MENSEN IN VERBINDING ONZE KRACHT IS MENSEN VERBINDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MENSEN IN VERBINDING ONZE KRACHT IS MENSEN VERBINDEN"

Transcriptie

1 50 MENSEN IN VERBINDING ONZE KRACHT IS MENSEN VERBINDEN

2 51

3 52 5. MENSEN IN VERBINDING DOELEN EN RESULTATEN Resultaat 2010 Doel 2011 Resultaat 2011 Doel 2012 Doel 2013 en verder Activering medewerkers in Nederland KPN-vrijwilligers deden 2213 keer mee aan projecten van het KPN Mooiste Contact Fonds KPN-vrijwilligers doen 2000 keer mee aan projecten van het KPN Mooiste Contact Fonds KPN-vrijwilligers deden 2012 keer mee aan projecten van het KPN Mooiste Contact Fonds 2000 KPNvrijwilligers doen mee aan projecten van het KPN Mooiste Contact Fonds Bereik van doelgroep in Nederland 116 kinderen met een autistische eigenschap doen mee met 350 kinderen met een autistische eigenschap voorzien van een smartphone met applicatie 441 kinderen met een autistische eigenschap voorzien van een smartphone met applicatie 400 kinderen met een autistische eigenschap voorzien van een smartphone met applicatie 300 KPNvrijwilligers voor 412 KPNvrijwilligers voor 15 bijeenkomsten op scholen voor 13 bijeenkomsten op scholen voor 192 kinderen met ICT-set voor KlasseContact 282 kinderen met ICT-set voor KlasseContact Eerste verkenning van beschikbare methodes om bijdrage KPN Mooiste Contact Fonds aan verminderen sociaal isolement te meten Ontwikkeling van een methode om bijdrage van KPN Mooiste Contact Fonds aan verminderen sociaal isolement te meten Onvoldoende data voor ontwikkelen van betrouwbare methode

