OUDERINFO Cursusjaar 2014/2015 nr. 3 Februari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OUDERINFO Cursusjaar 2014/2015 nr. 3 Februari 2015"

Transcriptie

1 OUDERINFO Cursusjaar 2014/2015 nr. 3 Februari 2015 Met deze keer: Voorwoord Examendata Uit de ouderraad Fotobedreigingen Doorstroomrichtlijnen Hoe nu verder? Belangrijke data Geachte Ouders In dit magazine vindt u vele nieuwtjes. Onze ouderinfo voorziet als informatiemiddel in een behoefte. Datgene wat voor u van belang is, zetten we kort op een rijtje. U bent hiermee prima op de hoogte van het reilen en zeilen op onze school. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met iemand van de schoolleiding. We zijn dagelijks bereikbaar via de telefoon: Eindredactie: J. Meulstee Foto s: Mw. L. van den Beld

2 VOORWOORD Het schooljaar is halverwege. Met grote snelheid gaan we richting eindexamens en ook voor de lagere klassen is de overgang naar een volgend schooljaar alweer in zicht. In dit kader is het van belang u te melden dat ook ons personeel gedeeltelijk geveld is geweest door de griepgolf, die ons land al enkele maanden teistert. We hebben mede hierdoor te maken met nogal wat lesuitval en dat vinden we natuurlijk heel vervelend. Het tekort op de arbeidsmarkt aan geschikt personeel maakt het extra lastig om de uitgevallen uren te laten vervangen. Toch willen we u enigszins geruststellen. De ervaringen van de laatste jaren heeft ons ertoe gebracht dat we het onderwijsprogramma zo hebben opgebouwd dat we ondanks mogelijke lesuitval toch aan de landelijke eisen voor de lesprogramma s blijven voldoen. Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat we op jaarbasis meer lesuren per klas inplannen dan strikt noodzakelijk is. Anderzijds geeft het lesprogramma ook nog enige rek, waar het gaat om verplichte en niet verplichte onderdelen. Wij registreren de lesuitval zeer nauwkeurig, per klas en per leerjaar, en zo nodig nemen we in specifieke gevallen extra maatregelen. Het zijn ontwikkelingen waar heel onderwijsland mee te maken heeft en zeker op vmbo-scholen is dit probleem bijzonder lastig, omdat de werkdruk onevenredig hoog is en de leerlingpopulatie daarbij nog specifieke vaardigheden vereist. Wij prijzen ons overigens gelukkig met een docentenbestand, waarin de interpersoonlijke vaardigheden, alsook de pedagogisch-didactische competenties goed ontwikkeld zijn. Met andere woorden: uw zoon of dochter is bij ons in goede handen. Met de examens in zicht zullen we er alles aan doen om onze leerlingen niet de dupe te laten zijn van mogelijke lesuitval. Het heeft onze hoogste prioriteit. Daarnaast vragen we uw begrip voor de situatie, zoals hierboven beschreven. We wensen u en uw zoon of dochter bijzonder veel succes in de komende maanden. Het is een spannende tijd, die voor elke generatie leerlingen weer de nodige onzekerheden met zich meebrengt. Met elkaar, ouders en docenten, proberen we onze leerlingen zo goed mogelijk naar de gewenste resultaten te loodsen. Mocht u vragen hebben neemt u dan gerust contact op. Raymond Kok, directeur

3 BELANGRIJKE DATA EXAMENS en 05 maart 10 t/m 13 maart 30 maart Vanaf 07 april Vanaf 07 april 20 april Pilot Rekentoets BB (extra kans voor BB-leerlingen)* Reguliere Rekentoets (niveau 2F) voor BB, KB en MAVO (centraal examen)* Leerlingen tekenen bij hun teamleider voor hun definitieve ED-cijfer voor het praktijkvak* Start CSPE praktijkvakken Start mondelinge examens Nederlands, Engels, Duits, biologie, aardrijkskunde. De docent informeert je over de exacte datum* Leerlingen tekenen bij hun teamleider voor hun definitieve ED-cijfer AVO vakken, LO, Kunstvakken I (CKV) en maatschappijleer (BB/KB/Mavo)* 24 april Bekendmaking uitslagen Rekentoets (pilot Rekentoets BB en reguliere Rekentoets BB/KB/MAVO) via SOMToday 11 mei Start examens AVO vakken (CSE) 1e tijdvak* 26 mei Einddatum examens AVO vakken (CSE) 29 mei Einddatum CSPE praktijkvakken 1 e tijdvak 02 t/m 05 juni 03 juni 04 juni 11 juni 12 juni 16 t/m 18 juni Uiterlijk 19 juni 19 juni Herexamen Rekentoets* (er is geen herexamen van de pilot rekentoets BB) Bekendmaking voorlopige uitslagen praktijkvakken (CSPE) Leerlingen komen om uur op school bij praktijkdocent om de voorlopige uitslag van het CSPE te vernemen en om eventuele afspraken te maken over herexamens* Leerlingen dienen vòòr uur het getekende formulier t.b.v. een herexamen CSPE in te leveren bij hun praktijkdocent Start 2e tijdvak (herexamen) CSPE BB/KB* Bekendmaking definitieve uitslagen AVO vakken BB/KB/MAVO (betreft totale examen: AVO + praktijk + Rekentoets) Mentoren bellen na uur leerlingen met uitslag Start 2e tijdvak (herexamen) CSE MAVO beroepsgericht GL* Leerlingen komen op school bij hun mentor om te tekenen voor behaalde examencijfers en om eventuele afspraken te maken over herexamens bij hun teamleider* Leerlingen leveren direct de getekende cijferlijst in bij hun mentor of, in geval van herexamen(s) bij hun teamleider. Herexamens* Bekendmaking uitslagen herexamens BB en KB Mentoren bellen de leerlingen met uitslag BB en KB Herkansers BB/KB komen op school bij hun mentor om te tekenen voor examencijfers* 19 juni Examen BBQ 23 juni Diploma-uitreiking* 24 juni Diploma-uitreiking*

4 26 juni Bekendmaking definitieve uitslagen herexamens MAVO Mentoren bellen de leerlingen met de uitslag MAVO Uiterlijk 29 juni 29 juni Bekendmaking uitslagen herexamen Rekentoets (2 e tijdvak) Herkansers MAVO komen op school om te tekenen voor de examencijfers* Herkansers Rekentoets komen op school om te tekenen voor de examencijfers* * = nadere informatie volgt BB = Basisberoepsgerichte leerweg KB = Kaderberoepsgerichte leerweg ED = Examendossier = eindcijfer schoolexamens AVO = Algemeen Vormend Onderwijs = theorievakken CSE = Centraal Schriftelijk examen CPE = Centraal Praktijk examen CSPE = Centraal Schriftelijk Praktijk examen

