25 september 2014 jaargang 20-2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "25 september 2014 jaargang 20-2"

Transcriptie

1 Het Het digitale Emmagram 25 september 2014 jaargang 20-2 Lied van de week Lied van deze week Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Lied van volgende week Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Mozes Weet je ook waar Mozes is Klein, klein kindje Klein, klein kindje Iedereen is anders Iedereen is anders Hou dan vol Hou dan vol Ken je dit verhaal Weet je ook waar Mozes is (vervolg) Kikker in je bed Kikker in je bed Go down Mozes Kikker in je bed Feest Alles wat je droomt Vertelrooster Week 40 Mozes en Aäron gaan naar de farao om hem te zeggen het het zo niet langer kan. De farao wil niet luisteren en er komen plagen in het land. Uiteindelijk moet de farao zijn slaven laten gaan. De vertellingen in groep 1 en 2 1. Laat mijn volk gaan! Het is God die spreekt. Maar de farao is niet van plan te luisteren. 2. De uittocht. God is voor en achter zijn volk om hen te beschermen. De vertellingen in groep 3 t/m 8 1. De farao wil het volk Israël geen vrij geven voor hun offerfeest. 2. De farao wil het volk Israël niet vrijlaten, ondanks de vreselijke plaag die Mozes aankondigt. 3. Na de laatste plaag laat de farao het volk Israël eindelijk gaan. Week 41 Bij de rode zee weet niemand hoe het verder moet. Maar God weet het wel. Hij maakt een pad door het water, zodat het volk veilig naar de overkant kan. Als de reis verder gaat, blijkt dat God het verschil maakt tussen dood en leven, tussen bitter en zoet. De vertellingen in groep 1 en 2 1. De doortocht door de zee. 2. God roept Samuël in een stille nacht. De vertellingen in groep 3 t/m 8 1. God redt, het water van de dood wijkt voor het volk Israël 2. Mozes zingt over de redding die God bracht. 3. God zorgt dat het bittere water drinkwater wordt. Gebedsgroep Op maandag 29 september a.s. komt de gebedsgroep weer bij elkaar. Dit keer zijn we te gast bij de fam. Wijnstok in de Ontmoetingskerk. Vanaf nu willen we op de maandagmiddag bidden in plaats van op de ochtend. De locatie kan wisselen, maar het tijdstip wordt om uur. Mocht deze tijd je beter uitkomen en je wilt graag meedoen van harte welkom! Als je meer wilt weten kun je contact opnemen met Marjolein Poll Jonker of Sandra Kers 1

2 Jarigen De komende twee weken zijn de volgende kinderen jarig: Jarige: Datum: Groep: Finn Boschman 25 sept. 5 Sten Boschman 25 sept. 5 Daan Berends 26 sept. 3 Meike Schoonhoven 04 okt. 4 Rosalie van der Stoop 04 okt. 2 Marith Bos 05 okt. 4 Sep Haverkamp 05 okt. 2 Lennard Stigter 07 okt. 4 Job Zuiderwijk 08 okt. 4 Mare Zuiderwjk 08 okt. 4 Niels Driessen 08 okt. 7 Hartelijk gefeliciteerd en een fijne verjaardag! Meester- en juffendag! Woensdag 1 oktober is het weer zover; alle juffen en meester Henk vieren die dag hun verjaardag! De kinderen die dat willen mogen verkleed naar school komen. Let met kleding wel op het weer, we zijn een tijdje buiten en dat vraagt misschien om warmere kleding. Voor eten en drinken zorgen de jarige juffen en meester. Dit hoef je niet zelf mee te nemen. We sluiten de ochtend zoals gewoonlijk af om uur. Welkom Wij heten Jurre Holtdijk van harte welkom op de Emmaschool. Jurre wordt 4 oktober 4 jaar en zit in groep 1 bij juf Hetty en juf Alice. Wij wensen hem veel plezier op school. Vriendjesregel Als iemand zegt STOP, dan houd je op! Inbraak Helaas hebben we de afgelopen twee weken op school te maken gehad met inbraak. Eén keer zijn we laptops en een beamer kwijtgeraakt en de tweede keer is er met veel geweld een kluis uit de muur gehaald. Deze inbraken gebeuren s nachts en dat is al akelig genoeg. In de groepen hebben we het er met de kinderen over gehad. En we proberen de gevolgen zoveel mogelijk bij ze weg te houden. Natuurlijk ontkom je daar niet helemaal aan. Er gaan verhalen rond dat er onder schooltijd dingen ontvreemd zouden zijn. Dit klopt niet. Onze school is overdag voor de kinderen en de collega s een veilige plek. Als u in het vervolg vragen hebt rond dit soort zaken, loop gerust binnen om half negen bij de groepsleerkracht of op woensdag in de even weken of donderdags bij Willeke Mateman in het directiekamertje. Dan krijgt u antwoord op vragen die er leven. 2

