OUDERINFO Cursusjaar 2014/2015 nr. 3 Februari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OUDERINFO Cursusjaar 2014/2015 nr. 3 Februari 2015"

Transcriptie

1 OUDERINFO Cursusjaar 2014/2015 nr. 3 Februari 2015 Met deze keer: Voorwoord Examendata Uit de ouderraad Fotobedreigingen Doorstroomrichtlijnen Hoe nu verder? Belangrijke data Geachte Ouders In dit magazine vindt u vele nieuwtjes. Onze ouderinfo voorziet als informatiemiddel in een behoefte. Datgene wat voor u van belang is, zetten we kort op een rijtje. U bent hiermee prima op de hoogte van het reilen en zeilen op onze school. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met iemand van de schoolleiding. We zijn dagelijks bereikbaar via de telefoon: Eindredactie: J. Meulstee Foto s: Mw. L. van den Beld

2 VOORWOORD Het schooljaar is halverwege. Met grote snelheid gaan we richting eindexamens en ook voor de lagere klassen is de overgang naar een volgend schooljaar alweer in zicht. In dit kader is het van belang u te melden dat ook ons personeel gedeeltelijk geveld is geweest door de griepgolf, die ons land al enkele maanden teistert. We hebben mede hierdoor te maken met nogal wat lesuitval en dat vinden we natuurlijk heel vervelend. Het tekort op de arbeidsmarkt aan geschikt personeel maakt het extra lastig om de uitgevallen uren te laten vervangen. Toch willen we u enigszins geruststellen. De ervaringen van de laatste jaren heeft ons ertoe gebracht dat we het onderwijsprogramma zo hebben opgebouwd dat we ondanks mogelijke lesuitval toch aan de landelijke eisen voor de lesprogramma s blijven voldoen. Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat we op jaarbasis meer lesuren per klas inplannen dan strikt noodzakelijk is. Anderzijds geeft het lesprogramma ook nog enige rek, waar het gaat om verplichte en niet verplichte onderdelen. Wij registreren de lesuitval zeer nauwkeurig, per klas en per leerjaar, en zo nodig nemen we in specifieke gevallen extra maatregelen. Het zijn ontwikkelingen waar heel onderwijsland mee te maken heeft en zeker op vmbo-scholen is dit probleem bijzonder lastig, omdat de werkdruk onevenredig hoog is en de leerlingpopulatie daarbij nog specifieke vaardigheden vereist. Wij prijzen ons overigens gelukkig met een docentenbestand, waarin de interpersoonlijke vaardigheden, alsook de pedagogisch-didactische competenties goed ontwikkeld zijn. Met andere woorden: uw zoon of dochter is bij ons in goede handen. Met de examens in zicht zullen we er alles aan doen om onze leerlingen niet de dupe te laten zijn van mogelijke lesuitval. Het heeft onze hoogste prioriteit. Daarnaast vragen we uw begrip voor de situatie, zoals hierboven beschreven. We wensen u en uw zoon of dochter bijzonder veel succes in de komende maanden. Het is een spannende tijd, die voor elke generatie leerlingen weer de nodige onzekerheden met zich meebrengt. Met elkaar, ouders en docenten, proberen we onze leerlingen zo goed mogelijk naar de gewenste resultaten te loodsen. Mocht u vragen hebben neemt u dan gerust contact op. Raymond Kok, directeur

