatie

Toegankelijkheidslijsten voor een toegankelijke stad

Toegankelijkheidslijsten voor een toegankelijke stad Toegankelijkheidslijsten voor een toegankelijke stad versie 20 november 2015 U t r e c h t b o u w t a a n e e n s t a d d i e v o o r i e d e r e e n t o e g a n k e l i j k i s Wat is er nodig voor een

Nadere informatie

WERKGROEP ANTWERPEN TOEGANKELIJK - WAT -

WERKGROEP ANTWERPEN TOEGANKELIJK - WAT - WERKGROEP ANTWERPEN TOEGANKELIJK - WAT - 29 maart 2012 Werkgroep Antwerpen Toegankelijk samengesteld uit vertegenwoordigers van organisaties van personen met een handicap - WAT sensibiliseert, onderzoekt

Nadere informatie

Toegankelijkheid bibliotheken tbv visueel gehandicapten De eisen op een rijtje

Toegankelijkheid bibliotheken tbv visueel gehandicapten De eisen op een rijtje Toegankelijkheid bibliotheken tbv visueel gehandicapten De eisen op een rijtje Fysieke toegankelijkheid Gebruik in ieder geval onderstaande aandachtspunten: 1. Afstapjes en trappen dienen goed afgeschermd

Nadere informatie

DE WET GELIJKE BEHANDELING OP GROND VAN HANDICAP OF CHRONISCHE ZIEKTE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET OPENBAAR VERVOER

DE WET GELIJKE BEHANDELING OP GROND VAN HANDICAP OF CHRONISCHE ZIEKTE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET OPENBAAR VERVOER DE WET GELIJKE BEHANDELING OP GROND VAN HANDICAP OF CHRONISCHE ZIEKTE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET OPENBAAR VERVOER Toegankelijk openbaar vervoer betekent dat mensen met een functiebeperking die zelfredzaam

Nadere informatie

Iedereen is welkom! WINKEL RESTAURANT CAFÉ GALERIE MUSEUM BIOSCOOP / THEATER. Suggesties om de toegankelijkheid van. Colofon Iedereen is welkom!

Iedereen is welkom! WINKEL RESTAURANT CAFÉ GALERIE MUSEUM BIOSCOOP / THEATER. Suggesties om de toegankelijkheid van. Colofon Iedereen is welkom! Suggesties om de toegankelijkheid van Iedereen is welkom! WINKEL RESTAURANT CAFÉ GALERIE MUSEUM BIOSCOOP / THEATER Colofon Iedereen is welkom! Auteur Datum Job Haug CliëntenBelang Utrecht Kaap Hoorndreef

Nadere informatie

Checklist. Stadsdeel Amsterdam Zuidoost

Checklist. Stadsdeel Amsterdam Zuidoost Checklist Toegankelijkheid Openbare Ruimte Stadsdeel Amsterdam Zuidoost Algemeen In december 2009 heeft de raad, na een motie van de Partij van de Arbeid, de ambitie uitgesproken om de toegankelijkheid

Nadere informatie

ADVIES DE NIEUWE BOULEVARD VAN SCHEVENINGEN

ADVIES DE NIEUWE BOULEVARD VAN SCHEVENINGEN ADVIES DE NIEUWE BOULEVARD VAN SCHEVENINGEN Den Haag, november 2009 Voorall Van Diemenstraat 196 2518 VH Den Haag 070 365 52 88 info@voorall.nl www.voorall.nl Inleiding Sinds de negentiende eeuw heeft

Nadere informatie

STADSWANDELING TOEGANKELIJKHEID

STADSWANDELING TOEGANKELIJKHEID STADSWANDELING TOEGANKELIJKHEID DOOR HET CENTRUMGEBIED VAN ALMERE OP 2 MEI 2016 1 DEELNEMERS: Leo Broekhuis, Hans Hobijn, Helma Berkenbos (SOGA), Brenda Jongbloed, Marjan Heidstra (stichting ABRI), Erwin

Nadere informatie

Toegankelijkheid en gastvrijheid voor minder mobiele bezoekers. Burgers Zoo ANWB Dierentuincheck door ANWB Vrijwilligers

