Titel nieuwsbrief. Van de schoolleiding. Nummer 1 oktoberer 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Titel nieuwsbrief. Van de schoolleiding. Nummer 1 oktoberer 2014"

Transcriptie

1 Bij u in de organisatie Datum nieuwsbrief Titel nieuwsbrief Volume 1, editie 1 Nummer 1 oktoberer 2014 Van de schoolleiding Aan de vooravond van de herfstvakantie ontvangt u van ons de eerste d Oultre Info voor ouders van dit schooljaar. Wij informeren u graag weer over tal van zaken die op school spelen, gespeeld hebben of de komende tijd nog gaan spelen. Na een goede zomervakantie zijn we op 25 augustus weer gestart met 1232 leerlingen en 109 medewerkers. De eerste schoolweek stond naast lessen, in het teken van introductieactiviteiten en de kampen van klas 3 vmbo, havo en vwo. Inmiddels vinden de brugklassers hun weg in de school en heeft u kennis kunnen maken met de mentor van uw kind(eren). Ook de eerste resultaten van toetsten e.d. staan al in Magister vermeld. Kortom; het d Oultremontcollege draait weer op volle toeren! Janette Riedstra directeur IN DIT NUMMER Schoolleiding Introductieweek Kampen Klas 3 Havo VWO: reizen Open Leercentrum Kunstkalender 1 en 2 Sport na school Cultkaart Slim.nl Zomerfotowedstrijd In het oog. In het hart Schoolleiding

2 Deze week is het activiteitenweek: leerjaren hebben naast reguliere lessen ook activiteiten die een ander karakter hebben. Zo brengen brugklassen in het kader van leesbevordering een bezoek aan de bibliotheek. Op de fiets hebben zij ook diverse kerken (Kerkepad) in de omgeving bezocht. De tweede klassen oefenen hun taalvaardigheid Duits tijdens taaldorp en hebben vrijdag een hockeytoernooi. Klas 3 havo/vwo brengt een bezoek aan Overloon, V3A en V3B krijgen gastlessen scheikunde vanuit het ROC, 3BK gaat op bezoek naar de rechtbank in Den Bosch en alle leerlingen van het vmbo hebben Taaldorp Engels. In de bovenbouw is extra tijd ingeruimd voor practica scheikunde en biologie. Het vak geschiedenis heeft in klas 4 havo een project vaardigheden en voor lichamelijke opvoeding moeten een interview afnemen. 4VMBO is op reis naar Parijs en Londen. Namens de schoolleiding en alle medewerkers wens ik u en uw zoon/dochter een goed schooljaar toe en een prettige herfstvakantie. Janette Riedstra directeur 3 BK op bezoek bij de Tweede Kamer

3 Open Leercentrum: zelfstandig studeren In de laatste periode van het vorig schooljaar is de nieuwbouw van de school in gebruik genomen. Wij zijn nog steeds erg blij met de mooie nieuwe lokalen, de Technasium werkplaats en het Open Leercentrum. Het OLC is een bijzonder mooie multifunctionele ruimte geworden. De inrichting nodigt leerlingen uit om te werken; individueel of samen. Zo is er een stilteruimte met individuele computerwerkplekken en een studieruimte waar plekken zijn mét computer of zonder computer. De bibliotheekruimte heeft een heerlijke leestafel met kranten en opiniebladen. De aanwezigheid van Wi-Fi maakt het mogelijk om ook met eigen devices te werken. Vanzelfsprekend zijn er afspraken gemaakt met leerlingen om te voorkomen dat het OLC een internetcafé wordt. Daarom is het gebruik van facebook, twitter e.d. en ook het gamen verboden. Met de voorzieningen in het OLC wordt (verdere) digitalisering van het onderwijs mogelijk waarbij we leerlingen steeds beter een aanbod op maat kunnen bieden. Zo kunnen vakken via de ELO in Magister stof aanbieden waarmee de leerling extra ondersteuning of verdieping krijgt. Nu het schooljaar weer een paar weken op gang is, weten steeds meer leerlingen de weg naar het OLC te vinden. Ze kunnen er in tussenuren terecht om te studeren, huiswerk te maken of informatie op te zoeken. Opdat de leerlingen het belang van zelfstandig werken en studeren ervaren, zijn alle leerlingen dit schooljaar verplicht tenminste één uur per week in het OLC te werken. Dit uur wordt geregistreerd. Aan het einde van periode één (november) zullen we de gemaakte uren per leerling in beeld brengen en terugkoppelen. Leerlingen die achterlopen in uren, zullen deze alsnog moeten inhalen. Wij zien gelukkig dat het OLC door leerlingen van alle afdelingen veel vaker bezocht wordt dan de verplichte uren die gemaakt moeten worden. Hieruit mogen we afleiden dat het OLC in een behoefte voorziet.