3 BELANGRIJKE DATA EXAMENS en 05 maart 10 t/m 13 maart 30 maart Vanaf 07 april Vanaf 07 april 20 april Pilot Rekentoets BB (extra kans voor BB-leerlingen)* Reguliere Rekentoets (niveau 2F) voor BB, KB en MAVO (centraal examen)* Leerlingen tekenen bij hun teamleider voor hun definitieve ED-cijfer voor het praktijkvak* Start CSPE praktijkvakken Start mondelinge examens Nederlands, Engels, Duits, biologie, aardrijkskunde. De docent informeert je over de exacte datum* Leerlingen tekenen bij hun teamleider voor hun definitieve ED-cijfer AVO vakken, LO, Kunstvakken I (CKV) en maatschappijleer (BB/KB/Mavo)* 24 april Bekendmaking uitslagen Rekentoets (pilot Rekentoets BB en reguliere Rekentoets BB/KB/MAVO) via SOMToday 11 mei Start examens AVO vakken (CSE) 1e tijdvak* 26 mei Einddatum examens AVO vakken (CSE) 29 mei Einddatum CSPE praktijkvakken 1 e tijdvak 02 t/m 05 juni 03 juni 04 juni 11 juni 12 juni 16 t/m 18 juni Uiterlijk 19 juni 19 juni Herexamen Rekentoets* (er is geen herexamen van de pilot rekentoets BB) Bekendmaking voorlopige uitslagen praktijkvakken (CSPE) Leerlingen komen om uur op school bij praktijkdocent om de voorlopige uitslag van het CSPE te vernemen en om eventuele afspraken te maken over herexamens* Leerlingen dienen vòòr uur het getekende formulier t.b.v. een herexamen CSPE in te leveren bij hun praktijkdocent Start 2e tijdvak (herexamen) CSPE BB/KB* Bekendmaking definitieve uitslagen AVO vakken BB/KB/MAVO (betreft totale examen: AVO + praktijk + Rekentoets) Mentoren bellen na uur leerlingen met uitslag Start 2e tijdvak (herexamen) CSE MAVO beroepsgericht GL* Leerlingen komen op school bij hun mentor om te tekenen voor behaalde examencijfers en om eventuele afspraken te maken over herexamens bij hun teamleider* Leerlingen leveren direct de getekende cijferlijst in bij hun mentor of, in geval van herexamen(s) bij hun teamleider. Herexamens* Bekendmaking uitslagen herexamens BB en KB Mentoren bellen de leerlingen met uitslag BB en KB Herkansers BB/KB komen op school bij hun mentor om te tekenen voor examencijfers* 19 juni Examen BBQ 23 juni Diploma-uitreiking* 24 juni Diploma-uitreiking*

4 26 juni Bekendmaking definitieve uitslagen herexamens MAVO Mentoren bellen de leerlingen met de uitslag MAVO Uiterlijk 29 juni 29 juni Bekendmaking uitslagen herexamen Rekentoets (2 e tijdvak) Herkansers MAVO komen op school om te tekenen voor de examencijfers* Herkansers Rekentoets komen op school om te tekenen voor de examencijfers* * = nadere informatie volgt BB = Basisberoepsgerichte leerweg KB = Kaderberoepsgerichte leerweg ED = Examendossier = eindcijfer schoolexamens AVO = Algemeen Vormend Onderwijs = theorievakken CSE = Centraal Schriftelijk examen CPE = Centraal Praktijk examen CSPE = Centraal Schriftelijk Praktijk examen

