nieuwsbrief Activiteitenkalender Algemeen Schooljaar Nummer 1 Dinsdag 9 september 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nieuwsbrief Activiteitenkalender Algemeen Schooljaar 2014-2015 Nummer 1 Dinsdag 9 september 2014"

Transcriptie

1 Activiteitenkalender Activiteitenkalender Do : Groepsinformatie avond Di : Algemene ledenvergadering Ouderraad Woe. 1-10: Start Kinderboekenweek 2014 Ma. 6-10: studiedag, alle kinderen vrij Vrij : afsluiting Kinderboekenweek Wo t/m Vr Bovenbouw schoolkamp Vrij : alle kinderen vrij Ma t/m vrij : Herfstvakantie Vakantie rooster en vrije dagen Herfstvakantie: t/m Kerstvakantie : t/m Krokusvakantie: t/m Pasen: t/m Meivakantie: t/m Pinksteren: t/m Zomervakantie: t/m Les tot Vr Vr Vr Studiedagen (alle leerlingen zijn vrij!) Maandag 6 oktober 2014 Donderdag 29 januari 2015 Woensdag 15 april 2015 Het activiteitenrooster schooljaar , waarin te zien is welke vieringen en activiteiten er binnen onze school plaatsvinden, zal in een latere editie van de volgen. Algemeen Start schooljaar Na een zomervakantie met zon, wind en regen, is de school vorige week weer gestart. Voor de kinderen is de eerste spanning er alweer af. Ze hebben hun leerkracht (weer) ontmoet, de klasgenoten begroet, de weg in het (nieuwe) schoolgebouw weer gevonden en het eerste schoolwerk gemaakt. In alle onderbouwgroepen stromen nieuwe 4-jarigen in en langzaam gaan deze groepen zich weer vullen. Het is bijna weer gewoon. Voor mij geldt dat dit mijn tweede week is als directeur van de OMS. Niets is nog gewoon maar het voelt vertrouwd. Ik heb kennisgemaakt met het team, ik heb mij voorgesteld in de groepen en met vele ouders de hand geschud. Het was een zeer plezierige start. Helaas kent Anke Miltenburg, de interne begeleider, een minder plezierige start van dit schooljaar. Zij heeft haar arm op twee plaatsen gebroken. Het helingsproces moet zonder hulpmiddelen plaatsvinden. Gelukkig gaat het alweer iets beter. We hopen haar binnenkort weer te mogen begroeten op de OMS. Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn plezierige start kan uitgroeien tot een goede en succesvolle samenwerking met een ieder die betrokken is bij de OMS. Immers, onderwijs maak je samen. Op basis van onderling respect,