4 Denken & Doen ; een nieuw vak in klas 1 mavo Met ingang van dit schooljaar is op de mavo-afdeling van de school gestart met het nieuwe vak Denken & Doen. Dit vak is een afgeleide van het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) dat binnen het technasium een belangrijke plaats inneemt. O&O is echter voorbehouden aan de afdelingen havo en vwo. Bij O&O staan de competenties centraal die de leerlingen in staat stellen goed om te gaan met betagericht onderwijs. Er is bijvoorbeeld ruim aandacht voor onderzoek (research). De school acht het van groot belang dat ook de mavo-leerlingen (net als havo en vwo een theoretische opleiding) zich deze competenties eigen maken. Ook voor deze leerlingen zijn vaardigheden als plannen, organiseren, samenwerken, productgerichtheid, procesgerichtheid etc. belangrijk. De leerlingen zullen tijdens de lessen D&D werken op basis van projecten. Hierbij wordt vakoverstijgend gewerkt. Leerlingen leren daardoor beter om verbanden te leggen. De vier vakken die binnen het science cluster passen (biologie, wiskunde, natuurkunde en scheikunde) komen geïntegreerd aan bod. Denken & Doen is gestart in klas 1. Volgend jaar volgen de mavo-leerlingen in klas 1 en 2 dit nieuwe vak. In schooljaar vindt een evaluatie plaats. Ons doel is uiteindelijk het vak door te voeren naar klas 3 en 4 waardoor een doorlopende leerlijn ontstaat naar een uitstroom op betaniveau (technisch). Dit zou eventueel ook een instap kunnen zijn op de technasium afdeling van onze havo. Versterkt Engels Dit jaar wordt Versterkt Engels in klas 1, 2 en 3 aangeboden (klas 1 vanaf periode 3). De leerlingen die deze lessen volgen krijgen naast de gewone lessen Engels een extra les. Het gaat om leerlingen die goed presteren. Deze leerlingen komen van de havo en het vwo. De lessen Engels bieden een verdieping op het reguliere programma en leiden op voor de internationaal erkende en gewaardeerde diploma s First Certificate in English en Certificate in Advanced English. Alle vaardigheden komen tijdens de lessen aan bod. De huidige derdeklassers bereiden zich voor op het First Certificate. Het is de bedoeling dat zij dit jaar hun diploma halen. Heel bijzonder is het initiatief van een groep bovenbouwleerlingen die vrijwillig zich vorig jaar hebben voorbereid op het behalen van een certificaat. Twaalf leerlingen hebben met succes deelgenomen: 7 behaalden het First Certificate en 5 het Advanced! Proefwerken en huiswerk in Magister Op school hebben we de afspraak dat huiswerk en leerstof voor proefwerken door de docent in Magister genoteerd wordt. Ook geldt de afspraak dat toetsen altijd nabesproken worden door de docent. Dit kan op verschillende manieren; klassikaal of individueel, uitgebreid of in onderdelen.

5 Mobiele telefoons Op school geldt de regel dat mobiele telefoons tijdens de lessen uit staan en in de tas van de leerling zitten. Helaas komt het steeds vaker voor dat leerlingen de docent toestemming vraagt hun mobiel aan te mogen houden om zo bereikbaar te zijn voor thuis. Wij vinden dit bijzonder vervelend, omdat het de les en de concentratie van de leerling verstoort. Daarom het dringende verzoek het nummer van de school te bellen indien u met spoed uw zoon/dochter wilt bereiken tijdens lesuren. Ouderbetrokkenheid Ouderbetrokkenheid is voor een school belangrijk. Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen van ouders die zich bij de school van hun kind betrokken voelen, beter presteren. Een andere reden om ouders bij de school te betrekken is terugkoppeling te krijgen over de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie. Regelmatig vragen we ouders deel te nemen aan tevredenheidsenquêtes. De uitkomsten hiervan gebruiken we bij het opstellen van verbeterplannen die we ook bespreken met de ouders in de Oudervereniging en de Deelraad MR. Ook dit jaar willen we de ouderparticipatie op een meer contactrijkere manier vorm gaan geven en hebben we voor klas 1 en 2 een Platform voor ouders opgericht. Tijdens de ouderavonden in september hebben we u gevraagd per klas twee ouders af te vaardigen. Dit is gelukt en op 16 oktober vindt de eerste bijeenkomst plaats. Ouders die zich voor het Platform Ouders hebben opgegeven zijn inmiddels benaderd en hebben voor 16 oktober een uitnodiging ontvangen. Schoolleiding

6 Introductieweek Ik vond mijn intro-week heel leuk.,totdat we het huiswerk kregen. Bij het begin van het schooljaar zijn er weer 250 leerlingen nieuwe brugklassers begonnen op ons d Oultremontcollege. Voor velen van hen een spannende aangelegenheid. Samen met de leerling-mentoren uit 5vwo hebben de mentoren van klas 1 er weer een leuke week van gemaakt, waarin het harde zwoegen werd afgewisseld door activiteiten waarbij onze nieuwe leerlingen elkaar en de school beter leerde kennen. Hieronder vind je terug hoe 2 brugklassers terugkijken op hun eerst week: De eerste week was best leuk, heel anders dan op mijn oude school. Deze school is veel groter en de pauzes zijn langer. Ik heb al veel nieuwe vrienden. Mijn klas is super aardig! Wel een nadeel; de tassen zijn loodzwaar en je hebt meer lessen. Ook een nadeel is dat de school 10x zo groot is, je raakt vaak de weg kwijt! Gelukkig leerde ik de school kennen door het zweet-loop-spel. Door de voordelen en ondanks de nadelen heb ik zin in het nieuwe schooljaar!!!