4 ONZE VISIE: ONZE KRACHT IS MENSEN VERBINDEN Contact is voor mensen een eerste levensbehoefte. Wij maken die contacten mogelijk met onze producten en diensten. Enerzijds zorgen we voor een vrijwel volledige dekking van ons vaste en mobiele netwerk, anderzijds maken we ICT voor iedere portemonnee financieel toegankelijk door gericht portfoliomanagement. Maar onze digitale participatie gaat verder. Ondanks de beschikbaarheid van ICT is contact nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Buiten hun schuld kunnen mensen door allerlei oorzaken soms het contact verliezen. Wij zoeken naar ICT-mogelijkheden om deze mensen te helpen. Dat doen we via het KPN Mooiste Contact Fonds en Digitale Chancen in Duitsland. Daarbij ondersteunen we relatief kleine, bestaande projecten die de potentie hebben om groot te worden én waaraan KPN-medewerkers een ondersteunende, vrijwillige bijdrage kunnen leveren. Voor mensen voor wie contact leggen moeilijk is, ligt het risico van eenzaamheid op de loer. Met onze kennis van en beschikbaarheid over ICT-middelen willen we een bijdrage leveren aan het bestrijden van eenzaamheid. In Nederland worden senioren steeds actiever op internet. Senioren gebruiken internet vooral om te en en als informatiebron voor goederen en diensten. In Nederland en Duitsland was in 2011 zo n 60 procent van hen regelmatig online; dat is in Nederland een verdubbeling ten opzichte van In andere landen ligt het percentage aanzienlijk lager. We blijven voor senioren speciale diensten en producten ontwikkelen. Zo bieden we via dochterbedrijf SimPC computers met internetabonnementen voor senioren aan. In Duitsland werken we met Digitale Chancen aan de bevordering van participatie voor groepen die moeite hebben de digitale mogelijkheden te benutten. 5.2 KPN MOOISTE CONTACT FONDS Het KPN Mooiste Contact Fonds, opgericht door KPN, kent de projecten KlasseContact, Resto VanHarte, en GeneratieTV. In 2011 hebben we hard gewerkt aan de werving van vrijwilligers voor het KPN Mooiste Contact Fonds. We streefden ernaar om KPN ers in 2011 tweeduizend keer als vrijwilliger te laten deelnemen. Uiteindelijk deden 1528 KPN ers in totaal 2012 keer mee aan de vrijwilligersprojecten. Dat betekent dat 8 procent van de KPN ers in Nederland aan het fonds meededen. KlasseContact Met KlasseContact brengen we langdurig zieke kinderen met ICT-sets in contact met hun klasgenoten. De voorziening bestaat uit een camera en een beeldscherm die, gemonteerd op een stoel, in de klas worden geplaatst. Via een laptop met webcam bij het zieke kind thuis en een beeldscherm op school kunnen klas en kind elkaar zien en horen. Met de muis bedient het kind de camera in de klas en kan zo zelf bepalen wie of wat hij ziet. In 2011 brachten we zo 282 langdurig zieke kinderen met ICT-sets in contact met hun schoolklas. De meeste organisatorische taken zijn overgedragen aan de partnerorganisatie Edventure, de vereniging van onderwijsbureaus. Een specialistische monteursorganisatie voert de technische aansluiting uit. Hierdoor is het project minder afhankelijk van het KPN Mooiste Contact Fonds. KPN blijft wel zorgen voor de vrijwilligers en de financiering. In 2011 voerden we met de Erasmus Universiteit een onderzoek uit om het effect van KlasseContact te meten. Door de beperkte onderzoeksgroep en lage respons zijn de verzamelde data niet representatief voor alle chronisch zieke leerlingen die van KlasseContact gebruikmaken. Desondanks zijn er enkele belangrijke conclusies: Leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs zijn positiever over hun contacten met klasgenoten tijdens het gebruik van KlasseContact. Ouders van de leerlingen noemen positieve effecten op de sociale contacten van hun kind met klasgenoten. Resto VanHarte Ook in 2011 steunde KPN het initiatief Resto VanHarte, laagdrempelige buurtrestaurants met als oogmerk het sociale contact in wijken te bevorderen. Voor een klein bedrag kunnen buurtbewoners genieten van een maaltijd en tegelijkertijd kennismaken of contact onderhouden met hun buurtbewoners. Naast onze financiële bijdrage zorgden we er ook voor dat KPN ers in de bediening of in de keuken als vrijwilliger aan de slag gingen. In 2011 staken KPN ers 552 keer zo de handen uit de mouwen. In elke provincie organiseerden we een Resto VanHarteavond waar KPN ers een presentatie gaven over de mogelijkheden van internet. Op die manier maken we mensen enthousiast over internet en laten we zien dat het gebruik ervan hun sociale leven kan verbeteren. Resto VanHarte is, ook dankzij onze bijdrage, een groot initiatief geworden. Het aantal restaurants is de afgelopen jaren gegroeid van 13 naar 27. Daarom komt er in 2012 een einde aan onze samenwerking met Resto VanHarte. Met dit grote aantal durven we met een gerust hart afscheid te nemen en richten we ons nu op een ander maatschappelijk initiatief. In 2010 lanceerden we. Met dit initiatief richten we ons op kinderen met een autistische eigenschap. Ze weten zich vaak geen raad bij alledaagse, onverwachte, moeilijke situaties. Met adviezen op hun smartphone leren we hen daarmee omgaan. Hiervoor werd een speciale app ontwikkeld. Door in kernwoorden een vraag in te toetsen geeft de smartphone praktische tips voor de omgang met deze situaties. Het KPN Mooiste Contact Fonds werkt hiervoor samen met het Platform voor Autisme. We voeren het project uit op speciale scholen voor autistische kinderen. Naast een financiële bijdrage, stellen we ook gratis smartphones beschikbaar en ondersteunen KPN-vrijwilligers de toepassing en het gebruik ervan. Nadat we in 2010 de software voor deze applicatie hadden ontwikkeld en een pilot uitvoerden, rolden we in 2011 uit. KPN-vrijwilligers ondersteunen het project door een dag op te trekken met een kind. We willen de applicatie verbeteren om meer inzicht te krijgen in de ICT-bijdrage aan de verbetering van het sociaal contact voor kinderen met een autistische eigenschap.