5 VANUIT DE OUDERRAAD Afgelopen 21 januari was het weer zover, de open dag van College De Brink. Het was een goed bezochte open dag. Van 15:00 tot 21:00 uur was de school open voor kinderen en ouders die geïnteresseerd zijn in College De Brink. Kinderen en ouders werden verwelkomd en opgevangen. In bijna elke lesruimte waren leerlingen en leraren die de bezoekers enthousiast aanspraken om informatie te geven over de school. Ook het team van de ouderraad was vertegenwoordigd. Wij stonden in de hal om vragen van evt. nieuwe ouders en leerlingen te beantwoorden. De meest gestelde vraag naar mij toe was dan ook 'is dit een geschikte school voor mijn kind?'. En wat ik dan zo leuk vind is dat ik, als ouderraadslid, mijn enthousiasme en fijne ervaringen kan vertellen over College De Brink. Maar weet u wat ik ook zo geweldig vind? Vier jaar geleden kwamen wij samen met ons oudste kind ook op de open dag kijken om na enkele uren en bijna alles bekeken te hebben, vol informatie en met rode konen weer richting huis te gaan. Wat een informatie, maar wat een leuke school! was onze conclusie. En nu vier jaar later, met 1 kind in de derde en 1 kind in de eerste klas, sta ik daar als ouderraadslid en weet ik inmiddels veel meer van College De Brink. Ik kan meepraten over het reilen en zeilen van de school. Zo ook onze eigen twee kids. Beide stonden ze tijdens de Open Dag informatie te verstrekken aan de evt. nieuw komende kinderen en ouders. En wat is dát leuk om te zien als ouder! Even op de open dag kijken in de klas waar je kind zit en hij/zij haar "ding" doet. Want zeg nou zelf, als eenmaal je kind op de middelbare school zit, dan kom je er als ouder nog maar weinig tot zelden. Je ziet ook de dingen die op een Open Dag getoond worden geheel anders. De school is dan zoveel meer "eigen", dan wanneer je er voor de eerste keer komt als "nieuwe evt. toekomstige ouder". Als ouderraadslid krijgen we ook suggesties, deze worden natuurlijk meegenomen in vergaderingen. Ik weet zeker dat wij als ouderraad kunnen terug kijken op een mooie Open Dag. Mireille de Graaf. P.S.: Bent u ook een enthousiaste ouder, die wil meepraten in de ouderraad? Kom dan een keer kijken en meeluisteren op een vergadering. Geef u op bij Steven Voorn, voorzitter OR

6 FOTO S EN BEDREIGINGEN??? Pubers hebben vrijwel allemaal de beschikking over een smartphone. Daar maken zij foto's en filmpjes mee, ze zijn actief op sociale netwerken, wisselen berichten uit en zijn voor u ook nog telefonisch bereikbaar. Maar weet u wat voor foto's en filmpjes er op de smartphone van uw kind staan? Weet u wat voor soort berichten uw kind uitwisselt? Kijkt u wel eens samen met uw kind in zijn of haar smartphone? Op school merken wij steeds vaker dat pubers niet goed weten wat wel en niet goed is bij het gebruik van de smartphone. Veel jongeren ervaren geen grenzen bij het gebruik van hun smartphone. Regelmatig worden wij geconfronteerd met nare incidenten rondom de smartphone. Er worden bedreigingen geuit, naaktfoto's uitgewisseld en hele nare filmpjes doorgestuurd. Begin februari kregen wij binnen twee dagen te maken met vier van dit soort incidenten en deze meldingen komen steeds vaker voor. Dit leidt tot grote onrust en conflicten in de school, ook al omdat er via groepsapps meerdere leerlingen bij betrokken zijn. Soms voelt een leerlingen zich zó onveilig dat deze dan niet naar school durft te gaan. Overdreven? Nee, de in apps gebruikte taal en bedreigingen zijn vaak véél heftiger dan wat iemand in een persoonlijk contact gebruikt. Deze incidenten vinden plaats in de vrije tijd buiten school, s avonds en in de weekends en vallen onder verantwoordelijkheid van de ouders, niet van school. Vanwege de (enorme) impact op de veiligheid en sfeer school, pakken wij deze incidenten echter wel op. Dit kunnen wij niet alleen, daarbij hebben wij uw hulp als ouder nodig. Zo hebben wij onlangs een mail gestuurd naar een grote groep ouders van verschillende klassen met het verzoek om samen in de smartphone van hun kind te kijken, omdat er signalen waren dat er ongewenst foto's van een minderjarig meisje verspreid werden. Weet u dat ook uw kind strafbaar is als er naaktfoto's van een minderjarige op zijn of haar smartphone staan? En weet u dat de minderjarige op de foto's aangifte mag doen tegen de leeftijdgenoten, die deze foto bezitten en/of verspreiden?