3 Binnen- en buitenkring groep 5 We werken in groep 5 veel samen en één van de werkvormen die we daarvoor gebruiken is de Binnen- en Buitenkring. Hoe werkt deze werkvorm? We maken een binnen- en buitenrking door in tweetallen tegenover elkaar te gaan staan of zitten. Eerst is de binnenkring aan de beurt om te vertellen of een vraag te beantwoorden en daarna de buitenkring. De afgelopen week hebben we deze werkvorm gedaan bij: - Vertellen over het weekend. De binnenkring vertelde eerst over het weekend en daarna de buitenkring. Allemaal bijvoorbeeld 1 minuut. Daarna draaiden we een plekje door zodat we ook van een ander de weekendverhalen hoorden. - Oefenen van de 5 vragen van ons MI-project: vervoer door de tijden heen. Eerst beantwoordde de binnenkring vraag 1, daarna vatte de buitenkring het antwoord samen en vulde dit eventueel aan. Daarna beantwoordde de buitenkring vraag 2 en vatte de binnenkring het antwoord samen en vulde dit eventueel aan. Zo deden we dit met alle 5 de MI-vragen. Hieronder nog wat van foto s! 3

4 HELP! MIJN KIND SCOORT LAGER OP DE CITOTOETSEN! Een alarmerende titel, maar u gaat het straks waarschijnlijk echt zeggen: Waarom scoort mijn kind opeens lager??? Gelukkig is ons onderwijs niet opeens minder goed geworden. In tegendeel: we scoren op bijna alle toetsen boven de inspectienorm! Wat wel aan de hand is: in Nederland zijn we gemiddeld allemaal een stukje langer geworden. En. Ook gemiddeld een stukje slimmer! Daarom heeft Cito de normen van de toetsen wat aangepast. Als je een A score hebt, behoor je tot de 25 % best scorende leerlingen van Nederland. En bij een E score hoorde je bij de 10 % zwakst scorende leerlingen in Nederland. Dat is de afspraak waar Cito aan vasthoudt. Maar omdat er minder dan 10 % zwakke leerlingen waren op de toetsen en meer dan 25 % A scores, zijn de normen wat zwaarder gemaakt. Hierdoor kloppen de percentages die zijn afgesproken weer. Ook in de computersystemen (Parnassys is ons leerlingenvolgsysteem) zijn die normen aangepast. Dat betekent, dat u op het laatste rapport misschien een B score zag staan voor rekenen, en als je nu in Parnassys zou kijken, kan dat een C zijn geworden. Het lijkt nu net, alsof uw kind achteruit is gegaan! Als leerkrachten kijken we niet alleen naar de ABCDE indeling. Wij kijken ook naar Vaardigheids-scores. Dat zijn getallen die bij de toetsscore van uw kind horen. Daaraan zien we, of uw kind vooruit is gegaan. We begrijpen best, dat dit een lastig gegeven is voor ouders. Daarom zullen we in de komende tijd gebruik maken van grafieken. Die grafieken maakt Parnassys aan de hand van de scores van uw kind door de jaren heen. Aan de lijn op de grafieken van lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen kunt u dan zien welke ontwikkeling uw kind door maakt. Als het lijntje geen rare kronkels vertoont, gaat uw kind nog gewoon vooruit, ook al noemen we die score nu geen B meer, maar C. In oktober november worden alle leerlingen die een leesachterstand hebben weer getoetst. Als er bijzonderheden zijn, hoort u dat natuurlijk. De grafieken komen in januari aan de orde, als de Cito-toetsen voor lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen worden afgenomen. Deze worden dan besproken op de 10 minuten gesprekken en ze worden toegevoegd aan het rapport van uw kind. Zo blijft u goed