2 vertrouwen en openheid, moet dat zeker lukken. Laten we er met elkaar een mooi schooljaar van maken! Hartelijke groet, Linda Meijer, directeur Intro Voor u ligt de eerste van dit schooljaar. Tijdens de gezellige picknick (ouderraad bedankt!) aan het eind van de vakantie heb ik een aantal van u al gesproken. Ik heb kennis gemaakt met een professioneel en enthousiast team van leerkrachten. Dat het harde werkers zijn hebben zij wel bewezen de afgelopen periode. Niet alleen voor de zomervakantie zijn ze druk bezig geweest met verhuizen. Ook in de vakantie hebben ze enorm hard gewerkt om de school startklaar te maken! Zij zijn inmiddels weer met bevlogenheid van start gegaan met het lesgeven aan uw kinderen. Nu zijn we alweer 2 weken onderweg en weet iedereen in welke klas hij of zij zit. Sommige spulletjes in de school moeten nog een plekje krijgen en het schoolplein vereist nog de nodige aandacht. Momenteel ben ik druk met de gemeente in gesprek over de aanpassingen die er nog nodig zijn om ons schoolplein tot een prettige en veilige speelomgeving te maken. De gemeente heeft hierbij aangegeven dat dit in de periode tot aan de herfstvakantie gerealiseerd zou moeten worden. Het is erg prettig om te merken dat ouders hier een grote betrokkenheid bij hebben. Zo is zelfs de Panna kooi al vanaf het oude schoolplein onze kant op gekomen voor een pak gevulde koeken en wat vrouwelijke charme. Ontzettend bedankt hiervoor, ouders!!! Ook de biebouders bedankt voor het op orde brengen van onze informatieboekjes. De eerste contacten met de tuincommissie en OR zorgen al voor mooie ideeën. De TSO denkt en handelt prettig mee en vele ouders hebben al aangegeven hun steentje te willen bijdragen aan het creëren van een mooie tussen-locatie. Ik zal hier straks zeker een beroep op gaan doen. Kortom, een prettige start van het schooljaar wat mij betreft! We hopen er met iedereen samen een mooi, leerzaam en gezond jaar van te maken! Mocht u vragen hebben of wat willen bespreken met mij ik ben bereikbaar via of telefonisch en mijn werkdagen zijn maandag-dinsdag-donderdag. Vriendelijke groet, Hanneke van Zitteren, schoolleider Groepsinformatie avond dinsdag 16 september Op dinsdagavond 16 september, van 17: uur, is er een groepsinformatieavond. Tijdens deze avond bent u van harte uitgenodigd om een kijkje in de klas van uw kind te nemen. De leerlingen geven dan zelf de toelichting aan hun ouders. U ontvangt die avond eveneens de wetenswaardigheden van de groep/bouw. Activiteiten overzicht Het overzicht met de activiteiten van dit schooljaar ontvangt u bij als bijlage bij deze. De planning met activiteiten tot de herfstvakantie treft u vooraan in deze Nieuwsbrief. Montessori Q&A Vanaf nu zal in iedere de Montessori Q & A staan. Een vraag over de Montessori visie, onderwijs en dergelijke met een antwoord. Hierbij de eerste Q & A: Wat is montessorionderwijs?

3 Montessorionderwijs is een zorgvuldig opgebouwde onderwijsmethode, die aan het kind de mogelijkheid biedt om zich zo veel mogelijk in zijn eigen tempo, gebruik makend van eigen kunnen te ontwikkelen, onder de (bege)leiding van een leerkracht en met gebruikmaking van speciaal ontworpen montessorimaterialen. Het is gebaseerd op een soepel evenwicht tussen vrijheid en een systeem van vaste regels, samengevat als vrijheid in gebondenheid Centraal in de ideeën over de begeleiding van kinderen naar de volwassenheid staat datgene wat het kind zélf behoeft. De meest geciteerde uitspraak van Maria Montessori is niet voor niets Help mij het zelf te doen. De methode vereist een deskundige leerkracht en een stimulerende omgeving met zorgvuldig samengestelde leermiddelen, die aan de natuurlijke behoeften van het jonge kind tegemoet komen. Luizen Er is hoofdluis geconstateerd in een aantal klassen. Wij verzoeken u dan ook dringend om uw kind(eren) de komende tijd thuis op hoofdluis te controleren en zo nodig ook te behandelen. Luis in je haar? Kammen maar! Dat is de boodschap die de overheid wil meegeven aan basisscholen, kinderopvang en ouders van schoolgaande kinderen. Want naast de kinderen zelf, krijgen vooral zij met hoofdluis te maken. Hoofdluizen leven op warme en behaarde plekjes en verspreiden zich in een hoog tempo - vooral onder kinderen. Daarom is het belangrijk vaak te controleren. De juiste aanpak kan voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt. Regelmatige controles zorgen er bijvoorbeeld voor dat een snelle behandeling mogelijk is. Zo blijven kinderen elkaar niet besmetten. En als een kind hoofdluis heeft, dan is het advies het haar gedurende twee weken dagelijks te kammen met een fijntandige kam. Eventueel kan het kammen gecombineerd worden met een antihoofdluismiddel. Verder is het belangrijk om ook huisgenoten te controleren. En het is verstandig om het te melden op school, bij clubjes en vriendjes. Algemene Ledenvergadering Ouderraad De ouderraad organiseert op 23 september de Algemene Ledenvergadering waarbij de begroting van schooljaar besproken zal worden. Aansluitend zal er een thema-avond zijn, gericht op Veilig Internet en Sociale Media. ICT en kinderen, een perfecte combinatie: met mobieltjes en tablets, of computers zitten ze op Minecraft, Whats- App, Youtube, Twitter, Facebook, enkele voorbeelden van populaire plekken op internet. Niet voor niets. Er is veel leuks te beleven. Maar er is ook een keerzijde waar ouders zich regelmatig zorgen over maken. Hoe voorkom je scheldpartijen en bedreigingen? Weten ze dat hun profiel altijd vindbaar is en alles wat ze er op zetten, nooit meer verdwijnt? Hoe gaan zij om met extreme beelden van seks en geweld? Weet u hoe zij de techniek gebruiken en met uw tablet en apps in de weer zijn? En, hoe gaat u hiermee om als ouder? Ivo Wouters laat u kennis maken met de internetwereld van de jeugd en informeert u over de mogelijkheden: waarom kinderen doen wat ze doen. De avond is interactief. U wisselt meningen en ervaringen uit. We gaan in op Spelen, Communiceren en Publiceren. Oftewel, welke spellen spelen ze, hoe appen ze met elkaar, en welke foto s staan online. Het belooft een interessante avond te worden! De avond begint om uur en we hopen op een grote opkomst.