7 De allereerste dag was spannend, want je wist nog niet wat er ging gebeuren. We gingen naar een klas met onze mentor (mevrouw Pijnenburg). In die klas kregen we ons rooster. Allemaal letters en cijfers, maar waar stonden die voor? Het leukste vond ik de theatervoorstelling, want dat was heel grappig. Wat ik niet zo leuk vond was dat we al meteen huiswerk kregen. Gelukkig was het alleen maar wat we niet af hadden in de les. Er is veel veranderd. Hier hebben we steeds een ander leraar, een hele grote school waar we de weg in moeten vinden en ZOVEEL boeken! Maar goed, daar wen ik wel aan. We willen graag iedereen bedanken die hun steentje hebben bijgedragen om ervoor te zorgen dat onze brugklassers kunnen terugkijken op een fantastische 1e week. Miriam Geboers Niels Boersma Henry Simonse Leerling coördinatoren onderbouw

8 KAMPEN klas 3: NOORDWIJK Alsof we het verdiend hadden : woensdag was het stralend weer! Een lange periode met heel slecht weer hield op toen wij op kamp gingen. Na een voorspoedige busreis kwamen in Noordwijk aan. Daar werd snel de bagage uit de bus gehaald en moesten we ons snel omkleden want we hadden de buschauffeur zo ver gekregen dat hij ons naar het strand zo'n 5 km verderop zou brengen. Het was superleuk tijdens het raften en kanoën zagen we zeehonden.. Lekker verder de hele middag op het strand gelegen en gezwommen in de frisse Noordzee. In de avond hadden we een soort barbecue met broodjes hamburger en worst, klaargemaakt door een paar medeleerlingen die dat heel goed konden. Afwassen en opruimen en daarna tot uur vrije avond waar we wat over de camping zwierven en bij het meertje gezeten hebben. Om 2.00 uur sliep iedereen in de grote legertenten. Best gezellig! We hebben elkaar op een andere manier leren kennen ik heb zelfs een paar nieuwe vrienden bij, het was alleen s nachts heel koud ook al sliep ik in een giraffenonesie De volgende dag moesten we na het ontbijt naar het strand lopen. Daar mochten we ons inschrijven voor 3 activiteiten : mountainbiken, raften en kanoën. Na elke anderhalf uur werden de activiteiten gewisseld. De bedoeling was dat we om uur een frietje zouden eten aan het strand. Helaas begon het te regenen en zaten we al om uur aan de frites. Tijdens de wandeling naar de camping was het gelukkig droog, maar toen we er eenmaal waren viel er toch een behoorlijke bui. Ik vond kamp héél leuk Ik kende al wat mensen, maar door kamp iedereen..

9 Tegen uur hadden we weer honger gekregen en hebben we nog wat overgebleven hamburgers gegrilld. Bij het meer hadden we een vuurtje gestookt en sommigen zijn bij de pizzeria geweest en bij het winkeltje om nog wat te eten te halen. Je had ook contact met nieuwe mensen Om half twee was het weer helemaal rustig op de camping. De volgende ochtend na het ontbijt werden we in 3 groepen verdeeld en moesten we nog wat spelletjes bij het meer spelen. Gelukkig was het niet te inspannend want we waren allemaal erg moe. s Avonds was er nog een kampvuur met marshmallows En je leraar ken je beter. En je maakt nieuwe vrienden De lunch was heel erg lekker, want de meesten zijn weer bij de pizzeria langs geweest. Een tiental leerlingen had het kamp voor zich alleen. Inpakken en wegwezen daarna. Gelukkig hoefden we de rotzooi die in de tenten lag niet op te ruimen! Het was binnen natuurlijk een enorme puinhoop geworden! Alles werd in de plastic Voor meer foto s van het kamp grondzeilen gerold en afgevoerd. Noordwijk zie onderaan de schoolsite: Moe stapten we weer in de bus en om half vijf fotobibliotheek. waren we weer in Drunen. Een mooi en gezellig kamp was het. Roland Kop/Ontwikkelaar/docent EN/ICT