5 VANUIT DE OUDERRAAD Afgelopen 21 januari was het weer zover, de open dag van College De Brink. Het was een goed bezochte open dag. Van 15:00 tot 21:00 uur was de school open voor kinderen en ouders die geïnteresseerd zijn in College De Brink. Kinderen en ouders werden verwelkomd en opgevangen. In bijna elke lesruimte waren leerlingen en leraren die de bezoekers enthousiast aanspraken om informatie te geven over de school. Ook het team van de ouderraad was vertegenwoordigd. Wij stonden in de hal om vragen van evt. nieuwe ouders en leerlingen te beantwoorden. De meest gestelde vraag naar mij toe was dan ook 'is dit een geschikte school voor mijn kind?'. En wat ik dan zo leuk vind is dat ik, als ouderraadslid, mijn enthousiasme en fijne ervaringen kan vertellen over College De Brink. Maar weet u wat ik ook zo geweldig vind? Vier jaar geleden kwamen wij samen met ons oudste kind ook op de open dag kijken om na enkele uren en bijna alles bekeken te hebben, vol informatie en met rode konen weer richting huis te gaan. Wat een informatie, maar wat een leuke school! was onze conclusie. En nu vier jaar later, met 1 kind in de derde en 1 kind in de eerste klas, sta ik daar als ouderraadslid en weet ik inmiddels veel meer van College De Brink. Ik kan meepraten over het reilen en zeilen van de school. Zo ook onze eigen twee kids. Beide stonden ze tijdens de Open Dag informatie te verstrekken aan de evt. nieuw komende kinderen en ouders. En wat is dát leuk om te zien als ouder! Even op de open dag kijken in de klas waar je kind zit en hij/zij haar "ding" doet. Want zeg nou zelf, als eenmaal je kind op de middelbare school zit, dan kom je er als ouder nog maar weinig tot zelden. Je ziet ook de dingen die op een Open Dag getoond worden geheel anders. De school is dan zoveel meer "eigen", dan wanneer je er voor de eerste keer komt als "nieuwe evt. toekomstige ouder". Als ouderraadslid krijgen we ook suggesties, deze worden natuurlijk meegenomen in vergaderingen. Ik weet zeker dat wij als ouderraad kunnen terug kijken op een mooie Open Dag. Mireille de Graaf. P.S.: Bent u ook een enthousiaste ouder, die wil meepraten in de ouderraad? Kom dan een keer kijken en meeluisteren op een vergadering. Geef u op bij Steven Voorn, voorzitter OR

6 FOTO S EN BEDREIGINGEN??? Pubers hebben vrijwel allemaal de beschikking over een smartphone. Daar maken zij foto's en filmpjes mee, ze zijn actief op sociale netwerken, wisselen berichten uit en zijn voor u ook nog telefonisch bereikbaar. Maar weet u wat voor foto's en filmpjes er op de smartphone van uw kind staan? Weet u wat voor soort berichten uw kind uitwisselt? Kijkt u wel eens samen met uw kind in zijn of haar smartphone? Op school merken wij steeds vaker dat pubers niet goed weten wat wel en niet goed is bij het gebruik van de smartphone. Veel jongeren ervaren geen grenzen bij het gebruik van hun smartphone. Regelmatig worden wij geconfronteerd met nare incidenten rondom de smartphone. Er worden bedreigingen geuit, naaktfoto's uitgewisseld en hele nare filmpjes doorgestuurd. Begin februari kregen wij binnen twee dagen te maken met vier van dit soort incidenten en deze meldingen komen steeds vaker voor. Dit leidt tot grote onrust en conflicten in de school, ook al omdat er via groepsapps meerdere leerlingen bij betrokken zijn. Soms voelt een leerlingen zich zó onveilig dat deze dan niet naar school durft te gaan. Overdreven? Nee, de in apps gebruikte taal en bedreigingen zijn vaak véél heftiger dan wat iemand in een persoonlijk contact gebruikt. Deze incidenten vinden plaats in de vrije tijd buiten school, s avonds en in de weekends en vallen onder verantwoordelijkheid van de ouders, niet van school. Vanwege de (enorme) impact op de veiligheid en sfeer school, pakken wij deze incidenten echter wel op. Dit kunnen wij niet alleen, daarbij hebben wij uw hulp als ouder nodig. Zo hebben wij onlangs een mail gestuurd naar een grote groep ouders van verschillende klassen met het verzoek om samen in de smartphone van hun kind te kijken, omdat er signalen waren dat er ongewenst foto's van een minderjarig meisje verspreid werden. Weet u dat ook uw kind strafbaar is als er naaktfoto's van een minderjarige op zijn of haar smartphone staan? En weet u dat de minderjarige op de foto's aangifte mag doen tegen de leeftijdgenoten, die deze foto bezitten en/of verspreiden?

7 Wat kunt u als ouder doen? In gesprek gaan met uw kind en regelmatig mee kijken met wat uw kind aan het doen is op de smartphone. Regelmatig met uw kind samen in de smartphone kijken. Uw kind ervan bewust maken dat bezit en verspreiding van naaktfoto's van een leeftijdgenoot strafbaar is. Uw kind ervan bewust maken dat bedreigingen strafbaar zijn. Afspraken maken over het gebruik van de smartphone. Uw kind een melding laten doen op school als er signalen zijn van ernstige incidenten; uiteraard kunt u dit zelf ook doen als uw kind dit niet durft. Op de nieuwe thema-avond "pesten" van 3 maart 2015 gaan wij vanuit school verder in op de invloed van de smartphone en hoe wij als school omgaan met het moderne pestgedrag. Meer informatie over dit thema vindt u op Wij hopen u op de thema avond te zien. Namens het zorgteam, Lisette van den Beld THEMA-AVOND OVER PESTEN DINSDAG 3 MAART A.S. OM 19:30 UUR IN DE AULA VAN DE SCHOOL

8 IMPRESSIE VAN HET KERSTDINER Hieronder een aantal foto s, gemaakt tijdens ons kerstdiner van 17 december jl.

9 DOORSTROOMRICHTLIJNEN Leerjaar 1 en leerjaar 2: - Leerlingen blijven niet zitten, ze kunnen na determinatie doorverwezen worden naar een ander niveau of een ander onderwijstraject. - Leerlingen worden bij binnenkomst en gedurende het eerste en tweede leerjaar gedetermineerd naar leerwegen, sectoren en afdelingen. - Bij elke leerling zal de informatie verkregen uit de PSO en de educatiemeter meewegen bij de toelaatbaarheid tot de gekozen sector en afdeling. 1 e rapport klas 1: Alle cijfers zijn op basisniveau (voor basisklassen), kaderniveau (voor kaderklassen) mavoniveau (mavoklassen). Op alle andere rapporten in leerjaar 1 en 2 worden cijfers gegeven op niveau. In de rapportvergaderingen geven de vakdocenten voor hun vak een advies om wel of niet verder te gaan op een ander niveau. Uitgangspunt om op een hoger niveau verder te mogen is dat een leerling een 8,0 (leerjaar 1) of 7,5 (leerjaar 2) staat voor het vak en de vergadering positief adviseert. 3 e rapport: Er wordt geen overstap naar een ander niveau meer geadviseerd Cijfers op niveau en/of cijfers met N+ (N+ = cijfer op hoger niveau) In deze rapportvergadering geven de vakdocenten voor hun vak geen advies om wel of niet verder te gaan op een hoger niveau. De periode naar einde schooljaar is te kort om een reëel beeld te krijgen; ook is de laatste periode vaak hectisch en onderbroken. 4 e rapport (overgang leerjaar 1 naar 2): De leerling gaat over naar klas lj 2 waarbij onderstaande van toepassing is. Uitgangspunt voor overplaatsing naar een hoger (klas)niveau lj 2 is wanneer een leerling; - alle Avo-vakken op het hogere niveau met een voldoende heeft afgesloten - de andere vakken voldoende zijn - de vergadering positief adviseert In de overgangsvergadering geven de vakdocenten voor hun vak een advies om verder te gaan in leerjaar 2 op een hoger niveau waarbij wederom als uitgangspunt een 7,5 wordt gehanteerd voor dat vak. Doorgaan op een lager (klas)niveau Uitgangspunt voor overplaatsing naar een lager niveau in lj 2 wanneer een leerling; - 2 of meer onvoldoendes heeft voor de Avo-vakken - een 4 of lager heeft voor een Avo-vak - de vergadering dit adviseert Voldoet een leerling ook niet aan deze normen dan is een speciale advisering mogelijk. Overgang lj 2 lj 3: Zijn alle vakken op niveau dan geldt onderstaande tabel; De sector geeft onderstaande richtlijnen. Leerlingen die niet voldoen aan deze richtlijnen worden besproken of overgang naar lj 3 een reële optie is. Sector Vak(ken) en minimumcijfer Economie Economie: 6,0; Wiskunde: 6,0 Techniek Wiskunde: 6,0; Nask: 6,0 Zorg & Welzijn Bio: 6,0; Wiskunde:6,0; M&M : 6,0 Voor de overige vakken dient tenminste een gemiddelde van 6,0 zijn gehaald.