Toegankelijkheid en gastvrijheid voor minder mobiele bezoekers. Burgers Zoo ANWB Dierentuincheck door ANWB Vrijwilligers Toegankelijkheid en gastvrijheid voor minder mobiele bezoekers Burgers Zoo ANWB Dierentuincheck door ANWB s Toegankelijkheid en gastvrijheid Inleiding De ANWB heeft de ambitie om haar leden vrij en met

Nadere informatie

Wensen voor een toegankelijke gemeente

Wensen voor een toegankelijke gemeente Wensen voor een toegankelijke gemeente 3-10-2014 G e m e e n t e D e B i l t b o u w t a a n e e n g e m e e n t e d i e v o o r i e d e r e e n t o e g a n k e l i j k i s Wat is er dan precies nodig,

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen (B/C)

Aanvraagformulier evenementen (B/C) Aanvraagformulier evenementen (B/C) Gemeente Cranendonck 1. Gegevens van de aanvrager Achternaam en voorletters: man vrouw Burgerservicenummer (BSN): Adres: Postcode: Telefoonnummer: Email: Woonplaats:

Nadere informatie

Toegankelijke sanitaire voorzieningen in de speeltuin

Toegankelijke sanitaire voorzieningen in de speeltuin Toegankelijke sanitaire voorzieningen in de speeltuin Adviezen om de sanitaire voorzieningen geschikt te maken voor kinderen met een beperking. Revisie 0.1 (concept) Dit document geeft een overzicht van

Nadere informatie

St. Hubert. En tevreden? Een klanttevredenheidsonderzoek van gemeenschapshuis De Jachthoorn. Klanttevredenheidsonderzoek 2009

St. Hubert. En tevreden? Een klanttevredenheidsonderzoek van gemeenschapshuis De Jachthoorn. Klanttevredenheidsonderzoek 2009 St. Hubert En tevreden? Een klanttevredenheidsonderzoek van gemeenschapshuis De Jachthoorn 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten van de enquête 3. Eindconclusie 4. De vervolgstappen 5. Bijlage (enquêteformulier)

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagformulier evenementen Gemeente Cranendonck 1. Gegevens van de aanvrager Achternaam en voorletters: man vrouw Burgerservicenummer (BSN): Adres: Postcode: Telefoonnummer: Email: Woonplaats: Mobiel:

Nadere informatie

Leidraad opzetten Veiligheidsplan Evenementen

Leidraad opzetten Veiligheidsplan Evenementen Leidraad opzetten Veiligheidsplan Evenementen voor evenementenorganisatoren Naam evenement: Datum opmaak: Risicoscore: Veiligheidsplan Met het veiligheidsplan geeft u als organisator aan welke maatregelen

Nadere informatie

Leidraad opstellen mobiliteitsplan. Voor evenementen in de gemeente Ermelo.

Leidraad opstellen mobiliteitsplan. Voor evenementen in de gemeente Ermelo. Leidraad opstellen mobiliteitsplan Voor evenementen in de gemeente Ermelo. Over dit document In de gemeente Ermelo worden regelmatig evenementen georganiseerd. Zowel de organisator als de gemeente Ermelo

Nadere informatie

Op weg naar een Seniorvriendelijk. Ziekenhuis

Op weg naar een Seniorvriendelijk. Ziekenhuis Op weg naar een Seniorvriendelijk Ziekenhuis De zorg voor ouderen wordt steeds complexer. Mensen worden ouder, hebben meerdere aandoeningen tegelijkertijd, wonen langer thuis en komen zieker in het ziekenhuis.

Nadere informatie

ONDERZOEK AANGEPASTE TOILETTEN. 1. Introductiebrief. 2. Onderzoeksformulier. Onderzoeksdocumentatie.doc. 1.Introductiebrief. 2.Onderzoeksformulier

ONDERZOEK AANGEPASTE TOILETTEN. 1. Introductiebrief. 2. Onderzoeksformulier. Onderzoeksdocumentatie.doc. 1.Introductiebrief. 2.Onderzoeksformulier Onderzoeksdocumentatie.doc ONDERZOEK AANGEPASTE TOILETTEN 1. Introductiebrief 2. Onderzoeksformulier 3. Instructie 4. Brief rapportage 5. Rapportage naar beheerder/eigennaar ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Het Landhuis Regionaal infokantoor