op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind(eren) en hoeft u niet te schrikken van veranderende ABCDE Cito-scores! Voor vragen mag u altijd naar de Intern Begeleider mailen! Incasso Vanaf de tweede helft van oktober gaan wij weer een begin maken met het incasseren van het schoolreisje ( 30,--), schoolkamp groep 8 ( 75,--) en de vrijwillige ouderbijdrage ( 17,50--) per kind. U krijgt vooraf een mail wanneer het bedrag van uw rekening word afgeschreven. Er wordt voor één kind per gezin per maand geïncasseerd. Nieuwe ouders krijgen binnenkort een machtigingsformulier via uw zoon/dochter. In de volgende maanden wordt er een incasso uitgevoerd: Groep 1 en 2: oktober 2014 Groep 3 en 4: november 2014 Groep 5 en 6: januari 2015 Groep 7 en 8: februari 2015 Naschoolse sport activiteiten gemeente Heerde weer van start. De wekelijkse naschoolse sportactiviteiten georganiseerd door combinatiefunctionaris Dennis Jolink (meester Dennis) gaan ook dit schooljaar weer van start. Zowel in Veessen, Wapenveld als Heerde weten vele kinderen de weg naar de gymzaal te vinden. De insteek van deze activiteiten is de kinderen meer in beweging te krijgen en zo de stap naar de sportvereniging te verkleinen. Vele sporten komen aan bod. Sportverenigingen zijn daarom ook van harte uitgenodigd hier hun bijdrage hieraan te leveren en zo haar tak van sport nog beter op de kaart te zetten. Iedere woensdagmiddag van uur in gymzaal de Rhijnsberg aan de Rhijnsburglaan in Heerde. Alle activiteiten zijn gratis en geschikt voor kinderen van groep 3 t/m 8. Wil je ook eens meedoen? Kom gezellig langs en neem je sportkleding mee. Voor meer informatie vraag bij meester Dennis of kijk op facebook.com/jeugdinbeweging 4

5 Rectificatie kalender In verband met het verlaten van de scholen door Ilse van Hal zijn de koffieochtenden gewijzigd. De koffieochtend van vrijdag 26 september a.s. heeft inmiddels plaatsgevonden op maandag 22 september jl. en die van dinsdag 18 november is verplaatst naar donderdag 20 november. De locatie is de ene keer op de WAS en de andere keer op de Emma, maar ouders van beide scholen zijn van harte welkom op alle koffieochtenden! Agenda 26 september Fruitdag 29 september MI Aardrijkskunde Project 1 29 september Gebedsgroep 01 oktober Juffendag 01 oktober Start Kinderboekenweek (Feest!) 03 oktober Studiedag (kinderen hele dag vrij) 06 oktober Week van de opvoeding 10 oktober Afsluiting Kinderboekenweek 10 oktober Fruitdag 13 oktober OWG 13 t/m17 oktober Toetsweek 14 oktober Kennismakingsgesprekken ouders groep 1 t/m 7 (verplicht) 16 oktober Kennismakingsgesprekken ouders groep 1 t/m 7 (verplicht) 20 t/m 24 oktober Herfstvakantie 27 oktober Deze week hoofdluiscontrole 27 oktober MI Natuur Project 1 27 oktober MR 28 oktober 10-minutengesprekken groep 8 30 oktober 10-minutengesprekken groep 8 31 oktober Fruitdag 03 november Panelavond (locatie Willem Alexanderschool) 04 november GMR 07 november Nationaal schoolontbijt 07 november Fruitdag 10 november MI Geschiedenis Project 2 14 november Fruitdag 20 november Koffie-ochtend (locatie Emmaschool) 21 november Fruitdag 24 november OWG 28 november Fruitdag Aanmelden Emmagram? Stuur uw gegevens naar: onder vermelding van: uw naam, de groep(en) waarin uw kind zit en het adres waarop u het Emmagram wilt ontvangen. Hebt u vragen n.a.v. deze nieuwsbrief? Loop gerust even binnen. Reageren via de kan ook: 5