7 Wat kunt u als ouder doen? In gesprek gaan met uw kind en regelmatig mee kijken met wat uw kind aan het doen is op de smartphone. Regelmatig met uw kind samen in de smartphone kijken. Uw kind ervan bewust maken dat bezit en verspreiding van naaktfoto's van een leeftijdgenoot strafbaar is. Uw kind ervan bewust maken dat bedreigingen strafbaar zijn. Afspraken maken over het gebruik van de smartphone. Uw kind een melding laten doen op school als er signalen zijn van ernstige incidenten; uiteraard kunt u dit zelf ook doen als uw kind dit niet durft. Op de nieuwe thema-avond "pesten" van 3 maart 2015 gaan wij vanuit school verder in op de invloed van de smartphone en hoe wij als school omgaan met het moderne pestgedrag. Meer informatie over dit thema vindt u op Wij hopen u op de thema avond te zien. Namens het zorgteam, Lisette van den Beld THEMA-AVOND OVER PESTEN DINSDAG 3 MAART A.S. OM 19:30 UUR IN DE AULA VAN DE SCHOOL

8 IMPRESSIE VAN HET KERSTDINER Hieronder een aantal foto s, gemaakt tijdens ons kerstdiner van 17 december jl.

9 DOORSTROOMRICHTLIJNEN Leerjaar 1 en leerjaar 2: - Leerlingen blijven niet zitten, ze kunnen na determinatie doorverwezen worden naar een ander niveau of een ander onderwijstraject. - Leerlingen worden bij binnenkomst en gedurende het eerste en tweede leerjaar gedetermineerd naar leerwegen, sectoren en afdelingen. - Bij elke leerling zal de informatie verkregen uit de PSO en de educatiemeter meewegen bij de toelaatbaarheid tot de gekozen sector en afdeling. 1 e rapport klas 1: Alle cijfers zijn op basisniveau (voor basisklassen), kaderniveau (voor kaderklassen) mavoniveau (mavoklassen). Op alle andere rapporten in leerjaar 1 en 2 worden cijfers gegeven op niveau. In de rapportvergaderingen geven de vakdocenten voor hun vak een advies om wel of niet verder te gaan op een ander niveau. Uitgangspunt om op een hoger niveau verder te mogen is dat een leerling een 8,0 (leerjaar 1) of 7,5 (leerjaar 2) staat voor het vak en de vergadering positief adviseert. 3 e rapport: Er wordt geen overstap naar een ander niveau meer geadviseerd Cijfers op niveau en/of cijfers met N+ (N+ = cijfer op hoger niveau) In deze rapportvergadering geven de vakdocenten voor hun vak geen advies om wel of niet verder te gaan op een hoger niveau. De periode naar einde schooljaar is te kort om een reëel beeld te krijgen; ook is de laatste periode vaak hectisch en onderbroken. 4 e rapport (overgang leerjaar 1 naar 2): De leerling gaat over naar klas lj 2 waarbij onderstaande van toepassing is. Uitgangspunt voor overplaatsing naar een hoger (klas)niveau lj 2 is wanneer een leerling; - alle Avo-vakken op het hogere niveau met een voldoende heeft afgesloten - de andere vakken voldoende zijn - de vergadering positief adviseert In de overgangsvergadering geven de vakdocenten voor hun vak een advies om verder te gaan in leerjaar 2 op een hoger niveau waarbij wederom als uitgangspunt een 7,5 wordt gehanteerd voor dat vak. Doorgaan op een lager (klas)niveau Uitgangspunt voor overplaatsing naar een lager niveau in lj 2 wanneer een leerling; - 2 of meer onvoldoendes heeft voor de Avo-vakken - een 4 of lager heeft voor een Avo-vak - de vergadering dit adviseert Voldoet een leerling ook niet aan deze normen dan is een speciale advisering mogelijk. Overgang lj 2 lj 3: Zijn alle vakken op niveau dan geldt onderstaande tabel; De sector geeft onderstaande richtlijnen. Leerlingen die niet voldoen aan deze richtlijnen worden besproken of overgang naar lj 3 een reële optie is. Sector Vak(ken) en minimumcijfer Economie Economie: 6,0; Wiskunde: 6,0 Techniek Wiskunde: 6,0; Nask: 6,0 Zorg & Welzijn Bio: 6,0; Wiskunde:6,0; M&M : 6,0 Voor de overige vakken dient tenminste een gemiddelde van 6,0 zijn gehaald.