Het Landhuis Regionaal infokantoor Het Landhuis Regionaal infokantoor www.toerismekleinbrabant.be info@tkbs.be 03 899 28 68 Boomstraat 1 2880 Bornem Het infokantoor is gelegen op de Markt in Borne Er zijn in de onmiddellijke omgeving parkeerplaatsen

Nadere informatie

Buurthuis Holendrecht Opmerkingen naar aanleiding van de rondleiding met Peter Dautzenberg op 12 sept 2013

Buurthuis Holendrecht Opmerkingen naar aanleiding van de rondleiding met Peter Dautzenberg op 12 sept 2013 1 Platform Gehandicapten en Ouderen Amsterdam Zuidoost 06-486 15 393, Caroll Sastro, voorzitter 06-28745779, Ronald Blonk, K.i.t. kenner integrale toegankelijkheidsrichtlijnen www.pgno-zo.eu pgnozo@gmail.com

Nadere informatie

Voorwoord. In deze folder geven we graag aan op welke manier we kunnen ondersteunen. Wij hopen op een vruchtbare samenwerking.

Voorwoord. In deze folder geven we graag aan op welke manier we kunnen ondersteunen. Wij hopen op een vruchtbare samenwerking. Voorwoord Kunst en cultuur is er voor iedereen. Voor jong en oud, voor dik en dun, voor een eerste kennismaking of voor de hardcore fan. Helaas blijkt dat mensen met een handicap amper toegang hebben tot

Nadere informatie

Toegankelijkheidslijsten voor een toegankelijke stad

Toegankelijkheidslijsten voor een toegankelijke stad . Toegankelijkheidslijsten voor een toegankelijke stad versie 18-12-2013 Utrecht bouwt aan een stad die voor iedereen toegankelijk is Wat is er dan precies nodig, om te komen tot die toegankelijke stad?

Nadere informatie

Samen naar een toegankelijk Breda, april 2017 Pagina 1

Samen naar een toegankelijk Breda, april 2017 Pagina 1 Workshop Leren door ervaren op 20 april 2017 Begeleiding door Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid. Deelnemers van Platform Breda voor Iedereen en Stadsingenieurs Breda, het ingenieursbureau van de gemeente

Nadere informatie

SamenSpelen conclusies speeltuinbendeverslagen

SamenSpelen conclusies speeltuinbendeverslagen SamenSpelen conclusies speeltuinbendeverslagen Individuele aanpassingen speeltoestel en infrastructuur NSGK Revisie 1.1 13 februari 2012 Patrick Meutstege Panton bv Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De

Nadere informatie

QUICK SCAN. gebouwen in het hoger onderwijs

QUICK SCAN. gebouwen in het hoger onderwijs QUICK SCAN gebouwen in het hoger onderwijs september 2001 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.2. Doelstellingen 1 1.3. Probleemstellingen 1 1.4. Onderzoeksopzet en -methode 2 2. ONDERZOEKSMETHODE 3 3. RESULTATEN

Nadere informatie

CHECKLIST TOEGANKELIJKHEID EVENEMENTEN 1. AANDACHTSPUNTEN VOOR MEDEWERKERS: HOE OMGAAN MET PERSONEN MET EEN HANDICAP

CHECKLIST TOEGANKELIJKHEID EVENEMENTEN 1. AANDACHTSPUNTEN VOOR MEDEWERKERS: HOE OMGAAN MET PERSONEN MET EEN HANDICAP asistoegankelijkheid en integrale toegankelijkheid Momenteel zijn veel evenementen niet of weinig toegankelijk voor personen met een handicap. Een aantal voorwaarden zorgen voor een basistoegankelijkheid.