6 6

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885 Schiedam, 01-06-2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s), De maand juni is vandaag begonnen. De laatste volle maand van het schooljaar. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het komende

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

INFORMATIE OKTOBER 2014 NUMMER 1

INFORMATIE OKTOBER 2014 NUMMER 1 INFORMATIE OKTOBER 2014 NUMMER 1 schooljaar 2014-2015 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, In de eerste weken van dit schooljaar zijn wij vaak met u in gesprek geweest. De informatieavond in de

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Schoolkamp groep 8 Volgende week maandag, dinsdag en woensdag gaan de 40 kinderen van groep 8 naar Markelo.

Nadere informatie

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert tel. 0492-361419 directie@kcsamenstroom.nl www.kcsamenstroom.nl Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Inhoud Berichten voor het hele kindcentrum.2 Berichten

Nadere informatie

Uitnodiging startviering Prisma

Uitnodiging startviering Prisma Nr 1 dinsdag 26 augustus 2014 Beste ouder(s)/ verzorger(s), Wij zijn goed gestart dit schooljaar. Met patat en een eenmalig Kompaskinderkoor. De eeste schooldag zijn er 32 kinderen gestart met oefenen

Nadere informatie

Jaargang 14, nummer 12 12 maart 2015

Jaargang 14, nummer 12 12 maart 2015 Jaargang 14, nummer 12 12 maart 2015 Blauwe Druiven Voor de vakantie heb ik op de dinsdagmiddag samen met de andere directeuren een studiemiddag gehad over Integraal. Heel kort gezegd komt het erop neer

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. jaargang 3 nummer 3 6 oktober 2011

NIEUWSBRIEF. jaargang 3 nummer 3 6 oktober 2011 NIEUWSBRIEF SBO De Opmaat Laakboulevard 410 3825 KL Amersfoort 033-4333868 jaargang 3 nummer 3 6 oktober 2011 Voorwoord Hoe zouden de foto s zijn geworden? Altijd weer leuk en spannend om te zien hoe uw

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Nieuwsbrief januari 2015 Even voorstellen Mijn naam is Ilona Hulshof, 23 jaar, afgestudeerd orthopedagoge aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zoals in de vorige nieuwsbrief stond weergegeven, is juf Tjitske

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Het Blaadje. Schooljaar 2009-2010 editie september. Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Het Blaadje digitaal. Deze maand...

Het Blaadje. Schooljaar 2009-2010 editie september. Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Het Blaadje digitaal. Deze maand... Het Blaadje Schooljaar 2009-2010 editie september mededelingenblad voor ouders/verzorgers van leerlingen van De Wingerd Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Deze maand.... Het eerste Blaadje van dit schooljaar...

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014

Nieuwsbrief November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Beste ouders / verzorgers, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: De lat omhoog bij de vakken rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. Voor uw

Nadere informatie

PeP-info Digitaal December 2014/ Januari 2015

PeP-info Digitaal December 2014/ Januari 2015 Verschil ligt voor de hand PeP-info Digitaal December 2014/ Januari 2015 Deze PeP-info is ook terug te vinden op onze website! Beste ouders/ verzorgers, In deze PeP-info Van de directeur Website Leerlingenpanel

Nadere informatie

Voordeldonk Info december 14 januari 15

Voordeldonk Info december 14 januari 15 Voordeldonk Info december 14 januari 15 Nieuws van de directie Agenda Laatste Voordeldonk Info van het jaar Wat gaat de tijd toch snel. Zo begint het nieuwe schooljaar en zo zijn we alweer bijna bij de