10 Overgang Kader lj 2 Kader lj 3: Voor Nederlands en Engels dient ten minste een 6,0 gehaald te zijn. Voor de overige vakken dient ten minste een gemiddelde van 6,0 te zijn gehaald. Overgang Basis lj 2 Kader lj 3: - De leerling heeft minimaal 5 vakken op Kaderniveau (N+) afgesloten - Ne, En, Wi plus sectorgebonden vakken moeten minimaal met een 6,0 op Kaderniveau (N+) zijn afgesloten - Voor de overige niet Avo-vakken geldt een gemiddelde van minimaal De vergadering positief adviseert Overgang Kader lj 2 Mavo niveau lj 3: - De leerling heeft minimaal 5 vakken op Mavoniveau(N+) afgesloten - Ne, En, Wi plus sectorgebonden vakken moeten minimaal met een 6,0 op Mavoniveau (N+) zijn afgesloten - Voor de overige niet Avo-vakken geldt een gemiddelde van minimaal De vergadering positief adviseert Minimumeisen keuzevakken: Kadervakken minimaal 7,5 en Mavovakken (N+) minimaal 6,0 2 e klas Mavo: Overgang Mavo lj 2 Mavo niveau lj 3: - Ne, En, Wi, sectorgebonden vakken en keuzevakken moeten minimaal met een 6,0 zijn afgesloten - Voor de overige niet-avo-vakken geldt een gemiddelde van minimaal 6.0 en dat de vergadering positief adviseert Wanneer leerlingen niet aan bovengenoemde normen voldoen, wordt de leerling op advies van de vergadering geplaatst in Kader of Basis leerjaar 3. Van leerjaar 3 naar 4 De opzet van de vmbo-examens kent een ongedeelde examenperiode van twee jaar. Doorstroom van leerjaar 3 naar 4 gebeurt daarom in principe automatisch. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een overstap naar een andere leerweg of een herstart in een andere afdeling overwogen worden. CIJFERGEVING EN CODERINGEN: Per vak worden twee cijfers op het rapport genoteerd: het periodecijfer en het voortschrijdend gemiddelde. Verder kunnen er codes gebruikt worden ( de uitleg daarvan staat ook op de rapportomslag ) om de cijfers op de rapporten nader toe te lichten. Een verplichting om codes te gebruiken is er echter niet. Een codering wordt gegeven met een + (voor beter dan gemiddeld) en (voor slechter dan gemiddeld). Dus C- betekent: de leerling is onvoldoende geconcentreerd en I+ betekent dat de leerling een meer dan gemiddelde inzet vertoond. Op de binnenzijde van het rapport worden de volgende lettercoderingen toegelicht. C = CONCENTRATIE G = GEDRAG H = HUISWERK I = INZET in de les, werkinstelling N = NIVEAU S = SAMENWERKING T = TEMPO V = VERZORGING (INCLUSIEF NETHEID) A = ABSENT Z = ZELFSTANDIGHEID GG = GEEN GEGEVENS

11 HOE NU VERDER?? Klas 1 Na wat voorzichtige vragen over wat leerlingen later willen worden kijken we ook vooruit naar volgend schooljaar. In leerjaar 2 maken de leerlingen uitgebreider kennis met de diverse afdelingen door onze Praktische Sector Oriëntatie. Een voorbereiding daarop willen we in april organiseren. Dan trekken al onze brugklassers in carrouselvorm langs al onze afdelingen. Een korte introductie op wat mogelijk is valt hen dan ten deel. Op maandagavond 13 april organiseren we voor u een voorlichtingsavond over de afdelingskeuzes. Dan zijn ook de mentoren begonnen met een reeks van keuzebegeleidingslessen om duidelijk te maken welke mogelijkheden er allemaal zijn. Klas 2 Onze tweedejaars draaien op maandagmiddag hun PSO-lessen. De leerlingen zitten inmiddels in de afdeling van hun keuze. Bij de besprekingen over het tweede rapport hebben we bepaald in welke leerweg (basisberoeps, kaderberoeps of gemengdtheoretisch onze mavoroute) de leerlingen volgend schooljaar verder zullen gaan. De communicatie hierover loopt via de mentoren. Zijn er zaken onduidelijk neemt u dan contact op met de mentor. U levert het door u definitief ingevulde keuzeformulier ook in bij de mentor in (vòòr 18 februari a.s.). Klas 3 In de derde klassen gaan we binnenkort een eerste inventarisatie houden over de vervolgschoolplannen van onze leerlingen. Het is belangrijk om af en toe bewust na te denken over je mogelijkheden en voorkeuren. De meeste derdejaars zitten gevoelsmatig nog ver van het examen, ook al zijn de eerste examentoetsen ook voor hen intussen al geweest. Regelmatig zijn er leerlingen, die een gesprek met de decaan aanvragen. Vragen over BOL of BBL (resp. de hele week naar school of nog maar één dag per week) of vragen over welke school het meest geschikt is bespreken we daarbij. Klas 4 Onze vierdejaars komen steeds dichterbij het eindexamen. Inschrijving voor de vervolgschool moet nu toch onderhand wel gebeurd zijn, anders bestaat de kans van afwijzing of wachtlijsten. Via een vragenformulier hebben we ook hier de vervolgschoolkeuzes geïnventariseerd. Ook de vierdeklassers hebben de mogelijkheid om een apart gesprek met de decaan te hebben. Inschrijving of contracten, niveaubepaling of ROC-plaats zijn dan de belangrijkste onderwerpen. Het bezoeken van open dagen kan niet vaak genoeg genoemd worden. Kijk goed wat je aan een opleiding hebt, kom er achter wat je eigenlijk wilt. Zoek en vergelijk verschillende mogelijkheden. Bespreek je ideeën met ouders en vrienden. Test je zelf en kies bewust. Met vragen over vervolgscholen of beroepskeuze kunt u altijd terecht bij onze schooldecaan: Mw. K. Scholten (tel ) ROLSTOELBASKETBAL