5 54 We wilden in kinderen voorzien van een smartphone met de speciale applicatie. Met 441 behaalden we deze doelstelling ruimschoots. Ook is een lespakket ontwikkeld voor scholen voor kinderen met een autistische eigenschap (de Passerscholen). Om de effectiviteit verder te verbeteren, gaan we in 2012 het gebruik evalueren. Eind 2012 willen we dat alle Passerscholen gebruikmaken van het lespakket en het gebruik van de applicatie bevorderen. In 2012 willen we vierhonderd kinderen voorzien van een smartphone met de -applicatie. oogst niet alleen bij kinderen, ouders en docenten waardering. Zo werd het genomineerd voor de Accenture Innovatie Prijs en Het Pittigste Project. Ook won KPN de IPON Award 2011, een stimulans voor het bedrijfsleven om producten te vernieuwen en te verbeteren. ICT-bedrijven die zich richten op projecten in het onderwijs, ontvangen het IPON-kwaliteitsmerk. Binnen onze branche is dit het enige keurmerk. Zo ziet het onderwijs welke bedrijven zich in innovatie, kwaliteit en originaliteit onderscheiden. GeneratieTV Samen met het Nederlandse Rode Kruis startten we in 2011 een nieuw initiatief dat zich richt op senioren: GeneratieTV. We brengen een eenvoudige applicatie voor de televisie in de huiskamers, waarmee we senioren extra contactkanalen bieden, naast hun vertrouwde televisiekanalen. Via contactkanalen kunnen zij gesprekken voeren met vrienden, familie of buren. Ook hier helpen KPNvrijwilligers de bewoners van verzorgingstehuizen op weg en onderhouden daarna nog regelmatig contact met hen. Voor 2011 streefden we naar tweehonderd KPN ers, wat we met 174 vrijwilligers niet haalden. Deze inzet van vrijwilligers is hard nodig, want de lancering van GeneratieTV blijkt lastiger dan we oorspronkelijk dachten. Niet alleen de technologie blijkt complex, ook merkten we dat de uitrol getrapt verloopt. Eerst zoeken we verzorgingstehuizen die de mogelijkheden en voordelen van GeneratieTV zien en als tweede stap introduceren van het product bij de bewoners zelf. Het KPN Mooiste Contact Fonds in India KPN besteedt een deel van zijn technologie- en serviceactiviteiten uit, onder meer aan ICT-bedrijven in India. We verwachten dat deze outsourcing de komende jaren verder zal toenemen. Daarom vinden we het passend om met het KPN Mooiste Contact Fonds een bijdrage aan de maatschappelijke ontwikkeling in India te leveren en er een afdeling van het fonds op te richten. Naast een financiële bijdrage aan een weeshuis willen we in 2012 twintig KPN-vrijwilligers inzetten die in samenwerking met het KPN-segment NetCo een dag in het weeshuis helpen. Ook willen we bij KPN ers het begrip voor de cultuur en werkwijzen in India bevorderen en de betrokkenheid vergroten. Hierdoor verwachten we dat KPN ers in Nederland beter kunnen samenwerken met onze partners in India. Kennisuitwisseling Vanuit onze kerncompetentie, mensen met elkaar verbinden, willen we kennis over eenzaamheid faciliteren. Daartoe maakten we de Week tegen Eenzaamheid mede mogelijk. In deze week organiseerden we het symposium Eenzaamheid onder jongeren. Kan ICT er iets aan doen?. In Nederland kent één op de vijf jongeren gevoelens van eenzaamheid. Onderzocht is welke rol ICT kan spelen bij het voorkomen of oplossen van dit probleem. ICT lost eenzaamheid niet op, was een van de conclusies, maar biedt wel mogelijkheden om het te bestrijden. Het KPN Mooiste Contact Fonds herkent deze resultaten en wil eenzame jongeren via ICT dichterbij elkaar te brengen, onder meer via het project. Evenementen van het KPN Mooiste Contact Fonds Jaarlijks organiseren we twee grote evenementen rondom contact en het bestrijden van eenzaamheid. Op 21 juni de langste dag van het jaar organiseren de vrijwilligers van het KPN Mooiste Contact Fonds ieder jaar een megaspektakel: de XL Dag. Op deze bijzondere dag nodigen we mensen in heel Nederland, jong en oud, uit om elkaar op een verrassende manier te ontmoeten. Want op de langste dag heb je de meeste tijd voor bijzondere contactmomenten. Mede dankzij de inzet van 450 vrijwilligers verliep deze XL dag ook in 2011 weer succesvol.

