MENSEN IN VERBINDING ONZE KRACHT IS MENSEN VERBINDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MENSEN IN VERBINDING ONZE KRACHT IS MENSEN VERBINDEN"

Transcriptie

1 50 MENSEN IN VERBINDING ONZE KRACHT IS MENSEN VERBINDEN

2 51

3 52 5. MENSEN IN VERBINDING DOELEN EN RESULTATEN Resultaat 2010 Doel 2011 Resultaat 2011 Doel 2012 Doel 2013 en verder Activering medewerkers in Nederland KPN-vrijwilligers deden 2213 keer mee aan projecten van het KPN Mooiste Contact Fonds KPN-vrijwilligers doen 2000 keer mee aan projecten van het KPN Mooiste Contact Fonds KPN-vrijwilligers deden 2012 keer mee aan projecten van het KPN Mooiste Contact Fonds 2000 KPNvrijwilligers doen mee aan projecten van het KPN Mooiste Contact Fonds Bereik van doelgroep in Nederland 116 kinderen met een autistische eigenschap doen mee met 350 kinderen met een autistische eigenschap voorzien van een smartphone met applicatie 441 kinderen met een autistische eigenschap voorzien van een smartphone met applicatie 400 kinderen met een autistische eigenschap voorzien van een smartphone met applicatie 300 KPNvrijwilligers voor 412 KPNvrijwilligers voor 15 bijeenkomsten op scholen voor 13 bijeenkomsten op scholen voor 192 kinderen met ICT-set voor KlasseContact 282 kinderen met ICT-set voor KlasseContact Eerste verkenning van beschikbare methodes om bijdrage KPN Mooiste Contact Fonds aan verminderen sociaal isolement te meten Ontwikkeling van een methode om bijdrage van KPN Mooiste Contact Fonds aan verminderen sociaal isolement te meten Onvoldoende data voor ontwikkelen van betrouwbare methode

4 ONZE VISIE: ONZE KRACHT IS MENSEN VERBINDEN Contact is voor mensen een eerste levensbehoefte. Wij maken die contacten mogelijk met onze producten en diensten. Enerzijds zorgen we voor een vrijwel volledige dekking van ons vaste en mobiele netwerk, anderzijds maken we ICT voor iedere portemonnee financieel toegankelijk door gericht portfoliomanagement. Maar onze digitale participatie gaat verder. Ondanks de beschikbaarheid van ICT is contact nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Buiten hun schuld kunnen mensen door allerlei oorzaken soms het contact verliezen. Wij zoeken naar ICT-mogelijkheden om deze mensen te helpen. Dat doen we via het KPN Mooiste Contact Fonds en Digitale Chancen in Duitsland. Daarbij ondersteunen we relatief kleine, bestaande projecten die de potentie hebben om groot te worden én waaraan KPN-medewerkers een ondersteunende, vrijwillige bijdrage kunnen leveren. Voor mensen voor wie contact leggen moeilijk is, ligt het risico van eenzaamheid op de loer. Met onze kennis van en beschikbaarheid over ICT-middelen willen we een bijdrage leveren aan het bestrijden van eenzaamheid. In Nederland worden senioren steeds actiever op internet. Senioren gebruiken internet vooral om te en en als informatiebron voor goederen en diensten. In Nederland en Duitsland was in 2011 zo n 60 procent van hen regelmatig online; dat is in Nederland een verdubbeling ten opzichte van In andere landen ligt het percentage aanzienlijk lager. We blijven voor senioren speciale diensten en producten ontwikkelen. Zo bieden we via dochterbedrijf SimPC computers met internetabonnementen voor senioren aan. In Duitsland werken we met Digitale Chancen aan de bevordering van participatie voor groepen die moeite hebben de digitale mogelijkheden te benutten. 5.2 KPN MOOISTE CONTACT FONDS Het KPN Mooiste Contact Fonds, opgericht door KPN, kent de projecten KlasseContact, Resto VanHarte, en GeneratieTV. In 2011 hebben we hard gewerkt aan de werving van vrijwilligers voor het KPN Mooiste Contact Fonds. We streefden ernaar om KPN ers in 2011 tweeduizend keer als vrijwilliger te laten deelnemen. Uiteindelijk deden 1528 KPN ers in totaal 2012 keer mee aan de vrijwilligersprojecten. Dat betekent dat 8 procent van de KPN ers in Nederland aan het fonds meededen. KlasseContact Met KlasseContact brengen we langdurig zieke kinderen met ICT-sets in contact met hun klasgenoten. De voorziening bestaat uit een camera en een beeldscherm die, gemonteerd op een stoel, in de klas worden geplaatst. Via een laptop met webcam bij het zieke kind thuis en een beeldscherm op school kunnen klas en kind elkaar zien en horen. Met de muis bedient het kind de camera in de klas en kan zo zelf bepalen wie of wat hij ziet. In 2011 brachten we zo 282 langdurig zieke kinderen met ICT-sets in contact met hun schoolklas. De meeste organisatorische taken zijn overgedragen aan de partnerorganisatie Edventure, de vereniging van onderwijsbureaus. Een specialistische monteursorganisatie voert de technische aansluiting uit. Hierdoor is het project minder afhankelijk van het KPN Mooiste Contact Fonds. KPN blijft wel zorgen voor de vrijwilligers en de financiering. In 2011 voerden we met de Erasmus Universiteit een onderzoek uit om het effect van KlasseContact te meten. Door de beperkte onderzoeksgroep en lage respons zijn de verzamelde data niet representatief voor alle chronisch zieke leerlingen die van KlasseContact gebruikmaken. Desondanks zijn er enkele belangrijke conclusies: Leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs zijn positiever over hun contacten met klasgenoten tijdens het gebruik van KlasseContact. Ouders van de leerlingen noemen positieve effecten op de sociale contacten van hun kind met klasgenoten. Resto VanHarte Ook in 2011 steunde KPN het initiatief Resto VanHarte, laagdrempelige buurtrestaurants met als oogmerk het sociale contact in wijken te bevorderen. Voor een klein bedrag kunnen buurtbewoners genieten van een maaltijd en tegelijkertijd kennismaken of contact onderhouden met hun buurtbewoners. Naast onze financiële bijdrage zorgden we er ook voor dat KPN ers in de bediening of in de keuken als vrijwilliger aan de slag gingen. In 2011 staken KPN ers 552 keer zo de handen uit de mouwen. In elke provincie organiseerden we een Resto VanHarteavond waar KPN ers een presentatie gaven over de mogelijkheden van internet. Op die manier maken we mensen enthousiast over internet en laten we zien dat het gebruik ervan hun sociale leven kan verbeteren. Resto VanHarte is, ook dankzij onze bijdrage, een groot initiatief geworden. Het aantal restaurants is de afgelopen jaren gegroeid van 13 naar 27. Daarom komt er in 2012 een einde aan onze samenwerking met Resto VanHarte. Met dit grote aantal durven we met een gerust hart afscheid te nemen en richten we ons nu op een ander maatschappelijk initiatief. In 2010 lanceerden we. Met dit initiatief richten we ons op kinderen met een autistische eigenschap. Ze weten zich vaak geen raad bij alledaagse, onverwachte, moeilijke situaties. Met adviezen op hun smartphone leren we hen daarmee omgaan. Hiervoor werd een speciale app ontwikkeld. Door in kernwoorden een vraag in te toetsen geeft de smartphone praktische tips voor de omgang met deze situaties. Het KPN Mooiste Contact Fonds werkt hiervoor samen met het Platform voor Autisme. We voeren het project uit op speciale scholen voor autistische kinderen. Naast een financiële bijdrage, stellen we ook gratis smartphones beschikbaar en ondersteunen KPN-vrijwilligers de toepassing en het gebruik ervan. Nadat we in 2010 de software voor deze applicatie hadden ontwikkeld en een pilot uitvoerden, rolden we in 2011 uit. KPN-vrijwilligers ondersteunen het project door een dag op te trekken met een kind. We willen de applicatie verbeteren om meer inzicht te krijgen in de ICT-bijdrage aan de verbetering van het sociaal contact voor kinderen met een autistische eigenschap.