Nadere informatie

CHECKLIST VOOR TUINEN IN WZC

CHECKLIST VOOR TUINEN IN WZC 1 CHECKLIST VOOR TUINEN IN WZC Checklist voor de instellingstuin Indien *, bij verwerking omgekeerd quoteren. Stelling Juist Fout NVT Algemeen 1 De tuin is gemakkelijk te bereiken (zonder lift, zonder

Nadere informatie

Rapportage Schouw Gezondheidscentrum Gein Cliëntenraad GAZO Amsterdam Zuidoost 14 november 2016

Rapportage Schouw Gezondheidscentrum Gein Cliëntenraad GAZO Amsterdam Zuidoost 14 november 2016 Rapportage Schouw Gezondheidscentrum Gein Cliëntenraad GAZO Amsterdam Zuidoost 14 november 2016 Pagina 1 / 8 1. Inleiding De Cliëntenraad GAZO heeft een schouw uitgevoerd bij het gezondheidscentrum Gein

Nadere informatie

Hellingbaan voor de Action voldoet niet aan hoogtecriterium

Hellingbaan voor de Action voldoet niet aan hoogtecriterium Stichting Senioren/GehandicaptenRaad Aalten Secr. Haartseweg 17a 7121 LA Aalten e-mail: info@ssgraalten.nl www.ssgraalten.nl Aan: Burgemeester en Wethouders van Aalten t.a.v. de Gemeenteraad Datum: 05-08-2016

Nadere informatie

Beoordelingslijst Toegankelijkheid Theater Landgraaf. Basisinformatie. 1. Gegevens gebouw. Bezoekadres: Kerkberg 4. Postcode bezoekadres:

Beoordelingslijst Toegankelijkheid Theater Landgraaf. Basisinformatie. 1. Gegevens gebouw. Bezoekadres: Kerkberg 4. Postcode bezoekadres: Beoordelingslijst Toegankelijkheid Theater Landgraaf Basisinformatie 1. Gegevens gebouw Naam organisatie/bedrijf: Stichting Theater Landgraaf Bezoekadres: Kerkberg 4 Postcode bezoekadres: Vestigingsplaats:

Nadere informatie

Rapport visitatie 25 oktober 2016 Kardinge

Rapport visitatie 25 oktober 2016 Kardinge Rapport visitatie 25 oktober 2016 Kardinge Groningen (5-12-2016) 1 C.J. van Helteren, secretaris Reigershof 1 4921 VP Made cjhelteren01@hetnet.nl 2 Advies van het Kenniscentrum Groen & Handicap betreffende

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement)

Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement) Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement) De aanvraag voor een B- of C-evenement dient minimaal 12 weken voorafgaand aan het evenement bij

Nadere informatie

Aandachtspunten en tips bij de toegankelijkheid van de openbare ruimte

Aandachtspunten en tips bij de toegankelijkheid van de openbare ruimte Aandachtspunten en tips bij de toegankelijkheid van de openbare ruimte Auteurs Nienke Blijham Maartje Kienhuis Judith van Lier 1 Colofon 2008 Vilans Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Aanvraag evenementenvergunning

Aanvraag evenementenvergunning Aanvraag evenementenvergunning A Een goede voorbereiding Aan de hand van dit formulier beoordelen we wat er geregeld moet worden. Zoals het afsluiten van wegen, inzet van politie en brandweer. We kijken

Nadere informatie

Toegankelijkheid Centrale Hal

Toegankelijkheid Centrale Hal Toegankelijkheid Centrale Hal Advies aan het college van B&W van de Wmo-adviesraad van de gemeente Renkum (februari 2016) 0 1 Inleiding De directie van de gemeente Renkum wil per 1 januari 2016 één fysieke

Nadere informatie

Opbouw: Datum: - - Tijd: uur tot uur Afbouw: Datum: - - Tijd: uur tot uur

Opbouw: Datum: - - Tijd: uur tot uur Afbouw: Datum: - - Tijd: uur tot uur Postadres: Gemeente Wijdemeren Postbus 190 1230 AD Loosdrecht Aanvraagformulier meerjarige evenementenvergunning Let op! Lever dit formulier tenminste acht weken voor de aanvang van het evenement in bij

Nadere informatie

Handboek Medewerkers. AOVA event 6 t/m 8 maart 2015 Locatie

Handboek Medewerkers. AOVA event 6 t/m 8 maart 2015 Locatie Handboek Medewerkers AOVA event 6 t/m 8 maart 2015 Locatie 1 INDEX Inhoud Hoofdstuk 1 Communicatie... 3 1.1 Belangrijke telefoonnummers... 3 1.2 Calamiteiten... 3 Hoofdstuk 2 Rooster en planning... 4 2.1