12 (hieronder een impressie van het rolstoelbasketbal voor onze derdeklassers)

13 Lezen is leuk. Een statement dat niet door een ieder beaamd wordt. Veel leerlingen op CDB hebben er helemaal niets mee; sterker nog, een aantal heeft een hekel aan lezen. Vanuit de groep Taalbeleid proberen we op allerlei manieren aandacht te vragen voor lezen, niet alleen op zaakvakgebied, maar vooral op het lezen is leuk -gebied. Ter opfrissing van het geheugen: het uitdelen van boekensetjes van de Lijsters om de school tot een leesrijke omgeving te maken, waar je altijd een boek tot je beschikking hebt. De voorleesweek waar door docenten uit een eigen favoriet jeugdleesboek voorgelezen werd en de cursus Interactief Voorlezen. In samenwerking met de Mediatheek is er een volgende stap genomen op het leesbevorderingstraject. Hiervoor hebben wij binnen de school aandacht gevraagd, maar nu ook via deze ouderinfo bij u. Om het plan te laten werken, vragen wij een ieder om thuis in de kast te kijken naar jeugdboeken die u een tweede, derde leven gunt. Geef het boek mee aan uw kind om het in te leveren BIJ DE MEDIATHEEK, BINNENKORT ZAL EEN IEDER VERNEMEN WAT ER MET DE BOEKEN GAAT GEBEUREN! Alvast heel erg bedankt voor uw medewerking! Namens de Taalbeleidgroep, Monique Bremmer Dictee leerjaar 2 Op 19 maart a.s. het Groot CDB Dictee voor leerjaar 2. Net als vorig jaar in samenwerking met de bibliotheek en in het Brinkhuis te Laren. Net als bij andere acties willen wij leerlingen laten ervaren dat het spelen en stoeien met taal gewoon leuk kan en mag zijn en dat iedereen het kan. U kent als geen ander de uitspraak: Taal is de voertuig van de geest Het Dictee is op 19 maart, voor leerjaar 2, het wordt gehouden tijdens lestijd (tussen en uur en er zijn mooie prijzen te winnen in meerdere niveaucategorieën, waarbij iedereen kan winnen. Het dictee is geschreven uitgaande van de belevingswereld van onze leerlingen. Dit alles is georganiseerd samen met de bibliotheek in het Brinkhuis.

14 BELANGRIJKE DATA 21 februari t/m 1 maart Voorjaarsvakantie 3 maart Thema-avond Pesten Ouderraad 11 maart Voorstelling K&C-project 19 maart Dictee leerjaar 2 3 t/m 6 april Paasvrij 3 april GSF onderwijsconferentie (personeel) 13 april Voorlichtingsavond leerjaar 1 (PSO) en zij-instromers april Talentenjacht 7 t/m 24 april Praktijkexamens en stages leerjaar 3 15 april Sportdag leerjaar 1 20 en 21 april Ouderavonden derde rapport 25 april t/m 10 mei Meivakantie 11 t/m 22 mei Centraal schriftelijke examens 14 t/m 17 mei Hemelvaartvrij 18 t/m 29 mei Polderdagen 23 t/m 25 mei Pinkstervrij 27 t/m 29 mei Parijsreis 3 juni Sportdag leerjaar 2 triatlon 10 juni Examenuitslagen 19 juni Barbecue leerjaar 4 15 t/m 26 juni Brugklaskampen 23 en 24 juni Diploma-uitreikingen 26 juni Laatste lesdag Uitstapje leerjaar 2 1 juli Boeken inleveren, eindrapporten mee 4 juli Start zomervakantie

OUDERINFO Cursusjaar 2014/2015 nr. 2 December 2014

OUDERINFO Cursusjaar 2014/2015 nr. 2 December 2014 OUDERINFO Cursusjaar 2014/2015 nr. 2 December 2014 Met deze keer: Voorwoord Examendata Halloweenfeest Vakcollege M&D Pesten Hoe nu verder? Talentenjacht Belangrijke data Geachte Ouders In dit magazine

Nadere informatie

OUDERINFO Cursusjaar 2011/2012 nr. 3 Februari 2013

OUDERINFO Cursusjaar 2011/2012 nr. 3 Februari 2013 OUDERINFO Cursusjaar 2011/2012 nr. 3 Februari 2013 Met deze keer: Voorwoord Ouderraad Pluis en Mijmermoes Kunst- en cultuurpilot Spraaktaalsoftware Keuzebegeleiding Doorstroomrichtlijnen Belangrijke data

Nadere informatie

examens 2015 Informatie leerjaar 4

examens 2015 Informatie leerjaar 4 examens 2015 Informatie leerjaar 4 Programma 19.30 uur Introductie en algemeen deel 20.30 uur Mentordeel 21.00 uur Eindtijd Onderwerpen SE-cijfers Herkansingen SE CSPE Mondelinge examens Examenrooster

Nadere informatie

Cursusjaar 2015/2016 nr. 4 April 2016

Cursusjaar 2015/2016 nr. 4 April 2016 OUDERINFO Cursusjaar 2015/2016 nr. 4 April 2016 Met deze keer: Voorwoord Foto s Het groot dictee van CDB Foto s Culinaire vakwedstrijd Bas en Tim beste van Noord-Holland Bas en Tim derde van Nederland

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle SCHOOLJAAR 2016-2017 Inhoudsopgave: blz. Algemene bepalingen voor overgang en doorstroming 3 Overgangsnormen brugklas VMBO bk naar 2 VMBO bk / kgt 6+7 Overgangsnormen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2015-2016

OVERGANGSNORMEN 2015-2016 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2014-2015 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

Info examen 2017 (periode 6)

Info examen 2017 (periode 6) Info examen 2017 (periode 6) Aan de examenkandidaten van 2017 en hun ouder(s)/verzorger(s) Spijkenisse, maart 2017 Beste examenkandidaten, De examens staan voor de deur. De praktijkexamens en mondelinge

Nadere informatie

Ouderavond klas 4 maandag 31 oktober 2016

Ouderavond klas 4 maandag 31 oktober 2016 Ouderavond klas 4 maandag 31 oktober 2016 Programma van vanavond Welkom Het examenjaar door de examensecretaris mevr. Deinum Na het Vakcollege, wat dan? door de schooldecaan dhr. Bouma nabespreking met

Nadere informatie

Ouderavond klas 4 maandag 28 september 2015

Ouderavond klas 4 maandag 28 september 2015 Ouderavond klas 4 maandag 28 september 2015 Programma van vanavond kennismaking met de aanwezige leerkrachten. het examenjaar door mevr. D.C. Deinum Na het Vakcollege, wat dan? door de schooldecaan mw.