Nadere informatie

Schooljaar: 2014 2015 Nummer 11 / 21-11 2014

Schooljaar: 2014 2015 Nummer 11 / 21-11 2014 Nieuwsbrief O.B.S. Elckerlyc Rembrandt van Rijnsingel 19 2371 RE Roelofarendsveen telefoon: 0713312735 de.elckerlyc@ssba.net www.obselckerlyc.nl Schooljaar: 2014 2015 Nummer 11 / 21-11 2014 1 Algemene

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen:

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen: Algemeen: NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10 HERINNERING OPROEP: INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN Omdat wij graag enig zicht willen krijgen op het aantal leerlingen op onze scholen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

Beste Ouders, Verzorgers

Beste Ouders, Verzorgers 22 januari 2015 Nieuwsbrief: 7 Belangrijke data: 23-01 Gr. 1/2 Alle kinderen vrij 03-02 Kunst Centraal,gr.1/2 05-02 Kunst Centraal gr. 6 05-02 Oud Papier 11-02 Catechese viering Alle groepen 12-02 Kunst

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Maandag 02 maart 2015

Schooljaar 2014-2015 Maandag 02 maart 2015 INFOOTJE NR. 12 Schooljaar 2014-2015 Maandag 02 maart 2015 Agenda Donderdag 5 maart Inleveren strookje oudergesprekken Maandag 9 maart OR-vergadering Woensdag 11 maart Alle leerlingen vrij Vrijdag 13 maart

Nadere informatie

KidzFlitz 28 november 2011

KidzFlitz 28 november 2011 KidzFlitz 28 november 2011 Beste ouders, Jaarthema Liefde Het jaarthema van dit schooljaar is liefde. De geweldige liefde van God is te zien in Zijn Zoon Jezus. We zijn blij dat we juist ook op onze school

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015

Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015 Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015 Kalender: 25 mei Tweede Pinksterdag 26 mei Waardendag studiedag voor de leerkrachten, alle leerlingen vrij 28 mei Verjaardag juf Mascha 28 mei Hercontrole hoofdluis

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2-3

Informatieboekje groep 1-2-3 Informatieboekje groep 1-2-3 Welkom op de Vlieger! De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en ouders. Jarenlang is er diezelfde weg, van huis naar school en weer terug. In de loop van

Nadere informatie

Maandag 24 maart 2014, week 13

Maandag 24 maart 2014, week 13 Maandag 24 maart 2014, week 13 Open dag 13 maart jl. cbs Koning Willem Alexander Op de open dag (donderdagmiddag en avond) hebben we een aantal ouders met jonge kinderen mogen ontmoeten. Jodocus stond

Nadere informatie

Inleiding op de lijdenstijd Paasproject: God geeft ons vrijheid

Inleiding op de lijdenstijd Paasproject: God geeft ons vrijheid De volgende teksten zijn geschreven om u te helpen het project te verduidelijken voor de kinderen en de gemeente. U bent vrij om ze te gebruiken bij het vertellen of ze over te nemen voor bijvoorbeeld

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

Thema In en om het huis

Thema In en om het huis http://www.edusom.nl Thema In en om het huis Les 22. De rekening. Wat leert u in deze les? Advies vragen. Advies geven. Waarom-vragen beantwoorden met omdat. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

ACTIVITEIT. Kinderboekenweek. Thema: Klaar voor de start! VOORUITBLIK. Maandnieuws maart 2014 2015 Jaargang 13 66. Maandnieuws maart 2015

ACTIVITEIT. Kinderboekenweek. Thema: Klaar voor de start! VOORUITBLIK. Maandnieuws maart 2014 2015 Jaargang 13 66. Maandnieuws maart 2015 Maandnieuws maart 2014 2015 Jaargang 13 66 Maandnieuws maart 2015 Hilversum Kinderboekenweek 2013 Thema: Klaar voor de start! VOORUITBLIK PASEN 2015: OPBLOEIEN Zie Lees pagina verder 9 op pagina 5 ACTIVITEIT

Nadere informatie