10 KAMPEN klas 3: SCHIERMONNIKOOG Op maandag 25 augustus stond er een zeer gemêleerde groep leerlingen uit de derde klassen klaar om met 5 docenten naar Schier te gaan. Bagage laden, afscheid nemen van papa en/of mama: sommigen van ganser harte, anderen met de nodige schroom. Dan instappen en wegwezen. Het weer zat al meteen mee en de reis verliep dan ook geheel voorspoedig. In Lauwersoog de boot naar Schiermonnikoog genomen en bij aankomst de gehuurde fietsen afgehaald. De bagage werd met een busje gebracht. In één grote rij zijn we naar onze kampeerboerderij Eureka gefietst en hebben daar kwartier gemaakt. De kamers waren snel verdeeld en we konden meteen beginnen met de verkenning van het eiland. Wat hadden we het verdiend: de hele week prachtig weer, terwijl er vanuit Drunen en omgeving alleen maar natte berichten kwamen. Behalve enorme hoeveelheden boodschappen inkopen en verwerken tot een zo smakelijk mogelijke maaltijd, hebben we ook op het strand gelegen, gefietst, een zeehondentocht gemaakt, gevoetbald, geschommeld (met pijnlijke afloop helaas voor één van onze leerlingen), wat wadgelopen, gekaart etc. Bij Pim Pam Pet hebben we zelfs nieuwe insecten en zoogdieren uitgevonden (bv. De k.hommel). Iedereen heeft zich geamuseerd en zijn steentje aan het groepsgebeuren bijgedragen. Ook de nachten waren zeer goed te doen voor de wat oudere docent. Gaat u volgend jaar weer mee, juf? Jazeker, wat dacht jij! De begeleiders: Elza Meijers/docent Engels Ludo Baeten/docent Grieks/Latijn Cor Verhoeven/docent Wiskunde Nicky van Gulik/docent Nederlands Anne-Marie van Gils/Docent Duits

11 HAVO EN VWO: REIZEN De deelnemers van de reizen 4 havo en 5 vwo zijn bekend! Het was zweten geblazen op vrijdag 12 september jl. In een propvol en warm lokaal werd onder toeziend oog van vele leerlingen uit 4 havo en 5 vwo- de loting van de reizen voltrokken. Wordt het Istanbul, Florence of Rome en word ik samen met vrienden/vriendinnen ingeloot? We zijn blij te kunnen melden dat de overgrote meerderheid de reis van zijn/haar 1e keuze toegewezen heeft gekregen. Een enkele leerling werd helaas voor keuze 1 uitgeloot, maar kon vervolgens geplaatst worden in de reis van zijn/haar 2e keuze. Duidelijk is dat al deze leerlingen half mei een onvergetelijke culturele reis mee gaan maken! Per reis zal medio april een ouderavond georganiseerd worden om u als ouder(s) op de hoogte te stellen van locatie, programma, etc. Het aftellen kan beginnen! Namens de organisatie van de reizen

12 OPEN LEERCENTRUM Aura-het uitleensysteem van het Open Leercentrum Met de gloednieuwe Aura Library app kunnen de leerlingen en docenten Aura Online altijd en overal benaderen met hun smartphone en/of tablet. Via deze handige app krijg je de mogelijkheid om reserveringen, boete, historische en actuele uitleningen op te vragen, snel in de catalogus te zoeken en items direct te reserveren. Met een touch kun je de uitleentermijn van jouw geleende materialen verlengen, en via pushberichten word je op de hoogte gesteld wanneer een gereserveerd item klaar ligt. Handig! Op de homepage van de schoolsite staan de instructies voor deze app. Via de schoolsite: leerlingen: Open Leercentrum kunnen de leerlingen ook een account aanmaken met delfde mogelijkheden dan de app. Het is gezellig druk in het Open Leercentrum. In het begin was het even wennen voor de leerlingen met de OLC-uren. In de praktijk valt het op dat de leerlingen elkaar helpen met hun huiswerk. Omdat er veel boeken van het vorig schooljaar nog niet ingeleverd zijn: kunnen betreffende leerlingen geen boeken lenen vóór alles is ingeleverd.

13 Kinderen en oorlog in de Sociale media Zie: De brochure links kunt U via deze website downloaden. Op sociale media wordt oorlogsgeweld ongecensureerd geliked en gedeeld. De meest gruwelijke nieuwsbeelden gaan online rond en bereiken ook kinderen. Welk effect heeft dat eigenlijk op een kind of tiener? En wat kun je als ouder doen? Sinds de zomer van 2014 weten we dat sociale media zijn vergeven van het geweld. Oorlogsgeweld. Expliciete beelden die je doen huiveren en die in veel gevallen door de geweldplegers zelf online worden gezet. Via het wereldwijde web van sociale media, bereikt het geweld miljoenen mensen. Ook kinderen. In deze online brochure vertellen experts over het effect dat het zien van oorlogsgeweld in sociale media heeft op kinderen en jongeren. Ook de makers van het Jeugdjournaal, Kidsweek en 7Days komen aan het woord. Jacomien Jansssen/ coördinator Open LeerCentrum/mediacoach

14 KUNSTKALENDER 1 2 SEPT 2014 excursie tekenen Bezoek van De Hallen en het Frans Halsmuseum in Haarlem met de tekenaars uit 4 vmbo, 4 havo, 4 en 5 vwo met als thema The sky is the limit. Een bezoek aan een tentoonstelling over de weergave van DE LUCHT in de Nederlandse kunst sinds Leerlingen bestuderen in beide musea een aantal werken, beschrijven, tekenen, krijgen een rondleiding en passen het geleerde o.a. toe in hun eigen werk op school. De praktijkopdracht moet uiteindelijk uitmonden in een expositie van hun werk in de nieuwe vleugel van onze school. Theater brugklas Tijdens de introductieweek hebben de brugklassers allemaal de interactieve theatervoorstelling "welkom in de brugklas" bijgewoond in De Voorste Venne. Het theatergezelschap "the Big Mo" gaf een verrassende voorstelling waarbij het improvisatietalent van onze leerlingen naar boven kwam drijven. Een deel van de leerlingen speelde daadwerkelijk mee op het podium en het andere deel gaf input vanuit de zaal. Er ontstonden humoristische sketches die tegelijkertijd de brugklassers informeerden over het reilen en zeilen binnen onze school.