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond Leerjaar 4 7 september 2015

Welkom. Ouderavond Leerjaar 4 7 september 2015 Welkom Ouderavond Leerjaar 4 7 september 2015 Programma Opening door dhr. H.Heerts (teamleider) - PTA en Examen Informatie vervolgopleidingen door dhr. B. Kremer (decaan) Met mentor naar een lokaal en

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van klas 3 Mavo. Betreft: keuze examenvak. Den Haag, 29 november Geachte heer/mevrouw,

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van klas 3 Mavo. Betreft: keuze examenvak. Den Haag, 29 november Geachte heer/mevrouw, Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van klas 3 Mavo Betreft: keuze examenvak Den Haag, 29 november 2016 Geachte heer/mevrouw, Het eindexamen voor Mavo bestaat uit twee verplichte examenvakken, sectorvakken

Nadere informatie

3 Basisberoepsgerichte leerweg 3 Kaderberoepsgerichte leerweg

3 Basisberoepsgerichte leerweg 3 Kaderberoepsgerichte leerweg Voorlichting klas 3 3 Basisberoepsgerichte leerweg 3 Kaderberoepsgerichte leerweg Programma Inleiding Programma 3 VMBO Bevorderingsnormen en tijdpad Vakkenkeuze en examen 4 VMBO Doorstroming en leerwegen

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn... 1 Inhoud... 1 A. Algemeen deel... 1 1 Inleiding... 1 2 Examens... 2 2.1 Schoolexamen

Nadere informatie

INFORMATIE BULLETIN EXAMEN 2012 TL -1-

INFORMATIE BULLETIN EXAMEN 2012 TL -1- INFORMATIE BULLETIN EXAMEN 2012 TL 1 Overzicht Examendata 2012 vr 30 mrt. t/m di. 10 april Toetsweek 2 (T7) do 19 april do 26 april vr 27 april ma 7 mei ma 7 mei t/m vr 11 mei di 15 mei t/m di 29 mei wo

Nadere informatie

Jaarplanning 2014-2015 ouders

Jaarplanning 2014-2015 ouders 34 do Start schooljaar lln / Introductie lj 1 / roosters ophalen lj 2, 3,4 / 21-aug-14 voorbereiding stage lj 4 / uitleg buitenl. Exc. lj 4 vrij Introductie lj 1 / Schoolfotograaf (ochtend lj 1, middag

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond MAVO

Welkom. Informatieavond MAVO Welkom Informatieavond MAVO 19 januari 2017 Programma Van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Bovenbouw Mavo Goede doorstroom: Keuzeactiviteiten Voorlopig advies december Open avond Fabritius (wo 8 februari) Bezoek

Nadere informatie

Titel. Doorstroomnormering vmbo. Sectorleiding vmbo september 2014 1

Titel. Doorstroomnormering vmbo. Sectorleiding vmbo september 2014 1 Titel Doorstroomnormering vmbo Sectorleiding vmbo september 2014 1 Auteur: Sectorleiding vmbo Beknopte toelichting inhoud: Doorstroomnormering vmbo Sectorleiding, DV, MR Routing in school: Vervangt: eerdere

Nadere informatie

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro INFORMATIEAVOND INFORMATIEAVOND Hartelijk welkom Informatieavond leerjaar 4 Dinsdag 1 september 2015 PROGRAMMA 1. Opening door N. van Bennekom, directeur 2. Thema avond ouders 28 september 3. Inrichting

Nadere informatie

Info examen 2015 (periode 6)

Info examen 2015 (periode 6) Info examen 2015 (periode 6) Aan de examenkandidaten van 2015 en hun ouder(s)/verzorger(s) Spijkenisse, maart 2015 Beste examenkandidaten, De examens staan voor de deur. De praktijkexamens en mondelinge

Nadere informatie

OVERGANGSNORMERINGEN

OVERGANGSNORMERINGEN OVERGANGSNORMERINGEN De overgangsnormering voor onze school is opgesplitst in een overgangsnormering voor de 1 e en 2 e klas en de normering voor de 3 e en 4 e klassen volgens het PTA van de opleiding.

Nadere informatie

OUDERINFO Cursusjaar 2013/2014 nr. 3 Februari 2014

OUDERINFO Cursusjaar 2013/2014 nr. 3 Februari 2014 OUDERINFO Cursusjaar 2013/2014 nr. 3 Februari 2014 Met deze keer: Voorwoord Pluis Kunst- en cultuurpilot Groot dictee Keuzebegeleiding Talentenjacht Doorstroomrichtlijnen Belangrijke data Geachte Ouders

Nadere informatie

Agenda schooljaar 2016/2017

Agenda schooljaar 2016/2017 Agenda schooljaar 2016/2017 Oktober 2016 Wo. 12 oktober 2016 MR vergadering Doetinchem Do. 13 oktober 2016 Klas 2A, 2B, 2C Excursie Openluchtmuseum Arnhem Sla je slag! Do. 13 oktober 2016 Leerjaar 3 CKV

Nadere informatie

Jaaragenda Iw wk Augustus ma 29-aug di. 30-aug. Kennismaken klas en mentor + ophalen rooster.

Jaaragenda Iw wk Augustus ma 29-aug di. 30-aug. Kennismaken klas en mentor + ophalen rooster. Jaaragenda 2016-2017 16-17 Iw wk Augustus 2016 1 35 ma 29-aug di Kennismaken klas en mentor + ophalen rooster. 30-aug Klas 1 11.00 uur, klas 2 12.00 uur, klas 3 13.00 uur en klas 4 14.00 uur. wo 31-aug

Nadere informatie

Pius X College. Locatie Van Renneslaan Examen 2015

Pius X College. Locatie Van Renneslaan Examen 2015 Pius X College Locatie Van Renneslaan Examen 2015 Belangrijke informatie voor het examen Beste vierdejaars leerling, Je bent bijna aan het eind gekomen van het 4e leerjaar: Nog even en dan beginnen de

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo Bevorderingsnormen 2016/2017 Vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

Pius X College. Locatie Van Renneslaan. Examen 2017

Pius X College. Locatie Van Renneslaan. Examen 2017 Pius X College Locatie Van Renneslaan Examen 2017 Belangrijke informatie voor het examen Beste vierdejaars leerling, Je bent bijna aan het eind gekomen van het 4e leerjaar: Nog even en dan beginnen de

Nadere informatie

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl (klas 9 en 10tl) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding vmbo-tl 1 Inleiding De Bernard Lievegoed School

Nadere informatie

Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader

Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader informatieboekje examen vmbo basis en kader pagina 1 van 7 Ik doe examen 2016 Beste leerling, Het is alweer en het examen nadert. Hier voor je

Nadere informatie

Laatste weken klas 4. Leerlingen. Week PTA week IV Donderdag 24 maart t/m vrijdag 1 april. Mondelingen Frans. en Duits: Persoonlijk rooster!