5 54 We wilden in kinderen voorzien van een smartphone met de speciale applicatie. Met 441 behaalden we deze doelstelling ruimschoots. Ook is een lespakket ontwikkeld voor scholen voor kinderen met een autistische eigenschap (de Passerscholen). Om de effectiviteit verder te verbeteren, gaan we in 2012 het gebruik evalueren. Eind 2012 willen we dat alle Passerscholen gebruikmaken van het lespakket en het gebruik van de applicatie bevorderen. In 2012 willen we vierhonderd kinderen voorzien van een smartphone met de -applicatie. oogst niet alleen bij kinderen, ouders en docenten waardering. Zo werd het genomineerd voor de Accenture Innovatie Prijs en Het Pittigste Project. Ook won KPN de IPON Award 2011, een stimulans voor het bedrijfsleven om producten te vernieuwen en te verbeteren. ICT-bedrijven die zich richten op projecten in het onderwijs, ontvangen het IPON-kwaliteitsmerk. Binnen onze branche is dit het enige keurmerk. Zo ziet het onderwijs welke bedrijven zich in innovatie, kwaliteit en originaliteit onderscheiden. GeneratieTV Samen met het Nederlandse Rode Kruis startten we in 2011 een nieuw initiatief dat zich richt op senioren: GeneratieTV. We brengen een eenvoudige applicatie voor de televisie in de huiskamers, waarmee we senioren extra contactkanalen bieden, naast hun vertrouwde televisiekanalen. Via contactkanalen kunnen zij gesprekken voeren met vrienden, familie of buren. Ook hier helpen KPNvrijwilligers de bewoners van verzorgingstehuizen op weg en onderhouden daarna nog regelmatig contact met hen. Voor 2011 streefden we naar tweehonderd KPN ers, wat we met 174 vrijwilligers niet haalden. Deze inzet van vrijwilligers is hard nodig, want de lancering van GeneratieTV blijkt lastiger dan we oorspronkelijk dachten. Niet alleen de technologie blijkt complex, ook merkten we dat de uitrol getrapt verloopt. Eerst zoeken we verzorgingstehuizen die de mogelijkheden en voordelen van GeneratieTV zien en als tweede stap introduceren van het product bij de bewoners zelf. Het KPN Mooiste Contact Fonds in India KPN besteedt een deel van zijn technologie- en serviceactiviteiten uit, onder meer aan ICT-bedrijven in India. We verwachten dat deze outsourcing de komende jaren verder zal toenemen. Daarom vinden we het passend om met het KPN Mooiste Contact Fonds een bijdrage aan de maatschappelijke ontwikkeling in India te leveren en er een afdeling van het fonds op te richten. Naast een financiële bijdrage aan een weeshuis willen we in 2012 twintig KPN-vrijwilligers inzetten die in samenwerking met het KPN-segment NetCo een dag in het weeshuis helpen. Ook willen we bij KPN ers het begrip voor de cultuur en werkwijzen in India bevorderen en de betrokkenheid vergroten. Hierdoor verwachten we dat KPN ers in Nederland beter kunnen samenwerken met onze partners in India. Kennisuitwisseling Vanuit onze kerncompetentie, mensen met elkaar verbinden, willen we kennis over eenzaamheid faciliteren. Daartoe maakten we de Week tegen Eenzaamheid mede mogelijk. In deze week organiseerden we het symposium Eenzaamheid onder jongeren. Kan ICT er iets aan doen?. In Nederland kent één op de vijf jongeren gevoelens van eenzaamheid. Onderzocht is welke rol ICT kan spelen bij het voorkomen of oplossen van dit probleem. ICT lost eenzaamheid niet op, was een van de conclusies, maar biedt wel mogelijkheden om het te bestrijden. Het KPN Mooiste Contact Fonds herkent deze resultaten en wil eenzame jongeren via ICT dichterbij elkaar te brengen, onder meer via het project. Evenementen van het KPN Mooiste Contact Fonds Jaarlijks organiseren we twee grote evenementen rondom contact en het bestrijden van eenzaamheid. Op 21 juni de langste dag van het jaar organiseren de vrijwilligers van het KPN Mooiste Contact Fonds ieder jaar een megaspektakel: de XL Dag. Op deze bijzondere dag nodigen we mensen in heel Nederland, jong en oud, uit om elkaar op een verrassende manier te ontmoeten. Want op de langste dag heb je de meeste tijd voor bijzondere contactmomenten. Mede dankzij de inzet van 450 vrijwilligers verliep deze XL dag ook in 2011 weer succesvol.