15 Project tekenen bibliotheek Vlijmen Vlak voor de zomervakantie zijn vijf leerlingen van het d'oultremontcollege 4 dagen intensief bezig geweest met het maken van een kunstwerk voor de jongerenhoek van de bibliotheek Vlijmen. De geselecteerde leerlingen uit havo5 gingen samen met 2 kunstenaars van BIK aan de slag met het thema Literatuur. Er werd gebrainstormd, geschetst, geschilderd, gezaagd en geschuurd, dit resulteerde uiteindelijk in een kleurrijk wandobject die meteen de eerste schoolweek officieel geopend werd door wethouder Wim van Engeland in het bijzijn van familie en vrienden. We kunnen apetrots zijn op onze inmiddels oud-leerlingen die overigens alle 5 begonnen zijn aan een creatieve vervolgopleiding. Wies Weenink kunst en cultuur coördinator Caroline Coppes kunst en cultuur coördinator Wilfred Bardoul docent tekenen/ckv/decaan Havo

16 KUNSTKALENDER 2 Workshop Linodruk 4/5 VWO De leerlingen uit vwo 4 en 5 met tekenen in hun pakket hebben maandag 29 september en dinsdag 30 september een linodruk-workshop gevolgd in de Aleph. Druktechnieken komen niet altijd aan bod in de reguliere tekenlessen, vandaar dat dit een mooie kans was voor de leerlingen om op hun vrije middag deel te nemen aan deze workshop en zo hun portfolio uit te breiden. Aangezien deze leerlingen in de reguliere tekenlessen bezig zijn met thema sky is the limit, gebaseerd op de bezochte tentoonstelling in De Hallen & het Frans Hals museum, werd ook bij de workshop gewerkt met dit thema. De leerlingen vonden het leuk en de resultaten waren goed, kortom, het was erg geslaagd. Bij de volgende 40 minuten roosters worden de 4havo leerlingen uitgenodigd voor deze workshop.

17 Project beeldhouwen in steen 4 vmbo Afgelopen dinsdag hebben de teken eindexamenleerlingen in hun eigen tijd een workshop beeldhouwen in steen gevolgd. De workshop werd gegeven door beeldhouwer Dennis Biemans. Eerst moesten de leerlingen een ontwerp maken met geometrische vormen. Meteen daarna begonnen ze allemaal enthousiast met het kappen van steen. Er werd flink gezaagd, gebeiteld, geschaafd en geschuurd. Ook werden er een aantal blaren verzorgd. Volgende week maken de leerlingen hun ontwerp af en uiteindelijk worden de beelden gepresenteerd op sokkels in de nieuwbouw. We zijn enorm trots op het enthousiasme en inzet van onze leerlingen! Wies Weenink /kunst en cultuur coördinator Caroline Coppes /kunst en cultuur coördinator Wilfred Bardoul / docent tekenen/ckv/decaan Havo

18 Sport na school Sportprogramma 1 Ook dit jaar kan na school weer gesport worden op het d'oultremontcollege. Sport na school is er voor alle leerlingen van klas 1 t/m 6! Op dinsdagmiddag (aansluitend aan de laatste les) kunnen leerlingen kennismaken met verschillende uitdagende en leuke sporten. Dit gebeurt zoveel mogelijk bij sportaanbieders in gemeente Heusden. Voor enkele sporten geldt dit niet. Deze sporten worden niet in de gemeente aangeboden. Een sportprogramma duurt 10 weken en op dinsdag 28 oktober gaat het eerste sportprogramma van start. De kosten variëren per sport, maar de kosten worden zo laag mogelijk gehouden. Leerlingen kunnen zich voor één sport per sportprogramma inschrijven. De inschrijving sluit vrijdag 10 oktober. In sportprogramma 1 zitten o.a. de sporten golfen, tennis, dans, fitness en indoorski. Inmiddels heeft iedereen via de en/ of Magister het complete sportoverzicht ontvangen met daarin alle informatie betreft de verschillende sporten. Ook staat hier de manier van inschrijven vermeld. Mocht je dit overzicht nogmaals graag ontvangen, stuur dan een naar Ook voor overige vragen over Sport na school kunt u hier terecht. Laten we het schooljaar sportief van start gaan! Cursus Citytrainers Dinsdag 28 oktober start voor het derde jaar de cursus Ik train mijn stad/ vereniging in gemeente Heusden, die jongeren opleidt tot Citytrainers. Na een succesvolle afronding van de cursus worden de Citytrainers ingezet in wijken of bij een sportaanbieder om sportieve activiteiten te organiseren of training te geven. Het talent/ passie van de jongeren staat centraal in de cursus.