10 Overgang Kader lj 2 Kader lj 3: Voor Nederlands en Engels dient ten minste een 6,0 gehaald te zijn. Voor de overige vakken dient ten minste een gemiddelde van 6,0 te zijn gehaald. Overgang Basis lj 2 Kader lj 3: - De leerling heeft minimaal 5 vakken op Kaderniveau (N+) afgesloten - Ne, En, Wi plus sectorgebonden vakken moeten minimaal met een 6,0 op Kaderniveau (N+) zijn afgesloten - Voor de overige niet Avo-vakken geldt een gemiddelde van minimaal De vergadering positief adviseert Overgang Kader lj 2 Mavo niveau lj 3: - De leerling heeft minimaal 5 vakken op Mavoniveau(N+) afgesloten - Ne, En, Wi plus sectorgebonden vakken moeten minimaal met een 6,0 op Mavoniveau (N+) zijn afgesloten - Voor de overige niet Avo-vakken geldt een gemiddelde van minimaal De vergadering positief adviseert Minimumeisen keuzevakken: Kadervakken minimaal 7,5 en Mavovakken (N+) minimaal 6,0 2 e klas Mavo: Overgang Mavo lj 2 Mavo niveau lj 3: - Ne, En, Wi, sectorgebonden vakken en keuzevakken moeten minimaal met een 6,0 zijn afgesloten - Voor de overige niet-avo-vakken geldt een gemiddelde van minimaal 6.0 en dat de vergadering positief adviseert Wanneer leerlingen niet aan bovengenoemde normen voldoen, wordt de leerling op advies van de vergadering geplaatst in Kader of Basis leerjaar 3. Van leerjaar 3 naar 4 De opzet van de vmbo-examens kent een ongedeelde examenperiode van twee jaar. Doorstroom van leerjaar 3 naar 4 gebeurt daarom in principe automatisch. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een overstap naar een andere leerweg of een herstart in een andere afdeling overwogen worden. CIJFERGEVING EN CODERINGEN: Per vak worden twee cijfers op het rapport genoteerd: het periodecijfer en het voortschrijdend gemiddelde. Verder kunnen er codes gebruikt worden ( de uitleg daarvan staat ook op de rapportomslag ) om de cijfers op de rapporten nader toe te lichten. Een verplichting om codes te gebruiken is er echter niet. Een codering wordt gegeven met een + (voor beter dan gemiddeld) en (voor slechter dan gemiddeld). Dus C- betekent: de leerling is onvoldoende geconcentreerd en I+ betekent dat de leerling een meer dan gemiddelde inzet vertoond. Op de binnenzijde van het rapport worden de volgende lettercoderingen toegelicht. C = CONCENTRATIE G = GEDRAG H = HUISWERK I = INZET in de les, werkinstelling N = NIVEAU S = SAMENWERKING T = TEMPO V = VERZORGING (INCLUSIEF NETHEID) A = ABSENT Z = ZELFSTANDIGHEID GG = GEEN GEGEVENS