6 MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID IN DUITSLAND EN BELGIË E-Plus Bij E-Plus zijn ook diverse maatschappelijke projecten uitgevoerd. Zo werd E-Plus partner van de stichting Digitale Chancen. De stichting is een initiatief van het Duitse Ministerie van Economische Zaken en ontwikkelt een programma dat mensen terzijde staat die niet vanzelfsprekend aansluiting vinden bij de digitalisering van de samenleving. De stichting richt zich met name op doelgroepen als jeugd, ouderen en immigranten. Om zijn betrokkenheid te onderstrepen heeft E-Plus plaatsgenomen in het bestuur van de stichting. In 2011 werden vijf rondetafelgesprekken georganiseerd, onder meer over basisonderwijs en de informatiemaatschappij, en rechten en plichten van ouders, kinderen, ouderen en immigranten in de digitale wereld. Met 1200 getrainde sociale werkers in digitale aansluiting, 15 miljoen pageviews en een nieuwsbrief met een oplage van vijfduizend exemplaren bereikte de stichting in toenemende mate de doelgroep. In 2012 zet de stichting de activiteiten voort. KPN Group Belgium Net als KPN Nederland zette ook KPN Group Belgium zich in 2011 weer in voor veilig internet voor kinderen. Samen met vijf andere ICT-providers tekende KPN Group Belgium in juni het e-safetycharter van Child Focus. Deze stichting behartigt de belangen voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen. Met de ondertekening beloven content- en internetproviders om jongeren en volwassenen bewust te maken van online risico s. Ook willen deze ICT-bedrijven jongeren een veilige internetomgeving bieden, technische middelen beschikbaar stellen en samenwerken met politie en justitie op het gebied van internetveiligheid. Met dit commitment worden kinderen en jongvolwassenen beter beschermd tegen ongewenste of criminele inhoud op internet. Ook richt het e-safetycharter zich op de commerciële aspecten: zo beloven de zes bedrijven om jongeren op een aangepaste manier commercieel te benaderen, zodat ze niet de dupe worden van de verleidingen van reclame. De ondertekenaars evalueren regelmatig en kijken met elkaar welke verbeteringen mogelijk zijn. Tegelijkertijd startte Child Focus een hulplijn, onder meer bereikbaar via de website voor iedereen die vragen heeft over online veiligheid van kinderen en jongeren. In 2011 werd aan de Belgische kust een actie voor anti-verdwaalarmbandjes voor kinderen gestart. Met deze bandjes, waarop het mobiele telefoonnummer van de ouders is vermeld, vergroot KPN Group Belgium de veiligheid voor kleine kinderen en hun ouders op het strand dankzij de inzet van mobiele telefonie. Er werden armbandjes over 300 distributiepunten verdeeld, zoals IKW-redders, Het Rode Kruis, toerismebureaus en verhuurders van strandstoelen. 5.4 SPONSORING KPN s sponsorbeleid bestaat uit drie delen: sportsponsoring, cultuursponsoring en maatschappelijke sponsoring. In 2011 doneerden we ruim 10 miljoen euro aan maatschappelijke doelen. Zo steunden we onder meer het KPN Mooiste Contact Fonds, de KNSB, voetbalclub Standard Luik, De Kindertelefoon, de Rijksakademie en het Meldpunt Kinderporno. Hoofdsponsor van schaatsbond KNSB Sinds de zomer van 2010 is KPN hoofdsponsor van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB). We vinden schaatsen een prachtige, Nederlandse sport, die goed bij ons past. Als grote Nederlandse dienstverlener verbinden we mensen al meer dan 125 jaar met elkaar. Door het schaatsen in al zijn verschijningsvormen te steunen, wil KPN de sport verbreden en schaatsend Nederland verbinden. We doen dat vanuit vier grondgedachten: de sport komt op de eerste plaats, we omarmen het schaatsen in de volle breedte, we zetten de KNSB in haar kracht en we doen het voor KPN. Ons sponsorschap draagt bij aan onze klantloyaliteit, merksympathie en -voorkeur onder de zes miljoen Nederlandse schaatsfans in Nederland en zorgt voor trotse KPN-medewerkers. De KNSB en KPN lanceerden in Op deze portal vinden schaatsliefhebbers alle informatie over hun sport. In 2011 bezochten ruim unieke bezoekers de portal. In onze reclamecampagne voor Interactieve TV speelde schaatskampioen Sven Kramer de hoofdrol. Samen met het Fonds Gehandicaptensport organiseerden we de KPN Schaatsvriendendag voor gehandicapten. Samen met ouders en vrienden beleven ze het schaatsen op FlevOnice in Biddinghuizen. En met succes: in 2011 telde de KPN Schaatsvriendendag maar liefst tweeduizend enthousiaste deelnemers. Ook in 2012 zullen we deze dag organiseren. Een voorbeeld van een mooie combinatie tussen schaatssponsoring en maatschappelijke betrokkenheid is het feest dat KPN in november 2011 organiseerde voor bezoekers van Resto VanHarte, een waardige afsluiting van drie jaar samenwerking tussen het KPN Mooiste Contact Fonds en Resto VanHarte. Mede dankzij de inzet van tweehonderd KPN-vrijwilligers genoten 1200 gasten van Resto VanHarte van het KPN NK Afstanden in het Thialf stadion in Heerenveen. Ook kinderen konden in 2011 hun hart ophalen in de KPN Junior Schaatsclub. Met dit initiatief van de KNSB en KPN maken we kinderen tussen 6 tot 12 jaar enthousiast voor het schaatsen en inline skaten. Hierbij werkt de KNSB samen met lokale schaatsverenigingen.