19 Citytrainers zijn jongeren tussen de 14 en 21 jaar. Tijdens de cursus volgen de jongeren acht theoretische cursusavonden en doen ze praktijkervaring op in de vorm van het mede organiseren van een sportief evenement of het geven van training aan de jeugd. Na afronding van de cursus beschikken zij over alle handvatten om zelfstandig (sportieve) evenementen te organiseren in hun wijk of het geven van trainingen bij een sportaanbieder. Waarom zou je de cursus graag willen gaan doen? - Je wilt graag activiteiten organiseren en begeleiden binnen je wijk/ sportvereniging. - Je hebt leuke ideeën voor je wijk/ sportvereniging en zoekt ondersteuning. - Je hebt sportief talent om training te geven of te coachen. - Een goede referentie van je wijk/ sportvereniging en Stichting de Schroef voor op je CV. - Je wilt je oriënteren voor een opleiding of baan in de sport. Interesse? Mocht je interesse hebben op deel te nemen aan de cursus? Neem dan contact op met Babette van den Hout voor een vrijblijvend gesprek via of

20 CJP cultuurkaart De* CJP cultuurkaart wordt dit schooljaar weer uitgedeeld aan alle leerlingen van het d'oultremontcollege. Wat houdt de CJP cultuurkaart precies in? De missie van CJP is om jongeren in contact te brengen met cultuur in de breedste zin van het woord. Het is een kaart waarmee leerlingen korting krijgen bij culturele instellingen zoals theater, bioscoop en musea, maar ook bij winkels zoals Accessorize, We, America Today en Apple store. Op de volgende link is te zien bij welke instanties de korting geldt: In de klassen 5 havo, 5 en 6 vwo kunnen leerlingen zelf beschikken over een klein budget op de cultuurkaart. In de onderbouw wordt het budget gebruikt voor gezamenlijke culturele activiteiten. Kortom, met de CJP cultuurkaart maakt uw zoon of dochter op een voordelige manier kennis met cultuur. Met vriendelijke groet, Caroline Coppes en Wies Weenink Cultuurcoördinatoren d'oultremontcollege CJP: Cultuur Jongeren Pas

21 SLIM! NL Slim.nl is dé webwinkel voor het VO en MBO! Bij ons bestel je eenvoudig en met hoge korting legale software, hardware, tijdschriften, boeken en accessoires. Slim.nl geeft onderwijskorting aan studenten en scholieren die leren aan een VO-instelling of (V)MBO/ROC die een licentieovereenkomst heeft afgesloten bij SLB diensten, de licentieorganisatie voor het middelbaar onderwijs die het gebruik van ICT faciliteert. Ook ouders, docenten en medewerkers kunnen software voor thuisgebruik bij ons bestellen. Slim.nl vindt dat studenten en docenten op school en thuis met dezelfde legale en goede software moeten kunnen werken. Met als belangrijkste punt dat daar niet het volle pond voor betaald hoeft te worden. Doordat onze producten exclusief zijn voor het onderwijs en door de geauthentiseerde toegang tot Slim.nl kunnen we dit ook mogelijk maken! Tevens leveren wij de software veelal onder eigen label. Hierdoor blijven de prijzen ook aantrekkelijk laag. Patrick van Kempen/coördinator ICT

22 Zomerwedstrijd 2014 Bij gelegenheid van het jubileumjaar 2014 ontvingen alle leerlingen en personeelsleden van school een hoodie of een tas met daarop het logo van de school. Voor de zomervakantie hebben we een oproep gedaan om ons een vakantiefoto te sturen met daarop de hoodie of de tas. We ontvingen tien inzendingen van leerlingen en medewerkers. De jury heeft besloten alle 10 inzendingen te belonen met een cadeaubon. Alle inzenders dank voor jullie bijdrage. Leo Swaans/ adjunctdirecteur VMBO Jelle de Krieger (+ Niels, Luca, Ole, Daan, Bas)