Nadere informatie

2.1 De toegangsweg voor het bezoekerscentrum en het familiepad

2.1 De toegangsweg voor het bezoekerscentrum en het familiepad 23 oktober 2009: Bezoek Nationaal Park Drents-Friese Wold Het familiepad bij het bezoekerscentrum Nationaal Park Drents-Friese Wold te Terwisscha (Appelscha) 1. Introductie Op de grens van Zuidwest Drenthe

Nadere informatie

Aanbevelingen voorbehouden parkeerplaatsen

Aanbevelingen voorbehouden parkeerplaatsen Inhoud 1 Inleiding...3 2 Aangepaste en voorbehouden parkeerplaatsen...4 2.1 Normen en voorbeeldtekeningen 4 2.2 Specificaties 5 2.2.1 Basisafmetingen... 5 2.2.2 Inplanting... 5 2.2.3 Vormgeving en afmetingen...

Nadere informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Marleen van den Hout, (013) 5310 628 of marleen.van.den.hout@goirle.nl. 1. Evenement Naam evenement:. ...

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Marleen van den Hout, (013) 5310 628 of marleen.van.den.hout@goirle.nl. 1. Evenement Naam evenement:. ... Aanvraagformulier evenementen gemeente Goirle (2014) Met dit formulier kunt u een vergunning aanvragen voor het houden van een evenement in de gemeente Goirle. U moet dit formulier sturen aan: Gemeente

Nadere informatie

Informatie zwemmers, coaches, officials en publiek Minioren Club Meet regio Zuid, Provincie Brabant 2013

Informatie zwemmers, coaches, officials en publiek Minioren Club Meet regio Zuid, Provincie Brabant 2013 Informatie zwemmers, coaches, officials en publiek Minioren Club Meet regio Zuid, Provincie Brabant 2013 Locatie De wedstrijd wordt gehouden in het wedstrijdbad, gelegen naast het Golfbad in Oss Eigen

Nadere informatie

Toegankelijke muziekfestivals en evenementen.

Toegankelijke muziekfestivals en evenementen. Toegankelijke muziekfestivals en evenementen Doelstelling Het toegankelijk maken van: Festivals Concerten Beurzen Sportmanifestaties Het realiseren van inclusieve projecten Belgische kust (Zon, Zee Zorgeloos)

Nadere informatie

Toegankelijk Amsterdam

Toegankelijk Amsterdam Onderzoeksformulier en toelichting www.toegankelijkamsterdam.nl Naam van het gebouw Stuur het ingevulde formulier naar Cliëntenbelang Amsterdam Antwoordnummer 47323 1070 WC AMSTERDAM Een postzegel is niet

Nadere informatie

Verslag sessie 5 voormiddag: Een leidraad voor toegankelijke evenementen

Verslag sessie 5 voormiddag: Een leidraad voor toegankelijke evenementen Verslag sessie 5 voormiddag: Een leidraad voor toegankelijke evenementen 1. Sprekers Jelle De Smedt (Intro vzw) Paul De Prest (ervaringsdeskundige) Inge Van Isterdael (Cel voor personen met een handicap,

Nadere informatie

Dit document wordt geheel herzien. Heeft u aanvullingen, suggesties of wensen? Laat het ons weten.

Dit document wordt geheel herzien. Heeft u aanvullingen, suggesties of wensen? Laat het ons weten. Toegankelijk Bouwen Dit document wordt geheel herzien. Heeft u aanvullingen, suggesties of wensen? Laat het ons weten. Alle brochures zijn met ervaringsdeskundigen en vrijwilligers samengesteld en worden

Nadere informatie

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten?

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten? Contact, informatie, vragen of klachten? Breng Klantenservice Openbaar Vervoer Antwoordnummer 2125 8270 WB IJsselmuiden U kunt ons ook volgen via Twitter: @Brengov Telefoon: 0900-266 63 99 (lokaal tarief)

Nadere informatie

Let op: alleen alcohol schenken op Koningsdag, zonder evenement? Vul alleen de Aanvraag ontheffing alcohol schenken Koningsdag 2014 in.