7 56 Cultuursponsoring KPN steunt de Rijksakademie, waarbij beide organisaties elkaar vinden in de missie van de Rijksakademie: talentontwikkeling op het hoogste niveau. Hiermee steunt KPN jonge, talentvolle kunstenaars in Nederland, bijvoorbeeld door de eigen kunstcollectie te verversen met hun werk. De KPN Kunstprix is een onderdeel van deze samenwerking. Een ander voorbeeld is de sponsoring van een fellowship voor een veelbelovend kunstenaar. De Prix de Rome is de oudste en meest genereuze Nederlandse staatsprijs voor kunstenaars en architecten tot 35 jaar. De prijs richt zich op excellentie en professionalisering in een internationale context, op het traceren van talent en het signaleren van trends in Nederland. Sponsoring door KPN Group Belgium KPN Group Belgium is al jaren sponsor van de Waalse voetbalclub Standard Luik. In 2010 besloten we om nog een voetbalclub te sponsoren, het Vlaamse Zulte- Waregem. Sinds enkele jaren is KPN Group Belgium ook sponsor van basketbalvereniging Okapi Aalstar, een prominent team dat in de hoogste basketbalklasse speelt. De voorbije jaren is KPN Group Belgium steeds actiever geworden in de sponsoring van culturele evenementen. Vele muziekfestivals, zoals Suikerrock, Marktrock, het Cactusfestival en de Lokerse Feesten kunnen rekenen op de steun van KPN Group Belgium. Ook het Gent Festival van Vlaanderen en Théâtre de la Place werden door KPN Group Belgium gesteund. SponsorRingen Onze sponsoring wordt gewaardeerd: tijdens de jaarlijkse uitreiking van de SponsorRingen werd KPN uitgeroepen tot Sponsor van het Jaar. De SponsorRing is de prijs van de Nederlandse sponsorvakwereld voor de beste sponsorcases van het jaar. Volgens de jury bewijst KPN dat succesvolle sponsoring in verschillende categorieën sport, entertainment en maatschappij heel goed mogelijk is en dat ze elkaar aanvullen. De jury vindt KPN Sponsor van het Jaar, omdat we sponsoring zo breed en zo succesvol neerzetten. 5.5 OVERIGE MAATSCHAPPELIJKE INITIATIEVEN KPN Nederland ondersteunt enkele klantgroepen die extra hulp kunnen gebruiken bij communicatie met diensten zoals de Teksttelefoon, een bemiddelingsdienst voor doven en slechthorenden. Daarnaast steunde KPN in 2011 De Kindertelefoon die het kinderen en jongeren mogelijk maakt om ook via hun mobieltje gratis met deze hulpinstantie te bellen. Het overgrote deel van de telefoontjes naar De Kindertelefoon, 96 procent, gaat via de mobiele telefoon. Ook in 2012 blijven we De Kindertelefoon steunen. Met dochterbedrijf SimPC bieden we senioren een computer met internetabonnement aan. Dit verlaagt voor hen de drempel voor zorgeloos en en internetten. SimPC is speciaal voor ouderen ontwikkeld en bestaat uit een gebruiksvriendelijke computer (de SimTouch), onderhoud en ondersteuning. 5.6 UITDAGINGEN EN DILEMMA S Meten effecten maatschappelijke projecten Afgelopen jaar hebben we geprobeerd het effect van onze initiatieven op eenzaamheid te meten, omdat we vinden dat onze inspanningen aantoonbare resultaten moeten opleveren. Dit bleek moeilijker dan we dachten. We vonden het gepast om onze maatschappelijke partners bij de metingen een rol te geven, omdat zij de doelgroepen het beste kennen. Niet elke maatschappelijke organisatie bleek voldoende in staat deze taak te verrichten, wat we overigens begrijpen, omdat de metingen een administratieve bezigheid zijn, terwijl onze partners uitblinken in concrete projecten. Uiteindelijk verzamelden we onvoldoende data om statistisch verantwoorde uitspraken te doen. Voor 2012 hebben we ervoor gekozen de effecten van het KPN Mooiste Contact Fonds niet diepgaand te meten, omdat we samen met onze partners vooral aan concrete initiatieven willen werken. We zijn ervan overtuigd dat onze initiatieven ook zonder effectmetingen waardevol zijn voor KPN ers en betrokkenen.

8 57 Internetgebruik verder bevorderen ICT biedt de samenleving veel mogelijkheden en vernieuwingen. Toegang tot informatie en voorzieningen wordt zo steeds eenvoudiger. Tegelijkertijd worden andere vormen van dienstverlening minder noodzakelijk. Steeds meer mensen winkelen en bankieren digitaal. Hierdoor vermindert het aantal mogelijkheden voor fysieke contacten tussen consumenten en aanbieders van producten of diensten. Om maatschappelijk succesvol te functioneren worden ICT-vaardigheden dus steeds belangrijker. Sommige signalen tonen aan dat bepaalde groepen in de samenleving moeite ondervinden met deze vaardigheden waardoor ze op achterstand dreigen te raken. Denk hierbij aan ouderen of allochtonen. Afgelopen jaar richtte ons beleid over digitale aansluiting zich vooral op een zo groot mogelijke toegankelijkheid tot ICT-voorzieningen en optimale mobiele dekking. Nu komen we in een nieuwe fase: hoe kunnen we het gebruik van internet verder bevorderen bij groepen waarvoor dit niet vanzelfsprekend is? In 2012 willen we ons hierop nader oriënteren. We gaan ons in de problemen verdiepen en kijken welke bijdrage wij hieraan als ICT-marktleider kunnen leveren.

ALLES DRAAIT OM CONTACT

ALLES DRAAIT OM CONTACT ALLES DRAAIT OM CONTACT MENSEN IN VERBINDING Onze ambities en verantwoordelijkheden gaan veel verder dan de levering van diensten en producten. We willen een verbindende factor zijn, contacten mogelijk

Nadere informatie

Ziek zijn. en toch in de klas!