23 Maarten Klauwer Nancy van Gurp Pieter Boumeester Leo Swaans

24

25 In het oog. In het hart Dankviering d Oultremontcollege bij diploma-uitreiking 2014 Door: Gerrit-Jan Meulenbeld Iedereen is feestelijk, zomers gekleed, er ligt een rode loper voor de ingang van de school die omrand is met een ballonnenhaag. Ook binnen is de school rijkelijk versierd. Gestaag druppelen de bezoekers op deze eerste juli binnen voor de dankdienst bij gelegenheid van de diplomauitreiking voor de leerlingen van HAVO en VWO van het d Oultremontcollege in Drunen. De dankviering zal de volgende dag herhaald worden voor de leerlingen van het VMBO. Vandaag verzorgen enkele van hen de koffie met versnapering. Dit jaar hebben 567 leerlingen hun diploma gehaald. Dat is gemiddeld 79,75 %. Het d Oultremont heeft een jarenlange traditie om voorafgaand aan de diploma-uitreiking een dankviering te organiseren, vertelt adjunct-directeur HAVO-VWO Maurice van Helderen. Alle mentoren zijn erbij, van de overige leraren komen er ieder jaar minder, vult mentor en docent lichamelijke opvoeding Jurgen Lambrechts aan. Voor deze dankviering is ongeveer de helft van de zaal gevuld met leerlingen, broers, zussen, vaders en moeders, grootouders en vrienden. De meeste leerlingen die er zijn, hebben een bewuste keuze gemaakt om te komen. Het is een spannende tijd geweest. Dit is de laatste keer dat we op school zijn, ik vind het mooi om op deze manier een belangrijke periode af te sluiten, iedereen nog een keer te zien. Ik ben ook benieuwd naar wat de heer Banning te vertellen heeft, vertelt Laura. Andere leerlingen hebben geen specifieke motivatie, maar willen er gewoon bij zijn. Ook veel ouders zijn heel bewust naar de dankviering gekomen. Zij willen ook op deze wijze een belangrijke periode in het leven van hun zoon of dochter afsluiten. Een ouder vindt dat een dankviering hoort bij een katholieke school, iedereen heeft meegeleefd, het is mooi om daar even bij stil te staan. Een andere ouder komt graag, omdat we dankbaar mogen zijn voor de dingen die goed gaan en voor de mooie tijd hier op school. Het is ook de afsluiting van een heel spannende periode, voor ouders misschien nog wel meer dan voor de jongeren. Andere ouders zijn met hun zoon of dochter meegekomen omdat deze dat graag wilde, ze wilde bij de viering zijn, ze heeft een moeilijke tijd achter de rug. Een enkele ouder is niet op de hoogte dat er voorafgaand aan de diploma-uitreiking een dankviering is, ik vind het wel mooi, een goede afronding van het eindexamen is niet vanzelfsprekend, maar ik hoop dat het niet te katholiek wordt. Dat valt mee of tegen. Volgens voorganger en docent levensbeschouwing Bill Banning is het d Oultremont een open katholieke school met een gemengde populatie, maar op gezette momenten wil de school stilstaan bij zijn katholieke achtergrond, zich bezinnen op wat zo vanzelfsprekend lijkt, zoals het halen van je diploma natuurlijk je eigen verdienste is, maar tegelijk ook een stukje genade is, niet vanzelfsprekend is. Dat noemen we het katholieke spanningsveld.

26 De dankviering wordt andere jaren voorbereid en uitgevoerd door docenten en leerlingen, dit jaar hebben Bill Banning en docente Nederlands Maria van Riel de viering voorbereid en lezen zij de teksten. De sfeer is bij de start opgelaten, maar verstild wanneer Bill Banning het woord neemt en nog eens aangeeft waarom het d Oultremont een dankviering heeft, we zijn samen gekomen uit dankbaarheid. Dankbaarheid omdat we in een vrij land wonen, dankbaar dat we gezond zijn, dat we familie en vrienden hebben, dat we begiftigd zijn met een gezond verstand. En vanavond dankbaar dat dit gezonde verstand goed gebruikt is. Laten we de dankbaarheid in het oog en in het hart houden. Ook als we elkaar uit het oog verliezen. In zijn overweging komt Banning nogmaals terug op de verhouding tussen eigen verdienste en genade. Hij wijst erop dat iedere leerling op de schouders staat van zijn ouders, de traditie, de cultuur en dat de leerlingen deze op hun eigen wijze mogen doorgeven. Dat dit ons allemaal gegeven is en daarom een reden is om dankbaar te zijn, zoals je diploma een geschenk uit de hemel is, maar dat geschenk is niet uit de lucht komen vallen. Na de dankviering volgde een spetterende diploma-uitreiking met dans en muziek en opnieuw een stukje bezinning, ditmaal van directeur Janette Riedstra van het d Oultremontcollege die duidelijk maakte dat de diploma-uitreiking ook een overgangsritueel is, van een periode waarin de leerlingen grenzen hebben mogen verkennen en verleggen binnen veilige grenzen naar een periode waarin de jongeren hun eigen lijnen mogen kleuren. Gerrit-Jan Meulenbelt

27 Thema-avond 5 november over Alcohol en opvoeding Op woensdagavond 5 november organiseert de Oudervereniging samen met de schoolleiding een thema-avond over Alcohol en Opvoeding. Nu de nieuwe wetgeving ook 16 en 17 jarige verbiedt alcohol te drinken, kunnen wij ons voorstellen dat u als ouders over het gebruik van alcohol vaker (lastige) gesprekken voert. Ook de school heeft het alcoholbeleid voor feesten en buitenlesactiviteiten moeten aanpassen. Tijdens deze avond wordt door een gastspreker van de GGD op een interactieve en ludieke manier aandacht besteed aan onderwerpen als : wat is de rol van ouders, welk voorbeeld geeft u als ouder, wat is het beleid van school? Via Magister ontvangt u nog een aparte uitnodiging, maar bij deze bent u alvast van harte uitgenodigd! Aanvang uur. Oproep : vrijwilligers gevraagd! De school is op zoek naar ouders die structureel (op vrijwillige basis) ons willen ondersteunen bij het toezicht in het Open Leercentrum en het uitvoeren van kleine onderhoudswerkzaamheden. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u dit kenbaar maken via Wij nemen dan contact met u op. Schoolleiding Info voor ouders verschijnt 4x per jaar Jacomien Janssen/coördinator Open Leercentrum/ mediacoach

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Jij en het Coornhert: een succesformule!