11 HOE NU VERDER?? Klas 1 Na wat voorzichtige vragen over wat leerlingen later willen worden kijken we ook vooruit naar volgend schooljaar. In leerjaar 2 maken de leerlingen uitgebreider kennis met de diverse afdelingen door onze Praktische Sector Oriëntatie. Een voorbereiding daarop willen we in april organiseren. Dan trekken al onze brugklassers in carrouselvorm langs al onze afdelingen. Een korte introductie op wat mogelijk is valt hen dan ten deel. Op maandagavond 13 april organiseren we voor u een voorlichtingsavond over de afdelingskeuzes. Dan zijn ook de mentoren begonnen met een reeks van keuzebegeleidingslessen om duidelijk te maken welke mogelijkheden er allemaal zijn. Klas 2 Onze tweedejaars draaien op maandagmiddag hun PSO-lessen. De leerlingen zitten inmiddels in de afdeling van hun keuze. Bij de besprekingen over het tweede rapport hebben we bepaald in welke leerweg (basisberoeps, kaderberoeps of gemengdtheoretisch onze mavoroute) de leerlingen volgend schooljaar verder zullen gaan. De communicatie hierover loopt via de mentoren. Zijn er zaken onduidelijk neemt u dan contact op met de mentor. U levert het door u definitief ingevulde keuzeformulier ook in bij de mentor in (vòòr 18 februari a.s.). Klas 3 In de derde klassen gaan we binnenkort een eerste inventarisatie houden over de vervolgschoolplannen van onze leerlingen. Het is belangrijk om af en toe bewust na te denken over je mogelijkheden en voorkeuren. De meeste derdejaars zitten gevoelsmatig nog ver van het examen, ook al zijn de eerste examentoetsen ook voor hen intussen al geweest. Regelmatig zijn er leerlingen, die een gesprek met de decaan aanvragen. Vragen over BOL of BBL (resp. de hele week naar school of nog maar één dag per week) of vragen over welke school het meest geschikt is bespreken we daarbij. Klas 4 Onze vierdejaars komen steeds dichterbij het eindexamen. Inschrijving voor de vervolgschool moet nu toch onderhand wel gebeurd zijn, anders bestaat de kans van afwijzing of wachtlijsten. Via een vragenformulier hebben we ook hier de vervolgschoolkeuzes geïnventariseerd. Ook de vierdeklassers hebben de mogelijkheid om een apart gesprek met de decaan te hebben. Inschrijving of contracten, niveaubepaling of ROC-plaats zijn dan de belangrijkste onderwerpen. Het bezoeken van open dagen kan niet vaak genoeg genoemd worden. Kijk goed wat je aan een opleiding hebt, kom er achter wat je eigenlijk wilt. Zoek en vergelijk verschillende mogelijkheden. Bespreek je ideeën met ouders en vrienden. Test je zelf en kies bewust. Met vragen over vervolgscholen of beroepskeuze kunt u altijd terecht bij onze schooldecaan: Mw. K. Scholten (tel ) ROLSTOELBASKETBAL

12 (hieronder een impressie van het rolstoelbasketbal voor onze derdeklassers)

13 Lezen is leuk. Een statement dat niet door een ieder beaamd wordt. Veel leerlingen op CDB hebben er helemaal niets mee; sterker nog, een aantal heeft een hekel aan lezen. Vanuit de groep Taalbeleid proberen we op allerlei manieren aandacht te vragen voor lezen, niet alleen op zaakvakgebied, maar vooral op het lezen is leuk -gebied. Ter opfrissing van het geheugen: het uitdelen van boekensetjes van de Lijsters om de school tot een leesrijke omgeving te maken, waar je altijd een boek tot je beschikking hebt. De voorleesweek waar door docenten uit een eigen favoriet jeugdleesboek voorgelezen werd en de cursus Interactief Voorlezen. In samenwerking met de Mediatheek is er een volgende stap genomen op het leesbevorderingstraject. Hiervoor hebben wij binnen de school aandacht gevraagd, maar nu ook via deze ouderinfo bij u. Om het plan te laten werken, vragen wij een ieder om thuis in de kast te kijken naar jeugdboeken die u een tweede, derde leven gunt. Geef het boek mee aan uw kind om het in te leveren BIJ DE MEDIATHEEK, BINNENKORT ZAL EEN IEDER VERNEMEN WAT ER MET DE BOEKEN GAAT GEBEUREN! Alvast heel erg bedankt voor uw medewerking! Namens de Taalbeleidgroep, Monique Bremmer Dictee leerjaar 2 Op 19 maart a.s. het Groot CDB Dictee voor leerjaar 2. Net als vorig jaar in samenwerking met de bibliotheek en in het Brinkhuis te Laren. Net als bij andere acties willen wij leerlingen laten ervaren dat het spelen en stoeien met taal gewoon leuk kan en mag zijn en dat iedereen het kan. U kent als geen ander de uitspraak: Taal is de voertuig van de geest Het Dictee is op 19 maart, voor leerjaar 2, het wordt gehouden tijdens lestijd (tussen en uur en er zijn mooie prijzen te winnen in meerdere niveaucategorieën, waarbij iedereen kan winnen. Het dictee is geschreven uitgaande van de belevingswereld van onze leerlingen. Dit alles is georganiseerd samen met de bibliotheek in het Brinkhuis.