Ziek zijn. en toch in de klas! Ziek zijn. en toch in de klas! Wat is?, een gezamenlijk initiatief van het Mooiste Contactfonds van KPN en Ziezon, het landelijk netwerk voor ziek zijn & onderwijs, maakt het voor chronisch of ernstig

Nadere informatie

Ziek zijn... en toch in de klas

Ziek zijn... en toch in de klas KlasseContact Ziek zijn... en toch in de klas informatie voor ouders en scholen 2 ZIEK ZIJN... EN TOCH IN DE KLAS! Deze brochure bevat informatie over het project KlasseContact en de manier waarop een

Nadere informatie

HET MOOISTE CONTACT FONDS

HET MOOISTE CONTACT FONDS HET MOOISTE CONTACT FONDS Een initiatief van KPN Een case van SE Consultancy April 2008 OPDRACHT Vanuit haar jarenlange historie is KPN sterk verweven met Nederland. Om haar rol in de maatschappij zo goed

Nadere informatie

behouden, oftewel: customer intimacy. Bij een customer intimacy is de onderneming

behouden, oftewel: customer intimacy. Bij een customer intimacy is de onderneming http://prezi.com/ 3jh8_tu8rd0/presentatie scenario/ 1. Introductie Holland Casino wilt zich altijd blijven ontwikkelen om nieuwe bezoekers, maar ook de huidige bezoekers aan te trekken en te behouden.

Nadere informatie

ALLES DRAAIT OM CONTACT

ALLES DRAAIT OM CONTACT ALLES DRAAIT OM CONTACT MENSEN IN VERBINDING Onze ambities en verantwoordelijkheden gaan veel verder dan de levering van diensten en producten. We willen een verbindende factor zijn, contacten mogelijk

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan.

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan. Algemene gegevens Stichting Meridiaan Meridiaan 40 3813 AW Amersfoort www.stichtingmeridiaan.nl RSIN 816179281 KvK Inschrijvingsnummer 32116451 Doel Het doel van Stichting Meridiaan kan samengevat worden

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Geluksmomenten voor iedereen Wordt uw uitje uitgeroepen tot het Meest maatschappelijke uitje van 2015?

Geluksmomenten voor iedereen Wordt uw uitje uitgeroepen tot het Meest maatschappelijke uitje van 2015? Geluksmomenten voor iedereen Wordt uw uitje uitgeroepen tot het Meest maatschappelijke uitje van 2015? Voor het vijfde jaar op rij organiseert ANWB de verkiezing van Leukste uitje van Nederland. Naast

Nadere informatie

Jaarplan. Schooljaar

Jaarplan. Schooljaar Jaarplan Schooljaar 2015-2016 Arnhem, augustus 2015 Beste betrokkene, Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2015-2016. We hebben het vorig schooljaar geëvalueerd en antwoord gegeven op de vragen: Wat doen

Nadere informatie

Laat de feiten voor zich spreken

Laat de feiten voor zich spreken 1 FAIRCARE 1 FairCare Sporten geeft een energiek en fit gevoel. Prettig en noodzakelijk voor iedereen. Mensen met een handicap hebben regelmatig sporten extra hard nodig. Zij ervaren meer ongemakken en

Nadere informatie

Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad?

Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad? Thema: Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad? Juli 2014 John van Veen adviseur WKA Inleiding De ParticipatieRaad van Nijestee wil weten wat er bij bewoners leeft en wat bewoners van de Raad verwachten.

Nadere informatie

Jaarlijks onderzoek onder gasten 2015

Jaarlijks onderzoek onder gasten 2015 Jaarlijks onderzoek onder gasten 2015 Elk jaar voert Resto VanHarte een impact- en tevredenheidsmeting uit onder haar gasten. Deze is in 2015 verspreid in 32 vestigingen van Resto VanHarte, in 20 steden/gemeenten.

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Kom Erbij

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Kom Erbij Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid Kom Erbij Meer dan een miljoen Nederlanders sterk eenzaam Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. De invloed van eenzaamheid is groot en leidt

Nadere informatie

Connected vitality - Community tv

Connected vitality - Community tv Connected vitality - Community tv Het realiseren van sociale televisiekanalen Robbert Smit / Presence displays Webchair Webchair (www.webchair.com) is gespecialiseerd in de ontwikkeling van nieuwe videoconferencing

Nadere informatie

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin.

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin. Stichting De Wijk is van ons Allemaal is opgericht op 24 februari 1997. De roepnaam van de stichting is WijkAlliantie. De statuten omschrijven het doel van de stichting als volgt: Het (verder) versterken

Nadere informatie

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen Iedereen online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. 96 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Telenet Foundation Telenet Foundation

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016 / fcutrecht.nl/maatschappelijk

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016 / fcutrecht.nl/maatschappelijk MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2016 / 2017 fcutrecht.nl/maatschappelijk maatschappelijk@fcutrecht.nl STADION GALGENWAARD HET MOOISTE PLEKKIE OP AARD BLINDENTRIBUNE ROLSTOELTRIBUNE 123 512 OUDERENVAK voor

Nadere informatie

Economische impact Challenge Almere - Amsterdam

Economische impact Challenge Almere - Amsterdam Economische impact Challenge Almere - Amsterdam 13-15 september 2013 Van 13 tot 15 september 2013 vond de Challenge Almere - Amsterdam plaats. Tijdens het weekend zijn verschillende onderdelen georganiseerd,

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Agenda 1. Welkom 2. Ontwikkelingen 3. Strategienota 4. Digitale vaardigheden 5. Taalvaardigheden (inleiding door Chérif Ait Abderrahman (Stichting Lezen en

Nadere informatie

Crowdfunding van bewonersinitiatieven

Crowdfunding van bewonersinitiatieven Crowdfunding van bewonersinitiatieven Wat gaan we bespreken? Wat is crowdfunding? Hoe werkt de Crowdfundmethodiek van Início? Voorbeelden uit Capelle aan den IJssel Voordelen Crowdfundmethodiek Wat levert

Nadere informatie

Certificering van websites met medische informatie

Certificering van websites met medische informatie Certificering van websites met medische informatie Inhoudsopgave In dit document vindt u informatie over: De Health on the Net Foundation en de HON-code www.betrouwbarebron.nl ZegelGezond Internet Het

Nadere informatie

Merkpaspoort. Ontmoeten en meedoen

Merkpaspoort. Ontmoeten en meedoen Merkpaspoort Resto VanHarte versie: 082016 In dit merkpaspoort kun je lezen waarom we er zijn, hoe we te werk gaan en wat we doen. Het merkpaspoort wil vooral een gevoel geven over hoe we graag gezien

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

acilitair anagement zet og (te) weinig n op data

acilitair anagement zet og (te) weinig n op data acilitair anagement zet og (te) weinig n op data De wereld veranderd razendsnel. Nieuwe technologische innovaties zoals sensoren, robots en data bieden nieuwe kansen om problemen op te lossen. Ook sociale

Nadere informatie

Innoveren als avontuurlijke tocht

Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op kracht komen

Nadere informatie

De bibliotheek draagt actief bij aan preventie en participatie!