Jij en het Coornhert: een succesformule! Jij en het Coornhert: een succesformule! Informatie over 1 atheneum en 1 gymnasium 2015-2016 Inhoudsopgave Beste achtste-groeper,... 3 Sterk vwo... 5 Verbreding voor alle vwo ers... 7 Effectieve regie...

Nadere informatie

1. Voorwoord van de rector

1. Voorwoord van de rector Nassausingel 7, 4811 DE Breda 1. Voorwoord van de rector Geachte lezers, Hierbij stuur ik u de tweede digitale nieuwsbrief van onze school. De vorige is net voor de zomervakantie verschenen. Met deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.7 najaar 2009 NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE LESBRIEF DE KREDIETCRISIS ICHTHUS

Nadere informatie

Nieuwsbrief no. 4. Redactioneel

Nieuwsbrief no. 4. Redactioneel Nieuwsbrief no. 4 Redactioneel De redactie geeft deze nieuwsbrief een feestelijk tintje. Onze leerlingen hebben prachtige eindexamenresultaten geboekt. Daarnaast bruist de school van energie deze laatste

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Enthousiaste sfeer Open Dag 2011. Friek s Techniektruck op bezoek pag. 8. Humor, emotie en muziek pag. 9. Examenwerk in gemeentehuis pag.

Enthousiaste sfeer Open Dag 2011. Friek s Techniektruck op bezoek pag. 8. Humor, emotie en muziek pag. 9. Examenwerk in gemeentehuis pag. No. 19 JUNI 2011 PIETER ZEEMAN Redactie: Anneke Flikweert Enthousiaste sfeer Open Dag 2011 Friek s Techniektruck op bezoek pag. 8 Humor, emotie en muziek pag. 9 Examenwerk in gemeentehuis pag. 22 Info

Nadere informatie

December 2012. Beste ouders, verzorgers,

December 2012. Beste ouders, verzorgers, December 2012 Beste ouders, verzorgers, Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van dit schooljaar, de winterbrief. Het schooljaar is in volle gang en afgelopen week hebben alle leerlingen het eerste cijferrapport

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

VOOR IEDEREEN EEN PLEK

VOOR IEDEREEN EEN PLEK ( ( impuls Jaargang 7 Nr. 24 Zomer 2013 VOOR IEDEREEN EEN PLEK Collega in de schijnwerpers Schakelen tussen 4 scholen PASSEND ONDERWIJS Wat betekent dat voor de leerkracht? LB-leerkrachten Verschillen

Nadere informatie

Succesverhalen. vavo in beeld

Succesverhalen. vavo in beeld Succesverhalen vavo in beeld 3 Succesverhalen vavo in beeld 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Wat is VAVO? 6 Amparo Apers 10 Joris van Arensbergen 14 Josanne van Bennekom 18 Jiri Fajta 22 Wouter Hordijk 26 Bélà

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Welkom op het Wartburg

Welkom op het Wartburg Welkom op het Wartburg Introgids 014-015 Onze missie en visie In onze missie proberen wij onder woorden te brengen wat christelijk-reformatorisch onderwijs op het Wartburg College betekent: Het Wartburg

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015 BLARIACUM- COLLEGE SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015 ONDERWIJSGEMEENSCHAP VOOR vmbo havo vwo (atheneum en gymnasium) Het Blariacumcollege verzorgt onderwijs op twee hoofdlocaties

Nadere informatie

Locaties Delfland en Hof van Delft. Karolien Hoogeveen combinatiefunctionaris CLD & Full Speed

Locaties Delfland en Hof van Delft. Karolien Hoogeveen combinatiefunctionaris CLD & Full Speed Locaties Delfland en Hof van Delft MISSION OLYMPIC Karolien Hoogeveen combinatiefunctionaris CLD & Full Speed De locaties Delfland en Hof van Delft treden in de voetsporen van de locatie Molenhuispad en

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Stedelijk Gymnasium Arnhem REDACTIONEEL RECTORIS IN DEZE ABACUS. Jaargang 2008-2009, oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS IN BEWEGING.

Stedelijk Gymnasium Arnhem REDACTIONEEL RECTORIS IN DEZE ABACUS. Jaargang 2008-2009, oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS IN BEWEGING. ABACUS SGA Stedelijk Gymnasium Arnhem Jaargang 2008-2009, oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS REDACTIONEEL mogelijkheid in schoolteams te hockeyen en te roeien. Of er leerlingen dan wel docenten van het

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

informatieblad voor ouders

informatieblad voor ouders informatieblad voor ouders 1e jaargang, nummer 3: maart 2010 Colofon Eindredactie: Medewerkers: Realisatie: H. Zwart W. Bruinink A.R. Dekker A. Dijkman E. Grit-Van Bentum A.M. Hendrikse-Van den Hoogen

Nadere informatie