Laatste weken klas 4. Leerlingen. Week PTA week IV Donderdag 24 maart t/m vrijdag 1 april. Mondelingen Frans. en Duits: Persoonlijk rooster! Laatste weken klas 4 Leerlingen Week 12 + 13 PTA week IV Donderdag 24 maart vrijdag 1 april 21 maart Dinsdag 22 maart Gewoon les, maar wel 3 e en 7 e uur: Mondelingen Frans Gewoon les, maar wel 4 e en

Nadere informatie

van 3 e naar 4 e leerjaar

van 3 e naar 4 e leerjaar 2011-2012 van 3 e naar 4 e leerjaar De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2011-2012 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40

Nadere informatie

Rapporten & overgangsnormeringen

Rapporten & overgangsnormeringen Rapporten & overgangsnormeringen 2016-2017 Haarlem College 2016-2017 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Overgangsnormeringen 3 Rapporten 9 Haarlem College 2016-2017 2 OVERGANGSNORMERINGEN 2016-2017 De overgangsnormering

Nadere informatie

Determinatie VMBO basis/ kader

Determinatie VMBO basis/ kader Determinatie VMBO basis/ kader 2017-2018 Veldhoven, 23 juni 2017 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Plaatsing in leerjaar 1 VMBO... 4 3. Overgang naar hogere leerjaren... 4 Plaatsing in leerjaar 2... 4 Plaatsing

Nadere informatie

Informatieavond pakketkeuze 3e leerjaar. Basisberoepsgerichte Leerweg. 16 maart 2017

Informatieavond pakketkeuze 3e leerjaar. Basisberoepsgerichte Leerweg. 16 maart 2017 Informatieavond pakketkeuze 3e leerjaar Basisberoepsgerichte Leerweg 16 maart 2017 Urentabel 3e en 4e leerjaar BL: klas 3 4 Nederlands 3 3 Engels 2 3 Wiskunde 2 3 Mentor & Portfolio 1 1 Sport 2 2 Maatschappijleer

Nadere informatie

Welkom. Programma. Ouderavond KBL3 afdeling Techniek 8 september Onderwijs op VMBO de Spindel

Welkom. Programma. Ouderavond KBL3 afdeling Techniek 8 september Onderwijs op VMBO de Spindel Welkom Ouderavond KBL3 afdeling Techniek 8 september 2014 Programma Opening door dhr. H. Heerts - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Keuzebegeleiding door dhr. B. Kremer (decaan) Met mentoren naar de

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Holz SCHOOLJAAR

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Holz SCHOOLJAAR OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Holz SCHOOLJAAR 2015-2016 Inhoudsopgave: blz. Algemene bepalingen voor overgang en doorstroming 3 Overgangsnormen brugklas VMBO-basis naar 2 VMBO-basis / kader 6

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND, 16 februari. Pakketkeuze 4TL

VOORLICHTINGSAVOND, 16 februari. Pakketkeuze 4TL VOORLICHTINGSAVOND, 1 februari Pakketkeuze 4TL 1. Opening 2. Toelichting programma 3. Presentatie vakkenpakketkeuze 4. Presentatie overgangsnormen Gelegenheid om met mentoren van gedachten te wisselen.

Nadere informatie

Programma voor vanavond

Programma voor vanavond MARIS COLLEGE Programma voor vanavond Rekentoets 2016 Vernieuwing examenprogramma s VMBO Keuzes bij overgang van 2 e naar 3 e leerjaar Keuze van het niveau Keuze van de afdeling (kader en gemengd) Keuze

Nadere informatie

EXAMENVOORLICHTING. Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB

EXAMENVOORLICHTING. Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB EXAMENVOORLICHTING Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB 1. Hoeveel procent van de examenkandidaten slaagde de afgelopen jaren op het HC? Slagingspercentages VMBO BB en KB Jaar NL HC 2010 90,2% 96,4%

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2013-2314 2 e leerjaar

OVERGANGSNORMEN 2013-2314 2 e leerjaar 2013-2314 2 e leerjaar De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2013-2014 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Informatieavond pakketkeuze 3e leerjaar. Gemengde Leerweg. 16 maart 2017

Informatieavond pakketkeuze 3e leerjaar. Gemengde Leerweg. 16 maart 2017 Informatieavond pakketkeuze 3e leerjaar Gemengde Leerweg 16 maart 2017 Urentabel 3e en 4e leerjaar GL: klas 3 4 Nederlands 3 4 Engels 3 4 Wiskunde 3 4 Duits * 2 3 Mentor & Portfolio 1 1 Lichamelijke opvoeding

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND

OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND CS Vincent van Gogh vmbo Salland schooljaar 2017-2018 Inleiding In de overgangsvergadering wordt vastgesteld of een leerling het onderwijsproces in voldoende mate heeft afgesloten

Nadere informatie

Welkom op de ouderavond van TL2/M2 van CS Vincent van Gogh

Welkom op de ouderavond van TL2/M2 van CS Vincent van Gogh Welkom op de ouderavond van TL2/M2 van CS Vincent van Gogh Inez Barmentloo-de Boer, decaan 6 februari 2017 Programma Nieuwe wetgeving rondom LOB Doel keuzeproces klas 2 Het Nederlands Onderwijssysteem

Nadere informatie

Welkom op WolfertPRO!

Welkom op WolfertPRO! Welkom op WolfertPRO! Informatieavond 19 januari 2017 19.30 21.00 uur Programma: Opening (dhr. Den Hartogh) LOB in leerjaar 2 BBL, KBL en GL/TL (MAVO) (loopbaanbegeleider dhr. Groenenberg) Determinatie

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College

Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat 2013-2014 Leerdam Heerenlanden College Inhoud Algemeen... 3 BEVORDERINGSREGLEMENT VMBO-BB BRUGKLAS... 4 Brugklas VMBO BB/LWOO... 4 Bevordering naar 2 VMBO

Nadere informatie

Welkom op Vincent van Gogh

Welkom op Vincent van Gogh Welkom op Vincent van Gogh Het keuzeproces in VMBO 3 23 januari 2017 I. Barmentloo de Boer Programma Doel LOB/keuzebegeleiding in klas 3 Nieuwe wet- en regelgeving voor LOB Het vakkenpakket voor klas 4

Nadere informatie

De onderstaande vakken worden gebruikt bij de beoordeling of een leerling over gaat:

De onderstaande vakken worden gebruikt bij de beoordeling of een leerling over gaat: Normering leerjaar 1 BL naar leerjaar 2 BL (BB/KB klassen en BB klassen) De onderstaande vakken worden gebruikt bij de beoordeling of een leerling over gaat: VAK NE DU* EN WI BI M&M VAK MU TN IF BV LV

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND JENA 3 VM

INFORMATIEAVOND JENA 3 VM Inhoud 1 Vervolgopleiding 2 Uitstroomvariant 3 Vakkenpakket 4 Overgangsregeling vmbo3-vmbo4 5 Examenprogramma 6 Rekentoets 7 Hoe kom je tot keuzes Leerwegen VMBO Theoretisch Gemengd Kader beroepsgericht

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Voorlichtingspublicatie College voor Toetsen en Examens

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Voorlichtingspublicatie College voor Toetsen en Examens STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44367 9 december 2015 Voorlichtingspublicatie Rooster centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet

Nadere informatie

Keuzevoorlichting 2-MAVO

Keuzevoorlichting 2-MAVO Keuzevoorlichting 2-MAVO Decaan: I.C de Vries Welkom 10-2-2017 Keuzevoorlichting MAVO 2 1 Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen 10 minuten pauze Gastspreker van Lentiz MBO Maasland:

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Programma van Toetsing en Afsluiting. Ouderavond TGL3 4 oktober Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Mentor

Welkom. Welkom. Programma van Toetsing en Afsluiting. Ouderavond TGL3 4 oktober Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Mentor Welkom Ouderavond TGL3 4 oktober 2016 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Toptraject door dhr. V. Schenke (coördinator Toptraject) Keuzebegeleiding

Nadere informatie

Voorlichtingsavond Leerjaar 2 30 maart 2017

Voorlichtingsavond Leerjaar 2 30 maart 2017 Voorlichtingsavond Leerjaar 2 30 maart 2017 Het programma van vanavond: 19:00 uur: - Determinatie - Informatie bovenbouw - Doorstroom naar het MBO 19:30 uur: Start eerste voorlichtingsronde 20:15 uur:

Nadere informatie

Kiezen in het VMBO/MAVO!!