De bibliotheek draagt actief bij aan preventie en participatie! De bibliotheek draagt actief bij aan preventie en participatie! 2 Wat speelt er? 3 De drie decentralisaties en de kanteling in het sociaal domein Willen we echt een inclusieve samenleving bouwen waar iedereen,

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Jongeren & Social Media !"#$"#%$!"& Social Media stress JONGEREN & SOCIAL MEDIA KANSEN & RISICO S PROGRAMMA

Jongeren & Social Media !#$#%$!& Social Media stress JONGEREN & SOCIAL MEDIA KANSEN & RISICO S PROGRAMMA Social Media stress JONGEREN & SOCIAL MEDIA KANSEN & RISICO S MICHIEL STADHOUDERS 12 MAART 2013 Social Media stress Nieuwe rage? PROGRAMMA JONGEREN & SOCIAL MEDIA SOCIAL MEDIA: WAT & HOE? RISICO S & KANSEN

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Onderwijs. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Onderwijs. Omdat een andere blik je leven verrijkt Onderwijs vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt Omarm diversiteit Voor de samenleving is diversiteit zeer waardevol. Het is essentieel voor het verhogen van de creativiteit en het verbeteren

Nadere informatie

Kristal Samen Leven 2014-2016

Kristal Samen Leven 2014-2016 Beleidsplan Stichting Kristal Samen Leven 2014-2016 Stichting Kristal Samen Leven Citroenvlinder 77 7323 RC Apeldoorn Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2014-2016 van Stichting Kristal Samen Leven.

Nadere informatie

Oogst Netwerkborrel Samenwerkingspartners Nieuwland

Oogst Netwerkborrel Samenwerkingspartners Nieuwland Oogst Netwerkborrel Samenwerkingspartners Nieuwland 4 februari 2016 Thema: Hoe kunnen wij een stevigere sociale samenwerking en effectieve zorg in de wijk bevorderen? Op 4 februari 2016 werd een netwerkborrel

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

De bieb in De buurt 2

De bieb in De buurt 2 De bieb in de buurt 2 Inleiding De bibliotheek is een plek waar kennis, informatie, mooie verhalen en inspiratie voor het oprapen liggen. De bibliotheek dient als trefpunt in de buurt. Het is een plek

Nadere informatie

DIE HULP WAARBIJ U VOORUIT KOMT!

DIE HULP WAARBIJ U VOORUIT KOMT! RICHQUE DIE HULP WAARBIJ U VOORUIT KOMT! 1 2 U komt vooruit! Waarom? Iedereen wil gezond, gelukkig en vitaal zijn. In een aantal situaties hebben we gewoon hulp nodig. Ik bied u die hulp aan waar u om

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol?

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Hanneke van Stokkom Munity Services Wij ontwikkelen en verbinden mensen in communities Mede oprichter mijnbuurtje.nl hanneke@munityservices.nl

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

Als één team achter de sporters met een handicap

Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting BuurtWelzijn 2016

Jaarrekening Stichting BuurtWelzijn 2016 Jaarrekening Stichting BuurtWelzijn 2016 ALGEMEEN - Stichting BuurtWelzijn De Stichting BuurtWelzijn werd op 30 januari 2014 opgericht door de heer Wim Kroon. De stichting heeft ten doel het bevorderen

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Betrokken ondernemen. Steun het sociaal initiatief in Nederland!

Betrokken ondernemen. Steun het sociaal initiatief in Nederland! Betrokken ondernemen Steun het sociaal initiatief in Nederland! Hartelijk dank voor uw belangstelling voor het Oranje Fonds. Uw hulp en betrokkenheid kunnen een wereld van verschil maken. Het Oranje Fonds

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1.Voorwoord. 2.Interne organisatie. 3.Apparatuur. 4.Samenwerkingsverbanden. 5.Publiciteit: 6.PR Activiteiten. 7.Ambassadeurs.

Inhoudsopgave. 1.Voorwoord. 2.Interne organisatie. 3.Apparatuur. 4.Samenwerkingsverbanden. 5.Publiciteit: 6.PR Activiteiten. 7.Ambassadeurs. Inhoudsopgave. 1.Voorwoord 2.Interne organisatie 3.Apparatuur. 4.Samenwerkingsverbanden. 5.Publiciteit: 6.PR Activiteiten 7.Ambassadeurs. 8.Voornemens 2012 1. Voorwoord. Het jaar 2011 heeft voor Digibeter

Nadere informatie

Marijke Hiem. Dienstverlening voor senioren

Marijke Hiem. Dienstverlening voor senioren Marijke Hiem Dienstverlening voor senioren Uw welzijn......daar draait het om! Iedereen geeft een eigen invulling aan plezierig wonen. Voor de één heeft dat te maken met een bepaald woonoppervlak en leefruimte,

Nadere informatie

1. Wie zijn wij? 2. Waarom zijn we hier? 3. Hoe werkt onze oplossing en wat bieden we aan? 4. Wat is er nodig om van start te kunnen gaan? 5.

1. Wie zijn wij? 2. Waarom zijn we hier? 3. Hoe werkt onze oplossing en wat bieden we aan? 4. Wat is er nodig om van start te kunnen gaan? 5. alles is bereikbaar 1. Wie zijn wij? 2. Waarom zijn we hier? 3. Hoe werkt onze oplossing en wat bieden we aan? 4. Wat is er nodig om van start te kunnen gaan? 5. Wat is de planning? 6. Vragen Wie is Greenet?