4 Nieuws uit de onderbouw en tussenbouw Een nieuw schooljaar Een nieuw schooljaar in een nieuw gebouw. Een spannende start voor de kinderen en de juffen! Fijn om de kinderen en de ouders weer te zien. Inmiddels zijn we een week bezig en zitten we weer in het schoolritme. Gym Groep ½ heeft gym op vrijdag in de sportzaal van De Stuifheuvel. De kinderen krijgen les van hun eigen juf. Groep 2/3 heeft gym op woensdag en vrijdag. Woensdag starten de kinderen uit groep 2/3 om half negen met de gymles in de gymzaal van het CCZ. Het is de bedoeling dat de ouders de kinderen daar naartoe brengen. De gymzaal ligt naast de hoofdingang van het CCZ. Juf Marjo verzorgt de gymlessen en zal de kinderen in het begin buiten opvangen. Op vrijdag heeft groep 2/3 gymles van juf Aafke in de sportzaal van De Stuifheuvel. Plantje In het Montessorionderwijs is het de gewoonte dat elk kind een eigen plantje meeneemt naar school. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf voor hun plantje zorgen Ieder kind heeft een eigen plantje op zijn/haar tafel. Ze kunnen dat s ochtends zelf verzorgen en in de vensterbank zetten. Voordat de school is afgelopen zetten ze hun plantje weer terug op tafel. In een lesje wordt aan deze dingen aandacht besteed. Elk plantje gaat voor de vakantie weer mee naar huis. Let u erop dat uw kind het na de vakantie weer meeneemt? Vraag de bloemist of het plantje niet giftig is. Cactussen zien we liever niet. Klassenouders Ook dit schooljaar heeft elke klas weer een klassenouder. Voor OBD (groep ½) is dat Susanne van der Aa (moeder van Reinout en Floris) Voor TBE (groep 2/3) is dat Hedda Brink (moeder van Justus). Nieuws uit de middenbouw Een goede en gezellige start MBD heeft afgelopen 2 weken een goede en gezellige start gemaakt, er zijn 3 nieuwe kinderen bij gekomen, alle drie zijn 4e groepers Leonie, Suzanne en Dirk. Welkom, we hopen op een fijne tijd op onze school. De eerste dag was natuurlijk SUPER spannend, een nieuwe school, nieuwe juffen en een nieuwe samenstelling van de klas. Na alle vakantieverhalen gehoord te hebben zijn de kinderen aan de slag gegaan met een verhaal over de vakantie in hun verhalenschrift, ze hebben de instructie van spelling gedaan. De afspraken/regels hangen in de klas in de week hebben we deze diverse keren herhaald en besproken. Alle kinderen hebben de woordlijsten van blok 2 voor groep 4 en blok 5 voor groep 5 mee naar huis genomen om te oefenen. Naast de klas hangen ook de dictees van de week, op de vrijdag volgt er een 8 woorden dictee n.a.v. deze regel en een stukje herhaling. Op de maandag, dinsdag en woensdag is Marije Bosman in de groep, zij is een LIO stagiaire, en zal na 4 weken observeren, de klas langzamerhand overnemen. Ouders, u bent na schooltijd altijd welkom om in de klas, of om een kijkje te nemen of om het werk van u kind te bewonderen.