Kiezen in het VMBO/MAVO!! Kiezen in het VMBO/MAVO!! Waarom nú, na 1 1/2 jaar al kiezen? 1. Uw kind moet de juiste leerweg volgen/kiezen!! 2. Binnen de leerweg moet de leerling een sector kiezen. Dit hoeft bij ons niet nu, maar

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND

OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND Inleiding In de overgangsvergadering wordt vastgesteld of een leerling het onderwijsproces in voldoende mate heeft afgesloten om te worden bevorderd. Onze school gaat uit van

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Dag Begintijd Code Activiteit woensdag :00 M Kerstvariete leerjaar 1 mavo donderdag :00 B Kerstmarkt leerjaar 1 bbkb

Dag Begintijd Code Activiteit woensdag :00 M Kerstvariete leerjaar 1 mavo donderdag :00 B Kerstmarkt leerjaar 1 bbkb Dag Begintijd Code Activiteit woensdag 21-12-2016 19:00 M Kerstvariete leerjaar 1 mavo donderdag 22-12-2016 0:00 B Kerstmarkt leerjaar 1 bbkb donderdag 22-12-2016 9:00 S Mentorenactiviteit leerjaar 2 t/m

Nadere informatie

kw sw Datum Omschrijving 33 0 ma 10-08-15 zomervakantie 33 0 di 11-08-15 zomervakantie 33 0 wo 12-08-15 zomervakantie 33 0 do 13-08-15 zomervakantie

kw sw Datum Omschrijving 33 0 ma 10-08-15 zomervakantie 33 0 di 11-08-15 zomervakantie 33 0 wo 12-08-15 zomervakantie 33 0 do 13-08-15 zomervakantie 33 0 ma 10-08-15 zomervakantie 33 0 di 11-08-15 zomervakantie 33 0 wo 12-08-15 zomervakantie 33 0 do 13-08-15 zomervakantie 33 0 vr 14-08-15 zomervakantie 34 1 ma 17-08-15 Boeken halen 3de jaars; Info

Nadere informatie

1. Inleiding. Hallo allemaal,

1. Inleiding. Hallo allemaal, 1. Inleiding Hallo allemaal, Voor jullie ligt het carrouselboekje voor 2 VMBO-t. Met dit boekje willen wij jullie en je ouders zo vroeg mogelijk inlichten over het verloop van dit schooljaar, 2010 2011,

Nadere informatie

Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3. Schooljaar (juni 2017)

Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3. Schooljaar (juni 2017) Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3 Schooljaar 2017 2018 (juni 2017) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: bevorderingsregeling klas 2 naar klas 3... 7 Klas 2 Basis... 7 Klas 2 Kader... 7 Klas 2 Mavo...

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College

Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat 2014-2015 Leerdam Heerenlanden College Inhoud Algemeen... 3 1. BEVORDERINGSREGLEMENT BRUGKLAS 1A VMBO BB... 4 A. Bevordering naar 2A VMBO BB... 4 B. Bevordering

Nadere informatie

Welkom. Programma. Ouderavond BBL3 8 september Onderwijs op VMBO de Spindel. Opening door dhr. H. Heerts - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen

Welkom. Programma. Ouderavond BBL3 8 september Onderwijs op VMBO de Spindel. Opening door dhr. H. Heerts - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Welkom Ouderavond BBL3 8 september 04 Programma Opening door dhr. H. Heerts - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Keuzebegeleiding door dhr. B. Kremer (decaan) Met mentoren naar de afdeling Ouderavond

Nadere informatie

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2017 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen,

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2017 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen, Kalsbeek College, locatie Bredius september 2017 Woerden Aan de leerlingen van de examenklassen, Het vierde leerjaar is al weer enkele weken oud, en voor jullie is het een bijzonder leerjaar. Als alles

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Jaarplanning 2013-2014

Jaarplanning 2013-2014 Jaarplanning 01-014 Wk Dag Datum Tijd Leerjaar Activiteit 5 Di 7-08-01 08.0-1.00 uur 4 Introductieprogramma; ophalen rooster 08.0-14.00 uur 1 Introductieprogramma lj.1 09.00-15.00 uur Introductieprogramma

Nadere informatie

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO 2017 2018 Herkansing In geval van herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer. Algemene vakken: Elke examenkandidaat heeft het recht om na schoolexamenperiode 4 in

Nadere informatie

We ondersteunen als het mogelijk is. We zijn duidelijk en bieden structuur.

We ondersteunen als het mogelijk is. We zijn duidelijk en bieden structuur. We kennen onze leerlingen. We maken kansen waar. We ondersteunen als het mogelijk is. We zijn duidelijk en bieden structuur. We zijn klein en veilig. Programma: - Welkom (dhr. Thijssen/dhr. v.d. Bend)

Nadere informatie

Keuzevoorlichting 2-MAVO

Keuzevoorlichting 2-MAVO Keuzevoorlichting 2-MAVO Decaan: I.C de Vries Welkom 29-1-2015 Keuzevoorlichting MAVO 2 1 Informatie door de decaan in de aula 19.00-19.45 uur: Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar kaderberoepsgerichte leerweg zorg en welzijn Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand

Nadere informatie

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 *

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 * Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar 2016-2017) Voor alle leerjaren geldt: Er worden in het schooljaar 3 rapporten verstrekt. Op de rapporten worden de rapportcijfers, ook die van de voorgaande rapporten,

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond 4 VMBO GT

Welkom. Informatieavond 4 VMBO GT Welkom Informatieavond 4 VMBO GT 1 Mededelingen: Vluchtroutes Mobiele telefoon Informatie: mee naar huis/op de mail 2 Teamleiders VMBO Anne Tappel team groen Inga Lokate team geel Thom Raats team oranje

Nadere informatie

Welkom. Programma van Toetsing en Afsluiting. Ouderavond BBL4. 17 oktober Cijferlijst bij diploma. Programma. Examen:

Welkom. Programma van Toetsing en Afsluiting. Ouderavond BBL4. 17 oktober Cijferlijst bij diploma. Programma. Examen: Welkom Ouderavond BBL4 17 oktober 2017 Programma Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider) - PTA en Examen Informatie vervolgopleidingen door mevr. C. Borgonjen (decaan) Met de mentor naar een lokaal

Nadere informatie

JAAROVERZICHT RSG LINGECOLLEGE LOCATIE TEISTERBANTLAAN

JAAROVERZICHT RSG LINGECOLLEGE LOCATIE TEISTERBANTLAAN JAAROVERZICHT RSG LINGECOLLEGE LOCATIE TEISTERBANTLAAN Aan de ouders/verzorgers van leerlingen RSG Lingecollege locatie Teisterbantlaan Tiel, 26 september 2013 Betreft: Activiteitenkalender schooljaar

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Locatie De Joost Leerdam Heerenlanden College