Nadere informatie

JAARPLAN KRIMPENER KUNSTWAARD

JAARPLAN KRIMPENER KUNSTWAARD JAARPLAN KRIMPENER KUNSTWAARD 2016 Voorwoord Laat de kunst stromen! Onder dit motto gaan we in 2016 aan de slag. Het komende jaar zal in het teken staan van de kunstmanifestatie Kunststroming. Een kunstproject

Nadere informatie

De Kindertelefoon. Facts & Figures

De Kindertelefoon. Facts & Figures Facts & Figures HOEVEEL HOEVEEL Facts & Figures De komende jaren verandert er veel in de wereld van de jeugdzorg in Nederland. Aan de vooravond van de transitie van de jeugdzorg van het landelijke niveau

Nadere informatie

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Welzijn Heemstede van de toekomst Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Juni 2015 Deze brochure is een samenvatting van het plan: Welzijn Heemstede van de toekomst Transformatieplan Welzijn Heemstede

Nadere informatie

Coalitie Erbij wil de eenzaamheid in Nederland verminderen door:

Coalitie Erbij wil de eenzaamheid in Nederland verminderen door: Structuur Coalitie Erbij -12 oktober 2017 Inleiding - ambitie Coalitie Erbij wil de eenzaamheid in Nederland verminderen door: - de gemiddelde Nederlander bewuster te maken van de aanwezigheid van de problematiek

Nadere informatie

12 Sportbeleidsstukken

12 Sportbeleidsstukken DC 12 Sportbeleidsstukken 1 Inleiding In dit thema bespreken we het overheidsbeleid ten aanzien van sport. We besteden aandacht aan de sportnota Tijd voor Sport. Het ministerie van VWS heeft in 2011 een

Nadere informatie

ZUINIGE ENERGIE EN KPN

ZUINIGE ENERGIE EN KPN ZUINIGE ENERGIE EN KPN KPN start op 30 oktober 2012 met nieuwe corporate campagne Het netwerk dat geeft om Nederland. Hierbij worden relevante maatschappelijke thema s belicht. In de eerste uiting, We

Nadere informatie

Giro Gelderland. Evaluatie. Giro Gelderland. Evaluatie 15 november 2016

Giro Gelderland. Evaluatie. Giro Gelderland. Evaluatie 15 november 2016 Giro Gelderland Evaluatie Giro Gelderland Evaluatie 15 november 2016 Terugblik Eind 2013 / Begin 2014: Voorjaar 2015: 26 juni 2015: 5 oktober 2015: 28 januari 2016: 5 mei 2016: 6 mei 2016: 7 mei 2016:

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda

Stadskanaal Noord Projectenagenda Stadskanaal Noord Projectenagenda 2016-2017 Projectenagenda Stadskanaal Noord Dit stuk beschrijft de visie vanuit de gemeente Stadskanaal en de projecten van Stadskanaal Noord in 2016 en 2017. De projectenagenda

Nadere informatie

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête DigitasLBi presenteert nieuwe enquête over wereldwijd winkelgedrag en onthult enkele belangrijke trends voor Belgische markt Brussel, 24 april, 2014 M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag

Nadere informatie

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw 7 oktober 2015, Jan Eelco Jansma Samenvatting Dit document doet verslag van een online enquête (voorjaar-zomer 2015) onder betrokkenen bij stadslandbouw.

Nadere informatie

Cultuur is een eerste levensbehoefte

Cultuur is een eerste levensbehoefte 10 Cultuur is een eerste levensbehoefte Interview Tekst Kelly Bakker Foto s Tessa Wiegerinck Journalist, cultuurkenner en ondernemer in één Je stapt in die achtbaan en kan dan eigenlijk niet meer anders

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

T-Mobile biedt 4G voor alle smartphones, dus ook de iphone 5

T-Mobile biedt 4G voor alle smartphones, dus ook de iphone 5 T-Mobile biedt 4G voor alle smartphones, dus ook de iphone 5 Samen Meer Bereiken Een netwerk voor mobiele telefonie is nooit af. T-Mobile volgt het gebruik en de prestaties van het mobiele netwerk op de

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Wat is social media nou eigenlijk?

Wat is social media nou eigenlijk? Social media Wat is social media nou eigenlijk? Social media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud

Nadere informatie

1. Wie zijn wij? 2. Waarom zijn we hier? 3. Hoe werkt onze oplossing en wat bieden we aan? 4. Wat is er nodig om van start te kunnen gaan? 5.

1. Wie zijn wij? 2. Waarom zijn we hier? 3. Hoe werkt onze oplossing en wat bieden we aan? 4. Wat is er nodig om van start te kunnen gaan? 5. alles is bereikbaar 1. Wie zijn wij? 2. Waarom zijn we hier? 3. Hoe werkt onze oplossing en wat bieden we aan? 4. Wat is er nodig om van start te kunnen gaan? 5. Wat is de planning? 6. Vragen Wie is Greenet?

Nadere informatie

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Essay Dordtologie Een sportevenement specifiek voor Dordrecht Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Inleiding Ik heb met plezier de cursus Dordtologie gevolgd. Allerlei onderwerpen zijn tijdens

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

MEE Zuid-Limburg Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor verwijzers

MEE Zuid-Limburg Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor verwijzers MEE Zuid-Limburg Ondersteuning bij leven met een beperking Voor verwijzers Voor verwijzers Werkt u als professional in het onderwijs, de kinderopvang, bij Bureau Jeugdzorg, gemeente of justitie? Of bent

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

Technologie moet kwaliteit van zorg dienen

Technologie moet kwaliteit van zorg dienen Veer, A.J.E. de, Francke, A.L. Technologie moet kwaliteit van zorg dienen. TVZ: Tijdschrift voor Postprint Version 1.0 Journal website http://www.tvzdirect.nl/tvz/huidgenummer78.php Pubmed link DOI Technologie

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... 2 Missie... 2 Visie... 2 Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... 3 Visie Woontrainingshuis Kortgerecht...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg 2014 Jaarverslag 2014 Tilburg Stichting Prisma Tilburg Voorwoord Sinds 2008 zetten wij ons als stichting in voor een harmonieuze samenleving. We streven naar een samenleving waarin iedereen meedoet, waar