6 MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID IN DUITSLAND EN BELGIË E-Plus Bij E-Plus zijn ook diverse maatschappelijke projecten uitgevoerd. Zo werd E-Plus partner van de stichting Digitale Chancen. De stichting is een initiatief van het Duitse Ministerie van Economische Zaken en ontwikkelt een programma dat mensen terzijde staat die niet vanzelfsprekend aansluiting vinden bij de digitalisering van de samenleving. De stichting richt zich met name op doelgroepen als jeugd, ouderen en immigranten. Om zijn betrokkenheid te onderstrepen heeft E-Plus plaatsgenomen in het bestuur van de stichting. In 2011 werden vijf rondetafelgesprekken georganiseerd, onder meer over basisonderwijs en de informatiemaatschappij, en rechten en plichten van ouders, kinderen, ouderen en immigranten in de digitale wereld. Met 1200 getrainde sociale werkers in digitale aansluiting, 15 miljoen pageviews en een nieuwsbrief met een oplage van vijfduizend exemplaren bereikte de stichting in toenemende mate de doelgroep. In 2012 zet de stichting de activiteiten voort. KPN Group Belgium Net als KPN Nederland zette ook KPN Group Belgium zich in 2011 weer in voor veilig internet voor kinderen. Samen met vijf andere ICT-providers tekende KPN Group Belgium in juni het e-safetycharter van Child Focus. Deze stichting behartigt de belangen voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen. Met de ondertekening beloven content- en internetproviders om jongeren en volwassenen bewust te maken van online risico s. Ook willen deze ICT-bedrijven jongeren een veilige internetomgeving bieden, technische middelen beschikbaar stellen en samenwerken met politie en justitie op het gebied van internetveiligheid. Met dit commitment worden kinderen en jongvolwassenen beter beschermd tegen ongewenste of criminele inhoud op internet. Ook richt het e-safetycharter zich op de commerciële aspecten: zo beloven de zes bedrijven om jongeren op een aangepaste manier commercieel te benaderen, zodat ze niet de dupe worden van de verleidingen van reclame. De ondertekenaars evalueren regelmatig en kijken met elkaar welke verbeteringen mogelijk zijn. Tegelijkertijd startte Child Focus een hulplijn, onder meer bereikbaar via de website voor iedereen die vragen heeft over online veiligheid van kinderen en jongeren. In 2011 werd aan de Belgische kust een actie voor anti-verdwaalarmbandjes voor kinderen gestart. Met deze bandjes, waarop het mobiele telefoonnummer van de ouders is vermeld, vergroot KPN Group Belgium de veiligheid voor kleine kinderen en hun ouders op het strand dankzij de inzet van mobiele telefonie. Er werden armbandjes over 300 distributiepunten verdeeld, zoals IKW-redders, Het Rode Kruis, toerismebureaus en verhuurders van strandstoelen. 5.4 SPONSORING KPN s sponsorbeleid bestaat uit drie delen: sportsponsoring, cultuursponsoring en maatschappelijke sponsoring. In 2011 doneerden we ruim 10 miljoen euro aan maatschappelijke doelen. Zo steunden we onder meer het KPN Mooiste Contact Fonds, de KNSB, voetbalclub Standard Luik, De Kindertelefoon, de Rijksakademie en het Meldpunt Kinderporno. Hoofdsponsor van schaatsbond KNSB Sinds de zomer van 2010 is KPN hoofdsponsor van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB). We vinden schaatsen een prachtige, Nederlandse sport, die goed bij ons past. Als grote Nederlandse dienstverlener verbinden we mensen al meer dan 125 jaar met elkaar. Door het schaatsen in al zijn verschijningsvormen te steunen, wil KPN de sport verbreden en schaatsend Nederland verbinden. We doen dat vanuit vier grondgedachten: de sport komt op de eerste plaats, we omarmen het schaatsen in de volle breedte, we zetten de KNSB in haar kracht en we doen het voor KPN. Ons sponsorschap draagt bij aan onze klantloyaliteit, merksympathie en -voorkeur onder de zes miljoen Nederlandse schaatsfans in Nederland en zorgt voor trotse KPN-medewerkers. De KNSB en KPN lanceerden in Op deze portal vinden schaatsliefhebbers alle informatie over hun sport. In 2011 bezochten ruim unieke bezoekers de portal. In onze reclamecampagne voor Interactieve TV speelde schaatskampioen Sven Kramer de hoofdrol. Samen met het Fonds Gehandicaptensport organiseerden we de KPN Schaatsvriendendag voor gehandicapten. Samen met ouders en vrienden beleven ze het schaatsen op FlevOnice in Biddinghuizen. En met succes: in 2011 telde de KPN Schaatsvriendendag maar liefst tweeduizend enthousiaste deelnemers. Ook in 2012 zullen we deze dag organiseren. Een voorbeeld van een mooie combinatie tussen schaatssponsoring en maatschappelijke betrokkenheid is het feest dat KPN in november 2011 organiseerde voor bezoekers van Resto VanHarte, een waardige afsluiting van drie jaar samenwerking tussen het KPN Mooiste Contact Fonds en Resto VanHarte. Mede dankzij de inzet van tweehonderd KPN-vrijwilligers genoten 1200 gasten van Resto VanHarte van het KPN NK Afstanden in het Thialf stadion in Heerenveen. Ook kinderen konden in 2011 hun hart ophalen in de KPN Junior Schaatsclub. Met dit initiatief van de KNSB en KPN maken we kinderen tussen 6 tot 12 jaar enthousiast voor het schaatsen en inline skaten. Hierbij werkt de KNSB samen met lokale schaatsverenigingen.