Bevorderingsnormen Locatie De Joost Leerdam Heerenlanden College Bevorderingsnormen Locatie De Joost 2017-2018 Leerdam Heerenlanden College Inhoud Algemeen... 3 1. BEVORDERINGSREGLEMENT BRUGKLAS 1 VMBO BB... 4 A. Bevordering naar 2 VMBO BB... 4 B. Bevordering naar 2

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen:

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Welkom Ouderavond TGL3 31 augustus 2015 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider PKS) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Rekenen door dhr. A. Wesselink (coördinator Rekenen) Toptraject door

Nadere informatie

Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september

Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september Welkom! Op de informatieavond van leerjaar 4 Donderdag 17 september Website: www.helicon.nl Email: info.vb@helicon.nl Voorstellen

Nadere informatie

Jaarplanning 2015-2016 Examen

Jaarplanning 2015-2016 Examen Maandag week 34 17/08 Jaarplanning 2015-2016 Examen 18/08 augustus 2015 19/08 20/08 Ldo Bijeenkomst nieuwe collega s 21/08 Laatste vakantiedag Maandag week 35 24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 Start periode

Nadere informatie

LEERLINGEN Jaarplanning 2013 2014

LEERLINGEN Jaarplanning 2013 2014 LEERLINGEN Jaarplanning 2013 2014 A = Kalenderweken B = datum op maandag van die week C = Schoolweken = vrije dag voor leerlingen A B C maandag dinsdag woensdag donderdag Vrijdag 34 19-8 1 1 e schooldag

Nadere informatie

Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017

Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017 Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017 Programma van de avond Welkom in de aula. Met de mentoren mee. Met de mentoren mee! 4A Lokaal 43 Meneer van Rijn 4B Lokaal 3 Mevrouw van Wingerden Meneer

Nadere informatie

Op naar het diploma!

Op naar het diploma! Informatie voor examenkandidaten 4 vmbo basis/kader 2016-2017 Inleiding Beste leerlingen van 4 vmbo, Je bent nu bezig met de laatste lesweken op de RSG Tromp Meesters. Je hebt nog een paar weken om je

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Ouderavond BBL3 31 augustus Onderwijs op VMBO de Spindel. Ouderavond BBL3

Welkom. Welkom. Ouderavond BBL3 31 augustus Onderwijs op VMBO de Spindel. Ouderavond BBL3 Welkom Ouderavond BBL3 3 augustus 05 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider PKS) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Rekenen door dhr. A. Wesselink (coördinator Rekenen) Keuzebegeleiding

Nadere informatie

Keuzevoorlichting 2-MAVO

Keuzevoorlichting 2-MAVO Keuzevoorlichting 2-MAVO Decaan: I.C de Vries Welkom 5-2-2016 Keuzevoorlichting MAVO 2 1 Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen 5-2-2016 Keuzevoorlichting MAVO 2 2 Quiz Nodig: de kaartjes

Nadere informatie

Ouderinformatie avond 4 MAVO

Ouderinformatie avond 4 MAVO Ouderinformatie avond 4 MAVO Maandag 14 september 2015 Tijd: 20.00 uur Mentor Eerste aanspreekpunt voor leerlingen Op de hoogte van resultaten & cijfers Eerste aanspreekpunt voor ouders (ziekte, cijfers

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL

Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL PvdA: voorlopig geen rekentoets die meetelt voor examen Productieprocessen Leren & ontwikkelen Programma 1 e deel: (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

Overgangsnormen vmbo

Overgangsnormen vmbo Overgangsnormen vmbo 2016-2017 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Begrippen en definities... 4 3. Het tot stand komen van een rapportcijfer... 5 4. Overgangsnormen van leerjaar 1 naar leerjaar 2... 6 5. Overgangsnormen

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2014-2015 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

LEERLINGEN Jaarplanning

LEERLINGEN Jaarplanning LEERLINGEN Jaarplanning 2013 2014 A = Kalenderweken B = datum op maandag van die week C = Schoolweken = vrije dag voor leerlingen = aanpassing A B C maandag dinsdag woensdag donderdag Vrijdag 34 19-8 1

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND, 11 MAART. Pakketkeuze 4TL

VOORLICHTINGSAVOND, 11 MAART. Pakketkeuze 4TL VOORLICHTINGSAVOND, 11 MAART Pakketkeuze 4TL Toelichting programma 1. Opening 2. Toelichting programma 3. Presentatie Vakkenpakketkeuze Pauze 4. Mentoren in lokalen T3a Lub 014 T3b Jns 015 T3c Ber 013

Nadere informatie

Welkom op WolfertPRO!

Welkom op WolfertPRO! Welkom op WolfertPRO! Informatieavond 14 januari 2016 19.30 21.00 uur Programma: LOB in leerjaar 2 BKGT en Maatschappelijke Stage (loopbaanbegeleider dhr. Groenenberg) Determinatie leerwegen + promotienormen

Nadere informatie

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2014-2015 EXAMENKATERN 2014-2015 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Theoretische leerweg 1 2 Beste examenkandidaat Zaandijk, september

Nadere informatie

kw sw Datum Omschrijving 33 0 ma 10-08-15 zomervakantie 33 0 di 11-08-15 zomervakantie 33 0 wo 12-08-15 zomervakantie 33 0 do 13-08-15 zomervakantie

kw sw Datum Omschrijving 33 0 ma 10-08-15 zomervakantie 33 0 di 11-08-15 zomervakantie 33 0 wo 12-08-15 zomervakantie 33 0 do 13-08-15 zomervakantie 33 0 ma 10-08-15 zomervakantie 33 0 di 11-08-15 zomervakantie 33 0 wo 12-08-15 zomervakantie 33 0 do 13-08-15 zomervakantie 33 0 vr 14-08-15 zomervakantie 34 1 ma 17-08-15 Boeken halen 3de jaars; Info

Nadere informatie

Welkom. Programma van Toetsing en Afsluiting. Ouderavond BBL4. 3 oktober Cijferlijst bij diploma. Programma. Examen:

Welkom. Programma van Toetsing en Afsluiting. Ouderavond BBL4. 3 oktober Cijferlijst bij diploma. Programma. Examen: Welkom Ouderavond BBL4 3 oktober 2016 Programma Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider) - PTA en Examen Informatie vervolgopleidingen door mevr. C. Borgonjen (decaan) Met de mentor naar een lokaal Programma

Nadere informatie

Jaarplanning 2014-2015

Jaarplanning 2014-2015 mavo mbo-2 kbl bbl Clauslaan 4 2713 VN Zoetermeer Jaarplanning 2014-2015 jaarplanning 2014-2015 clauslaan Pagina 1 Jaarplanning ONC Clauslaan 2014-2015 augustus 2014 wk dag tijd activiteit plaats 35 ma

Nadere informatie

JAARAGENDA 2014-2015

JAARAGENDA 2014-2015 JAARAGENDA 2014-2015 1 34 MAANDAG 18-8-2014 ZOMERVAKANTIE (t/m 22-08-2014) DINSDAG 19-8-2014 WOENSDAG 20-8-2014 DONDERDAG 21-8-2014 VRIJDAG 22-8-2014 Vrijdag 22 augustus: bijeenkomst nieuwe docenten met

Nadere informatie