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving α Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Lesbrief: Mediawijs Thema: Mens & Dienstverlenen in de toekomst

Lesbrief: Mediawijs Thema: Mens & Dienstverlenen in de toekomst Lesbrief: Mediawijs Thema: Mens & Dienstverlenen in de toekomst Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Dat mensen gebruik maken van media is niet nieuw. Er zijn

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

SPORTIEVE KRACHT IN DE WIJK

SPORTIEVE KRACHT IN DE WIJK SPORTIEVE KRACHT IN DE WIJK Onderwerpen Niels Hermens en Erik Puyt De Buurtsportvereniging Positief opvoed- en opgroeiklimaat Sport en het sociaal domein: Vier beleidsterreinen met wetenschappelijk effect

Nadere informatie

Resultaten 2014. Goede voortgang in transformatiejaar. Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO. Den Haag, 4 februari 2015

Resultaten 2014. Goede voortgang in transformatiejaar. Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO. Den Haag, 4 februari 2015 Resultaten 2014 Goede voortgang in transformatiejaar Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO Den Haag, 4 februari 2015 Hoofdpunten 2014 Goede voortgang in transformatiejaar Operationele en financiële positie

Nadere informatie

Merkpaspoort. Ontmoeten en meedoen

Merkpaspoort. Ontmoeten en meedoen Merkpaspoort Resto VanHarte versie: 112016 In dit merkpaspoort kun je lezen waarom we er zijn, hoe we te werk gaan en wat we doen. Het merkpaspoort wil vooral een gevoel geven over hoe we graag gezien

Nadere informatie

ICT bedrijvigheid in de stad. Aandeel van de ICT sector in de stad. Bron: LISA 2001. Almere. Amsterdam. Den Haag. Deventer

ICT bedrijvigheid in de stad. Aandeel van de ICT sector in de stad. Bron: LISA 2001. Almere. Amsterdam. Den Haag. Deventer ICT bedrijvigheid in de stad Aandeel van de ICT sector in de stad ICT en content bedrijven op totaal aantal vestigingen ICT en content werkgelegenheid op totale werkgelegenheid 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Nadere informatie

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda White paper Beeldbellen 2016 De DEHA Delft (www.deha.nu) organiseert kennissessies voor en door zorgaanbieders rondom een specifiek thema/onderwerp in de regio

Nadere informatie

INTRODUCTIE SPORT EN OS

INTRODUCTIE SPORT EN OS INHOUD 1 Introductie sport en OS 2 De Inspiratie- en Innovatiegroep 3 Missie van de Inspiratie- en Innovatiegroep 4 Visie 5 Waarden van de Inspiratie- en Innovatiegroep 6 Mogelijke doelstellingen en activiteiten

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

De lokale goede doelen dit jaar zijn Stichting Bedrijf & Samenleving, Stichting Zorg Zonder Zorgen en Bevrijdingspop Haarlem.

De lokale goede doelen dit jaar zijn Stichting Bedrijf & Samenleving, Stichting Zorg Zonder Zorgen en Bevrijdingspop Haarlem. Kennemer Goede Doelen Gala 2013 Geachte Sponsor, Op 7 mei 2013 vindt de eerste editie van het Kennemer Goede Doelen Gala plaats in de Stadsschouwburg Haarlem. Het gala is opgezet om samen met het bedrijfsleven

Nadere informatie

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd:

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd: Samenvatting De opkomst van Health 2.0 en e-health zorgt ervoor dat de patiënt verandert naar zorgconsument. Health 2.0 zorgt voor een grote mate van patiënt-empowerment; zorgconsumenten nemen zelf de

Nadere informatie

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door:

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door: Wmo-Menukaart Mede mogelijk gemaakt door: Keuzemenu, onze specialiteit Onder het motto Ieder z n kracht wil Abrona werken aan een sterke samenleving, die mensen ondersteunt die het echt nodig hebben. Daardoor

Nadere informatie

Een MultiCulti kinderkoor voor Leeuwarden: Help mee!

Een MultiCulti kinderkoor voor Leeuwarden: Help mee! Een MultiCulti kinderkoor voor Leeuwarden: Help mee! Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1. AANLEIDING... 3 1.2. DOELSTELLING... 4 2. ACHTERGRONDINFORMATIE... 6 2.1. STICHTING ALL FOR ONE... 6 2.2. INITIATIEFNEMERS...

Nadere informatie

Jaarplan. Schooljaar

Jaarplan. Schooljaar Jaarplan Schooljaar 2014-2015 Arnhem, augustus 2014 Beste betrokkene, Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2014-2015. We hebben het vorig schooljaar geëvalueerd en antwoord gegeven op de vragen: Wat doen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Inhoud. #01 \ januari Agora nieuwsbrief voor ouders. Agora nieuwsbrief voor ouders Bildung. Het Operajaar ICT

NIEUWSBRIEF. Inhoud. #01 \ januari Agora nieuwsbrief voor ouders. Agora nieuwsbrief voor ouders Bildung. Het Operajaar ICT NIEUWSBRIEF #01 \ januari 2017 Inhoud 01 Agora nieuwsbrief voor ouders Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van Agora, bestemd voor ouders / verzorgers. U ontvangt deze omdat u een of meer kinderen heeft

Nadere informatie

Event menu Minigids event app

Event menu Minigids event app Event menu Minigids event app Hoe en waarom een mobiele evenementen app? Introductie De evenementenbranche verandert. Een evenement is niet langer een ad hoc activiteit. Het is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Inschrijving RBB-AWARD 2017

Inschrijving RBB-AWARD 2017 Organisatie: Kamer van Koophandel Contactpersoon voor de RBB over deze good practice: Anneloes Brand E-mail adres: anneloes.brand@kvk.nl Mobiele telefoon: 06 5511 6315 Akkoord lid Raad van Participanten

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien doen we samen

Opvoeden en opgroeien doen we samen s a m e n met ouders Opvoeden en opgroeien doen we samen Dé brede taalschool Het Kompas Het Kompas vindt het belangrijk dat de kinderen zich welkom, veilig, gesteund en gewaardeerd voelen. Op iedere basisschool

Nadere informatie