7 56 Cultuursponsoring KPN steunt de Rijksakademie, waarbij beide organisaties elkaar vinden in de missie van de Rijksakademie: talentontwikkeling op het hoogste niveau. Hiermee steunt KPN jonge, talentvolle kunstenaars in Nederland, bijvoorbeeld door de eigen kunstcollectie te verversen met hun werk. De KPN Kunstprix is een onderdeel van deze samenwerking. Een ander voorbeeld is de sponsoring van een fellowship voor een veelbelovend kunstenaar. De Prix de Rome is de oudste en meest genereuze Nederlandse staatsprijs voor kunstenaars en architecten tot 35 jaar. De prijs richt zich op excellentie en professionalisering in een internationale context, op het traceren van talent en het signaleren van trends in Nederland. Sponsoring door KPN Group Belgium KPN Group Belgium is al jaren sponsor van de Waalse voetbalclub Standard Luik. In 2010 besloten we om nog een voetbalclub te sponsoren, het Vlaamse Zulte- Waregem. Sinds enkele jaren is KPN Group Belgium ook sponsor van basketbalvereniging Okapi Aalstar, een prominent team dat in de hoogste basketbalklasse speelt. De voorbije jaren is KPN Group Belgium steeds actiever geworden in de sponsoring van culturele evenementen. Vele muziekfestivals, zoals Suikerrock, Marktrock, het Cactusfestival en de Lokerse Feesten kunnen rekenen op de steun van KPN Group Belgium. Ook het Gent Festival van Vlaanderen en Théâtre de la Place werden door KPN Group Belgium gesteund. SponsorRingen Onze sponsoring wordt gewaardeerd: tijdens de jaarlijkse uitreiking van de SponsorRingen werd KPN uitgeroepen tot Sponsor van het Jaar. De SponsorRing is de prijs van de Nederlandse sponsorvakwereld voor de beste sponsorcases van het jaar. Volgens de jury bewijst KPN dat succesvolle sponsoring in verschillende categorieën sport, entertainment en maatschappij heel goed mogelijk is en dat ze elkaar aanvullen. De jury vindt KPN Sponsor van het Jaar, omdat we sponsoring zo breed en zo succesvol neerzetten. 5.5 OVERIGE MAATSCHAPPELIJKE INITIATIEVEN KPN Nederland ondersteunt enkele klantgroepen die extra hulp kunnen gebruiken bij communicatie met diensten zoals de Teksttelefoon, een bemiddelingsdienst voor doven en slechthorenden. Daarnaast steunde KPN in 2011 De Kindertelefoon die het kinderen en jongeren mogelijk maakt om ook via hun mobieltje gratis met deze hulpinstantie te bellen. Het overgrote deel van de telefoontjes naar De Kindertelefoon, 96 procent, gaat via de mobiele telefoon. Ook in 2012 blijven we De Kindertelefoon steunen. Met dochterbedrijf SimPC bieden we senioren een computer met internetabonnement aan. Dit verlaagt voor hen de drempel voor zorgeloos en en internetten. SimPC is speciaal voor ouderen ontwikkeld en bestaat uit een gebruiksvriendelijke computer (de SimTouch), onderhoud en ondersteuning. 5.6 UITDAGINGEN EN DILEMMA S Meten effecten maatschappelijke projecten Afgelopen jaar hebben we geprobeerd het effect van onze initiatieven op eenzaamheid te meten, omdat we vinden dat onze inspanningen aantoonbare resultaten moeten opleveren. Dit bleek moeilijker dan we dachten. We vonden het gepast om onze maatschappelijke partners bij de metingen een rol te geven, omdat zij de doelgroepen het beste kennen. Niet elke maatschappelijke organisatie bleek voldoende in staat deze taak te verrichten, wat we overigens begrijpen, omdat de metingen een administratieve bezigheid zijn, terwijl onze partners uitblinken in concrete projecten. Uiteindelijk verzamelden we onvoldoende data om statistisch verantwoorde uitspraken te doen. Voor 2012 hebben we ervoor gekozen de effecten van het KPN Mooiste Contact Fonds niet diepgaand te meten, omdat we samen met onze partners vooral aan concrete initiatieven willen werken. We zijn ervan overtuigd dat onze initiatieven ook zonder effectmetingen waardevol zijn voor KPN ers en betrokkenen.