14 BELANGRIJKE DATA 21 februari t/m 1 maart Voorjaarsvakantie 3 maart Thema-avond Pesten Ouderraad 11 maart Voorstelling K&C-project 19 maart Dictee leerjaar 2 3 t/m 6 april Paasvrij 3 april GSF onderwijsconferentie (personeel) 13 april Voorlichtingsavond leerjaar 1 (PSO) en zij-instromers april Talentenjacht 7 t/m 24 april Praktijkexamens en stages leerjaar 3 15 april Sportdag leerjaar 1 20 en 21 april Ouderavonden derde rapport 25 april t/m 10 mei Meivakantie 11 t/m 22 mei Centraal schriftelijke examens 14 t/m 17 mei Hemelvaartvrij 18 t/m 29 mei Polderdagen 23 t/m 25 mei Pinkstervrij 27 t/m 29 mei Parijsreis 3 juni Sportdag leerjaar 2 triatlon 10 juni Examenuitslagen 19 juni Barbecue leerjaar 4 15 t/m 26 juni Brugklaskampen 23 en 24 juni Diploma-uitreikingen 26 juni Laatste lesdag Uitstapje leerjaar 2 1 juli Boeken inleveren, eindrapporten mee 4 juli Start zomervakantie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

1. Voorwoord van de rector

1. Voorwoord van de rector Nassausingel 7, 4811 DE Breda 1. Voorwoord van de rector Geachte lezers, Hierbij stuur ik u de tweede digitale nieuwsbrief van onze school. De vorige is net voor de zomervakantie verschenen. Met deze nieuwsbrief

Nadere informatie

...ambities voor de toekomst...

...ambities voor de toekomst... Schoolgids 2014-2015...ambities voor de toekomst... Contact Rode Kruisstraat 14 1025 KN Amsterdam Tel. 020-6369591 e-mail: info@waterlant.nl website: www.waterlant.nl 2 Waterlant College IJdoorn Voorwoord

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 V.M.B.O. - S.G. KLEIN BORCULO vso de Veenlanden - Almelo EXTRANEUS LEERJAAR 4 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP MARIANUM Voor VMBO-HAVO-VWO

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

2015 magazine Rhenen kader. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Rhenen kader. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Rhenen kader Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Rhenen Kader Pantarijn Rhenen Voorwoord Kennismaken met Onze opleidingen Boven: H.R.E.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015 BLARIACUM- COLLEGE SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015 ONDERWIJSGEMEENSCHAP VOOR vmbo havo vwo (atheneum en gymnasium) Het Blariacumcollege verzorgt onderwijs op twee hoofdlocaties

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 Scholengemeenschap Dalton Voorburg VMBO-tl/HAVO/Atheneum en Gymnasium Loolaan 125 2271 TM Voorburg Tel.: 070-3007700 (elke werkdag van 07.30 tot 16.30 uur) Fax: 070-3007777 Website:

Nadere informatie

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Najaar 2014 =========================================================================== Inhoudsopgave Later 3 Jaarprogramma decanaat Mavo

Nadere informatie