5 Nieuws uit de bovenbouw Even wennen Al ruim een week geleden zijn we het nieuwe schooljaar gestart in onze tussenlocatie bij het CCZ. Nieuwe ingang, nieuwe lokalen en andere groepen. Voor iedereen was het weer even wennen. We gaan er een goed en gezellig jaar van maken met elkaar. Mee te nemen De bovenbouwers nemen allemaal een map met tabbladen, een vulpen, kleurpotloden, een schaar, een plakstift en een gum mee naar school. Schoolkamp Op woensdag 15 oktober gaan we op kamp. Het thema is nog een verrassing. We gaan weer wandelend naar Austerlitz. Met auto s worden alle spullen naar het kamp gebracht. Op vrijdag 17 oktober zijn we rond uur weer terug bij school.

6 l o c a t i e G r i f f e n s t e y n

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Schoolkamp groep 8 Volgende week maandag, dinsdag en woensdag gaan de 40 kinderen van groep 8 naar Markelo.

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Beste Ouders, Verzorgers

Beste Ouders, Verzorgers 22 januari 2015 Nieuwsbrief: 7 Belangrijke data: 23-01 Gr. 1/2 Alle kinderen vrij 03-02 Kunst Centraal,gr.1/2 05-02 Kunst Centraal gr. 6 05-02 Oud Papier 11-02 Catechese viering Alle groepen 12-02 Kunst

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

Het Blaadje. Schooljaar 2009-2010 editie september. Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Het Blaadje digitaal. Deze maand...

Het Blaadje. Schooljaar 2009-2010 editie september. Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Het Blaadje digitaal. Deze maand... Het Blaadje Schooljaar 2009-2010 editie september mededelingenblad voor ouders/verzorgers van leerlingen van De Wingerd Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Deze maand.... Het eerste Blaadje van dit schooljaar...

Nadere informatie

Vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van de ouders aan de school. Met dit geld organiseren en

Vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van de ouders aan de school. Met dit geld organiseren en nieuwsbrief 4 oktober 2014 Agenda 6 oktober dag van de leraar! 9 oktober informatieavond met verschillende workshops 10 oktober studiedag: alle kinderen zijn vrij! 11 t/m 19 oktober herfstvakantie Kijk

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015

Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015 Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015 Kalender: 25 mei Tweede Pinksterdag 26 mei Waardendag studiedag voor de leerkrachten, alle leerlingen vrij 28 mei Verjaardag juf Mascha 28 mei Hercontrole hoofdluis

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

8 juni 2015. Beste ouders en verzorgers,

8 juni 2015. Beste ouders en verzorgers, 8 juni 2015 14 Beste ouders en verzorgers, Vertrek In dit Schoolnieuws wil ik maar meteen met de deur in huisvallen met het volgende bericht: Afgelopen week heb ik het bestuur gevraagd mij ontslag te verlenen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014

Nieuwsbrief November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Beste ouders / verzorgers, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: De lat omhoog bij de vakken rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. Voor uw

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert tel. 0492-361419 directie@kcsamenstroom.nl www.kcsamenstroom.nl Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Inhoud Berichten voor het hele kindcentrum.2 Berichten

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Maandag 24 maart 2014, week 13

Maandag 24 maart 2014, week 13 Maandag 24 maart 2014, week 13 Open dag 13 maart jl. cbs Koning Willem Alexander Op de open dag (donderdagmiddag en avond) hebben we een aantal ouders met jonge kinderen mogen ontmoeten. Jodocus stond