Let op: alleen alcohol schenken op Koningsdag, zonder evenement? Vul alleen de Aanvraag ontheffing alcohol schenken Koningsdag 2014 in. Gemeente Amsterdam Telefoon 14 020 www.amsterdam.nl Aanvraag evenementvergunning Koningsdag 2014 Dit formulier inclusief bijlagen uiterlijk op donderdag 19 december 2014 indienen bij betreffende stadsdeel.

Nadere informatie

Advies toegankelijkheid van openbaar vervoersknooppunt Leyenburg

Advies toegankelijkheid van openbaar vervoersknooppunt Leyenburg Advies toegankelijkheid van openbaar vervoersknooppunt Leyenburg Den Haag, augustus 2009 Voorall Van Diemenstraat 196 2518 VH Den Haag 070 365 52 88 www.voorall.nl info@voorall.nl Inleiding 1 Het Mobiele

Nadere informatie

Rapport visitatie. Recreatiegebied Maarsseveense Plassen

Rapport visitatie. Recreatiegebied Maarsseveense Plassen Rapport visitatie Recreatiegebied Maarsseveense Plassen in beheer bij Recreatie Midden-Nederland 6 augustus 2015 Stichting Groen & Handicap C.J. van Helteren, secretaris Reigershof 1 4921 VP Made cjhelteren01@hetnet.nl

Nadere informatie

Evenementvergunning of melding van een evenement

Evenementvergunning of melding van een evenement Evenementvergunning of melding van een evenement Met dit formulier kunt u een vergunning aanvragen voor een evenement of een melding doen van een evenement. De antwoorden op de vragen in blok 2 bepalen

Nadere informatie

GRADATIES IN DE TOEGANKELIJKHEID VAN WONINGEN Richtlijnen voor het ontwikkelen en beoordelen van (ver)bouwplannen

GRADATIES IN DE TOEGANKELIJKHEID VAN WONINGEN Richtlijnen voor het ontwikkelen en beoordelen van (ver)bouwplannen GRADATIES IN DE TOEGANKELIJKHEID VAN WONINGEN Richtlijnen voor het ontwikkelen en beoordelen van (ver)bouwplannen In samenwerking met de gemeente Wijk bij Duurstede, de Woningstichting Volksbelang en de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING VOOR EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING VOOR EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING VOOR EVENEMENTEN Termijn Een aanvraag voor een evenementenvergunning moet u minimaal 4 weken voorafgaand aan het plaatsvinden van het evenement hebben ingediend. Nieuwe evenementen

Nadere informatie

Hoe kunnen festivals beter toegankelijk worden en meer beleving bieden aan mensen met een lichamelijke beperking?

Hoe kunnen festivals beter toegankelijk worden en meer beleving bieden aan mensen met een lichamelijke beperking? Handreiking Hoe kunnen festivals beter toegankelijk worden en meer beleving bieden aan mensen met een lichamelijke beperking? Marianne Dijkshoorn (afstudeeropdracht studie Vrijetijdsmanagement) Rotterdam,

Nadere informatie

MECC MAASTRICHT HOOFDLOCATIE TOETSAFNAME UNIVERSITEIT MAASTRICHT

MECC MAASTRICHT HOOFDLOCATIE TOETSAFNAME UNIVERSITEIT MAASTRICHT MECC MAASTRICHT HOOFDLOCATIE TOETSAFNAME UNIVERSITEIT MAASTRICHT 1 Index Onderwerp Pagina MECC als hoofdlocatie toetsen UM 3 - Temperatuur 3 - Openingstijden 3 - Up-to-date informatie over de bereikbaarheid

Nadere informatie

Wenkenblad Kampeerterreinen. met een overzicht van Kampeerterreinen

Wenkenblad Kampeerterreinen. met een overzicht van Kampeerterreinen Wenkenblad Kampeerterreinen met een overzicht van Kampeerterreinen Speciale dank aan Diny Visser, Ineke Korver (MIMAX Woerden) en Alex Schreijer Heeft u opmerkingen, aanbevelingen of suggesties waarmee

Nadere informatie