8 57 Internetgebruik verder bevorderen ICT biedt de samenleving veel mogelijkheden en vernieuwingen. Toegang tot informatie en voorzieningen wordt zo steeds eenvoudiger. Tegelijkertijd worden andere vormen van dienstverlening minder noodzakelijk. Steeds meer mensen winkelen en bankieren digitaal. Hierdoor vermindert het aantal mogelijkheden voor fysieke contacten tussen consumenten en aanbieders van producten of diensten. Om maatschappelijk succesvol te functioneren worden ICT-vaardigheden dus steeds belangrijker. Sommige signalen tonen aan dat bepaalde groepen in de samenleving moeite ondervinden met deze vaardigheden waardoor ze op achterstand dreigen te raken. Denk hierbij aan ouderen of allochtonen. Afgelopen jaar richtte ons beleid over digitale aansluiting zich vooral op een zo groot mogelijke toegankelijkheid tot ICT-voorzieningen en optimale mobiele dekking. Nu komen we in een nieuwe fase: hoe kunnen we het gebruik van internet verder bevorderen bij groepen waarvoor dit niet vanzelfsprekend is? In 2012 willen we ons hierop nader oriënteren. We gaan ons in de problemen verdiepen en kijken welke bijdrage wij hieraan als ICT-marktleider kunnen leveren.

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Wat betekent dit voor mij?

Wat betekent dit voor mij? Wat betekent dit voor mij? Wijzer in geldzaken Programma 2013/2014 Voorwoord Het Platform Wijzer in geldzaken heeft in 2012 grote stappen voorwaarts gezet om de financiële kennis en vaardigheden van de

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2013 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Uitdagingen voor excellent onderwijs 1.2 Ict: nieuwe mogelijkheden met hoge

Nadere informatie

Projectplan 2013-2015

Projectplan 2013-2015 Projectplan 2013-2015 Ede, mei 2013 1. Inleiding... 3 Wat is Netwerk TijdVoorActie?... 3 Achtergrond... 4 Netwerk Dien je Stad... 5 2. Netwerk TijdVoorActie... 5 Missie... 5 Doel... 5 Subdoelen... 6 Netwerk...

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar Kennismaking met stichting VanHarte 2 Inhoud Voorwoord 3 1 Dit is VanHarte 4 2 Resto s, KinderResto s en Reizend Resto 6 3 Wie zijn onze doelgroepen? 9 4 VanHarte

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Samenvatting. Bevorderen van verantwoord financieel gedrag in Nederland staat centraal

Samenvatting. Bevorderen van verantwoord financieel gedrag in Nederland staat centraal Jaarplan 2014 Samenvatting Ook in 2013 hebben de partners van Wijzer in geldzaken zich gezamenlijk ingezet voor het vergroten van financiële vaardigheden in Nederland. Een kleine greep uit de resultaten.

Nadere informatie

Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om!

Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om! jaarverslag 2008-2009 jaarverslag 2008-2009 2 VOORWOORD Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om! De afgelopen 10 jaar stond de informatiemaatschappij in het teken

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen stichting Assen voor Assen / juli 2011 Auteur / redacteur Noor van Leeuwen, NL consulting

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Mediawijsheid. Informatie en inspiratie voor gemeentelijk beleid. Peter Nikken, Lydia Jongmans

Mediawijsheid. Informatie en inspiratie voor gemeentelijk beleid. Peter Nikken, Lydia Jongmans Mediawijsheid Informatie en inspiratie voor gemeentelijk beleid Peter Nikken, Lydia Jongmans Mediawijsheid Informatie en inspiratie voor gemeentelijk beleid Peter Nikken, Nederlands Jeugdinstituut Lydia

Nadere informatie