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

HOV-I N F O JGR. 2009/2010 12 februari 2010 no. 11. Basisschool HSV - Het Open Venster

HOV-I N F O JGR. 2009/2010 12 februari 2010 no. 11. Basisschool HSV - Het Open Venster HOV-I N F O JGR. 2009/2010 12 februari 2010 no. 11 Het Open Venster Frederikstraat 28 2514 LK DEN HAAG T.06-20225704 Email : info@hovdenhaag.nl Redactie: Silvia v.d. Wal: svdwal@hovdenhaag.nl Bezoek ook

Nadere informatie

Waterlandjournaal. Nieuws van de directie. 28 november 2014. Jaargang 2, nr. 3. Beste ouder(s) en verzorger(s),

Waterlandjournaal. Nieuws van de directie. 28 november 2014. Jaargang 2, nr. 3. Beste ouder(s) en verzorger(s), Waterlandjournaal Jaargang 2, nr. 3 Beste ouder(s) en verzorger(s), 28 november 2014 Nieuws van de directie I N D I T N U M M E R : Nieuws van de directie OR voorzitter Oproep directie Nieuws van LOS Daltonnieuws

Nadere informatie

KidzFlitz 28 november 2011

KidzFlitz 28 november 2011 KidzFlitz 28 november 2011 Beste ouders, Jaarthema Liefde Het jaarthema van dit schooljaar is liefde. De geweldige liefde van God is te zien in Zijn Zoon Jezus. We zijn blij dat we juist ook op onze school

Nadere informatie

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben, stelt u deze dan gerust. Met vriendelijke groet, Team OBS Waterrijk

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben, stelt u deze dan gerust. Met vriendelijke groet, Team OBS Waterrijk Beste ouders, verzorgers, De laatste nieuwsbrief is alweer even geleden. In deze nieuwsbrief kunt u volop de belevenissen van de kinderen van de afgelopen periode lezen. Zo kijken we terug naar een succesvolle

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Informatie boekje groep 1 en 2

Informatie boekje groep 1 en 2 Informatie boekje groep 1 en 2 Informaeboekje voor groep 1 en 2 Welkom op o.b.s. de Commanderije Dank voor uw vertrouwen, dat U voor onze school gekozen hee=. In het begin is het vaak voor de kinderen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2015

Nieuwsbrief juli 2015 Nieuwsbrief juli 2015 Beste ouders en verzorgers, Bij deze de nieuwsbrief van de maand juli. Tijdens deze laatste schoolweken staan er nog enkele momenten op de planning die voor u als ouders belangrijk

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie

Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014

Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014 Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014 Adres: Postcode: Tel: E-mail: URL: Niersstraat 41 1078 VJ Amsterdam 020-6640482 info@annefrank-montessori.nl www.annefrank-montessori.nl 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

Agenda. Jaargang 25 07-10-2013 nr. 2

Agenda. Jaargang 25 07-10-2013 nr. 2 Jaargang 25 07-10-2013 nr. 2 Schoolreisjes Alle schoolreisjes zijn gelukkig prima verlopen. Op de website kunt u onder het kopje, 'groepen' de verslagen en foto s van de verschillende groepen bekijken

Nadere informatie

Weer naar school koffieochtend maandag 1 september

Weer naar school koffieochtend maandag 1 september 16 juli 2013 Agenda van deze week Do 17 Vr 18 12.30 uur start zomervakantie. Zomervakantie t/m zondag 1 september Ma 1 1 e schooldag Weer naar school koffieochtend Di 2 Wo 3 Gruitdag Do 4 Vr 5 Beste ouders

Nadere informatie

INFORMATIE OKTOBER 2014 NUMMER 1

INFORMATIE OKTOBER 2014 NUMMER 1 INFORMATIE OKTOBER 2014 NUMMER 1 schooljaar 2014-2015 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, In de eerste weken van dit schooljaar zijn wij vaak met u in gesprek geweest. De informatieavond in de

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie